Planowanie przy wypisywaniu pacjenta ze szpitala

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Planowanie przy wypisywaniu pacjenta ze szpitala"

Transkrypt

1 Planowanie przy wypisywaniu pacjenta ze szpitala Uwagi dla pielęgniarki przyjmującej do szpitala: W trakcie badania pielęgniarskiego przeprowadzanego przy przyjmowaniu pacjenta do szpitala należy odłączyć listę pytań kontrolnych dotyczącą wypisu ze szpitala, która znajduje się w środku broszury. Listę tę należy dołączyć na początek dokumentacji medycznej przed wypisaniem pacjenta. Jest ona wypełniania przy wypisywaniu ze szpitala i żółty egzemplarz przekazywany jest dla pacjenta. Wydział Informacji dla Pacjentów

2 Ta broszura zawiera informacje dla pacjentów i ich opiekunów na temat planowania różnych kwestii związanych z wypisaniem ze szpitala. Bardzo ważne jest, by zapoznać się z nią uważnie i trzymać ze sobą w szpitalu, ponieważ opisuje ona opiekę i pomoc, którą Państwo otrzymają, gdy będą gotowi do opuszczenia szpitala. Imię i nazwisko pacjenta:... Oddział:... Planowana data wypisania ze szpitala:... Wyznaczona pielęgniarka:... Pracownik opieki społecznej (Social worker):... Zespół rehabilitacyjny:... Koordynator ds. wypisania ze szpitala:... Mienie i rzeczy wartościowe Zaleca się, by przynosili Państwo ze sobą do szpitala jedynie niezbędne rzeczy i ilość gotówki niezbędną do zaspokojenia Państwa potrzeb. Wszystko, co chcieliby Państwo trzymać zamknięte w bezpiecznym miejscu, należy jak najszybciej przekazać pielęgniarce oddziałowej/ przełożonej pielęgniarek/managerowi szpitala. Otrzymają Państwo pokwitowanie przyjęcia tych rzeczy do przechowania. Odpowiadają Państwo za mienie (w tym gotówkę) nieprzekazane do przechowania. Fundusz państwowej służby zdrowia (Trust) nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie rzeczy osobistych wszelkiego rodzaju, niezależnie od tego w jaki sposób dojdzie do utraty lub uszkodzenia, za wyjątkiem rzeczy oddanych po przechowania w bezpiecznym miejscu. 1

3 Leczenie szpitalne Southend Hospital jest szpitalem zapewniającym leczenie w kompleksowym zakresie, przeznaczonym dla osób poważnie chorych i wymagających 24-godzinnej opieki lekarskiej. Liczba łóżek jest ograniczona, a zapotrzebowanie na dostanie się do szpitala wysokie, ponieważ rejon naszego szpitala obejmuje osób. Żaden pacjent nie może pozostać w szpitalu, gdy jego stan nie wymaga już opieki szpitalnej. W przeciwnym wypadku nie moglibyśmy przyjąć do szpitala pacjentów, którzy naprawdę tego potrzebują. Lekarz specjalista (consultant) zajmujący się Państwem określi, kiedy już leczenie szpitalne przestanie być wymagane i omówi to z Państwem lub jeśli sobie Państwo tego życzą z członkami Państwa rodziny. Lekarz specjalista określi, kiedy opieka medyczna w szpitalu zostanie zakończona i zostaną Państwo uznani za gotowych do opuszczenia szpitala, gdy 24-godzinna opieka lekarza w szpitalu nie będzie już Państwu potrzebna. Zespół rehabilitacyjny oceni, czy bezpieczny jest dla Państwa przejazd ze szpitala do domu i wyda rekomendacje odnośnie Państwa potrzeb, jeśli wymagana będzie dalsza rehabilitacja. Prosimy porozmawiać o tym z pielęgniarką. W sytuacji gdyby istniały obawy dotyczące zapewnienia odpowiedniej opieki po wypisaniu pacjenta ze szpitala, znajdziemy inną placówkę opieki gotową przyjąć pacjenta na czas, w którym zostaną podjęte ustalenia dotyczące dalszej opieki. Dzięki temu łóżka szpitalne przeznaczone dla osób ciężko chorych będą dostępne dla innych pacjentów, wymagających tego poziomu opieki. Pacjenci mają prawo złożyć odmowę w zakresie oferowanej opieki lub mogą samodzielnie zorganizować wszystko co związane jest z opuszczeniem szpitala. 2

4 Planowanie wypisania ze szpitala Personel oddziału porozmawia z Państwem na temat spodziewanej daty wypisania ze szpitala jak najszybciej po przyjęciu do szpitala lub w trakcie wizyty w klinice, podczas której pacjenci badani są pod kątem potrzeby przyjęcia do szpitala, jeśli dotyczy to Państwa. Dzięki temu mogą Państwo zaplanować transport do domu oraz przygotować ubrania do podróży. Jeśli sobie Państwo tego życzą, w proces planowania możemy zaangażować Państwa rodzinę, przyjaciół lub opiekunów. Jeżeli przy opuszczaniu szpitala będzie Państwu potrzebna pomoc, pielęgniarka może skierować Państwa do innych specjalistów biorących udział w planowaniu wypisu ze szpitala. Realizacja niektórych planów wymaga czasu, a oceny potrzeb przeprowadzane poza szpitalem często pozwalają na lepszy ogląd sytuacji. Dobrze jest jak najszybciej poinformować pielęgniarkę o tym, że będzie Państwu potrzebna pomoc oraz podać jej dane Państwa głównego opiekuna. Specjaliści zaangażowani w pomoc Państwu przy wypisie ze szpitala: Opieka społeczna (Social care) W ramach usług opieki społecznej mogą Państwo otrzymać pomoc w następującym zakresie: Opieka osobista Adaptacje w domu Posiłki Kwestie organizacyjne związane z przyjęciem do ośrodków pobytu dziennego (Day Centre) Krótkie pobyty wypoczynkowe poza domem Długookresowa opieka Porady finansowe Ocena potrzeb Państwa opiekuna, gdy jest taka potrzeba Aby mogli Państwo skorzystać z pomocy opieki społecznej zostaną Państwo poproszeni o informacje na temat Państwa sytuacji finansowej, w tym dotyczy to oszczędności. Należy jak najszybciej poprosić pielęgniarkę o pokierowanie Państwa do pracownika opieki społecznej (Social Worker) pracującego w szpitalu, ponieważ może Państwu przysługiwać pomoc, o czym można nie wiedzieć. 3

5 Opieka pielęgniarska Jeżeli zostanie ocenione, iż potrzebna jest Państwu pomoc pielęgniarki środowiskowej w domu, zostanie to zaplanowane i zorganizowane przed wypisaniem Państwa ze szpitala. Pielęgniarka odwiedzi Państwa w domu, aby określić zakres Państwa potrzeb i razem z Państwem zaplanować dalszą opiekę. Informacje zostaną zapisane w dalszej części tej broszury. Jeżeli zostaną Państwo wypisani ze szpitala z założonym cewnikiem moczowym i w domu wystąpią jakieś problemy, prosimy w dowolnej chwili zatelefonować do Państwa lokalnej służby pielęgniarek środowiskowych (District Nursing Service) pod numer , obsługiwany 24 godziny na dobę. Potrzeby rehabilitacyjne W okresie powrotu do zdrowia po ciężkiej chorobie, może zostać zalecona Państwu dalsza rehabilitacja przez zespół rehabilitacyjny pracujący na oddziale. Zostanie to omówione z innymi specjalistami zaangażowanymi w opiekę nad Państwem. Taka pomoc rehabilitacyjna nazywana jest często opieką przejściową ( Intermediate care ) i zapewniana jest bezpłatnie przez określony okres czasu wynoszący do 6 tygodni. Opieka ta może łączyć rehabilitację w 24-godzinnym ośrodku pobytu stałego oraz pomoc świadczoną u Państwa w domu. Prosimy porozmawiać o tym z koordynatorem ds. wypisania ze szpitala (Discharge co-ordinator) lub z zespołem rehabilitacyjnym. Opieka ta jest zapewniana przez fundusz podstawowej służby zdrowia (Primary care Trust) na podstawie skierowania ze szpitala. Sprzęt przekazywany przy wypisaniu do domu - Jeżeli zespół rehabilitacyjny uzna, iż potrzebują Państwo specjalnego sprzętu, zostanie on dostarczony do Państwa domu. Należy zadbać o to, by członek rodziny lub przyjaciel odebrał przesyłkę. Prosimy omówić to z pracownikami zespołu rehabilitacyjnego. Lekarz specjalista Jeżeli będą Państwo potrzebowali dodatkowych informacji na temat opieki medycznej, którą są Państwo objęci, należy poprosić pielęgniarkę o umówienie Państwa na spotkanie z Państwa lekarzem/lekarzem specjalistą. 4

6 Zajmujący się Państwem lekarz oraz pielęgniarka powiedzą Państwu o planowanym wypisaniu ze szpitala z 24-godzinnym wyprzedzeniem, aby mogli Państwo zaplanować transport do domu. Zorganizowanie dalszej opieki po wyjściu ze szpitala Po tym jak opuszczą Państwo szpital będą kontynuowane oceny potrzeb i planowanie dalszej opieki. Opieka może być Państwu świadczona w domu lub w placówce pobytu stałego jako rozwiązanie tymczasowe zanim nie zostaną podjęte ustalenia na stałe. Zespół wielodyscyplinarny zapewni Państwu odpowiednią pomoc. Zostaną Państwo poinformowani o tymczasowych rozwiązaniach. Oczekujemy, iż decyzje w sprawie przyjęcia do placówek opieki powinny zapaść w jak najkrótszym terminie od planowanej daty wypisania ze szpitala lub w ciągu 5 dni, gdy to tylko możliwe. Decyzje w sprawie finansowania W trakcie pobytu w szpitalu pracownik opieki społecznej (Social Worker) omówi z Państwem różne opcje finansowania usług opieki i pobytu w ośrodkach opieki. Zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie formularza oceny sytuacji finansowej, aby określić czy przysługuje Państwu pomoc finansowa. Prosimy porozmawiać z pracownikiem opieki społecznej na temat wysokości wkładu własnego w pokrywanie kosztów świadczonej opieki. Samofinansowanie Mogą Państwo mieć wystarczające środki finansowe na samodzielne pokrycie usług opieki. Pracownik opieki społecznej oraz koordynator ds. wypisania ze szpitala mogą Państwu pomóc w wyborze opcji dotyczących zorganizowania opieki. Finansowanie przez opiekę społeczną Może przysługiwać Państwu pomoc finansowa w zależności od wyniku oceny Państwa sytuacji finansowej. Finansowanie przez służbę zdrowia Wszyscy pacjenci opuszczający szpital mają wykonywaną według nowych kryteriów ocenę przysługiwania dalszej opieki medycznej ze strony NHS (NHS Continuing Healthcare) oraz opieki pielęgniarskiej finansowanej przez NHS. 5

7 Dalsza opieka medyczna zapewniana przez państwową służbę zdrowia (NHS Continuing Healthcare) Jest to nazwa pakietu usług, które są organizowane i finansowane przez państwową służbę zdrowia NHS dla osób spełniających odpowiednie kryteria i potrzebujących generalnej opieki medycznej. Jeżeli chcieliby Państwo otrzymać wydruk pytań kontrolnych, sprawdzających czy taka pomoc Państwu przysługuje (NHS CHC checklist), należy poprosić pielęgniarkę o przekazanie Państwu tych pytań. Pytania kontrolne są wypełniane elektronicznie, lecz istnieje możliwość ich wydrukowania dla Państwa. Opieka pielęgniarska finansowana przez państwową służbę zdrowia (NHS Funded Nursing Care) Osobom wymagającym dalszej opieki pielęgniarskiej opieka taka zapewniana jest bezpłatnie. Może być ona świadczona w domu (przez lokalną służbę pielęgniarek środowiskowych - District Nursing Service) lub w ośrodku opieki (przez sam ośrodek opieki lub przez lokalną służbę pielęgniarek środowiskowych). Jeżeli opieka jest zapewniana przez sam ośrodek opieki, w którym przebywa pacjent, NHS wypłaca temu ośrodkowi pieniądze na pokrycie poniesionych kosztów opieki. W jaki sposób przeprowadzana jest ocena potrzeb? Wielodyscyplinarna i wszechstronna ocena potrzeb w zakresie opieki dokonywana jest z aktywnym udziałem pacjenta i jego opiekunów. Wielodyscyplinarny zespół przeprowadzający ocenę składa się z dwóch lub większej liczby specjalistów zaangażowanych w sprawowanie opieki nad Państwem. Ocena wstępna (Screening) - W oparciu o listę pytań kontrolnych przygotowaną przez Ministerstwo Zdrowia (Department of Health) określa się, czy potencjalnie może Państwu przysługiwać pomoc finansowa. Na tej podstawie stwierdza się, czy będzie potrzebne przeprowadzenie pełnej oceny. Ocena pełna - Wielodyscyplinarny zespół osób zaangażowanych w sprawowanie opieki nad Państwem sporządza całościowy opis Państwa potrzeb, oceniając je w jedenastu określonych kategoriach według szeregu kryteriów obowiązujących w całym kraju. 6

8 Decyzje dotyczące pomocy finansowej zapadają na posiedzeniu wspólnej komisji, prowadzonym przez fundusz podstawowej opieki zdrowotnej (Primary Care Trust). O podjętej decyzji zostaną Państwo poinformowani listownie. Jeżeli będą Państwo niezadowoleni z podjętej decyzji, może przysługiwać Państwu prawo do jej weryfikacji przez niezależną komisję. Prosimy zapytać koordynatora ds. wypisania ze szpitala (Discharge Co-ordinator) o dane kontaktowe lokalnego biura Rzecznika Ochrony Praw Pacjentów (Health Commissioner). Dodatkowe informacje można znaleźć w broszurze Ministerstwa Zdrowia (Department of Health), którą możemy przekazać na Państwa życzenie. E mail: Tel.: Możliwe rozwiązania tymczasowe po wypisaniu ze szpitala Gdy wypisanie ze szpitala opóźnia się mogą zostać zorganizowane krótkookresowe rozwiązania tymczasowe w zakresie opieki, aby zwolnić łóżko w celu przyjęcia kolejnego pacjenta. Tymczasowe przyjęcie do ośrodka pobytu stałego. Pracownik opieki społecznej może zapewnić dla Państwa krótkookresowy pobyt w ośrodku lub domu opieki z opieką pielęgniarską, jeżeli inne, planowane przez niego stałe rozwiązania w zakresie opieki, opóźniają się. Zostanie przeprowadzona ocena Państwa sytuacji finansowej pod kątem możliwości pokrycia kosztów umieszczenia w ośrodku, jak również zostaną Państwo o wszystkim poinformowani. Tymczasowe rozwiązanie pozwala na zaplanowanie w międzyczasie długookresowej opieki dla Państwa. Tzw. zastępcze łóżka w ośrodkach opieki, którymi zarządza szpital, służą tymczasowemu umieszczaniu w tych ośrodkach pacjentów na czas poczynienia dalszych planów, by po opuszczeniu ośrodka opieka mogła być kontynuowana w warunkach bardziej zbliżonych do domowych. Bardzo ważne jest także terminowe zaplanowanie czasu wypisania z tych ośrodków. Te miejsca są opłacane przez szpital w zakresie krótkich pobytów. Więcej informacji uzyskają Państwo od koordynatora ds. wypisania ze szpitala (Discharge Coordinator). Pacjenci kierowani tymczasowo do ośrodków korzystają z rehabilitacji i mają przeprowadzane oceny potrzeb pozwalające na wybór odpowiednich opcji dotyczących opieki długookresowej. 7

9 Współpraca w zakresie opieki (Collaborative Care) - Zespół terapeutów, opiekunek i pielęgniarek może zapewnić krótkookresową rehabilitację, opiekę pielęgniarską, pomoc w zakresie higieny osobistej oraz innego rodzaju pomoc osobistą. Zostanie dokonana ocena potrzeb pod kątem zapewnienia długookresowego wsparcia w środowisku domowym. Wydział Bezpośredniej Opieki Rehabilitacyjnej (Intermediate Care Rehabilitation Unit) - zapewnia 24-godzinną opiekę pielęgniarską i rehabilitację. Celem jest pomóc pacjentowi wrócić do zdrowia po ciężkiej chorobie. We wszystkich tych jednostkach będą podejmowane decyzje odnośnie planowania wypisania ze szpitala, z udziałem pracowników wielodyscyplinarnego zespołu. Wyznaczona pielęgniarka (Named nurse) biorąca udział w przyjęciu Państwa do szpitala we współpracy z Państwem będzie oceniała zakres Państwa potrzeb w związku z planowanym powrotem do domu. Otrzymają Państwo plan opieki (care plan), aby znali Państwo dotyczące Państwa plany oraz będą Państwo informowani o planowanej dacie wyjścia ze szpitala. Pracownik opieki społecznej (Social Worker) - może być potrzebne przeprowadzenie przez niego oceny Państwa potrzeb, jak również oceny Państwa sytuacji finansowej oraz zapewnienie przez niego odpowiedniej opieki. Otrzymają Państwo pełne informacje na ten temat oraz zostaną Państwo poinformowani o dostępnych opcjach w zakresie opieki. Zespół rehabilitacyjny (Rehabilitation Team) - może udzielić informacji i porad dotyczących mobilności i potrzebnego sprzętu pomocniczego. Może być potrzebne przeprowadzenie przez pracowników tego zespołu oceny Państwa mieszkania/budynku i otoczenia pod kątem Państwa potrzeb i potrzebnych adaptacji. Koordynator ds. wypisania ze szpitala (Discharge Co ordinator) - może zapewnić pomoc we wszelkich aspektach planowania związanego z opuszczeniem szpitala. Prosimy poprosić o rozmowę z nim w miarę możliwości jak najszybciej po przyjęciu do szpitala, aby omówić wszelkie Państwa pytania i obawy związane z wyjściem ze szpitala. Imię i nazwisko tej osoby oraz numer telefonu kontaktowego będą wywieszone na oddziale. Numer telefonu kontaktowego do zespołu ds. wypisania ze szpitala (Discharge Team):

10 Ustawa o zdolności do podejmowania decyzji (Mental Capacity Act) z 2007 r. Zdolność do podejmowania decyzji w życiu nazywana jest angielskim terminem mental capacity. Niektórzy ludzie mogą mieć problemy z podejmowaniem decyzji, albo ciągle albo czasami i może być to spowodowane problemami zdrowotnymi. Lekarz lub inny wyszkolony pod tym kątem specjalista (pracownik opieki społecznej, pielęgniarka itd.) dokona oceny zdolności pacjenta do podejmowania decyzji w sytuacji gdy będą musiały zapaść decyzje dotyczące długookresowej opieki lub poważnego leczenia medycznego. Gdy będzie to konieczne, w celu pomocy w podjęciu tych decyzji zespół wielodyscyplinarny zaangażuje członków rodziny oraz opiekunów pacjenta. Jeżeli mają Państwo jakieś uwagi bądź są zaniepokojeni oceną Państwa zdolności do podejmowania decyzji, prosimy porozmawiać o tym z lekarzem lub z pielęgniarką. Ustawa: Rekomenduje korzystanie z usług niezależnych rzeczników praw osób o ograniczonej zdolności do podejmowania decyzji (IMCA - Independent Mental Capacity Advocate), którzy pomagają w podjęciu ważnych decyzji lub występują jako przedstawiciele praw pacjenta, jeśli nie ma członków rodziny lub opiekunów, z którymi można byłoby się skonsultować. Zachęca ludzi do wystawiania pełnomocnictw, które dawałyby wyznaczonej osobie prawo do podejmowania w ich imieniu decyzji dotyczących spraw finansowych, mienia lub opieki medycznej. Umożliwia ludziom podejmowanie decyzji z góry w pewnych sprawach, na wypadek gdyby stracili później zdolność decyzyjną. Więcej informacji na temat ustawy o zdolności do podejmowania decyzji można uzyskać wchodząc na strony internetowe: lub policy/ mental capacity lub wysyłając list z prośbą o informacje na adres: Mental Capacity Implementation Department of Constitutional Affairs, 5th Floor, Steel House, 11 Tothill Street, London, SW1H 9LH Tel.: /

11 Transport ze szpitala Oczekujemy, iż ze szpitala zostaną Państwo odebrani przez członka rodziny lub przyjaciela, ponieważ transport szpitalny służy jedynie do przewozu osób w nagłych wypadkach i gdy jest to uzasadnione ze względów medycznych. Prosimy nie zabierać możliwości skorzystania z karetki pogotowia innym osobom, którym taki transport jest naprawdę potrzebny. Gdyby mieli Państwo bardzo duże trudności z organizacją transportu prosimy porozmawiać na ten temat z pielęgniarką. Na życzenie można otrzymać ulotkę opisującą w jakich przypadkach, ze względów medycznych, przysługuje transport szpitalny. Poczekalnia dla osób wypisanych ze szpitala (Discharge Lounge) Poczekalnia ta jest miejscem, w którym można czekać na transport do domu zarówno zapewniany przez rodzinę jak i transport szpitalny. Wykwalifikowana pielęgniarka zaopiekuje się Państwem w tym czasie. Należy spodziewać się, iż do poczekalni zostaną Państwo przewiezieni przed godz. 11:00 w dniu wypisania ze szpitala, gdzie będą Państwo mogli czekać na członka rodziny lub opiekuna, a w tym czasie Państwa łóżko będzie przygotowywane dla następnego pacjenta. Dostępna jest ulotka informacyjna na ten temat. Pracownicy chętnie zatelefonują z poczekalni do Państwa rodziny lub przyjaciół. Prosimy o zadawanie wszelkich pytań na temat leczenia, leków, sprzętu lub wizyt lekarskich przed opuszczeniem oddziału. Należy zadbać o to, by mieć odpowiednią odzież do podróży i klucze do domu przed dniem wypisania ze szpitala. Lokalizacja poczekalni dla pacjentów wypisanych ze szpitala Parter na wydziale przyjęć dziennych (Day Assessment Unit) Należy wejść starym głównym wejściem do szpitala, można skorzystać z rampy Bezpośredni numer telefonu: Wewnętrzny: 6151 Krótkookresowe parkowanie w celu odbioru pacjentów jest bezpłatne 10

12 Uwagi na temat Państwa pobytu w szpitalu i leczenia prosimy kierować na adres: Sue Hardy Director of nursing Southend University Hospital Prittlewell Chase Westcliff-on-Sea, Essex SS0 0RY Adres agencji oferującej pomoc i porady dla pacjentów w zakresie wszelkich aspektów opieki medycznej: Patient Advice and Liaison Service (PALS) Southend University Hospital Prittlewell Chase Westcliff-on-Sea, Essex SS0 0RY Tel.: (01702) Zakrzepica żył głębokich Co to jest zakrzepica żył głębokich? Co to jest zakrzepica żył głębokich? Zakrzepica żył głębokich jest częstą chorobą powodowaną przez utworzenie się zakrzepu (skrzepliny krwi) w żyle głębokiej, zazwyczaj w nodze lub miednicy. Pacjenci, którzy byli w szpitalu, mają większe ryzyko zachorowania na zakrzepicę żył głębokich. Objawy zakrzepicy żył głębokich obejmują obrzęk, ból, tkliwość łydek, a czasem także wrażenie gorąca i zaczerwienienie. Jeżeli odczuwają Państwo którekolwiek z tych objawów, prosimy o kontakt z lekarzem rodzinnym (GP). W czasie, gdy byli Państwo w szpitalu mogli otrzymywać Państwo środki zapobiegawcze (profilaktykę), obejmujące wstrzyknięcia preparatu clexane lub noszenie przeciwzakrzepowych pończoch. Leczenie może być kontynuowane podczas Państwa pobytu w domu. Apteka wyda Państwu pisemną informację na temat leków. Jeżeli będą musieli Państwo nadal nosić pończochy przeciwzakrzepowe prosimy upewnić się, że po zdjęciu ich do kąpieli i ponownym założeniu nie powstaną zagięcia. W momencie, kiedy powrócą Państwo do normalnej aktywności nie będzie już potrzeby dalszego noszenia pończoch. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub problemy prosimy o kontakt z lekarzem rodzinnym (GP). 11

13 Czym jest resuscytacja krążeniowo oddechowa (Reanimacja w przypadku zatrzymania krążenia i braku oddechu)? Zatrzymanie krążenia i oddechu (ang. cardiopulmonary arrest) oznacza, iż serce osoby przestaje bić i przestaje ona oddychać. W takich przypadkach niekiedy jest możliwe przywrócenie krążenia i oddychania za pomocą procedury ratunkowej nazywanej resuscytacją krążeniowo-oddechową/ reanimacją (ang. Cardiopulmonary Resuscitation, w skrócie CPR). W trakcie pobytu w szpitalu Państwa lekarz może chcieć omówić z Państwem kwestię podjęcia przez Państwo decyzji na wypadek, gdyby reanimacja była potrzebna. Mogą Państwo otrzymać broszurę informacyjną na ten temat, która może być także przydatna dla członków Państwa rodziny, przyjaciół i opiekunów. Broszura ta może nie zawierać odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania, lecz powinna okazać się pomocna w przemyśleniu decyzji ws. reanimacji. Jeśli będą Państwo mieli dodatkowe pytania, prosimy o zadawanie ich opiekującemu się Państwem personelowi medycznemu (lekarzom, pielęgniarkom i innym specjalistom). Przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji Państwa lekarz weźmie pod uwagę stan Państwa zdrowia, Państwa życzenia oraz ocenę, czy reanimacja będzie w stanie przywrócić akcję serca i oddychanie. Czynniki takie jak wyłącznie Państwa wiek lub niepełnosprawność nie mają wpływu na decyzję ws. reanimacji. W jaki sposób mogę dokonać wyboru ośrodka opieki? Pracownik opieki społecznej lub koordynator ds. wypisania ze szpitala pomogą Państwu w wyborze ośrodka opieki (care home). Mogą przekazać Państwu listę wolnych miejsc w ośrodkach mieszczących się w rejonie, którym są Państwo zainteresowani. Jeżeli korzystają Państwo z finansowania ze środków opieki społecznej, lista dostępnych ośrodków może być ograniczona i zależy to od kosztów pobytu w tych placówkach. Jeżeli Państwa środki finansowe/oszczędności są powyżej pewnej kwoty określonej przez władze lokalne, może nie przysługiwać Państwu finansowanie opieki ze środków opieki społecznej. Pacjenci samodzielnie 12

14 pokrywający koszty opieki mogą wybrać dowolny ośrodek, zgodnie z własnym życzeniem. Jeżeli w wybranym ośrodku nie będzie wolnych miejsc na daną chwilę, pracownik opieki społecznej omówi z Państwem rozwiązania tymczasowe, z których można skorzystać po wyjściu ze szpitala. Zgodnie z wytycznymi rządowymi powinna zostać przeprowadzona wielodyscyplinarna ocena Państwa potrzeb. Kierownik ośrodka opieki, do którego mają być Państwo przyjęci, ma obowiązek przeprowadzić ocenę, aby potwierdzić czy ośrodek jest w stanie zapewnić dla Państwa opiekę w wymaganym zakresie. Rejestracja ośrodków opieki Wszystkie podmioty zapewniające opiekę muszą być zarejestrowane w Komisji Nadzoru Jakości Usług Opieki (Care Quality Commission dalej CQC) i podlegać nadzorowi tej instytucji. Ośrodki/domy opieki (care homes) są podzielone na różne kategorie według rodzaju zapewnianej opieki. Do poszczególnych ośrodków opieki mogą być przyjmowani jedynie pacjenci odpowiadający kategoriom opieki, do których świadczenia dany ośrodek posiada rejestrację. Na przykład pacjenci z demencją mogą być przyjęci tylko do ośrodków, których zakres rejestracji obejmuje opiekę nad chorymi na to schorzenie. CQC sporządza raporty z inspekcji ośrodków opieki, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej. W niektórych ośrodkach opieki zapewniana jest opieka ze strony zarejestrowanych pielęgniarek, a inne świadczą jedynie ogólną opiekę osobistą. Prosimy porozmawiać z pracownikiem opieki społecznej lub koordynatorem ds. wypisania ze szpitala, aby uzyskać więcej informacji i porad oraz należy poprosić o przewodnik po usługach opieki medycznej (care services directory). 13

15 Informacje dla opiekunów Opiekunem jest osoba, która opiekuje się lub pomaga choremu lub niepełnosprawnemu członkowi rodziny, sąsiadowi lub znajomemu/ przyjacielowi, niezależnie od tego czy potrzebujący opieki jest osobą młodą czy starszą. Opiekunowie mogą skorzystać z różnych form pomocy dostępnych dla nich w ich miejscu zamieszkania. Southend Southend Carers Forum (Forum Opiekunów w Southend) Alexandra Street, Southend, Essex, SS1 1BW Infolinia: Przyjęcia bez konieczności wcześniejszego umawiania się (Drop-in Centre) od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00 Strona internetowa: Essex Essex Carers Grapevine Castle Point / Rochford The Tyrrels Centre 39 Seymour Avenue, Thundersley, Essex, SS7 4EX Tel.: Strona internetowa: 14

16 Informacje dla pacjentów i członków rodziny 15

17 Southend University Hospital NHS Foundation Trust Prittlewell Chase, Westcliff on sea, Essex SS0 0RY Tel.: W celu uzyskania pomocy oraz informacji i porad w zakresie jakichkolwiek aspektów planowania związanego z wypisaniem ze szpitala można skontaktować się z zespołem ds. wypisania ze szpitala (Discharge Team) pod numerem telefonu Nadal palisz? Czy potrzebujesz pomocy aby rzucić palenie? Skuteczne rzucenie palenia papierosów jest cztery razy bardziej prawdopodobne, jeśli korzysta się z usług Służby Pomocy Stop Paleniu (Stop Smoking Services). Jeżeli w trakcie pobytu w szpitalu chcieliby Państwo uzyskać informacje i porady proszę o bezpośrednie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu Specjaliści Służby Pomocy Stop Paleniu (Stop Smoking) pracujący w szpitalu: Diane Fredericks Telefon komórkowy: Linda Ashpole Telefon komórkowy: SMOKEFREE SOUTH EAST ESSEX 16

18

19

20 Jeśli chcieliby Państwo otrzymać tę broszurę w innej wersji językowej, w formacie dużym drukiem lub w postaci nagrania na kasecie audio, prosimy skontaktować się z: Patient Advice & Liaison Service (PALS) Southend University Hospital NHS Foundation Trust Prittlewell Chase Westcliff on Sea Essex, SS0 0RY Telefon: Fax: E mail: Broszura została przygotowana przez zespół ds. wypisywania ze szpitala (Discharge Management Team) w imieniu i we współpracy z: Southend University Hospital NHS Foundation Trust South East Essex Primary Care Trust Southend Borough Council Essex Social Services Dokonano przeglądu i aktualizacji w grudniu 2011 r. Patient Information Service (Wydział Informacji dla Pacjentów) Przygotował do wydruku i opublikował: The Print and Design Centre, Southend University Hospital Formularz nr 1998, wersja 13

Spis treści Wstęp Wstęp 4 Określenia używane w tej broszurze 5 Ochrona zdrowia psychicznego a prawo 7

Spis treści Wstęp Wstęp 4 Określenia używane w tej broszurze 5 Ochrona zdrowia psychicznego a prawo 7 Spis treści Wstęp Wstęp 4 Określenia używane w tej broszurze 5 Ochrona zdrowia psychicznego a prawo 7 Twoje prawa Twoje prawa 8 Twój najlepszy interes 8 Godność i szacunek 8 Twoje prawo do pełnej informacji

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pacjentów i odwiedzających

Informacje dla pacjentów i odwiedzających Informacje dla pacjentów i odwiedzających Spis treści Mapki terenu szpitala oraz dojazd do szpitala 13 Alergie 29 Automaty telefoniczne/skrzynki pocztowe 27 Bankomaty 26 Bereavement - Wsparcie dla osób

Bardziej szczegółowo

Wydział Informacji dla Pacjentów

Wydział Informacji dla Pacjentów Ustawa o wolności informacyjnej (Freedom of Information Act) z 2000 r. Informator Wydział Informacji dla Pacjentów Czym jest ustawa o wolności informacyjnej (Freedom of Information Act w skrócie FOI Act)?

Bardziej szczegółowo

TWOJE ŚWIADCZENIA PORADNIK UCZESTNIKA

TWOJE ŚWIADCZENIA PORADNIK UCZESTNIKA TWOJE ŚWIADCZENIA PORADNIK UCZESTNIKA 1 Poświadczenie ubezpieczenia Niniejsze poświadczenie potwierdza, że uczestnik jest objęty programem Medicaid oferowanym za pośrednictwem CountyCare Health Plan,

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące choroby neuronu ruchowego (MND)

Informacje dotyczące choroby neuronu ruchowego (MND) Informacje dotyczące choroby neuronu ruchowego (MND) Spis treści 1. W jaki sposób te informacje mogą mi pomóc? 2. Czym jest choroba neuronu ruchowego (ang. MND)? Kto może zachorować na chorobę neuronu

Bardziej szczegółowo

WSIC Zintegrowany Zapis Opieki Najczęściej zadawane pytania. Najczęściej zadawane pytania dotyczące udostępniania informacji - w skrócie

WSIC Zintegrowany Zapis Opieki Najczęściej zadawane pytania. Najczęściej zadawane pytania dotyczące udostępniania informacji - w skrócie WSIC Zintegrowany Zapis Opieki Najczęściej zadawane pytania W jaki sposób udostępniamy twoje informacje? Obecnie, wszystkie miejsca w których otrzymujesz opiekę przechowują dokumentację na twój temat.

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla imigrantów w Clare. Niepełnosprawni. Szpitale. Szczepienia. Pogotowie ratunkowe

Pakiet informacyjny dla imigrantów w Clare. Niepełnosprawni. Szpitale. Szczepienia. Pogotowie ratunkowe Pakiet informacyjny dla imigrantów w Clare Zdrowie Dostęp do opieki lekarskiej Niepełnosprawni Szpitale Zgon Lekarze rodzinni Karta opieki lekarza rodzinnego Opieka lekarska dla uchodźców Matka i dziecko

Bardziej szczegółowo

Front Cover Witamy w Oxfordshire. Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów

Front Cover Witamy w Oxfordshire. Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów Front Cover Witamy w Oxfordshire Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów Contents Page Spis treści Spis treści Witamy Życie w Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Wielkiej Brytanii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Wielkiej Brytanii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Wielkiej Brytanii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu

Bardziej szczegółowo

Prison Reform Trust and HM Prison Service/NOMS

Prison Reform Trust and HM Prison Service/NOMS Prison Reform Trust and HM Prison Service/NOMS This publication can be shared, copied, distributed and transmitted but not sold. It can not be altered in any way without the permission of the copyright

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODSTAWOWE. Uwaga!

INFORMACJE PODSTAWOWE. Uwaga! Uwaga! Informator Jak i gdzie leczyć się bezpłatnie jest wydawnictwem całkowicie bezpłatnym. Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ nie pobiera żadnych opłat ani za sam poradnik, ani też za jego dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Devon County Council Usługi środowiskowe i pomoc dla osób dorosłych

Devon County Council Usługi środowiskowe i pomoc dla osób dorosłych POLISH Social Care for Adults Opieka społeczna dla dorosłych Devon County Council Usługi środowiskowe i pomoc dla osób dorosłych Adult & Community Services (Usługi środowiskowe i pomoc dla osób dorosłych)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WITAMY W SHEFFIELD... 1 SPIS TREŚCI... 2 Miasto Sheffield...3 OGÓLNE INFORMACJE O ŻYCIU W WIELKIEJ BRYTANII... 4 Tłumacze ustni...

SPIS TREŚCI WITAMY W SHEFFIELD... 1 SPIS TREŚCI... 2 Miasto Sheffield...3 OGÓLNE INFORMACJE O ŻYCIU W WIELKIEJ BRYTANII... 4 Tłumacze ustni... WITAMY W SHEFFIELD Witamy w Sheffield! Niniejszy informator powstał we współpracy Rady Miasta Sheffield i partnerów. Zawiera pożyteczne informacje o życiu w Sheffield dla Ciebie i Twojej rodziny. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Health Services in Ireland / Służba zdrowia w Irlandii

Health Services in Ireland / Służba zdrowia w Irlandii Health Services in Ireland / Służba zdrowia w Irlandii Irlandia posiada publiczną służbę zdrowia finansowaną ze źródeł rządowych. Zarząd Służby Zdrowia (the Health Service Executive, HSE) jest organizacją

Bardziej szczegółowo

Jak można sobie pomóc?

Jak można sobie pomóc? What you can do to help yourself: Polish Jak można sobie pomóc? Niniejsza broszura zawiera informacje o sposobach radzenia sobie dla osób żyjących z chorobą nowotworową. Wykonywanie czynności osobistych

Bardziej szczegółowo

Choroba Parkinsona i Ty. Podręcznik dla osób dopiero zdiagnozowanych

Choroba Parkinsona i Ty. Podręcznik dla osób dopiero zdiagnozowanych Choroba Parkinsona i Ty Podręcznik dla osób dopiero zdiagnozowanych 1 Poznanie diagnozy choroby Parkinsona często jest bardzo emocjonalnym przeżyciem. Niektórzy doznają szoku inni zagubienia a jeszcze

Bardziej szczegółowo

Życie i praca w Huntingdonshire (Living and Working in Huntingdonshire)

Życie i praca w Huntingdonshire (Living and Working in Huntingdonshire) Życie i praca w Huntingdonshire (Living and Working in Huntingdonshire) Przydatne informacje dla nowych mieszkańców 1 Polish Co zawiera ta broszura? (What s In This Booklet?) Priorytety Urząd władz lokalnych

Bardziej szczegółowo

Front Cover. Wielka Brytania od środka

Front Cover. Wielka Brytania od środka Front Cover Wielka Brytania od środka Contents Page Spis treści Spis treści Witamy Życie w Wielkiej Brytanii - Wiadomości ogólne - Telefonowanie - Telefony komórkowe - Godziny otwarcia - Dni wolne od pracy

Bardziej szczegółowo

Informacje dla osób osieroconych w wyniku wypadku drogowego w Szkocji

Informacje dla osób osieroconych w wyniku wypadku drogowego w Szkocji Informacje dla osób osieroconych w wyniku wypadku drogowego w Szkocji Infolinia organizacji BrakeCare 0845 603 8570 Informacje, porady, wsparcie psychologiczne Pomoc w Internecie: www.brake.org.uk Wersja

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SYSTEMU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ

POLITYKA SYSTEMU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ POLITYKA SYSTEMU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ Część: Finanse Strona: 1 z 11 Temat: Udzielanie pomocy finansowej Szpitale Administrator: 4/25/13 Dyrektor finansowy Data zatwierdzenia: 4/1/2012 Data wejścia

Bardziej szczegółowo

Zbiór informacji dla pracowników migrujących w Salford

Zbiór informacji dla pracowników migrujących w Salford Zbiór informacji dla pracowników migrujących w Salford Polish version Salford zawsze serdecznie wita osoby przybywające z innych krajów. Nowoprzybyłe osoby z całego świata mają ogromny wkład w rozwój i

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE I N F O R M A T O R O P I E K A Z D R O W O T N A W P O W I E C I E O L E S K I M W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE Przedkładamy Państwu

Bardziej szczegółowo

Kształt przyszłych spraw

Kształt przyszłych spraw Kształt przyszłych spraw Wprowadzanie w Londynie nowych, wysokiej jakości świadczeń medycznych w przypadku poważnych urazów i wylewów W publikacji Opieka zdrowotna dla Londynu: Ramy działalności [Healthcare

Bardziej szczegółowo

Codzienne Życie w Irlandii

Codzienne Życie w Irlandii Przewodnik dla nowoprzybyłych Emigrant Advice jest programem Crosscare Przewodnik dla nowoprzybyłych W czasie powstawania tej broszury (lipiec 2006) informacje w niej zawarte były aktualne. Uaktualniona

Bardziej szczegółowo

Jakim zmianom podlegać będą szpitale NHS? (What s changing in NHS hospitals?)

Jakim zmianom podlegać będą szpitale NHS? (What s changing in NHS hospitals?) Jakich standardów winni Państwo oczekiwać od swojego szpitala brytyjskiej Narodowej Służby Zdrowia (NHS) na podstawie nowych przepisów. (What standards to expect from the regulation of your NHS hospital)

Bardziej szczegółowo

Codzienne Życie w Irlandii

Codzienne Życie w Irlandii Przewodnik dla nowoprzybyłych Emigrant Advice jest programem Crosscare Przewodnik dla nowoprzybyłych W czasie powstawania tej broszury (lipiec 2006) informacje w niej zawarte były aktualne. Uaktualniona

Bardziej szczegółowo

Lokalny Zespół do spraw SM Broszura informacyjna dla pacjentów

Lokalny Zespół do spraw SM Broszura informacyjna dla pacjentów Publiczna SłuŜba Zdrowia Northumberland, Tyne and Wear Fundusz Publicznej SłuŜby Zdrowia Lokalny Zespół do spraw SM Broszura informacyjna dla pacjentów Rozjaśniając przyszłość Kto moŝe skorzystać z pomocy

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ POSZKODOWANĄ PODCZAS PRACY?

JESTEŚ OSOBĄ POSZKODOWANĄ PODCZAS PRACY? JESTEŚ OSOBĄ POSZKODOWANĄ PODCZAS PRACY? Przewodnik dla pracowników po odszkodowaniach pracowniczych w stanie Nowy Jork Komisja ds. Odszkodowań Pracowniczych stanu Nowy Jork www.wcb.ny.gov 1-877-632-4996

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Malcie

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Malcie Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego na Malcie Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Gdy umiera bliska osoba

Gdy umiera bliska osoba Gdy umiera bliska osoba Informacje, porady i wsparcie dla rodziny i przyjaciół NT/MED/6179 07/12 4k Wydano w listopadzie 2011 roku Rozumiemy ból i ciężką sytuację, w jakiej znaleźli się Państwo po śmierci

Bardziej szczegółowo