Transformatory wysokonapięciowe poprawa niezawodności, wydłużony okres eksploatacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Transformatory wysokonapięciowe poprawa niezawodności, wydłużony okres eksploatacji"

Transkrypt

1 Transformatory wysokonapięciowe poprawa niezawodności, wydłużony okres eksploatacji David Boutacoff Streszczenie Niezawodność sieci przesyłowej w znacznej mierze zależy od transformatorów wysokonapięciowych, których okres eksploatacyjny w wielu przypadkach dobiega końca. W ramach programów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez EPRI od wielu lat opracowywane są ulepszone praktyki eksploatacyjne, zaawansowane czujniki monitorujące stan techniczny oraz techniki analizowania czynników ryzyka, które umożliwiają zapobieganie awariom oraz optymalizację działania tych urządzeń i wydłużenie okresu ich eksploatacji. Zainstalowane w stacjach elektroenergetycznych i elektrowniach transformatory pracują w sposób ciągły, aby zapewnić niezakłócony przepływ mocy w sieci przesyłowej. W elektrowniach atomowych oraz węglowych urządzenia te stanowią połączenie z linią blokową, umożliwiając przesył wyprodukowanej energii elektrycznej oraz zasilanie systemów pomocniczych podczas wyłączenia generatora. Inny rodzaj transformatorów działa w rozdzielniach sieci przesyłowej, gdzie redukują napięcie do poziomu odpowiedniego dla lokalnych sieci dystrybucyjnych. Jak widać, te urządzenia są niezwykle ważnym i jednocześnie bardzo kosztownym elementem systemu elektroenergetycznego. Dlatego też poświęcone im prace badawczo-rozwojowe skupiają się przed wszystkim na problemie zapewnienia ich niezawodności w trakcie całego okresu eksploatacyjnego. Wiele z obecnie funkcjonujących transformatorów zainstalowanych w latach i zbliża się do końca projektowanego okresu eksploatacji. W latach i awarie tych urządzeń występowały stosunkowo rzadko, jednak z upływem lat należy się spodziewać, że będzie ich coraz więcej. Ponieważ są one trudne do przewidzenia, utrudnią proces decyzyjny w zakresie planowania środków na ich naprawy lub wymianę. Dodatkowo sytuację komplikuje fakt, iż z biegiem czasu znacznie wzrosło ich obciążenie, przy jednoczesnym zaostrzeniu wymogów niezawodności. W szczególności dotyczy to transformatorów podwyższających napięcie w elektrowniach pracujących przy obciążeniu podstawowym, gdyż działają one bez przerwy z prawie pełną wydajnością. Ponadto, podłączone bezpośrednio do dużych generatorów, narażone są na przepływy wysokich prądów zakłóceniowych. Awarie transformatorów powodują nie tylko przerwy w dostawie energii elektrycznej, ale mogą również prowadzić do wycieków oleju, pożarów i uszkodzeń współpracujących z nimi urządzeń. Ich wymiana jest niezwykle kosztowna i czasochłonna, a czas realizacji zamówienia na ogół przekracza rok. Ogromne rozmiary tych urządzeń i ich waga dochodząca do setek ton stanowią znaczne utrudnienie dla transportu. Wymiana trójfazowego transformatora dużej mocy podwyższającego napięcie zainstalowanego w elektrowni atomowej często trwa jeszcze dłużej, a urządzenia te trzeba dostarczać w specjalnych wagonach kolejowych. Koszt wymiany wynosi średnio 3-6 milionów dolarów, w zależności od wymaganego napięcia i mocy. - Transformatory to jeden ze słabych punktów zarówno systemu prze- 84

2 syłowego, jak i źródeł wytwórczych twierdzi Michael Howard, starszy wiceprezes ds. badań i rozwoju w EPRI. Jeśli awaria transformatora wystąpi w stacji, która łączy elektrownię z siecią przesyłową, będzie miała takie same konsekwencje, jak awaria elektrowni i może w efekcie prowadzić do jej nieplanowego odłączenia. - Awaria transformatora w elektrowni atomowej wiąże się z poważnymi zagrożeniami zauważa Neil Wilmhurst, dyrektor ds. technologii dla elektrowni z zespołu zajmującego się energetyką jądrową w EPRI. Jeśli dojdzie do zakłócenia pracy transformatora podwyższającego napięcie, będzie to skutkowało nie tylko zatrzymaniem produkcji, ale również wpłynie na systemy bezpieczeństwa. Brak możliwości natychmiastowej wymiany uszkodzonego urządzenia sprawi, że utracone zyski oraz koszty zasilania tymczasowego obsługiwanego przez nie obszaru mogą przekroczyć milion dolarów dziennie. Dodatkowo będą temu towarzyszyły awarie elementów pobliskiej stacji elektroenergetycznej, takich jak transformatory czy budynki. Wspólny projekt Instytut EPRI od wielu lat prowadzi prace badawcze w zakresie zapobiegania awariom transformatorów i wydłużenia ich okresu eksploatacji. Przeprowadzone w ich ramach analizy dotyczyły między innymi praktyk eksploatacyjnych oraz sposobów wydłużenia eksploatacji, a także technologii diagnozujących i monitorujących, które w czasie rzeczywistym dostarczają dane na temat stanu technicznego urządzenia i symptomów potencjalnych awarii. W chwili obecnej EPRI realizuje projekt z udziałem trzech zespołów (Przesył i Wykorzystanie Energii, Energetyka Jądrowa oraz Wytwarzanie Energii), w ramach którego opracowywany jest tzw. Przewodnik po transformatorach dużej mocy, zwany również Miedzianą Księgą, zawierający obszerne i szczegółowe informacje na temat różnych rodzajów transformatorów zebrane w jednym opracowaniu. Ponadto EPRI nawiązał współpracę z amerykańskim Instytutem Eksploatacji Energetyki Jądrowej (INPO) w celu uzupełnienia powyższego opracowania o wszelkie niezbędne informacje dotyczące transformatorów instalowanych w elektrowniach atomowych. Niezwykle ważnym elementem prowadzonych badań jest udział w nich przedsiębiorstw elektroenergetycznych, dostawców transformatorów oraz ich bezpośrednich użytkowników. Jako forum wymiany informacji i doświadczeń ma służyć Grupa Użytkowników Transformatorów i Stacji Elektroenergetycznych, stworzona przez działające w strukturach EPRI Centrum Zastosowań Technologii Jądrowych. - Duża różnorodność grupy umożliwia gromadzenie, opracowywanie i rozpowszechnianie informacji na temat praktyk eksploatacyjnych oraz doświadczeń związanych z naprawą transformatorów wylicza starszy kierownik projektu, Wayne Johnson. Grupa użytkowników składa się z trzech zespołów roboczych: Transformatory Dużej Mocy, Urządzenia Stacji Elektroenergetycznych oraz Zapewnienie Niezawodności Sieci. Pierwszy z nich funkcjonuje jako komitet doradczy podczas opracowywania Miedzianej Księgi. Będzie ona zawierała opis doświadczeń uczestników sektora w zakresie projektowania, testów fabrycznych, wyboru modeli, dokumentacji zakupu, dostawy, eksploatacji i konserwacji transformatorów, a także wyniki badań nad zaawansowanymi technologiami monitorowania w czasie rzeczywistym, z uwzględnieniem analiz zjawiska rozbłysku słonecznego i udaru piorunowego. Ponadto znajdą się w niej przeznaczone dla spółek elektroenergetycznych wytyczne w zakresie monitorowania stanu technicznego, testowania oraz eksploatacji transformatorów dużych mocy, z których skorzystają również inżynierowie odpowiedzialni za poszczególne elementy składowe transformatorów oraz za pracę systemu. Z uwagi na niezwykle obszerną tematykę opracowywanego zagadnienia pracę nad przygotowaniem księgi zaplanowano na kilka lat. - Miedziana Księga to pierwsza praca dotycząca wszystkich aspektów użytkowania transformatorów przedstawionych z punktu widzenia przedsiębiorstwa elektroenergetycznego informuje Luke van der Zel, kierownik techniczny w zespole ds. Przesyłu i Wykorzystania Energii. Znajdą się w niej wyniki projektów przeprowadzonych przez EPRI w ciągu ostatnich dziesięcioleci uzupełnione o informacje i doświadczenia uzyskane od uznanych ekspertów branżowych, a także analizy w zakresie mechanizmów powstawania awarii, zaawansowanych czujników, monitorowania stanu technicznego w czasie rzeczywistym oraz zarządzania eksploatacją transformatorów. Miedziana Księga jest opracowywana w ramach programu badawczego EPRI dotyczącego stacji elektroenergetycznych, którego celem jest rozwój technologii i narzędzi wspomagających eksploatację urzą- 85

3 dzeń stacji, między innymi w zakresie diagnostyki, monitorowania, utrzymania oraz zarządzania środkami trwałymi. Mechanizmy powstawania awarii Analizy mechanizmów powstawania awarii transformatorów oraz czynników ryzyka ukierunkowały prace badawczo-rozwojowe w zakresie poprawy oceny stanu tych urządzeń oraz wydłużenia ich okresu eksploatacji. - W przypadku transformatorów możemy wyodrębnić cztery zasadnicze przyczyny awarii wyjaśnia Nicholas Abi-Samra, starszy kierownik techniczny w zespole ds. Przesyłu i Wykorzystania Energii. Są to awarie izolacji, wewnętrzne uszkodzenia mechaniczne, przegrzanie oraz uszkodzenia urządzeń pomocniczych, takich jak przełączniki zaczepów pod obciążeniem czy pompy. Wśród czynników ryzyka wyróżniamy przedwczesne starzenie się oraz degradację izolacji, uszkodzenia izolacji spowodowane udarami napięciowymi (np. udar piorunowy lub przełączający), prądy zwarciowe związane z awariami zewnętrznymi oraz błędy produkcyjne lub projektowe. W niektórych miejscach dodatkowo mogą wystąpić prądy indukowane geomagnetycznie związane z burzami słonecznymi, które przeciążają transformatory i powodują uszkodzenia ich izolacji. - Mechanizmy powstawania awarii transformatorów są niezwykle złożone, a przez to trudne do sklasyfikowania dodaje Abi-Sambra. - Dodatkowo mogą one być spowodowane przez kilka czynników ryzyka. Najbardziej kosztowne i najpoważniejsze w skutkach są uszkodzenia izolacji wewnętrznej. Częstą przyczyną awarii transformatorów najwyższych napięć jest zawilgocenie. W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy też, że za uszkodzenia często odpowiada korozja siarkowa w papierowo-olejowej izolacji transformatorów. EPRI nawiązał również współpracę z podmiotami zajmującymi się złomowaniem transformatorów w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat procesów degradacji i przebiegu awarii tych urządzeń. Czujniki monitorowania w czasie rzeczywistym Mechanizmom powstawania uszkodzeń transformatora towarzyszą pewne symptomy, które rozpoznane odpowiednio wcześniej, mogą dostarczyć cennych informacji na temat bieżącego stanu technicznego oraz przewidywanego czasu działania urządzenia. Należą do nich między innymi wyładowania niezupełne, temperatury tzw. punktów gorących uzwojenia oraz zawartość gazów rozpuszczonych w oleju izolacyjnym spowodowana degradacją izolacji. Dzięki rozpoznaniu i pomiarom tych symptomów inżynierowie będą w stanie określić tempo degradacji oraz zaplanować odpowiednie naprawy i czynności konserwacyjne, dzięki którym można będzie uniknąć niezwykle kosztownych i poważnych w skutkach awarii. Najlepszą gwarancją bezawaryjnej pracy transformatora jest właściwy monitoring stanu technicznego, na podstawie którego ustanawiane są priorytety w zakresie napraw, remontów lub wymiany urządzeń twierdzi Abi-Samra. EPRI prowadzi prace badawcze nad czujnikami dostarczającymi dane na temat stanu technicznego transformatorów, których nie da się pozyskać tradycyjnymi metodami. Chcemy, aby te czujniki znalazły się w miejscach, gdzie do tej pory nie było to możliwe, by były stosunkowo tanie i dostarczyły nam zupełnie nowych danych wyjaśnia van der Zel. Czujniki światłowodowe. Wyładowania niezupełne stanowią jeden z najtrudniejszych do zmierzenia symptomów awarii transformatora. Tradycyjne technologie pomiarowe wykorzystywały czujniki montowane na zewnątrz, które bardzo często odbierały zakłócenia elektryczne. EPRI prowadzi obecnie pracę nad rozwojem czujników światłowodowych, które dostarczą danych na temat procesów degradacji we wnętrzu transformatora. Mowa tutaj o czujniku pomiaru gazu w izolacji olejowej oraz czujniku akustycznym do wykrywania wyładowań niezupełnych. Z uwagi na ich niewielki rozmiar, każdy z nich może być wykonany z wiązki włókna, która przesyła sygnały informujące zarówno o uszkodzeniach elektrycznych, jak i cieplnych. Umożliwi to precyzyjne ustalenie przyczyn wyładowań niezupełnych oraz stworzenie profilu temperatur w uzwojeniu. Zakończono już testy wstępne tych urządzeń, które dały obiecujące rezultaty. Zanim jednak przeprowadzone zostaną projekty demonstracyjne w warunkach rzeczywistych, konieczne będą dodatkowe testy laboratoryjne oraz wprowadzenie w nich niezbędnych modyfikacji. Półprzewodnikowe czujniki gazu. Biuro Innowacji Technicznych instytutu EPRI prowadzi badania nad mikroczujnikami o homogenicz- 86

4 nej strukturze, które mogą wykryć pojawienie się wodoru (przyczyna wyładowań niezupełnych) oraz acetylenu (przyczyna powstawania łuków elektrycznych). Te niewielkie urządzenia umożliwią opłacalny pod względem ekonomicznym monitoring w czasie rzeczywistym gazów rozpuszczonych w oleju izolacyjnym transformatorów. Trójwymiarowe czujniki emisji akustycznej. Jednym z najczęstszych sposobów wykrywania wyładowań niezupełnych jest metoda emisji akustycznej. EPRI pracuje obecnie nad jej zastosowaniem do detekcji pęcherzyków gazu powstałych wskutek przegrzania się elementów transformatora. Badania te znajdują się obecnie w fazie projektów demonstracyjnych przeprowadzanych przez współpracujące z EPRI przedsiębiorstwa elektroenergetyczne. Ich celem jest przetestowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie określania położenia pęcherzyków w przestrzeni trójwymiarowej. Instytut kontynuuje także prace nad opracowywaniem algorytmów umożliwiających rozróżnienie źródeł potencjalnych awarii od symptomów starzenia się i degradacji urządzeń. Wspomniane czujniki będą stanowiły podstawę technologii monitorowania w czasie rzeczywistym stanu technicznego transformatorów zainstalowanych w stacjach elektroenergetycznych oraz elektrowniach, która umożliwi jego sprawną i efektywną ekonomicznie ocenę. Analityka zarządzania eksploatacją transformatorów Oprócz wyżej wymienionych innowacyjnych czujników przeznaczonych do oceny stanu technicznego transformatorów, warto pamiętać, że przedsiębiorstwa elektroenergetyczne już w chwili obecnej dysponują danymi, które mogą im ułatwiać procesy decyzyjne w zakresie napraw lub wymiany urządzeń i przyczynić się do wzrostu ich niezawodności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji. W tym celu pomocna będzie opracowana przez EPRI metodyka klasyfikująca transformatory w zależności od ich środowiska eksploatacyjnego oraz historii eksploatacyjnej, z uwzględnieniem takich czynników jak zużycie termiczne, zagrożenie piorunowe, wielkość prądów zwarciowych i czas ich trwania, wyniki badań oleju izolacyjnego oraz obciążenie krytyczne. - Klasyfikacja ta umożliwia spółce elektroenergetycznej analizę stanu technicznego posiadanych transformatorów i wyodrębnienie zagrożonych urządzeń, które następnie poddaje się bardziej szczegółowym badaniom wyjaśnia Bhavin Desai, starszy kierownik projektu programu badawczego poświęconego stacjom elektroenergetycznym. Skupienie uwagi jedynie na zagrożonych jednostkach jest o wiele bardziej opłacalne niż przeprowadzanie rutynowych inspekcji wszystkich urządzeń bez wyjątku. Metoda ta wykorzystuje dane historyczne z archiwów spółek, systemów zarządzania eksploatacją oraz wytycznych klasyfikacji. Są one następnie przekształcane za pośrednictwem algorytmów diagnostycznych oraz modułów systemu eksperckiego w informacje, które efektywnie wspierają procesy decyzyjne oraz wykonawcze. Firma energetyczne Duke Energy zastosowała niedawno wyżej opisaną metodykę w procesie oceny stanu technicznego 222 transformatorów, wyodrębniając dzięki niej 13 zagrożonych jednostek. System podzielił je na dwie kategorie: urządzenia, w których pojawiły się symptomy awarii wiążące się z wadami produkcyjnymi lub problemami eksploatacyjnymi, oraz urządzenia, których poziom degradacji wskazuje, że ich okres eksploatacji zbliża się do końca. Podobną procedurę przeprowadziło w 2009 r. amerykańskie Tri-State Generation and Transmission Association, które zweryfikowało 381 transformatorów, wyodrębniając 12 urządzeń wymagających bardziej szczegółowych analiz: pięć z nich zbliżało się do końca okresu eksploatacji, zaś w przypadku siedmiu zaobserwowano zagrożenia awarią związane między innymi z przegrzaniem, zwarciami oraz niekorzystnymi zjawiskami w rdzeniu miedzianym. - Ponieważ podlega mi prawie 400 transformatorów, bardzo wysoko oceniam możliwości, jakie oferuje ten program opowiada główny elektryk w Tri-State, Rosa DelaCruz. Dzięki temu możemy skoncentrować się na zagrożonych jednostkach i efektywnie ocenić, czy w danym przypadku wystarczy jedynie przeprowadzić stosowną naprawę czy też konieczna będzie wymiana całego urządzenia. Baza danych transformatorów oraz wydłużenie okresu eksploatacji Aby pozyskać wszelkie niezbędne informacje wymagane do efektywnego zarządzania eksploatacją transformatorów, EPRI wraz z part- ELEKTRO NERGETYKA nr 1 (3) /

5 nerami programu gromadzi i opracowuje bazę danych sektorowych. Umożliwi ona przeprowadzenie szerszych analiz dla skuteczniejszego wyznaczania intensywności awarii sprzętu, wczesnej identyfikacji symptomów awarii oraz stosowania najwłaściwszych praktyk w zakresie eksploatacji i dokumentacji. Niniejsza baza danych zawiera między innymi informacje z zakresu awarii, historii pracy i eksploatacji oraz stosowanych urządzeń, a dane wyszukuje się według typu transformatora, producenta, modelu, rocznika, zastosowania oraz profilu ryzyka. - Baza ta umożliwia przedsiębiorstwom elektroenergetycznym korzystanie zgodnie z polityką poufności z danych sektorowych na temat transformatorów, które mogą wspierać procesy decyzyjne w zakresie zarządzania środkami trwałymi dodaje Desai. Ułatwia także planowanie eksploatacji, napraw i wymiany urządzeń oraz minimalizację całkowitych kosztów zakupu i eksploatacji, w tym również kosztów awarii. EPRI wydaje również opracowania dotyczące wydłużenia okresu eksploatacyjnego transformatorów, w których zawarte są praktyczne informacje na temat efektywnej ekonomicznie eksploatacji i oceny stanu technicznego. Należy do nich między innymi raport pt. Transformatory dużej mocy koniec okresu eksploatacji, wskazujący na potrzebę planowania długoterminowego w celu zapobiegania awariom bądź efektywnego zwalczania ich skutków. Połączenie monitoringu stanu technicznego urządzeń z wiedzą na temat mechanizmów powstawania awarii ułatwia inżynierom podjęcie decyzji, czy w danym wypadku należy zastosować środek w postaci wymiany całego urządzenia, remontu lub wdrożenia lepszej jakości systemu monitorowania. - Transformatory dużej mocy są jednymi z najważniejszych elementów systemu przesyłowego oraz systemu wytwórczego, a także głównym aktywami kapitałowymi stacji elektroenergetycznych dodaje Mike Howard. Szeroki zakres prowadzonych przez EPRI programów badawczo-rozwojowych poświęconych transformatorom umożliwi spółkom elektroenergetycznym skuteczne zapobieganie awariom tych urządzeń, wydłuży okres ich eksploatacji i poprawi niezawodność działania. Firmy zyskają dzięki temu znaczne oszczędności związane z obniżonymi kosztami eksploatacji, napraw i przestojów, możliwość odroczenia zakupu nowych jednostek oraz cenne informacje i narzędzia wspierające procesy decyzyjne w zakresie zarządzania eksploatacją transformatorów. Autorem artykułu jest David Boutacoff. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z następującymi osobami: Neil Wilmshurst, tel ; Luke van der Zel, tel lub Bhavin Desai, tel Neil Wilmhurst - dyrektor ds. technologii dla elektrowni z zespołu zajmującego się energetyką jądrową. Przed rozpoczęciem pracy w EPRI (2003) pracował dla AmerGen (elektrownia jądrowa TMI-1) oraz British Energy (elektrownia jądrowa Sizewell B). Wcześniej przez 13 lat służył w marynarce wojennej jako oficer mechanik na okręcie podwodnym z napędem jądrowym. Uzyskał tytuł inżyniera na wydziale inżynierii elektrycznej, mechanicznej i kontrolnej w Royal Naval Engineering College w Manadon oraz magistra administracji obronnej w Cranfield Institute of Technology w Shrivenham; ukończył studia podyplomowe w zakresie technologii reaktorów jądrowych w Royal Naval College w Greenwich. Luke van der Zel - kierownik techniczny w zespole ds. Przesyłu i Wykorzystania Energii. Obecnie zajmuje się badaniami nad rozdzielnicami izolowanymi gazem, transformatorami mocy oraz czujnikami do monitoringu rozdzielnic, a także projektami demonstracyjnymi opartymi na rezultatach badań prowadzonych przez EPRI. Zanim dołączył do zespołu EPRI (2001), pracował 11 lat w Eskom na terenie RPA. Zdobył tytuł doktora inżyniera na wydziale elektrycznym Uniwersytetu Witwatersrand (RPA). Bhavin Desai - starszy kierownik projektu programu badawczego poświęconego stacjom elektroenergetycznym prowadzonego przez Zespól ds. Przesyłu i Wykorzystania Energii. Obecnie nadzoruje prace badawcze w zakresie zarządzania eksploatacją aktywów stacji, optymalizacji eksploatacji urządzeń stacji oraz zarządzania cyklem eksploatacji bezpieczników, a także rozwoju technik analizowania czynników ryzyka. Przed rozpoczęciem pracy w EPRI (2001) pracował ponad trzy lata w Duke Energy, gdzie zajmował się planowaniem aktywów i rozwoju systemu, a także analizami technicznymi. Uzyskał tytuł inżyniera indyjskiego Uniwersytetu Saurashtra oraz tytuł magistra inżyniera Uniwersytetu Stanowego w Oklahomie na wydziale elektrycznym. Artykuł ukazał się w EPRI Journal, Fall Został opublikowany za zgodą wydawcy. 88

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKSPLOATACJI MASZYN

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKSPLOATACJI MASZYN POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKSPLOATACJI MASZYN AGENDA 1. O NAS 2. IDEA ELMODIS 3. SYSTEM ELMODIS 4. KORZYŚCI ELMODIS 5. ZASTOSOWANIE ELMODIS 2 O NAS ELMODIS TO ZESPÓŁ INŻYNIERÓW I SPECJALISTÓW Z DŁUGOLETNIM

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych 1 Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych Daniel Roch Szymon Pająk ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Plan prezentacji 1. Aspekty kompleksowego podejścia do rozwoju systemu

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TRANSFORMATORY Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Maszyny elektryczne Przemiana energii za pośrednictwem pola magnetycznego i prądu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Specjalności Automatyka i metrologia Elektroenergetyka Przetworniki elektromechaniczne 2 Program

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie eksploatacją w elektroenergetyce

Zarządzanie eksploatacją w elektroenergetyce Zarządzanie eksploatacją w elektroenergetyce dr inŝ. Szczepan Moskwa Energetyka jądrowa we współczesnej elektroenergetyce Studium podyplomowe, Jaworzno 2009/2010 Bezpieczeństwo energetyczne Definiuje je

Bardziej szczegółowo

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Senel RK Warszawa 1/12 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE CENTRALKI I SYGNALIZATORA str. 3 2. DANE TECHNICZNE str. 3 3. BUDOWA I DZIAŁANIE str. 4 3.1.

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do dokumentu Moduł polityki zarządzania

1. Wprowadzenie do dokumentu Moduł polityki zarządzania MCP Moduł polityki zarządzania, V2, 1/1/2003 Strona 1 WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE W KONTEKŚCIE PROGRAMU UE: THE EUROPEAN MOTOR CHALLENGE PROGRAMME Moduł polityki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Termocert: Badanie rozdzielni elektrycznych

Termocert: Badanie rozdzielni elektrycznych Termocert: Badanie rozdzielni elektrycznych Badanie rozdzielni elektrycznych z wykorzystaniem termowizji jest doskonałą metodą diagnostyczną, która pozwala "on-line" - a więc podczas normalnej pracy i

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE 1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW STOJANA TURBOGENERATORA

SYSTEM OCENY STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW STOJANA TURBOGENERATORA SYSTEM OCENY STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW STOJANA TURBOGENERATORA Wytwórca systemu: Instytut Energetyki; ul. Mory 8, 01-330 Warszawa Kontakt: tel./fax.: (22)3451256 / (22)8368115 e-mail: andrzej.bytnar@ien.com.pl

Bardziej szczegółowo

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN www.ecsystems.pl ZDALNY NADZÓR DIAGNOSTYCZNY EC SYSTEMS WIEDZA I DOŚWIADCZENIE, KTÓRYM MOŻESZ ZAUFAĆ N owe technologie służące monitorowaniu i diagnostyce urządzeń

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor (tytuły, imię i nazwisko) 1. Analiza pracy silnika asynchronicznego

Bardziej szczegółowo

MP4 kompleksowy audyt bezpieczeństwa i niezawodności instalacji elektrycznej w przedsiębiorstwie. Ireneusz Grining Licheń 19/20.11.

MP4 kompleksowy audyt bezpieczeństwa i niezawodności instalacji elektrycznej w przedsiębiorstwie. Ireneusz Grining Licheń 19/20.11. MP4 kompleksowy audyt bezpieczeństwa i niezawodności instalacji elektrycznej w przedsiębiorstwie Ireneusz Grining Licheń 19/20.11.2013 Oferta Schneider Electric w zakresie konsultingu serwisowego. Audyt

Bardziej szczegółowo

OTTO Engineering - Program Energetyczny

OTTO Engineering - Program Energetyczny OTTO Engineering - Program Energetyczny Oferta Naszą misją jest wsparcie naszych klientów w podniesieniu efektywności energetycznej w celu zwiększenia ich konkurencyjności i zyskowności. Wspomagamy również

Bardziej szczegółowo

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Autor: Jarosław Tomczykowski - Biuro PTPiREE ("Energia Elektryczna" - nr 5/2015) W Polsce mamy prawie 200 operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD), przy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza G-10.7

Objaśnienia do formularza G-10.7 Objaśnienia do formularza G-10.7 Objaśnienia dotyczą wzoru formularza za 2014 r. Celem sprawozdania G-10.7 jest badanie przepływów energii elektrycznej oraz obliczenie strat i współczynnika strat sieciowych

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

Zasada i wymagania dotyczące ryglowania i blokowania osłon ruchomych. Marek Trajdos LUC-CE Consulting

Zasada i wymagania dotyczące ryglowania i blokowania osłon ruchomych. Marek Trajdos LUC-CE Consulting Zasada i wymagania dotyczące ryglowania i blokowania osłon ruchomych. Marek Trajdos LUC-CE Consulting Norma PN-EN ISO 14119 Osłony blokujące należy instalować w takiej minimalnej odległości od zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.7 Sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć)

Bardziej szczegółowo

8 Przygotowanie wdrożenia

8 Przygotowanie wdrożenia 1 Krok 8 Przygotowanie wdrożenia Wprowadzenie Przed rozpoczęciem wdrażania Miejskiego Programu Energetycznego administracja miejska powinna dokładnie przygotować kolejne kroki. Pierwszym jest powołanie

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Systemy niskiego napięcia Usługi serwisowe

Systemy niskiego napięcia Usługi serwisowe Systemy niskiego napięcia Usługi serwisowe Zarządzanie cyklem eksploatacji Cykl eksploatacji i serwis Instalacja i rozruch ABB oferuje specjalistyczne doradztwo i doraźne wsparcie techniczne przed instalacją

Bardziej szczegółowo

FMEA. Tomasz Greber tomasz@greber.com.pl. Opracował: Tomasz Greber (www.greber.com.pl)

FMEA. Tomasz Greber tomasz@greber.com.pl. Opracował: Tomasz Greber (www.greber.com.pl) FMEA Tomasz Greber tomasz@greber.com.pl FMEA MYŚLEĆ ZAMIAST PŁACIĆ Dlaczego FMEA? Konkurencja Przepisy Normy (ISO 9000, TS 16949 ) Wymagania klientów Powstawanie i wykrywanie wad % 75% powstawania wad

Bardziej szczegółowo

Centrum Energetyczne NZ 2

Centrum Energetyczne NZ 2 Centrum Energetyczne NZ 2 - kompleksowy system zasilania awaryjnego i gwarantowanego PROBLEM: Ryzyko wystąpienia awarii zasilania jest w obecnym czasie relatywnie duże i stanowi realne zagrożenie w każdym

Bardziej szczegółowo

DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Politechnika Warszawska

DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Politechnika Warszawska Jan Maciej Kościelny, Michał Syfert DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych Instytut Automatyki i Robotyki Plan wystąpienia 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

LOTOS OIL SA. dr inż. Rafał Mirek - Biuro Rozwoju i Serwisu Olejowego 1/20

LOTOS OIL SA. dr inż. Rafał Mirek - Biuro Rozwoju i Serwisu Olejowego 1/20 dr inż. Rafał Mirek - Biuro Rozwoju i Serwisu Olejowego 1/20 Serwis środków smarnych oraz współczesne aplikacje informatyczne jako narzędzia kontroli wspierające utrzymanie ruchu VI Konferencja Naukowo

Bardziej szczegółowo

BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM identyfikacja zagrożeń, normy i najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa pracy doświadczenia pokontrolne i powypadkowe Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRACY DYPLOMOWEJ

OFERTA PRACY DYPLOMOWEJ Poszukiwanie optymalnych rozwiązań zastosowania w systemie ciepłowniczym źródeł odnawialnych wspomagających lokalnie pracę sieci. Celem pracy dyplomowej jest poszukiwanie miejsc systemu ciepłowniczego,

Bardziej szczegółowo

Sylabus kursu. Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych budynków. Dla Projektu ETEROB

Sylabus kursu. Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych budynków. Dla Projektu ETEROB Sylabus kursu Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych Dla Projektu ETEROB 1 Kontrolka dokumentu Informacje Kraj Polska Właściciel dokumentu BSW Data sporządzenia 23/11/2014

Bardziej szczegółowo

Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego. Kraków, 23 października 2014 r.

Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego. Kraków, 23 października 2014 r. Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego Kraków, 23 października 2014 r. Regulacje prawne dotyczące jakości dostaw energii Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Lean Maintenance. Tomasz Kanikuła

Lean Maintenance. Tomasz Kanikuła Tomasz Kanikuła Plan wystąpnienia Wprowadzenie Ustanowienie priorytetów Klasyfikowanie kategorii uszkodzeń Strategia postępowania z częściami zamiennymi Podsumowanie Cel Efektywne wykorzystanie przestojów

Bardziej szczegółowo

Trane: Ceremonia wręczenia nagrody Trane Energy Efficiency Leader Award zakładowi Ferrero Polska w Belsku

Trane: Ceremonia wręczenia nagrody Trane Energy Efficiency Leader Award zakładowi Ferrero Polska w Belsku Trane: Ceremonia wręczenia nagrody Trane Energy Efficiency Leader Award zakładowi Ferrero Polska w Belsku Ferrero może być najbardziej znane z opakowanych w złotą folię czekoladowych kreacji, ale ten globalny

Bardziej szczegółowo

ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ

ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ Załącznik nr 4 do Instrukcji nr I-1-RE j ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ WYMAGANE TERMINY ICH WYKONANIA 1. Linie napowietrzne o znamionowym wyższym niż 1kV

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie termowizji w diagnostyce ograniczników przepięć

Zastosowanie termowizji w diagnostyce ograniczników przepięć Zastosowanie termowizji w diagnostyce ograniczników przepięć Systemy elektroenergetyczne składają się z duŝej liczby elementów, z których kaŝdy moŝe ulec uszkodzeniu stając się przyczyną awarii. Koszty

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA TERMOWIZYJNA W ENERGETYCE JAKO METODA ZAPOBIEGANIA AWARIOM

DIAGNOSTYKA TERMOWIZYJNA W ENERGETYCE JAKO METODA ZAPOBIEGANIA AWARIOM DIAGNOSTYKA TERMOWIZYJNA W ENERGETYCE JAKO METODA ZAPOBIEGANIA AWARIOM Plan prezentacji Informacje o firmie Euro Pro Group Oferowane szkolenia Jak działa kamera? Zalety badań termowizyjnych Przykładowe

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Elektrycznego

Program praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Elektrycznego Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych (w zakładach wytwarzających lub przesyłających energię elektryczną) przygotować osprzęt elektroenergetyczny do budowy sieci i rozdzielni,

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązanie zadania dla zawodu technik elektryk

Przykładowe rozwiązanie zadania dla zawodu technik elektryk Projekt realizacji prac z zakresu lokalizacji i usunięcia uszkodzenia nagrzewnicy oraz wykonanie dokumentacji z zakresu wykonanych prac w układzie sterowania silnika ZAŁOŻENIA (Założenia do projektu prac

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik 1. Cele kształcenia - posługiwać się dokumentacją techniczną dokumentacją serwisową oraz instrukcjami obsługi urządzeń elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

Kto mówi, że ZAE nie oferuje wszystkiego?

Kto mówi, że ZAE nie oferuje wszystkiego? ZAE Serwis Kto mówi, że ZAE nie oferuje wszystkiego? Serwis ZAE Sp. z o. o. od ponad 20 lat zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem i wdrażaniem urządzeo automatyki energetycznej. Inspirowani potrzebami

Bardziej szczegółowo

Metodologia FMEA. Zajęcia 8. dr inż. Piotr T. Mitkowski. piotr.mitkowski@put.poznan.pl. Materiały dydaktyczne, prawa zastrzeżone Piotr Mitkowski 1

Metodologia FMEA. Zajęcia 8. dr inż. Piotr T. Mitkowski. piotr.mitkowski@put.poznan.pl. Materiały dydaktyczne, prawa zastrzeżone Piotr Mitkowski 1 Metodologia FMEA Zajęcia 8 dr inż. Piotr T. Mitkowski piotr.mitkowski@put.poznan.pl Materiały dydaktyczne, prawa zastrzeżone Piotr Mitkowski Plan zajęć FMEA: Fauilure Mode and Effect Analysis Analiza Przyczyn

Bardziej szczegółowo

Przejmij kontrolę. Technologia zapewniająca wydajność energetyczną 1

Przejmij kontrolę. Technologia zapewniająca wydajność energetyczną 1 Przejmij kontrolę Technologia zapewniająca wydajność energetyczną 1 W Circutorze zawsze przywiązywaliśmy szczególną wagę do innowacji i rozwoju technologii, aby zapewnić wydajniejsze wykorzystanie posiadanych

Bardziej szczegółowo

Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych

Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych Program praktyki zawodowej typ szkoły: zawód: Technikum Elektryczne technik elektryk nr programu:311[08]/t-5/men/improve/1999 czas praktyki: 4 tygodnie Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Charakterystyka produktu Zastosowanie Przekładniki prądowe jednordzeniowe KON-24 wykonane są w izolacji żywicznej stanowiącej zarówno

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP Kategoria D Kategoria E D Na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym - dla osób na stanowiskach

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Katowice, 25 kwietnia 2012r. Projekt - charakterystyka Wdrażanie Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU w zakresie elektroenergetycznym 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

STL MF Instrukcja montażowa

STL MF Instrukcja montażowa STL MF Instrukcja montażowa Elektroniczny wielofunkcyjny regulator prędkości obrotowej, silników jednofazowych (230V, 50Hz) przystosowanych do regulacji napięciowej. Dane techniczne Napięcie 230V 50Hz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303 Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych (w zakładach wytwarzających lub przesyłających energię elektryczną) - przygotować osprzęt

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ UNIHUT S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie nowego modelu zarządzania inwestycjami w Grupie Kapitałowej PSE

Wdrożenie nowego modelu zarządzania inwestycjami w Grupie Kapitałowej PSE Wdrożenie nowego modelu zarządzania inwestycjami w Grupie Kapitałowej PSE Autor: Dr inż. Henryk Majchrzak, mgr inż. Barbara Puto - Elektroenergetyczne S.A. Polskie Sieci ( Energetyka luty 2014) W perspektywie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PORTFOLIO: Analiza i poprawa efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp)

WNIOSEK O PORTFOLIO: Analiza i poprawa efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp) WNIOSEK O PORTFOLIO: Analiza i poprawa efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp) Autorzy: Andrzej Bień, Konrad Kułakowski, Edmund Ciesielka Opis merytoryczny a. Cel naukowy:

Bardziej szczegółowo

System zarządzania energią wg ISO 50001 założenia, korzyści

System zarządzania energią wg ISO 50001 założenia, korzyści System zarządzania energią wg ISO 50001 założenia, korzyści Konferencja Polskiego Forum ISO 14000 Stan obecny i perspektywy rozwoju systemów zarządzania środowiskowego Warszawa, 17-18.04.2012 Andrzej Ociepa,

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Opis merytoryczny. Cel Naukowy

Opis merytoryczny. Cel Naukowy WNIOSEK O PORTFOLIO: Opracowanie koncepcji organizacji systemów zarządzania energią EMS w systemach automatyki budynkowej i analiza ich wpływu na efektywność energetyczną budynków Autorzy: Jakub Grela,

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści SPIS TREŚCI 1. Budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych 1.1. Klasyfikacja, ogólne zasady budowy i warunki pracy urządzeń elektroenergetycznych 11 1.1.1. Klasyfikacja urządzeń elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH

ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH Skuteczne zarządzanie urządzeniami drukującymi Globalna informatyzacja przyczynia się do generowania coraz większej liczby

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SOLARNY - 100 kw GENESIS SOLAR INVERTER. on-grid

SYSTEM SOLARNY - 100 kw GENESIS SOLAR INVERTER. on-grid SYSTEM SOLARNY - 100 kw GENESIS SOLAR INVERTER on-grid PRODUKUJ ENERGIĘ I SPRZEDAWAJ JĄ Z ZYSKIEM Systemy fotowoltaiczne to nie tylko sposób na obniżenie rachunków za prąd, to również sposób na uzyskanie

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA NAZWA PRZEDMIOTU: TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ. (dzienne: 30h wykład, 30h laboratorium) Semestr: W Ć L P S V 2E 2

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA NAZWA PRZEDMIOTU: TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ. (dzienne: 30h wykład, 30h laboratorium) Semestr: W Ć L P S V 2E 2 KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA NAZWA PRZEDMIOTU: TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ (dzienne: 30h wykład, 30h laboratorium) Semestr: W Ć L P S V 2E 2 Cel zajęć: Celem zajęć jest podanie celowości i specyfiki

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE W UKŁADACH AWARYJNEGO ZASILANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE W UKŁADACH AWARYJNEGO ZASILANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE W UKŁADACH AWARYJNEGO ZASILANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH SERIA: ZESZYTY DLA ELEKTRYKÓW NR 3 Julian Wiatr ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE W UKŁADACH AWARYJNEGO ZASILANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH OCHRONA

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Spis skrótów... 9. Spis oznaczeñ... 11. Wstêp... 15

Spis treœci. Spis skrótów... 9. Spis oznaczeñ... 11. Wstêp... 15 Spis treœci Spis skrótów... 9 Spis oznaczeñ... 11 Wstêp... 15 ROZDZIA 1 Strategie w diagnostyce urz¹dzeñ elektroenergetycznych... 17 1.1. Strategie zarz¹dzania eksploatacj¹ urz¹dzeñ elektroenergetycznych...

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa?

Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa? Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa? 14-15.03. 2013 Czeladź Mirosław Semczuk Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. miroslaw.semczuk@arp.com.pl Podstawowy warunek:

Bardziej szczegółowo

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ LIDER WYKONAWCY PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Technologia spalania węgla w tlenie zintegrowana

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO RPO Dolnośląskie Poddziałanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja 26 lutego 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. wsparcie: - budowy, przebudowy (w tym zastąpienie istniejących)

Bardziej szczegółowo

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów Wymagania edukacyjne dla uczniów Technikum Elektrycznego ZS Nr 1 w Olkuszu przedmiotu : Pracownia montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie programu nauczania : TECHNIK ELEKTRYK

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD OFERTY SEBA POLSKA DIAGNOSTYKA ON-LINE I OFF-LINE ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE

PRZEGLĄD OFERTY SEBA POLSKA DIAGNOSTYKA ON-LINE I OFF-LINE ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE PRZEGLĄD OFERTY SEBA POLSKA DIAGNOSTYKA ON-LINE I OFF-LINE ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE przygotował: Tomasz Sozański Baunach (Seba Dynatronic) Radeburg (Hagenuk KMT) Przegląd urządzeń dla energetyki - lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny

Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny Bruksela, dnia 16 grudnia 2011 r. Sprawozdanie nr 111/2011 Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny Bruksela, dnia

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WPM WIRELESS POWER MASTER

WPM WIRELESS POWER MASTER Niezależny system zasilania i sterowania armaturą Chcielibyście Państwo rozszerzyć funkcje armatury w swoich obiektach o automatyzację, monitoring, czy zdalne sterowanie, ale armatura nie posiada bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Maszyny i urządzenia elektryczne. Tematyka zajęć

Maszyny i urządzenia elektryczne. Tematyka zajęć Nazwa przedmiotu Maszyny i urządzenia elektryczne Wprowadzenie do maszyn elektrycznych Transformatory Maszyny prądu zmiennego i napęd elektryczny Maszyny prądu stałego i napęd elektryczny Urządzenia elektryczne

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja stacji

Rozbudowa i modernizacja stacji Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kv Mikułowa Inwestycja stacyjna Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca www.pse.pl Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego

Bardziej szczegółowo

MAS 711 SYSTEM MONITOROWANIA POMP FLYGT

MAS 711 SYSTEM MONITOROWANIA POMP FLYGT MAS 711 SYSTEM MONITOROWANIA POMP FLYGT System monitoringu, który zawsze pamięta. MAS 711 jest nowoczesnym systemem monitoringu zaprojektowanym do prezentowania i rejestrowania parametrów pracy pomp w

Bardziej szczegółowo

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. ul. Wały Dwernickiego 117/121 42-202 Częstochowa Pracownia Informatyki Numeron Sp.

Bardziej szczegółowo

Izabela Zimoch Zenon Szlęk Biuro Badań i Rozwoju Technologicznego. Katowice, dnia 13.08.2013 r.

Izabela Zimoch Zenon Szlęk Biuro Badań i Rozwoju Technologicznego. Katowice, dnia 13.08.2013 r. System informatyczny wspomagający optymalizację i administrowanie produkcją i dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi subregionu centralnego i zachodniego województwa śląskiego Izabela Zimoch

Bardziej szczegółowo

Ogniwo TEC moduł Peltiera TEC x40x3,6mm

Ogniwo TEC moduł Peltiera TEC x40x3,6mm Dane aktualne na dzień: 07-02-2017 06:16 Link do produktu: /ogniwo-tec-modul-peltiera-tec1-12706-40x40x3-6mm-p-1235.html Ogniwo TEC moduł Peltiera TEC1-12706 40x40x3,6mm Cena Dostępność 24,00 zł Niedostępny

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym - aktualny stan prawny

Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym - aktualny stan prawny Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym - aktualny stan prawny dr Agnieszka Gajek Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy HISTORIA Dyrektywa Seveso I Dyrektywa Seveso II Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012 Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych Licheń, listopad 2012 Agenda Dalkia podstawowe informacje o strategii Zasady podejścia do infrastruktury ciepłowniczej

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Grupy Roboczej Platformy PPP ds. efektywności energetycznej

Spotkanie Grupy Roboczej Platformy PPP ds. efektywności energetycznej Spotkanie Grupy Roboczej Platformy PPP ds. efektywności energetycznej Cele i zadania zespołu ds. opracowania krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii

Bardziej szczegółowo

Tester gniazdek Nr produktu:

Tester gniazdek Nr produktu: Tester gniazdek Nr produktu: 121270 Instrukcja obsługi Strona 1 z 6 Dziękujemy za okazane nam zaufanie i zakup adaptera C.A 751 2 P + E. Celem optymalnego korzystania z urządzenia należy: - uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Lp. 1. 2. Temat Wykorzystanie kolejowej sieci energetycznej SN jako źródło zasilania obiektu wielkopowierzchniowego o przeznaczeniu handlowo usługowym Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Właściwe rozwiązania i odpowiedzi. BIG INVEST Group. Prezentacja

Właściwe rozwiązania i odpowiedzi. BIG INVEST Group. Prezentacja Właściwe rozwiązania i odpowiedzi BIG INVEST Group Prezentacja Absolwent Wydziału Chemii Politechniki Gdańskiej. Od 1989 r. działa w branży consultingowej i inżynieryjnej jako doradca w zakresie ochrony

Bardziej szczegółowo

DB ENERGY SP. Z O.O. ma zaszczyt zaprosid na szkolenie pt. Ochrona przeciwporażeniowa i BHP w pracy energetyka zakładu przemysłowego

DB ENERGY SP. Z O.O. ma zaszczyt zaprosid na szkolenie pt. Ochrona przeciwporażeniowa i BHP w pracy energetyka zakładu przemysłowego DB ENERGY SP. Z O.O. ma zaszczyt zaprosid na szkolenie pt. Ochrona przeciwporażeniowa i BHP w pracy energetyka zakładu przemysłowego szkolenie poszerzone zostanie o zagadnienia związane z Energochłonnością

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna. Specjaliści od zarządzania bezpieczeństwem. Niezawodne i efektywne wykorzystanie mocy natury

Energia odnawialna. Specjaliści od zarządzania bezpieczeństwem. Niezawodne i efektywne wykorzystanie mocy natury Energia odnawialna Specjaliści od zarządzania bezpieczeństwem Niezawodne i efektywne wykorzystanie mocy natury Wczesne wykrywanie zamiast wyłączeń awaryjnych Celem każdego operatora instalacji jest wydajne

Bardziej szczegółowo

Low Voltage Products. Serwis średnich napięć Usługi serwisowe dla produktów średniego napięcia

Low Voltage Products. Serwis średnich napięć Usługi serwisowe dla produktów średniego napięcia Low Voltage Products Serwis średnich napięć Usługi serwisowe dla produktów średniego napięcia Usługi serwisowe dla produktów średniego napięcia Serwis Wszyscy wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo zasilania

Bardziej szczegółowo

System monitoringu jakości energii elektrycznej

System monitoringu jakości energii elektrycznej System monitoringu jakości energii elektrycznej Pomiary oraz analiza jakości energii elektrycznej System Certan jest narzędziem pozwalającym na ciągłą ocenę parametrów jakości napięć i prądów w wybranych

Bardziej szczegółowo

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk. 10.2015

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk. 10.2015 Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA Gdańsk. 10.2015 ENERGA liderem energetycznych innowacji Grupa ENERGA wykorzystując postęp technologiczny wdraża innowacje w kluczowych obszarach swojej działalności.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa sygnalizacja stanów awaryjnych w systemach rur preizolowanych

Cyfrowa sygnalizacja stanów awaryjnych w systemach rur preizolowanych Cyfrowa sygnalizacja stanów awaryjnych w systemach rur preizolowanych proaktywny system nadzoru i wykrywania usterek Centralny nadzór i sygnalizacja stanów awaryjnych systemów rur preizolowanych Generowanie

Bardziej szczegółowo

Certified Data Center Professional Training

Certified Data Center Professional Training Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HK258S Certified Data Center Professional Training Dni: 2 Opis: Jest to dwudniowe szkolenie poświęcone najważniejszym elementom Ośrodków Przetwarzania Danych. Omawianie

Bardziej szczegółowo

Systemy zabezpieczeń

Systemy zabezpieczeń Systemy zabezpieczeń Definicja System zabezpieczeń (safety-related system) jest to system, który implementuje funkcje bezpieczeństwa konieczne do utrzymania bezpiecznego stanu instalacji oraz jest przeznaczony

Bardziej szczegółowo