Piknik Rodzinny. Securitas East i Securitas North Polityka Antykorupcyjna Kup ochronę przez internet Zespół w zespół z Klientem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Piknik Rodzinny. Securitas East i Securitas North Polityka Antykorupcyjna Kup ochronę przez internet Zespół w zespół z Klientem"

Transkrypt

1 Magazyn Securitas w Polsce Nr 3/2013 Piknik Rodzinny Securitas East i Securitas North Polityka Antykorupcyjna Kup ochronę przez internet Zespół w zespół z Klientem PATROL Magazyn Securitas w Polsce 03/2013

2 Wszystko zależy od nas Krzysztof Toczyski Prezes Zarządu Securitas Polska Szanowni Państwo, Jak pogodzić ogień z wodą? A właściwie jak połączyć ogień, wodę, powietrze i ziemię, czyli wszystkie żywioły kultury helleńskiej? A może, ponieważ żyjemy w świecie globalnym, trzeba dodać japoński piorun i chińskie drewno i metal? Zadania na najbliższy czas stanowią wyjątkowe wyzwanie. Powinniśmy osiągać dobry wzrost organiczny, przy jednoczesnym budowaniu marży. Oczekujemy rozwoju wyników w poszczególnych produktach i w tym samym czasie wzrostu płynności. Chcemy więcej inwestować w technikę i równolegle poprawiać cash flow. To trochę jak marzenia o niemożliwym, lecz przecież ludzie zanim wzbili się w powietrze, zanim polecieli na księżyc, zanim połączyli się globalną siecią komunikacji, też marzyli o niemożliwym. W dzisiejszych czasach globalnej gospodarki, nieprzewidywalności zjawisk ekonomicznych, oddziaływania makroorganizacji, nasz wpływ na różnego rodzaju zjawiska może się wydawać coraz mniejszy. To tylko pozór. Te same zjawiska, które wydają się anonimizować każdego z nas powodują, że siła jednostki i jej wpływ na rzeczywistość wzrasta. Wystarczy przywołać takie zjawiska jak ACTA, czy społeczne ruchy klientów, aby zdać sobie sprawę jak szybko i skutecznie jednostki mogą łączyć się w grupy dla realizacji wspólnych projektów. Z jaką prędkością lokalne inicjatywy mogą przybierać globalny wymiar. Jak szybko nowa myśl dociera do najdalszych zakątków świata. Co to ma wspólnego z działalnością firm, a w szczególności z realizacją zadań przez Securitas? Otóż wydaje się, że bardzo wiele. Ostatnio, podczas swojego wykładu w Warszawie, Jeremy Gutsche podawał przykład metod działania sieci handlowej Zara. W przedsiębiorstwie tym, zamiast tradycyjnego wyprzedzającego planowania kolekcji wiosna, lato, jesień, zima, obserwuje się aktualne panujące na rynku trendy i preferencje konsumenckie, następnie błyskawicznie realizuje płynące stąd wnioski. Czas od naszkicowania konkretnego modelu do wprowadzenia go do 1763 sklepów w 86 krajach (sierpień 2013) został skrócony nawet do 8 dni! Ten przykład jest znakiem czasów i kluczem do pogodzenia żywiołów. Tłumacząc to na proste słowa, mądrość, odwaga i szybkość są cechami dającymi prawdziwe przewagi. Synonimem mądrości w czasach dzisiejszej ekonomii jest innowacyjność. Z pojęciem tym wiąże się odejście od wyłączności tradycyjnych działów badawczo-rozwojowych na odkrywanie nowych idei. Wyzwaniem naszych czasów jest stworzenie kultury firmy, która w całej swojej strukturze poradzi sobie z przeciwstawnymi zjawiskami: tendencją do stabilizowania bieżącego sposobu prowadzenia działalności i zapobiegania ryzykom zagrażającym kontynuacji sprawdzonych, powtarzalnych sposobów działania z jednej strony oraz koniecznością szybkiego znajdowania i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, zmierzających do utrzymania się przedsiębiorstwa na gwałtownie zmieniającym się rynku z drugiej strony. Wymaga to tego, aby pracownicy działali w ramach jasnych struktur przedsiębiorstwa dla prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej i jednocześnie byli zdolni do łączenia się w dyscyplinarne, bądź interdyscyplinarne grupy dla realizacji określonych, zdefiniowanych projektów. W ten sposób najlepsze umysły Securitas kierowane inicjatywami powstałymi na różnych poziomach mogą tworzyć idee przyszłości, korzystając z doświadczeń dnia dzisiejszego. Czy to jest realne? Czy tak się da pracować? Popatrzmy wokół, jak niepostrzeżenie odeszliśmy od tradycyjnego modelu zawodowego: edukacja, zatrudnienie, rozwój kariery w danym zawodzie. W dzisiejszych czasach pracujemy już w okresie nauki, ciągle uczymy się w czasie realizacji zadań zawodowych. Pracując nawet w jednej firmie obejmujemy wiele stanowisk, a i na tym samym stanowisku musimy błyskawicznie podążać za rozwojem technicznym, zmianą relacji socjalnych czy otoczenia biznesowego. My już łączymy żywioły, trzeba sobie tylko z tego zdać sprawę i jeszcze mocniej otworzyć granice naszych umysłów. Mamy struktury segmentowe, regionalne, produktowe. Wykorzystujmy je. Bądźmy łowcami inicjatyw, bądźmy łowcami innowacji! Łączmy lokalne inicjatywy w globalną całość i centralnie realizowane projekty w lokalną korzyść. Szybko i odważnie, bo w dzisiejszych czasach coraz bardziej dosłownie: Wszystko zależy od nas! Krzysztof Toczyski Prezes Zarządu

3 CEO Alf Göransson Prezes i CEO Securitas AB Koleżanki i Koledzy, W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2013 roku wzrost sprzedaży organicznej Grupy Securitas wyniósł 1 procent, co odzwierciedla trudną sytuację makroekonomiczną w większości krajów europejskich. Kondycja rynku usług ochrony w krajach takich jak Francja, Portugalia i Hiszpania dalej się pogarsza. Gospodarka amerykańska natomiast stopniowo odbija się od dna, a nasze filie w Ameryce Łacińskiej nadal wykazują silny wzrost organiczny. W bieżącym kwartale marża operacyjna we wszystkich naszych dywizjach utrzymuje tendencję zwyżkową. Podobnie było w kwartale poprzednim. Dzieje się tak głównie ze względu na działania związane z restrukturyzacją oraz redukcją kosztów, które podjęliśmy w zeszłym roku. Zwiększenie sprzedaży rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i technologii W roku 2012 udział technologii i rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa w całkowitej sprzedaży Securitas wyniósł 6 procent. Obiecałem naszym udziałowcom, że do końca 2015 roku potroimy tę wartość, dlatego przeznaczamy coraz więcej zasobów na rozwój tego obszaru. W rezultacie tych działań, w pierwszej połowie 2013 roku udział technologii i rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa w całkowitej sprzedaży wzrósł do 7 procent. Wyznaczyliśmy sobie bardzo ambitny cel, a sukces i szybkość realizacji zależą od naszego nastawienia. Cieszy mnie, gdy widzę, jak krok za krokiem coraz bardziej się do niego zbliżamy. Na naszych rynkach powstaje wiele interesujących rozwiązań technologicznych oraz rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, a my musimy doskonalić sposoby wymiany pomysłów, zarówno w zakresie samej technologii, jak również, co nie mniej ważne, w zakresie działań związanych z marketingiem i sprzedażą. Przed nami niewątpliwie interesujący okres. Dalsze usprawnianie przepływów pieniężnych W ostatnich latach poświęciliśmy wiele uwagi kwestii przepływów pieniężnych. Zauważyliśmy, że ogólnoświatowy kryzys finansowy wydłużył średni czas oczekiwania na płatności ze strony Klientów. Co więcej, niektórzy regulują swoje zobowiązania w niewielkim zakresie, inni zaś nie płacą ich wcale. Sytuacja ta spowodowała osłabienie naszych przepływów pieniężnych. Sporządzone przez nas miesięczne zestawienie przepływów na poszczególnych rynkach pokazało jednakże, że nie we wszystkich krajach sytuacja wyglada źle. Pomimo bardzo ciężkich warunków makroekonomicznych w Hiszpanii i Portugalii, dywizja Security Services w krajach Ameryki Południowej i Środkowej radzi sobie dobrze. Również wskaźnik rotacji należności w dywizji Security Services w Ameryce Północnej jest rekordowo niski. Jednak w wielu europejskich krajach obecna sytuacja znacznie odbiega od naszych oczekiwań. W mojej opinii przyczyną jest brak koncentracji na terminowym odzyskiwaniu należności od naszych Klientów, podczas gdy my terminowo regulujemy zobowiązania względem naszych dostawców. Niezależnie od powodu takiej sytuacji, nie możemy jej tolerować. Stan bieżących przepływów pieniężnych Grupy Securitas przypomina ten z roku ubiegłego. I podobnie jak w roku ubiegłym, zamknięcie roku 2013 z dobrym wynikiem finansowym wymaga od nas osiągnięcia bardzo dobrych przepływów pieniężnych w kolejnych dwóch kwartałach. Uważam, że przepływy pieniężne stanowią element odpowiedzialnego zarządzania na wszystkich poziomach. Trzeba o tym pamiętać w codziennej pracy, a przede wszystkim skracać czas pomiędzy realizacją usług dla Klienta, a otrzymaniem za nie zapłaty. Tylko takie podejście gwarantuje sukces. Akwizycja operacji w zakresie technologii Nadal stosujemy restrykcyjne zasady dotyczące konsolidacji. Wyjątek stanowiły niektóre mniejsze operacje technologiczne w krajach takich jak Niemcy, Szwecja, czy Urugwaj, które wytworzyły efekt synergii i pozwoliły wykreować nowe obszary kompetencji. Oprócz wspomnianych konsolidacji technologicznych, przejęliśmy portfolio Klientów i aktywa spółki ISS Facility Services w Holandii. Podobna sytuacja miała miejsce rok temu w Norwegii, kiedy z bardzo dobrym rezultatem przejęliśmy portfolio Klientów ISS w zakresie świadczenia usług ochrony. Alf Göransson President and CEO Wydawca Securitas Polska Sp. z o. o. Cybernetyki Warszawa tel Redakcja i skład Okładka Securitas Polska Sp. z o. o. Autor zdjęcia Andrzej Wyrwicki Małgorzata Rejman Na zdjeciu Paweł Suszko tel podczas Baltic Sail 2013 fax PATROL Magazyn Securitas w Polsce 03/2013

4 Polityka Antykorupcyjna Grupy Securitas Grupa Securitas od kilku lat sukcesywnie wdraża zintegrowany program Polityki Zrównoważonego Rozwoju, do którego należą Wartości i Etyka Securitas, relacje z pracownikami, działania proekologiczne i zasady prowadzenia działalności biznesowej. Jednym z elementów tego programu jest Polityka Antykorupcyjna, której celem jest usystematyzowanie zasad właściwego i etycznego postępowania w odniesieniu do potencjalnych sytuacji o charakterze korupcyjnym oraz niektórych form konfliktu interesów, a także przeznaczania wydatków na reprezentację i prezenty. Polska przyjęła wytyczne Polityki Antykorupcyjnej w październiku br. Securitas wierzy w wolny rynek dla świadczenia usług ochrony oraz w wolne i uczciwe środowisko konkurencyjne, dlatego prowadzenie działalności Securitas wyklucza wszelkie formy nieuprawnionych korzyści, gratyfikacji i innych korzyści sprzecznych z Kodeksem Wartości i Etyki, Polityką Antykorupcyjną, przepisami prawa i normami branżowymi. Pracownicy Securitas powinni zgłaszać wszystkie przypadki propozycji lub żądania świadczenia korzyści. W celu uniknięcia choćby sugestii niezgodnego z prawem lub nieetycznego zachowania, pracownicy powinni zawsze dokonywać właściwej oceny oraz dokładać wszelkich starań, aby uniknąć sytuacji, które mogą prowadzić do skojarzeń lub podejrzeń o korupcję. Pojęcia nieuprawnionych korzyści i zachowań korupcyjnych dotyczą wręczania świadczenia oraz przyjmowania a nawet ułatwiania przyjmowania świadczenia. Korzyść majątkowa może mieć następujące formy: - środki pieniężne lub inne formy zapłaty i korzyści oferowane w celu otrzymania kontraktu, uzyskania pozwolenia lub licencji, - darowizny prowadzące do określonych korzyści, - niektóre świadczenia bez wartości finansowej, takie jak: członkostwo w klubach, prestiżowe nagrody itp., - prezenty i fundusze reprezentacyjne przeznaczone do wpływania na odbiorcę do działania w określony sposób, - tzw. gratyfikacje za uzyskanie decyzji lub ułatwienie procesu. Niektóre formy prezentów związanych z prowadzeniem działalności oraz wydatki reprezentacyjne mogą być uzasadnione i dopuszczalne pod warunkiem, że mieszczą się w ramach wytycznych Polityki Antykorupcyjnej Securitas, są zgodne z przepisami i wykorzystywane w dobrej wierze. Zazwyczaj dopuszczalne korzyści to takie, które mogą być wręczane jawnie i nie mogą być uznane za wpływające na proces podejmowania decyzji. Taki charakter mają np. drobne okolicznościowe upominki przekazywane naszym Klientom wraz z życzeniami z okazji Świąt Bożego Narodzenia. W okresie październik-grudzień 2013 będą prowadzone wewnętrzne szkolenia z zasad Polityki Antykorupcyjnej dla pracowników administracyjnych, Menedżerów Ochrony Fizycznej Stałej i Patroli, Inspektorów Nadzoru oraz Szefów Ochrony Obiektów. Elementy Polityki Antykorupcyjnej będą również częścią szkolenia wstępnego oraz okresowego dla pracowników ochrony fizycznej stałej i doraźnej. Moduł dotyczący Polityki Antykorupcyjnej zostanie włączony do programu Kursu dla Menedżerów. Polityka Antykorupcyjna będzie również elementem spotkań w ramach przeglądu systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008. Korupcja - obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie, przyjmowanie przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek nienależnej korzyści majątkowej, osobistej lub innej, dla niej samej lub jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu funkcji publicznej lub w toku działalności gospodarczej. W przypadku znalezienia się w sytuacji próby korupcji pracownik powinien poinformować daną osobę o zasadach Polityki Antykorupcyjnej Securitas, a informacje o zaistniałym zdarzeniu przekazać menedżerowi lub przełożonemu. Trwają zapisy na szkolenia Dział Naboru i Szkoleń Securitas prowadzi nabór na kursy i szkolenia dla pracowników Securitas. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z przełożonym lub z Działem Naboru i Szkoleń: Olga Popczyk, Trener - Specjalista ds. Szkoleń , Janusz Raczyński, Menedżer ds. Naboru i Szkoleń, Najbliższe szkolenia: Kurs dla Menedżerów Ochrony Fizycznej Stałej. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 listopada br, testy kwalifikacyjne odbędą się w lokalnych biurach Securitas do 30 listopada, planowane rozpoczęcie zajęć luty Wstępne warunki przyjęcia na kurs to licencja POF II stopnia, wykształcenie min. średnie, przynajmniej roczny staż pracy w Securitas, prawo jazdy min. B, znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Excel). Stypendium im. Melkera Schörlinga. Coroczne, kilkudniowe szkolenie w jednym z krajów Securitas umożliwiające wymianę doświadczeń na międzynarodowym forum. Podstawowym warunkiem jest komunikatywna znajomość języka angielskiego. Termin składania wniosków upływa 5 grudnia 2013 r. Bliższych informacji o terminie udziela Dział Szkoleń. Jeżeli chcesz pogłębiać wiedzę i zdobywać nowe kwalifikacje zapytaj o poniższe kursy: Kurs na licencję POF I stopnia Kurs na licencję POF II stopnia Kurs dla pracowników Segmentu Retail, Industry, Logistic, Aviation.

5 Wydarzenia Securitas East i Securitas North W związku z kolejnym etapem procesu integracji spółek, które w ostatnich latach dołączyły do Grupy Kapitałowej Securitas w Polsce, zmianie uległy nazwy firm Purzeczko-Grupa Securitas Sp. z o.o. i Nordserwis Securitas Sp. z o o. Spółki przyjęły odpowiednio nazwy Securitas East Sp. z o.o. i Securitas North Sp. z o.o. Skład Zarządu obu spółek oraz profil działalności nie uległ zmianie. Proces rejestracji zmian jest w toku i zakończy się z chwilą wydania stosownego postanowienia przez Sąd. Otrzymaliśmy Securitas Polska otrzymała tytuł Diament 2013 przyznawany przez magazyn gospodarczy Forbes elicie polskich firm. Tegoroczne Diamenty były siódmą edycją rankingu firm najszybciej zwiększających swoją wartość, opracowanego przez redakcję miesięcznika Forbes we współpracy z wywiadownią gospodarczą BISNODE. Pod uwagę brane były wszystkie przedsiębiorstwa posiadające REGON, które w roku 2011 osiągnęły przychód co najmniej 5 mln złotych, złożyły sprawozdania finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego, są rentowne, mają wysoką płynność bieżącą i nie zalegają z płatnościami. W tegorocznym zestawieniu pod uwagę zostały wzięte wyniki finansowe osiągnięte w latach 2009, 2010 i W wyniku tych analiz zostało wyłonionych 1931 przedsiębiorstw spełniających kryteria Forbesa. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba Diamentów spadła z 2051 do 1931, czyli o 5,9 procent. Diamenty przyznawane przez znany na całym świecie magazyn gospodarczy Forbes to jedne z najbardziej prestiżowych wyróżnień, które cieszą się dużym uznaniem i szacunkiem w świecie ekonomii i biznesu. Magazyn Forbes został założony w 1917 roku przez B.C. Forbesa i od ponad 90 lat jest jednostką opiniotwórczą i kompendium wiedzy na temat biznesu. Nazwa diament pochodzi od greckiego adamas (łac. diamentum) i oznacza niepokonany, niezniszczalny. Zestawienie Diamentów Forbesa obejmuje to, co absolutnie najważniejsze - wzrost wartości przedsiębiorstw mierzony przez trzy kolejne lata. Wyniki tegorocznej edycji pokazują obraz gospodarki widziany przez pryzmat polskich firm. Jedyna grupa, która odnotowała wzrost to duże firmy. Widać, że silni, jeżeli wiedzą jak radzić sobie z tym trudnym otoczeniem, z pewnością mają potencjał, aby rosnąć - Jacek Pochopień, zastępca redaktora naczelnego Forbes. Dzielimy się wiedzą! Specjalizacja Polski w świadczeniu usług ochrony dla sektora Retail zaowocowała propozycją jednego z naszych międzynarodowych Klientów rozszerzenia współpracy na rynek francuski. Z tego właśnie powodu w czerwcu gościliśmy przedstawicieli Securitas z Francji odpowiedzialnych za sektor Retail. Celem wizyty było zapoznanie się ze specyfiką i strukturą kontraktu prowadzonego w Polsce. Spotkanie obejmowało równiez wizję lokalną u Klienta wraz z Grupą Kontrolną. Jest to grupa pracowników dedykowana wyłącznie do obsługi Klienta, która zajmuje się weryfikacją oraz oceną bezpieczeństwa, identyfikacją zagrożeń, szkoleniami dla pracowników Klienta i Securitas obsługujących kontrakt. Konsekwencją rozmów w Polsce była również nasza wizyta we Francji i poznanie przez nas specyfiki tamtego rynku. Po przedstawieniu oferty Klient zadecydował o nawiązaniu współpracy przy świadczeniu usług ochrony dla pierwszej części placówek handlowych. Polska zadeklarowała pomoc kolegom z Francji w zakresie przeprowadzenia szkoleń w Polsce dla pracowników z Francji i przekazanie know-how związanego z obsługą kontraktu.

6 Piknik Rodzinny Piknik Rodzinny Piknik Rodzinny Piknik

7 Na Pikniku byłam po raz drugi. Atmosfera sprzyjała aktywnemu spędzaniu czasu i nie wiadomo kiedy minął cały dzień. Pyszne jedzenie piknikowe. Każdy, zarówno dorośli jak i dzieci, mógł znaleźć coś dla siebie. Liczne gry, zabawy i konkursy dla dzieci, dorosłych i całych rodzin integrowały wszystkich uczestników. Zespół muzyczny zachęcał do tańczenia. Podsumowując - piknik był na piątkę! Katarzyna Lech, Stargard Szczeciński Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu całej rodziny za tak wspaniale zorganizowany piknik. Byliśmy do samego końca, dzieci cudownie spędziły czas i do dziś wspominają ten dzień. Zróżnicowane atrakcje, konkursy i zabawy nie pozwoliły się nudzić. Wspaniały zespół i rodzinna atmosfera sprawiła, że bdziemy długo wspominać piknik i już czekamy na kolejny. Stanisław Szpilewski, Warszawa Super jedzenie, świetnie zorganizowane zabawy dla dzieci, fajny zespoł muzyczny, jednym słowem świetnie śię bawiliśmy. Już dziś wszyscy zgłaszamy się na Piknik 2014 i zapraszamy do Katowic. Zespół Pracowników Ochrony, Gliwice W Securitas pracuję od kilku miesięcy, na Pikniku byłem po raz pierwszy. Miłym zaskoczeniem była różnorodność atrakcji, które towarzyszyły imprezie, jednak nam najbardziej podobała się muzyka oraz możliwość tańczenia. Wojciech Kimak, Oława Rodzinny Piknik Rodzinny Piknik Rodzinny Piknik Rodzinny PATROL Magazyn Securitas w Polsce 03/2013

8 Nasze usługi Kup system alarmowy przez internet Rozmowa z Sylwestrem Bręczewskim, Menedżerem ds. Rozwoju Sprzedaży Internetowej Kupochrone.pl to nasz pionierski projekt, który zapoczątkował nową formę dostępu do usług ochrony. Oferujemy gotowe rozwiązania alarmowe zabezpieczające Dom, Rodzinę, Firmę i Samochody. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów przygotowaliśmy serwis, który pozwala każdemu nie opuszczając domu zamówić odpowiedni system alarmowy. Wszystkie pakiety są bezprzewodowe, łatwe w montażu i oparte na nowoczesnych technologiach. W przypadku zmian lokalizacji firm lub mieszkań bardzo łatwo przenieść system do nowych pomieszczeń. Dodatkowo na stronie zamieściliśmy wiele przydatnych informacji o bezpieczeństwie. Można też zaprenumerować newsletter, gdzie informujemy o wydarzeniach, atrakcyjnych promocjach i nowościach oraz wypełnić krótką ankietę, która pozwoli nam rozwijać serwis zgodnie z oczekiwaniami Klientów. lokalizację na mapie oraz aktualny stan pojazdu. Jako jedna z nielicznych firm ochrony w Polsce możemy monitorować pojazdy oraz wysłać ochronę na terenie całego kraju, a dzięki naszej międzynarodowej strukturze możemy świadczyć taką usługę również na terenie UE. Jak wygląda proces zakupu? Należy wybrać produkt, opcję sprzedaży i wypełnić formularz z danymi osobowymi. W ciągu 2 dni kontaktujemy się i ustalamy termin instalacji i podpisania umowy. Płatność następuje z pierwszą fakturą abonamentową. Osoby preferujące bezpośredni kontakt ze sprzedawcą lub potrzebujące dodatkowych informacji, mogą skorzystać z opcji kontaktu telefonicznego i skonsultować wybór pakietu. Nasz przedstawiciel może też umówić się na bezpośrednie spotkanie. Dla kogo dedykowana jest taka forma sprzedaży? Dla każego, czyli małych i średnich firm oraz Klientów indywidualnych, którzy chcą szybko zamówić profesjonalny system alarmowy. Alarmy informują nie tylko o włamaniu, ale ostrzegają również o zaniku zasilania, zalaniu oraz ulatnianiu się gazu i czadu (wtedy pakiet należy rozbudować o dodatkowe urządzenia). Oferta obejmuje całą Polskę, natomiast interwencja Patroli może mieć bardziej ograniczony zasięg. Na stronie kupochrone.pl można wpisać kod pocztowy miejsca zamieszkania i od razu otrzymamy informację, czy dana okolica może być patrolowana przez Securitas lub firmy współpracujące. Czym możemy pochwalić się na tle konkurencji? Zabezpieczamy nie tylko domy i firmy, ale również obiekty ruchome, które możemy również monitorować. Każdy z pojazdów wyposażony w GPS jest widoczny na specjalnej stronie internetowej, gdzie można ustalić jego A co z Klientami, którzy już mają zainstalowany system alarmowy? Proponujemy rozbudowanie systemu alarmowego o nadajnik GSM zapewniający całodobowy nadzór Centrum Monitoringu oraz interwencję Patroli, ponieważ niemonitorowany system jest tylko samotnie wyjącą syreną alarmową. Istnieje możliwość świadczenia usług samego monitoringu wraz z powiadomieniem wskazanych osób lub instytucji. Dodatkowo Patrole Securitas mogą świadczyć usługi podjazdów kontrolnych, asyst przy otwieraniu i zamykaniu obiektów, dowozu i odbioru kluczy. Czy jest jakaś oferta specjalna? Klienci, którzy skutecznie polecą kolejnego Klienta, otrzymują 2 miesiące abonamentu za symboliczną złotówkę miesięcznie. Oferta specjalna dotyczy również nowego Klienta, który otrzymuje 1 miesiąc abonamentu za symboliczną złotówkę. Aby skorzystać z promocji należy polecić znajomego za pomocą formularza zamieszczonego na stronie kupochrone.pl.

9 Nasze zespoły Zespół w zespół z Klientem Co powoduje, że nasi Klienci są zadowoleni ze współpracy z Securitas? Nowe rozwiązania technologiczne, elastyczność pracy, możliwość zdalnej weryfikacji realizacji zadań? Z pewnością tak, ale jak się okazuje, najważniejsi są pracownicy, to oni są pierwszą linią kontaktu z Klientem, z jego kontrahentami i wspólnie z Klientem na bieżąco ustalają zakres zadań zespołu. UBS Service Centre, będący częścią UBS - jednej z najbardziej cenionych instytucji finansowych świata jest właśnie takim Klientem, który przede wszystkim ceni wysokie kwalifikacje i bezpośrednią współpracę z pracownikami Securitas. Charakter prowadzonej przez Klienta działalności i fakt dokonywania operacji na danych o wyjątkowo newralgicznym charakterze powoduje, że oczekiwania wobec pracowników ochrony są bardzo wysokie. Od początku współpracy duże znaczenie przywiązywano do doboru, selekcji oraz szkoleń pracowników recepcji i ochrony. Proces rekrutacji był wieloetapowy i obejmował między innymi testy, wywiady, a w ostatnim etapie również bezpośrednie spotkania z przedstawicielami Klienta. Każdy z pracowników musiał wykazać się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego i posiadać licencję POF. Śmiało można powiedzieć, że taki skład zespołu jest elitarny. Niezwykle rzadko można spotkać takie podejście Klienta, dla którego najważniejszy jest każdy pracownik i jakość współpracy na poziomie operacyjnym. Takie stanowisko Klienta jest wręcz niespotykane, ale pozwoliło na zbudowanie profesjonalnego zespołu. Pracownicy ochrony to wyjątkowy team o wysokich kompetencjach zawodowych, którzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje. Co wyróżnia zespół? Dobra znajomość języka angielskiego, licencja POF, ponadprzeciętne zaangażowanie i uczynność każdego pracownika. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Pan Andrzej Wiertek, Szef Ochrony Obiektu oraz Pan Tomasz Pelczar, Dowódca Zmiany. Można powiedzieć, że są oni filarami całego zespołu. Nasz Klient szczególnie podkreśla rolę tych pracowników w budowaniu zespołu ochrony oraz kierowanie nim, opracowanie procedur bezpieczeństwa, organizację pracy recepcji w dwóch lokalizacjach obiektu, nienaganną realizację usług i wdrożenie wewnętrznych procesów zarządzania ryzykiem. Cenione są nie tylko wysokie kompetencje, ale i zaangażowanie wykraczające poza zakres obowiązków oraz postawa będąca wzorem wartości Securitas - uczynności, uczciwości i czujności - podkreśla Łukasz Chodkowski - Menedżer OFS. Zadowolenie z pracy to bardzo istotna kwestia. Możliwość wykorzystania swoich kwalifikacji i doświadczeń oraz dalszego kształcenia daje poczucie osobistej satysfakcji z wykonywanej pracy, a co za tym idzie, motywację i zaangażowanie. Bardzo istotne dla mnie jest również zadowolenie Klienta. Słowa pochwały od Klienta, a takie kierowane są do nas bardzo często, są budujące i nadają sens naszej pracy. Uważam, że sukces leży po obu stronach. Oczywiście staramy się sprostać wszelkim oczekiwaniom Klienta, ale bez otwartej postawy, chęci współpracy, traktowania nas naprawdę jak profesjonalnego partnera w biznesie, współpraca na linii Klient-Securitas nie byłaby satysfakcjonująca dla obu stron. Do naszych zadań należy również świadczenie usług recepcyjnych. Nasz Klient to międzynarodowa korporacja, a my jesteśmy pierwszą linią kontaktu i wizytówką naszego Klienta wobec Jego Klientów. Postawiliśmy sobie za cel bycie nie tylko profesjonalną firmą zapewniającą bezpieczne warunki do prowadzenia biznesu, ale również firmą, którą osoby odwiedzające siedzibę Klienta zapamiętają jako zespół ludzi uczynnych, uśmiechniętych i służących pomocą. Serwis recepcyjny i pracownicy ochrony fizycznej to jeden team. Zespół, który sprawdza się zawsze i w każdej sytuacji. Andrzej Wiertek, Szef Ochrony Obiektu Securitas Tajemnicą sukcesu każdego zespołu jest niewątpliwie umiejętność współpracy. To prawdziwy zaszczyt móc pracować w takim zespole jak ten, do którego obecnie należę. Zawsze możemy na sobie polegać. W takim zespole jak nasz nie ma ciężkich zadań, ponieważ wspólnymi siłami pracujemy na sukces. Pracując z takimi ludźmi przychodzę do pracy z uśmiechem na twarzy i z tym uśmiechem wracam do domu. Moją współpracę z Klientem opieram na partnerstwie, a wzajemne zrozumienie swoich potrzeb owocuje dobrze wykonaną pracą. A ja mam największą satysfakcję ze swojej pracy kiedy wiem, że Klient jest z niej zadowolony. Tomasz Pelczar, Dowódca Zmiany Securitas Pracownicy ochrony i recepcjonistki Securitas, którzy wspierają naszą pracę w obu budynkach, to ludzie pod każdym względem wyjątkowi, ze szczególnym zaangażowaniem wykonujący zadania związane z bezpieczeństwem ludzi, mienia i informacji. Pragnę podkreślić, że pracownicy świadczący usługi w naszej firmie stanowią część większego zespołu - współpracowników UBS. Bardzo cenimy sobie pomoc naszych kolegów i koleżanek, zapewniającą sprawne funkcjonowanie biura, przyjemną atmosferę i poczucie bezpieczeństwa. Darzymy się nie tylko szacunkiem, ale też dużą sympatią i lubimy ze sobą pracować. Wysoko cenię kompetencję i osobiste umiejętności zespołu Securitas w naszych obiektach. Małgorzata Sularczyk, Associate Director Manager, Corporate Real Estate & Administrative Services UBS Service Centre (Poland) Sp. z o.o. PATROL Magazyn Securitas w Polsce 03/2013

10 Ochranialiśmy... Wystawy W czerwcu pracownicy Securitas brali udział w Warszawie w zabezpieczaniu prestiżowej wystawy włoskiej biżuterii, którą prezentowały 52 włoskie firmy. W wystawie udział wzięło ponad 100 kupców z 23 państw świata, a na specjalny pokaz biżuterii zaproszono ponad 350 gości. W wystawie i pokazie wzięły udział firmy, których biżuteria charakteryzuje się oryginalnością, precyzją i wyjątkowym wzornictwem. W czerwcu zabezpieczaliśmy również wystawę fotograficzną Marca Theiss - Lost in Time, która otwierała Miesiąc Luksemburga w Warszawie. Ekspozycja odbyła się w Soho Factory, nowoczesnym centrum sztuki i designu, które powstało w miejscu dawnych zakładów przemysłowych. Wystawa nawiązywała do fabryki opon w Hannoverze, gdzie 30 hal zostało ozdobionych unikalnymi pracami graffiti. Moto Safety Day to jeden z eventów, w którym uczestniczyliśmy po raz kolejny, a którego idea jest nam bardzo bliska. Jest to cykliczna impreza poświęcona bezpieczeństwu na drodze. Podobnie jak w ubiegłych latach, byliśmy Partnerem tej akcji. Podczas imprezy, która odbyła się w Sopocie przy molo, można było sprawdzić, czy dzieci są bezpieczne w drodze do szkoły, przypomnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy, spróbować zdać egzamin na prawo jazdy, uzyskać tytuł autostradowego wzoru bezpieczeństwa. Liczne konkursy, pokazy motoryzacyjne, program edukacji dla najmłodszych, symulacja wypadku z udziałem motocyklisty, symulatory dachowania i zderzeń przyciągnęły na Moto Safety Day tysiące osób, dla których bezpieczeństwo jest tak samo ważne jak dla nas. W czerwcu zabezpieczaliśmy lądowanie należącego do firmy Wiśniowski, dwusilnikowego śmigłowca Agusta Westland GrandNew. Lądowanie odbyło się na cywilnym lotnisku Muchowiec w centrum Katowic. Helikopter ma dużą, wyciszoną kabinę, która mieści pilota i 6 pasażerów zapewniając komfort umożliwiający prowadzenie spotkania biznesowego. Maszyna wyposażony jest w system naprowadzania pionowego do lądowania z wykorzystaniem GPS, zintegrowany system zarządzania lotem i jego wizualizacji. Ostrzega również o przeszkodach oraz ma funkcję nagrywania parametrów lotu. To pierwszy tego typu śmigłowiec w Polsce, a jego wartość to ok. 6 mln euro. Śmigłowiec lądował w związku z inauguracją nowego salonu Ferrari, otwartego przez dealera Ferrari w Polsce, Grupę Pietrzak. Morskie eventy: Pomorskie Rendez-Vous, Baltic Sail, Szanty Pod Żurawiem W ochronie morskich eventów specjalizujemy się od wielu lat. W czerwcu odbyło się pierwsze Pomorskie Renedez- Vous organizowane przez firmę Sunreef Yachts. pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza oraz Marszałka Województwa Pomorskiego, Mieczysława Struka. Ranga spotkania sprzyjała prezentacji luksusowych produktów. Polskie stocznie Sunreef Yachts, Galeon i Delphia Yachts prezentowały jachty, a Ferrari i Mercedes Benz zapraszały do obejrzenia luksusowych modeli swoich samochodów. Spotkaniu towarzyszył pokaz mody najnowszej kolekcji domu mody LA MANIA. Gośćmi imprezy byli przedstawiciele świata showbiznesu, biznesmeni z Polski i z zagranicy, miłośnicy żeglarstwa, mody i motoryzacji. Moto Safety Day Lądowanie śmigłowca W lipcu tradycyjnie już uczestniczyliśmy w obchodach Baltic Sail. Jest to największa międzynarodowa impreza żeglarska Gdańska. Komandorem zlotu był Mateusz Kusznierewicz, który otrzymał z rąk Prezydenta Pawła Adamowicza tytuł Ambasadora Miasta Gdańska do spraw Morskich. Celem imprezy jest integracja środowisk żeglarskich obejmujących wszystkie rodzaje jednostek pływających. Największą atrakcją tegorocznego zlotu były pełnomorskie żaglowce, które cumowały w marinie w centrum miasta i udostępniały swoje pokłady zwiedzającym. W tym roku w imprezie uczestniczyło ponad 100 jednostek z różnych stron świata. Ogromną popularnością cieszyły się rejsy żaglowcami po Zatoce Gdańskiej, w których udział wzięło ponad tysiąc osób. Imprezę zakończyła Parada wszystkich jednostek na Motławie. Imprezą otwierającą Baltic Sail była XIII edycja festiwalu Szanty pod Żurawiem, jednego z najbardziej znanych.eventów szantowych w Europie. Atrakcją wieczoru był występ 32 osobowego chóru Zawisza Czarny oraz przekazanie symbolicznego klucza do bram Gdańska przez kapitania największej jednostki biorącej udział w zlocie. W tym roku klucz otrzymał Michaił Novikov, kapitan rosyjskiego żaglowca Kruzensztern. Festiwal był również okazją do podsumowania akcji Gdańsk ratuje Żaglowiec. Dochód z nagranych w trakcie festiwalu płyt został przekazany na odbudowę żaglowca Zaruski. Ochroną opisanych powyżej eventów zajmowali się pracownicy Securitas z Regionu Północnego. Zdjęcia (od lewej): Andrzej Wyrwicki, Adam Andruszkiewicz, Mirosław Kropidłowski

11 Na ścieżkach kariery Grzegorz Szkolnik Dyrektor Regionu Ochrony Staż pracy w Securitas: 15 lat Pracownik Ochrony, Dowódca Zmiany, Szef Ochrony Oriflame Poland Szef Ochrony Gazowni Warszawskiej Szef Ochrony Danone Szef Ochrony Technicolor Polska Szef Ochrony Flanders Business Park Kierownik Rejonu Ochrony Dyplomy i kursy: POF II stopnia, Kurs dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, Szkolenie Trudne rozmowy z pracownikami, Kurs dla Szefów Ochrony Obiektu, Kurs Menedżerów Ochrony Fizycznej Stałej W branży ochrony pracuję od 1998 r. Pamiętam jak dziś rozmowę z przyszłym przełożonym, panem Leszkiem Imielczykiem, który biorąc pod uwagę moje doświadczenie z BOR i ochrony placówek dyplomatycznych, zmotywował mnie do jej podjęcia, informując o możliwościach rozwoju zawodowego w strukturach Securitas. Z zawodu jestem masarzem (nie mylić z masażystą). Zawód bardzo stary. Potrafię zatroszczyć się o jakość spożywanych produktów zwierzęcych goszczących na naszych stołach. Z branżą ochrony związałem się ponieważ wcześniej zajmowałem się ochroną VIP-ów, ambasad i placówek dyplomatycznych. Mój pierwszy dzień pracy był interesujący, ponieważ zapoznałem się z zupełnie nowymi obowiązkami i procedurami, z którymi niekoniecznie się zgadzałem. Jednak po pewnym czasie przyznałem ich zasadność. Największe wrażenie zrobiła na mnie atmosfera panująca w moim Inspektoracie. Pierwszy raz spotkałem się z taką grupą, która zawsze niesie pomoc i sprawy niemożliwe załatwia od ręki. Jest to doskonały zespół kolegów, którzy mogą liczyć na siebie i mówią jednym językiem. Satysfakcję daje mi podziękowanie Klienta za profesjonalnie wykonywaną usługę. Moja recepta na sukces to wytrwała praca od pierwszego dnia nad swoimi umiejętnościami w połączeniu z zaangażowaniem i obowiązkowością. Później trzeba się znaleźć we właściwym miejscu o właściwym czasie i mieć trochę szczęścia. Planuję pogłębiać swoją wiedzę i dalszą edukcję w kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego. Uczciwość, Czujność i Uczynność to walory, które powinien posiadać każdy człowiek, nie tylko pracownik Securitas. Praca w Securitas w moim przypadku to etapowość, rozwój i szkolenia. Krok po kroku poznaję i uczestniczę w szkoleniach w różnych segmentach oraz zarządzam coraz większymi grupami pracowników. Gdybym mógł zapoznać się z pracą na innym stanowisku to chciałbym poznać obowiązki i zadania Menedżera OFS. Gdybym nie był związany z branżą ochrony to otworzyłbym własną działalność gospodarczą i prowadził restaurację. Jestem dumny z rodziny, która wspiera mnie w osiąganiu dotychczasowych celów oraz z szerokich możliwości rozwoju, jakie daje mi firma Securitas. Zawsze będę pamiętał pracę przez duże P w Technicolor, która była wysoce absorbująca i wymagająca. Duża ilość obowiązujących procedur, a niektóre z nich były bardzo szczegółowe. Moje życiowe credo to konsekwentne dążenie do wyznaczonego celu. Po pracy nadal jestem w pracy, ponieważ telefon służbowy ciągle dzwoni. Najbardziej cenię szczerość, punktualność, obowiązkowość i kreatywność ludzi, z którymi pracuję i przebywam. Wiele oddałbym za trzydniowy weekend bez dzwoniącego telefonu. Nigdy nie mów: nie umiem, nie wiem, nie znam, nie potrafię. Człowiek jest w stanie wszystkiemu podołać, jeśli tylko uwierzy we własne siły i możliwości. Zawsze trzeba myśleć pozytywnie i szukać rozwiązań. Za kilka lat, a konkretnie za 5 lat chciałbym otrzymać nagrodę jubileuszową za długoletni staż pracy w Securitas. Gdybym miał więcej czasu i pieniędzy to podróżowałbym z rodziną po świecie. Jest mi niezmiernie miło, kiedy widzę, gdy osoby, z którymi pracuję, wspinają się na kolejne szczeble kariery. Dzisiaj Grzegorz jest innym człowiekiem, w pozytywnym słowa tego znaczeniu, niż Grzegorz, którego poznałem ponad 10 lat temu. O Grzegorzu mogę powiedzieć, że cechuje go szczerość aż do bólu oraz upór, który jak widać przyniósł świetne efekty w Jego rozwoju. Jest doskonałym przykładem na to, że kiedy się chce, można osiągnąć naprawdę dużo. Marek Skowronek, Dyrektor Regionalny OFS Grzegorz Szkolnik dołączył do naszego zespołu w marcu 2012 roku obejmując stanowisko Kierownika Rejonu Ochrony. Od pierwszego dnia zaangażował się w wykonywanie swoich obowiązków. Dał sie poznać jako dobry organizator pracy własnej oraz podległego zespołu pracowników. Pomysły usprawniające pracę, zarówno ochrony jak i samych punktów Klienta, kilkukrotnie spotkały się z dobrym przyjęciem. W kontaktach z Klientem oraz współpracownikami zachowuje wysoki poziom kultury i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa. Grzegorz jest zawsze chętny do udzielania pomocy i podejmowania nowych zadań. Jest najlepszym przykładem tego, jak konsekwencja i upór pomagają w naszej codziennej pracy. Grzegorz jest także bardzo dobrym kolegą, na którego można liczyć w każdej sytuacji. Jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Adam Kowalski, Menedżer OFS PATROL Magazyn Securitas w Polsce 03/2013

12 Zwyczajni bohaterowie. Każdego dnia - Pracownicy Miesiąca Piotr Sobotka Pracownik lipca Pracownik ochrony Marcin Berest Pracownik sierpnia Szef Ochrony Obiektu Pan Piotr Sobotka rozpoczął pracę w firmie Securitas w 2010 roku. Od początku pełni obowiązki pracownika ochrony fizycznej stałej w Centrum Handlowym M-1 w Łodzi. Ma za sobą szkolenie dla służb informacyjnych dotyczące ochrony imprez masowych oraz cykl kursów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Pan Piotr Sobotka od początku dał się poznać jako osoba w pełni zaangażowana w powierzone obowiązki oraz identyfikująca się z Securitas. Sumienność, spostrzegawczość, odwaga - te cechy sprawiły, iż Pan Piotr wielokrotnie ujmował złodziei sklepowych na gorącym uczynku, jak również zapobiegał stratom materialnym, uprzedzając odpowiednio wcześnie personel Klienta o stwierdzonym zagrożeniu - Michał Hope, Menedżer OFS. Wysoki standard pracy Pana Piotra bardzo często jest dostrzegany przez Klienta oraz najemców Centrum. Pochwały dotyczące efektywności w działaniu, uprzejmości, uczynności i pełnego profesjonalizmu docierają do Securitas co najmniej raz w tygodniu. Tomasz Misztalewski, Dyrektor Centrum Handlowego M-1 w Łodzi tak ocenia. Pana Piotra: Niniejszym przekazujemy słowa uznania dla zaangażowanego pracownika firmy Securitas Polska Z Securitas związany jest od 2004 roku, na przestrzeni 9 lat był Dowódcą Zmiany w dużych obiektach przemysłowych, logistycznych i high tech. W czasie mistrzostw Euro 2012 był Dowódcą Zmiany nadzorującym bezpieczeństwo na Stadionie Polonii. Posiada licencję II stopnia POF, jest absolwentem Kursu Menedżerskiego i szkolenia Budowanie relacji z pracownikami, posiada certyfikat ze szkolenia podstawowego ze Świadomości z zakresu ochrony w lotnictwie cywilnym. Jest osobą wyjątkową. Wpisuje się w pamięć każdego, kto z nim współpracował. Ma niebywałą zdolność porządkowania wokół siebie otoczenia i wpływania na współpracowników i biznes Klienta. Obecnie pełni obowiązki Szefa Ochrony Obiektu w Oddziale Cargo LS Airport Services S.A. Do codziennych obowiązków naszego zespółu należy kontrola systemu przepustkowego, nadzór procesu kontroli przy zaopatrzeniu pokładowym, eskorta przewozu wartości pomiędzy terminalem cargo a statkiem powietrznym. Nasza praca polega jednak nie tylko na kontroli bezpieczeństwa oraz zapewnieniu bezpieczeństwa obiektu, ale również na wparciu Klienta. Dlatego prowadzimy szkolenia, opracowujemy różnego rodzaju statystyki i procedury usprawniające system Pana Piotra Sobotki, który w obiekcie Centrum Handlowe M-1 pełni funkcję pracownika ochrony fizycznej. Centrum Handlowe M-1 to obiekt, który stawia wysokie wymagania, między innymi pod względem bezpieczeństwa. Zadania powierzone Panu Piotrowi wykonywane są w sposób profesjonalny i wysoce zadowalający. Jest osobą, która w sposób niezwykle zdyscyplinowany realizuje zadania na obszarze całego Centrum. Rzetelność i staranność w wykonywaniu zadań przez Pana Piotra Sobotkę jest dostrzegana i ceniona także przez użytkowników Centrum, dla których kwestie bezpieczeństwa są niejednokrotnie jednym z kryteriów wyboru lokalizacji firmy. Bardzo dziękujemy za postawę i liczymy na utrzymanie dotychczasowego poziomu współpracy. Pan Piotr jest osobą skromną i pełną pasji. Jak sam mówi, podstawą sukcesu jest zgrany zespół, w którym pracuje. Wzajemne wsparcie w grupie, dobra komunikacja, koordynacja i wymiana informacji pozwalają na osiąganie tak dobrych wyników. W swojej pracy ceni to, że jest ciekawa i pełna nieustannych zmian. W życiu prywatnym najważniejszymi wartościami są rodzina, zdrowie i dobre relacje z kolegami. W wolnych chwilach uprawia boks i jeździ na rowerze. bezpieczeństwa. Wyróżnienie jest ogromną nobilitacją i traktuję je jako sukces zespołowy. Praca w takim obiekcie jest ogromnie odpowiedzialna i tylko wspólny wysiłek może zaowocować sukcesem - Marcin Berest. Pan Marcin Berest dał się poznać jako osoba obdarzona niezwykłym spokojem oraz bardzo wysokim poziomem kultury, posiadanej wiedzy i doświadczenia zawodowego. Niejednokrotnie Pan Marcin wykazywał się szybkimi i bardzo trafnymi decyzjami w sytuacjach tego wymagajcych, jak również pomysłami, które pozwalały na szybkie dostosowywanie systemu ochrony do zmieniających się wymagań, co jest niezwykle ważne w obliczu wielu przeprowadzanych audytów i spoczywającej na nas odpowiedzialności za ochronę ładunków lotniczych. Pan Marcin jest również bardzo ceniony przez nas za swoje wysokie zaangażowanie i wkład w zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony mienia należącego do naszych Klientów, jak również naszej Firmy. Postawa Pana Marcina daje nam ogromne zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, a Jego podejście do pracy jest bardzo dobrą wizytówką Państwa Firmy - Danuta Meker, Pełnomocnik ds. Ochrony LS Aiport Services S.A. Krzysztof Piotrowski Pracownik września Pracownik Patroli Pracownikiem Miesiąca Września został Pan Krzysztof Piotrowski, który w trakcie swojej kariery zawodowej w Securitas został wyróżniony podobną nagrodą po raz trzeci. W 2011 roku otrzymał Nagrody Pracownika Miesiąca i Roku w uznaniu za bohaterski czyn uratowania życia człowiekowi. Ryzykując swoim życiem i zdrowiem, w ostatniej chwili przed wybuchem samochodu, wyciągnął kierowcę z płonącego auta. Z Securitas związany jest od 1997 roku. Początkowo był zatrudniony jako pracownik liniowy w dużych obiektach z różnych segmentów rynku, a od 2007 roku rozpoczął następny etap swojej kariery w Securitas na stanowisku pracownika Patroli Interwencyjnych, którą kontynuuje z ogromnymi sukcesami do chwili obecnej. Tytuł Pracownika Miesiąca Września został przyznany Panu Krzysztofowi za niezwykłą czujność, którą wykazał w trakcie patrolowania dzielnicy Białołęka w Warszawie. Jadąc o północy trasą kontrolną przez często odwiedzane przez złodziei okolice zauważył na chodniku przedmiot, który początkowo uznał za pokrywę studzienki telekomunikacyjnej. Pó źniej okazało się, że to był dość duży sejf. W trakcie powiadamiania o tym fakcie dyżurnego komisariatu Policji został zaatakowany przez zamaskowanych złodziei, którzy wybiegli z pobliskich krzaków. Doszło do próby zastraszenia słownego i fizycznego Pana Krzysztofa, który pomimo to skutecznie stawił czoło przestępcom. Nie zareagował nawet na gaz pieprzowy, przed którym częściowo ochroniły go okulary. Złodzieje parokrotnie podejmowali próby ucieczki z łupem, co jednak za każdym razem uniemożliwiał Pan Krzysztof. W końcu sprawcy poddali się i zbiegli z miejsca zdarzenia. Policja dotarła już po ich ucieczce i zabezpieczyła sejf. Dzięki brawurowej akcji Pana Krzysztofa mieszkańcy Białołęki mogą czuć się bezpieczniej, a złodzieje nie pozostają bezkarni. Podejmowane przez Krzysztofa decyzje są zawsze przemyślane, szybkie i trafne, cechuje Go duża odporność psychiczna i wysoka spostrzegawczość - Marcin Chądzyński, Menedżer Patroli. Jak twierdzi Pan Krzysztof, źródłem jego skuteczności jest przede wszystkim fakt, iż wykonuje pracę, którą bardzo lubi, ponieważ każdy jej dzień przynosi nowe wyzwania. Dzięki temu oraz determinacji w działaniu Pan Krzysztof Piotrowski po raz kolejny zwyciężył w konkursie na Pracownika Miesiąca.

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa PATROL Magazyn Securitas w Polsce Nr 4/2009 Ochrona przeciwpożarowa Ekspansja Securitas w Europie Środkowo-Wschodniej Badanie Opinii Pracowników Współpraca z firmą POLOmarket Na ścieżkach kariery w Securitas

Bardziej szczegółowo

Systemy inteligentnej analizy obrazu

Systemy inteligentnej analizy obrazu Magazyn Securitas w Polsce Nr 3/2012 Systemy inteligentnej analizy obrazu Case Study - Współpraca z firmą EBCC Sp. z o. o. Konsolidacja spółek Securitas w Polsce Securitas na szczycie Mont Blanc Piknik

Bardziej szczegółowo

Polak Dyrektorem ds. Rozwoju w Securitas w Jordanii

Polak Dyrektorem ds. Rozwoju w Securitas w Jordanii Magazyn Securitas w Polsce Nr 4/2011 Polak Dyrektorem ds. Rozwoju w Securitas w Jordanii Delta na praktykach w Securitas Złoci medaliści Securitas Aplikacja Securitas Safe Trip na iphona Wszystko zależy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dzieci

Bezpieczeństwo dzieci PATROL Magazyn Securitas w Polsce Nr 4/2010 Bezpieczeństwo dzieci Program Rozwoju Kadr Ćwiczenia przeciwpożarowe Art&Fashion Festival Zabezpieczenia Techniczne - case study Wszystko zależy od nas Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Oskary Securitas 2006 Pracownik Roku 2006 Polityka bezpieczeństwa Kodeks Etyki

Oskary Securitas 2006 Pracownik Roku 2006 Polityka bezpieczeństwa Kodeks Etyki PATROL Magazyn Securitas w Polsce Nr 01/2007 Oskary Securitas 2006 Pracownik Roku 2006 Polityka bezpieczeństwa Kodeks Etyki Patrole Interwencyjne Track&Trace Quo vadis Securitas 2 Zmarł nagle Leszek Drewniak,

Bardziej szczegółowo

PATROL Magazyn Securitas w Polsce Nr 02/2008 Inteligentne systemy zarządzania bezpieczeństwem

PATROL Magazyn Securitas w Polsce Nr 02/2008 Inteligentne systemy zarządzania bezpieczeństwem PATROL Magazyn Securitas w Polsce Nr 02/2008 Inteligentne systemy zarządzania bezpieczeństwem Euro 2012 Asertywność - metoda efektywnej komunikacji Szkolenie Menedżerów Securitas Wszystko zależy od nas

Bardziej szczegółowo

Badanie Opinii Pracowników 2011

Badanie Opinii Pracowników 2011 Magazyn Securitas w Polsce Nr 3/2011 Badanie Opinii Pracowników 2011 Bezpieczeństwo i Ochrona Lotnictwa Cywilnego Zmiana pakietu ubezpieczeń dla pracowników Piknik Rodzinny 2011 Wszystko zależy od nas

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

CSR Code. Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Nowy Styl 2012/2013

CSR Code. Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Nowy Styl 2012/2013 CSR Code 2012/2013 CSR Code Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Nowy Styl 2012/2013 Spis treści Grupa Nowy Styl w liczbach 4 1 Kim jesteśmy? 9 1.1 Nasza strategia 14 1.2 Władze spółki 16 1.3 Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Najbliższe miesiące będą stabilne

Najbliższe miesiące będą stabilne 30 NAJLEPSZY PRACODAWCA 2015 Najbliższe miesiące będą stabilne dla pracowników Rok 2015 rozpoczął się w atmosferze bardzo dynamicznego tempa zmian na rynku pracy oraz wzrostem publikowanych ofert zatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

Temat numeru Rekrutacja w branży telekomunikacyjnej

Temat numeru Rekrutacja w branży telekomunikacyjnej Wrzesień (47) 2013 ISSN 2083-5302 Temat numeru Rekrutacja w branży telekomunikacyjnej O tym się mówi Oko na Poznań Świat HR Jak grać o HR-owy sukces? The CEE Rekruter The CEE Rekruter focus on Latvia A

Bardziej szczegółowo

Alcatel-Lucent Polska z SA 8000

Alcatel-Lucent Polska z SA 8000 Jakosc Magazyn TÜV Rheinland Polska 3/2014 ISSN 2299-6249 Zarządzanie kompetencjami w firmie eksperckiej Technologie Alcatel-Lucent Polska z SA 8000 Wiedza Projekt - jak to łatwo powiedzieć Jakosc Słowo

Bardziej szczegółowo

Getin Point nowa era w polskiej bankowości. Temat numeru: Pierwszy rok Getin UP

Getin Point nowa era w polskiej bankowości. Temat numeru: Pierwszy rok Getin UP Getin Point nowa era w polskiej bankowości Temat numeru: Pierwszy rok Getin UP SPIS TREŚCI Edytorial od Zarządu 3 Getin UP 4 Getin Point 6 Rebranding cd. 8 Drodzy Czytelnicy, czy pamiętacie jeszcze o noworocznych

Bardziej szczegółowo

DanonePL. Przegląd CSR

DanonePL. Przegląd CSR DanonePL Przegląd CSR Spis treści: 26 3 4 5 6 Trzy filary Danone a Katalog wartości Historia CSR w Danone Nasi interesariusze 1. Ludzie 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 19 20 20 Danone to ludzie Po pierwsze,

Bardziej szczegółowo

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU.

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU. Dotacje na projekty turystyczne Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Kwiecień 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Kredyt technologiczny Dobre praktyki

Bardziej szczegółowo

ArcelorMittal Poland. Odpowiedzialność Biznesu Raport 2011. ArcelorMittal Poland. al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza

ArcelorMittal Poland. Odpowiedzialność Biznesu Raport 2011. ArcelorMittal Poland. al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza www.arcelormittal.com/poland ArcelorMittal Poland al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza tel.: (32) 776 66 66 fax: (32) 776 82 00 Opinie dotyczące raportu prosimy przesyłać do Karoliny Muzy,

Bardziej szczegółowo

Business GROWTH. Jak pozostać dochodowym i produktywnym. multibank. Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4. wspiera małe i średnie

Business GROWTH. Jak pozostać dochodowym i produktywnym. multibank. Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4. wspiera małe i średnie 30 czerwca 2008 Business GROWTH Jak pozostać dochodowym i produktywnym Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4 multibank doradza małym i bogatym str. 6 Allegro wspiera małe i średnie firmy str. 8 2 Niezależna

Bardziej szczegółowo

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ

WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ WEWNĘTRZNY BIULETYN INFORMACYJNY REPORTAŻE*WYWIADY*POLEMIKI*FELIETONY WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ Motto numeru Jeśli pytasz, co twoja firma może zrobić dla ciebie,

Bardziej szczegółowo

O Polskim Forum HR RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2011 ROKU 2

O Polskim Forum HR RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2011 ROKU 2 RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2011 ROKU 2 O Polskim Forum HR Polskie Forum HR (wcześniej Związek Agencji Pracy Tymczasowej) powstało w 2002 roku z inicjatywy wiodących firm z branży agencji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

FMCG SZANSĘ IT BRANŻA Z PRZYSZŁOŚCIĄ DAJ SOBIE PROGRAM MENADŻERSKI WIELKI ZIMOWY KONKURS: WYGRAJ CIEKAWE NAGRODY! www.eurostudent.

FMCG SZANSĘ IT BRANŻA Z PRZYSZŁOŚCIĄ DAJ SOBIE PROGRAM MENADŻERSKI WIELKI ZIMOWY KONKURS: WYGRAJ CIEKAWE NAGRODY! www.eurostudent. WIELKI ZIMOWY KONKURS: WYGRAJ CIEKAWE NAGRODY! www.eurostudent.pl grudzień/ styczeń 2014/15 RAPORT NUMERU FMCG BRANŻA WARTA UWAGI PROGRAM MENADŻERSKI W GRUPIE EUROCASH DAJ SOBIE SZANSĘ ODKRYJ SWOJE KOMPETENCJE

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Firma nie może istnieć sama dla siebie...

Firma nie może istnieć sama dla siebie... DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY www.grupamediapartner.com NR 5 (109) 30 maja 2008 r. Firma nie może istnieć sama dla siebie... Rozmawiamy ze Zbigniewem Raconiem prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Kapitał Województwa Śląskiego 1 Kapitał Województwa Śląskiego www.kapitalslaski.pl Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Choć małe i średnie przedsiębiorstwa nieźle

Bardziej szczegółowo

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Grudzień 2007 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Firma

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku. Piotr W. Krawiecki Prezes Zarządu DSV Road. Podsumowanie roku. Podsumowanie roku

Podsumowanie roku. Piotr W. Krawiecki Prezes Zarządu DSV Road. Podsumowanie roku. Podsumowanie roku Podsumowanie roku Podsumowanie roku Podsumowanie roku Piotr W. Krawiecki Prezes Zarządu DSV Road To był kolejny rok wyzwań dla transportu drogowego. Naszej polskiej spółce DSV Road udało się utrzymać trend

Bardziej szczegółowo

Nr grudzień 2007, www.pkb.net.pl. Nastrój i tajemnica chwili. Wellness to styl życia... Andrzejki Klubowe. str. 8-9. str. 14. str.

Nr grudzień 2007, www.pkb.net.pl. Nastrój i tajemnica chwili. Wellness to styl życia... Andrzejki Klubowe. str. 8-9. str. 14. str. Andrzejki Klubowe Nr grudzień 2007, www.pkb.net.pl Wellness to styl życia... Nastrój i tajemnica chwili str. 8-9 str. 10 str. 14 Przedsiębiorcom i MieszkańcomPodkarpacia życzenia radosnych i spokojnych

Bardziej szczegółowo

Obietnica marki zmieniamy jutro

Obietnica marki zmieniamy jutro Odpowiedzialność Biznesu Raport 2012 Przesłanie Prezesa Zarządu O ArcelorMittal Poland Dbamy o pracowników Zdrowie i bezpieczeństwo Szkolenia Inwestujemy w przyszłych pracowników Odpowiadając na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Najlepsi Pracodawcy. Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe. Dodatek Harvard Business Review Polska

Najlepsi Pracodawcy. Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe. Dodatek Harvard Business Review Polska Najlepsi Pracodawcy 2013 Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe Dodatek Harvard Business Review Polska Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce podsumowanie wyników

Bardziej szczegółowo