WIDOK TRAKTU PRASKIEGO (ULICE: KAROWA. OKRZEI, ZĄBKOWSKA, KAWĘCZYŃSKA)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIDOK TRAKTU PRASKIEGO (ULICE: KAROWA. OKRZEI, ZĄBKOWSKA, KAWĘCZYŃSKA)"

Transkrypt

1 WIDOK TRAKTU PRASKIEGO (ULICE: KAROWA. OKRZEI, ZĄBKOWSKA, KAWĘCZYŃSKA)

2 T R A K T PRASKI Ostatnie kilka lat dyskusji na temat znaczenia rzeki w mieście przyniosło duże zmiany w myśleniu o sposobie jej zagospodarowania. Rozpoczęte inwestycje w rejonie nabrzeża, takie jak Centrum Nauki Kopernik czy system miejskich plaż na praskim brzegu przyciągają nad rzekę tłumy mieszkańców, co pomaga zwrócić miasto w kierunku Wisły. Jednak pomimo stopniowego powrotu życia nad rzekę jej dolina nadal stanowi barierę pomiędzy lewobrzeżną i prawobrzeżną Warszawą. Silny podział miasta na dwie, odseparowane od siebie części jest szczególnie niekorzystny dla rejonu Pragi Północ, który od lat pozostaje w cieniu coraz bardziej atrakcyjnego Powiśla. Długotrwała izolacja obszaru wzmacnia efekt degradacji całej dzielnicy ; obszar Pragi, pomimo swojej historycznej wartości jest dziś miejscem wyjątkowo zaniedbanym, nieprzyjaznym i odciętym od reszty miasta. Niniejsza praca dyplomowa podejmuje problematykę połączenia dwóch części Warszawy w jeden miejski organizm, przy czym szczególnie wyróżnia projekt Traktu Praskiego - wyodrębnionego w strukturze miasta szlaku prowadzącego z rejonu Krakowskiego Przedmieścia w samo serce Starej Pragi. Uczytelnienie pieszo-rowerowej drogi, która połączyć miałaby ulicę Karową poprzez kładkę z ulicą Okrzei oraz dalej z ulicą Ząbkowską i Kawęczyńską mogłoby stanowić impuls dla rozwoju Pragi Północ, a tym samym wspomóc proces jej rewitalizacji. KŁADKA Wisła w rejonie Warszawy jest rzeką szeroką. Kładka pieszo rowerowa o długości 400 m z funkcją jedynie komunikacyjną i widokową na takim dystansie może być zatem niewystarczająco atrakcyjna dla potencjalnego użytkownika. Dlatego propozycją projektową jest w tym miejscu most pełniący funkcję budynku. Rozszerzenie funkcji kładki o ofertę usługową może uatrakcyjnić ciąg pieszy prowadzący na Pragę oraz jeszcze bardziej zbliżyć zarówno dwie sąsiadujące ze sobą dzielnice, jak i miasto do rzeki. WIDOK W KIERUNKU ULICY KAROWEJ

3 WIDOK KŁADKI PIESZO - ROWEROWEJ W KONTEKŚCIE ISTNIEJĄCYCH MOSTÓW ORAZ ZABUDOWY CENTRUM WARSZAWY WIDOK KŁADKI PIESZO - ROWEROWEJ W KIERUNKU PRAGI

4 WIDOK W KIERUNKU ULICY ZĄBKOWSKIEJ WIDOK W KIERUNKU PRAGI

5 WIDOK W KIERUNKU STAREGO MIASTA

6 ISTOTNE PUNKTY (ISTNIEJĄCE ORAZ POTENCJALNE) W REJONIE ODDZIAŁYWUJĄCYM NA OBSZAR TRAKTU PRASKIEGO LEGENDA POTENCJALNE INWESTYCJE (w przeważającej części w oparciu o istniejące projekty) NAJBARDZIEJ ISTOTNE URBANISTYCZNE ZAŁOŻENIA NAJBARDZIEJ ISTOTNE PUNKTY O CHARAKTERZE OGÓLNODOSTĘPNYM

7 Konkurs na zagospodarowanie Placu Piłsudskiego, ogłoszony przez Zarząd stolicy za pośrednictwem SARP'u i TUP'u w 1935 roku; Nagroda I, projekt: Tołłoczko i Jan Kukulski Konkurs na zagospodarowanie Placu Piłsudskiego, ogłoszony przez Zarząd stolicy za pośrednictwem SARP'u i TUP'u w 1935 roku; Nagroda II, projekt: Antonii Jawornicki, przy współpracy E. Szparkowskiego źródło: Architektura i Budownictwo, nr. 3-4, 1935 źródło: Architektura i Budownictwo, nr. 3-4, 1935 Konkurs na zagospodarowanie Placu Piłsudskiego, ogłoszony przez Zarząd stolicy za pośrednictwem SARP'u i TUP'u w 1935 roku; Nagroda III, projekt: Bohdan Lachert, Józef Szanajca, Barbara Brukalska, Stanisław Brukalski Rys. powyżej: Brama zamykająca ul. Karową od strony Krakowskiego Przedmieścia, projekt - H. Marconi, 1856 źródło: Architektura i Budownictwo, nr. 3-4, 1935 źródło: źródło: Archiwum zakładowe Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie Rys. poniżej: Widok ze skarpy w kierunku Pragi przed rokiem 1939, na wysokości ulicy Karowej Widok ulicy Karowej - widoczna rzeka z perspektywy Krakowskiego Przedmieścia Widok w kierunku Osi Saskiej Widok ulicy Karowej - widoczna przestrzeń o charakterze wyłącznie komunikacyjnym Widok w kierunku skarpy (ulica Karowa) LEGENDA Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy - zbiór miejsc będących atrakcyjną i charakterystyczną przestrzenią publiczną, które obecnie nie tworzą spójnego systemu ogólnodostępne ciągi jezdne ogólnodostępne ciągi piesze SCHEMAT KOMUNIKACJI W REJONIE POWIŚLA Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy - zbiór miejsc, które ze względu na swój historyczny charakter mogą stać się atrakcyjną przestrzenią publiczną, powiązaną w jedną strukturę TRAKT PRASKI W KONTEKŚCIE ISTNIEJĄCYCH CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH POZOSTAŁE ISTOTNE POWIĄZANIA PIESZE POMIĘDZY PRAGĄ A LEWOBRZEŻNĄ WARSZAWĄ TRAKT PRASKI W KONTEKŚCIE PRZECINAJĄCYCH GO KORYTARZY TRANSPORTOWYCH W RELACJI PÓŁNOC - POŁUDNIE OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA PROJEKTOWANEGO CIĄGU TRAKT PRASKI W KONTEKŚCIE GŁÓWNYCH CIĄGÓW TRANZYTOWYCH, MIĘDZYDZIELNICOWYCH O RELACJI ZACHÓD - WSCHÓD

8 1% 2% RZUT POZIOMU +1, SKALA 1:500 SYTUACJA, SKALA 1:2000 RZUT POZIOMU 0, SKALA 1:500 RZUT DACHU, SKALA 1:500 WIDOK AKSONOMETRYCZNY ELEWACJI POŁUDNIOWEJ, SKALA 1:500 WIDOK AKSONOMETRYCZNY ELEWACJI PÓŁNOCNEJ, SKALA 1:500

9 3 2 PROJEKTOWANE WIDOKI: 1. W KIERUNKU ZABUDOWY BULWARÓW WIŚLANYCH NA TLE WIEŻOWCÓW CENTRUM MIASTA 2. W KIERUNKU ZABUDOWY PORTU PRASKEIGO 3. W KIERUNKU STAREGO MIASTA Plan z 1829 roku pokazujący istotną rolę ulicy Ząbkowskiej jako jedynego wjazdu do miasta od strony wschodniej w wieku XIX źródło: Sosnowski Oskar, Powstanie, układ i cechy charakterystyczne sieci ulicznej na obszarze "Wielkiej Warszawy" Zdjęcie górne: ulica Kawęczyńska przed 1939 rokiem; Ulica Targowa w 1910 roku; widoczny skwer w pasie dzielącym oraz linia tramwajowa w skrajnym pasie jezdni źródło: źródło: Zdjęcie dolne: ulica Ząbkowska, 1918 rok; widoczne torowisko 1 KUBATURA KŁADKI JAKO OCHRONA PRZED WIATREM OBSZAR O NAJNIŻSZEJ RZĘDNEJ DNA RZEKI (NAJLEPSZE WARUNKI DLA ŻEGLUGI); ODCINEK 50 M ZAPEWNIAJĄCY WYSOKOŚĆ KŁADKI UMOŻLWIAJĄCĄ ŻEGLUGĘ (RZĘDNA SPODU KONSTRUKCJI NA TYM ODCINKU JEST ZBLIŻONA DO RZĘDNEJ SPODU KONSTRUKCJI MOSTU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OBSZAR OTWARTEJ PUBLICZNEJ ZADASZONA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA (PODCIEŃ + PLAC) PRZESTRZEŃ FUNKCJI W KONSTRUKCJI KŁADKI: - NA POZIOMIE 0: MAŁA GASTRONOMIA, BUTIKI - NA POZIOMIE +1: STREFA AKTYWNOŚCI (STUDIO TAŃCA, SZKOŁA BALETU, FITNESS ITP.) PRZESTRZENI źródło: Widok z ul. Wybrzeże Szczecińskie w kierunku budynku dawnej Komory Wodnej oraz Osiedla Panieńska Ulica Okrzei w pobliżu ulicy Targowej Ulica Ząbkowska Budynek Warszawskiej Wytwórni Wódek "Koneser" PRZYSTANEK PROMU WODNEGO Ulica Kawęczyńska Bazylika przy ul. Kawęczyńskiej Warszawska Fabryka Sprężyn "Drucianka" LEGENDA przystanek tramwajowy przystanek autobusowy przystanek promu nasadzenia zieleni SCHEAMAT DYSPOZYCJI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W OBSZARZE ULIC TWORZĄCYCH TRAKT PRASKI, SKALA 1:4000 infrastruktura rowerowa torowisko tramwajowe (w rejonie ulicy Ząbkowskiej i Okrzei - tramwaj jednotorowy) Młyn Michla

10 RZUT, SKALA 1:200 PRZEKRÓJ A-A, SKALA 1:200 PRZEKRÓJ B-B, SKALA 1:200 SCHEMAT KONSTRUKCJI

Ustalenia kierunków zagospodarowania przestrzennego

Ustalenia kierunków zagospodarowania przestrzennego Załącznik Nr 2a Do Uchwały Nr XXVI/580/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 21.01.2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Elbląg

Bardziej szczegółowo

Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza

Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza Mając na uwadze potrzeby rozwojowe Lublina, znaczenie Podzamcza jako obszaru o bogatej historii, pozostającego w ścisłej

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ DZIELNICY... 4 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE... 4 UWARUNKOWANIA OCHRONY

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA ZAŁĄCZNIK NR 72. wynikające ze stanu i funkcjonowania. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r.

UWARUNKOWANIA ZAŁĄCZNIK NR 72. wynikające ze stanu i funkcjonowania. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. ZAŁĄCZNIK NR 72 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA wynikające ze stanu i funkcjonowania ŚRODOWISKA KULTUROWEGO WALORY KRAJOBRAZU Opracowanie: Główny

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY do 2015 roku i na lata kolejne

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY do 2015 roku i na lata kolejne Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne 1 Załącznik nr 1 do uchwały nr LVIII/1749/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Publikacja przygotowana przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Publikacja przygotowana przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy Publikacja przygotowana przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy Zdjęcie na okładce Wojciech Kryński Projekt graficzny Lena Maminajszwili/masz Korekta Jolanta Lewińska Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. Lokalny Program Rewitalizacji centrum Zgierza

Załącznik do uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. Lokalny Program Rewitalizacji centrum Zgierza Załącznik do uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. Lokalny Program Rewitalizacji centrum Zgierza październik 2004 2 I. CELE STRATEGICZNE REWITALIZACJI Istnieje powszechna

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 KONIN, LISTOPAD 2010-1 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS RYSUNKÓW... 3 SPIS TABEL... 3 WSTĘP... 5 I. CHARAKTERYSTYKA /DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Miejsce ekspozycji: BIBLiOTEKA UNiwersytecka w warszawie, ul. Dobra 56/66

Miejsce ekspozycji: BIBLiOTEKA UNiwersytecka w warszawie, ul. Dobra 56/66 Miejsce ekspozycji: BIBLiOTEKA UNiwersytecka w warszawie, ul. Dobra 56/66 Szanowni Państwo Wystawa Plany na przyszłość już od 15. lat pozwala na szersze i perspektywiczne spojrzenie na Warszawę oraz

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska studium problemowe ForumWodne / AquaForum Daniel Białka spis treści: wprowadzenie część I rys historyczny część II domy pływające i modułowe str. 3 str. 4 str. 5 -problem domów pływających

Bardziej szczegółowo

Wspólna przestrzeń wspólne dobro. Dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego

Wspólna przestrzeń wspólne dobro. Dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego Wspólna przestrzeń wspólne dobro Dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego Wspólna przestrzeń wspólne dobro Dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego Warszawa, 2014 r. Wydawca: Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Warszawska Praga wczoraj i dziś

Warszawska Praga wczoraj i dziś Warszawska Praga wczoraj i dziś Po I wojnie światowej prawobrzeżna część Warszawy uzyskała szansę na dynamiczny rozwój. Od poł. XIX w., czyli od czasu budowy stałego mostu przez Wisłę, następnie poprowadzenia

Bardziej szczegółowo

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY Załącznik nr 8 do Programu Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY 1 Spis treści: Wstęp... 3 Rozdział I. Cele...

Bardziej szczegółowo

Miasto Kobyłka. Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka. JKO Consulting ul. Wolska 69/86 01-229 Warszawa

Miasto Kobyłka. Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka. JKO Consulting ul. Wolska 69/86 01-229 Warszawa Miasto Kobyłka Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka Wykonawca: Zamawiający: JKO Consulting ul. Wolska 69/86 01-229 Warszawa Wersja z dnia 17.12.2014 r. Etap: raport

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA Uchwała Nr XXXVI/247/01 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie Raport 009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Szanowni Państwo, Warszawa jest gospodarczym, politycznym i kulturalnym centrum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W RZESZOWIE NA LATA 2007-2015

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W RZESZOWIE NA LATA 2007-2015 ALEKSANDER NOWORÓL KONSULTING 30-348 Kraków, ul. Chmieleniec 37/27, tel./fax: 012 263 63 33 http://www.noworol.com, e-mail: konsulting@noworol.eu dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól, prof. UJ dr Kamila

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SOPOTU

PREZYDENT MIASTA SOPOTU PREZYDENT MIASTA SOPOTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SOPOTU PROJEKT STUDIUM Sopot, marzec 2010 r. ZESPÓŁ AUTORSKI: Pracownia Prac Projektowych PLAN PROJEKT s.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Warszawa Przedwojenna

Stowarzyszenie Warszawa Przedwojenna Stowarzyszenie Warszawa Przedwojenna Stowarzyszenie Warszawa Przedwojenna jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r.

Bardziej szczegółowo

Problemowe i problematyczne abc turystyki w Warszawie. Basics of the tourism sector in Warsaw. Problems and dilemmas

Problemowe i problematyczne abc turystyki w Warszawie. Basics of the tourism sector in Warsaw. Problems and dilemmas Prace Geograficzne, zeszyt 134 Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków 2013, 7 36 doi : 10.4467/20833113PG.13.013.1259 Problemowe i problematyczne abc turystyki w Warszawie Marta Derek,

Bardziej szczegółowo

MUZEUM KATYŃSKIE / WARSZAWA / projekt: 2012 / powierzchnia: 2,79 ha / klient: Muzeum Wojska Polskiego

MUZEUM KATYŃSKIE / WARSZAWA / projekt: 2012 / powierzchnia: 2,79 ha / klient: Muzeum Wojska Polskiego BRZOZOWSKI GRABOWIECKI ARCHITEKCI Brzozowski Grabowiecki Architekci jest firmą architektoniczną obecną na rynku od 2004 roku. W 2014 roku dołączył do naszego zespołu jako nowy wspólnik architekt Wojciech

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW WOKÓŁ ZBIORNIKA WŁOCŁAWSKIEGO

KONCEPCJA ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW WOKÓŁ ZBIORNIKA WŁOCŁAWSKIEGO KONCEPCJA ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW WOKÓŁ ZBIORNIKA WŁOCŁAWSKIEGO Włocławek, kwiecień 2013 1 ZESPÓŁ AUTORSKI: Zbigniew Brenda Cecylia Fechner Mariusz Leszczyński Aleksandra Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Nowe Centrum Krakowa istniejące projekty, analiza możliwości

Nowe Centrum Krakowa istniejące projekty, analiza możliwości Nowe Centrum Krakowa istniejące projekty, analiza możliwości Sylwia Wiercioch Kraków 2013 r. Z agospodarowanie przestrzenne Krakowa jest nieadekwatne do jego potencjału. Wciąż duża część obszaru pozostaje

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2009-2015

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2009-2015 Miasto Mikołajki Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIV/330/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 września 2009 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołajkach Sławomir Gawliński Lokalny Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m.st. WARSZAWY CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m.st. WARSZAWY CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m.st. WARSZAWY CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st. WARSZAWY I. TENDENCJE ROZWOJU DEMOGRAFICZNEGO I GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

KLUB INŻYNIERII RUCHU

KLUB INŻYNIERII RUCHU STOWARZYSZENIE www.klir.pl tborowski@onet.pl KLUB INŻYNIERII RUCHU Biuro Zarządu - ul. Kamienna 7 Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo tel 61 668 17 02; fax 61 668 17 35 INFORMACJA NR 74 OLSZTYN (Wilimowo)

Bardziej szczegółowo

v1.5 2012-04-04 PortPraski

v1.5 2012-04-04 PortPraski v1.5 2012-04-04 PortPraski Centrum Miasto Nowej Generacji 2 index 4-13 Port Praski dziś i jutro 3 20-27 28-33 34-41 42-47 48-58 City Doki Portowe Nowa Praga Park Mediów Centrum Mediów info 4 Port Praski

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportowa

Infrastruktura transportowa Wydanie specjalne PŁOCK Nr 3/2014 (4) Infrastruktura transportowa Uwarunkowania transportowe Miasta Płocka i szanse budowy intermodalnego węzła transportowego Rozmowa z Prezydentem Płocka Andrzejem Nowakowskim

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjału wielkości transportu wodnego na obszarze Polski, generowanego przez porty śródlądowe jak i morskie

Analiza potencjału wielkości transportu wodnego na obszarze Polski, generowanego przez porty śródlądowe jak i morskie Upgrading of Inland Waterway and Sea Ports SWP 3.3.x Analiza potencjału wielkości transportu wodnego na obszarze Polski, generowanego przez porty śródlądowe jak i morskie Report on the potential waterborne

Bardziej szczegółowo

Dokument na zlecenie Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła opracował zespół w składzie:

Dokument na zlecenie Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła opracował zespół w składzie: 1 Dokument na zlecenie Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła opracował zespół w składzie: Dr inż. Anna OSTRĘGA Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard UBERMAN Mgr inż. arch. Bogumiła KŁECZEK Dr inż. Wiesław WAŃKOWICZ

Bardziej szczegółowo