dr hab. Krzysztof Skalski, prof. UJ Warszawa, 25 września 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr hab. Krzysztof Skalski, prof. UJ Warszawa, 25 września 2013"

Transkrypt

1 dr hab. Krzysztof Skalski, prof. UJ Warszawa, 25 września 2013

2 badania, osiągnięcia, definicje Badania : Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju. Projekt nr PBZ-MNiSW-4/3/2006 zrealizowany w latach na podstawie umowy nr G 011/H03/2007 przez konsorcjum w skład którego wchodzili: Instytut Rozwoju Miast Partner Wiodący oraz Szkoła Główna Handlowa i Uniwersytet Jagielloński Partnerzy Projektu. Realizację Projektu wspierało Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji jako Partner IRM. Rezultat Seria publikacji Rewitalizacja Miast Polskich, konferencje krajowe, małe - jak dotąd - efekty wdrożeniowe i zmiany instytucjonalne

3 Rewitalizacja jest to skoordynowany proces, prowadzony wspólnie przez : władzę samorządową społeczność lokalną (w tym właściciele nieruchomości, również prywatni kamienicznicy ) innych uczestników (administrację Centralną, Regionalną, banki, w Programie Krajowym..) będący elementem polityki rozwoju (polityki miejskiej) i mający na celu przeciwdziałania: - degradacji przestrzeni zurbanizowanej, - zjawiskom kryzysowym, - pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych, poprzez wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, - poprawę środowiska zamieszkania oraz - ochronę dziedzictwa narodowego, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju Definicja przyjęta przez Komitet Naukowy Projektu w dniu

4 1. System organizacji i zarządzania 2. Problemy do rozwiązania dla realizacji programów rewitalizacji 3. Problemy do rozwiązania w zarządzaniu programami - nowi profesjonaliści

5 Historia - od 1993 do 2009 :

6 Sytuacja w 2013, osiągnięcia: Operacje pilotażowe : Szczecin program Małych Ulepszeń, współpraca z lokatorami, program Nasz Dom części wspólne budynku, współpraca z TBS, Sopot : aktywizacja wspólnot mieszkaniowych remonty 200 budynków mieszkalnych, Gdańsk : Letnica próby działań na wszystkich płaszczyznach rewitalizacji, Lublin pobudzenie inicjatyw lokalnych, Poznań metodyka wyznaczania obszarów, Małe miasta pobudzenie inicjatyw lokalnych

7 Sytuacja w 2013: co pozostaje do zrobienia - Polityka miejska w tym polityka rewitalizacji na szczeblu rządowym, - Postulowana od lat instytucja centralna, międzyresortowa, - Opanowanie spekulacji gruntami,(odpowiedź czy renta planistyczna z infrastruktury technicznej jest dla miasta czy dla spekulanta?) - Instrumenty w rękach samorządu i operatora do bardziej śmiałych przekształceń urbanistycznych w kwartałach ulicznych, (prawo pierwokupu, strefy interwencji, wywłaszczenia?)

8 Rozwój projektów w starych zasobach mieszkaniowych przez prawne umocowanie dotychczasowych i nowych instrumentów motywacyjnych dla wszystkich partnerów, Konsolidacja projektów w lokalnych programach Projekty są na ogół rozproszone, choć włożono wiele wysiłków w samorządach miast polskich : - duże miasta: Poznań, Gdańsk, Szczecin, Sopot, Warszawa, - małe miasta: z rzadka występują projekty zintegrowane łączące więcej niż 2-3 realizacje Rozwój systemu finansowania z oszczędności prywatnych w systemie wsparcia publicznego i Funduszy strukturalnych z rzadka tylko przeznaczane są na projekty zintegrowane, komplementarne, współpracujące synergicznie w ramach programu, Kształcenie kadr dla zarządzanie programami, różnorodne próby : pełnomocnik ds. rewitalizacji, spółka komunalna, operator zewnętrzny

9 Sfera mieszkalnictwa sfera społeczna Rozwiązania finansowe dla remontów w dawnych zasobach mieszkaniowych - konieczne zaangażowanie budżetu Państwa, Problemy społeczne : potrzebne dokończenie reformy czynszów i dodatków mieszkaniowych, dodatek mieszkaniowy postulowany jako instrument ekonomiczny a nie tylko socjalny,

10 Sfera urbanistyczna Instrumenty operacyjnych dla kontroli rynku nieruchomości : poszerzenie prawa pierwokupu komunalnego, Stworzenie kategorii Strefa interwencji gruntowej i innych instrumentów urbanistyki operacyjnej,

11 Sfera prawna.na bieżąco : rozstrzygnięcie czy program rewitalizacji może mieć status celu publicznego, liczne, lokalne instrumenty motywacyjne w rękach operatora, a szerzej : tworzenie systemu umów między rządem - regionem samorządami dla wsparcia programów finansowanych wspólnie z sektorem prywatnym i bakowym

12 Zarządzanie lokalnym programem rewitalizacji w systemie krajowym i lokalnym 1. Rola i zadania operatora 2. Konieczne Instrumenty w rękach operatora

13 Zadania operatora oraz problem wsparcia publicznego

14 Tabela. Typy pomocy publicznej w Krajach Unii Europejskiej Kraj Decydenci, władze Granty obniżone odsetki Gwarancje Udostępnie nie Ulgi Obniżka Fundusze prywatne Akcjona pożyczki publiczne terenów podatkowe VAT riat Belgia krajowe regionalne lokalne Dania krajowe lokalne Niemcy krajowe landy lokalne Hiszpania krajowe regionalne lokalne Estonia krajowe Finlandia krajowe lokalne Francja krajowe regionalne departa- mentalne lokalne źródło: Loger Europe, le logement social dans tous ses États, 2011 Documentation française

15 obniżone Udostępnie Fundusze Kraj władze Granty odsetki pożyczki Gwarancje publiczne nie terenów Ulgi podatkowe Obniżka VAT prywatne Akcjon ariat Grecja krajowe lokalne Irlandia krajowe lokalne Włochy krajowe Luksem burg regionalne lokalne krajowe lokalne Holandia krajowe regionalne Austria lokalne krajowe landy lokalne

16 obniżone Udostępnie Fundusze Kraj władze Granty odsetki Gwarancje nie Ulgi Obniżka prywatne Akcjon pożyczki publiczne terenów podatkowe VAT ariat Polska wszystkie Portugalia krajowe lokalne Szwecja krajowe Wielka Brytania lokalne krajowe regionalne lokalne źródło: Loger Europe, le logement social dans tous ses États, 2011 Documentation française

17 instytucje i przepływy finansowe w systemie krajowym dyskusja nad Krajowym systemem rewitalizacji w ramach polityki miejskiej : Projekty omawiane w ramach badań Rewitalizacja Miast Polskich IRM, SGH, UJ, Forum Rewitalizacji

18 pozostają również pytania : jaka formuła instytucji zarządzającej programem rewitalizacji : - wewnątrz UM, pełnomocnik?, - spółka miejska, partner zewnętrzny?, stowarzyszenie, fundacja? Czy licencjonowanie i uprawnienia (konieczne lub nie) w zawodach związanych z procesem rewitalizacji

19 Kadry dla rewitalizacji: związane z koncepcją i realizacją programów i projektów, z transakcjami i finansowaniem nieruchomości, profesjonalne zarządzanie nieruchomościami, zawody związane z polityką społeczną i rozwojem lokalnym

20 nowe zawody w rewitalizacji: Szef studiów operacyjnych przygotowuje, Szef Programu zarządca programu- (operator, koordynator, powiernik, pełnomocnik ds. rewitalizacji), - wdraża, Pracownik socjalny w Lokalnym Programie Rewitalizacji współpracuje z rodzinami (przeprowadzki), Doradca w zakresie mieszkalnictwa, Doradca techniczny, Organizator operacji na nieruchomościach

21 aktualnie kształcenie lub szkolenia operatorów, szefów programów wdrażających program w ramach szkoleń i studiów : - Instytut Spraw Publicznych UJ, - SGH, - Politechnika Gdańska, - nieliczne wyższe szkoły prywatne

22 Konkluzja: po 20 latach prób i błędów w Kraju : 1. rewitalizacja obszarów podupadłych w miastach jest wciąż na starcie, 2. od niedawna dopiero pozostaje w gestii Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 3. jest opracowywana jako system w ramach polityki miejskiej Dziękuję za uwagę

Tom 2. Rewitalizacja we Francji

Tom 2. Rewitalizacja we Francji Tom 2 Rewitalizacja we Francji INSTYTUT ROZWOJU MIAST Tom 2 Rewitalizacja we Francji zarządzanie przekształceniami obszarów kryzysowych w miastach Krzysztof Skalski Kraków 2009 Praca naukowa finansowana

Bardziej szczegółowo

Tom 12. Przykłady rewitalizacji miast

Tom 12. Przykłady rewitalizacji miast Tom 12 Przykłady rewitalizacji miast INSTYTUT ROZWOJU MIAST Tom 12 Przykłady rewitalizacji miast Praca zbiorowa pod redakcją Aliny Muzioł-Węcławowicz Kraków 2010 Praca naukowa finansowana ze środków na

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik. rewitalizacji. Zasady, procedury i metody dzia³ania wspó³czesnych procesów. rewitalizacji URZ D MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST

Podrêcznik. rewitalizacji. Zasady, procedury i metody dzia³ania wspó³czesnych procesów. rewitalizacji URZ D MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) Gmbh URZ D MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST Podrêcznik rewitalizacji Zasady, procedury i metody dzia³ania wspó³czesnych procesów rewitalizacji Warszawa

Bardziej szczegółowo

Tom 7. Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji

Tom 7. Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji Tom 7 Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji INSTYTUT ROZWOJU MIAST Tom 7 Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji Praca zbiorowa pod redakcją

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI POJĘCIE PRZEDMIOT CEL UWARUNKOWANIA

ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI POJĘCIE PRZEDMIOT CEL UWARUNKOWANIA ROZDZIAŁ 1 REWITALIZACJA: POJĘCIE PRZEDMIOT CEL UWARUNKOWANIA 1. DEFINICJE REWITALIZACJI Pojęcie rewitalizacji odnosi się do działań prowadzonych na istniejących przestrzeniach zurbanizowanych, co w istotny

Bardziej szczegółowo

Tom 8. Rewitalizacja miast polskich diagnoza

Tom 8. Rewitalizacja miast polskich diagnoza Tom 8 Rewitalizacja miast polskich diagnoza INSTYTUT ROZWOJU MIAST Tom 8 Rewitalizacja miast polskich - diagnoza Praca zbiorowa pod redakcją Zygmunta Ziobrowskiego i Wojciecha Jarczewskiego Kraków 2010

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Spis treści 1. Wstęp potrzeba określenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2. Filozofia Narodowego Planu Rewitalizacji 3. Konstrukcja Narodowego Planu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROGRAMOWA NFOŚiGW Gospodarka niskoemisyjna

OFERTA PROGRAMOWA NFOŚiGW Gospodarka niskoemisyjna Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej OFERTA PROGRAMOWA NFOŚiGW Gospodarka niskoemisyjna Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, 20.03.2015 r. Plan

Bardziej szczegółowo

Program Rewitalizacji Obszaru Poprzemysłowego Pustkowa Osiedla na lata 2006 2013

Program Rewitalizacji Obszaru Poprzemysłowego Pustkowa Osiedla na lata 2006 2013 Jeżeli człowiek sam nie wie do jakiego zmierza portu, żaden wiatr nie jest pomyślny /SENEKA/ Program Rewitalizacji Obszaru Poprzemysłowego Pustkowa Osiedla na lata 2006 Dębica, marzec 2006 Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji Tom 11 System monitorowania rewitalizacji INSTYTUT ROZWOJU MIAST Tom 11 System monitorowania rewitalizacji Wojciech Jarczewski Janusz Jeżak Kraków 2010 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 19 N U M B E R 2 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 19 N U M B E R 2 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY V O L U M E 19 N U M B E R 2 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 1 ISSN 1733-2478 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Mirosława Klamut Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Mirosława Klamut Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Cele i narzędzia polityki regionalnej Unii Europejskiej prof. dr hab. Mirosława Klamut Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Mirosława Klamut Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Polityka Spójności Unii

Bardziej szczegółowo

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa Małgorzata Tobiszewska 1 2 Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA MIAST W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

REWITALIZACJA MIAST W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REWITALIZACJA MIAST W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Elżbieta STRZELECKA Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka, al. Politechniki 6, Łódź Streszczenie: Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce

Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Jerzego Hausnera Autorzy: dr Irena Herbst dr Aleksandra Jadach-Sepioło Tomasz Korczyński Współpraca: Tomasz

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII w PŁOCKU. Wybrane zagadnienia rewitalizacji obiektów budowlanych

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII w PŁOCKU. Wybrane zagadnienia rewitalizacji obiektów budowlanych POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII w PŁOCKU Wybrane zagadnienia rewitalizacji obiektów budowlanych Płock 2014 1 Prace opiniowali: prof. dr hab. inż. Kazimierz Szulborski

Bardziej szczegółowo

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej Sierpień 2003 Justyna Osiecka-Chojnacka Informacja Nr 980

Bardziej szczegółowo

Wstawić okładkę (osobny plik PDF)

Wstawić okładkę (osobny plik PDF) Wstawić okładkę (osobny plik PDF) Współautorzy (Urząd Miasta Włocławka oraz Remarket Doradztwo Sp. z o.o.) dziękują wszystkim, którzy wyrazili wolę i chęć współpracy przy przygotowaniu danych oraz konsultacjach

Bardziej szczegółowo

Program Rewitalizacji Miast

Program Rewitalizacji Miast Program Rewitalizacji Miast 14 sierpnia 2014 r. 2 Spis treści Spis treści... 3 1. Wstęp... 4 1.1. WPROWADZENIE... 5 1.2. STRUKTURA DOKUMENTU... 10 1.3. ZAKRES I CEL PROGRAMU REWITALIZACJI MIAST... 13 1.4.

Bardziej szczegółowo

JESSICA. Studium możliwości wdrożenia inicjatywy JESSICA Polska Zachodnia

JESSICA. Studium możliwości wdrożenia inicjatywy JESSICA Polska Zachodnia JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Studium możliwości wdrożenia inicjatywy JESSICA Polska Zachodnia Niniejszy dokument został opracowany przy finansowym wsparciu Unii

Bardziej szczegółowo

Rola samorządów gminnych w prowadzeniu polityki mieszkaniowej w okresie transformacji ustrojowej*

Rola samorządów gminnych w prowadzeniu polityki mieszkaniowej w okresie transformacji ustrojowej* Rocznik Żyrardowski Tom VIII Artur Polak Rola samorządów gminnych w prowadzeniu polityki mieszkaniowej w okresie transformacji ustrojowej* 1. Wprowadzenie Mieszkanie w warunkach klimatu europejskiego jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020

PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 Załącznik do uchwały nr. Rady Ministrów z dnia. PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 Projekt Październik 2012 1 Spis treści WSTĘP... 5 I. RAMY PRAWNE, ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI I REGULACJAMI

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

TERENY POPRZEMYSŁOWE I POGÓRNICZE. SKALA PROBLEMU. DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA I PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ.

TERENY POPRZEMYSŁOWE I POGÓRNICZE. SKALA PROBLEMU. DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA I PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ. TERENY POPRZEMYSŁOWE I POGÓRNICZE. SKALA PROBLEMU. DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA I PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ. Izabella Nawara-Słomska Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Katowice, 23 czerwca 2014 r. Skala problemu

Bardziej szczegółowo

Obszar Metropolitalny Warszawy

Obszar Metropolitalny Warszawy INFORMATOR MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE Konferencja Obszar Metropolitalny Warszawy Warszawa, 13 czerwca 2011 roku Hotel Jan III Sobieski Mówcy i prelegenci PROGRAM KONFERENCJI

Bardziej szczegółowo

METODYKA PRZYGOTOWANIA I OCENY PROGRAMOW REWITALIZACJI na lata 2007-2013 2013 w ramach MRPO Krzysztof Skalski Instytut Spraw Publicznych UJ Forum Rewitalizacji STRUKTURA PRAC nad PROGRAMEM REWITALIZACJI

Bardziej szczegółowo

POLSKA POLITYKA ARCHITEKTONICZNA Polityka jakości krajobrazu, przestrzeni publicznej, architektury

POLSKA POLITYKA ARCHITEKTONICZNA Polityka jakości krajobrazu, przestrzeni publicznej, architektury POLSKA POLITYKA ARCHITEKTONICZNA Polityka jakości krajobrazu, przestrzeni publicznej, architektury POLSKA RADA ARCHITEKTURY, SARP, TUP, IZBA ARCHITEKTÓW RP POLSKA POLITYKA ARCHITEKTONICZNA Redakcja merytoryczna:

Bardziej szczegółowo

Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020. Warszawa, 24 stycznia 2013 r.

Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020. Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Dokumenty strategiczne na lata 2014-2020 Założenia Umowy Partnerstwa, zaakceptowane przez Radę Ministrów 15 stycznia 2013 r. stanowią

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Kultura do.finansowania

Raport z badania. Kultura do.finansowania Raport z badania Kultura do.finansowania I. Badanie i jego cel Badanie Kultura do.finansowania zostało zrealizowane przez Punkt Kontaktowy ds. Kultury we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo