Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Ł ń ń ź Ą

2 Ź Ó Ą Ł ń

3 LP Parametr lub warunek J. Kontrolery 4. Interfejsy 5. Poziomy RAID 6. Wspierane dyski Minimalne wymagania rozwlzan a. Macirz musi umoliwia zainstalowanie maksymalni 12Odyskw w pojedynczym rozwizaniu Macierz powinna posiada mozliwopźniejszejrozbudowy vyczrie poprzezzakup elementw sprztowych. oferowana macietz musi zawiera 15 dyskw SAS '' o prdkoci obr. l0 000 obr/min o pojemnoci900gb kużdyoraz 5 dyskw NLSAS 3.5'' o prdkociobr. 7f00 obrlmin o pojemnoci 3TB kady, System musi posiada 2 kontrolery pracujce w ukadzie nadmiarowym typu activeactive' z minimum 2GB pamici podrcznejkażdy, W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamici muszby zabezpieczone metod trwaegozapisu na dysk lub rwnowany noniknie wymagaj4cy stosowania zasilania zewrltrmego lub bateryjnego. Kontro ery musz posiada moliwoich wymiany bez koniecznociwyqczania zasi ania ca,egourzqdzenia. Macierz powinna pozwa ana wymian kontrolera RAID bez utraty danych zapisanych na dyskach nawet w przypadku konfiguracji zjednym kontrolerem RAID, W ukadzie zza:nsta owanymi dwoma kontrolerami RAID zawartocipamici podrcznej obydwu kontrolerw musi by identycznatzw. cach mirror. KuŻdy z kontrolerw RAID powinien posiada dedykowany min. 1 interfejs RJ-45 Ethernet obsfugujcy poczeniaz prdkociami: l000mb/s, l00mb/s, lomb/s - dla zdalnei komunikacii z oprogramowaniem zarzadzaiacym i konfisuracvinvm macierzv, oferowana macirz musi mie minimum 2 porry FC 8Gb/s do doczeniaserwerw bezporedniolub do doczeniado sici SAN wyprowadzone nakażdy kontroler RAID. Macirz musi umoliwia zmian protokofu transmisji danych obsugiwanegoprzez każdy z kontrolerw RAID macierzy na zittny z podanego zakresu: FC 8Gb/s, FC 16 Gb/s, 1Gb/siSCSI, logb/s iscsi, 1OGb/sFCoE,6Gb/s SAS 2.0 Rozbudowa portw j.w' nie moze wymaga zmiany modelu kontrolerw RAID w oferowanym r ozw i4zaniu, w przypadku konieczno 1icencj onowania tej funkcjonalnoci macierz ma by dostarczona z a <tywn4licencj na instalacj i obsfug kadego z wymienionych protokow transmisji danych. Interfejsy wspierane w rozwizaniu nie mog by wykorzystywane do innych pomocniczych rodzajw transmisji danychjak zarzqdzatie, konfiguracja zasobw macierzy. Zamawiajcy nie dopuszcza w tym wymaganiu zwielokrotniania interfejsw FC poprzez stosowani zewntrmych urzdzefi aktywnych FC lub zarzdzanychprzez inne niz wbudowane w macierzy oprogramowanie kodowe Macierz musi zapewnia poziom zabezpieczenia danych na dyskach definiowany poziomamiraid: 0, I,l+0, 5,5+0,6 oferowana macirz musi wspiera dyski:. dyski technologii SAS 2.0 (6Gb/s),wspierajceoperacjehot-plug,o pojemnociach min. 300GB i prdkociobrotowej obrotw na minut, - dyski NL-SAS (Nearline SAS) z interfejsemsas 2.0 6Gb/s' wgpierajceoperacje hot-plug' o pojemnociach min. 1TB i prdkociobrotowej 7200 obrotw na minut, - dyski elktroniczne SSD wykonane w technologii hot-plug o pojemnociach min. l00gb - macirz musi zapewnia obsługmin' 32 szt. dyskw SSD w cąm rozwizaniu, - interfejsy obsugiwanych dyskw musz by wyposaone w min. 2 por$ SAS 2.0 6Gb/s, umozliwiajce prac w reimie full-duplex (ednoczesn transmisj danych przezdwapo) Macirz musi wspieramieszankonfiguracjdyskw SAS' NearLine.SAS i SSD w obrbie kadego pojedynczego moduu obudowy pozwalajcego na instalacje dyskw' Macierz musi wspiera dla min jednej z obsugiwanych technologii.dyskowych mechanizm automatycznej przedawaryjnej migracji zapisw i skadowanych danych na dysk zapasowy. Macierz musi wspiera technologi enrgooszczdnetypu Drive Spin Down lub wyczanie dyskw nieaktywnych w bie rcmym i automa cznym z wykorzystaniem mechanizmu typu 'time scheduler' czyli w zadanym illub powtarzalnym oknie czasowym. Macirz musi umozliwia definiowanie i obsugdyskw zapasowych tzw. hot-spare w trybach: - hot-spare dedykowany d a zabemiczenia tylko wybranei grupv dvskowei RAID

4 Ź ń

5 Licencie na odrogramor anre LP Element Nazwa I Licencje na sefwerowe systemy operacyjne - 5 szt. 2. Licencje dostpowe szt. oprogramowanie Microsoft Windows Srver 2012 Standard w polskiej wersji jzykowej lub oprogramowanie rwnowane w peni kompatybilne z ww. oprogramowaniem w zakresie funkcjonalnocikatalogu Active Directory, zakresu zarzdzania uytkownikami, moliwoci uruchomienia serwerw: www wspierajcego strony wykorzystujce jzyk asp i.net, DNS z moliwoci automatycznego aktualizowania adresw IP stacji roboczych' kompatybilnego z RADIUS' udostpnianiaplikw w sieci LAN dla oprogramowaniaklienckiego opartego na platformie Windows przy wykorzystaniu zaawansowanych schematw uprawnień, systemu replikacji plikw przechowywanych na udostpnionych udziatach pomidzy serwerami, mozliwoci uruchomienia cenffum cefikacji zintegrowanego z katalogiem Active Directory wraz z mo iwociamidostosowywania szablonw cefikatw i wykorzystaniem infrastruktury PKI do ogowania si na stacje robocze, mozliwociami zarzdzania konfiguracj stacji roboczych opartych na platformie Windows w zakresie ich konfiguracji i uwierzytelniania. Dostarczone licencje wraz z nonikamidla kadej licencji osobno. W przypadku dostarczenia oprogramowania rwnow angona\ezy zapewni odpowiednie szkolenia dla administratorw z zabesu obsusi i eksploatacjitego oprogramowania. Licencje dostpowe waciwedla zaofrowanego oprogramowania serwerowgo,jak wyzej - (Device CAL), ktre maj prawo do jednoczesnego czeniasi z tym oprogramowaniem. J. A Licencjena oprogramowanie serwerowedo obsfugiwińualizacji *1sf. Licencje na oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa- l sn. oprogramowanie VMwar Essentials Kitwrazz prawm do aktualizacji tego oprogramowania w okresie minimum I roku od daty jego zakupu do najnowszych wersji oprogramowania' gdy taka wersja Zostani opublikowana ub oprogramowanie rwnowane dajce prawo do jego instalacji na minimum 3 serwerach flzycnlych, obsugujceco najmniej 2 wielordzeniowe procsory flzyczne na kadym Serwerze' bez ograniczenna liczb rdzeni, umozliwiajqce przypisanie co najmniej 8 procesorw do kaidej maszyny wirtua nej wykreowanej w tym oprogramowaniu w miar dostpnych zasobw serwera ftzycmego, z moliwociobsfugi nielimitowanej ilocimaszyn wirtua nych,umoliwiajcebezporednie podczenieurzdzenia serwera ftzycznego do wykreowanej maszyny wirtualnej' tak aby tamaszyna sterowaaurzdzeniem w sposb wyczny i bezporednioza porednictwemwaciwychsterownikw dla ww. urzqdzeua. oprogramowanie rwnowaine musi zapewnia podobn wydajno pracy wykreowanych na nim maszyn wirtualnych. oprogramowanie rwnowane musi zapewnia wsparcie dla systemw operacyjnych Windows, Linux. W przypadku dostarczenia oprogramowania rwnow aimego naie zapewni odpowiednie szkolenia dla administratorw z zahesu obsusi i eksploatacji tego oprogramowania. Oprogramowanie Veeam Backup Essentials Enterprise wraz z prawem do aktualizacji tego oprogramowania w okresie minimum 1 roku od daty jego zakupu do najnowszych wersji oprogramowania, gdy taka wersja zostanie opublikowana, licencja na jeden serwer dwuprocesorowy lub oprogramowanie rwnowazneumozliwiajqce: - tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych VMware i Hyper-V przy uciu obrazw,. automatycznetestowanie i weryfikacj każdej kopii zapasowej,. odzyskanie caejmaszyny wirtualnej na pierwotnym lub innym hocie,. przywracanie usugprzez uruchomienie maszyny wirtualnej bezporednioz pliku kopii zapasowejw pamici masowej, - odzyskiwanie poszczeglnych plikw maszyny wirtualnej, - wgld w kopie zapasowe programw Microsoft Exchange 2010 i2013 tla potrzeby elektronicznego poszukiwania informacji (e-discovery) i odzyskiwania poszczeglnych elementw Exchange (wiadomoci , notatek, kontaktw, obiektw itp), przywracanie elementw do pierwotnej skrzynki pocztowej, - przywracanie plikw gocii maszyn wirtualnych jednym k ikniciem. - Wbudowana deduplikacj a zmniejszajca ilomiejsca w pamici masowej polrzebn na kopie zapasowe i ograniczajca ruch w

6 ź ń ń ń

Novell Sp. z o.o. ul. Postępu 21 Tel. +48 22 537 5000 02-676 Warszawa Fax +48 22 537 5099 www.novell.pl. Zapytanie ofertowe

Novell Sp. z o.o. ul. Postępu 21 Tel. +48 22 537 5000 02-676 Warszawa Fax +48 22 537 5099 www.novell.pl. Zapytanie ofertowe Warszawa, 13 grudnia 2013 Zapytanie ofertowe W wyniku otrzymanego dofinansowania w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej, Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne parametry techniczne

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne parametry techniczne SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Realizowany projekt polegał będzie na: optymalizacji procesów biznesowych, poprzez integrację systemu informatycznego firmy ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. z systemami firm

Bardziej szczegółowo

PAKIET D. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:...

PAKIET D. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... PAKIET D 1. Serwer typu RACK 2 szt. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... LP Parametr lub Minimalne wymagania warunek 1 Obudowa -Typu Rack, wysokość 1U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ PARAMETRY SPRZĘTU Miejsca dostawy, montażu, uruchomienia wdrożenia poszczególnych Zadań: a) Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

Część III Dostawa serwerów i macierzy (klaster wirtualizacji), biblioteki taśmowej LTO, przełącznika KVM,

Część III Dostawa serwerów i macierzy (klaster wirtualizacji), biblioteki taśmowej LTO, przełącznika KVM, Część III Dostawa serwerów i macierzy (klaster wirtualizacji), biblioteki taśmowej LTO, przełącznika KVM, szafy RACK 42U z wyposażeniem, zasilacza UPS. Część III obejmuje zakup i dostawę do Ośrodka Dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SZAFA SERWEROWA Z WYPOSAŻENIEM

SZAFA SERWEROWA Z WYPOSAŻENIEM Nr postępowania: DZP.272-28/13 Zał. nr 2 do SIWZ/Zał. nr 2 do umowy Nazwa parametru Szafa RACK Zasilacze awaryjne UPS Przełącznik KVM Konsola LCD SZAFA SERWEROWA Z WYPOSAŻENIEM minimalne SZAFA SERWEROWA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2120B-103/ES/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ PARAMETRY SPRZĘTU Miejsca dostawy, montażu, uruchomienia wdrożenia poszczególnych Zadań: a) Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego, akcesoriów komputerowych, serwerów, oprogramowania oraz licencji 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składnia ofert

Zaproszenie do składnia ofert Gdańsk, dnia 30.05.2014r. Zaproszenie do składnia ofert Na realizację zamkniętego serwisu informatycznego, w tym zaprojektowanie, zainstalowanie, uruchomienie i wdrożenie do użytkowania w pełni skonfigurowanego

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i peryferyjnego ( między innymi serwery, stacje robocze, drukarki, sprzęt sieciowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

3) Oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub ze sprzedaży,

3) Oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub ze sprzedaży, Załącznik nr 1b do SIWZ - zmieniony SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 2 Przedmiot zamówienia: Dostawa i instalacja wyposażenia budynku LCK w Lublinie jak poniżej: I. Serwery, macierz dyskowa,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/52/2015 Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest modernizacja posiadanego systemu kopii zapasowej. 1: Dostawa serwera dyskowego o następujących parametrach minimalnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Specyfikacja 1.1 Serwer Łącznie 2 szt. Oferowany model... Producent... LP. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1 Obudowa Typ procesora

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni:

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: 1. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA SPRZĘTU,OPROGRAMOWANIA ORAZ LICENCJI W RAMACH ROZBUDOWY WARSTWY SPRZĘTOWEJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

TAK TAK TAK TAK TAK TAK. - minimum jeden slot x16 generacji 3 o prędkości x16 pełnej długości i wysokości

TAK TAK TAK TAK TAK TAK. - minimum jeden slot x16 generacji 3 o prędkości x16 pełnej długości i wysokości Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1. Serwer wirtualizacyjny np. Dell R720 Wymóg Oferowane Cena Obudowa: typu Rack o wysokości maksymalnie 2U z możliwością instalacji minimum 16 dysków 2.5" Hot Plug

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Okręgowy w Gliwicach ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Okręgowy w Gliwicach ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice ZAMAWIAJĄCY: Sąd Okręgowy w Gliwicach ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ================================================================ Zakup sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel/ 32 74 38 401 faks 32 25 19 745 www.kzkgop.com.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. SYSTEM PRZECHOWYWANIA I ACHIWIZACJI DANYCH (SPiAD)

Opis przedmiotu zamówienia. SYSTEM PRZECHOWYWANIA I ACHIWIZACJI DANYCH (SPiAD) ZP/UR/34/2015 Załącznik nr nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia SYSTEM PRZECHOWYWANIA I ACHIWIZACJI DANYCH (SPiAD) 1.Cel projektu Celem jest zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Przechowywania i Archiwizacji

Bardziej szczegółowo

1. Specyfikacja techniczna serwerów dla systemu wirtualizacji - 3 szt. Załącznik nr 2 do SIWZ

1. Specyfikacja techniczna serwerów dla systemu wirtualizacji - 3 szt. Załącznik nr 2 do SIWZ 1. Specyfikacja techniczna serwerów dla systemu wirtualizacji - 3 szt. Załącznik nr 2 do SIWZ Nazwa producenta:... Typ produktu, model: Lp. Komponent Wymagania funkcjonalno-techniczne (minimalne) Parametry

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/50/2013 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego pn. Zakup fabrycznie nowych serwerów, macierzy, switchy,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo