Sprawozdanie z Krajowego Forum Wydawców Elektronicznych Dzienników Urzędowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z Krajowego Forum Wydawców Elektronicznych Dzienników Urzędowych"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z Krajowego Forum Wydawców Elektronicznych Dzienników Urzędowych Jarosław Deminet Alicja Witorska Warszawa

2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Informacje ogólne... 4 Prowadzone prace rozwojowe... 7 Edytor Aktów Prawnych... 9 Bezpieczeństwo stron internetowych i ich zagrożenia Obieg aktów kierowanych do ogłoszenia a systemy elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD) Inne doświadczenia wydawców Akty prawa miejscowego w praktyce i w świetle badań Rzecznika Praw Obywatelskich Akcje podejmowane w celu podniesienia jakości językowej dokumentów urzędowych Najczęstsze problemy językowe w aktach prawa miejscowego Typowe problemy językowe

3 Wstęp Niniejszy dokument podsumowuje wyniki drugiego Krajowego Forum Wydawców Elektronicznych Dzienników Urzędowych, zorganizowanego przez Rządowe Centrum Legislacji w dniach 28 i 29 maja 2014 r. w Warszawie. Forum zostało przygotowane w formie szkolenia w ramach projektu pn. Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.1. Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, Poddziałanie Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenia kompetencji kadr. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele instytucji wydających dzienniki urzędowe: Rządowego Centrum Legislacji, ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich, a także innych organów administracji publicznej uczestniczących w procesie legislacyjnym. Tegoroczne szkolenie było szczególnie skoncentrowane na omówieniu publicznie dostępnych narzędzi do przygotowywania i ogłaszania aktów prawnych oraz na problemach związanych z poprawnością ogłaszanych aktów, zwłaszcza aktów prawa miejscowego. 3

4 Informacje ogólne Kolejny rok, który upłynął od rozpoczęcia ogłaszania aktów prawnych wyłącznie w postaci elektronicznej (1 stycznia 2012 r.), pozwolił na zebranie kolejnych doświadczeń. Liczba ogłaszanych aktów z roku na rok nie zmienia się istotnie, choć rośnie liczba ogłaszanych tekstów jednolitych aktów normatywnych, co jest szczególnie widoczne w przypadku Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Poniższa tabela zawiera zestawienie liczby aktów ogłaszanych w kilku przykładowych dziennikach urzędowych: Dziennik urzędowy (I IV) Dziennik Ustaw RP Dziennik Urzędowy Ministerstwa Pracy Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Dziennik Urzędowy Ministerstwa Zdrowia Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego W przypadku Dziennika Ustaw można przyjąć, że liczba użytkowników ustabilizowała się po okresie wzrostu w 2012 r. W 2013 r. pobrano akty prawne ok. 7,5 mln razy, czyli ok. 20 tys. razy dziennie, przy czym szczególne zainteresowanie budziły akty związane z funkcjonowaniem administracji publicznej, a także z edukacją. Poniższe tabele zawierają listy najczęściej pobieranych aktów prawnych odpowiednio w 2013 r. oraz w pierwszych czterech miesiącach 2014 r. 4

5 Tytuł aktu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw Liczba pobrań w 2013 r. (w tys.)

6 Tytuł aktu Liczba pobrań w okresie I IV 2013 r. (w tys.) Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 44 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 28 Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci Zdecydowana większość aktów prawnych nadal jest zapisywana za pomocą programu MS Word, choć w niektórych instytucjach korzysta się z darmowych alternatywnych programów Open Office Writer i Libre Office Writer. Na późniejszych etapach są używane specjalizowane edytory EDAP (program dostępny nieodpłatnie) oraz Legislator (komercyjny produkt firmy ABC Pro). Obecna ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych pochodzi z 2000 r. i była kilkakrotnie nowelizowana. Należy się liczyć z koniecznością rozpoczęcia prac nad nową regulacją, od początku przygotowaną do ogłaszania w postaci elektronicznej. Być może do 2015 r. uda się opracować założenia do nowej ustawy o ogłaszaniu aktów prawnych. 6

7 Prowadzone prace rozwojowe Obecnie w praktyce wszystkie akty prawne w ministerstwach i znaczna część aktów prawa miejscowego są przygotowane za pomocą edytora MS Word, choć część z nich potem jest przekształcana do innej postaci (np. za pomocą programu Legislator firmy ABC Pro). Standard aktu jest w praktyce zdefiniowany jedynie dla postaci wydrukowanej. Są stosowane różne sposoby formatowania treści, w tym także różne sposoby ukrywania nieaktualnych wersji tekstu (np. tekst ukryty, biała czcionka na białym tle). Aby rozwiązać ten problem, w 2012 r. wprowadzono w administracji rządowej obowiązek korzystania z jednolitego szablonu aktów prawnych, opracowanego przez Rządowe Centrum Legislacji wspólnie z Kancelarią Sejmu i Kancelarią Senatu 1. W 2013 r. opublikowano kolejną wersję szablonu (4.0), znacznie rozszerzającą jego funkcjonalność. obecnie w szczególności jest możliwa konwersja z postaci zwykłego tekstu do postaci zgodnej z szablonem, z automatycznym rozpoznaniem rodzaju większości jednostek redakcyjnych. Szablon pozwala także na zapisywanie obwieszczeń w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy lub rozporządzenia, a także innych aktów o zbliżonej strukturze. Trwają prace nad możliwością automatycznego przekształcania plików zapisanych zgodnie z szablonem do plików PDF gotowych do umieszczenia na stronie internetowej. Ostatecznym celem jest ogłaszanie aktów prawnych w postaci plików XML, które mogą być podstawą zarówno do utworzenia plików PDF do wydruku, jak też do ponownego wykorzystania w postaci tekstu, z dodatkowymi informacjami o jednostkach redakcyjnych. Załączniki w takim przypadku byłyby ogłaszane we właściwej dla nich postaci źródłowej i w postaci PDF (a jeśli to możliwe także jako pliki HTML). Akty prawne są kierowane do ogłoszenia wyłącznie w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednim podpisem elektronicznym, ale na wcześniejszych etapach często są przekazywane w tradycyjnej postaci papierowej. Do tej pory nie wprowadzono w administracji referencyjnego programu do składania podpisu elektronicznego. To powoduje powstawanie problemów przy weryfikowaniu podpisów składanych za pomocą innego programu, a także przy składaniu kilku podpisów pod jednym tekstem (np. podpisywanie rozporządzenia przez kilku ministrów). 1 W lipcu 2014 r. Kancelaria Sejmu i Kancelaria Senatu zobowiązały się do stopniowego przechodzenia na postać zgodną z szablonem przy przekazywaniu ustaw. Pozwoli to udostępniać tekst większości ogłoszonych ustaw w postaci źródłowej, zgodnej z edytorem MS Word. 7

8 Rządowe Centrum Legislacji wspólnie z Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji prowadzi prace nad udostępnieniem narzędzi informatycznych ułatwiających podpisywanie i przekazywanie aktów prawnych w postaci elektronicznej do ogłoszenia. W 2014 r. rozpoczęły się prace nad Edytorem Aktów Prawnych (EAP), który stanowi rozszerzenie najpopularniejszych edytorów tekstów (MS Word, Open Office Writer, Libre Office Writer). W EAP byłaby możliwość tworzenia postaci XML aktu prawnego na podstawie tekstu przygotowanego zgodnie z jednolitym szablonem. Pierwsza wersja Edytora Aktów Prawnych, dzięki której można utworzyć ustawy i rozporządzenia w postaci XML, została zaprezentowana w czasie forum. Wersja ta będzie testowana na zbiorze aktów prawnych, a także rozszerzana, w szczególności do przygotowywania tekstów jednolitych aktów prawnych oraz innych aktów prawnych. Szczegółowe informacje zostaną przedstawione w kolejnym rozdziale. Rządowe Centrum Legislacji przewiduje także udostępnienie nowej usługi na platformie epuap przeznaczonej do przekazywania aktów prawnych do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski. Korzystanie z usługi będzie wymagało podania standardowych informacji o akcie, także takich jak termin wejścia w życie i stopień pilności aktu. Obecnie te dane są wybiórczo podawane w piśmie przewodnim. 8

9 Edytor Aktów Prawnych Edytor Aktów Prawnych (EAP) został zaprojektowany i wykonany jako zbiór modułów dostosowanych do standardów popularnych edytorów tekstowych (MS Word, Open Office Writer, Libre Office Writer) oraz systemów operacyjnych (MS Windows, Linux). Zastosowanie postaci XML aktów prawnych przekazywanych między instytucjami zapewni ich interoperacyjność. Użytkownicy EAP będą mogli w szczególności składać podpis elektroniczny w jednolitej postaci, co powinno rozwiązać problem niezgodności podpisów składanych przez kilka osób pod jednym aktem. Zakłada się, że w każdej instytucji będzie możliwe przygotowywanie aktów prawnych za pomocą standardowego edytora tekstów, używanego w pracy biurowej, z możliwością wykorzystania wszystkich standardowych mechanizmów, takich jak śledzenie zmian, zaznaczanie tekstu kolorami, komentarze itp. Akt będzie przekazywany między instytucjami, na przykład do konsultacji i do ogłoszenia, jako podpisany plik, zawierający treść w postaci XML, a także załączniki w postaci plików XML, plików tekstowych lub plików PDF. Poniższy rysunek przedstawia schemat wykorzystania edytora. Korzystanie z edytora nie wymaga połączenia z Internetem ani korzystania z serwera, można go zainstalować na dowolnym komputerze. 9

10 Edytor w podstawowej wersji zapisuje i odczytuje pliki XML zgodnie ze schemą odpowiadającą pojęciowo jednolitemu szablonowi aktów prawnych. Każdej jednostce redakcyjnej zdefiniowanej w szablonie odpowiada element XML. W schemie przewidziano także sposób wyodrębnienia jednostek redakcyjnych odpowiadających cytatom w nowelizacjach. W przypadku odczytu pliku XML elementy są przekształcane na odpowiednie style zdefiniowane w szablonie. Edytor Aktów Prawnych ma trzy poziomy zgodności tekstów ze standardem: ścisły w pełni zgodny z zasadami techniki prawodawczej, luźniejszy z pewnymi odstępstwami od zasad, np. litery bezpośrednio na poziomie ustępu, i swobodny z dowolną sekwencją jednostek redakcyjnych. Dodatkowo są wyodrębniane i zapisywane jako atrybuty elementów numery jednostek redakcyjnych (artykułów, ustępów, punktów i liter), tak aby mogły być automatycznie przetwarzane w pliku XML. Obiekty nietekstowe przy zapisywaniu w postaci XML są zapisywane w specjalny sposób, pozwalający z jednej strony zachować możliwość ich dalszego przekształcania, a z drugiej strony pozwalający na wizualizację w innych programach. W pliku XML jest zapisywana oryginalna postać źródłowa, właściwa dla danego edytora tekstów, a jednocześnie dialekt XML dostępny dla innych programów. Tablice są zapisywane w postaci XHML, grafika wektorowa w postaci SVG oraz w postaci rastrowej, wzory matematyczne w postaci MathML. Poza zapisaniem aktu w postaci XML jest możliwe także wygenerowanie pliku XML zawierającego treść aktu wraz ze wszystkimi załącznikami, z właściwym tytułem dziennika urzędowego oraz z numerem strony 2. Załączniki oraz grafika rastrowa są zapisywane wraz z aktem jako odrębne pliki, ale jest dla nich wyliczana kryptograficzna funkcja skrótu, której wartość jest zapisywana w treści aktu i stanowi część informacji podpisywanej cyfrowo. Dzięki temu za pomocą jednego podpisu zapewnia się wiarygodność i autentyczność całego dokumentu. Moduł podpisu elektronicznego pozwala składać podpisy na podstawie dowolnych standardowych certyfikatów, zarówno kwalifikowanych, jak i niekwalifikowanych (w przypadku certyfikatów kwalifikowanych może być potrzebne połączenie z Internetem). Można także zażądać dodawania znacznika czasu. Jest możliwe składanie kilku podpisów, a użytkownik może określić, że data ostatniego złożonego podpisu staje się datą podpisania aktu i jest odnotowywana w jego tytule. 2 Kolejna wersja, opracowana już po forum, pozwala także na dodanie winiety aktu. 10

11 W Edytorze Aktów Prawnych przewidziano także ekspercki tryb pracy, który polega na tym, że użytkownik ma dostęp bezpośrednio do aktu w postaci XML. Pozwala to na dodawanie nietypowych znaczników, na przykład związanych z metadanymi aktu. W trakcie forum odbyła się prezentacja stabilnej wersji (beta) edytora. Poinformowano o dalszych planach, które dotyczą zdefiniowania szablonów i schem XML dla innych rodzajów aktów. Uczestnicy forum postulowali dodanie do etapu tworzenia aktu listy organów, które powinny złożyć podpis pod aktem, i późniejsze monitorowanie kompletności listy złożonych podpisów, a przynajmniej ich liczby. Ostatni złożony podpis określa datę wydania aktu. Lista podpisów powinna być powiązana z podpisami określonymi w treści aktu (odpowiedni styl szablonu). Warto także rozważyć możliwość skonfigurowania dla każdego stanowiska pracy parametrów domyślnego certyfikatu. 11

12 Bezpieczeństwo stron internetowych i ich zagrożenia 3 Ze względu na fakt ogłaszania dzienników urzędowych jedynie na stronach internetowych należy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo portali udostępniających te dzienniki jako na część cyberprzestrzeni państwa. W ostatnich latach kilkukrotnie doszło do ataków cyberterrorystycznych na strony internetowe państw i rządów, na przykład w 2007 r. w Estonii, w 2008 r. w Gruzji, w 2014 r. na Ukrainie. W Polsce nastąpiły ataki na wiele stron w 2012 r. w ramach protestów przeciwko porozumieniu ACTA, a w 2013 r. ataki na strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Do najczęściej występujących zagrożeń w cyberprzestrzeni należą: ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania (malware, wirusy, robaki), kradzieże tożsamości, kradzieże (wyłudzenia), modyfikacje bądź niszczenie danych, blokowanie dostępu do usług ( bombing, DDoS), spam (niechciane lub niepotrzebne wiadomości ), ataki socjotechniczne (np. wyłudzanie poufnych informacji przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję). Szczególny przypadek stanowią ataki zaawansowane APT (Advanced Persistent Threat), przeprowadzane przez zorganizowane grupy za pomocą wyspecjalizowanych narzędzi. Są one trudne do wykrycia i zwykle skuteczne. Jako przykład można podać Ghostnet wdrożony w różnych urzędach i ambasadach do monitorowania działalności Dalajlamy, agent BTZ wykryty w 2007 r., wykorzystany do infiltrowania amerykańskich sieci wojskowych, program Aurora wykorzystywany w 2009 r. do monitorowania skrzynek pocztowych chińskich dysydentów na serwerze Gmail, Stuxnet wykryty w 2010 r., zakłócający pracę urządzeń pracujących w irańskich zakładach wzbogacania uranu. W celu zmniejszenia podatności na atak cyberterrorystyczny należy przedsięwziąć odpowiednie kroki już na etapie projektowania systemu i nie zmieniać przyjętych założeń w trakcie budowy lub wdrożenia, tak aby zachować spójność zaprojektowanych rozwiązań. Typowym błędem jest pozostawienie tzw. tylnych wejść (backdoor) oraz zapisywanie haseł w treści kodu. Ważna jest regularna aktualizacja używanego oprogramowania. 3 Na podstawie prezentacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 12

13 W fazie eksploatacji należy zwrócić uwagę na opracowanie, aktualizację i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa, a także regularne przeprowadzanie audytów i wdrażanie wniosków po audycie. Do reagowania na incydenty z zakresu bezpieczeństwa komputerowego zostały powołane zespoły CERT (Computer Emergency Response Team). Świadczą one usługi niezbędne do tego, aby rozwiązywać problemy tego typu oraz umożliwiać użytkownikom wznowienie działalności. Od 1 lutego 2008 r. w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego działa Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe cert.gov.pl. Stanowi on ogniwo łączące w Krajowym Systemie Reagowania na Incydenty Komputerowe w Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej poziom administratorów systemów teleinformatycznych z poziomem ministra właściwego do spraw informatyzacji. Zespół wydaje m.in. raporty o stanie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne publikacje związane z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni, a także prowadzi szkolenia z zakresu administrowania systemem ARAKIS-GOV. Zespół dysponuje także specjalistycznym oprogramowaniem: ARAKIS-GOV rozproszony system wczesnego ostrzegania, N6 platforma służąca do gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji o zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem w sieci, HSN-GOV system monitorujący stan witryn WWW, specjalistyczne środowisko testowe do analizy złośliwego oprogramowania, system informujący o niedostępności wybranych witryn WWW. Zgodnie z Raportem o stanie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej w 2013 r. zarejestrowano 8817 zgłoszeń, z których 5670 zakwalifikowano jako incydenty, z czego ok. 75% stanowiły botnety, przede wszystkim PowerZeus i Citadel. Najwięcej ataków pochodziło z serwerów w USA i w Chinach (łącznie 34%). Analiza 45 stron internetowych instytucji państwowych wykazała, że ok. 26% było podatnych na ataki w stopniu krytycznym, a 34% w mniejszym stopniu. 13

14 Obieg aktów kierowanych do ogłoszenia a systemy elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD) Obecnie w wielu urzędach trwa lub się zakończyło wdrażanie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD). System ten jednak zwykle nie obejmuje procesu ogłaszania aktów prawnych. Do ogłaszania jest wykorzystywany odrębny system dziedzinowy (e-dziennik komercyjny system firmy ABC Pro), obsługujący proces redakcyjny i publikacyjny. System ma własną skrzynkę podawczą korzystającą z komercyjnego serwera i portal udostępniający ogłoszone akty. Powoduje to z jednej strony powstawanie dodatkowych kosztów, z drugiej niespójność i niekompletność danych archiwalnych. Informacja o danym akcie przekazanym w trybie nadzoru jest rejestrowana w innym systemie niż akt przekazany do ogłoszenia w dzienniku urzędowym, wniosek o sprostowanie aktu w innym systemie niż wniosek o ogłoszenie tego aktu. Powstają wątpliwości dotyczące zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad przekazywania spraw do archiwum. Należy podjąć dodatkowe kroki. Na przykład w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim wszystkie przesyłki powinny najpierw być rejestrowane przez kancelarię w systemie EZD, a w razie potrzeby przekazania ich do innego systemu ich obieg w EZD powinien zostać zamknięty przez właściwy wydział merytoryczny. W praktyce elektroniczne wnioski o ogłoszenie aktów prawnych są przekazywane za pośrednictwem skrzynki podawczej systemu e-dziennik i nie są w ogóle rejestrowane w EZD. W EZD są natomiast rejestrowane akty prawne Wojewody Łódzkiego przeznaczone do ogłoszenia, a także korespondencja papierowa związana z ogłaszanymi aktami (np. prośby o sprostowanie błędu i wnioski o publikację wyroku). W niektórych przypadkach wersja papierowa jest rejestrowana w EZD, a wersja elektroniczna w e-dzienniku. W EZD są także rejestrowane opinie radców prawnych dotyczące aktów nadesłanych do ogłoszenia, także przekazanych elektronicznie. Propozycja kierowania aktów do ogłoszenia przez platformę epuap i ich obsługi w systemie EZD wzbudza jednak szereg wątpliwości: Platforma epuap ma nierealistyczne ograniczenia dotyczące wielkości załączników 3,5 MB, podczas gdy akty kierowane do ogłoszenia mają często rozmiar kilkuset megabajtów. Jeden wniosek może obejmować wiele aktów ogłaszanych w różnym czasie; e-dziennik ma osobne rejestry wniosków i aktów, EZD na to nie pozwala. 14

15 Obecnie system EZD nie ma wygodnego mechanizmu do składania wymaganego podpisu przez wojewodę pod treścią ogłaszanego aktu (wiza). Akty kierowane do ogłoszenia nie muszą być dekretowane i powinny być przekazywane bezpośrednio do jednostki organizacyjnej zajmującej się ich redagowaniem i ogłaszaniem. System EZD nie pozwala na takie działanie. Należy podkreślić, ze proces ogłaszania dotyczy bardzo dużej liczby aktów i wymaga bardzo sprawnej obsługi (kilkuosobowy zespół może obsługiwać kilka tysięcy aktów rocznie). Dlatego wszelkie rozwiązania muszą przewidywać daleko idącą automatyzację i parametryzację dostosowaną do specyfiki tego procesu (automatyczne przygotowywanie aktów do podpisu, przekształcanie do odpowiedniej postaci i umieszczanie na serwerze internetowym). Wykorzystywany system zapewnia taką automatyzację. Wszelkie zmiany nie mogą pogorszyć efektywności pracy. Kwestia używania platformy epuap i systemu EZD wymaga szczegółowej analizy nie można podejmować pochopnych decyzji Mogłyby one bowiem doprowadzić do tego, że terminy wykonania prac byłyby zagrożone. Nie ma interfejsu pozwalającego automatycznie przekazać dokument z EZD do e-dziennika. Użytkownicy obu systemów, po analizie ich funkcjonalności, uważają, że nie jest możliwa rezygnacja z systemu e-dziennik. Natomiast rejestracja wszystkich spraw dodatkowo w EZD byłaby możliwa jedynie pod warunkiem zastosowania automatycznego interfejsu. W wariancie minimalnym sprawa byłaby w EZD niezwłocznie po jej rejestracji zamykana wraz z informacją o prowadzeniu jej w systemie dziedzinowym W wariancie maksymalnym sprawa byłaby prowadzona równolegle w obu systemach, a w EZD odnotowano by poziom jej zaawansowania. Należy także rozważyć możliwość integracji systemu e-dziennik wyłącznie z platformą epuap (pod warunkiem zniesienia ograniczenia dotyczącego rozmiaru przesyłanych dokumentów). Pozwoliłoby to korzystać z epuap w celu przekazywania aktów i rejestrować nadsyłane akty w Rejestrze Przesyłek Przychodzących. Ponieważ korzystanie z systemu e-dziennik jest związane z przygotowaniem aktów prawnych za pomocą edytora XML tego samego producenta (program Legislator), należałoby dodatkowo zapewnić możliwość uruchamiania tego edytora z EZD (wraz z możliwością składania podpisu elektronicznego) W przypadku wprowadzenia nowych regulacji postuluje się możliwość podpisywania aktów kierowanych do ogłoszenia za pomocą profilu zaufanego epuap. 15

16 Inne doświadczenia wydawców Wydawcy dzienników urzędowych zgłosili szereg problemów i wątpliwości, które być może powinny być rozstrzygnięte w nowej ustawie o ogłaszaniu aktów prawnych. Nie jest jasna sprawa sposobu ogłaszania tekstu jednolitego uchwały organu kolegialnego samorządu czy jest potrzebna ponowna uchwała organu (np. rady gminy), czy obwieszczenie. Wątpliwości budzi też możliwość nanoszenia poprawek lub zmian na etapie sporządzania tekstu jednolitego, a także sposób poprawiania tekstu jednolitego w trybie sprostowania. W przypadku aktu organów kolegialnych (najczęściej uchwały) pojawiają się wątpliwości dotyczące trybu jego poprawiania, gdy został on skierowany do ogłoszenia w brzmieniu niezgodnym z przyjętą uchwałą. 16

17 Akty prawa miejscowego w praktyce i w świetle badań Rzecznika Praw Obywatelskich Zgodnie z art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej Konstytucją, organy samorządu terytorialnego są uprawnione do stanowienia aktów prawa miejscowego. Te akty są źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania tych organów (art. 87 ust. 2 Konstytucji). Warunkiem ich wejścia w życie jest ich prawidłowe ogłoszenie (art. 88 ust. 1 Konstytucji). Ważne jest także, aby przepisy prawne były poprawne, jasne i precyzyjne zasada określoności przepisów prawa. Z zasady demokratycznego państwa prawnego zawartej w art. 2 Konstytucji i zasady zaufania obywatela do państwa jest wywodzone w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego i doktrynie prawo obywateli do dobrej legislacji. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 stycznia 2010 r., OSK 1170/09 orzekł: Niedopuszczalne jest stanowienie przepisów niejasnych i niejednoznacznych, które powodują niepewność jego adresatów co do ich praw i obowiązków, a przekroczenie poziomu niejasności przepisów prawnych może stanowić samodzielną przesłankę do stwierdzenia ich niezgodności z art. 2 Konstytucji RP. Rzecznik Praw Obywatelskich, jako organ, który stoi na straży konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich, przygotował program badawczy Prawo do dobrej administracji. Zostały przebadane wybrane akty prawa miejscowego uchwalone przez wybrane podmioty prawne administracji samorządowej. Wynika z niego, że organy administracji samorządowej stosują w praktyce uchwały, które nie zostały ogłoszone we właściwy sposób. W aktach brakuje podstawy prawnej do ich wydania oraz uzasadnień. Są w nich powtarzane regulacje ustawowe, przekraczane przepisy upoważnienia ustawowego, modyfikowane definicje ustawowe. Przepisy nakładające obowiązki na obywateli uchwalano z mocą wsteczną. Zwrócono także uwagę na nieczytelne dla odbiorców redagowanie aktów prawa miejscowego. Te praktyki są niewłaściwe, niezgodne z Konstytucją RP i ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, a także 17

18 z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej. 18

19 Akcje podejmowane w celu podniesienia jakości językowej dokumentów urzędowych Od 2011 r. jest prowadzona akcja Poprawność języka polskiego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Celem tej akcji jest podniesienie poziomu poprawności i komunikatywności dokumentów przygotowywanych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Służy to misji urzędu Wojewoda to rząd blisko społeczeństwa oraz wykonaniu przepisów ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim: Do ochrony języka polskiego są obowiązane wszystkie organy władzy publicznej oraz instytucje i organizacje uczestniczące w życiu publicznym. Dlatego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie sporządzane dokumenty są analizowane pod względem językowym. Wybrane problemy językowe są omawiane co kwartał w Biuletynie Dyrektora Generalnego. Raz w roku jest organizowane dyktando w Urzędzie. Mazowiecki Urząd Wojewódzki współpracuje także od 2012 r. z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. W ramach akcji Poprawność języka polskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadzono analizę językową wybranych dokumentów i omówiono występujące tendencje. Oba organy wspólnie z Radą Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk zainicjowały w 2013 r. akcję Język urzędowy przyjazny obywatelom. Celem akcji jest stworzenie ruchu społecznego na rzecz podnoszenia poziomu kultury języka urzędowego, doskonalenie kompetencji językowych urzędników i zwiększanie ich odpowiedzialności za skuteczną komunikację, tworzenie standardów poprawnej polszczyzny w języku urzędowym i zwiększenie komunikatywności języka prawniczego w pismach i wypowiedziach o charakterze urzędowym. Aby zachęcić urzędników do doskonalenia kompetencji językowych, od 2012 r. są organizowane dyktanda, konkurs Samorządowy mistrz języka polskiego. W I Dyktandzie Urzędowym brali udział przedstawiciele: Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Kuratorium Oświaty w Warszawie, 19

20 Urzędu m.st. Warszawy i dziennikarze. Umiejętności można kształcić na Internetowych Studiach Podyplomowych Polszczyzna w administracji i biznesie prowadzonych przez Instytut Języka Polskiego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, objętych patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Rozstrzygnięcie wielu wątpliwości językowych można znaleźć w poradniku Polski z urzędu. O poprawności języka urzędowego wydanym przez Narodowe Centrum Kultury oraz w witrynie prowadzonej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. W ramach akcji Język urzędowy przyjazny obywatelom zorganizowano w 2012 r. I Kongres Języka Urzędowego pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wzięły w nim udział m.in. następujące instytucje: Rzecznik Praw Obywatelskich, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewoda Mazowiecki, Szef Służby Cywilnej, Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Narodowe Centrum Kultury, Fundacja Języka Polskiego. Językoznawcy, prawnicy, przedstawiciele administracji publicznej wszystkich szczebli, a także tłumaczy dokumentów Unii Europejskiej wymieniali poglądy na temat stanu polszczyzny urzędowej i języka prawnego. W deklaracji końcowej I Kongresu Języka Urzędowego stwierdzono, że potrzebna jest poprawa jakości polskiego języka urzędowego pod względem zrozumiałości, przystępności oraz kultury wypowiedzi. Zmierzające do tego działania powinny mieć wszechstronny charakter i objąć wszystkie podmioty zaangażowane w dialog publiczny. Wśród działań podjętych w celu poprawy komunikacji między administracją a obywatelami należy także wymienić następujące: debata Czy język urzędowy może być przyjazny obywatelom? zorganizowana w 2013 r. w ramach Forum Debaty Publicznej z okazji Dnia Języka Ojczystego przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, akcja Pisać po ludzku Kancelarii Wardyński i Wspólnicy, akcja Polska czyta umowy Gazety Wyborczej, konferencja Uzasadnianie orzeczeń sądowych a efektywność wymiaru sprawiedliwości. Na koniec padło pytanie o to, jakie inne usystematyzowane działania można podjąć, aby polepszyć polszczyznę w komunikacji między państwem a obywatelem. 20

21 Najczęstsze problemy językowe w aktach prawa miejscowego W wystąpieniu Przegląd stron dzienników urzędowych typowe problemy językowe przedstawiono wnioski z analizy kilkudziesięciu wybranych aktów prawnych głównie z wybranych dzienników wojewódzkich. Struktura tekstów aktów prawnych w wielu przypadkach odbiega od reguł podanych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej, zwanym dalej Zasadami techniki prawodawczej. Ważne części tekstów aktów prawnych są wyodrębniane typograficznie, choć nie przewidują tego Zasady techniki prawodawczej z wyjątkiem boldu i kursywy w tekstach jednolitych. Pewne fragmenty są zaznaczane kursywą lub boldem, nie wiadomo dlaczego. Podpisy organów ogłaszających mają bardzo zróżnicowaną postać typograficzną, na przykład: Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Bartmiński Przewodniczący Rady Gminy Stary Zamość Wiesław Biały MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ wz. Jarosław Duda W zastępstwie Ministra Rozwoju Regionalnego: Sekretarz Stanu Adam Zdziebło. Ta kwestia wywołała duże zainteresowanie wśród zebranych, którzy podkreślali, że przepisy nie normują, jaką postać powinien mieć podpis organu. Podano jako wzór do zastosowania postać podpisu organu wydającego umieszczany w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Dyskusję wywołał fakt skracania imienia osoby reprezentującej organ do pierwszej litery. Dużo pytań dotyczyło także zapisywania oraz używania w praktyce nazw urzędów sprawowanych przez kobiety. Uczestnicy spotkania zgodzili się co do męskiej formy 21

22 brzmienia nazwy urzędu. Kontrowersje wzbudziło także podawanie tytułów przy nazwiskach osób reprezentujących organy wydające określone akty. Zdarza się, że w przepisach prawnych brakuje zdań wprowadzających lub czasowników we wprowadzeniu. Metryki promulgacyjne są zapisywane na wiele sposobów. Bardzo rzadko przywoływane akty, ich numery i numery załączników do nich są pisane poprawnie, czyli małą literą. Tytuły aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej stanowiące podstawę prawną są przywoływane w niepełnym brzmieniu. Strukturę i typografię tekstów aktów prawnych można ujednolicić. W aktach prawa miejscowego sporadycznie pojawiają się błędy ortograficzne. Kłopoty sprawia pisownia łączna i rozdzielna, zwłaszcza cząstki nie. W przeważającej liczbie aktów imiesłowy przymiotnikowe, czynne zakończone na -ący i bierne zakończone na -any, są pisane rozdzielnie z cząstką nie. W 1997 r. Rada Języka Polskiego uchwaliła pisownię łączną. Tę zasadę podaje Wielki słownik ortograficzny PWN. W Dzienniku Ustaw przyjęto łączną pisownię tych imiesłowów. Łącznie piszemy także nie z przymiotnikami. Duży kłopot piszącym sprawia rozłączna pisownia przysłówków z imiesłowami i przymiotnikami, na przykład: nowo otwarty, nowowydzielony, nowo wydzielane działki, obiekty wolnostojące. Błędnie są odtwarzane skróty, na przykład: w/w, w.w. zamiast ww., tel zamiast tel., Ul. zamiast ul., pkt. zamiast pkt, j. w. zamiast jw., m. in. zamiast m.in., m-c zamiast mies., m. st. Warszawa zamiast m.st. Warszawa. Brakuje spacji między wartością liczbową a skrótem danej jednostki, na przykład: 4m 2, 5km. Pojawiają się skróty, których nie ma w słowniku, na przykład n.p.t., p. uż. Najwięcej jednak kłopotów sprawia pisownia wielką literą. Nie ma potrzeby pisania skrótu nr wielką literą, a taka forma pojawia się właściwie prawie we wszystkich załącznikach. Niezgodna z Zasadami techniki prawodawczej jest pisownia aktów prawnych wielką literą, na przykład: Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych; Pojemniki muszą spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych. Czasami pisownia dużą literą nie znajduje uzasadnienia, na przykład uchwała w sprawie uchwalenia Targowisk Miejskich; osoba, która pełni funkcje Administratora Targowiska. Pojawia się bardzo dużo błędów z użyciem łącznika i pauzy. Można wysnuć wniosek, że piszący nie dostrzegają różnicy w długości tych kresek, o czym świadczą następujące 22

23 przykłady: obwieszczenie Wojewody Kujawsko Pomorskiego, osiedle Wiślana Żwica w Dęblinie, Otwock Świerk, Kudowa - Zdrój. Nazwy miejscowe powinny być zapisywane tak jak w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części. Pewne kłopoty sprawia użycie cudzysłowu. Pojawiają się niepoprawne postaci graficzne ʺ ʺ, ʺ, na przykład Program Wieloletni ʺKULTURA+ʺ, znak xʺ. W analizowanym materiale nawiasy mają ustandaryzowane zastosowanie, zazwyczaj w metrykach promulgacyjnych. Nie należy ich zastępować nawiasami ukośnymi / /. Najwięcej kłopotów interpunkcyjnych sprawia używanie przecinka. Pojawia się wiele zdań złożonych pozbawionych przecinków. Zdarza się spójnik i/lub, który jest kalką z angielskiego. Pojawiają się zdania, w których podmiot, zwłaszcza z określeniami, jest niepotrzebnie oddzielony przecinkiem od orzeczenia. Często nie ma przecinka oddzielającego imiesłowy przysłówkowe zakończone na -ąc, -łszy, -wszy. Wydaje się, że można takich błędów uniknąć. Problemy interpunkcyjne, nie zawsze uregulowane w słownikach, wzbudziły wśród zebranych duże zainteresowanie. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się tiret jako znak nie do końca zdefiniowany w słownikach i aktach prawnych, zwłaszcza pod względem typograficznym. Uczestnicy forum zadawali dużo szczegółowych pytań. Świadczy to o dużej potrzebie poruszania kwestii językowych. Z pozostałymi najczęstszymi błędami można było się zapoznać w materiałach konferencyjnych. Błędy semantyczne, wynikające z nieznajomości znaczenia lub błędnego rozumienia danego słowa, są stosunkowo nieliczne w analizowanych dokumentach. Dobrze byłoby ich unikać. Niewłaściwe rozumienie słów może zakłócić komunikację. Błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i gramatycznych da się uniknąć po opanowaniu reguł. Warto nad tym pracować, aby podnieść poziom edytorski ogłaszanych aktów prawnych. 23

24 Typowe problemy językowe Ostatnim punktem programu drugiego dnia forum były warsztaty i dyskusja poświęcone typowym błędom językowym pojawiającym się w dziennikach urzędowych, głównie szczebla centralnego. Piszący często mylą myślnik i łącznik, które są kreskami różniącymi się długością. Występują w różnych kontekstach. Myślnik może w niektórych kontekstach zastąpić przecinek, ale nie łącznik. Nie wolno postawić przecinka oddzielającego podmiot od orzeczenia, ale myślnik czasami można. Szczegółowe przepisy ortograficzne podaje Wielki słownik ortograficzny PWN. Największy kłopot sprawia nie tylko autorom aktów prawnych pisownia słów wielkimi literami. Przepisy ortograficzne podają, jak zapisywać tytuły czasopism i książek, a także krajowych aktów prawnych. Pierwszy człon piszemy dużą literą, a pozostałe małymi. Taki zapis tytułów aktów prawnych przeczy powszechnemu zwyczajowi w prawie, gdyż zgodnie z Zasadami techniki prawodawczej pierwszy człon nazwy złożonej aktów prawnych piszemy małą literą. Podobnie są zapisywane nazwy wspólnotowych aktów prawnych. Wśród wielu tworzonych obecnie w obiegu prawnym dokumentów pojawiają się nowe rodzaje, na przykład program operacyjny, strategia, plan, działanie. W Wielkim słowniku ortograficznym PWN nie podano dla niektórych rodzajów dokumentów przepisów ortograficznych. Trudno czasami zaklasyfikować nazwę do jakiegoś ogólnego rodzaju, aby dostosować do niego przepisy ortograficzne. Piszący często zapisują taką nazwę dużymi literami. Są to nazwy najważniejszych programów rządowych lub unijnych. Dlatego zaproponowano utrzymanie pisowni dużymi literami. Części składowe programów byłyby zapisywane tak jak tytuły książek. Uczestnicy forum opowiadali się raczej za pisownią wymienionych powyżej nazw dużymi literami. Zwracano uwagę na fakt, że w obiegu prawnym są używane nazwy tych programów w postaci skrótowców. Ten fakt przemawiałby za pisownią dużymi literami. Zebrani wyrażali też wątpliwości w kwestii pomysłu pisania części składowych programów kursywą. Ta czcionka pełni określoną rolę w tekstach jednolitych. Dlatego byłoby lepiej nie używać jej w innych kontekstach. 24

25 Poruszono także kwestię niepoprawnych skrótów składniowych w aktach prawnych oraz wadliwego użycia imiesłowowych równoważników zdania. Kwestie językowe spotkały się z dużym zainteresowaniem zebranych i z życzliwym przyjęciem. W kuluarach niektórzy uczestnicy pytali, czy można w przyszłości poświęcić więcej czasu na kwestie językowe. 25

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych. i niektórych innych aktów prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych. i niektórych innych aktów prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 117 7078 Poz. 676 USTAWA. z dnia 4 marca 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr 117 7078 Poz. 676 USTAWA. z dnia 4 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 117 7078 Poz. 676 Art. 1. W ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 118

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 118 Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 870/09 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej.

ZARZĄDZENIE NR 870/09 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej. ZARZĄDZENIE NR 870/09 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej. Na podstawie 5 zarządzenia nr 300/07 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI [1]) z dnia... 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI [1]) z dnia... 2006 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2006/584,projekt-rozporzadzenia-ministra-swia-z-dnia-2006-r-w-s prawie-wymagan-technicznyc.html Wygenerowano: Poniedziałek, 4 stycznia 2016, 08:37

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, określany dalej jako projekt, zmierza do osiągnięcia dwóch zasadniczych celów:

Bardziej szczegółowo

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Informacji Prawnej Opisane poniżej funkcjonalne wymagania mają jedynie charakter minimalny. Wykonawca może zaproponować szerszą niż opisana funkcjonalność.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 24 ZARZĄDZENIE NR 38 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 24 ZARZĄDZENIE NR 38 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO ccccc DZIENNIK URZĘDOWY AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 24 ZARZĄDZENIE NR 38 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO z dnia 14 października 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia Zajęcia nr 2 Publiczne bazy tekstów aktów prawnych 2 Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) http://isap.sejm.gov.pl/ ; http://sejm.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

XIV Ogólnopolska Konferencja Użytkowników Systemu - WARSZTATY KOMPUTEROWE TOWARZYSZĄCE KONFERENCJI

XIV Ogólnopolska Konferencja Użytkowników Systemu - WARSZTATY KOMPUTEROWE TOWARZYSZĄCE KONFERENCJI XIV Ogólnopolska Konferencja Użytkowników Systemu BeSTi@ - WARSZTATY KOMPUTEROWE TOWARZYSZĄCE KONFERENCJI Szanowni Państwo, XIV Ogólnopolska Konferencja Użytkowników Systemu BeSTi@ odbędzie się tym razem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 8 października 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 8 października 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 8 października 2015 roku w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Koninie, określenia wyjątków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych dla systemu teleinformatycznego służącego identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Obsługa prawniczych baz danych Zajęcia nr 2

Obsługa prawniczych baz danych Zajęcia nr 2 Obsługa prawniczych baz danych Zajęcia nr 2 http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/ Prace legislacyjne Polski System Prawny semestr zimowy 2015/2016 Dr Sylwia Kotecka CBKE WPAiE, UWr System źródeł prawa Wejdź

Bardziej szczegółowo

Integracja z modułem komunikacyjnym

Integracja z modułem komunikacyjnym Integracja z modułem komunikacyjnym Dokument zawiera opis procesu wysyłania aktów do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym za pomocą programu Legislator. Data dokumentu:14 grudnia 2012 Wersja: 2.1.0.27

Bardziej szczegółowo

ETJ XML Edytor Tekstów Jednolitych XML

ETJ XML Edytor Tekstów Jednolitych XML ETJ XML Edytor Tekstów Jednolitych XML Dokument zawiera szczegółowy opis tworzenia aktów zmieniających przy użyciu programu Edytor Tekstów Jednolitych XML www.abcpro.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 18 grudnia 2013 r. D.ZP-2820/20/13 WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ABC LEGISLACJI. W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM czyli co samorządowiec o stanowieniu prawa wiedzieć powinien? SZKOLENIE DATA I MIEJSCE

ABC LEGISLACJI. W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM czyli co samorządowiec o stanowieniu prawa wiedzieć powinien? SZKOLENIE DATA I MIEJSCE ABC LEGISLACJI W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM czyli co samorządowiec o stanowieniu prawa wiedzieć powinien? SZKOLENIE DATA I MIEJSCE 4 KWIETNIA, godz. 9:00 17:00, przerwa godz. 10:45 10:55, godz. 13:00 13:45

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia Zajęcia nr 5 Publiczne bazy orzeczeń Cz. 2: Portale orzeczeń sądów powszechnych * Bazy danych z informacjami o prawie europejskim

Bardziej szczegółowo

Porównanie funkcjonalności edytora Legislator Magic ABC PRO z innymi dowolnymi edytorami aktów prawnych XML

Porównanie funkcjonalności edytora Legislator Magic ABC PRO z innymi dowolnymi edytorami aktów prawnych XML Porównanie funkcjonalności edytora Legislator Magic ABC PRO z innymi dowolnymi edytorami aktów prawnych XML W celu dokonania porównania funkcjonalności edytorów aktów prawnych oferowane przez firmę ABC

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr IN-I.130.7.2015

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr IN-I.130.7.2015 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr IN-I.130.7.2015 A. Edytor aktów XML Szczegółowy opis funkcjonalności: 1. Funkcjonalności w zakresie tworzenia aktów prawnych: 1) Tryb pracy (tworzenie aktu prawnego)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe Na podstawie art. 126 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nasz znak OR.272.15.2014 Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Uruchomienie punktu potwierdzania profilu zaufanego na potrzeby projektu pn. Urzędy na miarę potrzeb i oczekiwań

Bardziej szczegółowo

UŻYTKOWNIK PAP - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SERWISU PAP

UŻYTKOWNIK PAP - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SERWISU PAP UŻYTKOWNIK PAP - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SERWISU PAP dla projektu PUBLIKATOR ELEKTRONICZNYCH AKTÓW PRAWNYCH WERSJA 2.0 Marzec, 2012 Strona 2 z 9 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Cel dokumentu... 3

Bardziej szczegółowo

Nowa Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata główne założenia i cele

Nowa Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata główne założenia i cele Nowa Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017-2022 główne założenia i cele Dariusz Deptała Serock, 29-31 maja 2017 r. Strategia Cyberbezpieczeństwa RP- Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Ustawa

Bardziej szczegółowo

System KADRY. Konsolidacja danych kadrowych BKIP. Wystawianie pism do pracowników. Autor : Piotr Zielonka tel

System KADRY. Konsolidacja danych kadrowych BKIP. Wystawianie pism do pracowników. Autor : Piotr Zielonka tel System FOKUS KADRY Konsolidacja danych kadrowych BKIP Wystawianie pism do pracowników Autor : Piotr Zielonka tel. 601 99-73-79 pomoc@zielonka.info.pl Piotrków Tryb., 15 lutego 2017r. Wstęp W wersji 2017.2.7

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku

ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku elektronicznego obiegu dokumentów w ramach aplikacji MUNSOL Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

FORUM POSZUKUJĄCEJ ADMINISTRACJI USŁUGI I DOBRE PRAKTYKI DO WZIĘCIA

FORUM POSZUKUJĄCEJ ADMINISTRACJI USŁUGI I DOBRE PRAKTYKI DO WZIĘCIA FORUM POSZUKUJĄCEJ ADMINISTRACJI USŁUGI I DOBRE PRAKTYKI DO WZIĘCIA Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej stan obecny oraz plany rozwojowe systemu EZD PUW Mariusz Madejczyk

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI

PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI Załącznik do Zarządzenia Nr 183.195.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 21 grudnia 2015 r. PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI Urząd Gminy Wiązowna 1/7 Spis treści: I. OKREŚLENIA UŻYTE W PROCEDURZE.

Bardziej szczegółowo

Rządowy Proces Legislacyjny

Rządowy Proces Legislacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rządowy Proces Legislacyjny Opis działania Pomocnik użytkownika Warszawa, 2015 r. Spis treści Kto zamieszcza informacje w systemie RPL... 4 Podstawowy sposób korzystania z systemu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o zakresie i wynikach przeprowadzonego postępowania uzgadniającego

INFORMACJA o zakresie i wynikach przeprowadzonego postępowania uzgadniającego MINISTER INFRASTRUKTURY Cezary Grabarczyk Warszawa, dnia czerwca 2011 r. INFORMACJA o zakresie i wynikach przeprowadzonego postępowania uzgadniającego Ósmy Protokół dodatkowy do Konstytucji Światowego

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Obieg Dokumentów edok. I Mazowiecki Konwent Informatyków i Administracji Zegrze, 8-9 września 2016 r.

Elektroniczny Obieg Dokumentów edok. I Mazowiecki Konwent Informatyków i Administracji Zegrze, 8-9 września 2016 r. Elektroniczny Obieg Dokumentów edok gabriela.gonet@coi.gov.pl I Mazowiecki Konwent Informatyków i Administracji Zegrze, 8-9 września 2016 r. 1 Agenda 1. Kim jesteśmy i co robimy 2. Czym jest edok? 3. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Ocena stanu elektronizacji prawa

RAPORT Ocena stanu elektronizacji prawa RAPORT Ocena stanu elektronizacji prawa Data dokumentu: 8 czerwca 2011 Opracowanie: Ryszard Adam Grytner Ocena stanu elektronizacji prawa Proces elektronizacji prawa rozpoczął się od 1 stycznia 2009 r.,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68 /2015 Wójta Gminy Wolanów z dnia 19 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 68 /2015 Wójta Gminy Wolanów z dnia 19 sierpnia 2015r. Zarządzenie Nr 68 /2015 Wójta Gminy Wolanów w sprawie wskazania sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasad obiegu korespondencji w Urzędzie Gminy w Wolanowie Na podstawie art. 33 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie Program Konwentu: I Dzień Poniedziałek 28 czerwca 9.00 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 10.15 Uroczyste otwarcie Konwentu 10.15 11.40 Zajęcia programowe: Projekt Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

Bardziej szczegółowo

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Magdalena Zagrzejewska Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 17 sierpnia 2015r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 17 sierpnia 2015r. Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.13.2015 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne przy

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9

Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9 Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9 Eugeniusz Ochendowski, 978-83-72856-89-0, TNOIK 2013 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 15 DZIAŁ I ZAGADNIENIA OGÓLNE Administracja publiczna i prawo administracyjne...

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 355)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 355) Warszawa, 21 maja 2013 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 355) I. Cel i przedmiot ustawy Przedmiotowa ustawa ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 1288)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 1288) Warszawa, dnia 25 lipca 2011 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 1288) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa wprowadza

Bardziej szczegółowo

www.abcpro.pl 2 Profil i misja firmy

www.abcpro.pl 2 Profil i misja firmy Profil i misja firmy Na polskim rynku informatycznym działamy od 2009 r. ABC PRO Sp. z o.o. stanowi kontynuację i rozwinięcie działalności firmy Administration & Business Consulting założonej przez Ryszarda

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRAKTYKI STUDENCKIEJ/WOLONTARIATU W MINISTERSTWIE CYFRYZACJI

OFERTY PRAKTYKI STUDENCKIEJ/WOLONTARIATU W MINISTERSTWIE CYFRYZACJI NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ OPIS ZADAŃ WYMAGANIA ROZWÓJ WIEDZY I KOMPETENCJI Budżetu i Finansów praca w systemie księgowym Fortech przygotowywanie zestawień w arkuszu kalkulacyjnym Excel archiwizacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność:

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność: Załącznik 1 Wytyczne dotyczące funkcjonalności platformy komunikacyjnej umożliwiającej wymianę danych o wspólnych beneficjentach powiatowych urzędów pracy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Ogłoszenie. 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Ogłoszenie 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilościowo-jakościowy) z podaniem kodów CPV Kod

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Dzienniki Urzędowe

Elektroniczne Dzienniki Urzędowe Elektroniczne Dzienniki Urzędowe Moduł Komunikacyjny 2009-2013 ABC PRO Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument przeznaczony jest dla podmiotów wydających akty prawne. Zawiera opis przesyłania do

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. data podpis: Spis treści

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. data podpis: Spis treści Strona 1 z 6 Opracowali: podpisy: Sprawdziła: podpis: ORYGINAŁ Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością podpis: Zatwierdził: Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria podpis: Spis treści Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

ZASADY NACZELNE USTROJU RP

ZASADY NACZELNE USTROJU RP ZASADY NACZELNE USTROJU RP Zasady naczelne ustroju RP Zawierają idee przewodnie ustawy zasadniczej. Są to normy prawne zawarte w Konstytucji, których szczególna doniosłość charakteryzuje się w tym, że

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ,

PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ, PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ, W TYM WYKONYWANIA ZOBOWIĄZAŃ LEGISLACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z ORZECZEŃ TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ I POSTĘPOWAŃ KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 64/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie nr 64/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządzenie nr 64/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Radom Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

z dnia 2014 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

z dnia 2014 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych ROZPORZĄDZENIE Projekt, 18.12.2014 MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 2014 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Aktualne dążenia do wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w organizacji i funkcjonowaniu Krajowego Rejestru Sądowego

Aktualne dążenia do wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w organizacji i funkcjonowaniu Krajowego Rejestru Sądowego Aktualne dążenia do wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w organizacji i funkcjonowaniu Krajowego Rejestru Sądowego Marek Kulawczyk Naczelnik Wydziału Centrali Rejestru Zastawów i Krajowego

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy UoInf dotyczący epuap

Zakres przedmiotowy UoInf dotyczący epuap Podstawy prawne Ewolucja regulacji Realizację projektu epuap rozpoczęto w 2006 r. Podstawę normatywną dla systemu teleinformatycznego epuap wprowadzono nowelizacją ustawy o informatyzacji ustawą z dnia

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

Grupa Wolters Kluwer

Grupa Wolters Kluwer Wolters Kluwer Grupa Wolters Kluwer Koncern wydawniczy Wolters Kluwer jest jednym z największych profesjonalnych wydawnictw na świecie. Wolters Kluwer działa w 26 krajach. Prowadzi działalność w Europie,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 17 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 17 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2075)

Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2075) Warszawa, 31 stycznia 2014 r. Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2075) 1. Tezy opinii 1. Propozycja zmiany ustawy o systemie oświaty wymaga ponownego

Bardziej szczegółowo

Bariera dla e- administracji Przepisy prawne nie odpowiadające istocie elektronizacji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Bariera dla e- administracji Przepisy prawne nie odpowiadające istocie elektronizacji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Postępowanie z dokumentem elektronicznym w urzędzie w świetle ustawy o zmianie ustawy informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Krzysztof Lange Bariera dla e- administracji

Bardziej szczegółowo

Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem w trybie tej ustawy.

Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem w trybie tej ustawy. UZASADNIENIE Celem projektowanej ustawy jest dostosowanie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 2012 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Naturalny dokument elektroniczny w administracji

Naturalny dokument elektroniczny w administracji Naturalny dokument elektroniczny w administracji Fundament wdrożenia systemu EZD Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w administracji rządowej RP Mariusz Madejczyk Magdalena Sawicka Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Zespół do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Zespół do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ZARZĄDZENIE NR 6 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

USTAWA z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 20 lipca 2000 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Art. 1. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 marca 2015 r.

UCHWAŁA RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 marca 2015 r. Projekt z dnia 5 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA RADY MIASTA KIELCE w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) wprowadza zmiany mające na celu usprawnienie i uproszczenie funkcjonowania krajowego systemu ekozarządzania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA

SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA Druk nr 3223 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA o przedstawionym przez Prezydenta RP projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość. 2 Systemu Informacji Prawnej w wersji sieciowej 3

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość. 2 Systemu Informacji Prawnej w wersji sieciowej 3 Dostawa systemu informacji prawnej Załącznik nr 1 do umowy Lp. Przedmiot zamówienia Ilość /szt./ 1 Systemu Informacji Prawnej z Prawem Europejskim i Komentarzami w wersji sieciowej 1 2 Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA PRAWA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO W RP

ŹRÓDŁA PRAWA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO W RP ŹRÓDŁA PRAWA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO W RP SYSTEM PRAWA Zbiór uporządkowanych i wzajemnie ze sobą powiązanych norm generalnych i abstrakcyjnych wysłowionych w tekstach aktów prawotwórczych i nieuchylonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych

Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych Załącznik do zarządzenia Nr 81/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 lipca 2016 r. Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 45/2009/DSOZ Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 778 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 778 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 778 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap Instrukcja dla oferentów FIO 2015 składających oferty przy wykorzystaniu portalu epuap 1. Wprowadzenie i czynności wstępne Portal epuap jest dostępny w sieci Internet

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam Elżbieta Włodarczyk

Pozdrawiam Elżbieta Włodarczyk Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych opublikowanego pod adresem http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/218/20162/projekt_rozporzadzenia_prezesa_rady_ministrow_w_spr

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego/ do Umowy nr CSIOZ/../2016 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do elektronicznego Systemu Informacji Prawnej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4.2013.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Zamówień Publicznych. Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYGOTOWYWANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY MIASTA INICJOWANYCH PRZEZ BURMISTRZA

PROCEDURA PRZYGOTOWYWANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY MIASTA INICJOWANYCH PRZEZ BURMISTRZA Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta Czarnków Z dnia 13 stycznia 2010r. Nr 251/2010 PROCEDURA PRZYGOTOWYWANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY MIASTA INICJOWANYCH PRZEZ BURMISTRZA CEL PROCEDURY 1. Ujednolicenie

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2016 Spis treści: 1. Dostęp do strony Portalu... 3 1.1. Adres

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r.

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r. Projekt z dnia 11.08.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 400/OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 maja zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 400/OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 maja zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 400/OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 maja 2017 w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Słupsku oraz określenia wyjątków

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Wniosek o dofinansowanie

WZÓR. Wniosek o dofinansowanie WZÓR Wniosek o dofinansowanie Załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia. (poz. ) Wniosek o dofinansowanie Załącznik nr 1 I-1 realizacji projektu informatycznego lub przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - załatw sprawy administracyjne drogą elektroniczną.

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - załatw sprawy administracyjne drogą elektroniczną. elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - załatw sprawy administracyjne drogą elektroniczną. Co to jest epuap? epuap (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o informatyzacji oraz Kodeksu postępowania administracyjnego wybrane zagadnienia

Nowelizacja ustawy o informatyzacji oraz Kodeksu postępowania administracyjnego wybrane zagadnienia Autorzy: Tomasz Filipowicz i Jerzy Filipowicz Nowelizacja ustawy o informatyzacji oraz Kodeksu postępowania administracyjnego wybrane zagadnienia W dniu 5 marca 2010 r. Prezydent RP Lech Kaczyński podpisał

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2012 r. Warszawa, dnia 18 stycznia 2012 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami,

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego profile zaufane epuap w Urzędzie Miejski w Radłowie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego profile zaufane epuap w Urzędzie Miejski w Radłowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 2.2015 Burmistrza Radłowa z dnia 7 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego profile zaufane epuap w Urzędzie Miejski w Radłowie 0 Spis treści: 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 623/ ABI/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 623/ ABI/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 623/ ABI/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie opisu stanowiska Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Na podstawie 2 ust.2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Warszawa, 2016-04-19 WIF.261.3.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka ogólna

Charakterystyka ogólna Charakterystyka ogólna Wstęp System informatyczny Elektroniczny Dziennik Urzędowy ma za zadanie zapewnienie realizacji obowiązków w zakresie tworzenia i publikowania na stronach podmiotowych BIP Ministerstwa,

Bardziej szczegółowo

Urzędowa Poczta Elektroniczna Poradnik dla podmiotu przekazującego ABC PRO Sp. z o.o.

Urzędowa Poczta Elektroniczna Poradnik dla podmiotu przekazującego ABC PRO Sp. z o.o. Poradnik dla podmiotu przekazującego ABC PRO Sp. z o.o. Dokument przeznaczony jest dla podmiotów wydających akty prawne. Zawiera szczegółowy opis korzystania z modułu komunikacyjnego Urzędowej Poczty Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi e-booking TRUCK

Regulamin korzystania z usługi e-booking TRUCK Regulamin korzystania z usługi e-booking TRUCK 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z usługi e-booking TRUCK, zwany dalej Regulaminem" normuje zasady wymiany informacji i dozwolone sposoby

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ` elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Akt prawny do ogłoszenia przekazanie do RCL wersja 2.0 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ...

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 3158 Warszawa, 9 czerwca 2010 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 w zw. z art.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...

Bardziej szczegółowo

Zaufanie i bezpieczeństwo w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Od idei do wdrożenia. Sesja Europejska droga do nowego ładu informacyjnego

Zaufanie i bezpieczeństwo w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Od idei do wdrożenia. Sesja Europejska droga do nowego ładu informacyjnego Zaufanie i bezpieczeństwo w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Od idei do wdrożenia XVII Forum Teleinformatyki Sesja Europejska droga do nowego ładu informacyjnego 22-23 września 2011 r. Miedzeszyn Nota:

Bardziej szczegółowo

LGD /2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD /2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4101-018-07/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/017 Promulgacja prawa w postaci elektronicznej Najwyższa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 września 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 197, poz. 1307. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Zasady opracowywania tekstu jednolitego aktu prawa miejscowego

Zasady opracowywania tekstu jednolitego aktu prawa miejscowego Zasady opracowywania tekstu jednolitego aktu prawa miejscowego 1. Zgodnie z brzmieniem art. 16 ust. 3 zdanie drugie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów

Bardziej szczegółowo