Ubezpieczenia CompleteCare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenia CompleteCare"

Transkrypt

1 Polisa Ubezpieczeniow a dla Sprzętu Komputera Osobistego Warunki Ubezpieczenia CompleteCare 1. Wstęp Świadczenia, do których Państwo mają prawo będą zależeć od wybranego zakresu ochrony tak, jak zostało wskazane w Ogolnych Warunkach Ubezpieczenia. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia CompleteCare ( OWU ) są wystawione przez London General Insurance Company Limited, Spółkę zarejestrowaną pod Numerem , z siedzibą w Combined House, 15 Wheatfield Way, Kingston Upon Thames, Surrey KT1 2PQ, która wyznaczyła Dell Products z siedzibą w Raheen Industrial Estate, Limerick, Irlandia na Agenta do sprzedaży tego produktu ubezpieczeniowego oraz do administrowania wszystkich szkód z tytułu przypadkowych uszkodzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, której potwierdzeniem jest niniejsza Polisa. Poprzez przyjęcie ubezpieczenia CompleteCare, o którym mowa na Państwa fakturze, podejmują się państwo przestrzegania niniejszych warunków. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi. Niniejsze warunki stanowią uzupełnienie warunków stosownej umowy podpisanej pomiędzy Państwem a firmą Dell (w tym między innymi standardowej umowy sprzedaży) lub, w przypadku braku takiej umowy, standardowych warunków sprzedaży. Niniejsza umowa jest zawarta pomiędzy Państwem a firmą London General Insurance Company Limited. Wszystkie terminy z dużej wielkiej litery, nie zdefiniowane w niniejszych OWU będą miały znaczenie określone w wyżej wymienionej, podpisanej umowie lub standardowych warunkach faktury firmy Dell. Niniejsza Polisa, łącznie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz wystawioną Państwu fakturą firmy Dell, potwierdza, że Państwo wybraliście oraz jesteście upoważnieni do otrzymania ochrony ubezpieczeniowej zdefiniowanej na Polisie w ramach programu ubezpieczeniowego CompleteCare, pod warunkiem, że odpowiednia składka została zapłacona, przy uwzględnieniu obowiązujących podatków. Ochrona CompleteCare jest dostępna tylko dla produktów marki Dell, jednak nabycie produktów firmy Dell nie obliguje Państwa do zakupu ochrony CompleteCare. Faktura firmy Dell zawierać będzie informację czy nabyliście Państwo ochronę CompleteCare, oraz będzie służyć jako pokwitowanie w przypadku nabycia ochrony ubezpieczeniowej. Produkt będzie oznakowany numerem seryjnym, który będzie wskazywać zakup ochrony CompleteCare ( Service TAG ). 2. Definicje

2 Przypadkowe Uszkodzenia: Jakiekolwiek przypadkowe, nagłe oraz nieprzewidziane uszkodzenie Produktu poprzez czynniki zewnętrzne które wpływają na funkcjonalną operatywność Produktu. Agent: Dell Products lub jakiekolwiek inne strony upoważnione przez Nas do naprawy, wymiany lub świadczenia usług w ramach niniejszych OWU. Napaść: Jakakolwiek groźba przemocy fizycznej lub użycie przemocy przez osobę trzecia w celu pozbawienia Państwa Produktu. Włamanie: Forsowanie, uszkodzenie lub zniszczenie, jakichkolwiek urządzeń zabezpieczających/zamków Zakres ochrony: Ochrona ubezpieczeniowa oraz świadczenia zapewnione w ramach niniejszych OWU, wybrane przez Państwo oraz wskazane na Polisie, gdzie; CompleteCare Przypadkowe Uszkodzenie zapewnia ochronę przed Przypadkowymi Uszkodzeniami, opisane w 3 części niniejszej Polisy; CompleteCare Kradzież zapewnia ochronę przed Kradzieżą, opisane w 4 części niniejszej Polisy; za którą właściwa Składka została zapłacona. Produkt: Produkt(y) opisane na Polisie i na fakturze firmy Dell wystawionej Państwu, za którą właściwa składka została zapłacona. Składka: cena, którą Państwo zapłaciliście za Polisę. Polisa: Polisa Ubezpieczeniowa, która potwierdza Państwa ochronę ubezpieczeniową w ramach niniejszych OWU. Kradzież: utrata Produktu w wyniku Napaści lub Włamania przez Osobę Trzecią. Osoba Trzecia: jakakolwiek osoba inna niż Państwo nie będąca Państwa małżonkiem lub uprawomocnionym partnerem, potomkiem lub opiekunem, pracownikiem (gdzie Państwo jesteście osobą prawną), lub jakakolwiek osoba nieposiadająca uprawnień od Państwa do korzystania z Produktu. My/Nasze: London General Insurance Company Limited, spółka zarejestrowana pod numerem Twoje/Państwa: Osoba fizyczna, osoba prawna lub osoba nieposiadająca osobowości prawnej wymieniona w Polisie jako ubezpieczony. 3. CompleteCare Przypadkowe Uszkodzenie Ochrona ubezpieczeniowa przed Przypadkowym Uszkodzeniem obowiązuje tylko przy nabyciu CompleteCare Przypadkowe Uszkodzenie, co jest wskazane na Polisie Świadczenia W okresie obowiązywania niniejszej Polisy zgodnie z OWU i informacją zawartą na Polisie My naprawimy lub wymienimy Produkt w przypadku zaistnienia Przypadkowego Uszkodzenia Produktu. Jeżeli My naprawimy Państwa Produkt, Państwo rozumiecie oraz zgadzacie się na to, że My możemy wymienić części oryginalne na nowe lub używane od oryginalnego producenta, lub innego. Części wymienione będą funkcjonalnie równe częściom oryginalnym. Jeżeli Nasz Agent zdecyduje, iż lepiej jest wymienić Produkt zamiast naprawiać go, otrzymacie Państwo produkt odpowiadający lub lepszy niż Produkt, który został pierwotnie zakupiony od firmy Dell, wedle oceny naszego Agenta, który podejmie decyzje według własnego, lecz rozsądnego uznania.

3 Niniejsza Polisa zapewnia ochronę ubezpieczeniową od Przypadkowego Uszkodzenia na całym świecie, jednakże możemy dokonać naprawy lub wymiany Produktu wyłącznie wówczas, gdy jest on zlokalizowany na terytorium Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Włoch, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Hiszpanii, Republiki Południowej Afryki, Szwecji, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii. Jeżeli Produkt ulegnie Przypadkowemu Uszkodzeniu objętemu niniejszą Polisą poza terytorium powyższych krajów, to jesteście Państwo odpowiedzialni za dostarczenie Produktu do jednego z powyższych krajów w celu umożliwienia naszemu Agentowi dokonania jego naprawy lub wymiany. W ramach niniejszej Polisy macie Państwo prawo do trzech wypłat odszkodowania (świadczeń) tytułem Przypadkowego Uszkodzenia w okresie obowiązywania Polisy. Niniejsza Polisa obejmuje tylko fizyczny sprzęt komputerowy (hardware) Wyłączenia Niniejszej Polisa nie obejmuje: 1. Niniejsza Polisa nie chroni przed Przypadkowym Uszkodzeniem urządzeń zewnętrznych takich jak stacje dokujące, modemy zewnętrzne, urządzania do gier, dyski do gier, zewnętrzne klawiatury i myszy (dla Notebooków lub mobilnych stacji roboczych, nawet jeżeli były opisane na fakturze jako część kompletu), obudowy, lub przedmioty zakwalifikowane jako akcesoria lub towary konsumpcyjne, w tym, ale nie wyłączając innych: baterii, żarówek, lamp do rzutników, wymienialnych wkładów od tuszu, papieru do druku i do zdjęć, dysków z pamięcią, urządzeń z pamięcią jednorazowego użytku, pokrowców i toreb, piór typu stylus, zewnętrznych głośników, jakichkolwiek innych części/komponentów wymagających regularnego serwisowania przez użytkownika oraz jakiekolwiek inne komponenty komputerowe, które nie są wewnątrz Produktu. 2. Niniejsza Polisa chroni tylko sprzęt komputerowy i nie pokrywa jakichkolwiek wad w lub uszkodzeń (w tym bez ograniczeń uszkodzenia wynikłe z zainfekowania wirusem) w oprogramowaniu komputerowym instalowanym fabrycznie, zakupionym wraz z Produktem, lub jakkolwiek instalowanym do Produktu, w tym bez ograniczeń przedmioty fabrycznie modyfikowane na zamówienie. Niniejsza polisa nie pokrywa jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego dostarczonego do urządzeń zewnętrznych. 3. Jakiekolwiek uszkodzenia lub wady Produktu, które mają charakter kosmetyczny i nie wywierają wpływu na funkcjonalność Produktu, w tym, ale nieograniczone do zadrapań i wgnieceń, które nie wpływają istotnych zakłóceń w trakcie korzystania z Produktu. 4. Jakiekolwiek uszkodzenia wynikłe z normalnego użytkowania/zużycia/eksploatacji Produktu. 5. Jakiegokolwiek Produktu, który próbowała naprawić osoba inna niż Nasz Agent lub osoba wyznaczona przez Nas lub Agenta. Naprawa lub próba naprawy Produktu objętego niniejszą Polisą przez stronę inną niż My, Nasz Agent lub osoba przez Nas wyznaczona powoduje unieważnienie niniejszej Polisy bez zwrotu należnej Składki. Nie dokonamy zwrotu kosztów napraw lub prób napraw Produktu dokonanych lub podejmowanych przez Państwa lub inną osobę. 6. Utrata/strata/zagubienie Produktu. 7. Kradzież Produktu (chyba, że CompleteCare Kradzież został wykupiony/nabyty tak, jak zostało to wskazane w Państwa Polisie). 8. Produkt uszkodzony wskutek pożaru z zewnętrznego lub wewnętrznego źródła.

4 9. Jakiekolwiek uszkodzenia umyślne. Jeżeli My lub Nasz Agent znajdziemy dowody umyślnego uszkodzenia, nie będziemy zobowiązani do dokonania naprawy lub wymiany Produktu. 10. Jakikolwiek Produkt, który został uszkodzony w wyniku działań terrorystycznych lub wojny. 11. Odzyskiwania lub przesyłania danych zapisanych w pamięci Produktu. Państwo ponosicie wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane zapisane w pamięci Produktu. Polisa nie obejmuje usług związanych z odzyskiwaniem danych. Jednakże w przypadku konieczności wymiany dysku twardego, zainstalujemy aktualną w momencie zakupu Produktu wersję głównej aplikacji i systemu operacyjnego, który pierwotnie zakupiliście Państwo od firmy Dell Państwa Obowiązki W celu otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego w ramach niniejszej Polisy, współpraca z naszym Agentem jest konieczna aby uzyskać odpowiedniego serwisowania Produktu. Nasz Agent, wedle własnego uznania, zorganizuje przesyłkę części zamiennej do zainstalowania w Produkcie lub udzieli Państwu wskazówek, co do przesyłki lub odbioru Produktu. My uiścimy wszystkie opłaty związane z dostarczeniem Produktu do wyznaczonego przez nas punktu serwisowego pod warunkiem, że zastosują się Państwo do wskazówek Agenta. Po dostarczeniu Produktu do wyznaczonego punktu serwisowego, My dokonamy jego naprawy lub zlecimy Agentowi przesłanie nowego Produktu w zależności od oceny stopnia uszkodzenia. W przypadku, gdy w wyniku rozmowy telefonicznej możliwe będzie stwierdzenie konieczności wymiany Produktu, Agent może, wedle własnego uznania, bezzwłocznie, przesłać Państwu nowy Produkt. Jeżeli jednak Państwo nie odeślecie nam uszkodzonego Produktu w całości, zgadzacie się Państwo na odpowiedzialność do kwoty ceny detalicznej nowego Produktu Zgłoszenie Szkody W celu zgłoszenia szkody z tytułu ubezpieczenia prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Likwidacji Szkód Uszkodzeń Przypadkowych pod numerem Kiedy Państwo zadzwonicie, technik zapyta Państwa o Numer Seryjny Service TAG znajdujący się na Produkcie. Państwa numer Service TAG znajduję się na plecach lub pod spodem Państwa Produktu firmy Dell, na fakturze firmy Dell oraz na dokumencie Polisy. Następnie, po zweryfikowaniu Państwa uczestniczenia w ubezpieczeniu CompleteCare, zada Państwu kilka pytań w celu oszacowania zakresu i przyczyny uszkodzenia Produktu. Produkt nie będzie serwisowany w dni ustawowo wolne od pracy w kraju, w którym ma zostać dokonana usługa serwisowa. Ani My ani Nasz Agent nie jesteśmy odpowiedzialni za niewykonanie lub zwłokę w wykonaniu usługi serwisowej wynikłą z przyczyn znajdujących się poza naszą kontrolą. 4. CompleteCare Kradzież Ubezpieczenie od kradzieży obowiązuję tylko przy nabyciu ubezpieczenia CompleteCare Kradzież, jak wskazane w Państwa polisie.

5 4.1. Świadczenia Po Kradzieży Produktu w okresie ubezpieczenia podanym na Państwa Polisie, zgodnie z OWU, My zapewnimy produkt zastępczy o ekwiwalentnej specyfikacji wobec Produktu, który Państwo pierwotnie nabyli od firmy Dell, co stwierdzi Nasz Agent wedle własnego uznania. Niniejsza Polisa zapewnia ochronę ubezpieczeniową przed Kradzieżą na całym świecie, jednakże możemy dokonać wymiany Produktu wyłącznie wówczas, gdy jest on zlokalizowany na terytorium wymienionych państw: Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Włoch, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Hiszpanii, Republiki Południowej Afryki, Szwecji, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii. Jeśli doznają Państwo Kradzieży w ramach niniejszej Polisy, poza wyżej wymienionymi krajami, My dostarczymy Państwu produkt zastępczy, kiedy będziecie Państwo na terytorium jednego z wyżej wymienionych krajów. W ramach niniejszej Polisy, mają Państwo prawo do jednej wypłaty odszkodowania tytułem kradzieży w okresie obowiązywania Polisy. Niniejsza polisa obejmuje tylko fizyczny sprzęt komputerowy (hardware) Wyłączenia Niniejsza Polisa nie obejmuje: 1. Kosztów wymiany oprogramowania komputerowego. Jednak, aktualna wersja oprogramowania komputerowego w momencie zakupu głównej aplikacji wraz z systemem operacyjnym, które Państwo pierwotnie zakupili w firmy Dell zostanie zainstalowany lub dostarczony Państwu bez opłat, wraz z Produktem wymienionym w ramach ochrony przed Kradzieżą. 2. Jakąkolwiek kradzież inna niż Kradzież w wyniku Napadu lub Włamania przez Osobę Trzecia. 3. Jakąkolwiek kradzież akcesoriów oraz części konsumpcyjnych. 4. Kradzież chyba, że zamontowano wszelkie zabezpieczenia mające zapobiec kradzieży Produktu. 5. Kradzież Produktu, kiedy Produkt został oddany w opiekę lub do użytku Osobie Trzeciej. 6. Kradzież Produktu z pojazdu, chyba, że Produkt schowany był w zamkniętym bagażniku lub schowku, oraz były ślady włamania przy użyciu siły do pojazdu, oraz dowody takiego włamania zostały przedstawione przy zgłoszeniu szkody. 7. Kradzież, gdy Produkt był pozostawiony u Państwa miejscu zatrudnienia lub w jakimkolwiek innym miejscu pracy, szkole lub jakimkolwiek innym miejscu publicznym, chyba, że został zamknięty w bezpiecznej szafce, sejfie lub podobnym zamkniętym schowku, do którego Państwo mają wyłączny dostęp, oraz były ślady włamania z użyciem siły do zamkniętej bezpiecznej szafki, sejfu lub podobnego zamkniętego schowka i dowody takiego włamania zostały przedstawione przy zgłoszeniu szkody. 8. Jakikolwiek incydent Kradzieży, który nie został zgłoszony na policję w ciągu 72 godzin od odkrycia zdarzenia

6 9. Wymiana Produktu, gdy Produkt został zagubiony lub zawieruszony nawet, jeżeli w wyniku wydarzenia force majeure (wydarzenie nieodparte, nieprzewidzialne i zewnętrzne). 10. Kradzież, gdzie Kradzież zdarzyła się w związku lub w wyniku rażącego niedbalstwa z Państwa strony. 11. Kradzież, podczas gdy kabel bezpieczeństwa był używany, chyba, że dowód Włamania lub Napaści został dostarczony Państwa Obowiązki W razie Kradzieży Produktu, Państwo musicie: Zawiadomić policję w ciągu 72 godzin od wydarzenia się Kradzieży oraz dostarczyć następujących informacji: - Szczegóły skradzionego Produktu, w tym rodzaj, model oraz numer seryjny Service TAG znajdujący się na odwrocie lub pod spodem Państwa Produktu firmy Dell, na fakturze firmy Dell oraz na przedzie dokumentu Polisy. - szczegółowy opis okoliczności Kradzieży Zawiadomić Dział Likwidacji Szkód Kradzieżowych w ciągu 10 dni roboczych od dnia Kradzieży, oraz dostarczyć następujące dokumenty do działu roszczeń: - Wypełniony w całości formularz zgłoszenia roszczenia. Formularz roszczeniowy jest dostępny na stronie internetowej - oryginał zgłoszenia na policję w związku z Kradzieżą Produktu zawierający numer referencyjny przestępstwa/sprawy. Dodatkowo, będą Państwo proszeni o dostarczenie: - Zwolnienia/diagnozy lekarskiej lub zeznania świadków w przypadku Kradzieży poprzez Napaść. Zastrzegamy sobie prawo do żądania oryginału dokumentów, aby rozstrzygnąć zgłoszoną szkodę. - Uśrednionego kosztu lub pokwitowania za naprawę jakichkolwiek szkód mienia związanych z Kradzieżą, w tym, ale nieograniczone do uszkodzeń pojazdu, bezpiecznej szafki, sejfu lub podobnego schowku, który można zamknąć na klucz, odnośnie włamania przez osobę trzecia. Zastrzegamy sobie prawo do żądania oryginału dokumentów, aby oceniać roszczenie. - Potwierdzenie, że Państwa ubezpieczyciel mienia osobistego, komercyjnego lub pojazdów został zawiadomiony o włamaniu. 4.4 Zgłaszanie Szkody Aby zgłosić szkodę z tytułu ubezpieczenia od Kradzieży istnieje dostęp online do serwisu roszczeń pod adresem ww w.completecare.eu.com. Zgłaszanie szkody online zapewnia, że Państwa szkoda zostanie zlikwidowana w najszybszym możliwym okresie czasu. Będziecie Państwo musieli podać znak serwisowy TAG Produktu, podany na Polisie, oraz wypełnić i wysłać formularz zgłoszenia szkody. Szczegółowe informacje na temat sposobu zgłoszenia szkody są dostępne online. Alternatywnie, możecie Państwo zadzwonić do Działu Likwidacji Szkód Kradzieżowych pod numerem

7 Kiedy Państwo zadzwonicie, rzeczoznawca zwróci się z prośbą o pewne informacje aby zweryfikować Państwa zakup ubezpieczenia od Kradzieży, oraz zostanie wysłany Państwu do wypełnienia formularz zgłoszenia szkody. Formularz może zostać odesłany faksem lub pocztą. Aby upewnić się, że Państwa szkoda jest likwidowana najszybciej jak jest to możliwie, zalecamy Państwu odesłanie wszystkich dokumentów faksem. 5. Ogólne Warunki 5.1. Ograniczenia Odpowiedzialności My ani Nasze spółki stowarzyszone, partnerzy, członkowie kadry kierowniczej, członkowie zarządu, pracownicy oraz agenci nie ponoszą odpowiedzialności wobec Państwa ani kolejnego właściciela lub użytkownika Produktu za następstwa pośrednie lub bezpośrednie szkody, takie jak między innymi ale nieograniczone do, odpowiedzialność lub odszkodowanie za niemożliwość użytkowania Produktu, stratę lub uszkodzenie danych lub oprogramowania, obrażenia cielesne, śmierć, pozostałe straty pośrednie spowodowane awarią Produktu czy wszelkie pośrednie, szczególne lub bezpośrednie, wynikające lub związane z eksploatacją i/lub działaniem Produktu, nawet, jeżeli poinformowali Nas Państwo o możliwości powstania takich uszkodzeń. Przystępując do tej umowy, Państwo odstępują od jakiegokolwiek roszczeń opisanych w niniejszym akapicie. Zgadzacie się Państwo, oraz rozumiecie, że My nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek straty powyżej kosztu wymiany Produktu uwzględniając równowartość specyfikacji względem oryginalnego Produktu w odniesieniu do każdej zgłoszonej szkody w ramach niniejszych OWU. Nie będziemy odpowiedzialni za pokrycie podatku VAT, jeżeli jesteście Państwo zarejestrowani jako płatnicy VAT. 5.2 Okres Obowiązywania oraz Przedłużenie Ochrona ubezpieczenia rozpoczyna się w dniu, w którym otrzymacie Państwo Produkt od firmy Dell lub w dniu zakupu przez Państwa Polisy, w zależności od tego, które nastąpiło później, a wygasa na koniec określonego na Państwa Polisie okresu ubezpieczenia lub po uznaniu trzeciej szkody zgłoszonej przez Państwa lub po wymianie Produktu w ramach Polisy w Ubezpieczenia od Kradzieży, w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń zajdzie jako pierwsze. Strony niniejszej Polisy nie są zobowiązane do jej przedłużenia lub odnowienia. 5.3 Zastrzeżenie prywatności i poufności przekazywanych informacji Zgadzacie się Państwo, że jakiekolwiek informacje lub dane ujawnione lub przekazane Naszemu Agentowi lub Nam, za pośrednictwem telefonu, drogą elektroniczną lub w inny sposób, nie są poufne lub zastrzeżone przez Państwa. 5.4 Możliwości przekazania praw z Polisy Saldo pozostałej ochrony ubezpieczenia może zostać przekazane następnym właścicielom Produktu po powiadomieniu oraz uzyskaniu upoważnienia od Nas. 5.5 Rozwiązanie Umowy Niniejsza Polisa wchodzi w życie w dniu, w którym otrzymaliście Państwo Produkt z firmy Dell lub w dniu, w którym zakupiliście Państwo Polisę, w zależności od tego, co nastąpi później. Możecie Państwo odstąpić od niniejszej umowy ubezpieczenia w ciągu trzydziestu (30) dni od daty nabycia sprzętu przesyłając pisemne powiadomienie na adres:

8 CompleteCare Service Department London General Insurance Company Limited Combined House 15 Wheatfield Way Kingston Upon Thames Surrey KT1 2PQ United Kingdom/Wielka Britania Jeżeli odstąpicie Państwo od programu w ciągu trzydziestu (30) dni od daty przystąpienia, prześlemy Państwu całkowity zwrot składki, chyba, że zostały pokryte świadczenia na mocy niniejszej Polisy, w którym wypadku, zwrot kosztów nie będzie możliwy oraz ubezpieczenie zostanie automatycznie rozwiązane. Jeżeli odstąpicie Państwo od programu po trzydziestu (30) dniach od momentu otrzymaniu Polisy zwrot Składki nie będzie możliwy. Możemy rozwiązać umowę ubezpieczenia, jeżeli nie uiszczą Państwo Składki oraz wszelkich ewentualnych podatków związanych z Polisą zgodnie z warunkami wystawiania faktur Naszego Agenta, złożą Państwo fałszywe oświadczenia Nam lub Naszemu Agentowi lub dokonają innego naruszenia zobowiązań wynikających z warunków ubezpieczenia. Nie rozwiążemy umowy ubezpieczenia z innych przyczyn. Jeżeli rozwiążemy umowę, prześlemy Państwu pisemne zawiadomienie o rozwiązaniu umowy ubezpieczenia na adres wskazany w Naszych dokumentach. W zawiadomieniu zostanie podana przyczyna unieważnienia i data jej wejścia w życie. Wszelkie zwroty Składek są zależne od naszego uznania. 5.6 Ogólna Umowa Niniejsze warunki reprezentują całość umowy między Państwem a Nami w związku z tematyką i zagadnieniami poruszonymi w niniejszych warunkach i żaden z Naszych pracowników ani nasz Agent nie może ustnie zmienić warunków niniejszej Polisy. 5.7 Prawo Subrogacji Zastrzegamy prawo regresu w Państwa imieniu oraz do wniesienia sprawy do sądu w Państwa imieniu i na Naszą korzyść, w przypadku jakiegokolwiek wypłaconego odszkodowania, oraz będziemy posiadali pełne prawo do decydowania o prowadzonym postępowaniu. W powyższym przypadku dostarczycie Nam Państwo wszelkich niezbędnych informacji oraz pomocy, której My możemy potrzebować. 5.8 Nie ujawnienie Istotnych Informacji Jeżeli jakiekolwiek informacje dostarczone Nam przez Państwo będą nieścisłe lub, jeżeli Państwo nie ujawnicie jakichkolwiek informacji, które mogą w istotny sposób wpłynąć na Naszą decyzje dotyczącą Państwa ochrony ubezpieczeniowej lub oceny zgłoszonej przez Państwa szkody, Państwa ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszej Polisy zakończy się i świadczenia nie zostaną wypłacone lub zwrot pieniędzy nie będzie przysługiwać. 5.9 Dodatkowe Środki Prawne

9 Niniejsze warunki przyznają Państwu szczególne, umowne uprawnienia. Możecie Państwo posiadać dodatkowe prawa wynikające z ustawodawstwa. Niniejsza Polisa nie jest gwarancją. Produkt zakupiony przez Państwo od firmy Dell może mieć dołączoną ograniczoną gwarancję firmy Dell lub niezależnych producentów Produktów dystrybuowanych przez firmę Dell. Prosimy o przeczytanie tekstu ograniczonej gwarancji firmy Dell w celu zapoznania się z przysługującymi Państwu prawami wynikającymi z gwarancji Prawo Właściwe O ile nie istnieją odmienne postanowienia, niniejsze ubezpieczenie podlega prawu angielskiemu oraz nie wyłącznej jurysdykcji sądu Angielskiego Ochrona Danych Posiadacie Państwo prawo do kopii własnych danych osobistych przetrzymywanych przez Nas, odpłatnie Klienci, którzy mają szczególne potrzeby Na Państwa prośbę istnieje możliwość zapewnienia przez Nas usług, mających na celu asystowanie klientom, mającym szczególne potrzeby. Proszę poinformować Nas czy są Państwu potrzebne którekolwiek ze specjalnych usług umożliwiających Państwu i Nam właściwą komunikację Obsługa Klienta W przypadku zażaleń prosimy o kontakt albo z Działem Likwidacji Szkód Uszkodzeń Przypadkowych (część 3.4) lub z Działem Likwidacji Szkód Kradzieżowych (część 4.4) odpowiednio w zależności od zdażenia. Jeżeli sprawa nie zostanie rozstrzygnięta, możecie Państwo skontaktować się z London General Insurance Company Limited z siedzibą w Northold Road, Harrow, Middlesex, HA2 0EA, Unitek Kingom/Wielka Britania. Jeżeli Państwo zażyczą sobie niezależnej opinii dotyczącej Państwa zażalenia możecie Państwo skontaktować się z Financial Ombudsman Service w South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR. Zachowanie się zgodnie z powyższymi procedurami nie będzie miało wpływu na Państwa prawa Ubezpieczyciel Niniejsza Polisa jest wystawiona przez London General Insurance Company Limited, która jest spółką prywatną ograniczoną akcjami założoną w Anglii, z główną siedzibą oraz zarejestrowanym adresem w Combined House, 15 Wheatfield Way, Kingston Upon Thames, Surrey KT1 2PQ. Numer rejestracji Rekompensata/Odszkodowanie Obowiązkiem Financial Services Compensation Scheme/ Programu Usług Odszkodowań Finansowych jest zapewnienie odszkodowania, w taki sposób, że procent sum należnych posiadaczom polis od towarzystw ubezpieczeniowych w stanie likwidacji zostanie wypłacone tym posiadaczom polis, jeżeli samo towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest zdolne uregulować zobowiązań w pełnej kwocie. Ten system rekompensacyjny/ odszkodowawczy podlega ograniczeniom i nie wszyscy posiadacze polis są do niego uprawnieni. Dalsze informacje są dostępne na życzenie.

Przypadkowe Uszkodzenia oraz Kradzież

Przypadkowe Uszkodzenia oraz Kradzież CompleteCare Informacje ogólne Przypadkowe Uszkodzenia oraz Kradzież Warunki ubezpieczenia Niniejszy dokument zawiera szczegóły trzech poziomów ubezpieczenia Ubezpieczenie od Przypadkowych Uszkodzeń; Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta.

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta. 8. Informacje ogólne Jeśli produkt nie działa poprawnie... 1. Przeczytaj ten podręcznik użytkownika lub poradnik szybkiego startu. 2. Skontaktuj się z obsługą klienta: +49 (0) 1805 938 802 w Europie E-mail:

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

Niniejsze postanowienia wraz z załączonym dokumentem polisy ubezpieczeniowej stanowią całość warunków ubezpieczenia.

Niniejsze postanowienia wraz z załączonym dokumentem polisy ubezpieczeniowej stanowią całość warunków ubezpieczenia. Ubezpieczenie od przypadkowego uszkodzenia albo Ubezpieczenie od przypadkowego uszkodzenia i kradzieży Warunki ochrony ubezpieczeniowej Niniejsze postanowienia wraz z załączonym dokumentem polisy ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI CASHBACK NA OBIEKTYWY

REGULAMIN PROMOCJI CASHBACK NA OBIEKTYWY REGULAMIN PROMOCJI CASHBACK NA OBIEKTYWY 1. ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorem promocji jest Canon Europa N.V., z siedzibą pod adresem Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holandia ( Canon ). 2. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Gwarancja produktu: konsola Xbox One

Gwarancja produktu: konsola Xbox One Gwarancja produktu: konsola Xbox One OGRANICZONA GWARANCJA Firma Microsoft Ireland Operations Limited, z siedzibą pod adresem: Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate; Dublin 18, Irlandia (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Fellowes Cashback Q1 2015

Regulamin promocji Fellowes Cashback Q1 2015 Regulamin promocji Fellowes Cashback Q1 2015 1. W promocji mogą wziąć udział mieszkańcy Niemiec, Austrii, Belgii, Francji, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Szwajcarii, Hiszpanii, Włoch, Polski i Wielkiej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKLAMACYJNY

FORMULARZ REKLAMACYJNY Obowiązuje dla umów sprzedaży zawartych do 24.12.2014 r Regulamin w formacie pdf (pobierz) Regulamin sklepu internetowego http://kamrec.pl/ 1. Właścicielem sklepu internetowego http://kamrec.pl/ jest firma

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą

Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą Informacje ogólne Warunki ochrony Niniejszy dokument przedstawia szczegółowe założenia dwóch poziomów Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA. w celu uzyskania pełnej informacji o procedurze serwisowej oraz sprawdzenia stanu naprawy.

KARTA GWARANCYJNA.  w celu uzyskania pełnej informacji o procedurze serwisowej oraz sprawdzenia stanu naprawy. KARTA GWARANCYJNA Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie urządzeń zakupionych w Polsce. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej i obejmuje produkty, do których wydano Kartę Gwarancyjną. Warunkiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI Regulamin Rozpatrywania Reklamacji dotyczy usunięcia wad materiałowych, konstrukcyjnych lub wykonawczych w drodze bezpłatnej naprawy lub wymiany w Serwisie myphone, lub

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE OKULARÓW

UBEZPIECZENIE OKULARÓW UBEZPIECZENIE OKULARÓW UBE 110x205 #10.indd 1 21.10.2014 15:5 Twój dokument ubezpieczenia okularów. UBE 110x205 #10.indd 2 21.10.2014 15:5 Ogólne Warunki Ubezpieczenia okularów/soczewek okularowych zakupionych

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna. Dane produktu. Dane sprzedawcy. Adnotacje serwisu. Nazwa. Model. Numer seryjny. Nazwa firmy/imię i nazwisko.

Karta gwarancyjna. Dane produktu. Dane sprzedawcy. Adnotacje serwisu. Nazwa. Model. Numer seryjny. Nazwa firmy/imię i nazwisko. Karta gwarancyjna Karta gwarancyjna Dane produktu Nazwa Model Numer seryjny Dane sprzedawcy Nazwa firmy/imię i nazwisko Adres Podpis, pieczęć, data sprzedaży Adnotacje serwisu L.p zgłoszenia do serwisu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki polityki zakupu

Ogólne warunki polityki zakupu Ogólne warunki polityki zakupu Definicje Regulamin: Niniejszy Regulamin Sprzedaży Sprzętu (zwany dalej RSS). Fon Technology, S.L.: Firma dostarczająca lub sprzedająca produkty przez stronę internetową,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Mazda More & More Produkt More&More. 1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje

Regulamin Akcji Mazda More & More Produkt More&More. 1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje Regulamin Akcji Mazda More & More Produkt More&More 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora oraz udziału Użytkowników oraz Osób Bliskich Użytkowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY EURO26 PRAWA I OBOWIĄZKI POSIADACZA EUROPEJSKIEJ KARTY MŁODZIEŻOWEJ EURO26 ZWANEJ DALEJ KARTĄ

REGULAMIN KARTY EURO26 PRAWA I OBOWIĄZKI POSIADACZA EUROPEJSKIEJ KARTY MŁODZIEŻOWEJ EURO26 ZWANEJ DALEJ KARTĄ REGULAMIN KARTY EURO26 PRAWA I OBOWIĄZKI POSIADACZA EUROPEJSKIEJ KARTY MŁODZIEŻOWEJ EURO26 ZWANEJ DALEJ KARTĄ 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu oraz korzystania z Programu EUROPEJSKA KARTA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE UWAGA! Niniejsza ograniczona gwarancja producenta ( gwarancja ) obowiązuje wyłącznie dla oryginalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego ZP/UR/66/2014 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKT UMOWY Dostawa oprogramowanie i fabrycznie nowego, nie używanego, stacjonarnego zestawu komputerowego, projektorów, ekranów projekcyjnych oraz dysku twardego

Bardziej szczegółowo

oraz użytkowania niezgodnie ze specyfikacją techniczną opisaną w niniejszej instrukcji. KARTA GWARANCYJNA 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą Warunki ochrony

Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą Warunki ochrony Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą Warunki ochrony Informacjeogólne Niniejszy dokument przedstawia szczegółowe założenia dwóch poziomów Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH Warunki sprzedaży ANCA, GmbH ANCAGmbHWS-0000 Spis treści 1. Definicje... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Oferty... 2 4. Ceny... 2 5. Warunki płatności... 2 6. Prawo własności do towarów... 2 7. Dostawa...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT

ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT I. ZAMÓWIENIA 1. Sposób składania zamówień Zamówienia można składać bezpośrednio w sklepie internetowym Granit lub w Dziale Obsługi Klienta (tel. nr 61 896 74 80, faks nr 61 896

Bardziej szczegółowo

5. Gwarancja SERWIS PLUS, SERWIS 8/5/NBD lub WSPARCIE musi zostać wykupiona przez Nabywcę w ciągu 90 dni od daty zakupu produktu NAS ARENA.

5. Gwarancja SERWIS PLUS, SERWIS 8/5/NBD lub WSPARCIE musi zostać wykupiona przez Nabywcę w ciągu 90 dni od daty zakupu produktu NAS ARENA. Ogólne warunki pakietów serwisowych oraz wsparcia technicznego dla produktów NAS ARENA sprzedawanych przez Konsorcjum FEN Sp. z o.o. obowiązujące od 2011-11-21. 1. Na podstawie przepisów prawa zawartych

Bardziej szczegółowo

UMOWA UŻYCZENIA Nr TD.III. 7012-UUŻ / /2008

UMOWA UŻYCZENIA Nr TD.III. 7012-UUŻ / /2008 WZÓR UMOWA UŻYCZENIA Nr TD.III. 7012-UUŻ / /2008 zawarta w Toruniu, w dniu.. 2008 roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy Pl. Teatralnym 2, reprezentowanym przez: 1) -..

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl Informacje dla ubezpieczającego (zgodnie z Art. 39 Ustawy o prawach konsumenta) do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Twój Komfort (kod: OWU/09/95540/2015/M, zwanych dalej OWU) ubezpieczyciel (TU Europa )

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot Akcji. 4. Zasady uczestnictwa w Akcji

3. Przedmiot Akcji. 4. Zasady uczestnictwa w Akcji Regulamin Akcji Mazda More & More Produkt More&More 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora oraz udziału Użytkowników oraz Osób Bliskich Użytkowników

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług serwisowych

Regulamin świadczenia usług serwisowych Regulamin świadczenia usług serwisowych I. Postanowienia ogólne. 1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują pomiędzy Klientem a inaprawy Michał Januchta w Kielcach, ul.olszewskiego 6/-1.04, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014 Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Umowa nr /2014 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Szkołą Podstawową nr 64 im. Władysława Broniewskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wojszyckiej 1, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACYJNA SiDLY Sp. z o.o.

PROCEDURA REKLAMACYJNA SiDLY Sp. z o.o. PROCEDURA REKLAMACYJNA SiDLY Sp. z o.o. 1. Cel procedury 1.1. Celem procedury reklamacyjnej jest zapewnienie, że postępowanie reklamacyjne będzie prowadzone w sposób, który pozwoli na prawidłowe rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO

UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Strona 1 z 5 UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Zawarta dnia... w. pomiędzy: Akademickim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław reprezentowanym przez......

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013 UMOWA NR 76/ZP/2013 Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy zawarta w dniu. 2013 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SOA/... /2011

UMOWA NR SOA/... /2011 Załącznik nr 4 do SIWZ Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasta Ustka - WZÓR UMOWA NR SOA/... /2011 zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka, reprezentowaną przez:... -... przy

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro.

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro. Szanowni Państwo, Dokonanie zakupu na naszych aukcjach jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z wyklucza jego postanowień.

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje

1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje Regulamin Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora przy udziale Autoryzowanego Podmiotu oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I

Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I Strona: 1 z 6 Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I Zawarta w dniu. 2011 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Miasto Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1, NIP: 734-350-70-21, REGON:., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

MAKE VISIONS REAL <<

MAKE VISIONS REAL << KORBANK MEDIA CYFROWE SP. Z O.O. ul. Nabycińska 19 53 677 Wrocław T.: +71 723 43 23 F: 71 723 43 29 NIP: 897-17-21-120 REGON: 020373926 KORBANK S.A. ul. Nabycińska 19 53 677 Wrocław BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI MONITOR LCD PRODUKTY I AKCESORIA CYFROWE. DGM POLSKA sp. z o.o.

WARUNKI GWARANCJI MONITOR LCD PRODUKTY I AKCESORIA CYFROWE. DGM POLSKA sp. z o.o. WARUNKI GWARANCJI MONITOR LCD PRODUKTY I AKCESORIA CYFROWE 1 Linia serwisowa (Polska): (+48) 834 110 000 Linia serwisowa (Hong Kong): (+852) 81 002 922 2 A. Ogólne warunki gwarancji Zasady gwarancji Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY

Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY Przetarg nieograniczony na: dostawę sprzętu komputerowego Sprawa nr II US-251-PN2/09/07 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY zawarta w dniu w Katowicach pomiędzy: Drugim Urzędem Skarbowym w Katowicach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Umowa użyczenia laptopa Nr../2015

Umowa użyczenia laptopa Nr../2015 Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Umowa użyczenia laptopa Nr../2015 Zawarta w dniu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Ośrodkiem Rehabilitacyjno

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne Dokonując sprzedaży używanych telefonów komórkowych pomagasz chronić nasze środowisko naturalne poprzez bezpieczną zbiórkę materiałów zawierających niebezpieczne dla zdrowia metale ciężkie. Telefony komórkowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Część C Uwaga: Poszczególne zapisy umowy zostaną dopasowane do części zamówienia, której dotyczyć będzie przyszła umowa. 1 1. Przedmiotem umowy jest: - Cz. I postępowania świadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZSZERZONEJ OPIEKI SERWISOWEJ ( CANON ) DEFINICJE

REGULAMIN ROZSZERZONEJ OPIEKI SERWISOWEJ ( CANON ) DEFINICJE REGULAMIN ROZSZERZONEJ OPIEKI SERWISOWEJ ( CANON ) DEFINICJE Rozszerzona Opieka Serwisowa -usługa przedłużenia standardowej gwarancji, dostępna dla wybranych Produktów, świadczona na podstawie Umowy, polegająca

Bardziej szczegółowo

Umowa użyczenia sprzętu komputerowego

Umowa użyczenia sprzętu komputerowego Umowa użyczenia sprzętu komputerowego zawarta w dniu... r. w Łodzi (data) (miejscowość) pomiędzy Szkołą Podstawową nr 110 w Łodzi, ul. Zamknięta 3 (dane szkoły) reprezentowaną przez..., (stanowisko, imię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi na dzień 7.04.2015 r. 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem i operatorem Sklepu Internetowego belumi jest belumi Krzysztof Sosnowski z siedzibą: ul. Ostródzka 44, 03-289

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług serwisowych

Regulamin świadczenia usług serwisowych Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług serwisowych 1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują pomiędzy Klientem a Serwisem Komputerowym K4DATA będącym własnością firmy DMK Industry, świadczącym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisowania HAKO POLSKA

Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisowania HAKO POLSKA Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisowania HAKO POLSKA Ważne od 01.01.2015 HAKO POLSKA Sp. z o.o. 30-392 Kraków, ul. Czerwone Maki 63 Dział Obsługi Klienta: tel.: +48 12 622 17 00 fax: +48 12 622 16 22 email:

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR z dnia. 1. Przedmiot umowy. 2. Terminy

UMOWA NR z dnia. 1. Przedmiot umowy. 2. Terminy UMOWA NR z dnia Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2013 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyń Podlaski, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych

Regulamin napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych Regulamin napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych 1. Firma Techman Sp. z o.o. Gwarant udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od chwili nabycia towaru, jednocześnie zastrzegając sobie prawo do jej uchylenia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 Załącznik nr 2 do SIWZ ZP 15/2015/CZP Wzór umowy UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 zawarta w Rzeszowie dnia..2015r. pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' POSTANOWIENIA'OGÓLNE'

OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' POSTANOWIENIA'OGÓLNE' OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' 1'' POSTANOWIENIA'OGÓLNE' 1.! Niniejsze*Ogólne*Warunki*Najmu*( OWN )*znajdują*zastosowanie*do*umów*najmu*kontenerów*i*innych* podobnych*obiektów,*zawartych*pomiędzy*clipper*sp.*z*o.o.*a*jej*klientem*(najemcą).***

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY GWARANCJI

OGÓLNE ZASADY GWARANCJI OGÓLNE ZASADY GWARANCJI Firma Intemo S. A.. z siedzibą w ul. Włocławska, 88-0 Piotrków Kujawski, NIP: 9505496, REGON: 098580 zwana dalej Gwarantem, udziela gwarancji, że produkt wolny jest od wad materiału

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

1. Cel Celem regulaminu jest wskazanie zasad składania i rozpatrywania Reklamacji w Spółce.

1. Cel Celem regulaminu jest wskazanie zasad składania i rozpatrywania Reklamacji w Spółce. Strona 1 / 6 1. Cel Celem regulaminu jest wskazanie zasad składania i rozpatrywania Reklamacji w Spółce. 2. Zakres obowiązywania Regulamin jest wewnętrznym dokumentem Spółki i obowiązuje wszystkich Klientów

Bardziej szczegółowo

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Realizacja reklamacji w trybie DOA dla produktów marki Ricoh

Realizacja reklamacji w trybie DOA dla produktów marki Ricoh Ricoh Ricoh Informacje ogólne Zgłoszenie w trybie DOA można dokonać w okresie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od momentu zawarcia transakcji. Do finalizacji procesu niezbędna jest faktura/paragon

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza Załącznik nr 3.2 do SIWZ dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Pieczęć jednostki organizacyjnej ZGŁOSZENIE SZKODY W MIENIU Z UBEZPIECZENIA OC ZA PRODUKT nr szkody: nr zgłoszenia szkody: nr teczki: wypełnia InterRisk wypełnia InterRisk wypełnia InterRisk nr polisy:

Bardziej szczegółowo

EPSON COVERPLUS Postanowienia umowy

EPSON COVERPLUS Postanowienia umowy EPSON COVERPLUS Postanowienia umowy 1. Definicje Na potrzeby niniejszych postanowień podane poniżej terminy przyjmują następujące znaczenie: Rejestracja oznacza wykonaną na stronie rejestracji w usłudze

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna KARTA GWARANCYJNA

Karta gwarancyjna KARTA GWARANCYJNA Karta gwarancyjna KARTA GWARANCYJNA IMEI / NUMER SERYJNY PRODUKTU MODEL NUMER DOKUMENTU SPRZEDAŻY DATA SPRZEDAŻY (rok/miesiąc/dzień) PIECZĄTKA I PODPIS SPRZEDAWCY ZAPOZNAŁEM SIĘ Z WARUNKAMI GWARANCJI:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki gwarancji NEXT BUSINESS DAY dla grupy produktów sprzedawanych przez Konsorcjum FEN Sp. z o.o.

Ogólne warunki gwarancji NEXT BUSINESS DAY dla grupy produktów sprzedawanych przez Konsorcjum FEN Sp. z o.o. Ogólne warunki gwarancji NEXT BUSINESS DAY dla grupy produktów sprzedawanych przez Konsorcjum FEN Sp. z o.o. 1. Na podstawie przepisów prawa zawartych w Kodeksie Cywilnym, niniejszym firma Konsorcjum FEN

Bardziej szczegółowo

CANON EUROPA N.V. PROMOCJA RABATOWA NA OBIEKTYW REGULAMIN PROMOCJI

CANON EUROPA N.V. PROMOCJA RABATOWA NA OBIEKTYW REGULAMIN PROMOCJI CANON EUROPA N.V. PROMOCJA RABATOWA NA OBIEKTYW REGULAMIN PROMOCJI 1. ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorem promocji jest Canon Europa N.V., firma z siedzibą przy Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holandia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz. WZÓR UMOWY

Załącznik nr 6 do siwz. WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 do siwz. Umowa Nr... W dniu... pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach, z siedzibą przy ul. Granicznej 29, 40-017 Katowice, zwaną dalej "Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy: UMOWA Nr.. ZAŁACZNIK NR 4 do SIWZ zawarta w dniu... roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym przez:..

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wypożyczalnia samochodów TARGET

Regulamin Wypożyczalnia samochodów TARGET Regulamin Wypożyczalnia samochodów TARGET Wynajmujący oraz Najemca występujący w niniejszej umowie razem nazwani są również Stronami. 1 Cel umowy Użyte w niniejszej umowie wyrażenie Wynajmujący, Najemca,

Bardziej szczegółowo

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów:

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: ZAŁĄCZNIK NR 5 DO GENERALNEJ UMOWY UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ SGEL LEX SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASYSTY PRAWNEJ i WINDYKACYJNEJ Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy: WZÓR UMOWY W dniu.. w Tychach pomiędzy: Tychy Miasto na prawach powiatu z siedzibą al. Niepodległości 49 w Tychach NIP: 646-00-13-450 REGON: 000166344 zwanym dalej: Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce 1 Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce Niniejszy dokument zawiera informacje na temat dostępnych usług pomocy technicznej i warunków obsługi serwisowej. Zakres gwarancji Komputery

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO PRZEZ INTERNET

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO PRZEZ INTERNET REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO PRZEZ INTERNET Niniejszy regulamin zawierania umów ubezpieczenia podróżnego przez Internet (zwany dalej Regulaminem), stosuje się do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Gwarancja Plus warunki ogólne_ _MM.doc

Gwarancja Plus warunki ogólne_ _MM.doc 1 1. Postanowienia ogólne 1.1 Niniejszy dokument (dalej Warunki ) określa treść i zasady wykonywania umów serwisowych, o których mowa w punkcie 1.2 poniżej (dalej Umowy Serwisowe ), zawieranych przez sklep

Bardziej szczegółowo

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax.

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax. Regulamin biura rachunkowego ReduTax obowiązujący od 1-04-2013 1.Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez Biuro Rachunkowe ReduTax i stanowi integralną

Bardziej szczegółowo