Porównanie funkcjonalności edytora Legislator Magic ABC PRO z innymi dowolnymi edytorami aktów prawnych XML

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Porównanie funkcjonalności edytora Legislator Magic ABC PRO z innymi dowolnymi edytorami aktów prawnych XML"

Transkrypt

1 Porównanie funkcjonalności edytora Legislator Magic ABC PRO z innymi dowolnymi edytorami aktów prawnych XML W celu dokonania porównania funkcjonalności edytorów aktów prawnych oferowane przez firmę ABC PRO (edytor Legislator Magic oraz EAP XML Legislator) z dowolnym edytorem innego producenta dokonaj własnej oceny i wypełnij puste pola w kolumnie nr 4. I. BEZPIECZEŃSTWO Kluczowe funkcjonalności zapewniające bezpieczeństwo sporządzania aktów w XML oraz ich prawidłowego ogłaszania w dzienniku urzędowym Lp. Zawartość systemu Legislator Magic Inny edytor Uwagi 1. Możliwość sporządzania wszystkich rodzajów aktów jakie są przekazywane do ogłoszenia w dzienniku urzędowym Przy użyciu edytora aktów XML musi być możliwość sporządzania nie tylko najczęściej występujących rodzajów aktów prawnych (uchwała, zarządzenie, porozumienia), ale także wszystkich pozostałych jakie podlegają ogłaszaniu w dziennikach urzędowych, jak np. obwieszczenie z tekstem jednolitym, informacja, komunikat, decyzja, rozstrzygnięcie nadzorcze, wyrok, itp. W przeciwnym razie może się okazać, że nie mamy możliwości stworzenia aktu, który należy przekazać do ogłoszenia. 2. Możliwość sprawdzenia treści aktu zapisanej w postaci strukturalnej w XML Plik PDF z podglądem aktu musi być generowany z podpisanego pliku XML, a nie z widoku ekranowego. Tylko bowiem wtedy mamy możliwość sprawdzenia treści faktycznie zapisanej do pliku XML. Należy pamiętać, że w Dzienniku Urzędowym ogłaszana jest treść aktu zapisana w pliku XML, dlatego profesjonalny edytor musi zapewniać podgląd treści XML aktu, przed złożeniem podpisu elektronicznego. 3. Możliwość sprawdzenia kompletności plików składających się na dany akt Dotyczy to w szczególności dołączonych obrazów, załączników binarnych umieszczonych w archiwum ZIPX) przed jego przekazaniem do publikacji jeżeli nie ma możliwości podglądu podpisanych plików XML, które to pliki stanowią następnie podstawę do ogłoszenia aktu w dzienniku urzędowym, to w efekcie, nie mamy tym samym możliwości sprawdzenia co tak naprawdę wysyłamy do redakcji dziennika celem ogłoszenia. W edytorach innych dostawców najczęściej takiej możliwości nie ma. 4. Zachowywanie oryginalnego sposobu formatowania aktu po jego ponownym otwarciu po zapisaniu do XML i podpisaniu Po ponownym otwarciu w edytorze już podpisanego aktu, powinien on zostać otwarty dokładnie w takiej postaci jak był w momencie podpisania, a na to składa się zarówno treść jak i sposób jej sformatowania. Jeżeli edytor tego nie zapewnia, w praktyce nie nadaje się do pracy (w szczególności nie ma możliwości podpisywania porozumień i innych tego typu aktów). Spełnienie tej funkcjonalności wymaga wręcz perfekcyjnego zapisu treści aktu do struktury XML oraz umiejętności jej odtworzenia/zwizualizowania przy ponownym otwarciu pliku w praktyce jest to zadanie bardzo trudne i jedynie bardzo nieliczni dostawcy są w stanie sobie z tym poradzić we właściwy sposób. 5. Zapewnienie opieki serwisowej i autorskiej Urząd musi mieć zapewnioną ze strony producenta aplikacji pełną gwarancję, że edytor będzie na bieżąco dostosowywany do zmieniających się przepisów prawa oraz powinien mieć zapewnione stosowne wsparcie merytoryczne i techniczne w przypadku konieczności tworzenia aktów o dużym stopniu złożoności lub o specyficznej (niestandardowej) strukturze. Powyższe winno być zagwarantowane użytkownikowi w treści udzielonej licencji na

2 daną aplikację. Osobnym zagadnieniem jest jakość świadczonej opieki serwisowej i jej faktyczna dostępność czy tylko infolinia, czy może także za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres, czy w jej ramach można też np. przekazać sprawiający problem akt prawny i uzyskać stosowną kontekstową pomoc (wskazanie popełnionego błędu, instrukcję w jaki sposób należy dane zadanie wykonać prawidłowo, itp.). Edytory aktów prawnych, które nie spełniają powyższych kryteriów, nie gwarantują zapewnienia podstawowego poziomu bezpieczeństwa tworzenia aktów w XML a tym samym zgodności z systemem e-dziennik używanym przez wszystkie Redakcje do ogłaszania aktów w wojewódzkich dziennikach urzędowych (akty sporządzone przy użyciu takiej aplikacji mogą zostać ogłoszone nieprawidłowo lub nawet może dojść do odmowy ogłoszenia) w przypadku stwierdzenia występowania określonych błędów. Lp. II. SZCZEGÓŁOWE PORÓWNANIE FUNKCJONALNOŚCI Funkcjonalności Legislator Magic Inny edytor Możliwość tworzenia aktów prawnych XML bezpośrednio w programie MS WORD Uwagi Legislator Magic pozwala na tworzenie dokumentów bezpośrednio w MS WORD (od wersji 2007) 2. Możliwość tworzenia dowolnych typów aktów prawnych Legislator Magic pozwala na tworzenie wszystkich typów aktów zgodnie z Zasadami Techniki Prawodawczej. 3. Inteligentne tworzenie aktów prawnych Legislator Magic podpowiada kolejne jednostki redakcyjne tworzonego aktu prawnego, nie tylko na podstawie ich podległości, ale również zastosowanych znaków interpunkcyjnych (czyli, np.: stosując znak kropki po wyliczeniu punktowym, system nie wstawi kolejnego punktu, a wie że ma wstawić element wyższy czyli ustęp / paragraf, w zależności od tego jaka jednostka była wprowadzeniem do wyliczenia). Ponadto Legislator Magic inteligentnie formatuje i poprawia oznaczenia jedn. redakcyjnych w treści aktu (np. 4 ust. 1, pkt 2 lit. c) oraz adresy publikacyjne (np. Dz. U. z 2010 r. Nr 12, poz. 123 oraz z 2013 r. poz. 2) 4. Szablony aktów prawnych wbudowane predefiniowane szablony dla każdego typu aktu prawnego możliwość tworzenia własnych szablonów na podstawie już istniejących szablonów oraz dokumentów Legislator Magic poosiada zestaw szablonów pozwalający na utworzenie różnego rodzaju aktów ( w tym porozumień, aneksów, rozstrzygnięć nadzorczych) Legislator Magic pozwala użytkownikom na tworzenie własnych szablonów (zarówno na podstawie szablonów istniejących, jak i od nowa), oraz na zapisywanie dokumentu jako szablon (do późniejszego wykorzystania, przy tworzeniu dokumentu tego samego rodzaju) 5. Praca z tekstem automatyczne formatowanie paragrafów (wyśrodkowane nad tekstem / do lewej) Legislator Magic zapewnia możliwość automatycznego przeformatowania tekstu z układu paragrafy po lewej na układ paragrafy na środku i odwrotnie.

3 automatyczne przenumerowanie całości aktu prawnego / wybranej jednostki redakcyjnej możliwość zmiany poziomu zaznaczonych jednostek możliwość blokowania dokumentu automatyczna aktualizacja nagłówków załączników w przypadku zmiany metadanych aktu dedykowane dla tworzenia aktu prawnego menu Jednostki dostępne z poziomu zakładek programu WORD Ważne: operacje przenumerowywania są dokonywane w sposób inteligentny. Legislator Magic potrafi rozpoznać, że mamy np. oznaczenia typu:. 7a, 7b itp. i prawidłowo to uwzględnić. Np. zamiana zaznaczonych paragrafów na ustępy (zmiana inteligentna, jeżeli paragrafy zawierały punkty, zostają one zamienione na litery, itd.) Przed przekazaniem aktu do podpisu, możliwość zablokowania dokumentu, tak aby pomiędzy czasem od przekazania do podpisu, a podpisaniem mieć pewność, że nawet przez przypadek, nikt nie wprowadził zmian do dokumentu. Po zmianie danych metrykowych (np. uzupełnieniu daty i numeru aktu), automatycznie są aktualizowane nagłówki załączników. Zapobiega to powstawaniu niespójności pomiędzy oznaczeniem aktu (data, numer), a oznaczeniom załączników. W Legislator Magic mamy pod ręką (na górnej belce menu) bezpośredni dostęp do wszystkich typowych elementów (artykuł, paragraf, ustęp, litera, tiret, itp.), co jeszcze bardziej ułatwia pracę. 6. Sprawdzanie zgodności aktu z ZTP w zakresie właściwego następstwa poszczególnych jednostek redakcyjnych w zakresie zastosowania właściwych znaków interpunkcyjnych po jednostkach redakcyjnych w zakresie prawidłowego formatowania całego aktu panel kontroli błędów ZTP Legislator Magic to jedyna aplikacja, która potrafi zadbać o zgodność tworzonego aktu z Zasadami Techniki Prawodawczej (ZTP) Rozpoznawanie błędów budowy w Legislator Magic jest funkcją bardzo zaawansowaną Magic zarówno podpowiada jak dany błąd należy usunąć, ale też potrafi poprawiać tego typu błędy automatycznie. Legislator Magic analizuje treść aktu i w zależności od kontekstu (podległości i następstwa jednostek redakcyjnych) podpowiada właściwe znaki interpunkcyjne na końcu jednostek. Standardowo Legislator Magic formatuje akty prawne w sposób w pełni zgodny z ZTP dokładnie tak jak to ma miejsce w Dzienniku Ustaw (czyli do lewego marginesu ). Formatowanie w układzie paragrafy na środku jest zgodne z najlepszymi praktykami w tym zakresie i takie formatowanie również jest możliwe i wspierane przez aplikację. Ponadto, użytkownik ma możliwość określania własnych szablonów formatowania wg własnego uznania i preferencji. Poprawianie błędów ZTP w Legislator Magic może odbywać się na dwa sposoby: - w sposób analogiczny jak sprawdzanie pisowni przy użyciu funkcji MS WORD (elementy z błędami są zaznaczone na drzewie struktury dokumentu odpowiednimi kolorami; - całościowo dla całego dokumentu(widzimy wówczas pełną listę wykrytych błędów ZTP i mamy możliwość ich szybkiego poprawienia) 7. Inteligentna metryka dokumentu Zmiana danych metrykowych (numer, tytuł, data) bezpośrednio na dokumencie, bez konieczności wywoływania okna metryki.

4 8. Integracja z systemem informacji prawnej dostęp do SIP bezpośrednio z menu edytora automatyczne rozpoznawanie przepisów stanowiących podstawę prawną automatyczne uzupełnianie danych aktów stanowiących podstawę prawną W wersji Legalis Legislator Magic. Wystarczy, wpisanie stosownego artykułu i nawet bardzo ogólnie podanie tytułu ustawy / innego aktu stanowiącego podstawę prawną (nie trzeba nawet podawać daty aktu, czy też adresów publikacyjnych) system samodzielnie wyszuka odpowiedni akt w oparciu o tekst, jaki wprowadziliśmy. System automatycznie uzupełnia w treści PEŁNY TYTUŁ aktu prawnego i ponadto dodaje datę wydania aktu oraz przywołuje wszystkie adresy publikacyjne danego aktu normatywnego. 9. Dodawanie załączników do załączników Opcja niezbędna w przypadku np. statutów czy regulaminów, kiedy statut / regulamin jest załącznikiem do aktu, i sam posiada załączniki (załączniki do statutu / regulaminu 10. Drzewo struktury aktu prawnego drzewo budowane dynamicznie, w trakcie tworzenia aktu możliwość nawigowania po akcie po kliknięciu na dowolny element drzewa informacja o błędach ZTP widoczna bezpośrednio na drzewie struktury Każda dodana w treści dokumentu jednostka redakcyjna jest automatycznie rozpoznawana i umieszczana na drzewie struktury aktu, w trakcie pisania. Po wybraniu jednostki na drzewie struktury, jest ona natychmiast wyświetlana w dokumencie (dokument jest przewijany do tej jednostki). W zależności od rodzaju, błędy elementy drzewa są oznaczane właściwymi kolorami. 11. Generowanie PDF aktu prawnego wygląd PDF aktu identyczny jak akt widoczny na ekranie treść załączników binarnych widoczna w wysportowanym pliku PDF możliwość generowania nagłówka załącznika na załączniku binarnym Zachowane identyczne formatowanie aktu w widoku PDF i widoku na ekranie Jeżeli akt zawiera załączniki binarne, są ona włączane w treść eksportowanego pliku PDF we właściwym miejscu (w miejscu wystąpienia), a nie generowane jako linki do plików. Legislator Magic potrafi generować nagłówek załącznika w pliku PDF załącznika binarnego. Dzięki temu po popisaniu właściwa data i numer aktu zostanie uzupełniona nawet w załączniku binarnym. 12. Podgląd XML aktu prawnego generowanie podglądu W każdym momencie pisania aktu, jak również w trakcie podpisywania, możemy wyświetlić treść XML aktu dzięki czemu mamy pewność że podpisywana treść XML jest zgodna z tym co

5 treści XML aktu podgląd pliku XML w trakcie pisania widzimy na ekranie Podgląd techniczny pliku XML aktu. 13. Podpis elektroniczny: obsługa wielopodpisu obsługa kontrasygnaty możliwość podpisania aktu z wyłączeniem daty i numeru aktu prawnego Możliwość złożenia dowolnej ilości podpisów pod dokumentem Specjalna forma podpisu wykorzystywana np.: przy kontrasygnowaniu aktu przez skarbnika (uchwała budżetowa). Funkcja niezbędna przy podpisywaniu porozumień zgodnie z ZTP data dokumentu to data złożenia ostatniego podpisu (ostatnia strona podpisująca dokument nadaje jego datę, nie naruszając wcześniej złożonych podpisów elektronicznych). Dlatego też, do czasu złożenia ostatniego podpisu, data i numer aktu muszą być z wcześniejszych podpisów wyłączone. 14. Kreator wysyłki aktu do publikacji w dzienniku urzędowym uruchamianie kreatora bezpośrednio z edytora możliwość podpięcia do wniosku o ogłoszenie dowolnej ilości aktów 15. Praca z plikami aktów praca na plikach strukturalnych XML zachowanie formatowania otwieranych dokumentów ZIP/ZIPX Plik XML aktu prawnego tworzony na bieżąco (możliwość podejrzenia pliku XML, jak i wyświetlenia treści XML w trackie pisania aktu) Legislator Magic zachowuje wcześniejsze formatowanie. Ponadto posiada wbudowane funkcje automatycznego formatowania. Pozwalają one na natychmiastowe, prawidłowe sformatowanie dowolnego aktu, jak również dokonanie identyfikacji i poprawienie błędów ZTP.

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Strona1 Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Dostępność stron internetowych wybranych jednostek samorządu terytorialnego na Mazowszu Jacek Zadrożny Warszawa, Marzec

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2013 SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna prowadzenia kontroli krzyżowych programu... 3 2. Cel kontroli krzyżowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Tworzenie stron w systemie skycms 1. Logujemy się 2. Tworzenie nowej strony: Wchodzimy do zakładki Strony Dodaj nową stronę. Pokażą się zakładki Strona, Powiązania strony,

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Pomoc Pocztowy24Biznes

Pomoc Pocztowy24Biznes Pomoc Pocztowy24Biznes Spis treści 1. Lista rachunków str. 2 2. Lista operacji str. 3 3. Grupy rachunków str. 4 4. Autoryzacja dokumentów str. 5 5. Historia dokumentów str. 7 6. Folder dokumentów str.

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba Redakcja i aktualizacja II wydania: Renata Niecikowska, Urszula Krasnodębska, Jakub Wygnański (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga 1 e-book stanowi przedmiot praw autorskich icomarch24 S.A. z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000328672. e-book podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie

Bardziej szczegółowo

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość 2 czerwca 2015 r. Wstęp 2 WSTĘP Powód istnienia kolejek W Polsce podobnie jak w wielu innych krajach, w których opieka zdrowotna oparta jest na powszechnym

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE INSTRUKCJE DLA STRON (tekst skonsolidowany * )

PRAKTYCZNE INSTRUKCJE DLA STRON (tekst skonsolidowany * ) ОБЩ СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA TRIBUNÁL EVROPSKÉ UNIE DEN EUROPÆISKE UNIONS RET GERICHT DER EUROPÄISCHEN UNION EUROOPA LIIDU ÜLDKOHUS ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Bardziej szczegółowo

System Monitorowania Rozwoju INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU STRATEG. strateg.stat.gov.pl

System Monitorowania Rozwoju INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU STRATEG. strateg.stat.gov.pl System Monitorowania Rozwoju INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU STRATEG strateg.stat.gov.pl SPIS TREŚCI 1. Co to jest STRATEG? 2. Elementy strony głównej systemu 3. Grupowanie wskaźników A. Według dokumentów

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba 3w* 004, stan prawny 1.09.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe

Bardziej szczegółowo

Ponadto, przykłady nadużyć finansowych znajdują się w Zasadach finansowania PO KL. 3 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku IP II

Ponadto, przykłady nadużyć finansowych znajdują się w Zasadach finansowania PO KL. 3 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku IP II KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY RAPORTOWANIA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH FINANSOWYCH W RAMACH PO KL 2007-2013 Lp. Podmiot zgłaszający Podrozdział/sekcja/pkt, którego dotyczy uwaga Treść uwagi Uzasadnienie Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Gdańsk 2013 r. 1 Autorami raportu są mgr Karol Ważny z Katedry Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji

Gdańsk 2013 r. 1 Autorami raportu są mgr Karol Ważny z Katedry Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Raport z analizy funkcjonowania stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej gmin województwa pomorskiego przeprowadzonej w ramach projektu BIP-Watch: Monitoring Biuletynów Informacji Publicznej

Bardziej szczegółowo