ZA WIADOMIENIE 0 UNIEWAZNIENIU POSTF;POW ANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZA WIADOMIENIE 0 UNIEWAZNIENIU POSTF;POW ANIA"

Transkrypt

1 Produkcja trzechjilm6w promocyjnych 0 Rzeszowie w wersji 2D Rzesz6w, 5 listopada 2013 r. ZA WIADOMIENIE 0 UNIEWAZNIENIU POSTF;POW ANIA Zamawiajqcy: Gmina Miasto Rzesz6w Urz",d Miasta Rzeszowa, Rynek 1, Rzesz6w tel , fax bip.erzeszow. pi Tryb i przedmiot zamowienia: Rodzaj zam6wienia: usluga Tryb udzielenia zam6wienia: przetarg nieograniczony Nazwa zamowienia: Produkcja trzech film6w promocyjnych 0 Rzeszowie w wersji 2D Uzasadnienie prawne i faktyczne: Przetarg zostal uniewazniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych (tekstjedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907) zwanej dalej w skr6cie "Pzp", tj. "Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsz't cen't przewyzsza kwot((, kt6r'tzamawiaj'tcy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zam6wienia". Na realizacj(( zam6wienia zamawiaj'tcy zamierzal przeznaczyc zl brutto, tymczasem cena najnizszej oferty niepodlegaj'tcej odrzuceniu wyniosla zl brutto. Lista ofert zlozonych w post~powaniu: 1. PROXYMEDIA Michal Grzelak ul. Leszczynskiego 136 A Bydgoszcz Cena: , 00 zl 2. 4 DB, Bartlomiej Kulita Sp61ka Jawna ul. Kr610wej Marysienki 19/ Warszawa Cena: 39815, 10 zl 3. Media Development ul. Kasprzaka 52/ D'tbrowa G6rnicza Cena: , 00 zl 4. Agencja Reklamowa Bogaczewicz ul. Wsp61na Rzesz6w Cena: , 00 zl 5. Konsorcjum firm: Lider

2 Polska Fundacja Komunikacji ul. Mydlarska 15aJ Warszawa Mojotribe S.A. ul. Kr6lewicza Jakuba Warszawa East Studio Sp. z 0.0. ul. Slawinkowskiego Lublin Cena: zl ZP Produkcja trzech jilmow promocyjnych 0 Rzeszowie w wersji 2D 6. Przedsi~biorstwo Produkcyjno - Handlowo - Uslugowe DBJ MEDIA S.c ul. Poludniowa Rzesz6w Cena: , 00 zl 7. VARIAMEDIA Sp. z o. o. ul. Krakowskie Przedmiescie Warszawa Cena: ,00 zl 8. Just PR Dorota Kosciuk ul. Swiatowida 47/ Warszawa Cena: ,00 zl 9. TOMORROW Sp. z o. o. ul. Kamionkowska Warszawa Cena: , 00 zl 10. AVIAFILM DIGITAL PRODUCTION Wojciech Gumula ul. Jana Wyglendy Rybnik Cena: , 00 zl 11. Trailer And More Szymon Lenkowski, Piotr Bujnowicz S.C. Sarmacka 10d m Warszawa Cena: ,00 zl

3 Produkcja trzech filmow promocyjnych 0 Rzeszowie w wersji 2D Wykluczeni wykonawcy: 1. PROXYMEDIA Michal Grzelak ul. Leszczynskiego 136 A Bydgoszcz ofercie nie przedlozyl dokumentow potwierdzaj'l:cych spelnienie warunku udzialu w post~powaniu 0 ktorym mowa w rozdziale V.1.2) SIWZ, ponadto stosowne dokumenty nie zostaly uzupelnione pomimo wezwania Zamawiaj'l:cego wystosowanego na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp DB, Bartlomiej Kulita Spolka Jawna ul. Krolowej Marysienki 19/ Warszawa ofercie nie przedlozyl dokumentow potwierdzaj'l:cych spelnienie warunku udzialu w post~powaniu 0 ktorym mowa w rozdziale V.1.2) SIWZ, ponadto stosowne dokumenty nie zostaly uzupelnione ani wyjasnione pomimo wezwania Zamawiaj'l:cego wystosowanego na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 Pzp. 3. Media Development ul. Kasprzaka D'l:browa Gornicza Wykonawca zostal wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 i 4 Pzp. Wykonawca nie wyrazil zgody w wymaganym terminie na przedluzenie okresu zwi'l:zania ofert'l:. Wykonawca w swojej ofercie nie przedlozyl dokumentow potwierdzaj'l:cych spelnienie warunku udzialu w post~powaniu 0 ktorym mowa w rozdziale V.l.2) SIWZ. Zamawiaj'l:cy nie wzywal do uzupelnienia dokumentow na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, poniewaz pomimo ich uzupelnienia oferta Wykonawcy i tak podlegalaby odrzuceniu. 4. Agencja Reklamowa Bogaczewicz ul. Wspolna Rzeszow ofercie nie przedlozyl dokumentow potwierdzaj'l:cych spelnienie warunku udzialu w post~powaniu 0 ktorym mowa w rozdziale V.1.2) SIWZ, ponadto stosowne dokumenty nie zostaly uzupelnione ani wyjasnione w wyznaczonym terminie, pomimo wezwania Zamawiaj'l:cego wystosowanego na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 Pzp. 6. Przedsi~biorstwo Produkcyjno - Handlowo - Uslugowe DBJ MEDIA S.c ul. Poludniowa Rzeszow

4 Produkcja trzechjilmow promocyjnych 0 Rzeszowie w wersji 2D ofercie nie przedlozyl dokument6w potwierdzaj'l.cych spelnienie warunku udzialu w postl(powaniu 0 kt6rym mowa w rozdziale V.1.2) SIWZ, ponadto stosowne dokumenty nie zostaly uzupelnione pomimo wezwania Zamawiaj'l.cego wystosowanego na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp. 7. V ARIAMEDIA Sp. z o. o. ul Krakowskie Przedmiescie Warszawa ofercie nie przedlozyl dokument6w potwierdzaj'l.cych spelnienie warunk6w udzialu w postl(powaniu 0 kt6rych mowa w rozdziale V.l.2) i V.1.4) SIWZ, ponadto stosowne dokumenty nie zostaly uzupelnione ani wyjasnione w wyznaczonym terminie, pomimo wezwania Zamawiaj'l.cego wystosowanego na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 Pzp. 9. TOMORROW Sp. z o. o. ul Kamionkowska Warszawa ofercie nie przedlozyl dokument6w potwierdzajqcych spelnienie warunk6w udzialu w postl(powaniu 0 kt6rych mowa w rozdziale V.1.2) i V.1.4) SIWZ, ponadto stosowne dokumenty nie zostaly uzupelnione ani wyjasnione, pomimo wezwania Zamawiaj!tcego wystosowanego na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 Pzp. 11. Trailer And More Szymon Lenkowski, Piotr Bujnowicz S.C. Sarmacka 10d m Warszawa Wykonawca zostal wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 i 4 Pzp. Wykonawca nie wyrazil zgody na przedluzenie okresu zwi!tzania ofert'l.. Wykonawca w swojej ofercie nie przedlozyl dokument6w potwierdzaj'l.cych spelnienie warunk6w udzialu w postl(powaniu 0 ktorych mowa w rozdziale V.1.2) i V.1.4) SIWZ. Zamawiaj!tcy nie wzywal do uzupelnienia ani wyjasnienia dokument6w na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 Pzp, poniewaz pomimo ich uzupelnienia oferta Wykonawcy i tak podlegalaby odrzuceniu. Odrzucone oferty: 1. PROXYMEDIA Michal Grzelak ul. Leszczynskiego 136 A Bydgoszcz Oferta zostala odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 i 5 Pzp, tj. zostala zlozona przez wykonawcl( wykluczonego z udzialu w postl(powaniu 0 udzielenie zamowienia oraz oferta zawiera ra:l'l.co nisk!t cenl( w stosunku do przedmiotu zamowienia DB, Bartlomiej Kulita Spolka Jawna

5 ZP Produkcja trzechjilm6w promocyjnych 0 Rzeszowie w wersji 2D ul. Kr610wej Marysienki 19/ Warszawa Oferta zostala odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 i 5 Pzp, tj. zostala zlozona przez wykonawc~ wykluczonego z udzialu w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia oraz oferta zawiera raz'l.co nisk'l. cen~ w stosunku do przedmiotu zam6wienia. 3. Media Development ul. Kasprzaka 52/ Dqbrowa G6rnicza Oferta zostala odrzucona na podstawie art. 89 Ust. 1 pkt 4 i 5 Pzp, tj. zostala zlozona przez wykonawc~ wykluczonego z udzialu w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia oraz oferta zawiera raz'l.co nisk'l. cen~ w stosunku do przedmiotu zam6wienia. 4. Agencja Reklamowa Bogaczewicz ul. Wsp61na Rzesz6w Oferta zostala odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 i 5 Pzp, tj. zostala zlozona przez wykonawc~ wykluczonego z udzialu w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia oraz oferta zawiera raz'l.co nisk'l. cen~ w stosunku do przedmiotu zam6wienia. 5. Konsorcjum firm: Lider Polska Fundacja Komunikacji ul Mydlarska 15a Warszawa Mojotribe S.A. ul Kr61ewicza Jakuba Warszawa East Studio Sp. z 0.0. ul. Slawinkowskiego Lublin Oferta zostala odrzucona na podstawie art. 89 Ust. 1 pkt 4 Pzp, tj. oferta zawiera raz'l.co nisk'l. cen~ w stosunku do przedmiotu zam6wienia. 6. Przedsi~biorstwo Produkcyjno - Handlowo - Uslugowe DBJ MEDIA s.c ul. Poludniowa Rzesz6w wykonawc~ wykluczonego z udzialu w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia.

6 Produkcja trzech filmow promocyjnych 0 Rzeszowie w wersji 2D 7. V ARIAMEDIA Sp. z o. o. ul Krakowskie Przedmiescie Warszawa wykonawc~ wykluczonego z udzialu w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia. 9. TOMORROW Sp. z o. o. ul. Kamionkowska Warszawa wykonawc~ wykluczonego z udzialu w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia. 11. Trailer And More Szymon Lenkowski, Piotr Bujnowicz S.C. Sarmacka 1 Od m Warszawa wykonawc~ wykluczonego z udzia1:u w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia.

DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU ZAWIADOMIENIE. I. Wniesione oferty: Wrocław, 16 lipca 2015 r.

DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU ZAWIADOMIENIE. I. Wniesione oferty: Wrocław, 16 lipca 2015 r. Wrocław, 16 lipca 2015 r. Dotyczy: postępowania przetargowego nr ref.: ZP/PN/15/2015 DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O ODRZUCENIU OFERT I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O ODRZUCENIU OFERT I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA SZPITAL PROMUJĄCY ZDROWIE 10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska 78, tel. (089) 532-29-66 /fax. (089) 532 29 79 e-mail: alis@pulmonologia.olsztyn.pl www.pulmonologia.olsztyn.pl ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. NR ZP/PCPR/1/2012 Jarocin, dnia 16.07.2012 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

POWIA TO WY URZllD PRACY

POWIA TO WY URZllD PRACY POWIA TO WY URZllD PRACY W NIDZICY ul Traugutta 23, 13-100 NIDZICA, fi 89 6250 130, fax. 896250 139, e-mail: olni@lp.gov.pl Nidzica, 23.1 0.2012 roku Znak sprawy: DO-0320-l/20l2 Dotyczy: postepowania o

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZATWIERDZAM. Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Warszawa, dnia 01.06.2015 r. ZATWIERDZAM Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr

Bardziej szczegółowo

Zadanie 4. c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

Zadanie 4. c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax 466 11 13 Znak sprawy: ZP/220/32/12 Szczecin, dn. 25-10-2012r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego S^D NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DI.2831.4.2015 Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa Kraków, dnia 30.06.2015 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 15 listopada 2013r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 15 listopada 2013r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2562/13 POSTANOWIENIE z dnia 15 listopada 2013r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Małgorzata Rakowska Protokolant: Cwyl Magdalena po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty Strona1 RARR/BZ/7978/2013 Rzeszów, dnia 24.09.2013r. Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP 60/2013/CSW ogłoszonego w dniu 27 sierpnia 2013r. w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Znak sprawy ZP/220/67/13

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/141/2013 Zegrze, dnia 20 grudnia 2013 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I, II, III, IV POSTĘPOWANIA

Nr sprawy: ZP/141/2013 Zegrze, dnia 20 grudnia 2013 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I, II, III, IV POSTĘPOWANIA Nr sprawy: ZP/141/2013 Zegrze, dnia 20 grudnia 2013 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I, II, III, IV POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania w zakresie wybranych zadań

P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania w zakresie wybranych zadań Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja -15 Znak sprawy: ZP/35/55/20/PN/35 Zabrze, dnia: 20-08-

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Biuro Administracyjne Dyrektor Michał Leszczyński BA-WZP.911.20.2014 Warszawa, dnia 16 stycznia 2015 r. Szanowni Państwo, uprzejmie zawiadamiam, że w wyniku

Bardziej szczegółowo

~c..zow~ze. serce Polski

~c..zow~ze. serce Polski GMINA SZELKÓW Stary Sz~lków 39 06 220 Stary Szelków NIP 7571416453, REGON 550668373 PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPOJNOŚCI ~c..zow~ze. serce Polski ej"""" UNIA EUROPEJSKI EUROPEJSKA FUNDUSZ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Egz. 2. Malbork, 04.03.2015. Wszyscy zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Egz. 2. Malbork, 04.03.2015. Wszyscy zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Egz. 2 Malbork, 04.03.2015 Wszyscy zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/16/II/2015/AH Nazwa zadania: Wykonanie usług

Bardziej szczegółowo

Część I - Grafika komputerowa i tworzenie stron www

Część I - Grafika komputerowa i tworzenie stron www Znak: PCPR.CDU.5...0 Sanok, dnia 9.08.0r. ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w formie kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA Spoldzielnia Mieszkaniowa "Ujescisko" Ul. Plocka 6 80-180 Gdansk, telefon / fax:(058)304-85-71, (058)304-85-72, (058)304-85-73 e-mail: sekretariat@ujescisko.info

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA 20-950 Lublin, Al. Racławickie tel. +8 8 5--59, fax +8 8 5--6, e-mail:dzp@kul.pl Lublin, dn. 2.0.20 r. Nr sprawy: AZP-20/PN-P/002/20 ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA ul. BartyckallOA tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 fax: 22 651 06 76 e-mail: warszawa@wios.wars2awa.pl http://www.wios.wars2awa.pl Warszawa,^,listopad

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STltATEGIA SPOJNOSCI

PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STltATEGIA SPOJNOSCI PROGRAM REGONALNY NARODOWA STltATEGA SPOJNOSC WOJEWCOZTWO POOKARPACKE UNA ElJRQPE.SKA EURCf'EJSK FUMJU$Z RQZY\OJU REGlONA.J EGO Egl!e... "lel'l! die ftstojth8ji illll'l!l!eil!ljl!leej RP8 WPJJednostki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec. Page 1 of7 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.htm Lubliniec: Przedmiotem zamowienia publicznego jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego: Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o. 57-320 Polanica-Zdroj, ul Spacerowa 2 Tel. 74/865 17 80, Fax 74/869 01 61 www.mzk-polamca.pl, e-mail: mzk@mzk-polanica.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 tel. i faks: (34) 367-36-74 Częstochowa, dnia 3 czerwca 2011 r. Numer postępowania:

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rzeszów: Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu oprogramowania informatycznego do pracowni w zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie w ramach projektu systemowego Podkarpacie stawia na zawodowców

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Łowicz, dnia 30.04.2009 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty I. Obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. TAK II. Zamawiający. Gmina Miasta Łowicza,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dziennik Ustaw Nr 223 15462 Poz. 1458 1458 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Na podstawie art. 96

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo