Umiędzynarodowienie polskich uczelni polityka, strategia, praktykana przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego. Marta Kicińska-Habior Lublin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umiędzynarodowienie polskich uczelni polityka, strategia, praktykana przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego. Marta Kicińska-Habior Lublin 22.01."

Transkrypt

1 Umiędzynarodowienie polskich uczelni polityka, strategia, praktykana przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego Marta Kicińska-Habior Lublin

2 Definicja umiędzynarodowienia uczelni Umiędzynarodowienie to proces integrowania wymiaru międzynarodowego, międzykulturowego i globalnego do celów, funkcji i oferty szkoły wyższej (Jane Knight, Hans de Wit, 2003) 2

3 Definicja umiędzynarodowienia uczelni Umiędzynarodowienie dotyczy wszystkich obszarów działalności uczelni i całej społeczności akademickiej powinno występować w różnych formach: Mobilność studentów i kadry akademickiej Proces kształcenia i programy kształcenia Uznawalność osiągnięć studentów i uznawalność dyplomów Wielokulturowość środowiska akademickiego Badania naukowe i międzynarodowa współpraca naukowa Transfer wiedzy (publikacje, konferencje,..) Uczestnictwo w międzynarodowych stowarzyszeniach, sieciach, 3

4 Umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego a polityka państwa Kształtowanie postaw młodych obywateli ma wpływ na Bezpieczeństwo na świecie Współpracę międzynarodową Rozwój ekonomiczny kraju Polityka państwa powinna zmierzać do i wspierać umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego. 4

5 Polityka umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego Proces Boloński Mobliność jako jedna z form umiędzynarodowienia Współpraca międzynarodowa Międzykulturowość Wskaźnik 20% absolwentów EOSzW do 2020 r. powinno mieć za sobą okres studiów zagranicznych Erasmus Policy Statement dokument wymagany przy Karcie Uczelni Erasmusa Komunikaty Komisji Europejskiej 11 lipca 2013 European Higher Education in the World 20 września 2014 Supporting growth and jobs - an agenda for the modernisation of Europe's higher education systems 5

6 Strategia umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego Cele strategiczne szkolnictwa wyższego w perspektywie 2020 (MNiSzW) Mobilność jako cel strategiczny Utworzenie Krajowej Agencji Wymiany Akademickiej Mierniki Mobilności Strategia środowiskowa CS6. Zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego i poprawa pozycji polskich uczelni w skali międzynarodowej Brak określenia wskaźników: nakładów, kierunków, ram czasowych 6

7 Strategia umiędzynarodowienia na poziomie uczelni Misja i cele strategiczne uczelni Wymóg ustawowy Wymagane przy ocenie przez PKA Różny poziom szczegółowości strategii umiędzynarodowienia na różnych uczelniach Uniwersytet Warszawski umiędzynarodowienie występuje we wszystkich aspektach rozwoju uczelni 7

8 Umiędzynarodowienie uczelni Wskaźniki umiędzynarodowienia różne w zależności od celu (samoocena, benchmarking, ranking) Liczba studentów zagranicznych Liczba studentów studiujących w językach obcych Liczba studentów wymiany (wyjazdy, przyjazdy) w danym roku Liczba nauczycieli akademickich wymiany (wyjazdy, przyjazdy) w danym roku Liczba programów studiów w języku obcym Liczba podpisanych umów partnerskich Liczba funkcjonujących partnerstw Liczba wspólnych programów studiów Liczba wspólnie nadanych dyplomów Liczba krajów współpracy Pozycja w rankingach międzynarodowych 8

9 Polityka umiędzynarodowienia uczelni Umiędzynarodowienie wewnętrzne uczelni w domu Nauczyciele akademiccy z zagranicy prowadzący zajęcia na uczelni Nauczyciele akademiccy posiadający doświadczenia międzynarodowe Szkolenia dla nauczycieli akademickich w metodykę prowadzenia zajęć w języku obcym Programy studiów w języku obcym Bezpłatne kursy języków obcych Studenci zagraniczni Szkolenia w zakresie dialogu międzykulturowego Wspólne zajęcia dla studentów polskich i zagranicznych Spotkania ze studentami powracającymi z zagranicy Umiędzynarodowienie obsługi studiów 9

10 Umiędzynarodowienie uczelni - praktyka Przykład Uniwersytetu Warszawskiego 10

11 Procent studentów zagranicznych długoterminowych na UW w 2014 r. wg. krajów Afganistan 1% Irak 1% Niemcy 1% Arabia Saudyjska 1% Wietnam 1% Azerbejdżan 2% Nepal 2% Szwecja 1% Turcja 2% Kazachstan 2% Studenci z 85 krajów, w tym z 24 krajów powyżej 10 studentów Procent cudzoziemców długoterminowych z różnych krajów w 2014 r. Iran 1% Korea Płd. 1% Chiny 4% Pozostałe 19% Rosja 4% Białoruś 19% Ukraina 33% Litwa 5% 11

12 Procent studentów zagranicznych studiujących minimum 1 rok na UW w 2014 r. wg. krajów Wietnam 1% Indie 1% Szwecja 1% Włochy 1% Turcja 2% Nepal 1% Azerbejdżan 1% Irak 1% Kazachstan 1% Studenci z 87 krajów, w tym z 31 krajów Procent cudzoziemców studiujących minimum 1 rok z różnych powyżej krajów w studentów r. Chiny 4% Arabia Saudyjska 1% Niemcy 2% Rosja 4% Pozostałe 19% Francja 4% Litwa 4% Ukraina 29% Białoruś 16% Hiszpania 6% 12

13 Liczba studentów zagranicznych długoterminowych na UW w latach

14 Liczba wszystkich studentów długoterminowych na UW w latach

15 Stopień umiędzynarodowienia w latach dla studentów zagranicznych długoterminowych 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 3,6% 3% 2,4% 2,2% 2% 1,6% 1,4% 0,0%

16 Stopień umiędzynarodowienia w latach dla studentów zagranicznych studiujących minimum 1 rok 5,0% 4,5% 4,3% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,5% 2,7% 3% 3,6% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 1,4% 1,6% 0,0%

17 Liczba studentów zagranicznych na UW w 2014 wg. poziomu studiów studia jednolite magisterskie 9% 5955 studia II stopnia 42% studia I stopnia 49% studia I stopnia studia II stopnia studia jednolite magisterskie Wszyscy studenci na UW w 2014 r. 17

18 Studenci zagraniczni długoterminowi na UW w 2014 studiujący w j. polskim i j. angielskim studia w języku polskim studia w języku angielskim studia w języku angielskim 30% studia w języku polskim 70% 18

19 Liczba studentów zagranicznych na UW w 2014 dla najpopularniejszych kierunków lingwistyka stosowana filologia angielska filologia polska psychologia politologia studia nad słowiańszczyzną wschodnią europeistyka studia wschodnie dziennikarstwo prawo finanse i rachunkowość zarządzanie ekonomia stosunki międzynarodowe

20 Studenci zagraniczni długoterminowi w 2014 na UW warunki finansowe studiowania stypendyści strony polskiej; stypendyści strony wysyłającej; bez odpłatności i świadczeń 29% stypendyści UW 2% inne 2% odpłatność dewizowa 38% przyjęci jak Polacy [np. UE, Karta Polaka) 30% 20

21 Liczba studentów zagranicznych krótkoterminowych na UW w 2013/2014 r. wg. krajów 1069 studentów z 70 krajów 21

22 Liczba studentów krótkoterminowych na UW w latach przyjazdy 22

23 Liczba studentów i doktorantów krótkoterminowych w latach wyjazdy (praktyki) 23

24 Liczba studentów zagranicznych długoterminowych i krótkoterminowych (Erasmus, umowy) na UW w latach Liczba studentów (krótkoterminowi i długoterminowi) studenci długoterminowi studenci krótkoterminowi 24

25 7,0% Stopień umiędzynarodowienia na UW w latach dla studentów długoterminowych i krótkoterminowych Stopień umiędzynarodowienia 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 2,3% 2,1% 2,0% 1,6% 1,5% 1,5% 1,4% 3,6% 3,0% 1,4% 1,6% 2,0% 2,2% 2,4% studenci długoterminowi studenci krótkoterminowi 25

26 Liczba doktorantów zagranicznych na UW w 2014 r. Total = 243 doktorantów z 53 krajów 26

27 Liczba doktorantów zagranicznych na UW 27

28 Programy kształcenia w językach obcych na UW w 2014 r 25 programów studiów w języku angielskim 2156 przedmiotów w języku angielskim 6 międzynarodowych programów studiów doktoranckich 26 programów studiów podyplomowych w języku angielskim 2 programy MBA 8 międzynarodowych szkół letnich UW 28

29 Programy kształcenia w języku angielskim na UW w 2014 r Studia I stopnia i jednolite magisterskie : American Studies Archeology Finance, Investments and Accounting/Finance and International Investment Philosophy/Philosophy of Being, Cognition and Value International Relations Psychology 29

30 Programy kształcenia w języku angielskim na UW w 2014 r Studia II stopnia: American Studies; Applied Petroleum Geosciences; Archeology; Chemistry; Economics/International Economics; Environmental Managament; European Administration; Finance, Investments and Accounting/Quantitative Finance; International Relations; Teaching English to Young Learners; Internal Security/Security Studies; International Business Programme; Political Sciences; 30

31 Polityka językowa na UW (wyróżniona przez Komisję UE): 50 języków obcych nauczanych w ramach lektoratów 25 studiów językowych (filologia i kulturoznawstwo) Język polski jako obcy Polski język migowy Studia podyplomowe CLIL Język angielski dla administracji Roczne kursy przygotowujące do studiów w Polsce (nauka języka i przygotowanie przedmiotowe) 31

32 Współpraca zagraniczna na UW w 2013/2014 r. Wszyscy nauczyciele akademiccy Wykładowcy z zagranicy Wskaźnik umiędzynarodowienia (%) ,08 6,5 z Erasmus i NUW Staże zagraniczne i przyjazdy w 2013/14 Nauczyciele akademiccy z UW 201 (ERASMUS) i 30 (NUW) Przyjazdy zagranicznych nauczycieli 82 (ERASMUS) i 6 (NUW) Pracownicy administracji z UW 144 (ERASMUS) 32

33 Współpraca zagraniczna na UW w 2013/2014 r. Partnerzy instytucjonalni w edukacji: 329 instytucji partnerskich z 66 krajów w ramach współpracy bilateralnej 403 partnerów Erasmus wymiana nauczycieli 422 partnerów Erasmus wymiana studentów-studia Projekty edukacyjne i umowy: 3013 wszystkich umów międzynarodowych 373 umowy bilateralne 33 projekty Erasmus Mundus z udziałem UW 23 wspólne programów studiów 18 umów cotutelle 33

34 Badania naukowe na UW w 2014 r 107 międzynarodowe projekty badawcze 63 projektów finansowanych z 7. Programu Ramowego UE 44 projektów finansowanych z innych programów międzynarodowych 250 międzynarodowych konferencji naukowych ponad 90 konsorcjów i sieci naukowych 34

35 UW LIDEREM W POZYSKIWANIU GRANTÓW BADAWCZYCH W RAMACH 7. PR UE (wg. dyscyplin naukowych) tys. euro tys. euro tys. euro 665 tys. euro 126 tys. euro 293 tys. euro LICZBA GRANTÓW OGÓŁEM: 98 ŚRODKI FINANSOWE OGÓŁEM: tys. euro

36 Podsumowanie 1. Na rozwój uczelni, także pod względem umiędzynarodowienia, wpływ ma cała wspólnota akademicka a) władze uczelni b) pracownicy c) studenci d) absolwenci 36

37 Podsumowanie Dobre praktyki: 1. Organizacja polityki informacyjnej 2. Zapewnienie kompetencji dydaktycznych, społecznych i dostępności kadry 3. Kursy międzykulturowe dla studentów, nauczycieli akademickich i pracowników administracji 4. Kursy języka polskiego dla celów akademickich i kultury polskiej dla studentów przyjeżdżających 5. Akredytacje międzynarodowe 37

38 Podsumowanie 6. Intensyfikacja kontaktów uczelni z partnerami zagranicznymi - umowy dwustronne od krótkoterminowych do wieloletnich - różne formy współdziałania pracowników i studentów a) wizyty studyjne b) edukacyjne: wspólne programy studiów, wymiana praktyk studenckich, szkoły letnie języka i kultury kraju partnera, staże w firmach zagranicznych, podwójne dyplomy ukończenia studiów c) badawcze: wymiana doświadczeń, wspólne konferencje naukowe i odpowiednie publikacje, międzynarodowe granty badawcze czy wykłady gościnne. 38

39 Podsumowanie Wyzwania: 1. Klasa wielokulturowa i wielojęzyczna 2. Student-centred learning 3. Udział studentów polskich tandem, mentoring 4. Organizacja systemu stypendialnego wewnątrz uczelni 39

40 Podsumowanie Jakość umiędzynarodowienia 1. Ewaluacja wszelkich działań w zakresie umiędzynarodowienia: seminaria, dane statystyczne, ocena jakościowa, fora dyskusyjne 2. Rekomendacje wynikające z ewaluacji 3. Uaktualnienie planu strategicznego Perspektywa Przejawy działań MNiSzW wspierających umiędzynarodowienie 40

41 Praktyka na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego 41

INTERNACJONALIZACJA KSZTAŁCENIA NA STUDIACH. Jolanta Urbanikowa Ekspert Boloński Warszawa, 4.XII.2013

INTERNACJONALIZACJA KSZTAŁCENIA NA STUDIACH. Jolanta Urbanikowa Ekspert Boloński Warszawa, 4.XII.2013 INTERNACJONALIZACJA KSZTAŁCENIA NA STUDIACH Jolanta Urbanikowa Ekspert Boloński Warszawa, 4.XII.2013 Internacjonalizacja W powszechnym odbiorze synonimem mobilność Mobilność i umiędzynarodowienie Ważne

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne oraz współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu IV POKL Szkolnictwo WyŜsze i Nauka

Projekty innowacyjne oraz współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu IV POKL Szkolnictwo WyŜsze i Nauka Projekty innowacyjne oraz współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu IV POKL Szkolnictwo WyŜsze i Nauka Spotkanie informacyjne organizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego 26 i 30 listopada

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Program Erasmus + będzie obejmował 3 akcje:

Program Erasmus+ Program Erasmus + będzie obejmował 3 akcje: Program Erasmus+ W roku 2014 uruchomiony został nowy program Unii Europejskiej Erasmus +. Program ten łączy w jedną całość 7 dotychczasowych programów: Uczenie się przez całe wraz ze wszystkimi programami

Bardziej szczegółowo

Cele operacyjne i ich realizacja

Cele operacyjne i ich realizacja Cele operacyjne i ich realizacja Obszar A NAUKA Cel strategiczny pierwszy Cel strategiczny Cele operacyjne Działania Czas realizacji Odpowiedzialność Mierniki A.1. Ugruntowanie wysokiej pozycji UMK wśród

Bardziej szczegółowo

Umiędzynarodowienie studiów w AGH Anna Siwik

Umiędzynarodowienie studiów w AGH Anna Siwik Umiędzynarodowienie studiów w AGH Anna Siwik Warszawa, 17.01.2013 r. Umiędzynarodowienie studiów w AGH na 54 kierunków - 21 kierunków studiów w języku angielskim (2 BSc, 19 MSc) dla studentów z kraju i

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

J A K OŚĆ KSZ T A Ł C E N I A W S Z K O L E W YŻS Z E J P E R S P E K T Y W Y R O Z W O J U W U E

J A K OŚĆ KSZ T A Ł C E N I A W S Z K O L E W YŻS Z E J P E R S P E K T Y W Y R O Z W O J U W U E COLLOQUIUM WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ROCZNIK II/2010 E w a C z e r w ińska P o l i t e c h n i k a K o s z a l ińska J A K OŚĆ KSZ T A Ł C E N I A W S Z K O L E W YŻS Z E J P E R S P

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 75 ZARZĄDZENIE NR 16 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Internacjonalizacja kształcenia na studiach Mobilność, współpraca partnerska, umiędzynarodowienie procesu kształcenia i programów kształcenia.

Internacjonalizacja kształcenia na studiach Mobilność, współpraca partnerska, umiędzynarodowienie procesu kształcenia i programów kształcenia. Internacjonalizacja kształcenia na studiach Mobilność, współpraca partnerska, umiędzynarodowienie procesu kształcenia i programów kształcenia. prof. dr hab. Marek Wilczyński ekspert boloński Lublin 12.

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. + 48 022 552 00 00 www.uw.edu.pl Władze rektorskie : Rektor Prorektor ds. studenckich Prorektor ds. badań naukowych i współpracy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ETAP I

RAPORT Z BADAŃ ETAP I Analiza danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych RAPORT Z BADAŃ ETAP I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Badanie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Copyright Uniwersytet Łódzki 2010

Copyright Uniwersytet Łódzki 2010 Copyright Uniwersytet Łódzki 2010 Wydawca: Centrum Promocji Uniwersytetu Łódzkiego Narutowicza 65, 90-131 Łódź tel. (48) 42 635 41 77 fax (48) 42 665 54 24 e-mail: promocja@uni.lodz.pl Opracowanie merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r.

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach Uchwała Nr 952 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza

Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Raport analityczny na temat potencjału, kluczowych kompetencji, strategii oraz działania szkół wyższych na Mazowszu Raport analityczny na temat potencjału, kluczowych

Bardziej szczegółowo

Zapraszam na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Rektor UEP prof. dr hab. Marian Gorynia

Zapraszam na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Rektor UEP prof. dr hab. Marian Gorynia Universitas to powszechność, całość i wspólnota. To miejsce, z którego zawsze i dla wszystkich powinno emanować światło prawdy i wiedzy. Ale to dopiero fundament, bo o tę wiedzę trzeba dbać i to w taki

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. na lata 2013 2020

Strategia rozwoju. na lata 2013 2020 Strategia rozwoju Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki na lata 2013 2020 Autorzy: Jolanta Baranowska Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur Michał Dolata Paweł Gutowski Andrzej Jardzioch Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ 2014/2020. Faculty of Electronics and Information Technology. Warsaw University of Technology

Program Erasmus+ 2014/2020. Faculty of Electronics and Information Technology. Warsaw University of Technology Program Erasmus+ 2014/2020 Faculty of Electronics and Information Technology Warsaw University of Technology Program Erasmus+ Osoby odpowiedzialne na naszym Wydziale Prodziekan ds. Nauczania: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak

Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski Redaktor prowadzący Anna Matysiak Opracowanie graficzne Redaktor techniczny Zofia Kosińska Redakcja i korekta Anna Matysiak Skład i łamanie Logoscript

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo