a friendly guide to your local health services a friendly guide to your local health services

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "a friendly guide to your local health services a friendly guide to your local health services"

Transkrypt

1 a friendly guide to your local health services a friendly guide to your local health services

2 CARMARTHENSHIRE HEALTH SERVICES INFORMATION BOOKLET CARMARTHENSHIRE HEALTH SERVICES INFORMATION BOOKLET For more information about this booklet please contact...

3 Contents Introduction 4 Emergencies 6 Registering with a GP 8 Specialists, Consultants and Hospitals 10 Pharmacies 12 Maternity Services 16 Dental Services 22 Other Services and Useful Contacts 24 Contents Wprowadzenie 5 Nagłe Wypadki 7 Rejestracja w Przychodni 9 Specjaliści, Konsultanci i Szpitale 11 Apteki 13 Usługi Położnicze 17 Usługi Dentystyczne 23 Inne Usługi i Przydatne Kontakty 24

4 Introduction Our health care system may differ from what you are used to. It is highly unlikely that you will be able to walk in from the street and see a doctor immediately if you have not previously registered with them. Therefore, the most important thing you must do in order to receive free healthcare in this country is to register with a doctor as soon as possible. Please ensure that all members of your family living in this country do so as a priority. Once registered with a surgery you will be seen by a doctor who specialises in general medicine. He/she is called a General Practitioner or GP. You may also be seen by other healthcare professionals who are based at the surgery. They support the work of the GP in a variety of ways. Examples include: Do not wait until you are unwell Practice Nurse: may run specific clinics such as those for diabetics or asthmatics. Health Visitor: a qualified nurse who has specialist knowledge in the care of children from birth until aged five. District Nurse: may visit patients to provide care in their own homes. Ask at your surgery for more information about what services are available.

5 Nasz system opieki zdrowotnej różni się od tego, do którego przywykliście. Wprowadzenie Ważne jest, abyście zrozumieli, że nie jest możliwe, aby wejść prosto z ulicy do przychodni i zostać przyjętym przez lekarza bez uprzedniego zarejestrowania w przychodni. Najważniejszą czynnością jaką należy wykonać, aby otrzymać bezpłatna opiekę lekarską w tym kraju to zarejestrować się w przychodni tak szybko jak to mozliwe. Zadbaj o to, aby wszyscy członkowie twojej rodziny, przebywający w tym kraju także byli zarejestrowani w przychodni. Rejestrując się w przychodni, zostanie Ci przydzielony lekarz ogólny. Taki lekarz nosi nazwę GP. Możesz także uzyskać poradę w sprawie pracowników medycznych zlokalizowanych w przychodni. Oni współpracują z GP w różny sposób. Przykładowo: Nie czekaj aż poczujesz się źle Pielęgniarka dyplomowana: może przyjmować w wielu przychodniach np tych dla cukrzyków lub astmatyków. Pielęgniarka położna: wykwalifikowana pielęgniarka, która specjalizuje się w opiece nad dziećmi od urodzenia do ukończenia piątego roku życia. Pielęgniarka środowiskowa: może odwiedzać pacjentów w domach, aby otoczyć ich opieką. Zapytaj w przychodni o dostępne usługi.

6 Emergencies Please do not visit a hospital accident and emergency department unless you have a need for urgent medical attention. Urgent medical attention means that your wellbeing has deteriorated quickly and you require a speedy response. For example, a long-term health condition may have suddenly worsened dramatically. It does not mean that you wish to see a doctor and are unable to attend an appointment at your GP s surgery. This must remain the first place that you contact. Emergencies In the event of a medical emergency please telephone 999 and ask for an ambulance. Dial 999 Ask for Ambulance

7 Nagłe Wypadki Prosimy nie zgłaszać się do szpitala lub oddziału urazowego bez pilnej potrzeby uzyskania pomocy lekarskiej. Pilna porada medyczna konieczna jest gdy twoje samopoczucie szybko się pogorszyło i potrzebujesz nagłej pomocy. Na przykład twoja przewlekła choroba nagle dramatycznie się pogorszyła. Nie oznacza to że potrzebujesz wizyty u lekarza bądź spotkania w przychodni. To musi być pierwsze miejsce z jakim się skontaktujesz. Nagłe wypadki W razie nagłych wypadków proszę dzwonić po nr 999 i wezwać karetkę. Po nr 999 Wezwać Karetkę

8 Registering with a GP In order to receive free health care it is very important that you and your family are registered with a GP. Please do so as soon as possible. When registering it is advisable to choose a surgery near to your home. You will be asked to fill in a registration form. The same form is used in every surgery across the country. A language interpretation service is available to help you with this. Your medical history and current general health will also need to be assessed. How this information is gathered may differ from surgery to surgery. For example, you may be given a questionnaire to fill in, or be offered an appointment with a nurse who will conduct a new patient check. Details such as your weight and previous immunizations may be recorded and a sample of your urine may be checked. Information about the services available at your surgery will be given to you at this point, and you may be advised to attend a particular clinic, for example smoking cessation. Please ask if there is anything you are unsure about You may be asked to bring your passport with you or a recent utility bill confirming your address. In some cases you may have to wait for a few weeks before you are offered an appointment to register. This is quite normal and is simply due to the high demand for appointments. It is an ideal opportunity for you to ensure that you have all your medical details to hand.

9 Rejestracja w Przychodni W celu otrzymywania bezpłatnej opieki lekarskiej bardzo ważna jest rejestracja u lekarza siebie i swojej rodziny. Proszę dokonać tego tak szybko jak to możliwe. Dokonując rejestracji należy wybrać przychodnię najbliżej miejsca zamieszkania. Zostaniesz poproszony o wypełnienie formularza rejestracyjnego. W każdej przychodni stosowane są te same formularze na terenie całego kraju. Dostępne jest tłumaczenie jeśli zajdzie taka potrzeba. Dokonana zostanie analiza twojej historii chorób oraz obecnego stanu zdrowia. W jaki sposób informacje te są gromadzone zależy od poszczególnej przychodni. Dostaniesz formularz do wypełnienia lub zostaniesz umówiony z pielęgniarką, która przeprowadza wywiad zdrowotny z nowymi pacjentami. Zostaną zapisane dane odnośnie twojej wagi oraz wcześniejszych szczepień, może także zostać pobrana próbka moczu do analizy. Na tym spotkaniu otrzymasz informacje na temat dostępnych w danej przychoni usług, a także uzyskasz poradę na temat specjalistycznych przychodni, np przychodni uzależnienia nikotynowego. Prosimy o pytania, jeśli czegoś nie wiesz Możesz zostać poproszony o przedstawienie paszportu lub rachunku potwierdzającego twój adres. W niektórych przypadkach być może będziesz musiał czekać kilka tygodni na spotkanie. Sytuacja taka jest całkiem normalna w przypadku wielu osób oczekujących na spotkanie. Jest to idealna okazja dla ciebie, aby się upewnić,że masz podane wszystkie medyczne informacje.

10 Registering with a GP continued You may also wish to consider whether or not you require a translation service to ensure that you are more comfortable with the process. If you do, please contact the surgery giving them time to arrange for the appropriate translation facilities to be available. It may be a good idea to make a note of your GP s name, the surgery contact details and opening times, including the out of hour s service. It is also advisable to make sure you fully understand their appointment system as this can vary between surgeries. Specialists, Consultants and Hospitals Specialists/consultants are usually based within hospitals and see patients on an appointment system, during normal working hours. Access to a specialist or consultant is usually through your GP. When necessary he/she will refer you appropriately. Please note that, in some instances, waiting lists may appear a little long. This is due to the high demand for appointments, which are issued on a priority basis. You do have the option of paying to see a specialist or consultant privately; however you are advised to discuss this with your GP. Carmarthenshire NHS Trust, who manage our hospitals locally, produce a guide to their services. This includes information on car parking, the hospital shop, community clinics and more. It also includes information for those being admitted as inpatients. The booklet is sent to patients when they are given a date to go into hospital, and is also available on the ward for those admitted as emergencies. 10

11 Rejestracja w Przychodni continued Powinieneś przemyśleć czy potrzebujesz tłumacza, tak, aby czuć się komfortowo w trakcie spotkania. Jeśli potrzebujesz tłumacza, zgłoś ten fakt w przychodni, podając im dokładną datę i godzinę spotkania, w celu umożliwienia dostępu do tłumacza. Dobrym pomysłem jest zrobienie notatki z nazwiskiem lekarza, nazwą przychodni oraz godzinami przyjęć łącznie z usługami dostępnymi poza godzinami pracy. Ważne jest, abyś zrozumiał system działania przyjmowania pacjentów, gdyż zasady mogą być różne w każdej z przychodni. Specjaliści, Konsultanci i Szpitale Specjaliści/konsultanci przeważnie przyjmują pacjentów w szpitalach, po uprzednim zamówieniu wizyty, w trakcie normalnych godzin pracy. Dostęp do specjalisty lub konsultanta generalnie odbywa się przez twojego lekarza. Jeśli zajdzie konieczność twój lekarz skieruje cię do odpowiedniego specjalisty. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach lista oczekujących na wizytę u specjalisty może być bardzo długa. W niektórych przypadkach wizyty wyznaczane są poza kolejnością, według potrzeb medycznych. Istnieje możliwość wizyty u specjalisty lub konsultanta prywatnie, za odpłatnością; jednak powinieneś ten fakt omówić ze swoim lekarzem. Narodowy Fundusz Zdrowia w chrabstwie Carmarthenshire, który zarządza lokalnymi szpitalami, wydał broszurę na temat dostępnych usług. Zawarte w niej są informacje na temat parkingu, sklepu w szpitalu, klinik otwartych oraz wiele innych. Zawarte są tam także informacje dla pacjentów leżących w szpitalu. Broszura wysyłana jest do pacjenta wraz z informacją o terminie wizyty w szpitalu, dostępna jest również w oddziale pogotowi. 11

12 Pharmacies Pharmacies can be found in locations on the high street, in supermarkets and in neighbourhood centres. Many are open long hours when other health care professionals are unavailable. Every pharmacy will have a qualified pharmacist on the premises. Like GP s, pharmacists, or chemists, are part of the national health service (NHS) and are the experts in medicine. They are available throughout the day, without appointment, to give advice to members of the public. Some of the essential services the pharmacy will provide include: Dispensing (making up) your medication and disposing of unwanted medicines. Advice on self care to help you look after yourself and your family: The pharmacy will advise you on treating minor conditions, such as coughs or colds, as well as long term conditions, such as arthritis or diabetes. This support may include medications you can buy over the counter without a prescription. Promoting a healthy lifestyle: This could be advice on healthy eating, exercise and stopping smoking. The pharmacy will also take part in local health campaigns on specific topics such as taking care in the sun, and understanding the risks of diseases like diabetes. Signposting to other services: The pharmacy can provide contact details for other services including dentists, chiropodists and voluntary organisations such as self help groups. 12

13 Apteki Apteki można znaleźć usytuowane przy głównych ulicach, w supermarketach oraz w osiedlowych sklepach. Wiele aptek otwartych jest do późnych godzin podczas gdy inna pomoc lekarska jest już niedostępna. Każda apteka zatrudnia wykwalifikowanego farmaceutę. Podobnie jak lekarze, farmaceuci są częścią Narodowego Funduszu Zdrowia (NHS) i są ekspertami w dziedzinie medycyny. Farmaceuci dostępni są w ciągu dnia bez potrzeby wcześniejszego umawiania, aby służyć radą dla klientów. Apteki prowadzą niektóre niezbędne usługi, w tym: Przygotowywanie recept i pomoc w pozbywaniu się przeterminowanych leków. Porady odnośnie dbania o siebie oraz opieki nad rodziną: Apteka udzieli porady w zakresie lekkich zachorowań typu kaszel lub grypa, jak też poważniejszych takich jak artretyzm czy cukrzyca. Porady dotyczyć także mogą leków, które możesz kupić na miejscu bez recepty. Promowanie zdrowego trybu życia: Mogą to być porady na temat zdrowego odżywiania, ćwiczeń oraz rzuceniu palenia. Apteki biorą także udział w lokalnych kampaniach zdrowia na poszczególne tematy, takie jak rozsądne korzystanie ze słońca oraz rozumienie zagrożeń różnych chorób np cukrzycy. Kierowanie do innych usług: Apteka może udostępnić dane kontaktowe do innych dostępnych usług takich jak dentysta, pedikiurzysta oraz ochotnicze organizacje np grupy wsparcia. 13

14 Pharmacies continued Always tell your pharmacist if you have any concerns or problems with your medication. He/she will advise you if you need to see a GP and can offer support in other ways. For example, if you have arthritis they can provide ordinary screw cap bottles, or if you have a problem with your eyesight they can label you medicines in large type. Remember: The pharmacy is the first place to visit if you have a minor ailment. NHS prescriptions from your GP will be dispensed FREE of charge. 14

15 Apteki continued Zawsze powiedz farmaceucie o swoich obawach lub problemach z lekami. On powie ci czy konieczna jest wizyta u lekarza lub zaoferuje inną pomoc. Na przykład jeśli chorujesz na artretyzm mogą ci udostępnić butelki zakręcane, jeśli masz problemy ze wzrokiem udostępnią ci naklejki z dużym drukiem. Pamiętaj: apteka jest pierwszym miejscem, które powinieneś odwiedzić jeśli masz lekkie dolegliwości. 15

16 Maternity Services Antenatal Care In the first instance it is important to visit your GP who can confirm that you are pregnant. You must give him/her your current contact telephone number in order that a midwife can arrange to see you. Approximately 10 weeks Midwife visits at home to: discuss medical, obstetric and family history, deliver a booklet giving details of antenatal screening tests, decide the type of antenatal care you require, for example will it be led by a midwife or a consultant. If your antenatal care is to be led by a consultant you will be sent an appointment to attend the clinic at a hospital weeks You will be offered your first scan: It is highly recommended that you keep this appointment. All scans are carried out at a hospital. If you can not do so yourself, you must be accompanied by someone who is English speaking weeks General health check of mother and baby: Your baby s heartbeat is monitored. You will be offered a blood test that will show what chance you have of having a baby with Down s Syndrome (please refer to the antenatal screening tests booklet). 16

17 Opieka prenatalna Usługi Położnicze Po pierwsze bardzo ważna jest wizyta u twojego lekarza, który potwierdzi ciążę. Musisz podać lekarzowi twój obecny numer telefonu, aby położna mogła umówić się z tobą na spotkanie. Około 10 tygodnia Położna odwiedzi cię w domu w celu: omówienia twojej i twojej rodziny historii medycznej, dostarczenia broszury informującej o szczegółach badań prenatalnych, podjęcia decycji odnośnie opieki prenatalnej jakiej potrzebujesz, na przykład czy opiekę nad tobą sprawować będzie położna czy konsultant. Jeśli opiekę nad tobą będzie sprawował konsultant, zostaniesz umówiona na spotkanie w klinice w szpitalu tydzień Przeprowadzone zostanie pierwsze badanie USG: Ważne jest, abyś stawiła się na to badanie. Wszystkie badania USG przeprowadzane są w szpitalu. Jeśli nie mówisz po angielsku, musisz zapewnić sobie obecność osoby mówiącej po angielsku tydzień Ogólne sprawdzenie stanu zdrowia matki i dziecka: Monitorowanie pulsu dziecka. Dostaniesz skierowanie na badanie krwi w celu określenia czy istnieje niebezpieczeństwo urodzenia dziecka z zespołem Down a (możesz dowiedzieć sie więcej z broszury na temat badań prenatalnych). 17

18 Maternity Services continued 20 weeks You will be offered a detailed scan: It is highly recommended that you keep this appointment weeks You will now be seen by the midwife at regular intervals, as required. Speak to her if you are unsure about anything. Please note you will be given your own antenatal care records. Make sure that you take them with you to all your appointments, and when you go into labour. It is also important that you attend all appointments arranged for you. If you are unable to attend for any reason you must rearrange a time to be seen by contacting your midwife between 9.00am and 5.00pm Monday to Friday. If you do not speak English well, it would benefit you to arrange an English speaking relative or friend to be with you. During these appointments questions of a confidential nature will be asked and you must agree that who ever is in attendance with you has your permission to hear your responses. Labour It is advisable to arrange a pre-labour visit to the hospital. Speak to your midwife for more details. Information about the signs and symptoms of labour are given at the back of your antenatal care records. Please follow this advice. Have your bags packed with everything you are likely to need for yourself and your baby. Make sure you know the route to the hospital and, if possible, have arranged for someone to drive you there. Phone the hospital to let them know you are coming in. Remember to take your antenatal care records. 18

19 20 tydzień Przeprowadzone zostanie szczegółowe badanie USG: koniecznie powinnaś stawić się na to badanie tydzień Usługi Położnicze continued Od tej chwili położna będzie odwiedzała cię regularnie. Rozmawiaj z nią o wszelkich twoich niepewnościach. Pamiętaj otrzymasz wszystkie dane na temat przeprowadzonych badań prenatalnych. Ważne jest, abyś miała je przy sobie podczas każdej wizyty lekarskiej oraz gdy nadejdzie czas porodu. Ważne jest także, abys uczeszczała na wszystkie wyznaczone spotkania, jeśli z jakiegokolwiek powodu nie możesz uczestniczyć w spotkaniu musisz przełożyć spotkanie kontaktując się ze swoją położną pomiędzy 9:00 a 17:00 od poniedziałku do piatku. Jeśli nie mówisz dobrze po angielsku, dobrze byłoby, abyś zorganizowała kogoś mówiącego po angielsku. Podczas spotkań zadawane pytania mogą mieć charakter osobisty więc dobrze byłoby, aby osoba, która będzie dla ciebie tłumaczyła, była osoba spokrewniona lub przyjaciółką. Musisz bowiem wyrazić zgodę, aby ta osoba słyszała wszystkie odpowiedzi. Poród Rozsądne byłoby zaaranżowanie wizyty w szpitalu przed terminem porodu. Zapytaj położnej o więcej szczegółów. Informacje na temat objawów porodu podane są na odwrocie dokumentów dotyczących badań prenatalnych. Korzystaj ze wszystkich wskazówek. Dopilnuj, abyś miała spakowane torby z rzeczami dla siebie i dziecka. Upewnij się, że znasz drogę do szpitala i jeśli to możliwe zapewnij kogoś kto cię tam zawiezie. Zadzwoń do szpitala i poinformuj, że jedziesz. Pamiętaj o zabraniu dokumentów dotyczących opieki prenatalnej. 19

20 Maternity Services continued Postnatal care You can expect to be in hospital for 2-3 days depending upon your delivery. You will be given help and advice on caring for your baby, for example about breast feeding. Please ensure that the midwife has your home address so that she can visit you the day after you leave hospital. She may then visit you, at her discretion, for up to 28 days. Between the 10th and the 14th day of your baby s birth he/she will be weighed for the first time. This is usually done by the Health Visitor. It is normal for her to be involved in your child s development from birth until school age. She may, at intervals, assess your child s progress and discuss such issues as immunisations. Family Planning and Contraception 20 Please discuss this with your GP at your next appointment. Alternatively you may contact one of the following sexual health clinics for free and confidential information and/or an appointment: Pond Street Clinic, Carmarthen: Madog Suite, West Wales General hospital, Carmarthen: The Elizabeth Williams Clinic, Llanelli: Ammanford Clinic:

21 Opieka poporodowa Spodziewaj się, że twój pobyt w szpitalu potrwa 2-3 dni w zależności od twojego porodu. Uzyskasz pomoc i poradę na temat opieki nad dzieckiem, np jak karmić piersią. Upewnij się, że połozna posiada twój adres domowy, tak, aby mogła złożyć ci wizytę następnego dnia po wyjściu ze szpitala. Następnie może cię ona odwiedzać, według jej uznania w ciągu 28dni. Pomiędzy 10tym a 14tym dniem po urodzeniu, dziecko zostanie zważone. Usługi Położnicze continued Przeważnie dokonuje tego Pilęgniarka Środowiskowa. Będzie ona śledziła rozwój dziecka od urodzenia do wieku szkolnego. W między czasie będzie ona dokonywała analizy postępów w rozwoju twojego dziecka, chorób i szczepień. Planowanie rodziny i antykoncepcja Proszę omówić te sprawy ze swoim lekarzem na następnym spotkaniu. Alternatively you may contact one of the following sexual health clinics for free and confidential information and/or an appointment: Pond Street Clinic, Carmarthen: Madog Suite, West Wales General hospital, Carmarthen: The Elizabeth Williams Clinic, Llanelli: Ammanford Clinic:

22 Dental Services Across the country there is a shortage of dental practitioners providing free treatment as part of the national health service. You may wish to register with a private dentist, although this can be very expensive. Alternatively, if you wish to be added to a waiting list for a NHS dental practice, please contact the Local Health Board by post to: Dental Access, Carmarthenshire LHB Unit 5, Parc Dafen Heol Cropin LLANELLI SA14 8QW or by to You will need to provide your full name, address, date of birth and contact number. Please note Any correspondence may be in your preferred language. The LHB will translate their response to you. Emergency dental treatment If you are not registered with a dental practice but require emergency or urgent treatment please contact NHS Direct on They will assess you and, if appropriate, may refer you to the dental service clerk at the LHB. You will then be advised of the time and location of your emergency appointment. Do not go directly to the hospital accident and emergency department. 22

23 Usługi Dentystyczne W całym kraju jest mała ilość dentystów świadczących bezpłatne usługi w ramach narodowego funduszu zdrowia. Możesz zarejestrować się prywatnie u dentysty, aczkolwiek jest to kosztowne. Jeśli chciałbyś zostać wpisany na listę osób oczekujących na wizytę u dentysty w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, skontaktuj się z Lokalnym Centrum Zdrowia listownie na adres: Dental Access, Carmarthenshire LHB Unit 5, Parc Dafen Heol Cropin LLANELLI SA14 8QW lub na Będziesz musiał podać imię i nazwisko, adres, datę urodzenia i numer telefonu. Ważne Wszelka korespondencja może być w języku polskim. LHB przetłumaczy odpowiedź do ciebie. Nagłe wypadki dentystyczne Jeśli nie jesteś zarejestrowany u dentysty, a potrzebujesz nagłej pomocy dentystycznej zadzwoń do NHS Direct pod nr tel Pod tym nr tel ocenią twój stan i jeśli będzie to konieczne skontaktują cię z pracownikiem LHB. Następnie otrzymasz informacje na temat godziny, terminu oraz miejsca wizyty. Nie zgłaszaj się do szpitala lub na pogotowie. 23

24 Other Services and Useful Contacts Carmarthenshire Association of Voluntary Services: Carmarthenshire County Council Social Services: Citizens Advice Bureau: (Llanelli area), xxxxxx (Carmarthen area), xxxxxx (Ammanford area) Local Health Board: Provide a directory of local services including GP s, dentists and pharmacies. NHS Direct: An information helpline offering general advice when you are unwell. They can also give the contacts details of local GP s should you not be familiar with the area. Polish/Welsh Mutual Society: Inne Usługi i Przydatne Kontakty Carmarthenshire Association of Voluntary Services: Carmarthenshire County Council Usługi Socjalne: telefon Biuro Obywatelskie (Citizens Advice Bureau): telefon (rejon Llanelli), xxxxxx (rejon Carmarthen), xxxxxx (rejon Ammanford) Lokalne Biuro Zdrowia (LHB): telefon Udostępniaja informacje na temat lokalnych usług, takich jak lekarze ogólni, dentyści i apteki. Narodowy Fundusz Zdrowia (NHS Direct): telefon Infolinia udzielająca porady telefonicznej gdy poczujesz się źle. Udzielają również informacji na temat możliwości kontaktu z lekarzami ogólnymi w nieznanym ci rejonie. Polish/Welsh Mutual Society:

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Healthcare Opieka zdrowotna

Healthcare Opieka zdrowotna Highland Life / Information Pack / Information Pack - English / Healthcare Życie w regionie Highland / Pakiet Informacyjny / Pakiet Informacyjny język polski / Opieka zdrowotna Healthcare Opieka zdrowotna

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

Język polski - Polish Twoje zdrowie, Twoje prawa Karta Praw i Obowiązków Pacjenta

Język polski - Polish Twoje zdrowie, Twoje prawa Karta Praw i Obowiązków Pacjenta English Your health, your rights The Charter of Patient Rights and Responsibilities Information for you The Charter of Patient Rights and Responsibilities was published in October 2012. It tells you what

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna dla osób przybyłych z zagranicy do pracy w Szkocji. Health care for people coming to Scotland to work

Opieka zdrowotna dla osób przybyłych z zagranicy do pracy w Szkocji. Health care for people coming to Scotland to work English Health care for people coming to Scotland to work Polish / Polski Opieka zdrowotna dla osób przybyłych z zagranicy do pracy w Szkocji In Scotland, most health care is provided by the National Health

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Informacje o usługach tłumaczeniowych

Informacje o usługach tłumaczeniowych Informacje o usługach tłumaczeniowych POLISH What patients can expect from the interpreting service Interpreters should be competent in both the required language and English. Interpreters should have

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów.

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. TRUE FALSE 1.1. X 1.2. X 1.3. X 1.4. X 1.5. X 1.6. X Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK

Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK Hi, I m an associate editor at Hakin9 magazine. I came across your blog and think you would make a great author, do you have anything you would like to

Bardziej szczegółowo

Służba zdrowia w Szkocji dla osób przyjeżdzających do pracy w Szkocji

Służba zdrowia w Szkocji dla osób przyjeżdzających do pracy w Szkocji English Polish / Polski Health care in Scotland for people coming to Scotland to work In Scotland, most health care is provided by the National Health Service (NHS). If you are coming from overseas to

Bardziej szczegółowo

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA City KIDS/ City KIDS ADMISSION FORM Dane Osobowe Dziecka /Child Information Nazwisko/Surname Ilość Dzieci w rodzinie/number of Children in the Family Data urodzin/

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna i społeczna w Twoim rejonie

Opieka zdrowotna i społeczna w Twoim rejonie NEWRY AND MOURNE HSS TRUST Opieka zdrowotna i społeczna w Twoim rejonie (How to Obtain Health and Social Care Services in Your Area) Przewodnik pacjenta Ostatnie uaktualnienie: styczeń 2005 TEL. W NAGŁYCH

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

24508 makeup HEALTh 19/12/06 10:54 Page 1 SŁUŻBA ZDROWIA

24508 makeup HEALTh 19/12/06 10:54 Page 1 SŁUŻBA ZDROWIA SŁUŻBA ZDROWIA Opieka zdrowotna w Irlandii Północnej zapewniana jest przez państwową służbę zdrowia zwaną National Health Service NHS lub Health Personal and Social Services HPSS. Przeważająca większość

Bardziej szczegółowo

Twoje wizyty położnicze Informacje i porady dla przyszłych matek

Twoje wizyty położnicze Informacje i porady dla przyszłych matek Ta broszura zawiera informacje o wizytach położniczych. Nie zgub jej i przynoś ze sobą na wizyty u położnej, lekarza lub jakiekolwiek inne wizyty szpitalne. Naklejka szpitalna Telefon: Lekarz pierwszego

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z usług lokalnego NHS.

Korzystanie z usług lokalnego NHS. Korzystanie z usług lokalnego NHS. Powyższa ulotka wyjaśnia zasady działania Narodowej Służby Zdrowia (NHS) w Anglii. Choose 1 well. www.bournemouthandpoole.nhs.uk Korzystanie z usług lokalnego NHS Opieka

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami?

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? Kwestionariusz dla uczniów (50 uczniów, wiek 11-18 lat) 1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? almost never; 0,06 about an hour; 0,15 More than 3 hours; 0,38 2 3 hours; 0,42 2. Jak najczęściej spędzasz

Bardziej szczegółowo

list formalny wysyłamy do osób na oficjalnym stanowisku i osób, których dobrze nie znamy i nie utrzymujemy z nimi kontaktów

list formalny wysyłamy do osób na oficjalnym stanowisku i osób, których dobrze nie znamy i nie utrzymujemy z nimi kontaktów Jak napisać list formalny po angielsku? list formalny wysyłamy do osób na oficjalnym stanowisku i osób, których dobrze nie znamy i nie utrzymujemy z nimi kontaktów towarzyskich; takie listy muszą być napisane

Bardziej szczegółowo

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document.

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. The booklets are all produced using MS Publisher, so that is necessary on the computer being used. This document

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

ehealth jak komputer może pomóc Ci w Twoim zdrowiu

ehealth jak komputer może pomóc Ci w Twoim zdrowiu ehealth jak komputer może pomóc Ci w Twoim zdrowiu Grudzień 2010 Polish version: ehealth using computers to improve your healthcare Co to jest ehealth? Terminem ehealth określamy stosowanie komputerów

Bardziej szczegółowo

Zgłaszanie zażaleń do NHS od 1 kwietnia 2011

Zgłaszanie zażaleń do NHS od 1 kwietnia 2011 Poprawiamy relacje Zgłaszanie zażaleń do NHS od 1 kwietnia 2011 NHS (Państwowa Służba Zdrowia) w Walii dąży do zapewnienia pacjentom jak najlepszej opieki medycznej. Dlatego bardzo istotne jest przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Estimation and planing Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Story points Story points C D B A E Story points C D 100 B A E Story points C D 2 x 100 100 B A E Story points C D 2 x 100 100

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim 10 Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim Jak je poprawić? Zajrzyj do środka! www.madebybeata..com Witaj! Ucząc się angielskiego trudno na samym początku było mi zauważyć, że popełniłam

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : 55 mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci

UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : 55 mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci IP/8/899 Bruksela, dnia 9 grudnia 8 r. UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci Od dnia stycznia 9 r. UE będzie miała nowy program Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Please don't bring this up! I usually wake up very early.

Please don't bring this up! I usually wake up very early. 15 najważniejszych ANGIELSKICH PHRASAL VERBS I usually wake up very early. Please don't bring this up! Phrasal verbs - co to takiego? Zdecydowanie najtrudniejszą z punktu widzenia wielu uczących się grupą

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna w Zjednoczonym Królestwie jest bezpłatna i zapewnia ją National Health Service (państwowa służba zdrowia)

Opieka zdrowotna w Zjednoczonym Królestwie jest bezpłatna i zapewnia ją National Health Service (państwowa służba zdrowia) Devon Strategic Partnership Zdrowie Health Opieka zdrowotna w Zjednoczonym Królestwie jest bezpłatna i zapewnia ją National Health Service (państwowa służba zdrowia) Healthcare is provided free of charge

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Your health, your rights The Charter of Patient Rights and Responsibilities Everyone who uses the NHS in Scotland has rights and responsibilities

Your health, your rights The Charter of Patient Rights and Responsibilities Everyone who uses the NHS in Scotland has rights and responsibilities English Your health, your rights The Charter of Patient Rights and Responsibilities Everyone who uses the NHS in Scotland has rights and responsibilities Język polski - Polish Twoje zdrowie, Twoje prawa

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Polish. Jak mogę uzyskać pomoc medyczną w Londynie?

Polish. Jak mogę uzyskać pomoc medyczną w Londynie? Jak mogę uzyskać pomoc medyczną w Londynie? Co oznacza skrót GP? Aby uzyskać pomoc medyczną w Londynie, należy zarejestrować się w lokalnej przychodni rodzinnej, w której pracuje lokalny lekarz rodzinny

Bardziej szczegółowo

Lekarz pierwszego kontaktu, pielęgniarki środowiskowe i szkolna opieka zdrowotna - przewodnik

Lekarz pierwszego kontaktu, pielęgniarki środowiskowe i szkolna opieka zdrowotna - przewodnik Ten przewodnik odpowiada na pytania, które możesz mieć odnośnie lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarek środowiskowych i szkolnej opieki zdrowotnej w rejonie Grampian Polish - Polski Lekarz pierwszego

Bardziej szczegółowo

Understanding English at the Pharmacist Jak porozumieć się po angielsku z farmaceutą

Understanding English at the Pharmacist Jak porozumieć się po angielsku z farmaceutą Understanding English at the Pharmacist Jak porozumieć się po angielsku z farmaceutą Contents Zawartość 2-4 Your pharmacy Lokalna apteka 5 Pharmacists and Pharmacy Staff Farmaceuta i personel apteki 6-9

Bardziej szczegółowo

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland FORMULARZ DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY MAJĄ 18 LAT I WIĘCEJ. W przypadku egzaminu Cambridge English: Ket należy

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1.

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1. Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-29 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW 1. Kontynuuj XT006_ PROXY RESPONDENT'S SEX 1. Mężczyzna 2. Kobieta XT002_ RELATIONSHIP TO THE DECEASED IF XT002_

Bardziej szczegółowo

If students use a Form LM test, they MUST use an answer document marked FORM LM.

If students use a Form LM test, they MUST use an answer document marked FORM LM. If students use a Form LM test, they MUST use an answer document marked FORM LM. Make sure that all desks are cleared and that each student has two soft-lead (No. 2) pencils with erasers. Teraz rozdam

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

W związku z wprowadzeniem nowego system do Państwa szkoły, firma Kuchnia z Klasą ustaliła nowy cennik. Proszę zwrócić uwagę na obniżki cen!

W związku z wprowadzeniem nowego system do Państwa szkoły, firma Kuchnia z Klasą ustaliła nowy cennik. Proszę zwrócić uwagę na obniżki cen! Szanowni Rodzice, ikuchnia jest wirtualną platformą, dzięki której można zamówić posiłki i zapłacić za nie online. Serwis utrzymany jest w duchu prostoty i przejrzystości, jednak, jeśli mają Państwo jakiekolwiek

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji W usłudze Neostrada TP czy Net24 (Netia) router otrzymuje jeden publiczny adres IP, który zapewnia globalną osiągalność routera z dowolnego miejsca w Internecie. Niestety adres ten ulega losowej wymianie

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA. Rok Szkolny 2016/2017

LISTA KONTROLNA. Rok Szkolny 2016/2017 LISTA KONTROLNA Rok Szkolny 2016/2017 Nazwisko Rodziny: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY INFORMACJE MEDYCZNE ZGODA NA PUBLIKACJĘ ZDJĘĆ / 10 GODZIN SPOŁECZNYCH REGULAMIN SZKOŁY DANE OSOBOWE UCZNIA PROSZĘ PRZEKAZAĆ

Bardziej szczegółowo

Leczenie drobnych dolegliwości w Twojej aptece NHS Minor Ailment Service

Leczenie drobnych dolegliwości w Twojej aptece NHS Minor Ailment Service Leczenie drobnych dolegliwości w Twojej aptece NHS Minor Ailment Service PORADY Usługa dla osób zwolnionych od opłat za leki wydawane na receptę. Wszyscy konsumenci są dla nas ważni Broszura opracowana

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 HemoRec in Poland Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 Institute of Biostatistics and Analyses. Masaryk University. Brno Participating

Bardziej szczegółowo

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO 1 2 When you plug in or unplug the cable, be sure to insert pressing the hook of the connection cable. If you want to input the program to your robot, you should first connect the Card reader with the

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka English Challenge: 13 Days With Real-Life English Agnieszka Biały Kamil Kondziołka www.jezykipodroze.pl WYZWANIE: 13 dni z PRAKTYCZNYM Angielskim - Tego Nie Było w Szkole! Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 Twój kolega/twoja koleżanka chce dowiedzieć się czegoś o Twojej klasie. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Liczba uczniów w klasie Atmosfera

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS).

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Department of Immigration and Citizenship ustala, które wnioski wizowe wymagają

Bardziej szczegółowo

Znamy się na dzieciach. i rozumiemy rodziców

Znamy się na dzieciach. i rozumiemy rodziców Znamy się na dzieciach i rozumiemy rodziców Jesteś ekspertem w sprawach dotyczących Twojego dziecka Jesteśmy specjalistami w dziedzinie zdrowia dziecka Zostać rodzicem to ogromne i niesamowite przeżycie.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading)

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) ROGER sp.j. Gościszewo 59 82-416 Gościszewo Poland tel. 055 2720132 fax 055 2720133 www.roger.pl

Bardziej szczegółowo

National Insurance contributions. We need some more information (potrzebujemy pewnych dodatkowych informacji) Inland Revenue

National Insurance contributions. We need some more information (potrzebujemy pewnych dodatkowych informacji) Inland Revenue Inland Revenue National Insurance contributions Centre for Non-Residents Room BP1301 Benton Park View Newcastle Upon Tyne NE98 1ZZ United Kingdom Phone: +44 (0) 191 22- Fax: +44 (0) 191 22- Textphone:

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich;

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Questions of foreigners visiting The Szołaysky House (The Szołayski House, a Branch of MNK situated in the City Center close to the Main Square

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Procedura check in dla gościa z rezerwacją Uprzejme powitanie gości Witam Serdecznie w naszym hotelu Welcome to our Hotel. Welcome at X Hotel Dzień dobry Good morning. Zapytanie o rezerwację lub w czym

Bardziej szczegółowo

F+H GCSE POLISH 8688/SF+SH. Paper 2 Speaking (Foundation and Higher) Specimen 2019 SPECIMEN MATERIAL

F+H GCSE POLISH 8688/SF+SH. Paper 2 Speaking (Foundation and Higher) Specimen 2019 SPECIMEN MATERIAL SPECIMEN MATERIAL GCSE POLISH Paper 2 Speaking (Foundation and Higher) F+H Specimen 2019 Teacher s Booklet To be conducted by the teacher-examiner Time allowed: 7-9 minutes at Foundation (+12 minutes supervised

Bardziej szczegółowo

Przydatne dane kontaktowe

Przydatne dane kontaktowe Przydatne dane kontaktowe Ogólnokrajowe Allergy UK (alergie) 01322 619 898 www.allergyuk.org Association of Breastfeeding Mothers (karmienie piersią) 0300 330 5453 9:30 22:30 www.abm.me.uk Asthma UK (astma)

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo