CYKL WARSZTATÓW WIELOWYMIAROWOŚĆ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CYKL WARSZTATÓW WIELOWYMIAROWOŚĆ"

Transkrypt

1 ZAŁĄZIK 1. YKL ARSZTATÓ IELOYMIAROOŚĆ elem warsztatów jest pokazanie młodzieŝy wielowymiarowości funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się świecie. Szkolenia pomagają zrozumieć zjawiska zachodzące we współczesnym biznesie. okazują nowe kierunki rozwoju zarządzania. rzygotowują do podjęcia decyzji o rozwoju własnej kariery tak osobistej, jak i zawodowej. ARSZTAT I. owe technologie w naszym Ŝyciu 1 0 przełomowych technologii, które zmieniły świat. ajnowsze technologie uŝytkowe. J ak technologie zmieniają nasz świat. o dalej? Dr Tomasz Górecki, wykładowca oznańskiej yŝszej Szkoły Biznesu, matematyki z wykształcenia, statystyk z rozsądku i informatyk z zamiłowania. Autor przyjaznej metodologii nauczania matematyki na studiach. spółtwórca przyjaznej studentom platformy e-learningowej SB. rowadzone przedmioty: Technologie informacyjne, Statystyka, rojektowanie grafiki wektorowej i rastrowej. Zainteresowania naukowe: Analiza danych, rozpoznawanie obrazów, analiza szeregów czasowych olski ARSZTAT II: Myers-Briggs eurolinguistic rograming (L) Eye attern Strona 1

2 iedoceniony fenomen globalizacji. egatywne aspekty globalizacji. zy wszyscy korzystamy z zalet globalizacji? rzyszłe trendy. MoŜliwe scenariusze i rozwiązania. zy networking oraz siła kontaktów z uŝyciem social media są częścią odpowiedzi? ola organizacji międzynarodowych w zglobalizowanej wiosce. R Mgr illiam Strand, wykładowca oznańskiej yŝszej Szkoły Biznesu, były negocjator w słuŝbie armii amerykańskiej. Specjalista od stosunków międzynarodowych oraz praktycznej nauki języka angielskiego. Angielski ARSZTAT III: Komunikacja bez barier, czyli wilk syty i owca cała. Zamiast wstępu czyli dlaczego umiejętność komunikowania się jest waŝna. o tak szumi czyli bariery i błędy skutecznej komunikacji. A niech to...! czyli emocje w komunikacji znaczenie emocji w komunikacji. Eureka czyli jak sobie radzić z barierami. okaŝ mi język, a powiem ci kim jesteś czyli niewerbalne wywieranie wpływu. Asertywność w komunikacji. dr Beata Kozyra, specjalistka zarządzania strategicznego i komunikacji interpersonalnej. rorektor oznańskiej yŝszej Szkoły Biznesu. Doradca ds. Strategii w Instytucie Lotnictwa w arszawie. artner i Senior onsultant firmy Simple Solution. ieloletni menedŝer i dyrektor w wielu firmach. Trener i konsultant biznesu. Autorka i redaktorka wielu publikacji i ksiąŝek, między innymi: raktyka zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie, Alians strategiczny jako wstęp do fuzji i przejęcia oraz Komunikacja bez barier. Do wyboru polski lub angielski ARSZTAT IV: Zarządzanie sobą w czasie. Strona 2

3 stęp: znaczenie czasu a zarządzanie sobą. nwentaryzacja czasu. echniki zwalczania złodziei czasu. kreślanie celów. lanowanie i ustalanie priorytetów. fektywne zarządzanie sobą. I T O E dr Beata Kozyra, specjalistka zarządzania strategicznego i komunikacji interpersonalnej. rorektor oznańskiej yŝszej Szkoły Biznesu. Doradca ds. Strategii w Instytucie Lotnictwa w arszawie. artner i Senior onsultant firmy Simple Solution. ieloletni menedŝer i dyrektor w wielu firmach. Trener i konsultant biznesu. Autorka i redaktorka wielu publikacji i ksiąŝek, między innymi: raktyka zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie, Alians strategiczny jako wstęp do fuzji i przejęcia oraz Komunikacja bez barier. Do wyboru polski lub angielski Strona 3

4 ARSZTAT V: rzywództwo osobiste, czyli o rozwoju osobistym inaczej Z naczenie czasu w Ŝyciu człowieka (Ŝycie teraźniejszością, myśli o przeszłości, myśli o przyszłości). S tosunek do świata jak patrzę na Ŝycie? M oje drzewo Ŝycia. ostawy wobec Ŝycia. O toczenie co czyni cię zwycięzcą a co przegranym? Z naczenie osobistych celów. iedza i umiejętności prawo jazdy do świata uczuć. dr iotr Dzikowski, wykładowca oznańskiej yŝszej Szkoły Biznesu. Jego zainteresowania naukowe dotyczą problematyki przewodzenia na rzecz wzrostu innowacyjności ludzi, przedsiębiorstw i regionów. swojej pracy doktorskiej skupił się na analizie kompetencji przywódców wymaganych do przewodzenia na rzecz podnoszenia innowacyjności organizacji gospodarczych. rowadzi szereg projektów badawczych związanych z tą tematyką. Autor szeregu artykułów opublikowanych w kraju i zagranicą, w tym najnowszej ksiąŝki pt. rzywództwo w organizacjach gospodarczych w warunkach polskich. olski ARSZTAT VI: Zjawisko globalizacji i siła networkingu, czyli wielowymiarowy społeczny fenomen Strona 4

5 iedoceniony fenomen globalizacji. egatywne aspekty globalizacji. zy wszyscy korzystamy z zalet globalizacji? rzyszłe trendy. MoŜliwe scenariusze i rozwiązania. zy networking oraz siła kontaktów z uŝyciem social media są częścią odpowiedzi? ola organizacji międzynarodowych w zglobalizowanej wiosce. R dr iotr Odrekiewicz, Dziekan Filologii menedŝerskiej i honorowy rorektor oznańskiej yŝszej Szkoły Biznesu, Ambasador Akademii Zarządzania HR na olskę od 2008 i Dyrektor międzynarodowego programu w Departamencie Ekonomii i Zarządzania. złonek rady nadzorczej AMEX HU, autor, redaktor i współredaktor ponad 6-ciu naukowych ksiąŝek i monografii, autor wielu artykułów naukowych w tym prezentowanych na konferencjach w Rotterdamie Erasmus University Szkoła Zarządzania, EDIEB iedeń, hicago, Montreal-konferencje AOM, recenzent AOM USA. Do wyboru polski lub angielski ARSZTAT VII: Komunikacja interkulturowa w biznesie R ola stereotypów narodowych w relacjach biznesowych. ajwaŝniejsze aspekty przygotowujące do rozmowy kwalifikacyjnej w międzynarodowym koncernie. Z naczenie tolerancji w międzynarodowym środowisku biznesowym. pływ obrazu własnego na postrzeganie innej kultury. Dr Joanna Zator-eljan: rodziekan ydziału Filologii Angielskiej/ykładowca SB. Koordynator programów MBA w SB. rowadzi przedmioty: Komunikacja interkulturowa, raktyczna nauka języka angielskiego, Język niemiecki. Autorka wielu publikacji naukowych i konferencyjnych. Interesuje się Komunikacją interkulturowa w biznesie, Dydaktyką nauczania języków obcych, Imagologią, Ksenologią. Do wyboru polski, angielski lub niemiecki Strona 5

6 ARSZTAT VIII: egocjacje w Ŝyciu i w biznesie o to w ogóle są negocjacje i kiedy musimy się w nie włączyć? lanowanie skutecznych negocjacji. aktyki negocjacyjne jak je stosować zgodnie z zasadami etyki biznesu i jak. ybór strategii negocjacyjnej. ajczęściej zastawiane pułapki negocjacyjne. T Dr Marcin Gołembski, wykładowca oznańskiej yŝszej Szkoły Biznesu. spółzałoŝyciel, artner firmy sparciedecyzji.pl. Specjalista w zakresie: zarządzania zasobami ludzkimi, mediacji i negocjacji, coaching, wsparcia systemów sprzedaŝowych, a takŝe ocena inwestycji, wyceny przedsiębiorstw, tworzenia planów biznesu, czy przygotowywanie inwestycji w celu pozyskania finansowania. raktyczne doświadczenia, na podstawie których rozwiązuje problemy biznesowe klientów, zdobywał pełniąc funkcje kierownicze i zarządcze w przedsiębiorstwach działających zarówno w branŝy produkcyjnej jak i usługowej. Był współautorem programów szkoleniowych realizowanych w ramach ogólnopolskich projektów finansowanych przez UE. Jest współautorem i prowadzącym projekty biznes coaching u dla top management u jednego z największych banków w olsce. olski ARSZTAT IX: Tworzenie procedur - prosta sprawa o to jest procedura o co tworzyć procedury ak pisać procedury zego uŝywać do pisania procedur tworzenie szablonu procedury J U Strona 6

7 Dr inŝ. Jerzy Zielenkiewicz: wykładowca SB. rowadzone przedmioty: Zarządzanie Jakością, Systemy informatyczne w logistyce. Zainteresowania naukowe: Zarządzanie procesowe, Standaryzacja procesów w aspekcie rzeczywistych potrzeb organizacji, istniejącej kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, regionu w którym funkcjonuje organizacja, narodowości pracowników. ajwaŝniejsze osiągnięcia, nagrody: w droŝenie standardów norm -ISO 9001, -ISO i w firmach energetycznych i innych, o pracowanie koncepcji rozwoju i wdroŝenie systemu informatycznego wspomagającego system zarządzania dokumentacją - Management lanet, r ealizacja projektu: harmonizacja procesów w Grupie Dalkia olska w droŝenie i rozwój systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie dokumentacją procesową i organizacyjną w skali kraju ARIS ortal i ArisEasy Designer olski Harmonogram proponowanych terminów znajduje się w oddzielnym załączniku. zas trwania jednego warsztatu to 2 godziny lekcyjne. o ukończeniu warsztatów kaŝdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat. arsztaty są bezpłatne. Aby zgłosić klasę/klasy na określony termin proszę wypełnić załączony Formularz zgłoszeniowy i przesłać: na adres Uczelni: ul. iedziałkowskiego 18, oznań, olska faksem: na adres mailowy (skan): Strona 7

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

studia mba Zajęcia w języku polskim Brytyjski partner Praktyczny charakter studiów Northampton University

studia mba Zajęcia w języku polskim Brytyjski partner Praktyczny charakter studiów Northampton University Northampton University 2014 Wyższe Szkoły Bankowe Lider programów MBA w Polsce studia mba Zajęcia w języku polskim Brytyjski partner Praktyczny charakter studiów 2 Master of Business Administration WYŻSZA

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny

Uniwersytet Ekonomiczny dr Tomasz Rachwał (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) Kierownik Zespołu dr Joanna Kudełko (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) dr Mariola Tracz (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) dr Krzysztof Wach (Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl 14 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami

Zarządzanie Projektami Zarządzanie Projektami Zawartość oferty: I. WSTĘP II. METODY KSZTAŁCENIA III. WARUNKI REKRUTACJI IV. PROGRAM V. KADRA DYDAKTYCZNA VI. ORGANIZACJA ZAJĘĆ VII. CENA VIII. AKTUALNY HARMONOGRAM IX. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl 15 NOWYCH KIERUNKÓW PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW KOMPLET MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

studia podyplomowe www.wsb.pl 15 NOWYCH KIERUNKÓW PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW KOMPLET MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH studia podyplomowe www.wsb.pl 15 NOWYCH KIERUNKÓW Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW KOMPLET MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DODATKOWE CERTYFIKATY BRANŻOWE CERTYFIKOWANE KURSY

Bardziej szczegółowo

100 MIEJSC. Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016. Nowe tematy, studia przypadków i przykłady sukcesów

100 MIEJSC. Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016. Nowe tematy, studia przypadków i przykłady sukcesów TYLKO 100 MIEJSC ZAJĘCIA I MATERIAŁY W JĘZYKU POLSKIM! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) EDYCJA 2016 Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016 Nowe tematy,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2013/2014

studia II stopnia 2013/2014 studia II stopnia 2013/2014 www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU SUM tradycyjny 10 specjalności na 2 kierunkach SUM PLUS studia magisterskie wraz ze studiami podyplomowymi SUM on-line studia z wykorzystaniem najnowszych

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Rejestracja / poranna kawa: 8:30 9:00 Sesja główna: 9:00 10:30 (30 min) Powitanie - Łukasz Żelewski, Prezes

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 100 miejsc Zajęcia i materiały w języku polskim! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) edycja 2015 Wizja poprawia jakość przywództwa Advanced

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo