PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA SCHERZO INFORMATOR DLA RODZICÓW UCZNIÓW Z KLASY 0, I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA SCHERZO INFORMATOR DLA RODZICÓW UCZNIÓW Z KLASY 0, I"

Transkrypt

1 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA SCHERZO INFORMATOR DLA RODZICÓW UCZNIÓW Z KLASY 0, I ROK SZKOLNY 2014/2015

2 Szanowni Państwo, Bardzo nam miło powitać Państwa w naszej szkole w nowym roku szkolnym 2014/2015. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dzieci czuły się w szkole Scherzo dobrze, osiągały jak najlepsze wyniki w nauce, a przede wszystkim aby nauka sprawiała im przyjemność. W Scherzo dbamy o wysokie standardy nauczania, zachęcamy uczniów do zdobywania wiedzy i umiejętności, oferujemy wsparcie naszym uczniom tak, aby umożliwić każdemu dziecku rozwój. Nasza oddana i entuzjastyczna kadra Scherzo czuwa nad rozwojem społecznym, intelektualnym, emocjonalnym, fizycznym, moralnym Państwa dzieci. Chcemy, aby każde nasze dziecko z pewnością siebie zdobywało wiedzę i umiejętności, aby każdy uczeń odkrył, w jakiej dziedzinie jest dobry. Naszym zadaniem jest zaszczepić pragnienie wiedzy, szacunek dla siebie i świata, nauczyć motywacji do osiągnięcia sukcesu we wszystkim, co dzieci robią. Chcemy, aby nasi uczniowie byli bardzo zmotywowani i z entuzjazmem podchodzili do wszystkich swoich działań. Oprócz typowych umiejętności szkolnych rozwijamy umiejętności interpersonalne kluczowe dla życia we współczesnym świecie. Wierzę, że przede wszystkim nauka umiejętności życiowych wskazuje uczniom, jak skutecznie radzić sobie z zadaniami, wymaganiami i wyzwaniami codziennego życia, Umiejętności życiowe otwierają drzwi do wszelkiego rodzaju możliwości, są niezbędne do osiągania sukcesu. Nauka umiejętności życiowych to szeroki i ambitny program, którego realizacja bardzo leży nam na sercu. Dzieci na pewno znajdują się w centrum naszej uwagi, a ich rozwojowi podporządkowujemy wszystkie nasze działania. Mogę z cała pewnością powiedzieć, że w Scherzo oferujemy uczniom bardzo wiele i wiem, że dzieci w szkole dużo pracują, ale są dziećmi zadowolonymi, szczęśliwymi i spełnionymi. Scherzo jest bardzo zapracowaną, ale też pełną radości i uśmiechu dzieci szkołą! Zachęcam Państwa do zapoznania się z Informatorem rok szkolny 2014/15, w którym przekazuję najważniejsze informacje dla rodziców uczniów klasy 0, I o organizacji pracy naszej szkoły, kadrze, programach, kalendarzu na nowy rok szkolny oraz o płatnościach. Życzę, aby codzienny uśmiech i zadowolenie z odkrywania świata i siebie samych obecny na twarzach Państwa dzieci towarzyszył Państwu i Waszym pociechom przez cały czas edukacji w Szkole Scherzo. Ilona Preiss-Borowicz właściciel i dyrektor ZPO Scherzo

3 ORGANIZACJA SZKOŁY podział organizacyjny na klasy 0-1, 2-3, 4-6 Naukę w Szkole Scherzo dzielimy na trzy etapy Pierwszy z etapów to czas nauki w klasach 0 i 1. Wychowawca klasy prowadzi zajęcia z języka polskiego, i teatru (w ramach zajęć z języka polskiego) oraz przyrody. Matematykę w klasie 0 prowadzi również wychowawca, zaś w klasie 1 - nauczyciel metamatematyki klas młodszych ( 1-3) W każdym dniu na lekcjach języka polskiego rozwijamy następujące umiejętności dzieci: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie. Zarówno w klasie O, jak i 1 matematyka odbywa się cztery razy w tygodniu. Począwszy od klasy 0 przedmioty takie jak: muzyka, taniec, plastyka, wychowanie fizyczne prowadzone są przez nauczycieli specjalistów w danej dziedzinie. Od klasy I do programu nauczania włączona jest informatyka. Nauczanie języka angielskiego odbywa się już od klasy 0 w wymiarze 4 godzin lekcyjnych tygodniowo i zawsze z podziałem na dwie grupy. W klasie 0 wszystkie zajęcia prowadzi nauczyciel języka angielskiego, a od klasy 1 2 godziny w tygodniu prowadzi nauczyciel, a 2 godziny native like speaker. Zajęcia plastyczne w kl. 0 również odbywają się w grupach jedna grupa uczestniczy w zajęciach z nauczycielem plastyki w sali plastycznej, druga grupa ma w tym czasie technikę z wychowawcą. Od klasy 1 wszyscy uczniowie danej klasy mają zajęcia w sali plastycznej rozwijając swoje umiejętności plastyczne pod kierunkiem nauczyciela plastyka oraz asystenta nauczyciela. Szkoła zatrudnia również dwóch asystentów nauczycieli dla najmłodszych uczniów dla klasy 0 oraz dla klasy 1, którzy uczestniczą i pomagają nauczycielom podczas wszystkich lekcji. Drugi etap edukacyjny to czas nauki w klasach 2 i 3. Wszystkie lekcje (język polski, matematyka, przyroda, plastyka, muzyka, taniec, angielski, w-f, informatyka, religia) prowadzone są przez specjalistów danego przedmiotu. Trzeci etap edukacyjny klasy 4 6 Uczniowie klasy 4 rozpoczynają kolejny etap edukacyjny, obejmujący nauczanie w klasach 4 6. W czasie edukacji na tym etapie w dalszym ciągu ważna jest tematyczna korelacja przedmiotów humanistycznych: języka polskiego (z teatrem), historii, plastyki, religii, muzyki i tańca. Uczniowie kontynuują naukę matematyki oraz języka polskiego w zakresie większym niż przewidziane w podstawie programowej minimum. Nauczanie języka angielskiego kontynuowane jest w wymiarze 4 godzin lekcyjnych z podziałem na dwie grupy. Dodatkowo, dla uczniów całej klasy, wprowadzamy godzinę zajęć z native speakerem.

4 EDUKACJA JĘZYK POLSKI W klasach 0, 1 na lekcjach języka polskiego realizowany jest program oparty na metodzie fonicznej. Nasz program w pełni realizuje podstawę programową MEN. Lekcje języka polskiego w klasie 0, 1 prowadzone są pięć razy w tygodniu i są podzielone na trzy części, w czasie których kształcone są umiejętności z zakresu mówienia i słuchania, czytania oraz pisania. Tematem wiodącym w klasie 0 jest Nasze miasto Kraków, a w klasie 1 Jak dawniej bywało Na każdej lekcji języka polskiego obecny jest nauczyciel oraz asystent nauczyciela. Mówienie i słuchanie W klasie 0 i 1 pracujemy nad rozwijaniem mówienia i słuchania. Uczymy dzieci używania języka zgodnie z obowiązującym regułami, komunikowania się z innymi w sposób efektywny, formułowania swoich myśli w sposób zwięzły i jasny, rozwijamy słownictwo dzieci. Kształcimy również umiejętność opowiadania z zaangażowaniem i pasją, tak, aby zainteresować słuchaczy, skupić na sobie uwagę a także umiejętność słuchania oraz zapamiętywania ważnych kwestii. Uczymy podawania informacji w taki sposób, aby była zrozumiała dla odbiorcy. Czytanie Naukę czytania i pisania prowadzimy w oparciu o metodę foniczną. Uczymy dzieci właściwej techniki płynnego czytania ze zrozumieniem oraz pisania, kształtujemy nawyki czytelnicze i świadomość ortograficzną. Jesteśmy zwolennikami teorii mówiącej, że naukę czytania należy rozpocząć jak najwcześniej, zainteresowanie literami pojawia się już w drugim roku życia. Współcześnie pedagodzy twierdzą, że potencjał poznawczy dzieci jest tak wielki, że mogą one nauczyć się czytać już w wieku 3-4 lat. W klasie 0 i 1 dzieci poznają wszystkie litery alfabetu oraz uczą się czytania prostych tekstów w oparciu o zestaw książeczek i zeszytów przygotowany w naszej szkole dostosowanych do poziomu czytania dziecka. Pisanie W klasie 0 prowadzone są ćwiczenia rozwijające sprawność ruchową ręki oraz koordynację wzrokowo - ruchową. Ćwiczenia te są dobrym wstępem poprzedzającym naukę pisania liter. W późniejszym etapie dzieci uczą się poprawnego kreślenia liter z zachowaniem kierunku ich kreślenia. W klasie I dzieci utrwalają poprawne kreślenie liter, uczą się poprawnego ich łączenia, zaczynają pisać proste zdania i teksty. PRZYRODA, GEOGRAFIA, HISTORIA - tzw. TOPIC czyli temat przewodni danej klasy W klasie 0 poznajemy nasze miasto Kraków oraz otaczającą nas przyrodę. Dzieci zapoznają się z historią miasta i jego tradycjami. W klasie 1 dowiadujemy się, jak dawniej żyli mieszkańcy naszego regionu. Poznajemy ich zwyczaje, kultywujemy polskie tradycje. Często odwiedzamy muzea krakowskie i skanseny, uczestnicząc w lekcjach muzealnych.

5 Poznajemy świat poprzez eksperymentowanie. Doświadczenia przeprowadzane z dziećmi na zajęciach nie są trudne, największą wartość ma w sobie samo eksperymentowanie, zachęcanie uczniów do stawiania pytań, (Czego chcę się dowiedzieć?, Jak to zbadam?) i poszukiwania na nie odpowiedzi. Pracujemy także metodą projektu, która opiera się na naturalnej ciekawości dziecka, uczy stawiania pytań, komunikowania się, interakcji, rozwiązywania problemów. Korzystamy także z filmów, zdjęć, animacji, które stymulują rozwój poznawczy dziecka. Lekcje prowadzone są przez wychowawcę i asystenta. MATEMATYKA W klasie 0 lekcje matematyki prowadzone są 4 razy w tygodniu. Dzieci dzielone są na dwie grupy. Podczas, gdy jedna grupa ma matematykę, druga ma język angielski. Zajęcia z matematyki prowadzone są według programu Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej pt. Dziecięca matematyka. Lekcje oparte są na działaniu dziecka oraz jego różnorodnej aktywności. Podstawę programową z matematyki rozszerzamy o treści zawarte w programie w programie Matematyka od A-Z Joanny Białobrzeskiej (wydawnictwo Didasco część 1,2). Wprowadzamy zapis liczb oraz kształcimy biegłość w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 10, uczymy zapisywać działania oraz rozwiązywać proste zadania matematyczne. W klasie 1 realizowane są 4 godziny matematyki tygodniowo. Zajęcia odbywają się codziennie po jednej lekcji w każdy dzień od poniedziałku do czwartku. Lekcje matematyki prowadzone są przez nauczyciela matematyki oraz asystenta. Podręcznikami wiodącym w klasie 1 są, tak jak w klasie 0, ćwiczenia i zeszyty Od A do Z Joanny Białobrzeskiej wydane przez Didasko. Program Joanny Białobrzeskiej rozszerzamy o działania na liczbach w zakresie 100, wprowadzamy mnożenie i dzielenie w zakresie 30. Dodatkowo dzieci korzystają z wielu pomocy i gier matematycznych dostępnych w sali matematycznej oraz z dodatkowych kart pracy dostosowanych do ich poziomu wiedzy i zainteresowań. JĘZYK ANGIELSKI W szkole Scherzo, począwszy od klasy 0, dzieci intensywnie uczą się języka angielskiego. Od początku pracujemy nad równomiernym rozwijaniem czterech podstawowych sprawności językowych: mówienia, słuchania, czytania i pisania. Dążymy do tego, aby uczeń kończący szkołę podstawową posługiwał się biegle podstawowym zasobem środków językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych i fonetycznych oraz porozumiewał się w języku angielskim na poziomie A2/B1 według Poziomów Rady Europy. W klasach 0 - VI dzieci uczą się języka angielskiego cztery razy w tygodniu. By nauka była jak najbardziej skuteczna, każda klasa dzielona jest na dwie grupy. Od klasy I dwie lekcje służą wprowadzeniu nowego materiału z polskim nauczycielem, a pozostałe utrwaleniu go na zajęciach z native speaker em. Od klasy IV wprowadzamy dodatkową, piątą godzinę języka angielskiego w tygodniu. Dodatkowa lekcja poświęcona jest na poznawanie słownictwa i zagadnień związanych z kulturą Wielkiej Brytanii oraz tematami korespondującymi z tematami omawianym w tym czasie na lekcjach bloku humanistycznego.

6 Program nauki języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 realizowany będzie w klasie 0 w oparciu o program Cookie and friends a w klasie 1 - Kid s Box. Zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć, od października, w indywidualnych lekcjach z native speakerem. WYCIECZKI Ważnym elementem dopełniającym realizacje programu poszczególnych klas są wycieczki oraz warsztaty prowadzone w naszej szkole przez zaproszonych gości. Zarówno tematy wycieczek, jak i warsztatów są ściśle związane z treściami danego pakietu. Uzupełniają one i porządkują wiedzę, są źródłem wielu obserwacji i doświadczeń, poszerzają krąg zainteresowań, a przeżycia z nimi związane na długo pozostają w pamięci dzieci. Realizując program klasy 0 najczęściej odwiedzanym miejscem jest Wawel. Tu uczniowie uczestniczą w warsztatach prowadzonych przez pracowników muzeum. Poznają obyczaje, dzieje i życie mieszkańców dworu królewskiego. Odwiedzamy też miejsca w Krakowie związane z legendami, oraz sławnymi mieszkańcami krakowskiego grodu. W naszej szkole gościmy Bractwo Rycerskie, a pokaz walk rycerskich dostarcza wiele emocji. Klasa 1 odwiedza skansen w Wygiełzowie oraz inne ciekawe miejsca, gdzie uczniowie poznają, jak dawniej wyglądało życie mieszkańców wsi, jakie wydarzenia wyznaczały dawny rytm życia, jakie tradycje były kultywowane, które z nich przetrwały do dzisiejszych czasów. Poznajemy też tajniki niektórych dawnych zawodów. Niezapomniane przeżycia daje spotkanie z zaproszonym do naszej szkoły garncarzem, podczas którego dzieci mogą wykonać na kole garncarskim piękne dzbanki. KUCHCIKOWO W jadalni znajduje się Kuchcikowo - specjalnie przygotowane miejsce wyposażone w sprzęty i akcesoria potrzebne do gotowania. Tu pod okiem nauczyciela uczniowie mogą realizować swoje kulinarne pasje, bez obawy, że coś nie wyjdzie, rozsypie się, czy wyleje. Praktyczne umiejętności, na pewno przydadzą się w życiu. Program Kuchcikowa jest ściśle związany z programem danej klasy. Przez pryzmat kuchni i obyczajów kulinarnych uczniowie poznają różne regiony Polski i inne kraje. Kucharzenie to najbardziej ulubiona przez dzieci i smaczna zabawa! DEPARTAMENT ARTYSTYCZNY Muzyka, plastyka, teatr, taniec oraz nauka gry na instrumentach muzycznych to zajęcia, jakie podlegają departamentowi artystycznemu. Opiekę nad nim sprawuje pani Ilona Tomera Chmiel. Do rozwoju artystycznego dzieci w naszej szkole przykładamy bardzo duże znaczenie, zajmuje on ważne miejsce w edukacji dzieci na przestrzeni całego procesu edukacyjnego. W klasach młodszych muzyka realizowana jest w formie zajęć umuzykalniających z elementami rytmiki E. Jaques-Dalcroze`a, natomiast od klasy IV w formie zajęć umuzykalniających z elementami historii muzyki. Dla ułatwienia i uatrakcyjnieniu nauki dla każdego ucznia szkoły (klas 1 6) został przygotowany skrypt zawierający podstawowe wiadomości oraz ćwiczenia ułatwiające opanowanie wiadomości z muzyki i tańca. Wszystkie dzieci przez cały okres edukacyjny uczestniczą w regularnych zajęciach tańca, plastyki, teatru. Istnieje także możliwość skorzystania z możliwości nauki gry na instrumentach muzycznych w ofercie szkoły znajdują się zajęcia gry na fortepianie, gitarze a nawet skrzypcach.

7 Swoje artystyczne osiągnięcia mali artyści prezentują dwa razy w roku podczas spektakli, które łączą w sobie elementy dramy, muzyki i tańca. Dzieci często same uczestniczą w przygotowaniu rekwizytów i dekoracji czym zajmują się na zajęciach plastycznych. Swoje zdolności i pasje artystyczne dzieci mogą zaprezentować podczas szkolnych konkursów. W grudniu odbędzie się konkurs piosenki zimowej i świątecznej, a na przełomie kwietnia i maja konkurs taneczny. Wspólne śpiewanie integruje cała społeczność szkolną, tak więc nie może zabraknąć śpiewania pieśni patriotycznych w okolicy święta 11 listopada, oraz kolęd śpiewanych zazwyczaj tuż po świętach. Wspólnie uświetniamy naszym śpiewem uroczystość I Komunii Świętej uczniów klas 2. Oprócz zajęć dramowych w szkole działa klub teatralny. Opiekę nad nim prowadzi obecnie pan Piotr Majewski. W ramach tych zajęć dzieci mogą dodatkowo rozwijać swoje zainteresowania i uczestniczyć w przygotowaniach przedstawień. Zajęcia klubu teatralnego dla dzieci starszych dodatkowo wspomaga akompaniator w osobie p. Ilony Tomery-Chmiel, która na potrzeby naszej szkoły często też komponuje liczne piosenki. Klub teatralny dzieci starszych oparty jest w dużej mierze na muzyce, więc spodziewać się można prawdziwego musicalu Muzyka W klasach 0 i 1 dzieci biorą udział w zajęciach umuzykalniających z elementami rytmiki. Zajęcia w klasie 0 i 1 prowadzi pani Ilona Tomera. Dzieci uczestniczą w zajęciach jeden raz w tygodniu, zawsze w sali teatralnej. Dzieci podczas zajęć umuzykalniających, które tematycznie ściśle zintegrowane są z programem nauczania uczą się piosenek, tańców, uczestniczą w zabawach muzyczno ruchowych, przygotowują się do występów artystycznych. Poznają podstawowe wiadomości z zakresu teorii muzyki, realizują ćwiczenia ruchowe z elementami rytmiki E. Jaques-Dalcroze a, która w doskonały sposób wspomaga wszechstronny rozwój dzieci. Teatr Uczniowie szkoły Scherzo rozwijają swoje umiejętności artystyczne także w czasie zajęć teatralnych, które włączone są w program języka polskiego. Funkcjonuje również Klub Teatralny, prowadzony przez zawodowego aktora, do którego uczęszczają dzieci począwszy od klasy 2. Taniec Program lekcji tańca, skorelowany z pakietami tematycznymi poszczególnych klas, otwiera uczniów na różnorodne doświadczenia i umiejętności - począwszy od ogólnego utanecznienia, przez poznawanie tańców różnych regionów i narodów po zapoznanie z tym, jak taniec rozwijał się na przestrzeni dziejów. Wszystkich chętnych uczniów począwszy od klasy 0 zapraszamy do dodatkowego rozwijania swoich umiejętności ruchowych na zajęciach Klubu Tanecznego. Plastyka W szkole Scherzo uczniowie mają okazję rozwijać wyobraźnię, poznawać rozmaite techniki i fascynujące zagadnienia z dziedziny kultury i sztuki. Zaprzyjaźnienia się ze sztuką nie ograniczamy do zajęć lekcyjnych. W naszej szkole oprócz lekcji plastyki uczniowie uczestniczą w wernisażach, warsztatach plastycznych, wewnątrzszkolnych konkursach, plenerach malarskich i wycieczkach tematycznych. Program nauczania plastyki został opracowany przy współpracy z doświadczonym metodykiem nauczania plastyki panią dr

8 Moniką Nęcką. Uczniowie chętni, aby dodatkowo rozwijać swoje zdolności plastyczne, mają możliwość uczestniczenia w zajęciach Klubu Malarskiego. DEPARTAMENT SPORTU W Szkole Scherzo dbamy o harmonijny i pełny rozwój dzieci, zarówno intelektualny, jak i fizyczny, dlatego kładziemy duży nacisk na zajęcia ruchowe. Każda klasa w swoim programie ma zróżnicowane tematycznie lekcje wychowania fizycznego, obejmujące gimnastykę, lekkoatletykę, gry i zabawy sportowe, zabawy na wolnym powietrzu. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym. Raz w tygodniu wszystkie klasy mają również zajęcia na basenie. Dbamy o to, aby na przerwach obiadowych dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach sportowych. Regularnie w naszej szkole odbywają się podczas przerw obiadowych drużynowe rozgrywki sportowe. Jeśli tylko pozwala pogoda, dzieci uczestniczą w grach i zabawach sportowych w czasie przerw obiadowych na szkolnym boisku i placu zabaw lub w sali gimnastycznej. Dla chętnych dzieci szkoła organizuje sobotnie wycieczki rowerowe oraz wyjazdy na narty. W każdym roku organizujemy Dzień Sportu, który jest okazją nie tylko do sportowej rywalizacji indywidualnej i drużynowej, ale też do dobrej zabawy i integracji wszystkich uczniów szkoły. Tradycją naszej szkoły jest Gala Pływacka, na którą zapraszamy rodziców, którzy dopingują dzieci oraz drużyny. Nasi uczniowie mogą rozwijać swoją sprawność fizyczną oraz pasje sportowe podczas dodatkowych, popołudniowych zajęć sportowych: piłki nożnej, gier i zabaw sportowych, koszykówki, tenisa. INFORMATYKA Celem lekcji informatyki jest wykształcenie u dzieci sprawności posługiwania się komputerem, aby umiały go skutecznie wykorzystać do realizacji założonych przez siebie celów. Lekcje informatyki prowadzone są od klasy 1. RELIGIA Religia w szkole Scherzo prowadzona jest przez katechetów świeckich, natomiast szkolne msze święte odbywają się pod opieką ojców Dominikanów. W organizowanych przez szkołę mszach św. biorą udział wszyscy uczniowie od klasy 0 uczęszczający na lekcje religii. Na msze św. dzieci udają się do pobliskiego kościoła pod opieką wychowawców. Zapraszamy również chętnych rodziców. Scherzo nie jest szkołą wyznaniową. Do naszej szkoły mogą uczęszczać dzieci różnych wyznań religijnych. Szkoła zapewnia jednak prowadzenie nauki religii jedynie zgodnie z doktryną Kościoła rzymskokatolickiego. Ważnym wydarzeniem dla całej szkoły jest Pierwsza Komunia Święta, do której przystępują uczniowie klasy 2. Zgodnie ze statutem Scherzo Pierwsza Komunia Święta jest uroczystością szkoły, w której uczestniczą wszyscy uczniowie oraz nauczyciele. Przygotowujemy na tę okazję wspólny śpiew, który nie tylko uświetnia tę uroczystość, ale jest wyrazem naszej wspólnoty z tymi, którzy po raz pierwszy przyjmują sakrament Eucharystii. KONKURSY W Szkole Scherzo uczniowie mają okazję wykazać się swoimi zdolnościami i zainteresowaniami nie tylko w czasie zajęć lekcyjnych, ale także poprzez udział i współzawodnictwo w licznych konkursach. Wśród społeczności szkolnej nauczyciele

9 organizują konkursy: plastyczne, literackie (konkurs na zimową opowieść, recytatorski, ortograficzny), muzyczne i taneczne. Nasi uczniowie, począwszy od klasy 2, startują w pozaszkolnych konkursach: matematycznych, polonistycznych, przyrodniczych oraz konkursach z języka angielskiego. WSPARCIE EDUKACYJNE Podstawa programowa, a dokładniej wynikające z niej cele edukacyjne wyznaczają kierunek pracy dydaktycznej w szkole. Uczniowie mierzą się z kolejnymi wyzwaniami, zdobywają nowe umiejętności i wiedzę. Szczególnym zadaniem szkoły podstawowej jest umożliwienie wszystkim dzieciom osiągnięcia sukcesu edukacyjnego - niezależnie od naturalnych różnic między dziećmi, w harmonii z ich naturalnymi predyspozycjami. Dlatego oprócz nauki na lekcjach oferujemy naszym uczniom zajęcia dodatkowe i wyrównawcze, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Naszym celem jest zapewnienie każdemu dziecku mocnego startu i wsparcie go w ewentualnych trudnościach w nauce. Formy wsparcia, jakie proponujemy naszym uczniom: - indywidualne poranne konsultacje w razie trudności z opanowaniem materiału. Każdy uczeń, od klasy 0, który ma okresowe trudności w opanowaniu danej partii materiału (np. z powodu nieobecności w szkole spowodowanej chorobą) korzysta z nieodpłatnych, porannych konsultacji przedmiotowych. Konsultacje odbywają się w godz w klasie 0, 1 nauczyciel zaprasza dzieci, które wykazują symptomy dyslekcji na systematyczne, codzienne poranne konsultacje. Prosimy rodziców o wsparcie i dopilnowanie, aby zaproszone dzieci zawsze uczestniczyły w tych indywidualnych zajęciach. - zajęcia dla dzieci z ryzykiem dysleksji (kl. 2-6) Jeśli uczeń wykazuje symptomy specyficznych trudności w nauce czytania i pisania, oferujemy mu regularne dodatkowe zajęcia w kilku osobowych grupach, prowadzone przez specjalistę w zakresie terapii dzieci zagrożonych dysleksją (koszt tych zajęć wliczony jest w czesne). Istnieje tez możliwość zorganizowania indywidualnych lub grupowych zajęć dla dzieci starszych (od klasy 4). Zajęcia dla tej grupy są dodatkowo płatne. - zajęcia w gabinecie logopedycznym Szkoła zatrudnia także logopedę, który na miejscu prowadzi indywidualną terapię dzieci z wadami wymowy. Takie rozwiązanie pozwala dziecku bezstresowo doskonalić swoją wymowę w środowisku, które dobrze zna i w którym przebywa na co dzień. ZADANIA DOMOWE Praca domowa ucznia jest bardzo ważnym elementem w procesie nauczania i wychowania, dlatego w naszej szkole przywiązujemy dużą wagę do zadań domowych i staramy się, by ich odrabianie było jednym z czynników rozwoju ucznia. Uczniowie mają możliwość odrabiania zadań domowych w czasie świetlicy (w godzinach ). W czytelni znajdują się specjalnie przygotowane dla nich miejsca, gdzie w ciszy mogą zająć się pracą domową pod opieka nauczyciela. Zadania domowe w klasie 0 - to codzienne, 15 minutowe słuchanie tekstu czytanego przez rodziców. Zadania domowe w klasie 1 - to codzienne, głośne, 15 minutowe czytanie testu przez dziecko rodzicom.

10 WYCHOWANIE I OPIEKA Priorytet w wychowaniu dziecka ma dom rodzinny. Rodzice decydują o całym procesie wychowania. Dokonując wyboru szkoły rodzice zapoznają się między innymi z jej ofertą wychowawczą. Zapisanie dziecka do naszej szkoły jest nie tylko aktem aprobaty programu wychowawczego, ale przede wszystkim deklaracją współpracy ze szkołą w celu ujednolicenia postaw, a także form oddziaływania wychowawczego. Pozytywne dyscyplinowanie i czas w kręgu Szkoła Scherzo zwraca uwagę na pozytywne podejście do dyscypliny. W każdej sytuacji staramy się dostrzegać pożądane zachowanie dziecka, odpowiednio je komentować i promować, zamiast koncentrować się na zachowaniu negatywnym. W tym celu opracowaliśmy system nazywany czasem w kręgu, obowiązujący we wszystkich latach nauki. System działa na zasadzie regularnych porannych spotkań, w których wychowawca i dzieci siedzą w kręgu i omawiają powstałe problemy, powody do świętowania, czy sposoby usprawnienia życia w szkole i w domu. Każdy członek grupy jest równorzędny i każdy może się wypowiedzieć. Te spotkania to przestrzeń, w której uczymy się empatii, konstruktywnego rozwiązywania problemów oraz kultury dyskusji. Przez udział w odpowiednio dobranych grach oraz uczestnictwo w rozmowach i dyskusjach, mających na celu rozwiązywanie problemów, dzieci nabierają pewności siebie, i nawet te najbardziej nieśmiałe mają szansę wypowiedzi. W ten sposób dzieci angażują się w proces tworzenia zasad, a przez to bardziej czują ich potrzebę oraz rozumieją, że należy się ich przestrzegać. Agresywne zachowanie w stosunku do innych dzieci jest natychmiastowo rozpatrywane i wszystkie takie przypadki traktowane są z całą powagą. Zauważyliśmy również, iż przez zaangażowanie dzieci w proces rozwiązywania konfliktów i ustalania zasad, dzieci same lepiej pilnują porządku zarówno podczas zabawy, jak i w klasie. Drużyny w szkole Scherzo Wszyscy uczniowie naszej szkoły podzieleni są na 4 drużyny: czerwoni, niebiescy, zieloni i żółci. Każda drużyna składa się z uczniów od klasy 0 do klasy 6. Jeśli dziecko ma rodzeństwo w szkole, jest ono w tej samej drużynie, co brat lub siostra. Każde dziecko ze starszych klas może zostać starszym prefektem szefem danej drużyny. Z klas młodszych jest wybierany prefekt młodszy, który jest szefem drużyny w młodszych klasach. Obaj prefekci współpracują ze sobą w prowadzeniu swojej grupy. Wybrane dzieci wykazują cechy przywódcy, sumiennie wykonują obowiązki oraz są wzorem dla wszystkich uczniów. Prefekci noszą charakterystyczne odznaki i mają dodatkowe obowiązki oraz przywileje. System motywacyjny oparty na pracy w drużynach zachęca dzieci do podejmowania wyzwań, uczy je współdziałania, skutecznej komunikacji i odpowiedzialności za własne postępowanie. Są to cechy i umiejętności niezbędne do sprostania wyzwaniom współczesnego świata. Konkurs drużyn Drużyny konkurują ze sobą, zdobywając gwiazdy za znakomite zachowanie lub osiągnięcia jej poszczególnych członków. Nagroda przyznawana jest pod koniec każdego trymestru na podstawie ilości gwiazd zdobytych przez członków drużyny.

11 Współpraca w drużynie Odpowiednio animowana praca drużyny zachęca dzieci do wzajemnej pomocy i współpracy, bez względu na bariery wieku i indywidualnych różnic między dziećmi. Ze względu na niewielką liczebność drużyn nikt nie jest w nich anonimowy, a umiejętności i predyspozycje każdego dziecka uzupełniają się z umiejętnościami i predyspozycjami innych członków drużyny. Wszystkie zachowania koleżeńskie i życzliwe są dostrzegane i promowane, zaś każdy przejaw piętnowania dzieci z trudnościami natychmiast wychwytywany. Gwiazdy i pochwały nagrody za wspaniałą pracę i zachowanie dziecka Każde dziecko ma realny wpływ na zwycięstwo swojej drużyny może bowiem zdobywać dla niej gwiazdy w dziedzinie edukacji i zachowania. Pragniemy podkreślić, że nie istnieją odgórne, sztywne kryteria określające, za jakie zachowanie można otrzymać gwiazdę. Punktem odniesienia jest bowiem zawsze samo dziecko, jego możliwości i trudności. Uwaga: gwiazda w dziedzinie edukacji nie jest tym samym, co dobra ocena. Ocena stanowi jedynie informację dla dziecka i rodzica o poziomie wykonanej pracy, gwiazda zaś stanowi formę nagrody. Gwiazdki mogą być przydzielane nie tylko za pracę prezentującą konkretny poziom, lecz również by zaznaczyć postęp i/lub wysiłek włożony w daną pracę. Oznacza to, że promowana gwiazdkami praca dla danego dziecka stanowi szczególne osiągnięcie, nawet jeśli nie jest wybitna według obiektywnych kryteriów. W ten sposób możliwe jest, by dwoje dzieci otrzymało taką samą ocenę za daną pracę i jedno z nich otrzymało gwiazdę, a drugie nie. Może się zdarzyć, że to dziecko, które nie otrzymało gwiazdy, przedstawiło słabą pracę według swoich standardów, podczas gdy dziecko, które otrzymało gwiazdę wykonało olbrzymi wysiłek. Podobnie dziecko, które jest regularnie najlepsze, raczej nie otrzyma gwiazdy za trzecie miejsce na teście, podczas gdy dziecko, które jest zazwyczaj najsłabsze może zasłużyć na gwiazdkę, gdy otrzyma czwartą lokatę na tym samym teście. Wszyscy uczniowie szkoły mogą jednocześnie zdobyć gwiazdę za swoje dobre zachowanie na lekcjach, przerwach i świetlicy. Gdy dziecko wykonało jakąś czynność w sposób wyróżniający się, może otrzymać pochwałę. Dziecko przedstawia wtedy swą pracę dyrektorowi i otrzymuje pochwałę na najbliższym piątkowym apelu. Pochwały liczą się za 3 gwiazdy na tablicy drużyn. Szanse na otrzymanie gwiazdy i pochwały są równe dla wszystkich dzieci. Wynika to z faktu, że podstawą pracy w naszej Szkole jest indywidualne podejście do każdego dziecka. W praktyce oznacza to, że zadania stawiane przed dzieckiem zawsze spełniają dwa warunki: po pierwsze, są w zasięgu możliwości konkretnego dziecka, a po drugie stanowią dla niego wyzwanie, które motywuje je do ciągłego, wszechstronnego rozwoju. Dotyczy to w równej mierze dzieci wybitnie uzdolnionych w danej dziedzinie, jak i dzieci mających z nią trudności. Przed każdym stawiane są wyzwania na miarę jego możliwości, zaś wysiłek włożony w osiągnięcie celu jest nagradzany. Każdy nauczyciel, który wręczy gwiazdę uczniowi ma obowiązek zawiesić gwiazdę na tablicy drużyny. Wychowawcy co tydzień odczytują na apelu dzieci, które w danym tygodniu otrzymały pochwałę. Praca nad niewłaściwym zachowaniem ucznia Dzieci w naszej Szkole przebywają pod stałą opieką nauczycieli i wychowawców. Jeżeli dany uczeń ma trudności z przestrzeganiem zasad lub kulturalnym zachowaniem w stosunku do kolegów i koleżanek, nauczyciel rozmawia z nim o przyczynach jego zachowania i wspólnie ustalają, jakie kroki podejmie dziecko w celu poprawy zachowania. Każdy krok naprzód jest dostrzegany i doceniany.

12 W sytuacji, kiedy dziecko mimo rozmowy z nauczycielem i kilkukrotnych upomnień nie podejmuje pracy nad swoim niewłaściwym zachowaniem, przyznawane są minusy. Traktowane są one jako informacja, że konieczne jest podjęcie pracy nad poprawą zachowania dziecka (poprawa zaś jest efektem współpracy rodziców z dzieckiem przy wsparciu nauczycieli). Minusy nie są brane pod uwagę w konkursie drużyn, a na tablicy drużyn widnieją anonimowo. Gdy ktoś ma dużo minusów, podejmowane są dalsze kroki, np. rozmowa ucznia z nauczycielem kierującym departamentem wychowania, rozmowa z dyrektorem. Gdy konkretne zachowanie jest bardzo złe, przydzielany jest podwójny minus. Uczeń zostaje wpisany do księgi Uważaj na każdy swój krok. O fakcie tym również poinformowany jest dyrektor. Podwójny minus pociąga za sobą również karę odsunięcie ucznia od wszelkich zabaw, rozgrywek sportowych podczas przerw obiadowych. Rodzice otrzymają list informujący ich o niewłaściwym zachowaniu dziecka. Mogą przyjść, aby porozmawiać z wychowawcą oraz z nauczycielem, który przyznał minusy i popracować nad sposobem, dzięki któremu pomogą dziecku zmienić zachowanie. Kopia listu przechowywana jest w książce Uważaj na każdy swój krok. Kolejny podwójny minus skutkuje kolejnym wpisem do księgi Uważaj na każdy swój krok oraz odsunięciem ucznia od wszelkich zabaw na przerwach obiadowych. Rodzice otrzymają list informujący ich o niewłaściwym zachowaniu dziecka. Mogą też zostać podjęte dalsze kroki, np. prośba o spotkanie dyrekcji z rodzicami w celu dalszego omówienia problemu. Istnieje także tzw. Czarna książka, która jest przechowywana w szkole. Bardzo rzadko czyjekolwiek imię zostaje wpisane do tej książki. Staje się to tylko w wyjątkowych przypadkach. Imię i nazwisko dziecka zapisywane jest w niej wówczas, gdy dziecko zachowuje się źle i nie stara się poprawić, dlatego też jest używana sporadycznie. Rodzice zostają poinformowani o tym fakcie listem od wychowawcy. Drugi wpis do Czarnej książki jest równoznaczny z relegowaniem dziecka ze szkoły. Chociaż nigdy nie przymykamy oka na niedbałą pracę lub złe zachowanie, zawsze kładziemy nacisk na wzmacnianie zachowań pozytywnych. Jesteśmy pewni, że liczba gwiazdek przydzielanych każdego tygodnia znacznie przewyższy liczbę minusów. W ten sposób chcemy zachować dobrą atmosferę, w której siłą napędową są zachęta i motywacja, a nie nadmierna krytyka i strach. Informacje o postępach dziecka indeks ucznia Aby umożliwić Rodzicom stałe śledzenie postępów i trudności dziecka, każda gwiazda i każdy minus muszą być poparte wpisem do indeksu ucznia. Ponieważ indeks wędruje z dzieckiem każdego dnia do domu, w szkole korzystamy z wewnątrzszkolnego systemu zapisu nagród przyznawanych dzieciom. Temu służy tablica, na której zapisywane są gwiazdy i minusy. Jest ona umieszczona wewnątrz szkoły, z daleka od wspólnego holu, w miejscu dostępnym wyłącznie dzieciom i nauczycielom. Na tablicy umieszczane są gwiazdy i minusy zdobyte przez członków poszczególnych drużyn te same, które zapisaliśmy uprzednio w indeksie ucznia, podając je tym samym do wiadomości Rodziców. Pod każdą gwiazda znajduje się informacja, który nauczyciel przyznał gwiazdę. Pod koniec każdego trymestru zliczane są gwiazdy otrzymane przez każdą drużynę. Uwaga gwiazdy i minusy nie sumują się, co oznacza, że przy przyznawaniu nagrody brane są pod uwagę sukcesy członków drużyny. Zwycięska drużyna w nagrodę bierze udział we wspólnej wycieczce, zaś talenty, umiejętności i wspaniała postawa poszczególnych uczniów, którzy pracowali na ten sukces, są stawiane innym za wzór.

13 System koleżeński Kumpel Gdy do szkoły przychodzi nowe dziecko, przez czas pobytu w klasie 0 zajmuje się nim wybrany przez dzieci z drużyny opiekun. Uważamy, że opiekun jest bardzo ważną osobą w tym czasie, zatem jest on starannie wybrany przez dzieci wspólnie z nauczycielem opiekującym się drużyną. System ma na celu przydzielenie młodszym uczniom starszego kolegi, który służy im pomocą, i do którego mogą zwrócić się w miarę potrzeby. Pomaga to rozwinąć troskliwość w starszych uczniach. Cotygodniowe apele Co piątek wszystkie klasy szkoły zbierają się na specjalnym apelu, podczas którego świętujemy urodziny, przyznajemy pochwały za różne osiągnięcia, rozmawiamy o przeszłych i nadchodzących wydarzeniach. Opieka wychowawców Nad dobrym samopoczuciem ucznia w szkole czuwa wychowawca, który jest przez cały czas pobytu dziecka w szkole i w razie potrzeby pomaga mu pokonywać bieżące trudności. Wychowawca jest osobą pierwszego, podstawowego kontaktu z dzieckiem i rodzicami. Do niego dzieci i rodzice zwracają się z każdym problemem. Przebywa on na terenie szkoły od godziny 8:00 do 16:00. Wychowawcy sprawują opiekę na przerwach, w razie potrzeby służą pomocą. Wspólnie z dziećmi spożywają w jadalni zarówno drugie śniadanie, jak i obiad. Podczas posiłków zwracają uwagę na zachowanie dzieci oraz ich dobre maniery przy stole. Organizują zabawy podczas przerwy obiadowej. Czuwają nad bezpieczeństwem, obserwują zachowanie dzieci i ich wzajemne relacje. Wszyscy nauczyciele są odpowiedzialni za realizowanie programu wychowawczego, a ich praca jest koordynowana przez Departament Wychowania. W roku szkolnym 2014/15 nauczycielem kierującymi departamentem wychowania jest pani Katarzyna Lechwar-Potempa W skład departamentu wychowania wchodzą wszyscy wychowawcy. Zabawy na przerwach obiadowych Czas po zjedzeniu obiadu jest przede wszystkim czasem odpoczynku, relaksu i zabawy dla dzieci. Jeśli tylko warunki atmosferyczne są odpowiednie, uczniowie przebywają na świeżym powietrzu (w ogrodzie, na placu zabaw i na boisku szkolnym). W tym czasie dzieci mogą uczestniczyć w dowolnych lub zorganizowanych zabawach i konkursach. Mogą też udać się do biblioteki szkolnej. Jeśli pada deszcz i temperatura spada poniżej minus 10 stopni, uczniowie uczestniczą w zabawach dowolnych lub zorganizowanych w świetlicy, bibliotece, sali teatralnej lub gimnastycznej. W czasie przerwy obiadowej organizowane są spotkania drużyn, rozgrywki sportowe, artystyczne występy uczniów w ramach Artystycznych Poniedziałków. Nauczyciele mają również możliwość porozmawiać o indywidualnych sprawach z każdym z uczniów. Świetlica szkolna Nasza szkoła zapewnia uczniom opiekę od godziny 7:30 do 17:00. W godzinach porannych i popołudniowych jest czynna świetlica szkolna, która jest miejscem zabaw i relaksu dzieci. Po skończonych zajęciach dzieci młodsze spotykają się z opiekunami świetlicy na II piętrze, a dzieci starsze na I piętrze. Dzieci mogą brać udział w różnych

14 zajęciach. Do wyboru są: plastyka-technika, gry stolikowe i podłogowe, klocki, kącik czytelniczy. O godzinie 15:45 w jadalni podawany jest podwieczorek. Biblioteka i czytelnia Biblioteka szkolna czynna jest codziennie podczas przerwy obiadowej. W tym czasie dzieci mogą wypożyczyć książki oraz w czasie niepogody w ciszy i spokoju czytać różnorodna literaturę. Każdy uczeń naszej szkoły może po zakończeniu swoich lekcji odrabiać zadania domowe w bibliotece. Jest to miejsce, w którym wszystko sprzyja zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań: można tu nie tylko korzystać z bogatego księgozbioru, ale też pracować na komputerze lub ze swoimi notatkami. Panująca w bibliotece cisza oraz asysta służącego pomocą nauczyciela pozwala każdemu odrobić zadania domowe lub pracować nad dowolnym projektem naukowym. W jeden dzień tygodnia na przerwie obiadowej dostępna jest również biblioteka angielska. Śniadania, obiady i podwieczorki Szkoła posiada własną kuchnię, w której codziennie są przygotowywane dla dzieci smaczne śniadania, obiady i podwieczorki. Zwracamy uwagę na dobór produktów. Jadłospisy układane są zgodnie ze współczesnymi wymaganiami dietetyki. Rodzice mają możliwość zapoznania się z tygodniowym jadłospisem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Opieka medyczna Uczniowie Szkoły i Przedszkola Scherzo znajdują się pod opieką wykwalifikowanej pielęgniarki, która czuwa nad organizacją i przebiegiem odpowiednich bilansów zdrowia dzieci oraz regularnie przeprowadza fluoryzację. ORGANIZACJA DNIA W SCHERZO Szkoła działa od godz do Dzieci mają możliwość oczekiwania na rozpoczęcie zajęć szkolnych w świetlicy. Codziennie w godzinach rannych, przed rozpoczęciem zajęć, odbywają się konsultacje z poszczególnych przedmiotów. Lekcje każdego dnia rozpoczynają się o godzinie 8.45, ale o godzinie 8.25 odbywa się codziennie spotkanie uczniów każdej klasy ze swoim wychowawcą. W czasie tego spotkania dzieci przedstawiają swoje problemy, wspólnie starają się je rozwiązać. Omawiają swoje porażki i sukcesy. Pomiędzy lekcjami są 5-minutowe przerwy, w czasie których dzieci mają czas na przejście z jednej pracowni do drugiej, skorzystanie z toalety, czy też napicie się wody mineralnej znajdującej się na korytarzach szkolnych. Przerwa śniadaniowa trwa 20 minut. Dla klas 0 3 przerwa ta rozpoczyna się o godzinie 10.25, dla klas 4 6 o godzinie Dzieci pod opieką wychowawcy przechodzą do jadalni, gdzie spożywają śniadanie przygotowane w naszej kuchni bądź też własne, przyniesione z domu.

15 Długa, godzinna przerwa obiadowa zapewnia dzieciom nie tylko spokojne spożycie obiadu pod opieką wychowawcy, ale też codzienne przebywanie na świeżym powietrzu w ogrodzie szkolnym lub na boisku, z dala od spalin i miejskiego hałasu. Podczas posiłku wychowawcy zwracają uwagę na przestrzeganie zasad savoir vivre przy stole. Po skończonym posiłku nadchodzi czas na wspólną zabawę. Zabawa dzieci wraz z nauczycielami sprzyja integracji wszystkich uczniów, jest świetną okazją do nawiązywania kontaktów pomiędzy dziećmi nie tylko w obrębie swojej klasy, ale też całej szkoły. Dzieci uczą się współpracować w grupie oraz pomagać innym. Jeżeli tylko pogoda jest sprzyjająca, przerwy obiadowe uczniowie spędzają na świeżym powietrzu, korzystając z rozlicznych aktywności, dostępnych w szkolnym ogrodzie, w cichym ogrodzie, na placu zabaw i boisku. W czasie przerwy obiadowej odbywają się także rozgrywki sportowe, konkursy i quizy pomiędzy drużynami. W wyznaczone dni tygodnia dzieci prezentują również krótkie przedstawienia teatralne, odbywają się koncerty, na które zapraszani są rodzice. Codziennie w czasie przerwy obiadowej czynna jest biblioteka szkolna, a raz w tygodniu także biblioteka angielska. W każdy piątek wszystkie dzieci spotykają się na apelu z wychowawcami i dyrektorem. Podsumowujemy cały tydzień, podliczamy punkty zdobyte przez każdą drużynę, oceniamy, co udało nam się osiągnąć, a nad czym musimy jeszcze popracować. Wychowawcy przedstawiają plan pracy na następny tydzień. Na apelu wręczane są również pochwały. Lekcje zawsze kończą się o tej samej godzinie: dla dzieci młodszych o godzinie 14.55, a dla dzieci starszych o Po skończonych lekcjach wszyscy uczniowie przechodzą do świetlicy. Stamtąd udają się do domu lub na zajęcia popołudniowych klubów bądź też zajęcia indywidualne: lekcje gry na instrumentach, zajęcia logopedyczne lub zajęcia z native speakerem. W godzinach uczniowie mają również możliwość skorzystania z czytelni, gdzie w ciszy i pod opieką nauczyciela mogą zająć się odrabianiem zadań domowych. W godzinach dzieci mogą korzystać z podwieczorków przygotowywanych w naszej kuchni. W każdy piątek, po przerwie obiadowej, odbywają się zajęcia na basenie. Plan dnia dla dzieci klas Zajęcia w świetlicy Konsultacje (dla uczniów klas 0-3) Spotkanie uczniów z wychowawcą Lekcje przedmiotowe zgodnie z podziałem godzin poszczególnych klas Przerwa śniadaniowa Lekcje przedmiotowe zgodnie z podziałem godzin poszczególnych klas Obiad, zabawy w ogrodzie Ostatnia lekcja przedmiotowa ( dla klasy 0 poniedziałek i wtorek zorganizowane zajęcia w ogrodzie ) Świetlica W czasie świetlicy działa również biblioteka gdzie dzieci, pod okiem nauczyciela, mają możliwość odrabiania zadań i cichego czytanie literatury Podwieczorek Kluby, indywidualne zajęcia

16 ORGANIZACJA ROKU Rok szkolny dzieli się na trzy trymestry: I trymestr 1 września 21 listopada II trymestr III trymestr 23 listopada 13 marca 16 marca 9 czerwca W każdym trymestrze jest 11 tygodni: W klasach IV VI w każdym trymestrze w ciągu 11 tygodni realizujemy 9 pakietów edukacyjnych oraz dwa tygodnie powtórzeniowo-sprawdzianowe. W klasach 0, 1, 2, 3 w każdym trymestrze w ciągu 11 tygodni realizujemy 10 pakietów edukacyjnych oraz jeden tydzień powtórzeniowo-sprawdzianowy, KOMUNIKACJA Z RODZICAMI Ciepła, przyjazna atmosfera panująca w szkole i przedszkolu jest przedłużeniem ciepła i miłości rodzinnego domu. Wzajemna współpraca i komunikacja między domem a szkołą powinna być wyrazem wspólnej troski o dobro dzieci. Rodzice zapisując dziecko do Zespołu Placówek Oświatowych Scherzo przyjmują jego program edukacyjny oraz wizję wychowawczą. Jest to nie tylko akt aprobaty, ale przede wszystkim wyraz chęci współdziałania ze szkołą i przedszkolem. Podstawą współpracy rodziców powinno być rozsądne partnerstwo, oparte na wzajemnym zaufaniu oraz poszanowaniu praw i obowiązków. Szczegółowe informacje dotyczące komunikacji z rodzicami dostępne są na naszej stronie internetowej. Przekazywanie informacji o dziecku Wszelkie informacje dotyczące pracy szkoły i przedszkola znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Bieżące informacje znajdują się również w holu szkoły. Dzieci w naszej szkole i przedszkolu posiadają indeks ucznia, który jest podstawowym przekaźnikiem informacji pomiędzy domem a szkołą. Rodzice mogą w nim przekazywać wszelkie informacje o dziecku oraz prośby do nauczycieli. Nauczyciele na bieżąco wpisują informacje dotyczące m.in. wyjść i wycieczek, edukacji dziecka, jego zachowania. Dzieci za swoja wytrwałą pracę, motywację do nauki, prezentowanie wybitnych umiejętności, postęp w nauce i przezwyciężanie trudności są nagradzane przez nauczyciela gwiazdką, którą nauczyciel zapisuje w dzienniczku/indeksie ucznia. Rodzice mogą na bieżąco śledzić postępy swojego dziecka w nauce i zachowaniu. O złym zachowaniu ucznia rodzic jest informowany poprzez wpis minusa do dzienniczka/ indeksu ucznia wraz z krótkim komentarzem nauczyciela opisującym zachowanie dziecka. Rodziców prosimy o porozmawianie z dzieckiem o jego zachowaniu i wspólnym zastanowieniu się nad jego poprawą. W klasach starszych (IV VI) w indeksie nauczyciele wpisują oprócz gwiazd i ewentualnych minusów także na bieżąco oceny.

17 Rodzice mogą uzyskać wszelkie informacje o dzieciach od wychowawcy klasy, który jest do dyspozycji rodziców w wyznaczonych godzinach. Grafik spotkań z nauczycielami podany jest poniżej. Cztery razy w roku odbywają się spotkania z rodzicami. Zebranie na początku roku ma charakter organizacyjny, pozostałe trzy to indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami według ustalonego wcześniej grafiku. Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły otrzymują trzy razy w roku, podczas spotkania z rodzicami, pisemne raporty o osiągnięciach i progresie dziecka Pilne informacje, wymagające natychmiastowej decyzji lub interwencji rodzica, są przekazywane telefonicznie. ZEBRANIA Z RODZICAMI 2 września (klasy 0, 1) września (klasy 2, 3) września (klasy 4, 5a, 5b, 6) listopada marca czerwca SPOTKANIA INDYWIDUALNE RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI Wychowawcy klas 0-3: od poniedziałku do czwartku w godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Matematyka IV VI (Marcin Gruca) poniedziałek Język polski IV VI (Grażyna Kucharczyk) wtorek, Język angielski (Gabriela Pawlińska, Joanna Hartopp środa, Przyroda i informatyka (Katarzyna Łasecka) czwartek, Historia (Paulina Jakubiak) Teatr (Piotr Majewski) Taniec 0 III, przedszkole Plastyka (Aleksandra Wędzony) poniedziałek, wtorek (Katarzyna Witek - środa, w godzinach czwartek, Muzyka (Ilona Tomera-Chmiel) poniedziałek Wychowanie fizyczne (Andrzej Dziwota) wtorek Religia (Tomasz Korta) środa

18 SPOTKANIA RODZICÓW Z DYREKTOREM W środy od do po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie ZAJĘCIA DODATKOWE POPOŁUDNIOWE DZIEŃ GODZINA KLUB UCZNIOWIE Z KLAS ZAJĘCIA PŁATNE Klub Piłki Nożnej Klub Malarski (gr.a) Klub Dziennikarski 0 I 0 - I II III PONIEDZIAŁEK Klub Języka Angielskiego II III Klub Rękodzieła ( ) Klub Koszykówki Klub Przyrodniczy Klub Malarski (gr.b) Klub Teatralny Klub Przyrodniczy Szachy II III IV - VI IV - VI 0 I II III II III II - III WTOREK Gry i zabawy sportowe 0 - I Klub Języka Angielskiego Klub Rękodzieła ( ) Klub Dziennikarski IV VI IV - VI IV V Klub Teatralny IV - V Klub Taneczny 0 I ŚRODA Szachy Klub Piłki Nożnej Klub Matematyczny 0 - I II III II - III Klub Piłki Nożnej IV VI Klub Malarski IV VI Szachy IV - VI Tenis 0 I X Klub Taneczny II III CZWARTEK Klub Malarski Gry i zabawy sportowe II III II III Klub Matematyczny Klub Taneczny Klub Polonistyczny IV VI IV VI IV - VI

19 INDYWIDUALNE LEKCJE FORTEPIANU, GITARY ORAZ ZAJECIA Z LOGOPEDĄ wg ustaleń godzin z nauczycielem Zapisy na indywidualne lekcje gry na instrumentach oraz na zajęcia z logopedą odbędą się 8 września (poniedziałek) o godz Zajęcia rozpoczynają się od 15 września Godziny indywidualnych lekcji gry na instrumentach dla klasy 0 W poniedziałki i wtorki od godz w czasie zabaw w ogrodzie za zgodą rodziców, We środy i czwartki od godz Godziny indywidualnych lekcji gry na instrumentach dla klasy I Codziennie w czasie przerwy obiadowej (lekcje za zgodą rodzica), Codziennie od godz Godziny indywidualnych lekcji z logopedą dla klasy 0 W poniedziałek i wtorek od godz a w środę i czwartek od godziny Godziny indywidualnych lekcji z logopedą dla klasy I W poniedziałek, wtorek, środa i czwartek od godziny Zapisu na tenis można dokonać w sekretariacie szkoły w pierwszym tygodniu września DNI WOLNE I PRZERWY ŚWIĄTECZNE Święto Odzyskania Niepodległości 10, 11 listopada (poniedziałek, wtorek) Zimowa przerwa świąteczna - Boże Narodzenie 22 grudnia stycznia 2015 Święto Trzech Króli 6 stycznia (wtorek) Ferie zimowe 16 lutego 1 marca Wiosenna Przerwa Świąteczna - Wielkanoc Święta majowe Boże Ciało 2 7 kwietnia (czwartek wtorek) 1 maja (piątek) 4, 5 czerwca (czwartek, piątek)

20 KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC 1 września Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego poniedziałek 3 września środa Msza św. rozpoczynająca rok szkolny października Dzień Otwarty Szkoły Wtorek 28 listopada Andrzejki piątek 5 grudnia Św. Mikołaj piątek 17 grudnia Roraty środa 17, 18 grudnia Warsztaty środa, czwartek 19 grudnia Piątek Życzenia Bożonarodzeniowe spotkanie uczniów, nauczycieli i rodziców stycznia Dzień Babci i Dziadka W godzinach piątek popołudniowych 6 lutego Audycja muzyczna W godzinach piątek popołudniowych 13 lutego Zabawa karnawałowa Po obiedzie piątek 30,31 marca Warsztaty wielkanocne Poniedziałek, wtorek 1 kwietnia Rekolekcje, środa Życzenia Wielkanocne spotkanie uczniów, nauczycieli i rodziców 22 maja Gala pływacka Szkoły SCHERZO piątek 29 maja Audycja muzyczna W godzinach piątek popołudniowych Data zostanie Komunia św. podana po ustaleniu z oo. Dominikanami 15 czerwca Plenery malarskie W godzinach lekcji poniedziałek 16 czerwca Plenery malarskie W godzinach lekcji

21 wtorek 17 czerwca środa 24 czerwca środa 25 czerwca czwartek 26 czerwca piątek Dzień Sportu Msza św. na zakończenie roku szkolnego 8, Spektakle na zakończenie roku W godzinach popołudniowych Zakończenie roku szkolnego SOBOTNIE WYCIECZKI ROWEROWE 14 września (klasy IV, V), 20 września (klasy I III) 4 października (klasy IV, V), 11 października (klasy I III), 9 maja ( klasy IV, V), 16 maja (klasy I III), 30 maja (klasy IV, V), 20 czerwca (klasy I III). MSZE ŚWIĘTE 3 września środa grudnia środa kwietnia środa - rekolekcje cały dzień 24 czerwca - środa I Komunia św. termin zostanie podany po potwierdzeniu przez oo. Dominikanów MUNDURKI, STROJE NA ZAJĘCIA Dziecko uczęszczające do naszej szkoły zobowiązane jest do noszenia obowiązujących mundurków: stroju codziennego, stroju galowego oraz stroju na zajęcia rytmiczne, taneczne, sportowe oraz na zajęcia na basenie. Mundurki zamawiane są za pośrednictwem szkoły w firmie Schoolyard trzy razy do roku: w listopadzie, w marcu i w czerwcu. Mundurki można przymierzać w naszym szkolnym sklepiku Uczniowie zobowiązani są do posiadania metki z imieniem i nazwiskiem przy każdej części garderoby. Metki zamawiane są w firmie Schoolyard. Szczegółowe informacje, zarówno o mundurkach, jak i strojach na zajęcia ruchowe, znajdują się na naszej stronie internetowej, w zakładce: Biuletyn informacyjny/strój. Sklepik z mundurkami czynny jest w każdy czwartek w godz

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość,

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość, Nasze przedszkole! Pięciolatek w grupie rówieśniczej ma szansę wcześniej wykorzystać swój naturalny zapał do poznawania świata. Szybciej stanie się samodzielny i odpowiedzialny. Bezstresowo zaakceptuje

Bardziej szczegółowo

Witaj pierwsza klaso!

Witaj pierwsza klaso! Witaj pierwsza klaso! Aktywność sześciolatka w przedszkolu i w szkole: Przedszkole - dziecko: rozwija się emocjonalnie i społecznie, rozwija motorykę dużą i małą, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STĘSZEWIE ROK SZKOLNY 2016\2017

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STĘSZEWIE ROK SZKOLNY 2016\2017 ZADANIA WYCHOWAWCZE POZNANIE SYMBOLI I TRADYCJI NARODOWYCH, RELIGIJNYCH DBANIE O ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I ROZWIJANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ JESTEM OBYWATELEM) SUMIENNE WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW UCZNIA

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka MISJA SZKOŁY : W naszej szkole uczniowie dzielą się myślami, wspólnie pracują, uczą się i współzawodnicząc, pomagają sobie wzajemnie, aby osiągnąć sukces. Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA SCHERZO INFORMATOR DLA RODZICÓW UCZNIÓW Z KLASY 0, I

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA SCHERZO INFORMATOR DLA RODZICÓW UCZNIÓW Z KLASY 0, I PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA SCHERZO INFORMATOR DLA RODZICÓW UCZNIÓW Z KLASY 0, I ROK SZKOLNY 2013/2014 1 Szanowni Państwo, Bardzo nam miło powitać Państwa w naszej szkole w nowym roku szkolnym 2013/2014.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014 Opracowanie Anna Bajur Dzierążnia, 19.08.2013 roku CEL PROGRAMU,,Wychowanie dziecka w atmosferze wzajemnego szacunku, akceptacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki dla L.O., Technikum i Z.S.Z

Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki dla L.O., Technikum i Z.S.Z Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki dla L.O., Technikum i Z.S.Z 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Misja Szkoły. Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha.

Misja Szkoły. Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha. Misja Szkoły Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha. Jesteśmy po to, aby dobrze wychować powierzone nam przez rodziców dzieci i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM Rozdział I: Przepisy ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Bieżącej ocenie podlega: przygotowanie ucznia do lekcji aktywne uczestnictwo w zajęciach zaangażowanie ucznia w działania plastyczne twórcze i samodzielne rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki. w klasach I - III. Gimnazjum nr 11

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki. w klasach I - III. Gimnazjum nr 11 Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w klasach I - III Gimnazjum nr 11 I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA Nauczyciel, dokonując oceny osiągnięć uczniów, powinien wziąć po uwagę przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Uczniowie klas I-III pracują z podręcznikami Elementarz XXI wieku opracowanych na podstawie programu nauczania Szkoła na miarę. Program dostosowany

Uczniowie klas I-III pracują z podręcznikami Elementarz XXI wieku opracowanych na podstawie programu nauczania Szkoła na miarę. Program dostosowany Uczniowie klas I-III pracują z podręcznikami Elementarz XXI wieku opracowanych na podstawie programu nauczania Szkoła na miarę. Program dostosowany jest do potrzeb i umiejętności dzieci sześcioletnich.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA OSIECZNA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA OSIECZNA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA OSIECZNA Osieczna 2015/2016 1 Postanowienia ogólne Mówiąc o ocenianiu w klasach I-III mamy na myśli proces gromadzenia informacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach I Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. 2004 Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

im. Wandy Chotomskiej

im. Wandy Chotomskiej Niepubliczna Szkoła Podstawowa Moja Szkoła im. Wandy Chotomskiej Tworzymy szkołę do której uczniowie lubią chodzić, w której są bezpieczni, szanowani i traktowani z powagą przez dorosłych, która otwiera

Bardziej szczegółowo

,,Przyjazna atmosfera w szkole

,,Przyjazna atmosfera w szkole Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ pod hasłem,,przyjazna atmosfera w szkole realizowany w latach 2005-2008 Koordynatorzy: mgr Anna Ziętara i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. - Plastyka 4-6. Bieżącej ocenie podlega:

Przedmiotowy System Oceniania. - Plastyka 4-6. Bieżącej ocenie podlega: IRENA SZLACHTA Przedmiotowy System Oceniania - Plastyka 4-6 Bieżącej ocenie podlega: przygotowanie ucznia do lekcji aktywne uczestnictwo w zajęciach zaangażowanie ucznia w działania plastyczne twórcze

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem. Przedmiot: Muzyka

Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem. Przedmiot: Muzyka Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem Przedmiot: Muzyka Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania ogólnego muzyki w gimnazjum Świat

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: -Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Bardziej szczegółowo

Witamy w Szkole Podstawowej nr 2

Witamy w Szkole Podstawowej nr 2 Witamy w Szkole Podstawowej nr 2 DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ? 1. Nasza szkoła jest bezpieczna Nad bezpiecznym przejściem przez jezdnię dzieci przy szkole, czuwa pan Stopek Nasza szkoła wyposażona

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA W ŁĄKIEM Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

PLAN WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA W ŁĄKIEM Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 PLAN WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA W ŁĄKIEM Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Dorosły to nie ktoś, kto ulepi dziecko wg jakiegoś wzoru lub ideału, ale ktoś, kto pomaga mu rozwijać się, ujawniać swoje możliwości.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1 w Zielonej Górze 1 Prezentacja Lokalizacja O nas Plan dnia Kolorowe dni Wspólnie z Rodzicami Spotkania ze sztuką Profil artystyczny Konkursy dla przedszkoli Certyfikaty Tytuły Wycieczki Uroczystość nadania

Bardziej szczegółowo

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W WOJKOWICACH KOŚCIELNYCH Przedszkole W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Data sporządzenia: 29 czerwca 2012r. Raport przeznaczony jest dla: 1. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III I. Sposób oceniania Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU Rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 1. Odkrywamy możliwości intelektualne i twórcze dzieci. 2. Rozwijamy zdolności i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNI PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA GMINY SIEPRAW W ZAKLICZYNIE I ZAŁOZENIA ORGANIZACYJNE PRZEDSZKOLA

TRZYLETNI PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA GMINY SIEPRAW W ZAKLICZYNIE I ZAŁOZENIA ORGANIZACYJNE PRZEDSZKOLA TRZYLETNI PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA GMINY SIEPRAW W ZAKLICZYNIE 1. Założenia organizacyjne przedszkola. 2. Strategia rozwoju placówki. 3. Priorytety pracy przedszkola. 4. Wizja i misja przedszkola. 4.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Regulamin świetlicy

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Regulamin świetlicy Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Regulamin świetlicy Spis treści Rozdział I Podstawa prawna... 3 Rozdział II Postanowienia wstępne... 3 Rozdział III Cele i zadania świetlicy... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 W RADOMIU

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 W RADOMIU REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 W RADOMIU 1. Cele i zadania świetlicy szkolnej. Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka angielskiego W KLASACH 1-3

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka angielskiego W KLASACH 1-3 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka angielskiego W KLASACH 1-3 KLASA I W klasach I na 6 punktów uczeń powinien: - pracować systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu, - wykazywać

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan pracy świetlicy w Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym

Ramowy plan pracy świetlicy w Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym Ramowy plan pracy świetlicy w Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym Kształcenie podstawowych norm społecznego współżycia- stymulowanie rozwoju społecznego dziecka. 1. Zorganizowanie zespołu świetlicowego.

Bardziej szczegółowo

Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego przeznaczona głównie dla uczniów z oddziału przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego przeznaczona głównie dla uczniów z oddziału przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Rola i funkcja świetlicy szkolnej w edukacji ucznia Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego przeznaczona głównie dla uczniów z oddziału przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Cele świetlicy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Zajączkowie z dnia 30.08.2016r. SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE 1.PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY NA LATA 2009-2012 DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ANTONIEGO SEWIOŁKA W CZUŁOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY NA LATA 2009-2012 DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ANTONIEGO SEWIOŁKA W CZUŁOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY NA LATA 2009-2012 DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ANTONIEGO SEWIOŁKA W CZUŁOWIE OPRACOWAŁ ZESPÓŁ NAUCZYCIELI: JOANNA WOŁOSZYŃSKA ANNA KUŹNIAR-SOBEK Program został opracowany zgodnie z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu.

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV VI odbywa

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU 1 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych

Program zajęć językowych Załącznik nr 6 Program zajęć językowych I. Wstęp A. Ogólna charakterystyka programu Nauczanie języka angielskiego jest ściśle związane z edukacyjnymi zadaniami szkoły w każdym zakresie, tj. w zakresie

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2013/2014 edukację w naszej szkole w klasie I rozpoczęło 15 uczniów, w tym 11 sześciolatków.

W roku szkolnym 2013/2014 edukację w naszej szkole w klasie I rozpoczęło 15 uczniów, w tym 11 sześciolatków. W roku szkolnym 2013/2014 edukację w naszej szkole w klasie I rozpoczęło 15 uczniów, w tym 11 sześciolatków. Nasza placówka troszczy się o dobry start dzieci sześcioletnich. Sale lekcyjne dostosowane są

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel Muzyki mgr Edyta Stangret-Nowak

Nauczyciel Muzyki mgr Edyta Stangret-Nowak WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. A. MICKIEWICZA W KALISZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Nauczyciel Muzyki mgr Edyta Stangret-Nowak 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ I. Cele i zadania świetlicy szkolnej. 1.Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: -Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ W OSIEKU JASIELSKIM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ W OSIEKU JASIELSKIM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ W OSIEKU JASIELSKIM Opracowany na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 90

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 90 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 90 Z A S A D Y O C E N I A N I A DLA KLAS I - III Znowelizowane i zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej w dn. 21.10.2013r. Niepubliczna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE Opracowała mgr Renata Krawczyoska 2 I. PZO ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA MUZYKI NA DRUGIM ETAPIE EDUKACJI II. PZO ZGODNE Z PODRĘCZNIKIEM

Bardziej szczegółowo

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU Z ROZLICZENIEM ZAGOSPODAROWANIA CZASU DZIECKA W CZASIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ WEDŁUG ZALECEŃ MEN

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU Z ROZLICZENIEM ZAGOSPODAROWANIA CZASU DZIECKA W CZASIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ WEDŁUG ZALECEŃ MEN RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU Z ROZLICZENIEM ZAGOSPODAROWANIA CZASU DZIECKA W CZASIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ WEDŁUG ZALECEŃ MEN Godziny organizacji dnia w przedszkolu Czynności wykonywane przez

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Muzyka. Standardy wymagań

Przedmiotowy System Oceniania Muzyka. Standardy wymagań Przedmiotowy System Oceniania Muzyka Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia na zajęciach 3. Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁOBRZEGACH DOKUMENTACJA ŚWIETLICY SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2015/ 2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁOBRZEGACH DOKUMENTACJA ŚWIETLICY SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2015/ 2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁOBRZEGACH DOKUMENTACJA ŚWIETLICY SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2015/ 2016 REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁOBRZEGACH OBOWIĄZUJĄCY W

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Z OCENIANIA NA LEKCJACH PLASTYKI DLA KLASY IV

KARTA INFORMACYJNA Z OCENIANIA NA LEKCJACH PLASTYKI DLA KLASY IV KARTA INFORMACYJNA Z OCENIANIA NA LEKCJACH PLASTYKI DLA KLASY IV Nauczyciel Barbara Grabowska 1. Na lekcje plastyki uczeń ma obowiązek przynosić: podręcznik zeszyt materiały do wykonania prac plastycznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MORAWACH

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MORAWACH REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MORAWACH Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań

Bardziej szczegółowo

Celem wychowania przedszkolnego jest:

Celem wychowania przedszkolnego jest: Podstawa programowa Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach

Bardziej szczegółowo

PSO Edukacji Wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im Marii Kotlarz w Tychnowach

PSO Edukacji Wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im Marii Kotlarz w Tychnowach PSO Edukacji Wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im Marii Kotlarz w Tychnowach CELE EDUKACYJNE 1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie: a) umiejętności poprawnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. KLASA I W klasach I na ocenę celującą uczeń powinien: - pracować systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu, -

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Górze Przedmiotowy system oceniania z języka rosyjskiego. Podręczniki: Klasa 2 Echo 1 i Echo 2

Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Górze Przedmiotowy system oceniania z języka rosyjskiego. Podręczniki: Klasa 2 Echo 1 i Echo 2 Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Górze Przedmiotowy system oceniania z języka rosyjskiego Podręczniki: Klasa 2 Echo 1 i Echo 2 Każdy uczeń jest oceniany pod kątem własnej pracy i aktywności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA KLASY 4 6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA KLASY 4 6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA KLASY 4 6 Przy ocenie ucznia należy uwzględnić: - poziom uzdolnień i indywidualne możliwości ucznia, - wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się z powierzonych zadań,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne dla Rodziców odnośnie funkcjowania placówki Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Małych Tygrysków

Informacje ogólne dla Rodziców odnośnie funkcjowania placówki Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Małych Tygrysków Informacje ogólne dla Rodziców odnośnie funkcjowania placówki Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Małych Tygrysków Drodzy Rodzice! W celu ułatwienia Państwu współpracy z naszą placówką skonstruowana

Bardziej szczegółowo

KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1 PROMYK

KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1 PROMYK KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1 PROMYK 1 KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1,,PROMYK jest placówką integrującą dzieci i młodzież z miasta Piekary Śląskie. Tutaj młodzi ludzie mogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Poczesnej.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Poczesnej. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Poczesnej. I. PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ. 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa. tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw.

Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa. tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw. Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw.pl SZKOŁA PODSTAWOWA NR 132 W WARSZAWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 W szkole

Bardziej szczegółowo

Warsztaty pt.: Przechodzenie czy przeskakiwanie z klasy III do klasy IV?

Warsztaty pt.: Przechodzenie czy przeskakiwanie z klasy III do klasy IV? Instytut Psychologii Od 1919 r. psychologia na UAM Warsztaty pt.: Przechodzenie czy przeskakiwanie z klasy III do klasy IV? Prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Klaudia Malinowska mgr Weronika Sobczak

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Szczecinie Rok szkolny 2015/2016

Regulamin Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Szczecinie Rok szkolny 2015/2016 Regulamin Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Szczecinie Rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 W SZCZECINIE I. Cele i zadania świetlicy szkolnej Głównym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Legionowie

Regulamin świetlicy szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Legionowie Regulamin świetlicy szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Legionowie Świetlica szkolna jest jedną z najbardziej popularnych form opieki nad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ. Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Sitnie

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ. Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Sitnie Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Sitnie 1 Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W BUKOWIE

KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W BUKOWIE KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W BUKOWIE Każde dziecko jest dla nas ważne Przygotowujemy dzieci do nauki w szkole Jesteśmy otwarci na potrzeby społecznościlokalne j

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ŚWIETLICY Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYESZNIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBSKU

PLAN PRACY ŚWIETLICY Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYESZNIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBSKU PLAN PRACY ŚWIETLICY Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYESZNIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBSKU OD 17.09.2012 DO 15.12.2012 1 Celem świetlicy w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KARTUZACH. Im. MIKOŁAJA KOPERNIKA

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KARTUZACH. Im. MIKOŁAJA KOPERNIKA REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KARTUZACH Im. MIKOŁAJA KOPERNIKA 1 Postanowienia ogólne Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28. im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28. im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej I. Postanowienia ogólne Świetlica jest integralną częścią szkoły w swojej programowej działalności realizuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRUŚLINIE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRUŚLINIE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRUŚLINIE Świetlica szkolna zapewnia zorganizowaną opiekę wychowawczą uczniom klas 0-VI, przed zajęciami lekcyjnymi i po nich, stosownie do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Szkoła Podstawowa nr 148 im. Hugona Kołłątaja w Warszawie ul. Ożarowska 69 www.sp148.edupage.org www.facebook.com/sp148warszawa Od 65 lat stwarzamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne dla Rodziców odnośnie funkcjowania placówki Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Małych Tygrysków

Informacje ogólne dla Rodziców odnośnie funkcjowania placówki Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Małych Tygrysków Informacje ogólne dla Rodziców odnośnie funkcjowania placówki Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Małych Tygrysków Drodzy Rodzice! W celu ułatwienia Państwu współpracy z naszą placówką skonstruowana

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1 Imię i nazwisko ucznia Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA Współdziałanie z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Potrafi odróżnić co jest dobre, a co

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu. na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu. na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świetlicy Szkolnej przy Zespole Szkół Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 9 STO w Warszawie

Regulamin Świetlicy Szkolnej przy Zespole Szkół Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 9 STO w Warszawie Regulamin Świetlicy Szkolnej przy Zespole Szkół Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 9 STO w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią Szkoły - w swojej programowej działalności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH)

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa w Przygłowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa w Przygłowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa w Przygłowie Cele oceniania wewnątrzszkolnego: poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KL.1 SZKOŁA PODSTAWOWA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KL.1 SZKOŁA PODSTAWOWA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KL.1 SZKOŁA PODSTAWOWA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Zespołu Szkół Publicznych im. Henryka Sienkiewicza w Łysych

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Zespołu Szkół Publicznych im. Henryka Sienkiewicza w Łysych REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Zespołu Szkół Publicznych im. Henryka Sienkiewicza w Łysych 1 Cele i zadania świetlicy szkolnej 1. Głównym celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne najtrwalsze, najpewniejsze, najświetniejsze ze zdobyczy K. Przerwa - Tetmajer SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH Cel ogólny. Rozpoznawanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności uczniów, tak aby tworzyć warunki do odniesienia sukcesu na miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA dla klas IV-VI

PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA dla klas IV-VI PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA dla klas IV-VI ZASADY OGÓLNE: każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadą uwzględniania indywidualnych zdolności i możliwości ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Przedmiot : Religia klasy I- III obowiązujące od roku 2012/13 ze zmianami od września 2015/16

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Przedmiot : Religia klasy I- III obowiązujące od roku 2012/13 ze zmianami od września 2015/16 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Przedmiot : Religia klasy I- III obowiązujące od roku 2012/13 ze zmianami od września 2015/16 Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary- Malewskiej w Olsztynie Nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacji: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY

Raport ewaluacji: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY Raport ewaluacji: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY W badaniu wzięli udział rodzice 60 osób, nauczyciele 14 osób oraz dyrektor szkoły. Wyniki ankiety dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Celem tych zajęć było usprawnianie pamięci słuchowej i koordynacji słuchowowzrokowej. Na zdjęciu uczeń układa

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Celem tych zajęć było usprawnianie pamięci słuchowej i koordynacji słuchowowzrokowej. Na zdjęciu uczeń układa Podsumowanie realizacji projektu pn. Wiedzą zdobędę świat współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Szkole Podstawowej w Antoniowie Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie Uchwalono na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (KLASA I)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (KLASA I) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (KLASA I) OCENIANIE POWINNO: - dawać dziecku informacje o tym, co już umie, nad czym musi popracować, jak daleko jest na drodze do osiągnięcia celu - uwzględniać możliwości

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej KONCEPCJA PRACY Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej MISJA PRZEDSZKOLA Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum Kryteria oceniania z języka angielskiego dla Gimnazjum Formy sprawdzania osiągnięć uczniów: testy i sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, dyktanda, zadania domowe, wypowiedzi pisemne, aktywność na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W ZAMOŚCIU. Koncepcja pracy wychowawczej została oparta na następujących założeniach:

REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W ZAMOŚCIU. Koncepcja pracy wychowawczej została oparta na następujących założeniach: REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W ZAMOŚCIU I CELE I ZADANIA ŚWIETLICY Koncepcja pracy wychowawczej została oparta na następujących założeniach: świetlica przyjazna, gdzie dziecko

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLAS I III. Opracowała - Małgorzata Rutkowska

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLAS I III. Opracowała - Małgorzata Rutkowska PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLAS I III Opracowała - Małgorzata Rutkowska Dział wychowawczy Wychowanie patriotyczne i obywatelskie Cele wychowawcze -Poznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn) umie okazywać

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Bursy Szkolnej Nr 3. w Radomiu

Koncepcja pracy Bursy Szkolnej Nr 3. w Radomiu Koncepcja pracy Bursy Szkolnej Nr 3 w Radomiu Bursa Szkolna Nr 3 w Radomiu jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. W związku

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje Odbiór dzieci. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień od Rodziców w przypadku:

Najważniejsze informacje Odbiór dzieci. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień od Rodziców w przypadku: Informacje dla rodziców i uczniów dotyczące funkcjonowania Świetlicy Szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem Godziny pracy: poniedziałek piątek od 6 45 do 15

Bardziej szczegółowo

SZCZĘŚLIWY. Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Bitwy pod Studziankami 5 33 100 Tarnów tel. 14 621 19 00 mail: szk8@op.pl I RADOSNY

SZCZĘŚLIWY. Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Bitwy pod Studziankami 5 33 100 Tarnów tel. 14 621 19 00 mail: szk8@op.pl I RADOSNY SZCZĘŚLIWY Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Bitwy pod Studziankami 5 33 100 Tarnów tel. 14 621 19 00 mail: szk8@op.pl I RADOSNY 1. Uczęszcza do szkoły przygotowanej do wymogów nowoczesnej edukacji, 2. Uczestniczy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie Uchwalono na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III WYMAGANIA DLA UCZNIA KOŃCZĄCEGO KLASĘ PIERWSZĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄPROGRAMOWĄ) Uczeń kończący

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2013 2014 2014 2015 2015-2016 PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art. 72. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo