List przewozowy. Kancelaria Prawna Iuridica

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "List przewozowy. Kancelaria Prawna Iuridica"

Transkrypt

1 List przewozowy Kancelaria Prawna Iuridica

2 List przewozowy Wymogi prawne Praktyka transportowa Konsekwencje procesowe List przewozowy jest szczegółowo uregulowany w przepisach prawa

3 Wymogi prawne Co musi zawierać dokument, aby był listem przewozowym

4 Transport międzynarodowy Art. 6 Konwencji CMR miejsce i datę jego wystawienia; nazwisko (nazwę) i adres nadawcy; nazwisko (nazwę) i adres przewoźnika; miejsce i datę przyjęcia towaru do przewozu oraz przewidziane miejsce jego wydania; nazwisko (nazwę) i adres odbiorcy; powszechnie używane określenie rodzaju towaru oraz sposób opakowania, a dla towarów niebezpiecznych ich ogólnie uznane określenie; ilość sztuk, ich cechy i numery; wagę brutto lub inaczej wyrażoną ilość towaru; koszty związane z przewozem (przewoźne, koszty dodatkowe, należności celne i inne koszty powstałe od chwili zawarcia umowy do chwili dostawy); instrukcje niezbędne do załatwienia formalności celnych i innych; oświadczenie, że przewóz, bez względu na jakąkolwiek przeciwną klauzulę, podlega przepisom niniejszej Konwencji.

5 Transport krajowy Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy prawo przewozowe: W liście przewozowym nadawca zamieszcza: 1. nazwę i adres nadawcy, jego podpis oraz określenie placówki przewoźnika zawierającej umowę, 2. miejsce przeznaczenia przesyłki oraz nazwę i adres odbiorcy, 3. określenie rzeczy, masy, liczby sztuk przesyłki, sposobu opakowania i oznaczenia, 4. inne wskazania i oświadczenia, wymagane albo dopuszczone zgodnie z przepisami ze względu na warunki danej umowy lub sposób rozliczeń.

6 Minimalna treść listu przewozowego Zawartość minimum Nadawca Odbiorca Towar Przewoźnik Miejsce i data wystawienia

7 Dokument WZ Podstawowy brak w WZ dane przewoźnika

8 Kto ma wystawić list przewozowy Nadawca, załadowca, przewoźnik, spedytor? List przewozowy potwierdza podjęcie ładunku i dostarczenie do odbiorcy, funkcja dowodowa powinna chronić przewoźnika

9 Praktyka transportowa CMR - utarta praktyka, list przewozowy niepotrzebna strata czasu

10 Korzyści z tytułu niewystawiania listu przewozowego

11 Korzyści z tytułu niewystawiania listu przewozowego ekologia oszczędność papieru - 3 grosze oszczędność czasu 5 minut ograniczenie biurokracji

12 Korzyści z tytułu niewystawiania listu przewozowego BRAK

13 Korzyści z tytułu wystawienia listu przewozowego Potwierdza zawarcie umowy oraz fakt podjęcia i dostarczenia ładunku Potwierdza stan przesyłki przy załadunku i rozładunku Możliwość żądania zapłaty przewoźnego nie tylko od zleceniodawcy Umożliwia zadeklarowanie lub ustalenie wartości przesyłki Potwierdza kto jest uprawniony do rozporządzania przesyłką oraz żądania odszkodowania od przewoźnika Jest podstawą do wypłaty odszkodowania z polis ubezpieczeniowych Przewoźnik nie zyskuje nic dzięki niewystawieniu listu przewozowego, jednakże traci wiele jeśli listu nie było

14 Zlecenie czy list przewozowy Co jest ważniejsze zlecenie czy list przewozowy Warunki umowy przewozu określa zlecenie (miejsce załadunku, rozładunku, dane o towarze, fracht) Treść listu przewozowego jest znacznie bardziej wiarygodna i bezpieczna w kontekście oszustw i wyłudzeń w transporcie

15 Neutralizacja listu przewozowego Neutralizacja listu przewozowego NIE jest zakazana Neutralizacja jest bardzo ryzykowna List przewozowy wystawiony przez załadowcę potwierdza wydanie przesyłki przewoźnikowi, ale nie zawiera potwierdzenia odebrania towaru przez osobę uprawnioną

16 Neutralizacja kiedy unikać Nieznany, niezaufany zleceniodawca transportu Zlecenie przyjęto w piątek po południu Towar ryzykowny np. ziemniaki do Litwy, olej z Magdeburga, towary spożywcze do Rumunii Zmiana miejsca rozładunku w trakcie przewozu Towar neutralny spedycja nie chce podać szczegółów

17 Wątpliwości przewoźników Czy brak listu przewozowego jest podstawą do odmowy zapłaty przewoźnego Czy niedostarczenie CMR ki na czas jest podstawą do odmowy zapłaty przewoźnego Czy brak listu przewozowego pozwala przewoźnikowi uniknąć odpowiedzialności za uszkodzony lub skradziony towar Czy wystawienie listu przewozowego zwiększa odpowiedzialność przewoźnika Czy brak pieczątki na liście przewozowym jest podstawą do odmowy zapłaty przewoźnego

18 Wątpliwości przewoźników NIE Czy brak listu przewozowego jest podstawą do odmowy zapłaty przewoźnego Czy niedostarczenie CMR ki na czas jest podstawą do odmowy zapłaty przewoźnego Czy brak listu przewozowego pozwala przewoźnikowi uniknąć odpowiedzialności za uszkodzony lub skradziony towar Czy wystawienie listu przewozowego zwiększa odpowiedzialność przewoźnika Czy brak pieczątki na liście przewozowym jest podstawą do odmowy zapłaty przewoźnego

19 Pozostałe zagadnienia Lieferschein dowód dostawy, kabotaż w Niemczech, brak zastosowania przepisów Konwencji CMR czy polskiej ustawy prawo przewozowe Packing List, karty drogowe, potwierdzenia nadania itp. nie zawierają minimalnych danych wymaganych przez prawo

20 Wystawiając list przewozowy zwiększasz swoje bezpieczeństwo Dbając o czytelność i rzetelność listu przewozowego skracasz długość postępowania sądowego

21 Konsekwencje procesowe Co zyskujesz dbając o treść listu przewozowego

22 a Sąd na to» Numer rejestracyjny, imię i nazwisko kierowcy to nie dane przewoźnika = odmowa wypłaty odszkodowania» Brak zastrzeżenia w liście przewozowym co do jakości opakowania stawia przewoźnika na przegranej pozycji w przypadku uszkodzenia ładunku» Nadrukowane z automatu zastrzeżenia w liście przewozowym muszą mieć oparcie w rzeczywistości» List przewozowy potwierdza okoliczności i datę wydania towaru odbiorcy, a co za tym idzie wskazuje na rozpoczęcie biegu przedawnienia» Nie miejsce wpisu na liście przewozowym, a fakt jego dokonania ma znaczenia procesowe

23 Dzięki listom przewozowym odzyskaliśmy dla przewoźników długi spedycji w upadłości NIE BOIMY SIĘ WYZWAŃ!!!

24 Synergia! Przeszkolona kadra Szkolenia Transportowe ucz się na cudzych błędach List przewozowy Warunki zlecenia

25 ? Proszę poczekaj... To nie wszystko! Nielegalny imigrant na pace - za co odpowiada przewoźnik i jak ustrzec się problemu!

26 Nielegalny przewóz osób w UK» Najczęstsze przypadki Calais - Dover» The Immigration and Asylum Act z 1999 r.

27 Kontrola» Pomimo kontroli po stronie francuskiej UK Border Agency ma prawo kontrolować wjeżdżające pojazdy» Francja Anglia, wynik 0:22» Plomby, kłódki, linki celne, detektor bicia serca lub CO 2, RTG itp.

28 Kto odpowiada» Kierowca za wykrytego imigranta» Przewoźnik za wykrytego imigranta

29 Najwyższa kara*» Kierowca 8.800» Przewoźnik Za zapłatę kary przez kierowcę odpowiada przewoźnik! Regres z minimalnej krajowej, diet czy ryczałtów w praktyce niemożliwy

30 Zapobiegać czy leczyć» Sam fakt wykrycia imigrantów na pojeździe wystarczy do nałożenia kary nie ma znaczenia wina czy przyczynienie» Kierowca i przewoźnik są współodpowiedzialni» Objection - odwołania złożone w ciągu 28 dni często przynoszą rezultaty obniżenie kary» Appeal - apelacje do sądów rzadko kończą się sukcesem

31 Prewencja» Szkolenie kierowców» Pisemna procedura» Wdrożenie systemu kontroli i atestowania kierowców» Wyposażenie kierowcy w odpowiednie dokumenty, nie tylko Check List

32 Check List» Bez odpowiedniego pisemnego przeszkolenia i wdrożenia procedury, wypełnienie samego Vehicle Security Check List to jedynie czubek góry lodowej

33 Najczęstsze wyjaśnienia» nie wiedziałem 1. raz w UK» Nigdy wcześniej - wieloletnie doświadczenie w transportach na teren UK» Francuzi sprawdzali» Jestem niewinny» Kierowca zawsze sprawdza» Nie stać mnie

34 Najczęstsze wyjaśnienia» tylko 5 min - piwo i papierosy w przygranicznym markecie» Postój na stacji paliw czas pracy kierowcy» Wtargnęli w trakcie oczekiwania na prom

35 Procedura kontrola» Ponad 30 stron praktycznych wskazówek o programie, procedurze oraz o unikaniu wtargnięć na naczepę» Ponad 50 wytycznych i punktów kontrolnych, które powinien wykonać kierowca» Certyfikat przeszkolenia kierowcy oraz pełna dokumentacja kontrolna

36 Akredytacja przewoźnika» Wdrożenie procedury» Stała kontrola wykonywania obowiązków przez kierowców» Dokumentacja przewoźnika» Nienaganna historia» Wniosek do UK Border Agency AKREDYTACJA PRZEWOŹNIKA

37 Obsługa prawna firm transportowych Kancelaria Prawna Iuridica

Ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym

Ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym Ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym Uczestnicy transportu NADAWCA ODBIORCA NADAWCA PRZEWOŹNIK ODBIORCA NADAWCA SPEDYTOR PRZEWOŹNIK SPEDYTOR ODBIORCA usługa przewozu usługa spedycji

Bardziej szczegółowo

Ogólny Regulamin Świadczenia Usług

Ogólny Regulamin Świadczenia Usług 1 Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych w zakresie usług drogowej spedycji krajowej i międzynarodowej zawartych

Bardziej szczegółowo

Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR)

Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) 12.10.2007 r. Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) sporządzona w Genewie dnia 19 maja 1956 r. (Dz. U. z 1962 r. Nr 49, poz. 238, sprost. Dz. U z 1995 r. Nr 69, poz. 352)

Bardziej szczegółowo

Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i Protokół podpisania zostały sporządzone w Genewie dnia 19 maja 1956 r.

Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i Protokół podpisania zostały sporządzone w Genewie dnia 19 maja 1956 r. Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i Protokół podpisania, sporządzone w Genewie 19 maja 1956 r z dnia 19 maja 1956 r. (Dz.U. 1962 Nr 49, poz. 238) (sprost.: Dz.U. z 1995

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES

Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES 1 Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych w zakresie usług drogowej spedycji krajowej i międzynarodowej zawartych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ET LOGISTIK SP. Z O.O. ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ET LOGISTIK SP. Z O.O. ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ET LOGISTIK SP Z OO ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU 1 1 Regulamin Świadczenia Usług ET Logistik Sp z oo, zwany dalej Regulaminem, stanowi integralną część każdej Umowy Spedycji

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska Ogólne Warunki Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp. z o.o. Sp.k. stanowią wzorzec umowy w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. I. Postanowienia Ogólne przez Quality Logistics Service sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 1. [Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Warunki Świadczenia Usług Schenker Sp. z o.o. w zakresie międzynarodowej spedycji drogowej

Warunki Świadczenia Usług Schenker Sp. z o.o. w zakresie międzynarodowej spedycji drogowej Warunki Świadczenia Usług Schenker Sp. z o.o. w zakresie międzynarodowej spedycji drogowej. 1 Zakres obowiązywania Warunków 1. Niniejsze Warunki Świadczenia Usług mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych

Bardziej szczegółowo

Warunki Świadczenia Usług Schenker Sp. z o.o. w zakresie międzynarodowej spedycji drogowej

Warunki Świadczenia Usług Schenker Sp. z o.o. w zakresie międzynarodowej spedycji drogowej Warunki Świadczenia Usług Schenker Sp. z o.o. w zakresie międzynarodowej spedycji drogowej. 1 Zakres obowiązywania Warunków 1. Niniejsze Warunki Świadczenia Usług mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych przez Fresh Logistics Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych przez Fresh Logistics Sp. z o.o. Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych przez Fresh Logistics Sp. z o.o. Fresh Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Robakowie k. Poznania, przy ul. Zbożowa 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1173, 1529. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ AZOTY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ AZOTY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ AZOTY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych dla Grupy Kapitałowej Azoty (zwane dalej Ogólnymi

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA

OFERTA UBEZPIECZENIA OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA UMOWNEGO TUiR Allianz Polska SA DLA SPEDYTORÓW Opracowanie: CDS Kancelaria Brokerska Warszawa, 24.03.2011

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRZEWOZOWE. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1.

PRAWO PRZEWOZOWE. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. PRAWO PRZEWOZOWE Dz.U. 2000 Nr 50 poz. 601 Data wydania: 2000.05.29 Nienaniesione zmiany: Dz.U. 2003 Nr 149 poz. 1452, stan prawny na dzień: 2001.01.01 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.

Bardziej szczegółowo

dr Adam Salomon Spedycja wykład 03 dla 5 sem. TiL (stacjonarne)

dr Adam Salomon Spedycja wykład 03 dla 5 sem. TiL (stacjonarne) dr Adam Salomon Spedycja wykład 03 dla 5 sem. TiL (stacjonarne) Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. dr Adam

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług W Obrocie Międzynarodowym DPD Polska sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usług W Obrocie Międzynarodowym DPD Polska sp. z o.o. 1. 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) świadczenia usług w obrocie międzynarodowym określa zasady współpracy pomiędzy, osobami, którymi DPD Polska sp. z o.o. się posługuje przy wykonywaniu usługi i jej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy "Regulamin Świadczenia Usług Przewozu Przesyłek na zlecenie PEKAES, zwany dalej "Regulaminem" reguluje sposoby zlecania, wykonywania, ubezpieczenia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Warunki Świadczenia Usług Krajowych Schenker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami

Warunki Świadczenia Usług Krajowych Schenker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Warunki Świadczenia Usług Krajowych Schenker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Obowiązujące od dnia 30.09.2013, wprowadzone Uchwałą Zarządu Spółki z dnia 24.09.2013

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OPERATORA TRANSPORTOWEGO z dnia 25.09.2000 r. zmienione Aneksem Nr 1, 2, 3

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OPERATORA TRANSPORTOWEGO z dnia 25.09.2000 r. zmienione Aneksem Nr 1, 2, 3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OPERATORA TRANSPORTOWEGO z dnia 25.09.2000 r. zmienione Aneksem Nr 1, 2, 3 TEKST JEDNOLITY Spis treści strona 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowego przewozu towarów, w całości lub częściowo, drogą morską

Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowego przewozu towarów, w całości lub częściowo, drogą morską Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowego przewozu towarów, w całości lub częściowo, drogą morską 1 2 Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowego przewozu towarów, w całości

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO NA TERYTORIUM RP

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO NA TERYTORIUM RP OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO NA TERYTORIUM RP Postanowieniaogólne... 1 Definicje... 2 Przedmiotizakresubezpieczenia... 3 Wyłączeniaodpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W OBROCIE KRAJOWYM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W OBROCIE KRAJOWYM Strona 1 z 6 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) wykonywania usług w zakresie przesyłania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym określa zasady współpracy pomiędzy, osobami, którymi się posługuje przy

Bardziej szczegółowo

1.1.3. w ruchu kabotażowym na podstawie niżej podanych warunków szczególnych:

1.1.3. w ruchu kabotażowym na podstawie niżej podanych warunków szczególnych: OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA PRZY PRZEWOZACH TOWARÓW WYKONYWANYCH ZAROBKOWO SAMOCHODAMI W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (AVB-VH 2006 PL) (zwanych dalej ogólnymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH MEPP EUROPEAN FREIGHT SOLUTIONS SP. Z O.O. 1 listopada 2011r. SPIS TREŚCI WSTĘP 3 DEFINICJE ZLECENIE SPEDYCYJNE, PRZYJĘCIE, REALIZACJA WYŁĄCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH I INNYCH UŁUG KOLEJOWYCH ŚWIADCZONYCH przez RAIL POLSKA Sp.zo.o.

REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH I INNYCH UŁUG KOLEJOWYCH ŚWIADCZONYCH przez RAIL POLSKA Sp.zo.o. REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH I INNYCH UŁUG KOLEJOWYCH ŚWIADCZONYCH przez RAIL POLSKA Sp.zo.o. Regulamin przyjęty do stosowania przez Rail Polska. Niniejszy dokument jest własnością Rail Polska. Zabrania

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Transportowych Aperam Stainless Services & Solutions Poland Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Transportowych Aperam Stainless Services & Solutions Poland Sp. z o.o. Zakres obowiązywania 1 1. Wykonywanie usług transportowych towarów przez jakikolwiek podmiot (Kontrahent) dla Aperam Stainless Services & Solutions Poland Sp. z o.o. (dalej ASSSP) następuje wyłącznie na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W TRANSPORCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W TRANSPORCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W TRANSPORCIE KRAJOWYM 2z6 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W TRANSPORCIE KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo