Przypadkowe Uszkodzenia oraz Kradzież

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przypadkowe Uszkodzenia oraz Kradzież"

Transkrypt

1 CompleteCare Informacje ogólne Przypadkowe Uszkodzenia oraz Kradzież Warunki ubezpieczenia Niniejszy dokument zawiera szczegóły trzech poziomów ubezpieczenia Ubezpieczenie od Przypadkowych Uszkodzeń; Ubezpieczenie od Kradzieży; oraz pakiet Multi (ubezpieczenie od Przypadkowych Uszkodzeń w połączeniu z ubezpieczeniem od Kradzieży). Dokument polisy oraz faktura wystawiona na Pana/Pani nazwisko przez firmę Dell stanowią dowód wykupienia: 1. tylko Ubezpieczenia od Przypadkowych Uszkodzeń, lub 2. tylko Ubezpieczenia od Kradzieży, lub 3. Ubezpieczenia od Przypadkowych Uszkodzeń oraz Ubezpieczenia od Kradzieży. Świadczenia, do których Państwo mają prawo będą zależeć od wybranego zakresu ochrony tak, jak zostało wskazane w Polisie. Niniejsza Umowa CompleteCare ( Umowa ) zostaje zawarta z London General Insurance Company Limited, Spółkę zarejestrowaną pod Numerem , z siedzibą w Integra House, Vicarage Road, Egham, Surrey TW20 9JZ Wielka Brytania, którą firma Dell Products z siedzibą w Raheen Industrial Estate, Limerick, Irlandia wyznaczyła na Agenta do sprzedaży tego produktu ubezpieczeniowego oraz do administrowania wszystkich roszczeń z tytułu Przypadkowych Uszkodzeń objętych ubezpieczeniem, którego potwierdzeniem jest niniejsza Polisa. Niniejszy produkt ubezpieczeniowy podlega regulacji przez Urząd Regulacji Rynków Finansowych. Poprzez przyjęcie ubezpieczenia CompleteCare, o którym mowa na Państwa fakturze, podejmują się Państwo przestrzegania warunków zawartych w niniejszym dokumencie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z całością Umowy. Niniejsze warunki stanowią uzupełnienie warunków stosownej umowy podpisanej pomiędzy Państwem a firmą Dell (w tym między innymi standardowej umowy sprzedaży) lub, w przypadku braku takiej umowy, standardowych warunków sprzedaży. Niniejsza Umowa jest zawarta pomiędzy Państwem a firmą London General Insurance Company Limited; firma Dell jest wystawcą faktur. Wszystkie terminy z wielkiej litery, niezdefiniowane w niniejszej Umowie będą rozumiane według definicji w wyżej wymienionej, podpisanej umowie lub standardowych warunkach faktury firmy Dell. Polisa CompleteCare jest dostępna tylko dla produktów marki Dell, jednak nabycie produktów firmy Dell nie obliguje Państwa do wykupienia polisy CompleteCare. Faktura firmy Dell zawierać będzie informację czy nabyliście Państwo polisę CompleteCare, oraz będzie służyć jako pokwitowanie w przypadku nabycia polisy ubezpieczeniowej. Produkt będzie oznakowany numerem seryjnym ( Service Tag ), który będzie oznaczał wykupienie Polisy CompleteCare. Szczegóły ubezpieczenia CompleteCare Przypadkowe uszkodzenia - ma zastosowanie tylko w przypadku wykupienia Polisy CompleteCare od Przypadkowych Uszkodzeń oraz opłacenia odpowiedniej Składki ubezpieczeniowej, co jest wskazane na Polisie. Co jest objęte ubezpieczeniem? Jeśli dojdzie do Przypadkowych Uszkodzeń produktu w okresie, który obejmuje Polisa ubezpieczeniowa, produkt zostanie przyjęty do naprawy lub wymieniony według niniejszych warunków i postanowień. Naprawa Jeśli Produkt zostanie przyjęty do naprawy, może być naprawiony przy użyciu nowych lub używanych części jakiegokolwiek producenta. Wszelkie części wymienione będą posiadać identyczną funkcjonalność jak części oryginalne.

2 Wymiana Jeśli Nasz agent zdecyduje, że należy wymienić Produkt, produkt zamienny będzie posiadał specyfikacje równe lub lepsze w porównaniu z oryginalnym Produktem zakupionym w firmie Dell. Jesli wymiana przedmiotu ubezpieczenia nie jest mozliwa z powodu jego braku w ofercie handlowej, mozemy zaproponowac odszkodowanie w formie gotówki w wysokosci wartosci zakupu. Ubezpieczenie na całym świecie Niniejsza Umowa zapewnia Ubezpieczenie od wszelkich Przypadkowych Uszkodzeń mających miejsce gdziekolwiek na świecie, jednak w przypadku, gdy (i) (ii) wymagana jest naprawa, Produkt będzie jej poddany tylko w następujących krajach: Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Włochach, Luksemburgu, Holandii, Norwegii, Polsce, Portugalii, Hiszpanii, Republice Południowej Afryki, Slowacja, Szwecji, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii wymagana jest wymiana, produkt zamienny zostanie dostarczony tylko do jednego z następujących krajów - Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Włoch, Luksemburgu, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Hiszpanii, Republiki Południowej Afryki, Slowacja, Szwecji, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii. W przypadku przebywania w kraju niewymienionym na powyższej liście i sytuacja wymaga zgłoszenia roszczenia, należy skontaktować się z krajem, w którym zakupiony został Produkt lub z krajem przebywania (o ile znajduje się na powyższej liście). Ograniczenia Roszczenia są ograniczone do trzech zatwierdzonych roszczeń tytułem Przypadkowego Uszkodzenia w okresie obowiązywania Polisy. Niniejsza polisa będzie obejmować tylko fizyczny sprzęt komputerowy. Co nie jest objęte ubezpieczeniem Niniejsza Umowa nie obejmuje: 1. Przypadkowych Uszkodzeń urządzeń zewnętrznych takich jak stacje dokujące, modemy zewnętrzne, urządzania do gier, dyski z grami, dodatkowe monitory, zewnętrzne klawiatury i myszy (dla Notebooków lub mobilnych stacji roboczych, nawet, jeżeli były opisane na fakturze jako część kompletu), obudowy, lub przedmioty zakwalifikowane jako akcesoria lub towary konsumpcyjne, w tym, ale nie wyłączając innych: baterii, żarówek, lamp do rzutników, wymienialnych wkładów od tuszu, papieru do druku i do zdjęć, dysków z pamięcią, urządzeń z pamięcią jednorazowego użytku, pokrowców i toreb, piór typu stylus, zewnętrznych głośników, jakichkolwiek innych części/komponentów wymagających regularnego serwisowania przez użytkownika oraz jakiekolwiek inne komponenty komputerowe, które nie znajdują się wewnątrz Produktu; 2. jakichkolwiek wad lub uszkodzeń (w tym bez ograniczeń uszkodzenia wynikłe z zainfekowania wirusem) w oprogramowaniu komputerowym instalowanym fabrycznie, zakupionym wraz z Produktem, lub jakkolwiek instalowanym do Produktu, w tym bez ograniczeń przedmioty fabrycznie modyfikowane na zamówienie; jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego dostarczonego do urządzeń zewnętrznych; 3. jakichkolwiek uszkodzeń lub wad Produktu, które mają charakter kosmetyczny i nie wywierają wpływu na funkcjonalność Produktu, w tym, ale nieograniczone do zadrapań i wgnieceń, które nie wpływają istotnych zakłóceń w trakcie korzystania z Produktu; 4. jakichkolwiek uszkodzeń wynikłych z normalnego użytkowania/ zużycia/ eksploatacji Produktu; 5. jakiegokolwiek Produktu, który próbowała naprawić osoba inna niż Nasz Agent lub osoba wyznaczona przez Nas lub Agenta; naprawy lub próby naprawy Produktu przez stronę inną niż My, Nasz Agent lub osoba przez Nas wyznaczona; Nie dokonamy zwrotu kosztów napraw lub prób napraw Produktu dokonanych lub podejmowanych przez Państwa lub inną osobę; 6. utraty Produktu; 7. Kradzieży Produktu (o ile nie wykupiono również Polisy CompleteCare od Kradzieży, tak, jak zostało to wskazane w Pana/Pani Polisie); 8. uszkodzeń Produktu wskutek pożaru z zewnętrznego lub wewnętrznego źródła; 9. Jakichkolwiek uszkodzeń umyślnych; jeżeli My lub Nasz Agent znajdziemy dowody umyślnego uszkodzenia, nie będziemy zobowiązani do dokonania naprawy lub wymiany umyślnego uszkodzenia, nie będziemy zobowiązani do dokonania naprawy lub wymiany Produktu; 10. jakiegokolwiek Produktu, który został uszkodzony w wyniku działań terrorystycznych lub wojny;

3 11. odzyskiwania lub przesyłania danych zapisanych w pamięci Produktu; Państwo ponosicie wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane zapisane w pamięci Produktu. Niniejsza Umowa nie obejmuje usług związanych z odzyskiwaniem danych. Jednakże, w przypadku konieczności wymiany dysku twardego, zainstalujemy bezpłatnie aktualną wersję głównej aplikacji i systemu operacyjnego, które były zainstalowane w Produkcie pierwotnie zakupionym od firmy Dell. Zgłaszanie roszczenia z tytułu Przypadkowych Uszkodzeń W celu zgłoszenia roszczenia z tytułu Przypadkowych uszkodzeń, należy skontaktować się telefonicznie z Działem Likwidacji Szkód Uszkodzeń Przypadkowych pod numerem Instrukcje postępowania W czasie rozmowy telefonicznej technik poprosi o podanie numeru seryjnego Service TAG, który znajduje się z tyłu lub pod spodem Produktu firmy Dell, na fakturze firmy Dell oraz na dokumencie Polisy. Następnie, po zweryfikowaniu wykupienia Polisy CompleteCare, zada Państwu kilka pytań w celu oszacowania zakresu i przyczyny uszkodzenia Produktu. W celu otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego w ramach niniejszej Umowy, współpraca z naszym Agentem jest konieczna w celu zapewnienia odpowiedniej naprawy Produktu. Nasz Agent zorganizuje przesyłkę części zamiennej do zainstalowania w Produkcie lub udzieli Państwu wskazówek co do przesyłki lub odbioru Produktu. My uiścimy wszystkie opłaty związane z dostarczeniem Produktu do punktu serwisowego naszego Agenta pod warunkiem, że zastosują się Państwo do wskazówek Agenta. Po dostarczeniu Produktu do wyznaczonego punktu serwisowego naszego Agenta, Produkt może zostać poddany naprawie lub zlecimy Agentowi przesłanie Produktu zamiennego w zależności od oceny stopnia uszkodzenia. W przypadku, gdy w wyniku rozmowy telefonicznej możliwe będzie stwierdzenie konieczności wymiany Produktu, Agent może bezzwłocznie, przesłać Państwu nowy Produkt. Jeżeli jednak Państwo nie odeślecie nam uszkodzonego Produktu w całości, zgadzacie się Państwo na odpowiedzialność w zakresie zapłacenia kwoty ceny detalicznej nowego Produktu. Produkt nie będzie serwisowany w dni ustawowo wolne od pracy w kraju, w którym ma zostać dokonana usługa serwisowa. Ani My ani Nasz Agent nie jesteśmy odpowiedzialni za niewykonanie lub zwłokę w wykonaniu usługi serwisowej wynikłą z przyczyn znajdujących się poza naszą kontrolą. Szczegóły ubezpieczenia CompleteCare - Kradzież - ma zastosowanie tylko w przypadku wykupienia Polisy CompleteCare od Kradzieży oraz opłacenia odpowiedniej Składki ubezpieczeniowej, jak wskazane w Państwa Polisie. Co jest objęte ubezpieczeniem Wymiana W przypadku kradzieży Produktu w okresie ubezpieczenia podanym na Państwa Polisie, zgodnie z niniejszymi warunkami i postanowieniami, zapewnimy produkt zamienny o specyfikacji równej wobec Produktu, który Państwo pierwotnie nabyli (co stwierdzi Nasz Agent wedle własnego uznania). Jesli wymiana przedmiotu ubezpieczenia nie jest mozliwa z powodu jego braku w ofercie handlowej, mozemy zaproponowac odszkodowanie w formie gotówki w wysokosci wartosci zakupu. Ubezpieczenie na całym świecie Niniejsza Umowa zapewnia ochronę ubezpieczeniową przed Kradzieżą na całym świecie. Jednakże, możemy dokonać wymiany Produktu wyłącznie wówczas, gdy jest on zlokalizowany na terytorium wymienionych państw: Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Włoch, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Hiszpanii, Republiki Południowej Afryki, Slowacja, Szwecji, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii. Jeśli staną się Państwo

4 ofiarami Kradzieży w rozumieniu niniejszej Umowy poza wyżej wymienionymi krajami, dostarczymy Państwu produkt zamienny, kiedy będziecie Państwo na terytorium jednego z wyżej wymienionych krajów. Ograniczenia Świadczenie z Umowy jest ograniczone do jednego roszczenia z tytułu Kradzieży w okresie ubezpieczenia na podstawie Polisy CompleteCare od Kradzieży, która obejmuje jedynie sprzęt komputerowy. Co nie jest objęte ubezpieczeniem Niniejsza Umowa nie obejmuje: 1. kosztów wymiany oprogramowania komputerowego; Pomimo tego, każdy produkt dostarczony zamiennie w ramach niniejszego Ubezpieczenia od kradzieży zostanie wyposażony w, lub zostanie wraz z nim dostarczony, system operacyjny i główna aplikacja takiego typu i wersji, jak zakupione z oryginalnym produktem firmy Dell. 2. jakiejkolwiek kradzieży innej niż Kradzież w wyniku napaści lub włamania przez Stronę trzecią; 3. jakiejkolwiek Kradzieży akcesoriów oraz części konsumpcyjnych; 4. Kradzieży, o ile nie zamontowano wszelkich uzasadnionych zabezpieczeń mających zapobiec kradzieży Produktu; 5. Kradzieży Produktu, kiedy Produkt został oddany w opiekę lub do użytku Stronie trzeciej; 6. Kradzieży Produktu z pojazdu, o ile Produkt nie został schowany w zamkniętym bagażniku lub schowku, oraz nie było śladów włamania przy użyciu siły do pojazdu, oraz dowody takiego włamania nie zostały przedstawione przy zgłoszeniu szkody. 7. Kradzieży, gdy Produkt był pozostawiony w Państwa miejscu zatrudnienia lub w jakimkolwiek innym miejscu pracy, szkole lub jakimkolwiek innym miejscu publicznym, o ile nie był zamknięty w zabezpieczonej skrytce, sejfie lub innym podobnym zamkniętym schowku, do którego Państwo mają wyłączny dostęp, oraz odcięto kabel chroniący przed kradzieżą lub dokonano włamania z użyciem siły do zamkniętej zabezpieczonej skrytki, sejfu lub podobnego zamkniętego schowka i dowody takiego odcięcia lub włamania zostały przedstawione przy zgłoszeniu szkody; 8. wymiany Produktu, gdy Produkt został zagubiony lub zawieruszony nawet, jeżeli wystąpiło to w wyniku działania Siły Wyższej (wydarzenie nieodparte, nieprzewidywalne i zewnętrzne); 9. Kradzieży, gdzie Kradzież zdarzyła się w związku z lub w wyniku rażącego zaniedbania z Państwa strony. Zgłaszanie roszczenia z tytułu Kradzieży Aby zgłosić roszczenie z tytułu Kradzieży należy odwiedzić Nasz internetowy serwis roszczeń na stronie Zgłaszanie roszczenia przez Internet zapewnia, że Państwa roszczenie zostanie rozpatrzone w najkrótszym możliwym czasie. Będziecie Państwo musieli podać numer seryjny Service TAG Produktu podany na Polisie oraz wypełnić i wysłać formularz zgłoszenia roszczenia. Szczegółowe informacje na temat sposobu zgłoszenia roszczenia są dostępne w naszym serwisie Internetowym. Można również zadzwonić do Działu Likwidacji Szkód Kradzieżowych pod numerem Kiedy Państwo zadzwonicie, rzeczoznawca zwróci się z prośbą o pewne informacje aby zweryfikować wykupienie przez Państwa ubezpieczenia od Kradzieży, oraz zostanie wysłany Państwu do wypełnienia Formularz Zgłoszenia Roszczenia. Formularz może zostać odesłany faksem lub pocztą. Aby upewnić się, że Państwa roszczenie jest rozpatrywane najszybciej jak jest to możliwie, zalecamy Państwu odesłanie wszystkich dokumentów faksem. Instrukcje postępowania 1. Należy zawiadomić policję w ciągu 72 godzin od wydarzenia się Kradzieży oraz dostarczyć następujących informacji:

5 o o Szczegóły skradzionego Produktu, w tym rodzaj, model oraz numer seryjny Service Tag znajdujący się na odwrocie lub pod spodem Państwa Produktu firmy Dell, na fakturze firmy Dell oraz w dokumencie Polisy. Szczegółowy opis okoliczności Kradzieży 2. Zawiadomić Dział Likwidacji Szkód Kradzieżowych w ciągu 10 dni roboczych od dnia Kradzieży, oraz dostarczyć następujące dokumenty: o Wypełniony w całości Formularz Zgłoszenia Roszczenia. Formularz Zgłoszenia Roszczenia jest dostępny na stronie internetowej o o Kopię protokołu policyjnego w związku z Kradzieżą Produktu zawierającą sygnaturę akt sprawy. Dowód włamania lub napaści. 3. Dodatkowo, mogą być Państwo poproszeni o dostarczenie: a. Zaświadczenia lekarskiego lub zeznania świadków w przypadku Kradzieży w wyniku Napaści. Zastrzegamy sobie prawo do żądania oryginału dokumentów, aby rozpatrzyć zgłoszone roszczenie. b. Kosztorys napraw lub rachunek za naprawy jakichkolwiek szkód mienia związanych z Kradzieżą, włączając w to, ale nie ograniczając się do uszkodzeń pojazdu, kabla chroniącego przed kradzieżą, zabezpieczonej skrytki, sejfu lub podobnego zamykanego schowka, powstałych w wyniku włamania przez Stronę trzecią jedynie w celu weryfikacji roszczenia. Zastrzegamy sobie prawo do żądania oryginału dokumentów, aby rozpatrzyć zgłoszone roszczenie. c. Potwierdzenie, że Państwa ubezpieczyciel mienia osobistego, komercyjnego lub pojazdów został zawiadomiony o Włamaniu. Ogólne Warunki Definicje Przypadkowe Uszkodzenia: Jakiekolwiek przypadkowe, nagłe oraz nieprzewidziane uszkodzenia Produktu poprzez czynniki zewnętrzne, które wpływają na funkcjonowanie Produktu. Agent: Dell Products lub jakiekolwiek inne strony upoważnione przez Nas do napraw, wymiany lub świadczenia usług w ramach niniejszej Umowy. Napaść: Jakakolwiek groźba przemocy fizycznej lub użycie przemocy przez osobę trzecią w celu pozbawienia Państwa Produktu. Włamanie: Uszkodzenie, zniszczenie lub użycie siły w stosunku do jakichkolwiek urządzeń zabezpieczających budynek lub pojazd. Ubezpieczenie: Ochrona ubezpieczeniowa oraz świadczenia zapewnione w ramach niniejszej Umowy, wybrane przez Państwo oraz wskazane na Polisie, gdzie: Polisa CompleteCare od Przypadkowych Uszkodzeń zapewnia ochronę przed Przypadkowymi Uszkodzeniami, zgodnie z opisem zawartym w odpowiedniej części niniejszej Umowy; Polisa CompleteCare od Kradzieży zapewnia ochronę przed Kradzieżą, zgodnie z opisem zawartym w odpowiedniej części niniejszej Umowy, w ramach której opłacono odpowiednią Składkę ubezpieczeniową. Produkt: Produkt(y) opisane w Polisie i na fakturze firmy Dell wystawionej Państwu, za które opłacono odpowiednią Składkę ubezpieczeniową. Składka ubezpieczeniowa: cena, którą Państwo zapłaciliście za Umowę. Polisa: Polisa Ubezpieczeniowa, która potwierdza Państwa Ubezpieczenie w ramach niniejszej Umowy. Kradzież: Utrata Produktu w wyniku Napaści lub Włamania przez Stronę trzecią. Strona trzecia: jakakolwiek osoba inna niż Pan/Pani, Pana/Pani małżonek lub uprawomocniony partner, potomek lub opiekun, pracownik w przypadku, gdy jest Pan/Pani podmiotem prawnym lub jakakolwiek osoba nieupoważniona przez Pana/Panią do korzystania z Produktu. My/Nas/Nasze: London General Insurance Company Limited, spółka zarejestrowana pod numerem: Autoryzowana i podlegająca regulacji przez Urząd Regulacji Rynków Finansowych FRN Pan/Pani/ Państwo: Osoba fizyczna, podmiot prawny lub firma wymieniona w Polisie jako ubezpieczony. Ograniczenia Odpowiedzialności My ani Nasze filie, partnerzy, członkowie kadry kierowniczej, członkowie zarządu, pracownicy oraz agenci nie ponoszą odpowiedzialności wobec Państwa ani kolejnego właściciela lub użytkownika Produktu za następstwa pośrednie lub

6 bezpośrednie szkody, takie jak między innymi, odpowiedzialność lub odszkodowanie za niemożliwość użytkowania Produktu, strata lub uszkodzenie danych lub oprogramowania, obrażenia cielesne, śmierć, inne straty pośrednie spowodowane awarią Produktu lub wszelkie pośrednie, szczególne lub bezpośrednie, wynikające lub związane z eksploatacją i/ lub działaniem Produktu, nawet, jeżeli poinformowali Nas Państwo o możliwości powstania takich uszkodzeń. Przystępując do niniejszego porozumienia, odstępują Państwo od jakichkolwiek roszczeń opisanych w niniejszym paragrafie. Zgadzacie się Państwo, oraz rozumiecie, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności w stopniu większym niż koszty wymiany Produktu uwzględniając równowartość specyfikacji względem oryginalnego Produktu w odniesieniu do każdego zgłoszonego roszczenia w ramach niniejszej Umowy. Nie będziemy odpowiedzialni za pokrycie podatku VAT, jeżeli jesteście Państwo zarejestrowani jako podatnicy VAT. CompleteCare Okres Obowiązywania oraz Przedłużenie: Przypadkowe Uszkodzenia oraz Kradzież Okres obowiązywania niniejszego ubezpieczenia rozpoczyna się w dniu, w którym otrzymacie Państwo Produkt od firmy Dell lub w dniu wykupienia przez Państwa Umowy, w zależności od tego, które nastąpiło później, a wygasa z końcem określonego na Państwa Polisie okresu ubezpieczenia lub po uznaniu trzeciego roszczenia zgłoszonego przez Państwa lub po wymianie Produktu w ramach Polisy Ubezpieczenia od Kradzieży, w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń zajdzie jako pierwsze. Strony niniejszej Umowy nie są zobowiązane do jej przedłużenia lub odnowienia. Oświadczenie o zachowaniu poufności i prawach własności Zgadzacie się Państwo, że jakiekolwiek informacje lub dane ujawnione lub przekazane Naszemu Agentowi lub Nam za pośrednictwem telefonu, drogą elektroniczną lub w inny sposób, nie są poufne lub zastrzeżone przez Państwa. Wszelkie Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Macie Państwo prawo do przeglądania swoich danych osobowych.. Przeniesienie ubezpieczenia Saldo pozostałego ubezpieczenia może zostać przekazane następnym właścicielom Produktu po powiadomieniu oraz uzyskaniu od Nas upoważnienia. Wypowiedzenie Okres obowiązywania niniejszego Ubezpieczenia rozpoczyna się w dniu otrzymania Produktu od firmy Dell lub wykupienia Umowy, w zależności od tego, co nastąpiło później. Jesteście Państwo uprawnieni do odstąpienia od Umowy w okresie 30 dni, jeśli jesteście osobami fizycznymi lub 7 dni, jeśli jesteście przedsiębiorcami od daty jej zawarcia przez przesłanie pisemnego powiadomienia na Nasz adres: CompleteCare Service Department London General Insurance Company Limited Integra House Vicarage Road Egham Surrey TW20 9JZ Wielka Brytania Możemy wypowiedzieć niniejszą Umowę, jeżeli nie uiszczą Państwo Składki ubezpieczeniowej oraz wszelkich stosownych opłat podatkowych związanych z Umową zgodnie z warunkami wystawiania faktur Naszego Agenta, złożą Państwo fałszywe oświadczenia Nam lub Naszemu Agentowi. W przypadku wypowiedzenia Umowy, prześlemy Państwu pisemne powiadomienie o wypowiedzeniu na adres wskazany w Naszej dokumentacji. W powiadomieniu zostanie podana przyczyna wypowiedzenia i data jego wejścia w życie. Całość Umowy Niniejsze warunki reprezentują całość umowy między Państwem a Nami w związku z jej przedmiotem i żaden z Naszych pracowników ani nasz Agent nie może ustnie zmienić warunków niniejszej Umowy. Prawo Subrogacji Zastrzegamy prawo do dochodzenia zadośćuczynienia w Państwa imieniu oraz do wniesienia sprawy do sądu w Państwa imieniu i na Naszą korzyść, w przypadku jakiegokolwiek roszczenia lub odszkodowania, oraz będziemy

7 posiadali pełne prawo do decydowania o prowadzonym postępowaniu. W powyższym przypadku dostarczycie Nam Państwo wszelkich niezbędnych informacji oraz pomocy, której My możemy potrzebować. Dodatkowe Środki Prawne Niniejsze Ubezpieczenie przyznaje Państwu szczególne, umowne uprawnienia. Możecie Państwo posiadać dodatkowe prawa wynikające z ustawodawstwa. Niniejsze Ubezpieczenie nie stanowi gwarancji. Produkt zakupiony przez Państwo od firmy Dell będzie posiadał dołączoną ograniczoną gwarancję firmy Dell lub niezależnych producentów Produktów dystrybuowanych przez firmę Dell. Prosimy o przeczytanie tekstu ograniczonej gwarancji firmy Dell w celu zapoznania się z przysługującymi Państwu prawami wynikającymi z gwarancji. Obowiązujące prawo O ile nie postanowiono inaczej, niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów polskich. Możecie Państwo skierować sprawę do sądu powszechnego właściwego dla miejsca swojego zamieszkania. Klienci o szczególnych wymaganiach Na życzenie możemy świadczyć specjalne usługi dla klientów o szczególnych wymaganiach. Proszę poinformować Nas, czy są Państwu potrzebne którekolwiek ze specjalnych usług umożliwiających Państwu i Nam właściwą komunikację. Obsługa Klienta W przypadku zażaleń prosimy o kontakt z Działem Likwidacji Szkód Uszkodzeń Przypadkowych (por. część Zgłaszanie roszczenia z tytułu Przypadkowych uszkodzeń) lub z Działem Likwidacji Szkód Kradzieżowych (por. część Zgłaszanie roszczenia z tytułu Kradzieży) odpowiednio w zależności od zdarzenia. W przypadku nierozwiązania problemu, można skosntaktować się z Działem Usług CompleteCare: CompleteCare Service Department, London General Insurance Company Limited, Integra House, Vicarage Road, Egham, Surrey TW20 9JZ, Wielka Brytania. Jeśli chcą Państwo skorzystać z niezależnej opinii dotyczącej Państwa zażalenia, mogą Państwo skontakować się z Rzecznikiem Finansowym: South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR. Skorzystanie z powyższych procedur nie będzie miało wpływu na Państwa prawa. Ubezpieczyciele Ubezpieczycielem w ramach niniejszej Umowy CompleteCare ( Umowy ) jest London General Insurance Company Limited, registered number , registered address Integra House, Vicarage Road, Egham, Surrey TW20 9JZ Wielka Brytania. Odszkodowanie Obowiązkiem Programu Usług Odszkodowań Finansowych jest zapewnienie odszkodowania, w taki sposób, że procent sum należnych posiadaczom Umów od towarzystw ubezpieczeniowych w stanie likwidacji zostanie wypłacony posiadaczom Umów, jeżeli samo towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest zdolne uregulować zobowiązań w pełnej kwocie. Ten system wypłacania odszkodowań podlega ograniczeniom i nie wszyscy posiadacze Umów są do niego uprawnieni. Dalsze informacje są dostępne na życzenie.