Instrukcja użytkownika aplikacji Cisco WebEx Meeting Center

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika aplikacji Cisco WebEx Meeting Center"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkownika aplikacji Cisco WebEx Meeting Center Materiał przygotowany na potrzeby prowadzenia konferencji wideo organizowanych przez Bank BPH S.A.

2 Spis treści Rozdział Wejście do pokoju wideokonferencyjnego Dołączenie do pokoju wideo Ekran logowania do aplikacji Cisco WebEx Meeting Center Instalacja komponentu WebEx... 4 Rozdział Nawigacja w pokoju konferencyjnym Podstawowe informacje na temat aplikacji Cisco WebEx Meeting Center Obszar roboczy Obszar wideo aplikacji Cisco WebEx Meeting Center Lista uczestników spotkania wideo Obszar czatu (Chat) w trakcie konferencji wideo... 8 Rozdział 3. Obsługa aplikacji Cisco WebEx Meeting Center podczas prezentacji Panel sterowania aplikacji Cisco WebEx Meeting Center Podstawowe funkcjonalności aplikacji Cisco WebEx Meeting Center Wyjście z ekranu prezentacji Przywołanie listy uczestników w trakcie prezentacji Przywołanie funkcji czatu z innymi uczestnikami prezentacji Wnioskowanie o uprawniania do komentowania/zaznaczania elementów prezentacji... Rozdział 4: Wyjście z pokoju konferencyjnego... 4

3 Rozdział Wejście do pokoju wideokonferencyjnego. Dołączenie do pokoju wideo Rysunek. Zaproszenie do pokoju wideo wiadomość mailowa. W celu dołączenia do pokoju wideo prosimy o kliknięcie na link, który otrzymali Państwo w zaproszeniu.. Ekran logowania do aplikacji Cisco WebEx Meeting Center Rysunek. Strona logowania do spotkania wideo. Po kliknięciu na link z zaproszenia, zostaną Państwo przeniesieni do strony logowania w aplikacji. 3 Celem uruchomienia wideokonferencji prosimy uzupełnić następujące pola:. Imię i nazwisko (),. Adres (), 3. Wybrać opcję Zapisz się (3). Informujemy, że informacje wpisane w pole imię i nazwisko będą widoczne dla innych uczestników szkolenia.

4 .3 Instalacja komponentu WebEx W sytuacji gdy aplikacja Cisco WebEx Meeting Center jest uruchamiana po raz pierwszy, wymagana będzie instalacja komponentu WebEx dla prawidłowego działania aplikacji. Rysunek 3. Instalacja komponentu WebEx Rysunek 4. Ostrzeżenie o zabezpieczeniach W oknie informującym o zabezpieczeniach należy kliknąć przycisk Run. Rysunek 5. Trwa instalacja komponentu Po kliknięciu na przycisk Zainstaluj nastąpi automatyczna instalacja komponentu ActiveX. Do czasu zakończenia instalacji nie należy zamykać ani odświeżać okna przeglądarki.

5 Rozdział Nawigacja w pokoju konferencyjnym.. Podstawowe informacje na temat aplikacji Cisco WebEx Meeting Center. Aplikacja Cisco WebExMeeting Center złożona jest z 4 obszarów zaznaczonych na rysunku poniżej. Rysunek 6. Ekran startowy aplikacji Cisco WebEx Meeting Center. Obszar roboczy,. Obszar wideo, 3. Lista uczestników, 4. Chat uczestników Obszar roboczy. Rysunek 7. Obszar roboczy w aplikacji Cisco WebEx Meeting Center Obszar ten w całości będzie zarządzany przez osobę prowadzącą spotkanie wideo. Treść wyświetlana w tej części ekranu będzie wyświetlana przez Bank BPH.

6 .3 Obszar wideo aplikacji Cisco WebEx Meeting Center. W obszarze tym prezentowany jest obraz z kamery prezentera (lub osoby wskazanej przez zarządzającego spotkaniem). Rysunek 8a. Obszar wideo w aplikacji Cisco WebEx Meeting Center Inicjalnie w aplikacji Cisco WebEx Meeting Center w obszarze wideo (), wyświetlany jest obraz z kamery prezentera (osoby zarządzającej spotkaniem). Jeżeli obraz wideo nie wyświetla się, oznacza to, że organizator spotkania nie uruchomił kamery wideo. Istnieje możliwość uruchomienia wzajemnej prezentacji wideo uczestników spotkania. Jeżeli uczestnik spotkania posiada zainstalowaną kamerę wideo, przy jego nazwisku pojawi się jej ikona (). Ikona w kolorze szarym oznacza iż kamera po stronie użytkownika jest nieaktywna i obraz wideo nie jest przekazywany. Rysunek 8b. Obszar wideo w aplikacji Cisco WebEx Meeting Center 3 4 Celem uaktywnienia obrazu wideo należy kliknąć na szarą ikonę kamery wideo, na skutek czego: Ikona zmieni kolor na zielony (strumień wideo po stronie uczestnika został aktywowany) w obszarze wideo udostępniony zostanie podgląd z kamery uczestnika spotkania.

7 .4 Lista uczestników spotkania wideo. Rysunek 9a. Uczestnicy spotkania w aplikacji Cisco WebEx Meeting Center W obszarze PARTICIPANTS widoczni są wszyscy uczestnicy spotkania. Znajdziemy tutaj takie informacje jak: Imię i nazwisko każdego uczestnika spotkania (tak jak wpisane zostało na stronie logowania) Host właściciel/zarządzający spotkaniem wideo Ikona kuli ziemskiej informacja o tym, kto z uczestników aktualnie prezentuje materiał podczas prezentacji (nie zawsze będzie to Host ) Raise Hand () - klikając na ten przycisk każdy uczestnik spotkania ma możliwość zasygnalizowania prezenterowi, iż chciałby zadać pytanie prowadzącemu UWAGA! Podczas prezentacji, w których uczestniczy dwóch lub więcej uczestników, dla zachowania porządku w trakcie prezentacji głos zostanie udzielony tylko tej osobie, która podniosła rękę przyciskiem Raise Hand. Rysunek 9b. Uczestnicy spotkania w aplikacji Cisco WebEx Meeting Center Po kliknięciu na przycisk Raise Hand obok nazwiska uczestnika chcącego zabrać głos pojawi się ikona prezentująca podniesioną dłoń (3). Jeżeli uczestnik spotkania chciałby opuścić rękę, do tego celu służy przycisk Lower Hand (3). Kliknięcie na niego skutkuje usunięciem ikony podniesionej ręki przy nazwisku uczestnika spotkania. 3

8 .5 Obszar czatu (Chat) w trakcie konferencji wideo Rysunek 0. Obszar czatu w aplikacji Cisco WebEx Meeting Center Okienko czatu (Chat) pozwala na wysłanie krótkich wiadomości tekstowych do: wszystkich uczestników spotkania (wybrana pozycja Everyone w polu Send to jednego konkretnego uczestnika spotkania (wybrane imię i nazwisko osoby, do której chcemy wysłać wiadomość w pozycji Send to.

9 Rozdział 3. Obsługa aplikacji Cisco WebEx Meeting Center podczas prezentacji 3. Panel sterowania aplikacji Cisco WebEx Meeting Center Z chwilą uruchomienia prezentacji przez pracownika Banku, ekran startowy aplikacji Cisco WebEx Meeting Center (Rysunek 6) zostanie zastąpiony materiałem wyświetlanym przez prowadzącego spotkanie. Elementy widoczne na ekranie użytkownika w trakcie uruchomienia prezentacji wideo, to: elementy pulpitu wyświetlane przez prezentera, obraz wideo z kamery prezentera (), menu nawigacyjne () zielony pasek u góry (lub dołu w zależności od ustawień) ekranu. Rysunek. Aplikacja Cisco WebEx Meeting Center w trakcie prezentacji wideo Obraz wideo widoczny na ekranie monitora można: Powiększyć/pomniejszyć poprzez rozszerzenie ram obrazu myszką; Przełączyć w tryb pełnoekranowy (dwukrotne kliknięcie myszką na obraz). W celu wyłączenia trybu pełnoekranowego należy nacisnąć przycisk Esc na klawiaturze. Najazd myszką na panel spowoduje jego rozwinięcie (zrzut poniżej). 3. Podstawowe funkcjonalności aplikacji Cisco WebEx Meeting Center Rysunek. Menu nawigacyjne aplikacji Cisco WebEx Meeting Center w trakcie prezentacji wideo Menu aplikacji inicjalnie jest ukryte. Poprzez najechanie myszą na zielone pole (u dołu/góry ekranu) uaktywnione zostaną poniższe przyciski funkcyjne:. RETURN - powrót do ekranu startowego - (Rysunek 3),. PARTICIPANS uaktywnia/dezaktywuje obszar z uczestnikami spotkania (Rysunek 4), 3. Chat uaktywnia/dezaktywuje obszar czatu (Rysunek 0), 4. ANNOTATE klikając na ten przycisk, uczestnik spotkania wnioskuje o nadanie uprawnień do zakreślania (na wzór markera) elementów prezentowanego materiału. Prośba taka wymaga zatwierdzenia po stronie właściciela spotkania (Host a)

10 3.. Wyjście z ekranu prezentacji Rysunek 3. Aplikacja Cisco WebEx Meeting Center po kliknięciu na przycisk Return Po kliknięciu na przycisk RETURN użytkownik zostaje przeniesiony do obszaru roboczego aplikacji. Aby powrócić do prezentacji należy kliknąć na przycisk z napisem RETURN TO SHARING () Przywołanie listy uczestników w trakcie prezentacji Rysunek 4. Aplikacja Cisco WebEx Meeting Center po kliknięciu na przycisk Participants Po kliknięciu na przycisk Participants () aplikacja wyświetli obszar z listą wszystkich uczestników szkolenia () 3 Obszar ten będzie niezbędny, gdy w trakcie prezentacji uczestnik będzie chciał zadać pytanie prowadzącemu prezentację poprzez podniesienie ręki przyciskiem Raise Hand (3).

11 3..3 Przywołanie funkcji czatu z innymi uczestnikami prezentacji Rysunek 5. Aplikacja Cisco WebEx Meeting Center po kliknięciu na przycisk Chat Po kliknięciu na przycisk Chat, aplikacja wyświetli obszar umożliwiający uczestnikom spotkania wysyłanie wiadomości tekstowych do prowadzącego prezentację lub do wszystkich uczestników konferencji wideo Wnioskowanie o uprawniania do komentowania/zaznaczania elementów prezentacji Przycisk Annotate pozwala każdemu uczestnikowi konferencji na: wstawianie komentarzy zaznaczanie/zakreślanie elementów prezentowanego materiału. Do wykonania powyższych czynności niezbędne będą odpowiednie uprawnienia, o które uczestnik spotkania wideo może zawnioskować w trakcie trwania prezentacji wideo klikając na przycisk Annotate. Rysunek 5a. Wysłanie prośby o nadanie uprawnień do funkcji komentowania/zaznaczania elementów prezentacji Klikając na przycisk ANNOTATE ( ) w menu nawigacyjnym, aplikacja wyświetli komunikat następującej treści: You are about to request permission to annotate. Do you want to continue Klikając YES aplikacja przekaże prośbę do o nadanie stosownych uprawnień do osoby zarządzającej konferencją. W przypadku kliknięcia na NO, prośba o nadanie uprawnień nie zostanie wysłana.

12 Rysunek 5b. Wysłanie prośby o nadanie uprawnień do funkcji komentowania/zaznaczania elementów prezentacji Potwierdzenie chęci wysłania wniosku przyciskiem YES. Rysunek 6. Potwierdzenie wysłania prośby o nadanie uprawnień do funkcji komentowania/zaznaczania Komunikat () oznacza, że wniosek został pomyślnie wysłany i oczekuje na akceptację po stronie właściciela spotkania O fakcie uruchomienia funkcji komentowania/zaznaczania elementów prezentacji świadczy fakt, iż uruchomiony został dodatkowy obszar Annotation Tools, dzięki któremu możemy wybrać sposób zaznaczania elementów prezentacji. Dodatkowo przez krótki okres pojawia się komunikat potwierdzający uruchomienie funkcji komentowania. Rysunek 7. Potwierdzenie uruchomienia funkcji komentowania/zaznaczania Z chwilą uruchomienia funkcji komentowania/zaznaczania elementów prezentacji zauważamy, iż: kursor myszy zmienił swój wygląd i od tej chwili przypomina on marker do zaznaczania tekstu, etykieta menu nawigacyjnego zmieniła nazwę na You can annotate co oznacza, że posiadamy uprawniania do zaznaczania, pojawił się obszar Annotation Tools, a w nim przycisk o nazwie Stop Annotating dzięki któremu będziemy w stanie w każdej chwili zatrzymać funkcję Podstawowe funkcjonalności obszaru komentowania. Rysunek 8. Obszar zaznaczania/komentowania Do najczęściej wykorzystywanych funkcji należą: a) Wskaźnik pozwala uczestnikowi prezentacji wskazać konkretne miejsce na prezentowanym ekranie, b) Opis tekstowy pozwala uczestnikowi prezentacji wstawić opis tekstowy w dowolnym miejscu ekranu, c) Kreska pozwala uczestnikowi prezentacji zaznaczyć kreską dowolny element ekranu, d) Prostokąt pozwala uczestnikowi prezentacji zaznaczyć prostokątem dowolny element ekranu, e) Marker pozwala uczestnikowi prezentacji zakreślić (funkcja markera) dowolny element ekranu,

13 f) Paleta kolorów pozwala uczestnikowi wybrać kolor zaznaczenia, g) Gumka do mazania pozwala wykasować zaznaczony element ekranu. Uwaga! Korzystając z funkcji zaznaczania/komentowania należy pamiętać, że zaznaczane elementy ekranu są widoczne nie tylko dla prezentera ale także dla każdego uczestnika spotkania.

14 Rozdział 4: Wyjście z pokoju konferencyjnego Po zakończonej prezentacji istnieją dwa sposoby wyjścia z aplikacji Cisco WebEx Meeting Center: Rysunek 0a. Opuszczenie spotkania wideo zamknięcie okna aplikacji Wyjście następuje poprzez naciśnięcie krzyżyka [x] Zamknij okno. Rysunek 0b. Opuszczenie spotkania wideo wylogowanie Opuścić spotkanie wideo można również klikając w menu aplikacji na File -> Leave Meeting.

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika

BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Spis Treści Rejestracja Konta 3 Instalacja Programu 3 Rozpoczęcie Sesji 4 Zaproszenie Uczestników 5 HTML Viewer 7 Zarządzanie Sesją 7 Pauza Transmisji 7 Tablica 8

Bardziej szczegółowo

Informacje o podręczniku

Informacje o podręczniku Wersja 5.0 wrzesień 2008 Spis treści Informacje o podręczniku...1 Netviewer Meet... 2 Instalacja Netviewera... 3 Wymagania systemowe... 3 Przydatne wskazówki przed pierwszym spotkaniem... 3 Program moderatora...

Bardziej szczegółowo

Cisco Unified Communications Integration dla Microsoft Office Communicator

Cisco Unified Communications Integration dla Microsoft Office Communicator Frequently Asked Questions Cisco Unified Communications Integration dla Microsoft Office Communicator Często zadawane pytania 2 Omówienie 2 Pierwsze kroki 8 Połączenia 10 Przekierowywanie, parkowanie,

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA SZKOLENIOWA ŹRÓDŁO

APLIKACJA SZKOLENIOWA ŹRÓDŁO APLIKACJA SZKOLENIOWA ŹRÓDŁO Instrukcja Zgłaszania Błędów w ITSM WERSJA 1.0 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learning Dokumentacja użytkownika Pracownik

Platforma e-learning Dokumentacja użytkownika Pracownik Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach Decyzji nr UDA- RPPD.04.01.00-20-002/11-00

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do aplikacji BPSC v. 4.2.5

Wprowadzenie do aplikacji BPSC v. 4.2.5 Wprowadzenie do aplikacji BPSC v. 4.2.5 2 Wprowadzenie do aplikacji BPSC - SPIS TREŚCI: 1. Rozpoczęcie pracy z aplikacją... 5 2. Okno główne aplikacji... 7 3. Przeglądarki...13 4. Podstawowe funkcje przeglądarki...16

Bardziej szczegółowo

Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego

Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego Podręcznik uz ytkownika Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU REPOZYTORIUM E-WYCIĄGÓW BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Data wydania: 2015-05-13 Copyright

Bardziej szczegółowo

komunikator książka adresowa

komunikator książka adresowa komunikator książka adresowa spis treści instrukcja użytkowania panelu hostingowego informacje ogólne / 4 poczta e-mail / 6 książka adresowa / 25 kalendarz / 36 zadania / 47 dysk / 55 ustawienia / 62 konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Microsoft Lync 2010. Spotkania online, telekonferencje i współpraca w zespołach

Szkolenie Microsoft Lync 2010. Spotkania online, telekonferencje i współpraca w zespołach Szkolenie Microsoft Lync 2010 Spotkania online, telekonferencje i współpraca w zespołach Cele Szkolenie obejmuje następujące tematy: Ustawienia spotkań online Konferencje telefoniczne oraz identyfikatory

Bardziej szczegółowo

Informacje o podręczniku

Informacje o podręczniku Wersja 5.0 wrzesień 2008 Spis treści Informacje o podręczniku...1 Program Netviewer Support...2 Instalacja Netviewera...3 Wymagania systemowe... 3 Przydatne wskazówki przed pierwszym spotkaniem... 3 Program

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 2 z 17

Spis treści. Strona 2 z 17 Strona 1 z 17 Spis treści 1. Zgłaszanie błędów... 3 2. Dostępne usługi... 5 3. Nowe zgłoszenie... 5 4. Uzupełnianie zgłoszeń... 7 5. Statusy zgłoszeń... 8 6. Przyciski... 9 7. Wyszukiwanie zgłoszeń...

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Firma VidCom.pl prezentuje

Firma VidCom.pl prezentuje Firma VidCom.pl prezentuje SPIS TREŚCI: 1. INFORMACJE O KOMUNIKATORACH VidCom.pl 1.1. Zastosowanie programu 1.2. Wymagania techniczne 1.3. Połączenie internetowe / przepustowość łącza 2. OBSŁUGA KOMUNIKATORA

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 7.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications

Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications Spis treści 1 Start Logowanie do serwisu... 3 1.1 Opis panelu redaktora... 4 1.2 Menu i mapa... 5 1.2.1 Utwórz lub usuń punkt konstrukcyjny...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7 MODUŁ 55 KASA 3 KONFIGURACJA MODUŁU KASA 3 ZDEFINIOWANIE FIRMY 3 ZDEFINIOWANIE OKIENEK KASOWYCH 3 DODAWANIE NOWEGO OKIENKA KASOWEGO 3 KONFIGURACJA OPCJI 3 USTAWIENIE DOMYŚLNEGO OKRESU PŁATNOŚCI 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

Cisco Unified Personal Communicator, wersja 8.5

Cisco Unified Personal Communicator, wersja 8.5 Frequently Asked Questions Cisco Unified Personal Communicator, wersja 8.5 Często zadawane pytania (FAQ) 2 Informacje podstawowe 2 Konfiguracja 3 Dostępność 6 Kontakty 9 Rozmowa sieciowa 11 Połączenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony Aby zalogować się do Portalu Sprawozdawczego należy w przeglądarce internetowej wpisać adres: https://raport.stat.gov.

Adres strony Aby zalogować się do Portalu Sprawozdawczego należy w przeglądarce internetowej wpisać adres: https://raport.stat.gov. Portal Sprawozdawczy Krótki przewodnik v. 1 3 1 2 Spis treści 1. Wymagania techniczne... 2 2. Logowanie do Portalu... 2 3. Formularz elektroniczny... 2 3.1. Uruchomienie formularza elektronicznego... 2

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Centralne Zarządzanie Data aktualizacji: 02.12.2014r. Spis treści Centralne Zarządzanie... 1 Instalacja aplikacji... 2 Pierwsze logowanie... 5 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std)

Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std) Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std) "Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej. Władze

Bardziej szczegółowo

CAD Share-it instrukcja obsługi

CAD Share-it instrukcja obsługi CAD Share-it instrukcja obsługi CAD Share-it instrukcja obsługi mobilna aplikacja do udostępniania projektów on-line 1 Spis treści 1. Uwagi wstępne... 4 1.1. Przeznaczenie aplikacji... 4 1.2. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi poczty elektronicznej Office 365 i programu Microsoft Lync 2013

Instrukcja obsługi poczty elektronicznej Office 365 i programu Microsoft Lync 2013 Instrukcja obsługi poczty elektronicznej Office 365 i programu Microsoft Lync 2013 Autorstwo: Praca została wykonana przez uczniów ZST im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, pod nadzorem Artura Rudnickiego.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika aplikacji Obsługi Zapytań Zewnętrznych (OZZ)

Podręcznik użytkownika aplikacji Obsługi Zapytań Zewnętrznych (OZZ) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI OBSŁUGI ZAPYTAŃ ZEWNĘTRZNYCH (OZZ) Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 1 z 74 Metryka dokumentu Cel dokumentu Otrzymują

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo