Wprowadzenie...13 CzÍúÊ I. PSTN...17 Rozdzia 1. Przeglπd sieci PSTN i jej porûwnanie z Voice over IP...19

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie...13 CzÍúÊ I. PSTN...17 Rozdzia 1. Przeglπd sieci PSTN i jej porûwnanie z Voice over IP...19"

Transkrypt

1 6SLVWUHFL Wprowadzenie...13 CzÍúÊ I. PSTN...17 Rozdzia 1. Przeglπd sieci PSTN i jej porûwnanie z Voice over IP...19 Poczπtki PSTN...19 Podstawy PSTN...21 Sygnalizacja analogowa i cyfrowa...21 Cyfrowe sygna y g osowe...23 Lokalne pítle, πcza g Ûwne i komunikacja miídzyprze πcznikowa...24 Sygnalizacja PSTN...25 Us ugi i aplikacje PSTN...30 Plany numeracji PSTN...32 Konwergencja pomiídzy sieciami g osowymi a sieciami danych...33 Wady PSTN...34 Wyjúcie telekomunikacji spod kontroli rzπdowej...35 Pakietowa sieê telefoniczna...37 Oparta na standardach warstwa infrastruktury pakietûw...37 Otwarta warstwa kontroli po πczeò...39 Protoko y kontroli po πczeò VoIP...40 Otwarta warstwa aplikacji us ug...44 Nowy model infrastruktury sieci PSTN...45 Podsumowanie...46 Rozdzia 2. Telefonia korporacyjna dzisiaj...47 PodobieÒstwa miídzy PSTN a ET...47 RÛønice miídzy PSTN a ET...48 Traktowanie sygnalizacji...48 Zaawansowane funkcje...48 Popularne projekty sieci korporacyjnych...49 Sieci ET dostarczane przez PSTN...50 Prywatne sieci ET...52 Podsumowanie...56 Rozdzia 3. Podstawy sygnalizacji telefonicznej...57 Przeglπd sygnalizacji...57 Sygnalizacja analogowa i cyfrowa...57 Sygnalizacja prπdem sta ym...58 Sygnalizacja w paúmie i poza pasmem...59 Sygnalizacja Loop-Start i Ground-Start...60

2 4 Voice over IP. Podstawy CAS i CCS...60 Sygnalizacja E&M...60 Typ I...61 Typ II...62 Typ III...62 Typ IV...63 Typ V...64 CAS...64 Sygnalizacja Bell System MF...65 Sygnalizacja CCITT No R R ISDN...75 Us ugi ISDN...76 Interfejsy dostípowe ISDN...76 Protoko y L2 i L3 ISDN...78 Podstawowe po πczenie ISDN...81 QSIG...82 Us ugi QSIG...83 Architektura i punkty referencyjne QSIG...83 Stos protoko Ûw QSIG...84 Przyk ad typowego po πczenia i roz πczenia...85 DPNSS...86 Podsumowanie...86 Rozdzia 4. SS Architektura sieci SS Elementy sygnalizacyjne...88 πcza sygnalizacyjne...93 Przeglπd protoko Ûw SS Warstwa fizyczna ñ MTP L Warstwa danych ñ MTP L Warstwa sieci ñ MTP SCCP TUP ISUP TCAP Przyk ady SS Typowe nawiπzanie po πczenia i roz πczanie Przyk ad zapytania bazy danych dotyczπcego numeru Lista specyfikacji SS Podsumowanie Rozdzia 5. Us ugi PSTN POTS Funkcje standardowe...124

3 Spis treúci Us ugi CLASS Poczta g osowa ISDN Us ugi biznesowe Wirtualne, prywatne sieci g osowe Us ugi Centrex Us ugi centrûw telefonicznych Oferta us ugodawcy Us ugi bazodanowe Us ugi operatorskie Podsumowanie CzÍúÊ II. Technologia Voice over IP Rozdzia 6. Zalety i zastosowania VoIP Kluczowe zalety VoIP Centra telefoniczne telefonii pakietowej Karty telefoniczne us ugodawcy Us ugi z wartoúciπ dodanπ ICW V2L Studium sieci korporacyjnej: firma Acme Obecna sieê g osu i danych firmy Acme Plan konwergencji i cele firmy Acme Integracja sieci g osu i danych Podsumowanie Rozdzia 7. Przewodnik po IP Model referencyjny OSI Warstwa aplikacji Warstwa prezentacji Warstwa sesji Warstwa transportu Warstwa sieci Warstwa πcza danych Warstwa fizyczna ProtokÛ IP Adresy warstwy πcza danych Adresowanie IP Protoko y routingu Routing wektora odleg oúci Routing stanu πcza BGP IS-IS OSPF IGRP EIGRP...162

4 6 Voice over IP. Podstawy RIP Mechanizmy transportu IP TCP UDP Podsumowanie Odwo ania Rozdzia 8. VoIP: szczegû owa analiza OpÛünienie OpÛünienie propagacji OpÛünienie obs ugi OpÛünienie kolejkowania Jitter Modulacja kodem impulsowym Co to jest PCM Przyk ad prûbkowania dla sieci satelitarnych Kompresja g osu Standardy kodowania g osu Skala MOS Percepcyjny pomiar jakoúci mowy Echo Utrata pakietûw Wykrywanie aktywnoúci g osowej Konwersja düwiíku analogowego na cyfrowy Szyfrowanie tandemowe Protoko y transportowe ProtokÛ RTP ProtokÛ RUDP Projekt planu wybierania Przep yw po πczenia na prze πczniku centrali koòcowej a po πczenie telefoniczne IP Podsumowanie Odwo ania Rozdzia 9. JakoúÊ us ug Zestaw narzídzi dla sieciowej QoS Funkcje krawídziowe Ograniczenia pasma crtp Kolejkowanie Klasyfikacja pakietûw Zarzπdzanie ruchem Kszta towanie ruchu Otaczanie krawídziowego QoS Sieci szkieletowe Szybki transport Zapobieganie zatorom...219

5 Spis treúci Praktyczne regu y QoS Za oøenia dla QoS Laboratoryjne testowanie QoS przez Cisco Podsumowanie CzÍúÊ III. Protoko y sygnalizacji IP Rozdzia 10. H Elementy H Terminal Brama Straønik MCU i inne elementy Serwer proxy H Rodzina protoko Ûw H Sygnalizacja RAS Sygnalizacja kontroli po πczenia (H.323) Kontrola i transport mediûw (H.245 i RTP/RTCP) Przep ywy po πczeò H Podsumowanie Rozdzia 11. ProtokÛ SIP Przeglπd SIP Agenty uøytkownikûw Serwery sieciowe Adresowanie Lokalizacja serwera Transakcje SIP Lokalizacja uøytkownika Komunikaty SIP Nag Ûwki komunikatûw Komunikaty øπdaò Komunikaty odpowiedzi Podstawy dzia ania SIP Przyk ad serwera proxy Przyk ad serwera przekierowaò Podsumowanie Rozdzia 12. Protoko y GCP ProtokÛ SGCP Relacje z innymi standardami ProtokÛ SDP Transmisja za pomocπ UDP Koncepcje SGCP Funkcje kontroli Przep ywy po πczeò ProtokÛ MGCP Pakiety zdarzeò...271

6 8 Voice over IP. Podstawy Funkcje kontrolne Powiadomienia Podsumowanie Rozdzia 13. Kontroler wirtualnego prze πcznika Wirtualny prze πcznik ñ przeglπd Otwarta telefonia pakietowa Przeglπd pakietowych sieci g osowych Elementy sieciowe Interfejsy sieciowe Architektura i dzia anie VSC Protoko y obs ugiwane przez VSC årodowisko wykonawcze PÛ nocnoamerykaòski plan numeryczny Implementacja VSC Kontrola punktu aplikacji Menedøer wirtualnego prze πcznika Rozliczanie Podsumowanie CzÍúÊ IV. Voice over IP w praktyce Rozdzia 14. Konfiguracja VoIP Zagadnienia zwiπzane z planem wybierania Problemy z planami wybierania PrzezroczystoúÊ funkcji PrzezroczystoúÊ funkcji PSTN Implementacja planu wybierania Cisco Podsumowanie Rozdzia 15. Aplikacje i us ugi VoIP Aplikacje korporacyjne i ich zalety Studium przypadku korporacyjnego VoIP: B.A.N.C. Financing International Pod oøe i konfiguracja B.A.N.C Plan ekspansji B.A.N.C Konsolidacja sieci Router w Chicago Router w Londynie Router w Tokio Router w Denver CCM Studium przypadku us ugodawcy: op acana z gûry karta telefoniczna Wielous ugowe sieci BOWIE.net Router AS Podsumowanie 'RGDWHN$)RUPDW\NRPXQLNDWyZW\SyZ,683 6NRURZLG]

6SLVWUHFL. Księgarnia PWN: Priscilla Oppenheimer - Projektowanie sieci metodą Top-Down

6SLVWUHFL. Księgarnia PWN: Priscilla Oppenheimer - Projektowanie sieci metodą Top-Down Księgarnia PWN: Priscilla Oppenheimer - Projektowanie sieci metodą Top-Down 6SLVWUHFL Wprowadzenie...21 CzÍúÊ I. Okreúlanie potrzeb i celûw klienta...25 Rozdzia 1. Analiza celûw i ograniczeò biznesowych...27

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Szkolenia teleinformatyczne

Szkolenia teleinformatyczne Szkolenia teleinformatyczne Poznań 2011 S t r o n a 1 Podstawy inżynierii ruchu i projektowania sieci dla operatorów sieci komórkowych... 3 Zastosowanie inżynierii ruchu w wybranych zagadnieniach optymalizacji

Bardziej szczegółowo

System Telekomunikacyjny DGT Millenium

System Telekomunikacyjny DGT Millenium System Telekomunikacyjny DGT Millenium R ISO 9001 Nowy model komunikacji multimedialnej Nowa jakoœæ sieci Innowacyjna architektura us³ug CTI Wsparcie dla biznesu - dodatkowe Ÿród³a dochodów Wspó³praca

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Bob Vachon, Rick Graziani - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 4

Spis treúci. Księgarnia PWN: Bob Vachon, Rick Graziani - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 4 Księgarnia PWN: Bob Vachon, Rick Graziani - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 4 Spis treúci Informacje o autorze... 17 Informacje o redaktorach technicznych wydania oryginalnego... 17 Dedykacje...

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Zdalny dostęp 17 Wprowadzenie 17 Typy połączeń WAN 19 Transmisja asynchroniczna kontra transmisja synchroniczna

Bardziej szczegółowo

Modu³owe routery wielous³ugowe Cisco z serii 2600

Modu³owe routery wielous³ugowe Cisco z serii 2600 PRZEGLAD PRODUKTÓW, Modu³owe routery wielous³ugowe z serii 600 Rodzina routerów z serii 600 to jeden z podstawowych elementów oferty firmy w zakresie produktów integruj¹cych transmisjê danych, g³osu i

Bardziej szczegółowo

TELEFONIA W SIECI IP

TELEFONIA W SIECI IP mgr inż. Jerzy Dołowski Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki, Instytut Telekomunikacji ul. Gen. S.Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa tel.: 0-22 6837897, fax: 0-22 6839038, e-mail: jerzy.dolowski@wel.wat.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do telefonii VoIP

Wprowadzenie do telefonii VoIP Wprowadzenie do telefonii VoIP Teoria vs real life M. Żyromski, A. Ciarkowski Wirtualna Polska S.A. 1 Plan prezentacji Wprowadzenie Zagadnienia sieciowe Protokoły Transmisja mediów w telefonii VoIP 2 VoIP

Bardziej szczegółowo

Szkolenia teleinformatyczne

Szkolenia teleinformatyczne Szkolenia teleinformatyczne Poznań 2013 S t r o n a 1 Grupa szkoleń podstawowych Podstawy inżynierii ruchu i projektowania sieci dla operatorów sieci komórkowych... 5 Zastosowanie inżynierii ruchu w wybranych

Bardziej szczegółowo

Alcatel OmniPCX 4400

Alcatel OmniPCX 4400 Alcatel OmniPCX 4400 W I Z J A Czy istnieje... Czy istnieje system komunikacyjny, który jest Jest taki system. w stanie usprawniç dzia anie ka dego pracownika firmy, Nazywa si Alcatel OmniPCX 4400 i jest

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw

HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw W dziedzinie telekomunikacji dokonuje si prze om porównywalny z tym, jaki swego czasu mia miejsce po pojawieniu si cyfrowej komunikacji g osowej.

Bardziej szczegółowo

Zastosowania technologii VOIP w organizacjach gospodarczych

Zastosowania technologii VOIP w organizacjach gospodarczych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Tomasz Felchner nr albumu: *** wstaw numer albumu *** Zastosowania technologii VOIP w organizacjach gospodarczych Praca magisterska na kierunku: INFORMATYKA EKONOMICZNA

Bardziej szczegółowo

Model integracji systemów komunikacji interaktywnej z platformą e-biznesu

Model integracji systemów komunikacji interaktywnej z platformą e-biznesu 90 JAROSŁAW JANKOWSKI, SYLWIA JASIAK dr inż. Jarosław Jankowski mgr inż. Sylwia Jasiak Wydział Informatyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Model integracji systemów komunikacji interaktywnej

Bardziej szczegółowo

VoIP. Praktyczny przewodnik po telefonii internetowej

VoIP. Praktyczny przewodnik po telefonii internetowej VoIP. Praktyczny przewodnik po telefonii internetowej Autor: Theodore Wallingford T³umaczenie: Marek Marczak, Ewa Muszyñska ISBN: 978-83-246-0289-6 Tytu³ orygina³u: Switching to VoIP Format: B5, stron:

Bardziej szczegółowo

Fuzje ró nych sieci. Wysoka wydajnoêç w firmie. Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end. Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ

Fuzje ró nych sieci. Wysoka wydajnoêç w firmie. Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end. Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ Fuzje ró nych sieci Wysoka wydajnoêç w firmie Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ Wydajne sieci to klucz do sukcesu Istniejàce dzisiaj aplikacje przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Przyszłość sieci inteligentnych

Przyszłość sieci inteligentnych Marek ŒREDNIAWA* Przyszłość sieci inteligentnych Koncepcja klasycznej sieci inteligentnej (Intelligent Network IN), pochodz¹ca z pierwszej po³owy lat osiemdziesi¹tych 1), by³a udanym pomys³em rozwi¹zania

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Libor Dostálek - Bezpieczeństwo protokołu TCP/IP

Spis treúci. Księgarnia PWN: Libor Dostálek - Bezpieczeństwo protokołu TCP/IP Księgarnia PWN: Libor Dostálek - Bezpieczeństwo protokołu TCP/IP Spis treúci 1. WstÍp... 13 1.1. Suma kontrolna (Hash)... 18 1.2. Szyfry symetryczne... 21 1.3. Szyfry asymetryczne... 22 1.4. Opakowanie

Bardziej szczegółowo

jest protokołem warstwy aplikacji, tworzy on sygnalizację, aby ustanowić ścieżki komunikacyjne, a następnie usuwa je po zakończeniu sesji

jest protokołem warstwy aplikacji, tworzy on sygnalizację, aby ustanowić ścieżki komunikacyjne, a następnie usuwa je po zakończeniu sesji PROTOKÓŁ SIP INFORMACJE PODSTAWOWE SIP (Session Initiation Protocol) jest protokołem sygnalizacyjnym służącym do ustalania adresów IP oraz numerów portów wykorzystywanych przez terminale do wysyłania i

Bardziej szczegółowo

JAK BEZPIECZNE JEST VoIP?

JAK BEZPIECZNE JEST VoIP? Integracja us ug transmisji g osu i danych w firmowych sieciach IP staje si powszechnà praktykà. Na ostatecznà decyzj, zwiàzanà z wdro eniem us ugi VoIP (Voice over IP), mogà mieç jednak wp yw obawy o

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu.

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. ERICSSON-LG Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. Zawarto 02 _ Enterprise Business Platform 16 _ Aplikacje 06 _ Small and Home Office 18 _ Telefony 10 _ Prze czniki Ethernet ipecs 26 _ Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...9. 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11. 3. Schemat H.323... 19

1. Wprowadzenie...9. 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11. 3. Schemat H.323... 19 Spis treści 3 1. Wprowadzenie...9 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11 2.1. Model odniesienia... 11 2.2. Ewolucja technologii sieciowych...12 2.3. Specyfika ruchowa systemów medialnych...13 2.4.

Bardziej szczegółowo

MA E I ÂREDNIE FIRMY. Alcatel OmniPCX Office Kompletne rozwiàzanie komunikacyjne dla twojej firmy

MA E I ÂREDNIE FIRMY. Alcatel OmniPCX Office Kompletne rozwiàzanie komunikacyjne dla twojej firmy MA E I ÂREDNIE FIRMY Alcatel OmniPCX Office Kompletne rozwiàzanie komunikacyjne dla twojej firmy DOSKON DOSKONA E ROZWIÑZANIE KOMU WSZYSTKIE POTRZEBNE ELEMENTY W JEDNYM Prowadzisz jak przedsiębiorcy z

Bardziej szczegółowo

HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci

HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci HiPath HG 1500 to rozwiàzanie komunikacyjne dla firm o Êrednim nat eniu przep ywu danych. HiPath HG 1500 przekszta ca system

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń w ramach Akademii Sieci Cisco i kursów dokształcających

Oferta szkoleń w ramach Akademii Sieci Cisco i kursów dokształcających Oferta szkoleń w ramach Akademii Sieci Cisco i kursów dokształcających Poznań 2009 1 1. Kursy oferowane w ramach Akademii Sieci Cisco...3 1.1 Informacje ogólne...3 1.2 Plan zajęć...4 1.3 Terminy i sposób

Bardziej szczegółowo

Telefonia internetowa VoIP

Telefonia internetowa VoIP ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekomunikacji Kolejowej INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 4 Telefonia

Bardziej szczegółowo

VoIP technologia przyszłości

VoIP technologia przyszłości VoIP technologia przyszłości Grzegorz Jasiński Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Streszczenie Telefonia internetowa wypiera tradycyjną, Rozmowy nawet do 90% taniej? to nagłówki bardzo często

Bardziej szczegółowo