Opis funkcjonalny platformy do zarządzania i analizy danych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis funkcjonalny platformy do zarządzania i analizy danych"

Transkrypt

1 Opis funkcjonalny platformy do zarządzania i analizy danych

2 Spis treści Słowem wstępu 3 Wizja platformy bazodanowej SQL Server Platforma do zastosowań krytycznych dla działania firmy 5 Bezpieczna i niezawodna platforma danych 5 Efektywne zarządzanie w oparciu o reguły 6 Zoptymalizowana, przewidywalna wydajność systemu 6 Szybkie tworzenie oprogramowania 7 Przyspieszenie rozwoju oprogramowania dzięki encjom (Entities) 7 Łączność sporadyczna 7 Nie tylko dane relacyjne 8 Przechowywanie dowolnych typów danych 8 Analiza przestrzenna (Location Intelligence) 8 Pełny wgląd w działalność 8 Hurtownie danych następnej generacji 8 Skalowalna platforma analityczna 9 Skalowalne raportowanie 10 Różnorodność metod dostępu do informacji 10 Podsumowanie 11 SQL Server2008 Opis platformy

3 Słowem wstępu Microsoft SQL Server TM 2008 to najnowsza platforma do zarządzania i analizy danych, oferująca przedsiębiorstwom i instytucjom publicznym bezpieczeństwo zasobów informacyjnych w połączeniu z wygodą i niskimi kosztami zarządzania danymi. Ta platforma dla aplikacji transakcyjnych, analitycznych, raportowych i integracyjnych zawiera także zestaw narzędzi dla programistów. Wśród najważniejszych cech SQL Server 2008 warto podkreślić: Najwyższe bezpieczeństwo danych. SQL Server 2008 chroni dane przed niepowołanym dostępem, awariami sprzętu, błędami aplikacji i samego serwera. Umożliwia budowanie scentralizowanych i rozproszonych repozytoriów danych działających bez żadnej przerwy - bez względu na okoliczności. Więcej informacji w rozdziale Platforma do zastosowań krytycznych dla działania firmy na str. 5. Przewidywalna wydajność. SQL Server 2008 umożliwia niespotykaną dotąd precyzję strojenia wydajności przez limity zasobów dla określonych procesów, wątków i zapytań. Umożliwia wersjonowanie i optymalizację planów zapytań, a także sterowanie wydajnością za pomocą priorytetów. SQL Server 2008 to optymalna platforma do konsolidacji danych i aplikacji. Więcej informacji w rozdziale Platforma do zastosowań krytycznych dla działania firmy na str. 5. Zarządzanie oparte na regułach. Platforma bazodanowa, gwarantuje zgodność działania serwera z intencjami administratora. To optymalne rozwiązanie dla danych wrażliwych, informacji niejawnych oraz rozwiązań zapewniających zgodność z przepisami. Więcej informacji w rozdziale Platforma do zastosowań krytycznych dla działania firmy na str. 5. Wyjątkowo szybki rozwój aplikacji. SQL Server 2008 umożliwia szybkie tworzenie aplikacji dzięki nowoczesnym narzędziom, które potrafią wykorzystać jego zaawansowane funkcje. Jedną z nich jest LINQ - technologia pozwalająca odwoływać się programistom do obiektów reprezentujących byty biznesowe klient lub zamówienie, opisane w bazie wieloma tabelami i relacjami. Więcej informacji w rozdziale Szybkie tworzenie oprogramowania na str. 7. Łączność sporadyczna. Aplikacje tworzone dla SQL Server 2008 działają bezproblemowo, bez względu na dostępność i wydajność łącz między serwerem i klientami. Automatyczna synchronizacja zdejmuje z barków programistów i administratorów żmudne zadania. Więcej informacji w rozdziale Szybkie tworzenie oprogramowania na str. 7. Repozytorium dla dowolnych danych. SQL Server 2008 pozwala przechowywać dowolne dane w jednym spójnym repozytorium, dostępnym w jednolity sposób dla dowolnych aplikacji. Mogą to być dane relacyjne, struktury XML, multimedia, dane przestrzenne, dane lokalizacyjne i wiele innych. Więcej informacji w rozdziale Nie tylko dane relacyjne na str. 8. Wydajne i skalowalne usługi analityczne. SQL Server 2008 pozwala budować skomplikowane rozwiązania analityczne z dużą liczbą użytkowników wykonujących wiele obciążających operacji jednocześnie. Wydajne zrównoleglenie obciążeń, możliwość partycjonowania serwera, wsparcie dla synchronizacji zmian w danych i metadanych z dowolnego poziomu (aplikacja, hurtownia, kostka OLAP, raport) pozwala szybciej testować i wprowadzać zmiany w procesach biznesowych. Więcej informacji w rozdziale Pełny wgląd w działalność na str. 8. Skalowalność raportowania. SQL Server 2008 umożliwia zdefiniowanie wielu oddzielnych serwerów usług raportowania (SSRS) i spójne zarządzanie nimi. Dzięki temu raporty wymagające przetwarzania wielkich ilości danych nie opóźniają generowania mniej skomplikowanych raportów. Usługi SSRS mogą być także osadzane bezpośrednio w aplikacjach. Więcej informacji w rozdziale Pełny wgląd w działalność na str. 8. Informacja dostępna na wiele sposobów. SQL Server 2008 udostępnia dane i informacje za pośrednictwem aplikacji klienckich, usług Web, witryn SharePoint Server, a także aplikacji Microsoft Office System, w tym Microsoft Office Word i Microsoft Office Excel. Więcej informacji w rozdziale Pełny wgląd w działalność na str. 8. Serdecznie zapraszam do lektury, Krzysztof Folek Application Platform Product Manager Microsoft Microsoft Corporation

4 Wizja platformy bazodanowej SQL Server 2008 W dzisiejszych organizacjach można zaobserwować szereg zjawisk sprzyjających gwałtownemu rozwojowi technik przechowywania danych. Jednym z nich jest olbrzymia ilość danych tworzonych na całym świecie. W skali globalnej całkowita objętość danych cyfrowych w roku 1999 wynosiła 12 eksabajtów. W połowie roku 2002 liczba ta była już dwukrotnie wyższa. 1 Można także zauważyć, że ze względu na typy generowanych danych główną rolę w przechowywaniu danych cyfrowych grają nośniki magnetyczne, a ich udział w porównaniu z innymi formatami stale rośnie. Prawdziwa eksplozja ma miejsce w przechowywaniu zasobów cyfrowych, takich jak zdjęcia, filmy itp. Formaty te znacznie zwiększają zapotrzebowanie na przechowywanie ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych typów danych. Gwałtownej ekspansji przechowywania danych sprzyjają szybko malejące ceny. W roku 1980 pierwszy na świecie jednogigabajtowy dysk twardy - IBM kosztował dolarów. Dzisiaj najtańszy 500-gigabajtowy dysk twardy można kupić za 38 centów. 2 Aby organizacje mogły odnosić sukcesy i rozwijać się w takim świecie danych, potrzebują wizji uwzględniającej najważniejsze trendy w tej dziedzinie. Przedstawiona przez Microsoft wizja platformy danych ułatwia organizacjom zaspokojenie potrzeb związanych z gwałtownym wzrostem ilości danych i wdrożenie następnej generacji aplikacji przetwarzania danych. Firma Microsoft będzie kontynuowała inwestycje w rozwój następujących kluczowych obszarów, związanych z wizją platformy danych: platforma bazodanowa do zastosowań krytycznych dla działania firmy, szybkie tworzenie oprogramowania, dane relacyjne i inteligencja biznesowa (BI). W dalszej części dokumentu przedstawiono proponowaną przez Microsoft wizję platformy bazodanowej oraz opisano, w jaki sposób SQL Server 2008 spełnia wymagania następnej generacji aplikacji przetwarzania danych. Ilustracja 1. Proponowana przez Microsoft wizja platformy bazodanowej 1 Badania naukowe przeprowadzone w 2003 roku przez Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley 2 CompUSA 4 SQL Server2008 Opis platformy

5 Platforma do zastosowań krytycznych dla działania firmy W dzisiejszym uzależnionym od informacji świecie, dane i systemy zarządzające tymi danymi muszą być zawsze bezpieczne i zawsze dostępne. SQL Server zapewniając bardziej bezpieczną, skalowalną i zarządzalną platformę bazodanową, pozwalającą zminimalizować czas przestojów aplikacji - umożliwia bardziej efektywną pracę działu IT. Bezpieczna i niezawodna platforma danych W SQL Server 2008, który powstał na bazie najlepszych cech SQL Server 2005, infrastrukturę zabezpieczeń rozbudowano o funkcje opisane w tej części dokumentu. Przezroczyste szyfrowanie danych SQL Server 2008 pozwala na zaszyfrowanie całej bazy danych, plików danych lub plików dzienników bez potrzeby wprowadzania zmian w aplikacjach. Główną zaletą takiego rozwiązania jest możliwość przeszukiwania zaszyfrowanych danych włącznie z obsługą przeszukań według zakresu i przeszukań rozmytych. Zewnętrzne zarządzanie kluczami Obecnie w SQL Server 2005 funkcje szyfrowania i zarządzania kluczami są realizowane całkowicie wewnątrz SQL Server. Wraz z rosnącymi potrzebami w zakresie zapewniania zgodności i ochrony danych osobowych coraz więcej organizacji stosuje szyfrowanie jako sposób zapewnienia wszechstronnego rozwiązania tych problemów. W SQL Server 2008 wbudowano mechanizm umożliwiający współpracę funkcji szyfrowania SQL Server z produktami zarządzania kluczami i sprzętowymi modułami bezpieczeństwa (HSM Hardware Security Module) oferowanymi przez niezależnych producentów. Inspekcja SQL Server 2008 pozwala na konfigurowanie inspekcji i zarządzanie nią za pomocą poleceń DDL i umożliwia szczegółową inspekcję danych. Pozwala to na udzielenie odpowiedzi na często zadawane pytania typu jakie dane zostały pobrane?. Automatyczne odzyskiwanie uszkodzonych stron Dane przechowywane w plikach baz danych narażone są na ryzyko uszkodzenia strony danych spowodowanego awarią sprzętową. Implementacja mirroringu baz danych w SQL Server 2008 umożliwia automatyczne odtwarzanie uszkodzonych stron z lustrzanej bazy danych w sposób przezroczysty dla użytkowników i aplikacji. Kompresja transmisji dzienników Mirroring baz danych wymaga transmisji danych pomiędzy serwerami, na których przechowywane są lustrzane kopie bazy. W SQL Server 2008 kompresja transmisji dzienników transakcji zmniejsza pasmo sieciowe niezbędne do utrzymania aktualności lustrzanych kopii bazy danych. Zapewnia to optymalną wydajność mirroringu baz danych. Dodawanie procesorów w trakcie pracy Funkcja dodawania procesorów bez przerywania pracy pozwala na rozwiązywanie problemów z wydajnością na bieżąco poprzez dodawanie procesorów (na obsługiwanych platformach sprzętowych) do serwera SQL Server 2008 bez żadnych przestojów aplikacji. Obecna wersja SQL Server pozwala na dodawanie pamięci operacyjnej bez przerywania pracy systemu. Przezroczyste przełączenie w przypadku awarii Sposób implementacji mirroringu baz danych w SQL Server 2005 do automatycznego przełączenia w przypadku awarii wymagał odpowiedniej konfiguracji klienta. Zdarzają się jednak sytuacje, w których konfiguracja taka nie jest możliwa lub jest niepraktyczna. W SQL Server 2008 klienci mogą korzystać z mirroringu baz danych bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w aplikacjach. Pozwala to na zapewnienie lepszej dostępności istniejących aplikacji. Microsoft Corporation

6 Efektywne zarządzanie w oparciu o reguły W SQL Server 2008 wprowadzono nową infrastrukturę zarządzania w oparciu o reguły, która pozwala na zastąpienie stosowanych do tej pory skryptów regułami. Pozwala to na ograniczenie czasu poświęcanego na codzienne zadania konserwacyjne poprzez zdefiniowanie wspólnego zestawu reguł określających sposoby realizowania operacji na bazach danych, optymalizowanie zapytań, konwencje nazewnicze, wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych czy zarządzanie indeksami. Reguły te są automatycznie wdrażane i monitorowane, a użytkownicy mogą obejmować nimi tysiące serwerów, tworząc w ten sposób spójną strukturę zarządzania bazami danych w przedsiębiorstwie. W sekcji tej opisano niektóre z udoskonaleń wprowadzonych w zarządzaniu w oparciu o reguły. Mechanizm zarządzania deklaratywnego Mechanizm zarządzania deklaratywnego (Declarative Management Framework DMF) pozwala administratorom na zarządzanie SQL Server na wyższym poziomie abstrakcji w oparciu o przyjazne, intuicyjne pojęcia. W SQL Server 2008 DMF pozwala na wymuszenie zgodności z regułą, a nie jedynie monitorowanie na zasadzie cyklicznego odpytywania. Umożliwia administratorom tworzenie i stosowanie własnych reguł, wynikających z potrzeb organizacji Zoptymalizowana, przewidywalna wydajność systemu Dostrajanie wydajności i usuwanie problemów to czasochłonne zadania administracyjne. Aby wspomóc ich realizację, wprowadzono usprawnienia dotyczące monitorowania wydajności: rozszerzono możliwości gromadzenia danych dotyczących wydajności, wprowadzono centralną hurtownię danych do przechowywania danych dotyczących wydajności oraz udostępniono narzędzia do raportowania i monitorowania. Poniżej przedstawiono wybrane usprawnienia podnoszące wydajność systemu. Kompresja danych Kompresja danych pozwala na przechowywanie danych w bardziej efektywny sposób i zmniejszenie wymagań w zakresie przestrzeni dyskowej. W SQL Server 2008 znacznie podniesiono wydajność realizacji zadań obciążających podsystem wejścia-wyjścia, na przykład zadań typowych dla hurtowni danych. W SQL Server 2008 dostępna jest także natywna obsługa kompresji kopii zapasowych. Kontrola wykorzystania zasobów Dzięki wprowadzeniu w SQL Server 2008 modułu kontroli wykorzystania zasobów (Resource Governor) organizacje mogą zapewnić użytkownikom stałą i przewidywalną wydajność zapytań. Moduł Resource Governor umożliwia definiowanie limitów zasobów i priorytetów różnych zadań, co pozwala na zapewnienie oczekiwanej wydajności. Przewidywalna wydajność zapytań SQL Server 2008 pozwala na uzyskanie większej stabilności i przewidywalności szybkości realizowania zapytań, zapewniając możliwość zablokowania planów zapytań - gdy tylko to możliwe, plany nie są tracone podczas restartów czy aktualizacji serwera; mogą także zostać zachowane we wdrożeniach produkcyjnych. Ilustracja 2. Mechanizm zarządzania deklaratywnego Uproszczona instalacja W SQL Server 2008 wprowadzono znaczące usprawnienia cyklu obsługi poprzez przeprojektowanie architektury instalacji, wdrożenia i konfigurowania. Usprawnienia polegają na oddzieleniu instalacji składników oprogramowania na serwerze od konfiguracji oprogramowania SQL Server. SQL Server2008 Opis platformy

7 Szybkie tworzenie oprogramowania SQL Server 2008 wraz z platformą.net Framework umożliwiają tworzenie aplikacji następnej generacji. Programiści mogą pracować bardziej wydajnie, ponieważ zajmują się obiektami warstwy biznesowej, a nie tabelami i kolumnami. Mogą tworzyć aplikacje zapewniające użytkownikom stały dostęp do danych i synchronizowanie danych z serwerami zaplecza. Przyspieszenie rozwoju oprogramowania dzięki encjom (Entities) Programiści tworzący oprogramowanie bazodanowe, pomimo że przechowują dane w bazie danych w postaci tabel i wierszy, mają zwyczaj tworzenia obiektów biznesowych, na które odwzorowują dane z bazy. W SQL Server 2008 programiści nie muszą już tworzyć logiki aplikacji w oparciu o tabele i wiersze; mogą bezpośrednio odwoływać się do encji (ang. entity) takich jak klient czy zamówienie. Pozwala na to biblioteka ADO.NET Entity Framework, umożliwiająca odwoływanie się do danych relacyjnych za pomocą pojęcia encji. Programowanie na tak wysokim poziomie pozwala osiągnąć niewiarygodną wprost produktywność i umożliwia programistom bezpośrednie stosowanie modelowania związków encji. W dalszej części tej sekcji opisano niektóre z udoskonaleń związanych z programowaniem SQL Server 2008 z użyciem encji. Language Integrated Query Technologia Language Integrated Query (LINQ) umożliwia programistom realizowanie zapytań do baz danych z wykorzystaniem wybranego przez nich języka programowania, a nie SQL. Technologia ta pozwala na realizowanie silnie typizowanych zapytań z obsługą zbiorów w językach Microsoft Visual C# i Microsoft Visual Basic. Dane mogą być dostarczane przez stos ADO.NET (SqlClient), obiekt ADO.NET DataSet lub dostawcę danych Entity Data Service Mapping Provider. Usługi ADO.NET Object Services Warstwa usług obiektowych stosu ADO.NET umożliwia materializację danych w postaci obiektów CLR, śledzenie zmian oraz zapisywanie danych z powrotem w bazie. Biblioteka ADO. NET umożliwia programowanie bazy danych z wykorzystaniem obiektów CLR zarządzanych przez ADO.NET. W SQL Server 2008 wprowadzono bardziej efektywną, zoptymalizowaną obsługę obiektów, charakteryzującą się większą wydajnością, uproszczonym sposobem programowania i obsługą encji. Łączność sporadyczna W dobie urządzeń przenośnych i pracowników mobilnych sporadyczna łączność stała się stylem życia. W SQL Server 2008 wbudowano zunifikowaną platformę synchronizacyjną, pozwalającą na spójną synchronizację różnych typów danych pomiędzy aplikacjami a składnicami danych. W połączeniu z Microsoft Visual Studio, SQL Server 2008 pozwala na szybkie tworzenie aplikacji okresowo pracujących w trybie on-line dzięki możliwości zastosowania usług synchronizacyjnych ADO.NET i dostępnych w Visual Studio narzędzi projektowania aplikacji off-line. W SQL Server 2008 udostępniono obsługę śledzenia zmian, co pozwala na budowanie aplikacji korzystających z pamięci podręcznej, synchronizacji i powiadomień w oparciu o silną implementację, charakteryzującą się minimalnym zmniejszeniem wydajności. Ilustracja 3. Zapytanie LINQ pobierające encje Microsoft Corporation

8 Nie tylko dane relacyjne Coraz więcej aplikacji korzysta ze znacznie szerszego zestawu typów danych niż zestaw tradycyjnie wspierany przez bazy danych. SQL Server podobnie jak wcześniejsze wersje - zapewnia wsparcie danych nierelacyjnych. Nowe typy danych pozwalają programistom i administratorom przechowywać dane nieustrukturyzowane, takie jak dokumenty czy pliki graficzne. SQL Server zapewnia bogate funkcje obsługi różnorodnych typów danych, utrzymując przy tym wysoki poziom niezawodności, bezpieczeństwa i zarządzalności platformy danych. W kolejnych sekcjach tego dokumentu opisano niektóre z udoskonaleń wprowadzonych w zakresie przechowywania danych. Przechowywanie dowolnych typów danych SQL Server 2008 zaciera granice między danymi relacyjnymi i nierelacyjnymi, umożliwiając użytkownikom korzystanie z dokumentów tak jak z danych, zapisywanie złożonych hierarchii w postaci XML oraz przeszukiwanie danych relacyjnych i tekstowych. Dane FileStream Dostępny w SQL Server obiekt FileStream pozwala na przechowywanie dużych obiektów binarnych w systemie plików, a jednocześnie obiekty te mogą być integralną częścią bazy danych i zachowywać spójność transakcyjną. Pozwala to na szersze stosowanie zarządzania danymi binarnymi za pomocą bazy danych z wykorzystaniem bardziej ekonomicznych systemów plików i technik składowania danych. Zintegrowane przeszukiwanie pełnotekstowe Integracja przeszukiwania pełnotekstowego zaciera granice pomiędzy wyszukiwaniem pełnotekstowym i wyszukiwaniem danych relacyjnych, umożliwiając użytkownikom korzystanie z indeksów pełnotekstowych do przeszukiwania kolumn zawierających duże ilości danych tekstowych. Kolumny rzadkie Kolumny rzadkie umożliwiają przechowywanie modeli obiektowych jako danych relacyjnych bez dużych narzutów na przestrzeń dyskową. Pozwala to także na tworzenie opartych na bazach danych rozbudowanych rozwiązań zarządzania treścią. Duże objętościowo typy danych użytkownika Zniesienie 8-kilobajtowego ograniczenia na wielkość typów danych definiowanych przez użytkownika pozwala na definiowanie typów danych o większej objętości. Analiza przestrzenna (Location Intelligence) Informacje geograficzne stają się podstawowymi danymi przetwarzanymi przez wiele aplikacji biznesowych. SQL Server 2008 udostępnia programistom nowe typy danych przestrzennych, pozwalające na tworzenie aplikacji, które są świadome lokalizacji. Dane przestrzenne SQL Server 2008 przetwarza wektorowe dane przestrzenne w sposób zgodny z przyjętymi w branży standardami. Pozwala to na tworzenie aplikacji świadomych lokalizacji, gromadzących dane geograficzne powstające w całej organizacji i integrujących je w ramach jednego rozwiązania. Dane lokalizacyjne SQL Server 2008 umożliwia gromadzenie danych lokalizacyjnych powstających w całej organizacji i integrowanie inteligencji przestrzennej z istniejącymi aplikacjami, co pozwala na tworzenie aplikacji świadomych lokalizacji. Pełny wgląd w działalność Szczegółowy wgląd w działania firmy, zapewniany przez technologię umożliwiającą gromadzenie, oczyszczanie, składowanie i przygotowywanie danych biznesowych do wykorzystania w procesie podejmowania decyzji, pozwala podnieść jakość tych decyzji. Uwzględniając szybki rozwój rynku BI, SQL Server 2008 zaprojektowano tak, by zapewnić skalowalną infrastrukturę, umożliwiającą wdrożenie Business Intelligence w całej organizacji oraz zarządzanie raportami i analizami o dowolnej objętości i złożoności, a jednocześnie zapewniającą ścisłą integrację z Microsoft Office System. SQL Server 2008 umożliwia zapewnienie wglądu w działania firmy wszystkim jej pracownikom, dzięki czemu mogą oni szybciej podejmować lepsze i bardziej trafne decyzje. 8 SQL Server2008 Opis platformy

9 Hurtownie danych następnej generacji Organizacje starają się wydobyć wartości biznesowe z posiadanych danych, inwestując w rozwiązania BI i hurtownie danych. SQL Server 2008 stanowi wszechstronną i skalowalną platformę hurtowni danych, która umożliwia organizacjom szybsze integrowanie danych w hurtowni, skalowanie systemu wraz ze stale rosnącą ilością danych, zarządzanie zwiększającą się liczbą użytkowników i zapewnienie wglądu w działania firmy wszystkim użytkownikom. Poniżej opisano wybrane udoskonalenia w dziedzinie hurtowni danych. Kompresja danych Najważniejszym celem wprowadzenia kompresji danych jest zmniejszenie objętości tabel faktów hurtowni danych i podniesienie wydajności zapytań. Kompresja kopii zapasowych Przechowywanie kopii zapasowych na dyskach twardych jest kosztowne, a obsługa tych kopii czasochłonna. Wprowadzenie kompresji kopii zapasowych pozwala zmniejszyć objętość zajmowaną przez kopie przechowywane na dyskach twardych, a sam proces wykonywania kopii - ze względu na zmniejszenie liczby wymaganych operacji wejścia-wyjścia - przebiega szybciej. Zrównoleglenie tabel partycjonowanych Partycjonowanie tabel umożliwia bardziej efektywne zarządzanie dużymi, szybko zwiększającymi swoją objętość tabelami poprzez transparentne podzielenie ich na łatwe w obsłudze bloki danych. W SQL Server w porównaniu z SQL Server podniesiono wydajność wykonywania operacji na dużych tabelach partycjonowanych. Optymalizowanie zapytań typu star join W SQL Server 2008 podniesiono wydajność zapytań w większości zastosowań typowych dla hurtowni danych. Optymalizowanie zapytań wykorzystujących technikę łączenia gwiaździstego (ang. star join) w oparciu o rozpoznane wzorce zapytań w hurtowni danych pozwala znacznie skrócić czas odpowiedzi na zapytania. Zarządzanie zasobami Resource Governor - moduł kontroli wykorzystania zasobów - umożliwia zarządzanie wykorzystaniem procesora i pamięci przez silnik danych relacyjnych. Zbiory grupujące Rozszerzenie polecenia GROUP BY o opcję GROUPING SETS pozwala na wykonanie kilku operacji grupowania w jednym zapytaniu. Użycie zbiorów grupujących powoduje zwrócenie pojedynczego zestawu wyników, będącego odpowiednikiem wykonania polecenia UNION ALL kilku różnie pogrupowanych zapytań. Dzięki temu można łatwiej i szybciej tworzyć raporty i zapytania agregujące dane. Przechwytywanie zmian danych Funkcja przechwytywania zmian danych (ang. Change Data Capture) pozwala na śledzenie zmian wprowadzanych w bazie danych i zapisywanie ich w tabelach zmian. Funkcja ta rejestruje pełną treść zmian, zachowuje spójność danych pomiędzy różnymi tabelami i działa niezależnie od zmian schematu bazy. Umożliwia to organizacjom natychmiastowe integrowanie najnowszych informacji w hurtowni danych. Polecenie MERGE Wprowadzenie w SQL Server obsługi nowego polecenia MERGE pozwala na efektywną realizację operacji często wykorzystywanych w hurtowniach danych, takich jak sprawdzenie, czy jakiś wiersz istnieje, i - w zależności od wyniku tej operacji - uaktualnienie wiersza znalezionego lub wstawienie nowego wiersza. Skalowalne usługi integracyjne Dwa najważniejsze usprawnienia usług integracyjnych pod względem skalowalności to: Usprawnienia potoków SQL Server Integration Services (SSIS) Pakiety integracji danych bardziej efektywnie się skalują, lepiej wykorzystując dostępne zasoby, i radzą sobie nawet z największymi zadaniami w skali całego przedsiębiorstwa. Wprowadzone modyfikacje poprawiły skalowalność pakietów uruchamianych na wielu procesorach. Utrwalone wyszukiwania SSIS (persistent lookups) Wyszukiwanie to operacja wykonywana bardzo często - szczególnie w przypadku hurtowni danych, w której wyszukiwania stosowane są do transformacji kluczy biznesowych na ich odpowiedniki w tabeli faktów. Zwiększona wydajność wyszukań SQL Server Integration Services (SSIS) podniesie skalowalność i pozwoli przetwarzać nawet największe tabele. Skalowalna platforma analityczna SQL Server 2008 umożliwia przeprowadzanie bardzo złożonych analiz o dużej liczbie wymiarów i agregacji. W tym celu w SQL Server Analysis Services wprowadzono opisane niżej usprawnienia. Skalowalność i wydajność analiz Usprawnione funkcje analityczne pozwalają na przeprowadzanie szerszych analiz, obejmujących bardziej złożone obliczenia i agregacje. Ulepszone narzędzia projektowania wymiarów ułatwiają użytkownikom unikanie problemów z wydajnością. Usprawnienia silnika raportowania usuwają obecne ograniczenia i zwiększają elastyczność układu raportu. Udoskonalono także przetwarzanie na żądanie i renderowanie w oparciu o przykłady. Obliczenia blokowe Obliczenia blokowe pozwalają na znaczne podniesienie wydajności kostek analitycznych oraz zwiększenie głębokości hierarchii i złożoności obliczeń. Storno (writeback) Użytkownicy, przeglądając wyniki analiz, chcieliby mieć możliwość wprowadzania zmian w danych źródłowych analiz i obserwowania wpływu tych zmian na analizy. Funkcję stornowania wprowadzono już w SQL Server 2005, natomiast w SQL Server 2008 znacznie poprawiono jej wydajność. Microsoft Corporation 2009

10 Skalowalne raportowanie W wielu organizacjach dostarczenie właściwych informacji właściwym osobom we właściwym czasie to poważny problem. SQL Server 2008 zawiera wysokowydajny silnik raportowania, obsługujący przetwarzanie i formatowanie raportów, oraz komplet narzędzi do tworzenia i przeglądania raportów i zarządzania nimi. Rozszerzalna architektura i otwarte interfejsy ułatwiają integrację rozwiązań raportowania w różnorodnych środowiskach IT. Silnik raportowania klasy Enterprise Silnik raportowania charakteryzuje się prostym wdrażaniem i konfigurowaniem, co ułatwia wdrażanie rozwiązań raportowania w całej organizacji. Silnik umożliwia użytkownikom łatwe tworzenie i udostępnianie raportów o dowolnym rozmiarze i złożoności. Łatwiejsze skalowanie wszerz Aby ułatwić skalowanie wszerz, w SQL Server 2008 wbudowano narzędzia pozwalające na konfigurowanie i zarządzanie wieloma serwerami raportów. Internetowy dostęp do raportów Możliwość publikowania raportów w Internecie pozwala udostępniać je klientom i dostawcom. Zarządzanie infrastrukturą raportowania W SQL Server dzięki wprowadzeniu obsługi zarządzania pamięcią, konsolidacji infrastruktury i ułatwieniu konfiguracji za pośrednictwem scentralizowanego magazynu i interfejsu API dla wszystkich ustawień konfiguracyjnych - znacznie ułatwiono konserwowanie serwera i kontrolowanie jego zachowania. Różnorodność metod dostępu do informacji SQL Server 2005 zapewnia kompleksowe usługi wspierające aplikacje Business Intelligence - hurtownie danych, usługi Integration Services, Analysis Services i Reporting Services. Microsoft Office 2007 jeszcze bardziej ułatwia wyposażenie osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji strategicznych i taktycznych w silne narzędzia analityczne, zawarte w Microsoft Excel i Excel Server, oraz pracę grupową z danymi BI za pomocą SharePoint Report Center. Ponieważ do uzyskania dostępu do Reporting Services i korzystania z zaawansowanych funkcji tego produktu wystarczają umiejętności nabyte podczas pracy z aplikacjami Office, funkcje tworzenia i publikowania raportów są dostępne dla znacznie większej liczby użytkowników. Opisane w tej sekcji udoskonalenia platformy raportowania SQL Server 2008 dają użytkownikom szczegółowy wgląd w działania firmy. Udoskonalenia narzędzia Report Builder Report Designer pozwala na łatwe tworzenie raportów o dowolnej strukturze i raportów ad-hoc. Wbudowane uwierzytelnianie z wykorzystaniem formularzy Wbudowane uwierzytelnianie z wykorzystaniem formularzy (ang. forms authentication) pozwala na łatwe przełączanie się pomiędzy okienkami i formularzami. Osadzanie Report Server w aplikacjach Dzięki funkcji osadzania Report Server w aplikacjach, odnośniki URL w raportach i subskrypcjach mogą prowadzić do lokalizacji wewnątrz aplikacji, w których zostały osadzone. Integracja z Office SQL Server 2008 umożliwia użytkownikom łatwe tworzenie raportów bezpośrednio z aplikacji Microsoft Word i Microsoft Excel oraz publikowanie i udostępnianie raportów w organizacji za pomocą Microsoft Office SharePoint Server. Ilustracja 4. Report Designer 10 SQL Server2008 Opis platformy

11 Podsumowanie Funkcjonalność SQL Server 2008 skupiona jest wokół czterech obszarów tworzących wizję platformy bazodanowej. Platforma do zastosowań krytycznych dla działania firmy - SQL Server 2008, stanowiąc bardziej bezpieczną, skalowalną i zarządzalną platformę, umożliwia działom IT uzyskanie większej produktywności. Wprowadza nową strukturę zarządzania w oparciu o reguły, która pozwala na zastąpienie stosowanych do tej pory skryptów regułami. Baza ułatwia także ochronę cennych informacji, przechowywanych w istniejących aplikacjach i urządzeniach użytkowanych w trybie off-line. Ponadto SQL Server 2008 dzięki zoptymalizowanej platformie zapewnia dużą wydajność wykonywania zapytań. Szybkie tworzenie oprogramowania - SQL Server 2008 wraz z platformą.net Framework umożliwiają tworzenie aplikacji następnej generacji. Programiści mogą pracować bardziej wydajnie, ponieważ zajmują się obiektami warstwy biznesowej, a nie tabelami i kolumnami. Mogą tworzyć aplikacje zapewniające użytkownikom stały dostęp do danych i synchronizowanie danych z serwerami zaplecza. Nie tylko dane relacyjne - SQL Server 2008 umożliwia programistom korzystanie z dowolnych typów danych - od XML po dokumenty - oraz tworzenie aplikacji wyposażonych w świadomość lokalizacji (location awareness). Pełny wgląd w działalność - SQL Server 2008 zapewnia skalowalną infrastrukturę, pozwalającą na zarządzanie dowolną liczbą raportów i analiz o dowolnej złożoności, a przy tym łatwą w obsłudze dzięki ścisłej integracji z Microsoft Office System. Cechy te pozwalają na wdrożenie Business Intelligence w całej organizacji. SQL Server 2008 wyposażono w zaawansowane funkcje budowy hurtowni danych, umożliwiające użytkownikom konsolidowanie składnic danych w jedną korporacyjną hurtownię danych. Zastrzeżenia prawne Dokument ten ma charakter wstępny i może zostać znacznie zmieniony przed udostępnieniem ostatecznej wersji opisanego w nim oprogramowania. Informacje zawarte w tym dokumencie odzwierciedlają aktualne w dniu publikacji stanowisko korporacji Microsoft w sprawie zagadnień tu przedstawionych. Ponieważ Microsoft musi reagować na zmienne warunki rynku, nie należy interpretować tego tekstu jako zobowiązania ze strony Microsoft. Microsoft nie może gwarantować zgodności przedstawionych tu informacji po dacie publikacji. Dokument ten ma charakter wyłącznie informacyjny. FIRMA MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI (WYRAŻONYCH WPROST LUB DOMYŚLNIE), W TYM TAKŻE USTAWOWEJ RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE, CO DO INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE. Przestrzeganie wszystkich stosownych praw autorskich leży w gestii użytkownika. Bez ograniczania praw autorskich, żadnej części niniejszego dokumentu nie można kopiować, przechowywać w systemach przetwarzania danych ani przekazywać w żadnej formie za pomocą jakichkolwiek nośników (elektronicznych, mechanicznych, w postaci fotokopii, nagrań lub w inny sposób) w jakimkolwiek celu bez pisemnej zgody firmy Microsoft. Firma Microsoft może posiadać patenty lub mieć rozpoczęte postępowania patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej, obejmujące zagadnienia poruszane w tym dokumencie. Z wyjątkiem przypadków jawnie objętych pisemnymi umowami licencyjnymi zawartymi z firmą Microsoft, otrzymanie tego dokumentu nie oznacza udzielenia licencji na te patenty, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Excel, SharePoint, Visual Basic, Visual C#, Visual Studio oraz Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Nazwy wymienionych w dokumencie firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Microsoft Corporation

12 Więcej informacji: W dokumencie tym zamieszczono jedynie ogólny opis nowych funkcji i udoskonaleń wprowadzonych w SQL Server Więcej informacji można znaleźć w następujących zasobach: Witryna SQL Server w Internecie ( j. ang.): Polska witryna www SQL Server: Centrum dla programistów SQL Server ( j. ang.): Centrum informacji technicznych Microsoft SQL Server ( j. ang.): Polskie centrum informacji technicznych na temat SQL Server: Zapraszamy do kontaktu z naszym Centrum Obsługi Klienta Microsoft: (Koszt połączenia to koszt połączenia z numerem wg stawek Twojego operatora)

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services Spis treści Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services 1 Analiza biznesowa: podstawy analizy danych... 3 Wprowadzenie do analizy biznesowej... 3 Wielowymiarowa analiza danych... 5 Atrybuty w

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services Spis treści Wstęp... ix Odkąd najlepiej rozpocząć lekturę?... ix Informacja dotycząca towarzyszącej ksiąŝce płyty CD-ROM... xi Wymagania systemowe... xi Instalowanie i uŝywanie plików przykładowych...

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych 1 Plan rozdziału 2 Wprowadzenie do Business Intelligence Hurtownie danych Produkty Oracle dla Business Intelligence Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Co to jest Business Intelligence?

Co to jest Business Intelligence? Cykl: Cykl: Czwartki z Business Intelligence Sesja: Co Co to jest Business Intelligence? Bartłomiej Graczyk 2010-05-06 1 Prelegenci cyklu... mariusz@ssas.pl lukasz@ssas.pl grzegorz@ssas.pl bartek@ssas.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Licencja Microsoft Windows SQL Server Standard 2012 (nie OEM) lub w pełni równoważny oraz licencja umożliwiająca dostęp do Microsoft Windows SQL Server Standard

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Zenon Gniazdowski WWSI, ITE Andrzej Ptasznik WWSI

Bazy danych. Zenon Gniazdowski WWSI, ITE Andrzej Ptasznik WWSI Bazy danych Zenon Gniazdowski WWSI, ITE Andrzej Ptasznik WWSI Wszechnica Poranna Trzy tematy: 1. Bazy danych - jak je ugryźć? 2. Język SQL podstawy zapytań. 3. Mechanizmy wewnętrzne baz danych czyli co

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Podstawy Systemów Zarządzania Baz Danych

Podstawy Systemów Zarządzania Baz Danych Podstawy Systemów Zarządzania Baz Danych 1. System Zarządzania Bazą Danych (SZBD) System Zarządzania Bazą Danych to zorganizowany zbiorem narzędzi umożliwiających definiowanie i konstruowanie bazy danych,

Bardziej szczegółowo

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Spis treści Przedmowa... ix Podziękowania... x Wstęp... xiii Historia serii Inside Microsoft SQL Server... xiii 1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Wymagania SQL Server 2005...

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski Bazy danych ITA-101 Wersja 1 Warszawa, wrzesień 2009 Wprowadzenie Informacje o kursie Opis kursu We współczesnej informatyce coraz większą

Bardziej szczegółowo

Analiza biznesowa w SQL Server 2008

Analiza biznesowa w SQL Server 2008 Analiza biznesowa w SQL Server 2008 Spis treści Wprowadzenie 3 Technologie inteligencji biznesowej Microsoft 3 Integracja z Microsoft Office System 2007 3 Unifikacja metod składowania i dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Zajęcia prowadzone przez MCT, auditora wiodącego systemów bezpieczeństwa informacji.

Zajęcia prowadzone przez MCT, auditora wiodącego systemów bezpieczeństwa informacji. OFERTA SZKOLENIOWA BAZY DANYCH O firmie: Firma Information & Technology Consulting specjalizuje się w szkoleniach w zakresie systemów bazodanowych Microsoft i Sybase oraz Zarządzania bezpieczeństwem informacji

Bardziej szczegółowo

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Bartłomiej Graczyk Kierownik Projektów / Architekt rozwiązań Business Intelligence E mail: bartek@graczyk.info.pl Site: www.graczyk.info.pl Agenda

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia Kurs Administrator baz danych skierowany jest przede wszystkim do osób zamierzających rozwijać umiejętności w zakresie administrowania bazami danych.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Bartłomiej Graczyk MCT,MCITP,MCTS

Bartłomiej Graczyk MCT,MCITP,MCTS Praktyczne wykorzystanie elementów raportowania (SSRS, Performance Point Service, Excel Services, Visio Services) w Microsoft Project 2010 Bartłomiej Graczyk 2012-11-05 Bartłomiej Graczyk MCT,MCITP,MCTS

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości.

Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości. Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości. Pojęcie bazy danych Baza danych to: zbiór informacji zapisanych według ściśle określonych reguł, w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych, zbiór

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ADMINISTROWANIE INTERNETOWYMI SERWERAMI BAZ DANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL Instalacja, konfiguracja Dr inŝ. Dziwiński Piotr Katedra InŜynierii Komputerowej Kontakt: piotr.dziwinski@kik.pcz.pl 2 Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Dariusz Wawrzyniak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Plan prezentacji 1 Architektura

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 - GRUPA PRODUKTÓW 5: OPROGRAMOWANIE BAZODANOWE

ZAŁĄCZNIK NR 5 - GRUPA PRODUKTÓW 5: OPROGRAMOWANIE BAZODANOWE ZAŁĄCZNIK NR 5 - GRUPA PRODUKTÓW 5: OPROGRAMOWANIE BAZODANOWE Opis przedmiotu zamówienia Licencja na Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition Gov. MOLP 1 CPU (2 szt.) lub Licencja na Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15 T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop. 2016 Spis treści O autorce 11 Dedykacja 12 Podziękowania 12 Wstęp 15 Godzina 1. Bazy danych podstawowe informacje 17 Czym jest baza danych? 17 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i ich aplikacje

Bazy danych i ich aplikacje ORAZ ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH Celem Studiów jest praktyczne zapoznanie słuchaczy z podstawowymi technikami tworzenia i administrowania bazami oraz systemami informacyjnymi. W trakcie

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi

Systemy baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi Systemy baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi Proces zarządzania danymi Zarządzanie danymi obejmuje czynności: gromadzenie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć rzedmiot : Systemy operacyjne Rok szkolny : 015/016 Klasa : 3 INF godz. x 30 tyg.= 60 godz. Zawód : technik informatyk; symbol 35103 rowadzący : Jacek Herbut Henryk Kuczmierczyk Numer lekcji Dział Tematyka

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH.

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH. SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. Firma Symantec oferuje szybkie i skuteczne kompleksowe rozwiązania do ochrony danych i systemów w środowiskach wirtualnych i fizycznych. SYMANTEC TO ODZYSKIWANIE DANYCH. Wirtualizacja

Bardziej szczegółowo

Część I Dostęp do danych oraz moŝliwości programowe (silnik bazy danych)

Część I Dostęp do danych oraz moŝliwości programowe (silnik bazy danych) Spis treści Wstęp... xi Część I Dostęp do danych oraz moŝliwości programowe (silnik bazy danych) 1 Program SQL Server Management Studio oraz język Transact SQL... 3 Omówienie programu SQL Server Management

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Bazy danych Dr inż. Andrzej Czerepicki Politechnika Warszawska Wydział Transportu 2016 Plan wykładu Wstęp do baz danych Modele baz danych Relacyjne bazy danych Język SQL Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja bazami danych Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

III Edycja ITPro 16 maja 2011

III Edycja ITPro 16 maja 2011 III Edycja ITPro 16 maja 2011 SharePoint 2010 SharePoint jako platforma ERP Paweł Szczecki pawel.szczecki@predica.pl Prelegent Paweł Szczecki Współwłaściciel firmy Predica sp. z o.o. Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia: Rok 2016 budowa stron w html5 (8h v + 4h ćw) 8 szt. html5 - zaawans. (7h v + 5h ćw) 8 szt. programowania w java script (9h v + 7h ćw) 8 szt. java script zaawans (8h v + 4h

Bardziej szczegółowo

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08 Ekspert MS SQL Server NAZWA STANOWISKA Ekspert Lokalizacja/ Jednostka organ.: Pion Informatyki, Biuro Hurtowni Danych i Aplikacji Wspierających, Zespół Jakości Oprogramowania i Utrzymania Aplikacji Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni GŁÓWNE ZALETY Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni Firma Symantec wielokrotnie publicznie udowadniała, że dzięki oprogramowaniu Backup Exec System Recovery

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Paweł Mielczarek Microsoft Certified Trainer (MCT) MCP,MCSA, MCTS, MCTS SQL 2005, MCTS SQL 2008, MCTS DYNAMICS, MBSS, MBSP, MCITP DYNAMICS. Geneza Prowadzenie firmy wymaga podejmowania

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące:

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące: MBS Navision Microsoft Business Solutions NAVISION jest systemem zintegrowanym służącym do zarządzania średnimi przedsiębiorstwami. Jest stosowany w 40 000 przedsiębiorstwach w 130 krajach. Korzyści Korzyści

Bardziej szczegółowo

Administrowanie bazami danych Microsoft. SQL Server Training Kit. Egzamin 70-462. Orin Thomas Peter Ward bob Taylor. Przekład: Marek Włodarz

Administrowanie bazami danych Microsoft. SQL Server Training Kit. Egzamin 70-462. Orin Thomas Peter Ward bob Taylor. Przekład: Marek Włodarz Orin Thomas Peter Ward bob Taylor Egzamin 70-462 Administrowanie bazami danych Microsoft SQL Server Training Kit 2012 Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2013 Egzamin 70-462: Administrowanie

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum administratora. Microsoft. SQL Server 2012. Przekład: Krzysztof Szkudlarek

William R. Stanek. Vademecum administratora. Microsoft. SQL Server 2012. Przekład: Krzysztof Szkudlarek William R. Stanek Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2012 Przekład: Krzysztof Szkudlarek APN Promise 2012 Spis treści Wprowadzenie................................... xiii Część I Podstawy Microsoft

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Usługa archiwizacji danych w systemie Eureca. Marek Jelenik CONTROLLING SYSTEMS sp. z o.o.

Usługa archiwizacji danych w systemie Eureca. Marek Jelenik CONTROLLING SYSTEMS sp. z o.o. Usługa archiwizacji danych w systemie Eureca Marek Jelenik CONTROLLING SYSTEMS sp. z o.o. Na czym polega usługa archiwizacji danych w systemie Eureca? 2012 2013 2014 2015 Przed archiwizacją SQL OLAP BAZA

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA Microsoft TECHNOLOGIE FIRMY MICROSOFT W SYSTEMIE MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION W każdym obszarze systemu Microsoft Business Solutions Navision kluczową

Bardziej szczegółowo

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152 Wstęp...xv 1 Rozpoczynamy...1 Co to jest ASP.NET?...3 W jaki sposób ASP.NET pasuje do.net Framework...4 Co to jest.net Framework?...4 Czym są Active Server Pages (ASP)?...5 Ustawienia dla ASP.NET...7 Systemy

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. 31 stycznia 2017

Hurtownie danych. 31 stycznia 2017 31 stycznia 2017 Definicja hurtowni danych Hurtownia danych wg Williama Inmona zbiór danych wyróżniający się następującymi cechami uporządkowany tematycznie zintegrowany zawierający wymiar czasowy nieulotny

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Programowanie na platformie Microsoft Visual Studio.NET

Studia podyplomowe. Programowanie na platformie Microsoft Visual Studio.NET Studia podyplomowe Programowanie na platformie Microsoft Visual Studio.NET I. Charakterystyka kursów Aplikacje bazodanowe dla biznesu (Microsoft Visual Studio.NET 2008) (35 godz.) W ramach kursu słuchacze

Bardziej szczegółowo

Pierwsze wdrożenie SAP BW w firmie

Pierwsze wdrożenie SAP BW w firmie Pierwsze wdrożenie w firmie Mirosława Żurek, BCC Poznao, maj 2013 Zakres tematyczny wykładu Podstawowe założenia i pojęcia hurtowni danych ; Przykładowe pierwsze wdrożenie w firmie i jego etapy; Przykładowe

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Model logiczny SZBD. Model fizyczny. Systemy klientserwer. Systemy rozproszone BD. No SQL

Model logiczny SZBD. Model fizyczny. Systemy klientserwer. Systemy rozproszone BD. No SQL Podstawy baz danych: Rysunek 1. Tradycyjne systemy danych 1- Obsługa wejścia 2- Przechowywanie danych 3- Funkcje użytkowe 4- Obsługa wyjścia Ewolucja baz danych: Fragment świata rzeczywistego System przetwarzania

Bardziej szczegółowo

TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów

TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie przygotowywać dane do dalszej

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS 6232 Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2

Szkolenie autoryzowane. MS 6232 Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2 Szkolenie autoryzowane MS 6232 Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie, gdzie uczestnicy zapoznają

Bardziej szczegółowo

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Projektowanie architektury systemu rozproszonego Jarosław Kuchta Zagadnienia Typy architektury systemu Rozproszone przetwarzanie obiektowe Problemy globalizacji Problemy ochrony Projektowanie architektury

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie, wdrożenie oraz konfigurację

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia: Microsoft SQL Server 2012/2014 Databases, przygotowującego do egzaminu

Program szkolenia: Microsoft SQL Server 2012/2014 Databases, przygotowującego do egzaminu Program szkolenia: Microsoft SQL Server 2012/2014 Databases, przygotowującego do egzaminu 70-462 Prowadzący: dr Paweł Wiechbroth 1. Instalacja i konfiguracja Planowanie instalacji Ocena wymagao dotyczących

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

Organizacja zajęć BAZY DANYCH II WYKŁAD 1. Plan wykładu. SZBD Oracle 2010-10-21

Organizacja zajęć BAZY DANYCH II WYKŁAD 1. Plan wykładu. SZBD Oracle 2010-10-21 Organizacja zajęć BAZY DANYCH II WYKŁAD 1 Wykładowca dr inż. Agnieszka Bołtuć, pokój 304, e-mail: aboltuc@ii.uwb.edu.pl Liczba godzin i forma zajęć: 15 godzin wykładu oraz 30 godzin laboratorium Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Oracle Log Analytics Cloud Service

Oracle Log Analytics Cloud Service ORACLE DANE TECHNICZNE Zastrzeżenie: Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowi on zobowiązania do dostarczenia żadnych materiałów, kodu ani funkcjonalności i nie należy go brać

Bardziej szczegółowo

WYDAJNOŚĆ I SKALOWALNOŚĆ

WYDAJNOŚĆ I SKALOWALNOŚĆ WYDAJNOŚĆ I SKALOWALNOŚĆ Skalowalność systemu Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008 SPIS TREŚCI STRESZCZENIE DLA KIEROWNICTWA... 1 PODSUMOWANIE WYNIKÓW... 1 OMÓWIENIE... 2 METODYKA TESTOWANIA... 2 TRANSAKCJE

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz

Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz 1. Online Silas Mariusz Administrator TS-x79U 1 GbE Pamięć masowa może być instalowana bezpośrednio w serwerach w postaci dysków tworzących tzw. system DAS (Direct

Bardziej szczegółowo

Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy!

Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy! Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy! System zarządzania bazami danych, czyli jak zorientować się, o co chodzi w Accessie Wpisywanie i wyszukiwanie informacji, czyli jak sensownie korzystać z bazy

Bardziej szczegółowo

Przełomowe techniki tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem Microsoft Visual Studio 2008

Przełomowe techniki tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem Microsoft Visual Studio 2008 Przełomowe techniki tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem Microsoft Visual Studio 2008 Raport listopad 2007 Najnowsze informacje można znaleźć w witrynie www.microsoft.com/vstudio Dokument ten ma charakter

Bardziej szczegółowo

1.2 SYSTEMY WIZUALIZACJI I NADZORU PROCESU HMI/SCADA

1.2 SYSTEMY WIZUALIZACJI I NADZORU PROCESU HMI/SCADA 1.2 SYSTEMY WIZUALIZACJI I NADZORU PROCESU HMI/SCADA WONDERWARE INTOUCH przemysłowe oprogramowanie klasy HMI/SCADA zaprojektowane do wizualizacji oraz kontroli procesów produkcyjnych. Pozwala na szybkie

Bardziej szczegółowo

Programowanie MorphX Ax

Programowanie MorphX Ax Administrowanie Czym jest system ERP? do systemu Dynamics Ax Obsługa systemu Dynamics Ax Wyszukiwanie informacji, filtrowanie, sortowanie rekordów IntelliMorph : ukrywanie i pokazywanie ukrytych kolumn

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c Wymagania edukacyjne w technikum ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c Lp. 1 2 4 5 Temat Zasady dotyczące zarządzania projektem podczas prac związanych z tworzeniem bazy oraz cykl życiowy bazy Modele tworzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorach... 12

Spis treści. O autorach... 12 Księgarnia PWN: Rick Greenwald, Robert Stackowiak, Jonathan Stern - Oracle Database 11g. To co najważniejsze Spis treści O autorach... 12 Wstęp... 13 Cele książki... 14 Czytelnicy książki... 15 O czwartym

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 13 Marcin Młotkowski 27 maja 2015 Plan wykładu Trwałość obiektów 1 Trwałość obiektów 2 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 29 Trwałość (persistence) Definicja Cecha

Bardziej szczegółowo

Wydajność i skalowalność SQL Server 2008

Wydajność i skalowalność SQL Server 2008 Wydajność i skalowalność SQL Server 2008 Spis treści Wprowadzenie 3 Optymalizacja wydajności SQL Server 2008 3 Wydajność relacyjnych baz danych 3 Mierzalna, rzeczywista wydajność 3 Wysokowydajny silnik

Bardziej szczegółowo