Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zbiór Zasad Etyki Zawodowej"

Transkrypt

1 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność.

2 Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Na dobrą reputację pracuje się latami. Nie jesteśmy orędownikami idei. Jesteśmy ludźmi biznesu z solidnym, stałym i konstruktywnym programem etycznym, który za kilkadziesiąt lat będzie jeszcze bardziej popularny niż dzisiaj. Ray Kroc, Zbiór Zasad Etyki Zawodowej 3

3 WARTOŚCI McDONALD S We wszystkim co robimy naszych gości stawiamy na pierwszym miejscu Nasi goście są powodem naszego istnienia. Naszą wdzięczność okazujemy oferując im za rozsądną cenę żywność wysokiej jakości i znakomitą obsługę w czystym i przyjemnym otoczeniu. Naszym celem jest ciągłe zapewnienie wszystkim gościom takiej właśnie jakości, obsługi, czystości i wartości. Zależy nam na naszych ludziach Dajemy szansę, wspieramy talenty, stwarzamy warunki rozwoju dla liderów i nagradzamy osiągnięcia. Jesteśmy przekonani, że zespół dobrze wyszkolonych osób o różnorodnym pochodzeniu i doświadczeniach, pracujący w środowisku wspierającym szacunek i motywującym do dużego zaangażowania, jest niezmiernie istotny dla ciągłego odnoszenia sukcesu. Jesteśmy przekonani do założeń systemu McDonald s Model biznesowy McDonald s, przedstawiony jako konstrukcja wsparta na trzech filarach, przez które należy rozumieć franczyzobiorców, dostawców i pracowników firmy, stanowi nasz fundament, a zachowanie równowagi interesów pomiędzy tymi trzema grupami jest kluczowe. Dążymy do tego, aby stanowić dla naszych gości ulubione miejsce oraz styl spożywania posiłków. Aby spełnić tę misję, nasze działania jako zespołu i działania każdego z nas z osobna, muszą odzwierciedlać nasze zasady. Prowadzimy naszą działalność w sposób etyczny Solidne zasady etyczne to dobra praktyka biznesowa. W McDonald s stosujemy i prowadzimy działalność zgodnie z najwyższymi standardami uczciwości, sprawiedliwości i rzetelności. Poczuwamy się do odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej. WARTOŚCI McDONALD S Inwestujemy w nasze lokalne społeczności Poważnie traktujemy obowiązki, jakie wiążą się z byciem liderem. Pomagamy naszym gościom w procesie budowy lepszych lokalnych społeczności. Wspieramy Fundację Ronalda McDonalda. Wykorzystujemy wielkość, możliwości i środki naszej firmy, aby uczynić świat choć odrobinę lepszym. Rozwijamy naszą firmę z zyskiem McDonald s to firma notowana na giełdzie. W związku z tym staramy się zapewniać naszym akcjonariuszom stały wzrost zysków. Wymaga to od nas ciągłego skoncentrowania na gościach i zapewnienia zdrowego funkcjonowania systemu. Stale dążymy do poprawy Jesteśmy organizacją uczącą się, której zależy na przewidywaniu zmieniających się potrzeb gości, pracowników i systemu oraz reagowaniu na nie poprzez nieustanną ewolucję i innowację. 4 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej 5

4 SPIS TREŚCI 8 Wprowadzenie 9 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej 9 Zastosowanie Zbioru Zasad Etyki Zawodowej 9 Publikacja, Poprawki i Wyjątki 10 Zaangażowanie kierownictwa 10 Dodatkowe obowiązki kadry kierowniczej 10 Osobista odpowiedzialność 11 Otwarta komunikacja / Infolinia Etyki Zawodowej 12 Nasi goście 13 Jakość i bezpieczeństwo produktów 14 Informacje poufne 15 Marketing 15 Dane osobowe 16 Nasi ludzie 17 Doświadczenia zatrudnienia 17 Ochrona przed odwetem 18 Prawa człowieka 18 Poszanowanie godności osobistej 19 Włączenie i zróżnicowanie 19 Bezpieczeństwo miejsca pracy 19 Alkohol i narkotyki 20 System McDonald s 21 Działanie w najlepszym interesie systemu 21 Stosunki z franczyzobiorcami 22 Stosunki z dostawcami 32 Nasze lokalne społeczności 33 Społeczność lokalna i działanie na jej rzecz 34 Działalność polityczna 35 Odpowiedzialność społeczna 35 Odpowiedzialność za środowisko naturalne 35 Żywienie i zdrowie 35 Sprawdzeni dostawcy 36 Rozwój z zyskiem 37 Uczciwa konkurencja a praktyki antymonopolistyczne 38 Praktyki handlowe 39 Informacje wewnętrzne i obrót papierami wartościowymi 39 Informowanie opinii publicznej 39 Zapytania rządowe 40 Ciągłe udoskonalanie 41 Zarządzanie korporacją i wewnętrzna kontrola 41 Dochodzenia wewnętrzne 42 Zgłaszanie obaw 43 Materiały dodatkowe 43 Ludzie/Twój poszerzony zespół 43 Zasady/Twój poszerzony system informacyjny 43 Zgłaszanie podejrzeń o naruszenie Zbioru Zasad Etyki Zawodowej 44 Utrzymanie blasku naszych Łuków SPIS TREŚCI 24 Etyka 25 Ochrona mienia firmy 26 Konflikt interesów 26 Prowadzenie interesów z członkami rodziny i znajomymi 26 Praca na rzecz innych firm i inne powiązania biznesowe 27 Prezenty, przysługi i korzyści 27 Inwestycje zewnętrzne 28 Korzystanie z elektronicznych środków komunikacyjnych 29 Dokumentacja działalności i komunikacja 30 Duch i litera prawa 30 Działalność międzynarodowa 30 Przeciwdziałanie łapówkarstwu Stosunki istniejące pomiędzy Korporacją McDonald s i każdym z jej pracowników podlegają prawu państwa, w którym zatrudniony jest dany pracownik. Postanowienia Zbioru Zasad Etyki Zawodowej pozostają bez wpływu na treść tych stosunków, w szczególności nie powodują powstania stosunku pracy lub stosunku prawnego innego rodzaju. McDonald s zastrzega sobie prawo do wiążącej wykładni postanowień Zbioru Zasad Etyki Zawodowej, a także do wprowadzania według własnego uznania, to jest bez wcześniejszego powiadamiania, konsultacji czy zgody, zmian do Zbioru Zasad Etyki Zawodowej. Zastosowanie takich zmian w stosunku do określonego pracownika będzie zależało od okoliczności dotyczących tych zmian i przepisów właściwego prawa krajowego. 6 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej 7

5 WSTĘP ZBIÓR ZASAD ETYKI ZAWODOWEJ Niniejszy Zbiór Zasad Etyki Zawodowej stanowi wprowadzenie w zagadnienia etycznych i prawnych obowiązków, spoczywających na nas jako na członkach rodziny pracowników McDonald s. Nie jest on zbiorem wszystkich reguł postępowania, rozstrzygających wszelkie problemy etyczne, jakie mogą wystąpić. Nie jest również zestawieniem wszystkich przepisów prawa i zasad, odnoszących się do działalności McDonald s. Nie jest umową i nie zastępuje właściwej oceny sytuacji. Zbiór Zasad Etyki Zawodowej daje nam raczej wskazówki i kieruje nas do różnych zasobów wiedzy i informacji, by pomóc nam w podejmowaniu właściwych decyzji. WSTĘP ZASTOSOWANIE ZBIORU ZASAD ETYKI ZAWODOWEJ Zbiór Zasad Etyki Zawodowej odnosi się do pracowników Korporacji McDonald s i jej wszystkich podmiotów zależnych na całym świecie, to jest takich, w których Korporacja ma udział większościowy. Członkowie zarządu McDonald s niebędący jej pracownikami, muszą przestrzegać Zbioru Zasad Etyki Zawodowej dla Zarządu Korporacji McDonald s, który jest umieszczony na stronie internetowej McDonald s Zbiór Zasad Etyki Zawodowej nie ma zastosowania w stosunku do franczyzobiorców, dostawców lub ich pracowników. Oczekujemy jednak, że jako członkowie systemu McDonald s, będą korzystali ze Zbioru Zasad Etyki Zawodowej do opracowania własnych zasad i procedur, które pozostaną spójne z duchem Zbioru Zasad Etyki Zawodowej; a także, że będą w pełni wspierali naszych pracowników w stosowaniu się do zasad zawartych w Zbiorze Zasad Etyki Zawodowej. Wspólne zaangażowanie pomoże nam wzdobyciu reputacji firmy, która uczciwie prowadzi swoją działalność. PUBLIKACJE, POPRAWKI I ODSTĄPIENIA Aktualna wersja Zbioru Zasad Etyki Zawodowej będzie umieszczona na stronie internetowej McDonald s Poprawki zostaną również umieszczone na stronie, zgodnie ze stosownymi przepisami. Jeżeli wystąpi niezmiernie mało prawdopodobna, ale możliwa sytuacja, w której odstąpienie od postanowień Zbioru Zasad Etyki Zawodowej przez członków wyższej kadry kierowniczej leżałoby w najlepszym interesie firmy, wymagane będzie zatwierdzenie takiego odstąpienia przez Komitet Audytu Zarządu Korporacji i bezzwłoczne ujawnienie takiego faktu stosownie do obowiązujących przepisów. Ponieważ Zbiór Zasad Etyki Zawodowej jest okresowo aktualizowany, proszę wejść na stronę internetową, aby zapoznać się z jego najbardziej aktualną wersją. Fotografia: Mediolan, Włochy 8 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej 9

6 ZAANGAŻOWANIE KIEROWNICTWA Kadra kierownicza McDonald s jest zobowiązana przestrzegać w najwyższym stopniu zasad etyki zawodowej. Przestrzeganie zasad etycznych i przepisów prawa jest nadzorowane przez zarząd McDonald s. Aby pomóc pracownikom sieci McDonald s w wypełnianiu postanowień Zbioru Zasad Etyki Zawodowej, utworzone zostało specjalne Ogólnoświatowe Biuro ds. Zgodności z Polityką Korporacyjną. Jest ono odpowiedzialne za nadzór nad przestrzeganiem postanowień Zbioru Zasad Etyki Zawodowej i innych procedur obowiązujących w McDonald s. DODATKOWE OBOWIĄZKI KADRY KIEROWNICZEJ Pracownicy nadzorujący inne osoby są obdarzani zaufaniem i wywierają wpływ na innych pracowników. Dlatego też, zgodnie ze Zbiorem Zasad Etyki Zawodowej, są szczególnie zobowiązani do zapewnienia zgodnego z zasadami etycznymi środowiska pracy i dawania dobrego przykładu. Muszą mieć pewność, że podlegający im pracownicy rozumieją i postępują z godnie ze Zbiorem Zasad Etyki Zawodowej oraz biorą udział w wymaganych szkoleniach dotyczących postępowania zgodnego z obowiązującymi przepisami Kadra kierownicza musi komunikować się z pracownikami w sposób otwarty i dwustronny. Oznacza to zachęcanie pracowników do zadawania pytań, wyrażania sugestii i zgłaszania przykładów niewłaściwego postępowania. Kadra kierownicza musi reagować na zgłaszane zarzuty dotyczące wykroczeń i podejmować właściwe działania naprawcze lub dyscyplinarne. OSOBISTA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W oczach innych, każde z podejmowanych przez nas działań reprezentuje McDonald s, musimy więc zawsze dokładać najwyższych starań, aby utrzymać reputację naszej firmy. Nasz sukces zależy od tego, czy każdy z nas weźmie na siebie odpowiedzialność za właściwe postępowanie. Bierzemy też na siebie obowiązek powstrzymywania i zapobiegania działaniom, które mogłyby zaszkodzić naszym gościom, systemowi lub reputacji McDonald s oraz obowiązek zgłaszania takich działań w przypadku ich wystąpienia. Wobec pracowników, którzy dopuszczą się naruszenia prawa lub postanowień Zbioru Zasad Etyki Zawodowej zostaną podjęte czynności dyscyplinarne, włącznie z rozwiązaniem zatrudnienia. OTWARTA KOMUNIKACJA / INFOLINIA ETYKI ZAWODOWEJ W McDonald s mówimy uczciwie i otwarcie i słuchamy ze zrozumieniem. Nie stronimy od zadawania trudnych pytań i podnoszenia drażliwych kwestii. Jeśli wiesz o jakichkolwiek naruszeniach zasad zawartych w Zbiorze Zasad Etyki Zawodowej lub innych przepisów, jesteś zobowiązany to niezwłocznie zgłosić. Istnieje kilka sposobów zgłaszania takich kwestii. Jeśli uważasz, że naruszono przepisy, niezwłocznie skonsultuj się z Ogólnoświatowym Biurem ds. Zgodności z Polityką Korporacyjną lub Działem Prawnym. W innych kwestiach można porozmawiać ze swoim bezpośrednim przełożonym lub innym członkiem kierownictwa lub skontaktować się z Działem Personalnym lub Ogólnoświatowym Biurem ds. Zgodności z Polityką Korporacyjną. Można również zadzwonić na Infolinię Etyki Zawodowej McDonald s, która jest bezpłatną infolinią zarezerwowaną specjalnie dla połączeń z pracownikami dotyczących kwestii etycznych i przestrzegania obowiązujących zasad. Infolinia Etyki Zawodowej McDonald s działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu i jest obsługiwana przez firmę zewnętrzną, mającą doświadczenie w prowadzeniu rozmów na trudne tematy. Na terenie Stanów Zjednoczonych zadzwoń pod numer Dzwoniąc spoza Stanów Zjednoczonych, proszę dzwonić na koszt odbiorcy. Podczas rozmowy telefonicznej można zachować anonimowość nie będą podejmowane żadne próby identyfikowania rozmówcy. Osoby zgłaszające problem bez ujawniania swoich personaliów, powinny jednak zdawać sobie sprawę, że dalsze postępowanie w celu rozwiązania problemu może być w związku z anonimowością rozmówcy utrudnione. WSTĘP i zasadami etycznymi. Ponadto, muszą informować pracowników o obowiązujących ich w McDonald s procedurach i pomagać im w zrozumieniu tych procedur. 10 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej 11

7 NASI GOŚCIE JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW Czyste restauracje. Świetnie smakujące posiłki i bezpieczna żywność. Bezpieczne zabawki dla dzieci z zestawów Happy Meal. Te znaki szczególne wyróżniają markę McDonald s. McDonald s zależy, aby żywność i napoje serwowane naszym gościom były bezpieczne. Oznacza to współpracę z naszymi dostawcami, którzy monitorują, sprawdzają i znają pochodzenie surowców. Ponadto, stosujemy kompleksowy program zapewniający bezpieczeństwo wszystkich zabawek i artykułów promocyjnych. Stosowane w firmie standardy bezpieczeństwa i jakości dotyczące jedzenia, napojów, zabawek i artykułów promocyjnych spełniają lub przewyższają wszystkie stosowne wymagania urzędowe. Popieramy stosowanie dodatkowych środków, które pomogą chronić gości i zapewnić bezpieczeństwo lokalnych dostaw żywności. Jako firma odpowiedzialna społecznie, traktujemy to jako swój obowiązek i wiemy, że jest to bardzo istotne dla ciągłego rozwoju i rentowności naszej działalności. NASI GOŚCIE Każdy pracownik McDonald s jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich stosownych zasad i procedur dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli dowiesz się o problemie odnoszącym się do bezpieczeństwa naszych produktów, powiadom o nim swojego kierownika. Dawanie dobrego przykładu WE WSZYSTKIM CO ROBIMY NASZYCH GOŚCI STAWIAMY NA PIERWSZYM MIEJSCU Markę McDonald s reprezentujemy codziennie każdym słowem, każdym przekazem skierowanym do naszych Gości i naszych współpracowników. PRACOWNIK McDONALD S 12 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej 13

8 INFORMACJE POUFNE Informacja jest cennym składnikiem majątku MARKETING Naszym Gościom składamy obietnicę najwyższej Właściwa ochrona poufnych informacji: przedsiębiorstwa. Informacje poufne nie powinny być ujawniane nikomu spoza McDonald s, nie powinny być też ujawniane pracownikom McDonald s, którzy nie mają, z racji sprawowanych funkcji, potrzeby poznania takich informacji. Informacje poufne obejmują np. niepublikowane dane o sprzedaży i dane finansowe, informacje o istotnych zmianach w firmie, o produktach, metodach i procedurach operacyjnych, plany marketingowe i plany dotyczące nieruchomości, wyniki badań, dane osobowe pracowników, informacje o kontaktach z dostawcami, franczyzobiorcami i innymi kontrahentami. Wszystkie informacje, których publiczne ujawnienie mogłoby być wykorzystane przez konkurencję, mogłoby naruszyć prywatność pracowników, franczyzobiorców lub Gości, lub zaszkodzić systemowi McDonald s, powinny być traktowane jako poufne. Należy podjąć odpowiednie środki zapobiegające przypadkowemu ujawnieniu poufnych informacji. Można je np. odpowiednio oznaczać, unikać omawiania poufnych kwestii w miejscach publicznych i zabezpieczać komputery przenośne, telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne lub zabezpieczać hasłem dostęp do komputerów przenośnych, telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Nigdy nie należy przesyłać poufnych danych pocztą elektroniczną (chyba, że z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności, zapewniających ich bezpieczeństwo). Pytanie: Co to są informacje poufne? Odpowiedź: Informacje poufne obejmują wszystkie informacje niedostępne publicznie, które po ujawnieniu mogą być wykorzystane przez konkurencję lub być szkodliwe dla właściciela informacji. Są to między innymi informacje dotyczące planów biznesowych lub działań nieznanych publicznie lub nieznanych konkurencji. Pytanie: Właśnie wróciłem z regionalnego spotkania, na którym dowiedziałem się o planach nowych, interesujących produktów McDonald s i rewelacyjnych wynikach finansowych, które zostaną wkrótce ogłoszone. Jestem bardzo dumny z sukcesów McDonald s i chciałbym się podzielić dobrymi wiadomościami. Czy mogę je przekazać swojej rodzinie lub odpowiedzieć na pytania, jeśli skontaktuje się ze mną dziennikarz? Odpowiedź: Nie. Informacje te nie zostały jeszcze ujawnione publicznie i nadal są poufne. Nieupoważnione ujawnienie może mieć poważne konsekwencje. Na przykład, mogłoby to pozbawić McDonald s przewagi konkurencyjnej lub narazić na odpowiedzialność prawną. Nigdy nie należy ujawniać poufnych informacji firmy dziennikarzom lub innym osobom spoza McDonald s. jakości. Czynimy to za pośrednictwem przekazu reklamowego i marketingu, które są prawdziwe, utrzymane w dobrym tonie i warte jednej z najbardziej znanych marek świata. Kodeks Złotych Łuków McDonald s: Procedury i Standardy zawiera informacje o tym, co i w jaki sposób przekazujemy w naszym reklamach i działaniach marketingowych, jak również nasze zasady i standardy prawne oraz dotyczące znaków towarowych. DANE OSOBOWE Szanujemy i cenimy prywatność naszych pracowników, gości i franczyzobiorców i dlatego zachowujemy poufność informacji o charakterze osobistym. Oznacza to, że dane osobowe wszystkich pracowników, gości i franczyzobiorców musimy traktować z uwagą i szacunkiem, chroniąc je przed nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem. Nigdy nie należy wykorzystywać takich danych do odniesienia korzyści własnej ani też w żaden inny, niewłaściwy sposób. Kodeks Złotych Łuków McDonald s: Procedury i Standardy Dostępny na McDonald s Intranet AccessMCD Ü Miguel rozmawia o informacjach potencjalnie poufnych lub stanowiących tajemnicę handlową tylko z tymi osobami w firmie, które muszą je znać i ogranicza rozpowszechnianie informacji do możliwie najmniejszej grupy osób. Ü Kiedy Carol wychodzi na lunch, zawsze zamyka materiały zawierające poufne informacje w szufladzie. Ü Jako że Joe ma do czynienia z teczkami osobowymi pracowników, zawsze trzyma je w zamkniętej szafce. Ü Przed podaniem przyszłym sprzedawcom informacji dotyczących McDonald s, Rita zawsze uzyskuje od nich pisemną umowę o zachowaniu poufności. NASI GOŚCIE 14 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej 15

9 NASI LUDZIE ZATRUDNIENIE Dajemy szansę, wspieramy talenty, przygotowujemy liderów i nagradzamy osiągnięcia. Wierzymy, że dla zapewnienia ciągłego sukcesu niezmiernie istotny jest zespół osób o różnorodnym pochodzeniu i doświadczeniach, pracujący w środowisku wspierającym szacunek i motywującym do dużego zaangażowania. OCHRONA PRZED ODWETEM McDonald s chroni swoich pracowników przed odwetem. Surowo zabraniamy stosowania odwetu wobec pracowników, którzy zgłaszają przypadki wykroczeń, podnoszą problematyczne kwestie lub współpracują w dochodzeniu, pod warunkiem, że robią to w dobrej wierze i uzasadnionym przekonaniem, że przekazywane informacje są prawdziwe. Wobec osób stosujących odwet będą wszczynane działania dyscyplinarne, z rozwiązaniem zatrudnienia włącznie. Jeśli uważasz, że ktoś stosuje wobec ciebie odwet, skontaktuj się z Działem Personalnym lub Ogólnoświatowym Biurem ds. Zgodności z Polityką Korporacyjną. NASI LUDZIE ZALEŻY NAM NA NASZYCH LUDZIACH 16 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej 17

10 POSZANOWANIE GODNOŚCI OSOBISTEJ WŁĄCZENIE I ZRÓŻNICOWANIE McDonald s zależy na zróżnicowaniu i natychmiastowego zgłaszania bezpośrednim przełożonym wypadków niewłaściwego Pytanie: Jerry i jego przełożony David równych szansach dla wszystkich osób. zachowania lub nieodpowiednich Wszyscy nasi pracownicy na całym świecie często razem podróżują służbowo. Szanujemy unikalne cechy i poglądy warunków pracy. zasługują na uczciwe traktowanie i szacunek. Podczas każdej podróży David obciąża firmową kartę American Express kosztami Prowadzimy politykę równych szans dla pracowników i kandydatów do pracy. każdego z pracowników i opieramy się na tych zróżnicowanych poglądach, aby ALKOHOL I NARKOTYKI niewielkich prywatnych zakupów, a Jerry budować i doskonalić nasze relacje z gośćmi i Pracownicy McDonald s mają prawo do W miejscu pracy ani w czasie wykonywania wie o tym. Jerry chciałby powiedzieć komuś partnerami biznesowymi. W pełni akceptujemy pracy w atmosferze wolnej od prześladowań, obowiązków związanych z pracą, pracownikom o tym, iż wie, że David nieprawidłowo różnorodność naszych pracowników, zastraszania i wykorzystywania na tle nie wolno posiadać ani spożywać alkoholu lub korzysta z firmowej karty kredytowej, franczyzobiorców, gości i partnerów seksualnym lub innym, a także od aktów narkotyków. Nie wolno pracować pod wpływem ale boi się, że wpłynie to negatywnie na biznesowych i staramy się, aby każda osoba lub gróźb zastosowania przemocy fizycznej. alkoholu, narkotyków lub innych substancji, jego pracę. Czy Jerry powinien zgłosić czuła się mile widziana w McDonald s. Nie będą tolerowane żadne zachowania lub które mogłyby zagrozić bezpiecznemu i niewłaściwe wydatki Davida? wypowiedzi, które naruszają godność innych McDonald s zapewnia równe traktowanie i skutecznemu wykonywaniu swojej pracy. Odpowiedź: Tak. Jerry powinien zgłosić obciążanie karty przez Davida bez osób lub niekorzystnie wpływają na wyniki ich pracy bądź stwarzają nieprzyjazną atmosferę. równe szanse zatrudnienia bez względu na rasę, pochodzenie etniczne, kolor, religię, W miejscy pracy nie wolno rozprowadzać narkotyków ani alkoholu. Na terenie firmy obawy o odwet. Ma kilka możliwości. płeć, wiek, narodowość lub pochodzenie, pracownikom nie wolno posiadać ani spożywać Na użytek niniejszej regulacji, przez Może zgłosić obciążanie karty niepełnosprawność fizyczną lub psychiczną, alkoholu, z wyjątkiem imprez sponsorowanych prześladowanie rozumiemy obelgi, przez Davida jego bezpośredniemu orientację seksualną, stosunek do służby przez McDonald s, w czasie których alkohol obraźliwe uwagi, żarty, wiadomości w formie przełożonemu, skontaktować się wojskowej lub inne prawnie chronione jest dozwolony. elektronicznej lub inne postępowanie mające z Ogólnoświatowym Biurem ds. podstawy. Zasady te odnoszą się do wszystkich formę wizualną, werbalną lub fizyczną, które Zgodności z Polityką Korporacyjną, pracowników, kandydatów do pracy, mogłyby przyczynić się do wytworzenia lub jeśli chce złożyć raport anonimowo, niezależnych wykonawców, franczyzobiorców, zastraszającego, nieprzyjaznego lub może skontaktować się z Infolinią sprzedawców i dostawców. Odnoszą się one obraźliwego środowiska pracy. Etyki Zawodowej pod numerem również do wszystkich aspektów kontaktów Ponadto, prześladowanie seksualne obejmuje niemile widziane zaloty seksualne, prośby o przysługi seksualne i inne zachowania o charakterze seksualnym. McDonald s z gośćmi i do naszych decyzji o zatrudnieniu, w tym do rekrutacji, zatrudniania, obsadzania stanowisk, rozwoju zawodowego, awansów, szkolenia, ustalania harmonogramów, Pytanie: Kilku z moich współpracowników często opowiada niesmaczne żarty, nie umiem im powiedzieć, że są one dla mnie obraźliwe. Czy firma McDonald s dopuszcza PRAWA CZŁOWIEKA dodatkowych świadczeń, wynagrodzenia oraz taką sytuację? Przestrzegamy praw i podstawowych rozwiązywania umów o pracę. Odpowiedź: Nie. Szacunek dla innych Więcej informacji na ten temat podano w części: wolności człowieka. Nie zatrudniamy dzieci osób to jedna z najstarszych wartości ani pracowników przymusowych. Potępiamy BEZPIECZEŃSTWO MIEJSCA PRACY McDonald s. Jeśli nie potrafisz powiedzieć stosowanie kar fizycznych i maltretowanie. Wytyczne operacyjne Zależy nam na zapewnieniu naszym kolegom, aby przestali się zachowywać w Szanujemy prawo pracowników do zrzeszania Działu Personalnego pracownikom bezpiecznego i zdrowego nieodpowiedni sposób, zgłoś swój problem się, ale również nie zrzeszania się w dowolnych McDonald s środowiska pracy. Wszyscy pracownicy są swojemu przełożonemu lub do Działu organizacjach, o ile jest to zgodne z właściwymi zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i Personalnego. Jeśli chcesz zgłosić problem przepisami i regulacjami. Wszędzie, gdzie podejmowania wszelkich koniecznych środków anonimowo, zadzwoń na Infolinię Etyki jesteśmy obecni stosujemy się do lokalnych Dostępne na McDonald s ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa Zawodowej, pod numer przepisów prawa pracy. Intranet AccessMCD sobie i współpracownikom. Dla bezpieczeństwa całej załogi pracownicy mają obowiązek NASI LUDZIE 18 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej 19

11 SYSTEM McDONALD S DZIAŁANIE W NAJLEPSZYM INTERESIE MCDONALD S Działamy z zamiarem uzyskania długoterminowych korzyści dla McDonald s, nigdy dla osiągnięcia osobistych korzyści lub wyświadczenia przysługi członkom rodziny lub znajomym. STOSUNKI Z FRANCZYZOBIORCAMI Stworzyliśmy naszą wspaniałą sieć pomagając franczyzobiorcom w osiąganiu ich potencjału przez budowanie prawidłowych relacji biznesowych z McDonald s. W dobrych i złych chwilach, zawsze traktujemy ich uczciwie i z należytym szacunkiem. Takie postępowanie wobec franczyzobiorców ma kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu i jest obowiązkiem wszystkich pracowników. SYSTEM McDONALD S Niniejszy Zbiór Zasad Etyki Zawodowej nie odnosi się do franczyzobiorców McDonald s, którzy są niezależnymi przedsiębiorcami, ani do ich pracowników. Oczekujemy jednak, że nasi franczyzobiorcy będą utrzymywali wysoki standard uczciwości i przestrzegali wszystkich stosownych przepisów i regulacji, w tym przepisów dotyczących praw człowieka, bezpieczeństwa w miejscu pracy, wynagrodzeń pracowniczych i odpowiedniego traktowania pracowników. JESTEŚMY PRZEKONANI DO ZAŁOŻEŃ SYSTEMU McDONALD S Fotografia: Londyn, Wielka Brytania 20 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej 21

12 STOSUNKI Z DOSTAWCAMI Ray Kroc, jeszcze jako dostawca pierwszej restauracji McDonald s, poznał wagę budowania trwałych relacji z dostawcami. Nadal ufamy tej zasadzie. Dostawców traktujemy z szacunkiem, sprawiedliwie i uczciwie, i tego samego oczekujemy od nich. McDonald s opiera swoje relacje z dostawcami na zgodnym z prawem, skutecznym i uczciwym postępowaniu. Mimo, że niniejszy Zbiór Zasad Etyki Zawodowej nie dotyczy naszych dostawców, oczekujemy, że w swoich relacjach biznesowych, w tym ze swoimi pracownikami, swoimi lokalnymi społecznościami i McDonald s, będą oni stosowali się do obowiązujących wymogów prawnych. Ponadto, wszyscy nasi dostawcy są zobowiązani do zatwierdzenia naszego Zbioru Zasad Etyki Zawodowej dla Dostawców. Pytanie: Czy dostawcy i franczyzobiorcy McDonald s muszą składać coroczne oświadczenie o zgodności działania ze Zbiorem Zasad Etyki Zawodowej? Odpowiedź: Nie. Jednak od dostawców i franczyzobiorców oczekuje się promowania zasad podobnych do tych określonych w Zbiorze Zasad Etyki Zawodowej i wspierania pracowników McDonald s w stosowaniu się do tych zasad. Ponadto oczekuje się, że będą oni prowadzić swoją działalność w sposób etyczny i będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji. SYSTEM McDONALD S Jako firma obecna na całym świecie, McDonald s prowadzi interesy z dostawcami z wielu krajów o różnorodnej kulturze, w różnorodnych warunkach społecznych i ekonomicznych. McDonald s jest zaangażowany w stosowanie uczciwych praktyk zatrudnienia i stara się zapewnić swoim pracownikom bezpieczne, zdrowe i produktywne środowisko pracy. Staramy się również współpracować z dostawcami, którzy podzielają nasz system wartości. Oznacza to, że od naszych dostawców oczekujemy wspierania fundamentalnych praw wszystkich ludzi: sprawiedliwego i pełnego szacunku traktowania swoich pracowników oraz postępowania zgodnego z zasadami promującymi higienę i bezpieczeństwo pracy. Regularnie kontrolujemy i aktualizujemy źródła naszego zaopatrzenia tak by stale spełniały nasze standardy. Pragniemy współpracować z dostawcami, którym zależy na naszych uniwersalnych zasadach prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny i etyczny. Zbiór Zasad Etyki Zawodowej dla Dostawców Dostępny na McDonald s Intranet AccessMCD i 22 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej 23

13 ETYKA OCHRONA MIENIA FIRMY Wszyscy pracownicy McDonald s muszą chronić mienie firmy, w tym jej najważniejszy składnik: naszą markę. Jednym ze sposobów ochrony marki jest zapobieganie niewłaściwemu wykorzystaniu nazwy, znaków towarowych lub innej własności intelektualnej McDonald s. Jesteś odpowiedzialny za właściwe wykorzystanie i ochronę mienia firmy; mogą być one używane tylko w zatwierdzonych celach biznesowych. Korzystając z mienia firmy należy kierować się własnym osądem i odpowiedzialnością; nie należy nadużywać przywilejów wynikających ze stanowiska zajmowanego w McDonald s. Mienie firmy obejmuje aktywa finansowe, pojazdy, artykuły biurowe, wyposażenie, komputery, sieci, oprogramowanie, usługi telefoniczne i internetowe, pocztę głosową i pocztę elektroniczną. ETYKA Ü Komputerów i sieci komputerowych należących do firmy nie należy wykorzystywać w sposób, który mógłby naruszyć bezpieczeństwo lub integralność informacji i oprogramowania firmy. Ü Komputerów i sieci komputerowych należących do firmy nie należy wykorzystywać w celu uzyskania dostępu, odbierania lub przesyłania materiałów, które są niewłaściwe lub nielegalne, lub mogłyby naruszyć obowiązujące w McDonald s zasady zachowania poufności. Ü Nie wolno udzielać pożyczek, darowizn, sprzedawać ani w inny sposób rozporządzać majątkiem firmy, chyba że uzyskamy wyraźną zgodę uprawnionego członka kierownictwa. Ü Pracownikom nie wolno używać majątku, informacji należących do firmy ani jej pozycji do uzyskania osobistych korzyści. PROWADZIMY NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ W SPOSÓB ETYCZNY Ü Niedozwolone jest również branie udziału w jakichkolwiek działaniach mających związek z kradzieżą, przywłaszczeniem, defraudacją lub sprzeniewierzeniem majątku. 24 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej 25

14 KONFLIKT INTERESÓW Musimy unikać sytuacji, w których mógłby wystąpić konflikt interesów prywatnych i zawodowych. Musimy unikać sytuacji, w których nawet pozory konfliktu interesów mogłyby spowodować osłabienie wiary innych osób w naszą uczciwość i prawość. Pracownicy są zobowiązani do ujawnienia pracownikom Ogólnoświatowego Biura ds. Zgodności z Polityką Korporacyjną sytuacji, w których istnieje rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów oraz muszą przestrzegać warunków nałożonych na nich w celu kontroli i wyeliminowania konfliktu. Warunki takie mogą na przykład obejmować odsunięcie od podejmowania decyzji w imieniu McDonald s lub zobowiązanie pracownika do zaniechania działań prowadzonych poza McDonald s, które są źródłem konfliktu interesów. Prowadzenie interesów z członkami rodziny i znajomymi Konflikt interesów może również wystąpić, jeżeli pracownik prowadzi interesy z członkami rodziny lub bliskimi znajomymi. Wszystkie sytuacje, w których występują potencjalne konflikty interesów, powinny być ujawnione zarówno przełożonemu jak i przedstawicielom Ogólnoświatowego Biura ds. Zgodności z Polityką Korporacyjną. Należy również zachować ostrożność w udzielaniu informacji członkom rodziny lub znajomym, którzy pracują dla konkurencji lub prowadzą interesy z konkurencyjnymi firmami. To samo dotyczy sytuacji, w których członkowie rodziny lub znajomi pracują dla dostawców, sprzedawców, świadczeniodawców lub franczyzobiorców McDonald s lub prowadzą interesy z takimi firmami. Praca na rzecz innych firm i inne powiązania biznesowe Podstawowym obowiązkiem wszystkich pracowników jest popieranie interesów McDonald s. Praca na rzecz innych firm lub umowy zawarte z innymi firmami nie mogą kolidować z wypełnianiem tej powinności. Żaden pracownik McDonald s nie powinien nigdy otrzymywać wynagrodzenia od dostawcy lub przedsiębiorstwa, z którym prowadzi interesy w imieniu McDonald s. Prezenty, przysługi i korzyści Nie dajemy łapówek, ani nie oferujemy korzyści majątkowych z zamiarem lub stwarzając choćby Pytanie: Mój brat jest właścicielem firmy, która jego zdaniem może zapewnić McDonald s wyższej jakości i tańsze dostawy niż obecny dostawca. Czy możemy skorzystać z usług jego firmy? Odpowiedź: Być może. Zawsze należy zawiadomić swojego przełożonego lub osobę odpowiedzialną za podejmowanie decyzji o zakupach, o bliskiej relacji z dostawcą, jak również ujawnić potencjalny konflikt interesów przedstawicielom Ogólnoświatowego Biura ds. Zgodności z Polityką Korporacyjną. Każda sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie. Pytanie: Zaprzyjaźniłem się z dostawcą i zastanawiam się nad zawarciem z nim spółki, aby prowadzić działalność niezwiązaną z McDonald s. Czy będzie to traktowane jako naruszenie zasad firmy? Odpowiedź: Prawdopodobnie tak. Nawet, jeśli Twoje interesy prywatne i finansowe nie będą wpływały na Twoją ocenę, jaką formułujesz w imieniu firmy, osoby postronne mogą postrzegać Cię jako osobę nieobiektywną. Przed podjęciem jakichkolwiek działań musisz omówić swoje plany zarówno ze swoim przełożonym jak i z przedstawicielem Ogólnoświatowego Biura ds. Zgodności z Polityką Korporacyjną. pozory zamiaru nakłonienia innych osób do zmiany oceny sytuacji lub postępowania. Nie będziemy żądali ani akceptowali łapówek ani innych niestosownych płatności. Oferując upominki firmowe lub inne korzyści, starajmy się zachować trzeźwą ocenę sytuacji i umiar. Szanujemy zasady innych organizacji, z którymi prowadzimy interesy. Pamiętajmy, ze upominki firmowe lub inne korzyści ofiarowywane w środowisku biznesowym służą jedynie budowaniu wizerunku firmy i trwałych relacji z kontrahentami. Poniższe zasady odnoszą się do pracowników firmy McDonald s, najbliższych członków rodzin pracowników oraz przedstawicieli lub innych osób trzecich działających w imieniu firmy: Nie należy oferować, dawać ani przyjmować prezentów, korzyści lub innych świadczeń osobistych, jeśli: Ü Korzyść nie mieści się w granicach zwykłej praktyki biznesowej; Ü Jest to gotówka lub ekwiwalent gotówki; Ü Wartość korzyści jest przesadnie wysoka; Ü Towarzyszące okoliczności mogłyby pozwolić na uznanie działania jako dawanie/ przyjęcie łapówki lub odpłacanie się; lub Ü Działanie narusza obowiązujące przepisy lub inne regulacje. Jeśli prezent, propozycja otrzymania prezentu lub innych świadczeń osobistych budzi Twoje wątpliwości, przed podjęciem jakiegokolwiek działania zgłoś się do swego przełożonego. Inwestycje zewnętrzne Pracownicy nie mogą posiadać, bezpośrednio ani pośrednio, istotnych udziałów w żadnym podmiocie, który prowadzi działalność konkurencyjną wobec McDonald s, prowadzi interesy z McDonald s, dąży do nawiązania stosunków biznesowych z McDonald s. Za istotne udziały uważa się udziały własnościowe Pytanie: Jeden z moich dostawców poprosił mnie o zabranie głosu podczas konferencji sponsorowanej przez jego firmę i zaproponował opłacenie wszystkich poniesionych przeze mnie wydatków. Czy mogę przyjąć jego propozycję? Odpowiedź: Być może. Jeśli Twój przełożony wyrazi zgodę, możesz wystąpić na konferencji. Jednak na ogół McDonald s nie pozwala, aby dostawcy pokrywali koszty podróży i pobytu w hotelu jej pracowników. Omów zaproszenie ze swoim przełożonym, jako że cała sytuacja zależy od konkretnych faktów i okoliczności. Pytanie: W moim kraju odmówienie przyjęcia prezentu od partnera w interesach może być postrzegane jako obraza. Co powinienem zrobić, jeśli ktoś oferuje mi drogi prezent i wiem, że odmawiając jego przyjęcia obrażę ofiarodawcę? Odpowiedź: Jeśli w lokalnej kulturze wymiana prezentów jest przyjętym zwyczajem i uważasz, że odmawiając przyjęcia prezentu zaszkodzisz relacjom biznesowym McDonald s, możesz zaakceptować prezent w imieniu firmy. Następnie musisz poinformować swego przełożonego o prezencie, aby zdecydować o jego właściwym wykorzystaniu lub możesz również skontaktować się z Ogólnoświatowym Biurem ds. Zgodności z Polityką Korporacyjną, aby tam uzyskać wytyczne. stanowiące więcej niż 5% całkowitej wartości kapitału zakładowego lub akcyjnego spółki, należące do pracownika i jego najbliższej rodziny, a w przypadku akcji spółek publicznych, udziały większe niż 1% akcji znajdujących się w obiegu. Wyjątek od reguły mogą stanowić inwestycje w fundusze powiernicze i inne fundusze inwestycyjne, ETYKA 26 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej 27

15 w których pracownicy nie mogą samodzielnie elektronicznych środków komunikacji do Ü Zmieniać lub fałszować wyników dotyczących decydować o wyborze akcji w portfelu. Pracownikom nie wolno czerpać osobistych korzyści z możliwości biznesowych lub inwestycyjnych, o których dowiedzieli się korzystając z majątku lub informacji firmy lub dzięki jej pozycji. Zakaz ten obejmuje bezpośredni lub pośredni zakup, dzierżawę lub inny sposób nabycia praw do nieruchomości lub innych materiałów, jeżeli jest prawdopodobnym, że McDonald s byłby również zainteresowany skorzystaniem z takiej możliwości. W żadnym przypadku pracownikom nie wolno inwestować własnych środków w akcje innych podmiotów, jeżeli takie inwestycje mogłyby wpływać na ocenę sytuacji przez pracownika przy podejmowaniu decyzji w kontaktach biznesowych z tym podmiotem lub wywoływać wrażenie, że wpływają na jego decyzje. Pracownicy powinni mieć zatem na uwadze potencjalne konflikty interesów wynikające z inwestycji w udziały/akcje innych przedsiębiorstw, ale też ograniczenia dotyczące tzw. wewnętrznego obrotu akcjami (sprzedaż/nabycie akcji spółki przez jej pracowników), wynikające ze stosownych przepisów o obrocie akcjami spółek publicznych. (Więcej informacji można znaleźć w części: Informacje wewnętrzne i obrót papierami wartościowymi na stronie 39 niniejszej publikacji). KORZYSTANIE Z ELEKTRONICZNYCH ŚRODKÓW KOMUNIKACYJNYCH Pracownicy odpowiedzialni są za właściwe korzystanie z elektronicznych środków komunikacyjnych, to pojęcie obejmuje telefony, telefony komórkowe, komputery, faksy, pagery, pocztę elektroniczną oraz dostęp do internetu. Podczas wykonywania obowiązków służbowych dla McDonald s, pracownicy zobowiązani są stosować wysokie standardy etyczne. Pracownikom zabrania się użytkowania załatwiania spraw prywatnych lub innych niebędących częścią obowiązków służbowych. Ponadto, pracownicy powinni stosować zdrowy rozsądek przy korzystaniu z urządzeń elektronicznych i technologii, w tym z dostępu do internetu i poczty elektronicznej. Przykłady niewłaściwego użytkowania obejmują w szczególności: Ü Działalność o charakterze nielegalnym; Ü Zakłady, obstawianie lub sprzedaż; Ü Molestowanie, ubliżanie innym, nękanie i/lub nielegalną dyskryminację; Ü Zdobywanie funduszy na jakikolwiek cel, chyba że McDonald s udzieliła na to zgody; Ü Działalność o charakterze komercyjnym, na przykład własna działalność gospodarcza; Ü Promowanie poglądów lub działalności politycznej bądź religijnej; Ü Otrzymywanie, przechowywanie, wystawianie lub przekazywanie materiałów, które w uzasadniony sposób mogą być uznane za ukazujące przemoc, nękające, dyskryminujące, nieprzyzwoite, zawierające treści erotyczne lub pornograficzne, w tym opisy, zdjęcia, nagrania dźwiękowe lub teksty pisemne; Ü Nieautoryzowany dostęp do niepublicznych danych; Ü Użytkowanie, które jest w jakikolwiek sposób destrukcyjne lub szkodliwe dla reputacji lub działalności McDonald s; oraz Regulamin Komunikacji Elektronicznej McDonald s Dostępny na McDonald s Intranet AccessMCD Pytanie: Prowadzę własną firmę i znaczną część działalności prowadzę przez internet. W czasie przerwy na lunch i po godzinach pracy używam komputera McDonald s, aby wysyłać pocztę lub poszukiwać w internecie informacji pomocnych w prowadzeniu tego interesu. Czy jest to dopuszczalne? Odpowiedź: Nie. Korzystanie ze sprzętu firmowego lub usług internetowych świadczonych McDonald s w celu zdobycia lub prowadzenia działalności niezwiązanej z działalnością McDonald s jest niedopuszczalne. Ü Działalność niezwiązana z działalnością McDonald s, z wyłączeniem rozsądnego użytkowania w celach osobistych, w ograniczonym zakresie. DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI I KOMUNIKACJA Akcjonariusze wymagają od McDonald s dostarczania rzetelnych i dokładnych informacji oraz podejmowania właściwych decyzji na podstawie odpowiednio udokumentowanych danych. Wszystkie księgi finansowe, zapisy i sprawozdania powinny dokładnie odzwierciedlać wszystkie transakcje i zdarzenia. Muszą być one sporządzane w zgodzie z ogólnie obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz systemem kontroli wewnętrznej McDonald s. Aby zapewnić rzetelność dokumentacji McDonald s, pracownikom nigdy nie wolno: Ü Wprowadzać nieprawdziwych zapisów lub zmian w raporcie kosztów; Ü Wprowadzać nieprawdziwych informacji na kartach zegarowych; jakości lub bezpieczeństwa; Ü Przeszacowywać lub niedoszacowywać istniejących zobowiązań i aktywów; Ü Utrzymywać nieujawnionych lub niezarejestrowanych zobowiązań, środków finansowych lub zwlekać z rejestrowaniem wydatków, które powinny być zaksięgowane; Ü Niewłaściwie rejestrować lub nie rejestrować pozycji, które powinny być zaksięgowane po stronie kosztów; lub Ü Wprowadzać jakichkolwiek zapisów, które rozmyślnie ukrywają lub tuszują prawdziwy charakter danej transakcji. Prawie cała dokumentacja działalności włącznie z treścią poczty elektronicznej i rejestrów komputerowych może podlegać publicznemu ujawnieniu w trakcie postępowania sądowego lub dochodzenia prowadzonego z ramienia instytucji rządowych. Często dostęp do dokumentacji uzyskują również osoby trzecie lub media. Dlatego też pracownicy powinni rejestrować informacje w sposób przejrzysty, spójny i zgodny z prawdą. Wskazane jest unikanie przesady, dosadnego języka, zgadywania, wysuwania pochopnych wniosków i formułowania krzywdzących ocen ludzi, w tym dotyczących motywów ich postępowania. Ze wszystkimi dokumentami należy postępować zgodnie z Zasadami Zarządzania Dokumentacją McDonald s. Proszę skontaktować się z Działem Prawnym w przypadku wątpliwości dotyczących zachowania lub zniszczenia dokumentu. Zasady Zarządzania Dokumentacją McDonald s Dostępne na McDonald s Intranet AccessMCD ETYKA 28 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej 29

16 DUCH I LITERA PRAWA Naszym pierwszym i najbardziej fundamentalnym obowiązkiem wobec każdego miejsca, w którym funkcjonujemy, jest przestrzeganie litery i ducha prawa. Odnosi się to zarówno do pracowników McDonald s, jak i do osób trzecich występujących w imieniu naszej firmy. Jeśli masz wątpliwości związane z kwestiami prawnymi musisz skontaktować się z Działem Prawnym, zanim dojdzie do potencjalnie nielegalnego działania. DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA Wszędzie tam, gdzie McDonald s prowadzi działalność, postępujemy zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Prawie w każdym kraju obowiązują przepisy zakazujące oferowania urzędnikom państwowym, przedstawicielom partii politycznych lub kandydatom na liderów politycznych wartościowych prezentów lub innych korzyści w zamian za pozyskanie lub utrzymanie możliwości prowadzenia działalności. Prowizje lub opłaty wypłacane pośrednikom, dystrybutorom, agentom, osobom pomagającym w nawiązaniu kontaktu lub rozwinięciu działalności, a także konsultantom nie mogą mieć charakteru łapówek. Jako firma z siedzibą w USA, działalność nasza prowadzona na terenie USA jak i poza USA podlega wielu przepisom amerykańskiego prawa. Są wśród nich między innymi takie, które: Ü Zapobiegają jakiejkolwiek współpracy z podmiotami obłożonymi sankcjami ekonomicznymi; Ü Ograniczają wymianę handlową z pewnymi państwami; Ü Zapobiegają zawieraniu transakcji, które mogłyby wspomagać terrorystów lub organizacje wspierające terrorystów; Ü Wymagają, aby zawierane transakcje nie były wykorzystywane do prania brudnych pieniędzy. PRZECIWDZIAŁANIE ŁAPÓWKARSTWU Od ponad trzech dekad, międzynarodowe operacje biznesowe McDonald s są prowadzone zgodnie z ustawą o Zagranicznych Praktykach Korupcyjnych (ang. U.S. Foreign Corrupt Practices Act ( FCPA )). Ustawa FCPA to amerykańska ustawa uznająca za przestępstwo płacenie lub oferowanie korzyści majątkowych, bezpośrednio lub pośrednio urzędnikom niebędącym obywatelami USA, w tym pracownikom firm państwowych, kandydatom na stanowiska polityczne lub komukolwiek działającemu w imieniu instytucji publicznej. Ustawa FCPA wymaga również, aby wszystkie spółki notowane na giełdzie prowadziły system kontroli wewnętrznej oraz księgi i dokumentację dokładnie odzwierciedlające każdą transakcję. Wszyscy pracownicy, agenci, konsultanci, przedstawiciele i partnerzy spółek typu jointventure działający w imieniu McDonald s lub kontrolowanych przez nią podmiotów zależnych muszą w pełni stosować się do postanowień zawartych w ustawie FCPA. Naruszenia przepisów nie będą tolerowane. Postępowanie zgodne z przedmiotowymi przepisami jest warunkiem zatrudnienia lub współpracy z naszą firmą. Interpretacja ustawy FCPA nie jest prostym zadaniem. Istnieją sytuacje, gdy pewne przypadki będą mieściły się w szarej strefie. Jeśli masz pytania dotyczące ustawy FCPA lub żądania płatności, skontaktuj się z Ogólnoświatowym Biurem ds. Zgodności z Polityką Korporacyjną lub Działem Prawnym. Więcej informacji na temat przeciwdziałania łapówkarstwu podano w części: Polityka dotycząca wyboru agentów zagranicznych Dostępne na McDonald s Intranet AccessMCD ETYKA Fotografia: Monachium, Niemcy 30 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej 31

17 NASZE LOKALNE SPOŁECZNOŚCI LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ I DZIAŁANIE NA JEJ RZECZ McDonald s już od dawna z dumą działa na rzecz lokalnych społeczności. Wiemy, że jest to właściwy krok i jedna z naszych najmocniejszych stron. Jako przodująca w odpowiedzialności społecznej firma, wywieramy pozytywny wpływ na nasze sąsiedztwo, ludzi i środowisko. McDonald s, pracownicy oraz franczyzobiorcy na całym świecie ofiarowują miliony dolarów i poświęcają swój czas na pracę w organizacjach charytatywnych, szczególnie tych działających na rzecz dzieci. Reagujemy również w sytuacjach, kiedy mają miejsce tragedie, współpracujemy z franczyzobiorcami, dostawcami i organizacjami pomocy ofiarom katastrof w celu niesienia pomocy ofiarom i udzielenia wsparcia pracownikom tych organizacji. Fundacja Ronalda McDonalda ( RMHC ) i jej lokalne oddziały zajmują specjalne miejsce w naszej działalności dobroczynnej. Każdego roku restauracje McDonald s zbierają miliony dolarów na rzecz fundacji RMHC i inne cele związane z pomocą dzieciom. NASZE LOKALNE SPOŁECZNOŚCI INWESTUJEMY W NASZE LOKALNE SPOŁECZNOŚCI 32 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej 33

18 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA Wszystkie datki na cele polityczne dokonywane przez firmę muszą zostać wcześniej zatwierdzone przez dyrektora Działu ds. Relacji z Rządem McDonald s. Jakiekolwiek datki mogą być przekazywane wyłącznie na rzecz poparcia kandydata na stanowisko polityczne lub na poparcie inicjatywy legislacyjnej, którą dyrektor ds. Relacji z Rządem uzna za korzystną dla długoterminowych interesów McDonald s. Datki na cele polityczne muszą być zgodne z właściwymi przepisami i regulacjami jurysdykcji, w której dokonano datku, włączając w to ustawę FCPA. Żądanie poparcia finansowego na rzecz jednego kandydata, partii politycznej lub inicjatywy ustawodawczej, które w roku kalendarzowym łącznie przekroczy sumę USD wymaga zgody szefa regionu McDonald s obejmującego rynek, na którym ma być udzielone tego rodzaju wsparcie. Pracownicy mogą uczestniczyć w działalności politycznej i mają konstytucyjnie zagwarantowane prawo do popierania dowolnych kandydatów politycznych i własnego zdania w kwestiach politycznych. Jednak zaangażowanie w taką działalność powinno odbywać się w prywatnym czasie pracownika i na jego koszt. Pracownik musi Pytanie: Podczas uroczystości biznesowej w Los Angeles miałem okazję uczestniczyć w obiedzie w cenie 200 USD, z którego dochód wspierał polityka biorącego udział w następnych wyborach. Koszt obiadu zawarłem w raporcie wydatków, ale mój przełożony nie zatwierdził tego kosztu. Dlaczego przełożony nie zatwierdził kosztu obiadu, mimo że McDonald s pokrywa koszty posiłków pracownika podczas jego podróży służbowych? Odpowiedź: McDonald s nie pokryje takiego wydatku, ponieważ nie został on wcześniej zatwierdzony przez dyrektora Działu ds. Relacji z Rządem. Pracownik musi pokryć ten wydatek z własnych funduszy. W przeciwnym przypadku mogłoby powstać wrażenie, że pracownik wspierał datkami kandydata jako pracownik McDonald s i co za tym idzie, że wspierała go również McDonald s. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA Poważnie traktujemy obowiązki, jakie wiążą się z rolą lidera. Wykorzystujemy wielkość, możliwości i zasoby naszej firmy, aby uczynić świat, choć odrobinę lepszym. Publikujemy Globalny Raport Odpowiedzialności Społecznej, aby dostarczyć informacji o efektach naszej działalności, jak również o naszych najnowszych inicjatywach w dziedzinach takich jak środowisko, żywienie i zrównoważony rozwój. Odpowiedzialność za środowisko naturalne McDonald s czuje się odpowiedzialna za stan środowiska naturalnego, a każdy jej pracownik ma w tym zakresie do odegrania pewną rolę. Nasze wysiłki koncentrujemy na obszarach, w których możemy mieć znaczący wpływ na najważniejsze kwestie dotyczące ochrony środowiska, ochrony zasobów naturalnych i gospodarki odpadami. Stale słuchamy, uczymy się i inwestujemy w innowacje, które mogą rozszerzyć obszar działania w zakresie ochrony środowiska. Współpracujemy z innymi organizacjami w celu zwiększania świadomości w zakresie ochrony środowiska. Z naszymi kluczowymi dostawcami współpracujemy w celu promowania ich działań sprzyjających ochronie środowiska. Żywienie i Zdrowie Zależy nam na zdrowiu i dobrym samopoczuciu naszych gości. Oferujemy zróżnicowane menu, starając się zaspokoić ich różnorodne potrzeby i preferencje. Informujemy o wartościach odżywczych naszych produktów tak, aby nasi goście mogli wybrać te, które spełniają potrzeby dietetyczne ich samych oraz ich rodzin. Sprawdzeni dostawcy Budujemy sieć dostawców, którzy nieprzerwanie zaopatrują nas w produkty bezpieczne i wysokiej jakości. Jednocześnie wykorzystujemy naszą pozycję lidera by działać na rzecz podnoszenia standardów etycznych, ochrony środowiska i ekonomicznych. Globalny Raport Odpowiedzialności Społecznej McDonald s Dostępny na McDonald s Intranet AccessMCD i NASZE LOKALNE SPOŁECZNOŚCI wyraźnie zaznaczyć, że reprezentuje swoje własne poglądy i działania, a nie stanowisko McDonald s. Bez wcześniejszej zgody dyrektora Działu ds. Relacji z Rządem McDonald s, pracownikom nie wolno korzystać z aktywów i zasobów firmy w celu prowadzenia działalności politycznej. 34 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej 35

19 RENTOWNY ROZWÓJ UCZCIWA KONKURENCJA A PRAKTYKI ANTYMONOPOLISTYCZNE Większość państw, na których terytorium działa McDonald s, prowadzi politykę ochrony praw konsumentów do najlepszych produktów, po najlepszych cenach, za pośrednictwem przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz przepisów o zwalczaniu praktyk monopolistycznych. McDonald s popiera te przepisy i stosuje się do nich. Zabraniają one między innymi: Ü Zawierania jakichkolwiek umów bądź nieformalnych porozumień z konkurencyjnymi firmami w celu ustalenia, kontrolowania lub wpływania na poziom cen oraz kontrolowania produktów, warunków sprzedaży, kosztów, zysków lub marży, rynków lub udziałów rynkowych oraz sposobów dystrybucji produktów. RENTOWNY ROZWÓJ Ü Zawierania umów lub porozumień z firmami konkurencyjnymi w celu podziału rynku lub produktów, bojkotowania dostawców lub innych osób, z którymi w innych okolicznościach byłyby prowadzone interesy, a także porozumień między oferentami, zmierzających do wywarcia wpływu na wynik przetargu. Przepisy dotyczące ochrony konsumentów regulują również nasze relacje z dostawcami i franczyzobiorcami. Pracownicy, którzy mają kontakt z dostawcami, lokalnymi firmami reklamowymi lub zarządzają funduszem marketingowym powinni konsultować się z Działem Prawnym w sprawach, które mogą dotyczyć zagadnień praktyk monopolistycznych. Jeśli będziesz miał pytania związane z tymi kwestiami lub wątpliwości dotyczące zagadnień praktyk monopolistycznych, skonsultuj się z Działem Prawnym. ROZWIJAMY NASZĄ FIRMĘ Z ZYSKIEM Fotografia: Pekin, Chiny 36 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej 37

20 PRAKTYKI HANDLOWE Informacje dotyczące konkurencji i dostawców są cennym składnikiem majątku przedsiębiorstwa. Szanujemy prawa konkurencji i dostawców i w naszych działaniach będziemy zachowywali się w stosunku do nich uczciwie. Będziemy dążyli do uzyskania przewagi konkurencyjnej poprzez prowadzenie lepszych badań, doskonały marketing, wykonywanie zadań, doskonałą jakość i obsługę - a nie poprzez nieetyczne lub niezgodne z prawem praktyki biznesowe. Nie angażujemy się w nieuczciwe lub nielegalne praktyki biznesowe. Poniższe reguły odnoszą się do sytuacji, w której McDonald s, lub jakakolwiek osoba działająca w naszym imieniu, uzyska lub będzie korzystała z informacji dotyczących konkurencji lub dostawców: Ü Należy respektować cudze prawa własności, w tym prawa patentowe, prawa autorskie i prawa do znaków towarowych; Ü Nie należy akceptować, ujawniać lub wykorzystywać informacji, które zostały ujawnione na skutek naruszenia umowy o zachowaniu poufności; Ü Bez konsultacji z Działem Prawnym nie należy ujawniać lub wykorzystywać informacji, które mogą stanowić własność innej firmy lub być informacjami poufnymi; Pytanie: W trakcie pracy w McDonald s dowiedziałem się, że jeden z naszych dostawców niedługo ogłosi przełom, który znacząco zwiększy wartość jego akcji. Czy mogę teraz kupić akcje tego dostawcy, zanim wiadomości te zostaną ogłoszone publicznie? Odpowiedź: Nie, z dwóch przyczyn. Po pierwsze, sytuacja taka stanowiłaby konflikt interesów. Pracownikom nie wolno dla własnej korzyści wykorzystywać informacji zdobytych wyłącznie dzięki ich relacji z McDonald s. Po drugie, niedozwolone jest wykorzystanie takich informacji przy zakupie akcji oraz nielegalne wykorzystywanie w obrocie tzw. informacji wewnętrznych to jest posiadanych z racji zajmowanego stanowiska. Pracownik nie może kupować ani sprzedawać akcji na podstawie nieznanych publicznie informacji, które zdobył o McDonald s lub innych firmach podczas swojego zatrudnienia w McDonald s. INFORMACJE WEWNĘTRZNE I OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Informacje, które nie są udostępniane publicznie i które mogą być wykorzystane przez kompetentną osobę do podejmowania decyzji inwestycyjnych są zwyczajowo nazywane informacjami wewnętrznymi. Pojęcie to obejmuje nie tylko informacje o Korporacji McDonald s, ale również informacje, które odnoszą się do akcji innych przedsiębiorstw. Przykładami informacji wewnętrznych mogą być: znaczne odchylenia (w górę lub w dół) od prognozowanych dochodów, ważne restrukturyzacje, zmiany kierownictwa oraz istotne informacje związane z opracowaniem nowych produktów lub postępowaniami sądowymi. Sprzedaż lub kupno papierów wartościowych jakiejkolwiek firmy, w tym McDonald s, w oparciu o informacje wewnętrzne są nielegalne. Niedozwolone jest również przekazywanie informacji wewnętrznych osobom trzecim lub udzielanie im wskazówek związanych z zakupem lub sprzedażą akcji na podstawie informacji wewnętrznych. INFORMOWANIE OPINII PUBLICZNEJ Ponieważ McDonald s udostępnia informacje mediom, analitykom giełdowym i akcjonariuszom, mamy obowiązek przekazywać fakty w sposób rzetelny i kompletny. W celu zagwarantowania dokładności i kompletności danych, pracownicy McDonald s, do których kierowane są zapytania z prośbą o informacje dotyczące działalności, wyników, planów lub stanowiska w kwestiach społecznych, powinni przekazać te zapytania do Działu Komunikacji lub do innego działu właściwego, zajmującego się kwestiami społecznymi. Odnosi się to do wszystkich publicznych oświadczeń, włącznie z tekstami, które ukazują się w internetowych biuletynach i rozmowach online (czatach). Jeśli w porozumieniu z Działem Komunikacji udzielasz odpowiedzi na pytanie, nie wykraczaj poza swój poziom wiedzy i postaraj się o konsultacje w dziedzinach, co do których nie masz pewności. ZAPYTANIA RZĄDOWE McDonald s współpracuje z agencjami i instytucjami rządowymi. Wszelkie nietypowe prośby o informację powinny być bezzwłocznie przekazywane do Działu Prawnego, który zajmie się przygotowaniem właściwej odpowiedzi. Wszelkie informacje udzielane osobom trzecim powinny być rzetelne i dokładne. Nie RENTOWNY ROZWÓJ Ü Nie można w sposób nieetyczny lub wolno wprowadzać w błąd żadnej osoby, niezgodny z prawem zdobywać informacji o która prowadzi dochodzenie, ani zmieniać innych firmach; lub niszczyć dokumentów w odpowiedzi na Ü Nie należy wykradać tajemnic handlowych prowadzone dochodzenie. lub zmuszać byłych lub obecnych pracowników innych firm do ujawniania tajemnic handlowych; oraz Ü Nie należy podejmować żadnych działań, które mogłyby sprawiać wrażenie zawierania niedozwolonych porozumień z konkurencją. 38 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej 39

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Na

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej całej działalności są nasza etyka, prawdomówność i niezawodność. Na dobrą reputację pracuje się latami. Nie jesteśmy orędownikami

Bardziej szczegółowo

Globalny kodeks postępowania w biznesie

Globalny kodeks postępowania w biznesie Globalny kodeks postępowania w biznesie Wytyczne dotyczące postępowania, decyzji i działań Wartości firmy Parker Jesteśmy firmą Parker Nasza firma wyrosła w tradycji uczciwego prowadzenia interesów i wsłuchiwania

Bardziej szczegółowo

W niniejszym Kodeksie Postępowania, termin Xylem i nasza Spółka odnoszą się do Xylem Inc. oraz wszystkich jej centrów wartości i jednostek

W niniejszym Kodeksie Postępowania, termin Xylem i nasza Spółka odnoszą się do Xylem Inc. oraz wszystkich jej centrów wartości i jednostek Kodeks Postępowania W niniejszym Kodeksie Postępowania, termin Xylem i nasza Spółka odnoszą się do Xylem Inc. oraz wszystkich jej centrów wartości i jednostek handlowych. 1 Spis treści List od prezesa

Bardziej szczegółowo

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Kodeks Postępowania firmy DaVita Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Nasza misja Być dostawcą usług, partnerem i pracodawcą, któremu ufasz 2 Wprowadzenie Firma DaVita HealthCare

Bardziej szczegółowo

Etyka podstawą przywództwa

Etyka podstawą przywództwa Etyka podstawą przywództwa Globalny Kodeks Etyki firmy PPG Industries Wytyczne postępowania zawodowego Spis treści PISMO Z BIURA PREZESA.... 1 KORZYSTANIE Z KODEKSU.... 2 Zasady korzystania z Kodeksu....2

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Nacisk na kwestie uczciwości

Kodeks Postępowania Nacisk na kwestie uczciwości Kodeks Postępowania Nacisk na kwestie uczciwości List od naszego CEO Czasami niełatwo jest dokonać właściwych wyborów, szczególnie gdy znajdujemy się pod presją czasu oraz dbamy o zyskowność biznesu. Jednakże,

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015 Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych Styczeń 2015 SPIS TREŚCI 4 PRZYJĘCIE ODPOWIEDNICH PRAKTYK BIZNESOWYCH 24 NASZE WARTOŚCI 4 WIADOMOŚĆ OD PREZESA I DYREKTORA NACZELNEGO 6 1 REPREZENTOWANIE WARTOŚCI ZAWARTYCH

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Watts Water Technologies Kodeks postępowania w biznesie Efektywność z zachowaniem pryncypiów na sposób Watts Watts Way Nasza misja (główny cel naszej firmy) Zwiększać komfort, bezpieczeństwo i jakość życia

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Szanowna Koleżanko! Szanowny Kolego! Każdego dnia nasze decyzje i działania pomagają budować reputację naszej firmy i jej sukces w przyszłości. Obowiązkiem każdego z nas

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Victaulic

Kodeks Etyczny Victaulic Kodeks Etyczny Victaulic SPIS TREŚCI Wiadomość od Johna F. Malloya... 1 Zasady przewodnie... 2 Właściwe zachowanie... 2 O Kodeksie... 3 Ochrona majątku Spółki... 5 Własność intelektualna patenty, znaki

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania MasterCard

Kodeks postępowania MasterCard Kodeks postępowania MasterCard Przesłanie od naszego Dyrektora generalnego NASZE WARTOŚCI W DZIAŁANIU W MasterCard sukces jest bezpośrednio związany z naszą reputacją oraz zaufaniem, jakim ludzie obdarzają

Bardziej szczegółowo

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE 1 WSTĘP Drodzy Koledzy, Jako przedstawiciele spółek Olympusa w Europie (wszystkie spółki należące do Olympus Europa Holding SE, Olympus

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Etyka Słuszne postępowanie Zanim zaczniesz działać, najpierw zapytaj Czy to działanie jest

Bardziej szczegółowo

Globalny kodeks etyczny

Globalny kodeks etyczny Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Zadaj pytanie lub zgłoś wątpliwości w każdej chwili, korzystając z linii Rolls Royce Ethics Line. Wiadomość od Dyrektora Naczelnego Postanowiłem zmienić i ponownie

Bardziej szczegółowo

Naszej Reputacji. PRZYSŁOWIE FUNKCJONUJĄCE W FIRMIE FLUOR

Naszej Reputacji. PRZYSŁOWIE FUNKCJONUJĄCE W FIRMIE FLUOR Kodeks Postępowania i Etyki Zawodowej 100 lat temu rozpoczęliśmy realizację naszego najważniejszego projektu. Naszej Reputacji. PRZYSŁOWIE FUNKCJONUJĄCE W FIRMIE FLUOR 1 Uczciwość polega na robieniu tego,

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Biznesowego

Kodeks Postępowania Biznesowego Kodeks Postępowania Biznesowego Spis treści Wstęp 1 Ochrona uczciwości 2 Zastosowanie i zgodność z przepisami 2 Przejęcia 2 Udziały mniejszościowe, przedsięwzięcia joint venture i spółki stowarzyszone

Bardziej szczegółowo

Nasze. Zasady Przewodnie. Kodeks Postępowania firmy Cargill

Nasze. Zasady Przewodnie. Kodeks Postępowania firmy Cargill Nasze Zasady rzewodnie Kodeks ostępowania firmy Cargill Zasada, która zawsze przyświecała naszej działalności, brzmi: nasze słowo jest naszym zobowiązaniem. Wprowadzenie Spis treści John MacMillan Senior,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Szanowny Kolego, Mam zaszczyt przedstawić nasz Kodeks postępowania w biznesie. Jest to bardzo ważny dokument opisujący oczekiwania naszej firmy wobec każdego pracownika reprezentującego

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie.

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. 1 Spis treści Wstęp 5 Istota naszego kodeksu 7 Cztery fundamentalne zasady, na których opiera się nasz kodeks 9 Zasada braku tolerancji dla działań odwetowych

Bardziej szczegółowo

Zasady POSTĘPOWANIA 2013

Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Koleżanki i Koledzy, Wartości mają w Citi Handlowy ogromne znaczenie. Hołdując im mamy pewność, że wszystko, co robimy, jest w najlepszym interesie naszych Klientów, Pracowników

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Zawodowej

Kodeks Etyki Zawodowej Kodeks Etyki Zawodowej Międzynarodowy Etyka Uczciwość Zaufanie Nasze zasady w pracy Dawanie dobrego przykładu dzięki przestrzeganiu Kodeksu Etyki Zawodowej jest kluczem do naszego sukcesu jako firmy prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania firmy Intel

Kodeks postępowania firmy Intel Kodeks postępowania firmy Intel STYCZEŃ 2015 R. Od Dyrektora generalnego firmy Intel Intel od wielu lat należy do grona czołowych światowych firm pod względem postawy obywatelskiej i najwyższych norm etycznych.

Bardziej szczegółowo

Standardy etyki i postępowania w biznesie

Standardy etyki i postępowania w biznesie Standardy etyki i postępowania w biznesie Spis treści Wiadomość 1 ZaSady etyki W biznesie 3 model etyki W biznesie 4 niniejsza broszura 5 ProWadZenie naszej działalności biznesowej 7 WSPółPraca Z klientami

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania i Etyki

Kodeks Postępowania i Etyki Sojitz Group Kodeks Postępowania i Etyki Working with integrity. Building trust. Przesłanie od Dyrektora Naczelnego Sojitz Corporation Szanowni Współpracownicy, Od ponad stu lat nasza Firma wykazuje się

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w biznesie (SBC) Odnoszenie sukcesów właściwą drogą

Zasady postępowania w biznesie (SBC) Odnoszenie sukcesów właściwą drogą Zasady postępowania w biznesie (SBC) Odnoszenie sukcesów właściwą drogą Spis treści 3 Wyznawane wartości 3 Nasze cele 6 Wypowiedź Meg Whitman 7 Wypowiedź Ashley Watson 8 Stosowanie Zasad postępowania w

Bardziej szczegółowo

Wiadomość od zarządu firmy tenneco

Wiadomość od zarządu firmy tenneco KODEKS POSTĘPOWANIA Wiadomość od zarządu firmy tenneco Wiadomość od Gregga Sherrilla, prezesa i dyrektora wykonawczego Drodzy Pracownicy firmy Tenneco! W ciągu całej historii naszej firmy dzięki ogromnemu

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działalności handlowej

Zasady prowadzenia działalności handlowej Zasady prowadzenia działalności handlowej Spis treści List od Dyrektor 1.1 Zaangażowanie w zachowanie rzetelności i etyki zawodowej 1.2 Stosowanie zasad prowadzenia działalności handlowej 1.3 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Pozycja lidera dzięki uczciwości : kodeks postępowania

Pozycja lidera dzięki uczciwości : kodeks postępowania Pozycja lidera dzięki uczciwości : kodeks postępowania Globalny program zgodności firmy Universal Globalny program zgodności firmy Universal pozwala zapewnić, że postępujemy uczciwie i przestrzegamy przyjętych

Bardziej szczegółowo

Heinz Kodeks postępowania 2010 2

Heinz Kodeks postępowania 2010 2 SIEDZIBA ŚWIATOWA 1 PPG Place, Suite 3100 Pittsburgh, PA 15222-5448 William R. Johnson Przewodniczący, Prezes i Dyrektor Generalny Do Pracowników Firmy Heinz na całym świecie Od roku 1869 Firma Heinz dokłada

Bardziej szczegółowo