Animator czasu wolnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Animator czasu wolnego"

Transkrypt

1 Informacja o zawodzie Animator czasu wolnego

2 Spis treści Wstęp 2 1. Zadania i czynności robocze 3 2. Środowisko pracy 4 3. Wymagania psychologiczne 5 4. Wymagania zdrowotne 5 5. Warunki podjęcia pracy w zawodzie 6 6. MoŜliwości awansu w zawodzie 6 7. MoŜliwości zatrudnienia oraz płace 7 8. Przydatne adresy 8 9. Polecana literatura 8

3 Wstęp Animacja czasu wolnego to dział współczesnej turystyki oraz hotelarstwa, zajmujący się organizacją czasu wolnego ludzi, przebywających w ośrodkach wczasowych i turystycznych. Podstawową jej funkcją jest zapewnienie turystom rozrywek podczas ich pobytu w danym miejscu. Najczęściej przybiera to postać zorganizowanego programu animacyjnego, w którym znaleźć moŝna zajęcia sportowe, plastyczne, teatralne, muzyczne i specjalne animacje dla dzieci. Animator czasu wolnego to profesja coraz częściej popularna na rynku pracy. Trudniących się nią ludzi spotkać moŝna przede wszystkim w towarzystwie gości hotelowych w miejscowościach atrakcyjnych turystycznie w kraju i za granicą.

4 Zadania i czynności robocze Praca animatorów polega na zachęcaniu turystów do aktywnego wypoczynku i rodzinnego spędzania czasu wolnego, wspólnej zabawy, niezaleŝnie od zainteresowań, stopnia aktywności fizycznej czy wieku. Animatorzy większość czasu dnia spędzają na wypełnianiu obowiązków tj. uczą tańca, gry na instrumentach, malują czy zajmują się innym, poŝytecznym zorganizowaniem czasu najmłodszym. KaŜda z nadmorskich wiosek składa się z rekreacyjnych stanowisk, m.in. ze ścianki wspinaczkowej, aerobiku, szkoły nurkowania, odnowy biologicznej. Dzień upływa na rodzinnych konkursach i zawodach, w których turyści biorą udział indywidualnie lub przypadkowo dobierając się w zespoły. Codziennie o zawody zostają uroczyście zakończone wręczeniem nagród. Tym wszystkim dowodzi grupa animatorów. Wieczorem z kolei odgrywają grupowe show dla dorosłych urlopowiczów, podczas których czuwają nad przebiegiem konkursów, śpiewają lub urządzają widowiska stricte teatralne. Do północy zwykle towarzyszą gościom i zabawiają rozmową. Do obowiązków animatora naleŝy zapewnienie gościom hotelowym takich atrakcji by nie mieli czasu na nudę, zintegrowali się z resztą urlopowiczów, a takŝe poznali walory miejsca w którym przebywają. W hotelach zagranicznych funkcjonują specjalne tablice ogłoszeniowe na których animatorzy wywieszają plakaty ze swoim programem.

5 Środowisko pracy Animatorzy pracują przez siedem dni w tygodniu, najczęściej w godzinach od Jednak zdarzają się sytuacje w których musza pracować równieŝ wieczorami. W ramach umowy maja zagwarantowane bezpłatne wyŝywienie oraz zakwaterowanie - mieszkają w pensjonatach i domach wczasowych zlokalizowanych blisko plaŝy. Wiele hoteli dba teŝ o bilety lotnicze dla swoich pracowników. Często z zatrudnieniem związany jest dłuŝszy pobyt w egzotycznej scenerii oraz oczywiście moŝliwości turystyczne. MoŜna poznać wielu nowych ludzi, nowe kultury oraz szlifować języki obce. Nie wszystko jednak wygląda tak kolorowo. Druga strona medalu związana jest z cięŝką całodniową pracą. MoŜna powiedzieć, Ŝe ta praca polega na sprawowaniu pieczy nad turystami podczas ich pobytu w hotelu. Animator czasu wolnego nie pracuje tylko wtedy kiedy śpi. Czas dla siebie jest tylko późno w nocy trzeba mieć jednak na uwadze nabranie sił przed kolejnym cięŝkim dniem. Imprez czy turnusów nie da się obstawić jedną osobą. Zadań oraz gości jest zwykle tylu, Ŝe organizacja wymaga grupy. Zwykle ludzie którzy wyjeŝdŝają do pracy do ośrodka wczasowego spędzają tam kilka miesięcy. Następnie zostają oddelegowani w inne miejsce. Mankamentem jest to, Ŝe rzadko moŝna pracować ponownie z osobami które poznało się na wcześniejszych turnusach. Dublowanie tej samej grupy animatorów się niemal nie zdarza.

6 Wymagania psychologiczne Dobrego animatora cechuje przede wszystkim uśmiech i entuzjazm. Powinien potrafić zaszczepić uczestnikom wzorce aktywnego wypoczynku i wykreować atmosferę. Musi teŝ umieć dostosować program do warunków pogodowych oraz uczestników. Nieodzowne cechy to takŝe odpowiedzialność sumienność, zaangaŝowanie, odporność na stres. Praca ta wymaga ogromnych zdolności adaptacyjnych oraz łatwości nawiązywania kontaktów z ludźmi. ChociaŜ na pierwszy rzut oka praca przypomina wymarzoną, nie kaŝdy mógłby się w niej spełnić. Częste wyjazdy zagraniczne na które świadomie decyduje się animator, to nie tylko moŝliwość poznania świata, to takŝe długotrwała rozłąka z bliskimi i dotychczasowym środowiskiem. Trzeba mieć naprawdę mocny charakter, by podołać nałoŝonym obowiązkom. Wymagania fizyczne i zdrowotne Zawód animatora czasu wolnego wymaga duŝej sprawności ruchowej ze względu na częste wyjazdy krajowe i zagraniczne. Osoba taka powinna mieć równieŝ bardzo dobry stan zdrowia, być wysportowana i elastyczna. Animator czasu wolnego musi, wykazać się równieŝ duŝą odpornością emocjonalną, być w stanie podołać fizycznie wspomnianym zadaniom. Poza tym osoba, pracująca w tym zawodzie musi mieć dobry wzrok i słuch.

7 Warunki podjęcia pracy w zawodzie Aby spróbować swoich sił jako animator czasu wolnego nie trzeba mieć wykształcenia kierunkowego. DuŜo waŝniejsze są predyspozycje, spośród których zdolności organizacyjne, komunikatywność, dyspozycyjność, elastyczność, profesjonalizm, odpowiedzialność, pozytywne nastawienie do świata, znajomość języków obcych jest najistotniejsze. Brak doświadczenia nie musi stanowić przeszkody. Dla początkujących często organizowane są szkolenia. Kończąc szkolenie m.in.: nauczysz się kilku choreografii tańców klubowych i tańców mini disco dla dzieci; poznasz prawa rządzące zajęciami animacyjnymi; otrzymasz gotowe scenariusze zajęć animacyjnych; zrozumiesz psychologiczne mechanizmy postępowania swoich klientów Szkolenia dla animatorów STEGMAN POLSKA Firma Szkoleniowo Eventowa Warszawa/ Katowice/Wrocław/ Kraków Tel koszt szkolenia: 305 zł. PRO STAFF recrultment agency ul. ŁuŜycka Zgorzelec Tel Koszt szkolenia to 305 zł.

8 Warto podkreślić, Ŝe poŝądane wśród kandydatów na animatorów czasu wolnego są osoby z: uprawnieniami ratownika wodnego patentem Ŝeglarza, sterników motorowych, płetwonurków, konferansjerów. MoŜliwości awansu w zawodzie Zawód animatora umoŝliwia wyspecjalizowanie się w organizacji czasu wolnego konkretnej grupy klientów. Do najczęściej spotykanych formy pracy naleŝą: Kids Entertainer animator zajmujący się grami i zabawami dla dzieci i młodzieŝy (najczęściej od 3 do 16lat) Sport Entertainer animator organizujący, sędziujący i koordynujący rozrywki sportowe turystów Show Entertainer animator zajmujący się wieczornymi występami (np. karaoke, skecze, wybory miss hotelu, itp.) All Around Entertainer animator pełniący wszystkie powyŝsze role jednocześnie wszechstronny. MoŜliwości zatrudnienia oraz płace Rekrutacja animatorów odbywa się kilkustopniowo, pierwszym niezbędnym krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronach internetowych firm zajmujących się animacją czasu wolnego. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia następuje zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, w dalszej kolejności wyjazd na obóz przygotowawczy gdzie zwykle przechodzi się testy psychologiczne i sprawnościowe. Obóz integracyjno - szkoleniowy to ostateczna selekcją w trakcie której przyjęci animatorzy zostają w grupach przydzieleni do konkretnych miejscowości. Od odpowiedniego przeszkolenia zaleŝy takŝe wysokość wynagrodzenia animatora. Stawki są bardzo róŝne i nierzadko związane z indywidualnymi ustaleniami. Jeśli nie są uzaleŝnione od liczby osób, dla których sprowadza się grupę

9 animatorów, wynoszą ok. 1500zł, jeśli płaci się od ilości gości to zwykle usługa taka kosztuje od 10 do 60zł od osoby. Dodatkowo na wysokość wynagrodzenia wpływa przygotowany program artystyczny. WaŜniejsze adresy STEGMAN POLSKA Firma Szkoleniowo Eventowa Warszawa/ Katiowice/Wrocław/ Kraków Tel Avangarde Group Ul. Sadowa 40 a Poznań Tel Polecana literatura 1. J.B. Bączek Animacja czasu wolnego w turystyce. Praktyczny podręcznik dla animatorów, Warszawa 2009, 2. J. Lothar Seiwert Jak organizować czas, Warszawa 1998, 3. J. Pięta Pedagogika czasu wolnego, Warszawa 2004, 4. J. Suprewicz Socjologia turystyki, Lublin2005

SELEKCJA I REKRUTACJA

SELEKCJA I REKRUTACJA TECZKA INFORMACYJNA 6. Selekcja i rekrutacja przegląd metod SELEKCJA I REKRUTACJA Przegląd metod i narzędzi stosowanych podczas procesu rekrutacji Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie. Informacja o zawodzie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie. Informacja o zawodzie Informacja o zawodzie Headhunter ( łowca głów ) ( łowca talentów ) Spis treści Wstęp 2 1. Zadania i czynności robocze 3 2. Środowisko pracy 7 3. Wymagania psychologiczne 8 4. Wymagania zdrowotne 8 5. Warunki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Telepraca Scala Rodzinę G0107d2 Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Poradnik dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie. Informacja o zawodzie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie. Informacja o zawodzie Mediaor Kod: 244504 Informacja o zawodzie Mediator Spis treści Wstęp 1 1. Zadania i czynności robocze 2 2. Środowisko pracy 3 3. Wymagania psychologiczne 4 4. Wymagania fizyczne i zdrowotne 5 5. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013 POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Informacja o zawodzie. Trener biznesu

Informacja o zawodzie. Trener biznesu Informacja o zawodzie Trener biznesu Spis treści Wstęp 3 1. Zadania i czynności robocze 3 2. Materialne środowisko pracy 4 3. Warunki społeczne 4 4. Warunki organizacyjne 4 5. Wymagania psychologiczne

Bardziej szczegółowo

TECZKA INFORMACYJNA WOLONTARIAT. Najczęściej zadawane pytania

TECZKA INFORMACYJNA WOLONTARIAT. Najczęściej zadawane pytania TECZKA INFORMACYJNA WOLONTARIAT Najczęściej zadawane pytania Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Warszawa 2007 SPIS TREŚCI CO TO JEST WOLONTARIAT?... 2

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30, tel. (033) 858-27-24, e-mail: gcipoczta@op.pl, http://www.gcicieszyn.asp2.cz

43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30, tel. (033) 858-27-24, e-mail: gcipoczta@op.pl, http://www.gcicieszyn.asp2.cz W powiecie cieszyńskim działa 9 GCI. Są to Centra funkcjonujące w Cieszynie, Dębowcu, Goleszowie, HaŜlachu, Istebnej, Skoczowie, Ustroniu, Brennej i Zebrzydowicach: 1. 43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30,

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. - indeks umiejętności wolontariackich

PORTFOLIO. - indeks umiejętności wolontariackich PORTFOLIO - indeks umiejętności wolontariackich Redakcja: Zespół Centrum Wolontariatu w Warszawie Copyright Centrum Wolontariatu, Warszawa 2007 Wydawca: STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU 00-151 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

Scenariusze zajęć. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Scenariusze zajęć. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Scenariusze zajęć Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok tel.: 85 740 86 83; fax.: 85 740 86 85 www.pfrr.pl e-mail: fundacja@pfrr.pl Zajęcia grupowe z zakresu informatyzacji

Bardziej szczegółowo

1/2008 (3) STYCZEŃ 2008. Magazyn Biura Karier Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Moja Kariera ISSN: 1897-2551. Fot. K. Cebula. Fot. P.

1/2008 (3) STYCZEŃ 2008. Magazyn Biura Karier Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Moja Kariera ISSN: 1897-2551. Fot. K. Cebula. Fot. P. 1/2008 (3) STYCZEŃ 2008 Magazyn Biura Karier Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Moja Kariera ISSN: 1897-2551 Fot. P. Kosowski Obóz motorowodny i nurkowy str. 4 5 P U M a Fot. K. Cebula Budowanie ścieżki

Bardziej szczegółowo

Ministra Edukacji Narodowej

Ministra Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Białegostoku Konferencja Kierunki zmian w kształceniu zawodowym w ramach VI edycji Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać dobry kierunek studiów

Jak wybrać dobry kierunek studiów Jak wybrać dobry kierunek studiów Wybór kierunku studiów jest dla wielu maturzystów moŝliwością do podjęcia pierwszej dojrzałej decyzji. Jednak większość 19-latków ma z tym problemy. Ten artykuł ma na

Bardziej szczegółowo

Justyna Rutkowska. Ekspertyza dotycząca szkolnictwa artystycznego w Wielkiej Brytanii. Brytyjski system edukacji

Justyna Rutkowska. Ekspertyza dotycząca szkolnictwa artystycznego w Wielkiej Brytanii. Brytyjski system edukacji Justyna Rutkowska Ekspertyza dotycząca szkolnictwa artystycznego w Wielkiej Brytanii Ekspertyza ta powstała na podstawie materiałów publikowanych przez rządowe i pozarządowe organizacje zajmujące się wyznaczaniem

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2014/2015

studia II stopnia 2014/2015 studia II stopnia 2014/2015 www.wsb.pl STUDIA MAGISTERSKIE W FORMULE OPEN dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia SZEROKA OFERTA 16 specjalności na 3 kierunkach OSZCZĘDNOŚĆ CZASU studia

Bardziej szczegółowo

Badanie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i zawodowego z terenu województwa zachodniopomorskiego

Badanie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i zawodowego z terenu województwa zachodniopomorskiego Badanie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i zawodowego z terenu województwa zachodniopomorskiego Szczecin 2007 Spis treści Spis treści... 1 Część I... 2 Charakterystyka placówek, profile, systemy

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Informacja o zawodzie. Headhunter. ( łowca głów ) ( łowca talentów )

Informacja o zawodzie. Headhunter. ( łowca głów ) ( łowca talentów ) Informacja o zawodzie Headhunter ( łowca głów ) ( łowca talentów ) Spis treści Wstęp 2 1. Zadania i czynności robocze 3 2. Środowisko pracy 5 3. Wymagania psychologiczne 5 4. Wymagania zdrowotne 6 5. Warunki

Bardziej szczegółowo

Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem?

Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem? Opracowanie: Dariusz Pietrowski, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Radek Skiba, Stowarzyszenie Klon/Jawor Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem? Spis treści: I. Co to jest działalność poŝytku

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć przygotowany przez Przemysława Rybickiego i Karola Bińka. Przy pomocy i dzięki pomysłom pani Urszuli Feltynowskiej.

Scenariusz zajęć przygotowany przez Przemysława Rybickiego i Karola Bińka. Przy pomocy i dzięki pomysłom pani Urszuli Feltynowskiej. Scenariusz zajęć przygotowany przez Przemysława Rybickiego i Karola Bińka. Przy pomocy i dzięki pomysłom pani Urszuli Feltynowskiej. Konsultacja metodologiczna: Monika Płatek (wiedza) będą wiedzieli: 1.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Telepraca Scala Rodzinę G0107d2 Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Szkolenie trenerów - przewodnik

Bardziej szczegółowo

Przejście ze szkoły do pracy - poradnik dla absolwentów starających się o pracę

Przejście ze szkoły do pracy - poradnik dla absolwentów starających się o pracę Przejście ze szkoły do pracy - poradnik dla absolwentów starających się o pracę Sukces w poszukiwaniu pierwszej pracy nie zawsze jest proporcjonalny do uzyskanego wykształcenia. Oprócz posiadanej wiedzy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zawody z obszaru turystyczno-gastronomicznego czy to dla mnie? Cześć! Jestem dla Ciebie Mając lat naście, nie

Bardziej szczegółowo

JAK POSZUKIWAĆ PRACY

JAK POSZUKIWAĆ PRACY JAK POSZUKIWAĆ PRACY PORADNIK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Opracowanie: Dorota Bujnowska Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 354 Białystok SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Przygotowanie do poszukiwania

Bardziej szczegółowo

TURYSTYCZNE REKOMENDACJE W WIELOWYMIAROWEJ PERSPEKTYWIE ANALITYCZNEJ

TURYSTYCZNE REKOMENDACJE W WIELOWYMIAROWEJ PERSPEKTYWIE ANALITYCZNEJ TURYSTYCZNE REKOMENDACJE W WIELOWYMIAROWEJ PERSPEKTYWIE ANALITYCZNEJ BOLESŁAW IWAN Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie TURYSTYKA MOTYWACYJNA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI THE ROLE OF

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości. klucz do sukcesu osób 45+

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości. klucz do sukcesu osób 45+ Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości klucz do sukcesu osób 45+ 1 SPIS TREŚCI I. Słowo wstępne... 3 II. Realizacja projektu Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości... 4 1. Profil kompetencji przedsiębiorcy...

Bardziej szczegółowo