Microsoft Operations Manager 2005 Podręcznik wdrażania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Microsoft Operations Manager 2005 Podręcznik wdrażania"

Transkrypt

1 Microsoft Operations Manager 2005 Podręcznik wdrażania Wdrażanie składnika MOM 2005 Reporting Autorzy: John Hallows, James R. Morey Kierownicy programu: Harry Sinn, Travis Wright, Lorenzo Rizzi, Thomas Theiner Opublikowano: sierpień 2004 r. Dotyczy: Microsoft Operations Manager 2005 Wersja dokumentu: wersja 1.0 Podziękowania Główni recenzenci: Barry Webberley, Starr Parker, Bill Hodghead, Appireddy Kikkuru Dodatkowi recenzenci: Anandha Ganesan, Kerry Minietta, Stephanie Couch, Venkatesh Sargunesan, Janaina Bueno, Ramana Satyavarapu Redaktor prowadzący: Sandra Faucett

2 R O Z D Z I A Ł 5 Wdrażanie składnika MOM 2005 Reporting Rozdział ten zawiera opis sposobu wdrażania programu Microsoft Operations Manager (MOM) 2005 Reporting opcjonalnego składnika systemu MOM 2005 w celu utworzenia systemu MOM Reporting Server. MOM Reporting Server składa się z bazy danych MOM Reporting Database oraz zaplanowanego zadania. Zaplanowane zadanie okresowo przenosi dane z bazy danych MOM do bazy danych składnika MOM Reporting. Odbywa się to przed konsolidacją danych (grooming) z bazy MOM Database. Baza MOM Reporting Database zawiera więc dane MOM z dłuższego okresu, które można wykorzystać do generowania raportów. Raporty MOM oparte na danych z bazy MOM Reporting Database można wygenerować i wyświetlić za pomocą konsoli MOM Reporting. Konsola MOM Reporting wykorzystuje SQL Server Reporting Services. W pakietach Management Pack znajdują się gotowe raporty MOM. MOM 2005 może korzystać tylko z jednej bazy danych MOM Reporting Database w danej grupie administracyjnej, podłączonej do pojedynczej bazy MOM Database. Nie można łączyć wielu baz danych MOM Reporting Database z pojedynczą bazą MOM Database. Zawartość rozdziału Przygotowanie do wdrażania Instalowanie składnika MOM Reporting Odinstalowywanie składnika MOM Reporting Komentarze można wysyłać do zespołu ds. dokumentacji MOM:

3 5 Przygotowanie do wdrażania Przed przystąpieniem do wdrażania składnika MOM Reporting należy przeanalizować najważniejsze pojęcia dotyczące systemu Microsoft Operations Manager (MOM) 2005, projekty i plan wdrażania. Obszary, które należy przeanalizować, to: Uwagi do wersji MOM Podręcznik bezpieczeństwa systemu Microsoft Operations Manager Weryfikowanie wymagań dotyczących sprzętu i oprogramowania Aby sprawdzić zgodność z wymaganiami dotyczącymi sprzętu i oprogramowania, można uruchomić narzędzie MOM Prerequisite Checker w instalatorze MOM Setup. Narzędzie to utworzy raport wymieniający elementy, które muszą znaleźć się w komputerze, aby można było zainstalować i uruchomić system MOM Ważne Program instalacyjny MOM Reporting musi zostać uruchomiony na tym komputerze, na którym będzie instalowana baza danych MOM Reporting Database, a nie na komputerze z SQL Server Reporting Services (jeżeli składniki te znajdują się na różnych komputerach). Komputery, na których zostaną zainstalowane składniki albo agenci MOM, należy skontrolować pod kątem wymaganego sprzętu i oprogramowania. Jeżeli komputer nie spełnia wymagań, należy wyłączyć go z planu wdrażania albo doinstalować odpowiedni sprzęt bądź oprogramowanie. Wszystkie informacje o wymaganiach dotyczących sprzętu i oprogramowania można znaleźć w danych technicznych Microsoft Operations Manager 2005 Supported Configurations, znajdujących się na dysku CD z systemem MOM Konfigurowanie oprogramowania wymaganego przez składnik MOM Reporting W niniejszym podrozdziale opisano, jak skonfigurować oprogramowanie, które należy zainstalować przed instalacją składnika MOM Reporting.

4 6 Rozdział 5 Wdrażanie składnika MOM 2005 Reporting Obsługa składnika MOM Reporting DTS wymaga odpowiedniej ilości miejsca w bazie tymczasowej Tempdb tej instancji systemu SQL Server, w której zainstalowana zostanie baza danych MOM Reporting Database. W bazie Tempdb zapisywane są dane zmienione lub nowe, zanim zostaną wysłane do bazy danych Reporting Database. Ilość niezbędnego miejsca zależy od tych samych kryteriów, co wymiarowanie bazy danych MOM Database, a także od ustawień konsolidacji i konfiguracji DTS. Konfigurowanie systemu Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3 MOM 2005 współpracuje wyłącznie z bazą danych Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3.0a, z której korzysta baza MOM Reporting Database. Oprogramowanie to należy więc zainstalować na komputerze, na którym znajdzie się system MOM Reporting Server, a następnie odpowiednio je skonfigurować. SQL Server należy skonfigurować w następujący sposób: ustawić uwierzytelnianie na Windows only ustawić konto usługi SQL Server do pracy w kontekście Local System Usługę SQL Server można również uruchomić z domenowego konta użytkownika. Z konta domenowego korzysta się, ponieważ wiele działań międzyserwerowych można wykonać tylko z takiego konta. Dotyczy to np. zdalnych wywołań procedur, replikacji, tworzenia kopii zapasowych na dyskach sieciowych albo złączeń heterogenicznych, które korzystają ze zdalnych źródeł danych. Więcej informacji można znaleźć w zasobach SQL Server Books Online. skonfigurować SQL Server tak, aby łączył się z klientem za pomocą protokołu TCP/IP Sockets. Jeżeli instaluje się MOM Reporting na komputerze, na którym znajduje się już SQL Server, ale nie jest on skonfigurowany zgodnie z podanym tu opisem, należy zmienić ustawienia, posługując się narzędziem Enterprise Manager.

5 7 Sprawdzanie konfiguracji usług Windows dla potrzeb produktu SQL Server Należy sprawdzić, czy usługi SQL Server (MSSQLSERVER) oraz SQL Server Agent (SQLSERVERAGENT) zostały skonfigurowane tak, aby uruchamiały się automatycznie po uruchomieniu komputera. Konfiguracja pamięci bazy danych W sytuacjach, w których pamięć jest ograniczona, ważne jest odpowiednie skonfigurowanie bazy danych do korzystania z pamięci. W takich sytuacjach procesy komputera mogą bowiem zużyć całą pamięć, co doprowadzi do błędu. Domyślnie SQL Server dynamicznie dostosowuje wykorzystanie pamięci do zapotrzebowania i dostępnych zasobów systemu. Oznacza to, że SQL Server zużywa tyle nieprzydzielonej pamięci RAM, ile potrzebuje, a następnie zwalnia tę pamięć, gdy potrzebują jej inne zasoby. Aby tego uniknąć, można ograniczyć ilość pamięci do użytku produktu SQL Server, konfigurując statyczne ustawienia pamięci. Konfiguracja stałej wielkości pamięci do użytku przez SQL Server spowoduje spadek wydajności MOM. Aby obliczyć niezbędną ilość pamięci statycznej, należy odjąć pamięć wymaganą przez system operacyjny i inne krytyczne usługi lub instancje produktu SQL Server uruchomione w danym komputerze. Otrzymany wynik należy wprowadzić jako ustawienie pamięci statycznej. Aby skonfigurować pamięć produktu SQL Server: Otwórz okno SQL Server Enterprise Manager. Rozwiń element Microsoft SQL Servers, a następnie element SQL Server Group. Prawym przyciskiem myszy kliknij serwer, który ma zostać skonfigurowany, a następnie naciśnij przycisk Properties. Na karcie Memory kliknij opcję Use a fixed memory size (MB) i przesuń suwak, określając ilość pamięci RAM, jaka ma zostać przydzielona dla produktu SQL Server. Instalowanie oprogramowania Microsoft SQL Server Reporting Services Przed zainstalowaniem składnika MOM Reporting należy zainstalować oprogramowanie Microsoft SQL Server 2000 Reporting Services. MOM Reporting można zainstalować na tym samym komputerze co SQL Server Reporting Services albo na innym. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w zasobach SQL Server Reporting Services Books Online.

6 8 Rozdział 5 Wdrażanie składnika MOM 2005 Reporting Instalowanie oprogramowania Microsoft Visual Studio.NET 2003 Raporty MOM można wyświetlać, nie instalując oprogramowania Visual Studio. Jeżeli jednak użytkownik chce dostosowywać istniejące raporty albo tworzyć nowe, powinien zainstalować Microsoft Visual Studio.NET 2003 (dowolną wersję) lub Microsoft Visual Studio.NET Integrated Developer Environment Konfigurowanie przeglądarki Internet Explorer do wyświetlania raportów MOM Raporty MOM można wyświetlać za pomocą konsoli MOM Reporting albo skorzystać z dowolnej przeglądarki, którą obsługuje oprogramowanie SQL Server Reporting Services. Listę obsługiwanych przeglądarek można znaleźć w zasobach SQL Server Reporting Services Books Online. Aby wyświetlać daty w raportach MOM w formacie właściwym dla języka lokalnego, należy dodać do przeglądarki odpowiedni język. Jeżeli zainstalowano wiele języków, to Internet Explorer wybierze pierwszy język na liście. Jeżeli oprogramowanie SQL Server Reporting Services nie obsługuje tego języka, Internet Explorer wybierze następny język z listy. Wykaz obsługiwanych języków można znaleźć w zasobach SQL Services Reporting Services Books Online. Aby dodać język do przeglądarki Internet Explorer: 1. Uruchom przeglądarkę Internet Explorer. 2. Wybierz polecenie Narzędzia, a następnie Opcje internetowe. 3. Otwórz kartę Ogólne i kliknij przycisk Języki. 4. W oknie dialogowym Preferencje językowe naciśnij przycisk Dodaj. 5. Kliknij pożądany język na liście Język, a następnie naciśnij przycisk OK. Wymogi bezpieczeństwa Kontrolę dostępu użytkowników do raportów MOM w konsoli MOM Reporting ustawia się za pomocą opcji zabezpieczeń SQL Server Reporting Services. Więcej informacji na temat konfigurowania zabezpieczeń raportów można znaleźć w zasobach SQL Services Reporting Services Books Online.

7 9 Ważne Jeżeli składnik Reporting ma korzystać z bezpiecznego łącza, to przed zainstalowaniem tego składnika należy skonfigurować SSL. Konfigurowanie SSL po zainstalowaniu składnika Reporting jest bardziej skomplikowane. Konsola MOM Reporting korzysta domyślnie z portu HTTP 80 do komunikacji z komputerem, na którym znajduje się witryna SQL Server Reporting Services. Oznacza to, że konsoli tej można używać przy połączeniach przechodzących przez zaporę. Jeżeli jednak stosuje się szyfrowanie SSL, to komunikacja ta wykorzystuje protokół HTTPS i port o numerze 443. Więcej informacji o bezpieczeństwie usług raportowych można znaleźć w Podręczniku bezpieczeństwa systemu Microsoft Operations Manager Instalowanie składnika MOM Reporting Składnik MOM Reporting można zainstalować na tym samym komputerze co bazę danych MOM Database lub system Management Server. W celu uzyskania optymalnej wydajności zaleca się jednak zainstalowanie systemu MOM Reporting Server na wydzielonym komputerze. Przed zainstalowaniem składnika MOM Reporting należy zainstalować bazę danych MOM Database. Konsola MOM Reporting wykorzystuje oprogramowanie SQL Server Reporting Services. Składnik MOM Reporting można zainstalować na tym samym komputerze co SQL Server Reporting Services albo na osobnym. Ważne Przed zainstalowaniem składnika MOM Reporting trzeba zainstalować oprogramowanie SQL Server Reporting Services. Składnik MOM Reporting należy zainstalować przed zaimportowaniem pakietów MOM 2005 Management Pack, które zawierają raporty MOM. Jeżeli postąpi się inaczej, to trzeba będzie ponownie zaimportować te raporty po zainstalowaniu składnika MOM Reporting. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale 6, Wdrażanie pakietów MOM 2005 Management Pack. Na ogół każdy pakiet Management Pack zawiera konkretne reguły zbierające dane o zdarzeniach i wydajności, które ostatecznie trafiają do raportów MOM. Aby można było zbierać dane wykorzystywane w raportach, trzeba włączyć te reguły i przypisać je do grup komputerów. Nie

