Otwartość, mobilność i umiędzynarodowienie uczelni a konkurencyjność szkolnictwa wyższego w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Otwartość, mobilność i umiędzynarodowienie uczelni a konkurencyjność szkolnictwa wyższego w Polsce"

Transkrypt

1 Otwartość, mobilność i umiędzynarodowienie uczelni a konkurencyjność szkolnictwa wyższego w Polsce 17 grudnia 2013 Tomasz Perkowski Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

2 Gdzie jesteśmy liczba studentów

3 Zmiany w systemie edukacji wyższej III stopień studia doktoranckie dofinansowywane publicznie w wybranych obszarach. Twórcy wiedzy Możliwość bezpośredniego przejścia II stopień studia magisterskie finansowane w znaczącej części indywidualnie. Specjaliści I stopień studia licencjackie możliwość finansowania ze źródeł publicznych. Użytkownicy wiedzy

4 Zmiany w systemie edukacji wyższej III stopień studia doktoranckie dofinansowywane publicznie w wybranych obszarach. Praca badawcza Możliwość bezpośredniego przejścia II stopień studia magisterskie finansowane w znaczącej części indywidualnie. Specjalistyczna wiedza, praktyczne umiejętności, podstawy samodzielnej pracy naukowej. I stopień studia licencjackie możliwość finansowania ze źródeł publicznych. Duża swoboda w kształtowaniu własnej ścieżki edukacyjnej, umiejętność pracy zespołowej, sprawne wyszukiwanie i analizowanie danych, samodzielność myślenia, gotowość do dalszego rozwoju.

5 Korzyści ze zmiany Szybsze wejście absolwentów na rynek pracy dłuższy okres składkowy skorelowany ze stopniowym podnoszeniem wieku emerytalnego, prowadzący do zwiększenia stopy zastąpienia. Poprawa relacji osób pracujących do niepracujących. Niższa marnotrawność systemu, przy poprawie jego jakości (świadomy wybór +zwiększenie nakładów edukacyjnych na jednego studiującego). Zmniejszenie liczby studentów, bez zmniejszania liczby osób zdobywających wyższe wykształcenie. Mniejsza liczba studentów przypadających na wykładowcę akademickiego. Możliwość pozyskania środków na projakościowe zmiany systemu oraz prowadzenie aktywniejszej polityki edukacyjnej i społecznej (stypendia za wyniki, stypendia dla osób z rodzin wielodzietnych, wsparcie strategicznych kierunków edukacji opłaty za wybrany kierunek studiów nieskorelowane z kosztami ich prowadzenia, kredyty studenckie). Lepsze dopasowanie do rynku pracy czas na edukację ad hoc. Rozwój long-life learning. Wcześniejsza decyzja o założeniu rodziny. Obniżenie kosztów społecznych mniejsze obciążenia dla studiujących i ich rodzin. Stan obecny Stan pożądany Zwrot z inwestycji II stopień I stopień II stopień I stopień Czas

6 Warunki zmiany Nakłady na edukacje wyższą stabilne/rosnące w stosunku do PKB Aktywna polityka edukacyjna parametryzacja dydaktyczna wydziałów, w przyszłości kierunków studiów (niezależnie od statusu podmiotu prowadzącego). osiągnięcia naukowe lub komercyjne (zawodowe) kadry osiągnięcia naukowe lub zawodowe absolwentów baza, współpraca międzynarodowa, kursy w języku angielskim, udział słuchaczy i wykładowców z zagranicy itd. Kategoria C brak dofinansowania publicznego (co najmniej 50% podmiotów). Kategoria B dofinansowanie ze środków publicznych tylko studiów I stopnia. Kategoria A pełne dofinansowanie studiów I stopnia, możliwość częściowego dofinansowania studiów II stopnia, finansowanie studiów III stopnia. Specjalna dotacja projakościowa (nie więcej niż 25% podmiotów).

7 Warunki zmiany Otwarcie się uczelni możliwość kształtowania ścieżki dydaktycznej przez studenta. Bon edukacyjny dofinansowanie publiczne niezależne od danych historycznych. Przykład : Student otrzymuje na początku roku 500 punktów do zrealizowania na dowolnym Wydziale dowolnej uczelni. 500 punktów (bezpłatne na I stopniu, płatne na II stopniu, istnieje możliwość dokupienia punktów) Podstawy chemii fizycznej Mikrozarządzanie Kultura Mezopotamii Kat. Wydziału A Kat. Wydziału C Kat. Wydziału B Koszt kursu: 100 punktów Koszt kursu: 50 punktów Koszt kursu 40 Koszt dla studenta: 10 punktów Koszt dla studenta: opłata indywidualna Koszt dla studenta: 40 punktów System punktów płatnościowych musi być skorelowany z systemem punktów ECTS (początkowe 500 punktów płatnościowych wystarczy do realizacji wybranej ścieżki edukacyjnej, pod warunkiem wyboru odpowiedniej części zajęć na Wydziale Kat. A).

8 Warunki zmiany Wprowadzenie systemu kredytów studenckich oraz systemu wsparcia (np. dla studentów z rodzin wielodzietnych). Stworzenie systemu wsparcia dla absolwentów tworzących własne firmy innowacyjne. Bon na doszkalanie zawodowe absolwentów współfinansowany przez pracodawcę. Rozwój studiów/kursów podyplomowych uzupełniających. Działania promujące polski system edukacji zagranicą. Systemowe wsparcie dla katedr studiów polskich (tworzenie funduszy żelaznych), pod warunkiem ich współpracy z uczelnią krajową. Sprawny system monitorowania jakości edukacji. Zmiany zasad funkcjonowania uczelni wyższych.

9 Zmiany zasad funkcjonowania uczelni wyższych Model pull- Rozwiązanie pilotażowe Model push Powołanie jednostki wspólnej pomiędzy co najmniej dwoma polskimi uniwersytetami i jednostką PAN (kat. A+). Zmiana systemowa wymagająca kompleksowych rozwiązań legislacyjnych

10 Rozwiązanie pilotażowe Uniwersytet Centralnej Europy (polski Caltech) Wybór jednostek w wyniku otwartego konkursu. Ustanowienie UCE na mocy ustawy. Osobowość prawna jednostki wspólnej preferowana fundacja Finansowanie w ramach POWERa (co najmniej mln PLN na pierwsze 5 lat) + dotacja dydaktyczna. Stworzenie zalążka kapitału żelaznego. Granty badawcze. Za funkcjonowanie UCE odpowiada Kanclerz wybrany przez Radę Powierniczą. Rada Powiernicza przedstawiciele otoczenia Uniwersytetu, reprezentanci partnera zagranicznego, reprezentanci instytucji partnerskich (nie więcej niż 1/3). Współpraca z zagranicznym uniwersytetem. Wspólny dyplom. Do studentów II i III stopnia (Caltech ~ 2100). Studia bezpłatne dla większości. Stypendia dla najlepszych. Zatrudnienie kontraktowe kadra dydaktyczna - 1/3 ze współpracujących jednostek, 1/3 pozyskana w otwartych konkursach, 1/3 visiting professors (w tym przedstawiciele I, II i III Sektora). Tenure tylko po objęciu katedry. Pozycje dydaktyczne (mniejszość) i badawcze. Kadra akademicka/studenci= 1: 6-8 (Caltech 1: 4 studentów II stopnia). Brak pensum, konkurencyjne wynagrodzenie. Coroczna ocena. Zajęcia wyłącznie w językach obcych. Stypendia dla obcokrajowców. I rok na campusie. Wykorzystanie infrastruktury partnerów (odpłatne). Trzy szkoły w ramach Uniwersytetu Nauk ścisłych i technicznych, Nauk biologicznych, Nauk humanistycznych, społecznych i projektowania (sztuk pięknych) (Caltech 6). Studia interdziedzinowe. Ścisła współpraca z otoczeniem. Jasno wyznaczone kryteria ewaluacji kadry i kanclerza. Sprawna administracja.

11 Zmiana systemowa W I etapie wsparcie zmian projakościowych na uczelniach Przeprowadzenie konkursu dla szkół wyższych bądź konsorcjów szkół wyższych na przygotowanie kompleksowego planu zmian, mających na celu: -Podniesienie jakości dydaktyki (podniesienie jakości badań, wprowadzenie visiting lecturers, zewnętrzna, jakościowa ocena curriculów, zwiększenie liczby zajęć laboratoryjnych, polepszenie kontaktu z kadrą dydaktyczną, szkolenia dla pracowników dydaktycznych). -Zmiany administracyjne (zwiększenie zatrudnienia, szkolenia dla administracji, wprowadzenie dwujęzyczności, outsorcing, wsparcie naukowców w pozyskiwaniu i rozliczaniu projektów, outplacement - odprawy). -Umiędzynarodowienie (wprowadzenie języka angielskiego jako wykładowego, pozyskanie zagranicznej kadry, promocja zagraniczna, zachęty dla studentów zagranicznych, wsparcie dla studentów w ramach Erasmusa). -Wymianę kadry (zatrudnianie nowych osób niepowiązane z pensum, system wsparcia dla osób odchodzących na wcześniejszą emeryturę, mobilność kadry w tym międzysektorowa) -Zmianę struktury (powołanie rad powierniczych, otwarty wybór kanclerza, zmiana statutów, tworzenie funduszy żelaznych) -Wewnętrzne i zewnętrzne otwarcie uczelni (powołanie studiów międzywydziałowych i międzyuczelnianych, wspólne projekty edukacyjne z jednostkami zagranicznymi, współpraca z jednostkami PAN, mobilność studentów) -Polepszenie współpracy z otoczeniem (systemy wsparcia dla komercjalizacji, tworzenia spin-offów, zakładania firm przez absolwentów, aktywne pozyskiwanie 1% CIT, wspólne programy studiów z biznesem, międzynarodowe praktyki studenckie) Finansowanie: POWER, POIG Nie więcej niż 2-3 znaczące granty (do 100 mln złotych).

12 Zmiana systemowa W II etapie zintegrowana zmiana legislacyjna Zmiana struktury studentów studiów wyższych położenie nacisku na I stopień studiów wprowadzenie powszechnej odpłatności za studia II stopnia. Wprowadzenie oceny jakości dydaktycznej. Oddzielenie ścieżki edukacyjnej od struktury uczelni (międzywydziałowość studiów). Finansowanie idące za studentem. Dostępność finansowania publicznego dla wszystkich szkół wyższych, niezależnie od ich statusu prawnego, pod warunkiem spełnienia kryteriów jakościowych. Zmiana statusu publicznych uczelni wyższych przekształcenie ich w podmioty prawa prywatnego (fundacje) model fiński. Konsolidacja uczelni. Większa samodzielność, większa, jasno zdefiniowana odpowiedzialność. Majątek uczelni przekazany fundacjom. Wsparcie dla pozyskiwania środków prywatnych (lewarowanie pozyskanego finansowania prywatnego ze środków publicznych).

13 Proponowana sekwencja zmian Powołanie Uniwersytetu Centralnej Europy. Wsparcie projakościowych zmian funkcjonowania wybranych szkół wyższych. Wprowadzenie odpłatności za studia II stopnia. Zmiana zasad finansowania szkolnictwa wyższego parametryzacja dydaktyczna. Zmiana struktury szkół wyższych finlandyzacja.

14 Dziękuję za uwagę.

PAKT DLA NAUKI PAKT DLA NAUKI

PAKT DLA NAUKI PAKT DLA NAUKI PAKT DLA NAUKI 1 czyli jak nauka może służyć społeczeństwu Obywatelski projekt zmian w nauce i szkolnictwie wyższym w Polsce Opr acowanie zbiorowe pod redakcją Anny Muszewskiej, Łuk asza Niesiołowskiego-Spanò,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Łódź, styczeń 2015 Wstęp Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 95/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie strategii zarządzania jakością kształcenia

UCHWAŁA Nr 95/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie strategii zarządzania jakością kształcenia UCHWAŁA Nr 95/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie strategii zarządzania jakością kształcenia Na podstawie 15 ust. 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, w związku

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 18.05.2013. Załącznik do Uchwały Nr 22 Rady WBiA z dnia 29 maja 2013 r.

Szczecin, 18.05.2013. Załącznik do Uchwały Nr 22 Rady WBiA z dnia 29 maja 2013 r. Szczecin, 18.05.2013 Załącznik do Uchwały Nr 22 Rady WBiA z dnia 29 maja 2013 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Misja... 2 3. Proces tworzenia STRATEGII WYDZIAŁU ARCHITEKTURY i BUDOWNICTWA na lata 2013-2020....

Bardziej szczegółowo

Cele operacyjne i ich realizacja

Cele operacyjne i ich realizacja Cele operacyjne i ich realizacja Obszar A NAUKA Cel strategiczny pierwszy Cel strategiczny Cele operacyjne Działania Czas realizacji Odpowiedzialność Mierniki A.1. Ugruntowanie wysokiej pozycji UMK wśród

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020 Strategia przyjęta przez Radę Wydziału Nauk o Zdrowiu /Uchwała nr 318/2012/2013 z dnia 15 stycznia 2013r./ Bielsko-Biała 2013 1 Spis treści 1.UWAGI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 0 SPIS TREŚCI: I. Wstęp. Charakter i cele programu str. 2 II. Diagnoza stanu obecnego. Istniejące bariery w rozwoju umiędzynarodowienia str. 6 III. Kierunki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU FILOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA LATA 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU FILOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA LATA 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU FILOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA LATA 2013-2020 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MISJA WYDZIAŁU 4 3. WIZJA WYDZIAŁU 5 4. CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE 6

Bardziej szczegółowo

Załącznik I.1.1b Misja Uczelni - Uchwała nr 56 Senatu UWM z dnia 26 X 2012 roku.

Załącznik I.1.1b Misja Uczelni - Uchwała nr 56 Senatu UWM z dnia 26 X 2012 roku. Załącznik I.1.1b Misja Uczelni - Uchwała nr 56 Senatu UWM z dnia 26 X 2012 roku. U C H W A Ł A Nr 56 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku drugi wariant

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku drugi wariant Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 roku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka Komisja Europejska EURYDICE Zarządzanie szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘĆ KLUCZOWYCH STRATEGII. 1. Konsolidacja Iberoamerykańskiej Przestrzeni Wiedzy (z hiszp. EIC)

DZIESIĘĆ KLUCZOWYCH STRATEGII. 1. Konsolidacja Iberoamerykańskiej Przestrzeni Wiedzy (z hiszp. EIC) DZIESIĘĆ KLUCZOWYCH STRATEGII 1. Konsolidacja Iberoamerykańskiej Przestrzeni Wiedzy (z hiszp. EIC) W ostatnich latach wprowadzono i wspierano inicjatywy istotne z perspektywy tworzenia EIC, jednak ich

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ dokonanej w dniach 24-26 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA NA STULECIE UCZELNI

STRATEGIA NA STULECIE UCZELNI Załącznik do Uchwały Nr 4 Senatu Akademickiego PP z dnia 5 grudnia 200 r. STRATEGIA NA STULEIE UZELNI Strategia rozwoju POLITEHNIKI POZNAŃSKIEJ do roku 2020. Wstęp 2. Misja i wizja. Strategia i cele strategiczne

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. na lata 2013 2020

Strategia rozwoju. na lata 2013 2020 Strategia rozwoju Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki na lata 2013 2020 Autorzy: Jolanta Baranowska Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur Michał Dolata Paweł Gutowski Andrzej Jardzioch Małgorzata

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju na lata 2012-2020

Strategia rozwoju na lata 2012-2020 Bielsko-Biała 2012 Strategia rozwoju na lata 2012-2020 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Strategia przyjęta przez Senat w dniu 18-12-2012 r. 1 Spis treści 1. UWAGI METODYCZNE... 3 2. GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Załącznik do uchwały nr 5/2014 Senatu Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi STRATEGIA ROZWOJU SALEZJAŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjna Uczelnia - innowacyjni i otwarci Liderzy biznesu

Konkurencyjna Uczelnia - innowacyjni i otwarci Liderzy biznesu Konkurencyjna Uczelnia - innowacyjni i otwarci Liderzy biznesu Program wyborczy prof. Mariana Goryni - - kandydata na rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w kadencji 2008-2012 m.gorynia@ae.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020

Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 WARSZAWA 2012 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. STRUKTURA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO... 4 2. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju szkolnictwa wyższego

Program rozwoju szkolnictwa wyższego Program rozwoju szkolnictwa wyższego Warszawa, 1 września 2014 r. 2 Spis treści Wykaz stosowanych skrótów... 4 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Informacje wstępne... 5 1.2. Podejście metodologiczne do opracowania

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM I. PODSTAWA OPRACOWANIA: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Projekt opracowany przez Zespół, kierowany przez a WBiA Lublin, marzec 2014 1 S t r o n a Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00

Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00 Przeprowadzenie pogłębionej analizy wszelkich dostępnych informacji w Internecie w zakresie realizacji procesów monitoringu losów absolwentów przez uczelnie wyższe ze szczególnym uwzględnieniem uczelni

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Sosnowiec, 24 czerwca 2015 rok Synteza recenzji ekspertów oceniających Uczelnię w V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych Uczelnia Liderów (2015) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. na lata 2015-2025

STRATEGIA ROZWOJU. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. na lata 2015-2025 STRATEGIA ROZWOJU Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na lata 2015-2025 PIŁA, grudzień 2014 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 1. UWARUNKOWANIA PROGRAMOWE STRATEGII... 11 1.1.

Bardziej szczegółowo