Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zbiór Zasad Etyki Zawodowej"

Transkrypt

1 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność.

2 Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Na dobrą reputację pracuje się latami. Nie jesteśmy orędownikami idei. Jesteśmy ludźmi biznesu z solidnym, stałym i konstruktywnym programem etycznym, który za kilkadziesiąt lat będzie jeszcze bardziej popularny niż dzisiaj. Ray Kroc, Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

3 3

4 Drogi Pracowniku McDonald s, Od ponad 50 lat McDonald s jest firmą kierującą się określonymi zasadami. Jej założyciel, Ray Kroc, zbudował naszą wspaniałą firmę w oparciu o siedem podstawowych reguł, które wciąż przyświecają naszemu zachowaniu, działaniom i podejmowanym codziennie decyzjom: We wszystkim, co robimy, naszych gości stawiamy na pierwszym miejscu Zależy nam na naszych ludziach Jesteśmy przekonani do założeń systemu McDonald s Prowadzimy naszą działalność w sposób etyczny Inwestujemy w nasze lokalne społeczności Rozwijamy naszą firmę z zyskiem Stale dążymy do poprawy Z każdą wartością nieodłącznie związane jest nasze zobowiązanie do przestrzegania zasad etyki, prawdomówności i niezawodności. Zobowiązanie to wyrażone jest w Zbiorze Zasad Etyki Zawodowej. W dzisiejszym środowisku skomplikowanych przepisów i regulacji, Zbiór Zasad Etyki Zawodowej wyznacza kierunek postępowania w różnych skomplikowanych sytuacjach, przed którymi stajemy. Oprócz postępowania zgodnego ze Zbiorem Zasad Etyki Zawodowej, musimy nadal otwarcie komunikować się zadając pytania i rozmawiając o problemach, nawet jeśli takie postępowanie będzie trudne. Marka McDonald s cieszy się wszędzie uznaniem i zaufaniem. Każdy z nas, od zwykłych członków załogi po zarząd firmy, jest ambasadorem McDonald s poprzez wszystko to, co mówimy i jak postępujemy. Przestrzeganie przez Ciebie zasad właściwego postępowania sprawia, że Łuki McDonald s wciąż świecą złotym blaskiem na całym świecie. Dziękuję Ci. James Skinner Prezes i Dyrektor Generalny

5 Wartości McDonald s We wszystkim co robimy naszych gości stawiamy na pierwszym miejscu Nasi goście są powodem naszego istnienia. Naszą wdzięczność okazujemy oferując im za rozsądną cenę żywność wysokiej jakości i znakomitą obsługę w czystym i przyjemnym otoczeniu. Naszym celem jest ciągłe zapewnienie wszystkim gościom takiej właśnie jakości, obsługi, czystości i wartości. Zależy nam na naszych ludziach Dajemy szansę, wspieramy talenty, stwarzamy warunki rozwoju dla liderów i nagradzamy osiągnięcia. Jesteśmy przekonani, że zespół dobrze wyszkolonych osób o różnorodnym pochodzeniu i doświadczeniach, pracujący w środowisku wspierającym szacunek i motywującym do dużego zaangażowania, jest niezmiernie istotny dla ciągłego odnoszenia sukcesu. Jesteśmy przekonani do założeń systemu McDonald s Model biznesowy McDonald s, przedstawiony jako konstrukcja wsparta na trzech filarach, przez które należy rozumieć franczyzobiorców, dostawców i pracowników firmy, stanowi nasz fundament, a zachowanie równowagi interesów pomiędzy tymi trzema grupami jest kluczowe. Dążymy do tego, aby stanowić dla naszych gości ulubione miejsce oraz styl spożywania posiłków. Aby spełnić tę misję, nasze działania jako zespołu i działania każdego z nas z osobna, muszą odzwierciedlać nasze zasady. Prowadzimy naszą działalność w sposób etyczny Solidne zasady etyczne to dobra praktyka biznesowa. W McDonald s stosujemy i prowadzimy działalność zgodnie z najwyższymi standardami uczciwości, sprawiedliwości i rzetelności. Poczuwamy się do odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej. Wartości McDonald s Inwestujemy w nasze lokalne społeczności Poważnie traktujemy obowiązki, jakie wiążą się z byciem liderem. Pomagamy naszym gościom w procesie budowy lepszych lokalnych społeczności. Wspieramy Fundację Ronalda McDonalda. Wykorzystujemy wielkość, możliwości i środki naszej firmy, aby uczynić świat choć odrobinę lepszym. Rozwijamy naszą firmę z zyskiem McDonald s to firma notowana na giełdzie. W związku z tym staramy się zapewniać naszym akcjonariuszom stały wzrost zysków. Wymaga to od nas ciągłego skoncentrowania na gościach i zapewnienia zdrowego funkcjonowania systemu. Stale dążymy do poprawy Jesteśmy organizacją uczącą się, której zależy na przewidywaniu zmieniających się potrzeb gości, pracowników i systemu oraz reagowaniu na nie poprzez nieustanną ewolucję i innowację. 5

6 6 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

7 SPIS TREŚCI 8 Wprowadzenie 9 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej 9 Zastosowanie Zbioru Zasad Etyki Zawodowej 9 Publikacja, poprawki i wyjątki 10 Zaangażowanie kierownictwa 10 Dodatkowe obowiązki kadry kierowniczej 10 Osobista odpowiedzialność 11 Otwarta komunikacja / Infolinia Etyki Zawodowej 12 Nasi goście 13 Jakość i bezpieczeństwo produktów 14 Informacje poufne 15 Marketing 15 Dane osobowe 16 Nasi ludzie 17 Doświadczenia zatrudnienia 17 Ochrona przed odwetem 18 Prawa człowieka 18 Poszanowanie godności osobistej 19 Włączenie i zróżnicowanie 19 Bezpieczeństwo miejsca pracy 19 Alkohol i narkotyki 20 System McDonald s 21 Działanie w najlepszym interesie systemu 21 Stosunki z franczyzobiorcami 22 Stosunki z dostawcami 32 Nasze lokalne społeczności 33 Społeczność lokalna i działanie na jej rzecz 34 Działalność polityczna 35 Odpowiedzialność społeczna 35 Odpowiedzialność za środowisko naturalne 35 Żywienie i zdrowie 35 Sprawdzeni dostawcy 36 Rozwój z zyskiem 37 Uczciwa konkurencja a praktyki antymonopolistyczne 38 Praktyki handlowe 39 informacje wewnętrzne i obrót papierami wartościowymi 39 Informowanie opinii publicznej 39 Zapytania rządowe 40 Ciągłe udoskonalanie 41 Zarządzanie korporacją i wewnętrzna kontrola 41 Dochodzenia wewnętrzne 42 Zgłaszanie obaw 43 Materiały dodatkowe 43 Ludzie/Twój poszerzony zespół 43 Zasady/Twój poszerzony system informacyjny 43 Zgłaszanie podejrzeń o naruszenie Zbioru Zasad Etyki Zawodowej 44 Utrzymanie blasku naszych Łuków SPIS TREŚCI 24 Etyka 25 Ochrona mienia firmy 26 Konflikt interesów 26 Prowadzenie interesów z członkami rodziny i znajomymi 26 Praca na rzecz innych firm i inne powiązania biznesowe 27 Prezenty, przysługi i korzyści 27 Inwestycje zewnętrzne 28 Korzystanie z elektronicznych środków komunikacyjnych 29 Dokumentacja działalności i komunikacja 30 Duch i litera prawa 30 Działalność międzynarodowa 30 Przeciwdziałanie łapówkarstwu Stosunki istniejące pomiędzy Korporacją McDonald s i każdym z jej pracowników podlegają prawu państwa, w którym zatrudniony jest dany pracownik. Postanowienia Zbioru Zasad Etyki Zawodowej pozostają bez wpływu na treść tych stosunków, w szczególności nie powodują powstania stosunku pracy lub stosunku prawnego innego rodzaju. McDonald s zastrzega sobie prawo do wiążącej wykładni postanowień Zbioru Zasad Etyki Zawodowej, a także do wprowadzania według własnego uznania, to jest bez wcześniejszego powiadamiania, konsultacji czy zgody, zmian do Zbioru Zasad Etyki Zawodowej. Zastosowanie takich zmian w stosunku do określonego pracownika będzie zależało od okoliczności dotyczących tych zmian i przepisów właściwego prawa krajowego. 7

8 8 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

9 WSTĘP Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Niniejszy Zbiór Zasad Etyki Zawodowej stanowi wprowadzenie w zagadnienia etycznych i prawnych obowiązków, spoczywających na nas jako na członkach rodziny pracowników McDonald s. Nie jest on zbiorem wszystkich reguł postępowania, rozstrzygających wszelkie problemy etyczne, jakie mogą wystąpić. Nie jest również zestawieniem wszystkich przepisów prawa i zasad, odnoszących się do działalności McDonald s. Nie jest umową i nie zastępuje właściwej oceny sytuacji. Zbiór Zasad Etyki Zawodowej daje nam raczej wskazówki i kieruje nas do różnych zasobów wiedzy i informacji, by pomóc nam w podejmowaniu właściwych decyzji. WSTĘP ZASTOSOWANIE ZBIORU ZASAD Etyki Zawodowej Zbiór Zasad Etyki Zawodowej odnosi się do pracowników Korporacji McDonald s i jej wszystkich podmiotów zależnych na całym świecie, to jest takich, w których Korporacja ma udział większościowy. Członkowie zarządu McDonald s niebędący jej pracownikami, muszą przestrzegać Zbioru Zasad Etyki Zawodowej dla Zarządu Korporacji McDonald s, który jest umieszczony na stronie internetowej McDonald s Zbiór Zasad Etyki Zawodowej nie ma zastosowania w stosunku do franczyzobiorców, dostawców lub ich pracowników. Oczekujemy jednak, że jako członkowie systemu McDonald s, będą korzystali ze Zbioru Zasad Etyki Zawodowej do opracowania własnych zasad i procedur, które pozostaną spójne z duchem Zbioru Zasad Etyki Zawodowej; a także, że będą w pełni wspierali naszych pracowników w stosowaniu się do zasad zawartych w Zbiorze Zasad Etyki Zawodowej. Wspólne zaangażowanie pomoże nam wzdobyciu reputacji firmy, która uczciwie prowadzi swoją działalność. PUBLIKACJA, POPRAWKI I WYJĄTKI Aktualna wersja Zbioru Zasad Etyki Zawodowej będzie umieszczona na stronie internetowej McDonald s Poprawki zostaną również umieszczone na stronie, zgodnie ze stosownymi przepisami. Jeżeli wystąpi niezmiernie mało prawdopodobna, ale możliwa sytuacja, w której odstąpienie od postanowień Zbioru Zasad Etyki Zawodowej przez członków wyższej kadry kierowniczej leżałoby w najlepszym interesie firmy, wymagane będzie zatwierdzenie takiego odstąpienia przez Komitet Audytu Zarządu Korporacji i bezzwłoczne ujawnienie takiego faktu stosownie do obowiązujących przepisów. Ponieważ Zbiór Zasad Etyki Zawodowej jest okresowo aktualizowany, proszę wejść na stronę internetową, aby zapoznać się z jego najbardziej aktualną wersją. Fotografia: Mediolan, Włochy 9

10 ZAANGAŻOWANIE KIEROWNICTWA Kadra kierownicza McDonald s jest zobowiązana przestrzegać w najwyższym stopniu zasad etyki zawodowej. Przestrzeganie zasad etycznych i przepisów prawa jest nadzorowane przez zarząd McDonald s. Aby pomóc pracownikom sieci McDonald s w wypełnianiu postanowień Zbioru Zasad Etyki Zawodowej, utworzone zostało specjalne Ogólnoświatowe Biuro ds. Zgodności z Polityką Korporacyjną. Jest ono odpowiedzialne za nadzór nad przestrzeganiem postanowień Zbioru Zasad Etyki Zawodowej i innych procedur obowiązujących w McDonald s. DODATKOWE OBOWIĄZKI KADRY KIEROWNICZEJ Pracownicy nadzorujący inne osoby są obdarzani zaufaniem i wywierają wpływ na innych pracowników. Dlatego też, zgodnie ze Zbiorem Zasad Etyki Zawodowej, są szczególnie zobowiązani do zapewnienia zgodnego z zasadami etycznymi środowiska pracy i dawania dobrego przykładu. Muszą mieć pewność, że podlegający im pracownicy rozumieją i postępują z godnie ze Zbiorem Zasad Etyki Zawodowej oraz biorą udział w wymaganych szkoleniach dotyczących postępowania zgodnego z obowiązującymi przepisami i zasadami etycznymi. Ponadto, muszą informować pracowników o obowiązujących ich w McDonald s procedurach i pomagać im w zrozumieniu tych procedur. Kadra kierownicza musi komunikować się z pracownikami w sposób otwarty i dwustronny. Oznacza to zachęcanie pracowników do zadawania pytań, wyrażania sugestii i zgłaszania przykładów niewłaściwego postępowania. Kadra kierownicza musi reagować na zgłaszane zarzuty dotyczące wykroczeń i podejmować właściwe działania naprawcze lub dyscyplinarne. OSOBISTA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W oczach innych, każde z podejmowanych przez nas działań reprezentuje McDonald s, musimy więc zawsze dokładać najwyższych starań, aby utrzymać reputację naszej firmy. Nasz sukces zależy od tego, czy każdy z nas weźmie na siebie odpowiedzialność za właściwe postępowanie. Bierzemy też na siebie obowiązek powstrzymywania i zapobiegania działaniom, które mogłyby zaszkodzić naszym gościom, systemowi lub reputacji McDonald s oraz obowiązek zgłaszania takich działań w przypadku ich wystąpienia. Wobec pracowników, którzy dopuszczą się naruszenia prawa lub postanowień Zbioru Zasad Etyki Zawodowej zostaną podjęte czynności dyscyplinarne, włącznie z rozwiązaniem zatrudnienia. 10 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

11 OTWARTA KOMUNIKACJA / INFOLINIA ETYKI ZAWODOWEJ W McDonald s mówimy uczciwie i otwarcie i słuchamy ze zrozumieniem. Nie stronimy od zadawania trudnych pytań i podnoszenia drażliwych kwestii. Jeśli wiesz o jakichkolwiek naruszeniach zasad zawartych w Zbiorze Zasad Etyki Zawodowej lub innych przepisów, jesteś zobowiązany to niezwłocznie zgłosić. Istnieje kilka sposobów zgłaszania takich kwestii. Jeśli uważasz, że naruszono przepisy, niezwłocznie skonsultuj się z Ogólnoświatowym Biurem ds. Zgodności z Polityką Korporacyjną lub Działem Prawnym. W innych kwestiach można porozmawiać ze swoim bezpośrednim przełożonym lub innym członkiem kierownictwa lub skontaktować się z Działem Personalnym lub Ogólnoświatowym Biurem ds. Zgodności z Polityką Korporacyjną. Można również zadzwonić na Infolinię Etyki Zawodowej McDonald s, która jest bezpłatną infolinią zarezerwowaną specjalnie dla połączeń z pracownikami dotyczących kwestii etycznych i przestrzegania obowiązujących zasad. Infolinia Etyki Zawodowej McDonald s działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu i jest obsługiwana przez firmę zewnętrzną, mającą doświadczenie w prowadzeniu rozmów na trudne tematy. Na terenie Stanów Zjednoczonych zadzwoń pod numer Dzwoniąc spoza Stanów Zjednoczonych, proszę dzwonić na koszt odbiorcy. Podczas rozmowy telefonicznej można zachować anonimowość nie będą podejmowane żadne próby identyfikowania rozmówcy. Osoby zgłaszające problem bez ujawniania swoich personaliów, powinny jednak zdawać sobie sprawę, że dalsze postępowanie w celu rozwiązania problemu może być w związku z anonimowością rozmówcy utrudnione. WSTĘP 11

12 12 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej WE WSZYSTKIM CO ROBIMY NASZYCH GOŚCI STAWIAMY NA PIERWSZYM MIEJSCU

13 NASI GOŚCIE JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW Czyste restauracje. Świetnie smakujące posiłki i bezpieczna żywność. Bezpieczne zabawki dla dzieci z zestawów Happy Meal. Te znaki szczególne wyróżniają markę McDonald s. McDonald s zależy, aby żywność i napoje serwowane naszym gościom były bezpieczne. Oznacza to współpracę z naszymi dostawcami, którzy monitorują, sprawdzają i znają pochodzenie surowców. Ponadto, stosujemy kompleksowy program zapewniający bezpieczeństwo wszystkich zabawek i artykułów promocyjnych. Stosowane w firmie standardy bezpieczeństwa i jakości dotyczące jedzenia, napojów, zabawek i artykułów promocyjnych spełniają lub przewyższają wszystkie stosowne wymagania urzędowe. Popieramy stosowanie dodatkowych środków, które pomogą chronić gości i zapewnić bezpieczeństwo lokalnych dostaw żywności. Jako firma odpowiedzialna społecznie, traktujemy to jako swój obowiązek i wiemy, że jest to bardzo istotne dla ciągłego rozwoju i rentowności naszej działalności. NASI GOŚCIE Każdy pracownik McDonald s jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich stosownych zasad i procedur dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli dowiesz się o problemie odnoszącym się do bezpieczeństwa naszych produktów, powiadom o nim swojego kierownika. Dawanie dobrego przykładu Markę McDonald s reprezentujemy codziennie każdym słowem, każdym przekazem skierowanym do naszych Gości i naszych współpracowników. PRACOWNIK McDONALD S 13

14 INFORMACJE POUFNE Informacja jest cennym składnikiem majątku przedsiębiorstwa. Informacje poufne nie powinny być ujawniane nikomu spoza McDonald s, nie powinny być też ujawniane pracownikom McDonald s, którzy nie mają, z racji sprawowanych funkcji, potrzeby poznania takich informacji. Informacje poufne obejmują np. niepublikowane dane o sprzedaży i dane finansowe, informacje o istotnych zmianach w firmie, o produktach, metodach i procedurach operacyjnych, plany marketingowe i plany dotyczące nieruchomości, wyniki badań, dane osobowe pracowników, informacje o kontaktach z dostawcami, franczyzobiorcami i innymi kontrahentami. Wszystkie informacje, których publiczne ujawnienie mogłoby być wykorzystane przez konkurencję, mogłoby naruszyć prywatność pracowników, franczyzobiorców lub Gości, lub zaszkodzić systemowi McDonald s, powinny być traktowane jako poufne. Należy podjąć odpowiednie środki zapobiegające przypadkowemu ujawnieniu poufnych informacji. Można je np. odpowiednio oznaczać, unikać omawiania poufnych kwestii w miejscach publicznych i zabezpieczać komputery przenośne, telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne lub zabezpieczać hasłem dostęp do komputerów przenośnych, telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Nigdy nie należy przesyłać poufnych danych pocztą elektroniczną (chyba, że z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności, zapewniających ich bezpieczeństwo). Pytanie: Co to są informacje poufne? Odpowiedź: Informacje poufne obejmują wszystkie informacje niedostępne publicznie, które po ujawnieniu mogą być wykorzystane przez konkurencję lub być szkodliwe dla właściciela informacji. Są to między innymi informacje dotyczące planów biznesowych lub działań nieznanych publicznie lub nieznanych konkurencji. Pytanie: Właśnie wróciłem z regionalnego spotkania, na którym dowiedziałem się o planach nowych, interesujących produktów McDonald s i rewelacyjnych wynikach finansowych, które zostaną wkrótce ogłoszone. Jestem bardzo dumny z sukcesów McDonald s i chciałbym się podzielić dobrymi wiadomościami. Czy mogę je przekazać swojej rodzinie lub odpowiedzieć na pytania, jeśli skontaktuje się ze mną dziennikarz? Odpowiedź: Nie. Informacje te nie zostały jeszcze ujawnione publicznie i nadal są poufne. Nieupoważnione ujawnienie może mieć poważne konsekwencje. Na przykład, mogłoby to pozbawić McDonald s przewagi konkurencyjnej lub narazić na odpowiedzialność prawną. Nigdy nie należy ujawniać poufnych informacji firmy dziennikarzom lub innym osobom spoza McDonald s. 14 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

15 Marketing Naszym Gościom składamy obietnicę najwyższej jakości. Czynimy to za pośrednictwem przekazu reklamowego i marketingu, które są prawdziwe, utrzymane w dobrym tonie i warte jednej z najbardziej znanych marek świata. Kodeks Złotych Łuków McDonald s: Procedury i Standardy zawiera informacje o tym, co i w jaki sposób przekazujemy w naszym reklamach i działaniach marketingowych, jak również nasze zasady i standardy prawne oraz dotyczące znaków towarowych. DANE OSOBOWE Szanujemy i cenimy prywatność naszych pracowników, gości i franczyzobiorców i dlatego zachowujemy poufność informacji o charakterze osobistym. Oznacza to, że dane osobowe wszystkich pracowników, gości i franczyzobiorców musimy traktować z uwagą i szacunkiem, chroniąc je przed nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem. Nigdy nie należy wykorzystywać takich danych do odniesienia korzyści własnej ani też w żaden inny, niewłaściwy sposób. Właściwa ochrona poufnych informacji: Miguel rozmawia o informacjach potencjalnie poufnych lub stanowiących tajemnicę handlową tylko z tymi osobami w firmie, które muszą je znać i ogranicza rozpowszechnianie informacji do możliwie najmniejszej grupy osób. Kiedy Carol wychodzi na lunch, zawsze zamyka materiały zawierające poufne informacje w szufladzie. Jako że Joe ma do czynienia z teczkami osobowymi pracowników, zawsze trzyma je w zamkniętej szafce. Przed podaniem przyszłym sprzedawcom informacji dotyczących McDonald s, Rita zawsze uzyskuje od nich pisemną umowę o zachowaniu poufności. NASI GOŚCIE Kodeks Złotych Łuków McDonald s: Procedury i Standardy Dostępny na McDonald s Intranet AccessMCD 15

16 16 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej ZALEŻY NAM NA NASZYCH LUDZIACH

17 NASI LUDZIE ZATRUDNIENIE Dajemy szansę, wspieramy talenty, przygotowujemy liderów i nagradzamy osiągnięcia. Wierzymy, że dla zapewnienia ciągłego sukcesu niezmiernie istotny jest zespół osób o różnorodnym pochodzeniu i doświadczeniach, pracujący w środowisku wspierającym szacunek i motywującym do dużego zaangażowania. OCHRONA PRZED ODWETEM McDonald s chroni swoich pracowników przed odwetem. Surowo zabraniamy stosowania odwetu wobec pracowników, którzy zgłaszają przypadki wykroczeń, podnoszą problematyczne kwestie lub współpracują w dochodzeniu, pod warunkiem, że robią to w dobrej wierze i uzasadnionym przekonaniem, że przekazywane informacje są prawdziwe. Wobec osób stosujących odwet będą wszczynane działania dyscyplinarne, z rozwiązaniem zatrudnienia włącznie. Jeśli uważasz, że ktoś stosuje wobec ciebie odwet, skontaktuj się z Działem Personalnym lub Ogólnoświatowym Biurem ds. Zgodności z Polityką Korporacyjną. NASI LUDZIE 17

18 Pytanie: Jerry i jego przełożony David często razem podróżują służbowo. Podczas każdej podróży David obciąża firmową kartę American Express kosztami niewielkich prywatnych zakupów, a Jerry wie o tym. Jerry chciałby powiedzieć komuś o tym, iż wie, że David nieprawidłowo korzysta z firmowej karty kredytowej, ale boi się, że wpłynie to negatywnie na jego pracę. Czy Jerry powinien zgłosić niewłaściwe wydatki Davida? Odpowiedź: Tak. Jerry powinien zgłosić obciążanie karty przez Davida bez obawy o odwet. Ma kilka możliwości. Może zgłosić obciążanie karty przez Davida jego bezpośredniemu przełożonemu, skontaktować się z Ogólnoświatowym Biurem ds. Zgodności z Polityką Korporacyjną, lub jeśli chce złożyć raport anonimowo, może skontaktować się z Infolinią Etyki Zawodowej pod numerem PRAWA CZŁOWIEKA Przestrzegamy praw i podstawowych wolności człowieka. Nie zatrudniamy dzieci ani pracowników przymusowych. Potępiamy stosowanie kar fizycznych i maltretowanie. Szanujemy prawo pracowników do zrzeszania się, ale również nie zrzeszania się w dowolnych organizacjach, o ile jest to zgodne z właściwymi przepisami i regulacjami. Wszędzie, gdzie jesteśmy obecni stosujemy się do lokalnych przepisów prawa pracy. POSZANOWANIE GODNOŚCI OSOBISTEJ Wszyscy nasi pracownicy na całym świecie zasługują na uczciwe traktowanie i szacunek. Prowadzimy politykę równych szans dla pracowników i kandydatów do pracy. Pracownicy McDonald s mają prawo do pracy w atmosferze wolnej od prześladowań, zastraszania i wykorzystywania na tle seksualnym lub innym, a także od aktów lub gróźb zastosowania przemocy fizycznej. Nie będą tolerowane żadne zachowania lub wypowiedzi, które naruszają godność innych osób lub niekorzystnie wpływają na wyniki ich pracy bądź stwarzają nieprzyjazną atmosferę. Na użytek niniejszej regulacji, przez prześladowanie rozumiemy obelgi, obraźliwe uwagi, żarty, wiadomości w formie elektronicznej lub inne postępowanie mające formę wizualną, werbalną lub fizyczną, które mogłyby przyczynić się do wytworzenia zastraszającego, nieprzyjaznego lub obraźliwego środowiska pracy. Ponadto, prześladowanie seksualne obejmuje niemile widziane zaloty seksualne, prośby o przysługi seksualne i inne zachowania o charakterze seksualnym. Więcej informacji na ten temat podano w części: Wytyczne operacyjne Działu Personalnego McDonald s Dostępne na McDonald s Intranet AccessMCD 18 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

19 WŁĄCZENIE I ZRÓŻNICOWANIE McDonald s zależy na zróżnicowaniu i równych szansach dla wszystkich osób. Szanujemy unikalne cechy i poglądy każdego z pracowników i opieramy się na tych zróżnicowanych poglądach, aby budować i doskonalić nasze relacje z gośćmi i partnerami biznesowymi. W pełni akceptujemy różnorodność naszych pracowników, franczyzobiorców, gości i partnerów biznesowych i staramy się, aby każda osoba czuła się mile widziana w McDonald s. McDonald s zapewnia równe traktowanie i równe szanse zatrudnienia bez względu na rasę, pochodzenie etniczne, kolor, religię, płeć, wiek, narodowość lub pochodzenie, niepełnosprawność fizyczną lub psychiczną, orientację seksualną, stosunek do służby wojskowej lub inne prawnie chronione podstawy. Zasady te odnoszą się do wszystkich pracowników, kandydatów do pracy, niezależnych wykonawców, franczyzobiorców, sprzedawców i dostawców. Odnoszą się one również do wszystkich aspektów kontaktów McDonald s z gośćmi i do naszych decyzji o zatrudnieniu, w tym do rekrutacji, zatrudniania, obsadzania stanowisk, rozwoju zawodowego, awansów, szkolenia, ustalania harmonogramów, dodatkowych świadczeń, wynagrodzenia oraz rozwiązywania umów o pracę. BEZPIECZEŃSTWO MIEJSCA PRACY Zależy nam na zapewnieniu naszym pracownikom bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i podejmowania wszelkich koniecznych środków ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i współpracownikom. Dla bezpieczeństwa całej załogi pracownicy mają obowiązek natychmiastowego zgłaszania bezpośrednim przełożonym wypadków niewłaściwego zachowania lub nieodpowiednich warunków pracy. ALKOHOL I NARKOTYKI W miejscu pracy ani w czasie wykonywania obowiązków związanych z pracą, pracownikom nie wolno posiadać ani spożywać alkoholu lub narkotyków. Nie wolno pracować pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji, które mogłyby zagrozić bezpiecznemu i skutecznemu wykonywaniu swojej pracy. W miejscy pracy nie wolno rozprowadzać narkotyków ani alkoholu. Na terenie firmy pracownikom nie wolno posiadać ani spożywać alkoholu, z wyjątkiem imprez sponsorowanych przez McDonald s, w czasie których alkohol jest dozwolony. Pytanie: Kilku z moich współpracowników często opowiada niesmaczne żarty, nie umiem im powiedzieć, że są one dla mnie obraźliwe. Czy firma McDonald s dopuszcza taką sytuację? Odpowiedź: Nie. Szacunek dla innych osób to jedna z najstarszych wartości McDonald s. Jeśli nie potrafisz powiedzieć kolegom, aby przestali się zachowywać w nieodpowiedni sposób, zgłoś swój problem swojemu przełożonemu lub do Działu Personalnego. Jeśli chcesz zgłosić problem anonimowo, zadzwoń na Infolinię Etyki Zawodowej, pod numer NASI LUDZIE 19

20 20 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej JESTEŚMY PRZEKONANI DO ZAŁOŻEŃ SYSTEMU McDONALD S

21 SYSTEM McDONALD S DZIAŁANIE W NAJLEPSZYM INTERESIE McDONALD S Działamy z zamiarem uzyskania długoterminowych korzyści dla McDonald s, nigdy dla osiągnięcia osobistych korzyści lub wyświadczenia przysługi członkom rodziny lub znajomym. STOSUNKI Z FRANCZYZOBIORCAMI Stworzyliśmy naszą wspaniałą sieć pomagając franczyzobiorcom w osiąganiu ich potencjału przez budowanie prawidłowych relacji biznesowych z McDonald s. W dobrych i złych chwilach, zawsze traktujemy ich uczciwie i z należytym szacunkiem. Takie postępowanie wobec franczyzobiorców ma kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu i jest obowiązkiem wszystkich pracowników. SYSTEM McDONALD S Niniejszy Zbiór Zasad Etyki Zawodowej nie odnosi się do franczyzobiorców McDonald s, którzy są niezależnymi przedsiębiorcami, ani do ich pracowników. Oczekujemy jednak, że nasi franczyzobiorcy będą utrzymywali wysoki standard uczciwości i przestrzegali wszystkich stosownych przepisów i regulacji, w tym przepisów dotyczących praw człowieka, bezpieczeństwa w miejscu pracy, wynagrodzeń pracowniczych i odpowiedniego traktowania pracowników. Fotografia: Londyn, Wielka Brytania 21

22 STOSUNKI Z DOSTAWCAMI Ray Kroc, jeszcze jako dostawca pierwszej restauracji McDonald s, poznał wagę budowania trwałych relacji z dostawcami. Nadal ufamy tej zasadzie. Dostawców traktujemy z szacunkiem, sprawiedliwie i uczciwie, i tego samego oczekujemy od nich. McDonald s opiera swoje relacje z dostawcami na zgodnym z prawem, skutecznym i uczciwym postępowaniu. Mimo, że niniejszy Zbiór Zasad Etyki Zawodowej nie dotyczy naszych dostawców, oczekujemy, że w swoich relacjach biznesowych, w tym ze swoimi pracownikami, swoimi lokalnymi społecznościami i McDonald s, będą oni stosowali się do obowiązujących wymogów prawnych. Ponadto, wszyscy nasi dostawcy są zobowiązani do zatwierdzenia naszego Zbioru Zasad Etyki Zawodowej dla Dostawców. Jako firma obecna na całym świecie, McDonald s prowadzi interesy z dostawcami z wielu krajów o różnorodnej kulturze, w różnorodnych warunkach społecznych i ekonomicznych. McDonald s jest zaangażowany w stosowanie uczciwych praktyk zatrudnienia i stara się zapewnić swoim pracownikom bezpieczne, zdrowe i produktywne środowisko pracy. Staramy się również współpracować z dostawcami, którzy podzielają nasz system wartości. Oznacza to, że od naszych dostawców oczekujemy wspierania fundamentalnych praw wszystkich ludzi: sprawiedliwego i pełnego szacunku traktowania swoich pracowników oraz postępowania zgodnego z zasadami promującymi higienę i bezpieczeństwo pracy. Pytanie: Czy dostawcy i franczyzobiorcy McDonald s muszą składać coroczne oświadczenie o zgodności działania ze Zbiorem Zasad Etyki Zawodowej? Odpowiedź: Nie. Jednak od dostawców i franczyzobiorców oczekuje się promowania zasad podobnych do tych określonych w Zbiorze Zasad Etyki Zawodowej i wspierania pracowników McDonald s w stosowaniu się do tych zasad. Ponadto oczekuje się, że będą oni prowadzić swoją działalność w sposób etyczny i będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji. Regularnie kontrolujemy i aktualizujemy źródła naszego zaopatrzenia tak by stale spełniały nasze standardy. Pragniemy współpracować z dostawcami, którym zależy na naszych uniwersalnych zasadach prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny i etyczny. Zbiór Zasad Etyki Zawodowej dla Dostawców Dostępny na McDonald s Intranet AccessMCD i 22 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

23 SYSTEM McDONALD S 23

24 24 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej PROWADZIMY NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ W SPOSÓB ETYCZNY

25 ETYKA OCHRONA MIENIA FIRMY Wszyscy pracownicy McDonald s muszą chronić mienie firmy, w tym jej najważniejszy składnik: naszą markę. Jednym ze sposobów ochrony marki jest zapobieganie niewłaściwemu wykorzystaniu nazwy, znaków towarowych lub innej własności intelektualnej McDonald s. Jesteś odpowiedzialny za właściwe wykorzystanie i ochronę mienia firmy; mogą być one używane tylko w zatwierdzonych celach biznesowych. Korzystając z mienia firmy należy kierować się własnym osądem i odpowiedzialnością; nie należy nadużywać przywilejów wynikających ze stanowiska zajmowanego w McDonald s. Mienie firmy obejmuje aktywa finansowe, pojazdy, artykuły biurowe, wyposażenie, komputery, sieci, oprogramowanie, usługi telefoniczne i internetowe, pocztę głosową i pocztę elektroniczną. ETYKA Komputerów i sieci komputerowych należących do firmy nie należy wykorzystywać w sposób, który mógłby naruszyć bezpieczeństwo lub integralność informacji i oprogramowania firmy. Komputerów i sieci komputerowych należących do firmy nie należy wykorzystywać w celu uzyskania dostępu, odbierania lub przesyłania materiałów, które są niewłaściwe lub nielegalne, lub mogłyby naruszyć obowiązujące w McDonald s zasady zachowania poufności. Nie wolno udzielać pożyczek, darowizn, sprzedawać ani w inny sposób rozporządzać majątkiem firmy, chyba że uzyskamy wyraźną zgodę uprawnionego członka kierownictwa. Pracownikom nie wolno używać majątku, informacji należących do firmy ani jej pozycji do uzyskania osobistych korzyści. Niedozwolone jest również branie udziału w jakichkolwiek działaniach mających związek z kradzieżą, przywłaszczeniem, defraudacją lub sprzeniewierzeniem majątku. 25

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Na

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej całej działalności są nasza etyka, prawdomówność i niezawodność. Na dobrą reputację pracuje się latami. Nie jesteśmy orędownikami

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej całej działalności są nasza etyka, prawdomówność i niezawodność. Na dobrą reputację pracuje się latami. Nie jesteśmy orędownikami

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Zasady Prowadzenia Biznesu Shell opisują sposób działania spółek należących do Grupy Shell.* * Royal Dutch Shell plc oraz Spółki, w których Royal Dutch Shell plc

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci firmy Colgate! Firma Colgate-Palmolive zyskała reputację organizacji, która wykorzystuje etyczne praktyki w biznesie i wysokie

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW Kwiecień 2011 WPROWADZENIE Prowadzenie biznesu z zachowaniem wysokich standardów etycznych jest podstawą działalności Sodexo. W związku z tym, sformułowaliśmy kodeks postępowania,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Polityka w zakresie praw człowieka (Zatwierdzona na posiedzeniu Rady Dyrektorów nr 2/2013 dnia 22 lutego 2013 r.) Wersja poprawiona nr 1 (Zatwierdzona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW Nazwa firmy: Adres firmy: NIP firmy: Osoba odpowiedzialna: Stanowisko: Email: Telefon, Fax: Coca-Cola AG, a także jej podmioty zależne (wspólnie Coca-Cola Hellenic

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska Spis treści Obowiązki partnera Fundacji... 3 Wspieranie innych organizacji... 4 Relacje z Darczyńcami... 5 Stosunki pomiędzy Fundacją

Bardziej szczegółowo

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce?

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Pytania/Odpowiedzi 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Z zastrzeżeniem warunków określonych w pytaniu 2 poniżej, strona internetowa L ORÉAL Otwarte rozmowy

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 Misją BUDREM jest zapewnianie Klientom wysokiej jakości usług ogólnobudowlanych w sposób

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO WPROWADZENIE Firma Dekpol S.A. cieszy się opinią firmy godnej zaufania, ponieważ konsekwentnie dba o to, aby swoją działalność prowadzić w sposób uczciwy, zgodnie z prawem

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A.

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A. Kodeks Etyki BondSpot S.A. 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO URZĘDU GMINY WILCZYCE Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy WILCZYCE oraz jednostkach organizacyjnych Gminy. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 PREAMBUŁA 1. 1. Niemniejszy dokument opisuje politykę i procedury agencji ratingu kredytowego Rating Sp. z

Bardziej szczegółowo

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników.

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników. Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika MENNICY POLSKIEJ S.A. Wprowadzenie Dla zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz umacniania prestiżu Mennicy Polskiej S.A., zwanej dalej Mennicą, ustanawia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA Polityka Antykorupcyjna Orange Retail SA została opracowana zgodnie z zasadami Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska SA Wstęp Orange Retail SA przyjmuje politykę

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Załącznik nr 3 do Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Andrespol

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora MET z dnia 21.XII.2011 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Wstęp Kodeks Etyczny pracowników

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX Zobowiązanie Grupy Delachaux : Przestrzeganie prawa oraz zasad etyki zawodowej Grupa DELACHAUX rozwija swoją działalność w różnych branżach już od ponad wieku, będąc dziś

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Kodeks postępowania Cel kodeksu postępowania W niniejszym kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Uczciwość w naszej firmie

Uczciwość w naszej firmie http://www.gkpge.pl/compliance/nasze-zasady/uczciwosc-w-naszej-firmie Uczciwość w naszej firmie Nasza zasada: KONKURUJEMY UCZCIWIE Uczciwe i sprawiedliwe traktowanie wszystkich podmiotów i osób, z którymi

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA

Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA Postanowienia wstępne 1 1. Dokument ten określa zasady polityki informacyjnej TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA (zwanych

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach.

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach. KODEKS POSTĘPOWANIA Kodeks Postępowania Odpowiedzialne i etyczne postępowanie wobec pracowników 1, klientów, dostawców, partnerów biznesowych, spółki i środowiska jest dla grupy Duvenbeck (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO Kwiecień 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 UCZCIWOŚĆ BIZNESOWA 4 PRAWA CZŁOWIEKA I PODSTAWOWE PRAWA PRACOWNIKA 5 Wyeliminowanie wszelkich form pracy wymuszonej lub obowiązkowej

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel.

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel. KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ Nasza wizja: Ulepszamy bezpieczną przyszłośd. Nasza misja: Potrzeba sprawiania, aby każdy klient, który trafia do firmy, otrzymał najwyższą

Bardziej szczegółowo

1 Kodeks postępowania

1 Kodeks postępowania Kodeks postępowania 1 Spis treści Nasze wartości etyczne 6 Nasze standardy zawodowe 18 Przestrzeganie kodeksu 21 Infolinia ds. etyki 22 Nasza infolinia ds. etyki jest dostępna całodobowo, przez 7 dni w

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A.

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. 1 Kodeks Etyki Zawodowej obowiązuje od 30 kwietnia 2015 I. SPIS TREŚCI I. Spis treści 2 II. Wstęp 3 1. Jak korzystać z Kodeksu 3 2. Jakie przepisy mają zastosowanie 3

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1. Cel i zakres obowiązywania Kodeksu Etycznego 2. Ogólne zasady 3. Polityka personalna 4. Odpowiedzialność Zarządu, kadry kierowniczej i

Bardziej szczegółowo

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego PORTFEL METOD I NARZĘDZI Kodeks etyki dyrektora personalnego W kwietniu 2007 roku Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) i Stowarzyszenie Klub Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi (KLZZL) zaprezentowały

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie biznesu i praw człowieka

Polityka w zakresie biznesu i praw człowieka Polityka w zakresie biznesu i praw człowieka 1 Wprowadzenie 2 Zaangażowanie 3 Realizacja 4 Zarządzanie BP 2013 r. Polityka w zakresie biznesu i praw człowieka 1. Wprowadzenie Zaopatrujemy świat w energię.

Bardziej szczegółowo

HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny

HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny Komunikat Dyrektora Generalnego i Dyrektora ds. Personalnych Firma HUBER+SUHNER pragnie prowadzić swoją działalność przy utrzymaniu wysokich standardów etycznych,

Bardziej szczegółowo

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie.

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod determinuje sposób, w jaki realizujemy powyższy cel określa

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI Aktualna wersja tego formularza jest dostępna pod adresem supplier.intel.com/forms. Starsze wersje tego formularza nie będą przyjmowane.

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci! Firma Hill s Pet Nutrition ma za sobą długą tradycję troski o zwierzęta, zapoczątkowaną w roku 1939 przez pewnego niezwykłego

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge

Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge Wprowadzenie Bunge Limited przyjęło niniejszy Kodeks Postępowania Etycznego dla swoich pracowników, spółek córek oraz podmiotów zależnych (należących do holdingu

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze przekonania Podstawowe normy etyczne i wartości, jakimi powinni kierować się ludzie we wzajemnych relacjach zarówno prywatnych jak i biznesowych są od wieków znane i niezmienne.

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J.

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J. Kodeks Etyczny Firmy Asbud Sp.J. 2015 Kodeks etyczny 1) SZANUJEMY PRAWA CZŁOWIEKA I PRZESTRZEGAMY USTAW 2) POSTĘPUJEMY UCZCIWIE WOBEC SIEBIE NAWZAJEM I WOBEC INNYCH 3) NASZ SUKCES JEST WSPÓLNYM SUKCESEM

Bardziej szczegółowo

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5 ZAKRES Xerox Corporation i jej spółki zależne. PODSUMOWANIE Niniejszy dokument przedstawia etyczne standardy postępowania w biznesie, których Xerox wymaga od swoich pracowników podczas wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI STUDENTA. Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

KODEKS ETYKI STUDENTA. Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie KODEKS ETYKI STUDENTA Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie Warszawa, 24.01.2013 Chcąc podkreślić nieoceniony wpływ zdobywania wiedzy na jakość ludzkiego życia jesteśmy przekonani, iż będąc

Bardziej szczegółowo

CODE OF CONDUCT. Kodeks postępowania firmy CodiLime

CODE OF CONDUCT. Kodeks postępowania firmy CodiLime CODE OF CONDUCT Kodeks postępowania firmy CodiLime SPIS TREŚCI 4 WSTĘP DZIAŁALNOŚĆ 5 ZŁAMANIE KODEKSU 8 ZASOBY 6 RELACJE 7 Szanowni Współpracownicy, Razem tworzymy CodiLime, Firmę która skupia się na stałym

Bardziej szczegółowo

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles 2 Firma Quintiles jest zaangażowana w zrównoważone praktyki biznesowe. Niniejszy Kodeks postępowania dla dostawców ( Kodeks ), oparty na międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Studenta. Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Białymstoku

Kodeks Etyki Studenta. Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Białymstoku Kodeks Etyki Studenta Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Białymstoku Wstęp Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2011r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH

KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH COLGATE-PALMOLIVE COMPANY KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH Colgate-Palmolive Company, podmioty od niej zależne oraz filie na całym świecie są niezmierne

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki dla przedsiębiorców

Kodeks etyki dla przedsiębiorców Kodeks etyki dla przedsiębiorców Opracowany na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej przez Fundację "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" na podstawie materiałów Institute of Business

Bardziej szczegółowo

Normy Społeczne 1 Normy Społeczne

Normy Społeczne 1 Normy Społeczne Normy Społeczne Normy Społeczne 1 2 Normy Społeczne Spis treści Wstęp 3 1. Procedura Wprowadzenia Norm 4 2. Godziny Pracy, Wynagrodzenie, Prawo do Urlopu 5 3. Zapobieganie Dyskryminacji 5 4. Zatrudnianie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Brzesku, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. 1. Definicje i pojęcia OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. zwana dalej w skrócie OVB lub Spółką. Współpracownicy

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ZAWODOWE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI. Dział I. Zasady etyki zawodowej. Rozdział 1. Zasady ogólne

STANDARDY ZAWODOWE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI. Dział I. Zasady etyki zawodowej. Rozdział 1. Zasady ogólne STANDARDY ZAWODOWE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Dział I Zasady etyki zawodowej Rozdział 1 Zasady ogólne 1. Pośrednik w obrocie nieruchomościami zwany dalej pośrednikiem powinien kierować się

Bardziej szczegółowo

Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 10-02-03 11:20

Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 10-02-03 11:20 Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 Klauzula wyłączenia odpowiedzialności Wartości ING stanowią wewnętrzny kodeks postępowania. Obejmują zbiór zasad, którymi nasi Pracownicy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Informacje o EthicsPoint

Informacje o EthicsPoint Informacje o EthicsPoint Zgłaszanie Informacje ogólne Zgłaszanie spraw z zakresu bezpieczeństwa i poufności Wskazówki i najlepsze praktyki Informacje o EthicsPoint Czym jest system EthicsPoint? EthicsPoint

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY. Kieruj się zasadami!

KODEKS ETYCZNY. Kieruj się zasadami! KODEKS ETYCZNY Kieruj się zasadami! Nawet mędrzec nie wszystko wie, a jeśli jest nim, pamięta o tym. John Ronald Reuel Tolkien ZAKRES Kodeks wyraża nasze zobowiązanie do promowania odpowiedzialnych praktyk

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS. Grudzień 2015

SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS. Grudzień 2015 SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS Grudzień 2015 1. WSTĘP Oprócz szczegółowych zobowiązań dotyczących uczciwego postępowania określonych w AGBP, niniejsze szczegółowe standardy antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O.

Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O. Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O. Zachowuj się tak, jakby zasada Twojego działania, była powszechnie obowiązującym prawem Data wejścia w życie: 1 stycznia 2013 Wstęp:

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania firmy Valmet

Kodeks postępowania firmy Valmet Kodeks postępowania firmy Valmet Kodeks postępowania firmy Valmet Drodzy Współpracownicy i Partnerzy, Kodeks postępowania firmy Valmet to zbiór przepisów definiujących zasady moralne, etyczne, zasady odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO SPIS TREŚCI Wizja Strona 1 List Prezesa, Przewodniczącego i Dyrektora Generalnego Strona 2 I. Informacje ogólne Strona 3 II. Zgodność z Kodeksem Postępowania, przepisami,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA POLITYKA INFORMACYJNA (wersja 1.2 z 30.04.2015) ul. Kamienna 21 31-403 Kraków NIP: 676-21-65-116 REGON: 357218403 tel. +48 12 293 33 33 Spis treści 1. Cel... 3 2. Zakres stosowania... 3 3. Role i obowiązki...

Bardziej szczegółowo

Polityka antykorupcyjna

Polityka antykorupcyjna Polityka antykorupcyjna Wstęp RPC Group Plc ( Firma ) ma politykę zero tolerancji dla przekupstwa i korupcji w swoich jednostkach na całym świecie, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, Liczymy na Wasze wsparcie. Salvador Casases C.E.O. / Werfen Group. Jordi Rubiralta President / Werfen Group

Drodzy Państwo, Liczymy na Wasze wsparcie. Salvador Casases C.E.O. / Werfen Group. Jordi Rubiralta President / Werfen Group Kodeks etyczny > Drodzy Państwo, Każdego roku Grupa nasza powiększa się, świat wokół nas staje się coraz bardziej złożony i nasze decyzje muszą być podejmowane w odmiennych uwarunkowaniach. Reputacja grupy

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI STUDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I EKOLOGII W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

KODEKS ETYKI STUDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I EKOLOGII W SUCHEJ BESKIDZKIEJ KODEKS ETYKI STUDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I EKOLOGII W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 1 Wypełniając obowiązek nałożony przez art. 202 ust. 5a znowelizowanej ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew T 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street F 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA England Przesłanie CEO

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżenie. Wstęp. Zasady biznesowe

Zastrzeżenie. Wstęp. Zasady biznesowe ATC Sp z o.o. Zasady etyki Zastrzeżenie Niniejsze Zasady określają informacje odnoszące się do zatrudnienia w ATC Polska sp. z o.o. (dalej także jako: Spółka ). Zasady należy rozpatrywać z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku

Kodeks Etyki Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku Kodeks Etyki Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku Wstęp Kodeks Etyki Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku, zwany dalej Kodeksem, został uchwalony w trosce o dobre imię Akademii Pomorskiej w Słupsku,

Bardziej szczegółowo

KATALOG STANDARDÓW FUNKCJONOWANIA Stowarzyszenia Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI

KATALOG STANDARDÓW FUNKCJONOWANIA Stowarzyszenia Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI KATALOG STANDARDÓW FUNKCJONOWANIA Stowarzyszenia Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI Tekst jednolity z dnia 22.05.2013 1 1. Katalog Standardów Funkcjonowania Stowarzyszenia Solidarności z Ubogimi

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA SZACUNEK

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA SZACUNEK KODEKS ETYKI MÓJ BANK, w którym: stawiamy na przedsiębiorczość, tworząc jeden zaangażowany zespół, dbamy o porządek i dobre zorganizowanie, szanując ludzi i zasady. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Celem Kodeksu Etyki jest określenie katalogu wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy Urzędu Gminy Gorlice przy wykonywaniu obowiązków służbowych

Bardziej szczegółowo

Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Scanmed Multimedis S.A. z dnia 2014-03-20

Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Scanmed Multimedis S.A. z dnia 2014-03-20 Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI SPIS TREŚCI Preambuła 3 Zasady ogólne 4 Zasady budowawania relacji z najważniejszymi grupami interesariuszy 5 Udział w życiu publicznym 9 Bezpieczeństwo informacji

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU

PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy w Uniwersytecie Śląskim PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU 1. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Art. 33. 1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Policy Mandatory Lipiec 2009. Kodeks Dostawcy Nestlé

Policy Mandatory Lipiec 2009. Kodeks Dostawcy Nestlé Policy Mandatory Policy Mandatory Wydawca Nestlé Corporate Procurement Autor Nestlé Corporate Procurement Grupa docelowa Dostawcy i podwykonawcy Nestlé Pracownicy Działów Zakupów Nestlé Zastępuje Zasady

Bardziej szczegółowo

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR Niniejszy kodeks określa zasady i standardy realizacji usług Public Relations, których zobowiązują się przestrzegać firmy wchodzące w skład Związku Firm Public Relations (dalej

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOSTAWCOW KINGDOM SOLUTIONS. 1. Należy przestrzegać wszelkich norm i przepisów prawa obowiązujących na terenie kraju działalności.

KODEKS DOSTAWCOW KINGDOM SOLUTIONS. 1. Należy przestrzegać wszelkich norm i przepisów prawa obowiązujących na terenie kraju działalności. KODEKS DOSTAWCOW KINGDOM SOLUTIONS 1. Należy przestrzegać wszelkich norm i przepisów prawa obowiązujących na terenie kraju działalności. Dostawcy Kingdom Solutions przestrzegają wszelkich obowiązujących

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA SPRZEDAWCÓW SPÓŁKI JONES LANG LASALLE

KODEKS POSTĘPOWANIA SPRZEDAWCÓW SPÓŁKI JONES LANG LASALLE KODEKS POSTĘPOWANIA SPRZEDAWCÓW SPÓŁKI JONES LANG LASALLE Rzeczą niezbędną jest, aby pracownicy spółki Jones Lang LaSalle Incorporated (w tym również spółki LaSalle Investment Management oraz innych jej

Bardziej szczegółowo

Nasze zaangażowanie w leczenie i opiekę nad pacjentem Kodeks Postępowania Naszych pięć podstawowych zasad: Pacjenci Pracownicy Udziałowcy Partnerzy

Nasze zaangażowanie w leczenie i opiekę nad pacjentem Kodeks Postępowania Naszych pięć podstawowych zasad: Pacjenci Pracownicy Udziałowcy Partnerzy Nasze zaangażowanie w leczenie i opiekę nad pacjentem Kodeks Postępowania Naszych pięć podstawowych zasad: Pacjenci Pracownicy Udziałowcy Partnerzy w ochronie zdrowia Społeczeństwo Najważniejszym motywem

Bardziej szczegółowo