Przypadkowe Uszkodzenia oraz Kradzież

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przypadkowe Uszkodzenia oraz Kradzież"

Transkrypt

1 CompleteCare Informacje ogólne Przypadkowe Uszkodzenia oraz Kradzież Warunki ubezpieczenia Niniejszy dokument zawiera szczegóły trzech poziomów ubezpieczenia Ubezpieczenie od Przypadkowych Uszkodzeń; Ubezpieczenie od Kradzieży; oraz pakiet Multi (ubezpieczenie od Przypadkowych Uszkodzeń w połączeniu z ubezpieczeniem od Kradzieży). Dokument polisy oraz faktura wystawiona na Pana/Pani nazwisko przez firmę Dell stanowią dowód wykupienia: 1. tylko Ubezpieczenia od Przypadkowych Uszkodzeń, lub 2. tylko Ubezpieczenia od Kradzieży, lub 3. Ubezpieczenia od Przypadkowych Uszkodzeń oraz Ubezpieczenia od Kradzieży. Świadczenia, do których Państwo mają prawo będą zależeć od wybranego zakresu ochrony tak, jak zostało wskazane w Polisie. Niniejsza Umowa CompleteCare ( Umowa ) zostaje zawarta z London General Insurance Company Limited, Spółkę zarejestrowaną pod Numerem , z siedzibą w Integra House, Vicarage Road, Egham, Surrey TW20 9JZ Wielka Brytania, którą firma Dell Products z siedzibą w Raheen Industrial Estate, Limerick, Irlandia wyznaczyła na Agenta do sprzedaży tego produktu ubezpieczeniowego oraz do administrowania wszystkich roszczeń z tytułu Przypadkowych Uszkodzeń objętych ubezpieczeniem, którego potwierdzeniem jest niniejsza Polisa. Niniejszy produkt ubezpieczeniowy podlega regulacji przez Urząd Regulacji Rynków Finansowych. Poprzez przyjęcie ubezpieczenia CompleteCare, o którym mowa na Państwa fakturze, podejmują się Państwo przestrzegania warunków zawartych w niniejszym dokumencie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z całością Umowy. Niniejsze warunki stanowią uzupełnienie warunków stosownej umowy podpisanej pomiędzy Państwem a firmą Dell (w tym między innymi standardowej umowy sprzedaży) lub, w przypadku braku takiej umowy, standardowych warunków sprzedaży. Niniejsza Umowa jest zawarta pomiędzy Państwem a firmą London General Insurance Company Limited; firma Dell jest wystawcą faktur. Wszystkie terminy z wielkiej litery, niezdefiniowane w niniejszej Umowie będą rozumiane według definicji w wyżej wymienionej, podpisanej umowie lub standardowych warunkach faktury firmy Dell. Polisa CompleteCare jest dostępna tylko dla produktów marki Dell, jednak nabycie produktów firmy Dell nie obliguje Państwa do wykupienia polisy CompleteCare. Faktura firmy Dell zawierać będzie informację czy nabyliście Państwo polisę CompleteCare, oraz będzie służyć jako pokwitowanie w przypadku nabycia polisy ubezpieczeniowej. Produkt będzie oznakowany numerem seryjnym ( Service Tag ), który będzie oznaczał wykupienie Polisy CompleteCare. Szczegóły ubezpieczenia CompleteCare Przypadkowe uszkodzenia - ma zastosowanie tylko w przypadku wykupienia Polisy CompleteCare od Przypadkowych Uszkodzeń oraz opłacenia odpowiedniej Składki ubezpieczeniowej, co jest wskazane na Polisie. Co jest objęte ubezpieczeniem? Jeśli dojdzie do Przypadkowych Uszkodzeń produktu w okresie, który obejmuje Polisa ubezpieczeniowa, produkt zostanie przyjęty do naprawy lub wymieniony według niniejszych warunków i postanowień. Naprawa Jeśli Produkt zostanie przyjęty do naprawy, może być naprawiony przy użyciu nowych lub używanych części jakiegokolwiek producenta. Wszelkie części wymienione będą posiadać identyczną funkcjonalność jak części oryginalne.

2 Wymiana Jeśli Nasz agent zdecyduje, że należy wymienić Produkt, produkt zamienny będzie posiadał specyfikacje równe lub lepsze w porównaniu z oryginalnym Produktem zakupionym w firmie Dell. Jesli wymiana przedmiotu ubezpieczenia nie jest mozliwa z powodu jego braku w ofercie handlowej, mozemy zaproponowac odszkodowanie w formie gotówki w wysokosci wartosci zakupu. Ubezpieczenie na całym świecie Niniejsza Umowa zapewnia Ubezpieczenie od wszelkich Przypadkowych Uszkodzeń mających miejsce gdziekolwiek na świecie, jednak w przypadku, gdy (i) (ii) wymagana jest naprawa, Produkt będzie jej poddany tylko w następujących krajach: Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Włochach, Luksemburgu, Holandii, Norwegii, Polsce, Portugalii, Hiszpanii, Republice Południowej Afryki, Slowacja, Szwecji, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii wymagana jest wymiana, produkt zamienny zostanie dostarczony tylko do jednego z następujących krajów - Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Włoch, Luksemburgu, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Hiszpanii, Republiki Południowej Afryki, Slowacja, Szwecji, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii. W przypadku przebywania w kraju niewymienionym na powyższej liście i sytuacja wymaga zgłoszenia roszczenia, należy skontaktować się z krajem, w którym zakupiony został Produkt lub z krajem przebywania (o ile znajduje się na powyższej liście). Ograniczenia Roszczenia są ograniczone do trzech zatwierdzonych roszczeń tytułem Przypadkowego Uszkodzenia w okresie obowiązywania Polisy. Niniejsza polisa będzie obejmować tylko fizyczny sprzęt komputerowy. Co nie jest objęte ubezpieczeniem Niniejsza Umowa nie obejmuje: 1. Przypadkowych Uszkodzeń urządzeń zewnętrznych takich jak stacje dokujące, modemy zewnętrzne, urządzania do gier, dyski z grami, dodatkowe monitory, zewnętrzne klawiatury i myszy (dla Notebooków lub mobilnych stacji roboczych, nawet, jeżeli były opisane na fakturze jako część kompletu), obudowy, lub przedmioty zakwalifikowane jako akcesoria lub towary konsumpcyjne, w tym, ale nie wyłączając innych: baterii, żarówek, lamp do rzutników, wymienialnych wkładów od tuszu, papieru do druku i do zdjęć, dysków z pamięcią, urządzeń z pamięcią jednorazowego użytku, pokrowców i toreb, piór typu stylus, zewnętrznych głośników, jakichkolwiek innych części/komponentów wymagających regularnego serwisowania przez użytkownika oraz jakiekolwiek inne komponenty komputerowe, które nie znajdują się wewnątrz Produktu; 2. jakichkolwiek wad lub uszkodzeń (w tym bez ograniczeń uszkodzenia wynikłe z zainfekowania wirusem) w oprogramowaniu komputerowym instalowanym fabrycznie, zakupionym wraz z Produktem, lub jakkolwiek instalowanym do Produktu, w tym bez ograniczeń przedmioty fabrycznie modyfikowane na zamówienie; jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego dostarczonego do urządzeń zewnętrznych; 3. jakichkolwiek uszkodzeń lub wad Produktu, które mają charakter kosmetyczny i nie wywierają wpływu na funkcjonalność Produktu, w tym, ale nieograniczone do zadrapań i wgnieceń, które nie wpływają istotnych zakłóceń w trakcie korzystania z Produktu; 4. jakichkolwiek uszkodzeń wynikłych z normalnego użytkowania/ zużycia/ eksploatacji Produktu; 5. jakiegokolwiek Produktu, który próbowała naprawić osoba inna niż Nasz Agent lub osoba wyznaczona przez Nas lub Agenta; naprawy lub próby naprawy Produktu przez stronę inną niż My, Nasz Agent lub osoba przez Nas wyznaczona; Nie dokonamy zwrotu kosztów napraw lub prób napraw Produktu dokonanych lub podejmowanych przez Państwa lub inną osobę; 6. utraty Produktu; 7. Kradzieży Produktu (o ile nie wykupiono również Polisy CompleteCare od Kradzieży, tak, jak zostało to wskazane w Pana/Pani Polisie); 8. uszkodzeń Produktu wskutek pożaru z zewnętrznego lub wewnętrznego źródła; 9. Jakichkolwiek uszkodzeń umyślnych; jeżeli My lub Nasz Agent znajdziemy dowody umyślnego uszkodzenia, nie będziemy zobowiązani do dokonania naprawy lub wymiany umyślnego uszkodzenia, nie będziemy zobowiązani do dokonania naprawy lub wymiany Produktu; 10. jakiegokolwiek Produktu, który został uszkodzony w wyniku działań terrorystycznych lub wojny;

3 11. odzyskiwania lub przesyłania danych zapisanych w pamięci Produktu; Państwo ponosicie wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane zapisane w pamięci Produktu. Niniejsza Umowa nie obejmuje usług związanych z odzyskiwaniem danych. Jednakże, w przypadku konieczności wymiany dysku twardego, zainstalujemy bezpłatnie aktualną wersję głównej aplikacji i systemu operacyjnego, które były zainstalowane w Produkcie pierwotnie zakupionym od firmy Dell. Zgłaszanie roszczenia z tytułu Przypadkowych Uszkodzeń W celu zgłoszenia roszczenia z tytułu Przypadkowych uszkodzeń, należy skontaktować się telefonicznie z Działem Likwidacji Szkód Uszkodzeń Przypadkowych pod numerem Instrukcje postępowania W czasie rozmowy telefonicznej technik poprosi o podanie numeru seryjnego Service TAG, który znajduje się z tyłu lub pod spodem Produktu firmy Dell, na fakturze firmy Dell oraz na dokumencie Polisy. Następnie, po zweryfikowaniu wykupienia Polisy CompleteCare, zada Państwu kilka pytań w celu oszacowania zakresu i przyczyny uszkodzenia Produktu. W celu otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego w ramach niniejszej Umowy, współpraca z naszym Agentem jest konieczna w celu zapewnienia odpowiedniej naprawy Produktu. Nasz Agent zorganizuje przesyłkę części zamiennej do zainstalowania w Produkcie lub udzieli Państwu wskazówek co do przesyłki lub odbioru Produktu. My uiścimy wszystkie opłaty związane z dostarczeniem Produktu do punktu serwisowego naszego Agenta pod warunkiem, że zastosują się Państwo do wskazówek Agenta. Po dostarczeniu Produktu do wyznaczonego punktu serwisowego naszego Agenta, Produkt może zostać poddany naprawie lub zlecimy Agentowi przesłanie Produktu zamiennego w zależności od oceny stopnia uszkodzenia. W przypadku, gdy w wyniku rozmowy telefonicznej możliwe będzie stwierdzenie konieczności wymiany Produktu, Agent może bezzwłocznie, przesłać Państwu nowy Produkt. Jeżeli jednak Państwo nie odeślecie nam uszkodzonego Produktu w całości, zgadzacie się Państwo na odpowiedzialność w zakresie zapłacenia kwoty ceny detalicznej nowego Produktu. Produkt nie będzie serwisowany w dni ustawowo wolne od pracy w kraju, w którym ma zostać dokonana usługa serwisowa. Ani My ani Nasz Agent nie jesteśmy odpowiedzialni za niewykonanie lub zwłokę w wykonaniu usługi serwisowej wynikłą z przyczyn znajdujących się poza naszą kontrolą. Szczegóły ubezpieczenia CompleteCare - Kradzież - ma zastosowanie tylko w przypadku wykupienia Polisy CompleteCare od Kradzieży oraz opłacenia odpowiedniej Składki ubezpieczeniowej, jak wskazane w Państwa Polisie. Co jest objęte ubezpieczeniem Wymiana W przypadku kradzieży Produktu w okresie ubezpieczenia podanym na Państwa Polisie, zgodnie z niniejszymi warunkami i postanowieniami, zapewnimy produkt zamienny o specyfikacji równej wobec Produktu, który Państwo pierwotnie nabyli (co stwierdzi Nasz Agent wedle własnego uznania). Jesli wymiana przedmiotu ubezpieczenia nie jest mozliwa z powodu jego braku w ofercie handlowej, mozemy zaproponowac odszkodowanie w formie gotówki w wysokosci wartosci zakupu. Ubezpieczenie na całym świecie Niniejsza Umowa zapewnia ochronę ubezpieczeniową przed Kradzieżą na całym świecie. Jednakże, możemy dokonać wymiany Produktu wyłącznie wówczas, gdy jest on zlokalizowany na terytorium wymienionych państw: Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Włoch, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Hiszpanii, Republiki Południowej Afryki, Slowacja, Szwecji, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii. Jeśli staną się Państwo

4 ofiarami Kradzieży w rozumieniu niniejszej Umowy poza wyżej wymienionymi krajami, dostarczymy Państwu produkt zamienny, kiedy będziecie Państwo na terytorium jednego z wyżej wymienionych krajów. Ograniczenia Świadczenie z Umowy jest ograniczone do jednego roszczenia z tytułu Kradzieży w okresie ubezpieczenia na podstawie Polisy CompleteCare od Kradzieży, która obejmuje jedynie sprzęt komputerowy. Co nie jest objęte ubezpieczeniem Niniejsza Umowa nie obejmuje: 1. kosztów wymiany oprogramowania komputerowego; Pomimo tego, każdy produkt dostarczony zamiennie w ramach niniejszego Ubezpieczenia od kradzieży zostanie wyposażony w, lub zostanie wraz z nim dostarczony, system operacyjny i główna aplikacja takiego typu i wersji, jak zakupione z oryginalnym produktem firmy Dell. 2. jakiejkolwiek kradzieży innej niż Kradzież w wyniku napaści lub włamania przez Stronę trzecią; 3. jakiejkolwiek Kradzieży akcesoriów oraz części konsumpcyjnych; 4. Kradzieży, o ile nie zamontowano wszelkich uzasadnionych zabezpieczeń mających zapobiec kradzieży Produktu; 5. Kradzieży Produktu, kiedy Produkt został oddany w opiekę lub do użytku Stronie trzeciej; 6. Kradzieży Produktu z pojazdu, o ile Produkt nie został schowany w zamkniętym bagażniku lub schowku, oraz nie było śladów włamania przy użyciu siły do pojazdu, oraz dowody takiego włamania nie zostały przedstawione przy zgłoszeniu szkody. 7. Kradzieży, gdy Produkt był pozostawiony w Państwa miejscu zatrudnienia lub w jakimkolwiek innym miejscu pracy, szkole lub jakimkolwiek innym miejscu publicznym, o ile nie był zamknięty w zabezpieczonej skrytce, sejfie lub innym podobnym zamkniętym schowku, do którego Państwo mają wyłączny dostęp, oraz odcięto kabel chroniący przed kradzieżą lub dokonano włamania z użyciem siły do zamkniętej zabezpieczonej skrytki, sejfu lub podobnego zamkniętego schowka i dowody takiego odcięcia lub włamania zostały przedstawione przy zgłoszeniu szkody; 8. wymiany Produktu, gdy Produkt został zagubiony lub zawieruszony nawet, jeżeli wystąpiło to w wyniku działania Siły Wyższej (wydarzenie nieodparte, nieprzewidywalne i zewnętrzne); 9. Kradzieży, gdzie Kradzież zdarzyła się w związku z lub w wyniku rażącego zaniedbania z Państwa strony. Zgłaszanie roszczenia z tytułu Kradzieży Aby zgłosić roszczenie z tytułu Kradzieży należy odwiedzić Nasz internetowy serwis roszczeń na stronie Zgłaszanie roszczenia przez Internet zapewnia, że Państwa roszczenie zostanie rozpatrzone w najkrótszym możliwym czasie. Będziecie Państwo musieli podać numer seryjny Service TAG Produktu podany na Polisie oraz wypełnić i wysłać formularz zgłoszenia roszczenia. Szczegółowe informacje na temat sposobu zgłoszenia roszczenia są dostępne w naszym serwisie Internetowym. Można również zadzwonić do Działu Likwidacji Szkód Kradzieżowych pod numerem Kiedy Państwo zadzwonicie, rzeczoznawca zwróci się z prośbą o pewne informacje aby zweryfikować wykupienie przez Państwa ubezpieczenia od Kradzieży, oraz zostanie wysłany Państwu do wypełnienia Formularz Zgłoszenia Roszczenia. Formularz może zostać odesłany faksem lub pocztą. Aby upewnić się, że Państwa roszczenie jest rozpatrywane najszybciej jak jest to możliwie, zalecamy Państwu odesłanie wszystkich dokumentów faksem. Instrukcje postępowania 1. Należy zawiadomić policję w ciągu 72 godzin od wydarzenia się Kradzieży oraz dostarczyć następujących informacji:

5 o o Szczegóły skradzionego Produktu, w tym rodzaj, model oraz numer seryjny Service Tag znajdujący się na odwrocie lub pod spodem Państwa Produktu firmy Dell, na fakturze firmy Dell oraz w dokumencie Polisy. Szczegółowy opis okoliczności Kradzieży 2. Zawiadomić Dział Likwidacji Szkód Kradzieżowych w ciągu 10 dni roboczych od dnia Kradzieży, oraz dostarczyć następujące dokumenty: o Wypełniony w całości Formularz Zgłoszenia Roszczenia. Formularz Zgłoszenia Roszczenia jest dostępny na stronie internetowej o o Kopię protokołu policyjnego w związku z Kradzieżą Produktu zawierającą sygnaturę akt sprawy. Dowód włamania lub napaści. 3. Dodatkowo, mogą być Państwo poproszeni o dostarczenie: a. Zaświadczenia lekarskiego lub zeznania świadków w przypadku Kradzieży w wyniku Napaści. Zastrzegamy sobie prawo do żądania oryginału dokumentów, aby rozpatrzyć zgłoszone roszczenie. b. Kosztorys napraw lub rachunek za naprawy jakichkolwiek szkód mienia związanych z Kradzieżą, włączając w to, ale nie ograniczając się do uszkodzeń pojazdu, kabla chroniącego przed kradzieżą, zabezpieczonej skrytki, sejfu lub podobnego zamykanego schowka, powstałych w wyniku włamania przez Stronę trzecią jedynie w celu weryfikacji roszczenia. Zastrzegamy sobie prawo do żądania oryginału dokumentów, aby rozpatrzyć zgłoszone roszczenie. c. Potwierdzenie, że Państwa ubezpieczyciel mienia osobistego, komercyjnego lub pojazdów został zawiadomiony o Włamaniu. Ogólne Warunki Definicje Przypadkowe Uszkodzenia: Jakiekolwiek przypadkowe, nagłe oraz nieprzewidziane uszkodzenia Produktu poprzez czynniki zewnętrzne, które wpływają na funkcjonowanie Produktu. Agent: Dell Products lub jakiekolwiek inne strony upoważnione przez Nas do napraw, wymiany lub świadczenia usług w ramach niniejszej Umowy. Napaść: Jakakolwiek groźba przemocy fizycznej lub użycie przemocy przez osobę trzecią w celu pozbawienia Państwa Produktu. Włamanie: Uszkodzenie, zniszczenie lub użycie siły w stosunku do jakichkolwiek urządzeń zabezpieczających budynek lub pojazd. Ubezpieczenie: Ochrona ubezpieczeniowa oraz świadczenia zapewnione w ramach niniejszej Umowy, wybrane przez Państwo oraz wskazane na Polisie, gdzie: Polisa CompleteCare od Przypadkowych Uszkodzeń zapewnia ochronę przed Przypadkowymi Uszkodzeniami, zgodnie z opisem zawartym w odpowiedniej części niniejszej Umowy; Polisa CompleteCare od Kradzieży zapewnia ochronę przed Kradzieżą, zgodnie z opisem zawartym w odpowiedniej części niniejszej Umowy, w ramach której opłacono odpowiednią Składkę ubezpieczeniową. Produkt: Produkt(y) opisane w Polisie i na fakturze firmy Dell wystawionej Państwu, za które opłacono odpowiednią Składkę ubezpieczeniową. Składka ubezpieczeniowa: cena, którą Państwo zapłaciliście za Umowę. Polisa: Polisa Ubezpieczeniowa, która potwierdza Państwa Ubezpieczenie w ramach niniejszej Umowy. Kradzież: Utrata Produktu w wyniku Napaści lub Włamania przez Stronę trzecią. Strona trzecia: jakakolwiek osoba inna niż Pan/Pani, Pana/Pani małżonek lub uprawomocniony partner, potomek lub opiekun, pracownik w przypadku, gdy jest Pan/Pani podmiotem prawnym lub jakakolwiek osoba nieupoważniona przez Pana/Panią do korzystania z Produktu. My/Nas/Nasze: London General Insurance Company Limited, spółka zarejestrowana pod numerem: Autoryzowana i podlegająca regulacji przez Urząd Regulacji Rynków Finansowych FRN Pan/Pani/ Państwo: Osoba fizyczna, podmiot prawny lub firma wymieniona w Polisie jako ubezpieczony. Ograniczenia Odpowiedzialności My ani Nasze filie, partnerzy, członkowie kadry kierowniczej, członkowie zarządu, pracownicy oraz agenci nie ponoszą odpowiedzialności wobec Państwa ani kolejnego właściciela lub użytkownika Produktu za następstwa pośrednie lub

6 bezpośrednie szkody, takie jak między innymi, odpowiedzialność lub odszkodowanie za niemożliwość użytkowania Produktu, strata lub uszkodzenie danych lub oprogramowania, obrażenia cielesne, śmierć, inne straty pośrednie spowodowane awarią Produktu lub wszelkie pośrednie, szczególne lub bezpośrednie, wynikające lub związane z eksploatacją i/ lub działaniem Produktu, nawet, jeżeli poinformowali Nas Państwo o możliwości powstania takich uszkodzeń. Przystępując do niniejszego porozumienia, odstępują Państwo od jakichkolwiek roszczeń opisanych w niniejszym paragrafie. Zgadzacie się Państwo, oraz rozumiecie, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności w stopniu większym niż koszty wymiany Produktu uwzględniając równowartość specyfikacji względem oryginalnego Produktu w odniesieniu do każdego zgłoszonego roszczenia w ramach niniejszej Umowy. Nie będziemy odpowiedzialni za pokrycie podatku VAT, jeżeli jesteście Państwo zarejestrowani jako podatnicy VAT. CompleteCare Okres Obowiązywania oraz Przedłużenie: Przypadkowe Uszkodzenia oraz Kradzież Okres obowiązywania niniejszego ubezpieczenia rozpoczyna się w dniu, w którym otrzymacie Państwo Produkt od firmy Dell lub w dniu wykupienia przez Państwa Umowy, w zależności od tego, które nastąpiło później, a wygasa z końcem określonego na Państwa Polisie okresu ubezpieczenia lub po uznaniu trzeciego roszczenia zgłoszonego przez Państwa lub po wymianie Produktu w ramach Polisy Ubezpieczenia od Kradzieży, w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń zajdzie jako pierwsze. Strony niniejszej Umowy nie są zobowiązane do jej przedłużenia lub odnowienia. Oświadczenie o zachowaniu poufności i prawach własności Zgadzacie się Państwo, że jakiekolwiek informacje lub dane ujawnione lub przekazane Naszemu Agentowi lub Nam za pośrednictwem telefonu, drogą elektroniczną lub w inny sposób, nie są poufne lub zastrzeżone przez Państwa. Wszelkie Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Macie Państwo prawo do przeglądania swoich danych osobowych.. Przeniesienie ubezpieczenia Saldo pozostałego ubezpieczenia może zostać przekazane następnym właścicielom Produktu po powiadomieniu oraz uzyskaniu od Nas upoważnienia. Wypowiedzenie Okres obowiązywania niniejszego Ubezpieczenia rozpoczyna się w dniu otrzymania Produktu od firmy Dell lub wykupienia Umowy, w zależności od tego, co nastąpiło później. Jesteście Państwo uprawnieni do odstąpienia od Umowy w okresie 30 dni, jeśli jesteście osobami fizycznymi lub 7 dni, jeśli jesteście przedsiębiorcami od daty jej zawarcia przez przesłanie pisemnego powiadomienia na Nasz adres: CompleteCare Service Department London General Insurance Company Limited Integra House Vicarage Road Egham Surrey TW20 9JZ Wielka Brytania Możemy wypowiedzieć niniejszą Umowę, jeżeli nie uiszczą Państwo Składki ubezpieczeniowej oraz wszelkich stosownych opłat podatkowych związanych z Umową zgodnie z warunkami wystawiania faktur Naszego Agenta, złożą Państwo fałszywe oświadczenia Nam lub Naszemu Agentowi. W przypadku wypowiedzenia Umowy, prześlemy Państwu pisemne powiadomienie o wypowiedzeniu na adres wskazany w Naszej dokumentacji. W powiadomieniu zostanie podana przyczyna wypowiedzenia i data jego wejścia w życie. Całość Umowy Niniejsze warunki reprezentują całość umowy między Państwem a Nami w związku z jej przedmiotem i żaden z Naszych pracowników ani nasz Agent nie może ustnie zmienić warunków niniejszej Umowy. Prawo Subrogacji Zastrzegamy prawo do dochodzenia zadośćuczynienia w Państwa imieniu oraz do wniesienia sprawy do sądu w Państwa imieniu i na Naszą korzyść, w przypadku jakiegokolwiek roszczenia lub odszkodowania, oraz będziemy

7 posiadali pełne prawo do decydowania o prowadzonym postępowaniu. W powyższym przypadku dostarczycie Nam Państwo wszelkich niezbędnych informacji oraz pomocy, której My możemy potrzebować. Dodatkowe Środki Prawne Niniejsze Ubezpieczenie przyznaje Państwu szczególne, umowne uprawnienia. Możecie Państwo posiadać dodatkowe prawa wynikające z ustawodawstwa. Niniejsze Ubezpieczenie nie stanowi gwarancji. Produkt zakupiony przez Państwo od firmy Dell będzie posiadał dołączoną ograniczoną gwarancję firmy Dell lub niezależnych producentów Produktów dystrybuowanych przez firmę Dell. Prosimy o przeczytanie tekstu ograniczonej gwarancji firmy Dell w celu zapoznania się z przysługującymi Państwu prawami wynikającymi z gwarancji. Obowiązujące prawo O ile nie postanowiono inaczej, niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów polskich. Możecie Państwo skierować sprawę do sądu powszechnego właściwego dla miejsca swojego zamieszkania. Klienci o szczególnych wymaganiach Na życzenie możemy świadczyć specjalne usługi dla klientów o szczególnych wymaganiach. Proszę poinformować Nas, czy są Państwu potrzebne którekolwiek ze specjalnych usług umożliwiających Państwu i Nam właściwą komunikację. Obsługa Klienta W przypadku zażaleń prosimy o kontakt z Działem Likwidacji Szkód Uszkodzeń Przypadkowych (por. część Zgłaszanie roszczenia z tytułu Przypadkowych uszkodzeń) lub z Działem Likwidacji Szkód Kradzieżowych (por. część Zgłaszanie roszczenia z tytułu Kradzieży) odpowiednio w zależności od zdarzenia. W przypadku nierozwiązania problemu, można skosntaktować się z Działem Usług CompleteCare: CompleteCare Service Department, London General Insurance Company Limited, Integra House, Vicarage Road, Egham, Surrey TW20 9JZ, Wielka Brytania. Jeśli chcą Państwo skorzystać z niezależnej opinii dotyczącej Państwa zażalenia, mogą Państwo skontakować się z Rzecznikiem Finansowym: South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR. Skorzystanie z powyższych procedur nie będzie miało wpływu na Państwa prawa. Ubezpieczyciele Ubezpieczycielem w ramach niniejszej Umowy CompleteCare ( Umowy ) jest London General Insurance Company Limited, registered number , registered address Integra House, Vicarage Road, Egham, Surrey TW20 9JZ Wielka Brytania. Odszkodowanie Obowiązkiem Programu Usług Odszkodowań Finansowych jest zapewnienie odszkodowania, w taki sposób, że procent sum należnych posiadaczom Umów od towarzystw ubezpieczeniowych w stanie likwidacji zostanie wypłacony posiadaczom Umów, jeżeli samo towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest zdolne uregulować zobowiązań w pełnej kwocie. Ten system wypłacania odszkodowań podlega ograniczeniom i nie wszyscy posiadacze Umów są do niego uprawnieni. Dalsze informacje są dostępne na życzenie.

Ubezpieczenia CompleteCare

Ubezpieczenia CompleteCare Polisa Ubezpieczeniow a dla Sprzętu Komputera Osobistego Warunki Ubezpieczenia CompleteCare 1. Wstęp Świadczenia, do których Państwo mają prawo będą zależeć od wybranego zakresu ochrony tak, jak zostało

Bardziej szczegółowo

Niniejsze postanowienia wraz z załączonym dokumentem polisy ubezpieczeniowej stanowią całość warunków ubezpieczenia.

Niniejsze postanowienia wraz z załączonym dokumentem polisy ubezpieczeniowej stanowią całość warunków ubezpieczenia. Ubezpieczenie od przypadkowego uszkodzenia albo Ubezpieczenie od przypadkowego uszkodzenia i kradzieży Warunki ochrony ubezpieczeniowej Niniejsze postanowienia wraz z załączonym dokumentem polisy ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą

Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą Informacje ogólne Warunki ochrony Niniejszy dokument przedstawia szczegółowe założenia dwóch poziomów Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE UWAGA! Niniejsza ograniczona gwarancja producenta ( gwarancja ) obowiązuje wyłącznie dla oryginalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI Regulamin Rozpatrywania Reklamacji dotyczy usunięcia wad materiałowych, konstrukcyjnych lub wykonawczych w drodze bezpłatnej naprawy lub wymiany w Serwisie myphone, lub

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE OKULARÓW

UBEZPIECZENIE OKULARÓW UBEZPIECZENIE OKULARÓW UBE 110x205 #10.indd 1 21.10.2014 15:5 Twój dokument ubezpieczenia okularów. UBE 110x205 #10.indd 2 21.10.2014 15:5 Ogólne Warunki Ubezpieczenia okularów/soczewek okularowych zakupionych

Bardziej szczegółowo

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce 1 Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce Niniejszy dokument zawiera informacje na temat dostępnych usług pomocy technicznej i warunków obsługi serwisowej. Zakres gwarancji Komputery

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKLAMACYJNY

FORMULARZ REKLAMACYJNY Obowiązuje dla umów sprzedaży zawartych do 24.12.2014 r Regulamin w formacie pdf (pobierz) Regulamin sklepu internetowego http://kamrec.pl/ 1. Właścicielem sklepu internetowego http://kamrec.pl/ jest firma

Bardziej szczegółowo

http://www.apple.co m/legal/warranty/pro ducts/mac-po lish.html

http://www.apple.co m/legal/warranty/pro ducts/mac-po lish.html apple.co m http://www.apple.co m/legal/warranty/pro ducts/mac-po lish.html Apple - Legal PRAWO KONSUMENCKIE Roczna gwarancja Apple to dobrowolna gwarancja udzielona przez producenta. Na jej mocy użytkownik

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Fellowes Cashback Q1 2015

Regulamin promocji Fellowes Cashback Q1 2015 Regulamin promocji Fellowes Cashback Q1 2015 1. W promocji mogą wziąć udział mieszkańcy Niemiec, Austrii, Belgii, Francji, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Szwajcarii, Hiszpanii, Włoch, Polski i Wielkiej

Bardziej szczegółowo

Usługa w punkcie serwisowym HP z transportem w dwie strony z ochroną w razie przypadkowego uszkodzenia

Usługa w punkcie serwisowym HP z transportem w dwie strony z ochroną w razie przypadkowego uszkodzenia Usługa w punkcie serwisowym HP z transportem w dwie strony z ochroną w razie przypadkowego uszkodzenia Usługi HP Care Pack Usługa serwisowa z transportem w dwie strony to wysokiej klasy obsługa zapewniająca

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola Urządzenia medyczne Jeżeli korzystasz z rozrusznika serca, defibrylatora lub innego urządzenia medycznego, zasięgnij porady lekarza lub producenta, zanim zaczniesz korzystać z tego telefonu. Ograniczona

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwracamy różnicę w składce 1 Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji o nazwie Zwracamy różnicę w składce (zwanej dalej Promocją ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A.

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A. Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. REGULAMIN ZAKUPÓW 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci

Bardziej szczegółowo

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu Service Description Consumer Basic Hardware Service Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu System Klienta. Do celów związanych z niniejszą Umową System definiowany jest jako system firmy Dell

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych załącznik nr 4 Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji BEZPIECZNY SAMSUNG GALAXY S5

Regulamin promocji BEZPIECZNY SAMSUNG GALAXY S5 Regulamin promocji BEZPIECZNY SAMSUNG GALAXY S5 1 Definicje 1) Promocja promocja Bezpieczny Samsung Galaxy S5 dla konsumentów dokonujących zakupu produktu Samsung GALAXY S5, organizowana i prowadzona na

Bardziej szczegółowo

WAŻNE PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI

WAŻNE PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI Po wypełnieniu prosimy o przesłanie formularza na adres: Genworth Financial, Departament Obsługi Roszczeń, ul. Emilii Plater 53, 12 piętro, 00-113 Warszawa WAŻNE PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ INFORMACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie: ubezpieczenia następstw

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO INFORM ACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr..

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi na dzień 7.04.2015 r. 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem i operatorem Sklepu Internetowego belumi jest belumi Krzysztof Sosnowski z siedzibą: ul. Ostródzka 44, 03-289

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI W ŻYCIU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

AKTYWNI W ŻYCIU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW AKTYWNI W ŻYCIU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW AKTYWNI W ŻYCIU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 1. WPROWADZENIE Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

DANE AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO

DANE AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO WNIOSKO-POLISA NR Wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia na życie Polisa do Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców posiadających Pożyczki Gotówkowe w PKO BP SA wariant podstawowy WARUNKI UBEZPIECZENIA:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Informacje Ogólne

REGULAMIN. 1. Informacje Ogólne REGULAMIN 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem nick u Swiat-Florysty na poratlu internetowym Allegro jest firma Sky-Net Łukasz Przeździecki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szańcowa 28. 2. Nasza obecność

Bardziej szczegółowo

Drukarki z serii Designjet T920 i T1500 eprinter. Ograniczona gwarancja

Drukarki z serii Designjet T920 i T1500 eprinter. Ograniczona gwarancja Drukarki z serii Designjet T920 i T1500 eprinter Ograniczona gwarancja Ograniczona gwarancja firmy Hewlett-Packard Produkt HP Drukarka Oprogramowanie Głowica drukująca Wkład atramentowy Okres ograniczonej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia, zwanym dalej programem FordUbezpieczenia, określonym w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY REALIZOWANEJ PRZEZ RECTUS POLSKA SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY REALIZOWANEJ PRZEZ RECTUS POLSKA SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY REALIZOWANEJ PRZEZ RECTUS POLSKA SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i Usług, zwane dalej OWS, określają zasady współpracy handlowej pomiędzy

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje

1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje Regulamin Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora przy udziale Autoryzowanego Podmiotu oraz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK MOBILE ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 1 LIPCA 2013 R.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK MOBILE ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 1 LIPCA 2013 R. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK MOBILE ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 1 LIPCA 2013 R. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot Akcji. 4. Zasady uczestnictwa w Akcji

3. Przedmiot Akcji. 4. Zasady uczestnictwa w Akcji Regulamin Akcji Mazda More & More Produkt More&More 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora oraz udziału Użytkowników oraz Osób Bliskich Użytkowników

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez:

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Opis usługi Usługa śledzenia i odzyskiwania notebooków oraz Usługa zdalnego usuwania danych

Opis usługi Usługa śledzenia i odzyskiwania notebooków oraz Usługa zdalnego usuwania danych Opis usługi Usługa śledzenia i odzyskiwania notebooków oraz Usługa zdalnego usuwania danych Omówienie usługi Firma Dell z przyjemnością udostępnia Usługę śledzenia i odzyskiwania notebooków oraz Usługę

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA "BEZPIECZNE PIENIĄDZE PLUS" UBEZPIECZENIE TOWARÓW ZAKUPIONYCH KARTĄ ORAZ DOKUMENTÓW UTRACONYCH WRAZ Z KARTĄ

NOTA INFORMACYJNA BEZPIECZNE PIENIĄDZE PLUS UBEZPIECZENIE TOWARÓW ZAKUPIONYCH KARTĄ ORAZ DOKUMENTÓW UTRACONYCH WRAZ Z KARTĄ Załącznik nr 1 do Umowy ubezpieczenia nr 2364001014 NOTA INFORMACYJNA "BEZPIECZNE PIENIĄDZE PLUS" UBEZPIECZENIE TOWARÓW ZAKUPIONYCH KARTĄ ORAZ DOKUMENTÓW UTRACONYCH WRAZ Z KARTĄ Poniższa informacja jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

UMOWA W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO :

UMOWA W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO : UMOWA W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO : Dostawy zestawów do wideokonferencji dla Polskiego Instytutu Dyplomacji im. Ignacego Paderewskiego. zawarta w dniu...2012 r. w Warszawie, pomiędzy: Polskim

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie szkody do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podczas podróży

Zgłoszenie szkody do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podczas podróży Nazwisko i adres klienta Prosimy w całości wypełnić i odesłać na adres c/o PZM Autotour Sp. z o.o. ul. Górczewska 228F 01-460 Warszawa E-Mail: hansemerkur@pzm.pl Zgłoszenie szkody do ubezpieczenia od odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II - Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:... z dnia.. Wiktora Snelę Burmistrza Śmigla. a.. zarejestrowanym w.., reprezentowanym przez:

CZĘŚĆ II - Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:... z dnia.. Wiktora Snelę Burmistrza Śmigla. a.. zarejestrowanym w.., reprezentowanym przez: CZĘŚĆ II - Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:... z dnia.. pomiędzy: Gminą Śmigiel Zamawiającym, REGON 411050557, NIP 698-17-22-462 zwaną dalej reprezentowaną przez: Wiktora Snelę Burmistrza Śmigla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-06/2011

Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-06/2011 Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-06/2011 zawarta w dniu... w Kielcach, pomiędzy: Izbą Celną w Kielcach z siedzibą przy ul. Wesołej 56, NIP: 657-265-21-32, Regon: 260036440, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Część C Uwaga: Poszczególne zapisy umowy zostaną dopasowane do części zamówienia, której dotyczyć będzie przyszła umowa. 1 1. Przedmiotem umowy jest: - Cz. I postępowania świadczenie

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu. zawarta w.., dnia. roku, pomiędzy:.., zam. w., legitymującym się.. o numerze,

Umowa najmu. zawarta w.., dnia. roku, pomiędzy:.., zam. w., legitymującym się.. o numerze, Umowa najmu zawarta w.., dnia. roku, pomiędzy: Moto-Moto, Al. Włókniarzy 217, Łódź, dalej zwana Wynajmującym a.., zam. w., legitymującym się.. o numerze, PESEL, zwaną/ym w dalszej części Najemcą, zwanymi

Bardziej szczegółowo

Realizacja reklamacji w trybie DOA dla produktów marki Ricoh

Realizacja reklamacji w trybie DOA dla produktów marki Ricoh Ricoh Ricoh Informacje ogólne Zgłoszenie w trybie DOA można dokonać w okresie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od momentu zawarcia transakcji. Do finalizacji procesu niezbędna jest faktura/paragon

Bardziej szczegółowo

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Zdarzenie na terenie Polski Sprawcą szkody na terenie Polski jest kierujący pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski. Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741

Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Gwarantowana Renta Kapitałowa Co to jest? Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) to możliwość zasilania swojego domowego budżetu dodatkowymi

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie wniosków gwarancyjnych Przykład procedury gwarancyjnej

Opracowywanie wniosków gwarancyjnych Przykład procedury gwarancyjnej Przykład procedury gwarancyjnej Gwarancja TruckStore Klient ma awarię pojazdu Przed zatwierdzeniem naprawy niezbędnie konieczne jest przedstawienie kosztorysu z wykazaniem kosztów materiałów i robocizny

Bardziej szczegółowo

Usługa w punkcie serwisowym z transportem zwrotnym

Usługa w punkcie serwisowym z transportem zwrotnym Usługa w punkcie serwisowym z transportem zwrotnym Usługi HP Care Pack Usługa serwisowa HP z transportem zwrotnym zapewnia wysokiej klasy obsługę serwisową urządzenia we wskazanym przez HP centrum serwisowym

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia telefonu komórkowego abonentów Play w programie Bezpieczny Telefon

Warunki Ubezpieczenia telefonu komórkowego abonentów Play w programie Bezpieczny Telefon Bezpieczny Telefon Warunki Ubezpieczenia telefonu komórkowego abonentów Play w programie Bezpieczny Telefon Artykuł 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszych warunków mają zastosowanie do Umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU WARUNKI OGÓLNE WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU 1. Sklep internetowy firmy Kultys Management z siedzibą przy ul. Magazynowa 5 Gądki, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.vacuumsaver.pl umożliwia dokonanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 1 Podstawa prawna Podstawą prawną przesyłania faktur w formie elektronicznej jest Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Informacje ogólne 1. AstraZeneca UK Limited. ( AZ ) prowadzi sprzedaż produktów leczniczych wymienionych w Załączniku nr 1 ( Produkty ) do aptek ogólnodostępnych lub punktów aptecznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Lusti-Polska. Informacje ogólne

Regulamin Sklepu Internetowego Lusti-Polska. Informacje ogólne Regulamin Sklepu Internetowego Lusti-Polska 12 Informacje ogólne 1. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

1.4 Niestosowanie się do warunków Regulaminu będzie powodem odrzucenia zamówienia Zleceniodawcy, jako nie podlegającego realizacji.

1.4 Niestosowanie się do warunków Regulaminu będzie powodem odrzucenia zamówienia Zleceniodawcy, jako nie podlegającego realizacji. REGULAMI SKLEPU I TER ETOWEGO FALTER Spółka z o.o. dla przedsiębiorców I. POSTA OWIE IA OGÓL E 1.1 Sklep oraz usługi fotograficzne, udostępnione przez serwis www.falter.pl jego użytkownikom (zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY EURO26 PRAWA I OBOWIĄZKI POSIADACZA EUROPEJSKIEJ KARTY MŁODZIEŻOWEJ EURO26 ZWANEJ DALEJ KARTĄ

REGULAMIN KARTY EURO26 PRAWA I OBOWIĄZKI POSIADACZA EUROPEJSKIEJ KARTY MŁODZIEŻOWEJ EURO26 ZWANEJ DALEJ KARTĄ REGULAMIN KARTY EURO26 PRAWA I OBOWIĄZKI POSIADACZA EUROPEJSKIEJ KARTY MŁODZIEŻOWEJ EURO26 ZWANEJ DALEJ KARTĄ 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu oraz korzystania z Programu EUROPEJSKA KARTA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. 4K Privilege Movies

REGULAMIN PROMOCJI. 4K Privilege Movies REGULAMIN PROMOCJI 4K Privilege Movies Regulamin Promocji określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa w Promocji, zasady korzystania przez Organizatora Promocji z informacji i materiałów uzyskanych w związku

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA GRATULUJEMY! SPRZĘT AGD

KARTA GWARANCYJNA GRATULUJEMY! SPRZĘT AGD KARTA GWARANCYJNA SPRZĘT AGD GRATULUJEMY! W Państwa kuchni pojawił się nowoczesny sprzęt AGD FRANKE. To doskonały wybór. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami, które wyróżnia nowoczesna technologia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem.

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem. UMOWA NAJMU Suszec, dnia......... Stronami niniejszej umowy są : zwany właścicielem, oraz zwany klientem. 1. FIRMA wynajmuje pojazd klientowi w dobrym stanie, sprawny technicznie, bez śladów uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt)

dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt) BZ/ZP.02/23/02/15. Załącznik Nr 7 do SIWZ dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt) zawarta w dniu we Włocławku pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul.

Bardziej szczegółowo

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095.

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095. Sklep internetowy Perfumeria Tagomago działający pod adresem : http://tagomago.pl jest prowadzony przez: "Tagomago Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością" Spółka Komandytowa ul. Walecznych 68 03-926 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki polityki zakupu

Ogólne warunki polityki zakupu Ogólne warunki polityki zakupu Definicje Regulamin: Niniejszy Regulamin Sprzedaży Sprzętu (zwany dalej RSS). Fon Technology, S.L.: Firma dostarczająca lub sprzedająca produkty przez stronę internetową,

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje: Umowa najmu samochodu zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:. zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a. zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA CANON DLA entuzjastów fotografii REGULAMIN PROMOCJI!

PROMOCJA CANON DLA entuzjastów fotografii REGULAMIN PROMOCJI! PROMOCJA CANON DLA entuzjastów fotografii REGULAMIN PROMOCJI 1. ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorem promocji jest Canon Europa N.V., z siedzibą pod adresem Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB, Amstelveen, Holandia

Bardziej szczegółowo

Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155

Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155 Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155 Umowa najmu samochodu Nr rej.:... Zawarta w dniu... w miejscowości Wrocław, pomiędzy Auto Franpol Leszek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/07/2014/SEJK POGOŃ Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY na wykonanie i zamontowanie całorocznego namiotu promocyjnego (hali namiotowej) w porcie jachtowym Marina Pogoń w ramach

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI

ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI I. SŁOWNIK: Przez użyte poniżej określenia należy rozumieć: 1) FM GROUP Polska Firmę FM GROUP Polska Artur Trawiński, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy. reprezentowanym przez:

Umowa dzierżawy. reprezentowanym przez: Umowa dzierżawy dla zadania pn.: Dzierżawa dodatkowej elektroniki do nowych autobusów zawarta w dniu 2013r. w Rzeszowie, pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie, ul.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Obsługa serwisowa HP w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym cały świat

Obsługa serwisowa HP w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym cały świat Obsługa owa HP w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym cały świat Serwis HP w następnym dniu roboczym zapewnia użytkownikom komputerów przenośnych wsparcie dla ich nowego Produktu Przenośnego HP,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Czysty Zysk!

REGULAMIN PROMOCJI Czysty Zysk! REGULAMIN PROMOCJI Czysty Zysk! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Czysty Zysk! zwanej dalej Promocją, jest firma Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolejowej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi!

Szanowni Państwo, Życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi! PRZEWODNIK KLIENTA Szanowni Państwo, Mamy wielką przyjemność powitać Państwa w gronie Klientów Programu FCA Fleet Services, który powstał przy współpracy FGA Leasing Polska Sp. z o.o., FCA Poland S.A.

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO

UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Strona 1 z 5 UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Zawarta dnia... w. pomiędzy: Akademickim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław reprezentowanym przez......

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. I. Informacje o sprzedającym 1. Organizatorem sprzedaży prowadzonej na odległość przez telefon jest Castorama Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

2. Kontakt z naszą firmą jest możliwy za pośrednictwem telefonicznym pod nr telefonu

2. Kontakt z naszą firmą jest możliwy za pośrednictwem telefonicznym pod nr telefonu SPRZEDAWCA 1. Właścicielem sklepu internetowego o nazwie e-maxmajster.pl jest firma Max Majster Paweł Osiński z siedzibą w Łodzi przy ul. M. Ćwiklińskiej 18/117 lok.7 wpisany do Ewidencji Działalności

Bardziej szczegółowo