Zgoda na przeprowadzenie operacji, zabiegu lub badania i zapewnienie opieki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zgoda na przeprowadzenie operacji, zabiegu lub badania i zapewnienie opieki"

Transkrypt

1 INFORMACJE DLA PACJENTÓW Zgoda na przeprowadzenie operacji, zabiegu lub badania i zapewnienie opieki Niniejsza ulotka informacyjna została przygotowana z myślą o pacjentach, którzy ukończyli 18 rok życia. Przygotowane przez nas informacje kierujemy także do młodych ludzi w wieku 16 i 17 lat, którzy mogą samodzielnie podejmować decyzje dotyczące opieki medycznej. Celem ulotki jest przekazanie Państwu szczegółowych informacji na temat udzielania swojej zgody pracownikom służby zdrowia na przeprowadzenie badania, realizację leczenia i zapewnienie Państwu odpowiedniej opieki. Zanim lekarz lub inny członek zespołu medycznego rozpocznie badanie lub leczenie, muszą oni uzyskać na to Państwa zgodę. Czasami wystarczy, kiedy powiedzą im Państwo, że zgadzają się z ich sugestiami np. tak, jak ma to miejsce w przypadku rutynowych badań pomiaru ciśnienia tętniczego krwi lub zmiany opatrunku. Czasami jednak konieczne jest uzyskanie Państwa zgody na piśmie, szczególnie w sytuacji, gdy podejmowane są znacznie poważniejsze decyzje, np. jeżeli leczenie wymaga znieczulenia lub zastosowania pełnej narkozy. W takim przypadku zostaną Państwo poproszeni o podpisanie formularza udzielenia zgody. Jeżeli w późniejszym czasie zmienią Państwo zdanie, mają Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody nawet po podpisaniu formularza. Zgoda, zdolność do czynności prawnych i działanie w najlepszym interesie pacjenta Zgodnie z Ustawą o zdolności do czynności prawnych (2005) zakłada się, że każda osoba posiada zdolność do czynności prawnych, chyba, że stwierdzona została niezdolność do podejmowania takich czynności. Jeżeli istnieją jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące podejmowania czynności prawnych danej osoby lub gdy potwierdzona została taka niezdolność, opieka musi zostać zaplanowana tak, aby wszelkie działania podejmowane były w najlepszym interesie pacjenta. Nikt nie może udzielić zgody na leczenie w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych. Osoba ta jednak może w dalszym ciągu być poddana leczeniu, jeżeli przeprowadzenie leczenia jest w jej najlepszym interesie. Działanie w najlepszym interesie pacjenta jest pojęciem szerszym niż działanie w najlepszym interesie medycznym, ponieważ brane są tu pod uwagę życzenia i przekonania pacjenta, jakie wyraził, posiadając zdolność do czynności prawnych, aktualnie wyrażane życzenia, dobro ogólne, a także dobro emocjonalne i świadomość religijna. W przypadku, gdy pacjent nie jest w stanie samodzielnie podjąć decyzji, jeżeli np. w wyniku wypadku drogowego utracił przytomność lub nie jest w stanie komunikować się po doznanym udarze mózgu, członkowie zespołu medycznego mogą zapewnić mu odpowiednie leczenie, które w ich przekonaniu podejmowane jest w najlepszym interesie pacjenta. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, kiedy pacjent wcześniej wyraźnie odmówił zgody na przeprowadzenie określonego zabiegu lub leczenia. Ważna zgoda Aby zgoda na leczenie była ważna, musi ona zostać udzielona dobrowolnie przez osobę, która otrzymała wszelkie stosowne Strona 1 z 5

2 informacje i posiada zdolność do podejmowania świadomych decyzji dotyczących proponowanego zabiegu operacyjnego, badania, leczenia lub opieki. Może to być pacjent lub osoba posiadające stosowne upoważnienie wydane na mocy pełnomocnictwa lub wyroku sądu. Jeżeli ktoś zdaje się podejmować całkowicie nieprzemyślane decyzje, nie oznacza to, że nie posiada zdolności do czynności prawnych, ale wskazuje, że konieczne może okazać się udzielenie dalszych informacji lub wyjaśnień. Co muszę wiedzieć zanim podejmę decyzję? Członkowie zespołu medycznego muszą zapewnić, że przed podjęciem decyzji otrzymali Państwo wszelkie stosowne informacje na temat leczenia. W sytuacji, kiedy wymagana jest pisemna zgoda, takie informacje zostaną umieszczone w formularzu zgody, którego kopię Państwo otrzymają, a także przedyskutują z Państwem dostępne formy leczenia. Prosimy mieć na uwadze, że mogą oni rekomendować jedną z metod leczenia, jednak zawsze mają Państwo prawo wybrać inną. Każdy z nas ma inne podejście do poszczególnych aspektów leczenia, jak np. poziomu ryzyka lub bólu, jakie jest gotowy zaakceptować. Podobnie ma to miejsce w przypadku informacji. Jeżeli woleliby państwo nie wiedzieć o pewnych aspektach leczenia, prosimy śmiało porozmawiać na temat Państwa obaw z osobą odpowiedzialną za leczenie. Czy warto zadawać pytania? Prosimy zadać pytania, szczególnie w sytuacji, gdy konieczne jest podjęcie poważniejszych decyzji. Jeżeli okaże się to pomocne, mogą Państwo zapisywać pytania w przygotowanym do tego miejscu na końcu ulotki. Osoba, której zadają Państwo pytania, powinna postarać się na nie odpowiedzieć lub, jeżeli nie posiada informacji umożliwiających udzielenie odpowiedzi, poszukać kogoś, kto będzie w stanie porozmawiać z Państwem na temat ich obaw. Mogą Państwo poprosić przyjaciela lub członka rodziny, aby przyszedł z Państwem na spotkanie. Prosimy zapytać, jeżeli chcieliby Państwo prosić osobę niezależną o zadawanie pytań w Państwa imieniu. Współpraca Członkowie zespołu medycznego są zobowiązani do wysłuchania Państwa obaw i udzielenia możliwie jak najbardziej szczegółowych odpowiedzi na Państwa pytania, a nie wyłącznie przekazania Państwu stosownych informacji. Przed kolejną wizytą lub zabiegiem operacyjnym, leczeniem czy badaniem mogą Państwo zapisać nurtujące ich pytania w przygotowanym do tego miejscu na końcu ulotki. Opiekujący się Państwem zespół medyczny powinien przyjąć wszelkie wyrażane przez Państwa obawy i spostrzeżenia oraz szczegółowo omówić poszczególne aspekty leczenia, aby w ten sposób mogli oni nawiązać z Państwem współpracę, dzięki której możliwe będzie osiągnięcie najlepszych wyników. Pytania dotyczące zabiegu operacyjnego, leczenia lub badania Np.: Jakie są główne opcje? Jakie są korzyści wynikające z każdej opcji? Jakie ryzyko, jeżeli takie istnieje, wiąże się z każdą z opcji? Jaka jest skuteczność poszczególnych opcji w ujęciu ogólnokrajowym, dla tego oddziału lub dla danego lekarza? Dlaczego uważa Pan/Pani, że konieczne jest przeprowadzenie zabiegu operacyjnego, leczenia lub badania (jeżeli zostało ono zasugerowane)? Jakie jest ryzyko, jeżeli postanowię nie poddawać się operacji/leczeniu/badaniu? Jak mogę się później czuć? Jak szybko mogę wrócić do pracy? Jak długo konieczne będzie pozostanie w szpitalu? Strona 2 z 5

3 Pytania dotyczące sposobu, w jaki zabieg operacyjny, leczenie lub badanie może oddziaływać na Państwa stan zdrowia lub tryb życia Np.: Czy będę wymagać długoterminowej opieki? Czy moja zdolność poruszania się będzie w jakikolwiek sposób ograniczona? Czy będę mógł/-a prowadzić samochód? Czy będzie to miało wpływ na rodzaj wykonywanej przeze mnie pracy? Czy będzie to miało wpływ na moje relacje osobiste/seksualne? Czy będę mógł/-a wykonywać moje ulubione ćwiczenia? Czy będę mógł/-a odżywiać się w preferowany przeze mnie sposób? Czy jest coś, o czym należy poinformować inne osoby? Jeżeli istnieją jakiekolwiek metody leczenia, którym kategorycznie nie chcą się Państwo poddać, prosimy powiedzieć o nich osobom odpowiedzialnym za opiekę nad Państwem. Konieczne jest poinformowanie członków zespołu medycznego o jakichkolwiek, znanych Państwu schorzeniach lub alergiach, z powodu których mogą Państwo cierpieć lub cierpieli w przeszłości. Lekarze stażyści W skład zespołu medycznego opiekującego się Państwem mogą wchodzić lekarze stażyści. Są to w pełni wykwalifikowani lekarze, którzy biorą udział w specjalistycznych szkoleniach. Mogą to być lekarze, którzy niedawno uzyskali uprawnienia do wykonywania zawodu lub lekarze gotowi do podjęcia pracy w szpitalu. Lekarze stażyści biorą udział jedynie w tych zabiegach lub badaniach, do wykonywania których są w pełni uprawnieni. Podejmowane przez nich działania mogą być monitorowane przez bardziej doświadczony personel medyczny lub taka osoba będzie mogła służyć pomocą i wsparciem. Co, jeżeli konieczne jest podanie pełnej narkozy? Jeżeli leczenie wymaga podania znieczulenia pełnego lub miejscowego (znieczuleniu poddawana jest tylko część ciała), powinni Państwo otrzymać informacje na ten temat zanim rozpocznie się zabieg. Nasze szpitale dysponują specjalistycznymi klinikami umożliwiającymi pacjentom przedyskutowanie wszystkich aspektów leczenie kilka tygodni przed przeprowadzeniem zabiegu lub badania. Będą Państwo także mieli możliwość porozmawiania z anestezjologiem, kiedy będzie on prowadził ocenę Państwa stanu zdrowia przed zabiegiem. Czy zostaną pobrane próbki? W przypadku niektórych zabiegów konieczne jest usunięcie pewnych części ciała (np. woreczka żółciowego lub zęba). Wszelkie informacje na ten temat otrzymają Państwo z wyprzedzeniem. Inne zabiegi mogą oznaczać konieczność pobrania próbek w ramach prowadzonej opieki medycznej. Lekarze mogą postanowić o pobraniu próbek krwi lub niewielkich części tkanek, np. guzów niewiadomego pochodzenia. Inni członkowie zespołu medycznego mogą być zaangażowani w prowadzenie dalszych kontroli, aby zapewnić, że otrzymują Państwo możliwie jak najlepszy poziom opieki. Prosimy pamiętać, że powinni Państwo otrzymać stosowne informacje, jeżeli w trakcie zabiegu mogą zostać pobrane próbki. Czasami próbki pobrane w czasie prowadzonych zabiegów mogą być wykorzystywane do celów naukowych, badawczych lub kontrolnych, dzięki którym możliwa będzie poprawa jakości usług medycznych świadczonych na rzecz pacjentów w przyszłości. Nasze szpitale dysponują systemem umożliwiającym sprawdzenie, czy wyrażają Państwo swoją Strona 3 z 5

4 zgodę na takie wykorzystanie popranych próbek. Zdjęcia oraz nagrania audio i wideo W trakcie leczenia konieczne może okazać się wykonanie obrazów, zdjęć i/lub nagrań, np. zdjęć rentgenowskich, skanów, zdjęć klinicznych lub nagrań audio/wideo. Zostaną one zachowane i dołączone do Państwa dokumentacji medycznej wykorzystywanej do celów medycznych. Zanim wykorzystane zostaną Państwa zdjęcia medyczne lub nagrania do celów medycznych, kontrolnych i/lub badawczych, niezależnie od tego, czy na ich podstawie możliwe jest zidentyfikowanie Państwa osoby, czy też nie, konieczne jest uzyskanie Państwa zgody. Jeżeli jednak zdjęcie lub nagrania znajdą się w domenie publicznej, bardzo trudno będzie kontrolować, w jaki sposób zostaną one wykorzystane w przyszłości. Co, jeżeli zostanę poproszony/-a do wzięcia udziału w badaniach klinicznych? Wszystkie badania kliniczne wymagają akceptacji Komisji ds. Etyki Badań. Otrzymają oddzielne informacje na temat jakichkolwiek badań klinicznych, do których zostaną Państwo zaproszeni. Ponadto zostaną Państwo poproszeni o podpisanie oddzielnych formularzy zgody. Badania kliniczne mogą stanowić część Państwa leczenia lub być zupełnie innymi projektami, np. zwrócenie się do Państwa z prośbą o pobranie dodatkowych próbek krwi do celów badawczych. Od Państwa zależy, czy chcą wziąć udział w takich badaniach. Co, jeżeli coś nie pójdzie zgodnie z planem? Pośród 25 tysięcy zabiegów operacyjnych wykonywanych każdego dnia w całym kraju czasami zdarza się, że coś nie pójdzie zgodnie z planem. Lekarz odpowiedzialny za wykonywanie zabiegu powinien poinformować Państwa i członków Państwa rodziny o wystąpieniu jakichkolwiek problemów lub komplikacji, jednak najczęściej to sam pacjent zauważa, że coś jest nie tak, jak powinno być. Jeżeli odczuwają Państwo niepokój lub martwią się, np., jeżeli dolegliwości odczuwane po odbytym zabiegu utrzymują się dłużej niż powinny, prosimy niezwłocznie powiadomić o tym członków zespołu medycznego. Prosimy porozmawiać z lekarzem pierwszego kontaktu lub skontaktować się z lekarzem, który prowadził leczenie w szpitalu. Właściwy numer telefonu powinien znajdować się na karcie wizyty szpitalnej, liście informującym o wizycie, kopii formularza zgody lub w przedstawionej w niniejszej ulotce danych kontaktowych. Jakie są najważniejsze rzeczy do zapamiętania? To Państwa decyzja. Od Państwa zależy, czy chcą poddać się proponowanej metodzie leczenia lub zabiegowi. Prosimy zadawać możliwie jak najwięcej pytań oraz powiedzieć lekarzowi i pielęgniarce o jakichkolwiek obawach lub wątpliwościach, przyjmowanych lekach, alergiach lub jakichkolwiek innych dolegliwościach odczuwanych w przeszłości, jakie mogą mieć wpływ na Państwa ogólny stan zdrowia. Odmowa leczenia Kompetentne osoby dorosłe mają prawo odmówić leczenia, nawet wtedy, jeżeli jego przeprowadzenia w znaczny sposób poprawiłoby ich stan zdrowia. Jedynym wyjątkiem jest leczenie zaburzeń psychicznych, gdzie pacjent został hospitalizowany zgodnie z postanowieniami określonymi w Ustawie o Zdrowiu Psychicznym z 1983 roku. Dane kontaktowe Jeżeli chcieliby Państwo przedyskutować dostępne metody leczenia z lekarzem, mogą Państwo nawiązać z nim kontakt za pośrednictwem poniższego numeru telefonu/jego sekretarki: Mogą Państwo także nawiązać kontakt z lekarzem za pośrednictwem Biura ds. Porad i Kontaktów z Pacjentem (PALS). Stosowne dane kontaktowe znajdują się na końcu ulotki. Strona 4 z 5

5 Czy mogę znaleźć więcej informacji na temat udzielania zgody na leczenie? Ministerstwo Zdrowia opublikowało ulotkę informacyjną Consent what you have a right to expect ( Zgoda czego mogą należy oczekiwać? ), która stanowi przewodnik po informacjach na temat udzielania zgody. Dostępne są wersje dla: Osób dorosłych Dzieci i młodych ludzi Rodziców Krewnych i opiekunów Osób z trudnościami w przyswajaniu wiedzy. Przedmiotowe ulotki znajdą Państwo na stronie internetowej: hterms=consent Dalsze informacje znajdą Państwo na stronie internetowej NHS Choices: Prosimy wykorzystać przygotowane poniżej miejsce na zapisanie wszelkich pytań: Biuro ds. Porad i Kontaktów z Pacjentami (PALS) Zespół PALS ma za cel niesienie pomocy pacjentom w związku z ich komentarzami, słowami uznania dla naszej pracy i zastrzeżeniami i dołoży wszelkich starań, że wszystkie usługi świadczone przez jego pracowników na rzecz pacjentów są na wysokim poziomie. Dane kontaktowe zespołów PALS: King s Mill Hospital (automatyczna sekretarka poza godzinami urzędowania) Newark Hospital (automatyczna sekretarka poza godzinami urzędowania) Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem niniejszej ulotki w tłumaczeniu na język obcy lub w innym formacie, prosimy skontaktować się z zespołem PALS. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i prawdziwość publikowanych przez nas informacji Sherwood Forest Hospitals NHS Foundation Trust nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki lub pominięcia. Informacje znajdujące się w niniejszej ulotce nie powinny zastępować profesjonalnej porady medycznej. Kod ulotki: PIL3037(R1) Utworzono: Styczeń 2013/Data aktualizacji: Styczeń 2015 (Załącznik Zasady udzielania zgody na badania, leczenie lub opiekę) Pozostałe źródła informacji Nasza strona internetowa: Zewnętrzne strony internetowe mogą zostać podane w celach referencyjnych. Wszelkie zewnętrzne strony internetowe są przytaczane wyłącznie w celach informacyjnych, dla Państwa wygody. Nie ponosimy odpowiedzialności za umieszczone na nich informacje. Podanie adresu strony internetowej nie oznacza, że jest ona przez nas reklamowana. Jednocześnie, jeżeli nie podamy określonego adresu strony internetowej, nie oznacza to naszej dezaprobaty dla zawartej na niej treści. Strona 5 z 5

Spis treści Wstęp Wstęp 4 Określenia używane w tej broszurze 5 Ochrona zdrowia psychicznego a prawo 7

Spis treści Wstęp Wstęp 4 Określenia używane w tej broszurze 5 Ochrona zdrowia psychicznego a prawo 7 Spis treści Wstęp Wstęp 4 Określenia używane w tej broszurze 5 Ochrona zdrowia psychicznego a prawo 7 Twoje prawa Twoje prawa 8 Twój najlepszy interes 8 Godność i szacunek 8 Twoje prawo do pełnej informacji

Bardziej szczegółowo

WSIC Zintegrowany Zapis Opieki Najczęściej zadawane pytania. Najczęściej zadawane pytania dotyczące udostępniania informacji - w skrócie

WSIC Zintegrowany Zapis Opieki Najczęściej zadawane pytania. Najczęściej zadawane pytania dotyczące udostępniania informacji - w skrócie WSIC Zintegrowany Zapis Opieki Najczęściej zadawane pytania W jaki sposób udostępniamy twoje informacje? Obecnie, wszystkie miejsca w których otrzymujesz opiekę przechowują dokumentację na twój temat.

Bardziej szczegółowo

Jak można sobie pomóc?

Jak można sobie pomóc? What you can do to help yourself: Polish Jak można sobie pomóc? Niniejsza broszura zawiera informacje o sposobach radzenia sobie dla osób żyjących z chorobą nowotworową. Wykonywanie czynności osobistych

Bardziej szczegółowo

Pozwolenie czego masz prawo oczekiwać. Wskazówki dla rodziców. Consent what you have a right to expect: A guide for parents Polish

Pozwolenie czego masz prawo oczekiwać. Wskazówki dla rodziców. Consent what you have a right to expect: A guide for parents Polish Pozwolenie czego masz prawo oczekiwać Wskazówki dla rodziców Consent what you have a right to expect: A guide for parents Polish Udzielanie pozwolenia na badanie lekarskie lub leczenie Twego dziecka Zanim

Bardziej szczegółowo

Wyrażanie zgody czego masz prawo oczekiwać

Wyrażanie zgody czego masz prawo oczekiwać t Wyrażanie zgody czego masz prawo oczekiwać Przewodnik dla dorosłych Zgoda to zależy od Ciebie Kiedy lekarz, dentysta, pielęgniarka, pracownik opieki społecznej lub terapeuta prosi Ciebie o wyrażenie

Bardziej szczegółowo

Ochrona prywatności w miejscu pracy. Przewodnik dla pracowników

Ochrona prywatności w miejscu pracy. Przewodnik dla pracowników Ochrona prywatności w miejscu pracy Przewodnik dla pracowników Projekt partnerski Leonardo da Vinci 2012-1-PL1-LEO04-28097 1 Zwiększanie świadomości w zakresie ochrony danych osobowych wśród pracowników

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące choroby neuronu ruchowego (MND)

Informacje dotyczące choroby neuronu ruchowego (MND) Informacje dotyczące choroby neuronu ruchowego (MND) Spis treści 1. W jaki sposób te informacje mogą mi pomóc? 2. Czym jest choroba neuronu ruchowego (ang. MND)? Kto może zachorować na chorobę neuronu

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pacjentów i odwiedzających

Informacje dla pacjentów i odwiedzających Informacje dla pacjentów i odwiedzających Spis treści Mapki terenu szpitala oraz dojazd do szpitala 13 Alergie 29 Automaty telefoniczne/skrzynki pocztowe 27 Bankomaty 26 Bereavement - Wsparcie dla osób

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania wobec lekarza: przewodnik dla pacjentów. Na podstawie zasad wyszczególnionych w dokumencie Dobra praktyka medyczna

Oczekiwania wobec lekarza: przewodnik dla pacjentów. Na podstawie zasad wyszczególnionych w dokumencie Dobra praktyka medyczna Oczekiwania wobec lekarza: przewodnik dla pacjentów Na podstawie zasad wyszczególnionych w dokumencie Dobra praktyka medyczna Pacjenci mogą liczyć na najlepszą opiekę, gdy współpracują z lekarzami. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. prawa pacjenta LECZYĆ PO LUDZKU WWW.WYBORCZA.PL/LECZYC AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ

PORADNIK. prawa pacjenta LECZYĆ PO LUDZKU WWW.WYBORCZA.PL/LECZYC AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ PORADNIK prawa pacjenta LECZYĆ PO LUDZKU WWW.WYBORCZA.PL/LECZYC AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ 2 Poradnik + Prawa Pacjenta Czwartek 10 grudnia 2009

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Specjalistycznej Kliniki Chirurgii Plastycznej położonej przy ul. Królewicza Jakuba 37 w Warszawie

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Specjalistycznej Kliniki Chirurgii Plastycznej położonej przy ul. Królewicza Jakuba 37 w Warszawie R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Specjalistycznej Kliniki Chirurgii Plastycznej położonej przy ul. Królewicza Jakuba 37 w Warszawie Zważywszy, że: podstawową - prawną oraz etyczną - powinnością

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Specjalistycznej Kliniki Chirurgii Plastycznej położonej przy ul. Królewicza Jakuba 37 w Warszawie

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Specjalistycznej Kliniki Chirurgii Plastycznej położonej przy ul. Królewicza Jakuba 37 w Warszawie R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Specjalistycznej Kliniki Chirurgii Plastycznej położonej przy ul. Królewicza Jakuba 37 w Warszawie Zważywszy, że: podstawową - prawną oraz etyczną - powinnością

Bardziej szczegółowo

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Kodeks Postępowania firmy DaVita Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Nasza misja Być dostawcą usług, partnerem i pracodawcą, któremu ufasz 2 Wprowadzenie Firma DaVita HealthCare

Bardziej szczegółowo

Choroba Parkinsona i Ty. Podręcznik dla osób dopiero zdiagnozowanych

Choroba Parkinsona i Ty. Podręcznik dla osób dopiero zdiagnozowanych Choroba Parkinsona i Ty Podręcznik dla osób dopiero zdiagnozowanych 1 Poznanie diagnozy choroby Parkinsona często jest bardzo emocjonalnym przeżyciem. Niektórzy doznają szoku inni zagubienia a jeszcze

Bardziej szczegółowo

Cel niniejszego dokumentu

Cel niniejszego dokumentu Spis treści Cel niniejszego dokumentu Przedmowa Podsumowanie 1 Charakterystyka państwowej służby zdrowia (NHS) w płn.-zach. Londynie 2 Wyzwania NHS w płn.-zach. Londynie 3 Co nastąpi, jeśli nie podejmiemy

Bardziej szczegółowo

Decyzje dotyczące resuscytacji krążeniowooddechowej

Decyzje dotyczące resuscytacji krążeniowooddechowej Resuscytacja Szpitale Uniwersyteckie Coventry i Warwickshire NHS Trust Decyzje dotyczące resuscytacji krążeniowooddechowej Informacje przeznaczone dla pacjentów szpitali Coventry and Warwickshire, ich

Bardziej szczegółowo

O N K O L O G I C Z N E G O

O N K O L O G I C Z N E G O GŁOS G Ł O S Nr 10/grudzień 2014 O N K O L O G I C Z N E G O Bezpłatne pismo Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych www.pkopo.pl PAKIET ONKOLOGICZNY Czas na zmiany w polskiej onkologii Spotkanie liderów

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Spis treści Rozdział 1: Wstęp Strona 1.1 Czym jest Europejski Pakiet Narzędziowy dla

Bardziej szczegółowo

Przedmowa Strona. 1. Czym jest badanie kliniczne? 3. 2. Badania kliniczne obejmują badania różnych faz 5. 3. Jak badania są przeprowadzane?

Przedmowa Strona. 1. Czym jest badanie kliniczne? 3. 2. Badania kliniczne obejmują badania różnych faz 5. 3. Jak badania są przeprowadzane? Spis treści Czego dotyczą badania kliniczne? Przedmowa Strona 1. Czym jest badanie kliniczne? 3 Dlaczego badania kliniczne są ważne? 2. Badania kliniczne obejmują badania różnych faz 5 Faza I, Faza II,

Bardziej szczegółowo

Spektrum zaburzeń autystycznych. Broszura dla rodziców i opiekunów

Spektrum zaburzeń autystycznych. Broszura dla rodziców i opiekunów Spektrum zaburzeń autystycznych Broszura dla rodziców i opiekunów pat98parents Polish rev 2.pdf 1 5/20/2013 10:58:57 AM Podziękowania Pragniemy podziękować wszystkim młodym osobom, które wzięły udział

Bardziej szczegółowo

Badania przesiewowe noworodków Test suchej kropli krwi. Informacje ogólne dla rodziców. Badanie przesiewowe słuchu

Badania przesiewowe noworodków Test suchej kropli krwi. Informacje ogólne dla rodziców. Badanie przesiewowe słuchu Badania przesiewowe noworodków Test suchej kropli krwi Informacje ogólne dla rodziców Badanie przesiewowe słuchu Niniejszy folder zawiera informacje na temat badań przesiewowych (testu suchej kropli krwi)

Bardziej szczegółowo

I. Regulamin i zakres regulacji

I. Regulamin i zakres regulacji I. Regulamin i zakres regulacji 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem" określa szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę Gawest Pharma Gawryś Spółka Jawna w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Monika Zima. Sprawni w prawie. zeszyt nr 19/20. Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Monika Zima. Sprawni w prawie. zeszyt nr 19/20. Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną Monika Zima Sprawni w prawie zeszyt nr 19/20 Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Warszawa, 2007 rok 1 UBEZWŁASNOWOLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony danych

Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony danych Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony danych Przewodnik dla przedsiębiorców HUNGARIAN PARLAMENTARY COMMISSIONER FOR DATA PROTECTION AND FREEDOM OF INFORMATION Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Warszawa 2011 Świadczenia opieki zdrowotnej fi nansowane

Bardziej szczegółowo

Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego

Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego STUDIA IURIDICA TORUNIENSIA tom IX Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego 1. Uwagi wprowadzające Problematyka informowania pacjenta o stanie zdrowia w ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88568-42-8

ISBN 978-83-88568-42-8 Publikację sfinansowano ze środków Programu Operacyjnego FIO ISBN 978-83-88568-42-8 Publikacja została opracowana przez Małgorzatę Dziewanowską Konsultacja prawna : mec. Monika Gąsiorowska, Karolina Więckiewicz

Bardziej szczegółowo

wsparcie systemowe Szkoły specjalne wciąż potrzebne e-podręczniki Dziecko niepełnosprawne TYFLO{WIAT

wsparcie systemowe Szkoły specjalne wciąż potrzebne e-podręczniki Dziecko niepełnosprawne TYFLO{WIAT www.tyfloswiat.pl Kwartalnik, nr 1 (26) 2015, bezpłatny, ISSN: 1689-8362 TYFLO{WIAT e-podręczniki Szkoły specjalne wciąż potrzebne Dziecko niepełnosprawne wsparcie systemowe 2 www.tyfloswiat.pl Kwartalnik,

Bardziej szczegółowo

Badania Przedobjawowe w kierunku Nowotworu

Badania Przedobjawowe w kierunku Nowotworu 16 Badania Przedobjawowe w kierunku Nowotworu Informacje te zostały opracowany przez The Genetic Interest Group. Tłumaczone z języka angielskiego przez Ewę Piotrowską i Annę Kloskę, Uniwersytet Gdański,

Bardziej szczegółowo

Siedem Kroków do Karty Obywatela zawierającej Standardy Usług

Siedem Kroków do Karty Obywatela zawierającej Standardy Usług Siedem Kroków do Karty Obywatela zawierającej Standardy Usług Plan wdrozenia w instytucjach publicznych Podrecznik praktyka Siedem Kroków do Karty Obywatela zawierającej Standardy Usług Warszawa, 2008

Bardziej szczegółowo