Sygnalizacja Kontrola bramy Media

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sygnalizacja Kontrola bramy Media"

Transkrypt

1 PROTOKOŁY VoIP Sygnalizacja Kontrola bramy Media H.323 Audio/ Video H.225 H.245 Q.931 RAS SIP MGCP RTP RTCP RTSP TCP UDP IP

2 PROTOKOŁY VoIP - CD

3 PROTOKOŁY VoIP - CD

4 PROTOKOŁY VoIP - CD

5 PROTOKOŁY SYGNALIZACYJNE Ustanawianie połączeń lub sesji multimedialnych Ustalenie położenia użytkownika Translacja adresów Negocjacja parametrów dla zgłoszenia, Rozłączanie Zarządzanie zgłoszeniami pochodzącymi od innych użytkowników Billing Bezpieczeństwo

6 STANDARDY H32X H.320 H.321 H.322 H.323 H.324 Network Narrowband ISDN Broadband ISDN/ATM Guaranteed B/W Non- Guaranteed B/W Approval /1998v PSTN/POTS Audio G.711 G.722 G.728 G.711 G.722 G.728 G.711 G.722 G.728 G.711 G.722 G.728 G G.729, 729A G.723 Video H.261 H.263 H.261 H.263 H.261 H.263 H.261 H.263 H.261 H.263 Data T.120 T.120 T.120 T.120 T.120 Control H.230 H.243 H.242 H.230 H.242 H.245 H.245

7 RODZINA PROTOKOŁÓW H323 Opublikowany przez ITU-T w 1996roku. Obecnie obowiązuje piąta wersja wydana w 2003 roku. Wywodzi się z protokołu H.320. Jest zestawem protokołów do prowadzenia komunikacji głosowych, video oraz konferencyjnych poprzez sieć pakietową. Zawiera w sobie wiele rozwiązań potrzebnych do realizacji połączenia w telefonii IP. Są wśród nich H.225.0, H.245, serie dokumentów H.450, H.460 oraz inne powiązane z usługami do kontroli multimediów. Protokół jest ciągle nowelizowany.

8 STOS PROTOKOŁÓW H323

9 WYKORZYSTANE STOSU PROTOKOŁÓW H323 Audio/ Video Codecs Packet Processing Audio/Video Streams Module RTP/ RTCP U D P I P RAS (if GK present) Call Signaling - Q.931 (if GK present) Control Channel - H.245 System Control Unit T C P

10 STOS PROTOKOŁÓW H323 - CD H Call Signaling (Q.931) - protokół zajmuje się sygnalizowaniem połączeń pomiędzy urządzeniami wchodzącymi w skład architektury H.323 (punktami końcowymi endpoints i strażnikami gatekeepers). H RAS - Jest protokołem sygnalizacyjnym definiującym wymianę komunikatów pomiędzy punktami końcowymi a strażnikami, jest on potrzebny tylko wtedy, gdy w sieci istnieje strażnik i służy on do kontroli punktów końcowych przez strażnika. Skrót RAS pochodzi od Registration (rejestracja punktów końcowych przez strażnika), Admission (kontrola dostępu do punktu końcowego) i Status (sprawdzanie stanu i lokalizacji punktu końcowego ).

11 STOS PROTOKOŁÓW H323 - CD H używany jest do kontroli sygnalizacji, używa komend kontrolnych, które są wymieniane podczas połączenia, aby informować i instruować uczestników komunikacji. Działanie H.245 jest obowiązkowe na wszystkich punktach końcowych w architekturze H.323. Zadania H.245 to: wymiana informacji o możliwościach transmisji np. typ medium, stosowany kodek, przepustowość itp. otwieranie i zamykanie wirtualnych kanałów transmisji dla audio, video oraz danych kontrola przepływu, najczęściej wymiana komunikatów podczas problemów z komunikacją wymiana innych komunikatów kontrolnych takich jak sprawdzanie czy klient po drugiej stronie istnieje itp.

12 STOS PROTOKOŁÓW H323 - CD

13 STOS PROTOKOŁÓW H323 - CD T stos protokołów zajmujący się wymianą danych dla komunikacji konferencyjnej (multipoint) w czasie rzeczywistym. T.38 - protokół służący do transportu danych typu fax. V protokół służący do transportu danych pochodzących z modemu stosowany podczas rozmów hybrydowych np. z sieci analogowej do użytkownika połączonego z siecią H.323. Standard H.323 zawiera także inne protokoły: H.450.x - opisuje dodatkowe usługi dla H.323. H dostarcza procesy bezpieczeństwa dla H.245 i H.323. H rozpatruje mobilność punktów końcowych.

14 URZĄDZENIA W STANDARDZIE H323 Architektura sieci H.323 składa się z pięciu podstawowych elementów: Terminali (Terminals) Multipoint Control Units (MCUs) Bramek (Gateways) Strażników (Gatekeepers) Elementów brzegowych (Border Elements) Pierwsze trzy uważane za punkty końcowe.

15 TERMINALE H323 Zwykle to urządzenia takie, jak: Telefony IP, Wideofony IP, Systemy poczty głosowej, Telefony programowe Softphones. Mają one możliwość inicjacji oraz odbierania zgłoszeń dotyczących komunikacji. Zdolne są także do obsługi dwukierunkowego strumienia danych. Podstawową funkcją jest prowadzenie rozmów telefonicznych, natomiast funkcja video czy wymiany danych jest opcjonalna.

16 MULTIPOINT CONTROL UNIT (MCU) Odpowiada za obsługę konferencji - zarządza zasobami konferencji np. determinuje użycie określonych kodeków do komunikacji w konferencji. MCU składa się z dwóch części: Multipoint Controller (MC) Multipoint Processors (MP) MC odpowiada za podejmowanie decyzji o podłączeniu klienta do konferencji oraz sposobie przedstawienia go pozostałym uczestnikom. Kolejnym ważnym zadaniem jest synchronizacja klientów, aby zapewnić optymalne warunki komunikacji. MP zajmuje się obsługą strumienia danych. W większości przypadków możliwości terminali różnią się od siebie. MP miksuje różne strumienie danych i rozprowadza je do uczestników konferencji.

17 BRAMKI H323 Odpowiedzialna za połączenie telefonicznej sieci IP do innych typów sieci. Przykładowo bramka może łączyć sieć H.323 z siecią SIP, PSTN (Public Switched Telephone Network) czy ISDN. Bramka musi zapewnić interfejs czasu rzeczywistego pomiędzy różnymi formatami transmisji i procedur komunikacyjnych. Dodatkowo jest odpowiedzialna za ustanawianie i rozłączanie połączeń w obydwu łączonych sieciach.

18 STRAŻNICY H323 Strażnicy zarządzają tzw. strefą (ang. zone) która jest zbiorem terminali, bramek i MCU. Zgłoszenia wewnątrz strefy są zarządzane przez strażnika. Zgłoszenia międzystrefowe mogą angażować kilku strażników. Gatekeeper nadzoruje przebieg wszystkich rozmów przeprowadzanych w strefie. Terminale mają obowiązek z niego korzystać. Jego podstawowymi zadaniami są: kontrola dostępnego pasma, rutowanie zgłoszeń, Przyjmowanie i odrzucanie zgłoszeń w strefie autoryzacja użytkowników. Gatekeeper stanowi także interfejs do innych sieci H.323. Strażnik to opcjonalny element sieci, ale jeśli jest obecny w danej podsieci to terminale są zobowiązane go używać.

19 ADRESOWANIE H323 W tradycyjnej sieci telefonicznej przypisany jest abonentowi statyczny numer, który przechowywany jest w wielu bazach danych i odczytywany w razie potrzeby. Sieci telefonii IP w tym standard H.323 realizują adresowanie dynamiczne. Jest to spowodowane możliwością zmiany np. adresu IP komputera podczas każdego restartu systemu czy też zmianami w użyciu portów do danej stacji znajdującej się za NAT. W H.323 istnieje kilka sposobów adresowania. Lp. Typ Adresu Format Przykład 1 Adres IP <0-255>.<0-255>.<0-255>.<0-255> [:<port>] : H.323 ID Znaki Unicode (nie więcej niż 256) IDENTYFIKATOR 3 E.164 ID Cyfry oraz znaki * # (nie więcej niż 128) Zgodny z RFC 822 (nie więcej niż 512 znaków) 5 URL Nie więcej niż 512 znaków ras://imie.domena.pl

20 PROTOKÓŁ SIP INFORMACJE PODSTAWOWE SIP (Session Initiation Protocol) jest protokołem sygnalizacyjnym służącym do ustalania adresów IP oraz numerów portów wykorzystywanych przez terminale do wysyłania i odbioru danych. nie jest protokołem transportowym (nie służy do transmisji danych), a same pakiety danych nie są kierowane tą samą trasą, co pakiety SIP (możliwe jest wysłanie jedynie jpegów, www) jest kompleksowym protokołem sygnalizacji sesji typu klient-serwer, pozwalającym na wzajemne odnalezienie się przez dwie lub większą liczbę jednostek internetowych jest protokołem warstwy aplikacji, tworzy on sygnalizację, aby ustanowić ścieżki komunikacyjne, a następnie usuwa je po zakończeniu sesji

21 PROTOKÓŁ SIP INFORMACJE PODSTAWOWE - CD nie jest protokołem transportowym, dlatego konieczne jest jednoczesne zastosowanie protokołu RTP (ang. Real-time Transport Protocol) nie odgrywa żadnej roli w gwarantowaniu jakości usług (ang. Quality of Service) przy transmisji danych, ponieważ nie ma możliwości synchronizowania sygnalizacji SIP z wymaganiami QoS. korzysta z protokołu SDP (ang. Session Description Protocol) przy negocjacji identyfikacji obsługuje użytkowników mobilnych wykorzystując serwer proxy i przekazując zgłoszenia do lokalizacji, w której aktualnie znajduje się użytkownik wygląda i działa tak samo jak adres internetowy (URL) np. : sip: tel:

22 PROTOKÓŁ SIP - KOMPONENTY SIP składa się z 2 komponentów : user agents użytkownicy network servers serwery sieciowe. User agent (UA) jest punktem końcowym i może odbierać i ustanawiać połączenia. Klient zwany user agent client (UAC) inicjuje żądania SIP. Serwer zwany user agent server (UAS) odbiera żądania od UAC i zwraca odpowiedź do usera.

23 RODZAJE SERWERÓW SIP Serwer proxy decyduje do którego serwera żądanie powinno być skierowane, po czym kieruje to żądanie. Żądanie może przemierzać poprzez wiele serwerów SIP przed osiągnięciem swego przeznaczenia. Odpowiedź przemierza drogę w odwrotnej kolejności. Serwer proxy może być tak samo klientem i serwerem i może wydawać żądania i odpowiedzi. Redirect Server w odróżnieniu od proxy nie przekierowuje żądań do innych serwerów, lecz powiadamia dzwoniącego o aktualnej lokalizacji miejsca przeznaczenia. Registrar Server prowadzi rejestrację UserAgentClient-ów i ich bieżącą lokalizację. Registrar servers są często lokowane z proxy i redirect serwerami.

24 ARCHITEKTURA SIP

25 ARCHITEKTURA SIP - CD

26 KOMUNIKATY SIP Są 2 typy komunikatów SIP: żądania i odpowiedzi. Zdefiniowano je w taki sposób: INVITE używany do zainicjowania połączenia. W nagłówku zawiera adres wzywającego i wzywanego użytkownika, temat i priorytet Rozmowy, żądanie ustanowienia rozmowy, dane dzwoniącego dla odbiorcy, cechy odpowiedzi BYE używane do zakończenia połączenia pomiędzy użytkownikami REGISTER przekazuje informację lokalizacyjną serwerowi SIP. Pozwala ona użytkownikowi poinformować serwer jak połączyć przychodzący adres z wychodzącym aby użytkownicy mogli się porozumieć ACK potwierdza niezawodną wymianę informacji między userami CANCEL - odwołuje żądania OPTIONS podaje np. Informacje o preferencjach stacji końcowych

27 PRZEPŁYW KOMUNIKATÓW

28 USŁUGI SIP Lokalizacja użytkownika: ustalenie terminala, który komunikacji. zostanie użyty do Zestawianie połączeń: wywoływanie i ustalanie parametrów rozmowy dla obu stron. Dostępność użytkownika: ustalenie dostępności adresata połączenia i jego chęci do rozpoczęcia rozmowy. Możliwości użytkownika: ustalenie typów i parametrów mediów, które zostaną użyte.

29 FUNKCJE SIP Mobilność użytkowników (korzystanie z adresu internetowego URL) Protokół SIP umożliwia rozpoczęcie sesji bez znajomości adresu IP czy MAC. Użytkownik sam określa (programuje), gdzie się znajduje w danym momencie, np. jednego dnia przy telefonie w Nowym Jorku, drugiego dnia przy telefonie w Bostonie. Ręczne lub automatyczne sterowanie połączeniem oparte na protokole SIP. Za pomocą prostego, dynamicznego programowania użytkownicy są w stanie: przekierowywać połączenia od nieznanych osób do asystenta, przesyłać stronę WWW w odpowiedzi na zgłoszenie, wysłać obraz JPEG wraz z zaproszeniem do sesji, tak aby adresat mógł zobaczyć, kto próbuje się z nim skontaktować.

30 PROBLEMY Z SIP Pakiety SIP wykorzystują kodowanie tekstowe, które może zostać uznane za mało wydajne, jednak znacznie ułatwia debugowanie, a ponadto nie wymaga korzystania ze specjalnych narzędzi do monitorowania pakietów. Funkcje rozliczeniowe nie zostały jeszcze zdefiniowane, gdyż obecnie przyjęło się pobieranie za usługę SIP stałej opłaty, tak jak w przypadku poczty elektronicznej. Kwestie rozliczania połączeń wychodzących ze środowiska telefonii tradycyjnej (np. PSTN) lub przychodzących do takiego środowiska nie zostały na razie rozwiązane. Obsługa telefonów alarmowych nie jest dostępna i znajduje się w fazie dyskusji. Obecnie rozważa się transport sygnałów DTMF (ang. Dual Tone Multi Frequency) za pomocą protokołu RTP, a nie SIP.

31 PROTOKÓŁ SIP A QoS Protokół SIP nie udostępnia żadnych funkcji QoS. W praktyce do zapewnienia zasobów na potrzeby transmisji mediów w czasie rzeczywistym można by wykorzystać protokół RSVP. Jednak protokół ten nie jest powszechnie dostępny. Bardziej realistycznym podejściem jest zapewnienie nadmiarowej przepływności lub tunelowania MPLS.

32 PROTOKÓŁ SIPA H32X Protokół H.323 został stworzony z myślą o wideokonferencjach oraz telefonii LAN, natomiast SIP opracowano na potrzeby multimedialnej komunikacji przez Internet. Oba protokoły zawierają mechanizmy do rutingu i sygnalizacji połączeń, wymiany informacji o możliwościach, sterowania mediami oraz usług dodatkowych. Zaletą protokołu SIP jest poparcie ze strony IETF, jednej z najważniejszych organizacji normalizacyjnych. Silną stroną H.323 jest natomiast znacznie większy obecnie udział w rynku.

Sygnalizacja Kontrola bramy Media

Sygnalizacja Kontrola bramy Media PROTOKOŁY VoIP Sygnalizacja Kontrola bramy Media H.323 Audio/ Video H.225 H.245 Q.931 RAS SIP MGCP RTP RTCP RTSP TCP UDP IP PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY SYGNALIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

jest protokołem warstwy aplikacji, tworzy on sygnalizację, aby ustanowić ścieżki komunikacyjne, a następnie usuwa je po zakończeniu sesji

jest protokołem warstwy aplikacji, tworzy on sygnalizację, aby ustanowić ścieżki komunikacyjne, a następnie usuwa je po zakończeniu sesji PROTOKÓŁ SIP INFORMACJE PODSTAWOWE SIP (Session Initiation Protocol) jest protokołem sygnalizacyjnym służącym do ustalania adresów IP oraz numerów portów wykorzystywanych przez terminale do wysyłania i

Bardziej szczegółowo

Zastosowania technologii VOIP w organizacjach gospodarczych

Zastosowania technologii VOIP w organizacjach gospodarczych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Tomasz Felchner nr albumu: *** wstaw numer albumu *** Zastosowania technologii VOIP w organizacjach gospodarczych Praca magisterska na kierunku: INFORMATYKA EKONOMICZNA

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Gliński. 1. Opis wykonanego ćwiczenia

Grzegorz Gliński. 1. Opis wykonanego ćwiczenia Grupa ćwicz. IIIb Nr ćwicz./ wersja 1 Imiona i nazwiska. Grupa lab. 7 Grzegorz Gliński Rok 3 IS Temat ćwiczenia. Voice Conference Data wykonania. 22.10.09 Data odbioru Ocena i uwagi 1. Opis wykonanego

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl VoIP (ang. Voice over Internet Protocol) jest technologią służącą do przesyłania dźwięku przez sieć pakietową opartą na protokóle IP czyli przykładowo Internet. Pozwala ona na integrację ruchu telefonicznego

Bardziej szczegółowo

VoIP technologia przyszłości

VoIP technologia przyszłości VoIP technologia przyszłości Grzegorz Jasiński Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Streszczenie Telefonia internetowa wypiera tradycyjną, Rozmowy nawet do 90% taniej? to nagłówki bardzo często

Bardziej szczegółowo

Podstawy usługi Voice over IP Sieciowa telefonia dla mas Jeszcze przed boomem internetowym

Podstawy usługi Voice over IP Sieciowa telefonia dla mas Jeszcze przed boomem internetowym COVER STORY Podstawy VoIP Podstawy usługi Voice over IP Sieciowa telefonia dla mas Jeszcze przed boomem internetowym z lat 2000-2001 telefonia internetowa i intranetowa była uważana za bardzo obiecującą

Bardziej szczegółowo

Urządzenia i systemy multimedialne

Urządzenia i systemy multimedialne Urządzenia i systemy multimedialne Dr inż. Janusz Klink Politechnika Wrocławska Instytut Telekomunikacji i Akustyki Zakład Sieci Telekomunikacyjnych pok. 808, C-5 E-mail: Janusz.Klink@pwr.wroc.pl http://zstux.ita.pwr.wroc.pl/janusz/

Bardziej szczegółowo

1. W jakich technologiach QoS w sieciach komputerowych wykorzystywany jest miękki stan? W technologii IntServ.

1. W jakich technologiach QoS w sieciach komputerowych wykorzystywany jest miękki stan? W technologii IntServ. 1. W jakich technologiach QoS w sieciach komputerowych wykorzystywany jest miękki stan? W technologii IntServ. 2. W jakich technologiach QoS w sieciach komputerowych wykorzystywany jest zarządzanie ruchem

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO VOIP OPARTEGO NA SIP

BEZPIECZEŃSTWO VOIP OPARTEGO NA SIP WOJCIECH MAZURCZYK, KRZYSZTOF SZCZYPIORSKI Instytut Telekomunikacji, Politechnika Warszawska 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19 E-mail: {W.Mazurczyk, K.Szczypiorski}@tele.pw.edu.pl http://security.tele.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Analiza protokołu TCP/IP

Analiza protokołu TCP/IP Analiza protokołu TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) w systemie Microsoft Windows 2000 jest standardowym, rutowalnym protokołem sieciowym, który jest najbardziej kompletnym

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca dyplomowa Temat pracy: Wieloprotokołowy komunikator

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH IP

OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH IP WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA INŻYNIERSKIE PRACA DYPLOMOWA Rafał Gadamski OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH

Bardziej szczegółowo

TELEFONIA W SIECI IP

TELEFONIA W SIECI IP mgr inż. Jerzy Dołowski Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki, Instytut Telekomunikacji ul. Gen. S.Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa tel.: 0-22 6837897, fax: 0-22 6839038, e-mail: jerzy.dolowski@wel.wat.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Network Fundamentals Module 1. Living in a Network-Centric World Internet - sieć komputerowa o zasobach ogólnodostępnych, uŝywająca do transmitowania danych protokołu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie odpowiedzi na pytania Urzędu Komunikacji Elektronicznej zadane środowisku w ramach konsultacji nomadyczność VoIP.

Zestawienie odpowiedzi na pytania Urzędu Komunikacji Elektronicznej zadane środowisku w ramach konsultacji nomadyczność VoIP. Zestawienie odpowiedzi na pytania Urzędu Komunikacji Elektronicznej zadane środowisku w ramach konsultacji nomadyczność VoIP. Pytanie: 1. Jakie ograniczenia występują przy nomadycznym korzystaniu z VoIP?

Bardziej szczegółowo

Moduł 11.Warstwa transportowa i aplikacji Zadaniem warstwy transportowej TCP/IP jest, jak sugeruje jej nazwa, transport danych pomiędzy aplikacjami

Moduł 11.Warstwa transportowa i aplikacji Zadaniem warstwy transportowej TCP/IP jest, jak sugeruje jej nazwa, transport danych pomiędzy aplikacjami Moduł 11.Warstwa transportowa i aplikacji Zadaniem warstwy transportowej TCP/IP jest, jak sugeruje jej nazwa, transport danych pomiędzy aplikacjami urządzenia źródłowego i docelowego. Dokładne poznanie

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

Telefonia internetowa VoIP

Telefonia internetowa VoIP ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekomunikacji Kolejowej INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 4 Telefonia

Bardziej szczegółowo

SIP: Session Initiation Protocol

SIP: Session Initiation Protocol SIP w skrócie SIP: Session Initiation Protocol Protokół aplikacyjny (tekstowy): ustanawianie, modyfikacja, likwidacja i zarządzanie przebiegiem multimedialnych sesji komunikacyjnych rozwinięcie HTTP i

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe Sieci komputerowe Sieci komputerowe System wzajemnych powiązań stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych i innych urządzeń /Akademia Sieci Cisco/ Zbiór zlokalizowanych oddzielnie komputerów połączonych

Bardziej szczegółowo

Dariusz Kusz Wojciech Stojanowski

Dariusz Kusz Wojciech Stojanowski POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA INSTYTUT ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Szerokopasmowa technologia teleinformatyczna ATM, monitoring i elementy projektowania

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. 2. Telefonia IP. Materiały do laboratorium. Uruchomienie i konfiguracja centrali Asterisk PBX

1. Cel ćwiczenia. 2. Telefonia IP. Materiały do laboratorium. Uruchomienie i konfiguracja centrali Asterisk PBX Materiały do laboratorium Uruchomienie i konfiguracja centrali Asterisk PBX 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest instalacja i konfiguracja centrali PBX przy użyciu oprogramowania Asterisk. Asterisk umożliwia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2365686. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.03.2011 11157381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2365686. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.03.2011 11157381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2365686 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.03.2011 11157381.2

Bardziej szczegółowo

1. Informatyka w nauczaniu na odległość

1. Informatyka w nauczaniu na odległość KAZIMIERZ CHOROŚ * TECHNOLOGIE TELEKONFERENCJI INTERNETOWYCH ORAZ SYSTEMÓW WIDEO NA ŻĄDANIE WYKORZYSTYWANE W NAUCZANIU NA ODLEGŁOŚĆ INTERNET VIDEOCONFERENCE AND VIDEO-ON-DEMAND SYSTEM TECHNOLOGIES APPLIED

Bardziej szczegółowo

Model integracji systemów komunikacji interaktywnej z platformą e-biznesu

Model integracji systemów komunikacji interaktywnej z platformą e-biznesu 90 JAROSŁAW JANKOWSKI, SYLWIA JASIAK dr inż. Jarosław Jankowski mgr inż. Sylwia Jasiak Wydział Informatyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Model integracji systemów komunikacji interaktywnej

Bardziej szczegółowo

VoIP. Praktyczny przewodnik po telefonii internetowej

VoIP. Praktyczny przewodnik po telefonii internetowej VoIP. Praktyczny przewodnik po telefonii internetowej Autor: Theodore Wallingford T³umaczenie: Marek Marczak, Ewa Muszyñska ISBN: 978-83-246-0289-6 Tytu³ orygina³u: Switching to VoIP Format: B5, stron:

Bardziej szczegółowo

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA / INŻYNIERSKA Damian Twardowski Porównanie technologii pakietowego przesyłania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii VoIP w sterowaniu instalacjami inteligentnego budynku

Wykorzystanie technologii VoIP w sterowaniu instalacjami inteligentnego budynku Wykorzystanie technologii VoIP w sterowaniu instalacjami inteligentnego budynku Marek Horyński Wstęp Po ponad 130 latach od wynalezienia telefonu nie wyobrażamy sobie życia bez tego urządzenia. Znaczną

Bardziej szczegółowo