Microsoft Operations Manager 2005 Podręcznik wdrażania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Microsoft Operations Manager 2005 Podręcznik wdrażania"

Transkrypt

1 Microsoft Operations Manager 2005 Podręcznik wdrażania Wdrażanie składnika MOM 2005 Reporting Autorzy: John Hallows, James R. Morey Kierownicy programu: Harry Sinn, Travis Wright, Lorenzo Rizzi, Thomas Theiner Opublikowano: sierpień 2004 r. Dotyczy: Microsoft Operations Manager 2005 Wersja dokumentu: wersja 1.0 Podziękowania Główni recenzenci: Barry Webberley, Starr Parker, Bill Hodghead, Appireddy Kikkuru Dodatkowi recenzenci: Anandha Ganesan, Kerry Minietta, Stephanie Couch, Venkatesh Sargunesan, Janaina Bueno, Ramana Satyavarapu Redaktor prowadzący: Sandra Faucett

2 R O Z D Z I A Ł 5 Wdrażanie składnika MOM 2005 Reporting Rozdział ten zawiera opis sposobu wdrażania programu Microsoft Operations Manager (MOM) 2005 Reporting opcjonalnego składnika systemu MOM 2005 w celu utworzenia systemu MOM Reporting Server. MOM Reporting Server składa się z bazy danych MOM Reporting Database oraz zaplanowanego zadania. Zaplanowane zadanie okresowo przenosi dane z bazy danych MOM do bazy danych składnika MOM Reporting. Odbywa się to przed konsolidacją danych (grooming) z bazy MOM Database. Baza MOM Reporting Database zawiera więc dane MOM z dłuższego okresu, które można wykorzystać do generowania raportów. Raporty MOM oparte na danych z bazy MOM Reporting Database można wygenerować i wyświetlić za pomocą konsoli MOM Reporting. Konsola MOM Reporting wykorzystuje SQL Server Reporting Services. W pakietach Management Pack znajdują się gotowe raporty MOM. MOM 2005 może korzystać tylko z jednej bazy danych MOM Reporting Database w danej grupie administracyjnej, podłączonej do pojedynczej bazy MOM Database. Nie można łączyć wielu baz danych MOM Reporting Database z pojedynczą bazą MOM Database. Zawartość rozdziału Przygotowanie do wdrażania Instalowanie składnika MOM Reporting Odinstalowywanie składnika MOM Reporting Komentarze można wysyłać do zespołu ds. dokumentacji MOM:

3 5 Przygotowanie do wdrażania Przed przystąpieniem do wdrażania składnika MOM Reporting należy przeanalizować najważniejsze pojęcia dotyczące systemu Microsoft Operations Manager (MOM) 2005, projekty i plan wdrażania. Obszary, które należy przeanalizować, to: Uwagi do wersji MOM Podręcznik bezpieczeństwa systemu Microsoft Operations Manager Weryfikowanie wymagań dotyczących sprzętu i oprogramowania Aby sprawdzić zgodność z wymaganiami dotyczącymi sprzętu i oprogramowania, można uruchomić narzędzie MOM Prerequisite Checker w instalatorze MOM Setup. Narzędzie to utworzy raport wymieniający elementy, które muszą znaleźć się w komputerze, aby można było zainstalować i uruchomić system MOM Ważne Program instalacyjny MOM Reporting musi zostać uruchomiony na tym komputerze, na którym będzie instalowana baza danych MOM Reporting Database, a nie na komputerze z SQL Server Reporting Services (jeżeli składniki te znajdują się na różnych komputerach). Komputery, na których zostaną zainstalowane składniki albo agenci MOM, należy skontrolować pod kątem wymaganego sprzętu i oprogramowania. Jeżeli komputer nie spełnia wymagań, należy wyłączyć go z planu wdrażania albo doinstalować odpowiedni sprzęt bądź oprogramowanie. Wszystkie informacje o wymaganiach dotyczących sprzętu i oprogramowania można znaleźć w danych technicznych Microsoft Operations Manager 2005 Supported Configurations, znajdujących się na dysku CD z systemem MOM Konfigurowanie oprogramowania wymaganego przez składnik MOM Reporting W niniejszym podrozdziale opisano, jak skonfigurować oprogramowanie, które należy zainstalować przed instalacją składnika MOM Reporting.

4 6 Rozdział 5 Wdrażanie składnika MOM 2005 Reporting Obsługa składnika MOM Reporting DTS wymaga odpowiedniej ilości miejsca w bazie tymczasowej Tempdb tej instancji systemu SQL Server, w której zainstalowana zostanie baza danych MOM Reporting Database. W bazie Tempdb zapisywane są dane zmienione lub nowe, zanim zostaną wysłane do bazy danych Reporting Database. Ilość niezbędnego miejsca zależy od tych samych kryteriów, co wymiarowanie bazy danych MOM Database, a także od ustawień konsolidacji i konfiguracji DTS. Konfigurowanie systemu Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3 MOM 2005 współpracuje wyłącznie z bazą danych Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3.0a, z której korzysta baza MOM Reporting Database. Oprogramowanie to należy więc zainstalować na komputerze, na którym znajdzie się system MOM Reporting Server, a następnie odpowiednio je skonfigurować. SQL Server należy skonfigurować w następujący sposób: ustawić uwierzytelnianie na Windows only ustawić konto usługi SQL Server do pracy w kontekście Local System Usługę SQL Server można również uruchomić z domenowego konta użytkownika. Z konta domenowego korzysta się, ponieważ wiele działań międzyserwerowych można wykonać tylko z takiego konta. Dotyczy to np. zdalnych wywołań procedur, replikacji, tworzenia kopii zapasowych na dyskach sieciowych albo złączeń heterogenicznych, które korzystają ze zdalnych źródeł danych. Więcej informacji można znaleźć w zasobach SQL Server Books Online. skonfigurować SQL Server tak, aby łączył się z klientem za pomocą protokołu TCP/IP Sockets. Jeżeli instaluje się MOM Reporting na komputerze, na którym znajduje się już SQL Server, ale nie jest on skonfigurowany zgodnie z podanym tu opisem, należy zmienić ustawienia, posługując się narzędziem Enterprise Manager.

5 7 Sprawdzanie konfiguracji usług Windows dla potrzeb produktu SQL Server Należy sprawdzić, czy usługi SQL Server (MSSQLSERVER) oraz SQL Server Agent (SQLSERVERAGENT) zostały skonfigurowane tak, aby uruchamiały się automatycznie po uruchomieniu komputera. Konfiguracja pamięci bazy danych W sytuacjach, w których pamięć jest ograniczona, ważne jest odpowiednie skonfigurowanie bazy danych do korzystania z pamięci. W takich sytuacjach procesy komputera mogą bowiem zużyć całą pamięć, co doprowadzi do błędu. Domyślnie SQL Server dynamicznie dostosowuje wykorzystanie pamięci do zapotrzebowania i dostępnych zasobów systemu. Oznacza to, że SQL Server zużywa tyle nieprzydzielonej pamięci RAM, ile potrzebuje, a następnie zwalnia tę pamięć, gdy potrzebują jej inne zasoby. Aby tego uniknąć, można ograniczyć ilość pamięci do użytku produktu SQL Server, konfigurując statyczne ustawienia pamięci. Konfiguracja stałej wielkości pamięci do użytku przez SQL Server spowoduje spadek wydajności MOM. Aby obliczyć niezbędną ilość pamięci statycznej, należy odjąć pamięć wymaganą przez system operacyjny i inne krytyczne usługi lub instancje produktu SQL Server uruchomione w danym komputerze. Otrzymany wynik należy wprowadzić jako ustawienie pamięci statycznej. Aby skonfigurować pamięć produktu SQL Server: Otwórz okno SQL Server Enterprise Manager. Rozwiń element Microsoft SQL Servers, a następnie element SQL Server Group. Prawym przyciskiem myszy kliknij serwer, który ma zostać skonfigurowany, a następnie naciśnij przycisk Properties. Na karcie Memory kliknij opcję Use a fixed memory size (MB) i przesuń suwak, określając ilość pamięci RAM, jaka ma zostać przydzielona dla produktu SQL Server. Instalowanie oprogramowania Microsoft SQL Server Reporting Services Przed zainstalowaniem składnika MOM Reporting należy zainstalować oprogramowanie Microsoft SQL Server 2000 Reporting Services. MOM Reporting można zainstalować na tym samym komputerze co SQL Server Reporting Services albo na innym. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w zasobach SQL Server Reporting Services Books Online.

6 8 Rozdział 5 Wdrażanie składnika MOM 2005 Reporting Instalowanie oprogramowania Microsoft Visual Studio.NET 2003 Raporty MOM można wyświetlać, nie instalując oprogramowania Visual Studio. Jeżeli jednak użytkownik chce dostosowywać istniejące raporty albo tworzyć nowe, powinien zainstalować Microsoft Visual Studio.NET 2003 (dowolną wersję) lub Microsoft Visual Studio.NET Integrated Developer Environment Konfigurowanie przeglądarki Internet Explorer do wyświetlania raportów MOM Raporty MOM można wyświetlać za pomocą konsoli MOM Reporting albo skorzystać z dowolnej przeglądarki, którą obsługuje oprogramowanie SQL Server Reporting Services. Listę obsługiwanych przeglądarek można znaleźć w zasobach SQL Server Reporting Services Books Online. Aby wyświetlać daty w raportach MOM w formacie właściwym dla języka lokalnego, należy dodać do przeglądarki odpowiedni język. Jeżeli zainstalowano wiele języków, to Internet Explorer wybierze pierwszy język na liście. Jeżeli oprogramowanie SQL Server Reporting Services nie obsługuje tego języka, Internet Explorer wybierze następny język z listy. Wykaz obsługiwanych języków można znaleźć w zasobach SQL Services Reporting Services Books Online. Aby dodać język do przeglądarki Internet Explorer: 1. Uruchom przeglądarkę Internet Explorer. 2. Wybierz polecenie Narzędzia, a następnie Opcje internetowe. 3. Otwórz kartę Ogólne i kliknij przycisk Języki. 4. W oknie dialogowym Preferencje językowe naciśnij przycisk Dodaj. 5. Kliknij pożądany język na liście Język, a następnie naciśnij przycisk OK. Wymogi bezpieczeństwa Kontrolę dostępu użytkowników do raportów MOM w konsoli MOM Reporting ustawia się za pomocą opcji zabezpieczeń SQL Server Reporting Services. Więcej informacji na temat konfigurowania zabezpieczeń raportów można znaleźć w zasobach SQL Services Reporting Services Books Online.

7 9 Ważne Jeżeli składnik Reporting ma korzystać z bezpiecznego łącza, to przed zainstalowaniem tego składnika należy skonfigurować SSL. Konfigurowanie SSL po zainstalowaniu składnika Reporting jest bardziej skomplikowane. Konsola MOM Reporting korzysta domyślnie z portu HTTP 80 do komunikacji z komputerem, na którym znajduje się witryna SQL Server Reporting Services. Oznacza to, że konsoli tej można używać przy połączeniach przechodzących przez zaporę. Jeżeli jednak stosuje się szyfrowanie SSL, to komunikacja ta wykorzystuje protokół HTTPS i port o numerze 443. Więcej informacji o bezpieczeństwie usług raportowych można znaleźć w Podręczniku bezpieczeństwa systemu Microsoft Operations Manager Instalowanie składnika MOM Reporting Składnik MOM Reporting można zainstalować na tym samym komputerze co bazę danych MOM Database lub system Management Server. W celu uzyskania optymalnej wydajności zaleca się jednak zainstalowanie systemu MOM Reporting Server na wydzielonym komputerze. Przed zainstalowaniem składnika MOM Reporting należy zainstalować bazę danych MOM Database. Konsola MOM Reporting wykorzystuje oprogramowanie SQL Server Reporting Services. Składnik MOM Reporting można zainstalować na tym samym komputerze co SQL Server Reporting Services albo na osobnym. Ważne Przed zainstalowaniem składnika MOM Reporting trzeba zainstalować oprogramowanie SQL Server Reporting Services. Składnik MOM Reporting należy zainstalować przed zaimportowaniem pakietów MOM 2005 Management Pack, które zawierają raporty MOM. Jeżeli postąpi się inaczej, to trzeba będzie ponownie zaimportować te raporty po zainstalowaniu składnika MOM Reporting. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale 6, Wdrażanie pakietów MOM 2005 Management Pack. Na ogół każdy pakiet Management Pack zawiera konkretne reguły zbierające dane o zdarzeniach i wydajności, które ostatecznie trafiają do raportów MOM. Aby można było zbierać dane wykorzystywane w raportach, trzeba włączyć te reguły i przypisać je do grup komputerów. Nie

8 10 Rozdział 5 Wdrażanie składnika MOM 2005 Reporting należy instalować raportów bez odpowiadających im pakietów Management Pack. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Podręczniku obsługi systemu Microsoft Operations Manager Aby zainstalować MOM Reporting: 1. Zaloguj się na komputerze, na którym ma zostać zainstalowany składnik MOM Reporting. Należy użyć w tym celu konta z uprawnieniami administratora na komputerze, na którym instaluje się MOM Reporting oraz na komputerze, na którym zainstalowano MOM Database Server. 2. Zamknij wszystkie otwarte aplikacje. Jeżeli usługi MSSQLSERVER i SQLSERVERAGENT są zatrzymane, program instalacyjny automatycznie uruchamia je podczas instalacji produktu MOM Reporting. 3. Dwukrotnie kliknij plik setup.exe na dysku CD z systemem MOM W oknie dialogowym Microsoft Operations Manager 2005 Setup Resources kliknij opcję Install Microsoft Operations Manager 2005 Reporting, aby uruchomić kreatora Microsoft Operations Manager 2005 Reporting Setup. 5. Na stronie Destination Folder naciśnij przycisk Next, aby zatwierdzić położenie domyślne, albo przycisk Change, aby zainstalować składnik w innym folderze. Ważne Jeżeli składnik MOM Reporting instaluje się na tym samym komputerze co Management Server, nie należy instalować go w katalogu, w którym zainstalowano MOM 2005 (domyślnie jest to katalog %Program Files%\Microsoft Operations Manager 2005). Spowodowałoby to bowiem usunięcie przez program instalacyjny praw dostępu konta MOM do tego katalogu. 6. Na stronie SQL Server Reporting Services Server podaj nazwę komputera, na którym zainstalowano oprogramowanie SQL Server Reporting Services. Jeżeli jest to komputer lokalny, naciśnij przycisk Next. Jeżeli oprogramowanie SQL Server Reporting Services zainstalowano na innym komputerze, wpisz nazwę tego komputera, a następnie naciśnij przycisk Next.

9 11 Jeżeli między komputerem z oprogramowaniem SQL Server Reporting Services a komputerem z systemem MOM Reporting Database Server znajduje się zapora, należy wyłączyć pole wyboru Automatically detect virtual directories. Następnie należy wpisać adres URL wirtualnych katalogów w odpowiednie pola tekstowe. 7. Strona Prerequisite Check wskazuje, czy spełniono wszystkie wymagania dotyczące instalacji składnika Microsoft Operations Manager 2005 Reporting. 8. Na stronie MOM Database Server Instance wpisz nazwę instancji systemu SQL Server z odpowiednią bazą danych MOM Database, a następnie naciśnij przycisk Next. Program instalacyjny sprawdzi, czy może skontaktować się z bazą MOM Database na wskazanym komputerze. W większości przypadków wystarczy wpisać tylko nazwę komputera, na którym zainstalowana jest baza danych MOM Database. Jeżeli jednak baza MOM Database została zainstalowana w innej instancji systemu SQL Server niż instancja domyślna, trzeba wpisać nazwę komputera i nazwę instancji. Należy użyć następującej składni: Nazwa_SQLServer\Nazwa_instancji_SQLServer, Numer_portu. 9. Na stronie SQL Server Database Instance kliknij lokalną instancję systemu SQL Server, w której ma zostać zainstalowana baza danych MOM Reporting. Następnie naciśnij przycisk Next. Jeżeli usługi MSSQLSERVER i SQLSERVERAGENT są zatrzymane, program instalacyjny automatycznie uruchamia je podczas instalacji produktu MOM Reporting. 10. Na stronie Database and Log File Information wpisz rozmiar bazy danych MOM Reporting Database. Ustawienie domyślne to 1000 MB. Plik danych i plik dziennika bazy są domyślnie instalowane na tym samym dysku. Aby zmienić położenie jednego z tych plików, należy nacisnąć przycisk Advanced, a następnie przycisk Change.

10 12 Rozdział 5 Wdrażanie składnika MOM 2005 Reporting Kreator instalacji MOM 2005 Reporting domyślnie instaluje plik danych i plik dziennika na tym samym dysku twardym. W celu osiągnięcia najlepszej wydajności zaleca się zmianę tego ustawienia tak, aby plik danych i plik dziennika były instalowane na różnych dyskach. Ponadto zaleca się nie instalować pliku danych ani pliku dziennika na tym samym dysku twardym, na którym znajduje się plik wymiany systemu operacyjnego. 11. Na stronie Scheduler Task Account wpisz hasło, z którego MOM ma korzystać przy uruchamianiu zaplanowanego zadania przenoszącego dane z bazy MOM Database do bazy MOM Reporting Database. Jeżeli bazy MOM Database i MOM Reporting Database znajdują się na różnych komputerach, musi to być domenowe konto użytkownika. Nie trzeba nadawać temu kontu specjalnych uprawnień, ponieważ program instalacyjny MOM Reporting przydzieli niezbędne prawa. 12. Na stronie Reporting User Account wpisz konto, za pomocą którego oprogramowanie SQL Server Reporting Services ma się łączyć z bazą danych MOM Reporting Database. Jeżeli oprogramowanie SQL Server Reporting Services i bazę MOM Reporting Database zainstalowano na tym samym komputerze, może to być konto lokalne. Jeżeli programy te zainstalowano na różnych komputerach, musi to być konto domenowe z prawem dostępu do bazy MOM Reporting Database. 13. Na stronie Operational Data Reports Settings można wybrać opcję Yes, I want to send operational reports. Powoduje ona, że MOM automatycznie wysyła raporty operacyjne do firmy Microsoft. Jest to ustawienie opcjonalne. Więcej informacji o zgłaszaniu błędów można znaleźć w witrynie Microsoft Data Collection Policy pod adresem Aby wysyłać raporty operacyjne, niezbędne jest również zainstalowanie agenta MOM na komputerze z bazą danych MOM Reporting Database. 14. Na stronie Ready to Install naciśnij przycisk Install. Zmiana harmonogramu przenoszenia danych MOM do bazy danych MOM Reporting Database MOM uruchamia zaplanowane zadanie, które okresowo przenosi dane z bazy MOM do bazy MOM Reporting Database. Zadanie jest domyślnie zaplanowane tak, by uruchamiało się codziennie o godzinie 1 w nocy. Harmonogram ten można zmienić.

11 Aby zmienić harmonogram zadania przenoszącego dane MOM: 1. Zaloguj się z konta z uprawnieniami administratora. 2. Z menu Start wybierz polecenie Programy, następnie Akcesoria i Narzędzia systemowe. Wybierz pozycję Zaplanowane zadania. 3. W oknie Zaplanowane zadania dwukrotnie kliknij pozycję SystemCenterDTSPackageTask. 4. Kliknij kartę Harmonogram i ustaw godzinę rozpoczęcia oraz częstotliwość, z jaką zadanie ma być uruchamiane. 13 Proces konsolidacji (grooming) bazy danych MOM Database wykorzystuje informacje zadania Reporting DTS, aby zapobiec usunięciu danych, które nie zostały przeniesione do bazy Reporting Database. Jeżeli w zadaniu DTS wystąpi błąd, MOM nie skonsoliduje bazy MOM Database przez 60 pełnych dni. Pozwoli to uniknąć usunięcia danych, które nie zostały jeszcze przeniesione do bazy Reporting Database. Odinstalowywanie składnika MOM Reporting Składnik MOM Reporting można odinstalować za pomocą okna Dodaj lub usuń programy albo uruchamiając program Setup z dysku CD z systemem MOM Ważne Przed przystąpieniem do odinstalowywania składnika MOM Reporting należy uruchomić usługę MSSQLSERVER. W przeciwnym razie nie uda się pomyślnie zakończyć deinstalacji.

12 14 Rozdział 5 Wdrażanie składnika MOM 2005 Reporting Aby odinstalować składnik MOM Reporting za pomocą okna Dodaj lub usuń programy: 1. Dwukrotnie kliknij ikonę Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. 2. Kliknij pozycję Microsoft Operations Manager 2005 Reporting, naciśnij przycisk Usuń, a następnie przycisk Tak. Aby odinstalować składnik MOM Reporting za pomocą programu instalacyjnego: 1. Dwukrotnie kliknij plik setup.exe na dysku CD z systemem MOM W oknie dialogowym Microsoft Operations Manager 2005 Setup Resources wybierz opcję Install Microsoft Operations Manager 2005 Reporting, aby uruchomić kreatora Microsoft Operations Manager 2005 Reporting Setup. 3. Na stronie Remove the Program naciśnij przycisk Remove. Odinstalowanie składnika MOM Reporting nie powoduje automatycznie usunięcia bazy danych MOM Reporting Database. Nie dojdzie więc do utraty danych MOM, jeżeli użytkownik zamierza wykorzystać bazę w inny sposób albo nadal chce przeglądać raporty z dotychczasowymi danymi. Jeżeli baza danych MOM Reporting Database nie będzie już potrzebna, można ją usunąć ręcznie. W tym celu należy otworzyć okno SQL Server Enterprise Manager i usunąć bazę SystemCenterReporting.

Microsoft Operations Manager 2005 Podręcznik wdrażania

Microsoft Operations Manager 2005 Podręcznik wdrażania Microsoft Operations Manager 2005 Podręcznik wdrażania Wprowadzenie do podręcznika wdrażania systemu MOM 2005 Autorzy: John Hallows, James R. Morey Kierownicy programu: Harry Sinn, Travis Wright, Lorenzo

Bardziej szczegółowo

Microsoft Operations Manager 2005 Podręcznik wdrażania

Microsoft Operations Manager 2005 Podręcznik wdrażania Microsoft Operations Manager 2005 Podręcznik wdrażania Instalowanie systemu MOM 2005 na pojedynczym komputerze Autorzy: John Hallows, James R. Morey Kierownicy projektu: Harry Sinn, Travis Wright, Lorenzo

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:2015-03-04 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 121 19-03-2010 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition dla oprogramowania Wonderware UWAGA! Przed instalowaniem

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja dla jednego użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 119 12-02-2010 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2008 Express Edition dla oprogramowania Wonderware UWAGA! Przed instalowaniem

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Sytuacja Te wymagania są rekomendowane do zrealizowania przed wykonaniem zdalnej instalacji agentów ShadowProtect. Pomogą one także rozwiązad

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. T: Konfiguracja usługi ftp w systemie Windows 8.1. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. FTP (ang. File Transfer Protocol) protokół transferu plików umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej)

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Uruchom maszynę wirtualną Server 2008 Zaloguj się do konta

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1. Informacje na temat tego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób instalowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej KomKOD Firma KOMLOGO dochowała wszelakich starań, aby aplikacja działała poprawnie, jednak nie odpowiada za utratę zgromadzonych danych.

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum SmartSign 3.2 procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Spis treści 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 2. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 8

Bardziej szczegółowo

SPSS Statistics for Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

SPSS Statistics for Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) SPSS Statistics for Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania SPSS Statistics przy użyciu licencja dla jednego użytkownika. Licencja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. B P ra ca z bazą da nych MS SQL Server Wprowadzenie System RACS 5 umożliwia wykorzystanie środowiska zarządzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup wersja 1.0

Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup wersja 1.0 Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup 2017 wersja 1.0 Spis treści: 1. Wstęp Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 2. Konfiguracja sprzętowa 2 3. Instalacja bazy danych MySQL 5.7 2 4. Import

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w procesie aktualizacji systemu UPLOOK / STATLOOK z wersji 3.0 do wersji 3.2

Instrukcja postępowania w procesie aktualizacji systemu UPLOOK / STATLOOK z wersji 3.0 do wersji 3.2 S t r o n a 1 Instrukcja postępowania w procesie aktualizacji systemu UPLOOK / STATLOOK z wersji 3.0 do wersji 3.2 SCENARIUSZ NR1 UWAGA: Należy wykonywać w kolejności poniższe operacje: I ) INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE u l. W a ł y Chro b r e g o 1-2 70-5 0 0 S z c z e c i n t e l e f o n ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 3 3 1 f a x ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 5 7 5 ww w. a m. s z c z e c in. p l e - m a

Bardziej szczegółowo

Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows

Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows Grzegorz Trześniewski kl 1Tia 26.05.08r. Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows Prof. Artur Rudnicki Uruchamiianiie ii zamykaniie Należy monitorować oprogramowanie ładowane podczas uruchamiania

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem 9. Internet Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na bezpieczne podłączenie komputera (lub całej sieci lokalnej) do Internetu. Firma Microsoft nie zrezygnowała z umieszczania w systemie przeglądarki

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2005 Express Edition W poradzie opisano, jak pobrać ze strony Microsoft bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Active Directory

Windows Server 2012 Active Directory POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Architektury Systemów Komputerowych Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Administrowanie Systemami Komputerowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

dziennik Instrukcja obsługi

dziennik Instrukcja obsługi Ham Radio Deluxe dziennik Instrukcja obsługi Wg. Simon Brown, HB9DRV Tłumaczenie SP4JEU grudzień 22, 2008 Zawartość 3 Wprowadzenie 5 Po co... 5 Główne cechy... 5 baza danych 7 ODBC... 7 Który produkt

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla usługi GMSTHostService. GMSTHostService. Pomoc do programu 1/14

Pomoc dla usługi GMSTHostService. GMSTHostService. Pomoc do programu 1/14 GMSTHostService Pomoc do programu 1/14 Spis treści 1.Rejestracja...3 1.1.Pierwsza rejestracja...3 1.2.Ponowna rejestracja produktu...8 2.Podstawowe informacje o GMSTHostService...8 3.Przykładowa konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Microsoft Operations Manager 2005 Podręcznik wdrażania

Microsoft Operations Manager 2005 Podręcznik wdrażania Microsoft Operations Manager 2005 Podręcznik wdrażania Wykrywanie komputerów i wdrażanie agentów MOM Autorzy: John Hallows, James R. Morey Kierownicy programu: Harry Sinn, Travis Wright, Lorenzo Rizzi,

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji acco_net_i_pl 12/14 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166

Bardziej szczegółowo

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40 Spis treści Gdzie można znaleźć wymagania techniczne dla aplikacji SODiR?... 2 Instrukcja postępowania w przypadku występowania komunikatu o aktualnie wspieranej wersji Javy... 3 Instrukcja postępowania

Bardziej szczegółowo

T: Sposoby zwiększania efektywności pracy systemu.

T: Sposoby zwiększania efektywności pracy systemu. T: Sposoby zwiększania efektywności pracy systemu. Zwalnianie miejsca na dysku Zwalniając miejsce na dysku, można zwiększyć wydajność komputera. Razem z systemem Microsoft Windows jest dostarczane narzędzie

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware

Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware Informator Techniczny nr 107 24-10-2008 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware Komponenty Application Server

Bardziej szczegółowo

Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 W zależności od sprzętu oraz używanej wersji systemu Windows Vista można użyć opcji Uaktualnienie w trakcie instalowania systemu Windows 7 w celu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2005. www.e-audytor.com

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2005. www.e-audytor.com Zarządzanie Infrastrukturą IT Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2005 Data modyfikacji: 2007-04-17, 15:45 opracował: Maciej Romanowski v 2.2 powered by Romanowski 2007-03-15

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA USŁUGI ZSIMED NA SERWERZE ZDALNYM

KONFIGURACJA USŁUGI ZSIMED NA SERWERZE ZDALNYM KONFIGURACJA USŁUGI ZSIMED NA SERWERZE ZDALNYM Spis treści Wstęp... 2 1. Zarządzanie usługą... 2 1.1. Instalacja usługi ZSIMED... 2 1.2. Inicjowanie usługi ZSIMED... 3 1.3. Zatrzymanie usługi... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MDM T-MOBILE DLA URZĄDZEŃ Z SYSTEMEM IOS (FAMOC V 3.18)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MDM T-MOBILE DLA URZĄDZEŃ Z SYSTEMEM IOS (FAMOC V 3.18) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MDM T-MOBILE DLA URZĄDZEŃ Z SYSTEMEM IOS (FAMOC V 3.18) ROZWIĄZANIE BIZNESOWE, DZIĘKI KTÓREMU ZYSKASZ PEŁNĄ KONTROLĘ NAD WSZYSTKIMI FIRMOWYMI URZĄDZENIAMI MOBILNYMI. T-MOBILE

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią

Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Zasady współpracy Doradcy Handlowego z Symfonią 1 S U P L E M E N T Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Konfiguracja połączenia Symfonia Doradca Handlowy Symfonia forte Finanse i Księgowość

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN Host-LAN SSL z wykorzystaniem przeglądarki. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników

Połączenie VPN Host-LAN SSL z wykorzystaniem przeglądarki. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji została

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA PANDA

SPOSOBY DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA PANDA SPOSOBY DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA PANDA Panda Security oferuje trzy sposoby dystrybucji oprogramowania na stacje końcowe: - Lokalne pobranie pliku instalacyjnego z portalu zarządzającego - Generacja instalacyjnego

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_07/D Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz.1 (D1) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości Ręczne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora systemu

Podręcznik administratora systemu Podręcznik administratora systemu Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Przedstawiciel w Unii Europejskiej Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania i uruchamiania następujących wersji programu Acronis Backup & Recovery

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci eduroam należy upewnić się, że bezprzewodowa karta sieciowa w komputerze jest włączona.

Bardziej szczegółowo