8 10 Rozdział 5 Wdrażanie składnika MOM 2005 Reporting należy instalować raportów bez odpowiadających im pakietów Management Pack. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Podręczniku obsługi systemu Microsoft Operations Manager Aby zainstalować MOM Reporting: 1. Zaloguj się na komputerze, na którym ma zostać zainstalowany składnik MOM Reporting. Należy użyć w tym celu konta z uprawnieniami administratora na komputerze, na którym instaluje się MOM Reporting oraz na komputerze, na którym zainstalowano MOM Database Server. 2. Zamknij wszystkie otwarte aplikacje. Jeżeli usługi MSSQLSERVER i SQLSERVERAGENT są zatrzymane, program instalacyjny automatycznie uruchamia je podczas instalacji produktu MOM Reporting. 3. Dwukrotnie kliknij plik setup.exe na dysku CD z systemem MOM W oknie dialogowym Microsoft Operations Manager 2005 Setup Resources kliknij opcję Install Microsoft Operations Manager 2005 Reporting, aby uruchomić kreatora Microsoft Operations Manager 2005 Reporting Setup. 5. Na stronie Destination Folder naciśnij przycisk Next, aby zatwierdzić położenie domyślne, albo przycisk Change, aby zainstalować składnik w innym folderze. Ważne Jeżeli składnik MOM Reporting instaluje się na tym samym komputerze co Management Server, nie należy instalować go w katalogu, w którym zainstalowano MOM 2005 (domyślnie jest to katalog %Program Files%\Microsoft Operations Manager 2005). Spowodowałoby to bowiem usunięcie przez program instalacyjny praw dostępu konta MOM do tego katalogu. 6. Na stronie SQL Server Reporting Services Server podaj nazwę komputera, na którym zainstalowano oprogramowanie SQL Server Reporting Services. Jeżeli jest to komputer lokalny, naciśnij przycisk Next. Jeżeli oprogramowanie SQL Server Reporting Services zainstalowano na innym komputerze, wpisz nazwę tego komputera, a następnie naciśnij przycisk Next.

9 11 Jeżeli między komputerem z oprogramowaniem SQL Server Reporting Services a komputerem z systemem MOM Reporting Database Server znajduje się zapora, należy wyłączyć pole wyboru Automatically detect virtual directories. Następnie należy wpisać adres URL wirtualnych katalogów w odpowiednie pola tekstowe. 7. Strona Prerequisite Check wskazuje, czy spełniono wszystkie wymagania dotyczące instalacji składnika Microsoft Operations Manager 2005 Reporting. 8. Na stronie MOM Database Server Instance wpisz nazwę instancji systemu SQL Server z odpowiednią bazą danych MOM Database, a następnie naciśnij przycisk Next. Program instalacyjny sprawdzi, czy może skontaktować się z bazą MOM Database na wskazanym komputerze. W większości przypadków wystarczy wpisać tylko nazwę komputera, na którym zainstalowana jest baza danych MOM Database. Jeżeli jednak baza MOM Database została zainstalowana w innej instancji systemu SQL Server niż instancja domyślna, trzeba wpisać nazwę komputera i nazwę instancji. Należy użyć następującej składni: Nazwa_SQLServer\Nazwa_instancji_SQLServer, Numer_portu. 9. Na stronie SQL Server Database Instance kliknij lokalną instancję systemu SQL Server, w której ma zostać zainstalowana baza danych MOM Reporting. Następnie naciśnij przycisk Next. Jeżeli usługi MSSQLSERVER i SQLSERVERAGENT są zatrzymane, program instalacyjny automatycznie uruchamia je podczas instalacji produktu MOM Reporting. 10. Na stronie Database and Log File Information wpisz rozmiar bazy danych MOM Reporting Database. Ustawienie domyślne to 1000 MB. Plik danych i plik dziennika bazy są domyślnie instalowane na tym samym dysku. Aby zmienić położenie jednego z tych plików, należy nacisnąć przycisk Advanced, a następnie przycisk Change.

10 12 Rozdział 5 Wdrażanie składnika MOM 2005 Reporting Kreator instalacji MOM 2005 Reporting domyślnie instaluje plik danych i plik dziennika na tym samym dysku twardym. W celu osiągnięcia najlepszej wydajności zaleca się zmianę tego ustawienia tak, aby plik danych i plik dziennika były instalowane na różnych dyskach. Ponadto zaleca się nie instalować pliku danych ani pliku dziennika na tym samym dysku twardym, na którym znajduje się plik wymiany systemu operacyjnego. 11. Na stronie Scheduler Task Account wpisz hasło, z którego MOM ma korzystać przy uruchamianiu zaplanowanego zadania przenoszącego dane z bazy MOM Database do bazy MOM Reporting Database. Jeżeli bazy MOM Database i MOM Reporting Database znajdują się na różnych komputerach, musi to być domenowe konto użytkownika. Nie trzeba nadawać temu kontu specjalnych uprawnień, ponieważ program instalacyjny MOM Reporting przydzieli niezbędne prawa. 12. Na stronie Reporting User Account wpisz konto, za pomocą którego oprogramowanie SQL Server Reporting Services ma się łączyć z bazą danych MOM Reporting Database. Jeżeli oprogramowanie SQL Server Reporting Services i bazę MOM Reporting Database zainstalowano na tym samym komputerze, może to być konto lokalne. Jeżeli programy te zainstalowano na różnych komputerach, musi to być konto domenowe z prawem dostępu do bazy MOM Reporting Database. 13. Na stronie Operational Data Reports Settings można wybrać opcję Yes, I want to send operational reports. Powoduje ona, że MOM automatycznie wysyła raporty operacyjne do firmy Microsoft. Jest to ustawienie opcjonalne. Więcej informacji o zgłaszaniu błędów można znaleźć w witrynie Microsoft Data Collection Policy pod adresem Aby wysyłać raporty operacyjne, niezbędne jest również zainstalowanie agenta MOM na komputerze z bazą danych MOM Reporting Database. 14. Na stronie Ready to Install naciśnij przycisk Install. Zmiana harmonogramu przenoszenia danych MOM do bazy danych MOM Reporting Database MOM uruchamia zaplanowane zadanie, które okresowo przenosi dane z bazy MOM do bazy MOM Reporting Database. Zadanie jest domyślnie zaplanowane tak, by uruchamiało się codziennie o godzinie 1 w nocy. Harmonogram ten można zmienić.

11 Aby zmienić harmonogram zadania przenoszącego dane MOM: 1. Zaloguj się z konta z uprawnieniami administratora. 2. Z menu Start wybierz polecenie Programy, następnie Akcesoria i Narzędzia systemowe. Wybierz pozycję Zaplanowane zadania. 3. W oknie Zaplanowane zadania dwukrotnie kliknij pozycję SystemCenterDTSPackageTask. 4. Kliknij kartę Harmonogram i ustaw godzinę rozpoczęcia oraz częstotliwość, z jaką zadanie ma być uruchamiane. 13 Proces konsolidacji (grooming) bazy danych MOM Database wykorzystuje informacje zadania Reporting DTS, aby zapobiec usunięciu danych, które nie zostały przeniesione do bazy Reporting Database. Jeżeli w zadaniu DTS wystąpi błąd, MOM nie skonsoliduje bazy MOM Database przez 60 pełnych dni. Pozwoli to uniknąć usunięcia danych, które nie zostały jeszcze przeniesione do bazy Reporting Database. Odinstalowywanie składnika MOM Reporting Składnik MOM Reporting można odinstalować za pomocą okna Dodaj lub usuń programy albo uruchamiając program Setup z dysku CD z systemem MOM Ważne Przed przystąpieniem do odinstalowywania składnika MOM Reporting należy uruchomić usługę MSSQLSERVER. W przeciwnym razie nie uda się pomyślnie zakończyć deinstalacji.

12 14 Rozdział 5 Wdrażanie składnika MOM 2005 Reporting Aby odinstalować składnik MOM Reporting za pomocą okna Dodaj lub usuń programy: 1. Dwukrotnie kliknij ikonę Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. 2. Kliknij pozycję Microsoft Operations Manager 2005 Reporting, naciśnij przycisk Usuń, a następnie przycisk Tak. Aby odinstalować składnik MOM Reporting za pomocą programu instalacyjnego: 1. Dwukrotnie kliknij plik setup.exe na dysku CD z systemem MOM W oknie dialogowym Microsoft Operations Manager 2005 Setup Resources wybierz opcję Install Microsoft Operations Manager 2005 Reporting, aby uruchomić kreatora Microsoft Operations Manager 2005 Reporting Setup. 3. Na stronie Remove the Program naciśnij przycisk Remove. Odinstalowanie składnika MOM Reporting nie powoduje automatycznie usunięcia bazy danych MOM Reporting Database. Nie dojdzie więc do utraty danych MOM, jeżeli użytkownik zamierza wykorzystać bazę w inny sposób albo nadal chce przeglądać raporty z dotychczasowymi danymi. Jeżeli baza danych MOM Reporting Database nie będzie już potrzebna, można ją usunąć ręcznie. W tym celu należy otworzyć okno SQL Server Enterprise Manager i usunąć bazę SystemCenterReporting.

Podręcznik bezpieczeństwa systemu Microsoft Operations Manager 2005

Podręcznik bezpieczeństwa systemu Microsoft Operations Manager 2005 Podręcznik bezpieczeństwa systemu Microsoft Operations Manager 2005 Autor: James R. Morey Kierownik programu: Lorenzo Rizzi Opublikowano: sierpień 2004 r. Dotyczy: Microsoft Operations Manager 2005 Wersja

Bardziej szczegółowo

A-61768_pl. Podręcznik administratora

A-61768_pl. Podręcznik administratora A-61768_pl Podręcznik administratora Oprogramowanie używane przez elementy tej aplikacji wymaga postępowania według poniższego oświadczenia licencyjnego: [Licencja BSD] Copyright (c) 2004-2011 Jaroslaw

Bardziej szczegółowo

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim TM TREND MICRO OfficeScan Client/Server Edition 8 dla korporacji i średnich firm TM Podręcznik instalacji i wdrożenia Podręcznik instalacji i wdrożenia www.trendmicro-europe.com Kod produktu: OSPM83306/70727

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oraz uaktualniania

Podręcznik instalacji oraz uaktualniania For Enterprise and Medium Business Podręcznik instalacji oraz uaktualniania Bezpieczeństwo punktu końcowego Chmura chroniona Bezpieczeństwo Web Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Pakiet Microsoft Active Directory Management Pack Podręcznik

Pakiet Microsoft Active Directory Management Pack Podręcznik Pakiet Microsoft Active Directory Management Pack Podręcznik Active Directory Management Pack dla Microsoft Operations Manager 2005 Kierownik programu: Mas Libman Autor: Shala Brandolini Data publikacji:

Bardziej szczegółowo

Informacje o wersji dla programu Windows Server Update Services 3.0 SP2

Informacje o wersji dla programu Windows Server Update Services 3.0 SP2 Informacje o wersji dla programu Windows Server Update Services 3.0 SP2 Te informacje o wersji dotyczą programu Windows Server Update Services 3.0 z dodatkiem Service Pack 2 (WSUS 3.0 SP2). Ten dokument

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2014 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014

PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014 PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014 Spis treści Informacje prawne...7 1 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM...10 2 Instalacja - Informacje ogólne...11 Wymagane komponenty instalacji...11

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control 12.1.5

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control 12.1.5 Dotyczy programów Symantec Network Access Control i Symantec Network Access Control Starter Edition Podręcznik wprowadzający programu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DODATKOWA

DOKUMENTACJA DODATKOWA Kaspersky Administration Kit 8.0 DOKUMENTACJA DODATKOWA W E R S J A P R O G R A M U : 8. 0 C R I T I C A L F I X 1 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik

Bardziej szczegółowo

Worry-Free. p c. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Podręcznik instalacji i uaktualniania. Securing Your Journey to the Cloud

Worry-Free. p c. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Podręcznik instalacji i uaktualniania. Securing Your Journey to the Cloud Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Podręcznik instalacji i uaktualniania Securing Your Journey to the Cloud p c Chmura chroniona ws Bezpieczeństwo Web Firma Trend Micro Incorporated

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Acronis Backup & Recovery 11.5 Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery Drukowanie 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji. SolidWorks Enterprise PDM 2013

Podręcznik instalacji. SolidWorks Enterprise PDM 2013 Podręcznik instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2013 Spis treści Informacje prawne...7 1 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM...10 2 Instalacja - Informacje ogólne...11 Wymagane komponenty instalacji...11

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji. SolidWorks Enterprise PDM 2011

Przewodnik instalacji. SolidWorks Enterprise PDM 2011 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2011 Spis treści Informacje prawne...vi 1 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM...8 2 Instalacja - Informacje ogólne...9 Wymagane komponenty instalacji...9

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea Firma Trend Micro zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie oraz zmian w opisywanych w nim produktach bez powiadomienia. Przed zainstalowaniem i korzystaniem z oprogramowania należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Przewodnik administratora licencji wielokrotnych

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Przewodnik administratora licencji wielokrotnych IBM SPSS Statistics Wersja 22 Przewodnik administratora licencji wielokrotnych Spis treści Przewodnik administratora....... 1 Zanim rozpoczniesz............. 1 Tworzenie kopii zapasowych oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2012. SolidWorks Enterprise PDM 2012

Podręcznik Instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2012. SolidWorks Enterprise PDM 2012 Podręcznik Instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2012 SolidWorks Enterprise PDM 2012 Spis treści Informacje prawne...vi 1 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM...9 2 Instalacja - Informacje ogólne...10

Bardziej szczegółowo

Intrusion Defense Firewall 1.1 for OfficeScan wersja klient/serwer. Podręcznik wdrożenia

Intrusion Defense Firewall 1.1 for OfficeScan wersja klient/serwer. Podręcznik wdrożenia Intrusion Defense Firewall 1.1 for OfficeScan wersja klient/serwer Podręcznik wdrożenia Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie oraz w produktach

Bardziej szczegółowo

Acronis SharePoint Explorer. podręcznik użytkownika

Acronis SharePoint Explorer. podręcznik użytkownika Acronis SharePoint Explorer podręcznik użytkownika Spis treści 1 Wprowadzenie do programu Acronis SharePoint Explorer... 3 1.1 Obsługiwane wersje programu Microsoft SharePoint... 3 1.2 Obsługiwane lokalizacje

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

DB2 wersja 9.5 dla systemów Linux, UNIX i Windows

DB2 wersja 9.5 dla systemów Linux, UNIX i Windows DB2 wersja 9.5 dla systemów Linux, UNIX i Windows Wersja 9 Wydanie 5 DB2 - Wprowadzenie do instalowania i administrowania w środowisku Linux i Windows Zaktualizowano w grudniu 2010 GC85-0298-03 DB2 wersja

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PRZEWODNIK INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo