Integracja obsługi środowiska IT dzięki aplikacji Spiceworks.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Integracja obsługi środowiska IT dzięki aplikacji Spiceworks."

Transkrypt

1 Integracja obsługi środowiska IT dzięki aplikacji Spiceworks. Dla administratora środowiska informatycznego istotne są takie czynniki, jak stałe planowanie działań związanych z zabezpieczeniem ciągłości pracy infrastruktury IT, szybkie podejmowanie decyzji o koniecznych zmianach przeciwdziałających pojawieniu się niestabilności i przerw w jej pracy oraz natychmiastowa reakcja na awarie trudne do przewidzenia. Wszystko to możliwe jest przy optymalnej integracji środowiska informatycznego. Bieżące monitorowanie wszelkich aspektów działania infrastruktury IT pozwala przeciwdziałać przestojom w pracy firmy. W obecnych czasach nowoczesność rozwiązań sfery informatycznej przedsiębiorstwa stała się częścią jego przewagi konkurencyjnej. W chwili gdy organizacja nie będzie posiadała sprawnie działającej sieci komputerowej, dostępu do Internetu, komputerów użytkowników obsługujących klientów bezpośrednio (np. poprzez pocztę elektroniczną), czy pośrednio (np. kontrola płatności), Ci mogą skorzystać z oferty konkurencji, a jednorazowy przestój w pracy oznacza wymierne straty finansowe i utratę kontrahentów. Monitorowanie działania infrastruktury IT ma na celu zbieranie danych o kondycji środowiska i dostarczanie ich w postaci możliwej do szybkiej analizy przez administratora. Dane pobierane są ze sprzętu sieciowego (np. modemy, routery, switche, telefony VoIP), komputerów i serwerów (z ich kart sieciowych, procesorów, dysków twardych, pamięci, itd.) oraz z oprogramowania na nich zainstalowanego (stan usług, ilość wolnej pamięci, logi systemowe, zabezpieczeń, aplikacji). Informacje pobierane są z urządzeń, systemów operacyjnych i aplikacji oraz prezentowane w postaci komunikatów z numerem identyfikacyjnym poprzez aplikację skojarzoną z konkretną dziedziną lub systemem, np. logi systemu operacyjnego Windows, logi systemu monitorującego sieć komputerową Nagios, logi aplikacji antywirusowej, pocztowej, itp. Do celów bardziej zrozumiałej prezentacji wyników używa się również formy graficznej. Można wówczas połączyć kilka wydarzeń występujących w tym samym czasie i pokazać ich przebieg na wykresie. Łatwiej wówczas wychwycić nagłe zmiany oraz analizować błędy. Dobrym przykładem może być tutaj zestaw liczników systemu Windows, który pozwala śledzić kilka zdarzeń na raz oraz prezentować wyniki w postaci wykresu. Zwykle jednak jego użyteczność sprowadza się do analizy błędów po awarii. Aby zapobiegać pojawianiu się problematycznych sytuacji wpływających na nieprawidłowe działanie infrastruktury IT, administrator musi nadzorować wszystkie aspekty jej pracy - od stabilności połączenia internetowego poprzez fizyczne działanie poszczególnych urządzeń sieciowych, komputerów i serwerów, poprawną pracę aplikacji produkcyjnych, np. poczty, programów księgowych, kończąc na sprawdzeniu poprawności wykonywania się kopii bezpieczeństwa i właściwej pracy stacji roboczych użytkowników. Codzienne, rutynowe czynności administratora sieci związane są z analizą wielu logów i stanu pracy urządzeń. W zależności od stopnia skomplikowania rozwiązań sprzętowych i programowych ilość danych do analizowania jest różna. Obecnie część środowiska informatycznego przedsiębiorstw może istnieć w tzw. chmurze (ang.: cloud) wirtualnej przestrzeni udostępnionej przez dostawcę danego rozwiązania, np. poczty Microsoft Office 365, czy też całych, zwirtualizowanych serwerów. Obecność chmury przenosi odpowiedzialność za daną rolę, funkcję czy aplikację na udostępniającą

2 zasób firmę. Dzięki temu dział IT może być mniejszy i zajmować się innymi rzeczami np. codziennym zgłoszeniami użytkowników, czyli helpdeskiem. W zależności od wielkości firmy i jej struktury obowiązki administratora IT różnią się, zwykle jednak ma on do czynienia z wieloma danymi, które musi zinterpretować, przeanalizować i wykonać na ich podstawie odpowiednie działania. By pomóc w przeładowanym danymi życiu administratorów, producenci sprzętu i oprogramowania prześcigają się w ułatwianiu im prowadzenia codziennych czynności. Pomoc ta obejmuje przede wszystkim różne formy graficznej prezentacji informacji, czujniki kontrolujące stan podzespołów sprzętu, aplikacje zbierające i analizujące dane, programy narzędziowe, automatyzujące najczęściej wykonywane czynności, aplikacje pomocy zdalnej i inne. Ważnym aspektem każdego działania na polu IT jest czas przeznaczony na usunięcie usterki, często zawarty w dokumencie SLA (skrót SLA-Service Level Agreement). Na podstawie SLA dział informatyczny jest rozliczany wobec zarządu firmy lub kontrahentów zlecających outsourcing informatyczny. Aby zapewnić dotrzymanie terminów istotne jest więc stałe planowanie i dotrzymywanie terminów założonych w dokumencie SLA. Konieczność analizy dużej liczby danych z różnych systemów i aplikacji, kontrola nad ciągłością działania wszystkich usług oraz wypełnianie obowiązków związanych z helpdeskiem wymaga bardzo dobrej organizacji pracy i ustalonego schematu działania. Twórcy aplikacji Spiceworks starali się połączyć wszelkie możliwe sfery życia IT w jednym produkcie, który ze wstępnego założenia miał służyć do audytu katalogowania sprzętu i oprogramowania zainstalowanego na komputerach i serwerach. W miarę rozwoju programu urósł on do potężnego narzędzia, integrującego wiele różnych aspektów infrastruktury IT od kontroli połączeń sieci komputerowej, poprzez audyt sprzętu i oprogramowania do nadzoru nad zamówieniami, wysyłaniem powiadomień mailem oraz systemu helpdesk z biletami, czyli tzw. ticketami. Najważniejszą cechą aplikacji jest jej elastyczność każdy może dostosować ją do własnych potrzeb poprzez włączanie/wyłączanie modułów, funkcji, zmianę wyglądu, konfigurację ustawień. Spiceworks umożliwia stosowanie modułów, skryptów, wtyczek i predefiniowanych raportów gotowych lub stworzonych na podstawie udostępnionej dokumentacji. Silną stroną Spiceworks jest społeczność jego użytkowników - Spiceworks Community która jest gotowa do niesienia pomocy w razie problemów, zgłaszająca wnioski o dodanie czy zmianę funkcjonalności. Tu użytkownicy znają się na rzeczy, nie odprawią nas z kwitkiem. Co bardzo istotne, integralną i aktywną częścią społeczności są twórcy aplikacji. Dzięki temu, że biorą sobie do serca zgłaszane problemy i porady użytkowników program rozwija się i stale ulepsza. Nawet początkowo trudne do rozwiązania kwestie (np. brak możliwości sczytywania kluczy licencyjnych Office 2010) w końcu udaje się rozwiązać. Na stronie www można znaleźć wiele cennych dodatków do aplikacji, które pozwolą na jej lepsze dopasowanie do naszego środowiska IT, zadać pytanie na temat nurtującego nas problemu czy wyrazić swoje zdanie na temat funkcjonalności programu.

3 INSTALACJA Wymagania Spiceworks w wersji 5.1 może być zainstalowany na komputerze/serwerze z systemem operacyjnym: Windows7, XP SP2 lub wyższym, Vista, 2003 Server SP1 lub wyższym, 2008 Server z procesorem minimum 1,5Ghz P4 i minimum 1.0 GB pamięci RAM. Aktualną wersję instalacyjną programu można pobrać ze strony Po uruchomienia instalatora należy wybrać port, na którym będziemy łączyć się poprzez panel sterownia przeglądarki internetowej z bazą danych Spiceworks. Standardowo jest to port 80 schemat 1. Warto go od razu zmienić na inny. Schemat 1 Wybór portu Następnie należy wybrać docelowy folder, w którym program zostanie zainstalowany: Po instalacji programu Schemat 2 - Docelowy folder dla instalacji W każdej chwili możemy zmienić tryb działania programu - jako usługa czy jako aplikacja, przełącznikiem dostępnym w zasobniku systemowym (prawy klawisz myszy na ikonie-preferences). Schemat poniżej.

4 Schemat 3 - Tryb działania Spiceworks Co ważniejsze, jeżeli nie najistotniejsze nie ma potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerach i serwerach. Spiceworks korzysta z protokołów WMI i SNMP, dzięki czemu potrafi zbierać zdalnie informacje posiadając jedynie dane logowania użytkownika o uprawnieniach administracyjnych, a także radzi sobie świetnie z rozpoznawaniem całego środowiska sieciowego. Jest to według mnie największą zaletą Spiceworks, choć może być jego największą wadą zmusza do odblokowania obsługi WMI w sieci, co otwiera furtkę także potencjalnym wirusom oraz trojanom, które wykorzystują WMI do nieautoryzowanych operacji na komputerach. Zwykle jednak i tak używamy WMI do zarządzania komputerami w środowisku domenowym. W każdym razie, by Spiceworks prawidłowo funkcjonował należy wykonać kilka operacji na Firewall u Windows. Zakładając, że nasze środowisko korzysta z domeny, wystarczy ustawić następujące polisy i poprzez GPO zaaplikować komputerom użytkowników: Allow inbound remote administration exception oraz dla Windows 2008/Windows7 Allow ICMP exceptions : Schemat 4 - operacje na Windows Firewall

5 Przy czym dla Allow inbound remote administration exception ustawiamy podsieci, w których polisa (czyli Spiceworks) ma działać, np /24. Możemy także skorzystać z gotowych, predefiniowanych ustawień zapory i utworzyć nową zasadę dla ruchu przychodzącego na komputery użytkowników: Schemat 5 - Predefiniowane ustawienia zapory Jednocześnie musimy zadbać, aby na urządzeniach sieciowych łączących komputery wewnątrz firmy oraz oprogramowaniu mogącym blokować połączenia (np. zapora programu antywirusowego, ISA Server) nie były blokowane porty TCP: 135,445, , a także port panelu sterowania Spiceworks w przeglądarce www, określony na początku instalacji, np.:8080, PO INSTALACJI SPICEWORKS KONFIGURACJA. Po uruchomieniu programu, pierwszą rzeczą jaką musimy zrobić jest stworzenie konta użytkownika, który będzie logował się do konsoli zarządzającej. Klikając pierwszy raz na ikonę świeżo zainstalowanego Spiceworks, pojawia nam się ekran: Schemat 6 - Login Information

6 Jeżeli używamy już innej instalacji programu i chcemy ją przenieść na nowy komputer, możemy kliknąć link Existing User?. Jeżeli jest to nasza pierwsza instalacja lub tworzymy nową w innym środowisku, musimy uzupełnić powyższy formularz i wybrać Launch Spiceworks. Po tej operacji zobaczy już okienko logowania do konsoli programu: Schemat 7 - okno logowania do konsoli Spiceworks może pracować zarówno w środowisku domenowym Active directory, jak i w otoczeniu sieciowym bez domeny. W jednym i drugim przypadku należy skonfigurować parametry skanowania sieci komputerowej (Network Scan); dla Active Directory dodatkowo Active Directory Configuration. Obie opcje dostępne są w części Getting Started menu Settings, dostępnym po wybraniu na głównym ekranie Inventory/Settings: Schemat 8 - menu Inventory

7 Schemat 9 - Getting started W konfiguracji zarządzania Active Directory podajemy: w części Active Directory Credentials - dane logowania konta domenowego, posiadającego uprawnienia zapisu w domenie, w części Active Directory Scanning - częstotliwość skanowania zmian w AD, w części Sync with Active Directory Server - synchronizacji (lub jej braku) zmian poczynionych w Spiceworks z domeną (np.zmiana hasła użytkownika z poziomu programu, w części Portal Integration chęć lub jej brak do integracji poświadczeń domenowych z portalem użytkownika użytkownicy mogą się wówczas logować do niego korzystając z tych samych danych, które wprowadzają podczas pracy z systemem Windows. Konfiguracja sieci w menu Network Scan: 1. Podajemy jedną lub więcej podsieci, które zamierzamy objąć skanowaniem aplikacją Spiceworks, poprzez wpisanie zakresu adresów IP, np , poświadczeń logowania konta, które będzie miało odpowiednie uprawnienia do zbierania informacji poprzez WMI (jeżeli wcześniej ustawiliśmy je w części konfiguracyjnej Active Directory, będzie ono tutaj już na liście wyboru), oraz opcjonalnie terminarza i priorytet skanowania. Schemat 10 - ustawienia skanowania 2. Możemy zmienić domyślny terminarz skanowania dla wszystkich podsieci w części Default Scheme, 3. Istnieje możliwość zmiany globalnych ustawień skanowania (Global Scan Settings): wyłączenia/włączenia ustawionego wcześniej terminarza skanowania (scheduled scan), jego prędkości, skanowania przyrostowego, interwału ponowienia skanowania elementów

8 starszych niż wartość tu zadana oraz włączyć/wyłączyć opcję Wake-On-LAN dla skanowanych stacji roboczych, 4. Włączenie/wyłączenie sprawdzania prawidłowości działania sieci (Network Health Check), 5. Dodanie poświadczeń do już skonfigurowanych wcześniej w menu Active Directory Configuration, 6. Włączenie opcji przesyłania danych do innego oddziału/centrali (Remote Site Mode). Ostatnia opcja jest bardzo interesująca, ponieważ dzięki niej możemy zbierać dane z kilku instancji Spiceworks, znajdujących się w różnych lokalizacjach, na jeden serwer prezentujący dane oraz służący do zarządzania, który oczywiście również korzysta z instalacji Spiceworks. Wystarczy podać zestaw danych do połączenia z serwerem prezentacyjnym: Schemat 11 - Połączenie z serwerem prezentacyjnym Dodatkowe ustawienia tej funkcji można znaleźć w menu Settings/Remote Sites. W części konfiguracyjnej Spiceworks możemy jeszcze: ustawić sposób komunikacji mailowej Spiceworks ( settings), skonfigurować dodatkowe konto/konta użytkowników, którzy będą mieli wgląd do aplikacji (Personal), zmienić ustawienia językowe (jest dostępna nakładka menu w języku polskim) (advanced & international options), spersonalizować widok wyświetlanych grup w menu inwentaryzacji (custom groups), zmienić ustawienia kopii bezpieczeństwa bazy Spiceworks (backup configuration), ustawić parametry systemu HelpDesk jeżeli z niego korzystamy. INTEGRACJA Możliwości integracji środowiska Spiceworks są bardzo duże. Podstawowa instalacja bez dodatkowych rozszerzeń umożliwia kontrolę nad wieloma aspektami funkcjonowania infrastruktury IT (na podstawie inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania lokalnie lub poprzez bezpieczne połączenie HTTPS. Pobieranie danych z komputerów i serwerów pracujących pod kontrolą systemów Windows, Mac, Linux, routerów, drukarek sieciowych i innych urządzeń z interfejsem opartym na

9 protokole IP, łącznie z poprawkami i usługami na każdej maszynie, a także możliwością dodania cen zakupu i lokalizacji fizycznej danego urządzenia. Wszystko to bez konieczności instalacji oprogramowania agentów na komputerach i serwerach. Jest również możliwe odnotowanie posiadanych środków trwałych, np. telefonów komórkowych, czy nawet mebli biurowych, śledzenie oprogramowania pod kątem ilości instalacji, licencji i wprowadzonych kluczy produktu, system helpdesk z możliwością tworzenia zgłoszeń (biletów tickets) przez użytkowników oraz automatycznie z przeglądem ich statusu online. Zgłoszenia mogą być filtrowane według konfigurowalnych filtrów, sterowane regułami ich przyporządkowanie do konkretnego sprzętu, ustawienie priorytetów. Bilety można także obsługiwać zdalnie z wykorzystaniem urządzeń przenośnych, np. telefonów i-phone. Wygląd wizualny portalu widoczny dla użytkowników można swobodnie modyfikować, dodając np. logo firmy i pomocne informacje, np. terminarz przerw technicznych. Zgłoszenia można przyporządkowywać członkom działu IT lub do konkretnego sprzętu, konfiguracja alertów dla systemu operacyjnego Windows na podstawie pobranych logów, automatyczna identyfikacja komputerów i serwerów z małą ilością miejsca na dyskach twardych, obecności oprogramowania niechcianego w firmie, statusu programów antywirusowych, drukarek z niskim poziomem toneru i tuszu, możliwość kontroli zużycia przepustowości łącza na poszczególnych urządzeniach, podgląd danych serwera Exchange wielkości bazy, skrzynek pocztowych użytkowników o największej pojemności, monitoring pracy serwerów SQL, możliwość umieszczenia wszelkich modułów z monitorowanymi danymi w jednym, centralnym punkcie, podgląd w czasie rzeczywistym na dzienniki wydajności Windows, katalogowanie informacji na temat gwarancji sprzętu, sporządzanie mapy sieci komputerowej, 20 gotowych szablonów i możliwość tworzenia spersonalizowanych raportów z zebranych danych, ich eksportu do formatów PDF i Excel, podgląd procesów uruchomionych na urządzeniach i możliwość ich zdalnego zatrzymania, porównywanie dwóch podobnych maszyn, w celu identyfikacji różnic, zintegrowane narzędzia ping i traceroute, kontrola nad prowadzeniem procesu planowania i dokonywania zakupu sprzętu i oprogramowania (workflow), zintegrowanie z Active Directory import danych z AD, możliwość odblokowywania kont i resetowania haseł, dodawanie zdjęć do kont użytkowników, przypisywanie zgłoszeń do urządzeń, z których zostały wysłane, możliwość zapisu dokonanych zmian w Spiceworks do Active Directory o ile konto, którego używamy ma uprawnienia zapisu, automatyczny backup konfiguracji sieciowej urządzeń, alerty programu w przypadku zmiany konfiguracji urządzeń, porównanie obecnej konfiguracji do poprzednich kopii, funkcja wysłania zgranej kopii bezpieczeństwa do urządzenia przez wbudowany TFTP serwer, Jak widać lista otrzymanych za darmo narzędzi do obsługi informatycznej firmy jest bardzo bogata, stale rośnie także ilość dodatkowych modułów zwiększających funkcjonalność programu. Oprócz podstawowych narzędzi służących do monitoringu sprzętu i oprogramowania otrzymujemy znacznie więcej. Mamy możliwość dopasowania aplikacji do własnych upodobań, a poprzez instalację dodatkowych wtyczek i odpowiednią konfigurację na stworzenie czegoś wyjątkowego - jednej konsoli administracyjnej do zarządzania całym środowiskiem sieci komputerowej, łącznie z portalem helpdesk dla użytkowników. Co ważne użytkowanie Spiceworks nie wymaga ingerencji w sprzęt i oprogramowanie, które będziemy monitorować aplikacja wykorzystuje mechanizmy pozwalające

10 na zbieranie danych przez ogólnodostępne protokoły, np. Windows WMI, SNMP, SSH, a także przy użyciu kont użytkowników vpro, Cisco Enable: Schemat 12 - Panel dodawania nowego konta skanującego sieć komputerową. Darmowe wtyczki, które można pobrać ze strony sprawią, że większość administracyjnych czynności będzie można dokonać z panelu webowego aplikacji Spiceworks. Jako przykład, który odmienia pracę członka działu IT jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki można podać wtyczki Intel Maintenance Manager i Intel Power anager, dzięki którym możemy włączać wyłączone komputery (funkcja WOL-Wake-Up On LAN) oraz wykonywać zaprogramowane wcześniej zadania. Planowanie instalacji poprawek do wybranej grupy komputerów czy chociażby oczyszczanie im dysków ze śmieci, to dzięki tym wtyczkom praca łatwa i przyjemna, a co najważniejsze pozwala na oszczędność czasu administracyjnego, który możemy wykorzystać do realizacji innych celów. Kolejną ciekawą możliwością integracji jest LogMeIn aplikacją służąca do zdalnego dostępu do komputerów użytkowników, którą również możemy uruchamiać z poziomu głównego ekranu Spiceworks. Od wersji 5.1 aplikacji mamy możliwość obsługi konta Google Apps aby kontrolować ilości i limity wielkości skrzynek pocztowych użytkowników oraz na bieżąco mieć wgląd w działanie usługi. Informacje o dostępności nowych poprawek i ich stopniu ważności dla naszych systemów uzyskamy dzięki instalacji Patch news from Shavlik. Przedstawione cechy i dodatki do aplikacji oraz wiele innych możemy poznać instalując Spiceworks lub odwiedzając stronę internetową jego społeczności. Niebywała wymiana informacji i wiedzy na stronie społeczności sprawia, że Spiceworks to jedna z najprędzej rozwijających się platform, ułatwiających życie administratorom IT. Już w tej chwili potężnym narzędziem coraz większej ilości osób związanych ze środowiskiem informatycznym dzięki swojej funkcjonalności i możliwościom. Dodatkową funkcjonalność Spiceworks otrzymamy także po integracji aplikacji z darmowym systemem Nagios, odpowiedzialnym za bieżące monitorowanie działania hostów. Odpowiednio skonfigurowane powiadomienia z Nagiosa przesyłane są drogą mailową do Spiceworks, który pokazuje alerty i historię działania danego sprzętu. W ten sposób kolejny element działania naszej sieci komputerowej kontrolujemy z poziomu jednej aplikacji. Przedstawione cechy i dodatki do aplikacji oraz wiele innych, o których możemy dowiedzieć się instalując Spiceworks lub odwiedzając stronę internetową jego społeczności sprawia, że jest to jedna z najprędzej rozwijających się platform, ułatwiających życie administratorom IT. Posiada wiele cech, dzięki którym jest już w tej chwili potężnym narzędziem coraz większej ilości osób związanych ze środowiskiem informatycznym.

11 PRZYKŁADOWE UŻYCIE SPICEWORKS PRZEZ ADMINISTRATORA SIECI Aby przybliżyć możliwości Spiceworks oraz jak mogą one wpłynąć na ułatwienie pracy administratorowi sieci, posłużę się przykładem, jak może wyglądać obsługa środowiska IT z pomocą programu. Poranna kawa, uruchomiony laptop i zaraz po logowaniu rzut oka na panel (po angielsku zwany dashboard) Spiceworks. W oknie alertów widać, że na komputerze prezesa zaczyna brakować miejsca na dysku. Jest go już poniżej 25%, czas więc na wyczyszczenie plików tymczasowych i instalacyjnych zapisanym zadaniem poprzez zaimplementowaną przez nas wtyczkę Intel Maintenance Manager. Oczywiście bez opuszczania strefy Spiceworks. Szef nawet nie zdąży zauważyć operacji. Czas na zajrzenie w zdarzenia-bilety (ang. tickets). Oj, chyba jeden z serwerów nie działa. Nagios wysłał do naszego Spiceworks już sporo alertów. Całe szczęście to tylko serwer plików. Po zdalnym restarcie dzięki uruchomionemu poprzez Intel Maintenance Manager skryptowi, serwer zaczyna działać. Linkiem obok ikony serwera logujemy się dzięki LogMeIn na serwer i sprawdzamy czy wszystko działa prawidłowo. Teraz już jest w porządku. Czas na zajęcie się zgłoszeniami od użytkowników dzisiaj piątek, nie ma więc dużej ich ilości. Logujemy się poprze LogMeIn do każdego z komputerów po kolei i ewentualnie uruchamiamy poprzez Intel Maintenance Manager przygotowane wcześniej skrypty. Codzienny przegląd okna timeline w Spiceworks ktoś zainstalował sobie niedozwoloną aplikację, na większości komputerów zainstalowały się poprawnie aktualizacje Windows, u kogoś występuje problem z wpisami DNS, a w jednej z drukarek właśnie kończy się toner. Trzeba więc podjąć odpowiednie akcje, by zapobiec przestoju w pracy firmy i nawarstwieniu się zgłoszeń. W oknie Microsoft Exchange Data widać osoby z największymi rozmiarami skrzynek pocztowych, które już prawie osiągnęły założony maksymalny poziom. Wysyłamy do nich e w postaci biletówzgłoszeń ze Spiceworks, by wyczyściły swoje skrzynki. Po wykonaniu codziennych czynności obsługi, możemy spojrzeć na stan oprogramowania antywirusowego, czy przypadkiem któryś z komputerów nie ma nieaktualnej bazy danych bądź w ogóle zainstalowanego oprogramowania chroniącego przed szkodnikami, czego dowiemy się z okna Security Center. Warranty Center pokaże nam kończącą się właśnie gwarancję na któryś z obsługiwanych sprzętów, a z Patch News from Shavlik dowiemy się o nowych, krytycznych aktualizacjach. Dzień ze Spiceworks kończymy przejrzeniem zaplanowanych na wieczór i noc zadań obsługowych, które zostaną wykonane z pomocą wtyczek Intel Maintenance Manager oraz Intel Power Manager. Artykuł opracował Maciej Ochal, MCSA, Support Online Sp. z o.o. Żródła: 1. Opracowanie własne. 2.

Spiceworks - Instalacja i wstępna konfiguracja środowiska aplikacji w otoczeniu ActiveDirectory.

Spiceworks - Instalacja i wstępna konfiguracja środowiska aplikacji w otoczeniu ActiveDirectory. Spiceworks - Instalacja i wstępna konfiguracja środowiska aplikacji w otoczeniu ActiveDirectory. Podczas rutynowej wizyty u jednego z klientów dostałem za zadanie wykonanie szybkiej inwentaryzacji sprzętu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami AdRem NetCrunch Wersja 6.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników edycji Premium oraz Premium XE programu NetCrunch Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

AVG Protection. Podręcznik użytkownika. Korekta dokumentu 2015.04 (3/24/2015)

AVG Protection. Podręcznik użytkownika. Korekta dokumentu 2015.04 (3/24/2015) AVG Protection Podręcznik użytkownika Korekta dokumentu 2015.04 (3/24/2015) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Bardziej szczegółowo

AVG Ultimate. Podręcznik użytkownika. Korekta dokumentu 2015.05 (22.09.2015)

AVG Ultimate. Podręcznik użytkownika. Korekta dokumentu 2015.05 (22.09.2015) AVG Ultimate Podręcznik użytkownika Korekta dokumentu 2015.05 (22.09.2015) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

HP OneView. Twoje centrum dowodzenia infrastrukturą IT

HP OneView. Twoje centrum dowodzenia infrastrukturą IT HP OneView Twoje centrum dowodzenia infrastrukturą IT HP OneView - Twoje centrum dowodzenia infrastrukturą IT Konwergentna infrastruktura współczesnych centrów danych wymaga stosowania konwergentnych narzędzi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48820000-2 Serwery 30233141-1 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. dostawa serwerów i macierzy dyskowej, w tym: 1) serwer 2 sztuki, 2) macierz

Bardziej szczegółowo

GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA

GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2015.08.14 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Personal Firewall ESET Antispam Nowa generacja technologii NOD32 Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY Przewodnik Partnerski Bitdefender Small Office Security Przewodnik Partnerski Data publikacji 2015.01.08 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA

GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2015.08.20 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Bitdefender Internet Security 2015 Podręcznik użytkownika Data publikacji 10/21/2014 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control 12.1.5

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control 12.1.5 Dotyczy programów Symantec Network Access Control i Symantec Network Access Control Starter Edition Podręcznik wprowadzający programu

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2014 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.11 Program zabezpieczający (antywirus)

Załącznik nr 2.11 Program zabezpieczający (antywirus) Załącznik nr 2.11 Program zabezpieczający (antywirus) 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows8 2. Wsparcie dla Windows Security Center (Windows XP SP2). 3. Wsparcie dla 32-

Bardziej szczegółowo

DLA KOMPUTERÓW MAC. Podręcznik użytkownika (dotyczy produktu w wersji 6.0 i nowszych) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu

DLA KOMPUTERÓW MAC. Podręcznik użytkownika (dotyczy produktu w wersji 6.0 i nowszych) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu DLA KOMPUTERÓW MAC Podręcznik użytkownika (dotyczy produktu w wersji 6.0 i nowszych) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET, spol. s.r.o. Oprogramowanie ESET Endpoint Antivirus

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security6

Worry-Free Business Security6 Worry-Free Business Security6 TM for Small and Medium Business Podręcznik administratora Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym

Bardziej szczegółowo

PodrÊcznik U ytkownika

PodrÊcznik U ytkownika Wies³aw M. Tr mpczy¼ski PodrÊcznik U ytkownika 2009 W.T. 1 Spis treści Projekt EOS założenia ogólne...3 Bardzo ogólnie...3 Bardziej szczegółowo...3 Zalety i Wady...4 Dodatkowe informacje...4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo