Planowanie przy wypisywaniu pacjenta ze szpitala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Planowanie przy wypisywaniu pacjenta ze szpitala"

Transkrypt

1 Planowanie przy wypisywaniu pacjenta ze szpitala Uwagi dla pielęgniarki przyjmującej do szpitala: W trakcie badania pielęgniarskiego przeprowadzanego przy przyjmowaniu pacjenta do szpitala należy odłączyć listę pytań kontrolnych dotyczącą wypisu ze szpitala, która znajduje się w środku broszury. Listę tę należy dołączyć na początek dokumentacji medycznej przed wypisaniem pacjenta. Jest ona wypełniania przy wypisywaniu ze szpitala i żółty egzemplarz przekazywany jest dla pacjenta. Wydział Informacji dla Pacjentów

2 Ta broszura zawiera informacje dla pacjentów i ich opiekunów na temat planowania różnych kwestii związanych z wypisaniem ze szpitala. Bardzo ważne jest, by zapoznać się z nią uważnie i trzymać ze sobą w szpitalu, ponieważ opisuje ona opiekę i pomoc, którą Państwo otrzymają, gdy będą gotowi do opuszczenia szpitala. Imię i nazwisko pacjenta:... Oddział:... Planowana data wypisania ze szpitala:... Wyznaczona pielęgniarka:... Pracownik opieki społecznej (Social worker):... Zespół rehabilitacyjny:... Koordynator ds. wypisania ze szpitala:... Mienie i rzeczy wartościowe Zaleca się, by przynosili Państwo ze sobą do szpitala jedynie niezbędne rzeczy i ilość gotówki niezbędną do zaspokojenia Państwa potrzeb. Wszystko, co chcieliby Państwo trzymać zamknięte w bezpiecznym miejscu, należy jak najszybciej przekazać pielęgniarce oddziałowej/ przełożonej pielęgniarek/managerowi szpitala. Otrzymają Państwo pokwitowanie przyjęcia tych rzeczy do przechowania. Odpowiadają Państwo za mienie (w tym gotówkę) nieprzekazane do przechowania. Fundusz państwowej służby zdrowia (Trust) nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie rzeczy osobistych wszelkiego rodzaju, niezależnie od tego w jaki sposób dojdzie do utraty lub uszkodzenia, za wyjątkiem rzeczy oddanych po przechowania w bezpiecznym miejscu. 1

3 Leczenie szpitalne Southend Hospital jest szpitalem zapewniającym leczenie w kompleksowym zakresie, przeznaczonym dla osób poważnie chorych i wymagających 24-godzinnej opieki lekarskiej. Liczba łóżek jest ograniczona, a zapotrzebowanie na dostanie się do szpitala wysokie, ponieważ rejon naszego szpitala obejmuje osób. Żaden pacjent nie może pozostać w szpitalu, gdy jego stan nie wymaga już opieki szpitalnej. W przeciwnym wypadku nie moglibyśmy przyjąć do szpitala pacjentów, którzy naprawdę tego potrzebują. Lekarz specjalista (consultant) zajmujący się Państwem określi, kiedy już leczenie szpitalne przestanie być wymagane i omówi to z Państwem lub jeśli sobie Państwo tego życzą z członkami Państwa rodziny. Lekarz specjalista określi, kiedy opieka medyczna w szpitalu zostanie zakończona i zostaną Państwo uznani za gotowych do opuszczenia szpitala, gdy 24-godzinna opieka lekarza w szpitalu nie będzie już Państwu potrzebna. Zespół rehabilitacyjny oceni, czy bezpieczny jest dla Państwa przejazd ze szpitala do domu i wyda rekomendacje odnośnie Państwa potrzeb, jeśli wymagana będzie dalsza rehabilitacja. Prosimy porozmawiać o tym z pielęgniarką. W sytuacji gdyby istniały obawy dotyczące zapewnienia odpowiedniej opieki po wypisaniu pacjenta ze szpitala, znajdziemy inną placówkę opieki gotową przyjąć pacjenta na czas, w którym zostaną podjęte ustalenia dotyczące dalszej opieki. Dzięki temu łóżka szpitalne przeznaczone dla osób ciężko chorych będą dostępne dla innych pacjentów, wymagających tego poziomu opieki. Pacjenci mają prawo złożyć odmowę w zakresie oferowanej opieki lub mogą samodzielnie zorganizować wszystko co związane jest z opuszczeniem szpitala. 2

4 Planowanie wypisania ze szpitala Personel oddziału porozmawia z Państwem na temat spodziewanej daty wypisania ze szpitala jak najszybciej po przyjęciu do szpitala lub w trakcie wizyty w klinice, podczas której pacjenci badani są pod kątem potrzeby przyjęcia do szpitala, jeśli dotyczy to Państwa. Dzięki temu mogą Państwo zaplanować transport do domu oraz przygotować ubrania do podróży. Jeśli sobie Państwo tego życzą, w proces planowania możemy zaangażować Państwa rodzinę, przyjaciół lub opiekunów. Jeżeli przy opuszczaniu szpitala będzie Państwu potrzebna pomoc, pielęgniarka może skierować Państwa do innych specjalistów biorących udział w planowaniu wypisu ze szpitala. Realizacja niektórych planów wymaga czasu, a oceny potrzeb przeprowadzane poza szpitalem często pozwalają na lepszy ogląd sytuacji. Dobrze jest jak najszybciej poinformować pielęgniarkę o tym, że będzie Państwu potrzebna pomoc oraz podać jej dane Państwa głównego opiekuna. Specjaliści zaangażowani w pomoc Państwu przy wypisie ze szpitala: Opieka społeczna (Social care) W ramach usług opieki społecznej mogą Państwo otrzymać pomoc w następującym zakresie: Opieka osobista Adaptacje w domu Posiłki Kwestie organizacyjne związane z przyjęciem do ośrodków pobytu dziennego (Day Centre) Krótkie pobyty wypoczynkowe poza domem Długookresowa opieka Porady finansowe Ocena potrzeb Państwa opiekuna, gdy jest taka potrzeba Aby mogli Państwo skorzystać z pomocy opieki społecznej zostaną Państwo poproszeni o informacje na temat Państwa sytuacji finansowej, w tym dotyczy to oszczędności. Należy jak najszybciej poprosić pielęgniarkę o pokierowanie Państwa do pracownika opieki społecznej (Social Worker) pracującego w szpitalu, ponieważ może Państwu przysługiwać pomoc, o czym można nie wiedzieć. 3

5 Opieka pielęgniarska Jeżeli zostanie ocenione, iż potrzebna jest Państwu pomoc pielęgniarki środowiskowej w domu, zostanie to zaplanowane i zorganizowane przed wypisaniem Państwa ze szpitala. Pielęgniarka odwiedzi Państwa w domu, aby określić zakres Państwa potrzeb i razem z Państwem zaplanować dalszą opiekę. Informacje zostaną zapisane w dalszej części tej broszury. Jeżeli zostaną Państwo wypisani ze szpitala z założonym cewnikiem moczowym i w domu wystąpią jakieś problemy, prosimy w dowolnej chwili zatelefonować do Państwa lokalnej służby pielęgniarek środowiskowych (District Nursing Service) pod numer , obsługiwany 24 godziny na dobę. Potrzeby rehabilitacyjne W okresie powrotu do zdrowia po ciężkiej chorobie, może zostać zalecona Państwu dalsza rehabilitacja przez zespół rehabilitacyjny pracujący na oddziale. Zostanie to omówione z innymi specjalistami zaangażowanymi w opiekę nad Państwem. Taka pomoc rehabilitacyjna nazywana jest często opieką przejściową ( Intermediate care ) i zapewniana jest bezpłatnie przez określony okres czasu wynoszący do 6 tygodni. Opieka ta może łączyć rehabilitację w 24-godzinnym ośrodku pobytu stałego oraz pomoc świadczoną u Państwa w domu. Prosimy porozmawiać o tym z koordynatorem ds. wypisania ze szpitala (Discharge co-ordinator) lub z zespołem rehabilitacyjnym. Opieka ta jest zapewniana przez fundusz podstawowej służby zdrowia (Primary care Trust) na podstawie skierowania ze szpitala. Sprzęt przekazywany przy wypisaniu do domu - Jeżeli zespół rehabilitacyjny uzna, iż potrzebują Państwo specjalnego sprzętu, zostanie on dostarczony do Państwa domu. Należy zadbać o to, by członek rodziny lub przyjaciel odebrał przesyłkę. Prosimy omówić to z pracownikami zespołu rehabilitacyjnego. Lekarz specjalista Jeżeli będą Państwo potrzebowali dodatkowych informacji na temat opieki medycznej, którą są Państwo objęci, należy poprosić pielęgniarkę o umówienie Państwa na spotkanie z Państwa lekarzem/lekarzem specjalistą. 4

6 Zajmujący się Państwem lekarz oraz pielęgniarka powiedzą Państwu o planowanym wypisaniu ze szpitala z 24-godzinnym wyprzedzeniem, aby mogli Państwo zaplanować transport do domu. Zorganizowanie dalszej opieki po wyjściu ze szpitala Po tym jak opuszczą Państwo szpital będą kontynuowane oceny potrzeb i planowanie dalszej opieki. Opieka może być Państwu świadczona w domu lub w placówce pobytu stałego jako rozwiązanie tymczasowe zanim nie zostaną podjęte ustalenia na stałe. Zespół wielodyscyplinarny zapewni Państwu odpowiednią pomoc. Zostaną Państwo poinformowani o tymczasowych rozwiązaniach. Oczekujemy, iż decyzje w sprawie przyjęcia do placówek opieki powinny zapaść w jak najkrótszym terminie od planowanej daty wypisania ze szpitala lub w ciągu 5 dni, gdy to tylko możliwe. Decyzje w sprawie finansowania W trakcie pobytu w szpitalu pracownik opieki społecznej (Social Worker) omówi z Państwem różne opcje finansowania usług opieki i pobytu w ośrodkach opieki. Zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie formularza oceny sytuacji finansowej, aby określić czy przysługuje Państwu pomoc finansowa. Prosimy porozmawiać z pracownikiem opieki społecznej na temat wysokości wkładu własnego w pokrywanie kosztów świadczonej opieki. Samofinansowanie Mogą Państwo mieć wystarczające środki finansowe na samodzielne pokrycie usług opieki. Pracownik opieki społecznej oraz koordynator ds. wypisania ze szpitala mogą Państwu pomóc w wyborze opcji dotyczących zorganizowania opieki. Finansowanie przez opiekę społeczną Może przysługiwać Państwu pomoc finansowa w zależności od wyniku oceny Państwa sytuacji finansowej. Finansowanie przez służbę zdrowia Wszyscy pacjenci opuszczający szpital mają wykonywaną według nowych kryteriów ocenę przysługiwania dalszej opieki medycznej ze strony NHS (NHS Continuing Healthcare) oraz opieki pielęgniarskiej finansowanej przez NHS. 5

7 Dalsza opieka medyczna zapewniana przez państwową służbę zdrowia (NHS Continuing Healthcare) Jest to nazwa pakietu usług, które są organizowane i finansowane przez państwową służbę zdrowia NHS dla osób spełniających odpowiednie kryteria i potrzebujących generalnej opieki medycznej. Jeżeli chcieliby Państwo otrzymać wydruk pytań kontrolnych, sprawdzających czy taka pomoc Państwu przysługuje (NHS CHC checklist), należy poprosić pielęgniarkę o przekazanie Państwu tych pytań. Pytania kontrolne są wypełniane elektronicznie, lecz istnieje możliwość ich wydrukowania dla Państwa. Opieka pielęgniarska finansowana przez państwową służbę zdrowia (NHS Funded Nursing Care) Osobom wymagającym dalszej opieki pielęgniarskiej opieka taka zapewniana jest bezpłatnie. Może być ona świadczona w domu (przez lokalną służbę pielęgniarek środowiskowych - District Nursing Service) lub w ośrodku opieki (przez sam ośrodek opieki lub przez lokalną służbę pielęgniarek środowiskowych). Jeżeli opieka jest zapewniana przez sam ośrodek opieki, w którym przebywa pacjent, NHS wypłaca temu ośrodkowi pieniądze na pokrycie poniesionych kosztów opieki. W jaki sposób przeprowadzana jest ocena potrzeb? Wielodyscyplinarna i wszechstronna ocena potrzeb w zakresie opieki dokonywana jest z aktywnym udziałem pacjenta i jego opiekunów. Wielodyscyplinarny zespół przeprowadzający ocenę składa się z dwóch lub większej liczby specjalistów zaangażowanych w sprawowanie opieki nad Państwem. Ocena wstępna (Screening) - W oparciu o listę pytań kontrolnych przygotowaną przez Ministerstwo Zdrowia (Department of Health) określa się, czy potencjalnie może Państwu przysługiwać pomoc finansowa. Na tej podstawie stwierdza się, czy będzie potrzebne przeprowadzenie pełnej oceny. Ocena pełna - Wielodyscyplinarny zespół osób zaangażowanych w sprawowanie opieki nad Państwem sporządza całościowy opis Państwa potrzeb, oceniając je w jedenastu określonych kategoriach według szeregu kryteriów obowiązujących w całym kraju. 6

8 Decyzje dotyczące pomocy finansowej zapadają na posiedzeniu wspólnej komisji, prowadzonym przez fundusz podstawowej opieki zdrowotnej (Primary Care Trust). O podjętej decyzji zostaną Państwo poinformowani listownie. Jeżeli będą Państwo niezadowoleni z podjętej decyzji, może przysługiwać Państwu prawo do jej weryfikacji przez niezależną komisję. Prosimy zapytać koordynatora ds. wypisania ze szpitala (Discharge Co-ordinator) o dane kontaktowe lokalnego biura Rzecznika Ochrony Praw Pacjentów (Health Commissioner). Dodatkowe informacje można znaleźć w broszurze Ministerstwa Zdrowia (Department of Health), którą możemy przekazać na Państwa życzenie. E mail: Tel.: Możliwe rozwiązania tymczasowe po wypisaniu ze szpitala Gdy wypisanie ze szpitala opóźnia się mogą zostać zorganizowane krótkookresowe rozwiązania tymczasowe w zakresie opieki, aby zwolnić łóżko w celu przyjęcia kolejnego pacjenta. Tymczasowe przyjęcie do ośrodka pobytu stałego. Pracownik opieki społecznej może zapewnić dla Państwa krótkookresowy pobyt w ośrodku lub domu opieki z opieką pielęgniarską, jeżeli inne, planowane przez niego stałe rozwiązania w zakresie opieki, opóźniają się. Zostanie przeprowadzona ocena Państwa sytuacji finansowej pod kątem możliwości pokrycia kosztów umieszczenia w ośrodku, jak również zostaną Państwo o wszystkim poinformowani. Tymczasowe rozwiązanie pozwala na zaplanowanie w międzyczasie długookresowej opieki dla Państwa. Tzw. zastępcze łóżka w ośrodkach opieki, którymi zarządza szpital, służą tymczasowemu umieszczaniu w tych ośrodkach pacjentów na czas poczynienia dalszych planów, by po opuszczeniu ośrodka opieka mogła być kontynuowana w warunkach bardziej zbliżonych do domowych. Bardzo ważne jest także terminowe zaplanowanie czasu wypisania z tych ośrodków. Te miejsca są opłacane przez szpital w zakresie krótkich pobytów. Więcej informacji uzyskają Państwo od koordynatora ds. wypisania ze szpitala (Discharge Coordinator). Pacjenci kierowani tymczasowo do ośrodków korzystają z rehabilitacji i mają przeprowadzane oceny potrzeb pozwalające na wybór odpowiednich opcji dotyczących opieki długookresowej. 7

9 Współpraca w zakresie opieki (Collaborative Care) - Zespół terapeutów, opiekunek i pielęgniarek może zapewnić krótkookresową rehabilitację, opiekę pielęgniarską, pomoc w zakresie higieny osobistej oraz innego rodzaju pomoc osobistą. Zostanie dokonana ocena potrzeb pod kątem zapewnienia długookresowego wsparcia w środowisku domowym. Wydział Bezpośredniej Opieki Rehabilitacyjnej (Intermediate Care Rehabilitation Unit) - zapewnia 24-godzinną opiekę pielęgniarską i rehabilitację. Celem jest pomóc pacjentowi wrócić do zdrowia po ciężkiej chorobie. We wszystkich tych jednostkach będą podejmowane decyzje odnośnie planowania wypisania ze szpitala, z udziałem pracowników wielodyscyplinarnego zespołu. Wyznaczona pielęgniarka (Named nurse) biorąca udział w przyjęciu Państwa do szpitala we współpracy z Państwem będzie oceniała zakres Państwa potrzeb w związku z planowanym powrotem do domu. Otrzymają Państwo plan opieki (care plan), aby znali Państwo dotyczące Państwa plany oraz będą Państwo informowani o planowanej dacie wyjścia ze szpitala. Pracownik opieki społecznej (Social Worker) - może być potrzebne przeprowadzenie przez niego oceny Państwa potrzeb, jak również oceny Państwa sytuacji finansowej oraz zapewnienie przez niego odpowiedniej opieki. Otrzymają Państwo pełne informacje na ten temat oraz zostaną Państwo poinformowani o dostępnych opcjach w zakresie opieki. Zespół rehabilitacyjny (Rehabilitation Team) - może udzielić informacji i porad dotyczących mobilności i potrzebnego sprzętu pomocniczego. Może być potrzebne przeprowadzenie przez pracowników tego zespołu oceny Państwa mieszkania/budynku i otoczenia pod kątem Państwa potrzeb i potrzebnych adaptacji. Koordynator ds. wypisania ze szpitala (Discharge Co ordinator) - może zapewnić pomoc we wszelkich aspektach planowania związanego z opuszczeniem szpitala. Prosimy poprosić o rozmowę z nim w miarę możliwości jak najszybciej po przyjęciu do szpitala, aby omówić wszelkie Państwa pytania i obawy związane z wyjściem ze szpitala. Imię i nazwisko tej osoby oraz numer telefonu kontaktowego będą wywieszone na oddziale. Numer telefonu kontaktowego do zespołu ds. wypisania ze szpitala (Discharge Team):

10 Ustawa o zdolności do podejmowania decyzji (Mental Capacity Act) z 2007 r. Zdolność do podejmowania decyzji w życiu nazywana jest angielskim terminem mental capacity. Niektórzy ludzie mogą mieć problemy z podejmowaniem decyzji, albo ciągle albo czasami i może być to spowodowane problemami zdrowotnymi. Lekarz lub inny wyszkolony pod tym kątem specjalista (pracownik opieki społecznej, pielęgniarka itd.) dokona oceny zdolności pacjenta do podejmowania decyzji w sytuacji gdy będą musiały zapaść decyzje dotyczące długookresowej opieki lub poważnego leczenia medycznego. Gdy będzie to konieczne, w celu pomocy w podjęciu tych decyzji zespół wielodyscyplinarny zaangażuje członków rodziny oraz opiekunów pacjenta. Jeżeli mają Państwo jakieś uwagi bądź są zaniepokojeni oceną Państwa zdolności do podejmowania decyzji, prosimy porozmawiać o tym z lekarzem lub z pielęgniarką. Ustawa: Rekomenduje korzystanie z usług niezależnych rzeczników praw osób o ograniczonej zdolności do podejmowania decyzji (IMCA - Independent Mental Capacity Advocate), którzy pomagają w podjęciu ważnych decyzji lub występują jako przedstawiciele praw pacjenta, jeśli nie ma członków rodziny lub opiekunów, z którymi można byłoby się skonsultować. Zachęca ludzi do wystawiania pełnomocnictw, które dawałyby wyznaczonej osobie prawo do podejmowania w ich imieniu decyzji dotyczących spraw finansowych, mienia lub opieki medycznej. Umożliwia ludziom podejmowanie decyzji z góry w pewnych sprawach, na wypadek gdyby stracili później zdolność decyzyjną. Więcej informacji na temat ustawy o zdolności do podejmowania decyzji można uzyskać wchodząc na strony internetowe: lub policy/ mental capacity lub wysyłając list z prośbą o informacje na adres: Mental Capacity Implementation Department of Constitutional Affairs, 5th Floor, Steel House, 11 Tothill Street, London, SW1H 9LH Tel.: /

11 Transport ze szpitala Oczekujemy, iż ze szpitala zostaną Państwo odebrani przez członka rodziny lub przyjaciela, ponieważ transport szpitalny służy jedynie do przewozu osób w nagłych wypadkach i gdy jest to uzasadnione ze względów medycznych. Prosimy nie zabierać możliwości skorzystania z karetki pogotowia innym osobom, którym taki transport jest naprawdę potrzebny. Gdyby mieli Państwo bardzo duże trudności z organizacją transportu prosimy porozmawiać na ten temat z pielęgniarką. Na życzenie można otrzymać ulotkę opisującą w jakich przypadkach, ze względów medycznych, przysługuje transport szpitalny. Poczekalnia dla osób wypisanych ze szpitala (Discharge Lounge) Poczekalnia ta jest miejscem, w którym można czekać na transport do domu zarówno zapewniany przez rodzinę jak i transport szpitalny. Wykwalifikowana pielęgniarka zaopiekuje się Państwem w tym czasie. Należy spodziewać się, iż do poczekalni zostaną Państwo przewiezieni przed godz. 11:00 w dniu wypisania ze szpitala, gdzie będą Państwo mogli czekać na członka rodziny lub opiekuna, a w tym czasie Państwa łóżko będzie przygotowywane dla następnego pacjenta. Dostępna jest ulotka informacyjna na ten temat. Pracownicy chętnie zatelefonują z poczekalni do Państwa rodziny lub przyjaciół. Prosimy o zadawanie wszelkich pytań na temat leczenia, leków, sprzętu lub wizyt lekarskich przed opuszczeniem oddziału. Należy zadbać o to, by mieć odpowiednią odzież do podróży i klucze do domu przed dniem wypisania ze szpitala. Lokalizacja poczekalni dla pacjentów wypisanych ze szpitala Parter na wydziale przyjęć dziennych (Day Assessment Unit) Należy wejść starym głównym wejściem do szpitala, można skorzystać z rampy Bezpośredni numer telefonu: Wewnętrzny: 6151 Krótkookresowe parkowanie w celu odbioru pacjentów jest bezpłatne 10

12 Uwagi na temat Państwa pobytu w szpitalu i leczenia prosimy kierować na adres: Sue Hardy Director of nursing Southend University Hospital Prittlewell Chase Westcliff-on-Sea, Essex SS0 0RY Adres agencji oferującej pomoc i porady dla pacjentów w zakresie wszelkich aspektów opieki medycznej: Patient Advice and Liaison Service (PALS) Southend University Hospital Prittlewell Chase Westcliff-on-Sea, Essex SS0 0RY Tel.: (01702) Zakrzepica żył głębokich Co to jest zakrzepica żył głębokich? Co to jest zakrzepica żył głębokich? Zakrzepica żył głębokich jest częstą chorobą powodowaną przez utworzenie się zakrzepu (skrzepliny krwi) w żyle głębokiej, zazwyczaj w nodze lub miednicy. Pacjenci, którzy byli w szpitalu, mają większe ryzyko zachorowania na zakrzepicę żył głębokich. Objawy zakrzepicy żył głębokich obejmują obrzęk, ból, tkliwość łydek, a czasem także wrażenie gorąca i zaczerwienienie. Jeżeli odczuwają Państwo którekolwiek z tych objawów, prosimy o kontakt z lekarzem rodzinnym (GP). W czasie, gdy byli Państwo w szpitalu mogli otrzymywać Państwo środki zapobiegawcze (profilaktykę), obejmujące wstrzyknięcia preparatu clexane lub noszenie przeciwzakrzepowych pończoch. Leczenie może być kontynuowane podczas Państwa pobytu w domu. Apteka wyda Państwu pisemną informację na temat leków. Jeżeli będą musieli Państwo nadal nosić pończochy przeciwzakrzepowe prosimy upewnić się, że po zdjęciu ich do kąpieli i ponownym założeniu nie powstaną zagięcia. W momencie, kiedy powrócą Państwo do normalnej aktywności nie będzie już potrzeby dalszego noszenia pończoch. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub problemy prosimy o kontakt z lekarzem rodzinnym (GP). 11

13 Czym jest resuscytacja krążeniowo oddechowa (Reanimacja w przypadku zatrzymania krążenia i braku oddechu)? Zatrzymanie krążenia i oddechu (ang. cardiopulmonary arrest) oznacza, iż serce osoby przestaje bić i przestaje ona oddychać. W takich przypadkach niekiedy jest możliwe przywrócenie krążenia i oddychania za pomocą procedury ratunkowej nazywanej resuscytacją krążeniowo-oddechową/ reanimacją (ang. Cardiopulmonary Resuscitation, w skrócie CPR). W trakcie pobytu w szpitalu Państwa lekarz może chcieć omówić z Państwem kwestię podjęcia przez Państwo decyzji na wypadek, gdyby reanimacja była potrzebna. Mogą Państwo otrzymać broszurę informacyjną na ten temat, która może być także przydatna dla członków Państwa rodziny, przyjaciół i opiekunów. Broszura ta może nie zawierać odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania, lecz powinna okazać się pomocna w przemyśleniu decyzji ws. reanimacji. Jeśli będą Państwo mieli dodatkowe pytania, prosimy o zadawanie ich opiekującemu się Państwem personelowi medycznemu (lekarzom, pielęgniarkom i innym specjalistom). Przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji Państwa lekarz weźmie pod uwagę stan Państwa zdrowia, Państwa życzenia oraz ocenę, czy reanimacja będzie w stanie przywrócić akcję serca i oddychanie. Czynniki takie jak wyłącznie Państwa wiek lub niepełnosprawność nie mają wpływu na decyzję ws. reanimacji. W jaki sposób mogę dokonać wyboru ośrodka opieki? Pracownik opieki społecznej lub koordynator ds. wypisania ze szpitala pomogą Państwu w wyborze ośrodka opieki (care home). Mogą przekazać Państwu listę wolnych miejsc w ośrodkach mieszczących się w rejonie, którym są Państwo zainteresowani. Jeżeli korzystają Państwo z finansowania ze środków opieki społecznej, lista dostępnych ośrodków może być ograniczona i zależy to od kosztów pobytu w tych placówkach. Jeżeli Państwa środki finansowe/oszczędności są powyżej pewnej kwoty określonej przez władze lokalne, może nie przysługiwać Państwu finansowanie opieki ze środków opieki społecznej. Pacjenci samodzielnie 12

14 pokrywający koszty opieki mogą wybrać dowolny ośrodek, zgodnie z własnym życzeniem. Jeżeli w wybranym ośrodku nie będzie wolnych miejsc na daną chwilę, pracownik opieki społecznej omówi z Państwem rozwiązania tymczasowe, z których można skorzystać po wyjściu ze szpitala. Zgodnie z wytycznymi rządowymi powinna zostać przeprowadzona wielodyscyplinarna ocena Państwa potrzeb. Kierownik ośrodka opieki, do którego mają być Państwo przyjęci, ma obowiązek przeprowadzić ocenę, aby potwierdzić czy ośrodek jest w stanie zapewnić dla Państwa opiekę w wymaganym zakresie. Rejestracja ośrodków opieki Wszystkie podmioty zapewniające opiekę muszą być zarejestrowane w Komisji Nadzoru Jakości Usług Opieki (Care Quality Commission dalej CQC) i podlegać nadzorowi tej instytucji. Ośrodki/domy opieki (care homes) są podzielone na różne kategorie według rodzaju zapewnianej opieki. Do poszczególnych ośrodków opieki mogą być przyjmowani jedynie pacjenci odpowiadający kategoriom opieki, do których świadczenia dany ośrodek posiada rejestrację. Na przykład pacjenci z demencją mogą być przyjęci tylko do ośrodków, których zakres rejestracji obejmuje opiekę nad chorymi na to schorzenie. CQC sporządza raporty z inspekcji ośrodków opieki, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej. W niektórych ośrodkach opieki zapewniana jest opieka ze strony zarejestrowanych pielęgniarek, a inne świadczą jedynie ogólną opiekę osobistą. Prosimy porozmawiać z pracownikiem opieki społecznej lub koordynatorem ds. wypisania ze szpitala, aby uzyskać więcej informacji i porad oraz należy poprosić o przewodnik po usługach opieki medycznej (care services directory). 13

15 Informacje dla opiekunów Opiekunem jest osoba, która opiekuje się lub pomaga choremu lub niepełnosprawnemu członkowi rodziny, sąsiadowi lub znajomemu/ przyjacielowi, niezależnie od tego czy potrzebujący opieki jest osobą młodą czy starszą. Opiekunowie mogą skorzystać z różnych form pomocy dostępnych dla nich w ich miejscu zamieszkania. Southend Southend Carers Forum (Forum Opiekunów w Southend) Alexandra Street, Southend, Essex, SS1 1BW Infolinia: Przyjęcia bez konieczności wcześniejszego umawiania się (Drop-in Centre) od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00 Strona internetowa: Essex Essex Carers Grapevine Castle Point / Rochford The Tyrrels Centre 39 Seymour Avenue, Thundersley, Essex, SS7 4EX Tel.: Strona internetowa: 14

16 Informacje dla pacjentów i członków rodziny 15

17 Southend University Hospital NHS Foundation Trust Prittlewell Chase, Westcliff on sea, Essex SS0 0RY Tel.: W celu uzyskania pomocy oraz informacji i porad w zakresie jakichkolwiek aspektów planowania związanego z wypisaniem ze szpitala można skontaktować się z zespołem ds. wypisania ze szpitala (Discharge Team) pod numerem telefonu Nadal palisz? Czy potrzebujesz pomocy aby rzucić palenie? Skuteczne rzucenie palenia papierosów jest cztery razy bardziej prawdopodobne, jeśli korzysta się z usług Służby Pomocy Stop Paleniu (Stop Smoking Services). Jeżeli w trakcie pobytu w szpitalu chcieliby Państwo uzyskać informacje i porady proszę o bezpośrednie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu Specjaliści Służby Pomocy Stop Paleniu (Stop Smoking) pracujący w szpitalu: Diane Fredericks Telefon komórkowy: Linda Ashpole Telefon komórkowy: SMOKEFREE SOUTH EAST ESSEX 16

18

19

20 Jeśli chcieliby Państwo otrzymać tę broszurę w innej wersji językowej, w formacie dużym drukiem lub w postaci nagrania na kasecie audio, prosimy skontaktować się z: Patient Advice & Liaison Service (PALS) Southend University Hospital NHS Foundation Trust Prittlewell Chase Westcliff on Sea Essex, SS0 0RY Telefon: Fax: E mail: Broszura została przygotowana przez zespół ds. wypisywania ze szpitala (Discharge Management Team) w imieniu i we współpracy z: Southend University Hospital NHS Foundation Trust South East Essex Primary Care Trust Southend Borough Council Essex Social Services Dokonano przeglądu i aktualizacji w grudniu 2011 r. Patient Information Service (Wydział Informacji dla Pacjentów) Przygotował do wydruku i opublikował: The Print and Design Centre, Southend University Hospital Formularz nr 1998, wersja 13

Państwa dane osobowe o czym powinni Państwo wiedzieć

Państwa dane osobowe o czym powinni Państwo wiedzieć Państwa dane osobowe o czym powinni Państwo wiedzieć Z tej broszury można dowiedzieć się, jakie informacje na Państwa temat są przez nas przechowywane i w jakim celu oraz jak można zapoznać się z tymi

Bardziej szczegółowo

Wydział Informacji dla Pacjentów

Wydział Informacji dla Pacjentów Ustawa o wolności informacyjnej (Freedom of Information Act) z 2000 r. Informator Wydział Informacji dla Pacjentów Czym jest ustawa o wolności informacyjnej (Freedom of Information Act w skrócie FOI Act)?

Bardziej szczegółowo

Resuscytacja krążeniowo oddechowa (reanimacja) Informacje dla pacjentów i członków rodziny

Resuscytacja krążeniowo oddechowa (reanimacja) Informacje dla pacjentów i członków rodziny Resuscytacja krążeniowo oddechowa (reanimacja) - Informacje dla pacjentów i członków rodziny Wydział Informacji dla Pacjentów Ta broszura wyjaśnia: Co to jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO)/reanimacja

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do wypisu

Przygotowanie do wypisu Przygotowanie do wypisu Informacje dla pacjentów i opiekunów Imię i nazwisko (pełne) Oddział Przewidywana data wypisu. Data wydania ulotki. Ulotka została wydana i dołączone do kartoteki pacjenta przez:

Bardziej szczegółowo

Decyzje dotyczące resuscytacji krążeniowooddechowej

Decyzje dotyczące resuscytacji krążeniowooddechowej Resuscytacja Szpitale Uniwersyteckie Coventry i Warwickshire NHS Trust Decyzje dotyczące resuscytacji krążeniowooddechowej Informacje przeznaczone dla pacjentów szpitali Coventry and Warwickshire, ich

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE DO SZPITALA NA PODSTAWIE SZPITALNEGO NAKAZU U Z OGRANICZENIEM PRAW

PRZYJĘCIE DO SZPITALA NA PODSTAWIE SZPITALNEGO NAKAZU U Z OGRANICZENIEM PRAW PRZYJĘCIE DO SZPITALA NA PODSTAWIE SZPITALNEGO NAKAZU U Z OGRANICZENIEM PRAW (Paragrafy 37 i 41 Ustawy o zdrowiu psychicznym [Mental Health Act 1983] z 1983 r.) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Resuscytacja Krążeniowooddechowa

Resuscytacja Krążeniowooddechowa Ulotka informacyjna dla pacjentów Niniejsza ulotka wyjaśnia: co to jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR) jak podejmowane są decyzje dotyczące resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR) w jaki sposób

Bardziej szczegółowo

Polish. Jak mogę uzyskać pomoc medyczną w Londynie?

Polish. Jak mogę uzyskać pomoc medyczną w Londynie? Jak mogę uzyskać pomoc medyczną w Londynie? Co oznacza skrót GP? Aby uzyskać pomoc medyczną w Londynie, należy zarejestrować się w lokalnej przychodni rodzinnej, w której pracuje lokalny lekarz rodzinny

Bardziej szczegółowo

(Paragraf 7 Ustawy o zdrowiu psychicznym [Mental Health Act 1983] z 1983 r.)

(Paragraf 7 Ustawy o zdrowiu psychicznym [Mental Health Act 1983] z 1983 r.) OPIEKA (Paragraf 7 Ustawy o zdrowiu psychicznym [Mental Health Act 1983] z 1983 r.) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Dane opiekuna 2.1 Imię i nazwisko 2.2 Adres 2.3 Nr telefonu: 3. Lokalne władze opieki

Bardziej szczegółowo

Community Children and Young People s Service (Wydział usług dla dzieci i młodzieży) Newcastle, Northumberland oraz South of Tyne

Community Children and Young People s Service (Wydział usług dla dzieci i młodzieży) Newcastle, Northumberland oraz South of Tyne Community Children and Young People s Service (Wydział usług dla dzieci i młodzieży) Newcastle, Northumberland oraz South of Tyne Informator dla młodzieży Rozjaśniamy przyszłość Shining a light on the

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE DO SZPITALA W CELU PRZEPROWADZENIA OCENY

PRZYJĘCIE DO SZPITALA W CELU PRZEPROWADZENIA OCENY PRZYJĘCIE DO SZPITALA W CELU PRZEPROWADZENIA OCENY (Paragraf 2 Ustawy o zdrowiu psychicznym [Mental Health Act 1983] z 1983 r.) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad

Bardziej szczegółowo

Procedura składania skarg przewodnik dla klientów

Procedura składania skarg przewodnik dla klientów Polski (Polish) Nasze zobowiązanie Procedura składania skarg przewodnik dla klientów Staramy się działać jak najlepiej dla naszych rezydentów, pacjentów, klientów, oraz ich krewnych i opiekunów. Zwykle

Bardziej szczegółowo

Ulepszenia w Usługach Wspierających Loklną Służbę Zdrowia. poradnik skrócony

Ulepszenia w Usługach Wspierających Loklną Służbę Zdrowia. poradnik skrócony Ulepszenia w Usługach Wspierających Loklną Służbę Zdrowia poradnik skrócony Nowe prawo ulepszające usługi W październiku 2012r. weszły w życie nowe przepisy prawne, których celem jest usprawnienie działania

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pacjentów Serwis Wybierz i zarezerwuj

Informacje dla pacjentów Serwis Wybierz i zarezerwuj Informacje dla pacjentów Serwis Wybierz i zarezerwuj Serwis Wybierz i zarezerwuj to świetny pomysł, ponieważ daje pacjentom takim jak ja, możliwość wyboru szpitala, w którym chcieliby umówić się na wizytę

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA 1 Dział I Prawa Pacjenta Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. z dnia 06.11.2008r. (Dz.U.2009 nr 52, poz.417 z póź.zm.) w rozdziałach II XI określa następujące

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA OPIEKA ZASTĘPCZA

PRYWATNA OPIEKA ZASTĘPCZA Wa en Board ildr Ch feguardin ll Sa g sl a Better Together for Children INFORMACJE DLA RODZICÓW PRYWATNA OPIEKA ZASTĘPCZA Czym jest prywatna opieka zastępcza? Informacje dla rodziców P. Czym jest prywatna

Bardziej szczegółowo

zdrowia Zaangażuj się

zdrowia Zaangażuj się Ochrona Twojego zdrowia Zaangażuj się Niniejszy projekt jest finansowany przez Ochrona Twojego zdrowia Zaangażuj się www.oha.com 1. Zainteresuj się ochroną swojego zdrowia. Jeśli masz pytania lub wątpliwości

Bardziej szczegółowo

Leczenie drobnych dolegliwości w Twojej aptece NHS Minor Ailment Service

Leczenie drobnych dolegliwości w Twojej aptece NHS Minor Ailment Service Leczenie drobnych dolegliwości w Twojej aptece NHS Minor Ailment Service PORADY Usługa dla osób zwolnionych od opłat za leki wydawane na receptę. Wszyscy konsumenci są dla nas ważni Broszura opracowana

Bardziej szczegółowo

Zmiany dotyczące oddziałów dziecięcych Szpitala Ealing

Zmiany dotyczące oddziałów dziecięcych Szpitala Ealing Broszura Aby uzyskać więcej kopii tej broszury lub broszurę w języku Braille a lub w innych formatach bądź językach, prosimy o kontakt telefoniczny na numer 0800 1777 990 lub pocztą e-mail healthiernwl@nw.london.nhs.uk

Bardziej szczegółowo

Skierowanie przesyłane jest przez lekarza lub pacjenta do oddziału wojewódzkiego NFZ, na terenie którego pacjent aktualnie zamieszkuje.

Skierowanie przesyłane jest przez lekarza lub pacjenta do oddziału wojewódzkiego NFZ, na terenie którego pacjent aktualnie zamieszkuje. Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego pacjenta, którego celem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz profilaktyka, przy wykorzystaniu między innymi

Bardziej szczegółowo

Zgłaszanie zażaleń do NHS od 1 kwietnia 2011

Zgłaszanie zażaleń do NHS od 1 kwietnia 2011 Poprawiamy relacje Zgłaszanie zażaleń do NHS od 1 kwietnia 2011 NHS (Państwowa Służba Zdrowia) w Walii dąży do zapewnienia pacjentom jak najlepszej opieki medycznej. Dlatego bardzo istotne jest przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Standard Opieki nad Pacjentem. Wiæcej niý wizyta! Przewodnik Medicover

Standard Opieki nad Pacjentem. Wiæcej niý wizyta! Przewodnik Medicover Standard Opieki nad Pacjentem Wiæcej niý wizyta! Przewodnik Medicover Porady medyczne Nag³e sytuacje zagra aj¹ce zdrowiu (np. utrata przytomnoœci, drgawki, ostry ból w klatce piersiowej, dusznoúã, plamienia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Wsparcie i. informacje o. chorobie Parkinsona. Parkinson s information and support Polish

Wsparcie i. informacje o. chorobie Parkinsona. Parkinson s information and support Polish Wsparcie i informacje o chorobie Parkinsona Parkinson s information and support Polish Diagnoza choroby Parkinsona może wywróci życie do góry nogami - dlatego warto zwrócić się do nas Jeśli chorują Państwo

Bardziej szczegółowo

Przewodnik NHS Grampian Leczenie bezpłodności. Polish - Polski

Przewodnik NHS Grampian Leczenie bezpłodności. Polish - Polski W tej broszurze zamieszczono odpowiedzi na pytania dotyczące leczenia bezpłodności w NHS Grampian Polish - Polski Przewodnik NHS Grampian Leczenie bezpłodności Październik 2009 NHS Grampian Aberdeen Fertility

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z usług lokalnego NHS.

Korzystanie z usług lokalnego NHS. Korzystanie z usług lokalnego NHS. Powyższa ulotka wyjaśnia zasady działania Narodowej Służby Zdrowia (NHS) w Anglii. Choose 1 well. www.bournemouthandpoole.nhs.uk Korzystanie z usług lokalnego NHS Opieka

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Kartoteki Pacjenta w ramach NHS

Elektroniczne Kartoteki Pacjenta w ramach NHS Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej ulotki. Musisz dokonać wyboru. Elektroniczne Kartoteki Pacjenta w ramach NHS Twoja skrócona kartoteka w razie konieczności udzielenia Ci pomocy medycznej w

Bardziej szczegółowo

Zgłaszanie roszczenia

Zgłaszanie roszczenia Zgłaszanie roszczenia Jeśli odniesiesz obrażenia w pracy, zawsze udzielimy Ci pomocy. Jeśli odniesiesz obrażenia w pracy, zawsze udzielimy Ci pomocy. www.wcb.mb.ca Niniejsza publikacja ma jedynie charakter

Bardziej szczegółowo

Zarza dzanie kliniczne w optyce lekarskiej

Zarza dzanie kliniczne w optyce lekarskiej Zarza dzanie kliniczne w optyce lekarskiej DOSWIADCZENIA Z WIELKIEJ BRYTANII Wojciech Rakowicz MB BS, BSc, PhD, FRCP CONSULTANT NEUROLOGIST ASSOCIATE MEDICAL DIRECTOR Royal Hampshire County Hospital, Winchester

Bardziej szczegółowo

Wysoki poziom hemoglobiny glikowanej (HbA1c)

Wysoki poziom hemoglobiny glikowanej (HbA1c) Wysoki poziom hemoglobiny glikowanej (HbA1c) Cukrzyca wieku dziecięcego Ulotka informacyjna dla pacjentów Wprowadzenie Otrzymaliście Państwo tę ulotkę ze względu na wysoki poziom hemoglobiny glikowanej

Bardziej szczegółowo

Sposób zgłaszania skarg dotyczących służby zdrowia i służb socjalnych

Sposób zgłaszania skarg dotyczących służby zdrowia i służb socjalnych Sposób zgłaszania skarg dotyczących służby zdrowia i służb socjalnych Luty 2014 r. Informacje dotyczące niniejszej ulotki Większość osób otrzymujących opiekę zdrowotną lub socjalną nie doświadcza żadnych

Bardziej szczegółowo

life for local people

life for local people life for local people Spis treści 03 Ochrona i bezpieczeństwo osób dorosłych 03 Czym jest przemoc? 05 O czym rozmawiamy? 05 Co dalej? 06 Kto jeszcze może pomóc? 07 Pytania i odpowiedzi 08 Dalsze informacje

Bardziej szczegółowo

Consent it s your decision (Polish version)

Consent it s your decision (Polish version) Consent it s your decision (Polish version) Zgoda pacjenta - to Twoja decyzja Jak angażować się w decyzje odnośnie opieki zdrowotnej i leczenia Do kogo jest skierowana ta ulotka? Informacje zawarte w tej

Bardziej szczegółowo

Prosimy o przeczytanie tej ulotki. Zmiany w sposobie przechowywania danych medycznych

Prosimy o przeczytanie tej ulotki. Zmiany w sposobie przechowywania danych medycznych Prosimy o przeczytanie tej ulotki Zmiany w sposobie przechowywania danych medycznych NHS w Anglii zmienia sposób przechowywania i obsługiwania Twoich danych medycznych. Prosimy o uważne przeczytanie tej

Bardziej szczegółowo

Shining a light on the future

Shining a light on the future Gateshead, South Tyneside i Sunderland Wydział ds. wczesnej interwencji w psychozie Ulotka informacyjna dla pacjenta Gateshead, South Tyneside and Sunderland Early Intervention in Psychosis Service Polish

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA

JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA LECZENIE UZDROWISKOWE W ODDZIAŁACH WOJEWÓDZKICH NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o Funduszu należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Informator o Adult Social Services (Służbach Opieki Społecznej dla Dorosłych) Do kogo skierowana jest ta ulotka informacyjna?

Informator o Adult Social Services (Służbach Opieki Społecznej dla Dorosłych) Do kogo skierowana jest ta ulotka informacyjna? Informator o Adult Social Services (Służbach Opieki Społecznej dla Dorosłych) Do kogo skierowana jest ta ulotka informacyjna? Do wszystkich, którzy mogliby potrzebować opieki społecznej dla siebie samych

Bardziej szczegółowo

opieka paliatywno-hospicyjna

opieka paliatywno-hospicyjna Wspieramy w ciężkiej chorobie, aby cieszyć się każdą chwilą PORADNIK opieka paliatywno-hospicyjna Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach L i p i e c 2 0 1 6 1 Wstęp Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Informacja dla pacjentów. Witamy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Informacja dla pacjentów. Witamy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Informacja dla pacjentów Witamy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Witamy na naszym oddziale W imieniu całego zespołu witamy Cię serdecznie na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Doskonale rozumiemy, że możesz

Bardziej szczegółowo

Badanie na obecność pałeczek CPE Informacje dla pacjentów

Badanie na obecność pałeczek CPE Informacje dla pacjentów Badanie na obecność pałeczek CPE Informacje dla pacjentów Uwaga: z pytaniami dotyczącymi informacji zawartych w tej ulotce, należy zwracać się do lekarza prowadzącego lub pielęgniarki. Czym jest CPE W

Bardziej szczegółowo

Moje Dobre Moje Dobr S e Samopoczucie Plan Dzia amopoczucie Plan Działania ania

Moje Dobre Moje Dobr S e Samopoczucie Plan Dzia amopoczucie Plan Działania ania Moje Dobre Samopoczucie Plan Działania Imię i nazwisko:... Wprowadzenie i wskazówki WPROWADZENIE Jest to plan, w którym możesz zapisywać informacje, jakie mogą okazać się przydatne dla zarządzania chorobami

Bardziej szczegółowo

ehealth jak komputer może pomóc Ci w Twoim zdrowiu

ehealth jak komputer może pomóc Ci w Twoim zdrowiu ehealth jak komputer może pomóc Ci w Twoim zdrowiu Grudzień 2010 Polish version: ehealth using computers to improve your healthcare Co to jest ehealth? Terminem ehealth określamy stosowanie komputerów

Bardziej szczegółowo

Polish version: Your guide to diabetic retinopathy screening. Twój przewodnik po badaniu na obecność retinopatii cukrzycowej

Polish version: Your guide to diabetic retinopathy screening. Twój przewodnik po badaniu na obecność retinopatii cukrzycowej Polish version: Your guide to diabetic retinopathy screening Twój przewodnik po badaniu na obecność retinopatii cukrzycowej Co to jest retinopatia cukrzycowa? Jest to choroba spowodowana cukrzycowymi zmianami

Bardziej szczegółowo

Twoja opieka medyczna W celu zapewnienia najlepszej opieki, konieczne jest zapisanie informacji na Twój temat i temat opieki jaką otrzymujesz.

Twoja opieka medyczna W celu zapewnienia najlepszej opieki, konieczne jest zapisanie informacji na Twój temat i temat opieki jaką otrzymujesz. Ty i Twoje akta Twoja opieka medyczna W celu zapewnienia najlepszej opieki, konieczne jest zapisanie informacji na Twój temat i temat opieki jaką otrzymujesz. Które informacje zostają zapisane? Następujące

Bardziej szczegółowo

Publiczne Fora Partnerskie: Zaangażowanie lokalnej społeczności w rozwój usług zdrowotnych.

Publiczne Fora Partnerskie: Zaangażowanie lokalnej społeczności w rozwój usług zdrowotnych. Polish version: Public Partnership Forums: Involving local people in developing local health services Publiczne Fora Partnerskie: Zaangażowanie lokalnej społeczności w rozwój usług zdrowotnych. O czym

Bardziej szczegółowo

Tytuł: : Przyjęcie pacjenta do Szpitala tryb planowy w Głównej Izbie Przyjęć. I. PACJENCI PRZYJMOWANI W TRYBIE PLANOWYM:

Tytuł: : Przyjęcie pacjenta do Szpitala tryb planowy w Głównej Izbie Przyjęć. I. PACJENCI PRZYJMOWANI W TRYBIE PLANOWYM: Data obowiązywania: 01.03.2014 r Wydanie: 1 Strona 1 z 4 Cel hospitalizacji: Diagnostyka, zabiegi i leczenie pacjentów. Zakres: Dotyczy przyjęcia chorego do Szpitala i przekazania do odpowiedniego oddziału.

Bardziej szczegółowo

Służba do Zapobiegania Upadkom

Służba do Zapobiegania Upadkom Służba do Zapobiegania Upadkom Ważne informacje dla osób, które doznały uszkodzeń ciała w wyniku upadku, lub którym grozi upadek Dzieci i Rodziny Lokalne Ośrodki Zdrowia Zdrowie Psychiczne Usługi Ochrony

Bardziej szczegółowo

Zgoda na przeprowadzenie operacji, zabiegu lub badania i zapewnienie opieki

Zgoda na przeprowadzenie operacji, zabiegu lub badania i zapewnienie opieki INFORMACJE DLA PACJENTÓW Zgoda na przeprowadzenie operacji, zabiegu lub badania i zapewnienie opieki Niniejsza ulotka informacyjna została przygotowana z myślą o pacjentach, którzy ukończyli 18 rok życia.

Bardziej szczegółowo

Plan opieki doraźnej kto, co i dlaczego. Kto zajmie Twoje miejsce, gdy Cię nagle zabraknie?

Plan opieki doraźnej kto, co i dlaczego. Kto zajmie Twoje miejsce, gdy Cię nagle zabraknie? Plan opieki doraźnej kto, co i dlaczego Kto zajmie Twoje miejsce, gdy Cię nagle zabraknie? Kto? Plan opieki doraźnej dotyczy wszystkich opiekunów bez względu na ich wiek, jak również wiek i potrzeby zdrowotne

Bardziej szczegółowo

10. PLANOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ

10. PLANOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ 10. PLANOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ Public Advocate (Rzecznik Praw Obywatelskich Osób Niezdolnych Do Podejmowania Decyzji) oferuje telefoniczną służbę poradnictwa (1300 858 455) udzielającą informacji na temat

Bardziej szczegółowo

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Wstęp W niniejszej ulotce wyjaśniamy, jakie leczenie możesz uzyskać, jeśli mieszkasz w regionie Lothian (Edynburg, West Lothian, Midlothian

Bardziej szczegółowo

POWIKŁANIA. Personal solutions for everyday life.

POWIKŁANIA. Personal solutions for everyday life. POWIKŁANIA Personal solutions for everyday life. Powikłania Cukrzyca występuje u osób, w przypadku których organizm nie potrafi sam kontrolować poziomu glukozy we krwi (określanego również jako poziom

Bardziej szczegółowo

Oddziału Kardiologicznego, Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

Oddziału Kardiologicznego, Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Oddziału Kardiologicznego, Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. ( aktualizowano 25.05.204r.) REGULAMIN Oddziałem Kardiologicznym i Oddziałem Intensywnego

Bardziej szczegółowo

Pozwolenie czego masz prawo oczekiwać

Pozwolenie czego masz prawo oczekiwać Po dalsze BEZPŁATNE egzemplarze tej publikacji zwróć się do: Department of Health Publications PO Box 777 London SE1 6XH Fax: 01623 724524 E-mail doh@prolog.uk.com lub zatelefonuj do NHS Response Line

Bardziej szczegółowo

Nasza wizja rozwoju usług podstawowej opieki zdrowotnej (GP primary care services) w Państwa okolicy

Nasza wizja rozwoju usług podstawowej opieki zdrowotnej (GP primary care services) w Państwa okolicy Nasza wizja rozwoju usług podstawowej opieki zdrowotnej (GP primary care services) w Państwa okolicy Zespoły ds. kontraktacji świadczeń medycznych (Clinical Commissioning Groups CCG) są odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Gdzie urodzę dziecko?

Gdzie urodzę dziecko? Gdzie urodzę dziecko? Jak kontaktować się z naszymi oddziałami: Oddział w Bronglais prowadzony przez położne /lekarzy specjalistów 01970 635633 Oddział w Glangwili prowadzony przez lekarzy specjalistów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DEPOZYTU WARTOŚCIOWYCH RZECZY PACJENTÓW ORAZ MAGAZYNU RZECZY CHORYCH W SPSW W SUWAŁKACH

REGULAMIN DEPOZYTU WARTOŚCIOWYCH RZECZY PACJENTÓW ORAZ MAGAZYNU RZECZY CHORYCH W SPSW W SUWAŁKACH REGULAMIN DEPOZYTU WARTOŚCIOWYCH RZECZY PACJENTÓW ORAZ MAGAZYNU RZECZY CHORYCH W SPSW W SUWAŁKACH Podstawy prawne niniejszego Regulaminu: 1) Ustawa z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osób z problemami zdrowia psychicznego

Pomoc dla osób z problemami zdrowia psychicznego Front Page Kent and Medway NHS NHS and Social Care Partnership Trust Pomoc dla osób z problemami zdrowia psychicznego Informacje o tym jak uzyskać dostęp do usług i otrzymać wsparcie dla siebie i swojej

Bardziej szczegółowo

Twoje zdrowie, twój wybór

Twoje zdrowie, twój wybór Twoje zdrowie, twój wybór Zmienia się sposób w jaki oferowana będzie opieka społeczna osobom dorosłym, co da im większą niezależność, szerszy wybór i lepszą kontrolę. W przyszłości nowe usługi zagwarantują

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pacjentów i gości. Northen Lincolnshire and Goole NHS. NHS Foundation Trust. Badanie nasienia. Patologia / Andrologia

Informacje dla pacjentów i gości. Northen Lincolnshire and Goole NHS. NHS Foundation Trust. Badanie nasienia. Patologia / Andrologia Informacje dla pacjentów i gości Northen Lincolnshire and Goole NHS NHS Foundation Trust Badanie nasienia Patologia / Andrologia Path Links (Trustwide) Ulotka ta została zaprojektowana w celu udzielenia

Bardziej szczegółowo

DRUGA OPINIA MEDYCZNA INTER PARTNER ASSISTANCE

DRUGA OPINIA MEDYCZNA INTER PARTNER ASSISTANCE DRUGA OPINIA MEDYCZNA INTER PARTNER ASSISTANCE DLACZEGO DRUGA OPINIA MEDYCZNA? Coraz częściej pacjenci oraz ich rodziny poszukują informacji o przyczynach chorób oraz sposobach ich leczenia w różnych źródłach.

Bardziej szczegółowo

Wakacyjny poradnik pacjenta

Wakacyjny poradnik pacjenta Wakacyjny poradnik pacjenta Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Pamiętaj jako pacjent świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną; informacji o swoim stanie zdrowia; tajemnicy informacji z Tobą

Bardziej szczegółowo

SCHIZOFRENIA ROLA OPIEKUNÓW W KREOWANIU WSPÓŁPRACY DR MAREK BALICKI

SCHIZOFRENIA ROLA OPIEKUNÓW W KREOWANIU WSPÓŁPRACY DR MAREK BALICKI SCHIZOFRENIA ROLA OPIEKUNÓW W KREOWANIU WSPÓŁPRACY DR MAREK BALICKI PACJENT NA RYNKU PRACY 43 lata, stan wolny, wykształcenie średnie Pierwsze objawy w wieku 29 lat. Średnio 1 rok mija od momentu pierwszych

Bardziej szczegółowo

KOMPONENTY HumanWork HOSPITAL: HumanWork HOSPITAL to rozwiązanie dla zespołów służby. medycznej, które potrzebują centralnego zarządzania informacją w

KOMPONENTY HumanWork HOSPITAL: HumanWork HOSPITAL to rozwiązanie dla zespołów służby. medycznej, które potrzebują centralnego zarządzania informacją w HumanWork HOSPITAL to rozwiązanie dla zespołów służby medycznej, które potrzebują centralnego zarządzania informacją w procesach obiegu zadań i dokumentów, aby pracować łatwiej i efektywniej. HumanWork

Bardziej szczegółowo

Ulotka na temat informacji zwrotnej dla Działu opieki społecznej ds. dzieci

Ulotka na temat informacji zwrotnej dla Działu opieki społecznej ds. dzieci Ulotka na temat informacji zwrotnej dla Działu opieki społecznej ds. dzieci Opieka społeczna: pracujemy dla rodzin Dział opieki społecznej ds. dzieci, rodzin i dorosłych 1 INFORMACJA ZWROTNA Polish Dział

Bardziej szczegółowo

Czego można oczekiwać od dobrego szpitala?

Czego można oczekiwać od dobrego szpitala? Czego można oczekiwać od dobrego szpitala? Niniejsza broszura przedstawia standardy opieki, leczenia lub pomocy jakiej pacjent (lub członkowie jego rodziny bądź znajomi) może oczekiwać podczas pobytu w

Bardziej szczegółowo

Czego można oczekiwać od dobrej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej?

Czego można oczekiwać od dobrej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej? Czego można oczekiwać od dobrej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej? Niniejsza broszura przedstawia standardy opieki jakiej pacjent (lub członkowie jego rodziny bądź znajomi) może oczekiwać od dobrej

Bardziej szczegółowo

Pamiętaj! W przypadku braku oświadczeń ubezpieczyciel może nam odmówić zwrotu tego kosztu!

Pamiętaj! W przypadku braku oświadczeń ubezpieczyciel może nam odmówić zwrotu tego kosztu! Wypadek i co dalej? - I ETAP - LECZENIE Wypadki są przyczyną poważnych urazów. Poszkodowany trafia na oddział ratunkowy, gdzie robione są badania diagnostyczne, stawiane jest rozpoznanie, a następnie jest

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie zdrowotne Aby potwierdzić swoje prawo do świadczeń pacjent podaje w rejestracji CDL Barska swój numer PESEL oraz potwierdza swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym;

Bardziej szczegółowo

CMS świadczenia dla chorych na choroby przewlekłe w lokalnej aptece

CMS świadczenia dla chorych na choroby przewlekłe w lokalnej aptece CMS świadczenia dla chorych na choroby przewlekłe w lokalnej aptece C ARE Nowa forma pomocy świadczonej przez NHS na rzecz osób leczonych na choroby przewlekłe CMS - dostępne w lokalnej aptece usługi NHS

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA FARMACEUTY JAK WYDAWAĆ LEK INSTANYL

PRZEWODNIK DLA FARMACEUTY JAK WYDAWAĆ LEK INSTANYL PRZEWODNIK DLA FARMACEUTY JAK WYDAWAĆ LEK INSTANYL WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: INSTANYL, AEROZOL DO NOSA LEK STOSOWANY W LECZENIU PRZEBIJAJĄCEGO BÓLU NOWOTWOROWEGO Szanowny Farmaceuto, Należy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA PODOPIECZNEGO. I Wstęp

ANKIETA PODOPIECZNEGO. I Wstęp 1 ANKIETA PODOPIECZNEGO Numer ankiety * Data otrzymania ankiety * Data przyjęcia do Fundacji * * Pola na szarym tle wypełnia przedstawiciel Fundacji I Wstęp Zadaniem Fundacji Pomocy Dzieciom Pomagamy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1/Z/11/2016/2017 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Nr Z/11/2016/2017. Stan prawny na dzień: r.

Załącznik nr 1/Z/11/2016/2017 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Nr Z/11/2016/2017. Stan prawny na dzień: r. REGULAMIN Udzielania Zapomóg Zdrowotnych dla Nauczycieli KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ Załącznik nr 1/Z/11/2016/2017 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Nr Z/11/2016/2017 Stan prawny na dzień: 21.10.2016

Bardziej szczegółowo

Lekarz pierwszego kontaktu, pielęgniarki środowiskowe i szkolna opieka zdrowotna - przewodnik

Lekarz pierwszego kontaktu, pielęgniarki środowiskowe i szkolna opieka zdrowotna - przewodnik Ten przewodnik odpowiada na pytania, które możesz mieć odnośnie lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarek środowiskowych i szkolnej opieki zdrowotnej w rejonie Grampian Polish - Polski Lekarz pierwszego

Bardziej szczegółowo

Przydatne dane kontaktowe

Przydatne dane kontaktowe Przydatne dane kontaktowe Ogólnokrajowe Allergy UK (alergie) 01322 619 898 www.allergyuk.org Association of Breastfeeding Mothers (karmienie piersią) 0300 330 5453 9:30 22:30 www.abm.me.uk Asthma UK (astma)

Bardziej szczegółowo

1. Ile razy w ciągu ostatnich 5 lat (łącznie z aktualnym pobytem) przebywał/a Pan/i w naszym szpitalu? 1 raz 2-3 razy więcej niż 3 razy

1. Ile razy w ciągu ostatnich 5 lat (łącznie z aktualnym pobytem) przebywał/a Pan/i w naszym szpitalu? 1 raz 2-3 razy więcej niż 3 razy PSJ 8.2.1 Załącznik 2 Anonimowa ankieta badania satysfakcji pacjenta z usług świadczonych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełm. Szanowni Państwo! Pragmy poznać Państwa zda na temat jakości usług medycznych

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach

Bardziej szczegółowo

Healthcare Opieka zdrowotna

Healthcare Opieka zdrowotna Highland Life / Information Pack / Information Pack - English / Healthcare Życie w regionie Highland / Pakiet Informacyjny / Pakiet Informacyjny język polski / Opieka zdrowotna Healthcare Opieka zdrowotna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Porządkowy Oddziału Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego.

Regulamin Porządkowy Oddziału Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego. Regulamin Porządkowy Oddziału Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego. I. Charakterystyka Oddziału 1. Oddział Dzienny Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego działa

Bardziej szczegółowo

Jakim zmianom podlegać będą szpitale NHS? (What s changing in NHS hospitals?)

Jakim zmianom podlegać będą szpitale NHS? (What s changing in NHS hospitals?) Jakich standardów winni Państwo oczekiwać od swojego szpitala brytyjskiej Narodowej Służby Zdrowia (NHS) na podstawie nowych przepisów. (What standards to expect from the regulation of your NHS hospital)

Bardziej szczegółowo

Wyrażanie zgody czego masz prawo oczekiwać

Wyrażanie zgody czego masz prawo oczekiwać Wyrażanie zgody czego masz prawo oczekiwać Przewodnik dla rodziców Wyrażanie zgody na badanie, leczenie lub opiekę nad Twoim dzieckiem Zanim lekarz, dentysta, pielęgniarka lub terapeuta rozpocznie badanie

Bardziej szczegółowo

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały:

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały: Oddzialy psychiatryczne szpitalne - Opieka całodobowa Opieka całodobowa Psychiatryczne oddziały szpitalne Psychiatryczne leczenie szpitalne powinno być stosowane tylko w przypadkach ciężkich zaburzeń psychicznych

Bardziej szczegółowo

Informacja. Bo liczy się każda minuta. Twój przedstawiciel Boehringer Ingelheim udzieli informacji gdzie wysłać niniejszy formularz

Informacja. Bo liczy się każda minuta. Twój przedstawiciel Boehringer Ingelheim udzieli informacji gdzie wysłać niniejszy formularz PROCEDURA ALARMOWA "RYZYKO UDARU MÓZGU FORMULARZ GROMADZENIA DANYCH Dla WSZYSTKICH rozpoczętych postępowań dotyczących podejrzenia udaru mózgu Informacja Nazwa szpitala Nazwisko, imię i stanowisko członka

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA Opieka długoterminowa w Polsce jest realizowana w dwóch obszarach: pomocy społecznej i służby zdrowia.

DEFINICJE. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA Opieka długoterminowa w Polsce jest realizowana w dwóch obszarach: pomocy społecznej i służby zdrowia. PROJECT - TRAINING FOR HOMECARE WORKERS IN THE FRAME OF LOCAL HEALTH CARE INITIATIVES PILOT TRAINING IN INOWROCŁAW, POLAND 22-23.02.2014 DEFINICJE W Polsce w ramach świadczeń poza szpitalnych wyróżniamy

Bardziej szczegółowo

Czym jest ewuś? Autor: Adres: http://www.nfz-zielonagora.pl/pl/435/3171/czym_jest_ewus/k/

Czym jest ewuś? Autor: Adres: http://www.nfz-zielonagora.pl/pl/435/3171/czym_jest_ewus/k/ Czym jest ewuś? Od 1 stycznia 2013 roku, aby się dostać do lekarza przyjmującego w ramach kontraktu z NFZ, nie trzeba nosić przy sobie dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Broszura dla pacjentów Podstawowe informacje o serwisie Choose and Book

Broszura dla pacjentów Podstawowe informacje o serwisie Choose and Book Broszura dla pacjentów Podstawowe informacje o serwisie Choose and Book Co to jest Choose and Book? Choose and Book (Wybierz i zarezerwuj) to serwis umożliwiający pacjentowi wybór szpitala lub kliniki

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie. obrażenia

Zgłoszenie. obrażenia Zgłoszenie obrażenia Jeśli odniesiesz obrażenia w pracy, zawsze udzielimy Ci pomocy. Ważne informacje: Masz prawo do otworzenia sprawy w WSIB jeżeli doznasz obrażenia w pracy. Próby pracodawcy powstrzymania

Bardziej szczegółowo

Jakich standardów należy oczekiwać od poradni stomatologicznej?

Jakich standardów należy oczekiwać od poradni stomatologicznej? Jakich standardów należy oczekiwać od poradni stomatologicznej? Niniejsza broszura przedstawia standardy opieki jakich należy oczekiwać od poradni stomatologicznych w Anglii oraz sposoby zgłaszania zastrzeżeń.

Bardziej szczegółowo

Pouczenie o przysługujących prawach

Pouczenie o przysługujących prawach Pouczenie o przysługujących prawach Ta ulotka zawiera ważne informacje dotyczące przysługujących Ci praw podczas pobytu na posterunku policji. Przez prawa rozumiemy ważne swobody i pomoc, z których zgodnie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Połączenia Programów Medicare i Medicaid (MMAI): Nowy program dla ubezpieczonych w Medicare i Medicaid

Inicjatywa Połączenia Programów Medicare i Medicaid (MMAI): Nowy program dla ubezpieczonych w Medicare i Medicaid Inicjatywa Połączenia Programów i Medicaid (MMAI): Nowy program dla ubezpieczonych w i Medicaid Czym jest Inicjatywa Połączenia Programów i Medicaid? Inicjatywa Połączenia Programów i Medicaid (MMAI) jest

Bardziej szczegółowo

- Ustawy o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996 r. (j.t. z 2002 r. Dz. U. Nr 21, poz.

- Ustawy o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996 r. (j.t. z 2002 r. Dz. U. Nr 21, poz. Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTÓW SZPITALA REJONOWEGO IM. DR. JÓZEFA ROSTKA W RACIBORZU POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Wspieranie ludzi Z kim się skontaktujesz, by uzyskać więcej informacji na temat pomocy, której potrzebujesz

Wspieranie ludzi Z kim się skontaktujesz, by uzyskać więcej informacji na temat pomocy, której potrzebujesz HARINGEY COUNCIL Organizacje dla Wszystkich Wspieranie ludzi Z kim się skontaktujesz, by uzyskać więcej informacji na temat pomocy, której potrzebujesz Rada Dzielnicy Haringey Wspierająca Mieszkańców chce

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla rodziców Skuteczniej razem

Poradnik dla rodziców Skuteczniej razem ii Poradnik dla rodziców Skuteczniej razem Rozpoczynamy nowy rok szkolny Dzieci rozpoczynające nowy rok szkolny lub podejmujące naukę w szkole podstawowej lub średniej stoją w obliczu nowych doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Twoje wyniki pokazują dużej wielkości tętniaka aorty brzusznej (AAA), które może wymagać operacji

Twoje wyniki pokazują dużej wielkości tętniaka aorty brzusznej (AAA), które może wymagać operacji Twoje wyniki pokazują dużej wielkości tętniaka aorty brzusznej (AAA), które może wymagać operacji Co teraz? Szybkie, bezpłatne i badanie bezbolesne USG badanie dla mężczyzn USG dla w mężczyzn 65 roku w

Bardziej szczegółowo

1a. Osobą sprawującą opiekę był/była:?

1a. Osobą sprawującą opiekę był/była:? 1. Czy miała Pani wyznaczoną osobę sprawującą opiekę? osoba sprawująca opiekę lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii, lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii,

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pacjentów: dlaczego placówki NHS pozyskują Państwa dane i jak są one wykorzystywane

Informacje dla pacjentów: dlaczego placówki NHS pozyskują Państwa dane i jak są one wykorzystywane Jakość obsługi i bezpieczeństwo pacjentów Szpitale Uniwersyteckie Coventry i Warwickshire NHS Trust Informacje dla pacjentów: dlaczego placówki NHS pozyskują Państwa dane i jak są one wykorzystywane W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DLA PACJENTÓW ODDZIAŁU CHIRURGII SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO CKR SP. Z O.O.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DLA PACJENTÓW ODDZIAŁU CHIRURGII SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO CKR SP. Z O.O. I. Pacjent ma prawo do: 1. pełnej informacji o możliwościach przeprowadzania zabiegu operacyjnego w Oddziale Chirurgii CKR Sp. z o.o.; 2. pełnej informacji o niezbędnych wymogach formalnych wynikających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO WSZ W KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO WSZ W KALISZU REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO WSZ W KALISZU Oddział Psychiatryczny wchodzi w skład WSZ im. L. Perzyny w Kaliszu. Swoją działalność prowadzi na podstawie następujących przepisów prawa:

Bardziej szczegółowo

your smear test results

your smear test results Wyniki badania cytologicznego your smear test results Informacje szczegółowe explained POLISH Twój ostatni wynik badania cytologicznego wykazał pewne nieprawidłowości. Niniejsza ulotka wyjaśnia, co oznacza

Bardziej szczegółowo