Opis funkcjonalny platformy do zarządzania i analizy danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis funkcjonalny platformy do zarządzania i analizy danych"

Transkrypt

1 Opis funkcjonalny platformy do zarządzania i analizy danych

2 Spis treści Słowem wstępu 3 Wizja platformy bazodanowej SQL Server Platforma do zastosowań krytycznych dla działania firmy 5 Bezpieczna i niezawodna platforma danych 5 Efektywne zarządzanie w oparciu o reguły 6 Zoptymalizowana, przewidywalna wydajność systemu 6 Szybkie tworzenie oprogramowania 7 Przyspieszenie rozwoju oprogramowania dzięki encjom (Entities) 7 Łączność sporadyczna 7 Nie tylko dane relacyjne 8 Przechowywanie dowolnych typów danych 8 Analiza przestrzenna (Location Intelligence) 8 Pełny wgląd w działalność 8 Hurtownie danych następnej generacji 8 Skalowalna platforma analityczna 9 Skalowalne raportowanie 10 Różnorodność metod dostępu do informacji 10 Podsumowanie 11 SQL Server2008 Opis platformy

3 Słowem wstępu Microsoft SQL Server TM 2008 to najnowsza platforma do zarządzania i analizy danych, oferująca przedsiębiorstwom i instytucjom publicznym bezpieczeństwo zasobów informacyjnych w połączeniu z wygodą i niskimi kosztami zarządzania danymi. Ta platforma dla aplikacji transakcyjnych, analitycznych, raportowych i integracyjnych zawiera także zestaw narzędzi dla programistów. Wśród najważniejszych cech SQL Server 2008 warto podkreślić: Najwyższe bezpieczeństwo danych. SQL Server 2008 chroni dane przed niepowołanym dostępem, awariami sprzętu, błędami aplikacji i samego serwera. Umożliwia budowanie scentralizowanych i rozproszonych repozytoriów danych działających bez żadnej przerwy - bez względu na okoliczności. Więcej informacji w rozdziale Platforma do zastosowań krytycznych dla działania firmy na str. 5. Przewidywalna wydajność. SQL Server 2008 umożliwia niespotykaną dotąd precyzję strojenia wydajności przez limity zasobów dla określonych procesów, wątków i zapytań. Umożliwia wersjonowanie i optymalizację planów zapytań, a także sterowanie wydajnością za pomocą priorytetów. SQL Server 2008 to optymalna platforma do konsolidacji danych i aplikacji. Więcej informacji w rozdziale Platforma do zastosowań krytycznych dla działania firmy na str. 5. Zarządzanie oparte na regułach. Platforma bazodanowa, gwarantuje zgodność działania serwera z intencjami administratora. To optymalne rozwiązanie dla danych wrażliwych, informacji niejawnych oraz rozwiązań zapewniających zgodność z przepisami. Więcej informacji w rozdziale Platforma do zastosowań krytycznych dla działania firmy na str. 5. Wyjątkowo szybki rozwój aplikacji. SQL Server 2008 umożliwia szybkie tworzenie aplikacji dzięki nowoczesnym narzędziom, które potrafią wykorzystać jego zaawansowane funkcje. Jedną z nich jest LINQ - technologia pozwalająca odwoływać się programistom do obiektów reprezentujących byty biznesowe klient lub zamówienie, opisane w bazie wieloma tabelami i relacjami. Więcej informacji w rozdziale Szybkie tworzenie oprogramowania na str. 7. Łączność sporadyczna. Aplikacje tworzone dla SQL Server 2008 działają bezproblemowo, bez względu na dostępność i wydajność łącz między serwerem i klientami. Automatyczna synchronizacja zdejmuje z barków programistów i administratorów żmudne zadania. Więcej informacji w rozdziale Szybkie tworzenie oprogramowania na str. 7. Repozytorium dla dowolnych danych. SQL Server 2008 pozwala przechowywać dowolne dane w jednym spójnym repozytorium, dostępnym w jednolity sposób dla dowolnych aplikacji. Mogą to być dane relacyjne, struktury XML, multimedia, dane przestrzenne, dane lokalizacyjne i wiele innych. Więcej informacji w rozdziale Nie tylko dane relacyjne na str. 8. Wydajne i skalowalne usługi analityczne. SQL Server 2008 pozwala budować skomplikowane rozwiązania analityczne z dużą liczbą użytkowników wykonujących wiele obciążających operacji jednocześnie. Wydajne zrównoleglenie obciążeń, możliwość partycjonowania serwera, wsparcie dla synchronizacji zmian w danych i metadanych z dowolnego poziomu (aplikacja, hurtownia, kostka OLAP, raport) pozwala szybciej testować i wprowadzać zmiany w procesach biznesowych. Więcej informacji w rozdziale Pełny wgląd w działalność na str. 8. Skalowalność raportowania. SQL Server 2008 umożliwia zdefiniowanie wielu oddzielnych serwerów usług raportowania (SSRS) i spójne zarządzanie nimi. Dzięki temu raporty wymagające przetwarzania wielkich ilości danych nie opóźniają generowania mniej skomplikowanych raportów. Usługi SSRS mogą być także osadzane bezpośrednio w aplikacjach. Więcej informacji w rozdziale Pełny wgląd w działalność na str. 8. Informacja dostępna na wiele sposobów. SQL Server 2008 udostępnia dane i informacje za pośrednictwem aplikacji klienckich, usług Web, witryn SharePoint Server, a także aplikacji Microsoft Office System, w tym Microsoft Office Word i Microsoft Office Excel. Więcej informacji w rozdziale Pełny wgląd w działalność na str. 8. Serdecznie zapraszam do lektury, Krzysztof Folek Application Platform Product Manager Microsoft Microsoft Corporation

4 Wizja platformy bazodanowej SQL Server 2008 W dzisiejszych organizacjach można zaobserwować szereg zjawisk sprzyjających gwałtownemu rozwojowi technik przechowywania danych. Jednym z nich jest olbrzymia ilość danych tworzonych na całym świecie. W skali globalnej całkowita objętość danych cyfrowych w roku 1999 wynosiła 12 eksabajtów. W połowie roku 2002 liczba ta była już dwukrotnie wyższa. 1 Można także zauważyć, że ze względu na typy generowanych danych główną rolę w przechowywaniu danych cyfrowych grają nośniki magnetyczne, a ich udział w porównaniu z innymi formatami stale rośnie. Prawdziwa eksplozja ma miejsce w przechowywaniu zasobów cyfrowych, takich jak zdjęcia, filmy itp. Formaty te znacznie zwiększają zapotrzebowanie na przechowywanie ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych typów danych. Gwałtownej ekspansji przechowywania danych sprzyjają szybko malejące ceny. W roku 1980 pierwszy na świecie jednogigabajtowy dysk twardy - IBM kosztował dolarów. Dzisiaj najtańszy 500-gigabajtowy dysk twardy można kupić za 38 centów. 2 Aby organizacje mogły odnosić sukcesy i rozwijać się w takim świecie danych, potrzebują wizji uwzględniającej najważniejsze trendy w tej dziedzinie. Przedstawiona przez Microsoft wizja platformy danych ułatwia organizacjom zaspokojenie potrzeb związanych z gwałtownym wzrostem ilości danych i wdrożenie następnej generacji aplikacji przetwarzania danych. Firma Microsoft będzie kontynuowała inwestycje w rozwój następujących kluczowych obszarów, związanych z wizją platformy danych: platforma bazodanowa do zastosowań krytycznych dla działania firmy, szybkie tworzenie oprogramowania, dane relacyjne i inteligencja biznesowa (BI). W dalszej części dokumentu przedstawiono proponowaną przez Microsoft wizję platformy bazodanowej oraz opisano, w jaki sposób SQL Server 2008 spełnia wymagania następnej generacji aplikacji przetwarzania danych. Ilustracja 1. Proponowana przez Microsoft wizja platformy bazodanowej 1 Badania naukowe przeprowadzone w 2003 roku przez Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley 2 CompUSA 4 SQL Server2008 Opis platformy

5 Platforma do zastosowań krytycznych dla działania firmy W dzisiejszym uzależnionym od informacji świecie, dane i systemy zarządzające tymi danymi muszą być zawsze bezpieczne i zawsze dostępne. SQL Server zapewniając bardziej bezpieczną, skalowalną i zarządzalną platformę bazodanową, pozwalającą zminimalizować czas przestojów aplikacji - umożliwia bardziej efektywną pracę działu IT. Bezpieczna i niezawodna platforma danych W SQL Server 2008, który powstał na bazie najlepszych cech SQL Server 2005, infrastrukturę zabezpieczeń rozbudowano o funkcje opisane w tej części dokumentu. Przezroczyste szyfrowanie danych SQL Server 2008 pozwala na zaszyfrowanie całej bazy danych, plików danych lub plików dzienników bez potrzeby wprowadzania zmian w aplikacjach. Główną zaletą takiego rozwiązania jest możliwość przeszukiwania zaszyfrowanych danych włącznie z obsługą przeszukań według zakresu i przeszukań rozmytych. Zewnętrzne zarządzanie kluczami Obecnie w SQL Server 2005 funkcje szyfrowania i zarządzania kluczami są realizowane całkowicie wewnątrz SQL Server. Wraz z rosnącymi potrzebami w zakresie zapewniania zgodności i ochrony danych osobowych coraz więcej organizacji stosuje szyfrowanie jako sposób zapewnienia wszechstronnego rozwiązania tych problemów. W SQL Server 2008 wbudowano mechanizm umożliwiający współpracę funkcji szyfrowania SQL Server z produktami zarządzania kluczami i sprzętowymi modułami bezpieczeństwa (HSM Hardware Security Module) oferowanymi przez niezależnych producentów. Inspekcja SQL Server 2008 pozwala na konfigurowanie inspekcji i zarządzanie nią za pomocą poleceń DDL i umożliwia szczegółową inspekcję danych. Pozwala to na udzielenie odpowiedzi na często zadawane pytania typu jakie dane zostały pobrane?. Automatyczne odzyskiwanie uszkodzonych stron Dane przechowywane w plikach baz danych narażone są na ryzyko uszkodzenia strony danych spowodowanego awarią sprzętową. Implementacja mirroringu baz danych w SQL Server 2008 umożliwia automatyczne odtwarzanie uszkodzonych stron z lustrzanej bazy danych w sposób przezroczysty dla użytkowników i aplikacji. Kompresja transmisji dzienników Mirroring baz danych wymaga transmisji danych pomiędzy serwerami, na których przechowywane są lustrzane kopie bazy. W SQL Server 2008 kompresja transmisji dzienników transakcji zmniejsza pasmo sieciowe niezbędne do utrzymania aktualności lustrzanych kopii bazy danych. Zapewnia to optymalną wydajność mirroringu baz danych. Dodawanie procesorów w trakcie pracy Funkcja dodawania procesorów bez przerywania pracy pozwala na rozwiązywanie problemów z wydajnością na bieżąco poprzez dodawanie procesorów (na obsługiwanych platformach sprzętowych) do serwera SQL Server 2008 bez żadnych przestojów aplikacji. Obecna wersja SQL Server pozwala na dodawanie pamięci operacyjnej bez przerywania pracy systemu. Przezroczyste przełączenie w przypadku awarii Sposób implementacji mirroringu baz danych w SQL Server 2005 do automatycznego przełączenia w przypadku awarii wymagał odpowiedniej konfiguracji klienta. Zdarzają się jednak sytuacje, w których konfiguracja taka nie jest możliwa lub jest niepraktyczna. W SQL Server 2008 klienci mogą korzystać z mirroringu baz danych bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w aplikacjach. Pozwala to na zapewnienie lepszej dostępności istniejących aplikacji. Microsoft Corporation

6 Efektywne zarządzanie w oparciu o reguły W SQL Server 2008 wprowadzono nową infrastrukturę zarządzania w oparciu o reguły, która pozwala na zastąpienie stosowanych do tej pory skryptów regułami. Pozwala to na ograniczenie czasu poświęcanego na codzienne zadania konserwacyjne poprzez zdefiniowanie wspólnego zestawu reguł określających sposoby realizowania operacji na bazach danych, optymalizowanie zapytań, konwencje nazewnicze, wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych czy zarządzanie indeksami. Reguły te są automatycznie wdrażane i monitorowane, a użytkownicy mogą obejmować nimi tysiące serwerów, tworząc w ten sposób spójną strukturę zarządzania bazami danych w przedsiębiorstwie. W sekcji tej opisano niektóre z udoskonaleń wprowadzonych w zarządzaniu w oparciu o reguły. Mechanizm zarządzania deklaratywnego Mechanizm zarządzania deklaratywnego (Declarative Management Framework DMF) pozwala administratorom na zarządzanie SQL Server na wyższym poziomie abstrakcji w oparciu o przyjazne, intuicyjne pojęcia. W SQL Server 2008 DMF pozwala na wymuszenie zgodności z regułą, a nie jedynie monitorowanie na zasadzie cyklicznego odpytywania. Umożliwia administratorom tworzenie i stosowanie własnych reguł, wynikających z potrzeb organizacji Zoptymalizowana, przewidywalna wydajność systemu Dostrajanie wydajności i usuwanie problemów to czasochłonne zadania administracyjne. Aby wspomóc ich realizację, wprowadzono usprawnienia dotyczące monitorowania wydajności: rozszerzono możliwości gromadzenia danych dotyczących wydajności, wprowadzono centralną hurtownię danych do przechowywania danych dotyczących wydajności oraz udostępniono narzędzia do raportowania i monitorowania. Poniżej przedstawiono wybrane usprawnienia podnoszące wydajność systemu. Kompresja danych Kompresja danych pozwala na przechowywanie danych w bardziej efektywny sposób i zmniejszenie wymagań w zakresie przestrzeni dyskowej. W SQL Server 2008 znacznie podniesiono wydajność realizacji zadań obciążających podsystem wejścia-wyjścia, na przykład zadań typowych dla hurtowni danych. W SQL Server 2008 dostępna jest także natywna obsługa kompresji kopii zapasowych. Kontrola wykorzystania zasobów Dzięki wprowadzeniu w SQL Server 2008 modułu kontroli wykorzystania zasobów (Resource Governor) organizacje mogą zapewnić użytkownikom stałą i przewidywalną wydajność zapytań. Moduł Resource Governor umożliwia definiowanie limitów zasobów i priorytetów różnych zadań, co pozwala na zapewnienie oczekiwanej wydajności. Przewidywalna wydajność zapytań SQL Server 2008 pozwala na uzyskanie większej stabilności i przewidywalności szybkości realizowania zapytań, zapewniając możliwość zablokowania planów zapytań - gdy tylko to możliwe, plany nie są tracone podczas restartów czy aktualizacji serwera; mogą także zostać zachowane we wdrożeniach produkcyjnych. Ilustracja 2. Mechanizm zarządzania deklaratywnego Uproszczona instalacja W SQL Server 2008 wprowadzono znaczące usprawnienia cyklu obsługi poprzez przeprojektowanie architektury instalacji, wdrożenia i konfigurowania. Usprawnienia polegają na oddzieleniu instalacji składników oprogramowania na serwerze od konfiguracji oprogramowania SQL Server. SQL Server2008 Opis platformy

7 Szybkie tworzenie oprogramowania SQL Server 2008 wraz z platformą.net Framework umożliwiają tworzenie aplikacji następnej generacji. Programiści mogą pracować bardziej wydajnie, ponieważ zajmują się obiektami warstwy biznesowej, a nie tabelami i kolumnami. Mogą tworzyć aplikacje zapewniające użytkownikom stały dostęp do danych i synchronizowanie danych z serwerami zaplecza. Przyspieszenie rozwoju oprogramowania dzięki encjom (Entities) Programiści tworzący oprogramowanie bazodanowe, pomimo że przechowują dane w bazie danych w postaci tabel i wierszy, mają zwyczaj tworzenia obiektów biznesowych, na które odwzorowują dane z bazy. W SQL Server 2008 programiści nie muszą już tworzyć logiki aplikacji w oparciu o tabele i wiersze; mogą bezpośrednio odwoływać się do encji (ang. entity) takich jak klient czy zamówienie. Pozwala na to biblioteka ADO.NET Entity Framework, umożliwiająca odwoływanie się do danych relacyjnych za pomocą pojęcia encji. Programowanie na tak wysokim poziomie pozwala osiągnąć niewiarygodną wprost produktywność i umożliwia programistom bezpośrednie stosowanie modelowania związków encji. W dalszej części tej sekcji opisano niektóre z udoskonaleń związanych z programowaniem SQL Server 2008 z użyciem encji. Language Integrated Query Technologia Language Integrated Query (LINQ) umożliwia programistom realizowanie zapytań do baz danych z wykorzystaniem wybranego przez nich języka programowania, a nie SQL. Technologia ta pozwala na realizowanie silnie typizowanych zapytań z obsługą zbiorów w językach Microsoft Visual C# i Microsoft Visual Basic. Dane mogą być dostarczane przez stos ADO.NET (SqlClient), obiekt ADO.NET DataSet lub dostawcę danych Entity Data Service Mapping Provider. Usługi ADO.NET Object Services Warstwa usług obiektowych stosu ADO.NET umożliwia materializację danych w postaci obiektów CLR, śledzenie zmian oraz zapisywanie danych z powrotem w bazie. Biblioteka ADO. NET umożliwia programowanie bazy danych z wykorzystaniem obiektów CLR zarządzanych przez ADO.NET. W SQL Server 2008 wprowadzono bardziej efektywną, zoptymalizowaną obsługę obiektów, charakteryzującą się większą wydajnością, uproszczonym sposobem programowania i obsługą encji. Łączność sporadyczna W dobie urządzeń przenośnych i pracowników mobilnych sporadyczna łączność stała się stylem życia. W SQL Server 2008 wbudowano zunifikowaną platformę synchronizacyjną, pozwalającą na spójną synchronizację różnych typów danych pomiędzy aplikacjami a składnicami danych. W połączeniu z Microsoft Visual Studio, SQL Server 2008 pozwala na szybkie tworzenie aplikacji okresowo pracujących w trybie on-line dzięki możliwości zastosowania usług synchronizacyjnych ADO.NET i dostępnych w Visual Studio narzędzi projektowania aplikacji off-line. W SQL Server 2008 udostępniono obsługę śledzenia zmian, co pozwala na budowanie aplikacji korzystających z pamięci podręcznej, synchronizacji i powiadomień w oparciu o silną implementację, charakteryzującą się minimalnym zmniejszeniem wydajności. Ilustracja 3. Zapytanie LINQ pobierające encje Microsoft Corporation

8 Nie tylko dane relacyjne Coraz więcej aplikacji korzysta ze znacznie szerszego zestawu typów danych niż zestaw tradycyjnie wspierany przez bazy danych. SQL Server podobnie jak wcześniejsze wersje - zapewnia wsparcie danych nierelacyjnych. Nowe typy danych pozwalają programistom i administratorom przechowywać dane nieustrukturyzowane, takie jak dokumenty czy pliki graficzne. SQL Server zapewnia bogate funkcje obsługi różnorodnych typów danych, utrzymując przy tym wysoki poziom niezawodności, bezpieczeństwa i zarządzalności platformy danych. W kolejnych sekcjach tego dokumentu opisano niektóre z udoskonaleń wprowadzonych w zakresie przechowywania danych. Przechowywanie dowolnych typów danych SQL Server 2008 zaciera granice między danymi relacyjnymi i nierelacyjnymi, umożliwiając użytkownikom korzystanie z dokumentów tak jak z danych, zapisywanie złożonych hierarchii w postaci XML oraz przeszukiwanie danych relacyjnych i tekstowych. Dane FileStream Dostępny w SQL Server obiekt FileStream pozwala na przechowywanie dużych obiektów binarnych w systemie plików, a jednocześnie obiekty te mogą być integralną częścią bazy danych i zachowywać spójność transakcyjną. Pozwala to na szersze stosowanie zarządzania danymi binarnymi za pomocą bazy danych z wykorzystaniem bardziej ekonomicznych systemów plików i technik składowania danych. Zintegrowane przeszukiwanie pełnotekstowe Integracja przeszukiwania pełnotekstowego zaciera granice pomiędzy wyszukiwaniem pełnotekstowym i wyszukiwaniem danych relacyjnych, umożliwiając użytkownikom korzystanie z indeksów pełnotekstowych do przeszukiwania kolumn zawierających duże ilości danych tekstowych. Kolumny rzadkie Kolumny rzadkie umożliwiają przechowywanie modeli obiektowych jako danych relacyjnych bez dużych narzutów na przestrzeń dyskową. Pozwala to także na tworzenie opartych na bazach danych rozbudowanych rozwiązań zarządzania treścią. Duże objętościowo typy danych użytkownika Zniesienie 8-kilobajtowego ograniczenia na wielkość typów danych definiowanych przez użytkownika pozwala na definiowanie typów danych o większej objętości. Analiza przestrzenna (Location Intelligence) Informacje geograficzne stają się podstawowymi danymi przetwarzanymi przez wiele aplikacji biznesowych. SQL Server 2008 udostępnia programistom nowe typy danych przestrzennych, pozwalające na tworzenie aplikacji, które są świadome lokalizacji. Dane przestrzenne SQL Server 2008 przetwarza wektorowe dane przestrzenne w sposób zgodny z przyjętymi w branży standardami. Pozwala to na tworzenie aplikacji świadomych lokalizacji, gromadzących dane geograficzne powstające w całej organizacji i integrujących je w ramach jednego rozwiązania. Dane lokalizacyjne SQL Server 2008 umożliwia gromadzenie danych lokalizacyjnych powstających w całej organizacji i integrowanie inteligencji przestrzennej z istniejącymi aplikacjami, co pozwala na tworzenie aplikacji świadomych lokalizacji. Pełny wgląd w działalność Szczegółowy wgląd w działania firmy, zapewniany przez technologię umożliwiającą gromadzenie, oczyszczanie, składowanie i przygotowywanie danych biznesowych do wykorzystania w procesie podejmowania decyzji, pozwala podnieść jakość tych decyzji. Uwzględniając szybki rozwój rynku BI, SQL Server 2008 zaprojektowano tak, by zapewnić skalowalną infrastrukturę, umożliwiającą wdrożenie Business Intelligence w całej organizacji oraz zarządzanie raportami i analizami o dowolnej objętości i złożoności, a jednocześnie zapewniającą ścisłą integrację z Microsoft Office System. SQL Server 2008 umożliwia zapewnienie wglądu w działania firmy wszystkim jej pracownikom, dzięki czemu mogą oni szybciej podejmować lepsze i bardziej trafne decyzje. 8 SQL Server2008 Opis platformy

9 Hurtownie danych następnej generacji Organizacje starają się wydobyć wartości biznesowe z posiadanych danych, inwestując w rozwiązania BI i hurtownie danych. SQL Server 2008 stanowi wszechstronną i skalowalną platformę hurtowni danych, która umożliwia organizacjom szybsze integrowanie danych w hurtowni, skalowanie systemu wraz ze stale rosnącą ilością danych, zarządzanie zwiększającą się liczbą użytkowników i zapewnienie wglądu w działania firmy wszystkim użytkownikom. Poniżej opisano wybrane udoskonalenia w dziedzinie hurtowni danych. Kompresja danych Najważniejszym celem wprowadzenia kompresji danych jest zmniejszenie objętości tabel faktów hurtowni danych i podniesienie wydajności zapytań. Kompresja kopii zapasowych Przechowywanie kopii zapasowych na dyskach twardych jest kosztowne, a obsługa tych kopii czasochłonna. Wprowadzenie kompresji kopii zapasowych pozwala zmniejszyć objętość zajmowaną przez kopie przechowywane na dyskach twardych, a sam proces wykonywania kopii - ze względu na zmniejszenie liczby wymaganych operacji wejścia-wyjścia - przebiega szybciej. Zrównoleglenie tabel partycjonowanych Partycjonowanie tabel umożliwia bardziej efektywne zarządzanie dużymi, szybko zwiększającymi swoją objętość tabelami poprzez transparentne podzielenie ich na łatwe w obsłudze bloki danych. W SQL Server w porównaniu z SQL Server podniesiono wydajność wykonywania operacji na dużych tabelach partycjonowanych. Optymalizowanie zapytań typu star join W SQL Server 2008 podniesiono wydajność zapytań w większości zastosowań typowych dla hurtowni danych. Optymalizowanie zapytań wykorzystujących technikę łączenia gwiaździstego (ang. star join) w oparciu o rozpoznane wzorce zapytań w hurtowni danych pozwala znacznie skrócić czas odpowiedzi na zapytania. Zarządzanie zasobami Resource Governor - moduł kontroli wykorzystania zasobów - umożliwia zarządzanie wykorzystaniem procesora i pamięci przez silnik danych relacyjnych. Zbiory grupujące Rozszerzenie polecenia GROUP BY o opcję GROUPING SETS pozwala na wykonanie kilku operacji grupowania w jednym zapytaniu. Użycie zbiorów grupujących powoduje zwrócenie pojedynczego zestawu wyników, będącego odpowiednikiem wykonania polecenia UNION ALL kilku różnie pogrupowanych zapytań. Dzięki temu można łatwiej i szybciej tworzyć raporty i zapytania agregujące dane. Przechwytywanie zmian danych Funkcja przechwytywania zmian danych (ang. Change Data Capture) pozwala na śledzenie zmian wprowadzanych w bazie danych i zapisywanie ich w tabelach zmian. Funkcja ta rejestruje pełną treść zmian, zachowuje spójność danych pomiędzy różnymi tabelami i działa niezależnie od zmian schematu bazy. Umożliwia to organizacjom natychmiastowe integrowanie najnowszych informacji w hurtowni danych. Polecenie MERGE Wprowadzenie w SQL Server obsługi nowego polecenia MERGE pozwala na efektywną realizację operacji często wykorzystywanych w hurtowniach danych, takich jak sprawdzenie, czy jakiś wiersz istnieje, i - w zależności od wyniku tej operacji - uaktualnienie wiersza znalezionego lub wstawienie nowego wiersza. Skalowalne usługi integracyjne Dwa najważniejsze usprawnienia usług integracyjnych pod względem skalowalności to: Usprawnienia potoków SQL Server Integration Services (SSIS) Pakiety integracji danych bardziej efektywnie się skalują, lepiej wykorzystując dostępne zasoby, i radzą sobie nawet z największymi zadaniami w skali całego przedsiębiorstwa. Wprowadzone modyfikacje poprawiły skalowalność pakietów uruchamianych na wielu procesorach. Utrwalone wyszukiwania SSIS (persistent lookups) Wyszukiwanie to operacja wykonywana bardzo często - szczególnie w przypadku hurtowni danych, w której wyszukiwania stosowane są do transformacji kluczy biznesowych na ich odpowiedniki w tabeli faktów. Zwiększona wydajność wyszukań SQL Server Integration Services (SSIS) podniesie skalowalność i pozwoli przetwarzać nawet największe tabele. Skalowalna platforma analityczna SQL Server 2008 umożliwia przeprowadzanie bardzo złożonych analiz o dużej liczbie wymiarów i agregacji. W tym celu w SQL Server Analysis Services wprowadzono opisane niżej usprawnienia. Skalowalność i wydajność analiz Usprawnione funkcje analityczne pozwalają na przeprowadzanie szerszych analiz, obejmujących bardziej złożone obliczenia i agregacje. Ulepszone narzędzia projektowania wymiarów ułatwiają użytkownikom unikanie problemów z wydajnością. Usprawnienia silnika raportowania usuwają obecne ograniczenia i zwiększają elastyczność układu raportu. Udoskonalono także przetwarzanie na żądanie i renderowanie w oparciu o przykłady. Obliczenia blokowe Obliczenia blokowe pozwalają na znaczne podniesienie wydajności kostek analitycznych oraz zwiększenie głębokości hierarchii i złożoności obliczeń. Storno (writeback) Użytkownicy, przeglądając wyniki analiz, chcieliby mieć możliwość wprowadzania zmian w danych źródłowych analiz i obserwowania wpływu tych zmian na analizy. Funkcję stornowania wprowadzono już w SQL Server 2005, natomiast w SQL Server 2008 znacznie poprawiono jej wydajność. Microsoft Corporation 2009

10 Skalowalne raportowanie W wielu organizacjach dostarczenie właściwych informacji właściwym osobom we właściwym czasie to poważny problem. SQL Server 2008 zawiera wysokowydajny silnik raportowania, obsługujący przetwarzanie i formatowanie raportów, oraz komplet narzędzi do tworzenia i przeglądania raportów i zarządzania nimi. Rozszerzalna architektura i otwarte interfejsy ułatwiają integrację rozwiązań raportowania w różnorodnych środowiskach IT. Silnik raportowania klasy Enterprise Silnik raportowania charakteryzuje się prostym wdrażaniem i konfigurowaniem, co ułatwia wdrażanie rozwiązań raportowania w całej organizacji. Silnik umożliwia użytkownikom łatwe tworzenie i udostępnianie raportów o dowolnym rozmiarze i złożoności. Łatwiejsze skalowanie wszerz Aby ułatwić skalowanie wszerz, w SQL Server 2008 wbudowano narzędzia pozwalające na konfigurowanie i zarządzanie wieloma serwerami raportów. Internetowy dostęp do raportów Możliwość publikowania raportów w Internecie pozwala udostępniać je klientom i dostawcom. Zarządzanie infrastrukturą raportowania W SQL Server dzięki wprowadzeniu obsługi zarządzania pamięcią, konsolidacji infrastruktury i ułatwieniu konfiguracji za pośrednictwem scentralizowanego magazynu i interfejsu API dla wszystkich ustawień konfiguracyjnych - znacznie ułatwiono konserwowanie serwera i kontrolowanie jego zachowania. Różnorodność metod dostępu do informacji SQL Server 2005 zapewnia kompleksowe usługi wspierające aplikacje Business Intelligence - hurtownie danych, usługi Integration Services, Analysis Services i Reporting Services. Microsoft Office 2007 jeszcze bardziej ułatwia wyposażenie osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji strategicznych i taktycznych w silne narzędzia analityczne, zawarte w Microsoft Excel i Excel Server, oraz pracę grupową z danymi BI za pomocą SharePoint Report Center. Ponieważ do uzyskania dostępu do Reporting Services i korzystania z zaawansowanych funkcji tego produktu wystarczają umiejętności nabyte podczas pracy z aplikacjami Office, funkcje tworzenia i publikowania raportów są dostępne dla znacznie większej liczby użytkowników. Opisane w tej sekcji udoskonalenia platformy raportowania SQL Server 2008 dają użytkownikom szczegółowy wgląd w działania firmy. Udoskonalenia narzędzia Report Builder Report Designer pozwala na łatwe tworzenie raportów o dowolnej strukturze i raportów ad-hoc. Wbudowane uwierzytelnianie z wykorzystaniem formularzy Wbudowane uwierzytelnianie z wykorzystaniem formularzy (ang. forms authentication) pozwala na łatwe przełączanie się pomiędzy okienkami i formularzami. Osadzanie Report Server w aplikacjach Dzięki funkcji osadzania Report Server w aplikacjach, odnośniki URL w raportach i subskrypcjach mogą prowadzić do lokalizacji wewnątrz aplikacji, w których zostały osadzone. Integracja z Office SQL Server 2008 umożliwia użytkownikom łatwe tworzenie raportów bezpośrednio z aplikacji Microsoft Word i Microsoft Excel oraz publikowanie i udostępnianie raportów w organizacji za pomocą Microsoft Office SharePoint Server. Ilustracja 4. Report Designer 10 SQL Server2008 Opis platformy

11 Podsumowanie Funkcjonalność SQL Server 2008 skupiona jest wokół czterech obszarów tworzących wizję platformy bazodanowej. Platforma do zastosowań krytycznych dla działania firmy - SQL Server 2008, stanowiąc bardziej bezpieczną, skalowalną i zarządzalną platformę, umożliwia działom IT uzyskanie większej produktywności. Wprowadza nową strukturę zarządzania w oparciu o reguły, która pozwala na zastąpienie stosowanych do tej pory skryptów regułami. Baza ułatwia także ochronę cennych informacji, przechowywanych w istniejących aplikacjach i urządzeniach użytkowanych w trybie off-line. Ponadto SQL Server 2008 dzięki zoptymalizowanej platformie zapewnia dużą wydajność wykonywania zapytań. Szybkie tworzenie oprogramowania - SQL Server 2008 wraz z platformą.net Framework umożliwiają tworzenie aplikacji następnej generacji. Programiści mogą pracować bardziej wydajnie, ponieważ zajmują się obiektami warstwy biznesowej, a nie tabelami i kolumnami. Mogą tworzyć aplikacje zapewniające użytkownikom stały dostęp do danych i synchronizowanie danych z serwerami zaplecza. Nie tylko dane relacyjne - SQL Server 2008 umożliwia programistom korzystanie z dowolnych typów danych - od XML po dokumenty - oraz tworzenie aplikacji wyposażonych w świadomość lokalizacji (location awareness). Pełny wgląd w działalność - SQL Server 2008 zapewnia skalowalną infrastrukturę, pozwalającą na zarządzanie dowolną liczbą raportów i analiz o dowolnej złożoności, a przy tym łatwą w obsłudze dzięki ścisłej integracji z Microsoft Office System. Cechy te pozwalają na wdrożenie Business Intelligence w całej organizacji. SQL Server 2008 wyposażono w zaawansowane funkcje budowy hurtowni danych, umożliwiające użytkownikom konsolidowanie składnic danych w jedną korporacyjną hurtownię danych. Zastrzeżenia prawne Dokument ten ma charakter wstępny i może zostać znacznie zmieniony przed udostępnieniem ostatecznej wersji opisanego w nim oprogramowania. Informacje zawarte w tym dokumencie odzwierciedlają aktualne w dniu publikacji stanowisko korporacji Microsoft w sprawie zagadnień tu przedstawionych. Ponieważ Microsoft musi reagować na zmienne warunki rynku, nie należy interpretować tego tekstu jako zobowiązania ze strony Microsoft. Microsoft nie może gwarantować zgodności przedstawionych tu informacji po dacie publikacji. Dokument ten ma charakter wyłącznie informacyjny. FIRMA MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI (WYRAŻONYCH WPROST LUB DOMYŚLNIE), W TYM TAKŻE USTAWOWEJ RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE, CO DO INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE. Przestrzeganie wszystkich stosownych praw autorskich leży w gestii użytkownika. Bez ograniczania praw autorskich, żadnej części niniejszego dokumentu nie można kopiować, przechowywać w systemach przetwarzania danych ani przekazywać w żadnej formie za pomocą jakichkolwiek nośników (elektronicznych, mechanicznych, w postaci fotokopii, nagrań lub w inny sposób) w jakimkolwiek celu bez pisemnej zgody firmy Microsoft. Firma Microsoft może posiadać patenty lub mieć rozpoczęte postępowania patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej, obejmujące zagadnienia poruszane w tym dokumencie. Z wyjątkiem przypadków jawnie objętych pisemnymi umowami licencyjnymi zawartymi z firmą Microsoft, otrzymanie tego dokumentu nie oznacza udzielenia licencji na te patenty, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Excel, SharePoint, Visual Basic, Visual C#, Visual Studio oraz Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Nazwy wymienionych w dokumencie firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Microsoft Corporation

12 Więcej informacji: W dokumencie tym zamieszczono jedynie ogólny opis nowych funkcji i udoskonaleń wprowadzonych w SQL Server Więcej informacji można znaleźć w następujących zasobach: Witryna SQL Server w Internecie ( j. ang.): Polska witryna www SQL Server: Centrum dla programistów SQL Server ( j. ang.): Centrum informacji technicznych Microsoft SQL Server ( j. ang.): Polskie centrum informacji technicznych na temat SQL Server: Zapraszamy do kontaktu z naszym Centrum Obsługi Klienta Microsoft: (Koszt połączenia to koszt połączenia z numerem wg stawek Twojego operatora)

Analiza biznesowa w SQL Server 2008

Analiza biznesowa w SQL Server 2008 Analiza biznesowa w SQL Server 2008 Spis treści Wprowadzenie 3 Technologie inteligencji biznesowej Microsoft 3 Integracja z Microsoft Office System 2007 3 Unifikacja metod składowania i dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Wydajność i skalowalność SQL Server 2008

Wydajność i skalowalność SQL Server 2008 Wydajność i skalowalność SQL Server 2008 Spis treści Wprowadzenie 3 Optymalizacja wydajności SQL Server 2008 3 Wydajność relacyjnych baz danych 3 Mierzalna, rzeczywista wydajność 3 Wysokowydajny silnik

Bardziej szczegółowo

Przełomowe techniki tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem Microsoft Visual Studio 2008

Przełomowe techniki tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem Microsoft Visual Studio 2008 Przełomowe techniki tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem Microsoft Visual Studio 2008 Raport listopad 2007 Najnowsze informacje można znaleźć w witrynie www.microsoft.com/vstudio Dokument ten ma charakter

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00. Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji i sprzętu dla platformy wyszukiwawczej wraz z usługą konsultacji niezbędnych do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav.

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav. STREAMLINE Spacing paragraph Microsoft Dynamics NAV Zarządzanie finansami Oficjalny dokument Styczeń 2007 www.microsoft.pl/dynamics/nav Spis treści Wprowadzenie... 3 Streszczenie... 3 Wyzwania zarządzania

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Zdrowie zarządzane wiedzą

Zdrowie zarządzane wiedzą Zdrowie zarządzane wiedzą Połączona Platforma Opieki Zdrowotnej Opis Projektowy Stabilne fundamenty sprawnego systemu opieki zdrowotnej Streszczenie Wydanie Drugie publikacja Marzec 2009 Zdrowie zarządzane

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Załącznik do OPZ nr 7

Załącznik do OPZ nr 7 Załącznik do OPZ nr 7 Warunki równoważności / Wymagania 1. Serwer poczty elektronicznej Serwer systemu poczty elektronicznej musi charakteryzować się następującymi cechami, bez konieczności użycia rozwiązań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION /STRUKTURA TECHNOLOGII Struktura technologii systemu Navision stanowi zbiór rozwiązań informatycznych, tworzących platformę użytkową systemu Microsoft Business Solutions

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu

Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu Microsoft Corporation Wrzesień 2006 Informacja zawarta w tym dokumencie reprezentuje obecny pogląd Microsoft Corporation na sprawy poddane dyskusji od

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA systemowa PLATFORMA SYSTEMOWA Platforma systemu Microsoft Business Solutions Navision bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 Universal Database. Co nowego. Wersja 7.2 SC85-0039-01

IBM DB2 Universal Database. Co nowego. Wersja 7.2 SC85-0039-01 IBM DB2 Universal Database Co nowego Wersja 7.2 SC85-0039-01 IBM DB2 Universal Database Co nowego Wersja 7.2 SC85-0039-01 Przed skorzystaniem z tych informacji i opisywanych przez nie produktów należy

Bardziej szczegółowo

SAP BusinessObjects Business Intelligence

SAP BusinessObjects Business Intelligence SAP BusinessObjects Business Intelligence Rozwiązania SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.0 Zarządzanie globalnym przedsiębiorstwem w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem technologii mobilnych

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence Rozwiązania Business Intelligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Intel Xeon

Business Intelligence Rozwiązania Business Intelligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Intel Xeon Business ligence Rozwiązania Business ligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Xeon CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM business intelligence Narzędzia pomocne w planowaniu i budżetowaniu

Bardziej szczegółowo

Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów. Windows Azure. Daniel Biesiada Piotr Cichocki. Artur Żarski Michał Żyliński

Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów. Windows Azure. Daniel Biesiada Piotr Cichocki. Artur Żarski Michał Żyliński Daniel Biesiada Piotr Cichocki Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów Autorzy książki są pracownikami firmy Microsoft sp. z o.o. w dziale Developer & Platform Group (DPG). Grupa DPG w

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko Autor: Eric L. Brown T³umaczenie: Kosma Nitkiewicz ISBN: 978-83-246-0549-1 Tytu³ orygina³u: SQL Server 2005 Distilled (MS Windows Server System) Format: B5, stron: 320

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007 PRZEWODNIK PO PRODUKCIE

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007 PRZEWODNIK PO PRODUKCIE MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007 PRZEWODNIK PO PRODUKCIE Coraz częściej pracownicy do obsługi kluczowych potrzeb komunikacyjnych wykorzystują pocztę e-mail. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw WPROWADZENIE Aby zapewnić sobie elastyczność i możliwość szybkiego

Bardziej szczegółowo

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Szybka i bezpieczna wymiana informacji wewnątrz firmy, z partnerami zewnętrznymi oraz sprawny obieg dokumentów i automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo