Informator SPC.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator SPC. www.spc.pl"

Transkrypt

1 Informator SPC

2 Informator SPC

3 O SPC Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska w Warszawie działa w oparciu o swój statut uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli, będące najwyższą władzą w firmie. Bieżące zarządzanie spółdzielnią należy do Zarządu, wybieranego przez Radę Nadzorczą. W skład Zarządu SPC wchodzą: mgr inż. Janusz Kazimierczuk Prezes Zarządu inż. Jan Tadeusz Woźniak Wiceprezes ds. Produkcji Jerzy Konarski Wiceprezes ds. Technicznych Małgorzata Gałecka Wiceprezes ds. Ekonomicznych Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska w Warszawie istnieje od 1988r. Wcześniej (od 65 lat) funkcjonowała pod innymi nazwami, przeszła wiele reorganizacji i przekształceń. Obecnie zatrudnia około 600 pracowników. Spółdzielnia posiada cztery zakłady: Zakład Piekarski Żerań-Lubelska, Zakład Piekarski Żoliborska, Zakład Piekarski Krakowiaków, Zakład Ciastkarski oraz Biuro Zarządu, Zakład Transportu, Zakład Handlu ze sklepami firmowymi i franczyzowymi.

4 O SPC misja MISJA SPC Być wiodącą firmą produkującą pieczywo i ciasta na rynek warszawski Rozumieć potrzeby klientów oraz spełniać ich oczekiwania w zakresie najwyższej jakości produktów Dbać o nieustanne zadowolenie z pracy i rozwój zawodowy naszych pracowników Spółdzielnia Piekarsko Ciastkarska rozpoczęła działalność ponad 65 lat temu. Od zawsze jesteśmy kojarzeni ze świeżymi produktami piekarskimi o najwyższej jakości. Wykorzystujemy najlepsze surowce, które w połączeniu z naszą wiedzą i doświadczeniem dają wysokiej jakości smaczne produkty. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, profesjonalizmowi i rzetelnemu podejściu do oczekiwań klientów, znak firmowy SPC jest znaną i cenioną marką piekarską na terenie województwa mazowieckiego. nasze produkty W naszych piekarniach wypiekane jest różnorodne pieczywo, począwszy od chlebów pszenno-żytnich i żytnich na naturalnym zakwasie, czy takich z dodatkiem ziaren, poprzez smakowite bułki czy aromatyczne przekąski aż po produkowany w ciastkarni, szeroki wachlarz wyrobów ciastkarskich: drożdżówki, pączki, ciasta i ciasteczka, a także torty okolicznościowe. Produkujemy również wyroby piekarskie częściowo zapieczone i zamrożone, przeznaczone do odpieku w punktach sprzedaży. Nasze produkty spełniają oczekiwania konsumentów, którzy kierują się dobrym smakiem, świeżością i urozmaiconą ofertą. gdzie kupisz Pieczywo SPC można kupić w naszych sklepach firmowych, w większości sklepów w Warszawie i okolicach, a także w hipermarketach i sklepach osiedlowych.

5 WAŻNE INFORMACJE Polityka personalna SPC opiera się na inwestowaniu w rozwój i satysfakcję zawodową pracowników. Pracownikom zapewnia się nowoczesne warunki pracy, oferuje możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji. Poza wynagrodzeniem zapewnia się pracownikom opiekę medyczną, prowadzi działalność socjalną, a także organizuje spartakiady sportowo rekreacyjne. czas pracy Po przyjściu do pracy pracownik podpisuje listę obecności. Pracownicy na stanowiskach godzinowo - płatnych oraz upoważnieni pracownicy administracyjni otrzymują od pracodawcy identyfikator / kartę magnetyczną umożliwiającą wejście na teren zakładu produkcyjnego. Pracownicy pracują w systemie czasu pracy podstawowym i równoważnym. Zasady określa Regulamin Pracy. nieobecności i urlopy W przypadku nagłej nieobecności pracownik niezwłocznie, a najpóźniej następnego dnia nieobecności musi poinformować bezpośredniego przełożonego o przyczynie nieobecności. Druk zwolnienia lekarskiego należy dostarczyć najpóźniej w ciągu 7 dni od rozpoczęcia choroby. Pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego, bezpłatnego. W tym wypadku konieczne jest dostarczenie odpowiedniego dokumentu zaakceptowanego przez przełożonego. wynagrodzenie Wynagrodzenie jest przekazywane w dniach 27 i 10 każdego miesiąca na konto wskazane przez pracownika. Wynagrodzenie pracownika składa się z płacy zasadniczej i premii. Zasady określa Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. kasa zapomogowo-pożyczkowa Każdy pracownik może zapisać się do Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Zasady przystąpienia w poczet członków oraz wynikające z tego uprawnienia określa statut Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej. opieka medyczna Wszyscy pracownicy SPC objęci są opieką medyczną w określonym zakresie. Opieka medyczna zawiera badania wstępne, okresowe oraz kontrolne, a także profilaktyczne konsultacje medyczne specjalistów. Szczegółowy wykaz zamiesczony jest na tablicach informacyjnych oraz w intranecie ( zakładka nasze SPC Udając się do lekarza medycny pracy (na badania okresowe i kontrolne) każdy pracownik musi posiadać skierowanie wystawione przez Dział Personalny i podpisane przez bezpośredniego przełożonego. Lekarze medycyny pracy przyjmują zawsze w godzinach Wykaz godzin pracy poszczególnych lekarzy zamieszczony jest na tablicach informacyjnych w Zakładach i Biurze Zarządu. Informacji udziela również Dział Personalny tel , , Pracownicy korzystają z Międzyzakładowej Przychodni Zdrowia Poligrafów w Warszawie ul. Marszałkowska 87 (wejście od ul. Żurawiej lub ul. Nowogrodzkiej). Pracownicy korzystają wg cennika z 20% upustem na usługi stomatologiczne.

6 WAŻNE INFORMACJE ubezpieczenie Każdy pracownik ma możliwość przystąpienia do ubezpieczenia na życie w PZU ŻYCIE S.A. Aby przystąpić do ubezpieczenia pracownik zobowiązany jest wypełnić deklarację przystąpienia w Dziale Personalnym. W przypadku przystąpienia do w/w ubezpieczenia, składka miesięczna jest potrącana z wynagrodzenia pracownika. Zakres ubezpieczenia obejmuje ( poza podstawowym ubezpieczeniem typu śmierć, wypadek) również leczenie szpitalne, ciężką chorobę, operacje chirurgiczne. Jest możliwość ubezpieczenia małżonka i/lub pełnoletnie dziecko. dofinansowanie okularów Pracownik posiadający zalecenie lekarza medycyny pracy i pracujący co najmniej 4 godziny dziennie przy monitorze komputera otrzymuje 150 zł raz na trzy lata. nagrody jubileuszowe Spółdzielnia wypłaca nagrody jubileuszowe za łączny staż pracy, co pięć lat. Pierwsza nagrodę jubileuszowa pracownik otrzymuje za 20 lat pracy. Zasady naliczenia nagrody określa Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. sport i rekreacja Wszyscy pracownicy mogą korzystać z siłowni, która znajduje się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Krakowiaków 103. Spółdzielnia organizuje wycieczki oraz wyjazdową spartakiadę z udziałem innych Spółdzielni piekarskich. dofinansowanie do wypoczynku Pracownik, który chce skorzystać z funduszu socjalnego powinien złożyć na początku każdego roku oświadczenie dotyczące średniego dochodu na członka rodziny we własnym gospodarstwie domowym. Każdy pracownik raz na dwa lata może skorzystać z dofinansowania do dowolnej formy wypoczynku, a dziecko pracownika raz w roku. Wysokość dofinansowania określa Zakładowy Regulamin Świadczeń Socjalnych.

7 WAŻNE INFORMACJE bezpieczeństwo żywności Nadrzędnym celem Spółdzielni Piekarsko Ciastkarskiej w Warszawie jest produkcja i sprzedaż wyrobów piekarskich i ciastkarskich o najwyższej jakości, bezpiecznych dla zdrowia oraz spełniających wymagania i oczekiwania Naszych Klientów. W naszych zakładach są wdrożone nowoczesne systemy zapewniające bezpieczeństwo produkowanej żywności, a mianowicie: GHP- Dobra Praktyka Higieniczna, GMP- Dobra Praktyka Produkcyjna, system HACCP- Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny. Rozumiejąc potrzebę ciągłego doskonalenia nasza firma wprowadza również w zakładach system zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodny z normą PN-EN ISO 22000:2006. W ramach systemów funkcjonujących w Spółdzielni wszyscy pracownicy są zobowiązani do znajomości Polityki Jakości i Bezpieczeństwa Żywności oraz przestrzegania w zakładzie ustalonych procedur, instrukcji i wytycznych systemowych. bezpieczeństwo i higiena pracy Pracownik przed dopuszczeniem do pracy podlega szkoleniu wstępnemu oraz instruktażowi na stanowisku pracy. Pracownikom jest przydzielana nieodpłatnie odzież i obuwie robocze zgodnie z Regulaminem Pracy. Pranie i wymianę odzieży roboczej zapewnia pracodawca. Pracownik jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich instrukcji BHP i PPOŻ. Każdy pracownik ma obowiązek posiadania aktualnego zaświadczenia o braku przeciwwskazań na zajmowanym stanowisku. Pracownik, który uległ wypadkowi w pracy jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego zdarzenia do bezpośredniego przełożonego. monitoring W celu zabezpieczenia mienia Spółdzielni oraz w celu kontroli należytego wykonywania pracy, jednostki organizacyjne Spółdzielni są wyposażone w urządzenia techniczne, w szczególności w zakresie monitoringu kamer oraz monitoringu sieci komputerowej. regulamin pracy i regulamin ZEŚS Regulaminy znajdują się do wglądu w Dziale Personalnym, w miejscach wyznaczonych przez Dyrektorów Zakładów oraz są zamieszczone w intranecie (nasza strona zakładka nasze SPC, sprawy personalne).

8 WAŻNE INFORMACJE lokalizacja zakładów dane teleadresowe Spółdzielnia Piekarsko - Ciastkarska w Warszawie Warszawa ul. Krakowiaków 103 NIP: KRS Centrala Tel.: Tel./ fax Sekretariat Tel.: Zakład Transportu Warszawa ul. Krakowiaków 103 Dyrektor mgr Marian Król Tel.: Zakład Handlu Warszawa ul. Krakowiaków 103 Dyrektor Beata Wodzyńska Tel.: Dział Personalny Tel.: , Zakład Piekarski Żoliborska Warszawa ul. Krasińskiego 67 Dyrektor Kazimiera Kowalska Tel.: Zakład Ciastkarski Warszawa ul. Odlewnicza 2 Dyrektor mgr inż. Andrzej Malon Tel.: Zakład Piekarski Krakowiaków Warszawa ul. Krakowiaków 103 Dyrektor mgr inż.jan Stegman Tel.: Zakład Piekarski Żerań Lubelska Warszawa ul. Odlewnicza 2 Dyrektor Anna Siwek Tel.:

9 Budynek centrali Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska w Warszawie Warszawa ul. Krakowiaków 103

10

11 Budynek centrali Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska w Warszawie Warszawa ul. Krakowiaków 103

12

REGULAMIN PRACY W KRAJOWEJ IZBIE DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY W KRAJOWEJ IZBIE DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 106 /III/2013 KRDL Tekst jednolity Regulaminu pracy w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych obejmujący tekst ogłoszony w załączniku do uchwały Nr 115/II/2010 KRDL z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC" Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE

Regulamin pracy SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE Regulamin pracy SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC" Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE I. Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo. Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011. Praktyki w stosunkach z pracownikami. Wpływ na społeczeństwo

Społeczeństwo. Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011. Praktyki w stosunkach z pracownikami. Wpływ na społeczeństwo Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Społeczeństwo Społeczeństwo Grupa Kapitałowa LOTOS w swojej działalności stosuje strategię zrównoważonego rozwoju z silnym

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy Art. 207. 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. 2. Pracodawca

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY FIAT AUTO POLAND Spółka Akcyjna ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY Tekst jednolity MAJ 2007 ROK DZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY dla pracowników Spółki FIAT AUTO POLAND

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN REGULAMIN ORGANIZACYJNY Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie (tekst jednolity) Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW DALKIA ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW DALKIA ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW DALKIA ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA wpisany do Rejestru Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi w dniu 4 maja 1995r. pod numerem:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA NOWOZATRUDNIONEGO URZĘDNIKA

PRZEWODNIK DLA NOWOZATRUDNIONEGO URZĘDNIKA Broszura informacyjna dla nowych pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ Stron 32 Urząd Miasta Nowy Targ Wydanie: I aktualizacja nr 1 PRZEWODNIK DLA NOWOZATRUDNIONEGO URZĘDNIKA zdj. Robert Wójtowicz Krok po

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 255/13 BURMISTRZA ŚMIGLA. z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego Śmigla

ZARZĄDZENIE NR 255/13 BURMISTRZA ŚMIGLA. z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego Śmigla ZARZĄDZENIE NR 255/13 BURMISTRZA ŚMIGLA z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego Śmigla Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego nr 10/2013 Starosty Średzkiego z dnia 17 października 2013 r. REGULAMIN PRACY I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. w Kędzierzynie-Koźlu. Kędzierzyn-Koźle styczeń 2014 rok

REGULAMIN PRACY. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. w Kędzierzynie-Koźlu. Kędzierzyn-Koźle styczeń 2014 rok Załącznik do Zarządzenia nr 28/2013 Dyrektora MOSiR w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 17.12.2013 r. REGULAMIN PRACY Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu Kędzierzyn-Koźle styczeń 2014 rok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu

REGULAMIN PRACY. Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu REGULAMIN PRACY Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu SPIS TREŚCI: I. Postanowienia ogólne...3 II. Obowiązki pracodawcy i pracownika...4 III. Organizacja pracy...6 IV. Rozkład czasu

Bardziej szczegółowo

Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact w 2011 r.

Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact w 2011 r. Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact w 2011 r. Communication on Progress Szanowni Państwo, Warszawa, 30.03.2012 r. 1 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 456 / 2013 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wejścia w życie regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Leszna

Zarządzenie Nr 456 / 2013 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wejścia w życie regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Leszna Zarządzenie Nr 456 / 2013 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wejścia w życie regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Leszna Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Strona 1 KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo- Gastronomicznym SWISS POL obowiązuje od dnia: 1 października 2005r.

Bardziej szczegółowo

3 Postanowienia niniejszego Zarządzenia wchodzą w życie z dniem 15 listopada 2013 r. po uzgodnieniu z organizacją związkową.

3 Postanowienia niniejszego Zarządzenia wchodzą w życie z dniem 15 listopada 2013 r. po uzgodnieniu z organizacją związkową. Zarządzenie Nr 24/2013 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 2 i jednolitego tekstu Regulaminu pracy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 120.7.2013 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 10 grudnia 2013r.

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 120.7.2013 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 10 grudnia 2013r. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 120.7.2013 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy. Na podstawie przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 lipca 2013 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 lipca 2013 roku DO-0130/86/2013 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 lipca 2013 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego Na podstawie art. 104 1 i 104 1-3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2014. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejczycach z dnia 23 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2014. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejczycach z dnia 23 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 5/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejczycach z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejczycach. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

REGULAMIN PRACY KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II REGULAMIN PRACY KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II (tekst jednolity uwzględniający zmianę wprowadzoną Zarządzeniem Rektora KUL z dnia 10 czerwca 2013 r. - ROP-0101-52/13) PRZEPISY WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Rozdział I

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Rozdział I Załącznik do Uchwały Nr 1490/66/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2011 roku Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora Nr 8/2012 z dnia 30.06.2012 Zaopiniowano: Uchwałą Rady Społecznej nr 4 /2012 Z dnia 29 czerwca 2012r. Zmiany: Aneks nr 1 z dnia 15.11.2012r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 w OTWOCKU

REGULAMIN PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 w OTWOCKU REGULAMIN PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 w OTWOCKU Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. Zm.) ustalam, co następuje; I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

Bardziej szczegółowo