PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA SCHERZO INFORMATOR DLA RODZICÓW UCZNIÓW Z KLASY 0, I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA SCHERZO INFORMATOR DLA RODZICÓW UCZNIÓW Z KLASY 0, I"

Transkrypt

1 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA SCHERZO INFORMATOR DLA RODZICÓW UCZNIÓW Z KLASY 0, I ROK SZKOLNY 2014/2015

2 Szanowni Państwo, Bardzo nam miło powitać Państwa w naszej szkole w nowym roku szkolnym 2014/2015. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dzieci czuły się w szkole Scherzo dobrze, osiągały jak najlepsze wyniki w nauce, a przede wszystkim aby nauka sprawiała im przyjemność. W Scherzo dbamy o wysokie standardy nauczania, zachęcamy uczniów do zdobywania wiedzy i umiejętności, oferujemy wsparcie naszym uczniom tak, aby umożliwić każdemu dziecku rozwój. Nasza oddana i entuzjastyczna kadra Scherzo czuwa nad rozwojem społecznym, intelektualnym, emocjonalnym, fizycznym, moralnym Państwa dzieci. Chcemy, aby każde nasze dziecko z pewnością siebie zdobywało wiedzę i umiejętności, aby każdy uczeń odkrył, w jakiej dziedzinie jest dobry. Naszym zadaniem jest zaszczepić pragnienie wiedzy, szacunek dla siebie i świata, nauczyć motywacji do osiągnięcia sukcesu we wszystkim, co dzieci robią. Chcemy, aby nasi uczniowie byli bardzo zmotywowani i z entuzjazmem podchodzili do wszystkich swoich działań. Oprócz typowych umiejętności szkolnych rozwijamy umiejętności interpersonalne kluczowe dla życia we współczesnym świecie. Wierzę, że przede wszystkim nauka umiejętności życiowych wskazuje uczniom, jak skutecznie radzić sobie z zadaniami, wymaganiami i wyzwaniami codziennego życia, Umiejętności życiowe otwierają drzwi do wszelkiego rodzaju możliwości, są niezbędne do osiągania sukcesu. Nauka umiejętności życiowych to szeroki i ambitny program, którego realizacja bardzo leży nam na sercu. Dzieci na pewno znajdują się w centrum naszej uwagi, a ich rozwojowi podporządkowujemy wszystkie nasze działania. Mogę z cała pewnością powiedzieć, że w Scherzo oferujemy uczniom bardzo wiele i wiem, że dzieci w szkole dużo pracują, ale są dziećmi zadowolonymi, szczęśliwymi i spełnionymi. Scherzo jest bardzo zapracowaną, ale też pełną radości i uśmiechu dzieci szkołą! Zachęcam Państwa do zapoznania się z Informatorem rok szkolny 2014/15, w którym przekazuję najważniejsze informacje dla rodziców uczniów klasy 0, I o organizacji pracy naszej szkoły, kadrze, programach, kalendarzu na nowy rok szkolny oraz o płatnościach. Życzę, aby codzienny uśmiech i zadowolenie z odkrywania świata i siebie samych obecny na twarzach Państwa dzieci towarzyszył Państwu i Waszym pociechom przez cały czas edukacji w Szkole Scherzo. Ilona Preiss-Borowicz właściciel i dyrektor ZPO Scherzo

3 ORGANIZACJA SZKOŁY podział organizacyjny na klasy 0-1, 2-3, 4-6 Naukę w Szkole Scherzo dzielimy na trzy etapy Pierwszy z etapów to czas nauki w klasach 0 i 1. Wychowawca klasy prowadzi zajęcia z języka polskiego, i teatru (w ramach zajęć z języka polskiego) oraz przyrody. Matematykę w klasie 0 prowadzi również wychowawca, zaś w klasie 1 - nauczyciel metamatematyki klas młodszych ( 1-3) W każdym dniu na lekcjach języka polskiego rozwijamy następujące umiejętności dzieci: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie. Zarówno w klasie O, jak i 1 matematyka odbywa się cztery razy w tygodniu. Począwszy od klasy 0 przedmioty takie jak: muzyka, taniec, plastyka, wychowanie fizyczne prowadzone są przez nauczycieli specjalistów w danej dziedzinie. Od klasy I do programu nauczania włączona jest informatyka. Nauczanie języka angielskiego odbywa się już od klasy 0 w wymiarze 4 godzin lekcyjnych tygodniowo i zawsze z podziałem na dwie grupy. W klasie 0 wszystkie zajęcia prowadzi nauczyciel języka angielskiego, a od klasy 1 2 godziny w tygodniu prowadzi nauczyciel, a 2 godziny native like speaker. Zajęcia plastyczne w kl. 0 również odbywają się w grupach jedna grupa uczestniczy w zajęciach z nauczycielem plastyki w sali plastycznej, druga grupa ma w tym czasie technikę z wychowawcą. Od klasy 1 wszyscy uczniowie danej klasy mają zajęcia w sali plastycznej rozwijając swoje umiejętności plastyczne pod kierunkiem nauczyciela plastyka oraz asystenta nauczyciela. Szkoła zatrudnia również dwóch asystentów nauczycieli dla najmłodszych uczniów dla klasy 0 oraz dla klasy 1, którzy uczestniczą i pomagają nauczycielom podczas wszystkich lekcji. Drugi etap edukacyjny to czas nauki w klasach 2 i 3. Wszystkie lekcje (język polski, matematyka, przyroda, plastyka, muzyka, taniec, angielski, w-f, informatyka, religia) prowadzone są przez specjalistów danego przedmiotu. Trzeci etap edukacyjny klasy 4 6 Uczniowie klasy 4 rozpoczynają kolejny etap edukacyjny, obejmujący nauczanie w klasach 4 6. W czasie edukacji na tym etapie w dalszym ciągu ważna jest tematyczna korelacja przedmiotów humanistycznych: języka polskiego (z teatrem), historii, plastyki, religii, muzyki i tańca. Uczniowie kontynuują naukę matematyki oraz języka polskiego w zakresie większym niż przewidziane w podstawie programowej minimum. Nauczanie języka angielskiego kontynuowane jest w wymiarze 4 godzin lekcyjnych z podziałem na dwie grupy. Dodatkowo, dla uczniów całej klasy, wprowadzamy godzinę zajęć z native speakerem.

4 EDUKACJA JĘZYK POLSKI W klasach 0, 1 na lekcjach języka polskiego realizowany jest program oparty na metodzie fonicznej. Nasz program w pełni realizuje podstawę programową MEN. Lekcje języka polskiego w klasie 0, 1 prowadzone są pięć razy w tygodniu i są podzielone na trzy części, w czasie których kształcone są umiejętności z zakresu mówienia i słuchania, czytania oraz pisania. Tematem wiodącym w klasie 0 jest Nasze miasto Kraków, a w klasie 1 Jak dawniej bywało Na każdej lekcji języka polskiego obecny jest nauczyciel oraz asystent nauczyciela. Mówienie i słuchanie W klasie 0 i 1 pracujemy nad rozwijaniem mówienia i słuchania. Uczymy dzieci używania języka zgodnie z obowiązującym regułami, komunikowania się z innymi w sposób efektywny, formułowania swoich myśli w sposób zwięzły i jasny, rozwijamy słownictwo dzieci. Kształcimy również umiejętność opowiadania z zaangażowaniem i pasją, tak, aby zainteresować słuchaczy, skupić na sobie uwagę a także umiejętność słuchania oraz zapamiętywania ważnych kwestii. Uczymy podawania informacji w taki sposób, aby była zrozumiała dla odbiorcy. Czytanie Naukę czytania i pisania prowadzimy w oparciu o metodę foniczną. Uczymy dzieci właściwej techniki płynnego czytania ze zrozumieniem oraz pisania, kształtujemy nawyki czytelnicze i świadomość ortograficzną. Jesteśmy zwolennikami teorii mówiącej, że naukę czytania należy rozpocząć jak najwcześniej, zainteresowanie literami pojawia się już w drugim roku życia. Współcześnie pedagodzy twierdzą, że potencjał poznawczy dzieci jest tak wielki, że mogą one nauczyć się czytać już w wieku 3-4 lat. W klasie 0 i 1 dzieci poznają wszystkie litery alfabetu oraz uczą się czytania prostych tekstów w oparciu o zestaw książeczek i zeszytów przygotowany w naszej szkole dostosowanych do poziomu czytania dziecka. Pisanie W klasie 0 prowadzone są ćwiczenia rozwijające sprawność ruchową ręki oraz koordynację wzrokowo - ruchową. Ćwiczenia te są dobrym wstępem poprzedzającym naukę pisania liter. W późniejszym etapie dzieci uczą się poprawnego kreślenia liter z zachowaniem kierunku ich kreślenia. W klasie I dzieci utrwalają poprawne kreślenie liter, uczą się poprawnego ich łączenia, zaczynają pisać proste zdania i teksty. PRZYRODA, GEOGRAFIA, HISTORIA - tzw. TOPIC czyli temat przewodni danej klasy W klasie 0 poznajemy nasze miasto Kraków oraz otaczającą nas przyrodę. Dzieci zapoznają się z historią miasta i jego tradycjami. W klasie 1 dowiadujemy się, jak dawniej żyli mieszkańcy naszego regionu. Poznajemy ich zwyczaje, kultywujemy polskie tradycje. Często odwiedzamy muzea krakowskie i skanseny, uczestnicząc w lekcjach muzealnych.

5 Poznajemy świat poprzez eksperymentowanie. Doświadczenia przeprowadzane z dziećmi na zajęciach nie są trudne, największą wartość ma w sobie samo eksperymentowanie, zachęcanie uczniów do stawiania pytań, (Czego chcę się dowiedzieć?, Jak to zbadam?) i poszukiwania na nie odpowiedzi. Pracujemy także metodą projektu, która opiera się na naturalnej ciekawości dziecka, uczy stawiania pytań, komunikowania się, interakcji, rozwiązywania problemów. Korzystamy także z filmów, zdjęć, animacji, które stymulują rozwój poznawczy dziecka. Lekcje prowadzone są przez wychowawcę i asystenta. MATEMATYKA W klasie 0 lekcje matematyki prowadzone są 4 razy w tygodniu. Dzieci dzielone są na dwie grupy. Podczas, gdy jedna grupa ma matematykę, druga ma język angielski. Zajęcia z matematyki prowadzone są według programu Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej pt. Dziecięca matematyka. Lekcje oparte są na działaniu dziecka oraz jego różnorodnej aktywności. Podstawę programową z matematyki rozszerzamy o treści zawarte w programie w programie Matematyka od A-Z Joanny Białobrzeskiej (wydawnictwo Didasco część 1,2). Wprowadzamy zapis liczb oraz kształcimy biegłość w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 10, uczymy zapisywać działania oraz rozwiązywać proste zadania matematyczne. W klasie 1 realizowane są 4 godziny matematyki tygodniowo. Zajęcia odbywają się codziennie po jednej lekcji w każdy dzień od poniedziałku do czwartku. Lekcje matematyki prowadzone są przez nauczyciela matematyki oraz asystenta. Podręcznikami wiodącym w klasie 1 są, tak jak w klasie 0, ćwiczenia i zeszyty Od A do Z Joanny Białobrzeskiej wydane przez Didasko. Program Joanny Białobrzeskiej rozszerzamy o działania na liczbach w zakresie 100, wprowadzamy mnożenie i dzielenie w zakresie 30. Dodatkowo dzieci korzystają z wielu pomocy i gier matematycznych dostępnych w sali matematycznej oraz z dodatkowych kart pracy dostosowanych do ich poziomu wiedzy i zainteresowań. JĘZYK ANGIELSKI W szkole Scherzo, począwszy od klasy 0, dzieci intensywnie uczą się języka angielskiego. Od początku pracujemy nad równomiernym rozwijaniem czterech podstawowych sprawności językowych: mówienia, słuchania, czytania i pisania. Dążymy do tego, aby uczeń kończący szkołę podstawową posługiwał się biegle podstawowym zasobem środków językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych i fonetycznych oraz porozumiewał się w języku angielskim na poziomie A2/B1 według Poziomów Rady Europy. W klasach 0 - VI dzieci uczą się języka angielskiego cztery razy w tygodniu. By nauka była jak najbardziej skuteczna, każda klasa dzielona jest na dwie grupy. Od klasy I dwie lekcje służą wprowadzeniu nowego materiału z polskim nauczycielem, a pozostałe utrwaleniu go na zajęciach z native speaker em. Od klasy IV wprowadzamy dodatkową, piątą godzinę języka angielskiego w tygodniu. Dodatkowa lekcja poświęcona jest na poznawanie słownictwa i zagadnień związanych z kulturą Wielkiej Brytanii oraz tematami korespondującymi z tematami omawianym w tym czasie na lekcjach bloku humanistycznego.

6 Program nauki języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 realizowany będzie w klasie 0 w oparciu o program Cookie and friends a w klasie 1 - Kid s Box. Zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć, od października, w indywidualnych lekcjach z native speakerem. WYCIECZKI Ważnym elementem dopełniającym realizacje programu poszczególnych klas są wycieczki oraz warsztaty prowadzone w naszej szkole przez zaproszonych gości. Zarówno tematy wycieczek, jak i warsztatów są ściśle związane z treściami danego pakietu. Uzupełniają one i porządkują wiedzę, są źródłem wielu obserwacji i doświadczeń, poszerzają krąg zainteresowań, a przeżycia z nimi związane na długo pozostają w pamięci dzieci. Realizując program klasy 0 najczęściej odwiedzanym miejscem jest Wawel. Tu uczniowie uczestniczą w warsztatach prowadzonych przez pracowników muzeum. Poznają obyczaje, dzieje i życie mieszkańców dworu królewskiego. Odwiedzamy też miejsca w Krakowie związane z legendami, oraz sławnymi mieszkańcami krakowskiego grodu. W naszej szkole gościmy Bractwo Rycerskie, a pokaz walk rycerskich dostarcza wiele emocji. Klasa 1 odwiedza skansen w Wygiełzowie oraz inne ciekawe miejsca, gdzie uczniowie poznają, jak dawniej wyglądało życie mieszkańców wsi, jakie wydarzenia wyznaczały dawny rytm życia, jakie tradycje były kultywowane, które z nich przetrwały do dzisiejszych czasów. Poznajemy też tajniki niektórych dawnych zawodów. Niezapomniane przeżycia daje spotkanie z zaproszonym do naszej szkoły garncarzem, podczas którego dzieci mogą wykonać na kole garncarskim piękne dzbanki. KUCHCIKOWO W jadalni znajduje się Kuchcikowo - specjalnie przygotowane miejsce wyposażone w sprzęty i akcesoria potrzebne do gotowania. Tu pod okiem nauczyciela uczniowie mogą realizować swoje kulinarne pasje, bez obawy, że coś nie wyjdzie, rozsypie się, czy wyleje. Praktyczne umiejętności, na pewno przydadzą się w życiu. Program Kuchcikowa jest ściśle związany z programem danej klasy. Przez pryzmat kuchni i obyczajów kulinarnych uczniowie poznają różne regiony Polski i inne kraje. Kucharzenie to najbardziej ulubiona przez dzieci i smaczna zabawa! DEPARTAMENT ARTYSTYCZNY Muzyka, plastyka, teatr, taniec oraz nauka gry na instrumentach muzycznych to zajęcia, jakie podlegają departamentowi artystycznemu. Opiekę nad nim sprawuje pani Ilona Tomera Chmiel. Do rozwoju artystycznego dzieci w naszej szkole przykładamy bardzo duże znaczenie, zajmuje on ważne miejsce w edukacji dzieci na przestrzeni całego procesu edukacyjnego. W klasach młodszych muzyka realizowana jest w formie zajęć umuzykalniających z elementami rytmiki E. Jaques-Dalcroze`a, natomiast od klasy IV w formie zajęć umuzykalniających z elementami historii muzyki. Dla ułatwienia i uatrakcyjnieniu nauki dla każdego ucznia szkoły (klas 1 6) został przygotowany skrypt zawierający podstawowe wiadomości oraz ćwiczenia ułatwiające opanowanie wiadomości z muzyki i tańca. Wszystkie dzieci przez cały okres edukacyjny uczestniczą w regularnych zajęciach tańca, plastyki, teatru. Istnieje także możliwość skorzystania z możliwości nauki gry na instrumentach muzycznych w ofercie szkoły znajdują się zajęcia gry na fortepianie, gitarze a nawet skrzypcach.

7 Swoje artystyczne osiągnięcia mali artyści prezentują dwa razy w roku podczas spektakli, które łączą w sobie elementy dramy, muzyki i tańca. Dzieci często same uczestniczą w przygotowaniu rekwizytów i dekoracji czym zajmują się na zajęciach plastycznych. Swoje zdolności i pasje artystyczne dzieci mogą zaprezentować podczas szkolnych konkursów. W grudniu odbędzie się konkurs piosenki zimowej i świątecznej, a na przełomie kwietnia i maja konkurs taneczny. Wspólne śpiewanie integruje cała społeczność szkolną, tak więc nie może zabraknąć śpiewania pieśni patriotycznych w okolicy święta 11 listopada, oraz kolęd śpiewanych zazwyczaj tuż po świętach. Wspólnie uświetniamy naszym śpiewem uroczystość I Komunii Świętej uczniów klas 2. Oprócz zajęć dramowych w szkole działa klub teatralny. Opiekę nad nim prowadzi obecnie pan Piotr Majewski. W ramach tych zajęć dzieci mogą dodatkowo rozwijać swoje zainteresowania i uczestniczyć w przygotowaniach przedstawień. Zajęcia klubu teatralnego dla dzieci starszych dodatkowo wspomaga akompaniator w osobie p. Ilony Tomery-Chmiel, która na potrzeby naszej szkoły często też komponuje liczne piosenki. Klub teatralny dzieci starszych oparty jest w dużej mierze na muzyce, więc spodziewać się można prawdziwego musicalu Muzyka W klasach 0 i 1 dzieci biorą udział w zajęciach umuzykalniających z elementami rytmiki. Zajęcia w klasie 0 i 1 prowadzi pani Ilona Tomera. Dzieci uczestniczą w zajęciach jeden raz w tygodniu, zawsze w sali teatralnej. Dzieci podczas zajęć umuzykalniających, które tematycznie ściśle zintegrowane są z programem nauczania uczą się piosenek, tańców, uczestniczą w zabawach muzyczno ruchowych, przygotowują się do występów artystycznych. Poznają podstawowe wiadomości z zakresu teorii muzyki, realizują ćwiczenia ruchowe z elementami rytmiki E. Jaques-Dalcroze a, która w doskonały sposób wspomaga wszechstronny rozwój dzieci. Teatr Uczniowie szkoły Scherzo rozwijają swoje umiejętności artystyczne także w czasie zajęć teatralnych, które włączone są w program języka polskiego. Funkcjonuje również Klub Teatralny, prowadzony przez zawodowego aktora, do którego uczęszczają dzieci począwszy od klasy 2. Taniec Program lekcji tańca, skorelowany z pakietami tematycznymi poszczególnych klas, otwiera uczniów na różnorodne doświadczenia i umiejętności - począwszy od ogólnego utanecznienia, przez poznawanie tańców różnych regionów i narodów po zapoznanie z tym, jak taniec rozwijał się na przestrzeni dziejów. Wszystkich chętnych uczniów począwszy od klasy 0 zapraszamy do dodatkowego rozwijania swoich umiejętności ruchowych na zajęciach Klubu Tanecznego. Plastyka W szkole Scherzo uczniowie mają okazję rozwijać wyobraźnię, poznawać rozmaite techniki i fascynujące zagadnienia z dziedziny kultury i sztuki. Zaprzyjaźnienia się ze sztuką nie ograniczamy do zajęć lekcyjnych. W naszej szkole oprócz lekcji plastyki uczniowie uczestniczą w wernisażach, warsztatach plastycznych, wewnątrzszkolnych konkursach, plenerach malarskich i wycieczkach tematycznych. Program nauczania plastyki został opracowany przy współpracy z doświadczonym metodykiem nauczania plastyki panią dr

8 Moniką Nęcką. Uczniowie chętni, aby dodatkowo rozwijać swoje zdolności plastyczne, mają możliwość uczestniczenia w zajęciach Klubu Malarskiego. DEPARTAMENT SPORTU W Szkole Scherzo dbamy o harmonijny i pełny rozwój dzieci, zarówno intelektualny, jak i fizyczny, dlatego kładziemy duży nacisk na zajęcia ruchowe. Każda klasa w swoim programie ma zróżnicowane tematycznie lekcje wychowania fizycznego, obejmujące gimnastykę, lekkoatletykę, gry i zabawy sportowe, zabawy na wolnym powietrzu. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym. Raz w tygodniu wszystkie klasy mają również zajęcia na basenie. Dbamy o to, aby na przerwach obiadowych dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach sportowych. Regularnie w naszej szkole odbywają się podczas przerw obiadowych drużynowe rozgrywki sportowe. Jeśli tylko pozwala pogoda, dzieci uczestniczą w grach i zabawach sportowych w czasie przerw obiadowych na szkolnym boisku i placu zabaw lub w sali gimnastycznej. Dla chętnych dzieci szkoła organizuje sobotnie wycieczki rowerowe oraz wyjazdy na narty. W każdym roku organizujemy Dzień Sportu, który jest okazją nie tylko do sportowej rywalizacji indywidualnej i drużynowej, ale też do dobrej zabawy i integracji wszystkich uczniów szkoły. Tradycją naszej szkoły jest Gala Pływacka, na którą zapraszamy rodziców, którzy dopingują dzieci oraz drużyny. Nasi uczniowie mogą rozwijać swoją sprawność fizyczną oraz pasje sportowe podczas dodatkowych, popołudniowych zajęć sportowych: piłki nożnej, gier i zabaw sportowych, koszykówki, tenisa. INFORMATYKA Celem lekcji informatyki jest wykształcenie u dzieci sprawności posługiwania się komputerem, aby umiały go skutecznie wykorzystać do realizacji założonych przez siebie celów. Lekcje informatyki prowadzone są od klasy 1. RELIGIA Religia w szkole Scherzo prowadzona jest przez katechetów świeckich, natomiast szkolne msze święte odbywają się pod opieką ojców Dominikanów. W organizowanych przez szkołę mszach św. biorą udział wszyscy uczniowie od klasy 0 uczęszczający na lekcje religii. Na msze św. dzieci udają się do pobliskiego kościoła pod opieką wychowawców. Zapraszamy również chętnych rodziców. Scherzo nie jest szkołą wyznaniową. Do naszej szkoły mogą uczęszczać dzieci różnych wyznań religijnych. Szkoła zapewnia jednak prowadzenie nauki religii jedynie zgodnie z doktryną Kościoła rzymskokatolickiego. Ważnym wydarzeniem dla całej szkoły jest Pierwsza Komunia Święta, do której przystępują uczniowie klasy 2. Zgodnie ze statutem Scherzo Pierwsza Komunia Święta jest uroczystością szkoły, w której uczestniczą wszyscy uczniowie oraz nauczyciele. Przygotowujemy na tę okazję wspólny śpiew, który nie tylko uświetnia tę uroczystość, ale jest wyrazem naszej wspólnoty z tymi, którzy po raz pierwszy przyjmują sakrament Eucharystii. KONKURSY W Szkole Scherzo uczniowie mają okazję wykazać się swoimi zdolnościami i zainteresowaniami nie tylko w czasie zajęć lekcyjnych, ale także poprzez udział i współzawodnictwo w licznych konkursach. Wśród społeczności szkolnej nauczyciele

9 organizują konkursy: plastyczne, literackie (konkurs na zimową opowieść, recytatorski, ortograficzny), muzyczne i taneczne. Nasi uczniowie, począwszy od klasy 2, startują w pozaszkolnych konkursach: matematycznych, polonistycznych, przyrodniczych oraz konkursach z języka angielskiego. WSPARCIE EDUKACYJNE Podstawa programowa, a dokładniej wynikające z niej cele edukacyjne wyznaczają kierunek pracy dydaktycznej w szkole. Uczniowie mierzą się z kolejnymi wyzwaniami, zdobywają nowe umiejętności i wiedzę. Szczególnym zadaniem szkoły podstawowej jest umożliwienie wszystkim dzieciom osiągnięcia sukcesu edukacyjnego - niezależnie od naturalnych różnic między dziećmi, w harmonii z ich naturalnymi predyspozycjami. Dlatego oprócz nauki na lekcjach oferujemy naszym uczniom zajęcia dodatkowe i wyrównawcze, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Naszym celem jest zapewnienie każdemu dziecku mocnego startu i wsparcie go w ewentualnych trudnościach w nauce. Formy wsparcia, jakie proponujemy naszym uczniom: - indywidualne poranne konsultacje w razie trudności z opanowaniem materiału. Każdy uczeń, od klasy 0, który ma okresowe trudności w opanowaniu danej partii materiału (np. z powodu nieobecności w szkole spowodowanej chorobą) korzysta z nieodpłatnych, porannych konsultacji przedmiotowych. Konsultacje odbywają się w godz w klasie 0, 1 nauczyciel zaprasza dzieci, które wykazują symptomy dyslekcji na systematyczne, codzienne poranne konsultacje. Prosimy rodziców o wsparcie i dopilnowanie, aby zaproszone dzieci zawsze uczestniczyły w tych indywidualnych zajęciach. - zajęcia dla dzieci z ryzykiem dysleksji (kl. 2-6) Jeśli uczeń wykazuje symptomy specyficznych trudności w nauce czytania i pisania, oferujemy mu regularne dodatkowe zajęcia w kilku osobowych grupach, prowadzone przez specjalistę w zakresie terapii dzieci zagrożonych dysleksją (koszt tych zajęć wliczony jest w czesne). Istnieje tez możliwość zorganizowania indywidualnych lub grupowych zajęć dla dzieci starszych (od klasy 4). Zajęcia dla tej grupy są dodatkowo płatne. - zajęcia w gabinecie logopedycznym Szkoła zatrudnia także logopedę, który na miejscu prowadzi indywidualną terapię dzieci z wadami wymowy. Takie rozwiązanie pozwala dziecku bezstresowo doskonalić swoją wymowę w środowisku, które dobrze zna i w którym przebywa na co dzień. ZADANIA DOMOWE Praca domowa ucznia jest bardzo ważnym elementem w procesie nauczania i wychowania, dlatego w naszej szkole przywiązujemy dużą wagę do zadań domowych i staramy się, by ich odrabianie było jednym z czynników rozwoju ucznia. Uczniowie mają możliwość odrabiania zadań domowych w czasie świetlicy (w godzinach ). W czytelni znajdują się specjalnie przygotowane dla nich miejsca, gdzie w ciszy mogą zająć się pracą domową pod opieka nauczyciela. Zadania domowe w klasie 0 - to codzienne, 15 minutowe słuchanie tekstu czytanego przez rodziców. Zadania domowe w klasie 1 - to codzienne, głośne, 15 minutowe czytanie testu przez dziecko rodzicom.

10 WYCHOWANIE I OPIEKA Priorytet w wychowaniu dziecka ma dom rodzinny. Rodzice decydują o całym procesie wychowania. Dokonując wyboru szkoły rodzice zapoznają się między innymi z jej ofertą wychowawczą. Zapisanie dziecka do naszej szkoły jest nie tylko aktem aprobaty programu wychowawczego, ale przede wszystkim deklaracją współpracy ze szkołą w celu ujednolicenia postaw, a także form oddziaływania wychowawczego. Pozytywne dyscyplinowanie i czas w kręgu Szkoła Scherzo zwraca uwagę na pozytywne podejście do dyscypliny. W każdej sytuacji staramy się dostrzegać pożądane zachowanie dziecka, odpowiednio je komentować i promować, zamiast koncentrować się na zachowaniu negatywnym. W tym celu opracowaliśmy system nazywany czasem w kręgu, obowiązujący we wszystkich latach nauki. System działa na zasadzie regularnych porannych spotkań, w których wychowawca i dzieci siedzą w kręgu i omawiają powstałe problemy, powody do świętowania, czy sposoby usprawnienia życia w szkole i w domu. Każdy członek grupy jest równorzędny i każdy może się wypowiedzieć. Te spotkania to przestrzeń, w której uczymy się empatii, konstruktywnego rozwiązywania problemów oraz kultury dyskusji. Przez udział w odpowiednio dobranych grach oraz uczestnictwo w rozmowach i dyskusjach, mających na celu rozwiązywanie problemów, dzieci nabierają pewności siebie, i nawet te najbardziej nieśmiałe mają szansę wypowiedzi. W ten sposób dzieci angażują się w proces tworzenia zasad, a przez to bardziej czują ich potrzebę oraz rozumieją, że należy się ich przestrzegać. Agresywne zachowanie w stosunku do innych dzieci jest natychmiastowo rozpatrywane i wszystkie takie przypadki traktowane są z całą powagą. Zauważyliśmy również, iż przez zaangażowanie dzieci w proces rozwiązywania konfliktów i ustalania zasad, dzieci same lepiej pilnują porządku zarówno podczas zabawy, jak i w klasie. Drużyny w szkole Scherzo Wszyscy uczniowie naszej szkoły podzieleni są na 4 drużyny: czerwoni, niebiescy, zieloni i żółci. Każda drużyna składa się z uczniów od klasy 0 do klasy 6. Jeśli dziecko ma rodzeństwo w szkole, jest ono w tej samej drużynie, co brat lub siostra. Każde dziecko ze starszych klas może zostać starszym prefektem szefem danej drużyny. Z klas młodszych jest wybierany prefekt młodszy, który jest szefem drużyny w młodszych klasach. Obaj prefekci współpracują ze sobą w prowadzeniu swojej grupy. Wybrane dzieci wykazują cechy przywódcy, sumiennie wykonują obowiązki oraz są wzorem dla wszystkich uczniów. Prefekci noszą charakterystyczne odznaki i mają dodatkowe obowiązki oraz przywileje. System motywacyjny oparty na pracy w drużynach zachęca dzieci do podejmowania wyzwań, uczy je współdziałania, skutecznej komunikacji i odpowiedzialności za własne postępowanie. Są to cechy i umiejętności niezbędne do sprostania wyzwaniom współczesnego świata. Konkurs drużyn Drużyny konkurują ze sobą, zdobywając gwiazdy za znakomite zachowanie lub osiągnięcia jej poszczególnych członków. Nagroda przyznawana jest pod koniec każdego trymestru na podstawie ilości gwiazd zdobytych przez członków drużyny.

11 Współpraca w drużynie Odpowiednio animowana praca drużyny zachęca dzieci do wzajemnej pomocy i współpracy, bez względu na bariery wieku i indywidualnych różnic między dziećmi. Ze względu na niewielką liczebność drużyn nikt nie jest w nich anonimowy, a umiejętności i predyspozycje każdego dziecka uzupełniają się z umiejętnościami i predyspozycjami innych członków drużyny. Wszystkie zachowania koleżeńskie i życzliwe są dostrzegane i promowane, zaś każdy przejaw piętnowania dzieci z trudnościami natychmiast wychwytywany. Gwiazdy i pochwały nagrody za wspaniałą pracę i zachowanie dziecka Każde dziecko ma realny wpływ na zwycięstwo swojej drużyny może bowiem zdobywać dla niej gwiazdy w dziedzinie edukacji i zachowania. Pragniemy podkreślić, że nie istnieją odgórne, sztywne kryteria określające, za jakie zachowanie można otrzymać gwiazdę. Punktem odniesienia jest bowiem zawsze samo dziecko, jego możliwości i trudności. Uwaga: gwiazda w dziedzinie edukacji nie jest tym samym, co dobra ocena. Ocena stanowi jedynie informację dla dziecka i rodzica o poziomie wykonanej pracy, gwiazda zaś stanowi formę nagrody. Gwiazdki mogą być przydzielane nie tylko za pracę prezentującą konkretny poziom, lecz również by zaznaczyć postęp i/lub wysiłek włożony w daną pracę. Oznacza to, że promowana gwiazdkami praca dla danego dziecka stanowi szczególne osiągnięcie, nawet jeśli nie jest wybitna według obiektywnych kryteriów. W ten sposób możliwe jest, by dwoje dzieci otrzymało taką samą ocenę za daną pracę i jedno z nich otrzymało gwiazdę, a drugie nie. Może się zdarzyć, że to dziecko, które nie otrzymało gwiazdy, przedstawiło słabą pracę według swoich standardów, podczas gdy dziecko, które otrzymało gwiazdę wykonało olbrzymi wysiłek. Podobnie dziecko, które jest regularnie najlepsze, raczej nie otrzyma gwiazdy za trzecie miejsce na teście, podczas gdy dziecko, które jest zazwyczaj najsłabsze może zasłużyć na gwiazdkę, gdy otrzyma czwartą lokatę na tym samym teście. Wszyscy uczniowie szkoły mogą jednocześnie zdobyć gwiazdę za swoje dobre zachowanie na lekcjach, przerwach i świetlicy. Gdy dziecko wykonało jakąś czynność w sposób wyróżniający się, może otrzymać pochwałę. Dziecko przedstawia wtedy swą pracę dyrektorowi i otrzymuje pochwałę na najbliższym piątkowym apelu. Pochwały liczą się za 3 gwiazdy na tablicy drużyn. Szanse na otrzymanie gwiazdy i pochwały są równe dla wszystkich dzieci. Wynika to z faktu, że podstawą pracy w naszej Szkole jest indywidualne podejście do każdego dziecka. W praktyce oznacza to, że zadania stawiane przed dzieckiem zawsze spełniają dwa warunki: po pierwsze, są w zasięgu możliwości konkretnego dziecka, a po drugie stanowią dla niego wyzwanie, które motywuje je do ciągłego, wszechstronnego rozwoju. Dotyczy to w równej mierze dzieci wybitnie uzdolnionych w danej dziedzinie, jak i dzieci mających z nią trudności. Przed każdym stawiane są wyzwania na miarę jego możliwości, zaś wysiłek włożony w osiągnięcie celu jest nagradzany. Każdy nauczyciel, który wręczy gwiazdę uczniowi ma obowiązek zawiesić gwiazdę na tablicy drużyny. Wychowawcy co tydzień odczytują na apelu dzieci, które w danym tygodniu otrzymały pochwałę. Praca nad niewłaściwym zachowaniem ucznia Dzieci w naszej Szkole przebywają pod stałą opieką nauczycieli i wychowawców. Jeżeli dany uczeń ma trudności z przestrzeganiem zasad lub kulturalnym zachowaniem w stosunku do kolegów i koleżanek, nauczyciel rozmawia z nim o przyczynach jego zachowania i wspólnie ustalają, jakie kroki podejmie dziecko w celu poprawy zachowania. Każdy krok naprzód jest dostrzegany i doceniany.

12 W sytuacji, kiedy dziecko mimo rozmowy z nauczycielem i kilkukrotnych upomnień nie podejmuje pracy nad swoim niewłaściwym zachowaniem, przyznawane są minusy. Traktowane są one jako informacja, że konieczne jest podjęcie pracy nad poprawą zachowania dziecka (poprawa zaś jest efektem współpracy rodziców z dzieckiem przy wsparciu nauczycieli). Minusy nie są brane pod uwagę w konkursie drużyn, a na tablicy drużyn widnieją anonimowo. Gdy ktoś ma dużo minusów, podejmowane są dalsze kroki, np. rozmowa ucznia z nauczycielem kierującym departamentem wychowania, rozmowa z dyrektorem. Gdy konkretne zachowanie jest bardzo złe, przydzielany jest podwójny minus. Uczeń zostaje wpisany do księgi Uważaj na każdy swój krok. O fakcie tym również poinformowany jest dyrektor. Podwójny minus pociąga za sobą również karę odsunięcie ucznia od wszelkich zabaw, rozgrywek sportowych podczas przerw obiadowych. Rodzice otrzymają list informujący ich o niewłaściwym zachowaniu dziecka. Mogą przyjść, aby porozmawiać z wychowawcą oraz z nauczycielem, który przyznał minusy i popracować nad sposobem, dzięki któremu pomogą dziecku zmienić zachowanie. Kopia listu przechowywana jest w książce Uważaj na każdy swój krok. Kolejny podwójny minus skutkuje kolejnym wpisem do księgi Uważaj na każdy swój krok oraz odsunięciem ucznia od wszelkich zabaw na przerwach obiadowych. Rodzice otrzymają list informujący ich o niewłaściwym zachowaniu dziecka. Mogą też zostać podjęte dalsze kroki, np. prośba o spotkanie dyrekcji z rodzicami w celu dalszego omówienia problemu. Istnieje także tzw. Czarna książka, która jest przechowywana w szkole. Bardzo rzadko czyjekolwiek imię zostaje wpisane do tej książki. Staje się to tylko w wyjątkowych przypadkach. Imię i nazwisko dziecka zapisywane jest w niej wówczas, gdy dziecko zachowuje się źle i nie stara się poprawić, dlatego też jest używana sporadycznie. Rodzice zostają poinformowani o tym fakcie listem od wychowawcy. Drugi wpis do Czarnej książki jest równoznaczny z relegowaniem dziecka ze szkoły. Chociaż nigdy nie przymykamy oka na niedbałą pracę lub złe zachowanie, zawsze kładziemy nacisk na wzmacnianie zachowań pozytywnych. Jesteśmy pewni, że liczba gwiazdek przydzielanych każdego tygodnia znacznie przewyższy liczbę minusów. W ten sposób chcemy zachować dobrą atmosferę, w której siłą napędową są zachęta i motywacja, a nie nadmierna krytyka i strach. Informacje o postępach dziecka indeks ucznia Aby umożliwić Rodzicom stałe śledzenie postępów i trudności dziecka, każda gwiazda i każdy minus muszą być poparte wpisem do indeksu ucznia. Ponieważ indeks wędruje z dzieckiem każdego dnia do domu, w szkole korzystamy z wewnątrzszkolnego systemu zapisu nagród przyznawanych dzieciom. Temu służy tablica, na której zapisywane są gwiazdy i minusy. Jest ona umieszczona wewnątrz szkoły, z daleka od wspólnego holu, w miejscu dostępnym wyłącznie dzieciom i nauczycielom. Na tablicy umieszczane są gwiazdy i minusy zdobyte przez członków poszczególnych drużyn te same, które zapisaliśmy uprzednio w indeksie ucznia, podając je tym samym do wiadomości Rodziców. Pod każdą gwiazda znajduje się informacja, który nauczyciel przyznał gwiazdę. Pod koniec każdego trymestru zliczane są gwiazdy otrzymane przez każdą drużynę. Uwaga gwiazdy i minusy nie sumują się, co oznacza, że przy przyznawaniu nagrody brane są pod uwagę sukcesy członków drużyny. Zwycięska drużyna w nagrodę bierze udział we wspólnej wycieczce, zaś talenty, umiejętności i wspaniała postawa poszczególnych uczniów, którzy pracowali na ten sukces, są stawiane innym za wzór.

13 System koleżeński Kumpel Gdy do szkoły przychodzi nowe dziecko, przez czas pobytu w klasie 0 zajmuje się nim wybrany przez dzieci z drużyny opiekun. Uważamy, że opiekun jest bardzo ważną osobą w tym czasie, zatem jest on starannie wybrany przez dzieci wspólnie z nauczycielem opiekującym się drużyną. System ma na celu przydzielenie młodszym uczniom starszego kolegi, który służy im pomocą, i do którego mogą zwrócić się w miarę potrzeby. Pomaga to rozwinąć troskliwość w starszych uczniach. Cotygodniowe apele Co piątek wszystkie klasy szkoły zbierają się na specjalnym apelu, podczas którego świętujemy urodziny, przyznajemy pochwały za różne osiągnięcia, rozmawiamy o przeszłych i nadchodzących wydarzeniach. Opieka wychowawców Nad dobrym samopoczuciem ucznia w szkole czuwa wychowawca, który jest przez cały czas pobytu dziecka w szkole i w razie potrzeby pomaga mu pokonywać bieżące trudności. Wychowawca jest osobą pierwszego, podstawowego kontaktu z dzieckiem i rodzicami. Do niego dzieci i rodzice zwracają się z każdym problemem. Przebywa on na terenie szkoły od godziny 8:00 do 16:00. Wychowawcy sprawują opiekę na przerwach, w razie potrzeby służą pomocą. Wspólnie z dziećmi spożywają w jadalni zarówno drugie śniadanie, jak i obiad. Podczas posiłków zwracają uwagę na zachowanie dzieci oraz ich dobre maniery przy stole. Organizują zabawy podczas przerwy obiadowej. Czuwają nad bezpieczeństwem, obserwują zachowanie dzieci i ich wzajemne relacje. Wszyscy nauczyciele są odpowiedzialni za realizowanie programu wychowawczego, a ich praca jest koordynowana przez Departament Wychowania. W roku szkolnym 2014/15 nauczycielem kierującymi departamentem wychowania jest pani Katarzyna Lechwar-Potempa W skład departamentu wychowania wchodzą wszyscy wychowawcy. Zabawy na przerwach obiadowych Czas po zjedzeniu obiadu jest przede wszystkim czasem odpoczynku, relaksu i zabawy dla dzieci. Jeśli tylko warunki atmosferyczne są odpowiednie, uczniowie przebywają na świeżym powietrzu (w ogrodzie, na placu zabaw i na boisku szkolnym). W tym czasie dzieci mogą uczestniczyć w dowolnych lub zorganizowanych zabawach i konkursach. Mogą też udać się do biblioteki szkolnej. Jeśli pada deszcz i temperatura spada poniżej minus 10 stopni, uczniowie uczestniczą w zabawach dowolnych lub zorganizowanych w świetlicy, bibliotece, sali teatralnej lub gimnastycznej. W czasie przerwy obiadowej organizowane są spotkania drużyn, rozgrywki sportowe, artystyczne występy uczniów w ramach Artystycznych Poniedziałków. Nauczyciele mają również możliwość porozmawiać o indywidualnych sprawach z każdym z uczniów. Świetlica szkolna Nasza szkoła zapewnia uczniom opiekę od godziny 7:30 do 17:00. W godzinach porannych i popołudniowych jest czynna świetlica szkolna, która jest miejscem zabaw i relaksu dzieci. Po skończonych zajęciach dzieci młodsze spotykają się z opiekunami świetlicy na II piętrze, a dzieci starsze na I piętrze. Dzieci mogą brać udział w różnych

14 zajęciach. Do wyboru są: plastyka-technika, gry stolikowe i podłogowe, klocki, kącik czytelniczy. O godzinie 15:45 w jadalni podawany jest podwieczorek. Biblioteka i czytelnia Biblioteka szkolna czynna jest codziennie podczas przerwy obiadowej. W tym czasie dzieci mogą wypożyczyć książki oraz w czasie niepogody w ciszy i spokoju czytać różnorodna literaturę. Każdy uczeń naszej szkoły może po zakończeniu swoich lekcji odrabiać zadania domowe w bibliotece. Jest to miejsce, w którym wszystko sprzyja zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań: można tu nie tylko korzystać z bogatego księgozbioru, ale też pracować na komputerze lub ze swoimi notatkami. Panująca w bibliotece cisza oraz asysta służącego pomocą nauczyciela pozwala każdemu odrobić zadania domowe lub pracować nad dowolnym projektem naukowym. W jeden dzień tygodnia na przerwie obiadowej dostępna jest również biblioteka angielska. Śniadania, obiady i podwieczorki Szkoła posiada własną kuchnię, w której codziennie są przygotowywane dla dzieci smaczne śniadania, obiady i podwieczorki. Zwracamy uwagę na dobór produktów. Jadłospisy układane są zgodnie ze współczesnymi wymaganiami dietetyki. Rodzice mają możliwość zapoznania się z tygodniowym jadłospisem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Opieka medyczna Uczniowie Szkoły i Przedszkola Scherzo znajdują się pod opieką wykwalifikowanej pielęgniarki, która czuwa nad organizacją i przebiegiem odpowiednich bilansów zdrowia dzieci oraz regularnie przeprowadza fluoryzację. ORGANIZACJA DNIA W SCHERZO Szkoła działa od godz do Dzieci mają możliwość oczekiwania na rozpoczęcie zajęć szkolnych w świetlicy. Codziennie w godzinach rannych, przed rozpoczęciem zajęć, odbywają się konsultacje z poszczególnych przedmiotów. Lekcje każdego dnia rozpoczynają się o godzinie 8.45, ale o godzinie 8.25 odbywa się codziennie spotkanie uczniów każdej klasy ze swoim wychowawcą. W czasie tego spotkania dzieci przedstawiają swoje problemy, wspólnie starają się je rozwiązać. Omawiają swoje porażki i sukcesy. Pomiędzy lekcjami są 5-minutowe przerwy, w czasie których dzieci mają czas na przejście z jednej pracowni do drugiej, skorzystanie z toalety, czy też napicie się wody mineralnej znajdującej się na korytarzach szkolnych. Przerwa śniadaniowa trwa 20 minut. Dla klas 0 3 przerwa ta rozpoczyna się o godzinie 10.25, dla klas 4 6 o godzinie Dzieci pod opieką wychowawcy przechodzą do jadalni, gdzie spożywają śniadanie przygotowane w naszej kuchni bądź też własne, przyniesione z domu.

15 Długa, godzinna przerwa obiadowa zapewnia dzieciom nie tylko spokojne spożycie obiadu pod opieką wychowawcy, ale też codzienne przebywanie na świeżym powietrzu w ogrodzie szkolnym lub na boisku, z dala od spalin i miejskiego hałasu. Podczas posiłku wychowawcy zwracają uwagę na przestrzeganie zasad savoir vivre przy stole. Po skończonym posiłku nadchodzi czas na wspólną zabawę. Zabawa dzieci wraz z nauczycielami sprzyja integracji wszystkich uczniów, jest świetną okazją do nawiązywania kontaktów pomiędzy dziećmi nie tylko w obrębie swojej klasy, ale też całej szkoły. Dzieci uczą się współpracować w grupie oraz pomagać innym. Jeżeli tylko pogoda jest sprzyjająca, przerwy obiadowe uczniowie spędzają na świeżym powietrzu, korzystając z rozlicznych aktywności, dostępnych w szkolnym ogrodzie, w cichym ogrodzie, na placu zabaw i boisku. W czasie przerwy obiadowej odbywają się także rozgrywki sportowe, konkursy i quizy pomiędzy drużynami. W wyznaczone dni tygodnia dzieci prezentują również krótkie przedstawienia teatralne, odbywają się koncerty, na które zapraszani są rodzice. Codziennie w czasie przerwy obiadowej czynna jest biblioteka szkolna, a raz w tygodniu także biblioteka angielska. W każdy piątek wszystkie dzieci spotykają się na apelu z wychowawcami i dyrektorem. Podsumowujemy cały tydzień, podliczamy punkty zdobyte przez każdą drużynę, oceniamy, co udało nam się osiągnąć, a nad czym musimy jeszcze popracować. Wychowawcy przedstawiają plan pracy na następny tydzień. Na apelu wręczane są również pochwały. Lekcje zawsze kończą się o tej samej godzinie: dla dzieci młodszych o godzinie 14.55, a dla dzieci starszych o Po skończonych lekcjach wszyscy uczniowie przechodzą do świetlicy. Stamtąd udają się do domu lub na zajęcia popołudniowych klubów bądź też zajęcia indywidualne: lekcje gry na instrumentach, zajęcia logopedyczne lub zajęcia z native speakerem. W godzinach uczniowie mają również możliwość skorzystania z czytelni, gdzie w ciszy i pod opieką nauczyciela mogą zająć się odrabianiem zadań domowych. W godzinach dzieci mogą korzystać z podwieczorków przygotowywanych w naszej kuchni. W każdy piątek, po przerwie obiadowej, odbywają się zajęcia na basenie. Plan dnia dla dzieci klas Zajęcia w świetlicy Konsultacje (dla uczniów klas 0-3) Spotkanie uczniów z wychowawcą Lekcje przedmiotowe zgodnie z podziałem godzin poszczególnych klas Przerwa śniadaniowa Lekcje przedmiotowe zgodnie z podziałem godzin poszczególnych klas Obiad, zabawy w ogrodzie Ostatnia lekcja przedmiotowa ( dla klasy 0 poniedziałek i wtorek zorganizowane zajęcia w ogrodzie ) Świetlica W czasie świetlicy działa również biblioteka gdzie dzieci, pod okiem nauczyciela, mają możliwość odrabiania zadań i cichego czytanie literatury Podwieczorek Kluby, indywidualne zajęcia

16 ORGANIZACJA ROKU Rok szkolny dzieli się na trzy trymestry: I trymestr 1 września 21 listopada II trymestr III trymestr 23 listopada 13 marca 16 marca 9 czerwca W każdym trymestrze jest 11 tygodni: W klasach IV VI w każdym trymestrze w ciągu 11 tygodni realizujemy 9 pakietów edukacyjnych oraz dwa tygodnie powtórzeniowo-sprawdzianowe. W klasach 0, 1, 2, 3 w każdym trymestrze w ciągu 11 tygodni realizujemy 10 pakietów edukacyjnych oraz jeden tydzień powtórzeniowo-sprawdzianowy, KOMUNIKACJA Z RODZICAMI Ciepła, przyjazna atmosfera panująca w szkole i przedszkolu jest przedłużeniem ciepła i miłości rodzinnego domu. Wzajemna współpraca i komunikacja między domem a szkołą powinna być wyrazem wspólnej troski o dobro dzieci. Rodzice zapisując dziecko do Zespołu Placówek Oświatowych Scherzo przyjmują jego program edukacyjny oraz wizję wychowawczą. Jest to nie tylko akt aprobaty, ale przede wszystkim wyraz chęci współdziałania ze szkołą i przedszkolem. Podstawą współpracy rodziców powinno być rozsądne partnerstwo, oparte na wzajemnym zaufaniu oraz poszanowaniu praw i obowiązków. Szczegółowe informacje dotyczące komunikacji z rodzicami dostępne są na naszej stronie internetowej. Przekazywanie informacji o dziecku Wszelkie informacje dotyczące pracy szkoły i przedszkola znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Bieżące informacje znajdują się również w holu szkoły. Dzieci w naszej szkole i przedszkolu posiadają indeks ucznia, który jest podstawowym przekaźnikiem informacji pomiędzy domem a szkołą. Rodzice mogą w nim przekazywać wszelkie informacje o dziecku oraz prośby do nauczycieli. Nauczyciele na bieżąco wpisują informacje dotyczące m.in. wyjść i wycieczek, edukacji dziecka, jego zachowania. Dzieci za swoja wytrwałą pracę, motywację do nauki, prezentowanie wybitnych umiejętności, postęp w nauce i przezwyciężanie trudności są nagradzane przez nauczyciela gwiazdką, którą nauczyciel zapisuje w dzienniczku/indeksie ucznia. Rodzice mogą na bieżąco śledzić postępy swojego dziecka w nauce i zachowaniu. O złym zachowaniu ucznia rodzic jest informowany poprzez wpis minusa do dzienniczka/ indeksu ucznia wraz z krótkim komentarzem nauczyciela opisującym zachowanie dziecka. Rodziców prosimy o porozmawianie z dzieckiem o jego zachowaniu i wspólnym zastanowieniu się nad jego poprawą. W klasach starszych (IV VI) w indeksie nauczyciele wpisują oprócz gwiazd i ewentualnych minusów także na bieżąco oceny.

17 Rodzice mogą uzyskać wszelkie informacje o dzieciach od wychowawcy klasy, który jest do dyspozycji rodziców w wyznaczonych godzinach. Grafik spotkań z nauczycielami podany jest poniżej. Cztery razy w roku odbywają się spotkania z rodzicami. Zebranie na początku roku ma charakter organizacyjny, pozostałe trzy to indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami według ustalonego wcześniej grafiku. Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły otrzymują trzy razy w roku, podczas spotkania z rodzicami, pisemne raporty o osiągnięciach i progresie dziecka Pilne informacje, wymagające natychmiastowej decyzji lub interwencji rodzica, są przekazywane telefonicznie. ZEBRANIA Z RODZICAMI 2 września (klasy 0, 1) września (klasy 2, 3) września (klasy 4, 5a, 5b, 6) listopada marca czerwca SPOTKANIA INDYWIDUALNE RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI Wychowawcy klas 0-3: od poniedziałku do czwartku w godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Matematyka IV VI (Marcin Gruca) poniedziałek Język polski IV VI (Grażyna Kucharczyk) wtorek, Język angielski (Gabriela Pawlińska, Joanna Hartopp środa, Przyroda i informatyka (Katarzyna Łasecka) czwartek, Historia (Paulina Jakubiak) Teatr (Piotr Majewski) Taniec 0 III, przedszkole Plastyka (Aleksandra Wędzony) poniedziałek, wtorek (Katarzyna Witek - środa, w godzinach czwartek, Muzyka (Ilona Tomera-Chmiel) poniedziałek Wychowanie fizyczne (Andrzej Dziwota) wtorek Religia (Tomasz Korta) środa

18 SPOTKANIA RODZICÓW Z DYREKTOREM W środy od do po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie ZAJĘCIA DODATKOWE POPOŁUDNIOWE DZIEŃ GODZINA KLUB UCZNIOWIE Z KLAS ZAJĘCIA PŁATNE Klub Piłki Nożnej Klub Malarski (gr.a) Klub Dziennikarski 0 I 0 - I II III PONIEDZIAŁEK Klub Języka Angielskiego II III Klub Rękodzieła ( ) Klub Koszykówki Klub Przyrodniczy Klub Malarski (gr.b) Klub Teatralny Klub Przyrodniczy Szachy II III IV - VI IV - VI 0 I II III II III II - III WTOREK Gry i zabawy sportowe 0 - I Klub Języka Angielskiego Klub Rękodzieła ( ) Klub Dziennikarski IV VI IV - VI IV V Klub Teatralny IV - V Klub Taneczny 0 I ŚRODA Szachy Klub Piłki Nożnej Klub Matematyczny 0 - I II III II - III Klub Piłki Nożnej IV VI Klub Malarski IV VI Szachy IV - VI Tenis 0 I X Klub Taneczny II III CZWARTEK Klub Malarski Gry i zabawy sportowe II III II III Klub Matematyczny Klub Taneczny Klub Polonistyczny IV VI IV VI IV - VI

19 INDYWIDUALNE LEKCJE FORTEPIANU, GITARY ORAZ ZAJECIA Z LOGOPEDĄ wg ustaleń godzin z nauczycielem Zapisy na indywidualne lekcje gry na instrumentach oraz na zajęcia z logopedą odbędą się 8 września (poniedziałek) o godz Zajęcia rozpoczynają się od 15 września Godziny indywidualnych lekcji gry na instrumentach dla klasy 0 W poniedziałki i wtorki od godz w czasie zabaw w ogrodzie za zgodą rodziców, We środy i czwartki od godz Godziny indywidualnych lekcji gry na instrumentach dla klasy I Codziennie w czasie przerwy obiadowej (lekcje za zgodą rodzica), Codziennie od godz Godziny indywidualnych lekcji z logopedą dla klasy 0 W poniedziałek i wtorek od godz a w środę i czwartek od godziny Godziny indywidualnych lekcji z logopedą dla klasy I W poniedziałek, wtorek, środa i czwartek od godziny Zapisu na tenis można dokonać w sekretariacie szkoły w pierwszym tygodniu września DNI WOLNE I PRZERWY ŚWIĄTECZNE Święto Odzyskania Niepodległości 10, 11 listopada (poniedziałek, wtorek) Zimowa przerwa świąteczna - Boże Narodzenie 22 grudnia stycznia 2015 Święto Trzech Króli 6 stycznia (wtorek) Ferie zimowe 16 lutego 1 marca Wiosenna Przerwa Świąteczna - Wielkanoc Święta majowe Boże Ciało 2 7 kwietnia (czwartek wtorek) 1 maja (piątek) 4, 5 czerwca (czwartek, piątek)

20 KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC 1 września Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego poniedziałek 3 września środa Msza św. rozpoczynająca rok szkolny października Dzień Otwarty Szkoły Wtorek 28 listopada Andrzejki piątek 5 grudnia Św. Mikołaj piątek 17 grudnia Roraty środa 17, 18 grudnia Warsztaty środa, czwartek 19 grudnia Piątek Życzenia Bożonarodzeniowe spotkanie uczniów, nauczycieli i rodziców stycznia Dzień Babci i Dziadka W godzinach piątek popołudniowych 6 lutego Audycja muzyczna W godzinach piątek popołudniowych 13 lutego Zabawa karnawałowa Po obiedzie piątek 30,31 marca Warsztaty wielkanocne Poniedziałek, wtorek 1 kwietnia Rekolekcje, środa Życzenia Wielkanocne spotkanie uczniów, nauczycieli i rodziców 22 maja Gala pływacka Szkoły SCHERZO piątek 29 maja Audycja muzyczna W godzinach piątek popołudniowych Data zostanie Komunia św. podana po ustaleniu z oo. Dominikanami 15 czerwca Plenery malarskie W godzinach lekcji poniedziałek 16 czerwca Plenery malarskie W godzinach lekcji

21 wtorek 17 czerwca środa 24 czerwca środa 25 czerwca czwartek 26 czerwca piątek Dzień Sportu Msza św. na zakończenie roku szkolnego 8, Spektakle na zakończenie roku W godzinach popołudniowych Zakończenie roku szkolnego SOBOTNIE WYCIECZKI ROWEROWE 14 września (klasy IV, V), 20 września (klasy I III) 4 października (klasy IV, V), 11 października (klasy I III), 9 maja ( klasy IV, V), 16 maja (klasy I III), 30 maja (klasy IV, V), 20 czerwca (klasy I III). MSZE ŚWIĘTE 3 września środa grudnia środa kwietnia środa - rekolekcje cały dzień 24 czerwca - środa I Komunia św. termin zostanie podany po potwierdzeniu przez oo. Dominikanów MUNDURKI, STROJE NA ZAJĘCIA Dziecko uczęszczające do naszej szkoły zobowiązane jest do noszenia obowiązujących mundurków: stroju codziennego, stroju galowego oraz stroju na zajęcia rytmiczne, taneczne, sportowe oraz na zajęcia na basenie. Mundurki zamawiane są za pośrednictwem szkoły w firmie Schoolyard trzy razy do roku: w listopadzie, w marcu i w czerwcu. Mundurki można przymierzać w naszym szkolnym sklepiku Uczniowie zobowiązani są do posiadania metki z imieniem i nazwiskiem przy każdej części garderoby. Metki zamawiane są w firmie Schoolyard. Szczegółowe informacje, zarówno o mundurkach, jak i strojach na zajęcia ruchowe, znajdują się na naszej stronie internetowej, w zakładce: Biuletyn informacyjny/strój. Sklepik z mundurkami czynny jest w każdy czwartek w godz

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA SCHERZO INFORMATOR DLA RODZICÓW UCZNIÓW Z KLASY 0, I

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA SCHERZO INFORMATOR DLA RODZICÓW UCZNIÓW Z KLASY 0, I PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA SCHERZO INFORMATOR DLA RODZICÓW UCZNIÓW Z KLASY 0, I ROK SZKOLNY 2013/2014 1 Szanowni Państwo, Bardzo nam miło powitać Państwa w naszej szkole w nowym roku szkolnym 2013/2014.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Informator dla Rodziców 2014 / 2015

Informator dla Rodziców 2014 / 2015 Informator dla Rodziców 2014 / 2015 Przedszkole EDUMONTESSORI ul. Modrzewiowa 6 09-402 Płock (24) 268 71 75 601 693 138 Filie: Żłobek ul. Lenartowicza 8 09-402 Płock tel. 24 366 74 97 Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Towarzystwa Edukacyjnego Vizja informator 2013 EDUKACJA TO NASZA PASJA - tworzymy ją z Vizją! ul. Patriotów 148, 04-839 Warszawa-Wawer www.tevizja.pl Spis treści Szkoła Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Kamień Pomorski Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa nr 118 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Daj mi czas KONCEPCJA PRACY Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Kołobrzeg 2011 1 WERSJA ZMODYFIKOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa nr 5 Skarżysko-Kamienna Świętokrzyski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Kielcach Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Prywatna Szkoła Podstawowa im.m.skłodowskiej Curie Fundacji "Serce Szkole" Dąbrowa Górnicza Śląski Kurator Oświaty Kuratorium

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA 78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MORSKA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY

PROGRAM DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY PROGRAM DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY PODSTAWOWA SZKOŁA GEDANENSIS 2 3 PROGRAM DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY PODSTAWOWA SZKOŁA GEDANENSIS SPIS ROZDZIAŁÓW I O 'Programie...' 5 II Rys historyczny 7 III Siatka godzin

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa i Przedszkole Gdańsk - ul. Piekarnicza 16b. www.tevizja.pl

Szkoła Podstawowa i Przedszkole Gdańsk - ul. Piekarnicza 16b. www.tevizja.pl Szkoła Podstawowa i Przedszkole Gdańsk - ul. Piekarnicza 16b www.tevizja.pl Jak kształcimy (szkoła podstawowa i przedszkole) Nasze standardy...4 Szkoła Roku 2014...5 Nauka i wychowanie (szkoła podstawowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Punkt Przedszkolny Montessori Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie nr 10 Gorzów Wielkopolski Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów Dokument został opracowany w oparciu o: - Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner Bielsko-Biała Śląski Kurator

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum w Rudniku Rudnik Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się zaplanowane cele nauczania. W zreformowanym procesie nauczania ważne miejsce

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Miejskie Przedszkole nr 15 w Zgierzu Zgierz Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Prywatne Entliczek Pentliczek Lublin Lubelski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Lublinie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum nr 28 Bydgoszcz Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Prywatne Przedszkole Językowe Montessori Tęcza Swarzędz Wielkopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Poznaniu Przebieg

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; ul. Wapienicka 10; 43-384 Jaworze ORGANIZACJA

Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; ul. Wapienicka 10; 43-384 Jaworze ORGANIZACJA Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, w placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Jaworze.

Bardziej szczegółowo

WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO

WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO Dobre praktyki szkół laureatów II edycji (2014) konkursu promującego działania wzmacniające bezpieczne i efektywne funkcjonowanie w szkołach uczniów ze

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance Wewnątrzszkolny system oceniania w Katolickiej Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice dzieci 6 letnich!

Szanowni Rodzice dzieci 6 letnich! Szanowni Rodzice dzieci 6 letnich! Szkoła, to jeden z najważniejszych etapów w życiu rodziny, do którego wszyscy muszą być przygotowani. Od tego bowiem, na początku trudnego, ale przecież wciąż radosnego

Bardziej szczegółowo

Dobry start przedszkolaka

Dobry start przedszkolaka Monika Rościszewska-Woźniak Dobry start przedszkolaka Program wychowania przedszkolnego Wstęp Każde dziecko w wieku 3-5 lat powinno mieć dostęp do edukacji przedszkolnej. Jest to szczególnie ważne w przypadku

Bardziej szczegółowo