Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zbiór Zasad Etyki Zawodowej"

Transkrypt

1 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność.

2 Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Na dobrą reputację pracuje się latami. Nie jesteśmy orędownikami idei. Jesteśmy ludźmi biznesu z solidnym, stałym i konstruktywnym programem etycznym, który za kilkadziesiąt lat będzie jeszcze bardziej popularny niż dzisiaj. Ray Kroc, Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

3 3

4 Drogi Pracowniku McDonald s, Od ponad 50 lat McDonald s jest firmą kierującą się określonymi zasadami. Jej założyciel, Ray Kroc, zbudował naszą wspaniałą firmę w oparciu o siedem podstawowych reguł, które wciąż przyświecają naszemu zachowaniu, działaniom i podejmowanym codziennie decyzjom: We wszystkim, co robimy, naszych gości stawiamy na pierwszym miejscu Zależy nam na naszych ludziach Jesteśmy przekonani do założeń systemu McDonald s Prowadzimy naszą działalność w sposób etyczny Inwestujemy w nasze lokalne społeczności Rozwijamy naszą firmę z zyskiem Stale dążymy do poprawy Z każdą wartością nieodłącznie związane jest nasze zobowiązanie do przestrzegania zasad etyki, prawdomówności i niezawodności. Zobowiązanie to wyrażone jest w Zbiorze Zasad Etyki Zawodowej. W dzisiejszym środowisku skomplikowanych przepisów i regulacji, Zbiór Zasad Etyki Zawodowej wyznacza kierunek postępowania w różnych skomplikowanych sytuacjach, przed którymi stajemy. Oprócz postępowania zgodnego ze Zbiorem Zasad Etyki Zawodowej, musimy nadal otwarcie komunikować się zadając pytania i rozmawiając o problemach, nawet jeśli takie postępowanie będzie trudne. Marka McDonald s cieszy się wszędzie uznaniem i zaufaniem. Każdy z nas, od zwykłych członków załogi po zarząd firmy, jest ambasadorem McDonald s poprzez wszystko to, co mówimy i jak postępujemy. Przestrzeganie przez Ciebie zasad właściwego postępowania sprawia, że Łuki McDonald s wciąż świecą złotym blaskiem na całym świecie. Dziękuję Ci. James Skinner Prezes i Dyrektor Generalny

5 Wartości McDonald s We wszystkim co robimy naszych gości stawiamy na pierwszym miejscu Nasi goście są powodem naszego istnienia. Naszą wdzięczność okazujemy oferując im za rozsądną cenę żywność wysokiej jakości i znakomitą obsługę w czystym i przyjemnym otoczeniu. Naszym celem jest ciągłe zapewnienie wszystkim gościom takiej właśnie jakości, obsługi, czystości i wartości. Zależy nam na naszych ludziach Dajemy szansę, wspieramy talenty, stwarzamy warunki rozwoju dla liderów i nagradzamy osiągnięcia. Jesteśmy przekonani, że zespół dobrze wyszkolonych osób o różnorodnym pochodzeniu i doświadczeniach, pracujący w środowisku wspierającym szacunek i motywującym do dużego zaangażowania, jest niezmiernie istotny dla ciągłego odnoszenia sukcesu. Jesteśmy przekonani do założeń systemu McDonald s Model biznesowy McDonald s, przedstawiony jako konstrukcja wsparta na trzech filarach, przez które należy rozumieć franczyzobiorców, dostawców i pracowników firmy, stanowi nasz fundament, a zachowanie równowagi interesów pomiędzy tymi trzema grupami jest kluczowe. Dążymy do tego, aby stanowić dla naszych gości ulubione miejsce oraz styl spożywania posiłków. Aby spełnić tę misję, nasze działania jako zespołu i działania każdego z nas z osobna, muszą odzwierciedlać nasze zasady. Prowadzimy naszą działalność w sposób etyczny Solidne zasady etyczne to dobra praktyka biznesowa. W McDonald s stosujemy i prowadzimy działalność zgodnie z najwyższymi standardami uczciwości, sprawiedliwości i rzetelności. Poczuwamy się do odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej. Wartości McDonald s Inwestujemy w nasze lokalne społeczności Poważnie traktujemy obowiązki, jakie wiążą się z byciem liderem. Pomagamy naszym gościom w procesie budowy lepszych lokalnych społeczności. Wspieramy Fundację Ronalda McDonalda. Wykorzystujemy wielkość, możliwości i środki naszej firmy, aby uczynić świat choć odrobinę lepszym. Rozwijamy naszą firmę z zyskiem McDonald s to firma notowana na giełdzie. W związku z tym staramy się zapewniać naszym akcjonariuszom stały wzrost zysków. Wymaga to od nas ciągłego skoncentrowania na gościach i zapewnienia zdrowego funkcjonowania systemu. Stale dążymy do poprawy Jesteśmy organizacją uczącą się, której zależy na przewidywaniu zmieniających się potrzeb gości, pracowników i systemu oraz reagowaniu na nie poprzez nieustanną ewolucję i innowację. 5

6 6 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

7 SPIS TREŚCI 8 Wprowadzenie 9 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej 9 Zastosowanie Zbioru Zasad Etyki Zawodowej 9 Publikacja, poprawki i wyjątki 10 Zaangażowanie kierownictwa 10 Dodatkowe obowiązki kadry kierowniczej 10 Osobista odpowiedzialność 11 Otwarta komunikacja / Infolinia Etyki Zawodowej 12 Nasi goście 13 Jakość i bezpieczeństwo produktów 14 Informacje poufne 15 Marketing 15 Dane osobowe 16 Nasi ludzie 17 Doświadczenia zatrudnienia 17 Ochrona przed odwetem 18 Prawa człowieka 18 Poszanowanie godności osobistej 19 Włączenie i zróżnicowanie 19 Bezpieczeństwo miejsca pracy 19 Alkohol i narkotyki 20 System McDonald s 21 Działanie w najlepszym interesie systemu 21 Stosunki z franczyzobiorcami 22 Stosunki z dostawcami 32 Nasze lokalne społeczności 33 Społeczność lokalna i działanie na jej rzecz 34 Działalność polityczna 35 Odpowiedzialność społeczna 35 Odpowiedzialność za środowisko naturalne 35 Żywienie i zdrowie 35 Sprawdzeni dostawcy 36 Rozwój z zyskiem 37 Uczciwa konkurencja a praktyki antymonopolistyczne 38 Praktyki handlowe 39 informacje wewnętrzne i obrót papierami wartościowymi 39 Informowanie opinii publicznej 39 Zapytania rządowe 40 Ciągłe udoskonalanie 41 Zarządzanie korporacją i wewnętrzna kontrola 41 Dochodzenia wewnętrzne 42 Zgłaszanie obaw 43 Materiały dodatkowe 43 Ludzie/Twój poszerzony zespół 43 Zasady/Twój poszerzony system informacyjny 43 Zgłaszanie podejrzeń o naruszenie Zbioru Zasad Etyki Zawodowej 44 Utrzymanie blasku naszych Łuków SPIS TREŚCI 24 Etyka 25 Ochrona mienia firmy 26 Konflikt interesów 26 Prowadzenie interesów z członkami rodziny i znajomymi 26 Praca na rzecz innych firm i inne powiązania biznesowe 27 Prezenty, przysługi i korzyści 27 Inwestycje zewnętrzne 28 Korzystanie z elektronicznych środków komunikacyjnych 29 Dokumentacja działalności i komunikacja 30 Duch i litera prawa 30 Działalność międzynarodowa 30 Przeciwdziałanie łapówkarstwu Stosunki istniejące pomiędzy Korporacją McDonald s i każdym z jej pracowników podlegają prawu państwa, w którym zatrudniony jest dany pracownik. Postanowienia Zbioru Zasad Etyki Zawodowej pozostają bez wpływu na treść tych stosunków, w szczególności nie powodują powstania stosunku pracy lub stosunku prawnego innego rodzaju. McDonald s zastrzega sobie prawo do wiążącej wykładni postanowień Zbioru Zasad Etyki Zawodowej, a także do wprowadzania według własnego uznania, to jest bez wcześniejszego powiadamiania, konsultacji czy zgody, zmian do Zbioru Zasad Etyki Zawodowej. Zastosowanie takich zmian w stosunku do określonego pracownika będzie zależało od okoliczności dotyczących tych zmian i przepisów właściwego prawa krajowego. 7

8 8 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

9 WSTĘP Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Niniejszy Zbiór Zasad Etyki Zawodowej stanowi wprowadzenie w zagadnienia etycznych i prawnych obowiązków, spoczywających na nas jako na członkach rodziny pracowników McDonald s. Nie jest on zbiorem wszystkich reguł postępowania, rozstrzygających wszelkie problemy etyczne, jakie mogą wystąpić. Nie jest również zestawieniem wszystkich przepisów prawa i zasad, odnoszących się do działalności McDonald s. Nie jest umową i nie zastępuje właściwej oceny sytuacji. Zbiór Zasad Etyki Zawodowej daje nam raczej wskazówki i kieruje nas do różnych zasobów wiedzy i informacji, by pomóc nam w podejmowaniu właściwych decyzji. WSTĘP ZASTOSOWANIE ZBIORU ZASAD Etyki Zawodowej Zbiór Zasad Etyki Zawodowej odnosi się do pracowników Korporacji McDonald s i jej wszystkich podmiotów zależnych na całym świecie, to jest takich, w których Korporacja ma udział większościowy. Członkowie zarządu McDonald s niebędący jej pracownikami, muszą przestrzegać Zbioru Zasad Etyki Zawodowej dla Zarządu Korporacji McDonald s, który jest umieszczony na stronie internetowej McDonald s Zbiór Zasad Etyki Zawodowej nie ma zastosowania w stosunku do franczyzobiorców, dostawców lub ich pracowników. Oczekujemy jednak, że jako członkowie systemu McDonald s, będą korzystali ze Zbioru Zasad Etyki Zawodowej do opracowania własnych zasad i procedur, które pozostaną spójne z duchem Zbioru Zasad Etyki Zawodowej; a także, że będą w pełni wspierali naszych pracowników w stosowaniu się do zasad zawartych w Zbiorze Zasad Etyki Zawodowej. Wspólne zaangażowanie pomoże nam wzdobyciu reputacji firmy, która uczciwie prowadzi swoją działalność. PUBLIKACJA, POPRAWKI I WYJĄTKI Aktualna wersja Zbioru Zasad Etyki Zawodowej będzie umieszczona na stronie internetowej McDonald s Poprawki zostaną również umieszczone na stronie, zgodnie ze stosownymi przepisami. Jeżeli wystąpi niezmiernie mało prawdopodobna, ale możliwa sytuacja, w której odstąpienie od postanowień Zbioru Zasad Etyki Zawodowej przez członków wyższej kadry kierowniczej leżałoby w najlepszym interesie firmy, wymagane będzie zatwierdzenie takiego odstąpienia przez Komitet Audytu Zarządu Korporacji i bezzwłoczne ujawnienie takiego faktu stosownie do obowiązujących przepisów. Ponieważ Zbiór Zasad Etyki Zawodowej jest okresowo aktualizowany, proszę wejść na stronę internetową, aby zapoznać się z jego najbardziej aktualną wersją. Fotografia: Mediolan, Włochy 9

10 ZAANGAŻOWANIE KIEROWNICTWA Kadra kierownicza McDonald s jest zobowiązana przestrzegać w najwyższym stopniu zasad etyki zawodowej. Przestrzeganie zasad etycznych i przepisów prawa jest nadzorowane przez zarząd McDonald s. Aby pomóc pracownikom sieci McDonald s w wypełnianiu postanowień Zbioru Zasad Etyki Zawodowej, utworzone zostało specjalne Ogólnoświatowe Biuro ds. Zgodności z Polityką Korporacyjną. Jest ono odpowiedzialne za nadzór nad przestrzeganiem postanowień Zbioru Zasad Etyki Zawodowej i innych procedur obowiązujących w McDonald s. DODATKOWE OBOWIĄZKI KADRY KIEROWNICZEJ Pracownicy nadzorujący inne osoby są obdarzani zaufaniem i wywierają wpływ na innych pracowników. Dlatego też, zgodnie ze Zbiorem Zasad Etyki Zawodowej, są szczególnie zobowiązani do zapewnienia zgodnego z zasadami etycznymi środowiska pracy i dawania dobrego przykładu. Muszą mieć pewność, że podlegający im pracownicy rozumieją i postępują z godnie ze Zbiorem Zasad Etyki Zawodowej oraz biorą udział w wymaganych szkoleniach dotyczących postępowania zgodnego z obowiązującymi przepisami i zasadami etycznymi. Ponadto, muszą informować pracowników o obowiązujących ich w McDonald s procedurach i pomagać im w zrozumieniu tych procedur. Kadra kierownicza musi komunikować się z pracownikami w sposób otwarty i dwustronny. Oznacza to zachęcanie pracowników do zadawania pytań, wyrażania sugestii i zgłaszania przykładów niewłaściwego postępowania. Kadra kierownicza musi reagować na zgłaszane zarzuty dotyczące wykroczeń i podejmować właściwe działania naprawcze lub dyscyplinarne. OSOBISTA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W oczach innych, każde z podejmowanych przez nas działań reprezentuje McDonald s, musimy więc zawsze dokładać najwyższych starań, aby utrzymać reputację naszej firmy. Nasz sukces zależy od tego, czy każdy z nas weźmie na siebie odpowiedzialność za właściwe postępowanie. Bierzemy też na siebie obowiązek powstrzymywania i zapobiegania działaniom, które mogłyby zaszkodzić naszym gościom, systemowi lub reputacji McDonald s oraz obowiązek zgłaszania takich działań w przypadku ich wystąpienia. Wobec pracowników, którzy dopuszczą się naruszenia prawa lub postanowień Zbioru Zasad Etyki Zawodowej zostaną podjęte czynności dyscyplinarne, włącznie z rozwiązaniem zatrudnienia. 10 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

11 OTWARTA KOMUNIKACJA / INFOLINIA ETYKI ZAWODOWEJ W McDonald s mówimy uczciwie i otwarcie i słuchamy ze zrozumieniem. Nie stronimy od zadawania trudnych pytań i podnoszenia drażliwych kwestii. Jeśli wiesz o jakichkolwiek naruszeniach zasad zawartych w Zbiorze Zasad Etyki Zawodowej lub innych przepisów, jesteś zobowiązany to niezwłocznie zgłosić. Istnieje kilka sposobów zgłaszania takich kwestii. Jeśli uważasz, że naruszono przepisy, niezwłocznie skonsultuj się z Ogólnoświatowym Biurem ds. Zgodności z Polityką Korporacyjną lub Działem Prawnym. W innych kwestiach można porozmawiać ze swoim bezpośrednim przełożonym lub innym członkiem kierownictwa lub skontaktować się z Działem Personalnym lub Ogólnoświatowym Biurem ds. Zgodności z Polityką Korporacyjną. Można również zadzwonić na Infolinię Etyki Zawodowej McDonald s, która jest bezpłatną infolinią zarezerwowaną specjalnie dla połączeń z pracownikami dotyczących kwestii etycznych i przestrzegania obowiązujących zasad. Infolinia Etyki Zawodowej McDonald s działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu i jest obsługiwana przez firmę zewnętrzną, mającą doświadczenie w prowadzeniu rozmów na trudne tematy. Na terenie Stanów Zjednoczonych zadzwoń pod numer Dzwoniąc spoza Stanów Zjednoczonych, proszę dzwonić na koszt odbiorcy. Podczas rozmowy telefonicznej można zachować anonimowość nie będą podejmowane żadne próby identyfikowania rozmówcy. Osoby zgłaszające problem bez ujawniania swoich personaliów, powinny jednak zdawać sobie sprawę, że dalsze postępowanie w celu rozwiązania problemu może być w związku z anonimowością rozmówcy utrudnione. WSTĘP 11

12 12 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej WE WSZYSTKIM CO ROBIMY NASZYCH GOŚCI STAWIAMY NA PIERWSZYM MIEJSCU

13 NASI GOŚCIE JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW Czyste restauracje. Świetnie smakujące posiłki i bezpieczna żywność. Bezpieczne zabawki dla dzieci z zestawów Happy Meal. Te znaki szczególne wyróżniają markę McDonald s. McDonald s zależy, aby żywność i napoje serwowane naszym gościom były bezpieczne. Oznacza to współpracę z naszymi dostawcami, którzy monitorują, sprawdzają i znają pochodzenie surowców. Ponadto, stosujemy kompleksowy program zapewniający bezpieczeństwo wszystkich zabawek i artykułów promocyjnych. Stosowane w firmie standardy bezpieczeństwa i jakości dotyczące jedzenia, napojów, zabawek i artykułów promocyjnych spełniają lub przewyższają wszystkie stosowne wymagania urzędowe. Popieramy stosowanie dodatkowych środków, które pomogą chronić gości i zapewnić bezpieczeństwo lokalnych dostaw żywności. Jako firma odpowiedzialna społecznie, traktujemy to jako swój obowiązek i wiemy, że jest to bardzo istotne dla ciągłego rozwoju i rentowności naszej działalności. NASI GOŚCIE Każdy pracownik McDonald s jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich stosownych zasad i procedur dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli dowiesz się o problemie odnoszącym się do bezpieczeństwa naszych produktów, powiadom o nim swojego kierownika. Dawanie dobrego przykładu Markę McDonald s reprezentujemy codziennie każdym słowem, każdym przekazem skierowanym do naszych Gości i naszych współpracowników. PRACOWNIK McDONALD S 13

14 INFORMACJE POUFNE Informacja jest cennym składnikiem majątku przedsiębiorstwa. Informacje poufne nie powinny być ujawniane nikomu spoza McDonald s, nie powinny być też ujawniane pracownikom McDonald s, którzy nie mają, z racji sprawowanych funkcji, potrzeby poznania takich informacji. Informacje poufne obejmują np. niepublikowane dane o sprzedaży i dane finansowe, informacje o istotnych zmianach w firmie, o produktach, metodach i procedurach operacyjnych, plany marketingowe i plany dotyczące nieruchomości, wyniki badań, dane osobowe pracowników, informacje o kontaktach z dostawcami, franczyzobiorcami i innymi kontrahentami. Wszystkie informacje, których publiczne ujawnienie mogłoby być wykorzystane przez konkurencję, mogłoby naruszyć prywatność pracowników, franczyzobiorców lub Gości, lub zaszkodzić systemowi McDonald s, powinny być traktowane jako poufne. Należy podjąć odpowiednie środki zapobiegające przypadkowemu ujawnieniu poufnych informacji. Można je np. odpowiednio oznaczać, unikać omawiania poufnych kwestii w miejscach publicznych i zabezpieczać komputery przenośne, telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne lub zabezpieczać hasłem dostęp do komputerów przenośnych, telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Nigdy nie należy przesyłać poufnych danych pocztą elektroniczną (chyba, że z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności, zapewniających ich bezpieczeństwo). Pytanie: Co to są informacje poufne? Odpowiedź: Informacje poufne obejmują wszystkie informacje niedostępne publicznie, które po ujawnieniu mogą być wykorzystane przez konkurencję lub być szkodliwe dla właściciela informacji. Są to między innymi informacje dotyczące planów biznesowych lub działań nieznanych publicznie lub nieznanych konkurencji. Pytanie: Właśnie wróciłem z regionalnego spotkania, na którym dowiedziałem się o planach nowych, interesujących produktów McDonald s i rewelacyjnych wynikach finansowych, które zostaną wkrótce ogłoszone. Jestem bardzo dumny z sukcesów McDonald s i chciałbym się podzielić dobrymi wiadomościami. Czy mogę je przekazać swojej rodzinie lub odpowiedzieć na pytania, jeśli skontaktuje się ze mną dziennikarz? Odpowiedź: Nie. Informacje te nie zostały jeszcze ujawnione publicznie i nadal są poufne. Nieupoważnione ujawnienie może mieć poważne konsekwencje. Na przykład, mogłoby to pozbawić McDonald s przewagi konkurencyjnej lub narazić na odpowiedzialność prawną. Nigdy nie należy ujawniać poufnych informacji firmy dziennikarzom lub innym osobom spoza McDonald s. 14 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

15 Marketing Naszym Gościom składamy obietnicę najwyższej jakości. Czynimy to za pośrednictwem przekazu reklamowego i marketingu, które są prawdziwe, utrzymane w dobrym tonie i warte jednej z najbardziej znanych marek świata. Kodeks Złotych Łuków McDonald s: Procedury i Standardy zawiera informacje o tym, co i w jaki sposób przekazujemy w naszym reklamach i działaniach marketingowych, jak również nasze zasady i standardy prawne oraz dotyczące znaków towarowych. DANE OSOBOWE Szanujemy i cenimy prywatność naszych pracowników, gości i franczyzobiorców i dlatego zachowujemy poufność informacji o charakterze osobistym. Oznacza to, że dane osobowe wszystkich pracowników, gości i franczyzobiorców musimy traktować z uwagą i szacunkiem, chroniąc je przed nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem. Nigdy nie należy wykorzystywać takich danych do odniesienia korzyści własnej ani też w żaden inny, niewłaściwy sposób. Właściwa ochrona poufnych informacji: Miguel rozmawia o informacjach potencjalnie poufnych lub stanowiących tajemnicę handlową tylko z tymi osobami w firmie, które muszą je znać i ogranicza rozpowszechnianie informacji do możliwie najmniejszej grupy osób. Kiedy Carol wychodzi na lunch, zawsze zamyka materiały zawierające poufne informacje w szufladzie. Jako że Joe ma do czynienia z teczkami osobowymi pracowników, zawsze trzyma je w zamkniętej szafce. Przed podaniem przyszłym sprzedawcom informacji dotyczących McDonald s, Rita zawsze uzyskuje od nich pisemną umowę o zachowaniu poufności. NASI GOŚCIE Kodeks Złotych Łuków McDonald s: Procedury i Standardy Dostępny na McDonald s Intranet AccessMCD 15

16 16 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej ZALEŻY NAM NA NASZYCH LUDZIACH

17 NASI LUDZIE ZATRUDNIENIE Dajemy szansę, wspieramy talenty, przygotowujemy liderów i nagradzamy osiągnięcia. Wierzymy, że dla zapewnienia ciągłego sukcesu niezmiernie istotny jest zespół osób o różnorodnym pochodzeniu i doświadczeniach, pracujący w środowisku wspierającym szacunek i motywującym do dużego zaangażowania. OCHRONA PRZED ODWETEM McDonald s chroni swoich pracowników przed odwetem. Surowo zabraniamy stosowania odwetu wobec pracowników, którzy zgłaszają przypadki wykroczeń, podnoszą problematyczne kwestie lub współpracują w dochodzeniu, pod warunkiem, że robią to w dobrej wierze i uzasadnionym przekonaniem, że przekazywane informacje są prawdziwe. Wobec osób stosujących odwet będą wszczynane działania dyscyplinarne, z rozwiązaniem zatrudnienia włącznie. Jeśli uważasz, że ktoś stosuje wobec ciebie odwet, skontaktuj się z Działem Personalnym lub Ogólnoświatowym Biurem ds. Zgodności z Polityką Korporacyjną. NASI LUDZIE 17

18 Pytanie: Jerry i jego przełożony David często razem podróżują służbowo. Podczas każdej podróży David obciąża firmową kartę American Express kosztami niewielkich prywatnych zakupów, a Jerry wie o tym. Jerry chciałby powiedzieć komuś o tym, iż wie, że David nieprawidłowo korzysta z firmowej karty kredytowej, ale boi się, że wpłynie to negatywnie na jego pracę. Czy Jerry powinien zgłosić niewłaściwe wydatki Davida? Odpowiedź: Tak. Jerry powinien zgłosić obciążanie karty przez Davida bez obawy o odwet. Ma kilka możliwości. Może zgłosić obciążanie karty przez Davida jego bezpośredniemu przełożonemu, skontaktować się z Ogólnoświatowym Biurem ds. Zgodności z Polityką Korporacyjną, lub jeśli chce złożyć raport anonimowo, może skontaktować się z Infolinią Etyki Zawodowej pod numerem PRAWA CZŁOWIEKA Przestrzegamy praw i podstawowych wolności człowieka. Nie zatrudniamy dzieci ani pracowników przymusowych. Potępiamy stosowanie kar fizycznych i maltretowanie. Szanujemy prawo pracowników do zrzeszania się, ale również nie zrzeszania się w dowolnych organizacjach, o ile jest to zgodne z właściwymi przepisami i regulacjami. Wszędzie, gdzie jesteśmy obecni stosujemy się do lokalnych przepisów prawa pracy. POSZANOWANIE GODNOŚCI OSOBISTEJ Wszyscy nasi pracownicy na całym świecie zasługują na uczciwe traktowanie i szacunek. Prowadzimy politykę równych szans dla pracowników i kandydatów do pracy. Pracownicy McDonald s mają prawo do pracy w atmosferze wolnej od prześladowań, zastraszania i wykorzystywania na tle seksualnym lub innym, a także od aktów lub gróźb zastosowania przemocy fizycznej. Nie będą tolerowane żadne zachowania lub wypowiedzi, które naruszają godność innych osób lub niekorzystnie wpływają na wyniki ich pracy bądź stwarzają nieprzyjazną atmosferę. Na użytek niniejszej regulacji, przez prześladowanie rozumiemy obelgi, obraźliwe uwagi, żarty, wiadomości w formie elektronicznej lub inne postępowanie mające formę wizualną, werbalną lub fizyczną, które mogłyby przyczynić się do wytworzenia zastraszającego, nieprzyjaznego lub obraźliwego środowiska pracy. Ponadto, prześladowanie seksualne obejmuje niemile widziane zaloty seksualne, prośby o przysługi seksualne i inne zachowania o charakterze seksualnym. Więcej informacji na ten temat podano w części: Wytyczne operacyjne Działu Personalnego McDonald s Dostępne na McDonald s Intranet AccessMCD 18 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

19 WŁĄCZENIE I ZRÓŻNICOWANIE McDonald s zależy na zróżnicowaniu i równych szansach dla wszystkich osób. Szanujemy unikalne cechy i poglądy każdego z pracowników i opieramy się na tych zróżnicowanych poglądach, aby budować i doskonalić nasze relacje z gośćmi i partnerami biznesowymi. W pełni akceptujemy różnorodność naszych pracowników, franczyzobiorców, gości i partnerów biznesowych i staramy się, aby każda osoba czuła się mile widziana w McDonald s. McDonald s zapewnia równe traktowanie i równe szanse zatrudnienia bez względu na rasę, pochodzenie etniczne, kolor, religię, płeć, wiek, narodowość lub pochodzenie, niepełnosprawność fizyczną lub psychiczną, orientację seksualną, stosunek do służby wojskowej lub inne prawnie chronione podstawy. Zasady te odnoszą się do wszystkich pracowników, kandydatów do pracy, niezależnych wykonawców, franczyzobiorców, sprzedawców i dostawców. Odnoszą się one również do wszystkich aspektów kontaktów McDonald s z gośćmi i do naszych decyzji o zatrudnieniu, w tym do rekrutacji, zatrudniania, obsadzania stanowisk, rozwoju zawodowego, awansów, szkolenia, ustalania harmonogramów, dodatkowych świadczeń, wynagrodzenia oraz rozwiązywania umów o pracę. BEZPIECZEŃSTWO MIEJSCA PRACY Zależy nam na zapewnieniu naszym pracownikom bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i podejmowania wszelkich koniecznych środków ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i współpracownikom. Dla bezpieczeństwa całej załogi pracownicy mają obowiązek natychmiastowego zgłaszania bezpośrednim przełożonym wypadków niewłaściwego zachowania lub nieodpowiednich warunków pracy. ALKOHOL I NARKOTYKI W miejscu pracy ani w czasie wykonywania obowiązków związanych z pracą, pracownikom nie wolno posiadać ani spożywać alkoholu lub narkotyków. Nie wolno pracować pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji, które mogłyby zagrozić bezpiecznemu i skutecznemu wykonywaniu swojej pracy. W miejscy pracy nie wolno rozprowadzać narkotyków ani alkoholu. Na terenie firmy pracownikom nie wolno posiadać ani spożywać alkoholu, z wyjątkiem imprez sponsorowanych przez McDonald s, w czasie których alkohol jest dozwolony. Pytanie: Kilku z moich współpracowników często opowiada niesmaczne żarty, nie umiem im powiedzieć, że są one dla mnie obraźliwe. Czy firma McDonald s dopuszcza taką sytuację? Odpowiedź: Nie. Szacunek dla innych osób to jedna z najstarszych wartości McDonald s. Jeśli nie potrafisz powiedzieć kolegom, aby przestali się zachowywać w nieodpowiedni sposób, zgłoś swój problem swojemu przełożonemu lub do Działu Personalnego. Jeśli chcesz zgłosić problem anonimowo, zadzwoń na Infolinię Etyki Zawodowej, pod numer NASI LUDZIE 19

20 20 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej JESTEŚMY PRZEKONANI DO ZAŁOŻEŃ SYSTEMU McDONALD S

21 SYSTEM McDONALD S DZIAŁANIE W NAJLEPSZYM INTERESIE McDONALD S Działamy z zamiarem uzyskania długoterminowych korzyści dla McDonald s, nigdy dla osiągnięcia osobistych korzyści lub wyświadczenia przysługi członkom rodziny lub znajomym. STOSUNKI Z FRANCZYZOBIORCAMI Stworzyliśmy naszą wspaniałą sieć pomagając franczyzobiorcom w osiąganiu ich potencjału przez budowanie prawidłowych relacji biznesowych z McDonald s. W dobrych i złych chwilach, zawsze traktujemy ich uczciwie i z należytym szacunkiem. Takie postępowanie wobec franczyzobiorców ma kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu i jest obowiązkiem wszystkich pracowników. SYSTEM McDONALD S Niniejszy Zbiór Zasad Etyki Zawodowej nie odnosi się do franczyzobiorców McDonald s, którzy są niezależnymi przedsiębiorcami, ani do ich pracowników. Oczekujemy jednak, że nasi franczyzobiorcy będą utrzymywali wysoki standard uczciwości i przestrzegali wszystkich stosownych przepisów i regulacji, w tym przepisów dotyczących praw człowieka, bezpieczeństwa w miejscu pracy, wynagrodzeń pracowniczych i odpowiedniego traktowania pracowników. Fotografia: Londyn, Wielka Brytania 21

22 STOSUNKI Z DOSTAWCAMI Ray Kroc, jeszcze jako dostawca pierwszej restauracji McDonald s, poznał wagę budowania trwałych relacji z dostawcami. Nadal ufamy tej zasadzie. Dostawców traktujemy z szacunkiem, sprawiedliwie i uczciwie, i tego samego oczekujemy od nich. McDonald s opiera swoje relacje z dostawcami na zgodnym z prawem, skutecznym i uczciwym postępowaniu. Mimo, że niniejszy Zbiór Zasad Etyki Zawodowej nie dotyczy naszych dostawców, oczekujemy, że w swoich relacjach biznesowych, w tym ze swoimi pracownikami, swoimi lokalnymi społecznościami i McDonald s, będą oni stosowali się do obowiązujących wymogów prawnych. Ponadto, wszyscy nasi dostawcy są zobowiązani do zatwierdzenia naszego Zbioru Zasad Etyki Zawodowej dla Dostawców. Jako firma obecna na całym świecie, McDonald s prowadzi interesy z dostawcami z wielu krajów o różnorodnej kulturze, w różnorodnych warunkach społecznych i ekonomicznych. McDonald s jest zaangażowany w stosowanie uczciwych praktyk zatrudnienia i stara się zapewnić swoim pracownikom bezpieczne, zdrowe i produktywne środowisko pracy. Staramy się również współpracować z dostawcami, którzy podzielają nasz system wartości. Oznacza to, że od naszych dostawców oczekujemy wspierania fundamentalnych praw wszystkich ludzi: sprawiedliwego i pełnego szacunku traktowania swoich pracowników oraz postępowania zgodnego z zasadami promującymi higienę i bezpieczeństwo pracy. Pytanie: Czy dostawcy i franczyzobiorcy McDonald s muszą składać coroczne oświadczenie o zgodności działania ze Zbiorem Zasad Etyki Zawodowej? Odpowiedź: Nie. Jednak od dostawców i franczyzobiorców oczekuje się promowania zasad podobnych do tych określonych w Zbiorze Zasad Etyki Zawodowej i wspierania pracowników McDonald s w stosowaniu się do tych zasad. Ponadto oczekuje się, że będą oni prowadzić swoją działalność w sposób etyczny i będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji. Regularnie kontrolujemy i aktualizujemy źródła naszego zaopatrzenia tak by stale spełniały nasze standardy. Pragniemy współpracować z dostawcami, którym zależy na naszych uniwersalnych zasadach prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny i etyczny. Zbiór Zasad Etyki Zawodowej dla Dostawców Dostępny na McDonald s Intranet AccessMCD i 22 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

23 SYSTEM McDONALD S 23

24 24 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej PROWADZIMY NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ W SPOSÓB ETYCZNY

25 ETYKA OCHRONA MIENIA FIRMY Wszyscy pracownicy McDonald s muszą chronić mienie firmy, w tym jej najważniejszy składnik: naszą markę. Jednym ze sposobów ochrony marki jest zapobieganie niewłaściwemu wykorzystaniu nazwy, znaków towarowych lub innej własności intelektualnej McDonald s. Jesteś odpowiedzialny za właściwe wykorzystanie i ochronę mienia firmy; mogą być one używane tylko w zatwierdzonych celach biznesowych. Korzystając z mienia firmy należy kierować się własnym osądem i odpowiedzialnością; nie należy nadużywać przywilejów wynikających ze stanowiska zajmowanego w McDonald s. Mienie firmy obejmuje aktywa finansowe, pojazdy, artykuły biurowe, wyposażenie, komputery, sieci, oprogramowanie, usługi telefoniczne i internetowe, pocztę głosową i pocztę elektroniczną. ETYKA Komputerów i sieci komputerowych należących do firmy nie należy wykorzystywać w sposób, który mógłby naruszyć bezpieczeństwo lub integralność informacji i oprogramowania firmy. Komputerów i sieci komputerowych należących do firmy nie należy wykorzystywać w celu uzyskania dostępu, odbierania lub przesyłania materiałów, które są niewłaściwe lub nielegalne, lub mogłyby naruszyć obowiązujące w McDonald s zasady zachowania poufności. Nie wolno udzielać pożyczek, darowizn, sprzedawać ani w inny sposób rozporządzać majątkiem firmy, chyba że uzyskamy wyraźną zgodę uprawnionego członka kierownictwa. Pracownikom nie wolno używać majątku, informacji należących do firmy ani jej pozycji do uzyskania osobistych korzyści. Niedozwolone jest również branie udziału w jakichkolwiek działaniach mających związek z kradzieżą, przywłaszczeniem, defraudacją lub sprzeniewierzeniem majątku. 25

Etyka podstawą przywództwa

Etyka podstawą przywództwa Etyka podstawą przywództwa Globalny Kodeks Etyki firmy PPG Industries Wytyczne postępowania zawodowego Spis treści PISMO Z BIURA PREZESA.... 1 KORZYSTANIE Z KODEKSU.... 2 Zasady korzystania z Kodeksu....2

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Victaulic

Kodeks Etyczny Victaulic Kodeks Etyczny Victaulic SPIS TREŚCI Wiadomość od Johna F. Malloya... 1 Zasady przewodnie... 2 Właściwe zachowanie... 2 O Kodeksie... 3 Ochrona majątku Spółki... 5 Własność intelektualna patenty, znaki

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015 Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych Styczeń 2015 SPIS TREŚCI 4 PRZYJĘCIE ODPOWIEDNICH PRAKTYK BIZNESOWYCH 24 NASZE WARTOŚCI 4 WIADOMOŚĆ OD PREZESA I DYREKTORA NACZELNEGO 6 1 REPREZENTOWANIE WARTOŚCI ZAWARTYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady POSTĘPOWANIA 2013

Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Koleżanki i Koledzy, Wartości mają w Citi Handlowy ogromne znaczenie. Hołdując im mamy pewność, że wszystko, co robimy, jest w najlepszym interesie naszych Klientów, Pracowników

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działalności handlowej

Zasady prowadzenia działalności handlowej Zasady prowadzenia działalności handlowej Spis treści List od Dyrektor 1.1 Zaangażowanie w zachowanie rzetelności i etyki zawodowej 1.2 Stosowanie zasad prowadzenia działalności handlowej 1.3 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4

Spis treści. Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4 KODEKS POSTĘPOWANIA Spis treści Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4 Uczciwość w kwestii produktów i finansów 5 Dane finansowe, środki kontroli i oszustwa 5 Informacje

Bardziej szczegółowo

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Nasze zobowiązanie do pracy zgodnie z najwyższymi standardami uczciwości Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Wspólna wiadomość od Współprezesów, Głównego Dyrektora Wykonawczego i Prezydenta korporacji Molex

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI SPIS TREŚCI Nasze zobowiązanie 3 Nasz cel i wartości 4 Zakres obowiązywania Kodeksu 5 Obowiązki pracowników 6 Obowiązki kierownictwa 7 Zadawanie pytań oraz zgłaszanie

Bardziej szczegółowo

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej Wartość uczciwości Kodeks etyki biznesowej 01 Przesłanie od Dyrektora Generalnego... 02 Wiadomość od dyrektora zarządzającego... 04 Oddanie naszym wartościom... 06 Praca zgodnie z naszym kodeksem... 10

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyznawana przez nas etyka biznesu została opisana w Zasadach etycznej działalności gospodarczej RR Donnelley. Zasady te dotyczą nas wszystkich. Nasze kodeks etyki

Bardziej szczegółowo

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Spis treści Fujitsu Way...3 Fujitsu Way i Globalne Standardy Biznesu...3 Perspektywa Globalna...4 Dlaczego potrzebujemy Globalnych Standardow Biznesu?...5

Bardziej szczegółowo

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN I II III List Prezesa Zarządu PKN ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Relacje wewnątrz Firmy 1. Godne i przyjazne warunki pracy 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

Zasady odpowiedzialnego działania

Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Przesłanie Prezesa Jean-Pascala Tricoire, Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Nasza firma prowadzi stałą, aktywną współpracę z wszystkimi

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Jak zbudować kulturę etyczną w firmie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak zbudować kulturę etyczną

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew T 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street F 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA England Przesłanie CEO

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE DEALERÓW BANKOWYCH ACI POLSKA. Kodeks Wzorcowy. (Międzynarodowy Kodeks Postępowania i Praktyki Rynków Finansowych)

POLSKIE STOWARZYSZENIE DEALERÓW BANKOWYCH ACI POLSKA. Kodeks Wzorcowy. (Międzynarodowy Kodeks Postępowania i Praktyki Rynków Finansowych) POLSKIE STOWARZYSZENIE DEALERÓW BANKOWYCH ACI POLSKA Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association Kodeks Wzorcowy (Międzynarodowy Kodeks Postępowania i Praktyki Rynków Finansowych) Pierwszy

Bardziej szczegółowo

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES KONSUMENCIE znaj swoje prawa PRZEDSIĘBIORCO działaj legalnie nie daj się oszukać szanuj klienta www.skarzysko.powiat.pl/bezpieczny-biznes PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Bardziej szczegółowo

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury Spis treści ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 Kodeks postępowania dystrybutora... 3 1.2 Status niezależnego zleceniobiorcy... 3 1.3 Prowadzenie działalności...... 4 1.4

Bardziej szczegółowo

GRUPA VALEO KODEKS ETYCZNY

GRUPA VALEO KODEKS ETYCZNY GRUPA VALEO KODEKS ETYCZNY 1 Spis treści I WSTĘP II PRZESTRZEGANIE FUNDAMENTALNYCH PRAW CZŁOWIEKA 1. Praca dzieci i osób młodocianych 2. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 3. Dyskryminacja 4. Molestowanie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011 Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011 ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU 1 2 Niniejsza praca została opublikowana na odpowiedzialność Sekretarza Generalnego OECD. Opinie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie czynności zawodowe będę wykonywać, dbając o własne dobre imię oraz reputację wypracowaną przez firmę Vi.

Wszystkie czynności zawodowe będę wykonywać, dbając o własne dobre imię oraz reputację wypracowaną przez firmę Vi. Zasady i procedury KODEKS ETYCZNY PROMOTORA Jako Niezależny promotor Vi (VIP) zobowiązuję się stać na straży uczciwości firmy Vi. Prowadząc interesy jako Promotor VIP, będę zawsze postępować uczciwie i

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 PO PROSTU FAIR Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 1. PO PROSTU FAIR WOBEC KLIENTÓW / STR. 15 2. PO PROSTU FAIR WOBEC PARTNERÓW / STR. 31 1.1 1.2 JASNE ZASADY PRZEJRZYSTE PRODUKTY I PROCESY, ŁATWY

Bardziej szczegółowo

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2006 Dialog Społeczny Raport Odpowiedzialności Społecznej Niniejszy Raport Odpowiedzialności Społecznej został wydany przez British American Tobacco Polska. Znajdą tu Państwo kwestie podniesione przez

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY GRUPY CAN-PACK

KODEKS ETYCZNY GRUPY CAN-PACK KODEKS ETYCZNY GRUPY CAN-PACK Idea Kodeksu Etycznego Grupy CAN-PACK Grupa CAN-PACK ( dalej także Grupa ), jako organizacja działająca w myśl zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, bezwzględnie

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

Siedziba Spółki : t e l.: +48 22 537 60 00, f a x : +48 22 537 60 05. ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec

Siedziba Spółki : t e l.: +48 22 537 60 00, f a x : +48 22 537 60 05. ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec Biuro Zarządu: ul. Bitwy Warszawskiej 7a, 02-366 Warszawa t e l.: +48 22 537 60 00, f a x : +48 22 537 60 05 Siedziba Spółki : ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec t e l.: +48 33 861 99 99, f a x : +48 33 861

Bardziej szczegółowo

Thule Group Code of Conduct

Thule Group Code of Conduct Thule Group Code of Conduct Thule Group AB Adopted by Thule Group Board of Directors at the Board meeting on February 11, 2015 Polish Dokument Code of Conduct został opublikowany w wielu różnych językach.

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych KOMISJA EUROPEJSKA EUROPEJSKI URZĄD DS. ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (OLAF) Dyrekcja D Polityka Dział D.2 Zapobieganie Nadużyciom Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie

Bardziej szczegółowo