trafik STUDIUM TRANSPORTOWE MIASTA RUMIA Biuro Konsultacyjno-Projektowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "trafik STUDIUM TRANSPORTOWE MIASTA RUMIA Biuro Konsultacyjno-Projektowe"

Transkrypt

1 trafik Biuro Konsultacyjno-Projektowe Inżynierii Drogowej "TRAFIK" s.c. dr inż. Kazimierz Jamroz dr inż. Lech Michalski ul. Karłowicza Gdańsk tel./ fax NIP: Regon: STUDIUM TRANSPORTOWE MIASTA RUMIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OTOCZENIA DROGI KRAJOWEJ NR 6 ORAZ UKŁADU TOROWEGO Gdańsk, lipiec 2014

2 Egz. nr. Autorzy opracowania: dr inż. Lech Michalski mgr inż. Judyta Rychlewska mgr inż. Paulina Kownacka mgr inż. Tomasz Mackun

3 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP Podstawa opracowania Cel i zakres pracy Materiały wyjściowe ISTNIEJĄCY UKŁAD ULICZNY RUMI Klasyfikacja sieci ulicznej Ruch drogowy Bezpieczeństwo ruchu Charakterystyka ogólna Identyfikacja miejsc niebezpiecznych Identyfikacja problemów Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego piesi Obszary krytyczne sieci wymagające podjęcia działań KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY Planowany rozwój sieci Identyfikacja zakresu usprawnień elementów sieci Koncepcja stref ruchu Istniejące organizacja ruchu Proponowane strefy ograniczenia prędkości do 30 km/h Wybrane urządzenia uspokojenia ruchu Koncepcja zamknięcia odcinka ul. Dąbrowskiego Ruch pieszy w obszarze torów kolejowych PROGNOZY RUCHU Demografia i motoryzacja Ogólny model ruchu ANALIZA NOWYCH POŁĄCZEŃ W PODSTAWOWYM UKŁADZIE ULICZNYCH Obszar Biała Rzeka Założenia Rozwiązanie techniczne Wady i zalety Obszar centralny Założenia Rozwiązanie techniczne Wady i zalety Obszar Janowo...64

4 5.3.1 Założenia Rozwiązanie techniczne Wady i zalety Porównanie rozwiązań...66 ZAŁĄCZNIK... 67

5 SPIS RYSUNKÓW Rys. 2.1 Istniejący układ uliczny Miasto Rumia... 4 Rys. 2.2 Schemat funkcjonowania transportu zbiorowego... 5 Rys.2.3 Liczba wypadków drogowych i ofiar w Rumi w latach Rys.2.4 Procentowy rozkład wypadków, ofiar i kosztów w Rumi w latach z uwzględnieniem kategorii drogi... 8 Rys.2.5 Poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego wg liczby wypadków drogowych na ulicach Rumi w latach Rys.2.6 Rozkład liczby ofiar i wypadków drogowych na ulicach Rumi w latach Rys.2.7 Poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego wg liczby wypadków drogowych na skrzyżowaniach Rumi w latach Rys.2.8 Lokalizacja wypadków drogowych w Rumi w latach Rys.2.9 Rozkład wypadków drogowych wg przyczyny w Rumi w latach Sprawca kierowca...14 Rys.2.10 Rozkład wypadków drogowych wg przyczyny w Rumi w latach Sprawca pieszy...15 Rys.2.11 Rozkład liczby ofiar i wypadków drogowych wg rodzaju zdarzenia w Rumi w latach Rys.2.12 Procentowy rozkład liczby ofiar i wypadków drogowych wg dnia tygodnia w Rumi w latach Rys.2.13 Poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego wg liczby wypadków drogowych na ulicach Rumi w latach Rodzaj wypadku najechanie na pieszego Rys.2.14 Ulice i skrzyżowania w sieci ulicznej Rumi o największym zagrożeniu wypadkowym...20 Rys 3.1 Rumia planowany układ uliczny...25 Rys. 3.2 Strefy uspokojenia ruchu w Rumi - stan istniejący i planowany...30 Rys. 3.3 Wyniesione skrzyżowanie przykład zastosowania [żródło: Rys. 3.4 Wyniesione przejście dla pieszych przykład zastosowania - Gniezno [źródło: Rys. 3.5 Mini rondo przykład zastosowania Pelplin [źródło: Rys. 3.6 Próg wyspowy przykład zastosowania Warszawa [źródło: Rys. 3.7 Schemat organizacji ruchu w rejonie ograniczeń ruchu na ul. Dąbrowskiego...37 Rys 4.1 Rumia - podział na jednostki strukturalne...40

6 Rys 4.2 Rumia planowany układ uliczny...43 Rys 4.3 Rozwój sieci ulicznej Rumi - wariant B1 (bez OPAT)...44 Rys 4.4 Rozwój sieci ulicznej Rumi - wariant B2 (z OPAT)...44 Rys 4.5 Rozwój sieci ulicznej Rumi - wariant C1 (bez OPAT)...45 Rys 4.6 Rozwój sieci ulicznej Rumi - wariant C2 (z OPAT)...45 Rys 4.7 Rozwój sieci ulicznej Rumi - wariant C2s (z OPAT)...46 Rys 4.8 Rozwój sieci ulicznej Rumi - wariant J1 (bez OPAT)...46 Rys 4.9 Rozwój sieci ulicznej Rumi - wariant J2 (z OPAT)...47 Rys.4.10 Prognoza ruchu drogowego na rok 2025 r. wariant W1 (bez OPAT)...48 Rys.4.11 Prognoza ruchu drogowego na rok 2025 wariant W2 (z OPAT)...49 Rys.4.12 Prognoza ruchu drogowego na rok 2025 wariant B1 (bez OPAT)...51 Rys.4.13 Prognoza ruchu drogowego na rok 2025 wariant B2 (z OPAT)...52 Rys.4.14 Prognoza ruchu drogowego na rok wariant C1 (bez OPAT)...55 Rys.4.15 Prognoza ruchu drogowego na rok 2025 wariant C2 (z OPAT)...55 Rys.4.16 Prognoza ruchu drogowego na rok 2025 wariant C2s (z OPAT)...56 Rys.4.17 Prognoza ruchu drogowego na rok 2025 wariant J1 (bez OPAT)...58 Rys.4.18 Prognoza ruchu drogowego na rok 2025 wariant J2 (z OPAT)...58

7 SPIS TABLIC Tablica 2.1 Zestawienie danych o wypadkach drogowych i ofiarach wypadków w Rumi w latach Tablica 2.2 Zestawienie danych o wypadkach drogowych i ofiarach wypadków wg kategorii drogi. Lata Tablica 2.3 Zestawienie danych o wypadkach drogowych i ofiarach wypadków wg przyczyn. Wypadki typu najechanie na pieszego, lata Tablica 4.1. Zestawienie wzrostów liczb ludności w powiatach...41 Tablica 4.2 Warianty prognoz ruchu...42 Tablica 4.3 Porównanie prognozowanego natężenia ruchu w sieci bez i z OPAT/ BEZ OPAT...49 Tablica 4.4 Porównanie natężeń ruchu prognozowanych OPAT/ BEZ OPAT w roku 2025 Biała Rzeka...51 Tablica 4.5 Porównanie natężeń ruchu prognozowanych OPAT/ BEZ OPAT w roku 2025 Centrum...53 Tablica 4.6 Porównanie natężeń ruchu prognozowanych OPAT wariantowe zamknięcie ruchu drogowego na ul. Dąbrowskiego - w roku 2025 Centrum...54 Tablica 4.6 Porównanie natężeń ruchu prognozowanych OPAT/ BEZ OPAT w roku 2025 Janowo...57 Tablica 4.7 Porównanie natężeń ruchu prognozowanych wszystkich wariantów w roku Tablica 5.1 Wstępne porównanie wariantów połączeń...67

8

9 1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania Opracowanie wykonano na podstawie umowy pomiędzy Gminą Miejska Rumia, Rumia, ul. Sobieskiego 7 z dnia Cel i zakres pracy Celem pracy jest wykonanie analiz funkcjonowania podstawowej sieci ulicznej miasta Rumia linii kolejowych nr 202 i 250 w kontekście istniejącej i planowanej budowy nowej infrastruktury drogowej i kolejowej od granicy z Gdynia do granicy z Redą. Zakres analizy odnosi się do terytorialnych przestrzeni Gminy Miejskiej Rumia. 1.3 Materiały wyjściowe Podstawą pracy nad Studium stanowiły: mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:10 000, mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1 000 wybranych obszarów, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w sąsiedztwie analizowanego obszaru, Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rumia 2014 r., Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rumia 2010r., materiały fotograficzne własne, pomiary ruchu własne, wizja lokalna, Podstawę prawną oraz przepisy stanowiły: Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.), Komentarz do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych część I i część II, TRAFIK s.c r 1

10 2. ISTNIEJĄCY UKŁAD ULICZNY RUMI 2.1 Klasyfikacja sieci ulicznej W obszarze Rumi sieć uliczną o łącznej długości około 144 km tworzą drogi o strukturze funkcjonalnej, która została określona kategoriami dróg (rys. 2.1): droga krajowa nr 6 (Goleniów Gdynia Łęgowo) przebiegająca ulicami Jana III Sobieskiego i Grunwaldzką, droga wojewódzka nr 100 (Rumia Kazimierz Kosakowo) przebiegająca ulicami Dąbrowskiego, Starowiejską oraz I Dywizji Wojska Polskiego do granicy miasta. drogi powiatowe nr 1403G (ul. Sabata i ul. Kamienna od ul. Sabata do drogi do Łężyc), nr 1470G (ul. Gdańska - od ul. Dębogórskiej do ul. Pomorskiej), nr 1471G (ul. Pomorska), nr 1472G (ul. Dębogórska), nr 1476G (ul. Cegielniana, ul. Towarowa), nr 1404G (droga do Łężyc) oraz 1469G (ul. Dąbrowskiego od ul. Starowiejskiej do granicy miasta) drogi gminne pozostałe ulice ( z wyjątkiem dróg wewnętrznych). Powyższa sieć ma strukturę techniczną określoną klasami: drogi główne o ruchu przyspieszonym (GP), o przekroju dwujezdniowym 2/2: ul. Sobieskiego i ul. Grunwaldzka, drogi zbiorcze (Z), o przekroju jednojezdniowym 1/2: Starowiejska, Dąbrowskiego, Gdańska, Pomorska, Dębogórska, Kosynierów, Ceynowy (część), Żwirki i Wigury (część), I Dywizji Wojska Polskiego, Sabata, Kamienna, Towarowa, Cegielniana. drogi lokalne (L) i drogi dojazdowe (D): pozostałe ulice. Należy zaznaczyć, że w przypadku większości ulic w/w klasa drogi ma charakter nominalny, w rzeczywistości ich geometria, wyposażenie i dostępność daleko odbiega od wymagań określonych w warunkach technicznych; dotyczy to zarówno drogi nr 6 klasy GP, jak i dróg o nawierzchni gruntowej (około 55 km). Sieć uliczna jest wyposażona w przystanki autobusowe wzdłuż linii autobusowych (rys. 2.2) i drogi rowerowe o łącznej długości 18 km. Drogi te znajdują się wzdłuż ulic: Dąbrowskiego (od ul. Starowiejskiej do granicy z Gdynią), Starowiejskiej (od dworca PKP do ronda Jana Pawła II), Żwirki i Wigury (od ul. Dąbrowskiego do ul. Kosynierów), Kosynierów (od ul. Zapolskiej do granicy miasta), Dębogórskiej (od ronda Jana Pawła II do ul. Gdańskiej), Gdańskiej (od ul. Dąbrowskiego do ul. Katowickiej), I Dywizji Wojska Polskiego (od ronda Jana Pawła II do ul. Przyrzecznej), TRAFIK s.c r 2

11 Częstochowskiej, STUDIUM TRANSPORTOWE MIASTA RUMIA Piłsudskiego (od ul. Dąbrowskiego do ul. Targowej), Towarowej, Cegielnianej, Gdyńskiej, Różanej (od ul. Kosynierów do Partyzantów), Partyzantów (od ul. I Dywizji WP do ul. Torfowej), Łąkowej (od ul. Kamiennej do osiedla Sosny), Zagórskiej Strugi. TRAFIK s.c r 3

12 Rys. 2.1 Istniejący układ uliczny Miasto Rumia TRAFIK s.c r 4

13 Rys. 2.2 Schemat funkcjonowania transportu zbiorowego Linie pospieszne: linia J ul. Partyzantów - Szpital Wejherowo, linia R Dworzec PKP Kacze Buki Gdynia, linia M Rumia Dworzec PKP Rewa. Linie zwykłe: linia 85 ul. Partyzantów Szmelta, linia 86 cmentarz Towarowa Dworzec PKP Dębogórze Wybudowanie, linia 87 Centrum Handlowe Janowo Centrum Handlowe, TRAFIK s.c r 5

14 linia 88 Dworzec PKP Łężyce Głodówko, linia 173 Plac Kaszubski Gdynia - Kazimierz - I Dywizji WP Dębogórska Derdowskiego Wybickiego - Starowiejska - Dworzec PKP - Sobieskiego Dworzec Gdynia Chylonia, linia 288 Dworzec PKP - Sobieskiego - Górnicza - Cmentarz Komunalny Sabata Batorego - Św. Józefa Kamienna Łężyce Kartuska, Dworzec Gdynia Chylonia, linia 383 sezonowa (okres letni) Cmentarz Komunalny Partyzantów Cmentarz Komunalny; linia nocną: N30 Dworzec PKP - Dąbrowskiego - Gdańska - Pomorska Hutnicza Estakada Kwiatkowskiego Morska Kacze Buki. 2.2 Ruch drogowy Analiza natężeń ruchu wskazuje, że: ulice Dąbrowskiego na odcinku od granicy miasta do ul. Starowiejskiej i ciąg Pomorska-Gdańska, Dębogórska, Starowiejska, I Dywizji Wojska Polskiego są obciążone ruchem o natężeniu ponad 20 tys. pojazdów na dobę, poranny szczyt dotyczy ruchu wyjazdowego z Rumi w kierunku Gdyni, popołudniowy szczyt ruchu dotyczy ruchu przyjazdowego z kierunku Gdyni; najwyraźniej te okresy szczytowe zaznaczają się na ul. Pomorskiej i ul. Dąbrowskiego na granicy z Gdynią, na ul. Dąbrowskiego i Starowiejskiej utrzymuje się stały, wysoki poziom ruchu przez cały dzień, największe sumaryczne natężenia ruchu występują na skrzyżowaniach znajdujących się w ciągu drogi krajowej nr 6; na tych skrzyżowaniach występuje także największa liczba samochodów ciężarowych, na skrzyżowaniach ulic: DK 6 Żwirki i Wigury Dąbrowskiego, DK 6 Sabata, Dębogórska Kosynierów Starowiejska Ceynowy I Dywizji Wojska Polskiego, występują problemy przepustowości, sieć układu ulicznego Rumi ściśle powiązana jest z podstawowymi ulicami Gdyni; w przypadku zatłoczenia na zjeździe z Obwodnicy Trójmiejskiej na skrzyżowaniu z ul. Morską lub, jeśli występują zatłoczenia na ul. Morskiej w kierunku Rumi, następuje intensywne napełnianie pojazdami ciągu ulic: Estakada Kwiatkowskiego Hutnicza- Dąbrowskiego oraz Pomorska Dębogórska, badanie ruchu drogowego latem 2014 wykazało, że natężenie ruchu drogowego w ciągu ul. Towarowej sięga 9 tyś pojazdów na dobę, a w godzinie szczytu popołudniowego wynosi 1100 P/h, TRAFIK s.c r 6

15 pomiary natężenia ruchu pojazdów przejeżdżających przez przejazd kolejowy w ciągu ul. Zbychowskiej wskazują, że całkowita liczba pojazdów w godzinie szczytu popołudniowego wynosi prawie 500 P/h w obu kierunkach; jednocześnie w godzinach 06:00 09:00 oraz 14:00 17:00 na przejeździe kolejowego w ciągu ul. Zbychowskiej szlabany zostały opuszczone 48 razy, a przejazd zamknięty był przez prawie 60 % całego okresu obserwacji przy istniejącym obciążeniu ruchem taka sytuacja stanowi poważne utrudnienie komunikacyjne. 2.3 Bezpieczeństwo ruchu Analizę bezpieczeństwa ruchu na sieci dróg i ulic w Rumi wykonano na podstawie danych szczegółowych o wypadkach drogowych zarejestrowanych w latach , zgromadzonych w Systemie Ewidencji Wypadków i Kolizji SEWIK Charakterystyka ogólna W latach , w mieście Rumi, doszło do 116 wypadków drogowych, w których zginęło 14 osób, 120 zostało rannych. Całkowity koszt wypadków drogowych wynosił 59,99 mln zł. Na rys. 2.3 przedstawiono rozkład liczby ofiar i wypadków drogowych w poszczególnych latach, a w tablicy 2.1 zestawiono dane o wypadkach, ofiarach i kosztach przypadających na rok oraz wskaźnikach ryzyka; wskazano również procentowy rozkład udziału liczby ofiar wypadków drogowych i kosztów w poszczególnych latach, w stosunku do całego analizowanego okresu. Rocznie w Rumi dochodzi do minimum 20 wypadków drogowych (rok 2010). Liczba odnotowanych ofiar rannych oscyluje w okolicy liczby rejestrowanych wypadków rocznie (21-28 ofiar rannych/rok); co roku odnotowywane są również ofiary śmiertelne łącznie 14 (najwięcej w latach 2009 i 2011 po 4 ofiary śmiertelne). W analizowanym 5-letnim okresie nie widać tendencji malejących bądź zwyżkowych w liczbie rejestrowanych rocznie wypadków, ofiar i kosztów. Zestawienie danych o wypadkach drogowych i ofiarach wypadków w Rumi w latach Tablica 2.1 Rok Wypadki Ofiary ranne Wskaźnik Ofiary śmiertelne Wskaźnik Ofiary Wskaźnik Koszty Liczba [%] Liczba [%] ryzyka * Liczba [%] ryzyka * Liczba [%] ryzyka * Liczba [%] , , , , ,45 17, , , , , ,79 11, , , , , ,97 23, , , , , ,43 20, , , , , ,35 27,25 Suma , , , , ,99 100,00 *wskaźnik ryzyka liczba ofiar/100 wypadków TRAFIK s.c r 7

16 30 Rozkład liczby wypadków drogowych i ich ofiar w Rumi w latach Liczba wypadki ranni ofiary śmiertelne Rok Rys.2.3 Liczba wypadków drogowych i ofiar w Rumi w latach Tablica 2.2 Zestawienie danych o wypadkach drogowych i ofiarach wypadków wg kategorii drogi. Lata Kategoriadrogi Wypadki Ofiary ranne Ofiary śmiertelne Ofiary Koszty Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Krajowe (DK6) 35 30, , , ,85 19,77 32,96 Wojewódzkie (DW100) 14 12, , , ,19 6,13 10,21 Powiatowe 38 32, , , ,33 19,97 33,29 Gminne 29 25, , , ,63 14,12 23,54 Suma , , , ,00 59,99 100,00 [%] 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Procentowy rozkład wypadków, ofiar i kosztów z podziałem na kategorię drogi Krajowe (DK6) Wojewódzkie (DW100) Drogi Powiatowe Gminne wypadki ranni ofiary śmiertelne koszty Rys.2.4 Procentowy rozkład wypadków, ofiar i kosztów w Rumi w latach z uwzględnieniem kategorii drogi TRAFIK s.c r 8

17 Biorąc pod uwagę poszczególne kategorie drogi (tablica 2.2, rys. 2.4) stwierdzono, że: najczęściej do wypadków drogowych w Rumi dochodzi na drogach powiatowych na których w analizowanym 5-letnim okresie odnotowano 38 wypadków. W wypadkach tych 2 osoby zginęły, 44 zostały ranne. Wypadki drogowe na drogach powiatowych stanowią 1/3 ogólnej liczby wypadków drogowych w Rumi. Koszt tych wypadków to blisko 20 mln zł; w ciągu drogi krajowej DK6 odnotowano 35 wypadków drogowych (30% ogólnej liczby wypadków w mieście). W wypadkach tych ranne zostały 34 osoby (28% ogólnej liczby ofiar rannych), z których aż 6 ofiar odniosło obrażenia śmiertelne (43% ogólnej liczby ofiar śmiertelnych). Łączny koszt tych wypadków to blisko 20 mln zł; wypadki drogowe na drodze wojewódzkiej DW100 stanowią 12% ogólnej liczby wypadków drogowych. W wypadkach tych odnotowano łącznie 15 ofiar 13 rannych, 2 śmiertelne; ¼ wypadków drogowych w Rumi to wypadki na drogach gminnych. W 29 wypadkach odnotowano 29 ofiar rannych oraz 4 ofiary śmiertelne Identyfikacja miejsc niebezpiecznych Na rys. 2.5 pokazano klasyfikację ulic miasta Rumi pod kątem poziomów bezpieczeństwa. Poziomy te określono na podstawie liczby wypadków występujących na poszczególnych ulicach Rumi w latach Rysunek 2.6 przedstawia rozkład liczby ofiar i wypadków na ulicach Rumi w latach Rozpatrując otrzymane wyniki stwierdzono, że: ulice, na których zarejestrowano największą liczbę wypadków drogowych to: Grunwaldzka (19 wypadków) oraz Sobieskiego (16 wypadków). Poziom BRD na tych ulicach określono jako krytyczny jest to poziom, w którym liczba wypadków jest wyższa od średniej liczby wypadków przypadającej na ulicę powiększonej dodatkowo o podwójną wartość odchylenia standardowego. Ulice Grunwaldzka i Sobieskiego są również ulicami, na których odnotowano największą liczbę ofiar z tym, że znacząca różnica widnieje w liczbie ofiar śmiertelnych przypadających na ulicę: ulica Grunwaldzka 1 ofiara śmiertelna, ulica Sobieskiego 5 ofiar śmiertelnych. Obie ulice występują w ciągu drogi krajowej DK6; ulice, dla których poziom BRD określono jako niebezpieczny (liczba wypadków jest większa od sumy średniej liczby wypadków przypadających na ulicę i wartości odchylenia standardowego) to: Dąbrowskiego, Starowiejska i Kosynierów. Na tych ulicach odnotowano odpowiednio 13, 12 i 10 wypadków drogowych. TRAFIK s.c r 9

18 Wykres (rys. 2.7) przedstawia rozkład wypadków drogowych w Rumi ze wskazaniem na poziomy bezpieczeństwa przypisane do określonego skrzyżowania. Na rysunku wskazano skrzyżowania, na których w analizowanym 5-letnim okresie odnotowano więcej niż 1 wypadek. Z analiz wypadków drogowych na skrzyżowaniach wynika, że: wypadki na skrzyżowaniach stanowią 46% ogólnej liczby wypadków w mieście. W 53 wypadkach zarejestrowanych na skrzyżowaniach zginęły 3 osoby, natomiast 60 zostało rannych, dla 80% wypadków drogowych, do których dochodzi w rejonie skrzyżowania, poziom bezpieczeństwa określono jako względnie bezpieczny są to skrzyżowania, na których dochodzi do pojedynczych wypadków; skrzyżowanie z największą liczbą wypadków drogowych, którego poziom BRD określono jako krytyczny, to skrzyżowanie ulic Gdańskiej i Pomorskiej (5 wypadków, 6 ofiar rannych).; po 3 wypadki drogowe powtarzają się na skrzyżowaniach: Dąbrowskiego - Starowiejska, Różana Tysiąclecia oraz Starowiejska Wybickiego poziom BRD skrzyżowań określono jako niebezpieczny; skrzyżowania, na których rejestrowane są największe liczby wypadków, nie są skrzyżowaniami o najcięższych skutkach. Ofiary śmiertelne odnotowano na skrzyżowaniach: Kosynierów Tysiąclecia, Ludowa Sobieskiego oraz Robotnicza Sobieskiego. Lokalizację wypadków drogowych w Rumi w latach przedstawiono na rysunku 2.8. TRAFIK s.c r 10

19 Liczba Grunwaldzka Poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach Rumi wg liczby wypadków drogowych poziom krytyczny Sobieskiego Dąbrowskiego Starowiejska Kosynierów Sabata Gdańska I Dywizji Wojska Polskiego Ulice Dębogórska 1404G poziom niebezpieczny poziom zagrożony poziom względnie bezpieczny Kamienna Pomorska Tysiąclecia Wybickiego Żwirki i Wigury Rys.2.5 Poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego wg liczby wypadków drogowych na ulicach Rumi w latach Liczba Rozkład liczby ofiar i wypadków drogowych w Rumi w latach wypadki ranni ofiary śmiertelne 5 0 Abrahama Chełmińskiego Dąbrowskiego Derdowskiego Dębogórska Długa Gdańska Gierosa Górnicza Grunwaldzka I Dywizji Wojska Polskiego Kamienna Kosynierów Pomorska Różana Sabata Sobieskiego Starowiejska Stolarska Towarowa Tysiąclecia Warszawska Wybickiego Żwirki i Wigury 1404G Ulice Rys.2.6 Rozkład liczby ofiar i wypadków drogowych na ulicach Rumi w latach TRAFIK s.c r 11

20 Liczba Poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach wg liczby wypadków drogowych GDAŃSKA - POMORSKA DĄBROWSKIEGO - STAROWIEJSKA RÓŻANA - TYSIĄCLECIA STAROWIEJSKA - WYBICKIEGO DĄBROWSKIEGO - PIŁSUDSKIEGO Skrzyżowanie GÓRNICZA - SOBIESKIEGO poziom krytyczny poziom niebezpieczny poziom zagrożony KOSYNIERÓW - TYSIĄCLECIA LUDOWA - SOBIESKIEGO Rys.2.7 Poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego wg liczby wypadków drogowych na skrzyżowaniach Rumi w latach TRAFIK s.c r 12

21 Rys.2.8 Lokalizacja wypadków drogowych w Rumi w latach Identyfikacja problemów Wypadki, za które główną winę ponosi kierujący pojazdem, stanowią 67% ogólnej liczby wypadków w Rumi. W 78 wypadkach drogowych spowodowanych przez kierowcę zginęło 9 osób (64% ogółu ofiar śmiertelnych), a 86 zostało rannych (72% wszystkich ofiar rannych). Najczęściej rejestrowany błąd kierowców to nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu z tej przyczyny dochodzi do 1/3 wypadków drogowych z winy kierowcy (28 wypadków drogowych, 31 ofiar rannych, 2 ofiary śmiertelne). Regularnymi powodami wypadków z winy kierującego są również: niedostosowana do warunków ruchu drogowego prędkość (14 wypadków, 13 ofiar rannych, 5 ofiar śmiertelnych), nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu (13 wypadków, 12 rannych, 2 ofiary śmiertelne) oraz niezachowanie bezpiecznej odległości między TRAFIK s.c r 13

22 pojazdami (13 wypadków, 19 rannych). Rozkład liczby wypadków z winy kierowcy z podziałem na przyczyny przedstawiono na rys Piesi uczestnicy ruchu spowodowali 28 wypadków drogowych (24% ogólnej liczby wypadków) w wypadkach tych zginęły 3 osoby, 25 odniosło obrażenia. Główną przyczyną wypadków z winy pieszego (rys.2.10) jest nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem (16 wypadków, 16 rannych). Wypadki z udziałem pieszych o najcięższych skutkach to wypadki, których przyczyną było wejście przez pieszego na jezdnię przy czerwonym świetle 5 ofiar śmiertelnych na 6 odnotowanych wypadków drogowych. Najczęstszą konsekwencją w/w wymienionych błędów (zarówno ze strony kierowców jak i pieszych) były wypadki związane z najechaniem na pieszego, które stanowią 36% ogólnej liczby wypadków drogowych w Rumi. Są to jednocześnie zdarzenia o najcięższych skutkach 38 ofiar rannych (32% wszystkich rannych), 5 ofiar śmiertelnych (36% ogólnej liczby ofiar śmiertelnych). Dalsza analiza wypadków pod kątem rodzaju zdarzenia wskazała na regularne występowanie wypadków typu: zderzenie pojazdów boczne (34 wypadki, 38 rannych, 2 ofiary śmiertelne), zderzenie pojazdów tylne (14 wypadków, 21 rannych), zderzenie pojazdów czołowe (11 wypadków, 10 rannych, 3 ofiary śmiertelne). Rozkład liczby wypadków i ofiar według rodzaju zdarzenia w analizowanym 5-letnim okresie przedstawiono na rys Rozkład liczby wypadków drogowych z winy kierowcy Nieudzielenie pierszeństwa przejazdu Nadmierna prędkość Nieudzielenie pierszeństwa pieszemu Niezachowanie bezp. odległości Nieprawidłowe manewry Inne Liczba Przyczyny wypadków drogowych Rys.2.9 Rozkład wypadków drogowych wg przyczyny w Rumi w latach Sprawca kierowca TRAFIK s.c r 14

23 Rozkład liczby wypadków drogowych z winy pieszego Liczba Nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem Wejście na czerownym świetle Nieostrożne wejście na jezdnę zza przeszkody Przekraczanie w miejscu niedozwolonym Inne Przyczyny wypadków drogowych Rys.2.10 Rozkład wypadków drogowych wg przyczyny w Rumi w latach Sprawca pieszy Rozkład wypadków drogowych i ofiar wg rodzaju zdarzenia Liczba wypadki ranni Najechanie na pieszego Zderzenie boczne Zderzenie tylne Zderzenie czołowe Najechanie na nieuruchomiony pojazd Inne Wywrócenie się pojazdu Najechanie na słup, znak Najechanie na drzewo Najechanie na barierę ochronną ofiary śmiertelne Rodzaj zadarzenia Rys.2.11 Rozkład liczby ofiar i wypadków drogowych wg rodzaju zdarzenia w Rumi w latach Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego piesi Z uwagi na duży udział wypadków typu najechanie na pieszego (ponad 1/3 ogółu wypadków w Rumi), przeprowadzono analizę tych wypadków pod kątem głównych przyczyn ich występowania oraz dokonano lokalizacji ulic szczególnie niebezpiecznych. W tablicy 2.3 TRAFIK s.c r 15

24 zestawiono dane o wypadach i ofiarach wypadków z uwzględnieniem przyczyn występowania wypadków, a na rys przedstawiono procentowy rozkład wypadków i ofiar wg przyczyny. Do wypadków typu najechanie na pieszego dochodzi w Rumi najczęściej z następujących powodów: nieostrożne wejście przed jadącym pojazdem 15 wypadków (ponad 1/3 ogółu wypadków typu najechanie na pieszego), 15 ofiar rannych (40% wszystkich rannych), nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu 13 wypadków, stanowiących 31% wszystkich wypadków typu najechanie na pieszego. W wypadkach tych zginęły 2 osoby (40% ogółu ofiar śmiertelnych), a 12 osób odniosło obrażenia (32% ogółu ofiar rannych). Przyczyny wypadków o najcięższych skutkach, poza nieudzieleniem pierwszeństwa przejazdu (2 ofiary śmiertelne), to: przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym (2 ofiary śmiertelne) oraz wejście na jezdnię przy czerwonym świetle (1 ofiara śmiertelna). Tablica 2.3 Zestawienie danych o wypadkach drogowych i ofiarach wypadków wg przyczyn. Wypadki typu najechanie na pieszego, lata Przyczyna Wypadki Ranni Ofiary śmiertelne Ofiary Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Nieostrożne wejście na jezdnię: przed jadącym pojazdem 15 35, ,47 0 0, ,88 Nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu 13 30, , , ,56 Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle 6 14, , , ,95 Nieostrożne wejście na jezdnię: zza pojazdu, przeszkody 3 7,14 3 7,89 0 0,00 3 6,98 Nieprawidłowe: cofanie 2 4,76 2 5,26 0 0,00 2 4,65 Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym 2 4,76 0 0, ,00 2 4,65 Zatrzymanie, cofnięcie się 1 2,38 1 2,63 0 0,00 1 2,33 Suma , , , ,00 Rozkład wypadków i ofiar typu najechanie na pieszego [%] 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Nieostrożne wejście na jezdnię: przed jadącym pojazdem Nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle Nieostrożne wejście na jezdnię: zza pojazdu, przeszkody Nieprawidłowe: cofanie Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym Zatrzymanie, cofnięcie się wypadki ranni ofiary śmiertelne Rodzaj zdarzenia Rys.2.12 Procentowy rozkład liczby ofiar i wypadków drogowych wg dnia tygodnia w Rumi w latach TRAFIK s.c r 16

25 Na rys pokazano klasyfikację ulic miasta Rumi pod kątem poziomów bezpieczeństwa. Poziomy te określono na podstawie liczby wypadków typu najechanie na pieszego występujących w latach Z analiz wynika, co następuje: ulice Starowiejska, Dąbrowskiego, Grunwaldzka i Sobieskiego są ulicami zaklasyfikowanymi jako ulice o poziomie BRD niebezpiecznym, gdzie liczba wypadków przypadających na ulicę jest większa bądź równa 6. Łącznie na omawianych ulicach miało miejsce 27 wypadków drogowych (stanowią one ponad 64% ogólnej liczby wypadków typu najechanie na pieszego). W wypadkach tych rannych zostało 25 osób, 3 odniosły obrażenia śmiertelne. Ofiary śmiertelne odnotowano w ciągu drogi krajowej DK6 (ulica Sobieskiego 2 of. śmiertelne, ulica Grunwaldzka 1 of. śmiertelna). ulice, których poziom BRD określono jako zagrożony (liczba wypadków jest większa od średniej liczby wypadków przypadającej na ulicę), to ulica Sabata i ulica Kosynierów. Na ulicach tych odnotowano analogicznie 4 i 3 wypadki drogowe, przy czym na ulicy Kosynierów miał miejsce wypadek, w którym zginęła 1 osoba. na ulicy Żwirki i Wigury w pojedynczym zdarzeniu (poziom BRD względnie bezpieczny) odnotowano 1 ofiarę śmiertelną. Rozkład liczby wypadków typu najechanie na pieszego - poziomy bezpieczeństwa Liczba poziom niebezpieczny poziom zagrożony poziom względnie bezpieczny Ulica Rys.2.13 Poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego wg liczby wypadków drogowych na ulicach Rumi w latach Rodzaj wypadku najechanie na pieszego. TRAFIK s.c r 17

26 2.4 Obszary krytyczne sieci wymagające podjęcia działań Pomimo przeprowadzenia w ostatnich latach modernizacji wielu ulic, nadal często występującymi mankamentami pozostają: niedostosowanie geometrii skrzyżowań (brak kanalizacji ruchu) i organizacji ruchu na skrzyżowaniach, gdzie znacznie wzrósł poziom natężenia ruchu, mała skala stosowania urządzeń segregacji ruchu (np. zatoki parkingowe, zatoki autobusowe) i uspokajania ruchu, zły stan nawierzchni utwardzonej na wielu wewnątrzosiedlowych ulicach lokalnych oraz brak nawierzchni twardych na około 55 km ulic, zbyt duża dostępność do ulic klasy Z i wyższych, na wybranych ulicach klasy Z występuje nagromadzenie i mieszanie się funkcji ruchowych oraz obsługi otoczenia drogi (usługi, handel) oraz wzmożone parkowanie. Obecny układ uliczny i cechy poszczególnych jego elementów nie stwarzają odpowiednich warunków dla skutecznej redukcji uciążliwości ruchu tranzytowego i ciężarowego oraz wypadków drogowych. Bariera przestrzenna, jaką jest linia kolejowa utrudnia przemieszczanie się pieszo i rowerem pomiędzy miejscami zamieszkania i pracy, skłania do częstego, nielegalnego przekraczania linii kolejowej na dzikich przejściach. Poniżej przedstawiono miejsca krytyczne, na których zarejestrowano najwięcej zdarzeń mogących powstawać z uwagi na złą organizacje ruchu w stosunku do natężeń, złą geometrię i organizację ruchu na skrzyżowaniach oraz zbyt dużą dostępność do drogi: ulica Grunwaldzka i Sobieskiego na ulicach występuje największa liczba zdarzeń drogowych w mieście, ulica Starowiejska na ulicy występuje znaczna liczba zdarzeń drogowych (porównywalna z liczbą zdarzeń na drodze krajowej, na której występuje znacznie większe natężenie ruchu pojazdów) należy szukać sposobu ograniczenia dostępności oraz identyfikować miejsca zagrożeń działania te są niezbędne w perspektywie realizacji OPAT, kiedy to na ul. Starowiejskiej natężenie ruchu drogowego się zwiększy, ulica Dąbrowskiego na ulicy występuje znaczna liczba zdarzeń drogowych należy szukać sposobu ograniczenia dostępności, zawężać rozległe wjazdy na parkingi, zawężać przekroje oraz identyfikować miejsca zagrożeń; są to działania niezbędne w perspektywie stałego rozwoju handlu i usług przy tej ulicy, ulica Kosynierów na ulicy występuje znaczna ilość zdarzeń drogowych (w tym 3 ofiary śmiertelne) wizja lokalna nie wykazała rażących wad infrastruktury, należy więc wykonać analizę szczegółową poziomu bezpieczeństwa ruchu w celu TRAFIK s.c r 18

27 identyfikacji problemu. Mając na uwagę przedłużenie ul. Kosynierów do ul. Obwodowej w Redzie należy spodziewać się zwiększenia natężenia ruchu drogowego oraz tendencji wzrostowej częstości zdarzeń drogowych, skrzyżowanie ulic Gdańska Pomorska: na skrzyżowaniu występuje największa liczba wypadków spośród wszystkich skrzyżowań w mieście. Wizja lokalna wykazała błędy w organizacji ruchu drogowego. Należy pilnie zainstalować sygnalizację świetlną lub zmienić geometrię skrzyżowania, skrzyżowania ulic Dąbrowskiego - Starowiejska, Tysiąclecia Różana, Starowiejska Wybickiego: na skrzyżowaniach miały miejsce po 3 wypadki, należy wykonać szczegółowa analizę bezpieczeństwa ruchu drogowego w celu identyfikacji problemów. Na rys zaznaczono także skrzyżowania, które wskazane zostały przez mieszkańców (na podstawie doświadczenia) jako niebezpieczne. Wymieniono cztery skrzyżowania: Kosynierów Starowiejska - I DWP - Dębogórska, Dąbrowskiego - Starowiejska, Dąbrowskiego - Piłsudskiego, Batorego Kamienna - Młyńska. TRAFIK s.c r 19

28 Rys.2.14 Ulice i skrzyżowania w sieci ulicznej Rumi o największym zagrożeniu wypadkowym TRAFIK s.c r 20

29 3. KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY 3.1 Planowany rozwój sieci Położenie Rumi w obszarze trójmiejskiego obszaru metropolitalnego, będącego ważnym węzłem w systemie transportowym województwa pomorskiego powoduje, że układ transportowy Rumi bezpośrednio lub pośrednio ma elementy infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadlokalnym, w tym: linię kolejową znaczenia państwowego nr 202 (Gdańsk Gł. Gdynia Gł. Słupsk Stargard Szczeciński) i nr 228 (Rumia Gdynia Port Oksywie) z przystankami Rumia i Rumia Janowo, drogę krajowa nr 6 (Goleniów Gdynia Łęgowo) i drogę wojewódzka nr 100 (Rumia Kazimierz Kosakowo). W odniesieniu do tej rangi infrastruktury transportowej na obszarze Rumi, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego przewiduje: budowę Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej w klasie drogi GP jako drogi ważnej dla obsługi województwa pomorskiego, główną rolę linii kolejowej nr 202 w obsłudze przewozów regionalnych. W Strategii Rozwoju Rumi wskazuje się kilka kierunków działań priorytetowych, służących poprawie funkcjonowania transportu w Rumi, m. in.: budowę/przebudowę połączeń równoległych do głównego ciągu drogowego, w tym przedłużenie ulic: Kosynierów do Obwodowej w Redzie i Partyzantów do Redy oraz przebudowa drogi od ul I Dywizji WP do Dębogórza (wzdłuż granicy miasta) budowę i modernizację ulic gminnych, usprawnienie publicznego transportu autobusowego, tworzenie stref ruchu uspokojonego (w osiedlach mieszkaniowych), minimalizowanie skutków bariery przestrzennej poprzez tworzenie dodatkowych połączeń pieszych i samochodowych przez tory kolejowe, poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie uciążliwości drogi nr 6, budowę sieci dróg rowerowych wzdłuż wszystkich ważniejszych ulic miejskich i w kierunku sąsiednich gmin. TRAFIK s.c r 21

30 Biorąc pod uwagę wszystkie obiektywne uwarunkowania opisane w poprzednich rozdziałach, należy przyjąć następujące zasady rozwoju i modernizacji układu ulicznego miasta Rumi 1 : stworzenie zhierarchizowanego układu ulic z dostosowaniem ich roli w układzie transportowym miasta, rangi i charakteru obszaru, przez który przebiegają, ograniczenie ruchu tranzytowego (zwłaszcza ciężarowego) dla poprawy warunków środowiska mieszkalnego i redukcji emisji spalin i hałasu drogowego, stworzenie dogodniejszych warunków dla ruchu pieszego, rowerowego i środków transportu zbiorowego, utworzenie dodatkowego przystanku kolejowego SKM w rejonie Białej Rzeki wraz powiązaniem pomiędzy ul. Grunwaldzką a ul. Cegielnianą, wyodrębnienie stref ruchu uspokojonego w miejscach wzmożonego ruchu pieszego, intensywnej zabudowy mieszkaniowej i w miejscach szczególnie niebezpiecznych, uporządkowanie parkowania w centralnej części miasta i w osiedlach mieszkaniowych, uporządkowanie dostępu do ulic w dostosowaniu do ich klas i funkcji (sukcesywne ograniczanie na ulicach zbiorczych swobodnego parkowania, zjazdów indywidualnych, skrętów w lewo itp.). W odniesieniu do sieci ulicznej należy założyć, że podstawowy układ ulic w najbliższych dekadach tworzyć będą: planowana droga główna ruchu przyspieszonego - Obwodnica Północna Aglomeracji Trójmiejskiej OPAT GP 2/2; w ciągu tej drogi na obszarze miasta Rumi planowane są dwa węzły: z ul. I Dywizji Wojska Polskiego (węzeł Lotnisko ) i z ul. Dębogórską (węzeł Dębogórze ); istniejąca droga główna (w ciągu drogi krajowej nr 6) GP 2/2, a po wybudowaniu OPAT G2/2 przebiegająca ulicami: ul. Sobieskiego 2/2 i ul. Grunwaldzka 2/2. istniejące ulice zbiorcze: ul. I Dywizji Wojska Polskiego Z1/2, ul. Starowiejska Z1/2, ul. Gdańska Z1/2, ul. Pomorska Z1/2, ul. Dębogórska Z1/2, ul. Kosynierów Z1/2, ul. Partyzantów Z1/2, ul. Kościuszki Z1/2, ul. Ceynowy Z1/2, ul. Żwirki i Wigury (od ul. Kosynierów do ul. Ceynowy) Z1/2, ul. Towarowa Z1/2, ul. Cegielniana Z1/2; planowane ulice zbiorcze: połączenie ul. Piłsudskiego z ul. Sobieskiego (Z1/2) z przejazdem pod linią kolejową (połączenie wymaga budowy wiaduktu kolejowego); połączenie ul. Grunwaldzkiej z ul. Cegielnianą z przejazdem pod linią kolejową, 1 Zapis ten jest ujęty w projekcie Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Rumi TRAFIK s.c r 22

31 stanowiące jednocześnie dojście/dojazd do planowanego w Studium przystanku kolejowego SKM Biała Rzeka (połączenie wymaga budowy wiaduktu kolejowego) lokalizacja nowego przystanku SKM powinna być rozpatrywana w kontekście obsługi transportowej terenów rozwojowych o ponadlokalnych funkcjach usługowohandlowych; połączenie ul. Kosynierów z ul. Obwodową w Redzie i przedłużenie ul. Partyzantów do Redy. W układzie obsługującym niezbędne jest uzupełnienie układu ulic lokalnych (poprzez ich rozbudowę lub przebudowę) na połączeniach: od ul. Partyzantów do ul. Kosynierów poprzez ul. Jeziorną, od ul. Włókienniczej do ul. Sobieskiego (na granicy z Gdynią) poprzez ul. Rybaków i ul. Garbarską, od ul. I Dywizji WP do Dębogórza (wzdłuż granicy miasta). W przypadku likwidacji przejazdu kolejowego wzdłuż ul. Zbychowskiej (lub jego permanentnego zamykania wskutek wzmożonego ruchu kolejowego) niezbędna jest budowa przy ul. Hodowlanej kładki lub tunelu dla pieszych przez linię kolejową. W przypadku ograniczenia ruchu kołowego na odcinku ul. Dąbrowskiego (od ul. Starowiejskiej do ul Piłsudskiego) w celu utworzenia w tym miejscu strefy ruchu pieszego, w ramach zmian organizacji ruchu niezbędne jest dostosowanie ulic Abrahama i Wybickiego do zmian natężenia ruchu i prowadzenie linii autobusowych. W układzie tras rowerowych zakłada się utrzymanie i rozwój: regionalnej trasy rowerowej nr 113 Rumia Wejherowo Choczewo o przebiegu: od dworca kolejowego w Rumi ul. Sobieskiego, ul. Sabata, ul. Batorego, ul. Św. Józefa, ul. Zielarską, ul. Łąkową do ul. Kamiennej, międzygminnych tras rowerowych: trasy Gdynia - Rumia o przebiegu od ul. Morskiej z Gdyni, szlakiem turystycznym przez teren leśny do połączenia z trasa rowerową nr 113 w ul. Batorego, trasy Rumia-Osłonino-Rzucewo (w gminie Puck) o przebiegu od Dworca PKP w Rumi, ul. Starowiejską (istniejąca droga rowerowa), ul. I. Dywizji Wojska Polskiego do wsi Kazimierz oraz trasy Rumia Reda ulicami: Towarowa- Cegielniana, Lokalnych tras rowerowych: istniejące drogi rowerowe wzdłuż ulicy Dębogórskiej (od ul. Gdańskiej) i dalej wzdłuż ulicy Kosynierów (do ul. Zapolskiej), wzdłuż ul. Ceynowy i Żwirki i Wigury, wzdłuż ulicy Dąbrowskiego od granicy gminy do ul. Piłsudskiego, wzdłuż ulic Piłsudskiego, Gdyńskiej i Częstochowskiej, TRAFIK s.c r 23

32 Poza tym planuje się urządzenie tras rowerowych łączących osiedla mieszkaniowe z terenami rekreacyjnymi; ze względu na barierę, jaką stanowi główny ciąg komunikacyjny (magistrala kolejowa i droga krajowa nr 6) przeprowadzenie dróg rowerowych w kierunku północ południe jest zadaniem kosztownym i wymaga szczegółowej analizy jego wykonalności. TRAFIK s.c r 24

33 Rys 3.1 Rumia planowany układ uliczny TRAFIK s.c r 25

34 3.2 Identyfikacja zakresu usprawnień elementów sieci Na podstawie przeprowadzonych analiz Autorzy wskazują, konieczność realizacji usprawnień istniejących elementów sieci. Z uwagi na poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego należy szukać usprawnień na: ulicach: Sobieskiego, Grunwaldzka, Starowiejska, Dąbrowskiego, Kosynierów, skrzyżowaniach: Pomorska Gdańska, Starowiejska Wybickiego, Tysiąclecia Różana, Dąbrowskiego Starowiejska. Z uwagi na konieczność poprawy warunków ruchu, przepustowości i organizacji ruchu drogowego należy szukać usprawnień na: ulicy Dębogórskiej - ograniczanie dostępności do drogi i poprawa organizacji ruchu drogowego na skrzyżowaniach w perspektywie przekształcenia się tej ulicy w główny dojazd do Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, po jej wybudowaniu, ulicy Kosynierów po połączeniu z ul. Obwodową w Redzie zmieni się natężenie i charakter ruchu drogowego należy dostosować geometrię i organizację ruchu drogowego do spodziewanych natężeń, ulicy Dąbrowskiego ulica w stanie istniejącym obsługuje mieszane funkcje: obsługa otoczenia drogi (mieszkaniowa, ale przede wszystkim funkcje usług i handlu), przeprowadzenie tranzytowego natężenia ruchu (Rumia Rumia, Rumia Gdynia), parkowanie przylegające do drogi oraz obsługa wzmożonego ruchu pieszego związanego z handlem i usługami. Zaleca się wydzielenie odcinka ulicy Dąbrowskiego (od ul. Starowiejskiej do ul. Piłsudskiego) i zamknięcie przejazdu tranzytowego na tym odcinku (z wyłączeniem transportu zbiorowego i taxi). skrzyżowaniach: Dębogórska Ceynowy I Dywizji Wojska Polskiego Kosynierów Starowiejska, Dąbrowskiego Piłsudskiego, systemie Park&Ride w obszarze SKM Rumia Janowo wizja lokalna wykazała duże potrzeby organizacji systemu Park&Ride w tym obszarze. 3.3 Koncepcja stref ruchu Współcześnie racjonalnym postępowaniem w odniesieniu do układu ulicznego jest większa niż dotychczas dbałość o zachowanie klarownej funkcji poszczególnych jej fragmentów, tworząc strefy ruchu o jasno sprecyzowanych relacjach między funkcją transportową i mieszkaniową (rezydencjalną). Mieszanie w układach lokalnych ruchu lokalnego i tranzytowego (międzystrefowego) rodzić będzie coraz więcej problemów związanych z uciążliwością i brakiem bezpieczeństwa. Odnosząc się do każdej strefy osobno, możliwe jest ustalenie jednolitych wymagań transportowych, zakresu dostępności TRAFIK s.c r 26

35 różnych rodzajów ruchu, spójnej organizacji ruchu, w tym wprowadzanie obszarowych ograniczeń prędkości i środków uspokojenia ruchu. Utworzenie stref ruchu uspokojonego pozwoli na redukcję ruchu tranzytowego przez obszary mieszkalne, co przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawi warunki środowiskowe. W strefach ruchu zaleca się wprowadzić organizację ruchu z zgodnie z zasadami stref tempo 30 lub stref zamieszkania Dla podkreślenia centralnej (śródmiejskiej) funkcji rejonu skrzyżowania ulic Dąbrowskiego i Starowiejskiej korzystnym rozwiązaniem może być ograniczenie ruchu na odcinku ul. Dąbrowskiego od ul. Starowiejskiej do ul. Piłsudskiego, co jednak wymaga zmian organizacji ruchu w tym rejonie, a także budowy nowego połączenia ul. Piłsudskiego do ul. Sobieskiego, jak i udrożnienia przejazdu ul. Piłsudskiego do ul. Dębogórskiej. Ograniczenie ruchu nie obowiązywałoby ruchu autobusów transportu miejskiego, rowerów i taxi. Zabudowa miasta Rumia charakteryzuje się głównie zabudową mieszkalną, w większości jest to zabudowa składająca się z domów jednorodzinnych. Przez miasto przebiega trasa tranzytowa DK 6, a pozostała część sieci ulicznej miasta to głównie ulice o znaczeniu lokalnym. W celu zapewnienia mieszkańcom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności pieszym i rowerzystom oraz z uwagi na potrzeby transportowe mieszkańców, zaproponowano obszarowe ograniczenia prędkości Istniejące organizacja ruchu Określono lokalizację ulic o istniejącym ograniczeniu prędkości oraz wyznaczono istniejące strefy ograniczenia prędkości do 30 km/h. Na rys.3.2 kolorem fioletowym zaznaczono strefy obszarowego ograniczenia prędkości w Rumi. Wjazd do strefy oznaczony jest znakiem B-43, natomiast wyjazd ze strefy B-44. Ulice ograniczające strefę nie zaliczają się do obszaru strefy ograniczonej prędkości. W Rumi obecnie występują następujące strefy ograniczenia prędkości: Strefa I Ograniczona ulicami: Gdańską, Dąbrowskiego, Piłsudskiego, od strony południowej strefa ograniczona jest linią kolejową. Strefa II TRAFIK s.c r 27

36 Ograniczona ulicami: Dębogórską, I Dywizji Wojska Polskiego i ul. Mostową. W skład strefy wchodzą następujące ulice: Świętopełka do skrzyżowania z ul. Mostową, ul. Kościelną, ul. Lipową do skrzyżowania z ul. Mostową, ul. Cmentarną, ul. Subisława. Strefa III Ograniczona ulicami Gdańską i Pomorską. Początek strefy wyznacza skrzyżowanie tych ulic, natomiast koniec strefy znajduje się na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej z ul. Katowicką oraz ul. Katowickiej z ul. Stoczniowców. Strefa IV Ograniczona ulicami Starowiejska, Dębogórska, Wybickiego i Derdowskiego. Strefa V Odcinek ul. Pułaskiego od skrzyżowania z ul. Wybickiego do skrzyżowania z ul. Miłosza. Odcinek ul. Piłsudskiego - od skrzyżowania z ul. Pucką do skrzyżowania z ul. Targową. Do strefy wlicza się w całości ulica Targowa. Strefa VI Ograniczona ulicami: Ceynowy oraz Starowiejska. Do strefy w całości zaliczają się ulice: Chrobrego, Kwiatowa, Słoneczna ora Asnyka. Strefa VII Do strefy włączony jest odcinek ul. Batorego od skrzyżowania z ul. Zielarską do skrzyżowania z ul. Chmielną, odcinek ul. Zielarskiej od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Kamienną. Natomiast w całości w strefie zawierają się ulice: Podmokła, Chmielna, Zdrojowa. Na mapie zaznaczono także ulice, na których występują ograniczenia prędkości do 20, 30 i 40 km/h. Ograniczenia te oznaczone są znakami B-33. Na rys. 3.2 ulice te zostały zaznaczone kolorem ciemno fioletowym Proponowane strefy ograniczenia prędkości do 30 km/h Strefy ograniczenia prędkości Zaproponowano 15 stref obszarowego ograniczenia prędkości. Granice stref wyznaczono w oparciu o hierarchizację sieci ulicznej miasta. Ograniczeniem prędkości objęta została większość ulic lokalnych i dojazdowych. Granice pomiędzy strefami wyznaczają ulice o wyższej klasie niż lokalna i nie zawierają się w strefie ograniczenia prędkości. Ulice zostały sklasyfikowane i zaznaczone na mapie według poniższego podziału: GP Głowna przyśpieszona, G Głowna, TRAFIK s.c r 28

37 Z Zbiorcza, L ważniejsze lokalne i dojazdowe. STUDIUM TRANSPORTOWE MIASTA RUMIA Kolorem jasno zielonym (rys. 3.2) zaznaczono proponowane strefy ograniczenia ruchu do prędkości 30 km/h. Ograniczeniem została objęta większość ulic o znaczeniu lokalnym. Zidentyfikowano punkty, w których należy zastosować szczególne środki uspokojenia ruchu. Są to przejścia dla pieszych, które znajdują się w pobliżu obiektów specjalnych. Do obiektów tych zaliczono: szkoły, przedszkola, domy opieki miejsca, w pobliżu których poruszają się dzieci, osoby starsze oraz osoby o ograniczonej percepcji. Są to obszary wymagające szczególnego nacisku na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na rys. 3.2 obiekty specjalne zaznaczone są kolorem granatowym i czerwonym. Obecnie oznakowanie jakie występuje przed ww. przejściami dla pieszych to oznakowanie pionowe D-6 (przejście dla pieszych) oraz T-27 ( Agatka ) oraz oznakowanie poziome P-10 (zebra). Wskazano również obiekty, do których dojazd nie powinien być spowalniany i utrudniany przez fizyczne przeszkody i szykany - przychodnie zdrowotne oraz straż pożarną. TRAFIK s.c r 29

38 Rys. 3.2 Strefy uspokojenia ruchu w Rumi - stan istniejący i planowany TRAFIK s.c r 30

39 Wykaz obiektów zaznaczonych na mapie (Rys. 3.2): Obiekty specjalne: Poniżej przedstawiono aktualnie zidentyfikowane obiekty specjalne takie jak: obiekty szkolne, straż pożarną, szpitale/przychodnie zdrowia, domy opieki. Podobnymi zasadami należy objąć obiekty, które nie zostały zidentyfikowane lub takie, które powstaną w przyszłości. Szkoły oznaczone kolorem granatowym: Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1, im. Józefa Wybickiego - ul. Kościelna 6 Szkoła Podstawowa Nr 6, im. Aleksandra Majkowskiego - ul. Sienkiewicza 30 Szkoła Podstawowa Nr 9, im. Kapitana Borchardta - ul. Stoczniowców 6 Szkoła Podstawowa Nr 10 - ul. Górnicza 19 Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna - ul. Kujawska 8a Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek - ul. Ceynowy 24 Gimnazja Gimnazjum Nr 1 - ul. Rodziewiczówny 10 Gimnazjum Nr 2 - ul. Świętojańska 11 Gimnazjum Nr 4 - ul. Batorego 29 Ekologiczne Gimnazjum Społeczne - ul. Kujawska 8a Gimnazjum Salezjańskie - ul. Świętojańska 1 Szkoły Ponadgimnazjalne II Liceum Ogólnokształcące, im. Józefa Korzeniowskiego - ul. Stoczniowców 6 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - ul. Starowiejska 4 I Liceum Ogólnokształcące, im. Książąt Pomorskich L.O. dla Dorosłych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, im. Hipolita Roszczynialskiego - ul. Świętojańska 1 Technikum dla Młodzieży Zasadnicza Szkoła Zawodowa Szkoła Policealna - ul. Grunwaldzka 57 Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące - ul. Świętojańska 1 Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego - ul. Sabata 12 Szkoła Podstawowa Nr 2 Specjalna Gimnazjum Nr 3 Specjalne Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy TRAFIK s.c r 31

40 Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rumi - ul. Pomorska 3 Ognisko Wychowawcze, im. K. Lisieckiego Dziadka - ul. Gdańska 2 Pomorska Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna - ul. Krakowska 11 Przedszkola oznaczone kolorem granatowym: Słoneczna Jedynka przedszkole nr 1 - ul. Rodziewiczówny 4 Bajka przedszkole nr 2 - ul. Kościelna 8 Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek - ul. Ceynowy 24 Iskierka Przedszkole Niepubliczne - ul. Dokerów 5 Przedszkole Prywatne Żagielek - ul. Żeromskiego 6 Przedszkole Niepubliczne Rezydencja Malucha - ul. Wybickiego 2 Przedszkole Niepubliczne Janowiaczek s.c. - ul. Pomorska 27 Przedszkole Niepubliczne Wiosna Smerfów - ul. Gdyńska 13 Przedszkole Pod Topolą - ul. Leśna 4 Skrzat Przedszkole Niepubliczne - ul. Sopocka 6 Niepubliczne Przedszkole Puchatek - ul. Świętojańska 5 Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie - ul. Kosynierów 79 Przedszkole Niepubliczne Junior - ul. Filtrowa 10/19 Niepubliczny Punkt Przedszkolny Maluszkowo - ul. Żeromskiego 32a Niepubliczny Punkt Przedszkolny z Grupą Integracyjną Kraina Bajek - ul. Marmurowa 8 Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina - ul. Kazimierza Wielkiego 35 Domy opieki oznaczone kolorem czerwonym: Dom Seniora Viktoria - Partyzantów 64, Dom Seniora - Biała 6, Dom Seniora "Perla" - Zbychowska 29, Dom Seniora W Dolinie Zagórzanki - Łąkowa 27A, Dom Opieki Wileńska - Wileńska 58. Obiekty, przy których powinna zostać zachowana odpowiednia prędkość dojazdowa: Straż Pożarna oznaczona kolorem pomarańczowym: Państwowa Straż Pożarna w Rumi pl. Kaszubski 1. Przychodnie oznaczone kolorem niebieskim: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr1 - ul. Derdowskiego 23 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr3 Provita Medica - ul. Katowicka 16 TRAFIK s.c r 32

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA CHARAKTERYSTYKA ŚRÓDMIEŚCIA PołoŜenie centrum na tle

Bardziej szczegółowo

Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach samorządowych

Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach samorządowych Konferencja Naukowo Techniczna MIASTO I TRANSPORT 2008 Bezpieczny system transportowy Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach

Bardziej szczegółowo

Chojnicko Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny

Chojnicko Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny Chojnicko Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach wraz z budową węzła na drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Rozwój metropolitalnego układu transportowego

Rozwój metropolitalnego układu transportowego Rozwój metropolitalnego układu transportowego Wnioski z analiz diagnostycznych do Strategii Transportu i Mobilności Lech Michalski Politechnika Gdańska Horyzont 2020 Plany transportowe (Gdańsk, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE Wybierz interesujący temat: OBSZAR ZABUDOWANY DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ, URZĄDZENIA REJESTRUJĄCE PORZUSZANIE SIĘ PO DROGACH DLA ROWERÓW MOŻLIWOŚĆ CZY OBOWIĄZEK?

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WOJEWÓDZTWO POMORSKIE RAPORT BRD 2009 CZĘŚĆ II OCENA SYSTEMU BRD Gdańsk, kwiecień 2010 Opracowanie wykonano na zlecenie Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Kody. KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa

Kody. KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa Kody KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa KOD Obszar 1 Obszar zabudowany 2 Obszar niezabudowany KOD Odcinek 1 Odcinek

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA C G M PROJEKT Sp. z o.o., 04-691 Warszawa, ul. Wapienna 25 Inwestor: Przedmiot opracowania: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Standardy dla dróg rowerowych dobre i złe rozwiązania. Dr inż. Tadeusz Kopta Departament Studiów GDDKiA tkopta@krakow.gddkia.gov.

Standardy dla dróg rowerowych dobre i złe rozwiązania. Dr inż. Tadeusz Kopta Departament Studiów GDDKiA tkopta@krakow.gddkia.gov. Standardy dla dróg rowerowych dobre i złe rozwiązania Dr inż. Tadeusz Kopta Departament Studiów GDDKiA tkopta@krakow.gddkia.gov.pl Podstawowe definicje Droga rowerowa (pieszo-rowerowa)[1]: droga przeznaczona

Bardziej szczegółowo

chodnik odsunięty od jezdni miejscowo zmniejszony gdy jest tylko ruch pieszy 1* 44 ust.4

chodnik odsunięty od jezdni miejscowo zmniejszony gdy jest tylko ruch pieszy 1* 44 ust.4 WARUNKI TECHNICZNE JAKIMI POWINNY ODPOWIADAĆ DROGI PUBLICZNE GMINNE Tabela 1 L.p Klasa drogi Szerokość jezdni wymagana Szerokość jezdni min. Podstawa prawna 1 Z -zbiorcza 2x 3 m = 6,00 m 2x2,75 m = 5,50

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ PLANOWANEGO OBIEKTU PRZY UL. 3 LIPY W GDAŃSKU

ANALIZA OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ PLANOWANEGO OBIEKTU PRZY UL. 3 LIPY W GDAŃSKU trafik Biuro Konsultacyjno-Projektowe Inżynierii Drogowej "TRAFIK" s.c. dr inż. Kazimierz Jamroz dr inż. Lech Michalski ul. Karłowicza 20 80-275 Gdańsk tel./ fax. 058-346-13-69 NIP: 584-10-26-673 Regon:

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt uspokojenia ruchu MIASTECZKO HOLENDERSKIE w Puławach.

Projekt uspokojenia ruchu MIASTECZKO HOLENDERSKIE w Puławach. IV Międzynarodowe Targi Infrastruktura, Warszawa, 6 października 2006 r. Projekt uspokojenia ruchu MIASTECZKO HOLENDERSKIE w Puławach. Marek Wierzchowski Krajowy konsultant ds. inżynierii ruchu Skuteczne

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie -

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie - Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie - druk senacki nr 896 Posiedzenie senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OBWODNICY MIASTA WŁOSZCZOWA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 WRAZ Z POŁĄCZENIEM Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 742 I NR 785

BUDOWA OBWODNICY MIASTA WŁOSZCZOWA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 WRAZ Z POŁĄCZENIEM Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 742 I NR 785 BUDOWA OBWODNICY MIASTA WŁOSZCZOWA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 WRAZ Z POŁĄCZENIEM Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 742 I NR 785 OPIS WARIANTÓW INWESTYCYJNYCH POZNAŃ, MAJ 2015 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje...

Bardziej szczegółowo

ROZPOZNANIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA LEWOSKRĘTU Z DROGI KRAJOWEJ NR 5 w m. Kryniczno.

ROZPOZNANIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA LEWOSKRĘTU Z DROGI KRAJOWEJ NR 5 w m. Kryniczno. ROZPOZNANIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA LEWOSKRĘTU Z DROGI KRAJOWEJ NR 5 w m. Kryniczno.. Opracował : EGZ. NR 1 Opis techniczny. 1. Cel opracowania. Celem opracowania jest sprawdzenie możliwości wykonania dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe

Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe Michał Beim Piotr Cupryjak Plan wystąpienia 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020

Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020 Samorządowa jednostka organizacyjna Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020 INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO 1 Plan prezentacji: 1. Informacje o projekcie DPR 2014-2020

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD

DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD Gdańsk, grudzień 2010 r. Egz. nr... Projekt wykonały Połączone Zespoły Autorskie Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej jako Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT Lęborski

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO CENTRUM MIASTA Referat wprowadzający

WYTYCZNE KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO CENTRUM MIASTA Referat wprowadzający IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 WYTYCZNE KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO CENTRUM MIASTA Referat wprowadzający MARIUSZ DUDEK Politechnika Krakowska 24 lutego 2010 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku.

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku. PROJEKTY I NADZÓR MARCIN WĄCHNICKI PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU dla inwestycji: Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku. Powiat Słupski, Miasto Słupsk: dz. nr. 491/2dr; 865dr; 414dr; 853dr; 391/4dr.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE UL. LIPOWA W LUBLINIE. dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE UL. LIPOWA W LUBLINIE. dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI URZĄD MIASTA LUBLIN DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU, WYDZIAŁ PLANOWANIA BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE TRANSEKO ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE

Bardziej szczegółowo

Polityka transportowa NOF Propozycja

Polityka transportowa NOF Propozycja Opracowanie Polityki transportowej nadmorskiego obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Miasto Kołobrzeg, Polityka transportowa NOF Propozycja Opracowanie Polityki transportowej nadmorskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI Studium komunikacyjne miasta Lublin

dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI Studium komunikacyjne miasta Lublin URZĄD MIASTA LUBLIN DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU, WYDZIAŁ PLANOWANIA BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE TRANSEKO dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI Studium komunikacyjne miasta Lublin Lublin, 6 listopada 2012

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 1 kwietnia 2014 PROGRAM OCHRONY PRZED HAŁASEM W ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowy na lata 2013-2018, uchwalonego podczas ostatniej sesji przez Radę Miasta zaproponowano

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP. 1.1. Cel i zakres pracy.

1. WSTĘP. 1.1. Cel i zakres pracy. RODZAJ OPRACOWANIA POMIARY RUCHU DROGOWEGO TEMAT OPRACOWANIA Określenie natężeń ruchu drogowego w przekrojach ulic Skrzydlatej i Malborskiej oraz drogi ekspresowej S7 (krzyżowanie z ul. Skrzydlatą) w Elblągu.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI TECHNICZNE

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI TECHNICZNE INŻYNIERIA TRANSPORTOWA TRANS GAWLIKI WIELKIE 54 mgr inż. Tomasz Mackun 11 510 WYDMINY mackun@gmail.com NIP 845-170-85-50 0 602 719 513 PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU OBIEKT: ZESPÓŁ ZABUDOWY USŁUGOWO

Bardziej szczegółowo

Nr umowy: UDA-RPPM.04.01.00-00-013/09-00 z dnia 23.09.2010 r.

Nr umowy: UDA-RPPM.04.01.00-00-013/09-00 z dnia 23.09.2010 r. Nazwa projektu: Przebudowa systemu drogowego w Rumi i Redzie wraz z budową bezkolizyjnych przejazdów pod liniami nr 202 i 213 w celu modernizacji regionalnej infrastruktury drogowej Etap I Nr umowy: UDA-RPPM.04.01.00-00-013/09-00

Bardziej szczegółowo

Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego

Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego Inicjatywa Pomorski Klaster Logistyczny Gdynia, 28 lutego 2013 roku Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego Transport jest jednym z najważniejszych czynników determinujących

Bardziej szczegółowo

w Polsce Kazimierz Jamroz, Lech Michalski, Wojciech Kustra, Politechnika Gdańska

w Polsce Kazimierz Jamroz, Lech Michalski, Wojciech Kustra, Politechnika Gdańska Atlas ryzyka na drogach krajowych w Polsce Kazimierz Jamroz, Lech Michalski, Wojciech Kustra, Politechnika Gdańska Zakres projektu Europejski Atlas BRD Etap I 2008 drogi międzynarodowe ę 5 500 km Etap

Bardziej szczegółowo

Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym

Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym RODZAJE ZABUDOWY zabudowa jednorodzinna - jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS

WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS liczba ofiar smiertelnych liczba zarejestrowanych pojazdów WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS TENDENCJE OGÓLNE W 2013 roku zagrożenie na polskich drogach zmalało 1. W stosunku do 2012

Bardziej szczegółowo

KP Audyt rowerowy : Zadanie nr 7 VeloPrądnik (VP) 1. Przedmiot i cel opracowania... 2. 2. Podstawa opracowania... 2

KP Audyt rowerowy : Zadanie nr 7 VeloPrądnik (VP) 1. Przedmiot i cel opracowania... 2. 2. Podstawa opracowania... 2 Spis treści: 1. Przedmiot i cel opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Opis zadania inwestycyjnego... 3 3.1.1 Cel zadania inwestycyjnego... 3 3.1.2 Lokalizacja zadania inwestycyjnego... 4 3.1.3

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA G) PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 1. CZĘŚĆ OPISOWO RYSUNKOWA

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA G) PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 1. CZĘŚĆ OPISOWO RYSUNKOWA INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Miejski Zarząd Dróg i Zieleni ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów EGZ. 1 NR UMOWY: 104/ID.3329-16/09 NAZWA INWESTYCJI: STADIUM PROJEKTU: PRZEBUDOWA ULICY ROBOTNICZEJ DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

Przeszkody przy drodze jako główne źródło poważnych zagrożeń dla uczestników ruchu w Polsce

Przeszkody przy drodze jako główne źródło poważnych zagrożeń dla uczestników ruchu w Polsce Przeszkody przy drodze jako główne źródło poważnych zagrożeń dla uczestników ruchu w Polsce dr hab. inż. Kazimierz Jamroz dr inż. Marcin Budzyński mgr inż. Marcin Antoniuk mgr inż. Łukasz Jeliński Plan

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku WRD KWP w Krakowie W 2013 roku w Polsce odnotowano : 35 752 ( 37 046 ) wypadków drogowych - spadek o 1 294 tj. 3,5 %, 3 334 ( 3 571

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ROWEROWA MIAST EUROPEJSKICH. Autor: Marek MACIOCHA

POLITYKA ROWEROWA MIAST EUROPEJSKICH. Autor: Marek MACIOCHA POLITYKA ROWEROWA MIAST EUROPEJSKICH Autor: Marek MACIOCHA Plan prezentacji Ogólna charakterystyka analizowanych miast Infrastruktura rowerowa dedykowana Niewidzialna infrastruktura rowerowa Parkowanie

Bardziej szczegółowo

Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gdańsk, 16.04.2015r.

Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gdańsk, 16.04.2015r. Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Gdańsk, 16.04.2015r. W ramach PAKIETU Kolejowego ZIT - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście zgłosiła 3 przedsięwzięcia:

Bardziej szczegółowo

Police, dnia 5.06.2015 r.

Police, dnia 5.06.2015 r. Police, dnia 5.06.2015 r. Analiza bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz przejazdach kolejowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Polickiego. 1. Droga powiatowa nr

Bardziej szczegółowo

WYPADKI 992 897 959 62 106,9 ZABICI 142 125 161 36 128,8 RANNI 1269 1113 1173 60 105,4 KOLIZJE 12567 13560 12727-833 93,9

WYPADKI 992 897 959 62 106,9 ZABICI 142 125 161 36 128,8 RANNI 1269 1113 1173 60 105,4 KOLIZJE 12567 13560 12727-833 93,9 Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w okresie styczeń czerwiec 2007r., przedstawia się następująco zaistniało: 959 wypadków drogowych, 161 zabitych, 1173 rannych, zgłoszono także, 12727 kolizji drogowych.

Bardziej szczegółowo

Jak Złote Trasy (nie)sparaliżowały Warszawę

Jak Złote Trasy (nie)sparaliżowały Warszawę Andrzej Brzeziński Karolina Jesionkiewicz Jak Złote Trasy (nie)sparaliżowały Warszawę W dniu 7 lutego b.r. w Warszawie uruchomiono Złote Tarasy (ZT), duży obiekt handlowo usługowo - biurowy (powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku 1. Zdarzenia drogowe zaistniałe w 2011 roku. W 2011 roku w Polsce doszło do 40 065 wypadków drogowych, w których 4 189 osób zginęło, a 49 501 zostało

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH 97-500 Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: 772-211-04-05 e-mail: piskrzy@wp.pl, tel. 606 637 458 Stadium PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Adres obiektu ul. Leszka Czarnego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Barkowo. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach

Załącznik 2. Barkowo. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach Załącznik 2 Barkowo I Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach 1. Z informacji przekazanych przez Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów

Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów Aleksander Buczyński Departament Studiów GDDKiA Zespół ds. Ścieżek Rowerowych 30 października 2012 1 Podstawowe fakty Skala problemu Stereotypy a rzeczywistość

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja przystanków autobusowych w rejonie skrzyżowań

Lokalizacja przystanków autobusowych w rejonie skrzyżowań Lokalizacja przystanków autobusowych w rejonie skrzyżowań Michał Pyzik Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych Politechniki Krakowskiej Kraków, 26 kwietnia 2013 Przystanek - definicja Według Ustawy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze ROK 2012

ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze ROK 2012 ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze 2012 Wypadki drogowe powstają dlatego, że dzisiejsi ludzie jeżdżą po wczorajszych drogach jutrzejszymi

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU 2 W grudniu 2013 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 100 wypadków drogowych (o 27 więcej niż w grudniu 2012 r.), w wyniku których 4 osoby

Bardziej szczegółowo

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ STATYSTYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH W POLSCE I WOJ. LUBUSKIM W LATACH 2012-2013 POLSKA WYPADKI DROGOWE W POLSCE 37062

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja 1. Katowice, ul. Słowackiego 16 www.citybaner.pl tel. 32 724 76 78 biuro@citybaner.pl. Baner. Powierzchnia: 18 m 2 ( 600 x 300 cm )

Lokalizacja 1. Katowice, ul. Słowackiego 16 www.citybaner.pl tel. 32 724 76 78 biuro@citybaner.pl. Baner. Powierzchnia: 18 m 2 ( 600 x 300 cm ) Katowice ul. Andrzeja Powierzchnia: 18 m 2 ( 600 x 300 cm ) Dodatki: Oświetlenie Lokalizacja 1 600x300cm widoczny jest z Placu Oddziałów Młodzieży Powstańczej, który przejął rolę węzła komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

ranni w w yniku najechania na drzew o

ranni w w yniku najechania na drzew o INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W ZAKRESIE ZDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z NAJECHANIEM POJAZDEM NA DRZEWO Wypadki i ich ofiary na skutek najechania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 213 na odcinku od m. Cecenowo do mostu na rz. Łebie dł. ok. 3,0 km PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU INWESTOR: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ul.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 Szymon Puczyński Centrum Unijnych Projektów Transportowych październik 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Raport. o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego. w kontekście utrzymania sieci dróg wojewódzkich. Województwa Pomorskiego.

Raport. o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego. w kontekście utrzymania sieci dróg wojewódzkich. Województwa Pomorskiego. Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w kontekście utrzymania sieci dróg wojewódzkich Województwa Pomorskiego w roku 13 Gdańsk, kwiecień-wrzesień 14 roku SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 MATERIAŁY WYJŚCIOWE...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEBIEGU TRASY GDAŃSK POŁUDNIE-WRZESZCZ I OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ KAMPUSU POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ANALIZA PRZEBIEGU TRASY GDAŃSK POŁUDNIE-WRZESZCZ I OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ KAMPUSU POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ANALIZA PRZEBIEGU TRASY GDAŃSK POŁUDNIE-WRZESZCZ I OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ KAMPUSU POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG dr inż. arch. Romanika Okraszewska mgr inż. Krystian Birr

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKA KAMPANIA ROWEROWA

WROCŁAWSKA KAMPANIA ROWEROWA WROCŁAWSKA KAMPANIA ROWEROWA jezdnia budynki torowisko torowisko wydzielone trasy rowerowe trasa dwukierunkowa trasa opcjonalna dwukierunkowa P parking rowerowy wypożyczalnia rowerów Podwale ul. Swobodna

Bardziej szczegółowo

Działania wspierające mobilność mieszkańców na przykładzie miasta Krakowa

Działania wspierające mobilność mieszkańców na przykładzie miasta Krakowa Działania wspierające mobilność mieszkańców na przykładzie miasta Krakowa Dr inż. Marek Bauer Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej Zakład Systemów

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ

OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ WALDEMAR LASEK Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawy 24 lutego 2010 Politechnika Warszawska

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI

ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI - 137 - Rozdział 9 ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI SPIS TREŚCI: 1. Opis i diagnoza stanu istniejącego 2. Analiza uwarunkowań wynikających z dotychczasowych opracowań planistycznych 3. Określenie zagrożeń środowiska

Bardziej szczegółowo

Program budowy układu. Koncepcja dróg rowerowych w Olsztynie. dróg rowerowych na terenie miasta Olsztyna

Program budowy układu. Koncepcja dróg rowerowych w Olsztynie. dróg rowerowych na terenie miasta Olsztyna Program budowy układu Koncepcja dróg rowerowych w Olsztynie dróg rowerowych na terenie miasta Olsztyna Olsztyn, listopad 2009 Cele programu: Cel główny Wzrost potencjału turystycznego województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi:

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi: Stan istniejący Zielona Góra posiada obwodnice po trzech stronach miasta. Kierunki tranzytowe północ-południe obsługuje droga ekspresowa S3 oraz droga krajowa nr 27, natomiast ruch na kierunkach wschód-zachód

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE MAPA Z SIECIĄ DRÓG Sied dróg wojewódzkich opolszczyzny obejmuje 947 km dróg w ciągach których zlokalizowane są 153 obiekty mostowe i około 800 przepustów drogowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU FAZA: TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA ULICY PARTYZANTÓW WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ ODWODNIENIA, OŚWIETLENIA, BUDOWĄ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU Z UL. KAJKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Rafał Wrzosek 14 200 Iława ul. M. Skłodowskiej Curie 2B/27 tel. 504694848 e mail: pracownia d3@wp.pl NIP 744 162 68 73 REGON 281414229 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU EGZ. 1 OBIEKT: PRZEBUDOWA UL. LEOPOLDA

Bardziej szczegółowo

5. Analiza bezpieczeństwa ruchu rowerowego

5. Analiza bezpieczeństwa ruchu rowerowego 5. Analiza bezpieczeństwa ruchu rowerowego 5.1. Źródła danych i zakres analizy Analizę wykonano na podstawie zrzutu danych z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji, tj. ogólnopolskiej bazy danych gromadzącej

Bardziej szczegółowo

4. Droga w przekroju poprzecznym

4. Droga w przekroju poprzecznym 4. Droga w przekroju poprzecznym 4.1. Ogólne zasady projektowania drogi w przekroju poprzecznym Rozwiązania projektowe drogi w przekroju poprzecznym wynikają z funkcji i klasy drogi, natężenia i rodzajowej

Bardziej szczegółowo

ko projekty Katarzyna Chojnacka

ko projekty Katarzyna Chojnacka O P R A C OW A NI E P R O J E K T U O R G A N I Z A C J I R U C H U - S T R E FA T E M P O 3 0 N A M U R A N OW IE Spis treści I Część opisowa 1. Przedmiot opracowania... 2 2. Dane ogólne... 2 3. Podstawa

Bardziej szczegółowo

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy Seminarium Jakośd powietrza a ochrona klimatu synergia działao W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy dr inż. Andrzej Brzeziński 9 czerwca 2015 r Ministerstwo Środowiska WSTĘP 1) WSTĘP- STRATEGIE

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008 TRANSPORT A. DANE OGÓLNE L.p. Powierzchnia zurbanizowana (zainwestowana) miasta/gminy [w km2] 1 Źródło informacji: urząd administracji samorządowej - jednostka d/s urbanistyki i architektury lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO

ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO Planowany węzeł z ul. Solidarności/Radzymińską Planowany węzeł z Trasą Świętokrzyską Usytuowanie przedsięwzięcia Inwestycja zlokalizowana jest w Warszawie na terenie dzielnic:

Bardziej szczegółowo

LILA BAST Usługi Projektowe

LILA BAST Usługi Projektowe LILA BAST Usługi Projektowe Właściciel: Lila Marszałkowska PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO Zleceniodawca: Zarządca Nieruchomości Osiedle Piernikowe w Toruniu Nazwa zadania: Wykonanie projektu

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r.

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. KRAKÓW MIASTO Z OGROMNYM POTENCJAŁEM Liczba mieszkańców - 755 tys.

Bardziej szczegółowo

SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ

SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ Skrajnia jest to przestrzeń nad drogą o określonych wymiarach, przeznaczona dla uczestników ruchu, w której nie wolno

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

Powiat Siemiatycki Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Powiat Siemiatycki Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Powiat Siemiatycki Bezpieczeństwo w ruchu drogowym PROJEKT WSPÓŁFINASOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Białystok, 16.05.2013

Bardziej szczegółowo

KP Audyt rowerowy : Zadanie nr 8 VeloRudawa (VRu) 1. Przedmiot i cel opracowania... 2. 2. Podstawa opracowania... 2

KP Audyt rowerowy : Zadanie nr 8 VeloRudawa (VRu) 1. Przedmiot i cel opracowania... 2. 2. Podstawa opracowania... 2 Spis treści: 1. Przedmiot i cel opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Opis zadania inwestycyjnego... 3 3.1.1 Cel zadania inwestycyjnego... 3 3.1.2 Lokalizacja zadania inwestycyjnego... 3 3.1.3

Bardziej szczegółowo

Ocena zagrożenia na sieci dróg na podstawie doświadczeń programu EuroRAP. Marcin Budzyński, Karol Romanowski Politechnika Gdańska

Ocena zagrożenia na sieci dróg na podstawie doświadczeń programu EuroRAP. Marcin Budzyński, Karol Romanowski Politechnika Gdańska Ocena zagrożenia na sieci dróg na podstawie doświadczeń programu EuroRAP Zagrożenie e w ruchu u drogowym to: źródło zdarzenia niepożądanego (konflikt drogowy) lub niebezpiecznego (kolizja lub wypadek drogowy

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 2010 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 2010 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 21 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu Warszawa, 211 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne w tym

Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne w tym Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne w tym Zrównoważony Plan Rozwoju Transportu Publicznego Warszawy dokumentprzyjęty przez Radę miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 4000m 2 POWIERZCHNI HANDLOWEJ Mamy przyjemność zaoferować Państwu powierzchnię komercyjną w obiekcie typu convenience, którego lokalizacja znajduję się

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przedsięwzięcia

Charakterystyka przedsięwzięcia Charakterystyka przedsięwzięcia 1 1.1 Lokalizacja przedsięwzięcia Planowana inwestycja zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części miasta Kielce i stanowi rozbudowę istniejącej ul. Wojska Polskiego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO GAJEWSKI MARCIN PROJEKTY DROGOWE ul. Kołłątaja 8/27A 24-100 Puławy NIP: 811-161-45-54 Tel. 0-605-412-444 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA: Przebudowa ulicy Słowackiego

Bardziej szczegółowo

drodze a bezpieczeństwo ruchu dr inż. Arkadiusz Zielinkiewicz Politechnika Krakowska

drodze a bezpieczeństwo ruchu dr inż. Arkadiusz Zielinkiewicz Politechnika Krakowska Nocne ograniczenia widoczności na drodze a bezpieczeństwo ruchu dr inż. Arkadiusz Zielinkiewicz Politechnika Krakowska Porządek prezentacji 1. Charakterystyka t k brd w nocy 2. Oszacowanie skali zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których poszkodowany został pieszy w 2011 roku

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których poszkodowany został pieszy w 2011 roku Wypadki spowodowane przez innych użytkowników drogi, gdzie poszkodowany został pieszy w 2011 roku Pojazd Samochód osobowy 5 486 423 6 040 Samochód ciężarowy bez przyczepy 251 41 240 Pojazd nieustalony

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozwiązania zania transportowe na przykładzie Ostrowa Wielkopolskiego. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Temat: Rozwiązania zania transportowe na przykładzie Ostrowa Wielkopolskiego. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Temat: Rozwiązania zania transportowe na przykładzie Ostrowa Wielkopolskiego Radosław aw Małolepszy Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Spis treści 1. Transport w Ostrowie Wielkopolskim- problemy

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji ruchu w istniejącym układzie komunikacyjnym na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o.

Projekt organizacji ruchu w istniejącym układzie komunikacyjnym na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o. SD PROJEKT s.c. ul. Szymborska 10/8 60-254 Poznań tel./fax 61 847 38 06 e-mail: biuro@sdprojekt.pl P R O J E K T S T A Ł E J O R G A N I Z A C J I R U C H U (przewidywany termin wprowadzenia organizacji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Seminarium ORGANIZACJA RUCHU 2015 Kraków, 25.02.2015 r. www.konferencjespecjalistyczne.pl

Seminarium ORGANIZACJA RUCHU 2015 Kraków, 25.02.2015 r. www.konferencjespecjalistyczne.pl www.konferencjespecjalistyczne.pl UDZIAŁ PIESZYCH JAKO OFIAR ŚMIERTELNYCH [%] WSKAŹNIK ŚMIERTELNOŚCI PIESZYCH W WYPADKACH DROGOWYCH [na 1 mln mieszkańców] PODRĘCZNIK OCHRONA PIESZYCH WWW.KRBRD.GOV.PL/BADANIA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI RUCHU TRAMWAJÓW W WARSZAWIE

WARUNKI RUCHU TRAMWAJÓW W WARSZAWIE WARUNKI RUCHU TRAMWAJÓW W WARSZAWIE AUTORZY: DR INŻ. ANDRZEJ BRZEZIŃSKI, MGR INŻ. TOMASZ DYBICZ (PUBLIKACJA: TRANSPORT MIEJSKI 2/2002) WSTĘP Na system transportu zbiorowego w Warszawie składają się z cztery

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROJEKTU POPRAWA DOSTĘPNOŚCI CENTRUM DLA ROWERZYSTÓW

WYTYCZNE DO PROJEKTU POPRAWA DOSTĘPNOŚCI CENTRUM DLA ROWERZYSTÓW WYTYCZNE DO PROJEKTU POPRAWA DOSTĘPNOŚCI CENTRUM DLA ROWERZYSTÓW I Punkty dostępności centrum 1. Skrzyżowanie Oławska / Piotra Skargi / Św. Katarzyny / Kazimierza Wielkiego Rozwiązanie dla relacji od Galerii

Bardziej szczegółowo

Studium Techniczno Ekonomiczno- Środowiskowe budowy drogi ekspresowej S-6 na odcinku Słupsk Lębork. Analizy i prognozy ruchu drogowego

Studium Techniczno Ekonomiczno- Środowiskowe budowy drogi ekspresowej S-6 na odcinku Słupsk Lębork. Analizy i prognozy ruchu drogowego Studium Techniczno Ekonomiczno- Środowiskowe budowy drogi ekspresowej S-6 na odcinku Słupsk Lębork Analizy i prognozy ruchu drogowego Część I Analiza bezpieczeństwa i warunków ruchu Egz nr Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria merytoryczne oceny wniosków:

Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Komisji Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Obszar oceny wniosków I. Wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (w skali od 0 do 10 pkt.):

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas modernizacji sieci kanalizacyjnej w mieście Kęty

Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas modernizacji sieci kanalizacyjnej w mieście Kęty Inwestor: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. M. M. Kolbe 25a 32-650 Kęty Adres obiektu: Miejscowość: Kęty Powiat: oświęcimski Województwo: małopolskie Temat opracowania: Projekt organizacji

Bardziej szczegółowo

Wykonanie studium wykonalności dla projektu

Wykonanie studium wykonalności dla projektu Wersja archiwalna Wykonanie studium wykonalności dla projektu Wykonanie studium wykonalności dla projektu OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Powiat Sulęciński Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Powiat Sulęciński Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Powiat Sulęciński Bezpieczeństwo w ruchu drogowym PROJEKT WSPÓŁFINASOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Białystok, 16.05.2013

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULICY SZKOLNEJ W SUSZCU ODCINEK O DŁUGOŚCI OKOŁO 265mb NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULICY SZKOLNEJ W SUSZCU ODCINEK O DŁUGOŚCI OKOŁO 265mb NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULICY SZKOLNEJ W SUSZCU ODCINEK O DŁUGOŚCI OKOŁO 265mb NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA SUSZEC UL. LIPOWA 1

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie. Augustów, ulica Rynek Zygmunta Augusta

Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie. Augustów, ulica Rynek Zygmunta Augusta PRACOWNIA PROJEKTOWA D A R P O L Gawrych Ruda 86, tel./fax (087) 5639120; e-mail: pp.darpol@gmail.com 16 402 Suwałki Obiekt: Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie Adres: Augustów, ulica

Bardziej szczegółowo