Przypadkowe Uszkodzenia oraz Kradzież

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przypadkowe Uszkodzenia oraz Kradzież"

Transkrypt

1 CompleteCare Informacje ogólne Przypadkowe Uszkodzenia oraz Kradzież Warunki ubezpieczenia Niniejszy dokument zawiera szczegóły trzech poziomów ubezpieczenia Ubezpieczenie od Przypadkowych Uszkodzeń; Ubezpieczenie od Kradzieży; oraz pakiet Multi (ubezpieczenie od Przypadkowych Uszkodzeń w połączeniu z ubezpieczeniem od Kradzieży). Dokument polisy oraz faktura wystawiona na Pana/Pani nazwisko przez firmę Dell stanowią dowód wykupienia: 1. tylko Ubezpieczenia od Przypadkowych Uszkodzeń, lub 2. tylko Ubezpieczenia od Kradzieży, lub 3. Ubezpieczenia od Przypadkowych Uszkodzeń oraz Ubezpieczenia od Kradzieży. Świadczenia, do których Państwo mają prawo będą zależeć od wybranego zakresu ochrony tak, jak zostało wskazane w Polisie. Niniejsza Umowa CompleteCare ( Umowa ) zostaje zawarta z London General Insurance Company Limited, Spółkę zarejestrowaną pod Numerem , z siedzibą w Integra House, Vicarage Road, Egham, Surrey TW20 9JZ Wielka Brytania, którą firma Dell Products z siedzibą w Raheen Industrial Estate, Limerick, Irlandia wyznaczyła na Agenta do sprzedaży tego produktu ubezpieczeniowego oraz do administrowania wszystkich roszczeń z tytułu Przypadkowych Uszkodzeń objętych ubezpieczeniem, którego potwierdzeniem jest niniejsza Polisa. Niniejszy produkt ubezpieczeniowy podlega regulacji przez Urząd Regulacji Rynków Finansowych. Poprzez przyjęcie ubezpieczenia CompleteCare, o którym mowa na Państwa fakturze, podejmują się Państwo przestrzegania warunków zawartych w niniejszym dokumencie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z całością Umowy. Niniejsze warunki stanowią uzupełnienie warunków stosownej umowy podpisanej pomiędzy Państwem a firmą Dell (w tym między innymi standardowej umowy sprzedaży) lub, w przypadku braku takiej umowy, standardowych warunków sprzedaży. Niniejsza Umowa jest zawarta pomiędzy Państwem a firmą London General Insurance Company Limited; firma Dell jest wystawcą faktur. Wszystkie terminy z wielkiej litery, niezdefiniowane w niniejszej Umowie będą rozumiane według definicji w wyżej wymienionej, podpisanej umowie lub standardowych warunkach faktury firmy Dell. Polisa CompleteCare jest dostępna tylko dla produktów marki Dell, jednak nabycie produktów firmy Dell nie obliguje Państwa do wykupienia polisy CompleteCare. Faktura firmy Dell zawierać będzie informację czy nabyliście Państwo polisę CompleteCare, oraz będzie służyć jako pokwitowanie w przypadku nabycia polisy ubezpieczeniowej. Produkt będzie oznakowany numerem seryjnym ( Service Tag ), który będzie oznaczał wykupienie Polisy CompleteCare. Szczegóły ubezpieczenia CompleteCare Przypadkowe uszkodzenia - ma zastosowanie tylko w przypadku wykupienia Polisy CompleteCare od Przypadkowych Uszkodzeń oraz opłacenia odpowiedniej Składki ubezpieczeniowej, co jest wskazane na Polisie. Co jest objęte ubezpieczeniem? Jeśli dojdzie do Przypadkowych Uszkodzeń produktu w okresie, który obejmuje Polisa ubezpieczeniowa, produkt zostanie przyjęty do naprawy lub wymieniony według niniejszych warunków i postanowień. Naprawa Jeśli Produkt zostanie przyjęty do naprawy, może być naprawiony przy użyciu nowych lub używanych części jakiegokolwiek producenta. Wszelkie części wymienione będą posiadać identyczną funkcjonalność jak części oryginalne.

2 Wymiana Jeśli Nasz agent zdecyduje, że należy wymienić Produkt, produkt zamienny będzie posiadał specyfikacje równe lub lepsze w porównaniu z oryginalnym Produktem zakupionym w firmie Dell. Jesli wymiana przedmiotu ubezpieczenia nie jest mozliwa z powodu jego braku w ofercie handlowej, mozemy zaproponowac odszkodowanie w formie gotówki w wysokosci wartosci zakupu. Ubezpieczenie na całym świecie Niniejsza Umowa zapewnia Ubezpieczenie od wszelkich Przypadkowych Uszkodzeń mających miejsce gdziekolwiek na świecie, jednak w przypadku, gdy (i) (ii) wymagana jest naprawa, Produkt będzie jej poddany tylko w następujących krajach: Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Włochach, Luksemburgu, Holandii, Norwegii, Polsce, Portugalii, Hiszpanii, Republice Południowej Afryki, Slowacja, Szwecji, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii wymagana jest wymiana, produkt zamienny zostanie dostarczony tylko do jednego z następujących krajów - Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Włoch, Luksemburgu, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Hiszpanii, Republiki Południowej Afryki, Slowacja, Szwecji, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii. W przypadku przebywania w kraju niewymienionym na powyższej liście i sytuacja wymaga zgłoszenia roszczenia, należy skontaktować się z krajem, w którym zakupiony został Produkt lub z krajem przebywania (o ile znajduje się na powyższej liście). Ograniczenia Roszczenia są ograniczone do trzech zatwierdzonych roszczeń tytułem Przypadkowego Uszkodzenia w okresie obowiązywania Polisy. Niniejsza polisa będzie obejmować tylko fizyczny sprzęt komputerowy. Co nie jest objęte ubezpieczeniem Niniejsza Umowa nie obejmuje: 1. Przypadkowych Uszkodzeń urządzeń zewnętrznych takich jak stacje dokujące, modemy zewnętrzne, urządzania do gier, dyski z grami, dodatkowe monitory, zewnętrzne klawiatury i myszy (dla Notebooków lub mobilnych stacji roboczych, nawet, jeżeli były opisane na fakturze jako część kompletu), obudowy, lub przedmioty zakwalifikowane jako akcesoria lub towary konsumpcyjne, w tym, ale nie wyłączając innych: baterii, żarówek, lamp do rzutników, wymienialnych wkładów od tuszu, papieru do druku i do zdjęć, dysków z pamięcią, urządzeń z pamięcią jednorazowego użytku, pokrowców i toreb, piór typu stylus, zewnętrznych głośników, jakichkolwiek innych części/komponentów wymagających regularnego serwisowania przez użytkownika oraz jakiekolwiek inne komponenty komputerowe, które nie znajdują się wewnątrz Produktu; 2. jakichkolwiek wad lub uszkodzeń (w tym bez ograniczeń uszkodzenia wynikłe z zainfekowania wirusem) w oprogramowaniu komputerowym instalowanym fabrycznie, zakupionym wraz z Produktem, lub jakkolwiek instalowanym do Produktu, w tym bez ograniczeń przedmioty fabrycznie modyfikowane na zamówienie; jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego dostarczonego do urządzeń zewnętrznych; 3. jakichkolwiek uszkodzeń lub wad Produktu, które mają charakter kosmetyczny i nie wywierają wpływu na funkcjonalność Produktu, w tym, ale nieograniczone do zadrapań i wgnieceń, które nie wpływają istotnych zakłóceń w trakcie korzystania z Produktu; 4. jakichkolwiek uszkodzeń wynikłych z normalnego użytkowania/ zużycia/ eksploatacji Produktu; 5. jakiegokolwiek Produktu, który próbowała naprawić osoba inna niż Nasz Agent lub osoba wyznaczona przez Nas lub Agenta; naprawy lub próby naprawy Produktu przez stronę inną niż My, Nasz Agent lub osoba przez Nas wyznaczona; Nie dokonamy zwrotu kosztów napraw lub prób napraw Produktu dokonanych lub podejmowanych przez Państwa lub inną osobę; 6. utraty Produktu; 7. Kradzieży Produktu (o ile nie wykupiono również Polisy CompleteCare od Kradzieży, tak, jak zostało to wskazane w Pana/Pani Polisie); 8. uszkodzeń Produktu wskutek pożaru z zewnętrznego lub wewnętrznego źródła; 9. Jakichkolwiek uszkodzeń umyślnych; jeżeli My lub Nasz Agent znajdziemy dowody umyślnego uszkodzenia, nie będziemy zobowiązani do dokonania naprawy lub wymiany umyślnego uszkodzenia, nie będziemy zobowiązani do dokonania naprawy lub wymiany Produktu; 10. jakiegokolwiek Produktu, który został uszkodzony w wyniku działań terrorystycznych lub wojny;

