TELEFONIA W SIECI IP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TELEFONIA W SIECI IP"

Transkrypt

1 mgr inż. Jerzy Dołowski Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki, Instytut Telekomunikacji ul. Gen. S.Kaliskiego 2, Warszawa tel.: , fax: , Konferencja naukowo-techniczna Dzisiejsze spojrzenie na spuściznę Nikoli Tesli, Warszawa, Muzeum Techniki, listopada 2007 r. TELEFONIA W SIECI IP 1. Terminologia związana z Voice over IP Sieć wykorzystująca protokół IP (ang. Internet Protocol) jest coraz bardziej wszechobecna. Zbiór usług, jakie można realizować z wykorzystaniem protokołu IP jest stale poszerzany. W dziedzinie telekomunikacji postępuje wykorzystanie IP do interaktywnej wymiany informacji w postaci mowy, czyli do realizacji usługi telefonii. Mianem Voice over IP określa się zwykle całokształt zagadnień i rozwiązań związanych z realizacją interaktywnej wymiany informacji w postaci mowy w sieci z protokołem IP. Jest to bardzo obszerna tematyka. W jej skład wchodzą takie zagadnienia, jak: sposób ustalania adresu żądanego użytkownika, sposób zestawiania połączenia, sposób transmisji spróbkowanego sygnału mowy w sieci IP (w tym kompresja mowy), zapewnienie określonych parametrów sygnału mowy, współpraca z publiczną siecią telefoniczną (adresacja i numeracja), bezpieczeństwo transmisji i użytkowania, rozliczenia finansowe. Technologia Voice over IP udostępnia użytkownikowi końcowego usługę telefonii, która jest obecna w technice od wielu lat. Wiąże się to z wykorzystywaniem dla VoIP pojęć stosowanych w klasycznej telefonii i komutacji. Jednak w przypadku VoIP pewne pojęcia mają inne znaczenie. W celu uporządkowania terminologii proponuje się następujące definicje: - Terminal VoIP komputer z odpowiednim oprogramowaniem, autonomiczne urządzenie lub bramka ATA wraz z przyłączonym telefonem analogowym. Cechą terminala jest: - posiadanie interfejsu sieciowego (np. Ethernet), - obsługa stosu protokołów IP, - obsługa określonego protokołu VoIP, - zdolność do wprowadzania i odtwarzania dźwięku. - Połączenie w Voice over IP to stan, kiedy dwa terminale VoIP wysyłają i odbierają w uzgodniony wcześniej sposób datagramy IP przenoszących sygnał mowy. Fakt zestawienia połączenia VoIP nie skutkuje rezerwacją zasobów w sieci IP. - Centrala VoIP urządzenie, które: posiada co najmniej jeden interfejs sieciowy, obsługuje co najmniej jeden protokół VoIP, posiada i obsługuje rodzaj bazy danych dla pewnego zbioru terminali VoIP oraz zarządza tym zbiorem terminali. 2. Podstawowe rozwiązania VoIP Rodzina protokołów TCP/IP nie posiadała mechanizmów realizacji usług telefonii w sieci IP, dlatego opracowano dodatkowe protokoły sterujące oraz transportowe. W VoIP kluczowe znaczenie mają dwa rodzaje protokołów: protokoły sygnalizacyjne i protokoły transportowe.

2 2.1 Protokoły sygnalizacyjne W języku telekomunikacji zbiór komunikatów i reguł ich wymiany doprowadzający w efekcie do realizacji usługi jest nazywany sygnalizacją. W środowisku sieci IP termin ten jest używany rzadziej, bo nie występuje tu wyraźne pojecie usługi. Dążąc jednak do uporządkowania terminologii należy wdrażać pojęcie sygnalizacja, jako zbiór mechanizmów służący do zestawiania, utrzymania i rozłączenia usługi telefonii IP. Podstawowe zadania, które realizuje protokół sygnalizacyjny w systemie Voice over IP to: - wprowadzenie dogodnego dla użytkownika sposobu adresowania użytkowników, - gromadzenie informacji o powiązaniach sposobu bieżącej osiągalności użytkownika i jego danych katalogowych, - udostępnianie informacji wymienionych w poprzednim podpunkcie, - dostarczenie mechanizmów dla uzgodnienia parametrów zestawianego połączenia, - sterowanie połączeniem. W celu zachowania ciągłości usługi telefonii IP protokół sygnalizacyjny VoIP powinien także zapewnić współpracę z siecią PSTN. Oddzielnymi niejako kwestiami są zagwarantowanie wymaganej jakości i bezpieczeństwo Protokół SIP Najpopularniejszym obecnie protokołem sygnalizacyjnym jest SIP (ang. Session Initiation Protocol). SIP umożliwia sterowanie zestawianiem połączeń multimedialnych. W architekturze SIP mogą występować serwery: SIP Proxy, Registrar, Location Server [3]. Adresowanie użytkowników w SIP wykorzystuje format SIP URI, przypominający format adresów na przykład: Każdy nowy klient SIP wywyła do własnego serwera Registrar żądanie REGISTER, w którym podaje własne dane adresowe (adres IP, numer portu UDP itd.) oraz własny SIP URI. Od tego momentu klient jest osiągalny przez innych użytkowników SIP na podstawie własnego SIP URI. serwer SIP proxy serwer SIP proxy oraz Registrar SIP URI Adres : INVITE OK klient SIP wywołujący strumień RTP klient SIP Rys. 1. Typowa komunikacja w SIP Klasyczna komunikacja w SIP odbywa się w wykorzystaniem serwera SIP Proxy rys. 1. Klient zamierzający zestawić połączenie wysyła żądanie INVITE (rys. 2), a następnie serwer ustala adres IP serwera SIP Proxy wywoływanego użytkownika.

3 INVITE SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP wat.edu.pl:5060;branch=z9hg4bk1d32hr4 Max-Forwards:70 To: From: Pawel Call-ID: CSeq: 1 INVITE Subject: Czesc Contact: Content-Type: application/sdp Content-Length: 151 v=0 o=adam IN IP4 wat.edu.pl s=rozmowa telefoniczna c=in IP m=audio RTP/AVP 0 a=rtpmap:0 PCMU/8000 Rys. 2. Żądanie INVITE W najprostszym przypadku możliwe jest zestawienie połączenia bez odwoływania się do serwera SIP proxy. Jednak wymaga się wówczas znajomości między innymi adresu IP wywoływanego użytkownika, co nie zawsze jest wykonalne. Protokół SIP wykorzystuje notację zapożyczoną z HTTP. Jest to zapis tekstowy (patrz rys. 2). SIP może wykorzystywać do transmisji UDP, TCP lub TLS [3] Rodzina protokołów H.323 Rodzina protokołów H.323 obejmuje zbiór norm opracowanych dla zapewnienia multimedialnej komunikacji w sieci pakietowej. Standaryzacja H.323 rozpoczęła się w 1990 r. i trwa do tej pory. Najważniejsze elementy architektury to terminal H.323 oraz nadzorca (ang. gatekeeper). Najważniejsze zadania nadzorcy to: autoryzacja użytkowników, pośredniczenie w wymianie komunikatów sygnalizacyjnych oraz zezwalanie na zestawienie nowego połączenia. Rodzina protokołów H.323 obejmuje kilka składowych protokołów: - H.225 RAS odpowiedzialny za komunikację z nadzorcą, - H.225 CS bazujący na sygnalizacji opracowanej dla ISDN, - H.245 służący do negocjowania parametrów kanału komunikacyjnego. Na rys. 3, gdzie pokazano początkowy etap zestawiania połączenia H.323, widać komunikaty charakterystyczne dla sygnalizacji ISDN. Protokoły składowe H.323 wykorzystują kodowanie binarne ASN.1. terminal H.323 nadzorca terminal H.323 ARQ ACF ALERTING SETUP CONNECT Rys. 3. Fragment zestawiania połączenia w H.323 Pewną wadą rodziny protokołów H.323 jest duża złożoność oraz stosunkowo duża liczba wymienianych komunikatów niezbędnych do zestawienia połączenia.

4 Inne protokoły VoIP Spośród pozostałych protokołów sygnalizacyjnych VoIP należy wymienić protokół Inter- Asterisk exchange version 2 IAX2. Jest to protokół opracowany przez twórców programowej centrali VoIP o nazwie Asterisk PBX [2, 7]. Unikalną cechą IAX2 jest fakt, że jest to jednocześnie protokół sygnalizacyjny i transportowy. Takie podejście twórców tego protokołu było podyktowane przede wszystkim ułatwieniem współpracy z urządzeniami korzystającymi z mechanizmu NAT. Dzięki temu protokół IAX2 wymaga do pracy tylko jednego portu UDP (zazwyczaj o numerze 4569). Priorytetem przy tworzeniu protokołu IAX2 była także minimalizacja zajętości pasma. Stąd wynika binarne kodowanie informacji sygnalizacyjnych i sterujących oraz minimalna ilość informacji w nagłówkach ramek transportowych. Na uwagę zasługuje fakt wykorzystywania tego protokołu pomimo braku formalnych standardów. Całkowicie osobnym rozwiązaniem VoIP jest Skype program, który wykorzystuje własne protokoły sygnalizacyjne, sterujące i transportowe. Twórcy programu nie udostępniają informacji na temat działania wykorzystywanych protokołów, zaś sama transmisja jest zaszyfrowana. Wiadomo jedynie, że Skype bazuje na technice Peer-to-Peer [8]. Niektóre komputery stają się specjalnymi węzłami (supernodes) i pośredniczą w wymianie komunikatów do innych hostów. Skype zyskał dużą popularność ze względu na małą złożoność obsługi oraz niezawodną pracę zwłaszcza za NAT. Próbą formalnego wykorzystania Peer-to-Peer w VoIP jest projekt P2P SIP, który jest obecnie rozwijany przez IETF. Prace są na wstępnym etapie Ocena protokołów Niewątpliwie brak jednolitej standaryzacji w dziedzinie protokołów sygnalizacyjnych VoIP jest pewnym utrudnieniem. Z drugiej jednak strony różnorodność protokołów dobrze świadczy o rozwoju tej dziedziny. W przypadku oprogramowania i urządzeń wykorzystywanych przez użytkowników końcowych najpopularniejszy jest protokół SIP. Natomiast protokoły z rodziny H.323 lepiej sprawdzają się przy współpracy z urządzeniami telekomunikacyjnymi. Protokół IAX2 jest ściśle związany z programową centralą Asterisk PBX. Jego przyszłość w dużym stopniu zależy od stopnia rozpowszechnienia centrali. Tab. 1. Porównanie protokołów sygnalizacyjnych VoIP IAX2 SIP H.323 Standaryzacja IETF (w trakcie prac) IETF ITU-T Złożoność średnia duża b. duża Rodzaj kodowania binarne tekstowe binarne Protokół transportowy UDP UDP lub TCP UDP (RAS), Format adresu Protokół dla transmisji mowy Obsługa NAT numer, SIP URI, IAX2 URI SIP URI TCP (CS, H.245) dialleddigits, h323id IAX2 RTP RTP bez dodatkowych nakładów wymaga STUN, UpnP lub ALG wymaga GK w trybie routed Należy także zauważyć, że niektórzy producenci urządzeń wprowadzają autorskie rozszerzenia do standardowych protokołów. 2.2 Transmisja sygnału mowy Sygnał mowy musi zostać spróbkowany i zakodowany. Zwykle stosuje się próbkowanie z częstotliwością 8000 Hz. Aby możliwa była transmisja i odtworzenie sygnału mowy należy wykorzystać dodatkowy protokół, który zapewni: 1) numerowanie próbek, 2) informację o momencie czasu każdej z próbek,

5 Zazwyczaj wykorzystuje się protokół RTP [4]. Typowy stos protokołów dla RTP pokazano na rysunku 4. RTP wykorzystuje UDP, który pracuje bezpołączeniowo. UDP nie gwarantuje dostarczenia pakietu do celu. Pomimo tej wady protokół UDP jest zawsze stosowany dla transmisji wymagających zależności czasowych.... Próbki mowy RTP Nag RTP UDP UDP IP Nagłówek IP 40 bajtów Rys. 4. Typowy stos protokołów dla RTP Rozmiary próbek mowy w RTP są stosunkowo nieduże (rzędu bajtów). Jest to konieczne ze względu na minimalizację czasu pakietyzacji. Wobec sumarycznego rozmiaru nagłówków IP, UDP i RTP równego 40 bajtów małe rozmiary próbek mowy powodują duże narzuty przepływności strumienia RTP. 2.3 Kodeki mowy Kodek mowy to algorytm kodowania i dekodowania sygnału mowy. Kodeki stosowane najczęściej w technice VoIP zestawiono w tabeli 2. Za wyjątkiem kodeka PCM (opisanego w normie G.711) wszystkie kodeki dokonują kompresji sygnału mowy w czasie kodowania. Tab. 2. Najpopularniejsze kodeki Kodek G.711 G.726 G.729 G.723 GSM ilbc Zasada pracy PCM ADPCM CS-CELP ACELP RPE/LPT CELP Przepływność [kbit/s] ,3 13,2 15,2 Typowy rozmiar próbki [ms] Przepływność na poziomie IP dla typ. rozmiaru próbki [kbit/s] ,2 31,2 Jakość [skala MOS] 4,1 3,9 3,9 3,6 3,7 3,9 W tabeli 2 podano nominalne przepływności każdego kodeka oraz przepływności rzeczywistego strumienia RTP obserwowane na poziomie IP. Widać wyraźnie, że dla kodeków stosujących kompresję wskutek małego rozmiaru pola danych rzeczywiste zapotrzebowanie na przepustowość staje się 2-3 krotnie większe. 2.4 Jakość transmisji mowy Strumień pakietów IP przenoszący sygnał mowy może podlegać degradacji w sieci wskutek: - utraty pakietów IP, - opóźnienia pakietów, - zmienności opóźnienia pakietów. Opóźnienie transmitowanych pakietów IP wraz z opóźnieniem buforowania i kodowania/dekodowania tworzy całkowite opóźnienie sygnału akustycznego określane jako opóźnienie mouth-to-ear. Na podstawie badań przyjęto, że jakość sygnału mowy jest bardzo dobra, jeśli to opóźnienie jest mniejsze niż 150ms, zaś dostateczna, jeśli opóźnienie nie przekracza 450ms.

6 Zjawisko jitter-a polega natomiast na zmienności opóźnienia. Każda aplikacja lub urządzenie VoIP posiada na wejściu bufor, który kompensuje obecność jitter-a kosztem dodatkowego zwiększenia opóźnienia sygnału akustycznego. W zależności od kodeka przyjmuje się, że graniczna wartość współczynnika utraconych pakietów to około 5%. Zwykle większą degradację powoduje fakt opóźnienia. 2.5 Rzeczywiste uwarunkowania pracy VoIP Bardzo poważnym problem przy wdrażaniu usługi VoIP jest obecność mechanizmu translacji adresów NAT (ang. Network Address Translation). Mechanizm ten wynika między innymi ze zbyt małej ilości adresów IPv4. Polega on na stosowaniu w sieciach wewnętrznych zarezerwowanej puli adresów IP. Podczas opuszczania strefy prywatnej następuje zamiana adresu prywatnego na publiczny. Według [5] około 74% wszystkich użytkowników końcowych w sieci znajduje się za NAT. Każdy z protokołów sygnalizacyjnych VoIP inaczej rozwiązuje problem NAT. Jednym z popularniejszych rozwiązań jest protokół STUN (ang. Simple Traversal of UDP through NATs). Polega on na wykorzystaniu dodatkowego serwera posiadającego dwa publiczne adresy IP. Komunikując się z tym serwerem klient VoIP ustala czy jest za NAT, jaki jest to rodzaj NAT oraz jaki jest adres publiczny. STUN jest wykorzystywany między innymi przez SIP. Protokoły H.323 dla obsługi NAT wymagają uruchomienia nadzorcy w trybie tzw. routed, czyli wymuszenia transmisji komunikatów sygnalizacyjnych przez nadzorcę. Natomiast protokół IAX2 wskutek wykorzystywania tylko jednego portu UDP rozwiązuje problem NAT. Innym utrudnieniem często spotykanym w rzeczywistych sieciach są zapory (firewall). Obecność zapór utrudnia akceptowanie przychodzących komunikatów sygnalizacyjnych. Dodatkowo sytuację komplikuje fakt, że protokoły SIP oraz IAX2 wykorzystują do transmisji UDP. 3. Współpraca z publiczną siecią telefoniczną Dążąc do pełnej funkcjonalności telefonii IP czynione są starania w celu zapewnienia współpracy ze stacjonarną siecią komutowaną PSTN 1. Przez współpracę rozumie się możliwość zestawiania połączeń fonicznych przez użytkowników systemu VoIP do abonentów sieci PSTN oraz przyjmowania połączeń od abonentów PSTN przez użytkowników systemu VoIP. 3.1 Bramka Do zapewnianie współpracy niezbędne jest urządzenie określane mianem bramki (ang. gateway). Bramka posiada następujące interfejsy: 1) interfejs sieciowy zazwyczaj styk 10/100 Base T, 2) interfejs telekomunikacyjny. Jako interfejs telekomunikacyjny można wykorzystać w najprostszym przypadku zwykłą analogową linie telefoniczną (styk FXO). W przypadku potrzeby obsługi dużego ruchu między systemem VoIP a PSTN zazwyczaj wykorzystuje się jeden lub kilka styków w standardzie PCM30/32, określanych zwyczajowo jako E1. Pojedynczy styk E1 obejmuje 30 kanałów rozmównych. Oprócz niezbędnego wyposażenia sprzętowego bramka musi posiadać oprogramowanie umożliwiające: - obsługę protokołu sygnalizacyjnego stosowanego w sieci VoIP, - obsługę protokołu sygnalizacyjnego do współpracy z siecią PSTN dla interfejsów typu E1 będzie to DSS1, QSIG lub SS7, - obsługę protokołu transportowego (zazwyczaj RTP), - transkodowanie sygnału mowy z formatu odbieranego z VoIP do formatu na styku do PSTN zazwyczaj będzie to kodek PCM (opisany w zaleceniu G.711). 1 Pod pojęciem PSTN (ang. Public Switched Telephone Network) będzie rozumiana każda publiczna komutowana sieć telefoniczna, a więc także ISDN czy GSM.

7 Bramka może być samodzielnym urządzeniem lub elementem innego urządzenia na przykład programowej centrali IP czy routera. sieć LAN lub WAN użytkownik VoIP telefon IP PSTN 2 x E1 eth. centrala tranzytowa bramka Rys. 5. Przykład wykorzystania bramki Pełna współpraca sieci PSTN z systemem VoIP wymaga uzgodnienia planu numeracyjnego. Można na przykład włączyć zakres numerów katalogowych stosowanych w systemie VoIP do przestrzeni numerowej operatora PSTN. 3.2 Aspekty ekonomiczne Wykorzystanie Voice over IP pozwala na obniżenie kosztów realizacji połączeń telefonicznych. Można tu rozważyć dwie relacje zestawiania takich połączeń: 1) użytkownik VoIP abonent PSTN, 2) abonent PSTN abonent PSTN. W pierwszym przypadku użytkownik VoIP zamierzający zestawić połączenie do abonenta PSTN ponosi jedynie koszty połączenia w sieci stacjonarnej, a więc od bramki do abonenta PSTN. Jeśli bramka zostanie zainstalowana w tej samej strefie numeracyjnej, co wywoływany abonent, to użytkownik VoIP ponosi koszt połączenia lokalnego. W efekcie użytkownik VoIP znajdujący się w innej strefie numeracyjne lub w innym kraju ma możliwość zestawienia połączenia telefonicznego ponosząc stały i niski koszt. Na przykład użytkownik VoIP z rysunku 6 zlokalizowany w obszarze C, który zamierza zestawić połączenie telefoniczne do abonenta PSTN w obszarze A, poniesie jedynie koszty połączenia lokalnego na odcinku od bramki routera A do żądanego abonenta. użytkownik VoIP Internet router C B Obszar A centrala miejska B router A B router B Obszar C Obszar B Rys. 6. Wykorzystanie VoIP do łączenia central lokalnych W drugim przypadku połączenia pomiędzy centralami są zestawiane z wykorzystaniem pobliskich bramek oraz sieci Internet. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów realizacji połączeń w relacji abonent PSTN abonent PSTN.

8 4. Wnioski Telefonia IP rewolucjonizuje rynek usług telekomunikacyjnych. Jest coraz powszechniej wykorzystywana przez użytkowników końcowych. Także operatorzy klasycznej telefonii wykorzystuję tę technologię do obniżenia kosztów połączeń międzystrefowych i międzynarodowych. Istnienie rozwiązań central VoIP jako Open Source stanowi istotny czynnik obniżający koszty tworzenia infrastruktury. Urządzenia VoIP są znacznie bardziej złożone, niż urządzenia PSTN. W związku z tym podatność na awarię może być większa. Zagwarantowanie bezpieczeństwa usługi telefonii IP na poziomie przynajmniej takim samym, jak klasycznej telefonii, wymaga wielu zabiegów i pewnych nakładów. Istotnym problemem jest także zagwarantowanie jakości transmitowanej mowy porównywalnej z jakością w tradycyjnej telefonii. Niemniej jednak wydaje się, że telefonia IP będzie coraz powszechniej wykorzystywana. Literatura 1. Sinnreich H., Johnston A., Internet communications using SIP, Wiley Publishing, Inc Dołowski J., Protokół IAX2 na tle innych protokołów Voice over IP, Bydgoszcz, KSTiT Rosenberg J., Schulzrinne H., Camarillo G., Johnston A., Peterson J., Sparks R., Handley M., Schooler E.: SIP: Session Initiation Protocol, IETF, RFC 3261, 07/ Schulzrinne H., Casner S., Frederick R., Jacobson V., RTP: A Transport Protocol for Real- Time Applications, IETF, RFC 3550, 7/ Cadaco M., Freedman M., Illuminati Opportunistic Network and Web Measurement, 02/ Van Meggelen J., Madsen L., Smith J., Asterisk: The Future of Telephony, O Reilly Strona projektu Asterisk PBX, 8. Baset S., Schulzrinne H., An Analysis of the Skype Peer-to-Peer Internet Telephony Protocol, Columbia Computer Science, Technical Report, 2004.

Sygnalizacja Kontrola bramy Media

Sygnalizacja Kontrola bramy Media PROTOKOŁY VoIP Sygnalizacja Kontrola bramy Media H.323 Audio/ Video H.225 H.245 Q.931 RAS SIP MGCP RTP RTCP RTSP TCP UDP IP PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY SYGNALIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny system telefonii VoIP opartej na protokole SIP

Bezpieczny system telefonii VoIP opartej na protokole SIP Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Bezpieczny system telefonii VoIP opartej na protokole SIP Leszek Tomaszewski 1 Cel Stworzenie bezpiecznej i przyjaznej dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...9. 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11. 3. Schemat H.323... 19

1. Wprowadzenie...9. 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11. 3. Schemat H.323... 19 Spis treści 3 1. Wprowadzenie...9 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11 2.1. Model odniesienia... 11 2.2. Ewolucja technologii sieciowych...12 2.3. Specyfika ruchowa systemów medialnych...13 2.4.

Bardziej szczegółowo

Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2007. Autorzy: Tomasz Piotrowski Szczepan Wójcik Mikołaj Wiśniewski Wojciech Mazurczyk

Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2007. Autorzy: Tomasz Piotrowski Szczepan Wójcik Mikołaj Wiśniewski Wojciech Mazurczyk Bezpieczeństwo usługi VoIP opartej na systemie Asterisk Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2007 Autorzy: Tomasz Piotrowski Szczepan Wójcik Mikołaj Wiśniewski Wojciech Mazurczyk Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo VoIP SIP & Asterisk. Autor: Leszek Tomaszewski Email: ltomasze@elka.pw.edu.pl

Bezpieczeństwo VoIP SIP & Asterisk. Autor: Leszek Tomaszewski Email: ltomasze@elka.pw.edu.pl Bezpieczeństwo VoIP SIP & Asterisk Autor: Leszek Tomaszewski Email: ltomasze@elka.pw.edu.pl Zakres tematyczny 1/2 Bezpieczeństwo VoIP Protokół sygnalizacyjny (SIP) Strumienie medialne (SRTP) Asterisk Co

Bardziej szczegółowo

TELEFONIA INTERNETOWA

TELEFONIA INTERNETOWA Politechnika Poznańska Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych TELEFONIA INTERNETOWA Laboratorium TEMAT ĆWICZENIA INSTALACJA I PODSTAWY SERWERA ASTERISK

Bardziej szczegółowo

Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone. MASH.PL Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone Strona 1

Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone. MASH.PL Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone Strona 1 Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone MASH.PL Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone Strona 1 SPIS TREŚCI: Wymagania ogólne stawiane połączeniom głosowym-----------------------------------------3

Bardziej szczegółowo

Transmisja danych multimedialnych. mgr inż. Piotr Bratoszewski

Transmisja danych multimedialnych. mgr inż. Piotr Bratoszewski Transmisja danych multimedialnych mgr inż. Piotr Bratoszewski Wprowadzenie Czym są multimedia? Informacje przekazywane przez sieć mogą się składać z danych różnego typu: Tekst ciągi znaków sformatowane

Bardziej szczegółowo

Sygnalizacja Kontrola bramy Media

Sygnalizacja Kontrola bramy Media PROTOKOŁY VoIP Sygnalizacja Kontrola bramy Media H.323 Audio/ Video H.225 H.245 Q.931 RAS SIP MGCP RTP RTCP RTSP TCP UDP IP PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY SYGNALIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Założono, że router jest poprawnie podłączony i skonfigurowany do obsługi dostępu do Internetu.

Uwaga!!! Założono, że router jest poprawnie podłączony i skonfigurowany do obsługi dostępu do Internetu. 1. Rejestracja konta 2. Książka telefoniczna 3. Problemy 3.1. Rejestracja 3.2. NAT 3.3. Kodeki 3.4. Zaawansowane Przykład bazuje na wymyślonym operatorze telefonii VoIP o nazwie XYZ. Dane techniczne usługi:

Bardziej szczegółowo

Technologia VoIP Podstawy i standardy

Technologia VoIP Podstawy i standardy Technologia VoIP Podstawy i standardy Paweł Brzeziński IV rok ASiSK, nr indeksu 5686 PWSZ Elbląg Elbląg 2008 r. Przeglądając źródła na temat Voice over IP, natknąłem się na dwie daty, kaŝda z nich wiąŝe

Bardziej szczegółowo

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie)

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie) CZĘŚĆ I Załącznik I do siwz Urządzenie 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy sprzętowej centralki telefonii internetowej PBX/IP sztuk 1. Szczegółowe parametry oraz inne wymagania Zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do telefonii VoIP

Wprowadzenie do telefonii VoIP Wprowadzenie do telefonii VoIP Teoria vs real life M. Żyromski, A. Ciarkowski Wirtualna Polska S.A. 1 Plan prezentacji Wprowadzenie Zagadnienia sieciowe Protokoły Transmisja mediów w telefonii VoIP 2 VoIP

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Gliński. 1. Opis wykonanego ćwiczenia

Grzegorz Gliński. 1. Opis wykonanego ćwiczenia Grupa ćwicz. IIIb Nr ćwicz./ wersja 1 Imiona i nazwiska. Grupa lab. 7 Grzegorz Gliński Rok 3 IS Temat ćwiczenia. Voice Conference Data wykonania. 22.10.09 Data odbioru Ocena i uwagi 1. Opis wykonanego

Bardziej szczegółowo

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Jerzy Paczocha - gł. specjalista Waldemar Szczęsny - adiunkt Debata o przyszłych regulacjach usługi VoIP Urząd Komunikacji Elektronicznej 26 listopad

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IIN-2-104-SK-n Punkty ECTS: 4. Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IIN-2-104-SK-n Punkty ECTS: 4. Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe Nazwa modułu: Sieciowe systemy multimedialne Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IIN-2-104-SK-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA APLIKACJI VoIP WYKORZYSTUJĄCEJ MECHANIZMY IPSec

KONCEPCJA APLIKACJI VoIP WYKORZYSTUJĄCEJ MECHANIZMY IPSec Ewelina HRYSZKIEWICZ Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki, Instytut Telekomunikacji, ul. Gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa email:ewelina.hryszkiewicz@interia.pl Konferencja naukowo-techniczna

Bardziej szczegółowo

Mobilna komunikacja VoIP

Mobilna komunikacja VoIP Mobilna komunikacja VoIP Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się mobilną komunikacją VoIP, uruchomieniu programowej centralki VoIP - CallManager Express oraz telefonów bazowych i bezprzewodowych

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie...13 CzÍúÊ I. PSTN...17 Rozdzia 1. Przeglπd sieci PSTN i jej porûwnanie z Voice over IP...19

Wprowadzenie...13 CzÍúÊ I. PSTN...17 Rozdzia 1. Przeglπd sieci PSTN i jej porûwnanie z Voice over IP...19 6SLVWUHFL Wprowadzenie...13 CzÍúÊ I. PSTN...17 Rozdzia 1. Przeglπd sieci PSTN i jej porûwnanie z Voice over IP...19 Poczπtki PSTN...19 Podstawy PSTN...21 Sygnalizacja analogowa i cyfrowa...21 Cyfrowe sygna

Bardziej szczegółowo

jest protokołem warstwy aplikacji, tworzy on sygnalizację, aby ustanowić ścieżki komunikacyjne, a następnie usuwa je po zakończeniu sesji

jest protokołem warstwy aplikacji, tworzy on sygnalizację, aby ustanowić ścieżki komunikacyjne, a następnie usuwa je po zakończeniu sesji PROTOKÓŁ SIP INFORMACJE PODSTAWOWE SIP (Session Initiation Protocol) jest protokołem sygnalizacyjnym służącym do ustalania adresów IP oraz numerów portów wykorzystywanych przez terminale do wysyłania i

Bardziej szczegółowo

Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ. Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer

Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ. Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer Plan prezentacji 1. Cel projektu 2. Cechy systemu 3. Budowa systemu: Agent

Bardziej szczegółowo

1. W protokole http w ogólnym przypadku elementy odpowiedzi mają: a) Postać tekstu b) Postać HTML c) Zarówno a i b 2. W usłudze DNS odpowiedź

1. W protokole http w ogólnym przypadku elementy odpowiedzi mają: a) Postać tekstu b) Postać HTML c) Zarówno a i b 2. W usłudze DNS odpowiedź 1. W protokole http w ogólnym przypadku elementy odpowiedzi mają: a) Postać tekstu b) Postać HTML c) Zarówno a i b 2. W usłudze DNS odpowiedź autorytatywna dotycząca hosta pochodzi od serwera: a) do którego

Bardziej szczegółowo

KARTA DO CENTRAL: MICRA, SIGMA I OPTIMA. ver. 4.00.xx

KARTA DO CENTRAL: MICRA, SIGMA I OPTIMA. ver. 4.00.xx KARTA DO CENTRAL: MICRA, SIGMA I OPTIMA ver. 4.00.xx Centrale Platan Micra, Sigma i Optima oraz programy komputerowe: PLATAN MicraPC, PLATAN SigmaPC, PLATAN OptimaPC i PLATAN BilCent są produktami firmy:

Bardziej szczegółowo

Przesył mowy przez internet

Przesył mowy przez internet Damian Goworko Zuzanna Dziewulska Przesył mowy przez internet organizacja transmisji głosu, wybrane kodeki oraz rozwiązania podnoszące jakość połączenia głosowego Telefonia internetowa / voice over IP

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Technika IP w sieciach dostępowych

Technika IP w sieciach dostępowych Krzysztof Łysek Instytut Systemów Łączności Wojskowa Akademia Techniczna Technika IP w sieciach dostępowych STRESZCZENIE Artykuł przedstawia ewolucję sieci dostępowej w kierunku sieci następnej generacji

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe N, Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe 1 Adres aplikacji: numer portu Protokoły w. łącza danych (np. Ethernet) oraz w. sieciowej (IP) pozwalają tylko na zaadresowanie komputera (interfejsu sieciowego),

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet Sieci Komputerowe Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet prof. nzw dr hab. inż. Adam Kisiel kisiel@if.pw.edu.pl Pokój 114 lub 117d 1 Kilka ważnych dat 1966: Projekt ARPANET finansowany przez DOD

Bardziej szczegółowo

SZYBKA INSTALACJA. BRAMKA VoIP GXW 40XX

SZYBKA INSTALACJA. BRAMKA VoIP GXW 40XX SZYBKA INSTALACJA BRAMKA VoIP GXW 40XX GXW 4004/4008 GXW4024 UWAGA! Nie wolno włączać i wyłączać bramki podczas ładowania się firmware u (firmware ładuje się przez kilka sekund zaraz po włączeniu bramki

Bardziej szczegółowo

System interkomowy. Karta VoIP Server G8-VOIPSERV

System interkomowy. Karta VoIP Server G8-VOIPSERV Karta VoIP Server G8-VOIPSERV Wielofunkcyjna, wydajna karta serwera oparta na systemie Linux oraz technologii Asterisk, która pozwala na integrację różnych standardów VoIP, takich jak SIP lub IAX2 bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Planowanie telefonii VoIP

Planowanie telefonii VoIP Planowanie telefonii VoIP Nie zapominając o PSTN Składniki sieci telefonicznej 1 Centrale i łącza między nimi 2 Nawiązanie połączenia Przykład sygnalizacji lewy dzwoni do prawego 3 4 Telefonia pakietowa

Bardziej szczegółowo

A. Ciarkowski, KSM WETI PG. Transmisja multimediów w sieciach IP Protokoły Voice/Video over Data Usługi multimedialne

A. Ciarkowski, KSM WETI PG. Transmisja multimediów w sieciach IP Protokoły Voice/Video over Data Usługi multimedialne A. Ciarkowski, KSM WETI PG Transmisja multimediów w sieciach IP Protokoły Voice/Video over Data Usługi multimedialne 1 Protokoły UDP i TCP w transmisji multimediów NAT Traversal Wsparcie dla transmisji

Bardziej szczegółowo

Serwery multimedialne RealNetworks

Serwery multimedialne RealNetworks 1 Serwery multimedialne RealNetworks 2 Co to jest strumieniowanie? Strumieniowanie można określić jako zdolność przesyłania danych bezpośrednio z serwera do lokalnego komputera i rozpoczęcie wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 dr inż. Michał Sajkowski Instytut Informatyki PP pok. 227G PON PAN, Wieniawskiego 17/19 Michal.Sajkowski@cs.put.poznan.pl tel. +48 (61) 8

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Wydział Informatyki Sieci komputerowe i Telekomunikacyjne ADRESOWANIE IP WERSJA 4 Wyczerpanie adresów IP CIDR, NAT Krzysztof Bogusławski tel. 449

Bardziej szczegółowo

5.5.5. Charakterystyka podstawowych protokołów rutingu zewnętrznego 152 Pytania kontrolne 153

5.5.5. Charakterystyka podstawowych protokołów rutingu zewnętrznego 152 Pytania kontrolne 153 Przedmowa 1. Sieci telekomunikacyjne 1 1.1. System telekomunikacyjny a sieć telekomunikacyjna 1 1.2. Rozwój sieci telekomunikacyjnych 4 1.2.1. Sieci telegraficzne 4 1.2.2. Sieć telefoniczna 5 1.2.3. Sieci

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ruchem i jakością usług w sieciach komputerowych

Zarządzanie ruchem i jakością usług w sieciach komputerowych Zarządzanie ruchem i jakością usług w sieciach komputerowych Część 1 wykładu SKO2 Mapa wykładu Wprowadzenie 10 trendów rozwoju sieci Komunikacja multimedialna w sieciach IP Techniki QoS ATM IEEE 802.1D

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie usługi wideokonferencji HD w sieci PIONIER

Wdrożenie usługi wideokonferencji HD w sieci PIONIER Wdrożenie usługi wideokonferencji HD w sieci PIONIER M.Bazyly, M.Głowiak, B.Idzikowski, D.Klimowicz, M.Stróżyk Konferencja I3, Wrocław 2.12.2010 Agenda Wprowadzenie Elementy infrastruktury systemu wideokonferencyjnego

Bardziej szczegółowo

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu Strona 1 Ostrowiec Świętokrzyski, 07.06.2013 r. Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 087-147731 z dnia 04.05.2013)

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Platformy VOIP. Dariusz Dwornikowski

Profesjonalne Platformy VOIP. Dariusz Dwornikowski Profesjonalne Platformy VOIP Dariusz Dwornikowski VoIP i PSTN VoIP - technologia przesyłania głosu w sieciach IP PSTN - tradycyjne sieci komutowane Zalety technologii VoIP Niższe koszta połączeń Przezroczystość

Bardziej szczegółowo

Wielowarstwowość transmisji w sieciach komputerowych

Wielowarstwowość transmisji w sieciach komputerowych Wielowarstwowość transmisji w sieciach komputerowych 1. Protokoły TCP/IP Sieci komputerowe funkcjonują w oparciu na wielowarstwowych modelach komunikacji. Jednym z ważniejszych jest czterowarstwowy system

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne i rozproszone

Programowanie współbieżne i rozproszone Programowanie współbieżne i rozproszone WYKŁAD 6 dr inż. Komunikowanie się procesów Z użyciem pamięci współdzielonej. wykorzystywane przede wszystkim w programowaniu wielowątkowym. Za pomocą przesyłania

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i sieciowej

Sieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i sieciowej ieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i sieciowej 1969 ARPANET sieć eksperymentalna oparta na wymianie pakietów danych: - stabilna, - niezawodna,

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Konsola, TELNET, SSH 1

ZiMSK. Konsola, TELNET, SSH 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Konsola, TELNET, SSH 1 Wykład

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Konwerter Protokołów

Uniwersalny Konwerter Protokołów Uniwersalny Konwerter Protokołów Autor Robert Szolc Promotor dr inż. Tomasz Szczygieł Uniwersalny Konwerter Protokołów Szybki rozwój technologii jaki obserwujemy w ostatnich latach, spowodował że systemy

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wymagania edukacyjne w technikum SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wiadomości Umiejętności Lp. Temat konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Zapamiętanie Rozumienie W sytuacjach typowych W sytuacjach problemowych

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

MASKI SIECIOWE W IPv4

MASKI SIECIOWE W IPv4 MASKI SIECIOWE W IPv4 Maska podsieci wykorzystuje ten sam format i sposób reprezentacji jak adresy IP. Różnica polega na tym, że maska podsieci posiada bity ustawione na 1 dla części określającej adres

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

Analiza metod współpracy urządzeń Voice over IP z siecią telekomunikacyjną

Analiza metod współpracy urządzeń Voice over IP z siecią telekomunikacyjną Biuletyn WAT Vol. LV, Numer specjalny, 2006 Analiza metod współpracy urządzeń Voice over IP z siecią telekomunikacyjną JERZY DOŁOWSKI Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki, Instytut Telekomunikacji,

Bardziej szczegółowo

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak Protokół TCP/IP Protokół TCP/IP (Transmission Control Protokol/Internet Protokol) to zestaw trzech protokołów: IP (Internet Protokol), TCP (Transmission Control Protokol), UDP (Universal Datagram Protokol).

Bardziej szczegółowo

Zdalne logowanie do serwerów

Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie do serwerów - cd Logowanie do serwera inne podejście Sesje w sieci informatycznej Sesje w sieci informatycznej - cd Sesje w sieci informatycznej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1878193 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 (13) T3 (51) Int. Cl. H04L29/06 H04Q7/22

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

Sieci telekomunikacyjne sieci cyfrowe z integracją usług (ISDN)

Sieci telekomunikacyjne sieci cyfrowe z integracją usług (ISDN) Sieci telekomunikacyjne sieci cyfrowe z integracją usług (ISDN) mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska tel. +48 12 6174034, fax +48 12 6342372 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami WAN

Zarządzanie sieciami WAN Zarządzanie sieciami WAN Dariusz CHAŁADYNIAK 1 Plan prezentacji Technologie w sieciach rozległych Technologia PSTN Technologia ISDN Technologia xdsl Technologia ATM Technologia Frame Relay Wybrane usługi

Bardziej szczegółowo

Bramka VoIP (Voice over IP gateway) Implementacja VoIP w routerach DrayTek

Bramka VoIP (Voice over IP gateway) Implementacja VoIP w routerach DrayTek Implementacja VoIP w routerach DrayTek Serie routerów DrayTek oznaczane literą V implementują mechanizmy Voice over IP. Taki router posiada dodatkowo dwa analogowe gniazda telefoniczne w tylnym panelu.

Bardziej szczegółowo

Podstawy sieci komputerowych. Technologia Informacyjna Lekcja 19

Podstawy sieci komputerowych. Technologia Informacyjna Lekcja 19 Podstawy sieci komputerowych Technologia Informacyjna Lekcja 19 Po co łączy się komputery w sieć? Przede wszystkim do wymiany danych, Wspólne korzystanie z udostępnionych baz danych, gier, czy Internetu

Bardziej szczegółowo

SIP: Session Initiation Protocol. Krzysztof Kryniecki 16 marca 2010

SIP: Session Initiation Protocol. Krzysztof Kryniecki 16 marca 2010 SIP: Session Initiation Protocol Krzysztof Kryniecki 16 marca 2010 Wprowadzenie Zaaprobowany przez IETF w 1999 (RFC 2543) Zbudowany przez Mutli Parry Multimedia Session Control Working Group : MMUSIC Oficjalny

Bardziej szczegółowo

PLNOG październik 2010

PLNOG październik 2010 PLNOG październik 2010 Voice over IP fakty i mity Radosław Trojakowski Główny Administrator Usług i Systemów VoIP Crowley Data Poland Sp. z o.o. Agenda 1. Wprowadzenie czym jest VoIP? 2. Obawy wobec technologii

Bardziej szczegółowo

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie System komputerowy System komputerowy (ang. computer system) to układ współdziałaniadwóch składowych: sprzętu komputerowegooraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieciach komputerowych

Komunikacja w sieciach komputerowych Komunikacja w sieciach komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK 2 Plan prezentacji Wstęp do adresowania IP Adresowanie klasowe Adresowanie bezklasowe - maski podsieci Podział na podsieci Translacja NAT i PAT

Bardziej szczegółowo

Sieci WAN. Mgr Joanna Baran

Sieci WAN. Mgr Joanna Baran Sieci WAN Mgr Joanna Baran Technologie komunikacji w sieciach Analogowa Cyfrowa Komutacji pakietów Połączenia analogowe Wykorzystanie analogowych linii telefonicznych do łączenia komputerów w sieci. Wady

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja telefonu Yealink T20P

Konfiguracja telefonu Yealink T20P Konfiguracja telefonu Yealink T20P 1 Identyfikacja telefonu Po podłączeniu telefonu do zasilania oraz do sieci Ethernet urządzenie pobierze adres IP z serwera DHCP. Poniżej zostały zaprezentowane trzy

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. W niektórych routerach Vigor (np. serie 2900/2900V) interfejs WAN występuje w postaci portu Ethernet ze standardowym gniazdem RJ-45. Router 2900 potrafi obsługiwać ruch o natężeniu kilkudziesięciu Mbit/s,

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - adresacja internetowa

Sieci komputerowe - adresacja internetowa Sieci komputerowe - adresacja internetowa mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH 1 Wprowadzenie Co to jest adresacja? Przedmioty adresacji Sposoby adresacji Układ domenowy, a układ numeryczny

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik instalacji i konfiguracji SofaWare S-box SofaWare S-box to niewielkiego rozmiaru, ciche w działaniu, łatwe w instalacji i zarządzaniu urządzenia Firewall

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Translacja adresów sieciowych

Sieci Komputerowe Translacja adresów sieciowych 1. Wstęp teoretyczny Sieci Komputerowe Translacja adresów sieciowych Network Address Translation (NAT) - technika translacji adresów sieciowych. Wraz ze wzrostem ilości komputerów w Internecie, pojawiła

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH Pojęcie sieci komputerowych Sieć komputerowa jest to zbiór niezależnych komputerów połączonych ze sobą. Mówimy, że dwa komputery są ze sobą połączone, jeśli mogą

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii VoIP w sterowaniu instalacjami inteligentnego budynku

Wykorzystanie technologii VoIP w sterowaniu instalacjami inteligentnego budynku Wykorzystanie technologii VoIP w sterowaniu instalacjami inteligentnego budynku Marek Horyński Wstęp Po ponad 130 latach od wynalezienia telefonu nie wyobrażamy sobie życia bez tego urządzenia. Znaczną

Bardziej szczegółowo

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Komórkowe naziemne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Założenia systemu GSM Usługi: Połączenia głosowe, transmisja danych, wiadomości tekstowe I multimedialne Ponowne użycie częstotliwości

Bardziej szczegółowo

NAT/NAPT/Multi-NAT. Przekierowywanie portów

NAT/NAPT/Multi-NAT. Przekierowywanie portów Routery Vigor mogą obsługiwać dwie niezależne podsieci IP w ramach sieci LAN (patrz opis funkcji związanych z routingiem IPv4). Podsieć pierwsza przeznaczona jest dla realizacji mechanizmu NAT, aby umożliwić

Bardziej szczegółowo

System trankingowy. Stacja wywołująca Kanał wolny Kanał zajęty

System trankingowy. Stacja wywołująca Kanał wolny Kanał zajęty SYSTEMY TRANKINGOWE Systemy trankingowe Tranking - automatyczny i dynamiczny przydział kanałów (spośród wspólnego i ograniczone do zbioru kanałów) do realizacji łączności pomiędzy dużą liczbę użytkowników

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE W ODNIESIENIU DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH W OBSZARZE SIŁ ZBROJNYCH

WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE W ODNIESIENIU DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH W OBSZARZE SIŁ ZBROJNYCH WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE W ODNIESIENIU DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH W OBSZARZE SIŁ ZBROJNYCH Robert Goniacz WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE Obszar sił zbrojnych Najważniejsze problemy

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład 6. 1. Filtrowanie pakietów 2. Translacja adresów 3. authentication-proxy

PBS. Wykład 6. 1. Filtrowanie pakietów 2. Translacja adresów 3. authentication-proxy PBS Wykład 6 1. Filtrowanie pakietów 2. Translacja adresów 3. authentication-proxy mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż. Łukasz Sturgulewski

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK NIE ARACHNOFOBII!!! Sieci i komputerowe są wszędzie WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych WYKŁAD: Role

Bardziej szczegółowo

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne Łącza WAN Piotr Steć P.Stec@issi.uz.zgora.pl 28 listopada 2002 roku Strona 1 z 18 1. Nośniki transmisyjne pozwalające łączyć sieci lokalne na większe odległości: Linie telefoniczne Sieci światłowodowe

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski.

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. 1 ARCHITEKTURA GSM Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. SIEĆ KOMÓRKOWA Sieć komórkowa to sieć radiokomunikacyjna składająca się z wielu obszarów (komórek), z których każdy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Sieci równorzędne, oraz klient - serwer

Sieci równorzędne, oraz klient - serwer Sieci równorzędne, oraz klient - serwer podział sieci ze względu na udostępnianie zasobów: równorzędne, peer-to-peer, P2P, klient/serwer, żądanie, odpowiedź, protokół sieciowy, TCP/IP, IPX/SPX, admin sieciowy,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Załącznik nr 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Świadczenie usługi transmisji danych, świadczenia usługi dostępu do sieci Internet oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Centrum Powiadamiania

Bardziej szczegółowo

Połączenia VoIP z firmą Slican

Połączenia VoIP z firmą Slican Zapraszamy do kontaktu z nami przez VoIP. Połączenia VoIP z firmą Slican Ogólnie Aby skonfigurować urządzenie lub oprogramowanie VoIP do komunikacji z firmą Slican poprzez sieć internet należy w jego ustawieniach

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA TELEFONICZNE VoIP. SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl

ROZWIĄZANIA TELEFONICZNE VoIP. SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl ROZWIĄZANIA TELEFONICZNE VoIP SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl INTERNET = TELEFON Coraz częściej firmy i instytucje wykorzystują połączenie

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Systemy Teletransmisji I Transmisji Danych cz.2

Systemy Teletransmisji I Transmisji Danych cz.2 Systemy Teletransmisji I Transmisji Danych cz.2 Tomasz Ruść 1 1 Łączenie i Sygnalizacja 2 Numeracja Telefoniczna 3 Wznaczanie trasy 4 Lokalny dostęp do sieci 5 Ruch telekomunikacyjny 6 Modulacja PCM 7

Bardziej szczegółowo

Systemy internetowe. Wykład 5 Architektura WWW. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science

Systemy internetowe. Wykład 5 Architektura WWW. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science Systemy internetowe Wykład 5 Architektura WWW Architektura WWW Serwer to program, który: Obsługuje repozytorium dokumentów Udostępnia dokumenty klientom Komunikacja: protokół HTTP Warstwa klienta HTTP

Bardziej szczegółowo

System interkomowy. Karty VoIP G8-IAX G3-IAX

System interkomowy. Karty VoIP G8-IAX G3-IAX Karty VoIP G8-IAX G3-IAX Wielofunkcyjne karty VoIP G3-IAX oraz G8-IAX pozwalają na zintegrowanie wielu standardów VoIP za pomocą obsługującego IAX Serwera Asterisk. 1 2 1. G8-IAX-4B (Wer. AB) Karta VoIP

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁY WARSTWY TRANSPORTOWEJ

PROTOKOŁY WARSTWY TRANSPORTOWEJ PROTOKOŁY WARSTWY TRANSPORTOWEJ Na bazie protokołu internetowego (IP) zbudowane są dwa protokoły warstwy transportowej: UDP (User Datagram Protocol) - protokół bezpołączeniowy, zawodny; TCP (Transmission

Bardziej szczegółowo

Zadania z sieci Rozwiązanie

Zadania z sieci Rozwiązanie Zadania z sieci Rozwiązanie Zadanie 1. Komputery połączone są w sieci, z wykorzystaniem routera zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej a) Jak się nazywa ten typ połączenia komputerów? (topologia sieciowa)

Bardziej szczegółowo

Stos TCP/IP. Warstwa aplikacji cz.2

Stos TCP/IP. Warstwa aplikacji cz.2 aplikacji transportowa Internetu Stos TCP/IP dostępu do sieci Warstwa aplikacji cz.2 Sieci komputerowe Wykład 6 FTP Protokół transmisji danych w sieciach TCP/IP (ang. File Transfer Protocol) Pobieranie

Bardziej szczegółowo