Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zbiór Zasad Etyki Zawodowej"

Transkrypt

1 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność.

2 Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Na dobrą reputację pracuje się latami. Nie jesteśmy orędownikami idei. Jesteśmy ludźmi biznesu z solidnym, stałym i konstruktywnym programem etycznym, który za kilkadziesiąt lat będzie jeszcze bardziej popularny niż dzisiaj. Ray Kroc, Zbiór Zasad Etyki Zawodowej 3

3 WARTOŚCI McDONALD S We wszystkim co robimy naszych gości stawiamy na pierwszym miejscu Nasi goście są powodem naszego istnienia. Naszą wdzięczność okazujemy oferując im za rozsądną cenę żywność wysokiej jakości i znakomitą obsługę w czystym i przyjemnym otoczeniu. Naszym celem jest ciągłe zapewnienie wszystkim gościom takiej właśnie jakości, obsługi, czystości i wartości. Zależy nam na naszych ludziach Dajemy szansę, wspieramy talenty, stwarzamy warunki rozwoju dla liderów i nagradzamy osiągnięcia. Jesteśmy przekonani, że zespół dobrze wyszkolonych osób o różnorodnym pochodzeniu i doświadczeniach, pracujący w środowisku wspierającym szacunek i motywującym do dużego zaangażowania, jest niezmiernie istotny dla ciągłego odnoszenia sukcesu. Jesteśmy przekonani do założeń systemu McDonald s Model biznesowy McDonald s, przedstawiony jako konstrukcja wsparta na trzech filarach, przez które należy rozumieć franczyzobiorców, dostawców i pracowników firmy, stanowi nasz fundament, a zachowanie równowagi interesów pomiędzy tymi trzema grupami jest kluczowe. Dążymy do tego, aby stanowić dla naszych gości ulubione miejsce oraz styl spożywania posiłków. Aby spełnić tę misję, nasze działania jako zespołu i działania każdego z nas z osobna, muszą odzwierciedlać nasze zasady. Prowadzimy naszą działalność w sposób etyczny Solidne zasady etyczne to dobra praktyka biznesowa. W McDonald s stosujemy i prowadzimy działalność zgodnie z najwyższymi standardami uczciwości, sprawiedliwości i rzetelności. Poczuwamy się do odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej. WARTOŚCI McDONALD S Inwestujemy w nasze lokalne społeczności Poważnie traktujemy obowiązki, jakie wiążą się z byciem liderem. Pomagamy naszym gościom w procesie budowy lepszych lokalnych społeczności. Wspieramy Fundację Ronalda McDonalda. Wykorzystujemy wielkość, możliwości i środki naszej firmy, aby uczynić świat choć odrobinę lepszym. Rozwijamy naszą firmę z zyskiem McDonald s to firma notowana na giełdzie. W związku z tym staramy się zapewniać naszym akcjonariuszom stały wzrost zysków. Wymaga to od nas ciągłego skoncentrowania na gościach i zapewnienia zdrowego funkcjonowania systemu. Stale dążymy do poprawy Jesteśmy organizacją uczącą się, której zależy na przewidywaniu zmieniających się potrzeb gości, pracowników i systemu oraz reagowaniu na nie poprzez nieustanną ewolucję i innowację. 4 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej 5

4 SPIS TREŚCI 8 Wprowadzenie 9 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej 9 Zastosowanie Zbioru Zasad Etyki Zawodowej 9 Publikacja, Poprawki i Wyjątki 10 Zaangażowanie kierownictwa 10 Dodatkowe obowiązki kadry kierowniczej 10 Osobista odpowiedzialność 11 Otwarta komunikacja / Infolinia Etyki Zawodowej 12 Nasi goście 13 Jakość i bezpieczeństwo produktów 14 Informacje poufne 15 Marketing 15 Dane osobowe 16 Nasi ludzie 17 Doświadczenia zatrudnienia 17 Ochrona przed odwetem 18 Prawa człowieka 18 Poszanowanie godności osobistej 19 Włączenie i zróżnicowanie 19 Bezpieczeństwo miejsca pracy 19 Alkohol i narkotyki 20 System McDonald s 21 Działanie w najlepszym interesie systemu 21 Stosunki z franczyzobiorcami 22 Stosunki z dostawcami 32 Nasze lokalne społeczności 33 Społeczność lokalna i działanie na jej rzecz 34 Działalność polityczna 35 Odpowiedzialność społeczna 35 Odpowiedzialność za środowisko naturalne 35 Żywienie i zdrowie 35 Sprawdzeni dostawcy 36 Rozwój z zyskiem 37 Uczciwa konkurencja a praktyki antymonopolistyczne 38 Praktyki handlowe 39 Informacje wewnętrzne i obrót papierami wartościowymi 39 Informowanie opinii publicznej 39 Zapytania rządowe 40 Ciągłe udoskonalanie 41 Zarządzanie korporacją i wewnętrzna kontrola 41 Dochodzenia wewnętrzne 42 Zgłaszanie obaw 43 Materiały dodatkowe 43 Ludzie/Twój poszerzony zespół 43 Zasady/Twój poszerzony system informacyjny 43 Zgłaszanie podejrzeń o naruszenie Zbioru Zasad Etyki Zawodowej 44 Utrzymanie blasku naszych Łuków SPIS TREŚCI 24 Etyka 25 Ochrona mienia firmy 26 Konflikt interesów 26 Prowadzenie interesów z członkami rodziny i znajomymi 26 Praca na rzecz innych firm i inne powiązania biznesowe 27 Prezenty, przysługi i korzyści 27 Inwestycje zewnętrzne 28 Korzystanie z elektronicznych środków komunikacyjnych 29 Dokumentacja działalności i komunikacja 30 Duch i litera prawa 30 Działalność międzynarodowa 30 Przeciwdziałanie łapówkarstwu Stosunki istniejące pomiędzy Korporacją McDonald s i każdym z jej pracowników podlegają prawu państwa, w którym zatrudniony jest dany pracownik. Postanowienia Zbioru Zasad Etyki Zawodowej pozostają bez wpływu na treść tych stosunków, w szczególności nie powodują powstania stosunku pracy lub stosunku prawnego innego rodzaju. McDonald s zastrzega sobie prawo do wiążącej wykładni postanowień Zbioru Zasad Etyki Zawodowej, a także do wprowadzania według własnego uznania, to jest bez wcześniejszego powiadamiania, konsultacji czy zgody, zmian do Zbioru Zasad Etyki Zawodowej. Zastosowanie takich zmian w stosunku do określonego pracownika będzie zależało od okoliczności dotyczących tych zmian i przepisów właściwego prawa krajowego. 6 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej 7

5 WSTĘP ZBIÓR ZASAD ETYKI ZAWODOWEJ Niniejszy Zbiór Zasad Etyki Zawodowej stanowi wprowadzenie w zagadnienia etycznych i prawnych obowiązków, spoczywających na nas jako na członkach rodziny pracowników McDonald s. Nie jest on zbiorem wszystkich reguł postępowania, rozstrzygających wszelkie problemy etyczne, jakie mogą wystąpić. Nie jest również zestawieniem wszystkich przepisów prawa i zasad, odnoszących się do działalności McDonald s. Nie jest umową i nie zastępuje właściwej oceny sytuacji. Zbiór Zasad Etyki Zawodowej daje nam raczej wskazówki i kieruje nas do różnych zasobów wiedzy i informacji, by pomóc nam w podejmowaniu właściwych decyzji. WSTĘP ZASTOSOWANIE ZBIORU ZASAD ETYKI ZAWODOWEJ Zbiór Zasad Etyki Zawodowej odnosi się do pracowników Korporacji McDonald s i jej wszystkich podmiotów zależnych na całym świecie, to jest takich, w których Korporacja ma udział większościowy. Członkowie zarządu McDonald s niebędący jej pracownikami, muszą przestrzegać Zbioru Zasad Etyki Zawodowej dla Zarządu Korporacji McDonald s, który jest umieszczony na stronie internetowej McDonald s Zbiór Zasad Etyki Zawodowej nie ma zastosowania w stosunku do franczyzobiorców, dostawców lub ich pracowników. Oczekujemy jednak, że jako członkowie systemu McDonald s, będą korzystali ze Zbioru Zasad Etyki Zawodowej do opracowania własnych zasad i procedur, które pozostaną spójne z duchem Zbioru Zasad Etyki Zawodowej; a także, że będą w pełni wspierali naszych pracowników w stosowaniu się do zasad zawartych w Zbiorze Zasad Etyki Zawodowej. Wspólne zaangażowanie pomoże nam wzdobyciu reputacji firmy, która uczciwie prowadzi swoją działalność. PUBLIKACJE, POPRAWKI I ODSTĄPIENIA Aktualna wersja Zbioru Zasad Etyki Zawodowej będzie umieszczona na stronie internetowej McDonald s Poprawki zostaną również umieszczone na stronie, zgodnie ze stosownymi przepisami. Jeżeli wystąpi niezmiernie mało prawdopodobna, ale możliwa sytuacja, w której odstąpienie od postanowień Zbioru Zasad Etyki Zawodowej przez członków wyższej kadry kierowniczej leżałoby w najlepszym interesie firmy, wymagane będzie zatwierdzenie takiego odstąpienia przez Komitet Audytu Zarządu Korporacji i bezzwłoczne ujawnienie takiego faktu stosownie do obowiązujących przepisów. Ponieważ Zbiór Zasad Etyki Zawodowej jest okresowo aktualizowany, proszę wejść na stronę internetową, aby zapoznać się z jego najbardziej aktualną wersją. Fotografia: Mediolan, Włochy 8 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej 9

6 ZAANGAŻOWANIE KIEROWNICTWA Kadra kierownicza McDonald s jest zobowiązana przestrzegać w najwyższym stopniu zasad etyki zawodowej. Przestrzeganie zasad etycznych i przepisów prawa jest nadzorowane przez zarząd McDonald s. Aby pomóc pracownikom sieci McDonald s w wypełnianiu postanowień Zbioru Zasad Etyki Zawodowej, utworzone zostało specjalne Ogólnoświatowe Biuro ds. Zgodności z Polityką Korporacyjną. Jest ono odpowiedzialne za nadzór nad przestrzeganiem postanowień Zbioru Zasad Etyki Zawodowej i innych procedur obowiązujących w McDonald s. DODATKOWE OBOWIĄZKI KADRY KIEROWNICZEJ Pracownicy nadzorujący inne osoby są obdarzani zaufaniem i wywierają wpływ na innych pracowników. Dlatego też, zgodnie ze Zbiorem Zasad Etyki Zawodowej, są szczególnie zobowiązani do zapewnienia zgodnego z zasadami etycznymi środowiska pracy i dawania dobrego przykładu. Muszą mieć pewność, że podlegający im pracownicy rozumieją i postępują z godnie ze Zbiorem Zasad Etyki Zawodowej oraz biorą udział w wymaganych szkoleniach dotyczących postępowania zgodnego z obowiązującymi przepisami Kadra kierownicza musi komunikować się z pracownikami w sposób otwarty i dwustronny. Oznacza to zachęcanie pracowników do zadawania pytań, wyrażania sugestii i zgłaszania przykładów niewłaściwego postępowania. Kadra kierownicza musi reagować na zgłaszane zarzuty dotyczące wykroczeń i podejmować właściwe działania naprawcze lub dyscyplinarne. OSOBISTA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W oczach innych, każde z podejmowanych przez nas działań reprezentuje McDonald s, musimy więc zawsze dokładać najwyższych starań, aby utrzymać reputację naszej firmy. Nasz sukces zależy od tego, czy każdy z nas weźmie na siebie odpowiedzialność za właściwe postępowanie. Bierzemy też na siebie obowiązek powstrzymywania i zapobiegania działaniom, które mogłyby zaszkodzić naszym gościom, systemowi lub reputacji McDonald s oraz obowiązek zgłaszania takich działań w przypadku ich wystąpienia. Wobec pracowników, którzy dopuszczą się naruszenia prawa lub postanowień Zbioru Zasad Etyki Zawodowej zostaną podjęte czynności dyscyplinarne, włącznie z rozwiązaniem zatrudnienia. OTWARTA KOMUNIKACJA / INFOLINIA ETYKI ZAWODOWEJ W McDonald s mówimy uczciwie i otwarcie i słuchamy ze zrozumieniem. Nie stronimy od zadawania trudnych pytań i podnoszenia drażliwych kwestii. Jeśli wiesz o jakichkolwiek naruszeniach zasad zawartych w Zbiorze Zasad Etyki Zawodowej lub innych przepisów, jesteś zobowiązany to niezwłocznie zgłosić. Istnieje kilka sposobów zgłaszania takich kwestii. Jeśli uważasz, że naruszono przepisy, niezwłocznie skonsultuj się z Ogólnoświatowym Biurem ds. Zgodności z Polityką Korporacyjną lub Działem Prawnym. W innych kwestiach można porozmawiać ze swoim bezpośrednim przełożonym lub innym członkiem kierownictwa lub skontaktować się z Działem Personalnym lub Ogólnoświatowym Biurem ds. Zgodności z Polityką Korporacyjną. Można również zadzwonić na Infolinię Etyki Zawodowej McDonald s, która jest bezpłatną infolinią zarezerwowaną specjalnie dla połączeń z pracownikami dotyczących kwestii etycznych i przestrzegania obowiązujących zasad. Infolinia Etyki Zawodowej McDonald s działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu i jest obsługiwana przez firmę zewnętrzną, mającą doświadczenie w prowadzeniu rozmów na trudne tematy. Na terenie Stanów Zjednoczonych zadzwoń pod numer Dzwoniąc spoza Stanów Zjednoczonych, proszę dzwonić na koszt odbiorcy. Podczas rozmowy telefonicznej można zachować anonimowość nie będą podejmowane żadne próby identyfikowania rozmówcy. Osoby zgłaszające problem bez ujawniania swoich personaliów, powinny jednak zdawać sobie sprawę, że dalsze postępowanie w celu rozwiązania problemu może być w związku z anonimowością rozmówcy utrudnione. WSTĘP i zasadami etycznymi. Ponadto, muszą informować pracowników o obowiązujących ich w McDonald s procedurach i pomagać im w zrozumieniu tych procedur. 10 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej 11

7 NASI GOŚCIE JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW Czyste restauracje. Świetnie smakujące posiłki i bezpieczna żywność. Bezpieczne zabawki dla dzieci z zestawów Happy Meal. Te znaki szczególne wyróżniają markę McDonald s. McDonald s zależy, aby żywność i napoje serwowane naszym gościom były bezpieczne. Oznacza to współpracę z naszymi dostawcami, którzy monitorują, sprawdzają i znają pochodzenie surowców. Ponadto, stosujemy kompleksowy program zapewniający bezpieczeństwo wszystkich zabawek i artykułów promocyjnych. Stosowane w firmie standardy bezpieczeństwa i jakości dotyczące jedzenia, napojów, zabawek i artykułów promocyjnych spełniają lub przewyższają wszystkie stosowne wymagania urzędowe. Popieramy stosowanie dodatkowych środków, które pomogą chronić gości i zapewnić bezpieczeństwo lokalnych dostaw żywności. Jako firma odpowiedzialna społecznie, traktujemy to jako swój obowiązek i wiemy, że jest to bardzo istotne dla ciągłego rozwoju i rentowności naszej działalności. NASI GOŚCIE Każdy pracownik McDonald s jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich stosownych zasad i procedur dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli dowiesz się o problemie odnoszącym się do bezpieczeństwa naszych produktów, powiadom o nim swojego kierownika. Dawanie dobrego przykładu WE WSZYSTKIM CO ROBIMY NASZYCH GOŚCI STAWIAMY NA PIERWSZYM MIEJSCU Markę McDonald s reprezentujemy codziennie każdym słowem, każdym przekazem skierowanym do naszych Gości i naszych współpracowników. PRACOWNIK McDONALD S 12 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej 13

8 INFORMACJE POUFNE Informacja jest cennym składnikiem majątku MARKETING Naszym Gościom składamy obietnicę najwyższej Właściwa ochrona poufnych informacji: przedsiębiorstwa. Informacje poufne nie powinny być ujawniane nikomu spoza McDonald s, nie powinny być też ujawniane pracownikom McDonald s, którzy nie mają, z racji sprawowanych funkcji, potrzeby poznania takich informacji. Informacje poufne obejmują np. niepublikowane dane o sprzedaży i dane finansowe, informacje o istotnych zmianach w firmie, o produktach, metodach i procedurach operacyjnych, plany marketingowe i plany dotyczące nieruchomości, wyniki badań, dane osobowe pracowników, informacje o kontaktach z dostawcami, franczyzobiorcami i innymi kontrahentami. Wszystkie informacje, których publiczne ujawnienie mogłoby być wykorzystane przez konkurencję, mogłoby naruszyć prywatność pracowników, franczyzobiorców lub Gości, lub zaszkodzić systemowi McDonald s, powinny być traktowane jako poufne. Należy podjąć odpowiednie środki zapobiegające przypadkowemu ujawnieniu poufnych informacji. Można je np. odpowiednio oznaczać, unikać omawiania poufnych kwestii w miejscach publicznych i zabezpieczać komputery przenośne, telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne lub zabezpieczać hasłem dostęp do komputerów przenośnych, telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Nigdy nie należy przesyłać poufnych danych pocztą elektroniczną (chyba, że z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności, zapewniających ich bezpieczeństwo). Pytanie: Co to są informacje poufne? Odpowiedź: Informacje poufne obejmują wszystkie informacje niedostępne publicznie, które po ujawnieniu mogą być wykorzystane przez konkurencję lub być szkodliwe dla właściciela informacji. Są to między innymi informacje dotyczące planów biznesowych lub działań nieznanych publicznie lub nieznanych konkurencji. Pytanie: Właśnie wróciłem z regionalnego spotkania, na którym dowiedziałem się o planach nowych, interesujących produktów McDonald s i rewelacyjnych wynikach finansowych, które zostaną wkrótce ogłoszone. Jestem bardzo dumny z sukcesów McDonald s i chciałbym się podzielić dobrymi wiadomościami. Czy mogę je przekazać swojej rodzinie lub odpowiedzieć na pytania, jeśli skontaktuje się ze mną dziennikarz? Odpowiedź: Nie. Informacje te nie zostały jeszcze ujawnione publicznie i nadal są poufne. Nieupoważnione ujawnienie może mieć poważne konsekwencje. Na przykład, mogłoby to pozbawić McDonald s przewagi konkurencyjnej lub narazić na odpowiedzialność prawną. Nigdy nie należy ujawniać poufnych informacji firmy dziennikarzom lub innym osobom spoza McDonald s. jakości. Czynimy to za pośrednictwem przekazu reklamowego i marketingu, które są prawdziwe, utrzymane w dobrym tonie i warte jednej z najbardziej znanych marek świata. Kodeks Złotych Łuków McDonald s: Procedury i Standardy zawiera informacje o tym, co i w jaki sposób przekazujemy w naszym reklamach i działaniach marketingowych, jak również nasze zasady i standardy prawne oraz dotyczące znaków towarowych. DANE OSOBOWE Szanujemy i cenimy prywatność naszych pracowników, gości i franczyzobiorców i dlatego zachowujemy poufność informacji o charakterze osobistym. Oznacza to, że dane osobowe wszystkich pracowników, gości i franczyzobiorców musimy traktować z uwagą i szacunkiem, chroniąc je przed nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem. Nigdy nie należy wykorzystywać takich danych do odniesienia korzyści własnej ani też w żaden inny, niewłaściwy sposób. Kodeks Złotych Łuków McDonald s: Procedury i Standardy Dostępny na McDonald s Intranet AccessMCD Ü Miguel rozmawia o informacjach potencjalnie poufnych lub stanowiących tajemnicę handlową tylko z tymi osobami w firmie, które muszą je znać i ogranicza rozpowszechnianie informacji do możliwie najmniejszej grupy osób. Ü Kiedy Carol wychodzi na lunch, zawsze zamyka materiały zawierające poufne informacje w szufladzie. Ü Jako że Joe ma do czynienia z teczkami osobowymi pracowników, zawsze trzyma je w zamkniętej szafce. Ü Przed podaniem przyszłym sprzedawcom informacji dotyczących McDonald s, Rita zawsze uzyskuje od nich pisemną umowę o zachowaniu poufności. NASI GOŚCIE 14 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej 15

9 NASI LUDZIE ZATRUDNIENIE Dajemy szansę, wspieramy talenty, przygotowujemy liderów i nagradzamy osiągnięcia. Wierzymy, że dla zapewnienia ciągłego sukcesu niezmiernie istotny jest zespół osób o różnorodnym pochodzeniu i doświadczeniach, pracujący w środowisku wspierającym szacunek i motywującym do dużego zaangażowania. OCHRONA PRZED ODWETEM McDonald s chroni swoich pracowników przed odwetem. Surowo zabraniamy stosowania odwetu wobec pracowników, którzy zgłaszają przypadki wykroczeń, podnoszą problematyczne kwestie lub współpracują w dochodzeniu, pod warunkiem, że robią to w dobrej wierze i uzasadnionym przekonaniem, że przekazywane informacje są prawdziwe. Wobec osób stosujących odwet będą wszczynane działania dyscyplinarne, z rozwiązaniem zatrudnienia włącznie. Jeśli uważasz, że ktoś stosuje wobec ciebie odwet, skontaktuj się z Działem Personalnym lub Ogólnoświatowym Biurem ds. Zgodności z Polityką Korporacyjną. NASI LUDZIE ZALEŻY NAM NA NASZYCH LUDZIACH 16 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej 17

10 POSZANOWANIE GODNOŚCI OSOBISTEJ WŁĄCZENIE I ZRÓŻNICOWANIE McDonald s zależy na zróżnicowaniu i natychmiastowego zgłaszania bezpośrednim przełożonym wypadków niewłaściwego Pytanie: Jerry i jego przełożony David równych szansach dla wszystkich osób. zachowania lub nieodpowiednich Wszyscy nasi pracownicy na całym świecie często razem podróżują służbowo. Szanujemy unikalne cechy i poglądy warunków pracy. zasługują na uczciwe traktowanie i szacunek. Podczas każdej podróży David obciąża firmową kartę American Express kosztami Prowadzimy politykę równych szans dla pracowników i kandydatów do pracy. każdego z pracowników i opieramy się na tych zróżnicowanych poglądach, aby ALKOHOL I NARKOTYKI niewielkich prywatnych zakupów, a Jerry budować i doskonalić nasze relacje z gośćmi i Pracownicy McDonald s mają prawo do W miejscu pracy ani w czasie wykonywania wie o tym. Jerry chciałby powiedzieć komuś partnerami biznesowymi. W pełni akceptujemy pracy w atmosferze wolnej od prześladowań, obowiązków związanych z pracą, pracownikom o tym, iż wie, że David nieprawidłowo różnorodność naszych pracowników, zastraszania i wykorzystywania na tle nie wolno posiadać ani spożywać alkoholu lub korzysta z firmowej karty kredytowej, franczyzobiorców, gości i partnerów seksualnym lub innym, a także od aktów narkotyków. Nie wolno pracować pod wpływem ale boi się, że wpłynie to negatywnie na biznesowych i staramy się, aby każda osoba lub gróźb zastosowania przemocy fizycznej. alkoholu, narkotyków lub innych substancji, jego pracę. Czy Jerry powinien zgłosić czuła się mile widziana w McDonald s. Nie będą tolerowane żadne zachowania lub które mogłyby zagrozić bezpiecznemu i niewłaściwe wydatki Davida? wypowiedzi, które naruszają godność innych McDonald s zapewnia równe traktowanie i skutecznemu wykonywaniu swojej pracy. Odpowiedź: Tak. Jerry powinien zgłosić obciążanie karty przez Davida bez osób lub niekorzystnie wpływają na wyniki ich pracy bądź stwarzają nieprzyjazną atmosferę. równe szanse zatrudnienia bez względu na rasę, pochodzenie etniczne, kolor, religię, W miejscy pracy nie wolno rozprowadzać narkotyków ani alkoholu. Na terenie firmy obawy o odwet. Ma kilka możliwości. płeć, wiek, narodowość lub pochodzenie, pracownikom nie wolno posiadać ani spożywać Na użytek niniejszej regulacji, przez Może zgłosić obciążanie karty niepełnosprawność fizyczną lub psychiczną, alkoholu, z wyjątkiem imprez sponsorowanych prześladowanie rozumiemy obelgi, przez Davida jego bezpośredniemu orientację seksualną, stosunek do służby przez McDonald s, w czasie których alkohol obraźliwe uwagi, żarty, wiadomości w formie przełożonemu, skontaktować się wojskowej lub inne prawnie chronione jest dozwolony. elektronicznej lub inne postępowanie mające z Ogólnoświatowym Biurem ds. podstawy. Zasady te odnoszą się do wszystkich formę wizualną, werbalną lub fizyczną, które Zgodności z Polityką Korporacyjną, pracowników, kandydatów do pracy, mogłyby przyczynić się do wytworzenia lub jeśli chce złożyć raport anonimowo, niezależnych wykonawców, franczyzobiorców, zastraszającego, nieprzyjaznego lub może skontaktować się z Infolinią sprzedawców i dostawców. Odnoszą się one obraźliwego środowiska pracy. Etyki Zawodowej pod numerem również do wszystkich aspektów kontaktów Ponadto, prześladowanie seksualne obejmuje niemile widziane zaloty seksualne, prośby o przysługi seksualne i inne zachowania o charakterze seksualnym. McDonald s z gośćmi i do naszych decyzji o zatrudnieniu, w tym do rekrutacji, zatrudniania, obsadzania stanowisk, rozwoju zawodowego, awansów, szkolenia, ustalania harmonogramów, Pytanie: Kilku z moich współpracowników często opowiada niesmaczne żarty, nie umiem im powiedzieć, że są one dla mnie obraźliwe. Czy firma McDonald s dopuszcza PRAWA CZŁOWIEKA dodatkowych świadczeń, wynagrodzenia oraz taką sytuację? Przestrzegamy praw i podstawowych rozwiązywania umów o pracę. Odpowiedź: Nie. Szacunek dla innych Więcej informacji na ten temat podano w części: wolności człowieka. Nie zatrudniamy dzieci osób to jedna z najstarszych wartości ani pracowników przymusowych. Potępiamy BEZPIECZEŃSTWO MIEJSCA PRACY McDonald s. Jeśli nie potrafisz powiedzieć stosowanie kar fizycznych i maltretowanie. Wytyczne operacyjne Zależy nam na zapewnieniu naszym kolegom, aby przestali się zachowywać w Szanujemy prawo pracowników do zrzeszania Działu Personalnego pracownikom bezpiecznego i zdrowego nieodpowiedni sposób, zgłoś swój problem się, ale również nie zrzeszania się w dowolnych McDonald s środowiska pracy. Wszyscy pracownicy są swojemu przełożonemu lub do Działu organizacjach, o ile jest to zgodne z właściwymi zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i Personalnego. Jeśli chcesz zgłosić problem przepisami i regulacjami. Wszędzie, gdzie podejmowania wszelkich koniecznych środków anonimowo, zadzwoń na Infolinię Etyki jesteśmy obecni stosujemy się do lokalnych Dostępne na McDonald s ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa Zawodowej, pod numer przepisów prawa pracy. Intranet AccessMCD sobie i współpracownikom. Dla bezpieczeństwa całej załogi pracownicy mają obowiązek NASI LUDZIE 18 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej 19

11 SYSTEM McDONALD S DZIAŁANIE W NAJLEPSZYM INTERESIE MCDONALD S Działamy z zamiarem uzyskania długoterminowych korzyści dla McDonald s, nigdy dla osiągnięcia osobistych korzyści lub wyświadczenia przysługi członkom rodziny lub znajomym. STOSUNKI Z FRANCZYZOBIORCAMI Stworzyliśmy naszą wspaniałą sieć pomagając franczyzobiorcom w osiąganiu ich potencjału przez budowanie prawidłowych relacji biznesowych z McDonald s. W dobrych i złych chwilach, zawsze traktujemy ich uczciwie i z należytym szacunkiem. Takie postępowanie wobec franczyzobiorców ma kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu i jest obowiązkiem wszystkich pracowników. SYSTEM McDONALD S Niniejszy Zbiór Zasad Etyki Zawodowej nie odnosi się do franczyzobiorców McDonald s, którzy są niezależnymi przedsiębiorcami, ani do ich pracowników. Oczekujemy jednak, że nasi franczyzobiorcy będą utrzymywali wysoki standard uczciwości i przestrzegali wszystkich stosownych przepisów i regulacji, w tym przepisów dotyczących praw człowieka, bezpieczeństwa w miejscu pracy, wynagrodzeń pracowniczych i odpowiedniego traktowania pracowników. JESTEŚMY PRZEKONANI DO ZAŁOŻEŃ SYSTEMU McDONALD S Fotografia: Londyn, Wielka Brytania 20 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej 21

12 STOSUNKI Z DOSTAWCAMI Ray Kroc, jeszcze jako dostawca pierwszej restauracji McDonald s, poznał wagę budowania trwałych relacji z dostawcami. Nadal ufamy tej zasadzie. Dostawców traktujemy z szacunkiem, sprawiedliwie i uczciwie, i tego samego oczekujemy od nich. McDonald s opiera swoje relacje z dostawcami na zgodnym z prawem, skutecznym i uczciwym postępowaniu. Mimo, że niniejszy Zbiór Zasad Etyki Zawodowej nie dotyczy naszych dostawców, oczekujemy, że w swoich relacjach biznesowych, w tym ze swoimi pracownikami, swoimi lokalnymi społecznościami i McDonald s, będą oni stosowali się do obowiązujących wymogów prawnych. Ponadto, wszyscy nasi dostawcy są zobowiązani do zatwierdzenia naszego Zbioru Zasad Etyki Zawodowej dla Dostawców. Pytanie: Czy dostawcy i franczyzobiorcy McDonald s muszą składać coroczne oświadczenie o zgodności działania ze Zbiorem Zasad Etyki Zawodowej? Odpowiedź: Nie. Jednak od dostawców i franczyzobiorców oczekuje się promowania zasad podobnych do tych określonych w Zbiorze Zasad Etyki Zawodowej i wspierania pracowników McDonald s w stosowaniu się do tych zasad. Ponadto oczekuje się, że będą oni prowadzić swoją działalność w sposób etyczny i będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji. SYSTEM McDONALD S Jako firma obecna na całym świecie, McDonald s prowadzi interesy z dostawcami z wielu krajów o różnorodnej kulturze, w różnorodnych warunkach społecznych i ekonomicznych. McDonald s jest zaangażowany w stosowanie uczciwych praktyk zatrudnienia i stara się zapewnić swoim pracownikom bezpieczne, zdrowe i produktywne środowisko pracy. Staramy się również współpracować z dostawcami, którzy podzielają nasz system wartości. Oznacza to, że od naszych dostawców oczekujemy wspierania fundamentalnych praw wszystkich ludzi: sprawiedliwego i pełnego szacunku traktowania swoich pracowników oraz postępowania zgodnego z zasadami promującymi higienę i bezpieczeństwo pracy. Regularnie kontrolujemy i aktualizujemy źródła naszego zaopatrzenia tak by stale spełniały nasze standardy. Pragniemy współpracować z dostawcami, którym zależy na naszych uniwersalnych zasadach prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny i etyczny. Zbiór Zasad Etyki Zawodowej dla Dostawców Dostępny na McDonald s Intranet AccessMCD i 22 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej 23

13 ETYKA OCHRONA MIENIA FIRMY Wszyscy pracownicy McDonald s muszą chronić mienie firmy, w tym jej najważniejszy składnik: naszą markę. Jednym ze sposobów ochrony marki jest zapobieganie niewłaściwemu wykorzystaniu nazwy, znaków towarowych lub innej własności intelektualnej McDonald s. Jesteś odpowiedzialny za właściwe wykorzystanie i ochronę mienia firmy; mogą być one używane tylko w zatwierdzonych celach biznesowych. Korzystając z mienia firmy należy kierować się własnym osądem i odpowiedzialnością; nie należy nadużywać przywilejów wynikających ze stanowiska zajmowanego w McDonald s. Mienie firmy obejmuje aktywa finansowe, pojazdy, artykuły biurowe, wyposażenie, komputery, sieci, oprogramowanie, usługi telefoniczne i internetowe, pocztę głosową i pocztę elektroniczną. ETYKA Ü Komputerów i sieci komputerowych należących do firmy nie należy wykorzystywać w sposób, który mógłby naruszyć bezpieczeństwo lub integralność informacji i oprogramowania firmy. Ü Komputerów i sieci komputerowych należących do firmy nie należy wykorzystywać w celu uzyskania dostępu, odbierania lub przesyłania materiałów, które są niewłaściwe lub nielegalne, lub mogłyby naruszyć obowiązujące w McDonald s zasady zachowania poufności. Ü Nie wolno udzielać pożyczek, darowizn, sprzedawać ani w inny sposób rozporządzać majątkiem firmy, chyba że uzyskamy wyraźną zgodę uprawnionego członka kierownictwa. Ü Pracownikom nie wolno używać majątku, informacji należących do firmy ani jej pozycji do uzyskania osobistych korzyści. PROWADZIMY NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ W SPOSÓB ETYCZNY Ü Niedozwolone jest również branie udziału w jakichkolwiek działaniach mających związek z kradzieżą, przywłaszczeniem, defraudacją lub sprzeniewierzeniem majątku. 24 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej 25

14 KONFLIKT INTERESÓW Musimy unikać sytuacji, w których mógłby wystąpić konflikt interesów prywatnych i zawodowych. Musimy unikać sytuacji, w których nawet pozory konfliktu interesów mogłyby spowodować osłabienie wiary innych osób w naszą uczciwość i prawość. Pracownicy są zobowiązani do ujawnienia pracownikom Ogólnoświatowego Biura ds. Zgodności z Polityką Korporacyjną sytuacji, w których istnieje rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów oraz muszą przestrzegać warunków nałożonych na nich w celu kontroli i wyeliminowania konfliktu. Warunki takie mogą na przykład obejmować odsunięcie od podejmowania decyzji w imieniu McDonald s lub zobowiązanie pracownika do zaniechania działań prowadzonych poza McDonald s, które są źródłem konfliktu interesów. Prowadzenie interesów z członkami rodziny i znajomymi Konflikt interesów może również wystąpić, jeżeli pracownik prowadzi interesy z członkami rodziny lub bliskimi znajomymi. Wszystkie sytuacje, w których występują potencjalne konflikty interesów, powinny być ujawnione zarówno przełożonemu jak i przedstawicielom Ogólnoświatowego Biura ds. Zgodności z Polityką Korporacyjną. Należy również zachować ostrożność w udzielaniu informacji członkom rodziny lub znajomym, którzy pracują dla konkurencji lub prowadzą interesy z konkurencyjnymi firmami. To samo dotyczy sytuacji, w których członkowie rodziny lub znajomi pracują dla dostawców, sprzedawców, świadczeniodawców lub franczyzobiorców McDonald s lub prowadzą interesy z takimi firmami. Praca na rzecz innych firm i inne powiązania biznesowe Podstawowym obowiązkiem wszystkich pracowników jest popieranie interesów McDonald s. Praca na rzecz innych firm lub umowy zawarte z innymi firmami nie mogą kolidować z wypełnianiem tej powinności. Żaden pracownik McDonald s nie powinien nigdy otrzymywać wynagrodzenia od dostawcy lub przedsiębiorstwa, z którym prowadzi interesy w imieniu McDonald s. Prezenty, przysługi i korzyści Nie dajemy łapówek, ani nie oferujemy korzyści majątkowych z zamiarem lub stwarzając choćby Pytanie: Mój brat jest właścicielem firmy, która jego zdaniem może zapewnić McDonald s wyższej jakości i tańsze dostawy niż obecny dostawca. Czy możemy skorzystać z usług jego firmy? Odpowiedź: Być może. Zawsze należy zawiadomić swojego przełożonego lub osobę odpowiedzialną za podejmowanie decyzji o zakupach, o bliskiej relacji z dostawcą, jak również ujawnić potencjalny konflikt interesów przedstawicielom Ogólnoświatowego Biura ds. Zgodności z Polityką Korporacyjną. Każda sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie. Pytanie: Zaprzyjaźniłem się z dostawcą i zastanawiam się nad zawarciem z nim spółki, aby prowadzić działalność niezwiązaną z McDonald s. Czy będzie to traktowane jako naruszenie zasad firmy? Odpowiedź: Prawdopodobnie tak. Nawet, jeśli Twoje interesy prywatne i finansowe nie będą wpływały na Twoją ocenę, jaką formułujesz w imieniu firmy, osoby postronne mogą postrzegać Cię jako osobę nieobiektywną. Przed podjęciem jakichkolwiek działań musisz omówić swoje plany zarówno ze swoim przełożonym jak i z przedstawicielem Ogólnoświatowego Biura ds. Zgodności z Polityką Korporacyjną. pozory zamiaru nakłonienia innych osób do zmiany oceny sytuacji lub postępowania. Nie będziemy żądali ani akceptowali łapówek ani innych niestosownych płatności. Oferując upominki firmowe lub inne korzyści, starajmy się zachować trzeźwą ocenę sytuacji i umiar. Szanujemy zasady innych organizacji, z którymi prowadzimy interesy. Pamiętajmy, ze upominki firmowe lub inne korzyści ofiarowywane w środowisku biznesowym służą jedynie budowaniu wizerunku firmy i trwałych relacji z kontrahentami. Poniższe zasady odnoszą się do pracowników firmy McDonald s, najbliższych członków rodzin pracowników oraz przedstawicieli lub innych osób trzecich działających w imieniu firmy: Nie należy oferować, dawać ani przyjmować prezentów, korzyści lub innych świadczeń osobistych, jeśli: Ü Korzyść nie mieści się w granicach zwykłej praktyki biznesowej; Ü Jest to gotówka lub ekwiwalent gotówki; Ü Wartość korzyści jest przesadnie wysoka; Ü Towarzyszące okoliczności mogłyby pozwolić na uznanie działania jako dawanie/ przyjęcie łapówki lub odpłacanie się; lub Ü Działanie narusza obowiązujące przepisy lub inne regulacje. Jeśli prezent, propozycja otrzymania prezentu lub innych świadczeń osobistych budzi Twoje wątpliwości, przed podjęciem jakiegokolwiek działania zgłoś się do swego przełożonego. Inwestycje zewnętrzne Pracownicy nie mogą posiadać, bezpośrednio ani pośrednio, istotnych udziałów w żadnym podmiocie, który prowadzi działalność konkurencyjną wobec McDonald s, prowadzi interesy z McDonald s, dąży do nawiązania stosunków biznesowych z McDonald s. Za istotne udziały uważa się udziały własnościowe Pytanie: Jeden z moich dostawców poprosił mnie o zabranie głosu podczas konferencji sponsorowanej przez jego firmę i zaproponował opłacenie wszystkich poniesionych przeze mnie wydatków. Czy mogę przyjąć jego propozycję? Odpowiedź: Być może. Jeśli Twój przełożony wyrazi zgodę, możesz wystąpić na konferencji. Jednak na ogół McDonald s nie pozwala, aby dostawcy pokrywali koszty podróży i pobytu w hotelu jej pracowników. Omów zaproszenie ze swoim przełożonym, jako że cała sytuacja zależy od konkretnych faktów i okoliczności. Pytanie: W moim kraju odmówienie przyjęcia prezentu od partnera w interesach może być postrzegane jako obraza. Co powinienem zrobić, jeśli ktoś oferuje mi drogi prezent i wiem, że odmawiając jego przyjęcia obrażę ofiarodawcę? Odpowiedź: Jeśli w lokalnej kulturze wymiana prezentów jest przyjętym zwyczajem i uważasz, że odmawiając przyjęcia prezentu zaszkodzisz relacjom biznesowym McDonald s, możesz zaakceptować prezent w imieniu firmy. Następnie musisz poinformować swego przełożonego o prezencie, aby zdecydować o jego właściwym wykorzystaniu lub możesz również skontaktować się z Ogólnoświatowym Biurem ds. Zgodności z Polityką Korporacyjną, aby tam uzyskać wytyczne. stanowiące więcej niż 5% całkowitej wartości kapitału zakładowego lub akcyjnego spółki, należące do pracownika i jego najbliższej rodziny, a w przypadku akcji spółek publicznych, udziały większe niż 1% akcji znajdujących się w obiegu. Wyjątek od reguły mogą stanowić inwestycje w fundusze powiernicze i inne fundusze inwestycyjne, ETYKA 26 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej 27

15 w których pracownicy nie mogą samodzielnie elektronicznych środków komunikacji do Ü Zmieniać lub fałszować wyników dotyczących decydować o wyborze akcji w portfelu. Pracownikom nie wolno czerpać osobistych korzyści z możliwości biznesowych lub inwestycyjnych, o których dowiedzieli się korzystając z majątku lub informacji firmy lub dzięki jej pozycji. Zakaz ten obejmuje bezpośredni lub pośredni zakup, dzierżawę lub inny sposób nabycia praw do nieruchomości lub innych materiałów, jeżeli jest prawdopodobnym, że McDonald s byłby również zainteresowany skorzystaniem z takiej możliwości. W żadnym przypadku pracownikom nie wolno inwestować własnych środków w akcje innych podmiotów, jeżeli takie inwestycje mogłyby wpływać na ocenę sytuacji przez pracownika przy podejmowaniu decyzji w kontaktach biznesowych z tym podmiotem lub wywoływać wrażenie, że wpływają na jego decyzje. Pracownicy powinni mieć zatem na uwadze potencjalne konflikty interesów wynikające z inwestycji w udziały/akcje innych przedsiębiorstw, ale też ograniczenia dotyczące tzw. wewnętrznego obrotu akcjami (sprzedaż/nabycie akcji spółki przez jej pracowników), wynikające ze stosownych przepisów o obrocie akcjami spółek publicznych. (Więcej informacji można znaleźć w części: Informacje wewnętrzne i obrót papierami wartościowymi na stronie 39 niniejszej publikacji). KORZYSTANIE Z ELEKTRONICZNYCH ŚRODKÓW KOMUNIKACYJNYCH Pracownicy odpowiedzialni są za właściwe korzystanie z elektronicznych środków komunikacyjnych, to pojęcie obejmuje telefony, telefony komórkowe, komputery, faksy, pagery, pocztę elektroniczną oraz dostęp do internetu. Podczas wykonywania obowiązków służbowych dla McDonald s, pracownicy zobowiązani są stosować wysokie standardy etyczne. Pracownikom zabrania się użytkowania załatwiania spraw prywatnych lub innych niebędących częścią obowiązków służbowych. Ponadto, pracownicy powinni stosować zdrowy rozsądek przy korzystaniu z urządzeń elektronicznych i technologii, w tym z dostępu do internetu i poczty elektronicznej. Przykłady niewłaściwego użytkowania obejmują w szczególności: Ü Działalność o charakterze nielegalnym; Ü Zakłady, obstawianie lub sprzedaż; Ü Molestowanie, ubliżanie innym, nękanie i/lub nielegalną dyskryminację; Ü Zdobywanie funduszy na jakikolwiek cel, chyba że McDonald s udzieliła na to zgody; Ü Działalność o charakterze komercyjnym, na przykład własna działalność gospodarcza; Ü Promowanie poglądów lub działalności politycznej bądź religijnej; Ü Otrzymywanie, przechowywanie, wystawianie lub przekazywanie materiałów, które w uzasadniony sposób mogą być uznane za ukazujące przemoc, nękające, dyskryminujące, nieprzyzwoite, zawierające treści erotyczne lub pornograficzne, w tym opisy, zdjęcia, nagrania dźwiękowe lub teksty pisemne; Ü Nieautoryzowany dostęp do niepublicznych danych; Ü Użytkowanie, które jest w jakikolwiek sposób destrukcyjne lub szkodliwe dla reputacji lub działalności McDonald s; oraz Regulamin Komunikacji Elektronicznej McDonald s Dostępny na McDonald s Intranet AccessMCD Pytanie: Prowadzę własną firmę i znaczną część działalności prowadzę przez internet. W czasie przerwy na lunch i po godzinach pracy używam komputera McDonald s, aby wysyłać pocztę lub poszukiwać w internecie informacji pomocnych w prowadzeniu tego interesu. Czy jest to dopuszczalne? Odpowiedź: Nie. Korzystanie ze sprzętu firmowego lub usług internetowych świadczonych McDonald s w celu zdobycia lub prowadzenia działalności niezwiązanej z działalnością McDonald s jest niedopuszczalne. Ü Działalność niezwiązana z działalnością McDonald s, z wyłączeniem rozsądnego użytkowania w celach osobistych, w ograniczonym zakresie. DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI I KOMUNIKACJA Akcjonariusze wymagają od McDonald s dostarczania rzetelnych i dokładnych informacji oraz podejmowania właściwych decyzji na podstawie odpowiednio udokumentowanych danych. Wszystkie księgi finansowe, zapisy i sprawozdania powinny dokładnie odzwierciedlać wszystkie transakcje i zdarzenia. Muszą być one sporządzane w zgodzie z ogólnie obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz systemem kontroli wewnętrznej McDonald s. Aby zapewnić rzetelność dokumentacji McDonald s, pracownikom nigdy nie wolno: Ü Wprowadzać nieprawdziwych zapisów lub zmian w raporcie kosztów; Ü Wprowadzać nieprawdziwych informacji na kartach zegarowych; jakości lub bezpieczeństwa; Ü Przeszacowywać lub niedoszacowywać istniejących zobowiązań i aktywów; Ü Utrzymywać nieujawnionych lub niezarejestrowanych zobowiązań, środków finansowych lub zwlekać z rejestrowaniem wydatków, które powinny być zaksięgowane; Ü Niewłaściwie rejestrować lub nie rejestrować pozycji, które powinny być zaksięgowane po stronie kosztów; lub Ü Wprowadzać jakichkolwiek zapisów, które rozmyślnie ukrywają lub tuszują prawdziwy charakter danej transakcji. Prawie cała dokumentacja działalności włącznie z treścią poczty elektronicznej i rejestrów komputerowych może podlegać publicznemu ujawnieniu w trakcie postępowania sądowego lub dochodzenia prowadzonego z ramienia instytucji rządowych. Często dostęp do dokumentacji uzyskują również osoby trzecie lub media. Dlatego też pracownicy powinni rejestrować informacje w sposób przejrzysty, spójny i zgodny z prawdą. Wskazane jest unikanie przesady, dosadnego języka, zgadywania, wysuwania pochopnych wniosków i formułowania krzywdzących ocen ludzi, w tym dotyczących motywów ich postępowania. Ze wszystkimi dokumentami należy postępować zgodnie z Zasadami Zarządzania Dokumentacją McDonald s. Proszę skontaktować się z Działem Prawnym w przypadku wątpliwości dotyczących zachowania lub zniszczenia dokumentu. Zasady Zarządzania Dokumentacją McDonald s Dostępne na McDonald s Intranet AccessMCD ETYKA 28 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej 29

16 DUCH I LITERA PRAWA Naszym pierwszym i najbardziej fundamentalnym obowiązkiem wobec każdego miejsca, w którym funkcjonujemy, jest przestrzeganie litery i ducha prawa. Odnosi się to zarówno do pracowników McDonald s, jak i do osób trzecich występujących w imieniu naszej firmy. Jeśli masz wątpliwości związane z kwestiami prawnymi musisz skontaktować się z Działem Prawnym, zanim dojdzie do potencjalnie nielegalnego działania. DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA Wszędzie tam, gdzie McDonald s prowadzi działalność, postępujemy zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Prawie w każdym kraju obowiązują przepisy zakazujące oferowania urzędnikom państwowym, przedstawicielom partii politycznych lub kandydatom na liderów politycznych wartościowych prezentów lub innych korzyści w zamian za pozyskanie lub utrzymanie możliwości prowadzenia działalności. Prowizje lub opłaty wypłacane pośrednikom, dystrybutorom, agentom, osobom pomagającym w nawiązaniu kontaktu lub rozwinięciu działalności, a także konsultantom nie mogą mieć charakteru łapówek. Jako firma z siedzibą w USA, działalność nasza prowadzona na terenie USA jak i poza USA podlega wielu przepisom amerykańskiego prawa. Są wśród nich między innymi takie, które: Ü Zapobiegają jakiejkolwiek współpracy z podmiotami obłożonymi sankcjami ekonomicznymi; Ü Ograniczają wymianę handlową z pewnymi państwami; Ü Zapobiegają zawieraniu transakcji, które mogłyby wspomagać terrorystów lub organizacje wspierające terrorystów; Ü Wymagają, aby zawierane transakcje nie były wykorzystywane do prania brudnych pieniędzy. PRZECIWDZIAŁANIE ŁAPÓWKARSTWU Od ponad trzech dekad, międzynarodowe operacje biznesowe McDonald s są prowadzone zgodnie z ustawą o Zagranicznych Praktykach Korupcyjnych (ang. U.S. Foreign Corrupt Practices Act ( FCPA )). Ustawa FCPA to amerykańska ustawa uznająca za przestępstwo płacenie lub oferowanie korzyści majątkowych, bezpośrednio lub pośrednio urzędnikom niebędącym obywatelami USA, w tym pracownikom firm państwowych, kandydatom na stanowiska polityczne lub komukolwiek działającemu w imieniu instytucji publicznej. Ustawa FCPA wymaga również, aby wszystkie spółki notowane na giełdzie prowadziły system kontroli wewnętrznej oraz księgi i dokumentację dokładnie odzwierciedlające każdą transakcję. Wszyscy pracownicy, agenci, konsultanci, przedstawiciele i partnerzy spółek typu jointventure działający w imieniu McDonald s lub kontrolowanych przez nią podmiotów zależnych muszą w pełni stosować się do postanowień zawartych w ustawie FCPA. Naruszenia przepisów nie będą tolerowane. Postępowanie zgodne z przedmiotowymi przepisami jest warunkiem zatrudnienia lub współpracy z naszą firmą. Interpretacja ustawy FCPA nie jest prostym zadaniem. Istnieją sytuacje, gdy pewne przypadki będą mieściły się w szarej strefie. Jeśli masz pytania dotyczące ustawy FCPA lub żądania płatności, skontaktuj się z Ogólnoświatowym Biurem ds. Zgodności z Polityką Korporacyjną lub Działem Prawnym. Więcej informacji na temat przeciwdziałania łapówkarstwu podano w części: Polityka dotycząca wyboru agentów zagranicznych Dostępne na McDonald s Intranet AccessMCD ETYKA Fotografia: Monachium, Niemcy 30 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej 31

17 NASZE LOKALNE SPOŁECZNOŚCI LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ I DZIAŁANIE NA JEJ RZECZ McDonald s już od dawna z dumą działa na rzecz lokalnych społeczności. Wiemy, że jest to właściwy krok i jedna z naszych najmocniejszych stron. Jako przodująca w odpowiedzialności społecznej firma, wywieramy pozytywny wpływ na nasze sąsiedztwo, ludzi i środowisko. McDonald s, pracownicy oraz franczyzobiorcy na całym świecie ofiarowują miliony dolarów i poświęcają swój czas na pracę w organizacjach charytatywnych, szczególnie tych działających na rzecz dzieci. Reagujemy również w sytuacjach, kiedy mają miejsce tragedie, współpracujemy z franczyzobiorcami, dostawcami i organizacjami pomocy ofiarom katastrof w celu niesienia pomocy ofiarom i udzielenia wsparcia pracownikom tych organizacji. Fundacja Ronalda McDonalda ( RMHC ) i jej lokalne oddziały zajmują specjalne miejsce w naszej działalności dobroczynnej. Każdego roku restauracje McDonald s zbierają miliony dolarów na rzecz fundacji RMHC i inne cele związane z pomocą dzieciom. NASZE LOKALNE SPOŁECZNOŚCI INWESTUJEMY W NASZE LOKALNE SPOŁECZNOŚCI 32 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej 33

18 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA Wszystkie datki na cele polityczne dokonywane przez firmę muszą zostać wcześniej zatwierdzone przez dyrektora Działu ds. Relacji z Rządem McDonald s. Jakiekolwiek datki mogą być przekazywane wyłącznie na rzecz poparcia kandydata na stanowisko polityczne lub na poparcie inicjatywy legislacyjnej, którą dyrektor ds. Relacji z Rządem uzna za korzystną dla długoterminowych interesów McDonald s. Datki na cele polityczne muszą być zgodne z właściwymi przepisami i regulacjami jurysdykcji, w której dokonano datku, włączając w to ustawę FCPA. Żądanie poparcia finansowego na rzecz jednego kandydata, partii politycznej lub inicjatywy ustawodawczej, które w roku kalendarzowym łącznie przekroczy sumę USD wymaga zgody szefa regionu McDonald s obejmującego rynek, na którym ma być udzielone tego rodzaju wsparcie. Pracownicy mogą uczestniczyć w działalności politycznej i mają konstytucyjnie zagwarantowane prawo do popierania dowolnych kandydatów politycznych i własnego zdania w kwestiach politycznych. Jednak zaangażowanie w taką działalność powinno odbywać się w prywatnym czasie pracownika i na jego koszt. Pracownik musi Pytanie: Podczas uroczystości biznesowej w Los Angeles miałem okazję uczestniczyć w obiedzie w cenie 200 USD, z którego dochód wspierał polityka biorącego udział w następnych wyborach. Koszt obiadu zawarłem w raporcie wydatków, ale mój przełożony nie zatwierdził tego kosztu. Dlaczego przełożony nie zatwierdził kosztu obiadu, mimo że McDonald s pokrywa koszty posiłków pracownika podczas jego podróży służbowych? Odpowiedź: McDonald s nie pokryje takiego wydatku, ponieważ nie został on wcześniej zatwierdzony przez dyrektora Działu ds. Relacji z Rządem. Pracownik musi pokryć ten wydatek z własnych funduszy. W przeciwnym przypadku mogłoby powstać wrażenie, że pracownik wspierał datkami kandydata jako pracownik McDonald s i co za tym idzie, że wspierała go również McDonald s. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA Poważnie traktujemy obowiązki, jakie wiążą się z rolą lidera. Wykorzystujemy wielkość, możliwości i zasoby naszej firmy, aby uczynić świat, choć odrobinę lepszym. Publikujemy Globalny Raport Odpowiedzialności Społecznej, aby dostarczyć informacji o efektach naszej działalności, jak również o naszych najnowszych inicjatywach w dziedzinach takich jak środowisko, żywienie i zrównoważony rozwój. Odpowiedzialność za środowisko naturalne McDonald s czuje się odpowiedzialna za stan środowiska naturalnego, a każdy jej pracownik ma w tym zakresie do odegrania pewną rolę. Nasze wysiłki koncentrujemy na obszarach, w których możemy mieć znaczący wpływ na najważniejsze kwestie dotyczące ochrony środowiska, ochrony zasobów naturalnych i gospodarki odpadami. Stale słuchamy, uczymy się i inwestujemy w innowacje, które mogą rozszerzyć obszar działania w zakresie ochrony środowiska. Współpracujemy z innymi organizacjami w celu zwiększania świadomości w zakresie ochrony środowiska. Z naszymi kluczowymi dostawcami współpracujemy w celu promowania ich działań sprzyjających ochronie środowiska. Żywienie i Zdrowie Zależy nam na zdrowiu i dobrym samopoczuciu naszych gości. Oferujemy zróżnicowane menu, starając się zaspokoić ich różnorodne potrzeby i preferencje. Informujemy o wartościach odżywczych naszych produktów tak, aby nasi goście mogli wybrać te, które spełniają potrzeby dietetyczne ich samych oraz ich rodzin. Sprawdzeni dostawcy Budujemy sieć dostawców, którzy nieprzerwanie zaopatrują nas w produkty bezpieczne i wysokiej jakości. Jednocześnie wykorzystujemy naszą pozycję lidera by działać na rzecz podnoszenia standardów etycznych, ochrony środowiska i ekonomicznych. Globalny Raport Odpowiedzialności Społecznej McDonald s Dostępny na McDonald s Intranet AccessMCD i NASZE LOKALNE SPOŁECZNOŚCI wyraźnie zaznaczyć, że reprezentuje swoje własne poglądy i działania, a nie stanowisko McDonald s. Bez wcześniejszej zgody dyrektora Działu ds. Relacji z Rządem McDonald s, pracownikom nie wolno korzystać z aktywów i zasobów firmy w celu prowadzenia działalności politycznej. 34 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej 35

19 RENTOWNY ROZWÓJ UCZCIWA KONKURENCJA A PRAKTYKI ANTYMONOPOLISTYCZNE Większość państw, na których terytorium działa McDonald s, prowadzi politykę ochrony praw konsumentów do najlepszych produktów, po najlepszych cenach, za pośrednictwem przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz przepisów o zwalczaniu praktyk monopolistycznych. McDonald s popiera te przepisy i stosuje się do nich. Zabraniają one między innymi: Ü Zawierania jakichkolwiek umów bądź nieformalnych porozumień z konkurencyjnymi firmami w celu ustalenia, kontrolowania lub wpływania na poziom cen oraz kontrolowania produktów, warunków sprzedaży, kosztów, zysków lub marży, rynków lub udziałów rynkowych oraz sposobów dystrybucji produktów. RENTOWNY ROZWÓJ Ü Zawierania umów lub porozumień z firmami konkurencyjnymi w celu podziału rynku lub produktów, bojkotowania dostawców lub innych osób, z którymi w innych okolicznościach byłyby prowadzone interesy, a także porozumień między oferentami, zmierzających do wywarcia wpływu na wynik przetargu. Przepisy dotyczące ochrony konsumentów regulują również nasze relacje z dostawcami i franczyzobiorcami. Pracownicy, którzy mają kontakt z dostawcami, lokalnymi firmami reklamowymi lub zarządzają funduszem marketingowym powinni konsultować się z Działem Prawnym w sprawach, które mogą dotyczyć zagadnień praktyk monopolistycznych. Jeśli będziesz miał pytania związane z tymi kwestiami lub wątpliwości dotyczące zagadnień praktyk monopolistycznych, skonsultuj się z Działem Prawnym. ROZWIJAMY NASZĄ FIRMĘ Z ZYSKIEM Fotografia: Pekin, Chiny 36 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej 37

20 PRAKTYKI HANDLOWE Informacje dotyczące konkurencji i dostawców są cennym składnikiem majątku przedsiębiorstwa. Szanujemy prawa konkurencji i dostawców i w naszych działaniach będziemy zachowywali się w stosunku do nich uczciwie. Będziemy dążyli do uzyskania przewagi konkurencyjnej poprzez prowadzenie lepszych badań, doskonały marketing, wykonywanie zadań, doskonałą jakość i obsługę - a nie poprzez nieetyczne lub niezgodne z prawem praktyki biznesowe. Nie angażujemy się w nieuczciwe lub nielegalne praktyki biznesowe. Poniższe reguły odnoszą się do sytuacji, w której McDonald s, lub jakakolwiek osoba działająca w naszym imieniu, uzyska lub będzie korzystała z informacji dotyczących konkurencji lub dostawców: Ü Należy respektować cudze prawa własności, w tym prawa patentowe, prawa autorskie i prawa do znaków towarowych; Ü Nie należy akceptować, ujawniać lub wykorzystywać informacji, które zostały ujawnione na skutek naruszenia umowy o zachowaniu poufności; Ü Bez konsultacji z Działem Prawnym nie należy ujawniać lub wykorzystywać informacji, które mogą stanowić własność innej firmy lub być informacjami poufnymi; Pytanie: W trakcie pracy w McDonald s dowiedziałem się, że jeden z naszych dostawców niedługo ogłosi przełom, który znacząco zwiększy wartość jego akcji. Czy mogę teraz kupić akcje tego dostawcy, zanim wiadomości te zostaną ogłoszone publicznie? Odpowiedź: Nie, z dwóch przyczyn. Po pierwsze, sytuacja taka stanowiłaby konflikt interesów. Pracownikom nie wolno dla własnej korzyści wykorzystywać informacji zdobytych wyłącznie dzięki ich relacji z McDonald s. Po drugie, niedozwolone jest wykorzystanie takich informacji przy zakupie akcji oraz nielegalne wykorzystywanie w obrocie tzw. informacji wewnętrznych to jest posiadanych z racji zajmowanego stanowiska. Pracownik nie może kupować ani sprzedawać akcji na podstawie nieznanych publicznie informacji, które zdobył o McDonald s lub innych firmach podczas swojego zatrudnienia w McDonald s. INFORMACJE WEWNĘTRZNE I OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Informacje, które nie są udostępniane publicznie i które mogą być wykorzystane przez kompetentną osobę do podejmowania decyzji inwestycyjnych są zwyczajowo nazywane informacjami wewnętrznymi. Pojęcie to obejmuje nie tylko informacje o Korporacji McDonald s, ale również informacje, które odnoszą się do akcji innych przedsiębiorstw. Przykładami informacji wewnętrznych mogą być: znaczne odchylenia (w górę lub w dół) od prognozowanych dochodów, ważne restrukturyzacje, zmiany kierownictwa oraz istotne informacje związane z opracowaniem nowych produktów lub postępowaniami sądowymi. Sprzedaż lub kupno papierów wartościowych jakiejkolwiek firmy, w tym McDonald s, w oparciu o informacje wewnętrzne są nielegalne. Niedozwolone jest również przekazywanie informacji wewnętrznych osobom trzecim lub udzielanie im wskazówek związanych z zakupem lub sprzedażą akcji na podstawie informacji wewnętrznych. INFORMOWANIE OPINII PUBLICZNEJ Ponieważ McDonald s udostępnia informacje mediom, analitykom giełdowym i akcjonariuszom, mamy obowiązek przekazywać fakty w sposób rzetelny i kompletny. W celu zagwarantowania dokładności i kompletności danych, pracownicy McDonald s, do których kierowane są zapytania z prośbą o informacje dotyczące działalności, wyników, planów lub stanowiska w kwestiach społecznych, powinni przekazać te zapytania do Działu Komunikacji lub do innego działu właściwego, zajmującego się kwestiami społecznymi. Odnosi się to do wszystkich publicznych oświadczeń, włącznie z tekstami, które ukazują się w internetowych biuletynach i rozmowach online (czatach). Jeśli w porozumieniu z Działem Komunikacji udzielasz odpowiedzi na pytanie, nie wykraczaj poza swój poziom wiedzy i postaraj się o konsultacje w dziedzinach, co do których nie masz pewności. ZAPYTANIA RZĄDOWE McDonald s współpracuje z agencjami i instytucjami rządowymi. Wszelkie nietypowe prośby o informację powinny być bezzwłocznie przekazywane do Działu Prawnego, który zajmie się przygotowaniem właściwej odpowiedzi. Wszelkie informacje udzielane osobom trzecim powinny być rzetelne i dokładne. Nie RENTOWNY ROZWÓJ Ü Nie można w sposób nieetyczny lub wolno wprowadzać w błąd żadnej osoby, niezgodny z prawem zdobywać informacji o która prowadzi dochodzenie, ani zmieniać innych firmach; lub niszczyć dokumentów w odpowiedzi na Ü Nie należy wykradać tajemnic handlowych prowadzone dochodzenie. lub zmuszać byłych lub obecnych pracowników innych firm do ujawniania tajemnic handlowych; oraz Ü Nie należy podejmować żadnych działań, które mogłyby sprawiać wrażenie zawierania niedozwolonych porozumień z konkurencją. 38 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej 39

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Na

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct WSTĘP Niniejszy Kodeks Postępowania dla Dostawców określa chęć Sodexo do współpracy z tymi dostawcami, podwykonawcami oraz partnerami (zwanymi łącznie Dostawcami ),

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW Korporacja LORD Corporation ( LORD") prowadzi swoją działalność w sposób uczciwy i z zachowaniem wysokich norm etycznych. Staramy się również przestrzegać wszystkich praw

Bardziej szczegółowo

Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK

Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK PRZEDMOWA ZARZĄDU Od chwili powstania naszego przedsiębiorstwa w 1969 r. kierujemy się w nim wspólnymi wartościami. Wartościami, które stanowią

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Bezpieczeństwo w miejscu pracy Podstawowe prawa pracownicze Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności...

Wstęp... Bezpieczeństwo w miejscu pracy Podstawowe prawa pracownicze Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności... Kodeks postępowania Spis treści Wstęp... Pracownicy Bezpieczeństwo w miejscu pracy... 2 Podstawowe prawa pracownicze... 2 Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności... 3 Poufność i zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej całej działalności są nasza etyka, prawdomówność i niezawodność. Na dobrą reputację pracuje się latami. Nie jesteśmy orędownikami

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP KODEKS ETYCZNY Wykonując swój stały nadzór nad działalnością Spółki oraz mając na celu jej jak najefektywniejsze działanie, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje Kodeks Etyczny dla Spółki o następującym

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej całej działalności są nasza etyka, prawdomówność i niezawodność. Na dobrą reputację pracuje się latami. Nie jesteśmy orędownikami

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW)

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) Działalność Grupy Polenergia oparta jest na trzech wartościach: uczciwość odpowiedzialność wrażliwość Jesteśmy odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki KODEKS ETYKI LENTEX S.A.

Kodeks Etyki KODEKS ETYKI LENTEX S.A. KODEKS ETYKI LENTEX S.A. LENTEX S.A. stanowi zbiór rekomendacji postaw i wskazówek dotyczących standardów postępowania w firmie LENTEX S.A. Dotyczy on wszystkich pracowników firmy oraz osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Drodzy Pracownicy, Sukces gospodarczy i odpowiedzialność społeczna zawsze idą ze sobą w parze. W naszej firmie uważamy, że właściwe

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Wprowadzenie Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Celem Grupy NSG jest zdobycie najwyższej światowej renomy w uznaniu za profesjonalny, etyczny oraz zgodny z prawem sposób prowadzenia biznesu, jak określono

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit Kodeks etyczny Zasady postępowania firmy Metalwit Monika Piękoś 2017-03-09 20 lat tradycji- Rozwijamy się dla Ciebie Kodeks etyczny Metalwit str. 2/6 Spis treści 1. Wstęp..... str. 3/6 2. Istota przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania Drodzy koledzy, Dlaczego grupa Hoval potrzebuje kodeksu postępowania? Ponieważ podobnie jak w prawdziwej rodzinie, istnieją zasady, którymi każdy powinien się kierować. Im większa rodzina, tym ważniejsze

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics

KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics Kodeks postępowania DACHSER 1. Wstęp Wszystkie działania podejmowane przez firmę Dachser są zgodne z wiążącymi prawnie regulacjami

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Zasady Prowadzenia Biznesu Shell opisują sposób działania spółek należących do Grupy Shell.* * Royal Dutch Shell plc oraz Spółki, w których Royal Dutch Shell plc

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Dostawców Lubawa S. A. i podmiotów powiązanych

Kodeks Etyczny Dostawców Lubawa S. A. i podmiotów powiązanych Grupa LUBAWA Kodeks Etyczny Dostawców Lubawa S. A. i podmiotów powiązanych Wydanie I, Ostrów Wlkp., 1 grudnia 2016 r. Spis treści I ZASADY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA II OCZEKIWANIA WOBEC DOSTAWCÓW 1. Zgodność

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wysokimi standardami

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci firmy Colgate! Firma Colgate-Palmolive zyskała reputację organizacji, która wykorzystuje etyczne praktyki w biznesie i wysokie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania. Have a safe journey

Kodeks postępowania. Have a safe journey Kodeks postępowania Have a safe journey Zasady kluczowe: Saferoad powinien działać zgodnie z mocnymi, etycznymi praktykami biznesowymi, z zachowaniem wysokich standardów dla nas samych i naszego wpływu

Bardziej szczegółowo

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce?

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Pytania/Odpowiedzi 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Z zastrzeżeniem warunków określonych w pytaniu 2 poniżej, strona internetowa L ORÉAL Otwarte rozmowy

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW 1 FIRMA DIEBOLD NIXDORF, INCORPORATED I JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE NA CAŁYM ŚWIECIE (RAZEM ZWANE DIEBOLD NIXDORF ) ZOBOWIĄZANE SĄ DO PRZESTRZEGANIA NAJWYŻSZYCH NORM ETYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS I PRZECIWDZIAŁANIA NĘKANIU I ZASTRASZANIU

POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS I PRZECIWDZIAŁANIA NĘKANIU I ZASTRASZANIU POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS I PRZECIWDZIAŁANIA NĘKANIU I ZASTRASZANIU Wrocław, 14.08.2017 r. SPIS TREŚCI 2 1 2 4 5 7 DEKLARACJA DEFINICJE PROCEDURA W PRZYPADKU DYSKRYMINACJI PROCEDURY PRZECIWDZIAŁANIA NĘKANIU

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW Kwiecień 2011 WPROWADZENIE Prowadzenie biznesu z zachowaniem wysokich standardów etycznych jest podstawą działalności Sodexo. W związku z tym, sformułowaliśmy kodeks postępowania,

Bardziej szczegółowo

Polityka antykorupcyjna CDM Smith

Polityka antykorupcyjna CDM Smith CDM Smith Inc., jej podmioty powiązane oraz zależne ( CDM Smith ) są zobowiązane prowadzić działalność zgodnie z wszelkimi właściwymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz zgodnie z najwyższymi standardami

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Polityka w zakresie praw człowieka (Zatwierdzona na posiedzeniu Rady Dyrektorów nr 2/2013 dnia 22 lutego 2013 r.) Wersja poprawiona nr 1 (Zatwierdzona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Agencja reklamowa. Kodeks Etyki

Agencja reklamowa. Kodeks Etyki Agencja reklamowa Kodeks Etyki Jeste my wiadomi naszej roli w spo ecze stwie, jak równie odpowiedzialno ci wobec naszych Klientów oraz Pracowników. Zobowi zujemy si do przestrzegania zasad, które wyznaczaj

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A.

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A. Kodeks Etyki BondSpot S.A. 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 Misją BUDREM jest zapewnianie Klientom wysokiej jakości usług ogólnobudowlanych w sposób

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

Polityka informowania o nieprawidłowościach

Polityka informowania o nieprawidłowościach Polityka informowania o nieprawidłowościach Dla firmy Naspers rzetelność w prowadzeniu działalności ma ogromne znaczenie. W związku z tym Naspers zachęca wszystkich Pracowników, którzy mają powody by uważać,

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Załącznik nr 3 do Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Andrespol

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki biznesowej

Kodeks etyki biznesowej Kodeks etyki biznesowej Wstęp S4E S.A. jest wiodącym podmiotem w branży IT w Polsce. Naszym celem jest dostarczanie nowoczesnych, skutecznych i bezpiecznych rozwiązań sprzętowych dla różnorodnych klientów.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy.

Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy. Kodeks etyczny 2 Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy. Pragniemy, aby firma Cargotec stała się niekwestionowanym liderem w zakresie systemów przeładunkowych

Bardziej szczegółowo

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 PREAMBUŁA 1. 1. Niemniejszy dokument opisuje politykę i procedury agencji ratingu kredytowego Rating Sp. z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

HEALTH CARE COMPLIANCE & PRIVACY

HEALTH CARE COMPLIANCE & PRIVACY Międzynarodowe wytyczne prowadzenia działalności w zakresie ochrony zdrowia (ang. Health Care Business Integrity, HCBI) dotyczące pośredników zewnętrznych Obowiązek przestrzegania wszelkich przepisów i

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA Polityka Antykorupcyjna Orange Retail SA została opracowana zgodnie z zasadami Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska SA Wstęp Orange Retail SA przyjmuje politykę

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników.

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników. Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika MENNICY POLSKIEJ S.A. Wprowadzenie Dla zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz umacniania prestiżu Mennicy Polskiej S.A., zwanej dalej Mennicą, ustanawia

Bardziej szczegółowo

Kod postępowania obowiązujący

Kod postępowania obowiązujący Kod postępowania obowiązujący Przyjęty przez Sveaskog kodeks właściwego postępowania wyraźnie określa, jak powinniśmy się zachowywać jako partner biznesowy, pracodawca, pracownik oraz podmiot biorący udział

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO WPROWADZENIE Firma Dekpol S.A. cieszy się opinią firmy godnej zaufania, ponieważ konsekwentnie dba o to, aby swoją działalność prowadzić w sposób uczciwy, zgodnie z prawem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS. Grudzień 2015

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS. Grudzień 2015 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS Grudzień 2015 1. WSTĘP W spółce Arcadis określamy naszą misję następująco: Nasze zadanie polega na tworzeniu wyjątkowych i zrównoważonych rozwiązań dla naszych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW Nazwa firmy: Adres firmy: NIP firmy: Osoba odpowiedzialna: Stanowisko: Email: Telefon, Fax: Coca-Cola AG, a także jej podmioty zależne (wspólnie Coca-Cola Hellenic

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska Spis treści Obowiązki partnera Fundacji... 3 Wspieranie innych organizacji... 4 Relacje z Darczyńcami... 5 Stosunki pomiędzy Fundacją

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX Zobowiązanie Grupy Delachaux : Przestrzeganie prawa oraz zasad etyki zawodowej Grupa DELACHAUX rozwija swoją działalność w różnych branżach już od ponad wieku, będąc dziś

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ WYTYCZNE DOT. PRAKTYK HANDLOWYCH

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ WYTYCZNE DOT. PRAKTYK HANDLOWYCH KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ WYTYCZNE DOT. PRAKTYK HANDLOWYCH MAGNA INTERNATIONAL INC. WYTYCZNE DOT. PRAKTYK HANDLOWYCH Magna musi dochować wiary swemu oddaniu na rzecz prawego i uczciwego działania w każdej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA. O ZASADACH ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW W PZU SA ( Zasady)

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA. O ZASADACH ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW W PZU SA ( Zasady) INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O ZASADACH ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW W PZU SA ( Zasady) I. Wprowadzenie Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (Spółka) w swojej działalności unika działań mogących

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne

Rozwiązania informatyczne Rozwiązania informatyczne WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 S.A. KODEKS ETYCZNY 2014 BYDGOSZCZ, DNIA 21.02.2014 ROKU Szanowni Państwo Etyczne postępowanie ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu naszej Spółki

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki CDM Smith

Kodeks Etyki CDM Smith CDM Smith Inc. oraz wszystkie jej podmioty zależne są zobowiązane postępować etycznie w swoich praktykach biznesowych. Od utworzenia firmy w 1947 r. zawsze hołdowaliśmy polityce prowadzenia wszelkiej działalności

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

W. L. GORE & ASSOCIATES

W. L. GORE & ASSOCIATES 1 Zobowiązanie Gore do działania w charakterze odpowiedzialnego przedsiębiorcy: Gore jest niezwykle kreatywnym Przedsiębiorstwem technologicznym skupiającym się na odkryciach i innowacyjności produktów.

Bardziej szczegółowo

GRUPA LUBAWA PROCEDURA PRZECIWDZIAŁA DYSKRYMINACJI I MOBBINGOWI

GRUPA LUBAWA PROCEDURA PRZECIWDZIAŁA DYSKRYMINACJI I MOBBINGOWI GRUPA LUBAWA PROCEDURA PRZECIWDZIAŁA DYSKRYMINACJI I MOBBINGOWI Wydanie I, Ostrów Wlkp., 1 grudnia 2016 r. Wprowadzenie: Niniejszy Kodeks będzie stosowany w Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim i w spółkach

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI ORBIS

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI ORBIS POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI ORBIS 1 Wierzymy, że różnorodność i integracja to elementy niezbędne do realizacji naszych wartości pasji hotelarstwa, zrównoważonego rozwoju, ducha walki, innowacyjności, zaufania

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO URZĘDU GMINY WILCZYCE Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy WILCZYCE oraz jednostkach organizacyjnych Gminy. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Kodeks postępowania Cel kodeksu postępowania W niniejszym kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim 2 Kodeks Postępowania dla Dostawców LafargeHolcim Spis treści 03 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

Polityka dotyczy następujących kwestii: SPIS TREŚCI

Polityka dotyczy następujących kwestii: SPIS TREŚCI Pracownicy, będący kluczem do sukcesu naszej firmy, są dla nas niezwykle ważni. Grupa Carlsberg dąży do stworzenia miejsca pracy, w którym pracownicy mogą rozwijać swój potencjał w otwartym i inspirującym

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA

Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA Postanowienia wstępne 1 1. Dokument ten określa zasady polityki informacyjnej TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA (zwanych

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie biznesu i praw człowieka

Polityka w zakresie biznesu i praw człowieka Polityka w zakresie biznesu i praw człowieka 1 Wprowadzenie 2 Zaangażowanie 3 Realizacja 4 Zarządzanie BP 2013 r. Polityka w zakresie biznesu i praw człowieka 1. Wprowadzenie Zaopatrujemy świat w energię.

Bardziej szczegółowo

4. Spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży: Zalecamy, aby kobiety w ciąży unikały spożywania alkoholu. Polityka dotyczy 6 kluczowych kwestii:

4. Spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży: Zalecamy, aby kobiety w ciąży unikały spożywania alkoholu. Polityka dotyczy 6 kluczowych kwestii: W historii ludzkości piwo cieszyło się uznaniem w wielu kulturach. O ile spożywane jest w sposób odpowiedzialny przez dorosłych, wiąże się z uroczystościami, przyjaźnią i radością życia. Zdecydowana większość

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK KODEKS DOBRYCH PRAKTYK ZASADY OGÓLNE a) Kodeks reguluje zasady świadczenia usług oraz współpracy agencji zatrudnienia Nieprzestrzeganie reguł Kodeksu może wykluczyć członka z organizacji do której przynależy

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania.

Kodeks postępowania. Kodeks postępowania www.gw-world.com Status 11/16 DO_01_01_003_ZEN PL Wprowadzenie Przedsiębiorstwo rodzinne Gebrüder Weiss (GW) od pokoleń ma świadomość swojej odpowiedzialności w zakresie rozpowszechniania

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach.

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach. KODEKS POSTĘPOWANIA Kodeks Postępowania Odpowiedzialne i etyczne postępowanie wobec pracowników 1, klientów, dostawców, partnerów biznesowych, spółki i środowiska jest dla grupy Duvenbeck (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 9/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie z dnia 26.05.2011r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE Zasady ogólne 1 1. Kodeks Etyki

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI Aktualna wersja tego formularza jest dostępna pod adresem supplier.intel.com/forms. Starsze wersje tego formularza nie będą przyjmowane.

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania Kodeks postępowania i etyki Laureate

Najczęściej zadawane pytania Kodeks postępowania i etyki Laureate Najczęściej zadawane pytania Kodeks postępowania i etyki Laureate Kodeks Czym jest Kodeks postępowania i etyki organizacji Laureate? Kodeks zawiera nasze zasady uczciwości i etycznego postępowania, a także

Bardziej szczegółowo

Uczciwość w naszej firmie

Uczciwość w naszej firmie http://www.gkpge.pl/compliance/nasze-zasady/uczciwosc-w-naszej-firmie Uczciwość w naszej firmie Nasza zasada: KONKURUJEMY UCZCIWIE Uczciwe i sprawiedliwe traktowanie wszystkich podmiotów i osób, z którymi

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY PL Poniższa nieoficjalna wersja skonsolidowana Kodeksu Postępowania dla członków Rady Prezesów służy wyłącznie celom informacyjnym. B EUROPEJSKI BANK CENTRALNY KODEKS POSTĘPOWANIA DLA CZŁONKÓW RADY PREZESÓW

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS

KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS Preambuła W naszym przekonaniu kultura organizacyjna Grupy Scanmed Multimedis oparta o etyczne działanie jest kluczem do sukcesu biznesowego. Naszym celem jest budowanie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora MET z dnia 21.XII.2011 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Wstęp Kodeks Etyczny pracowników

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel.

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel. KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ Nasza wizja: Ulepszamy bezpieczną przyszłośd. Nasza misja: Potrzeba sprawiania, aby każdy klient, który trafia do firmy, otrzymał najwyższą

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W STRZEGOMIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W STRZEGOMIU KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W STRZEGOMIU Vb c... Cóż więc w obecnym stanie prawnym powstrzymuje urzędników przed nadużywaniem funkcji publicznej? jeśli nie przepisy to tylko ich wrodzona

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI. Funkcjonowanie organizacji opiera się również na wewnętrznych regulaminach i procedurach, które są zgodne z przepisami powszechnymi.

KODEKS ETYKI. Funkcjonowanie organizacji opiera się również na wewnętrznych regulaminach i procedurach, które są zgodne z przepisami powszechnymi. KODEKS ETYKI Podstawą działania firmy Hertz Systems Ltd Sp. z o.o. jest prowadzenie działalności w sposób etyczny i zgodny z prawem. Firma Hertz Systems stosuje uniwersalny dla całej firmy kanon zasad

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J.

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J. Kodeks Etyczny Firmy Asbud Sp.J. 2015 Kodeks etyczny 1) SZANUJEMY PRAWA CZŁOWIEKA I PRZESTRZEGAMY USTAW 2) POSTĘPUJEMY UCZCIWIE WOBEC SIEBIE NAWZAJEM I WOBEC INNYCH 3) NASZ SUKCES JEST WSPÓLNYM SUKCESEM

Bardziej szczegółowo

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. tak- 29, nie- 0, wstrzymujących się - 0,

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. tak- 29, nie- 0, wstrzymujących się - 0, Uchwała Nr 52/2016 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia polityki antykorupcyjnej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

GLOBE SPECIALTY METALS, INC. KODEKS ETYCZNY

GLOBE SPECIALTY METALS, INC. KODEKS ETYCZNY GLOBE SPECIALTY METALS, INC. KODEKS ETYCZNY Zasada ogólna Zgodnie z przepisami wewnętrznymi spółki Globe Specialty Metals, Inc. oraz przedsiębiorstw zależnych Globe Specialty Metals, Inc. ( Spółka ) biznes

Bardziej szczegółowo

AB CD E Kodeks Etyczny

AB CD E Kodeks Etyczny AB CD E Kodeks Etyczny Kodeks Etyczny określa jak powinien się zachowywać każdy, kto jest częścią Grupy CEZ. Celem Kodeksu Etycznego jest uchwycenie tego, co niezbędne w formach zachowania i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo