Dokumentacja administratora wersja 5.15

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja administratora wersja 5.15"

Transkrypt

1 Dokumentacja administratora wersja 5.15 Autorzy: Mariusz Zamolski Wrocław 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości. Żadna część niniejszego dokumentu, zarówno w całości jak i we fragmentach, nie może być reprodukowana ani przetwarzana w jakikolwiek sposób elektroniczny, fotograficzny, mechaniczny i inny oraz nie może być przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych bez pisemnej zgody GPM SYSTEMY sp. z o.o.

2 Spis treści 1 Platforma systemowa Dodatkowe moduły systemu XBRL Processor ( info.fingo.xbrl ) Biblioteka Commons Katalogi i pliki asist transis axsis asist serwer Wspólne dla wszystkich dystrybucji Bezpieczeństwo Konta użytkowników Role i prawa Dostęp do baz danych Baza danych Schemat bazy danych Dane Wszelkie prawa zastrzeżone: 2

3 1 Platforma systemowa Aplikacja asist/transis/axsis działa w oparciu o następujące systemy i komponenty: środowisko: JAVA 7 (http://www.oracle.com/pl/technologies/java/index.html) warstwa prezentacji: SWING ( warstwa serwisowa: SPRING 3.5 (http://springframework.org) moduł dostępu do bazy danych: HIBERNATE 3.5 (http://hibernate.org ), będący implementacją mechanizmów JPA (http://java.sun.com/javaee/overview/faq/persistence.jsp) baza danych o wersja jednostanowiskowa: Apache Derby [ tylko dla systemu asist] o wersja wielostanowiskowa: Oracle9i /10g/11g [ aplikacje asist, transis oraz axsis ] implementacja standardu JMS ACTIVEMQ (http://activemq.apache.org/) Aplikacja asist serwer działa w oparciu o następujące komponenty zewnętrzne: środowisko: JAVA 7 (http://www.oracle.com/pl/technologies/java/index.html) baza danych Apache Derby (http://db.apache.org/derby/) serwer WWW Jetty (http://www.eclipse.org/jetty/) moduł komunikacyjny Apache CXF (http://cxf.apache.org/) 2 Dodatkowe moduły systemu 2.1 XBRL Processor ( info.fingo.xbrl ) Biblioteka FINGO odpowiedzialna za przetwarzanie danych na poziomie XBRL. Dostarcza funkcjonalności związanych z parsowaniem taksonomii XBRL, budową i dostępem do modelu obiektowego taksonomii. 2.2 Biblioteka Commons Biblioteka FINGO zawierająca zestaw klas i mechanizmów udostępniających uniwersalne funkcje pomocnicze ułatwiające wykorzystanie wybranych struktur języka JAVA. 3 Katalogi i pliki Podstawowe katalogi i pliki w dystrybucji systemu to: 3.1 asist katalog główny aplikacji (domyślnie c:\asist) z plikami: Wszelkie prawa zastrzeżone: 3

4 o asistj.bat plik uruchomieniowy programu o asist_verbose.bat plik uruchomieniowy asist z przekierowanym strumieniem wyjścia do pliku logs/console.txt i pomijaniem procesu uruchamiania aktualizacji. o asist.license plik licencji o db.properties plik z ustawieniami dostępu do bazy o asist.ini opcjonalny plik umożliwiający modyfikację parametrów uruchomieniowych aplikacji przy uruchamianiu z asistj.bat. 3.2 transis transisconsole.bat plik uruchomieniowy programu transis console transisserver.bat plik uruchomieniowy programu transis Server transis.license plik licencji transis.properties plik z ustawieniami dostępu do bazy 3.3 axsis axsis.bat plik uruchomieniowy programu transis console axsis.license plik licencji axsis.properties plik z ustawieniami dostępu do bazy 3.4 asist serwer jobsis.properties plik z ustawieniami dostępu do bazy oraz serwera WWW asist_server.bat plik uruchamiający asist serwer w systemie operacyjnym Windows asist_server.sh plik uruchamiający asist serwer w systemie operacyjnym opartym na Linuksie asistservisestart.bat plik uruchamiający asist serwer jako usługę w systemie operacyjnym Windows asistservisestart.sh plik zatrzymujący usługę asist serwer w systemie operacyjnym Windows asistservisestop.bat plik zatrzymujący usługę asist serwer w systemie operacyjnym Windows asistservisestop.sh plik zatrzymujący usługę asist serwer w systemie operacyjnym opartym na Linuksie InstallaSIStServise.bat plik instalujący asist serwer jako usługę w systemie Windows UninstallaSIStService.bat plik usuwający asist serwer z listy usług w systemie Windows 3.5 Wspólne dla wszystkich dystrybucji podkatalog dist zawierający skompilowany kod aplikacji wraz z procesorem XBRL podkatalog lib z bibliotekami aplikacji (w tym biblioteka commons) podkatalog resources\taxonomysets zawierający dystrybuowane pakiety taksonomii podkatalog resources\wrapper zawierający ustawienia potrzebne do uruchomienia aplikacji jako usługi Wszelkie prawa zastrzeżone: 4

5 podkatalog src\sql zawierający skrypty SQL do tworzenia i inicjalizowania bazy danych podkatalog jre lub jre64 ze środowiskiem uruchomieniowym JAVA dla wersji jednostanowiskowej podkatalog derbydb zawierający dane w bazie Apache Derby (położenie tego katalogu określone jest przez parametr db.url w pliku db.properties) w podkatalogu logs zapisywane są logi aplikacji opcjonalnie podkatalog cache zawiera tymczasowe pliki, tworzone ze względów wydajnościowych podkatalog preferences, w którym zapisywane są lokalne ustawienia aplikacji (otwierane dokumenty, ustawienia tabel, wydruku, itp.) podkatalog external, w którym zawarte są programy zewnętrzne (przykładem może być aplikacja TeamViewer). session_config.ini - opcjonalny plik z ustawieniami instalacji aplikacji Plik konfiguracyjny db.properties, transis.properties zawiera następujące ustawienia: db.url ścieżka do bazy danych db.user użytkownik bazy danych db.password hasło użytkownika db.type typ bazy danych (oracle lub derby) jms.postfix=)?sotimeout\=60000 wartość parametru timeout podczas łączenia z serwisem activemq zrzeszenia jms.prefix=failover\:( parametr umożliwiający automatyczne wznawianie połączenia z serwisem activemq zrzeszenia jms.brokerurl= transis adres serwisu activemq zrzeszenia Plik konfiguracyjny jobsis.properties zawiera następujące ustawienia: db.url ścieżka do bazy danych db.user użytkownik bazy danych db.password hasło użytkownika db.type typ bazy danych (zawsze derby) service.port numer portu, po którym odbywa się komunikacja między asist serwerem a klientami asist 4 Bezpieczeństwo Aplikacja asist zarządza dwoma typami danych dostępowych: dane dostępowe użytkowników asist dane dostępowe aplikacji do bazy danych (Oracle lub Java DB). Wszelkie prawa zastrzeżone: 5

6 4.1 Konta użytkowników Dane dostępowe użytkowników asist przechowywane są w bazie danych (hasła przechowywane są w postaci skrótu kryptograficznego MD5). Panel zarządzania użytkownikami dostępny jest z poziomu aplikacji jedynie dla administratora systemu (użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienia). Panel zarządzania użytkownikami umożliwia: tworzenie, usuwanie kont użytkowników edycję danych podstawowych użytkowników zmianę haseł dostępowych użytkowników przyporządkowywanie użytkownikom odpowiednich ról (zawieszanie uprawnień wybranych użytkowników) przeglądanie historii operacji wykonanych przez użytkowników 4.2 Role i prawa Dostępność możliwych do wykonania operacji weryfikowana jest na podstawie posiadanych przez użytkownika praw atomowych. Każdemu z użytkowników przypisane są odpowiednie role definiujące zbiory praw atomowych. Przyporządkowanie praw atomowych do ról konfigurowane jest w bazie danych. Aplikacja asist rejestruje wszelkie operacje wykonywane przez użytkowników ( użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami posiadają dostęp do historii wybranych użytkowników z poziomu aplikacji). Historie operacji użytkowników asist przechowywane są w bazie danych i nie mogą być usunięte z poziomu aplikacji. 4.3 Dostęp do baz danych Dane dostępowe do bazy danych przechowywane są w zewnętrznym pliku konfiguracyjnym. Aplikacja asist komunikuje się z bazą danych za pośrednictwem mechanizmów JPA (Hibernate). Komunikacja pomiędzy poszczególnymi modułami asist a odbywa się wyłącznie w sieci lokalnej banku. Zarówno w przypadku bazy danych Oracle jak i JavaDB (współpraca z aplikacją w trybie embedded ) asist komunikuje się z dedykowanym, samodzielnym schematem z niezależnie zdefiniowanymi uprawnieniami. Wszelkie prawa zastrzeżone: 6

7 5 Baza danych 5.1 Schemat bazy danych BUNIT_ID BANK_UNIT BUNIT_CODE BUNIT_NAME BUNIT_TYPE BUNIT_STATUS BUNIT_CONSOLIDATION_TYPE BUNIT_CREATED BUNIT_MODIFIED BUNIT_ACTIVITY_LIMITS BUNIT_ASIST_VERSION REPORT_DEF RDEF_ID RDEF_CREATED RDEF_MODIFIED RDEF_DAY RDEF_MONTH RDEF_YEAR RDEF_TAXONOMY_TYPE RDEF_KEY MASTER_CONTEXT MCONTEXT_ID MCONTEXT_RDEF_ID MCONTEXT_STATUS MCONTEXT_STATE MCONTEXT_DEFINITION MCONTEXT_DESCRIPTION MCONTEXT_CREATED MCONTEXT_MODIFIED REPORT FK3 FK4 FK3 REPORT_INSTANCE RINSTANCE_ID RINSTANCE_KEY RINSTANCE_CREATED RINSTANCE_MODIFIED RINSTANCE_NAME RINSTANCE_CATEGORY RINSTANCE_REPORT_ID RINSTANCE_CONTEXT_ID RINSTANCE_ACCOUNT_ID RINSTANCE_GUID RINSTANCE_STATUS RINSTANCE_MACTION_ID RINSTANCE_CLASS FACT_VALUE FVALUE_ID FVALUE_VALUE FVALUE_INDEX FVALUE_RINSTANCE_ID FVALUE_CREATED FVALUE_MODIFIED FVALUE_FACT_ID FVALUE_FCOMMENT_ID META_FACT FACT_ID FACT_COMMENT FCOMMENT_ID FCOMMENT_SHORT_VALUE FCOMMENT_LONG_VALUE FCOMMENT_MODIFIED FK3 ACCOUNT REPORT_ID REPORT_CREATED REPORT_MODIFIED REPORT_AUDIT_LEVEL REPORT_RDEF_ID REPORT_BUNIT_ID REPORT_ACTIVE_RINSTANCE_ID REPORT_CLASS CONTEXT CONTEXT_ID CONTEXT_CREATED CONTEXT_MODIFIED CONTEXT_DEFINITION CONTEXT_DESCRIPTION CONTEXT_TAXONOMY_ID ACCOUNT_ID MESSAGE_ACTION MACTION_ID Taxonomy TAXONOMY_ID INSTANCE_VIEW RDEF_ID RDEF_DAY RDEF_MONTH RDEF_YEAR RDEF_KEY RDEF_TAXONOMY_TYPE REPORT_ID REPORT_AUDIT_LEVEL BUNIT_ID BUNIT_CODE BUNIT_NAME BUNIT_TYPE BUNIT_STATUS BUNIT_CONSOLIDATION_TYPE RINSTANCE_ID RINSTANCE_NAME RINSTANCE_CATEGORY RINSTANCE_GUID RINSTANCE_KEY RINSTANCE_STATUS CONTEXT_ID CONTEXT_DESCRIPTION CONTEXT_DEFINITION CONTEXT_TAXONOMY_ID ACCOUNT_ID ACCOUNT_LOGIN ACCOUNT_FIRST_NAME ACCOUNT_LAST_NAME Wszelkie prawa zastrzeżone: 7

8 Rysunek 1Raporty META_DIMENSION DIMENSION_ID DIMENSION_XBRL_ID META_MEASURE MEASURE_ID MEASURE_XBRL_ID MEASURE_PARENT_ID META_DIMENSION_MEMBER DMEMBER_ID DMEMBER_XBRL_ID DMEMBER_DIMENSION_ID META_FACT FACT_ID FACT_MEASURE_ID FACT_CREATED FACT_CONTEXT_ID META_FCONTEXT_2_DMEMBER META_FACT_CONTEXT FCONTEXT_ID FC_2_DM_FCONTEXT_ID FC_2_DM_DMEMBER_ID FCONTEXT_PERIOD FCONTEXT_TAXONOMY_TYPE FCONTEXT_HASHCODE Rysunek 2 Fakty Wszelkie prawa zastrzeżone: 8

9 PURE_TAXONOMY PTAXONOMY_ID BLOB_CONTENT PTAXONOMY_CREATED PTAXONOMY_MODIFIED PTAXONOMY_PROVIDER_VERSION PTAXONOMY_VERSION PTAXONOMY_TYPE PTAXONOMY_BCONTENT_ID PTAXONOMY_LANG PTAXONOMY_LOCATOR_MANIFEST BCONTENT_ID BCONTENT_DATA BCONTENT_CREATED BCONTENT_MODIFIED TAXONOMY TAXONOMY_ID TAXONOMY_CREATED TAXONOMY_MODIFIED TAXONOMY_VERSION TAXONOMY_DEFINITION TAXONOMY_BCONTENT_ID TAXONOMY_PTAXONOMY_ID TAXONOMY_ACTIVE_FROM TAXONOMY_STATUS TAXONOMY_STATE TSET_2_TAXONOMY TS_2_TAXONOMY_TSET_ID TS_2_TAXONOMY_TAXONOMY_ID TAXONOMY_SET TSET_ID TSET_CREATED TSET_MODIFIED TSET_CODE TSET_VALIDATION_CONFIG IMPORT_PACKAGE IPACKAGE_ID IPACKAGE_CREATED IPACKAGE_MODIFIED IPACKAGE_CODE IPACKAGE_DEFINITION Rysunek 3 Taksonomie Wszelkie prawa zastrzeżone: 9

10 REVISION_VALUE RVALUE_ID RVALUE_VALUE RVALUE_INDEX RVALUE_REVISION_ID RVALUE_CREATED RVALUE_MODIFIED REVISION_REPORT RREPORT_ID RREPORT_STATUS RREPORT_AUDITLEVEL RREPORT_DEFINITION RREPORT_REVISION_ID RREPORT_CREATED RREPORT_MODIFIED REVISION REVISION_ID REVISION_COMMENT REVISION_TYPE REVISION_STATUS REVISION_ACCOUNT_ID REVISION_REPORT_ID REVISION_CREATED REVISION_MODIFIED REVISION_ACCOUNT RACCOUNT_ID RACCOUNT_FIRSTNAME RACCOUNT_LASTNAME RACCOUNT_LOGIN RACCOUNT_POSITION RACCOUNT_PHONE RACCOUNT_ RACCOUNT_ROLES RACCOUNT_STATUS RACCOUNT_PASSWORD RACCOUNT_ACCOUNT_ID RACCOUNT_REVISION_ID RACCOUNT_CREATED RACCOUNT_MODIFIED ACCOUNT ACCOUNT_ID Rysunek 4 Rewizje Wszelkie prawa zastrzeżone: 10

11 MESSAGE MESSAGE_ID MESSAGE_ACTION MACTION_ID MESSAGE_CONTENT MESSAGE_STATUS MESSAGE_CREATED MESSAGE_MODIFIED ANNOTATION ANNOTATION_ID ANNOTATION_CONTENT ANNOTATION_CREATED ANNOTATION_MODIFIED FK3 MACTION_MESSAGE_TYPE MACTION_PROCESS_STATUS MACTION_MESSAGE_GUID MACTION_MESSAGE_ID MACTION_YEAR MACTION_MONTH MACTION_DAY MACTION_TAXONOMY_TYPE MACTION_TAXDATA_KEY MACTION_RINSTANCE_ID MACTION_REPORT_GUID MACTION_REPORT_PREV_STATUS MACTION_REPORT_NEW_STATUS MACTION_PROBLEM_INFO MACTION_ADDITIONAL_INFO MACTION_ANNOTATION_ID MACTION_CREATED MACTION_MODIFIED REPORT_INSTANCE RINSTANCE_ID Rysunek 5 Komunikacja Wszelkie prawa zastrzeżone: 11

12 RULE RULE_SET RULE_ID RS_ID RULE_RS_ID RULE_NO_RESULT_SEVERITY RULE_NO_ARGUMENTS_SEVERITY RULE_INVALID_SEVERITY RULE_STATUS RULE_NBP_STATUS RULE_OWNER RULE_CODE RULE_NAME RULE_SHORT_EXPRESSION RULE_LONG_EXPRESSION RULE_TYPE RULE_VALIDATION_TYPE RULE_FROM_YEAR RULE_FROM_MONTH RULE_TO_YEAR RULE_TO_MONTH RULE_CREATED RULE_MODIFIED RS_RG_ID RS_TAXONOMY_CONTEXT_MAP RS_DESCRIPTION RS_CREATED RS_MODIFIED RG_ID RULE_GROUP RG_RP_ID RG_NAME RG_TYPE RG_NO_RESULT_SEVERITY RG_NO_ARGUMENTS_SEVERITY RG_INVALID_SEVERITY RG_STATUS RG_CREATED RG_MODIFIED RULE_PROVIDER RP_ID RP_PROVIDER RP_VERSION RP_RULES_MODIFIED RP_NO_RESULT_SEVERITY RP_NO_ARGUMENTS_SEVERITY RP_INVALID_SEVERITY RP_STATUS RP_CREATED RP_MODIFIED RP_TS_ID RULE_PACKAGE RPACKAGE_ID RPACKAGE_CREATED RPACKAGE_MODIFIED RPACKAGE_CODE RPACKAGE_GROUP_NAME RPACKAGE_RP_ID RPACKAGE_TS_ID TAXONOMY_SET TS_ID Rysunek 6 Reguły Wszelkie prawa zastrzeżone: 12

13 FACT_MAPPING FMAPPING_ID FMAPPING_FACT_ID FMAPPING_MINSTANCE_ID FMAPPING_INDEX FMAPPING_SHORT_EXPRESSION FMAPPING_LONG_EXPRESSION FMAPPING_CREATED FMAPPING_MODIFIED META_FACT FACT_ID DATA_SOURCE MAPPING_INSTANCE DSOURCE_ID MINSTANCE_ID MINSTANCE_TAXONOMY_ID MINSTANCE_NAME MINSTANCE_INFO MINSTANCE_CONTEXT_DEFINITION MINSTANCE_STATUS MINSTANCE_CREATED MINSTANCE_MODIFIED DSOURCE_CODE DSOURCE_NAME DSOURCE_SHORT_CONNECTION DSOURCE_LONG_CONNECTION DSOURCE_SHORT_CONTENT DSOURCE_LONG_CONTENT DSOURCE_TYPE DSOURCE_CREATED DSOURCE_MODIFIED Rysunek 7 Moduł mapowań Wszelkie prawa zastrzeżone: 13

14 Wszelkie prawa zastrzeżone: 14 System obsługi sprawozdawczości BANK_UNIT BUNIT_ID BUNIT_CODE BUNIT_NAME BUNIT_TYPE BUNIT_STATUS BUNIT_CONSOLIDATION_TYPE BUNIT_CREATED BUNIT_MODIFIED REPORT_INSTANCE RINSTANCE_ID RINSTANCE_KEY RINSTANCE_CREATED RINSTANCE_MODIFIED RINSTANCE_NAME RINSTANCE_CATEGORY FK3 RINSTANCE_REPORT_ID RINSTANCE_CONTEXT_ID RINSTANCE_GUID RINSTANCE_ACCOUNT_ID RINSTANCE_STATUS FACT_VALUE FVALUE_ID FVALUE_VALUE FVALUE_INDEX FVALUE_RINSTANCE_ID FVALUE_CREATED FVALUE_MODIFIED FVALUE_FACT_ID REPORT REPORT_ID REPORT_CREATED REPORT_MODIFIED REPORT_AUDIT_LEVEL REPORT_RDEF_ID REPORT_BUNIT_ID FK3 REPORT_ACTIVE_RINSTANCE_ID CONTEXT CONTEXT_ID CONTEXT_CREATED CONTEXT_MODIFIED CONTEXT_DEFINITION CONTEXT_DESCRIPTION REPORT_DEF RDEF_ID RDEF_CREATED RDEF_MODIFIED RDEF_DAY RDEF_MONTH RDEF_YEAR RDEF_TAXONOMY_TYPE RDEF_KEY MASTER_CONTEXT FCONTEXT_ID MCONTEXT_RDEF_ID MCONTEXT_STATUS MCONTEXT_STATE MCONTEXT_DEFINITION MCONTEXT_DESCRIPTION MCONTEXT_CREATED MCONTEXT_MODIFIED ACCOUNT ACCOUNT_ID INSTANCE_VIEW RDEF_ID RDEF_DAY RDEF_MONTH RDEF_YEAR RDEF_KEY RDEF_TAXONOMY_TYPE REPORT_ID REPORT_AUDIT_LEVEL BUNIT_ID BUNIT_CODE BUNIT_NAME BUNIT_TYPE BUNIT_STATUS BUNIT_CONSOLIDATION_TYPE RINSTANCE_ID RINSTANCE_NAME RINSTANCE_CATEGORY RINSTANCE_GUID RINSTANCE_KEY RINSTANCE_STATUS CONTEXT_ID CONTEXT_DESCRIPTION CONTEXT_DEFINITION CONTEXT_TAXONOMY_ID ACCOUNT_ID ACCOUNT_LOGIN ACCOUNT_FIRST_NAME ACCOUNT_LAST_NAME META_FACT FACT_ID Rysunek 8

15 ANALYTICAL_REPORT_GROUP ARG_ID ARG_NAME ARG_CREATED ARG_MODIFIED ANALYTICAL_REPORT AR_ID FK3,FK4 AR_NAME AR_DESCRIPTION AR_DEFINITION AR_LAST_GENERATED AR_GENERATION_COUNTER AR_CREATED AR_MODIFIED AR_STATUS AR_ACCOUNT_ID AR_EDITOR_ID AR_GROUP_ID AR_VERSION AR_GUID AR_PROVIDER AR_PUBLICATION_STATUS ARG_ID AR_CODE ACCOUNT ACCOUNT_ID ANALYTICAL_REPORT_GROUP ARG_ID ARG_NAME ARG_CREATED ARG_MODIFIED CATALOGUE_VARIABLE CVARIABLE_ID CVARIABLE_TYPE CVARIABLE_SHORT_NAME CVARIABLE_LONG_NAME CVARIABLE_NAME CVARIABLE_ALIAS CVARIABLE_DEFINITION CVARIABLE_CREATED CVARIABLE_MODIFIED CVARIABLE_DATA_TYPE CVARIABLE_MODULES CVARIABLE_DEPENDENT_INSTANCE CVAR_DEP_INST_ID CVAR_DEP_INST_CVAR_ID CVAR_DEP_INST_DAY CVAR_DEP_INST_MONTH CVAR_DEP_INST_YEAR CVAR_DEP_INST_VALUE CVAR_DEP_INST_CREATED CVAR_DEP_INST_MODIFIED Rysunek 9 Moduł analiz Wszelkie prawa zastrzeżone: 15

16 Tabele REPORT_INSTANCE centralna tabela aplikacji, identyfikująca instancję przygotowywanego sprawozdania RINSTANCE_NAME opcjonalna nazwa raportu wykorzystywana do identyfikacji archiwów RINSTANCE_CATEGORY kategoria raportu. Możliwe wartości tego atrybutu to: ACTIVE (aktywny), ARCHIVE (archiwalny), DELETED (usunięty) RINSTANCE_GUID unikatowy identyfikator sprawozdania, wykorzystywany w komunikacji z transis. Pozwala on w jednoznaczny sposób identyfikować poszczególne instancje raportów w aplikacji. RINSTANCE_STATUS status sprawozdania. Możliwe wartości tego atrybutu to: Edited otwarty do edycji z groszami, Rounded edycja w pełnych złotych, Sent wysłany do zrzeszenia, Verifying weryfikacja w nadzorze bankowym, Accepted zaakceptowany jako poprawny, Rejected odrzucony, <wartość>_notconfirmed oczekiwanie na potwierdzenie transis zmiany statusu sprawozdania. REPORT_DEF tabela definiująca ogólne właściwości sprawozdania okres i typ sprawozdania. REPORT_TAXONOMY_TYPE typ taksonomii dla danego raportu. Aktualnie aplikacja asist wspiera następujące typy taksonomii: F raport stworzony na podstawie taksonomii FINREP, C raport stworzony na podstawie taksonomii COREP, W raport stworzony na podstawie taksonomii WEBIS, P raport stworzony na podstawie taksonomii PEGAZ miesięczny, raport stworzony na podstawie taksonomii PEGAZ kwartalny, PR raport stworzony na podstawie taksonomii PEGAZ roczny, PE raport stworzony na podstawie taksonomii PEGAZ emisyjny, KP raport stworzony na podstawie taksonomii kart płatniczych, KP1700 raport stworzony na podstawie taksonomii kart płatniczych, UWZ raport stworzony na podstawie taksonomii udziały wzajemne, RMO raport stworzony na podstawie taksonomii rozliczenia międzynarodowe, F1 raport stworzony na podstawie taksonomii F1, F7 raport stworzony na podstawie taksonomii liczba rachunków, FOSG raport stworzony na podstawie taksonomii FOŚG, BFG raport stworzony na podstawie taksonomii BFG, OBFG raport stworzony na podstawie taksonomii OBFG, Z11 raport stworzony na podstawie taksonomii Oszustwa, LE - raport stworzony na podstawie taksonomii LE NB300 - raport stworzony na podstawie NB300 REPORT_KEY element klucza, który służy do identyfikowania poszczególnych raportów, PERIOD_MONTH miesiąc odpowiadający danemu okresowi bądź kończący okres, PERIOD_YEAR rok okresu, Wszelkie prawa zastrzeżone: 16

17 PERIOD_DAY dzień okresu. REPORT Sprawozdanie. Tabela grupująca instancje dla danej definicji sprawozdania (REPORT_DEF) oraz jednostki bankowej (BANK_UNIT). Sprawozdanie ma dokładnie jedną aktywną instancję sprawozdania(report_instance) oraz może posiadać dowolna ilość sprawozdań nieaktywnych (archiwalnych bądź też usuniętych). REPORT_AUDIT_LEVEL Poziom korekt. Atrybut ten definiuje stan, w jakim znajduje się sprawozdanie. Zmiany aktualnego poziomu korekt mogą być pomocne przy konieczności zapewnienia odpowiednich uprawnień do modyfikacji danych w kolejnych etapach procesu przygotowywania sprawozdania. Możliwe wartości tego atrybutu to: NONE brak, stan inicjalny, INTERNAL - wewnętrzny, TRANSIS - transis (tylko w trybie z transis), SUPERVISION - nadzór. CONTEXT profil sprawozdania CONTEXT_DEFINITION definicja profilu sprawozdania w postaci XML (wybrane formularze, wymiary użytkownika, wymiary wyłączone) CONTEXT_DESCRIPTION opcjonalny opis danego kontekstu. Aktualnie aplikacja asist nie dostarcza mechanizmów jego modyfikacji. FACT_VALUE wartość konkretnego faktu/komórki tabeli. FVALUE_VALUE wartość faktu w formacie zgodnym z XBRL FVALUE_INDEX dla faktów wchodzących w skład struktur, indeks elementu na liście META_FACT adres pojedynczego faktu, definiujący miarę i kontekst XBRL faktu META_MEASURE definicja miary XBRL MEASURE_XBRL_ID identyfikator XBRL miary META_FACT_CONTEXT definicja kontekstu XBRL dla faktu FCONTEXT_PERIOD typ okresu: periodstart początek okresu, periodend koniec okresu, duration od początku do końca okresu. FCONTEXT_TAXONOMY_TYPE typ taksonomii (COREP, FINREP, itd.) META_DIMENSION_MEMBER element wymiaru XBRL, część definicji kontekstu XBRL DMEMBER_XBRL_ID identyfikator XBRL elementu wymiaru META_DIMENSION wymiar XBRL DIMENSION_XBRL_ID identyfikator XBRL wymiaru META_FCONTEXT_2_DMEMBER tabela wiążąca META_FACT_CONTEXT z META_DIMENSION_MEMBER PURE_TAXONOMY taksonomia (COREP/FINREP) jej zawartość XBRL Wszelkie prawa zastrzeżone: 17

18 PTAXONOMY_TYPE typ taksonomii COREP, FINREP itd., PTAXONOMY_VERSION kolejny numer wersji danego typu taksonomii, PTAXONOMY_PROVIDER_VERSION wersja nadawana przez dostawcę (np. NBP), PTAXONOMY_STATUS status taksonomii - aktywna (ACTIVE) / nieaktywna (INACTIVE), PTAXONOMY_BCONTENT_ID referencja do rekordu w tabeli BLOB_CONTENT, zawierającego dane taksonomii. TAXONOMY tabela reprezentująca widok na taksonomię XBRL (PURE_TAXONOMY). Wraz z bazową taksonomią dostarczaną przez NBP dołączane zostają do taksonomii specjalne pliki konfiguracyjne, które służą dopasowaniu taksonomii do wymogów stawianych przez NBP bądź innych dostawców. TAXONOMY_ACTIVE_FROM początek okresu obowiązywania taksonomii, TAXONOMY_VERSION wersja taksonomii, TAXONOMY_DEFINITION pole zawierające definicję konfiguracji taksonomii (podstawowe meta dane taksonomii - definicje wymiarów, lista formularzy, rola etykiety technicznej) w postaci dokumentu XML. TAXONOMY_SET zbiór taksonomii, dla których tworzony jest zestaw reguł. TSET_CODE unikalny kod zestawu taksonomii tworzony na podstawie taksonomii (TAXONOMY) wchodzących w skład zestawu, TSET_VALIDATION_CONFIG ustawienia walidacji reguł opartych o ten zestaw waliduj sprawozdania zależne (VALIDATE_DEPENDENT), bądź nie waliduj (SKIP_VALIDATE_DEPENDENT) TSET_2_TAXONOMY tabela asocjacyjna dla TAXONOMY_SET oraz TAXONOMY. BLOB_CONTENT pomocnicza tabela wykorzystywana przez tabele RULE_PACKAGE, TAXONOMY_VIEW, TAXONOMY do przechowywania odpowiednio plików XML z regułami, widoków na taksonomie oraz plików taksonomii. Wydzielenie poszczególnych elementów z ich macierzystych tabel ma na celu zwiększenie wydajności aplikacji asist. BCONTENT_DATA pole zawierające wyżej omawiane dane. RULE_PACKAGE tabela opisująca pakiet reguł dostarczanych wraz z taksonomią. Zawartość tego pakietu przechowywana jest w tabeli BLOB_CONTENT. RPACKAGE_CODE kod pakietu, który jest unikalny w całej aplikacji. Pakiety reguł mogą być współdzielone pomiędzy zbiorami taksonomii (tabela TAXONOMY_SET) stąd konieczność dostarczenia pola, które pozwoli na identyfikowanie poszczególnych pakietów. RPACKAGE_GROUP_NAME pole definiujące nazwę grupy reguł. Pole te ma takie samo znaczenie jak pole RG_NAME z tabeli RULE_GROUP. RULE reguła RULE_CODE unikalny kod reguły RULE_NAME nazwa reguły RULE_SHORT_EXPRESSION wyrażenie reguły, wykorzystywane dla wyrażeń o długości do 4000 znaków RULE_LONG_EXPRESSION wyrażenie reguły, wykorzystywane dla wyrażeń o długości powyżej 4000 znaków RULE_TYPE typ reguły: Wszelkie prawa zastrzeżone: 18

19 CA - wyliczenia po faktach, AM wyliczenie po miarach, AD wyliczenia po wymiarach, OB reguła wymagalności, PR reguła wartości zabronionej, CR- reguła poprawności po faktach, RM reguła poprawności po miarach, RD reguła poprawności po wymiarach, MI reguła warunkowa po miarach, MF reguła warunkowa po faktach, MD reguła warunkowa po wymiarach, LI reguła logiczna po miarach, LF reguła logiczna po faktach, LD reguła logiczna po wymiarach. RULE_FROM_YEAR rok, od którego obowiązuje reguła RULE_FROM_MONTH miesiąc, od którego obowiązuje reguła RULE_TO_YEAR rok, do którego obowiązuje reguła RULE_TO_MONTH miesiąc, do którego obowiązuje reguła RULE_NO_ARGUMENTS_SEVERITY poziom raportowanego błędu reguły dla braku argumentów. RULE_NO_RESULT_SEVERITY poziom raportowania błędu reguły dla braku rezultatu. RULE_INVALID_SEVERITY poziom raportowania błędu reguły dla niespełnionej reguły. RULE_STATUS aktywność reguły: A aktywna (ang. active), I nieaktywna (ang. Inactive) RULE_VALIDATION_TYPE flaga określająca czy reguła będzie walidowana jeżeli dotyczy formularza nie zawartego w kontekście. Możliwe wartości: C reguła kontekstowa, walidowała tylko i wyłącznie jeżeli formularze których dotyczy są w kontekście Wartość pusta (NULL) reguła będzie walidowana zawsze niezależnie czy argumenty reguły znajdują się na formularzach wchodzących w skład wybranego kontekstu. RULE_NBP_STATUS - status reguły wykorzystywany w modelu reguł NBP (wykorzystywany do dezaktywacji reguł dostarczanych z taksonomią). RULE_SET zbiór reguł RS_DESCRIPTION opis zbioru reguł Wszelkie prawa zastrzeżone: 19

20 RS_TAXONOMY_TYPES typy taksonomii, których zestaw dotyczy (dla przykładu FINREP lub COREP bądź też FINREP oraz COREP). RS_TAXONOMY_CONTEXTS konteksty taksonomii, w której zestaw obowiązuje RULE_GROUP grupa reguł. W celu zapewnienia większej elastyczności reguły mogą być łączone w grupy. RG_PROVIDER nazwa grupy reguł RG_STATUS aktywność grupy reguł: A grupa reguł aktywna, I grupa reguł nieaktywna. RG_NO_RESULT_SEVERITY poziom raportowania błędu dla grupy reguł przy braku wyników. RG_NO_ARGUMENT_SEVERITY poziom raportowania błędu dla grupy reguł przy braku argumentów. RG_INVALID_SEVERITY poziom raportowania błędu dla grupy reguł przy niespełnieniu reguły. RULE_PROVIDER zestaw reguł danego dostawcy dla konkretnego zestawu taksonomii (TAXONOMY_SET). Dostawcy reguł mają charakter statyczny użytkownik nie może definiować nowych dostawców. RP_PROVIDER dostawca reguł: ASIST reguła XBRL, INTERNAL reguła własna banku, TRANSIS reguła zrzeszenia, SUPERVISION reguła NBP XBRL reguły XBRL. RP_STATUS aktywność dostawcy reguł: A dostawca reguł aktywny, I dostawca reguł nieaktywny. RP_NO_RESULT_SEVERITY poziom raportowania przy braku wyników, RP_NO_ARGUMENT_SEVERITY poziom raportowania błędu przy braku argumentów, RP_INVALID_SEVERITY poziom raportowania błędu przy niespełnieniu reguły, RP_VERSION wersja zestawu reguł dostawcy, REVISION historia operacji w systemie. REVISION_COMMENT opcjonalny komentarz REVISION_TYPE typ operacji: Import import danych, ModificationData edycja danych, Archive - archiwizacja, CreateNewPeriod utworzenie okresu, Wszelkie prawa zastrzeżone: 20

21 RestoreArchive przywrócenie archiwum, ModificationPeriod modyfikacja ustawień okresu, CreateUser utworzenie użytkownika, ModificationUser edycja danych użytkownika, TaxonomyImport import taksonomii, StatusChange zmiana statusu okresu, Migration migracja danych, AuditLevelChange zmiana poziomu korekt dla okresu, ReportCleaned usuwanie danych okresu, ReportCalculation wyliczenie reguł okresu, Rounding zaokrąglanie danych. REVISION_STATUS systemowy status: NoDetails brak szczegółów operacji, Details szczegóły operacji dostępne. REVISION_PERIOD historia zmian okresu RPERIOD_TS_VERSION wersja taksonomii RPERIOD_ACCOUNTING_STANDARD standard rachunkowości RPERIOD_STATUS status okresu RPERIOD_CONSOLIDATION_TYPE typ konsolidacji sprawozdania RPERIOD_CONDITION stan okresu: UpdatedByTransis okres zmodyfikowany przez zrzeszenie zmiany nie zostały jeszcze zastosowane w okresie Refreshed modyfikacje okresu przesłanego przez zrzeszenie zostały zastosowane RPERIOD_AUDITLEVEL poziom korekt RPERIOD_DEFINITION profil sprawozdania REVISION_VALUE historia wartości faktu/komórki RVALUE poprzednia wartość RVALUE indeks elementu listy, dotyczy struktur REVISION_ACCOUNT historia konta użytkownika RACCOUNT_FIRSTNAME imię RACCOUNT_LASTNAME nazwisko RACCOUNT_LOGIN nazwa użytkownika RACCOUNT_POSITION pozycja/funkcja użytkownika RACCOUNT_PHONE numer telefonu Wszelkie prawa zastrzeżone: 21

22 RACCOUNT_ adres RACCOUNT_ROLES role użytkownika (nazwy ról separowane średnikiem) RACCOUNT_STATUS status konta RACCOUNT_PASSWWORD hasło, zakodowane MD5 MESSAGE wiadomości JMS wysyłane do transis MESSAGE_CONTENT treść wiadomości MESSAGE_STATUS status wiadomości (w asist jedyna dostępna wartość to A - active ) ANNOTATION komentarze użytkowników dołączane do wiadomości JMS ANNOTATION_CONTENT treść komentarza MESSAGE_ACTION tabela komunikacji z transis MACTION_MESSAGE_TYPE typ wysyłanej/odebranej wiadomości: REPORT_CONFIRMATION potwierdzenie odebrania sprawozdania REPORT_STATUS_CONFIRMATION potwierdzenie odebrania zmiany statusu spraw. PERIOD publikacja okresu REPORT przesłanie sprawozdania REPORT_STATUS przesłanie statusu sprawozdania PROBLEM_INFO wiadomość z informacją o błędzie PERIOD_CONFIRMATION potwierdzenie odebrania okresu RULES publikacja reguł RULES_CONFIRMATION - potwierdzenie odebrania reguł MACTION_MESSAGE_GUID unikatowy identyfikator wiadomości MACTION_PROCESS_STATUS status obsługi wiadomości: W (aiting) oczekiwanie na obsłużenie D (one) obsłużone C (onfirmed) potwierdzone E (rror) błąd U (rgent) oczekiwanie na obsłużenie z najwyższym priorytetem MACTION_REPORT_YEAR rok raportu, którego dotyczy wiadomość MACTION_REPORT_MONTH miesiąc raportu, którego dotyczy wiadomość MACTION_REPORT_DAY dzień raportu, którego dotyczy wiadomość MACTION_TAXONOMY_TYP typ taksonomii, której dotyczy wiadomość MACTION_TAXDATA_KEY klucz sprawozdania, którego dotyczy wiadomość MACTION_REPORT_PREV_STATUS poprzedni status raportu, którego dotyczy wiadomość Wszelkie prawa zastrzeżone: 22

23 MACTION_REPORT_NEW_STATUS nowy status raportu, którego dotyczy wiadomość MACTION_PROBLEM_INFO informacje o błędach, które wystąpiły podczas obsługi wiadomości MACTION_REPORT_GUID unikatowy ID raportu, którego dotyczy wiadomość ACCOUNT konto użytkownika ACCOUNT_FIRSTANAME imię ACCOUNT_LAST_LOGIN data ostatniego logowania do systemu ACCOUNT_LAST_NAME nazwisko ACCOUNT_LOGIN nazwa systemowa użytkownika, unikalna ACCOUNT_POSITION stanowisko ACCOUNT_PHONE nr telefonu ACCOUNT_ adres ACCOUNT_RIGHTS prawa (pole obecnie niewykorzystywane) ACCOUNT_STATUS status użytkownika: aktywny (ACTIVE) bądź nieaktywny (INACTIVE) ACCOUNT_PASSWORD hasło, kodowane MD5 ROLE rola użytkownika zestaw praw ROLE_NAME nazwa roli ROLE_RIGHTS prawa przyznane roli (lista praw oddzielonych średnikiem) USER_ROLE powiązanie pomiędzy użytkownikami i rolami DBLOCK tabela służy do pesymistycznego blokowania danych do edycji LOCK_MACHINE_FINGERPRINT identyfikator komputera, który wykonuje blokadę LOCK_MACHINE_ADDRESS adres IP komputera, który wykonuje blokadę LOCK_TYPE typ blokady: PeriodConfigurationLock konfiguracja kontekstu, UserManagementLock zarządzanie użytkownikami, PeriodsManagementLock zarządzanie okresami, NewPeriodCreationLock tworzenie nowego okresu, SwitchPeriodLock przełączanie okresu, RoundingLock proces zaokrąglania danych, GenerateXBRLLock generowanie instancji XBRL, TableExclusiveLock edycja tabeli, TableSharedLock edycja tabeli powiązanej (tryb współdzielenia faktów), RuleImportLock - import reguł taksonomii, PeriodDataRemoving usuwanie danych okresu, Wszelkie prawa zastrzeżone: 23

24 PeriodRulesCalculation wyliczanie reguł okresu, PeriodStatusModification zmiana statusu okresu, PeriodArchiveCreation tworzenie archiwum, BlockAsistLock blokowanie pracy z asist (dedykowane dla systemów zewnętrznych, np. migracji danych), AsistLoginLock sesja użytkownika z programem, PeriodArchiveManagement zarządzanie archiwami okresu. LICENSE tabela do kontroli licencji LICENSE_NUMBER numer licencji LICENSE_MACHINE_FINGERPRINT identyfikator komputera, z którego loguje się użytkownik LICENSE_TRANSIS_STATUS tryb obsługi kolejki z publikacjami okresów i taksonomii: TopicsListenerEnabled instancja asist nasłuchuje wiadomości o okresach, taksonomiach TopicsListenerDisabled asist nie nasłuchuje kolejki okresów, taksonomii SETTING ustawienia ogólne SETTING_NUMBER wartość liczbowa ustawienia SETTING_DATE wartość daty ustawienia SETTING_TEXT wartość tekstowa ustawienia SETTING_CODE klucz ustawienia ID_GENERATOR generator kluczy głównych ID_GENERATOR_ID następny wolny identyfikator ID_GENERATOR_VALUE nazwa tabeli DATA_SOURCE tabela przechowująca definicje źródeł danych DSOURCE_CODE identyfikator źródła danych wykorzystywany w wyrażeniach, DSOURCE_NAME dłuższa nazwa źródła danych, DSOURCE_SHORT_CONTENT definicja źródła danych w formacie zależnym od typu do 4000 znaków, DSOURCE_LONG_CONTENT definicja źródła danych w przypadku przekraczającym 4000 znaków, DSOURCE_TYPE typ źródła danych. FACT_MAPPING treść wyrażeń mapujących dla poszczególnych faktów FMAPPING_FACT_ID identyfikator meta faktu dla wyrażenia, FMAPPING_MINSTANCE_ID identyfikator zbioru mapowań, którego elementem jest wyrażenie, FMAPPING_INDEX indeks wykorzystywany w przypadku wyrażeń krotek (ang. tuple), FMAPPING_SHORT_EXPRESSION treść wyrażenia do 4000 znaków, FMAPPING_LONG_EXPRESSION treść wyrażenia w przypadku większym niż 4000 znaków. Wszelkie prawa zastrzeżone: 24

25 MAPPING_INSTANCE - tabela reprezentująca zbiór mapowań o określonej nazwie przyporządkowaną do określonej taksonomii. MINSTANCE_TAXONOMY_ID identyfikator taksonomii na podstawie której edytowane są wyrażenia, MINSTANCE_NAME unikatowa dla typu taksonomii nazwa zbioru mapowań, MINSTANCE_CONTEXT_DEFINITION definicja kontekstu zbioru mapowań (wyrażeń mapujących wymiary użytkownika), MINSTANCE_STATUS status zbioru mapowań (aktywny/nieaktywny). BANK_UNIT tabela reprezentująca jednostkę bankową. Domyślnie aplikacja asist tworzy dwie jednostki sprawozdawcze (jedną, która służy do tworzenia sprawozdań jednostkowych oraz drugą służącą do tworzenia sprawozdań skonsolidowanych). Aplikacja asist z modułem konsolidacji udostępnia możliwość definiowania własnych jednostek. Pozwala to użytkownikowi na tworzenie wielu sprawozdań dla tego samego okresu, ale opisujących dane z innych jednostek (banków). BUNIT_CODE unikalny kod jednostki. BUNIT_NAME nazwa jednostki. BUNIT_TYPE typ jednostki. Możliwe wartości tego atrybutu to: Master jednostka główna. Unit jednostka składowa. Analytical jednostka wykorzystywana w module analitycznym, Unknown nieokreślony typ jednostki. BUNIT_STATUS status jednostki. Możliwe wartości tego atrybutu to: Active jednostka aktywna. Mogą być tworzone nowe sprawozdania dla niej. Removed jednostka zaznaczona jako usunięta. Użytkownik nie ma możliwości tworzenia nowych sprawozdań dla tej jednostki. BUNIT_CONSOLIDATION_TYPE typ konsolidacji jednostki. Możliwe wartości tego atrybutu to: C skonsolidowane (ang. consolidated). Dla jednostki o tym typie użytkownik może tworzyć sprawozdania skonsolidowane. I jednostkowe (ang. invidual). Dla jednostki o tym typie użytkownik może tworzyć sprawozdania jednostkowe. MASTER_CONTEXT tabela zawierające dane na temat publikacji okresu przez zrzeszenia za pomocą aplikacji transis. Encja ta wskazuje na definicję sprawozdania, którego dotyczy (REPORT_DEF). MCONTEXT_STATUS pole reprezentujące status. Możliwe wartości tego atrybutu to: UPDATED status ten oznacza, że dane definiujące kontekst sprawozdania zostały zmodyfikowane oraz nie zostały jeszcze zaaplikowane. APPLIED status ten oznacza, że dane definiujące kontekst zostały zaaplikowane do sprawozdania. MCONTEXT_DEFINITION pole to zawiera dokument XML, który definiuje kontekst sprawozdania (formularz wymagana, formularze zabronione). ANALYTICAL_REPORT tabela zawierająca definicję raportów analitycznych Wszelkie prawa zastrzeżone: 25

26 CVARIABLE_TYPE typ zmiennej zależnej. Możliwe wartości tego atrybutu to: FACT zmienia typu fakt, AGGREGATE zmienna reprezentująca wyrażenie agregujące, CONSTANT zmienna reprezentująca stałą, DEPENDENT_CONSTANT zmienna reprezentująca stała zależną, EXPRESSION zmienna reprezentująca wyrażenie, DATE zmienna reprezentująca datę. AR_NAME nazwa raportu, AR_DESCRIPTION opis raportu, AR_DEFINITION definicja raportu, AR_LAST_GENERATED data ostatniej generacji, AR_GENERATION_COUNTER licznik generacji raportu, AR_STATUS status raportu: ACTIVE aktywny. Domyślny status raportu EDIT twórca i administrator mogą modyfikować raport o takim statusie. Dla innych użytkowników jest niewidoczny REMOVED raport usunięty AR_ACCOUNT_ID twórca raportu AR_EDITOR_ID ostatni edytor raportu AR_GROUP_ID grupa, do której należy raport AR_VERSION wersja raportu. Zmiana na zapis AR_GUID id raportu AR_PROVIDER dostawca raportu XBRL nie używane SUPERVISION nie używane ASIST nie używane TRANSIS transis INTERNAL lokalny AR_PUBLISHED data publikacji raportu AR_PUBLICATION_STATUS status publikacji: UPDATED raport uległ zmianie po publikacji APPLIED raport opublikowany ze zmianami CATALOGUE_VARIABLE tabela zawierająca definicję zmiennych zależnych. Zmienne zależne wykorzystywane są w module analitycznym aplikacji asist. CVARIABLE_TYPE typ zmiennej zależnej. Możliwe wartości tego atrybutu to: FACT zmienia typu fakt, AGGREGATE zmienna reprezentująca wyrażenie agregujące, CONSTANT zmienna reprezentująca stałą, DEPENDENT_CONSTANT zmienna reprezentująca stała zależną, EXPRESSION zmienna reprezentująca wyrażenie, DATE zmienna reprezentująca datę. CVARIABLE_SHORT_NAME krótka nazwa zmiennej, CVARIABLE_LONG_NAME pełna nazwa zmiennej, CVARIABLE_NAME nazwa zmiennej, CVARIABLE_ALIAS alias zmiennej, CVARIABLE_DEFINITION wyrażenie definiujące zmienną, Wszelkie prawa zastrzeżone: 26

27 CVARIABLE_TSET_ID zestaw taksonomii, o który oparte jest wyrażenie. CVARIABLE_MODULES lista modułów, dla których zmienna obowiązuje. Separatorem dla modułów jest ; CVARIABLE_DATA_TYPE typ zmiennej: STRING tekstowy DATE data BOOLEAN logiczny DECIMAL liczbowy CVARIABLE_DEPENDENT_INSTANCE tabela zawierająca wartość zmiennej zależnej zdefiniowanej dla konkretnego okresu. CVAR_DEP_INST_VALUE wartość zmiennej zależnej, CVAR_DEP_MONTH miesiąc odpowiadający danemu okresowi bądź kończący okres, CVAR_DEP_YEAR rok okresu, CVAR_DEP_DAY dzień okresu. Następujące kolumny mają takie samo znaczenie w każdej tabeli bazy: 5.2 Dane <NAZWA_TABELI>_ID identyfikator rekordu (klucz główny) <NAZWA_TABELI>_CREATED data utworzenia rekordu <NAZWA_TABELI>_MODIFIED data ostatniej modyfikacji rekordu <NAZWA_TABELI>_<NAZWA_TABELI_POWIĄZANEJ>_ID klucz obcy Dane sprawozdawcze przechowywane są w strukturze REPORT_INSTANCE FACT_VALUE. Pojedynczy rekord w tabeli REPORT_INSTANCE odpowiada całemu pojedynczemu sprawozdaniu za dany okres, np. dla taksonomii COREP, FINREP, PEGAZ, WEBIS itp. Pojedyncze sprawozdanie tworzone jest dla konkretnego okresu oraz konkretnej jednostki sprawozdawczej (BANK_UNIT).Ewentualne dodatkowe rekordy tabeli REPORT_INSTANCE dla danego sprawozdania są przechowywane w wyniku archiwizowania danych. Sprawozdanie aktywne jak również archiwalne połączone są relacja wiele do jeden z tabelą REPORT. Pojedynczy rekord tabeli REPORT grupuje sprawozdania stworzone dla konkretnego typu taksonomii oraz klucza, dla tego samego okresu oraz jednostki bankowej poprzez relację odpowiednio do tabeli REPORT_DEF oraz BANK_UNIT. Tabela REPORT_DEF reprezentuje wspólną, dla potencjalnie wielu jednostek bankowych, definicję sprawozdania jego typ oraz okres sprawozdawczy. FACT_VALUE reprezentuje pojedynczą daną sprawozdawczą, na którą widokiem jest komórka w tabeli. Skojarzenie wartości z danym faktem XBRL zrealizowane jest przez połączenie z tabelą META_FACT, która, wraz z tabelami powiązanymi, definiuje miarę i kontekst XBRL. Dane adresowe (tabele META_<XXX>) są współdzielone pomiędzy sprawozdaniami i taksonomiami konkretna definicja faktu XBRL jest unikalna w obrębie wszystkich danych, co pozwala na znaczne ograniczenie przechowywanych danych. Wybór wartości (FACT_VALUE) do Wszelkie prawa zastrzeżone: 27

28 prezentacji i edycji w tabeli odbywa się przez identyfikację ich adresów (META_FACT) na podstawie modelu budowanego dynamicznie w czasie działania aplikacji w oparciu o zawartość taksonomii. Instancja sprawozdania związana jest z kontekstem (CONTEXT), czyli profilem sprawozdania. Jest on zachowywany dla każdej kopii archiwalnej sprawozdania (asocjacja jeden do jednego), dzięki czemu przywrócenie sprawozdania z archiwum przywraca również jego konfigurację (profil sprawozdania). Wszelkie prawa zastrzeżone: 28

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

AsBase Środowisko recepturowania i śledzenia przepływu produkcji

AsBase Środowisko recepturowania i śledzenia przepływu produkcji Pomoc dla użytkowników systemu asix 5,6,7 www.asix.com.pl AsBase Środowisko recepturowania i śledzenia przepływu produkcji Dok. Nr PLP6070 Wersja: 2012-03-16 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

AsAlarm Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych aplikacji systemu Asix

AsAlarm Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych aplikacji systemu Asix Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl AsAlarm Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych aplikacji systemu Asix Dok. Nr PLP7101 Wersja: 2013-07-16 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podstawowe obiekty w systemie

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podstawowe obiekty w systemie INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Podstawowe obiekty w systemie SPIS TREŚCI 1. Podstawowe obiekty w systemie... 3 1.1. Menu i pulpit... 3 1.2. Menu administratora... 4 1.3. Menu użytkownika... 4 1.4. Pulpit użytkownika...

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora SPIS TREŚCI 1. KONFIGURACJA SERWERA WINDOWS DO PRACY Z MS SQL SERVER... 3 1.1. Konfiguracja Microsoft SQL Server do pracy z SIMPLE.ERP... 3 1.1.1. Wymagane

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP7100 Wersja: 2013-09-17 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010 Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA...

2. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... ZSI Sprawny Urząd - System ewidencji podatkowej Ewidencja podatkowa ver 1.5.98 Spis treści 1. WSTĘP.... 3 1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU.... 3 1.2. WYMAGANIA SPRZĘTOWO PROGRAMOWE.... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Copyright 2008 PC Guard SA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika systemu Ascent.DBI. Ascent.DBI jest systemem, który wspiera koordynację procedur

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. AsAlarm Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych aplikacji systemu asix

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. AsAlarm Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych aplikacji systemu asix Pomoc dla użytkowników systemu asix 6 www.asix.com.pl AsAlarm Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych aplikacji systemu asix Dok. Nr PLP6101 Wersja: 29-04-2010 ASKOM i asix to zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne ogólne

1. Wymagania funkcjonalne ogólne 1. Wymagania funkcjonalne ogólne Lp. Wymaganie 1.1 Wymagania funkcjonalne ogólne Wymagania ogólne 1.1.0.1 1.1.0.2 1.1.0.3 Systemy mają interfejs graficzny dla poszczególnych modułów przeznaczony dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3. Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia Projekt elektroniczna administracja (e-administracja) 1. Wstęp Niniejszy dokument stanowi załącznik nr 3 do SIWZ na zamówienie polegające

Bardziej szczegółowo

AssetCenter Administracja

AssetCenter Administracja Peregrine AssetCenter Administracja PART NUMBER ACT-4.2.0-POL-01019-00239 AssetCenter Copyright 2002 Peregrine Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są własnością

Bardziej szczegółowo

AsixConnect. Pakiet serwerów OPC, Automation,.NET, DDE, OLE DB rozszerzający możliwości zastosowań systemu asix. Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7

AsixConnect. Pakiet serwerów OPC, Automation,.NET, DDE, OLE DB rozszerzający możliwości zastosowań systemu asix. Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl AsixConnect - Pakiet serwerów OPC, Automation,.NET, DDE, OLE DB rozszerzający możliwości zastosowań systemu asix Dok. Nr PLP7072 Wersja: 2012-11-09

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo