PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA SCHERZO INFORMATOR DLA RODZICÓW UCZNIÓW Z KLASY 0, I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA SCHERZO INFORMATOR DLA RODZICÓW UCZNIÓW Z KLASY 0, I"

Transkrypt

1 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA SCHERZO INFORMATOR DLA RODZICÓW UCZNIÓW Z KLASY 0, I ROK SZKOLNY 2013/2014 1

2 Szanowni Państwo, Bardzo nam miło powitać Państwa w naszej szkole w nowym roku szkolnym 2013/2014. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dzieci czuły się w szkole Scherzo dobrze, osiągały jak najlepsze wyniki w nauce, a przede wszystkim aby nauka sprawiała im przyjemność. W Scherzo dbamy o wysokie standardy nauczania, zachęcamy uczniów do zdobywania wiedzy i umiejętności, oferujemy wsparcie naszym uczniom tak, aby umożliwić każdemu dziecku rozwój. Nasza oddana i entuzjastyczna kadra Scherzo czuwa nad rozwojem społecznym, intelektualnym, emocjonalnym, fizycznym, moralnym Państwa dzieci. Chcemy, aby każde nasze dziecko z pewnością siebie zdobywało wiedzę i umiejętności, aby każdy uczeń odkrył, w jakiej dziedzinie jest dobry. Naszym zadaniem jest zaszczepić pragnienie wiedzy, szacunek dla siebie i świata, nauczyć motywacji do osiągnięcia sukcesu we wszystkim, co dzieci robią. Chcemy, aby nasi uczniowie byli bardzo zmotywowani i z entuzjazmem podchodzili do wszystkich swoich działań. Oprócz typowych umiejętności szkolnych rozwijamy umiejętności interpersonalne kluczowe dla życia we współczesnym świecie. Wierzę, że przede wszystkim nauka umiejętności życiowych wskazuje uczniom, jak skutecznie radzić sobie z zadaniami, wymaganiami i wyzwaniami codziennego życia, Umiejętności życiowe otwierają drzwi do wszelkiego rodzaju możliwości, są niezbędne do osiągania sukcesu. Nauka umiejętności życiowych to szeroki i ambitny program, którego realizacja bardzo leży nam na sercu. Dzieci na pewno znajdują się w centrum naszej uwagi, a ich rozwojowi podporządkowujemy wszystkie nasze działania. Mogę z cała pewnością powiedzieć, że w Scherzo oferujemy uczniom bardzo wiele i wiem, że dzieci w szkole dużo pracują, ale są dziećmi zadowolonymi, szczęśliwymi i spełnionymi. Scherzo jest bardzo zapracowaną, ale też pełną radości i uśmiechu dzieci szkołą! Zachęcam Państwa do zapoznania się z Informatorem rok szkolny 2013/14, w którym przekazuje najważniejsze informacje dla rodziców uczniów klasy 0, I o organizacji pracy naszej szkoły, kadrze, programach, kalendarzu na nowy rok szkolny oraz o płatnościach. Życzę, aby codzienny uśmiech i zadowolenie z odkrywania świata i siebie samych obecny na twarzach Państwa dzieci towarzyszył Państwu i Waszym pociechom przez cały czas edukacji w Szkole Scherzo. Ilona Preiss-Borowicz właściciel i dyrektor ZPO Scherzo 2

3 ORGANIZACJA SZKOŁY podział organizacyjny na klasy 0-1, 2-3, 4-6 Naukę w Szkole Scherzo dzielimy na trzy etapy Pierwszy z etapów to czas nauki w klasach 0 i 1. W tym czasie wychowawca klasy prowadzi zajęcia z języka polskiego, matematyki, przyrody i teatru (w ramach zajęć nauczania zintegrowanego). W każdym dniu (z wyjątkiem piątku) lekcje z j. polskiego w kl. 0 1 podzielone są na trzy półgodzinne bloki rozwijające umiejętność mówienia i słuchania, czytania, pisania. Matematyka w klasie 0, I odbywa się cztery razy w tygodniu. Począwszy od klasy 0 przedmioty takie jak: muzyka, plastyka, wychowanie fizyczne prowadzone są przez nauczycieli specjalistów w danej dziedzinie. Od klasy I do programu nauczania włączona jest informatyka i taniec. Nauczanie języka angielskiego odbywa się już od klasy 0 w wymiarze 4 godzin lekcyjnych tygodniowo i zawsze z podziałem na dwie grupy. W klasie 0 wszystkie zajęcia prowadzi nauczyciel języka angielskiego, a od klasy I 2 godziny w tygodniu prowadzi nauczyciel, a 2 godziny native speaker. Zajęcia plastyczne w kl. 0 również odbywają się w grupach jedna grupa uczestniczy w zajęciach z nauczycielem plastyki w sali plastycznej, druga grupa ma w tym czasie technikę z wychowawcą. Od klasy I wszyscy uczniowie danej klasy mają zajęcia w sali plastycznej rozwijając swoje umiejętności plastyczne pod kierunkiem nauczyciela plastyka. Wychowawca prowadzi klasę przez cały I etap edukacyjny, czyli przez dwa lata. Drugi etap edukacyjny to czas nauki w klasach 2 i 3. Lekcje języka polskiego i teatru prowadzone są przez wychowawcę, natomiast od 2 klasy matematyka, a od 3 klasy przyroda są już prowadzone przez nauczycieli przedmiotowych. Wychowawca, podobnie jak w I etapie edukacji, prowadzi klasę przez dwa lata. Szkoła zatrudnia również dwóch asystentów nauczycieli dla klasy 0,1 oraz dla klasy 2,3. Pomagają oni wychowawcom w czasie lekcji na następujących przedmiotach: język polski (w klasach 0 3), matematyka (w klasach O 2) przyroda (w klasach 0 2). W kl. 0 asystent nauczyciela uczestniczy też w lekcjach wychowania fizycznego. Trzeci etap edukacyjny klasy 4 6 Uczniowie klasy 4 rozpoczynają kolejny etap edukacyjny, obejmujący nauczanie w klasach 4 6. W czasie edukacji na tym etapie w dalszym ciągu ważna jest tematyczna korelacja przedmiotów humanistycznych: języka polskiego (z teatrem), historii, plastyki, religii, muzyki i tańca. Uczniowie kontynuują naukę matematyki oraz języka polskiego w zakresie znacznie większym niż przewidziane w podstawie programowej minimum. Nauczanie języka angielskiego kontynuowane jest w wymiarze 4 godzin lekcyjnych z podziałem na dwie grupy. Dodatkowo, dla uczniów całej klasy, wprowadzamy godzinę zajęć z native speakerem, tematycznie skorelowanych z blokiem humanistycznym. 3

4 EDUKACJA JĘZYK POLSKI W klasach 0, 1 realizowany jest program autorski z języka polskiego i przyrody, którego autorem jest p. Dyrektor Marianna Soboczyńska, która pracuje w Scherzo od momentu powstania szkoły i przedszkola. Pani Dyrektor Soboczyńska jest zarówno nauczycielem przedszkola jak i szkoły podstawowej z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Nasz program w pełni realizuje podstawę programową MEN. Jego zgodność z podstawą programową została gruntownie sprawdzona podczas tegorocznej wizytacji kuratorium oświaty w naszej szkole, a jego jakość została oceniona jako wyróżniająca się. Skrypty do programu zostały opracowane przez nauczycieli naszej szkoły pod nadzorem pani Marianny Soboczyńskiej. Program ma układ spiralny, co oznacza że zakładane w nim umiejętności są ćwiczone regularnie, w sposób powtarzalny w kolejnych klasach. Program jest ściśle skorelowany z przedmiotami artystycznymi, przez co ukazuje różnorodne zjawiska w ich szerokim kontekście. Tematem wiodącym w klasie 0 jest Nasze miasto Kraków, a w klasie 1 Jak dawniej bywało Lekcje języka polskiegow klasie 0, 1 prowadzone są cztery razy w tygodniu i są podzielone na trzy części, w czasie których kształcone są umiejętności z zakresu mówienia i słuchania, czytania oraz pisania. Na każdej lekcji języka polskiego obecny jest nauczyciel oraz asystent nauczyciela. Mówienie i słuchanie W klasie 0 i 1 pracujemy nad rozwijaniem mówienia i słuchania. Uczymy dzieci używania języka zgodnie z obowiązującym regułami, komunikowania się z innymi w sposób efektywny, formułowania swoich myśli w sposób zwięzły i jasny. Opowiadania z zaangażowaniem i pasją, tak aby zainteresować słuchaczy, skupić na sobie uwagę. Uczymy podawania informacji w taki sposób, aby była zrozumiała dla odbiorcy. Rozwijamy także umiejętność słuchania oraz zapamiętywania ważnych kwestii. Czytanie Naukę czytania i pisania prowadzimy w oparciu o metodę stworzoną przez wybitnego polskiego językoznawcę, prof. Bronisława Rocławskiego, specjalistę w dziedzinie glottodydaktyki języka ojczystego oraz edukacji przedszkolneji wczesnoszkolnej. Metoda ma silne podstawy naukowe, opiera się na rzetelnych badaniach, które prof. Rocławski rozpoczął już w latach 70-tych. Glottodydaktyka to edukacja językowa dzieci, której celem jest dobre przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania. Uczy również właściwej techniki płynnego czytania ze zrozumieniem oraz pisania, kształtuje nawyki czytelnicze i świadomość ortograficzną. Glottodydaktyka stosowana jest z powodzeniem od wielu lat w przedszkolach i szkołach na terenie całego kraju oraz zagranicą i daje niespotykane efekty. Od tego roku szkolnego metoda ta zostanie wprowadzona w naszym przedszkolu oraz w grupie 0. Klasa I będzie wykorzystywała w nauce czytania i pisania elementy tej metody. Szkoła i przedszkole Scherzo posiada licencję na prowadzenie zajęć tą metodą. W październiku będziemy gościć w naszej szkole twórcę tej metody prof. Bronisława Rocławskiego, który będzie miał okazje przybliżyć Państwu założenia tej metody. Jesteśmy bardzo dumni, że prof. Rocławski zdecydował się wpierać nas swoją wiedzą i współpracować z nami w celu osiągania przez dzieci jak najlepszych efektów. Profesor Rocławski jest zwolennikiem teorii mówiącej, że naukę czytania należy rozpocząć jak najwcześniej, zainteresowanie literami pojawia się już w drugim roku życia. Współcześnie pedagodzy twierdzą, że potencjał poznawczy dzieci jest tak wielki, że mogą one nauczyć się czytać już w wieku 3-4 lat. W klasie 0 dzieci poznają wszystkie litery alfabetu oraz uczą się płynnego czytania. Nauka czytania prowadzona jest w oparciu o pomoce takie jak: klocki literowe, gllotodywanik, plansze do czytania oraz wiele innych atrakcyjnych pomocy. Dzieci nie korzystają z podręczników. W klasie pierwszej proponujemy dzieciom skrypty opracowane przez nauczyciela naszej szkoły panią Katarzynę Lechwar- Potempa pod kierunkiem pani Marianny Soboczyńskiej. Karty są jedynie 4

5 narzędziem porządkującym wiedzę dziecka. Nauczyciel indywidualizuje pracę z zakresu czytania proponując dzieciom różnorodne pomoce dydaktyczne dostosowane do poziomu czytania dziecka. Pisanie W klasie 0 prowadzone są ćwiczenia rozwijające sprawność ruchową ręki oraz koordynację wzrokowo- ruchową. Ćwiczenia te są dobrym wstępem poprzedzającym naukę pisania liter. W późniejszym etapie dzieci uczą poprawnego kreślenia liter z zachowaniem kierunku ich kreślenia. W klasie I dzieci utrwalają poprawne kreślenie liter, uczą się poprawnego ich łączenia. W późniejszym okresie zaczynają pisać proste zdania i teksty. PRZYRODA W klasie 0 na lekcjach przyrody poznajemy nasze miasto Kraków, bardzo często odwiedzamy muzea krakowskie, przez co rozwijamy dziecięce pasje. Lekcje przyrody prowadzone są przez nauczyciela nauczania zintegrowanego oraz asystenta Na lekcjach przyrody w klasie 1 poznajemy głównie świat poprzez eksperymentowanie. Doświadczenia przeprowadzane z dziećmi na zajęciach nie są trudne, największą wartość ma w sobie samo eksperymentowanie, zachęcanie uczniów do stawiania pytań, (Czego chcę się dowiedzieć?, Jak to zbadam?) i poszukiwania na nie odpowiedzi. Pracujemy także metodą projektu, która opiera się na naturalnej ciekawości dziecka, uczy stawiania pytań, komunikowania się, interakcji, rozwiązywania problemów. Korzystamy także z filmów, zdjęć, animacji, które stymulują rozwój poznawczy dziecka. Lekcje prowadzone są przez nauczyciela nauczania zintegrowanego MATEMATYKA W klasie 0 lekcje matematyki prowadzone są 4 razy w tygodniu. Dzieci dzielone są na dwie grupy. Podczas gdy jedna grupa ma matematykę, druga ma język angielski. Zajęcia z matematyki prowadzone są według programu Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej pt. Dziecięca matematyka. Lekcje oparte są na działaniu dziecka oraz jego różnorodnej aktywności. W klasie I realizowane są 4 godziny matematyki tygodniowo. Zajęcia odbywają się codziennie po jednej lekcji w każdy dzień od poniedziałku do czwartku. Lekcje matematyki prowadzone są przez nauczyciela nauczania zintegrowanego oraz asystenta. Podręcznikiem wiodącym do klasy I są ćwiczenia i zeszyty wydane przez Didasko Od A do Z Joanny Białobrzeskiej. Dodatkowo dzieci korzystają z wielu pomocy i gier matematycznych dostępnych w kąciku matematycznym w sali. Oprócz tego dzieci z wielu dodatkowych kart pracy dostoswanych do ich poziomu wiedzy i zainteresowań. JĘZYK ANGIELSKI W szkole Scherzo, począwszy od klasy Zero, dzieci intensywnie uczą się języka angielskiego. Od początku pracujemy nad równomiernym rozwijaniem czterech podstawowych sprawności językowych: mówienia, słuchania, czytania i pisania. Dążymy do tego, aby uczeń kończący szkołę podstawową posługiwał się biegle podstawowym zasobem środków językowych:leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych i fonetycznych oraz porozumiewał się w języku angielskim na poziomie A2/B1 według Poziomów Rady Europy. W klasach 0 - VI dzieci uczą się języka angielskiego cztery razy w tygodniu. By nauka była jak najbardziej skuteczna, każda klasa dzielona jest na dwie, równolegle prowadzone grupy. Od klasy I dwie lekcje służą wprowadzeniu nowego materiału z polskim nauczycielem, a pozostałe utrwaleniu go na zajęciach z native speaker em. 5

6 Od klasy IV wprowadzamy dodatkową, piątą godzinę języka angielskiego w tygodniu. Dodatkowa lekcja poświęcona jest na poznawanie słownictwa i zagadnień korespondujących z tematami omawianym w tym czasie na lekcjach bloku humanistycznego. W roku szkolnym 2013/2014 stanowisko nauczyciela języka angielskiego obejmuje pani Alicja Drwięga, natomiast drugiego nauczyciela języka angielskiego tzw. native speakera obejmuje pani Joanna Hartopp. Pani Joanna nie jest urodzoną Brytyjką, jednakże jej znajomość zarówno języka jak i kultury brytyjskiej jest porównywalna ze tą jaką posiada native. Pani Joanna jest osobą dwujęzyczną posługującą się językiem angielskim na co dzień i prowadzenie zajęć wyłącznie w języku angielskim jest dla niej naturalne. Co ważne, pani Joanna jest rodzimą, w pełni wykwalifikowaną i doświadczoną anglistką. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje między innymi kilkuletnią pracę w szkole językowej oraz w szkole podstawowej z której otrzymała znakomite referencje. Prywatnie, pani Joanna jest mamą dwójki chłopców w wieku wczesnoszkolnym których wraz ze swoim mężem (rodowitym Anglikiem) wychowuje w języku polskim i angielskim. Program nauki języka angielskiego w roku szkolnym 2013/2014 realizowany będzie na podstawie podręcznika Kid s Box. Lekcje w każdej grupie poprowadzą na przemiennie obie panie anglistki. Nauczycielki będę ze sobą ściśle współpracować. Zadaniem pani Drwięgi będzie wprowadzanie nowego materiału z podręcznika, pani Hartopp natomiast będzie z dziećmi utrwalać i rozszerzać zaprezentowane wcześniej treści w oparciu o materiały dodatkowe do programu Kid s Box jak i inne materiały z bogatej bazy szkolnej i własnej. Obie panie dołożą wszelkich starań aby zajęcia były dla dzieci atrakcyjne. Zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć, od października, w indywidualnych lekcjach native speakerem, które będzie prowadził rodowity Anglik. z WYCIECZKI Ważnym elementem dopełniającym realizacje programu poszczególnych klas są wycieczki oraz warsztaty prowadzone w naszej szkole przez zaproszonych gości. Zarówno tematy wycieczek, jak i warsztatów są ściśle związane z treściami danego pakietu. Uzupełniają one i porządkują wiedzę, są źródłem wielu obserwacji i doświadczeń, poszerzają krąg zainteresowań, a przeżycia z nimi związane na długo pozostają w pamięci dzieci. Realizując program klasy 0 najczęściej odwiedzanym miejscem jest Wawel. Tu uczniowie uczestniczą w warsztatach prowadzonych przez pracowników muzeum. Poznają obyczaje, dzieje i życie mieszkańców dworu królewskiego. Odwiedzamy też miejsca w Krakowie związane z legendami, oraz sławnymi mieszkańcami krakowskiego grodu. W naszej szkole gościmy Bractwo Rycerskie, a pokaz walk rycerskich dostarcza wiele emocji. Klasa 1 odwiedza skansen w Wygiełzowie oraz inne ciekawe miejsca, gdzie uczniowie poznają, jak dawniej wyglądało życie mieszkańców wsi, jakie wydarzenia wyznaczały dawny rytm życia, jakie tradycje były kultywowane, które z nich przetrwały do dzisiejszych czasów. Poznajemy też tajniki niektórych dawnych zawodów. Niezapomniane przeżycia daje spotkanie z zaproszonym do naszej szkoły garncarzem, podczas którego dzieci mogą wykonać na kole garncarskim piękne dzbanki. KUCHCIKOWO W jadalni znajduje się Kuchcikowo - specjalnie przygotowane miejsce wyposażone w sprzęty i akcesoria potrzebne do gotowania. Tu pod okiem nauczyciela uczniowie mogą realizować swoje kulinarne pasje, bez obawy że coś nie wyjdzie, rozsypie się, czy wyleje. Praktyczne umiejętności, na pewno przydadzą się w życiu. Program Kuchcikowa jest ściśle związany z programem danej klasy. Przez pryzmat kuchni i obyczajów kulinarnych uczniowie poznają różne regiony Polski i inne kraje. Kucharzenie to najbardziej ulubiona przez dzieci i smaczna zabawa! DEPARTAMENT ARTYSTYCZNY Muzyka, plastyka, teatr, taniec oraz nauka gry na instrumentach muzycznych to zajęcia, jakie podlegają departamentowi artystycznemu. Opiekę nad nim sprawuje pani Ilona Tomera Chmiel. 6

7 Do rozwoju artystycznego dzieci w naszej szkole przykładamy bardzo duże znaczenie, zajmują one ważne miejsce w edukacji dzieci na przestrzeni całego procesu edukacyjnego. W klasach młodszych muzyka realizowana jest w formie zajęć umuzykalniających z elementami rytmiki E. Jaques-Dalcroze`a, natomiast od klasy IV w formie zajęć umuzykalniających z elementami historii muzyki. Dla ułatwienia i uatrakcyjnieniu nauki dla każdego ucznia szkoły (klas 1 6) został przygotowany skrypt zawierający podstawowe wiadomości oraz ćwiczenia ułatwiające opanowanie wiadomości z muzy i tańca. Wszystkie dzieci przez cały okres edukacyjny uczestniczą w regularnych zajęciach tańca, plastyki, teatru. Istnieje także możliwość skorzystania z możliwości nauki gry na instrumentach muzycznych w ofercie szkoły znajdują się zajęcia gry na fortepianie, gitarze a nawet skrzypcach. Swoje artystyczne osiągnięcia mali artyści prezentują dwa razy w roku podczas spektakli, które łączą w sobie elementy dramy, muzyki i tańca. Dzieci często same uczestniczą w przygotowaniu rekwizytów i dekoracji czym zajmują się na zajęciach plastycznych. Każdy spektakl przygotowywany przez uczniów Scherzo łączy w sobie elementy dramy, tańca i muzyki. Swoje zdolności i pasje artystyczne dzieci mogą zaprezentować podczas szkolnych konkursów. W grudniu odbędzie się konkurs piosenki zimowej i świątecznej, a na przełomie kwietnia i maja konkurs taneczny. Wspólne śpiewanie integruje cała społeczność szkolną, tak więc nie może zabraknąć śpiewania pieśni patriotycznych w okolicy święta 11 listopada, oraz kolęd śpiewanych zazwyczaj tuż po świętach. Wspólnie uświetniamy naszym śpiewem uroczystość I Komunii Świętej uczniów klas 2. Oprócz zajęć dramowych prowadzonych przez nauczycieli zajęć zintegrowanych, w szkole działa klub teatralny. Opiekę nad nim prowadzi obecnie pan Piotr Majewski. W ramach tych zajęć dzieci mogą dodatkowo rozwijać swoje zainteresowania i uczestniczyć w przygotowaniach przedstawień. Zajęcia klubu teatralnego dla dzieci starszych dodatkowo wspomaga akompaniator w osobie p. Ilony Tomery-Chmiel, która na potrzeby naszej szkoły często też komponuje liczne piosenki. Klub teatralny dzieci starszych oparty będzie więc w dużej mierze na muzyce, więc spodziewać się można prawdziwego musicalu Muzyka W klasach 0 i 1 dzieci uczestniczą w zajęciach umuzykalniających z elementami rytmiki. Zajęcia w klasie 0 prowadzą p. Kasia Witek i p. Mirek Gawlik, którzy spotykają się z dziećmi dwa razy w tygodniu. W klasie I zajęcia prowadzi p. Ilona Tomera Chmiel. Dzieci szkolne uczestniczą w zajęciach rytmicznych jeden raz w tygodniu, zawsze na sali teatralnej. Dzieci podczas zajęć umuzykalniających, które tematycznie ściśle zintegrowane są z programem nauczania uczą się piosenek, tańców, uczestniczą w zabawach muzyczno ruchowych, przygotowują się do występów artystycznych. Poznają podstawowe wiadomości z zakresu teorii muzyki, realizują ćwiczenia ruchowe z elementami rytmiki E. Jaques-Dalcrozea, która w doskonały sposób wspomaga wszechstronny rozwój dzieci. Teatr Uczniowie szkoły Scherzo rozwijają swoje umiejętności artystyczne także w czasie zajęć teatralnych. W klasach 0-3 lekcje teatru prowadzą wychowawcy, w klasach 4-6 polonista. Funkcjonuje również Klub Teatralny, prowadzony przez zawodowego aktora. Umiejętności aktorskie naszych uczniów możemy podziwiać w czasie tradycyjnych już przedstawień z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz w spektaklach na koniec roku, które podsumowują efekty rocznej pracy dzieci na lekcjach teatru, tańca i muzyki oraz na przedstawieniach przygotowywanych przez uczestników Klubu Teatralnego. Taniec Program lekcji tańca, skorelowany z pakietami tematycznymi poszczególnych klas, otwiera uczniów na różnorodne doświadczenia i umiejętności - począwszy od ogólnego utanecznienia, przez poznawanie tańców różnych regionów i narodów po zapoznanie z tym, jak taniec rozwijał się na przestrzeni dziejów. Wiedząc, że taniec jest jednym z najlepszych sposobów integracji i wyrażania siebie, umożliwiamy również uczniom udział w tanecznych przerwach obiadowych, 7

8 a wszystkich chętnych do dodatkowego rozwijania swoich umiejętności ruchowych zapraszamy do udziału w zajęciach klubów tanecznych. Plastyka W szkole Scherzo uczniowie mają okazję rozwijać wyobraźnię, poznawać rozmaite techniki i fascynujące zagadnienia z dziedziny kultury i sztuki. Zaprzyjaźnienia się ze sztuką nie ograniczamy do zajęć lekcyjnych. W naszej szkole oprócz lekcji plastyki uczniowie uczestniczą w wernisażach, warsztatach plastycznych, wewnątrzszkolnych konkursach, plenerach malarskich i wycieczkach tematycznych. Program nauczania plastyki został opracowany przy współpracy z doświadczonym metodykiem nauczania plastyki panią dr Moniką Nęcką. Klasy starsze mają również skrypt, opracowany pod kątem autorskiego programu szkoły Scherzo. Uczniowie chętni, aby dodatkowo rozwijać swoje zdolności plastyczne, mają możliwość uczestniczenia w zajęciach Klubu Malarskiego. DEPARTAMENT SPORTU W Szkole Scherzo dbamy o harmonijny i pełny rozwój dzieci, zarówno intelektualny, jak i fizyczny, dlatego kładziemy duży nacisk na zajęcia ruchowe. Każda klasa w swoim programie ma zróżnicowane tematycznie lekcje wychowania fizycznego, obejmujące gimnastykę, lekkoatletykę, gry i zabawy sportowe, zabawy na wolnym powietrzu. Zajęciawychowania fizycznego odbywają się na sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym. Raz w tygodniu wszystkie klasy mają również zajęcia na basenie. Dbamy o to, aby na przerwach obiadowych dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach sportowych. Regularnie w naszej szkole odbywają się podczas przerw obiadowych drużynowe rozgrywki sportowe. Jeśli tylko pozwala pogoda dzieci uczestniczą w grach i zabawach sportowych w czasie przerw obiadowych na szkolnym boisku i placu zabaw lub na sali gimnastycznej. Dla chętnych dzieci szkoła organizuje sobotnie wycieczki rowerowe oraz wyjazdy na narty. W każdym roku organizujemy Dzień Sportu, który jest okazją nie tylko do sportowej rywalizacji indywidualnej i drużynowej ale też do dobrej zabawy i integracji wszystkich uczniów szkoły. Tradycją naszej szkoły jest Gala Pływacka, na którą zapraszamy rodziców, którzy dopingują dzieci oraz drużyny. Dodatkową okazją do rozwijania umiejętności sportowych i integrowania się społeczności szkolnej, jest coroczny obóz narciarski, organizowany już tradycyjnie na przełomie lutego i marca. Udział w obozie uczniów klasy 0 jest dobrowolny, natomiast począwszy od klasy I obowiązkowy. Wszystkim dzieciom zapewniamy doświadczona kadrę instruktorów, pod okiem której dzieci mogą się uczyć lub doskonalić jazdę na nartach. Nasi uczniowie mogą rozwijać swoją sprawność fizyczną oraz pasje sportowe podczas dodatkowych, popołudniowych zajęć sportowych: piłki nożnej, gier i zabaw sportowych, siatkówki, tenisa INFORMATYKA Celem lekcji informatyki jest wykształcenie u dzieci sprawności posługiwania się komputerem, aby umiały go skutecznie wykorzystać do realizacji założonych przez siebie celów.lekcje informatyki prowadzone są od klasy 1 RELIGIA Religia w szkole Scherzo prowadzona jest przez katechetów świeckich, natomiast szkolne msze święte odbywają się pod opieką ojców Dominikanów. W organizowanych przez szkołę Mszach św. biorą udział wszyscy uczniowie od klasy 0 uczęszczający na lekcje religii. Na msze św. dzieci udają się do pobliskiego kościoła pod opieką wychowawców. Zapraszamy również chętnych rodziców. Scherzo nie jest szkołą wyznaniową. Do naszej szkoły mogą uczęszczać dzieci różnych wyznań religijnych. Szkoła zapewnia jednak prowadzenie nauki religii jedynie zgodnie z doktryną Kościoła rzymskokatolickiego. Ważnym wydarzeniem dla całej szkoły jest Pierwsza Komunia Święta, do której przystępują uczniowie klasy 2. Zgodnie ze statutem Scherzo Pierwsza Komunia Święta jest uroczystością 8

9 szkoły, w której uczestniczą wszyscy uczniowie oraz nauczyciele. Przygotowujemy na tę okazję wspólny śpiew, który nie tylko uświetnia tę uroczystość, ale jest wyrazem naszej wspólnoty z tymi, którzy po raz pierwszy przyjmują sakrament Eucharystii. KONKURSY W Szkole Scherzo uczniowie mają okazję wykazać się swoimi zdolnościami i zainteresowaniami nie tylko w czasie zajęć lekcyjnych, ale także poprzez udział i współzawodnictwo w licznych konkursach. Wśród społeczności szkolnej nauczyciele organizują konkursy: plastyczne, literackie (konkurs na zimową opowieść, recytatorski, ortograficzny), muzyczne i taneczne. Nasi uczniowie od wielu lat startują z powodzeniem również w pozaszkolnych konkursach: matematycznych - Kuratoryjny Konkurs Przedmiotowy, ogólnopolski: Olimpus, Alfik oraz międzynarodowy- Kangur przyrodniczych - Kuratoryjny Konkurs Przedmiotowy, konkurs Świetlik językowych - Olimpus i Olimpusek WSPARCIE EDUKACYJNE Podstawa programowa, a dokładniej wynikające z niej cele edukacyjne wyznaczają kierunek pracy dydaktycznej w szkole. Uczniowie mierzą się z kolejnymi wyzwaniami, zdobywają nowe umiejętności i wiedzę. Szczególnym zadaniem szkoły podstawowej jest umożliwienie wszystkim dzieciom osiągnięcia sukcesu edukacyjnego - niezależnie od naturalnych różnic między dziećmi, w harmonii z ich naturalnymi predyspozycjami. Dlatego oprócz nauki na lekcjach oferujemy naszym uczniom zajęcia dodatkowe i wyrównawcze, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Naszym celem jest zapewnienie każdemu dziecku mocnego startu i wsparcie go w ewentualnych trudnościach w nauce. Formy wsparcia, jakie proponujemy naszym uczniom: - indywidualne poranne konsultacje w razie trudności z opanowaniem materiału Każdy uczeń, od klasy 1, który ma okresowe trudności w opanowaniu danej partii materiału (np. z powodu nieobecności w szkole) może skorzystać z nieodpłatnych, porannych konsultacji przedmiotowych. Konsultacje odbywają się od godz W poniedziałek: matematyka, wtorek, środa: język polski, czwartek, piątek: język angielski. - zajęcia dla dzieci z ryzykiem dysleksji (kl. 1-6) Jeśli uczeń wykazuje symptomy specyficznych trudności w nauce czytania i pisania, oferujemy mu regularne dodatkowe zajęcia w kilku osobowych grupach, prowadzone przez specjalistę w zakresie terapii dzieci zagrożonych dysleksją (koszt tych zajęć wliczony jest w czesne). Istnieje tez możliwość zorganizowania indywidualnych lub grupowych zajęć dla dzieci starszych ( od klasy 4).Zajęcia dla tej grupy są dodatkowo płatne. - zajęcia w gabinecie logopedycznym Szkoła zatrudnia także logopedę, który na miejscu prowadzi indywidualną terapię dzieci z wadami wymowy. Takie rozwiązanie pozwala dziecku bezstresowo doskonalić swoją wymowę w środowisku, które dobrze zna i w którym przebywa na co dzień. ZADANIA DOMOWE Praca domowa ucznia jest bardzo ważnym elementem w procesie nauczania i wychowania, dlatego w naszej szkole przywiązujemy dużą wagę do zadań domowych i staramy się, by ich odrabianie było jednym z czynników rozwoju ucznia. Od tego roku szkolnego uczniowie mają możliwość odrabiania zadań domowych w czasie świetlicy (w godzinach ). W czytelni znajdują się specjalnie przygotowane dla nich miejsca, gdzie w ciszy mogą zająć się pracą domową. Zadania domowe: uczą systematyczności, samodzielności, dobrej organizacji czasu; pozwalają lepiej zrozumieć, zapamiętać i utrwalić wiadomości, omawiane na lekcji; 9

10 stanowią inspirację dla samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy w oparciu o źródła inne niż dostępne w szkole. Dlatego już od najmłodszych lat wdrażamy dzieci do obowiązkowości i uczymy je odpowiedzialności. W klasach młodszych (1 3) zadania domowe zadawane są systematycznie są nimi 15 minutowe czytanie pod opieką rodziców oraz ćwiczenia sprawności matematycznych dodawania, odejmowania, mnożenia. Jednak czas, który dzieci muszą poświęcać na zadania domowe jest krótszy niż w przypadku starszych uczniów. W klasach starszych (4 6) zadania zadawane są zgodnie z grafikiem, skorelowanym z planem lekcji, który podawany jest uczniom i rodzicom na początku roku szkolnego. Grafik zawiera rozkład pracy domowej na każdy dzień przedmioty, z których trzeba zrobić zadania i czas niezbędny do ich realizacji. Nie przekracza on każdego dnia 1 godziny 15 minut. Treść zadań zapisywana jest w specjalnym dzienniczku zadań. WYCHOWANIE I OPIEKA Priorytet w wychowaniu dziecka ma dom rodzinny. Rodzice decydują o całym procesie wychowania. Dokonując wyboru szkoły rodzice zapoznają się między innymi z jej ofertą wychowawczą. Zapisanie dziecka do naszej szkoły jest nie tylko aktem aprobaty programu wychowawczego, ale przede wszystkim deklaracją współpracy ze szkołą w celu ujednolicenia postaw, a także form oddziaływania wychowawczego. Pozytywne dyscyplinowanie i czas w kręgu Szkoła Scherzo zwraca uwagę na pozytywne podejście do dyscypliny. W każdej sytuacji staramy się dostrzegać pożądane zachowania dziecka, odpowiednio je komentować i promować, zamiast koncentrować się na zachowaniach negatywnych. Uważamy, że jest to dla wszystkich najlepsze rozwiązanie. W tym celu opracowaliśmy system nazywany czasem w kręgu, obowiązujący we wszystkich latach nauki. System działa na zasadzie regularnych porannych spotkań, w których wychowawca i dzieci siedzą w kręgu i omawiają powstałe problemy, powody do świętowania, czy sposoby usprawnienia życia w szkole i w domu. Każdy członek grupy jest równorzędny i każdy może się wypowiedzieć. Te spotkania to przestrzeń, w której uczymy się empatii, konstruktywnego rozwiązywania problemów oraz kultury dyskusji. Przez udział w odpowiednio dobranych grach oraz uczestnictwo w rozmowach i dyskusjach, mających na celu rozwiązywanie problemów, dzieci nabierają pewności siebie, i nawet te najbardziej nieśmiałe mają szansę wypowiedzi. W ten sposób dzieci angażują się w proces tworzenia zasad, a przez to bardziej czują ich potrzebę oraz rozumieją, ze należy się ich trzymać. Agresywne zachowanie w stosunku do innych dzieci jest natychmiastowo rozpatrywane i wszystkie takie przypadki traktowane są z całą powagą. Zauważyliśmy również, iż przez zaangażowanie dzieci w proces rozwiązywania konfliktów i ustalania zasad, dzieci same lepiej pilnują porządku zarówno podczas zabawy, jak i w klasie. Drużyny w szkole Scherzo Wszyscy uczniowie naszej szkoły podzieleni są na 4 drużyny: czerwoni, niebiescy, zieloni i żółci. Każda drużyna składa się z uczniów od klasy 0 do klasy 6. Jeśli dziecko ma rodzeństwo w szkole, jest ono w tej samej drużynie, co brat lub siostra. Każde dziecko ze starszych klas może zostać starszym prefektem szefem danej drużyny. Z klas młodszych jest wybierany prefekt młodszy, który jest szefem drużyny w młodszych klasach. Obaj prefekci współpracują ze sobą w prowadzeniu swojej grupy. Wybrane dzieci wykazują cechy przywódcy, sumiennie wykonują obowiązki oraz są wzorem dla wszystkich 10

11 uczniów. Prefekci noszą charakterystyczne odznaki i mają dodatkowe obowiązki oraz przywileje. System motywacyjny oparty na pracy w drużynach zachęca dzieci do podejmowania wyzwań, uczy je współdziałania, skutecznej komunikacji i odpowiedzialności za własne postępowanie. Są to cechy i umiejętności niezbędne do sprostania wyzwaniom współczesnego świata. Konkurs drużyn Drużyny konkurują ze sobą, zdobywając gwiazdy za znakomite zachowanie lub osiągnięcia jej poszczególnych członków. Nagroda przyznawana jest pod koniec każdego trymestru na podstawie ilości gwiazd zdobytych przez członków drużyny. Współpraca w drużynie Odpowiednio animowana praca drużyny zachęca dzieci do wzajemnej pomocy i współpracy, bez względu na bariery wieku i indywidualnych różnic między dziećmi. Ze względu na niewielką liczebność drużyn nikt nie jest w nich anonimowy, a umiejętności i predyspozycje każdego dziecka uzupełniają się z umiejętnościami i predyspozycjami innych członków drużyny. Wszystkie zachowania koleżeńskie i życzliwe są dostrzegane i promowane, zaś każdy przejaw piętnowania dzieci z trudnościami natychmiast wychwytywany. Gwiazdy i pochwały nagrody za wspaniałą pracę i zachowanie dziecka Każde dziecko ma realny wpływ na zwycięstwo swojej drużyny może bowiem zdobywać dla niej gwiazdy w dziedzinie edukacji i zachowania. Pragniemy podkreślić, że nie istnieją odgórne, sztywne kryteria określające, za jakie zachowanie można otrzymać gwiazdę. Punktem odniesienia jest bowiem zawsze samo dziecko, jego możliwości i trudności. Uwaga: gwiazda w dziedzinie edukacji nie jest tym samym, co dobra ocena. Ocena stanowi jedynie informację dla dziecka i rodzica o poziomie wykonanej pracy, gwiazda zaś stanowi formę nagrody. Gwiazdki mogą być przydzielane nie tylko za pracę prezentującą konkretny poziom, lecz również by zaznaczyć postęp i/lub wysiłek włożony w daną pracę. Oznacza to, że promowana gwiazdkami praca dla danego dziecka stanowi szczególne osiągnięcie, nawet jeśli nie jest wybitna według obiektywnych kryteriów. W ten sposób możliwe jest, by dwoje dzieci otrzymało taką samą ocenę za daną pracę i jedno z nich otrzymało gwiazdę, a drugie nie. Może się zdarzyć, że to dziecko, które nie otrzymało gwiazdy, przedstawiło słabą pracę według swoich standardów, podczas gdy dziecko, które otrzymało gwiazdę wykonało olbrzymi wysiłek. Podobnie dziecko, które jest regularnie najlepsze, raczej nie otrzyma gwiazdy za trzecie miejsce na teście, podczas gdy dziecko, które jest zazwyczaj najsłabsze może zasłużyć na gwiazdkę, gdy otrzyma czwartą lokatę na tym samym teście. Wszyscy uczniowie szkoły mogą jednocześnie zdobyć gwiazdę za swoje dobre zachowanie na lekcjach, przerwach i świetlicy. Gdy dziecko wykonało jakąś czynność w sposób wyróżniający się, może otrzymać pochwałę. Dziecko przedstawia wtedy swą pracę dyrektorowi i otrzymuje pochwałę na najbliższym piątkowym apelu. Pochwały liczą się za 3 gwiazdy na tablicy drużyn. Szanse na otrzymanie gwiazdy i pochwały są równe dla wszystkich dzieci. Wynika to z faktu, że podstawą pracy w naszej Szkole jest indywidualne podejście do każdego dziecka. W praktyce oznacza to, że zadania stawiane przed dzieckiem zawsze spełniają dwa warunki: po pierwsze, są w zasięgu możliwości konkretnego dziecka, a po drugie stanowią dla niego wyzwanie, które motywuje je do ciągłego, wszechstronnego rozwoju. Dotyczy to w równej mierze dzieci wybitnie uzdolnionych w danej dziedzinie, jak i dzieci mających z nią trudności. Przed każdym stawiane są wyzwania na miarę jego możliwości, zaś wysiłek włożony w osiągnięcie celu jest nagradzany. Każdy nauczyciel, który wręczy gwiazdę uczniowi ma obowiązek: - zawiesić gwiazdę na tablicy drużyny, - zapisać swoją parafkę przy nazwisku ucznia w pokoju nauczycielskim. Co tydzień obsługa sekretariatu wywiesza na tablicy przy wejściu do szkoły imiona wszystkich dzieci, które otrzymały gwiazdy. Wychowawcy co tydzień odczytują na apelu dzieci, które w danym tygodniu otrzymały gwiazdę. 11

12 Praca nad niewłaściwym zachowaniem ucznia Dzieci w naszej Szkole przebywają pod stałą opieką nauczycieli i wychowawców. Jeżeli dany uczeń ma trudności z przestrzeganiem zasad lub kulturalnym zachowaniem w stosunku do kolegów i koleżanek, nauczyciel rozmawia z nim o przyczynach jego zachowania i wspólnie ustalają, jakie kroki podejmie dziecko w celu poprawy zachowania. Każdy krok naprzód jest dostrzegany i doceniany. W sytuacji, kiedy dziecko mimo rozmowy z nauczycielem i kilkukrotnych upomnień nie podejmuje pracy nad swoim niewłaściwym zachowaniem, przyznawane są minusy. Traktowane są one jako informacja, że konieczne jest podjęcie pracy nad poprawą zachowania dziecka (poprawa zaś jest efektem współpracy rodziców z dzieckiem przy wsparciu nauczycieli). Minusy nie są brane pod uwagę w konkursie drużyn, a na tablicy drużyn widnieją anonimowo. Minusy zapisywane są w pokoju nauczycielskim na imiennej liście uczniów i są ściśle monitorowane. Gdy ktoś ma dużo minusów, podejmowane są dalsze kroki, np. rozmowa ucznia z nauczycielem kierującym departamentem wychowania, rozmowa z dyrektorem. Gdy konkretne zachowanie jest bardzo złe, przydzielany jest podwójny minus. Uczeń zostaje wpisany do księgi Uważaj na każdy swój krok. O fakcie tym również poinformowany jest dyrektor. Podwójny minus pociąga za sobą również karę odsunięcie ucznia od wszelkich zabaw, rozgrywek sportowych przez 1 3 przerw obiadowych. Rodzice otrzymają list informujący ich o niewłaściwym zachowaniu dziecka. Mogą przyjść, aby porozmawiać z wychowawcą oraz z nauczycielem, który przyznał minusy i popracować nad sposobem, dzięki któremu pomogą dziecku zmienić zachowanie. Kopia listu przechowywana jest w książce Uważaj na każdy swój krok. Kolejny podwójny minus skutkuje kolejnym wpisem do księgi Uważaj na każdy swój krok oraz odsunięciem ucznia od wszelkich zabaw na kilku przerwach obiadowych. Rodzice otrzymają list informujący ich o niewłaściwym zachowaniu dziecka. Według uznania dyrektora, mogą zostać podjęte dalsze kroki, np. prośba o spotkanie dyrekcji z rodzicami w celu dalszego omówienia problemu. Istnieje także tzw. Czarna książka, która jest przechowywana w szkole. Bardzo rzadko czyjekolwiek imię zostaje wpisane do tej książki. Staje się to tylko w wyjątkowych przypadkach. Imię i nazwisko dziecka zapisywane jest w niej wówczas, gdy dziecko zachowuje się źle i nie stara się poprawić, dlatego też jest używana sporadycznie. Rodzice zostają poinformowani o tym fakcie listem od wychowawcy. Drugi wpis do Czarnej książki jest równoznaczny z relegowaniem dziecka ze szkoły. Chociaż nigdy nie przymykamy oka na niedbałą pracę lub złe zachowanie, zawsze kładziemy nacisk na wzmacnianie zachowań pozytywnych. Jesteśmy pewni, że liczba gwiazdek przydzielanych każdego tygodnia znacznie przewyższy liczbę minusów. W ten sposób chcemy zachować dobrą atmosferę, w której siłą napędową są zachęta i motywacja, a nie nadmierna krytyka i strach. Informacje o postępach dziecka dzienniczek ucznia i tablice drużyn Aby umożliwić Rodzicom stałe śledzenie postępów i trudności dziecka, każda gwiazda i każdy minus muszą być poparte wpisem do dzienniczka dziecka (w klasach 0-3) lub indeksach uczniach (w klasach 4-6). Ponieważ dzienniczek/indeks wędruje z dzieckiem każdego dnia do domu, w szkole korzystamy z wewnątrzszkolnego systemu zapisu nagród przyznawanych dzieciom. Temu służy tablica, na której zapisywane są gwiazdy i minusy. Jest ona umieszczona wewnątrz szkoły, z daleka od wspólnego holu, w miejscu dostępnym wyłącznie dzieciom i nauczycielom. Na tablicy umieszczane są gwiazdy i minusy zdobyte przez członków poszczególnych drużyn te same, które zapisaliśmy uprzednio w dzienniczku/indeksie ucznia, podając je tym samym do wiadomości Rodziców. Gwiazdy i minusy nie są umieszczane przy imionach poszczególnych dzieci, lecz w zbiorczej tabelce, podpisanej jedynie nazwą drużyny. Na każdej przyznanej gwieździe znajduje się informacja o tym, które dziecko ją otrzymał, za co (istnieją trzy kategorie: edukacja - 12

13 osiągnięcia, edukacja - progres, zachowanie) który nauczyciel ją przyznał. Wszystkie gwiazdy znajdują się jednak we wspólnej tabelce drużynowej. Pod koniec każdego trymestru zliczane są gwiazdy otrzymane przez każdą drużynę. Uwaga gwiazdy i minusy nie sumują się, co oznacza, że przy przyznawaniu nagrody brane są pod uwagę sukcesy członków drużyny. Zwycięska drużyna w nagrodę bierze udział we wspólnej wycieczce, zaś talenty, umiejętności i wspaniała postawa poszczególnych uczniów, którzy pracowali na ten sukces, są stawiane innym za wzór. System koleżeński Kumpel Gdy do szkoły przychodzi nowe dziecko, przez czas pobytu w klasie zero oraz klasie pierwszej zajmuje się nim wybrany przez dzieci z drużyny opiekun. Uważamy, że opiekun jest bardzo ważną osobą w tym czasie, zatem jest on starannie wybrany przez dzieci wspólnie z nauczycielem opiekującym się drużyną. System ma na celu przydzielenie młodszym uczniom starszego kolegi, który służy im pomocą, i do którego mogą zwrócić się w miarę potrzeby. Pomaga to rozwinąć troskliwość w starszych uczniach. Cotygodniowe apele Co piątek wszystkie klasy szkoły zbierają się na specjalnym apelu, podczas którego świętujemy urodziny, przyznajemy pochwały za różne osiągnięcia, rozmawiamy o przeszłych i nadchodzących wydarzeniach. Opieka wychowawców Nad dobrym samopoczuciem ucznia w szkole czuwa wychowawca, który jest przez cały czas pobytu dziecka w szkole i w razie potrzeby pomaga mu pokonywać bieżące trudności. Wychowawca jest osobą pierwszego, podstawowego kontaktu z dzieckiem i rodzicami. Do niego dzieci i rodzice zwracają się z każdym problemem. Przebywa on na terenie szkoły od godziny 8:00 do 16:00. Wychowawcy sprawują opiekę na przerwach, w razie potrzeby służą pomocą. Wspólnie z dziećmi spożywają w jadalni zarówno drugie śniadanie, jak i obiad. Podczas posiłków zwracają uwagę na zachowanie dzieci oraz ich dobre maniery przy stole. Organizują zabawy podczas przerwy obiadowej. Czuwają nad bezpieczeństwem, obserwują zachowanie dzieci i ich wzajemne relacje. Wszyscy nauczyciele są odpowiedzialni za realizowanie programu wychowawczego, a ich praca jest koordynowana przez Departament Wychowania. W roku szkolnym 2013/14 nauczycielami kierującymi departamentem wychowania są : pani Katarzyna Lechwar Potempa departament wychowania dzieci młodszych oraz pani Katarzyna Nawrot departament wychowania dzieci starszych. W skład departamentu wychowania wchodzą wszyscy wychowawcy. Zespół Wychowawców spotyka się regularnie w wyznaczonym dniu tygodnia, aby przedyskutować problemy wychowawcze zgłoszone przez rodziców lub nauczycieli. Zabawy na przerwach obiadowych Czas po zjedzeniu obiadu jest przede wszystkim czasem odpoczynku, relaksu i zabawy dla dzieci. Jeśli tylko warunki atmosferyczne są odpowiednie uczniowie przebywają na świeżym powietrzu (w ogrodzie, na placu zabaw i na boisku szkolnym). W tym czasie dzieci mogą uczestniczyć w dowolnych lub zorganizowanych zabawach i konkursach. Mogą też udać się do biblioteki szkolnej. Jeśli pada deszcz i temperatura spada poniżej minus 10 stopni, uczniowie uczestniczą w zabawach dowolnych lub zorganizowanych w świetlicy, bibliotece, sali teatralnej lub gimnastycznej. W czasie przerwy obiadowej organizowane są spotkania drużyn, rozgrywki sportowe, artystyczne występy uczniów w ramach Artystycznych Wtorków. Nauczyciele mają również możliwość porozmawiać o indywidualnych sprawach z każdym z uczniów. 13

14 Świetlica szkolna Nasza szkoła zapewnia uczniom opiekę od godziny 7:30 do 17:00. W godzinach porannych i popołudniowych jest czynna świetlica szkolna, która jest miejscem zabaw i relaksu dzieci. Po skończonych zajęciach dzieci młodsze spotykają się z opiekunami świetlicy na II piętrze, a dzieci starsze na I piętrze. Dzieci mogą brać udział w różnych zajęciach. Do wyboru są: plastyka-technika, gry stolikowe i podłogowe, klocki, kącik czytelniczy. O godzinie 15:45 na stołówce podawany jest podwieczorek. Biblioteka i czytelnia Każdy uczeń naszej szkoły może po zakończeniu swoich lekcji odrabiać zadania domowe w wyznaczonej sali a od godz w czytelni. Czytelnia to miejsce, w którym wszystko sprzyja zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań: można tu nie tylko korzystać z bogatego księgozbioru, ale też pracować na komputerze lub ze swoimi notatkami. Panująca w czytelni cisza oraz asysta służącego pomocą nauczyciela pozwala każdemu odrobić zadania domowe lub pracować nad dowolnym projektem naukowym. Biblioteka szkolna czynna jest codziennie w czasie przerwy obiadowej oraz od godziny 16:00 do 17:00 od poniedziałku do czwartku. W jeden dzień tygodnia na przerwie obiadowej dostępna jest również biblioteka angielska. Śniadania, obiady i podwieczorki Szkoła posiada własną kuchnię, w której codziennie są przygotowywane dla dzieci smaczne śniadania, obiady i podwieczorki. Zwracamy uwagę na dobór produktów. Jadłospisy układane są zgodnie ze współczesnymi wymaganiami dietetyki. Rodzice mają możliwość zapoznania się z tygodniowym jadłospisem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Opieka medyczna Uczniowie Szkoły i Przedszkola Scherzo znajdują się pod opieką wykwalifikowanej pielęgniarki, która czuwa nad organizacją i przebiegiem odpowiednich bilansów zdrowia dzieci oraz regularnie przeprowadza fluoryzację. ORGANIZACJA DNIA W SCHERZO Szkoła działa od godz do Dzieci maja możliwość oczekiwania na rozpoczęcie zajęć szkolnych w świetlicy. Codziennie w godzinach rannych, przed rozpoczęciem zajęć, odbywają się konsultacje z poszczególnych przedmiotów. Na konsultacje zapraszani są uczniowie mający problemy z opanowaniem materiału z powodu nieobecności w szkole (choroba, wypadek losowy) lub chcący poszerzyć swoją wiedzę z danego przedmiotu. Lekcje każdego dnia rozpoczynają się o godzinie 8.45, ale o godzinie 8.25 odbywa się codziennie spotkanie uczniów każdej klasy ze swoim wychowawcą. W czasie tego spotkania dzieci przedstawiają swoje problemy, wspólnie starają sie je rozwiązać. Omawiają swoje porażki i sukcesy. Pomiędzy lekcjami są 5-minutowe przerwy, w czasie których dzieci mają czas na przejście z jednej pracowni do drugiej, skorzystanie z toalety, czy też napicie się wody mineralnej znajdującej się na korytarzach szkolnych. 14

15 Przerwa śniadaniowa trwa 20 minut. Dla klas 0 3 przerwa ta rozpoczyna się o godzinie 10.25, dla klas 4 6 o godzinie Dzieci pod opieką wychowawcy przechodzą do jadalni, gdzie spożywają śniadanie przygotowane w naszej kuchni bądź też własne, przyniesione z domu. Długa, godzinna przerwa obiadowa zapewnia dzieciom nie tylko spokojne spożycie obiadu pod opieką wychowawcy, ale też codzienne przebywanie na świeżym powietrzu w ogrodzie szkolnym lub na boisku, z dala od spalin i miejskiego hałasu. Podczas posiłku wychowawcy zwracają uwagę na przestrzeganie zasad savoir vivre`u przy stole. Po skończonym posiłku nadchodzi czas na wspólną zabawę. Zabawa dzieci wraz z nauczycielami sprzyja integracji wszystkich uczniów, jest świetną okazją do nawiązywania kontaktów pomiędzy dziećmi nie tylko w obrębie swojej klasy, ale też całej szkoły. Dzieci uczą się współpracować w grupie oraz pomagać innym. Jeżeli tylko pogoda jest sprzyjająca, przerwy obiadowe uczniowie spędzają na świeżym powietrzu, korzystając z rozlicznych aktywności, dostępnych w szkolnym ogrodzie, w cichym ogrodzie, na placu zabaw i boisku. W czasie przerwy obiadowej odbywają się także rozgrywki sportowe, konkursy i quizy pomiędzy drużynami. W wyznaczone dni tygodnia dzieci prezentują również krótkie przedstawienia teatralne, odbywają sie koncerty, na które zapraszani są rodzice. Codziennie w czasie przerwy obiadowej czynna jest biblioteka szkolna, a raz w tygodniu także biblioteka angielska. W każdy piątek wszystkie dzieci spotykają się na apelu z wychowawcami i dyrektorem. Podsumowujemy cały tydzień, podliczamy punkty zdobyte przez każdą drużynę, oceniamy, co udało nam się osiągnąć, a nad czym musimy jeszcze popracować. Wychowawcy przedstawiają plan pracy na następny tydzień. Na apelu wręczane są również pochwały i certyfikaty. Lekcje zawsze kończą się o tej samej godzinie: dla dzieci młodszych o godzinie 14.55, a dla dzieci starszych o Po skończonych lekcjach wszyscy uczniowie przechodzą do świetlicy. Stamtąd udają się do domu lub na zajęcia popołudniowych klubów bądź też zajęcia indywidualne: lekcje gry na instrumentach, zajęcia logopedyczne lub zajęcia z native speakerem. W godzinach uczniowie mają również możliwość skorzystania z czytelni, gdzie w ciszy i pod opieką nauczyciela mogą zająć się odrabianiem zadań domowych. W godzinach dzieci mogą korzystać z podwieczorków przygotowywanych w naszej kuchni. W każdy piątek, po przerwie obiadowej, odbywają się zajęcia na basenie. Plan dnia dla dzieci klas Zajęcia w świetlicy Konsultacje (dla uczniów klas 1-3) Spotkanie uczniów z wychowawcą Lekcje przedmiotowe zgodnie z podziałem godzin poszczególnych klas Przerwa śniadaniowa Lekcje przedmiotowe zgodnie z podziałem godzin poszczególnych klas Obiad, zabawy w ogrodzie Ostatnia lekcja przedmiotowa Świetlica - dzieci młodsze, możliwość skorzystania z czytelni i biblioteki oraz odrabiania zadań Świetlica - dzieci młodsze i starsze możliwość skorzystania z czytelni i biblioteki oraz odrabiania zadań Podwieczorek Kluby, indywidualne zajęcia 15

16 ORGANIZACJA ROKU Rok szkolny dzieli się na trzy trymestry: I trymestr 2 września 15 listopada II trymestr 18 listopada 28 lutego III trymestr 10 marca 27 czerwca W każdym trymestrze jest 11 tygodni: W klasach IV VI w każdym trymestrze w ciągu 11 tygodni realizujemy 9 pakietów edukacyjnych oraz dwa tygodnie powtórzeniowo-sprawdzianowe. W nauczaniu zintegrowanym w klasach 1, 2, 3 w każdym trymestrze w ciągu 11 tygodni realizujemy 10 pakietów edukacyjnych oraz jeden tydzień powtórzeniowo-sprawdzianowy, W klasie 0 realizujemy 11 pakietów edukacyjnych. Daty tygodni powtórzeniowo-sprawdzianowych w klasach listopada 15 listopada ( po I trymestrze) 24 lutego 28 lutego ( po II trymestrze) 2 czerwca 6 czerwca ( po III trymestrze) Daty tygodni powtórzeniowo sprawdzianowych w klasach 4-6: 4 listopada 15 listopada (po I trymestrze), 17 lutego 28 lutego (po II trymestrze), 26 maja 6 czerwca (po II trymestrze). KOMUNIKACJA Z RODZICAMI Ciepła, przyjazna atmosfera panująca w szkole i przedszkolu jest przedłużeniem ciepła i miłości rodzinnego domu. Wzajemna współpraca i komunikacja między domem a szkoła powinna być wyrazem wspólnej troski o dobro dzieci. Rodzice zapisując dziecko do Zespołu Placówek Oświatowych Scherzo przyjmują jego program edukacyjny oraz wizję wychowawczą. Jest to nie tylko akt aprobaty, ale przede wszystkim wyraz chęci współdziałania ze szkołą i przedszkolem. Podstawą współpracy rodziców powinno być rozsądne partnerstwo, oparte na wzajemnym zaufaniu oraz poszanowaniu praw i obowiązków. Szczegółowe informacje dotyczące komunikacji z rodzicami dostępne są na naszej stronie internetowej. Przekazywanie informacji o dziecku Wszelkie informacje dotyczące pracy szkoły i przedszkola znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Bieżące informacje znajdują się również w holu szkoły. Dzieci w naszej szkole i przedszkolu posiadają dzienniczek ucznia/indeks ucznia, który jest podstawowym przekaźnikiem informacji pomiędzy domem, a szkołą. Rodzice mogą w nim przekazywać wszelkie informacje o dziecku oraz prośby do nauczycieli. Nauczyciele na bieżąco wpisują informacje dotyczące m.in. wyjść i wycieczek, edukacji dziecka, jego zachowania. Dzieci za swoja wytrwałą pracę, motywację do nauki, prezentowanie wybitnych umiejętności, postęp w nauce i przezwyciężanie trudności są nagradzane przez nauczyciela gwiazdką, którą nauczyciel zapisuje w dzienniczku/indeksie ucznia. Rodzice mogąna bieżąco śledzić postępy 16

17 swojego dziecka w nauce i zachowaniu. O złym zachowaniu ucznia rodzic jest informowany poprzez wpis minusa do dzienniczka/ indeksu ucznia wraz z krótkim komentarzem nauczyciela opisującym zachowanie dziecka. Rodziców prosimy o porozmawianie z dzieckiem o jego zachowaniu i wspólnym zastanowieniu się nad jego poprawą. W klasach starszych (IV VI) w indeksie nauczyciele wpisują oprócz gwiazd i ewentualnych minusów także na bieżąco oceny. Rodzice mogą uzyskać wszelkie informacje o dzieciach od wychowawcy klasy, który jest do dyspozycji rodziców w wyznaczonych godzinach. Grafik spotkań nauczycieli z rodzicami podany jest poniżej Cztery razy w roku odbywają się zebrania z rodzicami. Zebranie na początku roku ma charakter organizacyjny, pozostałe trzy to indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami według ustalonego wcześniej grafiku. Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły otrzymują trzy razy w roku, podczas zebrania z rodzicami, pisemne raporty o osiągnięciach i progresie dziecka Pilne informacje, wymagające natychmiastowej decyzji lub interwencji rodzica, są przekazywane telefonicznie. ZEBRANIA Z RODZICAMI 3 września (klasy 0, 1) września (klasy 2, 3) września (klasy 4A, 4B, 5) listopada marca czerwca SPOTKANIA INDYWIDUALNE RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI Wychowawcy: Kl. 0 wtorek czwartek, godz , Kl. 1 poniedziałek, wtorek, czwartek godz , Niżej wymienieni nauczyciele są do dyspozycji rodziców po wcześniejszym zgłoszeniu spotkania w sekretariacie: Departament sportu, wf poniedziałek, godz , Departament artystyczny, muzyka poniedziałek, , Nauczyciel przyrody czwartek, , Nauczyciel angielskiego poniedziałek , środa , Nauczyciel angielskiego (native) czwartek , Nauczyciel plastyki środa, , Nauczyciel informatyki wtorek, , Nauczyciel teatru wtorek, , Nauczyciel religii środa, Nauczyciel tańca czwartek, , Nauczyciel matematyki poniedziałek, , , wtorek

18 SPOTKANIA RODZICÓW Z DYREKTOREM W środy od do po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie ZAJĘCIA DODATKOWE POPOŁUDNIOWE DZIEŃ GODZINA KLUB UCZNIOWIE Z KLAS ZAJĘCIA PŁATNE Klub Malarski Klub Matematyczny 0 I II III PONIEDZIAŁEK Klub Malarski Klub Piłki Nożnej Klub Matematyczny IV V IV V IV - V Dysleksja III Gry i zabawy sportowe 0 I Klub Teatralny Klub Malarski I III II III Szachy II - III Klub Piłki Nożnej II - III WTOREK Klub Przyrodniczy II - III Klub Teatralny Szachy IV V IV - V Klub Rękodzieła IV - V Tenis IV V X Klub Teatralny IV - V Klub Piłki Nożnej 0 I Klub Rękodzieła II III Balet Przedszkole, 0 X ŚRODA Dysleksja Tenis II III X I Klub Taneczny Klub Języka Angielskiego Klub Siatkówki Klub Dziennikarski Klub Taneczny Klub Dziennikarski Gry i zabawy sportowe II - III IV V IV V IV V 0 I II III II III CZWARTEK Klub Języka Angielskiego II III Dysleksja II Tenis 0 I X Klub Przyrodniczy Klub Taneczny IV V IV V 18

19 INDYWIDUALNE LEKCJE FORTEPIANU, GITARY ORAZ ZAJECIA Z LOGOPEDĄ wg ustaleń godzin z nauczycielem DNI WOLNE I PRZERWY ŚWIĄTECZNE Wszystkich Świętych 1 listopada (piątek) Święto Odzyskania Niepodległości 11 listopada (poniedziałek) Zimowa przerwa świąteczna - Boże Narodzenie 21 grudnia stycznia 2014 Święto Trzech Króli Ferie zimowe Wiosenna Przerwa Świąteczna - Wielkanoc Święta majowe Boże Ciało 6 stycznia (poniedziałek) 3 16 lutego 17 kwietnia (czwartek) 22 kwietnia (wtorek) 1 4 maja 19 czerwca (czwartek) 20 czerwca (piątek) KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ 2 września poniedziałek 4 września środa 6 października poniedziałek 5 listopada wtorek 29 listopada piątek 6 grudnia piątek 18 grudnia środa 18, 19 grudnia środa, czwartek Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego Msza św. rozpoczynająca rok szkolny Dzień Otwarty Szkoły Wernisaż prac plastycznych klas II i III Andrzejki Św. Mikołaj Roraty Warsztaty grudnia Życzenia Bożonarodzeniowe piątek spotkanie uczniów, nauczycieli i rodziców STYCZEŃ 24 stycznia Dzień Babci i Dziadka W godzinach piątek popołudniowych 31 stycznia Audycja muzyczna W godzinach piątek popołudniowych LUTY 18 lutego Wernisaż prac plastycznych klas 0 i I wtorek 28 lutego Zabawa karnawałowa Po obiedzie piątek 19

20 MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC 2 7 marca niedziela - piątek 12 marca środa 21 marca piątek 24 marca poniedziałek 14, 15 kwietnia poniedziałek, wtorek 16 kwietnia środa 24 maja sobota 27 maja wtorek 30 maja piątek 7 czerwca sobota 10 czerwca wtorek 16 czerwca poniedziałek 17 czerwca wtorek 18 czerwca środa 25 czerwca środa 26 czerwca czwartek 27 czerwca piątek Obóz narciarski Msza św. Środa Popielcowa Gala Pływacka Dzień Otwarty Warsztaty wielkanocne Rekolekcje, Życzenia Wielkanocne spotkanie uczniów, nauczycieli i rodziców Dzień otwarty festyn szkolny Wernisaż prac plastycznych klas IV i V Audycja muzyczna W godzinach popołudniowych Komunia św. Występ laureatów szkolnych konkursów Plenery malarskie W godzinach lekcji Plenery malarskie W godzinach lekcji Dzień Sportu Msza św. na zakończenie roku szkolnego 8, Spektakle na zakończenie roku W godzinach popołudniowych Zakończenie roku szkolnego SOBOTNIE WYCIECZKI ROWEROWE 14 września (klasy IV, V), 21 września (klasy I III) 5 października (klasy IV, V), 12 października (klasy I III), 10 maja ( klasy IV, V), 17 maja (klasy I III), 31 maja (klasy IV, V), 14 czerwca (klasy I III). 20

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość,

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość, Nasze przedszkole! Pięciolatek w grupie rówieśniczej ma szansę wcześniej wykorzystać swój naturalny zapał do poznawania świata. Szybciej stanie się samodzielny i odpowiedzialny. Bezstresowo zaakceptuje

Bardziej szczegółowo

Witaj pierwsza klaso!

Witaj pierwsza klaso! Witaj pierwsza klaso! Aktywność sześciolatka w przedszkolu i w szkole: Przedszkole - dziecko: rozwija się emocjonalnie i społecznie, rozwija motorykę dużą i małą, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość,

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA SCHERZO INFORMATOR DLA RODZICÓW UCZNIÓW Z KLASY 0, I

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA SCHERZO INFORMATOR DLA RODZICÓW UCZNIÓW Z KLASY 0, I PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA SCHERZO INFORMATOR DLA RODZICÓW UCZNIÓW Z KLASY 0, I ROK SZKOLNY 2014/2015 Szanowni Państwo, Bardzo nam miło powitać Państwa w naszej szkole w nowym roku szkolnym 2014/2015.

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka MISJA SZKOŁY : W naszej szkole uczniowie dzielą się myślami, wspólnie pracują, uczą się i współzawodnicząc, pomagają sobie wzajemnie, aby osiągnąć sukces. Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STĘSZEWIE ROK SZKOLNY 2016\2017

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STĘSZEWIE ROK SZKOLNY 2016\2017 ZADANIA WYCHOWAWCZE POZNANIE SYMBOLI I TRADYCJI NARODOWYCH, RELIGIJNYCH DBANIE O ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I ROZWIJANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ JESTEM OBYWATELEM) SUMIENNE WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW UCZNIA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014 Opracowanie Anna Bajur Dzierążnia, 19.08.2013 roku CEL PROGRAMU,,Wychowanie dziecka w atmosferze wzajemnego szacunku, akceptacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach I Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. 2004 Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Uczniowie klas I-III pracują z podręcznikami Elementarz XXI wieku opracowanych na podstawie programu nauczania Szkoła na miarę. Program dostosowany

Uczniowie klas I-III pracują z podręcznikami Elementarz XXI wieku opracowanych na podstawie programu nauczania Szkoła na miarę. Program dostosowany Uczniowie klas I-III pracują z podręcznikami Elementarz XXI wieku opracowanych na podstawie programu nauczania Szkoła na miarę. Program dostosowany jest do potrzeb i umiejętności dzieci sześcioletnich.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Szczecinie Rok szkolny 2015/2016

Regulamin Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Szczecinie Rok szkolny 2015/2016 Regulamin Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Szczecinie Rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 W SZCZECINIE I. Cele i zadania świetlicy szkolnej Głównym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki dla L.O., Technikum i Z.S.Z

Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki dla L.O., Technikum i Z.S.Z Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki dla L.O., Technikum i Z.S.Z 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM Rozdział I: Przepisy ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Bieżącej ocenie podlega: przygotowanie ucznia do lekcji aktywne uczestnictwo w zajęciach zaangażowanie ucznia w działania plastyczne twórcze i samodzielne rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNI PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA GMINY SIEPRAW W ZAKLICZYNIE I ZAŁOZENIA ORGANIZACYJNE PRZEDSZKOLA

TRZYLETNI PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA GMINY SIEPRAW W ZAKLICZYNIE I ZAŁOZENIA ORGANIZACYJNE PRZEDSZKOLA TRZYLETNI PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA GMINY SIEPRAW W ZAKLICZYNIE 1. Założenia organizacyjne przedszkola. 2. Strategia rozwoju placówki. 3. Priorytety pracy przedszkola. 4. Wizja i misja przedszkola. 4.

Bardziej szczegółowo

Misja Szkoły. Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha.

Misja Szkoły. Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha. Misja Szkoły Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha. Jesteśmy po to, aby dobrze wychować powierzone nam przez rodziców dzieci i

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH Cel ogólny. Rozpoznawanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności uczniów, tak aby tworzyć warunki do odniesienia sukcesu na miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU 1 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Regulamin świetlicy

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Regulamin świetlicy Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Regulamin świetlicy Spis treści Rozdział I Podstawa prawna... 3 Rozdział II Postanowienia wstępne... 3 Rozdział III Cele i zadania świetlicy... 3

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA OSIECZNA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA OSIECZNA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA OSIECZNA Osieczna 2015/2016 1 Postanowienia ogólne Mówiąc o ocenianiu w klasach I-III mamy na myśli proces gromadzenia informacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki. w klasach I - III. Gimnazjum nr 11

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki. w klasach I - III. Gimnazjum nr 11 Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w klasach I - III Gimnazjum nr 11 I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA Nauczyciel, dokonując oceny osiągnięć uczniów, powinien wziąć po uwagę przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 W RADOMIU

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 W RADOMIU REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 W RADOMIU 1. Cele i zadania świetlicy szkolnej. Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2013/2014 edukację w naszej szkole w klasie I rozpoczęło 15 uczniów, w tym 11 sześciolatków.

W roku szkolnym 2013/2014 edukację w naszej szkole w klasie I rozpoczęło 15 uczniów, w tym 11 sześciolatków. W roku szkolnym 2013/2014 edukację w naszej szkole w klasie I rozpoczęło 15 uczniów, w tym 11 sześciolatków. Nasza placówka troszczy się o dobry start dzieci sześcioletnich. Sale lekcyjne dostosowane są

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Poczesnej.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Poczesnej. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Poczesnej. I. PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ. 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. - Plastyka 4-6. Bieżącej ocenie podlega:

Przedmiotowy System Oceniania. - Plastyka 4-6. Bieżącej ocenie podlega: IRENA SZLACHTA Przedmiotowy System Oceniania - Plastyka 4-6 Bieżącej ocenie podlega: przygotowanie ucznia do lekcji aktywne uczestnictwo w zajęciach zaangażowanie ucznia w działania plastyczne twórcze

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁOBRZEGACH DOKUMENTACJA ŚWIETLICY SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2015/ 2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁOBRZEGACH DOKUMENTACJA ŚWIETLICY SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2015/ 2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁOBRZEGACH DOKUMENTACJA ŚWIETLICY SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2015/ 2016 REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁOBRZEGACH OBOWIĄZUJĄCY W

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne dla Rodziców odnośnie funkcjowania placówki Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Małych Tygrysków

Informacje ogólne dla Rodziców odnośnie funkcjowania placówki Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Małych Tygrysków Informacje ogólne dla Rodziców odnośnie funkcjowania placówki Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Małych Tygrysków Drodzy Rodzice! W celu ułatwienia Państwu współpracy z naszą placówką skonstruowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie Uchwalono na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Witamy w Szkole Podstawowej nr 2

Witamy w Szkole Podstawowej nr 2 Witamy w Szkole Podstawowej nr 2 DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ? 1. Nasza szkoła jest bezpieczna Nad bezpiecznym przejściem przez jezdnię dzieci przy szkole, czuwa pan Stopek Nasza szkoła wyposażona

Bardziej szczegółowo

im. Wandy Chotomskiej

im. Wandy Chotomskiej Niepubliczna Szkoła Podstawowa Moja Szkoła im. Wandy Chotomskiej Tworzymy szkołę do której uczniowie lubią chodzić, w której są bezpieczni, szanowani i traktowani z powagą przez dorosłych, która otwiera

Bardziej szczegółowo

,,Przyjazna atmosfera w szkole

,,Przyjazna atmosfera w szkole Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ pod hasłem,,przyjazna atmosfera w szkole realizowany w latach 2005-2008 Koordynatorzy: mgr Anna Ziętara i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY Szkoły Podstawowej nr 3 Przymierza Rodzin w Warszawie

REGULAMIN ŚWIETLICY Szkoły Podstawowej nr 3 Przymierza Rodzin w Warszawie REGULAMIN ŚWIETLICY Szkoły Podstawowej nr 3 Przymierza Rodzin w Warszawie Świetlica w naszej szkole to miejsce, w którym dziecko może rozwijać swoje zainteresowania, doskonalić umiejętności i dzięki zabawie

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan pracy świetlicy w Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym

Ramowy plan pracy świetlicy w Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym Ramowy plan pracy świetlicy w Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym Kształcenie podstawowych norm społecznego współżycia- stymulowanie rozwoju społecznego dziecka. 1. Zorganizowanie zespołu świetlicowego.

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych

Program zajęć językowych Załącznik nr 6 Program zajęć językowych I. Wstęp A. Ogólna charakterystyka programu Nauczanie języka angielskiego jest ściśle związane z edukacyjnymi zadaniami szkoły w każdym zakresie, tj. w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ. w Zespole Szkół w Rudkach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ. w Zespole Szkół w Rudkach. 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/ 2011 /2012 Dyrektora Zespołu Szkół w Rudkach z dnia 05.12.2011 r. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ w Zespole Szkół w Rudkach 1 Postanowienia ogólne 1. Świetlica

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej KONCEPCJA PRACY Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej MISJA PRZEDSZKOLA Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa. tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw.

Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa. tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw. Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw.pl SZKOŁA PODSTAWOWA NR 132 W WARSZAWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 W szkole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MORAWACH

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MORAWACH REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MORAWACH Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ I. Cele i zadania świetlicy szkolnej. 1.Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych

Bardziej szczegółowo

Warsztaty pt.: Przechodzenie czy przeskakiwanie z klasy III do klasy IV?

Warsztaty pt.: Przechodzenie czy przeskakiwanie z klasy III do klasy IV? Instytut Psychologii Od 1919 r. psychologia na UAM Warsztaty pt.: Przechodzenie czy przeskakiwanie z klasy III do klasy IV? Prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Klaudia Malinowska mgr Weronika Sobczak

Bardziej szczegółowo

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W WOJKOWICACH KOŚCIELNYCH Przedszkole W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Data sporządzenia: 29 czerwca 2012r. Raport przeznaczony jest dla: 1. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego przeznaczona głównie dla uczniów z oddziału przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego przeznaczona głównie dla uczniów z oddziału przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Rola i funkcja świetlicy szkolnej w edukacji ucznia Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego przeznaczona głównie dla uczniów z oddziału przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Cele świetlicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ. Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Sitnie

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ. Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Sitnie Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Sitnie 1 Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie Uchwalono na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu. Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu. Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu 1 Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1 w Zielonej Górze 1 Prezentacja Lokalizacja O nas Plan dnia Kolorowe dni Wspólnie z Rodzicami Spotkania ze sztuką Profil artystyczny Konkursy dla przedszkoli Certyfikaty Tytuły Wycieczki Uroczystość nadania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu.

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV VI odbywa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28. im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28. im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej I. Postanowienia ogólne Świetlica jest integralną częścią szkoły w swojej programowej działalności realizuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: -Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem. Przedmiot: Muzyka

Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem. Przedmiot: Muzyka Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem Przedmiot: Muzyka Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania ogólnego muzyki w gimnazjum Świat

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM 07-311 Wąsewo /fax.:(29) 645 81 94 e mail: psprzasnik@wp.pl www.psprzasnik.szkolnastrona.pl Załącznik do uchwały Nr IV/09/2013/2014 Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Szkoły Podstawowej Tęcza

Koncepcja Szkoły Podstawowej Tęcza Koncepcja Szkoły Podstawowej Tęcza 24.05.2012 r. DPFA Europrymus Sp. z o.o. DPFA Europrymus Sp. z o.o.- organ prowadzący Szkoła Podstawowa Tęcza Adres: ul. Boh. II AWP 16 59-900 Zgorzelec Kontakt: Tel.:

Bardziej szczegółowo

Celem wychowania przedszkolnego jest:

Celem wychowania przedszkolnego jest: Podstawa programowa Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ŚWIETLICY Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYESZNIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBSKU

PLAN PRACY ŚWIETLICY Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYESZNIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBSKU PLAN PRACY ŚWIETLICY Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYESZNIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBSKU OD 17.09.2012 DO 15.12.2012 1 Celem świetlicy w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka angielskiego W KLASACH 1-3

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka angielskiego W KLASACH 1-3 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka angielskiego W KLASACH 1-3 KLASA I W klasach I na 6 punktów uczeń powinien: - pracować systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu, - wykazywać

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY NA LATA 2009-2012 DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ANTONIEGO SEWIOŁKA W CZUŁOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY NA LATA 2009-2012 DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ANTONIEGO SEWIOŁKA W CZUŁOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY NA LATA 2009-2012 DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ANTONIEGO SEWIOŁKA W CZUŁOWIE OPRACOWAŁ ZESPÓŁ NAUCZYCIELI: JOANNA WOŁOSZYŃSKA ANNA KUŹNIAR-SOBEK Program został opracowany zgodnie z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KARTUZACH. Im. MIKOŁAJA KOPERNIKA

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KARTUZACH. Im. MIKOŁAJA KOPERNIKA REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KARTUZACH Im. MIKOŁAJA KOPERNIKA 1 Postanowienia ogólne Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne dla Rodziców odnośnie funkcjowania placówki Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Małych Tygrysków

Informacje ogólne dla Rodziców odnośnie funkcjowania placówki Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Małych Tygrysków Informacje ogólne dla Rodziców odnośnie funkcjowania placówki Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Małych Tygrysków Drodzy Rodzice! W celu ułatwienia Państwu współpracy z naszą placówką skonstruowana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Przedmiot : Religia klasy I- III obowiązujące od roku 2012/13 ze zmianami od września 2015/16

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Przedmiot : Religia klasy I- III obowiązujące od roku 2012/13 ze zmianami od września 2015/16 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Przedmiot : Religia klasy I- III obowiązujące od roku 2012/13 ze zmianami od września 2015/16 Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary- Malewskiej w Olsztynie Nauczyciel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUSÓWKU. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUSÓWKU. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUSÓWKU 1 Postanowienia ogólne. 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRUŚLINIE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRUŚLINIE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRUŚLINIE Świetlica szkolna zapewnia zorganizowaną opiekę wychowawczą uczniom klas 0-VI, przed zajęciami lekcyjnymi i po nich, stosownie do potrzeb

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA KLASY 4 6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA KLASY 4 6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA KLASY 4 6 Przy ocenie ucznia należy uwzględnić: - poziom uzdolnień i indywidualne możliwości ucznia, - wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się z powierzonych zadań,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne najtrwalsze, najpewniejsze, najświetniejsze ze zdobyczy K. Przerwa - Tetmajer SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świetlicy Szkolnej przy Zespole Szkół Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 9 STO w Warszawie

Regulamin Świetlicy Szkolnej przy Zespole Szkół Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 9 STO w Warszawie Regulamin Świetlicy Szkolnej przy Zespole Szkół Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 9 STO w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią Szkoły - w swojej programowej działalności

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA W ŁĄKIEM Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

PLAN WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA W ŁĄKIEM Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 PLAN WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA W ŁĄKIEM Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Dorosły to nie ktoś, kto ulepi dziecko wg jakiegoś wzoru lub ideału, ale ktoś, kto pomaga mu rozwijać się, ujawniać swoje możliwości.

Bardziej szczegółowo

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Szkoła Podstawowa nr 148 im. Hugona Kołłątaja w Warszawie ul. Ożarowska 69 www.sp148.edupage.org www.facebook.com/sp148warszawa Od 65 lat stwarzamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie

Regulamin świetlicy szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie Regulamin świetlicy szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie I. Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Zajączkowie z dnia 30.08.2016r. SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE 1.PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne dla Rodziców odnośnie funkcjowania placówki Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Małych Tygrysków

Informacje ogólne dla Rodziców odnośnie funkcjowania placówki Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Małych Tygrysków Informacje ogólne dla Rodziców odnośnie funkcjowania placówki Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Małych Tygrysków Drodzy Rodzice! W celu ułatwienia Państwu współpracy z naszą placówką skonstruowana

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOLI. (rok szkolny 2015/2016)

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOLI. (rok szkolny 2015/2016) REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOLI (rok szkolny 2015/2016) I Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. 2004 Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Górze Puławskiej 1 Postanowienia ogólne W szkole działa świetlica, której organizacje i zasady działania określa rozporządzenie MEN z dnia 21 lutego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach Szkoła Podstawowa nr 15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach jest częścią Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6, który obejmuje sześcioletnią szkołę podstawową i trzyletnie gimnazjum. Warunki lokalowe i

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Legionowie

Regulamin świetlicy szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Legionowie Regulamin świetlicy szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Legionowie Świetlica szkolna jest jedną z najbardziej popularnych form opieki nad

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 90

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 90 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 90 Z A S A D Y O C E N I A N I A DLA KLAS I - III Znowelizowane i zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej w dn. 21.10.2013r. Niepubliczna

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Bursy Szkolnej Nr 3. w Radomiu

Koncepcja pracy Bursy Szkolnej Nr 3. w Radomiu Koncepcja pracy Bursy Szkolnej Nr 3 w Radomiu Bursa Szkolna Nr 3 w Radomiu jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. W związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BARANOWSKIEGO W SŁAWKOWIE

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BARANOWSKIEGO W SŁAWKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 11/2010/2011 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie z dnia 13 września 2010 r. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BARANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata 2016-2020. Podstawa prawna: Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM Przedmiotowy system oceniania z języków obcych jest zgodny ze Statutem Zespołu

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III I. Sposób oceniania Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata 2011-2016 Cel główny: Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie zarządzania i organizacji, wychowania i opieki oraz

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. CEL NADRZĘDNY: Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wspieranie go w procesie nabywania wiedzy i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU SZKOLNEGO LAUREATA NAUKI ORAZ TYTUŁU NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZINACH NAUCZANIA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU SZKOLNEGO LAUREATA NAUKI ORAZ TYTUŁU NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZINACH NAUCZANIA REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU SZKOLNEGO LAUREATA NAUKI ORAZ TYTUŁU NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZINACH NAUCZANIA Szkolny Laureat Nauki 1. Nagrodą Szkolnego Laureata Nauki jest Złoty klucz

Bardziej szczegółowo

PSO Edukacji Wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im Marii Kotlarz w Tychnowach

PSO Edukacji Wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im Marii Kotlarz w Tychnowach PSO Edukacji Wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im Marii Kotlarz w Tychnowach CELE EDUKACYJNE 1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie: a) umiejętności poprawnego

Bardziej szczegółowo

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY I. Ogólna charakterystyka Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustce. II. Opis ważniejszych przedsięwzięć. 1. Projekty unijne: a) Twój rozwój, twoja

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2013 2014 2014 2015 2015-2016 PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art. 72. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

1 W Statucie Szkoły wprowadza się następujące zmiany: Regulaminie Wewnątrzszkolnego Oceniania. 1) W 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1 W Statucie Szkoły wprowadza się następujące zmiany: Regulaminie Wewnątrzszkolnego Oceniania. 1) W 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Uchwała nr /4/5 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie z dnia 8 października 04 roku w sprawie zmian w Statucie Szkoły Na podstawie art.50 ust. pkt. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje Odbiór dzieci. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień od Rodziców w przypadku:

Najważniejsze informacje Odbiór dzieci. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień od Rodziców w przypadku: Informacje dla rodziców i uczniów dotyczące funkcjonowania Świetlicy Szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem Godziny pracy: poniedziałek piątek od 6 45 do 15

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. KLASA I W klasach I na ocenę celującą uczeń powinien: - pracować systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu, -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego, przeznaczoną dla uczniów Zespołu Oświatowego w Stoczku Łukowskim. Podstawa prawna funkcjonowania świetlicy szkolnej: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KL.1 SZKOŁA PODSTAWOWA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KL.1 SZKOŁA PODSTAWOWA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KL.1 SZKOŁA PODSTAWOWA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie

Regulamin świetlicy w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie Regulamin świetlicy w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie 1 Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną funkcjonowania świetlicy szkolnej jest Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. 2004

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA dla klas IV-VI

PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA dla klas IV-VI PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA dla klas IV-VI ZASADY OGÓLNE: każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadą uwzględniania indywidualnych zdolności i możliwości ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. T. KOŚCIUSZKI W WOLSZTYNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. T. KOŚCIUSZKI W WOLSZTYNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. T. KOŚCIUSZKI W WOLSZTYNIE I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA Ocena wiedzy i umiejętności uczniów z przedmiotu muzyka nie jest dla nauczyciela

Bardziej szczegółowo