TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ"

Transkrypt

1 TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ Dawid Bławat *, Krzysztof Kalkowski ** 1. Wprowadzenie Aspekty bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz rosnące zatłoczenie dróg kołowych w Polsce i Europie powodują potrzebę znalezienia alternatywnej formy transportu towarów lub łączenia transportu drogowego z innymi gałęziami transportu. Transport intermodalny polega na łączeniu podczas przewozu różnych gałęzi transportu w tej samej tzw. zintegrowanej jednostce ładunkowej. Ponadto aby móc mówić o transporcie intermodalnym musi również występować jedna umowa przewozu, a za przebieg dostawy towaru odpowiedzialny musi być jeden wykonawca. Warunkiem funkcjonowania przewozu intermodalnego jest ponadto dyskretyzacja ładunku, co oznacza, że manipulacjom przeładunkowym podlega jedynie cała jednostka ładunkowa [1]. Z transportem intermodalnym bardzo często mylony jest transport multimodalny i kombinowany, a hasła te stosuje się jako synonimy. Definicje prawie identyczne dla laika, nie mogą być mylone przez osoby na stałe związane zawodowo z transportem i logistyką. Według dokumentu [2] uchwalonego przez Europejską Komisję Gospodarczą (UN/ECE), Europejską Konferencję Ministrów Transportu (ECMT) oraz Komisję Europejską (EC): za transport multimodalny uważa się przewóz przy użyciu co najmniej dwóch gałęzi transportu, za transport intermodalny uważa się przewóz towarów w jednej jednostce ładunkowej przy użyciu następujących po sobie co najmniej dwóch gałęzi transportu, za transport kombinowany uważa się przewóz intermodalny, w którym główna część przewozu realizowana jest droga kolejową, żeglugą śródlądową lub morską, a jedynie krótki odcinek początkowy i/lub końcowy wykonywany jest transportem samochodowym. Wśród podstawowych atutów transportu intermodalnego można wyróżnić: uniknięcie manipulacji towarem przy zmianie środka transportu, wysoki stopień bezpieczeństwa przewozu i ładunku dzięki kontroli podczas operacji przeładunkowo - składowych w terminalach, * Koło Naukowe KoDiK, Politechnika Gdańska, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, Gdańsk, tel , ** Koło Naukowe KoDiK, Politechnika Gdańska, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, Gdańsk, tel ,

2 niskie koszty składowania ładunków w terminalach przeładunkowych, możliwość odprawy celnej z granicy na terminal początkowy/końcowy (ważne w przypadku transportu międzynarodowego), w przypadku transportu koleją całego pojazdu (ciągnik plus naczepa) kierowca może zaliczyć czas podróży do odpoczynku dobowego. Dodatkowo pośrednio, dzięki zmniejszeniu natężenia ruchu pojazdów ciężarowych poprawia się bezpieczeństwo ruchu drogowego na najważniejszych szlakach komunikacyjnych, zmniejsza się tempo degradacji nawierzchni drogowej oraz ilość emitowanych do atmosfery związków chemicznych pochodzących ze spalin. Upowszechnienie przewozów wykonywanych z udziałem transportu kolejowego, transportu wodnego śródlądowego i morskiego bliskiego zasięgu z zastosowaniem technik transportu intermodalnego jest jednym z narzędzi zapewnienia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego [11]. Transport intermodalny dzieli się na: - Ze względu na zasięg: przewóz krajowe, przewóz międzynarodowe, przewóz kontynentalne, przewóz międzykontynentalne. - Ze względu na rodzaj użytych jednostek: przewozy kontenerów, przewozy naczep, przewozy nadwozi wymiennych, przewozy samochodów ciężarowych, przewozy pojemników specjalnych. - Ze względu na charakter operatora: transport bezpośredni operatorem jest przewoźnik, transport pośredni operatorem jest przewoźnik pomocniczy. - Ze względu na charakter użytych środków transportowych: przewozy szynowo drogowe, przewozy drogowo morskie, przewozy drogowo lotnicze, przewozy szynowo drogowo morskie, przewozy szynowo drogowo lotnicze, przewozy szynowo drogowo - rzeczne. 2. Technologia przewozu i przeładunku Obecnie, przy coraz większym zapotrzebowaniu na usługi transportowe, duże znaczenie ma czas przewozu i przeładunku. Aby zoptymalizować te procesy opracowano wiele systemów, które w znaczący sposób ograniczają czas załadunku/rozładunku oraz zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa. Do

3 nowoczesnych systemów należą m.in.: Cargobeamer, Modalohr, Flexiwaggon, Rollende landstrasse oraz transport bimodalny. Cargobeamer Cargobeamer to w pełni zautomatyzowany, poziomy system obsługi intermodalnego ruchu kolejowego. Został zaprojektowany przede wszystkim do transportu naczep i kontenerów. System składa się z trzech części: Cargojet (specjalny wagon kolejowy), Jet (rodzaj platformy, na którą wjeżdża pojazd ciężarowy z naczepą) oraz Cargogate (przystosowana stacja). W czasie załadunku/rozładunku ciężarówka wraz z naczepą wjeżdża na platformę, na której następuje rozłączenie zestawu. Następnie platforma umieszcza naczepę na wagonie, gdzie jest on zabezpieczany i w efekcie gotowy do odjazdu. Zalety systemu: załadunek odbywa się dużo szybciej w porównaniu do załadunku dźwigiem, system działa pod bezpośrednim nadzorem, wagony kompatybilne są z różnego rodzaju naczepami. Rys. 1. System Cargobeamer Źródło:

4 Modalohr Modalohr jest to system, który pod względem działania przypomina Cargobeamer. Jest to także w pełni zautomatyzowany system poziomego załadunku naczep. System ten do prawidłowego działania wymaga specjalnych wagonów wyposażonych w obrotową platformę, na którą wjeżdża pojazd z naczepą. Następnie zestaw jest rozłączany, a platforma wraz z przyczepą obraca się i ustawia równolegle do osi wagonu. Aby system mógł funkcjonować potrzebny jest wyspecjalizowany terminal o dużych wymiarach, wyposażony w niezbędne urządzenia. Wymagane jest też stosowanie przez przewoźników specjalnych wagonów umożliwiających załadunek naczep. Zalety: szybki czas załadunku i rozładunku, możliwość obsługi wielu wagonów jednocześnie, brak konieczności korzystania z dźwigów. Rys. 2. System Modalohr Źródło: Flexiwaggon Flexiwaggon jest to kolejny system poziomej obsługi ładunków. W odróżnieniu do systemu Modalohr możliwy jest załadunek całych zestawów pojazd + naczepa. Zwiększa to mobilność oraz nie wymusza zapewnienia dodatkowych pojazdów. Znaczącą zaletą jest fakt, że załadunek i rozładunek może odbywać się wszędzie tam, gdzie występuje utwardzone podłoże. Wiąże

5 się to z dużymi oszczędnościami, gdyż nie wymaga się budowy specjalistycznych terminali. W tym systemie specjalna platforma umieszczona na wagonie obraca się względem osi wagonu, następnie na podłoże opuszczony zostaje podjazd, po którym zestaw pojazd + naczepa wjeżdża na wagon oraz platforma obraca się do pozycji równoległej do osi. Zalety: do operacji załadunku i rozładunku wystarczy utwardzone podłoże, możliwość transportu zestawów samochodowych, szybkość operacji, umożliwia transport zestawów drogowych o masie do 60t. Rys. 3. System Flexiwaggon Źródło: Rollende landstrasse Rollende landstrasse to rodzaj transportu intermodalnego, który polega na przewożeniu koleją samochodów ciężarowych lub zestawów ciągnik siodłowy + naczepa specjalnymi wagonami niskopodwoziowymi. Wagony te charakteryzują się niewielką średnicą kół (380/360/335 mm) oraz płaską podłogą przystosowaną do transportu pojazdów i przyczep. Zasada działania: pociąg podjeżdża pod terminal, od czoła końcowego wagonu dostawiana jest rampa najazdowa, przez rampę kolejno nadjeżdżają samochody i przemieszczają się wzdłuż składu,

6 Zalety: pojazdy są blokowane na swoich pozycjach w celu zapewnienia bezpieczeństwa, rampa najazdowa zostaje odsunięta, pociąg jest gotowy do odjazdu, wyładunek odbywa się w przeciwną stronę. szybki załadunek i wyładunek, terminale nie muszą być wyposażane w skomplikowane urządzenia, wymagana jest tylko rampa najazdowa, możliwość transportu całych zestawów drogowych. Rys. 4. System Rollende Landstrasse Źródło: Transport bimodalny Transport bimodalny jest to transport polegający na wykorzystaniu dwóch środków transportu: drogowego i kolejowego, bez stosowania przeładunku ładunku. W systemie tym wykorzystuje się bimodalne naczepy samochodowe, które składają się z kilku podstawowych elementów: adaptera, dwóch zestawów kołowych oraz układu hamulcowego. System transportu bimodalnego opracowano w Instytucie Pojazdów Szynowych TABOR w Poznaniu. Zasada działania jest stosunkowo prosta. Naczepa wraz z ładunkiem jest dowożona do terminalu intermodalnego gdzie następuje połączenie naczepy z wózkiem kolejowym umożliwiającym jazdę po torach, a koła jezdne naczepy są podnoszone. Proces powtarza się aż do uformowania całego pociągu. Zalety: możliwość jazdy z prędkością maksymalną 160km/h, terminal nie wymaga dodatkowych urządzeń załadunkowych, sprzęganie naczepy z wózkiem jest zautomatyzowane.

7 Rys. 5. System bimodalny Źródło: 3. Transport intermodalny w Polsce W Polsce istnieją przesłanki dla intensywnego rozwoju przewozów intermodalnych, z uwagi na: położenie na skrzyżowaniu głównych europejskich korytarzy transportowych, rozwój polskiej gospodarki i podwyższenie poziomu życia społeczeństwa, a także procesy integracji europejskiej i rozwoju współpracy między krajami UE i krajami Wspólnoty Niepodległych Państw. Czynniki te wpływają na wzrost przewozów krajowych i międzynarodowych, a także ruchu tranzytowego [11]. Do roku 2005 w Polsce kolejowe przewozy intermodalne znajdowały się w ofercie tylko jednego przewoźnika grupy PKP (spółki PKP Cargo SA oraz PKP LHS sp. z o.o.). Pierwszą prywatną firmą, która zaoferowała polskim klientom przewozy intermodalne była spółka należąca do grupy PCC: PCC Rail SA. Obecnie na rynku transportu intermodalnego działają trzy znaczące grupy: Polskie Koleje Państwowe, PCC oraz CTL. Z roku na rok rośnie zainteresowanie transportem intermodalnym powstają nowe terminale, rośnie liczba przewożonych ładunków. Na terenie

8 naszego kraju działają aktualnie 32 terminale intermodalne, po przeliczeniu na jeden terminal przypada 9,77 tys. km 2 powierzchni kraju. To klasyfikuje Polskę poniżej średniej europejskiej. Szczegółowe porównanie niektórych krajów EU przedstawia tabela poniżej. Kraj Tabela 1. Terminale intermodalne w wybranych krajach UE Liczba terminali intermodalnych Długość linii kolejowej przypadająca na 1 terminal [km] Powierzchnia kraju przypadająca na 1 terminal [tys. km 2 ] Belgia ,42 0,92 Holandia ,90 35,52 Niemcy ,46 3,00 Polska ,80 9,77 Wielka Brytania ,93 8,00 ŚREDNIA UE 35,86 271,30 5,94 Źródło: Opracowanie własne na podstawie [9] Rys. 6. Terminale intermodalne w Polsce Źródło: Bryliński M., Transport intermodalny z punktu widzenia operatora logistycznego [w:] Raport Tiry na tory. Towary na kolej, Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź 2010

9 Terminale intermodalne na terenie Polski są zlokalizowane we wszystkich najważniejszych portach morskich (Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście) oraz w okolicach największych miast (Warszawa, Poznań, Kraków). Zdecydowana większość z 32 polskich terminali intermodalnych jest przystosowana do przeładunku kontenerów, naczep oraz nadwozi wymiennych. Pełne ciężarówki mogą obsługiwać nieliczne (Gdynia, Świnoujście). Tabela 2. Transport intermodalny w 2010 roku wg zintegrowanych jednostek ładunkowych Sztuk Tony Kontenery 20' Kontenery 30' Kontenery 40' Ciągniki siodłowe z naczepami Naczepy ciężarowe Nadwozia samochodowe Źródło: Opracowanie własne na podstawie [8] Przewozy kontenerów nadal będą w ciągu najbliższych lat stanowiły największy udział w strukturze przewozów intermodalnych. Polscy przewoźnicy kolejowi (głównie PKP Cargo) dysponują znaczną liczbą wagonów do przewozów kontenerów, a dodatkowo trwają prace związane z adaptacją wagonów platform na platformy kontenerowe. Brak popularności ciągników siodłowych z naczepami jako jednostek ładunkowych w transporcie kolejowym wynika główne z faktu, iż tylko dwa polskie terminale są przystosowane do ich przeładunku (w portach w Gdyni i Świnoujściu). Innym powodem braku popularności jest brak wagonów do przewozu zestawów drogowych i ciągników siodłowych (pomimo, że w Polsce w Fabryce Wagonów Gniewczyna takowe wagony się produkuje) [4]. Największą masę przewozową generują terminale kontenerowe zlokalizowane w portach. Jednak niewystarczająca kolejowa zdolność przewozowa i przeładunkowa hamuje dalszy ich wzrost [4]. Zarządzający terminalami starają się inwestować, aby poprawić zdolności swoich obiektów. Na przykład na rozwój transportu intermodalnego władze Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego w Gdyni do 2015 roku przeznaczą ponad 153 mln zł, 35 proc. tej kwoty pochodzić będzie ze środków unijnych. Zakupione zostaną m.in. nowe suwnice kolejowe. Zarząd Morskiego Portu Gdynia wydłuży też tory kolejowe do trzech linii po 650 m, tak by pociągi mogły wjeżdżać na terminal bez konieczności ich rozpinania [7].

10 Na wykresie 1 pokazany został udział lądowych środków transportu w dowozie i odwozie kontenerów z polskich portów. Transportem kolejowym dowozi się tylko kilkanaście procent kontenerów, jednak odsetek ten z roku na rok rośnie. Rys. 7. Udział lądowych środków transportu w dowozie i odwozie kontenerów w portach: BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy, GTC Gdyński Terminal Kontenerowy, GTK Gdański Terminal Kontenerowy, DCT Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Gdańsku, Port Szczecin Źródło: [4] Nie ma jeszcze pełnych danych za rok Jednak z opublikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego danych za pierwsze trzy kwartały ubiegłego roku wynika, że transport intermodalny rozwija się dynamicznie. Spółki kolejowe przetransportowały od stycznia do września rekordową liczbę jednostek ładunkowych, łącznie - 340,9 tysiąca sztuk, 82 tysiące więcej niż w analogicznym okresie 2010 roku (wzrost rzędu 31,5%) i 141 tys. więcej w porównaniu z rokiem 2009 (wzrost 71%). W tej liczbie blisko 98% stanowiły kontenery, głównie 40 i 20 stopowe. Łączna masa przetransportowanych w tym systemie ładunków osiągnęła w trzech kwartałach 2011r. poziom 4,1 mln ton, o 28,2% więcej niż rok wcześniej. Przewoźnicy przy jej transporcie wykonali pracę przewozową na poziomie 1,4 mld tonokilometrów (wzrost o 25,1%) [13]. 4. Szanse i zagrożenia dla transportu intermodalnego w Polsce Przyszłość transportu intermodalnego w Polsce w znacznym stopniu jest uzależniona od decyzji politycznych. Polityka Transportowa Państwa na lata opublikowana przez Ministerstwo Infrastruktury zakłada, że transport intermodalny może odegrać szczególnie znaczącą rolę w: obsłudze obrotów handlu zagranicznego w relacjach lądowych, lądowo morskich i lądowo lotniczych oraz obsłudze przewozów tranzytowych przez terytorium Polski w relacjach lądowych na kierunku wschód zachód i północny-wschód zachód oraz przez polskie porty morskie na kierunku północ południe.

11 Szansą dla rozwoju transportu intermodalnego w Polsce jest stworzenie przez państwo oraz Unię Europejską korzystnych warunków prawnych, organizacyjnych i ekonomiczno - finansowych między innymi przez wprowadzanie odpowiednich ustaw, strategii czy programów. Aby transport intermodalny mógł się rozwijać muszą powstawać kolejne terminale przeładunkowe, zlokalizowane w okolicach większych miast czy ośrodków przemysłowych. Jako, iż budowa terminalu to spory wydatek dla prywatnego inwestora, wskazana jest pomoc finansowo - organizacyjna państwa. Kolejne terminale intermodalne mogą powstawać np. w ramach tak zwanego partnerstwa publiczno-prywatnego czy dzięki dotacjom z Funduszu Spójności. Przy ich lokalizacji należy pamiętać o konieczności połączenia ich z istniejącą i planowaną infrastrukturą drogową i kolejową. W ramach realizacji Polityki Transportowej Państwa przewiduje się między innymi promowanie wdrażania kompleksowych systemów informacyjnych w pełnych łańcuchach transportu intermodalnego oraz promowanie rozwoju innowacyjnych technologii przeładunkowych w terminalach intermodalnych [11]. Oba te działania pozwolą na zwiększenie atrakcyjności transportu intermodalnego poprzez poprawę obsługi klienta oraz zwiększenie szybkości obsługi kontenera w terminalu. Największym problemem związanym z wdrażaniem transportu intermodalnego w Polsce może okazać się zły stan infrastruktury kolejowej oraz wieloletnie zaniedbania występujące w transporcie kolejowym. Polska jest jednym z niewielu krajów współczesnej Europy w których infrastruktura kolejowa prawie w całości jest utrzymywana z opłat za dostęp do torów. Opłaty od przewoźników nie wystarczają na konieczne remonty, a to z kolei prowadzi do zmiany przez organizatorów przewozów gałęzi transportu z kolejowego na drogowy. Poważnym zagrożeniem w rozwoju transportu intermodalnego w Polsce jest niewielka ilości terminali intermodalnych oraz centrów logistycznych na głównych liniach oraz węzłach kolejowych. Sporym problemem może okazać się również niewystarczające wyposażenie i urządzenia w już istniejących terminalach. Występuje istotny brak nowoczesnego i sprawnego sprzętu przeładunkowego, brak systemów monitorowania przejazdu i bezpieczeństwa towarów [10]. Inne ograniczenia w rozwoju transportu intermodalnego w Polsce to między innymi [10, 12]: ograniczona jest ilość wyspecjalizowanego taboru intermodalnego w celu przewożenia przyczep, wymiennych podwozi lub ciężarówek, brak systemów monitorowania przejazdu towarów, które zapewniałyby klientom informacje w czasie rzeczywistym o statusie przesyłek towarów, brak współpracy między podmiotami na rynku transportu intermodalnego, niekonkurencyjność cenową transportu intermodalnego w stosunku do transportu drogowego, wynikającą przede wszystkim ze zbyt wysokich

12 frachtów kolejowych oraz cen za operacje przeładunkowe i dowozy/odwozy drogowe. 5. Podsumowanie Transport intermodalny w Polsce znajduje się obecnie jeszcze w fazie planowania i wstępnego wdrażania. Nadal panuje wśród przedsiębiorców przekonanie, że w przewozach krajowych najlepszym środkiem transportu są samochody. Doskonale widać to na najważniejszych drogach krajowych i wojewódzkich liczba takowych pojazdów wzrasta z roku na rok. Przewoźnicy drogowi dominują również na rynku przewozów międzynarodowych (zarówno w obsłudze obrotów polskiego handlu zagranicznego, jak i w tranzycie). Znaczącym czynnikiem ograniczającym rozwój ekologicznego transportu intermodalnego jest zły stan infrastruktury kolejowej oraz wysokie stawki za dostęp do niej. W naszym kraju na chwilę obecną transport kolejowy dla zdecydowanej liczby firm jest nieatrakcyjny cenowo, gdyż przewóz za pośrednictwem kolei zaczyna się opłacać w przypadku transportu większej ilości towaru lub przypadku posiadania własnej floty pociągów towarowych (np. jak w przypadku grupy LOTOS). Brakuje również nowoczesnych terminali przeładunkowych zlokalizowanych w różnych częściach kraju i połączonych siecią szybkiej kolei towarowej. Doświadczenia krajów Unii Europejskiej wskazują, że państwo musi wspierać transport intermodalny do czasu zrównania atrakcyjności transportu drogowego i kolejowego. Musimy mieć nadzieję, że transport intermodalny w Polsce zacznie się rozwijać tak dynamicznie jak w krajach starej Unii. Sprzyjać może temu bardzo dobre, tranzytowe położenie naszego kraju. W przypadku gdy zaniedbamy transport na kierunku północ-południe może się okazać, że przewozy na tym kierunku przejmą nasi sąsiedzi zza Odry u których na wschodniej ścianie bardzo dynamicznie rozwija się infrastruktura. Literatura [1] Nowakowski T., Kwaśniowski S., Zając M.: Transport intermodalny w aspekcie realizacji modelu systemu logistycznego Polski [w:] Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, zeszyt 76, Warszawa 2010 [2] Terminology on combined transport, Economic Commission for Europe, European Conference of Ministers of Transport, European Commission, New York Geneva 2001 [3] Turkowski H., Wiejak A.: Transport intermodalny w Polsce obecna sytuacja i perspektywy rozwoju [w:] Translogistics 2009, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2009 [4] Stokłosa J.: Transport intermodalny. Technologia i organizacja, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin 2011

13 [5] Walczak M.: Centra logistyczne: Wyzwania, przyszłość, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, Warszawa 2008 [6] Zielaskiewicz H.: Transport intermodalny na rynku usług przewozowych, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji-PIB, Radom 2010 [7] Klein J.: Gdynia: Bałtycki Terminal Kontenerowy stawia na kolej, Polska Dziennik Bałtycki z dnia [8] Transport wyniki działalności w 2010r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011 [9] Mindur L., Wronka J.: Transport intermodalny w Polsce., LogForum 3, 2, 3, Poznań 2007 [10] Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2008 [11] Polityka transportowa państwa na lata , Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2005 [12] Mindur L.: Uwarunkowania rozwoju rynku transportu kombinowanego/ /intermodalnego w Polsce (w latach ) [w:] Raport Tiry na tory. Towary na kolej, Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź 2010 [13] Urząd Transportu Kolejowego, Kolejowe przewozy towarowe oraz transport intermodalny III kwartały 2011 roku, Warszawa 2011 [14] - dostęp online dnia r. [15] - dostęp online dnia r. [16] - dostęp online dnia r. [17] - dostęp online dnia r. Słowa kluczowe: transport intermodalny, technologia przewozu, konteneryzacja Streszczenie: Referat traktuje o idei, zaletach oraz technologii transportu intermodalnego. Autorzy przedstawili miejsce jakie obecnie zajmuje transport intermodalny na polskim rynku przewozów towarowych. Omówione zostały zintegrowane jednostki ładunkowe oraz masa przewiezionych w nich towarów. Autorzy zaprezentowali też szanse i zagrożenia dla transportu intermodalnego w naszym kraju.

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego Urząd Transportu Kolejowego Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego dr Jakub Majewski Wiceprezes ds. Regulacji Rynku Kolejowego Warszawa, 27 listopada 2013 r. Agenda Wielkość i dynamika przewozów

Bardziej szczegółowo

Maciej Mindur Politechnika Lubelska Rozwój transportu kombinowanego (intermodalnego) w Polsce w latach

Maciej Mindur Politechnika Lubelska Rozwój transportu kombinowanego (intermodalnego) w Polsce w latach Maciej Mindur Politechnika Lubelska Rozwój transportu kombinowanego (intermodalnego) w Polsce w latach 1993-2015 Fot.: www.lkw-walter.pl/pl/klient/transport-intermodalny Transport intermodalny przewóz

Bardziej szczegółowo

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Tragi Intermodal 2017, Warsaw Ptak Expo Anna Różalska Kierownik Rozwoju Biznesu - PKP Cargo Connect www.pkp-cargo.eu Grupa PKP CARGO to wiodący

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kombinowanego/intermodalnego w Europie w latach

Rozwój transportu kombinowanego/intermodalnego w Europie w latach Prof. dr hab. Leszek Mindur Międzynarodowa Wyższa Szkoła Transportu i Logistyki we Wrocławiu Rozwój transportu kombinowanego/intermodalnego w Europie w latach 1990-2015 1. Ogólna charakterystyka wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

TTI Sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego. za rok 2016

TTI Sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego. za rok 2016 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-2 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer indentyfikacyjny - REGON TTI Sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego za rok 20

Bardziej szczegółowo

FRACHT 2014 Gdańsk, 8-9 kwietnia 2014 r. Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa

FRACHT 2014 Gdańsk, 8-9 kwietnia 2014 r. Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa FRACHT 2014 Gdańsk, 8-9 kwietnia 2014 r. JAKIE inicjatywy na rzecz transportu intermodalnego? JAKI koszt dla przewoźnika? ZA ILE? Za jaką stawkę? JAKI czas przejazdu? JAK wyglądamy na tle Europy? Podstawowe?

Bardziej szczegółowo

GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE

GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE GRUPA AWT, CZŁONEK GRUPY PKP CARGO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH KOLEJOWYCH PRZEWOŹNIKÓW TOWAROWYCH

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE. Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer

ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE. Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE Co to jest łączność? Rodzaje łączności. Co to jest transport? Rodzaje transportu. Wady i zalety

Bardziej szczegółowo

Kongres Morski. Szczecin 2016 GDYNIA

Kongres Morski. Szczecin 2016 GDYNIA Kongres Morski Szczecin 2016 GDYNIA POLSKIE PORTY W EUROPIE 4 porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki: Gdańsk Gdynia Szczecin Świnoujście należą do bazowych portów europejskich (razem około 100 portów)

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT INTERMODALNY SZYNOWO - DROGOWY

TRANSPORT INTERMODALNY SZYNOWO - DROGOWY TRANSPORT INTERMODALNY SZYNOWO - DROGOWY Andrzej GAZDA 1. WSTĘP Transport drogowy oddziałuje w negatywny sposób na środowisko naturalne człowieka. Powoduje nie tylko degradację środowiska, ale także przyczynia

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku transportu kolejowego oraz drogowego w Polsce

Analiza rynku transportu kolejowego oraz drogowego w Polsce GUSZCZAK Bartosz 1 Analiza rynku transportu kolejowego oraz drogowego w Polsce WSTĘP W Polsce, nieustannie od lat przeważającą gałęzią transportu jest transport drogowy. W roku 2013 udział transportu drogowego

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Miejsce polskiego rynku cargo w Europie

Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Warszawa, 11.02.2013 Zmieniamy Polski Przemysł 1 Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Lp Transport samochodowy Kraj Praca [mln. tkm.] Udział w rynku UE [%] 1

Bardziej szczegółowo

Wyzwania stojące przed Centrami Logistycznymi i Systemami Połączeń z Zapleczem w Ramach Zarządzania Łańcuchami Dostaw. 29 maja 2008, Gdynia

Wyzwania stojące przed Centrami Logistycznymi i Systemami Połączeń z Zapleczem w Ramach Zarządzania Łańcuchami Dostaw. 29 maja 2008, Gdynia Wyzwania stojące przed Centrami Logistycznymi i Systemami Połączeń z Zapleczem w Ramach Zarządzania Łańcuchami Dostaw 29 maja 2008, Gdynia Jakie wyzwania stoją przed CL i SP Rola Centrów Logistycznych

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu towarów w Polsce - potrzeby, wymagania rynku i możliwości ich zaspokojenia w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem

Rozwój transportu towarów w Polsce - potrzeby, wymagania rynku i możliwości ich zaspokojenia w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem Rozwój transportu towarów w Polsce - potrzeby, wymagania rynku i możliwości ich zaspokojenia w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem Trendy na rynku przewozu towarów Wzrost transportochłonności w gospodarce

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY TRANSPORTU INTERMODALNEGO W POLSCE

PERSPEKTYWY TRANSPORTU INTERMODALNEGO W POLSCE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 120 Transport 2018 Ryszard Barcik, Leszek Bylinko Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Zarządzania i Transportu PERSPEKTYWY TRANSPORTU

Bardziej szczegółowo

Kolejowa Autostrada Wagony

Kolejowa Autostrada Wagony Kolejowa Autostrada Zatłoczone i niebezpieczne drogi, koleiny i duża ilość dziur to zmora polskich dróg. To jednak może ulec zmianie, a to za sprawą firmy MODALOHR i jej innowacyjnej technologii transportu

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT INTERMODALNY

TRANSPORT INTERMODALNY TRANSPORT INTERMODALNY PŁASZCZYZNY INTEGRACJI TRANSPORTU INTERMODALNEGO Jest to przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jedną gałąź transportu. Najważniejszą regułą jest wykorzystanie tylko jednej jednostki

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura kolejowa w aglomeracjach wyzwanie dla spójnego systemu transportu. Warszawa, 17 czerwca 2011 r.

Infrastruktura kolejowa w aglomeracjach wyzwanie dla spójnego systemu transportu. Warszawa, 17 czerwca 2011 r. Infrastruktura kolejowa w aglomeracjach wyzwanie dla spójnego systemu transportu Warszawa, 17 czerwca 2011 r. Obecne umiejscowienie PKP PLK S.A. na rynku Urząd Transportu Kolejowego Wykonawcy robót, utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego w Polsce

Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego w Polsce Elżbieta Szepietowska, Joanna Baran Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego w Polsce Wprowadzenie W literaturze można spotkać różne definicje transportu

Bardziej szczegółowo

Transport intermodalny w przewozach rozproszonych w Polsce

Transport intermodalny w przewozach rozproszonych w Polsce Seminarium Technologie Transportowe Rozwój, Bezpieczeństwo, Finansowanie. Dąbrowa Górnicza 9 marca 2017 r. Transport intermodalny w przewozach rozproszonych w Polsce dr Tadeusz Bocheoski Wstęp Kolejowe

Bardziej szczegółowo

Analiza kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce w latach Analysis of railway intermodal transport in Poland in

Analiza kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce w latach Analysis of railway intermodal transport in Poland in Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Seria: Administracja i Zarządzanie Nr 115 Studenckie Koła Naukowe 2017 Anna Piszcz 1 Koło Naukowe Logistyków Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca realizacje projektów:

Konferencja zamykająca realizacje projektów: Konferencja zamykająca realizacje projektów: 1) Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia Etap I Nabrzeże Rumuńskie, 2) Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia. Gdynia, 7 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Ekonomiczne perspektywy rozwoju Czechy i Niemcy od lat należą do strategicznych partnerów gospodarczych Polski. Na te kraje przypada

Bardziej szczegółowo

Podział rodzajowy spedycji

Podział rodzajowy spedycji SPEDYCJA Podział rodzajowy spedycji Rodzaj użytego środka transportu samochodowa kolejowa morska wodna śródlądowa lotnicza Dla każdej z tych gałęzi stosuje się charakterystyczną dokumentację transportową.

Bardziej szczegółowo

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie Krzysztof Szymborski, CEO Katowice, maj 2012 Agenda BCT Grupa ICTSI Transport intermodalny w BCT BCT a pogłębienie

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE OstSped OstSped Nasza misja Nasza wizja

O FIRMIE OstSped OstSped Nasza misja Nasza wizja O FIRMIE OstSped to firma rodzinna założona w 1992 roku, w Kaliszu, która obecnie jest jedną z wiodących i prężnych firm logistycznych w Wielkopolsce. Ciągły i dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa gwarantuje

Bardziej szczegółowo

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 2 W układzie międzynarodowym region zachodniopomorski ma ważne tranzytowe znaczenie. Krzyżują się tu połączenia międzynarodowe w układzie: północ - południe,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści V Spis treści Od Wydawcy...XI Wprowadzenie...XIII 1. Przewóz artykułów żywnościowych... 1 Wprowadzenie...1 1.1. Systemy bezpieczeństwa zdrowotnego...2 1.1.1. Ustawa o bezpieczeństwie żywności...2 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju rynku transportu kombinowanego/intermodalnego w Polsce (w latach 1993-2009) 1

Uwarunkowania rozwoju rynku transportu kombinowanego/intermodalnego w Polsce (w latach 1993-2009) 1 prof. zw. dr hab. Leszek Mindur Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Uwarunkowania rozwoju rynku transportu kombinowanego/intermodalnego w Polsce (w latach 1993-2009) 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW BUDOWY AUTOSTRADY A-1 NA ATRAKCYJNOŚĆ PORTU GDAŃSKIEGO

WPŁYW BUDOWY AUTOSTRADY A-1 NA ATRAKCYJNOŚĆ PORTU GDAŃSKIEGO WPŁYW BUDOWY AUTOSTRADY A-1 NA ATRAKCYJNOŚĆ PORTU GDAŃSKIEGO dr inż. Artur Pawłowski Kierownik Zespołu Badań Rynku Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Konferencja pt.: Zjawiska społeczne i gospodarcze jako efekty

Bardziej szczegółowo

woj. małopolskie www.karpiel.info.pl email: biuro@karpiel.info.pl karpiel@karpiel.info.pl

woj. małopolskie www.karpiel.info.pl email: biuro@karpiel.info.pl karpiel@karpiel.info.pl Siedziba: Kąty 146 32-862 Porąbka Iwkowska woj. małopolskie Karpiel sp. z o.o. BRZESKI TERMINAL KONTENEROWY MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT KONTENEROWY tel. fax: + 48 14 684 50 50 + 48 14 684 50 30 + 48 14 684

Bardziej szczegółowo

GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE

GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE GRUPA AWT, CZŁONEK GRUPY PKP CARGO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH KOLEJOWYCH PRZEWOŹNIKÓW TOWAROWYCH

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce. 16 listopada 2011 r.

Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce. 16 listopada 2011 r. Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce 16 listopada 2011 r. Wyzwania dla przewozów intercity Dla sprostania wymaganiom pasażera konieczne są: Radykalna poprawa jakości oferty

Bardziej szczegółowo

Jerzy UCIŃSKI, Sławomir HALUSIAK Politechnika Łódzka, jerzy.ucinski@p.lodz.pl, slawomir.halusiak@p.lodz.pl

Jerzy UCIŃSKI, Sławomir HALUSIAK Politechnika Łódzka, jerzy.ucinski@p.lodz.pl, slawomir.halusiak@p.lodz.pl Politechnika Łódzka, jerzy.ucinski@p.lodz.pl, slawomir.halusiak@p.lodz.pl ORGANIZACJA ZAŁADUNKU POCIĄGU INTERMODALNEGO S : W pracy przedstawiono metodę optymalnego formowania składu pociągu intermodalnego

Bardziej szczegółowo

GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT RAIL SK, AWT REKULTIVACE

GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT RAIL SK, AWT REKULTIVACE GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT RAIL SK, AWT REKULTIVACE GRUPA AWT, CZŁONEK GRUPY PKP CARGO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH KOLEJOWYCH PRZEWOŹNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Rola transportu morskiego w przewozach intermodalnych. InterModal 2018, Nadarzyn

Rola transportu morskiego w przewozach intermodalnych. InterModal 2018, Nadarzyn Rola transportu morskiego w przewozach intermodalnych InterModal 2018, Nadarzyn Transport intermodalny Intermodalność jest pojęciem odnoszącym się do technologii przewozu. Oznacza przemieszczanie tych

Bardziej szczegółowo

Intermodal for a better future!

Intermodal for a better future! Intermodal for a better future! Grupa kapitałowa PCC SE chemia - energia logistyka Poliole Surfaktanty Chlor Chemia Dobra specjalistyczna konsumpcyjne Energia Logistyka Holding O Firmie PCC Intermodal

Bardziej szczegółowo

Rynek kolejowych przewozów intermodalnych potencjał vs. bariery rozwoju. Gdańsk, 18 kwietnia 2013 r.

Rynek kolejowych przewozów intermodalnych potencjał vs. bariery rozwoju. Gdańsk, 18 kwietnia 2013 r. Rynek kolejowych przewozów intermodalnych potencjał vs. bariery rozwoju Gdańsk, 18 kwietnia 2013 r. Agenda: 1. Intermodalne przewozy kolejowy w Polsce i w Europie - statystyka 2. Charakterystyka rynku

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /451

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /451 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 19.05.2017/451 2017 1.1. Polska gospodarka morska i przybrzeżna w 2016 roku Polskie stocznie zbudowały łącznie 10 statków w 2016, czyli o 2,5 razy więcej

Bardziej szczegółowo

PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej

PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej GRUPA PKP CARGO PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej PKP CARGO jest trzecim co do wielkości kolejowym przewoźnikiem towarowym w UE Główni kolejowi przewoźnicy

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 5 Mierniki i wskaźniki logistyczne Transport Logistyka przedsiębiorstwa Logistyka marketingowa Logistyka materiałowa Logistyka

Bardziej szczegółowo

LATIS LOGISTICS - WITAMY!

LATIS LOGISTICS - WITAMY! LATIS LOGISTICS - WITAMY! Jesteśmy firmą oferującą kompleksowe rozwiązania logistyczne w transporcie ładunków. Realizujemy przewóz towarów od drzwi do drzwi w oparciu o transport morski, lotniczy, drogowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWOZY INTERMODALNE TRANSPORT DROGOWY vs. KOLEJ

PRZEWOZY INTERMODALNE TRANSPORT DROGOWY vs. KOLEJ Urząd Transportu Kolejowego PRZEWOZY INTERMODALNE TRANSPORT DROGOWY vs. KOLEJ Analiza Urzędu Transportu Kolejowego Maciej Stawiński METODOLOGIA PRZYJĘTA DO OSZACOWANIA KOSZTÓW PRZEWOZU Na potrzeby opracowania

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie Modelowanie zintegrowanego gałęziowo systemu transportowego Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytut Zarządzania Transportem Zakład Organizacji i Zarządzania Projekt

Bardziej szczegółowo

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście - Lokalizacja w europejskim systemie transportowym Strategiczna lokalizacja Najkrótsza droga ze Skandynawii do

Bardziej szczegółowo

Technologie transportowe stosowane w centrach logistycznych

Technologie transportowe stosowane w centrach logistycznych BOROWIAK Jacek 1 JĘDRA Ireneusz 2 Technologie transportowe stosowane w centrach logistycznych WSTĘP Transport związany jest praktycznie z każdą dziedziną działalności gospodarczej prowadzonej przez człowieka.

Bardziej szczegółowo

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim Regionalny system transportowy w województwie pomorskim doświadczenia i perspektywy MIECZYSŁAW STRUK Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Konferencja pt. Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl TDI. Sprawozdanie o transporcie drogowym. intermodalnym w 2016 r.

Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl TDI. Sprawozdanie o transporcie drogowym. intermodalnym w 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości, - Warszawa www.stat.gov.pl www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej TDI Sprawozdanie o transporcie drogowym Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03. dr Adam Salomon gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU RO-RO dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Segmenty rynku ro-ro Rynek ro-ro (roll on/roll

Bardziej szczegółowo

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ CELE Strategia rozwoju transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

dr Jakub Majewski Rola nowych linii kolejowych w poprawie dostępności regionów Warszawa,

dr Jakub Majewski Rola nowych linii kolejowych w poprawie dostępności regionów Warszawa, dr Jakub Majewski Rola nowych linii kolejowych w poprawie dostępności regionów Warszawa, 18.01.2019 Nowe wyzwania dla transportu starzejące się społeczeństwo zero fatalites, zero emissions globalna konkurencja

Bardziej szczegółowo

ELMIR Sp. J., Hutnicza Street 6/809, Poland 81 212 Gdynia; e-mail: elmir@elmir.eu www.elmir.eu. Elmir Lista usług

ELMIR Sp. J., Hutnicza Street 6/809, Poland 81 212 Gdynia; e-mail: elmir@elmir.eu www.elmir.eu. Elmir Lista usług Lista usług Elmir Lista usług TRANSPORT LĄDOWY Zdolnośd przewozu to nasz biznes, transport drogowy to nasza siła. Nasze możliwości transportowo logistyczne pokrywają całą Europę z Polski po Hiszpanię,

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT INTERMODALNY Z PUNKTU WIDZENIA SPEDYCYJNEGO

TRANSPORT INTERMODALNY Z PUNKTU WIDZENIA SPEDYCYJNEGO ADAM SALOMON doi: 10.12716/1002.28.03 Akademia Morska w Gdyni Katedra Transportu i Logistyki TRANSPORT INTERMODALNY Z PUNKTU WIDZENIA SPEDYCYJNEGO W dobie wzrastającego wolumenu przewozów ładunków, braku

Bardziej szczegółowo

Ewolucje technologii przeładunkowych jako narzędzie zwiększające efektywność przewozów intermodalnych 3

Ewolucje technologii przeładunkowych jako narzędzie zwiększające efektywność przewozów intermodalnych 3 Józef Stokłosa 1 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie Štefan Liščák 2 University of Żilina (Słowacja) Ewolucje technologii przeładunkowych jako narzędzie zwiększające efektywność przewozów intermodalnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 02 TO/ZBwTM (II stopień)

Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 02 TO/ZBwTM (II stopień) dr Adam Salomon Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 02 TO/ZBwTM (II stopień) ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI TRANSPORTOWYMI program wykładu 02. Transport drogowy. ZST - wykłady 2 Praca przewozowa transportu

Bardziej szczegółowo

Stanowisko polskich ekologicznych organizacji pozarządowych w debacie nt. przyszłości polityki TEN-T w Europie. Wojciech Szymalski

Stanowisko polskich ekologicznych organizacji pozarządowych w debacie nt. przyszłości polityki TEN-T w Europie. Wojciech Szymalski Stanowisko polskich ekologicznych organizacji pozarządowych w debacie nt. przyszłości polityki TEN-T w Europie Wojciech Szymalski Instytut na rzecz Ekorozwoju, Zielone Mazowsze dla PKE Okręg Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH SŁOWO WSTĘPNE WSTĘP 1.PROCESY ZMIAN W LOKALIZACJI CENTRÓW GOSPODARCZYCH, KIERUNKÓW WYMIANY TOWAROWEJ I PRZEWOZÓW NA ŚWIECIE 1.1.Przewidywane kierunki zmian centrów gospodarki światowej 1.2.Kierunki i tendencje

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Waldemar Węgrzyn Dyrektor Projektu Centrum Kolei Dużych Prędkości. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 30.11.2010 Wstęp Mimo że sieć kolejowa na terenie

Bardziej szczegółowo

Rola transportu lotniczego w transporcie intermodalnym

Rola transportu lotniczego w transporcie intermodalnym TRANSPORT INTERMODALNY TRENDY POLSKIE Rola transportu lotniczego w transporcie intermodalnym dr Andrzej Iwaniuk Definicje Transport multimodalny - przewóz osób lub towarów, przy użyciu dwóch lub więcej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY PRZEWOZU POJAZDÓW TRANSPORTEM INTERMODALNYM Z POZIOMYM PRZEŁADUNKIEM PORÓWNANIE

SYSTEMY PRZEWOZU POJAZDÓW TRANSPORTEM INTERMODALNYM Z POZIOMYM PRZEŁADUNKIEM PORÓWNANIE LOGITRANS - VII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA LOGISTYKA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE Józef STOKŁOSA 1 Transport intermodalny, system flexiwaggon, Modalohr, Ro-La, przeładunek poziomy,

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Wspólne polityki w sferze transportu i przemysłu Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Cele polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce

Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce Konrad Gawłowski Z-ca Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości Warszawa, 4 marca 2011 r. Historia linii dużych prędkości na świecie. Przykłady

Bardziej szczegółowo

Intermodal for a better future!

Intermodal for a better future! Intermodal for a better future! Grupa kapitałowa PCC SE chemia - energia logistyka Poliole Surfaktanty Chlor Chemia Dobra specjalistyczna konsumpcyjne Energia Logistyka Holding O Firmie PCC Intermodal

Bardziej szczegółowo

Technika transportu ładunków / Leon Prochowski, Andrzej Żuchowski. Wyd. 2 uaktualnione. Warszawa, Spis treści

Technika transportu ładunków / Leon Prochowski, Andrzej Żuchowski. Wyd. 2 uaktualnione. Warszawa, Spis treści Technika transportu ładunków / Leon Prochowski, Andrzej Żuchowski. Wyd. 2 uaktualnione. Warszawa, 2016 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 9 Rozdział 1. Wprowadzenie 11 Rozdział 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

VI, VII, VIII POIiŚ. Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 27 stycznia 2010

VI, VII, VIII POIiŚ. Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 27 stycznia 2010 Stan realizacji projektów w ramach priorytetów VI, VII, VIII POIiŚ Centrum Unijnych Projektów Transportowych 27 stycznia 2010 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Projekty

Bardziej szczegółowo

Wykład 02 Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty działalności transportowej dr Adam Salomon

Wykład 02 Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty działalności transportowej dr Adam Salomon Wykład 02 Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty działalności transportowej dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Czynniki produkcji w transporcie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Warszawa, maj 2015 SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 GRUPA PKP W LICZBACH STRUKTURA I OTOCZENIE STRUKTURA RYNKU KOLEJOWEGO W POLSCE INWESTYCJE GRUPY PKP INFRASTRUKTURA

Bardziej szczegółowo

4.2. Transport samochodowy

4.2. Transport samochodowy 4.2. Transport samochodowy Ogólna charakterystyka rynku transportu samochodowego ładunków O miejscu i roli samochodowego transportu ładunków, w odniesieniu do pozostałych gałęzi transportu, świadczą wielkości

Bardziej szczegółowo

Statut podmiotu infrastruktury usługowej

Statut podmiotu infrastruktury usługowej Statut podmiotu infrastruktury usługowej 1. Nazwa Podmiotu PKP CARGO Centrum Logistyczne ul. Kolejowa 55, 37-710 Żurawica REGON: 180655810, NIP: 7952513756, KRS: 0000377050 2. Lokalizacja obiektów: Podmiot

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Opracuj dokumentację organizacji procesu transportowego skrzyń z częściami zamiennymi w kontenerze z Bydgoszczy do Paryża. Wypełnij formularz organizacji procesu transportowego skrzyń

Bardziej szczegółowo

Port Gdańsk wykorzystywanie szansy

Port Gdańsk wykorzystywanie szansy Port Gdańsk wykorzystywanie szansy Mgr Ryszard Mazur Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Portu, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA Port Gdańsk jest obecnie w bardzo pomyślnej fazie rozwoju. Po raz kolejny

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA. Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI

SPEDYCJA. Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI SPEDYCJA Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI Rozwój branży TSL w Polsce położenie Polski - łączy Europę Zachodnią i Wschodnią plany rządowe środki finansowe UE Branża TSL w kolejnych latach narastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

Dokąd zmierzamy? Rynek kolejowy w Polsce z perspektywy przewoźnika. DB Mobility Logistics AG

Dokąd zmierzamy? Rynek kolejowy w Polsce z perspektywy przewoźnika. DB Mobility Logistics AG Dokąd zmierzamy? Rynek kolejowy w Polsce z perspektywy przewoźnika DB Mobility Logistics AG DB Schenker Rail Polska S. A. Christian Schreyer Strategy Prezes Zarządu Transportation and Logistics (GSL) Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Logistyka - nauka. Przewozy drogowo szynowe w transporcie

Logistyka - nauka. Przewozy drogowo szynowe w transporcie dr inż. Joanna Wilczarska, dr inż. Tomasz Kałaczyński, dr inż. Marcin Łukasiewicz, mgr inż. Ewa Kuliś, mgr inż. Andrzej Sadowski Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy Wstęp Przewozy drogowo

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia. 29 stycznia

Studia stacjonarne I stopnia. 29 stycznia Studia stacjonarne I stopnia 29 stycznia 2017 1 Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Zadania z ćwiczeń 29 stycznia 2017 2 Przyjęcie urodzinowe PRZYJĘCIE URODZINOWE Wydarzenie: przyjęcie urodzinowe Kiedy:

Bardziej szczegółowo

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics:

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: - transport drogowy kontenerowy - transport drogowy plandekowy (FTL / LTL) - transport intermodalny - logistyka (w tym: kontraktowa i magazynowa) - spedycja

Bardziej szczegółowo

Wykład 02 Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty działalności transportowej dr Adam Salomon

Wykład 02 Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty działalności transportowej dr Adam Salomon Wykład 02 Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty działalności transportowej dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Czynniki produkcji w transporcie

Bardziej szczegółowo

Od Wydawcy. Wprowadzenie

Od Wydawcy. Wprowadzenie Od Wydawcy 1.Przewóz artykułów Ŝywnościowych 1.1.Systemy bezpieczeństwa zdrowotnego 1.1.1.Ustawa o bezpieczeństwie Ŝywności 1.1.2.Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej 1.1.3.System zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Rola Polski w rozwoju euro-azjatyckich korytarzy transportowych Arkadiusz Żurek

Rola Polski w rozwoju euro-azjatyckich korytarzy transportowych Arkadiusz Żurek Rola Polski w rozwoju euro-azjatyckich korytarzy transportowych Arkadiusz Żurek Zakres prezentacji Istniejące korytarze transportowe w Eurazji. Znaczenie euro-azjatyckich korytarzy transportowych dla gospodarki

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Kraków, 12 czerwca 2012 r. Zadania Samorządu Województwa Pomorskiego Organizowanie kolejowych

Bardziej szczegółowo

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics:

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: > transport drogowy kontenerowy > transport drogowy plandekowy (FTL / LTL) > transport intermodalny > logistyka (w tym: kontraktowa i magazynowa) > spedycja

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS Przesyłki GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS TK-2 www.stat.gov.pl Sprawozdanie Adresat: o

Bardziej szczegółowo

Spedycja morska Firma

Spedycja morska Firma Prezentacja dla p. Marty Tomczyszyn Poznań, dnia 28.09.2015 Firma Szacuje się, że na świecie nawet 90% przewozów towarowych odbywa się z udziałem transportu morskiego. W ogólnej masie ładunków przewożonych

Bardziej szczegółowo

Wpływ kolei dużych prędkości na podział międzygałęziowy w transporcie pasażerskim

Wpływ kolei dużych prędkości na podział międzygałęziowy w transporcie pasażerskim Wpływ kolei dużych prędkości na podział międzygałęziowy w transporcie pasażerskim Jan Raczyński Warszawa, 21.06.2007 Koleje dużych prędkości generują wzrost przewozów Pociągi dużych prędkości mają obecnie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja DCT Gdańsk

Prezentacja DCT Gdańsk Prezentacja DCT Gdańsk 2 Profil Firmy Kluczowe informacje o działalności firmy Specyfikacja terminalu: Powierzchnia terminalu: 49 ha Długość nabrzeża: 650m Głębokość wody przy nabrzeżu do 16,5m 6 suwnic

Bardziej szczegółowo

Jak polska kolej zmieni się w ciągu pięciu lat. Warszawa, 22 września 2017 r.

Jak polska kolej zmieni się w ciągu pięciu lat. Warszawa, 22 września 2017 r. Jak polska kolej zmieni się w ciągu pięciu lat Warszawa, 22 września 2017 r. Krajowy Program Kolejowy ponad 66 mld zł łączna wartość inwestycji ponad 220 projektów 9000 km torów objętych pracami Łączymy

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII Proces produkcyjny i jego elementy Pojęcia technologii oraz procesu

WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII Proces produkcyjny i jego elementy Pojęcia technologii oraz procesu WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII 1. 1. Proces produkcyjny i jego elementy 1. 2. Pojęcia technologii oraz procesu technologicznego 1. 3. Rola czynników pomocniczych w realizacji

Bardziej szczegółowo

prof. zw. dr hab. Leszek Mindur Promowanie rozwoju transportu intermodalnego w wybranych krajach Europy

prof. zw. dr hab. Leszek Mindur Promowanie rozwoju transportu intermodalnego w wybranych krajach Europy prof. zw. dr hab. Leszek Mindur Promowanie rozwoju transportu intermodalnego w wybranych krajach Europy Prezentację przygotowano na podstawie książek:technologie transportowe XXI wieku. ITE-PIB, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015

Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015 www.pwc.com Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015 kwiecień 2015 Prasa o Grupie PKP: sytuacja wyjściowa w 2011 roku * Źródła (od góry): Polska Dziennik Bałtycki, Głos

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lider Transportu Intermodalnego

Regulamin konkursu Lider Transportu Intermodalnego Regulamin konkursu Lider Transportu Intermodalnego 1 1. Wydawca miesięcznika Kurier Kolejowy ogłasza ogólnopolski konkurs Lider Transportu Intermodalnego, którego celem jest wyróżnianie i nagradzanie firm

Bardziej szczegółowo

FRACHT 2019 VII FORUM TRANSPORTU INTERMODALNEGO GDAŃSK, 2-3 KWIETNIA 2019 / Projekt programu /

FRACHT 2019 VII FORUM TRANSPORTU INTERMODALNEGO GDAŃSK, 2-3 KWIETNIA 2019 / Projekt programu / 02 kwietnia 2019r. FRACHT 2019 VII FORUM TRANSPORTU INTERMODALNEGO GDAŃSK, 2-3 KWIETNIA 2019 / Projekt programu / 09.00 10.00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa. Otwarcie Forum Wystąpienia współorganizatorów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.31 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. Pracownia procesów i środków transportowych w logistyce

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.31 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. Pracownia procesów i środków transportowych w logistyce WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.31 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. Pracownia procesów i środków transportowych w logistyce zawód: Technik logistyk numer programu: 333107 klasa: II i III TL

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEWOZÓW INTERMODALNYCH JAKO SZANSA ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU TRANSPORTU KOLEJOWEGO W PRZEWOZACH TOWAROWYCH W POLSCE

ROZWÓJ PRZEWOZÓW INTERMODALNYCH JAKO SZANSA ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU TRANSPORTU KOLEJOWEGO W PRZEWOZACH TOWAROWYCH W POLSCE Paweł Leleń Technical Issues 2/2016 pp. 25-32 ISSN 2392-3954 ROZWÓJ PRZEWOZÓW INTERMODALNYCH JAKO SZANSA ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU TRANSPORTU KOLEJOWEGO W PRZEWOZACH TOWAROWYCH W POLSCE INTERMODAL TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OK/26/83/1/IM/12. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OK/26/83/1/IM/12. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OK/26/83/1/IM/12 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie szkoleń dla pracowników Centrum

Bardziej szczegółowo

Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast

Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast dr Aneta Pluta-Zaremba Konferencja Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP) kluczem do pozyskiwania środków europejskich Płock, 11 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Statystyka transportu Stan i perspektywy rozwoju. Dominik Rozkrut Główny Urząd Statystyczny

Statystyka transportu Stan i perspektywy rozwoju. Dominik Rozkrut Główny Urząd Statystyczny Statystyka transportu Stan i perspektywy rozwoju Dominik Rozkrut Główny Urząd Statystyczny Cel badań Badania statystyczne, dotyczące transportu, mają na celu dostarczenie informacji o stanie i stopniu

Bardziej szczegółowo