3 11. odzyskiwania lub przesyłania danych zapisanych w pamięci Produktu; Państwo ponosicie wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane zapisane w pamięci Produktu. Niniejsza Umowa nie obejmuje usług związanych z odzyskiwaniem danych. Jednakże, w przypadku konieczności wymiany dysku twardego, zainstalujemy bezpłatnie aktualną wersję głównej aplikacji i systemu operacyjnego, które były zainstalowane w Produkcie pierwotnie zakupionym od firmy Dell. Zgłaszanie roszczenia z tytułu Przypadkowych Uszkodzeń W celu zgłoszenia roszczenia z tytułu Przypadkowych uszkodzeń, należy skontaktować się telefonicznie z Działem Likwidacji Szkód Uszkodzeń Przypadkowych pod numerem Instrukcje postępowania W czasie rozmowy telefonicznej technik poprosi o podanie numeru seryjnego Service TAG, który znajduje się z tyłu lub pod spodem Produktu firmy Dell, na fakturze firmy Dell oraz na dokumencie Polisy. Następnie, po zweryfikowaniu wykupienia Polisy CompleteCare, zada Państwu kilka pytań w celu oszacowania zakresu i przyczyny uszkodzenia Produktu. W celu otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego w ramach niniejszej Umowy, współpraca z naszym Agentem jest konieczna w celu zapewnienia odpowiedniej naprawy Produktu. Nasz Agent zorganizuje przesyłkę części zamiennej do zainstalowania w Produkcie lub udzieli Państwu wskazówek co do przesyłki lub odbioru Produktu. My uiścimy wszystkie opłaty związane z dostarczeniem Produktu do punktu serwisowego naszego Agenta pod warunkiem, że zastosują się Państwo do wskazówek Agenta. Po dostarczeniu Produktu do wyznaczonego punktu serwisowego naszego Agenta, Produkt może zostać poddany naprawie lub zlecimy Agentowi przesłanie Produktu zamiennego w zależności od oceny stopnia uszkodzenia. W przypadku, gdy w wyniku rozmowy telefonicznej możliwe będzie stwierdzenie konieczności wymiany Produktu, Agent może bezzwłocznie, przesłać Państwu nowy Produkt. Jeżeli jednak Państwo nie odeślecie nam uszkodzonego Produktu w całości, zgadzacie się Państwo na odpowiedzialność w zakresie zapłacenia kwoty ceny detalicznej nowego Produktu. Produkt nie będzie serwisowany w dni ustawowo wolne od pracy w kraju, w którym ma zostać dokonana usługa serwisowa. Ani My ani Nasz Agent nie jesteśmy odpowiedzialni za niewykonanie lub zwłokę w wykonaniu usługi serwisowej wynikłą z przyczyn znajdujących się poza naszą kontrolą. Szczegóły ubezpieczenia CompleteCare - Kradzież - ma zastosowanie tylko w przypadku wykupienia Polisy CompleteCare od Kradzieży oraz opłacenia odpowiedniej Składki ubezpieczeniowej, jak wskazane w Państwa Polisie. Co jest objęte ubezpieczeniem Wymiana W przypadku kradzieży Produktu w okresie ubezpieczenia podanym na Państwa Polisie, zgodnie z niniejszymi warunkami i postanowieniami, zapewnimy produkt zamienny o specyfikacji równej wobec Produktu, który Państwo pierwotnie nabyli (co stwierdzi Nasz Agent wedle własnego uznania). Jesli wymiana przedmiotu ubezpieczenia nie jest mozliwa z powodu jego braku w ofercie handlowej, mozemy zaproponowac odszkodowanie w formie gotówki w wysokosci wartosci zakupu. Ubezpieczenie na całym świecie Niniejsza Umowa zapewnia ochronę ubezpieczeniową przed Kradzieżą na całym świecie. Jednakże, możemy dokonać wymiany Produktu wyłącznie wówczas, gdy jest on zlokalizowany na terytorium wymienionych państw: Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Włoch, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Hiszpanii, Republiki Południowej Afryki, Slowacja, Szwecji, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii. Jeśli staną się Państwo

4 ofiarami Kradzieży w rozumieniu niniejszej Umowy poza wyżej wymienionymi krajami, dostarczymy Państwu produkt zamienny, kiedy będziecie Państwo na terytorium jednego z wyżej wymienionych krajów. Ograniczenia Świadczenie z Umowy jest ograniczone do jednego roszczenia z tytułu Kradzieży w okresie ubezpieczenia na podstawie Polisy CompleteCare od Kradzieży, która obejmuje jedynie sprzęt komputerowy. Co nie jest objęte ubezpieczeniem Niniejsza Umowa nie obejmuje: 1. kosztów wymiany oprogramowania komputerowego; Pomimo tego, każdy produkt dostarczony zamiennie w ramach niniejszego Ubezpieczenia od kradzieży zostanie wyposażony w, lub zostanie wraz z nim dostarczony, system operacyjny i główna aplikacja takiego typu i wersji, jak zakupione z oryginalnym produktem firmy Dell. 2. jakiejkolwiek kradzieży innej niż Kradzież w wyniku napaści lub włamania przez Stronę trzecią; 3. jakiejkolwiek Kradzieży akcesoriów oraz części konsumpcyjnych; 4. Kradzieży, o ile nie zamontowano wszelkich uzasadnionych zabezpieczeń mających zapobiec kradzieży Produktu; 5. Kradzieży Produktu, kiedy Produkt został oddany w opiekę lub do użytku Stronie trzeciej; 6. Kradzieży Produktu z pojazdu, o ile Produkt nie został schowany w zamkniętym bagażniku lub schowku, oraz nie było śladów włamania przy użyciu siły do pojazdu, oraz dowody takiego włamania nie zostały przedstawione przy zgłoszeniu szkody. 7. Kradzieży, gdy Produkt był pozostawiony w Państwa miejscu zatrudnienia lub w jakimkolwiek innym miejscu pracy, szkole lub jakimkolwiek innym miejscu publicznym, o ile nie był zamknięty w zabezpieczonej skrytce, sejfie lub innym podobnym zamkniętym schowku, do którego Państwo mają wyłączny dostęp, oraz odcięto kabel chroniący przed kradzieżą lub dokonano włamania z użyciem siły do zamkniętej zabezpieczonej skrytki, sejfu lub podobnego zamkniętego schowka i dowody takiego odcięcia lub włamania zostały przedstawione przy zgłoszeniu szkody; 8. wymiany Produktu, gdy Produkt został zagubiony lub zawieruszony nawet, jeżeli wystąpiło to w wyniku działania Siły Wyższej (wydarzenie nieodparte, nieprzewidywalne i zewnętrzne); 9. Kradzieży, gdzie Kradzież zdarzyła się w związku z lub w wyniku rażącego zaniedbania z Państwa strony. Zgłaszanie roszczenia z tytułu Kradzieży Aby zgłosić roszczenie z tytułu Kradzieży należy odwiedzić Nasz internetowy serwis roszczeń na stronie Zgłaszanie roszczenia przez Internet zapewnia, że Państwa roszczenie zostanie rozpatrzone w najkrótszym możliwym czasie. Będziecie Państwo musieli podać numer seryjny Service TAG Produktu podany na Polisie oraz wypełnić i wysłać formularz zgłoszenia roszczenia. Szczegółowe informacje na temat sposobu zgłoszenia roszczenia są dostępne w naszym serwisie Internetowym. Można również zadzwonić do Działu Likwidacji Szkód Kradzieżowych pod numerem Kiedy Państwo zadzwonicie, rzeczoznawca zwróci się z prośbą o pewne informacje aby zweryfikować wykupienie przez Państwa ubezpieczenia od Kradzieży, oraz zostanie wysłany Państwu do wypełnienia Formularz Zgłoszenia Roszczenia. Formularz może zostać odesłany faksem lub pocztą. Aby upewnić się, że Państwa roszczenie jest rozpatrywane najszybciej jak jest to możliwie, zalecamy Państwu odesłanie wszystkich dokumentów faksem. Instrukcje postępowania 1. Należy zawiadomić policję w ciągu 72 godzin od wydarzenia się Kradzieży oraz dostarczyć następujących informacji:

5 o o Szczegóły skradzionego Produktu, w tym rodzaj, model oraz numer seryjny Service Tag znajdujący się na odwrocie lub pod spodem Państwa Produktu firmy Dell, na fakturze firmy Dell oraz w dokumencie Polisy. Szczegółowy opis okoliczności Kradzieży 2. Zawiadomić Dział Likwidacji Szkód Kradzieżowych w ciągu 10 dni roboczych od dnia Kradzieży, oraz dostarczyć następujące dokumenty: o Wypełniony w całości Formularz Zgłoszenia Roszczenia. Formularz Zgłoszenia Roszczenia jest dostępny na stronie internetowej o o Kopię protokołu policyjnego w związku z Kradzieżą Produktu zawierającą sygnaturę akt sprawy. Dowód włamania lub napaści. 3. Dodatkowo, mogą być Państwo poproszeni o dostarczenie: a. Zaświadczenia lekarskiego lub zeznania świadków w przypadku Kradzieży w wyniku Napaści. Zastrzegamy sobie prawo do żądania oryginału dokumentów, aby rozpatrzyć zgłoszone roszczenie. b. Kosztorys napraw lub rachunek za naprawy jakichkolwiek szkód mienia związanych z Kradzieżą, włączając w to, ale nie ograniczając się do uszkodzeń pojazdu, kabla chroniącego przed kradzieżą, zabezpieczonej skrytki, sejfu lub podobnego zamykanego schowka, powstałych w wyniku włamania przez Stronę trzecią jedynie w celu weryfikacji roszczenia. Zastrzegamy sobie prawo do żądania oryginału dokumentów, aby rozpatrzyć zgłoszone roszczenie. c. Potwierdzenie, że Państwa ubezpieczyciel mienia osobistego, komercyjnego lub pojazdów został zawiadomiony o Włamaniu. Ogólne Warunki Definicje Przypadkowe Uszkodzenia: Jakiekolwiek przypadkowe, nagłe oraz nieprzewidziane uszkodzenia Produktu poprzez czynniki zewnętrzne, które wpływają na funkcjonowanie Produktu. Agent: Dell Products lub jakiekolwiek inne strony upoważnione przez Nas do napraw, wymiany lub świadczenia usług w ramach niniejszej Umowy. Napaść: Jakakolwiek groźba przemocy fizycznej lub użycie przemocy przez osobę trzecią w celu pozbawienia Państwa Produktu. Włamanie: Uszkodzenie, zniszczenie lub użycie siły w stosunku do jakichkolwiek urządzeń zabezpieczających budynek lub pojazd. Ubezpieczenie: Ochrona ubezpieczeniowa oraz świadczenia zapewnione w ramach niniejszej Umowy, wybrane przez Państwo oraz wskazane na Polisie, gdzie: Polisa CompleteCare od Przypadkowych Uszkodzeń zapewnia ochronę przed Przypadkowymi Uszkodzeniami, zgodnie z opisem zawartym w odpowiedniej części niniejszej Umowy; Polisa CompleteCare od Kradzieży zapewnia ochronę przed Kradzieżą, zgodnie z opisem zawartym w odpowiedniej części niniejszej Umowy, w ramach której opłacono odpowiednią Składkę ubezpieczeniową. Produkt: Produkt(y) opisane w Polisie i na fakturze firmy Dell wystawionej Państwu, za które opłacono odpowiednią Składkę ubezpieczeniową. Składka ubezpieczeniowa: cena, którą Państwo zapłaciliście za Umowę. Polisa: Polisa Ubezpieczeniowa, która potwierdza Państwa Ubezpieczenie w ramach niniejszej Umowy. Kradzież: Utrata Produktu w wyniku Napaści lub Włamania przez Stronę trzecią. Strona trzecia: jakakolwiek osoba inna niż Pan/Pani, Pana/Pani małżonek lub uprawomocniony partner, potomek lub opiekun, pracownik w przypadku, gdy jest Pan/Pani podmiotem prawnym lub jakakolwiek osoba nieupoważniona przez Pana/Panią do korzystania z Produktu. My/Nas/Nasze: London General Insurance Company Limited, spółka zarejestrowana pod numerem: Autoryzowana i podlegająca regulacji przez Urząd Regulacji Rynków Finansowych FRN Pan/Pani/ Państwo: Osoba fizyczna, podmiot prawny lub firma wymieniona w Polisie jako ubezpieczony. Ograniczenia Odpowiedzialności My ani Nasze filie, partnerzy, członkowie kadry kierowniczej, członkowie zarządu, pracownicy oraz agenci nie ponoszą odpowiedzialności wobec Państwa ani kolejnego właściciela lub użytkownika Produktu za następstwa pośrednie lub

6 bezpośrednie szkody, takie jak między innymi, odpowiedzialność lub odszkodowanie za niemożliwość użytkowania Produktu, strata lub uszkodzenie danych lub oprogramowania, obrażenia cielesne, śmierć, inne straty pośrednie spowodowane awarią Produktu lub wszelkie pośrednie, szczególne lub bezpośrednie, wynikające lub związane z eksploatacją i/ lub działaniem Produktu, nawet, jeżeli poinformowali Nas Państwo o możliwości powstania takich uszkodzeń. Przystępując do niniejszego porozumienia, odstępują Państwo od jakichkolwiek roszczeń opisanych w niniejszym paragrafie. Zgadzacie się Państwo, oraz rozumiecie, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności w stopniu większym niż koszty wymiany Produktu uwzględniając równowartość specyfikacji względem oryginalnego Produktu w odniesieniu do każdego zgłoszonego roszczenia w ramach niniejszej Umowy. Nie będziemy odpowiedzialni za pokrycie podatku VAT, jeżeli jesteście Państwo zarejestrowani jako podatnicy VAT. CompleteCare Okres Obowiązywania oraz Przedłużenie: Przypadkowe Uszkodzenia oraz Kradzież Okres obowiązywania niniejszego ubezpieczenia rozpoczyna się w dniu, w którym otrzymacie Państwo Produkt od firmy Dell lub w dniu wykupienia przez Państwa Umowy, w zależności od tego, które nastąpiło później, a wygasa z końcem określonego na Państwa Polisie okresu ubezpieczenia lub po uznaniu trzeciego roszczenia zgłoszonego przez Państwa lub po wymianie Produktu w ramach Polisy Ubezpieczenia od Kradzieży, w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń zajdzie jako pierwsze. Strony niniejszej Umowy nie są zobowiązane do jej przedłużenia lub odnowienia. Oświadczenie o zachowaniu poufności i prawach własności Zgadzacie się Państwo, że jakiekolwiek informacje lub dane ujawnione lub przekazane Naszemu Agentowi lub Nam za pośrednictwem telefonu, drogą elektroniczną lub w inny sposób, nie są poufne lub zastrzeżone przez Państwa. Wszelkie Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Macie Państwo prawo do przeglądania swoich danych osobowych.. Przeniesienie ubezpieczenia Saldo pozostałego ubezpieczenia może zostać przekazane następnym właścicielom Produktu po powiadomieniu oraz uzyskaniu od Nas upoważnienia. Wypowiedzenie Okres obowiązywania niniejszego Ubezpieczenia rozpoczyna się w dniu otrzymania Produktu od firmy Dell lub wykupienia Umowy, w zależności od tego, co nastąpiło później. Jesteście Państwo uprawnieni do odstąpienia od Umowy w okresie 30 dni, jeśli jesteście osobami fizycznymi lub 7 dni, jeśli jesteście przedsiębiorcami od daty jej zawarcia przez przesłanie pisemnego powiadomienia na Nasz adres: CompleteCare Service Department London General Insurance Company Limited Integra House Vicarage Road Egham Surrey TW20 9JZ Wielka Brytania Możemy wypowiedzieć niniejszą Umowę, jeżeli nie uiszczą Państwo Składki ubezpieczeniowej oraz wszelkich stosownych opłat podatkowych związanych z Umową zgodnie z warunkami wystawiania faktur Naszego Agenta, złożą Państwo fałszywe oświadczenia Nam lub Naszemu Agentowi. W przypadku wypowiedzenia Umowy, prześlemy Państwu pisemne powiadomienie o wypowiedzeniu na adres wskazany w Naszej dokumentacji. W powiadomieniu zostanie podana przyczyna wypowiedzenia i data jego wejścia w życie. Całość Umowy Niniejsze warunki reprezentują całość umowy między Państwem a Nami w związku z jej przedmiotem i żaden z Naszych pracowników ani nasz Agent nie może ustnie zmienić warunków niniejszej Umowy. Prawo Subrogacji Zastrzegamy prawo do dochodzenia zadośćuczynienia w Państwa imieniu oraz do wniesienia sprawy do sądu w Państwa imieniu i na Naszą korzyść, w przypadku jakiegokolwiek roszczenia lub odszkodowania, oraz będziemy

7 posiadali pełne prawo do decydowania o prowadzonym postępowaniu. W powyższym przypadku dostarczycie Nam Państwo wszelkich niezbędnych informacji oraz pomocy, której My możemy potrzebować. Dodatkowe Środki Prawne Niniejsze Ubezpieczenie przyznaje Państwu szczególne, umowne uprawnienia. Możecie Państwo posiadać dodatkowe prawa wynikające z ustawodawstwa. Niniejsze Ubezpieczenie nie stanowi gwarancji. Produkt zakupiony przez Państwo od firmy Dell będzie posiadał dołączoną ograniczoną gwarancję firmy Dell lub niezależnych producentów Produktów dystrybuowanych przez firmę Dell. Prosimy o przeczytanie tekstu ograniczonej gwarancji firmy Dell w celu zapoznania się z przysługującymi Państwu prawami wynikającymi z gwarancji. Obowiązujące prawo O ile nie postanowiono inaczej, niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów polskich. Możecie Państwo skierować sprawę do sądu powszechnego właściwego dla miejsca swojego zamieszkania. Klienci o szczególnych wymaganiach Na życzenie możemy świadczyć specjalne usługi dla klientów o szczególnych wymaganiach. Proszę poinformować Nas, czy są Państwu potrzebne którekolwiek ze specjalnych usług umożliwiających Państwu i Nam właściwą komunikację. Obsługa Klienta W przypadku zażaleń prosimy o kontakt z Działem Likwidacji Szkód Uszkodzeń Przypadkowych (por. część Zgłaszanie roszczenia z tytułu Przypadkowych uszkodzeń) lub z Działem Likwidacji Szkód Kradzieżowych (por. część Zgłaszanie roszczenia z tytułu Kradzieży) odpowiednio w zależności od zdarzenia. W przypadku nierozwiązania problemu, można skosntaktować się z Działem Usług CompleteCare: CompleteCare Service Department, London General Insurance Company Limited, Integra House, Vicarage Road, Egham, Surrey TW20 9JZ, Wielka Brytania. Jeśli chcą Państwo skorzystać z niezależnej opinii dotyczącej Państwa zażalenia, mogą Państwo skontakować się z Rzecznikiem Finansowym: South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR. Skorzystanie z powyższych procedur nie będzie miało wpływu na Państwa prawa. Ubezpieczyciele Ubezpieczycielem w ramach niniejszej Umowy CompleteCare ( Umowy ) jest London General Insurance Company Limited, registered number , registered address Integra House, Vicarage Road, Egham, Surrey TW20 9JZ Wielka Brytania. Odszkodowanie Obowiązkiem Programu Usług Odszkodowań Finansowych jest zapewnienie odszkodowania, w taki sposób, że procent sum należnych posiadaczom Umów od towarzystw ubezpieczeniowych w stanie likwidacji zostanie wypłacony posiadaczom Umów, jeżeli samo towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest zdolne uregulować zobowiązań w pełnej kwocie. Ten system wypłacania odszkodowań podlega ograniczeniom i nie wszyscy posiadacze Umów są do niego uprawnieni. Dalsze informacje są dostępne na życzenie.

Ubezpieczenia CompleteCare

Ubezpieczenia CompleteCare Polisa Ubezpieczeniow a dla Sprzętu Komputera Osobistego Warunki Ubezpieczenia CompleteCare 1. Wstęp Świadczenia, do których Państwo mają prawo będą zależeć od wybranego zakresu ochrony tak, jak zostało

Bardziej szczegółowo

Niniejsze postanowienia wraz z załączonym dokumentem polisy ubezpieczeniowej stanowią całość warunków ubezpieczenia.

Niniejsze postanowienia wraz z załączonym dokumentem polisy ubezpieczeniowej stanowią całość warunków ubezpieczenia. Ubezpieczenie od przypadkowego uszkodzenia albo Ubezpieczenie od przypadkowego uszkodzenia i kradzieży Warunki ochrony ubezpieczeniowej Niniejsze postanowienia wraz z załączonym dokumentem polisy ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta.

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta. 8. Informacje ogólne Jeśli produkt nie działa poprawnie... 1. Przeczytaj ten podręcznik użytkownika lub poradnik szybkiego startu. 2. Skontaktuj się z obsługą klienta: +49 (0) 1805 938 802 w Europie E-mail:

Bardziej szczegółowo

oraz użytkowania niezgodnie ze specyfikacją techniczną opisaną w niniejszej instrukcji. KARTA GWARANCYJNA 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE OKULARÓW

UBEZPIECZENIE OKULARÓW UBEZPIECZENIE OKULARÓW UBE 110x205 #10.indd 1 21.10.2014 15:5 Twój dokument ubezpieczenia okularów. UBE 110x205 #10.indd 2 21.10.2014 15:5 Ogólne Warunki Ubezpieczenia okularów/soczewek okularowych zakupionych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKLAMACYJNY

FORMULARZ REKLAMACYJNY Obowiązuje dla umów sprzedaży zawartych do 24.12.2014 r Regulamin w formacie pdf (pobierz) Regulamin sklepu internetowego http://kamrec.pl/ 1. Właścicielem sklepu internetowego http://kamrec.pl/ jest firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI CASHBACK NA OBIEKTYWY

REGULAMIN PROMOCJI CASHBACK NA OBIEKTYWY REGULAMIN PROMOCJI CASHBACK NA OBIEKTYWY 1. ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorem promocji jest Canon Europa N.V., z siedzibą pod adresem Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holandia ( Canon ). 2. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą

Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą Informacje ogólne Warunki ochrony Niniejszy dokument przedstawia szczegółowe założenia dwóch poziomów Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Gwarancja produktu: konsola Xbox One

Gwarancja produktu: konsola Xbox One Gwarancja produktu: konsola Xbox One OGRANICZONA GWARANCJA Firma Microsoft Ireland Operations Limited, z siedzibą pod adresem: Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate; Dublin 18, Irlandia (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI Regulamin Rozpatrywania Reklamacji dotyczy usunięcia wad materiałowych, konstrukcyjnych lub wykonawczych w drodze bezpłatnej naprawy lub wymiany w Serwisie myphone, lub

Bardziej szczegółowo

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE UWAGA! Niniejsza ograniczona gwarancja producenta ( gwarancja ) obowiązuje wyłącznie dla oryginalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Fellowes Cashback Q1 2015

Regulamin promocji Fellowes Cashback Q1 2015 Regulamin promocji Fellowes Cashback Q1 2015 1. W promocji mogą wziąć udział mieszkańcy Niemiec, Austrii, Belgii, Francji, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Szwajcarii, Hiszpanii, Włoch, Polski i Wielkiej

Bardziej szczegółowo

5. Gwarancja SERWIS PLUS, SERWIS 8/5/NBD lub WSPARCIE musi zostać wykupiona przez Nabywcę w ciągu 90 dni od daty zakupu produktu NAS ARENA.

5. Gwarancja SERWIS PLUS, SERWIS 8/5/NBD lub WSPARCIE musi zostać wykupiona przez Nabywcę w ciągu 90 dni od daty zakupu produktu NAS ARENA. Ogólne warunki pakietów serwisowych oraz wsparcia technicznego dla produktów NAS ARENA sprzedawanych przez Konsorcjum FEN Sp. z o.o. obowiązujące od 2011-11-21. 1. Na podstawie przepisów prawa zawartych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą Warunki ochrony

Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą Warunki ochrony Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą Warunki ochrony Informacjeogólne Niniejszy dokument przedstawia szczegółowe założenia dwóch poziomów Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwracamy różnicę w składce 1 Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji o nazwie Zwracamy różnicę w składce (zwanej dalej Promocją ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACYJNA SiDLY Sp. z o.o.

PROCEDURA REKLAMACYJNA SiDLY Sp. z o.o. PROCEDURA REKLAMACYJNA SiDLY Sp. z o.o. 1. Cel procedury 1.1. Celem procedury reklamacyjnej jest zapewnienie, że postępowanie reklamacyjne będzie prowadzone w sposób, który pozwoli na prawidłowe rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl Informacje dla ubezpieczającego (zgodnie z Art. 39 Ustawy o prawach konsumenta) do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Twój Komfort (kod: OWU/09/95540/2015/M, zwanych dalej OWU) ubezpieczyciel (TU Europa )

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna. Dane produktu. Dane sprzedawcy. Adnotacje serwisu. Nazwa. Model. Numer seryjny. Nazwa firmy/imię i nazwisko.

Karta gwarancyjna. Dane produktu. Dane sprzedawcy. Adnotacje serwisu. Nazwa. Model. Numer seryjny. Nazwa firmy/imię i nazwisko. Karta gwarancyjna Karta gwarancyjna Dane produktu Nazwa Model Numer seryjny Dane sprzedawcy Nazwa firmy/imię i nazwisko Adres Podpis, pieczęć, data sprzedaży Adnotacje serwisu L.p zgłoszenia do serwisu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI MONITOR LCD PRODUKTY I AKCESORIA CYFROWE. DGM POLSKA sp. z o.o.

WARUNKI GWARANCJI MONITOR LCD PRODUKTY I AKCESORIA CYFROWE. DGM POLSKA sp. z o.o. WARUNKI GWARANCJI MONITOR LCD PRODUKTY I AKCESORIA CYFROWE 1 Linia serwisowa (Polska): (+48) 834 110 000 Linia serwisowa (Hong Kong): (+852) 81 002 922 2 A. Ogólne warunki gwarancji Zasady gwarancji Wszystkie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA. w celu uzyskania pełnej informacji o procedurze serwisowej oraz sprawdzenia stanu naprawy.

KARTA GWARANCYJNA.  w celu uzyskania pełnej informacji o procedurze serwisowej oraz sprawdzenia stanu naprawy. KARTA GWARANCYJNA Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie urządzeń zakupionych w Polsce. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej i obejmuje produkty, do których wydano Kartę Gwarancyjną. Warunkiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług serwisowych

Regulamin świadczenia usług serwisowych Regulamin świadczenia usług serwisowych I. Postanowienia ogólne. 1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują pomiędzy Klientem a inaprawy Michał Januchta w Kielcach, ul.olszewskiego 6/-1.04, NIP

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Mazda More & More Produkt More&More. 1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje

Regulamin Akcji Mazda More & More Produkt More&More. 1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje Regulamin Akcji Mazda More & More Produkt More&More 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora oraz udziału Użytkowników oraz Osób Bliskich Użytkowników

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola Urządzenia medyczne Jeżeli korzystasz z rozrusznika serca, defibrylatora lub innego urządzenia medycznego, zasięgnij porady lekarza lub producenta, zanim zaczniesz korzystać z tego telefonu. Ograniczona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY

Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY Przetarg nieograniczony na: dostawę sprzętu komputerowego Sprawa nr II US-251-PN2/09/07 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY zawarta w dniu w Katowicach pomiędzy: Drugim Urzędem Skarbowym w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu I. Informacje o firmie Sklep internetowy Atelier Tiu prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.ateliertiu.pl. Właścicielem sklepu jest:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta specjalna dla Klientów Home Broker do 25% zniżki na ubezpieczenie komunikacyjne

Regulamin promocji Oferta specjalna dla Klientów Home Broker do 25% zniżki na ubezpieczenie komunikacyjne Regulamin promocji Oferta specjalna dla Klientów Home Broker do 25% zniżki na ubezpieczenie komunikacyjne 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji Oferta specjalna dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce 1 Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce Niniejszy dokument zawiera informacje na temat dostępnych usług pomocy technicznej i warunków obsługi serwisowej. Zakres gwarancji Komputery

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY GWARANCJI

OGÓLNE ZASADY GWARANCJI OGÓLNE ZASADY GWARANCJI Firma Intemo S. A.. z siedzibą w ul. Włocławska, 88-0 Piotrków Kujawski, NIP: 9505496, REGON: 098580 zwana dalej Gwarantem, udziela gwarancji, że produkt wolny jest od wad materiału

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' POSTANOWIENIA'OGÓLNE'

OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' POSTANOWIENIA'OGÓLNE' OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' 1'' POSTANOWIENIA'OGÓLNE' 1.! Niniejsze*Ogólne*Warunki*Najmu*( OWN )*znajdują*zastosowanie*do*umów*najmu*kontenerów*i*innych* podobnych*obiektów,*zawartych*pomiędzy*clipper*sp.*z*o.o.*a*jej*klientem*(najemcą).***

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT

ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT I. ZAMÓWIENIA 1. Sposób składania zamówień Zamówienia można składać bezpośrednio w sklepie internetowym Granit lub w Dziale Obsługi Klienta (tel. nr 61 896 74 80, faks nr 61 896

Bardziej szczegółowo

MAKE VISIONS REAL <<

MAKE VISIONS REAL << KORBANK MEDIA CYFROWE SP. Z O.O. ul. Nabycińska 19 53 677 Wrocław T.: +71 723 43 23 F: 71 723 43 29 NIP: 897-17-21-120 REGON: 020373926 KORBANK S.A. ul. Nabycińska 19 53 677 Wrocław BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego ZP/UR/66/2014 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKT UMOWY Dostawa oprogramowanie i fabrycznie nowego, nie używanego, stacjonarnego zestawu komputerowego, projektorów, ekranów projekcyjnych oraz dysku twardego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot Akcji. 4. Zasady uczestnictwa w Akcji

3. Przedmiot Akcji. 4. Zasady uczestnictwa w Akcji Regulamin Akcji Mazda More & More Produkt More&More 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora oraz udziału Użytkowników oraz Osób Bliskich Użytkowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne Dokonując sprzedaży używanych telefonów komórkowych pomagasz chronić nasze środowisko naturalne poprzez bezpieczną zbiórkę materiałów zawierających niebezpieczne dla zdrowia metale ciężkie. Telefony komórkowe

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. sklepu internetowego estetiq.pl, działającego pod adresem prowadzonego przez firmę ESTETIQ POLSKA Sp. z o.o.

Regulamin. sklepu internetowego estetiq.pl, działającego pod adresem  prowadzonego przez firmę ESTETIQ POLSKA Sp. z o.o. Regulamin sklepu internetowego estetiq.pl, działającego pod adresem www.sklep.estetiq.pl prowadzonego przez firmę ESTETIQ POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, nr NIP 631-22-05-436, nr Regon 276179410.

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu.

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. 1 Definicje 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna KARTA GWARANCYJNA

Karta gwarancyjna KARTA GWARANCYJNA Karta gwarancyjna KARTA GWARANCYJNA IMEI / NUMER SERYJNY PRODUKTU MODEL NUMER DOKUMENTU SPRZEDAŻY DATA SPRZEDAŻY (rok/miesiąc/dzień) PIECZĄTKA I PODPIS SPRZEDAWCY ZAPOZNAŁEM SIĘ Z WARUNKAMI GWARANCJI:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług serwisowych

Regulamin świadczenia usług serwisowych Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług serwisowych 1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują pomiędzy Klientem a Serwisem Komputerowym K4DATA będącym własnością firmy DMK Industry, świadczącym

Bardziej szczegółowo

EPSON COVERPLUS Postanowienia umowy

EPSON COVERPLUS Postanowienia umowy EPSON COVERPLUS Postanowienia umowy 1. Definicje Na potrzeby niniejszych postanowień podane poniżej terminy przyjmują następujące znaczenie: Rejestracja oznacza wykonaną na stronie rejestracji w usłudze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI Firma IGLOTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie przy ul Toruńskiej 41 zwana dalej Gwarantem udziela Kupującemu gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie produkty, zapewnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych

Regulamin napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych Regulamin napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych 1. Firma Techman Sp. z o.o. Gwarant udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od chwili nabycia towaru, jednocześnie zastrzegając sobie prawo do jej uchylenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi na dzień 7.04.2015 r. 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem i operatorem Sklepu Internetowego belumi jest belumi Krzysztof Sosnowski z siedzibą: ul. Ostródzka 44, 03-289

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Informacje Ogólne

REGULAMIN. 1. Informacje Ogólne REGULAMIN 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem nick u Swiat-Florysty na poratlu internetowym Allegro jest firma Sky-Net Łukasz Przeździecki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szańcowa 28. 2. Nasza obecność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZSZERZONEJ OPIEKI SERWISOWEJ ( CANON ) DEFINICJE

REGULAMIN ROZSZERZONEJ OPIEKI SERWISOWEJ ( CANON ) DEFINICJE REGULAMIN ROZSZERZONEJ OPIEKI SERWISOWEJ ( CANON ) DEFINICJE Rozszerzona Opieka Serwisowa -usługa przedłużenia standardowej gwarancji, dostępna dla wybranych Produktów, świadczona na podstawie Umowy, polegająca

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I

Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I Strona: 1 z 6 Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I Zawarta w dniu. 2011 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Miasto Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1, NIP: 734-350-70-21, REGON:., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Usługa w punkcie serwisowym HP z transportem w dwie strony z ochroną w razie przypadkowego uszkodzenia

Usługa w punkcie serwisowym HP z transportem w dwie strony z ochroną w razie przypadkowego uszkodzenia Usługa w punkcie serwisowym HP z transportem w dwie strony z ochroną w razie przypadkowego uszkodzenia Usługi HP Care Pack Usługa serwisowa z transportem w dwie strony to wysokiej klasy obsługa zapewniająca

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje

1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje Regulamin Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora przy udziale Autoryzowanego Podmiotu oraz

Bardziej szczegółowo

1. Cel Celem regulaminu jest wskazanie zasad składania i rozpatrywania Reklamacji w Spółce.

1. Cel Celem regulaminu jest wskazanie zasad składania i rozpatrywania Reklamacji w Spółce. Strona 1 / 6 1. Cel Celem regulaminu jest wskazanie zasad składania i rozpatrywania Reklamacji w Spółce. 2. Zakres obowiązywania Regulamin jest wewnętrznym dokumentem Spółki i obowiązuje wszystkich Klientów

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki gwarancji NEXT BUSINESS DAY dla grupy produktów sprzedawanych przez Konsorcjum FEN Sp. z o.o.

Ogólne warunki gwarancji NEXT BUSINESS DAY dla grupy produktów sprzedawanych przez Konsorcjum FEN Sp. z o.o. Ogólne warunki gwarancji NEXT BUSINESS DAY dla grupy produktów sprzedawanych przez Konsorcjum FEN Sp. z o.o. 1. Na podstawie przepisów prawa zawartych w Kodeksie Cywilnym, niniejszym firma Konsorcjum FEN

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. Wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ. Wzór umowy Wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego z siedzibą w Szczecinie... NIP., reprezentowanym przez:..., zwanym w dalszej części Zamawiającym a... z siedzibą w... przy ul...,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI POZKRONE

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI POZKRONE OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI POZKRONE I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji mają zastosowanie do wszelkich umów zawieranych przez spółkę Naczepy POZKRONE Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH Warunki sprzedaży ANCA, GmbH ANCAGmbHWS-0000 Spis treści 1. Definicje... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Oferty... 2 4. Ceny... 2 5. Warunki płatności... 2 6. Prawo własności do towarów... 2 7. Dostawa...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014 Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Umowa nr /2014 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Szkołą Podstawową nr 64 im. Władysława Broniewskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wojszyckiej 1, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO

UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Strona 1 z 5 UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Zawarta dnia... w. pomiędzy: Akademickim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław reprezentowanym przez......

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Podaruj znajomemu zniżkę

Regulamin Promocji Podaruj znajomemu zniżkę Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem

Bardziej szczegółowo

http://www.apple.co m/legal/warranty/pro ducts/mac-po lish.html

http://www.apple.co m/legal/warranty/pro ducts/mac-po lish.html apple.co m http://www.apple.co m/legal/warranty/pro ducts/mac-po lish.html Apple - Legal PRAWO KONSUMENCKIE Roczna gwarancja Apple to dobrowolna gwarancja udzielona przez producenta. Na jej mocy użytkownik

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki gwarancji NEXT BUSINESS DAY dla grupy produktów sprzedawanych przez Konsorcjum FEN Sp. z o.o. obowiązujące od

Ogólne warunki gwarancji NEXT BUSINESS DAY dla grupy produktów sprzedawanych przez Konsorcjum FEN Sp. z o.o. obowiązujące od Ogólne warunki gwarancji NEXT BUSINESS DAY dla grupy produktów sprzedawanych przez Konsorcjum FEN Sp. z o.o. obowiązujące od 2010-05-01. 1. Na podstawie przepisów prawa zawartych w Kodeksie Cywilnym, niniejszym

Bardziej szczegółowo

UMOWA BPM.ZZP

UMOWA BPM.ZZP UMOWA BPM.ZZP.272.561.2015 Wzór umowy Zawarta w dniu... 2015 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Miastem Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1 NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne. 1. Zasady programu "HP Out of warranty voucher"

Warunki ogólne. 1. Zasady programu HP Out of warranty voucher 1. Zasady programu "HP Out of warranty voucher" 2. W ramach programu "HP Out of warranty voucher" Uczestnicy, którzy kupili Produkt HP objęty programem, mają prawo ubiegać się o zwrot gotówki zgodnie ze

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SOA/... /2011

UMOWA NR SOA/... /2011 Załącznik nr 4 do SIWZ Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasta Ustka - WZÓR UMOWA NR SOA/... /2011 zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka, reprezentowaną przez:... -... przy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki polityki zakupu

Ogólne warunki polityki zakupu Ogólne warunki polityki zakupu Definicje Regulamin: Niniejszy Regulamin Sprzedaży Sprzętu (zwany dalej RSS). Fon Technology, S.L.: Firma dostarczająca lub sprzedająca produkty przez stronę internetową,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY EURO26 PRAWA I OBOWIĄZKI POSIADACZA EUROPEJSKIEJ KARTY MŁODZIEŻOWEJ EURO26 ZWANEJ DALEJ KARTĄ

REGULAMIN KARTY EURO26 PRAWA I OBOWIĄZKI POSIADACZA EUROPEJSKIEJ KARTY MŁODZIEŻOWEJ EURO26 ZWANEJ DALEJ KARTĄ REGULAMIN KARTY EURO26 PRAWA I OBOWIĄZKI POSIADACZA EUROPEJSKIEJ KARTY MŁODZIEŻOWEJ EURO26 ZWANEJ DALEJ KARTĄ 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu oraz korzystania z Programu EUROPEJSKA KARTA

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i remont pomieszczeń budynku Wydziału Chemii we Wrocławiu przy ul. Joliot- Curie 14

Przebudowa i remont pomieszczeń budynku Wydziału Chemii we Wrocławiu przy ul. Joliot- Curie 14 - WZÓR- Postępowanie nr BZP.2422.17.2014.JS Załącznik nr 4 Do Umowy nr KARTA GWARANCYJNA określająca uprawnienia Zamawiającego (Użytkownika) tj. Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu jako uprawnionego

Bardziej szczegółowo

Polish Warranty Card A7 PL Update1s pdf 1 of 8 KARTA GWARANCYJNA. January 28, :01:18

Polish Warranty Card A7 PL Update1s pdf 1 of 8 KARTA GWARANCYJNA. January 28, :01:18 Polish Warranty Card A7 PL Update1s 1001-5552.9.pdf 1 of 8 KARTA GWARANCYJNA January 28, 2013 10:01:18 Polish Warranty Card A7 PL Update1s 1001-5552.9.pdf 2 of 8 KARTA GWARANCYJNA Nazwa i typ produktu...

Bardziej szczegółowo

1. Definicje W niniejszej Gwarancji następujące terminy mają następujące znaczenie:

1. Definicje W niniejszej Gwarancji następujące terminy mają następujące znaczenie: GWARANCJA PRODUCENTA Niniejsza Gwarancja Producenta (zwana dalej Gwarancją ) udzielona zostaje Użytkownikowi przez firmę Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate,

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

Umowa użyczenia sprzętu komputerowego

Umowa użyczenia sprzętu komputerowego Umowa użyczenia sprzętu komputerowego zawarta w dniu... r. w Łodzi (data) (miejscowość) pomiędzy Szkołą Podstawową nr 110 w Łodzi, ul. Zamknięta 3 (dane szkoły) reprezentowaną przez..., (stanowisko, imię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 1 Podstawa prawna Podstawą prawną przesyłania faktur w formie elektronicznej jest Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4

UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4 UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4 1 AUTO ASSISTANCE OPIS PRODUKTU W razie unieruchomienia samochodu to Klient zadecyduje gdzie odholowany zostanie jego samochód. Ubezpieczenie zapewnia pomoc w razie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A UMOWA PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 5A UMOWA PROJEKT ZAŁĄCZNIK NR 5A UMOWA PROJEKT zawarta dnia. w Łosiowie, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, 49 330 Łosiów, ul. Główna 1, reprezentowanym przez:. zwaną dalej Zamawiającym a...,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem)

Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem) Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ASUS Notebook ( LOSP ) Pakiet Lokalnej Usługi Serwisowej u Klienta

ASUS Notebook ( LOSP ) Pakiet Lokalnej Usługi Serwisowej u Klienta ASUS Notebook ( LOSP ) Pakiet Lokalnej Usługi Serwisowej u Klienta Pakiet Lokalnej Usługi Serwisowej u Klienta (LOSP) Pakiet Lokalnej Usługi Serwisowej u Klienta (LOSP) zapewnia profesjonalny lokalny serwis

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji McAlpine

Warunki gwarancji McAlpine Warunki gwarancji McAlpine 1 Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie zasad odpowiedzialności oraz zgłaszania i rozpatrywania przez McAlpine Polska Krysiak Sp. j. (dalej: McAlpine) reklamacji z

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2011 -wzór-

UMOWA NR.../2011 -wzór- Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 6/2011 UMOWA NR.../2011 -wzór- Zawarta w dniu...r. w Jaśle pomiędzy: 1. Zespołem Szkół Technicznych im. Bohaterów Września z siedzibą w Jaśle przy ul. Staszica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

UMOWA UŻYCZENIA Nr TD.III. 7012-UUŻ / /2008

UMOWA UŻYCZENIA Nr TD.III. 7012-UUŻ / /2008 WZÓR UMOWA UŻYCZENIA Nr TD.III. 7012-UUŻ / /2008 zawarta w Toruniu, w dniu.. 2008 roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy Pl. Teatralnym 2, reprezentowanym przez: 1) -..

Bardziej szczegółowo