Transformatory wysokonapięciowe poprawa niezawodności, wydłużony okres eksploatacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Transformatory wysokonapięciowe poprawa niezawodności, wydłużony okres eksploatacji"

Transkrypt

1 Transformatory wysokonapięciowe poprawa niezawodności, wydłużony okres eksploatacji David Boutacoff Streszczenie Niezawodność sieci przesyłowej w znacznej mierze zależy od transformatorów wysokonapięciowych, których okres eksploatacyjny w wielu przypadkach dobiega końca. W ramach programów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez EPRI od wielu lat opracowywane są ulepszone praktyki eksploatacyjne, zaawansowane czujniki monitorujące stan techniczny oraz techniki analizowania czynników ryzyka, które umożliwiają zapobieganie awariom oraz optymalizację działania tych urządzeń i wydłużenie okresu ich eksploatacji. Zainstalowane w stacjach elektroenergetycznych i elektrowniach transformatory pracują w sposób ciągły, aby zapewnić niezakłócony przepływ mocy w sieci przesyłowej. W elektrowniach atomowych oraz węglowych urządzenia te stanowią połączenie z linią blokową, umożliwiając przesył wyprodukowanej energii elektrycznej oraz zasilanie systemów pomocniczych podczas wyłączenia generatora. Inny rodzaj transformatorów działa w rozdzielniach sieci przesyłowej, gdzie redukują napięcie do poziomu odpowiedniego dla lokalnych sieci dystrybucyjnych. Jak widać, te urządzenia są niezwykle ważnym i jednocześnie bardzo kosztownym elementem systemu elektroenergetycznego. Dlatego też poświęcone im prace badawczo-rozwojowe skupiają się przed wszystkim na problemie zapewnienia ich niezawodności w trakcie całego okresu eksploatacyjnego. Wiele z obecnie funkcjonujących transformatorów zainstalowanych w latach i zbliża się do końca projektowanego okresu eksploatacji. W latach i awarie tych urządzeń występowały stosunkowo rzadko, jednak z upływem lat należy się spodziewać, że będzie ich coraz więcej. Ponieważ są one trudne do przewidzenia, utrudnią proces decyzyjny w zakresie planowania środków na ich naprawy lub wymianę. Dodatkowo sytuację komplikuje fakt, iż z biegiem czasu znacznie wzrosło ich obciążenie, przy jednoczesnym zaostrzeniu wymogów niezawodności. W szczególności dotyczy to transformatorów podwyższających napięcie w elektrowniach pracujących przy obciążeniu podstawowym, gdyż działają one bez przerwy z prawie pełną wydajnością. Ponadto, podłączone bezpośrednio do dużych generatorów, narażone są na przepływy wysokich prądów zakłóceniowych. Awarie transformatorów powodują nie tylko przerwy w dostawie energii elektrycznej, ale mogą również prowadzić do wycieków oleju, pożarów i uszkodzeń współpracujących z nimi urządzeń. Ich wymiana jest niezwykle kosztowna i czasochłonna, a czas realizacji zamówienia na ogół przekracza rok. Ogromne rozmiary tych urządzeń i ich waga dochodząca do setek ton stanowią znaczne utrudnienie dla transportu. Wymiana trójfazowego transformatora dużej mocy podwyższającego napięcie zainstalowanego w elektrowni atomowej często trwa jeszcze dłużej, a urządzenia te trzeba dostarczać w specjalnych wagonach kolejowych. Koszt wymiany wynosi średnio 3-6 milionów dolarów, w zależności od wymaganego napięcia i mocy. - Transformatory to jeden ze słabych punktów zarówno systemu prze- 84

2 syłowego, jak i źródeł wytwórczych twierdzi Michael Howard, starszy wiceprezes ds. badań i rozwoju w EPRI. Jeśli awaria transformatora wystąpi w stacji, która łączy elektrownię z siecią przesyłową, będzie miała takie same konsekwencje, jak awaria elektrowni i może w efekcie prowadzić do jej nieplanowego odłączenia. - Awaria transformatora w elektrowni atomowej wiąże się z poważnymi zagrożeniami zauważa Neil Wilmhurst, dyrektor ds. technologii dla elektrowni z zespołu zajmującego się energetyką jądrową w EPRI. Jeśli dojdzie do zakłócenia pracy transformatora podwyższającego napięcie, będzie to skutkowało nie tylko zatrzymaniem produkcji, ale również wpłynie na systemy bezpieczeństwa. Brak możliwości natychmiastowej wymiany uszkodzonego urządzenia sprawi, że utracone zyski oraz koszty zasilania tymczasowego obsługiwanego przez nie obszaru mogą przekroczyć milion dolarów dziennie. Dodatkowo będą temu towarzyszyły awarie elementów pobliskiej stacji elektroenergetycznej, takich jak transformatory czy budynki. Wspólny projekt Instytut EPRI od wielu lat prowadzi prace badawcze w zakresie zapobiegania awariom transformatorów i wydłużenia ich okresu eksploatacji. Przeprowadzone w ich ramach analizy dotyczyły między innymi praktyk eksploatacyjnych oraz sposobów wydłużenia eksploatacji, a także technologii diagnozujących i monitorujących, które w czasie rzeczywistym dostarczają dane na temat stanu technicznego urządzenia i symptomów potencjalnych awarii. W chwili obecnej EPRI realizuje projekt z udziałem trzech zespołów (Przesył i Wykorzystanie Energii, Energetyka Jądrowa oraz Wytwarzanie Energii), w ramach którego opracowywany jest tzw. Przewodnik po transformatorach dużej mocy, zwany również Miedzianą Księgą, zawierający obszerne i szczegółowe informacje na temat różnych rodzajów transformatorów zebrane w jednym opracowaniu. Ponadto EPRI nawiązał współpracę z amerykańskim Instytutem Eksploatacji Energetyki Jądrowej (INPO) w celu uzupełnienia powyższego opracowania o wszelkie niezbędne informacje dotyczące transformatorów instalowanych w elektrowniach atomowych. Niezwykle ważnym elementem prowadzonych badań jest udział w nich przedsiębiorstw elektroenergetycznych, dostawców transformatorów oraz ich bezpośrednich użytkowników. Jako forum wymiany informacji i doświadczeń ma służyć Grupa Użytkowników Transformatorów i Stacji Elektroenergetycznych, stworzona przez działające w strukturach EPRI Centrum Zastosowań Technologii Jądrowych. - Duża różnorodność grupy umożliwia gromadzenie, opracowywanie i rozpowszechnianie informacji na temat praktyk eksploatacyjnych oraz doświadczeń związanych z naprawą transformatorów wylicza starszy kierownik projektu, Wayne Johnson. Grupa użytkowników składa się z trzech zespołów roboczych: Transformatory Dużej Mocy, Urządzenia Stacji Elektroenergetycznych oraz Zapewnienie Niezawodności Sieci. Pierwszy z nich funkcjonuje jako komitet doradczy podczas opracowywania Miedzianej Księgi. Będzie ona zawierała opis doświadczeń uczestników sektora w zakresie projektowania, testów fabrycznych, wyboru modeli, dokumentacji zakupu, dostawy, eksploatacji i konserwacji transformatorów, a także wyniki badań nad zaawansowanymi technologiami monitorowania w czasie rzeczywistym, z uwzględnieniem analiz zjawiska rozbłysku słonecznego i udaru piorunowego. Ponadto znajdą się w niej przeznaczone dla spółek elektroenergetycznych wytyczne w zakresie monitorowania stanu technicznego, testowania oraz eksploatacji transformatorów dużych mocy, z których skorzystają również inżynierowie odpowiedzialni za poszczególne elementy składowe transformatorów oraz za pracę systemu. Z uwagi na niezwykle obszerną tematykę opracowywanego zagadnienia pracę nad przygotowaniem księgi zaplanowano na kilka lat. - Miedziana Księga to pierwsza praca dotycząca wszystkich aspektów użytkowania transformatorów przedstawionych z punktu widzenia przedsiębiorstwa elektroenergetycznego informuje Luke van der Zel, kierownik techniczny w zespole ds. Przesyłu i Wykorzystania Energii. Znajdą się w niej wyniki projektów przeprowadzonych przez EPRI w ciągu ostatnich dziesięcioleci uzupełnione o informacje i doświadczenia uzyskane od uznanych ekspertów branżowych, a także analizy w zakresie mechanizmów powstawania awarii, zaawansowanych czujników, monitorowania stanu technicznego w czasie rzeczywistym oraz zarządzania eksploatacją transformatorów. Miedziana Księga jest opracowywana w ramach programu badawczego EPRI dotyczącego stacji elektroenergetycznych, którego celem jest rozwój technologii i narzędzi wspomagających eksploatację urzą- 85

3 dzeń stacji, między innymi w zakresie diagnostyki, monitorowania, utrzymania oraz zarządzania środkami trwałymi. Mechanizmy powstawania awarii Analizy mechanizmów powstawania awarii transformatorów oraz czynników ryzyka ukierunkowały prace badawczo-rozwojowe w zakresie poprawy oceny stanu tych urządzeń oraz wydłużenia ich okresu eksploatacji. - W przypadku transformatorów możemy wyodrębnić cztery zasadnicze przyczyny awarii wyjaśnia Nicholas Abi-Samra, starszy kierownik techniczny w zespole ds. Przesyłu i Wykorzystania Energii. Są to awarie izolacji, wewnętrzne uszkodzenia mechaniczne, przegrzanie oraz uszkodzenia urządzeń pomocniczych, takich jak przełączniki zaczepów pod obciążeniem czy pompy. Wśród czynników ryzyka wyróżniamy przedwczesne starzenie się oraz degradację izolacji, uszkodzenia izolacji spowodowane udarami napięciowymi (np. udar piorunowy lub przełączający), prądy zwarciowe związane z awariami zewnętrznymi oraz błędy produkcyjne lub projektowe. W niektórych miejscach dodatkowo mogą wystąpić prądy indukowane geomagnetycznie związane z burzami słonecznymi, które przeciążają transformatory i powodują uszkodzenia ich izolacji. - Mechanizmy powstawania awarii transformatorów są niezwykle złożone, a przez to trudne do sklasyfikowania dodaje Abi-Sambra. - Dodatkowo mogą one być spowodowane przez kilka czynników ryzyka. Najbardziej kosztowne i najpoważniejsze w skutkach są uszkodzenia izolacji wewnętrznej. Częstą przyczyną awarii transformatorów najwyższych napięć jest zawilgocenie. W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy też, że za uszkodzenia często odpowiada korozja siarkowa w papierowo-olejowej izolacji transformatorów. EPRI nawiązał również współpracę z podmiotami zajmującymi się złomowaniem transformatorów w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat procesów degradacji i przebiegu awarii tych urządzeń. Czujniki monitorowania w czasie rzeczywistym Mechanizmom powstawania uszkodzeń transformatora towarzyszą pewne symptomy, które rozpoznane odpowiednio wcześniej, mogą dostarczyć cennych informacji na temat bieżącego stanu technicznego oraz przewidywanego czasu działania urządzenia. Należą do nich między innymi wyładowania niezupełne, temperatury tzw. punktów gorących uzwojenia oraz zawartość gazów rozpuszczonych w oleju izolacyjnym spowodowana degradacją izolacji. Dzięki rozpoznaniu i pomiarom tych symptomów inżynierowie będą w stanie określić tempo degradacji oraz zaplanować odpowiednie naprawy i czynności konserwacyjne, dzięki którym można będzie uniknąć niezwykle kosztownych i poważnych w skutkach awarii. Najlepszą gwarancją bezawaryjnej pracy transformatora jest właściwy monitoring stanu technicznego, na podstawie którego ustanawiane są priorytety w zakresie napraw, remontów lub wymiany urządzeń twierdzi Abi-Samra. EPRI prowadzi prace badawcze nad czujnikami dostarczającymi dane na temat stanu technicznego transformatorów, których nie da się pozyskać tradycyjnymi metodami. Chcemy, aby te czujniki znalazły się w miejscach, gdzie do tej pory nie było to możliwe, by były stosunkowo tanie i dostarczyły nam zupełnie nowych danych wyjaśnia van der Zel. Czujniki światłowodowe. Wyładowania niezupełne stanowią jeden z najtrudniejszych do zmierzenia symptomów awarii transformatora. Tradycyjne technologie pomiarowe wykorzystywały czujniki montowane na zewnątrz, które bardzo często odbierały zakłócenia elektryczne. EPRI prowadzi obecnie pracę nad rozwojem czujników światłowodowych, które dostarczą danych na temat procesów degradacji we wnętrzu transformatora. Mowa tutaj o czujniku pomiaru gazu w izolacji olejowej oraz czujniku akustycznym do wykrywania wyładowań niezupełnych. Z uwagi na ich niewielki rozmiar, każdy z nich może być wykonany z wiązki włókna, która przesyła sygnały informujące zarówno o uszkodzeniach elektrycznych, jak i cieplnych. Umożliwi to precyzyjne ustalenie przyczyn wyładowań niezupełnych oraz stworzenie profilu temperatur w uzwojeniu. Zakończono już testy wstępne tych urządzeń, które dały obiecujące rezultaty. Zanim jednak przeprowadzone zostaną projekty demonstracyjne w warunkach rzeczywistych, konieczne będą dodatkowe testy laboratoryjne oraz wprowadzenie w nich niezbędnych modyfikacji. Półprzewodnikowe czujniki gazu. Biuro Innowacji Technicznych instytutu EPRI prowadzi badania nad mikroczujnikami o homogenicz- 86

4 nej strukturze, które mogą wykryć pojawienie się wodoru (przyczyna wyładowań niezupełnych) oraz acetylenu (przyczyna powstawania łuków elektrycznych). Te niewielkie urządzenia umożliwią opłacalny pod względem ekonomicznym monitoring w czasie rzeczywistym gazów rozpuszczonych w oleju izolacyjnym transformatorów. Trójwymiarowe czujniki emisji akustycznej. Jednym z najczęstszych sposobów wykrywania wyładowań niezupełnych jest metoda emisji akustycznej. EPRI pracuje obecnie nad jej zastosowaniem do detekcji pęcherzyków gazu powstałych wskutek przegrzania się elementów transformatora. Badania te znajdują się obecnie w fazie projektów demonstracyjnych przeprowadzanych przez współpracujące z EPRI przedsiębiorstwa elektroenergetyczne. Ich celem jest przetestowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie określania położenia pęcherzyków w przestrzeni trójwymiarowej. Instytut kontynuuje także prace nad opracowywaniem algorytmów umożliwiających rozróżnienie źródeł potencjalnych awarii od symptomów starzenia się i degradacji urządzeń. Wspomniane czujniki będą stanowiły podstawę technologii monitorowania w czasie rzeczywistym stanu technicznego transformatorów zainstalowanych w stacjach elektroenergetycznych oraz elektrowniach, która umożliwi jego sprawną i efektywną ekonomicznie ocenę. Analityka zarządzania eksploatacją transformatorów Oprócz wyżej wymienionych innowacyjnych czujników przeznaczonych do oceny stanu technicznego transformatorów, warto pamiętać, że przedsiębiorstwa elektroenergetyczne już w chwili obecnej dysponują danymi, które mogą im ułatwiać procesy decyzyjne w zakresie napraw lub wymiany urządzeń i przyczynić się do wzrostu ich niezawodności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji. W tym celu pomocna będzie opracowana przez EPRI metodyka klasyfikująca transformatory w zależności od ich środowiska eksploatacyjnego oraz historii eksploatacyjnej, z uwzględnieniem takich czynników jak zużycie termiczne, zagrożenie piorunowe, wielkość prądów zwarciowych i czas ich trwania, wyniki badań oleju izolacyjnego oraz obciążenie krytyczne. - Klasyfikacja ta umożliwia spółce elektroenergetycznej analizę stanu technicznego posiadanych transformatorów i wyodrębnienie zagrożonych urządzeń, które następnie poddaje się bardziej szczegółowym badaniom wyjaśnia Bhavin Desai, starszy kierownik projektu programu badawczego poświęconego stacjom elektroenergetycznym. Skupienie uwagi jedynie na zagrożonych jednostkach jest o wiele bardziej opłacalne niż przeprowadzanie rutynowych inspekcji wszystkich urządzeń bez wyjątku. Metoda ta wykorzystuje dane historyczne z archiwów spółek, systemów zarządzania eksploatacją oraz wytycznych klasyfikacji. Są one następnie przekształcane za pośrednictwem algorytmów diagnostycznych oraz modułów systemu eksperckiego w informacje, które efektywnie wspierają procesy decyzyjne oraz wykonawcze. Firma energetyczne Duke Energy zastosowała niedawno wyżej opisaną metodykę w procesie oceny stanu technicznego 222 transformatorów, wyodrębniając dzięki niej 13 zagrożonych jednostek. System podzielił je na dwie kategorie: urządzenia, w których pojawiły się symptomy awarii wiążące się z wadami produkcyjnymi lub problemami eksploatacyjnymi, oraz urządzenia, których poziom degradacji wskazuje, że ich okres eksploatacji zbliża się do końca. Podobną procedurę przeprowadziło w 2009 r. amerykańskie Tri-State Generation and Transmission Association, które zweryfikowało 381 transformatorów, wyodrębniając 12 urządzeń wymagających bardziej szczegółowych analiz: pięć z nich zbliżało się do końca okresu eksploatacji, zaś w przypadku siedmiu zaobserwowano zagrożenia awarią związane między innymi z przegrzaniem, zwarciami oraz niekorzystnymi zjawiskami w rdzeniu miedzianym. - Ponieważ podlega mi prawie 400 transformatorów, bardzo wysoko oceniam możliwości, jakie oferuje ten program opowiada główny elektryk w Tri-State, Rosa DelaCruz. Dzięki temu możemy skoncentrować się na zagrożonych jednostkach i efektywnie ocenić, czy w danym przypadku wystarczy jedynie przeprowadzić stosowną naprawę czy też konieczna będzie wymiana całego urządzenia. Baza danych transformatorów oraz wydłużenie okresu eksploatacji Aby pozyskać wszelkie niezbędne informacje wymagane do efektywnego zarządzania eksploatacją transformatorów, EPRI wraz z part- ELEKTRO NERGETYKA nr 1 (3) /

5 nerami programu gromadzi i opracowuje bazę danych sektorowych. Umożliwi ona przeprowadzenie szerszych analiz dla skuteczniejszego wyznaczania intensywności awarii sprzętu, wczesnej identyfikacji symptomów awarii oraz stosowania najwłaściwszych praktyk w zakresie eksploatacji i dokumentacji. Niniejsza baza danych zawiera między innymi informacje z zakresu awarii, historii pracy i eksploatacji oraz stosowanych urządzeń, a dane wyszukuje się według typu transformatora, producenta, modelu, rocznika, zastosowania oraz profilu ryzyka. - Baza ta umożliwia przedsiębiorstwom elektroenergetycznym korzystanie zgodnie z polityką poufności z danych sektorowych na temat transformatorów, które mogą wspierać procesy decyzyjne w zakresie zarządzania środkami trwałymi dodaje Desai. Ułatwia także planowanie eksploatacji, napraw i wymiany urządzeń oraz minimalizację całkowitych kosztów zakupu i eksploatacji, w tym również kosztów awarii. EPRI wydaje również opracowania dotyczące wydłużenia okresu eksploatacyjnego transformatorów, w których zawarte są praktyczne informacje na temat efektywnej ekonomicznie eksploatacji i oceny stanu technicznego. Należy do nich między innymi raport pt. Transformatory dużej mocy koniec okresu eksploatacji, wskazujący na potrzebę planowania długoterminowego w celu zapobiegania awariom bądź efektywnego zwalczania ich skutków. Połączenie monitoringu stanu technicznego urządzeń z wiedzą na temat mechanizmów powstawania awarii ułatwia inżynierom podjęcie decyzji, czy w danym wypadku należy zastosować środek w postaci wymiany całego urządzenia, remontu lub wdrożenia lepszej jakości systemu monitorowania. - Transformatory dużej mocy są jednymi z najważniejszych elementów systemu przesyłowego oraz systemu wytwórczego, a także głównym aktywami kapitałowymi stacji elektroenergetycznych dodaje Mike Howard. Szeroki zakres prowadzonych przez EPRI programów badawczo-rozwojowych poświęconych transformatorom umożliwi spółkom elektroenergetycznym skuteczne zapobieganie awariom tych urządzeń, wydłuży okres ich eksploatacji i poprawi niezawodność działania. Firmy zyskają dzięki temu znaczne oszczędności związane z obniżonymi kosztami eksploatacji, napraw i przestojów, możliwość odroczenia zakupu nowych jednostek oraz cenne informacje i narzędzia wspierające procesy decyzyjne w zakresie zarządzania eksploatacją transformatorów. Autorem artykułu jest David Boutacoff. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z następującymi osobami: Neil Wilmshurst, tel ; Luke van der Zel, tel lub Bhavin Desai, tel Neil Wilmhurst - dyrektor ds. technologii dla elektrowni z zespołu zajmującego się energetyką jądrową. Przed rozpoczęciem pracy w EPRI (2003) pracował dla AmerGen (elektrownia jądrowa TMI-1) oraz British Energy (elektrownia jądrowa Sizewell B). Wcześniej przez 13 lat służył w marynarce wojennej jako oficer mechanik na okręcie podwodnym z napędem jądrowym. Uzyskał tytuł inżyniera na wydziale inżynierii elektrycznej, mechanicznej i kontrolnej w Royal Naval Engineering College w Manadon oraz magistra administracji obronnej w Cranfield Institute of Technology w Shrivenham; ukończył studia podyplomowe w zakresie technologii reaktorów jądrowych w Royal Naval College w Greenwich. Luke van der Zel - kierownik techniczny w zespole ds. Przesyłu i Wykorzystania Energii. Obecnie zajmuje się badaniami nad rozdzielnicami izolowanymi gazem, transformatorami mocy oraz czujnikami do monitoringu rozdzielnic, a także projektami demonstracyjnymi opartymi na rezultatach badań prowadzonych przez EPRI. Zanim dołączył do zespołu EPRI (2001), pracował 11 lat w Eskom na terenie RPA. Zdobył tytuł doktora inżyniera na wydziale elektrycznym Uniwersytetu Witwatersrand (RPA). Bhavin Desai - starszy kierownik projektu programu badawczego poświęconego stacjom elektroenergetycznym prowadzonego przez Zespól ds. Przesyłu i Wykorzystania Energii. Obecnie nadzoruje prace badawcze w zakresie zarządzania eksploatacją aktywów stacji, optymalizacji eksploatacji urządzeń stacji oraz zarządzania cyklem eksploatacji bezpieczników, a także rozwoju technik analizowania czynników ryzyka. Przed rozpoczęciem pracy w EPRI (2001) pracował ponad trzy lata w Duke Energy, gdzie zajmował się planowaniem aktywów i rozwoju systemu, a także analizami technicznymi. Uzyskał tytuł inżyniera indyjskiego Uniwersytetu Saurashtra oraz tytuł magistra inżyniera Uniwersytetu Stanowego w Oklahomie na wydziale elektrycznym. Artykuł ukazał się w EPRI Journal, Fall Został opublikowany za zgodą wydawcy. 88

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie eksploatacją w elektroenergetyce

Zarządzanie eksploatacją w elektroenergetyce Zarządzanie eksploatacją w elektroenergetyce dr inŝ. Szczepan Moskwa Energetyka jądrowa we współczesnej elektroenergetyce Studium podyplomowe, Jaworzno 2009/2010 Bezpieczeństwo energetyczne Definiuje je

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do dokumentu Moduł polityki zarządzania

1. Wprowadzenie do dokumentu Moduł polityki zarządzania MCP Moduł polityki zarządzania, V2, 1/1/2003 Strona 1 WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE W KONTEKŚCIE PROGRAMU UE: THE EUROPEAN MOTOR CHALLENGE PROGRAMME Moduł polityki zarządzania

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie termowizji w diagnostyce ograniczników przepięć

Zastosowanie termowizji w diagnostyce ograniczników przepięć Zastosowanie termowizji w diagnostyce ograniczników przepięć Systemy elektroenergetyczne składają się z duŝej liczby elementów, z których kaŝdy moŝe ulec uszkodzeniu stając się przyczyną awarii. Koszty

Bardziej szczegółowo

DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Politechnika Warszawska

DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Politechnika Warszawska Jan Maciej Kościelny, Michał Syfert DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych Instytut Automatyki i Robotyki Plan wystąpienia 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Centrum Energetyczne NZ 2

Centrum Energetyczne NZ 2 Centrum Energetyczne NZ 2 - kompleksowy system zasilania awaryjnego i gwarantowanego PROBLEM: Ryzyko wystąpienia awarii zasilania jest w obecnym czasie relatywnie duże i stanowi realne zagrożenie w każdym

Bardziej szczegółowo

Systemy niskiego napięcia Usługi serwisowe

Systemy niskiego napięcia Usługi serwisowe Systemy niskiego napięcia Usługi serwisowe Zarządzanie cyklem eksploatacji Cykl eksploatacji i serwis Instalacja i rozruch ABB oferuje specjalistyczne doradztwo i doraźne wsparcie techniczne przed instalacją

Bardziej szczegółowo

STL MF Instrukcja montażowa

STL MF Instrukcja montażowa STL MF Instrukcja montażowa Elektroniczny wielofunkcyjny regulator prędkości obrotowej, silników jednofazowych (230V, 50Hz) przystosowanych do regulacji napięciowej. Dane techniczne Napięcie 230V 50Hz

Bardziej szczegółowo

Zasada i wymagania dotyczące ryglowania i blokowania osłon ruchomych. Marek Trajdos LUC-CE Consulting

Zasada i wymagania dotyczące ryglowania i blokowania osłon ruchomych. Marek Trajdos LUC-CE Consulting Zasada i wymagania dotyczące ryglowania i blokowania osłon ruchomych. Marek Trajdos LUC-CE Consulting Norma PN-EN ISO 14119 Osłony blokujące należy instalować w takiej minimalnej odległości od zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Elektrycznego

Program praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Elektrycznego Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych (w zakładach wytwarzających lub przesyłających energię elektryczną) przygotować osprzęt elektroenergetyczny do budowy sieci i rozdzielni,

Bardziej szczegółowo

KAPELLA SIGMA. 45 W 55 W 74 W 26 843, 00 zł. 34 000 h. 19 miesięcy NOWOCZESNA I ENERGOOSZCZĘDNA LAMPA LED. co najmniej tyle możesz oszczędzić

KAPELLA SIGMA. 45 W 55 W 74 W 26 843, 00 zł. 34 000 h. 19 miesięcy NOWOCZESNA I ENERGOOSZCZĘDNA LAMPA LED. co najmniej tyle możesz oszczędzić NOWOCZESNA I ENERGOOSZCZĘDNA LED SIGMA 45 W 55 W 74 W 26 843, 00 zł co najmniej tyle możesz oszczędzić 34 000 h tyle dłużej będzie Ci służyć 19 miesięcy tyle wystarczy, aby zwrócił się koszt jej zakupu

Bardziej szczegółowo

BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM identyfikacja zagrożeń, normy i najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa pracy doświadczenia pokontrolne i powypadkowe Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Lean Maintenance. Tomasz Kanikuła

Lean Maintenance. Tomasz Kanikuła Tomasz Kanikuła Plan wystąpnienia Wprowadzenie Ustanowienie priorytetów Klasyfikowanie kategorii uszkodzeń Strategia postępowania z częściami zamiennymi Podsumowanie Cel Efektywne wykorzystanie przestojów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303 Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych (w zakładach wytwarzających lub przesyłających energię elektryczną) - przygotować osprzęt

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Charakterystyka produktu Zastosowanie Przekładniki prądowe jednordzeniowe KON-24 wykonane są w izolacji żywicznej stanowiącej zarówno

Bardziej szczegółowo

MAS 711 SYSTEM MONITOROWANIA POMP FLYGT

MAS 711 SYSTEM MONITOROWANIA POMP FLYGT MAS 711 SYSTEM MONITOROWANIA POMP FLYGT System monitoringu, który zawsze pamięta. MAS 711 jest nowoczesnym systemem monitoringu zaprojektowanym do prezentowania i rejestrowania parametrów pracy pomp w

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa sygnalizacja stanów awaryjnych w systemach rur preizolowanych

Cyfrowa sygnalizacja stanów awaryjnych w systemach rur preizolowanych Cyfrowa sygnalizacja stanów awaryjnych w systemach rur preizolowanych proaktywny system nadzoru i wykrywania usterek Centralny nadzór i sygnalizacja stanów awaryjnych systemów rur preizolowanych Generowanie

Bardziej szczegółowo

Kto mówi, że ZAE nie oferuje wszystkiego?

Kto mówi, że ZAE nie oferuje wszystkiego? ZAE Serwis Kto mówi, że ZAE nie oferuje wszystkiego? Serwis ZAE Sp. z o. o. od ponad 20 lat zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem i wdrażaniem urządzeo automatyki energetycznej. Inspirowani potrzebami

Bardziej szczegółowo

wspiera bezpieczeństwo energetyczne Zadania związane z zabezpieczeniem miejskiej infrastruktury Róża Różalska

wspiera bezpieczeństwo energetyczne Zadania związane z zabezpieczeniem miejskiej infrastruktury Róża Różalska PSE-Centrum wspiera bezpieczeństwo energetyczne EURO 2012 Róża Różalska PSE Centrum SA Grupa Kapitałowa PSE Operator Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia

Bardziej szczegółowo

System zarządzania energią wg ISO 50001 założenia, korzyści

System zarządzania energią wg ISO 50001 założenia, korzyści System zarządzania energią wg ISO 50001 założenia, korzyści Konferencja Polskiego Forum ISO 14000 Stan obecny i perspektywy rozwoju systemów zarządzania środowiskowego Warszawa, 17-18.04.2012 Andrzej Ociepa,

Bardziej szczegółowo

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. ul. Wały Dwernickiego 117/121 42-202 Częstochowa Pracownia Informatyki Numeron Sp.

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązanie zadania dla zawodu technik elektryk

Przykładowe rozwiązanie zadania dla zawodu technik elektryk Projekt realizacji prac z zakresu lokalizacji i usunięcia uszkodzenia nagrzewnicy oraz wykonanie dokumentacji z zakresu wykonanych prac w układzie sterowania silnika ZAŁOŻENIA (Założenia do projektu prac

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Proces produkcji kabli elektrycznych

Proces produkcji kabli elektrycznych Proces produkcji kabli elektrycznych TOP CABLE Witamy w TOP CABLE. Jesteśmy jednym z największych na świecie producentów przewodów i kabli elektrycznych. VIDEO-BLOG Na tym video-blogu pokażemy jak produkujemy

Bardziej szczegółowo

Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal

Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal System nadzoru linii produkcyjnych: śledzenie partii produkcyjnej. System do nadzoru produkcji on-line, w czasie rzeczywistym. Kraków, 2011 Kraków Spółka informatyczna

Bardziej szczegółowo

WHITE PAPER. Większa niezawodność elektrowni dzięki odpornym na awarie sieciom światłowodowym - bypass optyczny w farmach wiatrowych

WHITE PAPER. Większa niezawodność elektrowni dzięki odpornym na awarie sieciom światłowodowym - bypass optyczny w farmach wiatrowych Courtesy of Vestas Wind Systems A/S WHITE PAPER Większa niezawodność elektrowni dzięki odpornym na awarie sieciom światłowodowym - bypass optyczny w farmach wiatrowych Courtesy of Vestas Wind Systems A/S

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD OFERTY SEBA POLSKA DIAGNOSTYKA ON-LINE I OFF-LINE ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE

PRZEGLĄD OFERTY SEBA POLSKA DIAGNOSTYKA ON-LINE I OFF-LINE ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE PRZEGLĄD OFERTY SEBA POLSKA DIAGNOSTYKA ON-LINE I OFF-LINE ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE przygotował: Tomasz Sozański Baunach (Seba Dynatronic) Radeburg (Hagenuk KMT) Przegląd urządzeń dla energetyki - lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Lp. 1. 2. Temat Wykorzystanie kolejowej sieci energetycznej SN jako źródło zasilania obiektu wielkopowierzchniowego o przeznaczeniu handlowo usługowym Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne?

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne? POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna PROGRAMY, PROJEKTY, PROCESY zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie zasilania na przykładzie Data Center

Zabezpieczenie zasilania na przykładzie Data Center Zabezpieczenie zasilania na przykładzie Data Center ISBN 978-83-269-3931-0 Rozwiązania dla obiektów i urządzeń o zwiększonych wymaganiach w zakresie ciągłości dostaw energii elektrycznej UON08 Cena: 89

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Projekty wiatrowe realizowane w ramach energetyki rozproszonej

Projekty wiatrowe realizowane w ramach energetyki rozproszonej Projekty wiatrowe realizowane w ramach energetyki rozproszonej Energetyka Specyfika rozproszona działania Energetyka rozproszona to przede wszystkim produkcja energii elektrycznej blisko potencjalnych

Bardziej szczegółowo

25% Pełny monitoring Świeże spojrzenie na oszczędność energii. www.danfoss.com/foodretail. oszczędności energii

25% Pełny monitoring Świeże spojrzenie na oszczędność energii. www.danfoss.com/foodretail. oszczędności energii MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Pełny monitoring Świeże spojrzenie na oszczędność energii Kompletne rozwiązania dla małych sklepów spożywczych 25% oszczędności energii Połączenie profesjonalnego sterowania

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa?

Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa? Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa? 14-15.03. 2013 Czeladź Mirosław Semczuk Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. miroslaw.semczuk@arp.com.pl Podstawowy warunek:

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Grupy Roboczej Platformy PPP ds. efektywności energetycznej

Spotkanie Grupy Roboczej Platformy PPP ds. efektywności energetycznej Spotkanie Grupy Roboczej Platformy PPP ds. efektywności energetycznej Cele i zadania zespołu ds. opracowania krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii

Bardziej szczegółowo

Ciągła kontrola stanu izolacji sieci zasilających i sterowniczych

Ciągła kontrola stanu izolacji sieci zasilających i sterowniczych Biuro Techniczno-Handlowe PRO-MAC 91-492 Łódź, ul. Bema 55 Ciągła kontrola stanu izolacji sieci zasilających i sterowniczych Konferencja Naukowo-Techniczna Badania eksploatacyjne i diagnostyka w elektroenergetyce

Bardziej szczegółowo

Ogrzewamy inteligentnie Veolia Energia Warszawa Paweł Balas Dyrektor Projektu Inteligentna Sieć Ciepłownicza

Ogrzewamy inteligentnie Veolia Energia Warszawa Paweł Balas Dyrektor Projektu Inteligentna Sieć Ciepłownicza Ogrzewamy inteligentnie Veolia Energia Warszawa Paweł Balas Dyrektor Projektu Inteligentna Sieć Ciepłownicza 74 Forum EEŚ w ramach Energy Days - 30 czerwca 2015 roku Warszawa Veolia Energia Warszawa Veolia

Bardziej szczegółowo

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Zielono-żółta siła. Filtry do maszyn budowlanych

Zielono-żółta siła. Filtry do maszyn budowlanych Zielono-żółta siła Filtry do maszyn budowlanych Gwarantowana jakość oryginalnego wyposażenia. Program produktów MANN-FILTER do maszyn budowlanych: Filtry powietrza Filtry oleju Filtry wstępne paliwa Filtry

Bardziej szczegółowo

Sposób funkcjonowania

Sposób funkcjonowania Stratus Avance został zaprojektowany w sposób, który w przypadku wystąpienia awarii ma zminimalizować czas przestoju i zapobiec utracie danych. Jednocześnie rozwiązanie ma być tanie i łatwe w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

Systemy zabezpieczeń

Systemy zabezpieczeń Systemy zabezpieczeń Definicja System zabezpieczeń (safety-related system) jest to system, który implementuje funkcje bezpieczeństwa konieczne do utrzymania bezpiecznego stanu instalacji oraz jest przeznaczony

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 24 lutego 2015 r. Nazwa i adres: AB 323 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

SAR PW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

SAR PW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa SAR PW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Żegańska 1 04-713 Warszawa tel. (+48 22) 615-70-74 tel. (+48 22) 615-83-74 fax (+48 22) 615-77-15 sarserwis@sarserwis.pl Od przeszło

Bardziej szczegółowo

VIII KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA ODBIORCY NA RYNKU ENERGII

VIII KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA ODBIORCY NA RYNKU ENERGII 1 METRYKA KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A. jest przedsiębiorstwem z prawie 50-letnią tradycją. Powstało w 1961 r. Począwszy od 12 września 1991 r., KGHM Polska Miedź S.A. jest spółką akcyjną.

Bardziej szczegółowo

FOTOWOLTAIKA Dzisiaj działamy z myślą o jutrze!

FOTOWOLTAIKA Dzisiaj działamy z myślą o jutrze! FOTOWOLTAIKA Dzisiaj działamy z myślą o jutrze! Kompetencje Firma Mogą Państwo zaufać naszemu wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie fotowoltaiki, z szerokimi kompetencjami naszego partnera Solery GmbH,

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci bez zgody wydawcy zabronione. Autor oraz wydawca dołożyli wszelkich starań aby zawarte

Bardziej szczegółowo

Właściwe rozwiązania i odpowiedzi. BIG INVEST Group. Prezentacja

Właściwe rozwiązania i odpowiedzi. BIG INVEST Group. Prezentacja Właściwe rozwiązania i odpowiedzi BIG INVEST Group Prezentacja Absolwent Wydziału Chemii Politechniki Gdańskiej. Od 1989 r. działa w branży consultingowej i inżynieryjnej jako doradca w zakresie ochrony

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZENOSZENIA, PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI

INSTRUKCJA PRZENOSZENIA, PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI INSTRUKCJA PRZENOSZENIA, PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI 1. WPROWADZENIE... 2 Informacja ogólna...2 OSTRZEŻENIE...2 2. PRZENOSZENIE (ORAZ ROZPAKOWYWANIE)... 3 3. PRZECHOWYWANIE... 5 4. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Przejmij kontrolę. Technologia zapewniająca wydajność energetyczną 1

Przejmij kontrolę. Technologia zapewniająca wydajność energetyczną 1 Przejmij kontrolę Technologia zapewniająca wydajność energetyczną 1 W Circutorze zawsze przywiązywaliśmy szczególną wagę do innowacji i rozwoju technologii, aby zapewnić wydajniejsze wykorzystanie posiadanych

Bardziej szczegółowo

Porównanie implementacji Power over Ethernet za pomocą urządzeń pośrednich i switchy PoE PowerDsine

Porównanie implementacji Power over Ethernet za pomocą urządzeń pośrednich i switchy PoE PowerDsine Porównanie implementacji Power over Ethernet za pomocą urządzeń pośrednich i switchy PoE PowerDsine Sani Ronen Director of Marketing, Biała Księga Stycznia 2013 Wprowadzenie Istnieją dwie metody implementacji

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik 1. Cele kształcenia - posługiwać się dokumentacją techniczną dokumentacją serwisową oraz instrukcjami obsługi urządzeń elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

Green Energy and technology transfer at the Maritime University of Szczecin

Green Energy and technology transfer at the Maritime University of Szczecin Green Energy and technology transfer at the Maritime University of Szczecin Science for Industry: Necessity is the mother of invention: Third Networking Event dedicated to the Polish experience in the

Bardziej szczegółowo

Audyty zarządzania bezpieczeństwem - wstęp do tworzenia i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem obiektów przemysłowych.

Audyty zarządzania bezpieczeństwem - wstęp do tworzenia i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem obiektów przemysłowych. Audyty zarządzania bezpieczeństwem - wstęp do tworzenia i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem obiektów przemysłowych. Ireneusz Rogala Automatic Systems Engineering Sp. z o.o. Istotne przesłanki

Bardziej szczegółowo

85 lat tradycji i doświadczenia w produkcji transformatorów

85 lat tradycji i doświadczenia w produkcji transformatorów ISO 9001 85 lat tradycji i doświadczenia w produkcji transformatorów 1921-1931 1933-1939 1945-1967 1967-2001 2001-2006 Transformator z 1942 r. pracujący w Rożnowie 2006 - Program produkcji NOWOŚĆ! Stacje

Bardziej szczegółowo

Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin

Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin wraz z montażem autotransformatora 220/110 kv Inwestycja stacyjna Szanowni Państwo! W całym kraju prowadzony jest obecnie szereg zadań inwestycyjnych, których celem

Bardziej szczegółowo

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG 51 DO 2020 DO 2050 Obniżenie emisji CO2 (w stosunku do roku bazowego 1990) Obniżenie pierwotnego zużycia energii (w stosunku do roku bazowego 2008) Obniżenie zużycia energii elektrycznej (w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line.

Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line. Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line. Andrzej Jarosz, Prezes Zarządu ANT Sp. z o.o. 26 października 2010 Systech Wrocław Systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie. jakości energii elektrycznej (JEE) w sieci przesyłowej.

Monitorowanie. jakości energii elektrycznej (JEE) w sieci przesyłowej. Monitorowanie jakości energii elektrycznej w sieci przesyłowej Tadeusz Szczepański Jarosław Rączka PSE-Północ SA Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia

Bardziej szczegółowo

TERMIS JESTEŚ ZA STERAMI!

TERMIS JESTEŚ ZA STERAMI! ZARZĄDZANIE SIECIĄ CIEPLNĄ Monitorowanie pracy sieci w czasie rzeczywistym EFEKTYWNE DOSTARCZANIE ENERGII CIEPLNEJ is becoming TERMIS JESTEŚ ZA STERAMI! Wyzwania przyszłości już dziś! Oto jakie wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX TL-828-A wersja 1.1 Wstęp Tester TL-828-A umożliwia detekcję występujących w sieci zakłóceń i błędów okablowania, telefonicznego, UTP i STP. Odczyty

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle im. Bohaterów Września. www.zstjaslo.pl. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle tel.

INFORMATOR. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle im. Bohaterów Września. www.zstjaslo.pl. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle tel. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle INFORMATOR I. Na co zwrócid uwagę przy wyborze szkoły. Wyboru szkoły należy dokonywad kierując się: -własnymi zainteresowaniami -zapotrzebowaniem rynku pracy -opinią rodziców

Bardziej szczegółowo

CENTERLINE 2500 niskonapięciowe modułowe rozdzielnice napędowe

CENTERLINE 2500 niskonapięciowe modułowe rozdzielnice napędowe CENTERLINE 2500 niskonapięciowe modułowe rozdzielnice napędowe Inteligentne, bezpieczne i niezawodne działanie Przemysłowe modułowe rozdzielnice napędowe MCC spełniające wymagania normy IEC 61439-2 Wiodące

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PORTFOLIO: Analiza i poprawa efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp)

WNIOSEK O PORTFOLIO: Analiza i poprawa efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp) WNIOSEK O PORTFOLIO: Analiza i poprawa efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp) Autorzy: Andrzej Bień, Konrad Kułakowski, Edmund Ciesielka Opis merytoryczny a. Cel naukowy:

Bardziej szczegółowo

Termowizja prawdę ci powie

Termowizja prawdę ci powie Termowizja prawdę ci powie Autorzy: Krzysztof Patschek, ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o. Gliwice Antoni Szopa, ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o. Gliwice Artykuł został opublikowany w magazynie

Bardziej szczegółowo

Extracted from web page

Extracted from web page Extracted from web page Page 1 Inwestycje w PLM Wiem jak ważna jest opłacalność? Punkt widzenia analityka Punkt widzenia inżyniera Punkt widzenia Zarządu Różne punkty widzenia Page 2 Pierwszy krok do Inwestycji

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM SZKOLENIA I DZIEŃ 09:00 Rozpoczęcie szkolenia 1. Podstawy prawne i dokumenty dotyczące współpracy ponadnarodowej w PO KL Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

Systemy diagnostyki maszyn

Systemy diagnostyki maszyn Systemy diagnostyki maszyn Zwiększenie wydajności pojedynczych maszyn i całych zespołów Produkty i serwis Profesjonalne Nieplanowany przestój powoduje obniżenie wydajności produkcji i generuje koszty.

Bardziej szczegółowo

dr Tomasz M. Zieliński ABC Akademia Sp. z o.o. tomasz.zielinski@abcakademia.com.pl

dr Tomasz M. Zieliński ABC Akademia Sp. z o.o. tomasz.zielinski@abcakademia.com.pl dr Tomasz M. Zieliński ABC Akademia Sp. z o.o. tomasz.zielinski@abcakademia.com.pl Green Controlling and Finance - innowacyjny program studiów podyplomowych Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce 4 Rynek energii Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce Energia elektryczna jako towar Jak każdy inny towar, energia elektryczna jest wytwarzana przez jej wytwórców, kupowana przez pośredników, a

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA GRATULUJEMY! SPRZĘT AGD

KARTA GWARANCYJNA GRATULUJEMY! SPRZĘT AGD KARTA GWARANCYJNA SPRZĘT AGD GRATULUJEMY! W Państwa kuchni pojawił się nowoczesny sprzęt AGD FRANKE. To doskonały wybór. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami, które wyróżnia nowoczesna technologia

Bardziej szczegółowo

System monitoringu jakości energii elektrycznej

System monitoringu jakości energii elektrycznej System monitoringu jakości energii elektrycznej Pomiary oraz analiza jakości energii elektrycznej System Certan jest narzędziem pozwalającym na ciągłą ocenę parametrów jakości napięć i prądów w wybranych

Bardziej szczegółowo

Regulacja EHPA w sprawie badań (B3) *

Regulacja EHPA w sprawie badań (B3) * Regulacja EHPA w sprawie badań (B3) * Badanie pomp ciepła z bezpośrednim odparowaniem (typu grunt-woda) Zasady, warunki oraz metody badania opracowane w oparciu o Normy Europejskie EN 15879-1 i EN 12102

Bardziej szczegółowo

Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński

Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych Piotr Trzciński O zespole Zespół 6 osób Odpowiedzialność za: Utrzymanie infrastruktury data centre w Polsce, w tym: Service Management

Bardziej szczegółowo

Doradztwo energetyczne. Oszczędności jak na dłoni!

Doradztwo energetyczne. Oszczędności jak na dłoni! 2 doradztwo energetyczne Doradztwo energetyczne. Oszczędności jak na dłoni! EWE nie tylko dostarcza gaz ziemny i promuje ekonomiczne sposoby wykorzystania tego surowca energetycznego, ale również, jako

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące eksploatacji generatora fotowoltaicznego PV z uziemieniem

Wskazówki dotyczące eksploatacji generatora fotowoltaicznego PV z uziemieniem SUNNY CENTRAL Wskazówki dotyczące eksploatacji generatora fotowoltaicznego PV z uziemieniem 1 Wstęp Niektórzy producenci modułów w przypadku zastosowania cienkowarstwowych lub tylnostykowych modułów PV

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik 1 Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.01.00-20-021/13 Badania systemów wbudowanych do sterowania zasilania gazem oraz komunikacji w pojazdach realizowanego na podstawie umowy UDA-RPPD.01.01.00-20-

Bardziej szczegółowo

Pomiary rezystancji izolacji

Pomiary rezystancji izolacji Stan izolacji ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo obsługi i prawidłowe funkcjonowanie instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Dobra izolacja to obok innych środków ochrony również gwarancja ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są Czujniki Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Czujniki Czujniki służą do przetwarzania interesującej

Bardziej szczegółowo

Instalacje ogrzewcze w budynkach. projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania

Instalacje ogrzewcze w budynkach. projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania Instalacje ogrzewcze w budynkach. projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania Co zawiera norma PN-EN 12828:2006? W niniejszym artykule przedstawiono wybrane fragmenty normy PN-EN 12828, która

Bardziej szczegółowo

BEKO TECHNOLOGIES. Kompletny, szybki i profesjonalny serwis. Pełna diagnostyka systemów uzdatniania spręŝonego powietrza

BEKO TECHNOLOGIES. Kompletny, szybki i profesjonalny serwis. Pełna diagnostyka systemów uzdatniania spręŝonego powietrza BEKO TECHNOLOGIES SERWIS Diagnostyka i pomiary Kompletny, szybki i profesjonalny serwis Pełna diagnostyka systemów uzdatniania spręŝonego powietrza Prace diagnostyczne osuszaczy ziębniczych Prawidłowy

Bardziej szczegółowo

Program AZOTY PRO jako przykład zastosowania dobrych praktyk w procesach eksploatacji majątku produkcyjnego w Spółkach Grupy Azoty

Program AZOTY PRO jako przykład zastosowania dobrych praktyk w procesach eksploatacji majątku produkcyjnego w Spółkach Grupy Azoty Program AZOTY PRO jako przykład zastosowania dobrych praktyk w procesach eksploatacji majątku produkcyjnego w Spółkach Grupy Azoty 1 Dzięki programowi Azoty PRO zapewnimy stabilną przyszłość Azoty PRO

Bardziej szczegółowo

R AM O W Y P R O G R AM P R AK T Y K I Z AW O D O W E J. P R AK T Y K A I ( o g ó l n o k i e r u n k ow a )

R AM O W Y P R O G R AM P R AK T Y K I Z AW O D O W E J. P R AK T Y K A I ( o g ó l n o k i e r u n k ow a ) R AM O W Y P R O G R AM P R AK T Y K I Z AW O D O W E J P R AK T Y K A I ( o g ó l n o k i e r u n k ow a ) Kierunek: mechanika i budowa maszyn Wymiar praktyki: 5 tygodni po I roku studiów, tj. 25 dni

Bardziej szczegółowo

Raport Optymalnego Poziomu Wycieku II POŁOWA 2014r.

Raport Optymalnego Poziomu Wycieku II POŁOWA 2014r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu ul.1 Maja 8 47-400 Racibórz Raport Optymalnego Poziomu Wycieku II POŁOWA 2014r. Opracował: Radosław Rajda Aleksander Pośpiech Stanisław Janik Racibórz

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych

Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych Małgorzata Plechawska-Wójcik Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych Laboratorium nr 8 Eksploatacja systemu wg ITIL Wstęp ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library) metodyka zarządzania

Bardziej szczegółowo

SUSZARKA SRE-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI

SUSZARKA SRE-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI SUSZARKA SRE-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI OSTRZEŻENIE Przeczytaj ten podręcznik przed instalacją suszarki i jej użyciem. Trzymaj ten podręcznik w bezpiecznym miejscu dla użytku w przyszłości. Maszyna

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Produkcji

Katedra Inżynierii Produkcji Katedra Inżynierii Produkcji Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wiedza Zarządzanie Produkcja O kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to kierunek umożliwiaj liwiający studentom połą

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji gazowej

Rozwój kogeneracji gazowej Rozwój kogeneracji gazowej Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Zakłady PGNiG TERMIKA wytwarzają 11 procent produkowanego

Bardziej szczegółowo

Zielono-żółta siła. Filtry do maszyn rolniczych

Zielono-żółta siła. Filtry do maszyn rolniczych Zielono-żółta siła Filtry do maszyn rolniczych Program produktów MANN-FILTER do maszyn rolniczych: Filtry powietrza Filtry oleju Filtry wstępne paliwa Filtry kabinowe Systemy odpowietrzania skrzyni korbowej

Bardziej szczegółowo

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji? 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne? 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych Wstęp... 13 1. Wprowadzenie... 15 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji?... 17 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne?... 18 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu, Czym jest OnDynamic? OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Anna Podolak. 08/1999 obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A. Ul. Kuźnicka 1 72-009 Police

Anna Podolak. 08/1999 obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A. Ul. Kuźnicka 1 72-009 Police E UROPEAN CURRICULUM VITAE FORMAT DANE PERSONALNE Imię i Nazwisko: Anna Podolak Okres (od do): Nazwa i adres pracodawcy: Zajmowane stanowisko: Opis wykonywanych zadań i czynności: 08/1999 obecnie Grupa

Bardziej szczegółowo

Jednofazowy przekształtnik DC/AC dedykowany do współpracy z odnawialnymi źródłami energii

Jednofazowy przekształtnik DC/AC dedykowany do współpracy z odnawialnymi źródłami energii Jednofazowy przekształtnik DC/AC dedykowany do współpracy z odnawialnymi źródłami energii mgr inż. Adam Kawa *) adamkawa@agh.edu.pl Obecnie występująca na świecie tendencja do zastępowania klasycznych

Bardziej szczegółowo