Wybrane obowiązki PT w zakresie bezpieczeństwa, obronności, porządku publicznego i przechowywania danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane obowiązki PT w zakresie bezpieczeństwa, obronności, porządku publicznego i przechowywania danych"

Transkrypt

1 XIII Konferencja KIKE Ożarów Maz Wybrane obowiązki PT w zakresie bezpieczeństwa, obronności, porządku publicznego i przechowywania danych Łukasz Bazański, Piotr Marciniak

2 Obowiązki (nie tylko) ~~obronnościowe~~ 2

3 Obowiązki (nie tylko) ~~obronnościowe~~ Dokumenty: Raporty Plany Formularze Zestawienia Wyciągi Procedury Uzgodnienia Kontrole Wyjaśnienia Czynności/zaplecze/logistyka: Logowanie Rejestracja Sporządzanie kopii Kooperacja Gotowość systemów Certyfikacje (Prze-)Szkolenia Pomieszczenia 8 stanowisk 3

4 Obowiązki czy rozmiar ma znaczenie? Obowiązki PT/ISP nakładane: 1. bez względu na wielkość sieci (np. raporty, retencja); 2. uzależnione od wielkości sieci lub obszaru działania (np. certyfikaty bezpieczeństwa przemysłowego, zakres uzgodnień do planów działania w sytuacji szczególnych zagrożeń). 4

5 Obowiązki trigger Obowiązki PT/ISP : 1. stałe (retencja, raporty, plany działania, itp.); 2. na wezwanie (udostępnienie danych, możliwości rejestracji, itp.). 5

6 Obowiązki kompetencje własne, a outsourcing Mnogość różnych obowiązków nakładanych na ISP, przy skromnych zasobach własnych firm mikro oraz małych, a także brak wiedzy lub kadr zdolnych je realizować/zabezpieczać powodują, że: 1. poziom i kompletność realizacji obowiązków wśród ISP są statystycznie dość niskie; 2. część operatorów poszukuje outsourcingu w tym zakresie nie mając często wiedzy nt. nakładu pracy potrzebnej do realizacji poszczególnych zadań, możliwości ich wyceny, a także rzetelności oferenta i zakresu zadań, w realizacji których współpraca ISP jest niezbędna. 6

7 Obowiązki outsourcing Rynek usług outsourcingowych w zakresie obowiązków obronnościowych dla ISP jest stosunkowo niewielki, ale dość często oferenci wykorzystują nieznajomość wymagań po stronie operatorów. Poradnik KIKE ma na celu przystępne omówienie wybranej grupy podstawowych obowiązków i wskazanie zakresu oraz nakładu prac potrzebnych do ich wykonania. W praktyce bowiem wszystkie z opisanych w poradniku obowiązków możliwe są do realizacji we własnym zakresie po stronie ISP. Kolejne wersje poradnika mogą być rozbudowywane o informacje nt. kolejnych obowiązków. 7

8 Poradnik KIKE 5 głównych zagadnień: 1) Obowiązki przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń - plany działań 2) Zapewnienie warunków udostępniania i utrwalania danych telekomunikacyjnych dla uprawnionych podmiotów np. Policji oraz ich utrwalanie na rzecz sądu lub prokuratora; 3) Obowiązki w zakresie retencji danych telekomunikacyjnych; 4) Wypełnianie obowiązków w zakresie ochrony informacji niejawnych; 5) Wybrane, podstawowe zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych abonentów. 8

9 Załączniki do opracowania: 1) Wykaz aktów prawnych; 2) Wzór zawiadomienia o naruszeniu danych osobowych, 3) Wzór rejestru naruszeń danych osobowych; 4) Przykładowy system logowania w środowisku Linux; 5) Wzór formularza dotyczącego udostępniania danych 9

10 Obowiązki przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń Obowiązek sporządzenia planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń: w zależności od rozmiarów prowadzonej działalności: plan lokalny, rejonowy lub ogólny; udostępnienie i analiza informacji o szczególnych zagrożeniach występujących na terenie powiatu/województwa; uzgadnianie części planu działań z różnymi organami m.in. starostą/wojewodą, Prezesem UKE i Ministrem Administracji i Cyfryzacji. 10

11 Zapewnienie warunków udostępniania i utrwalania danych telekomunikacyjnych Tworzenie technicznych i organizacyjnych możliwości dla dostępu i utrwalania danych telekomunikacyjnych: umożliwiających tzw. uprawnionym podmiotom tj. Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu i wywiadowi skarbowemu tzw. kontroli korespondencji czyli np. nagrywanie rozmów; a także Utrwalania tych danych przez przedsiębiorcę na żądanie sądu lub prokuratora 11

12 Retencja danych telekomunikacyjnych - pojęcie zatrzymywanie i przechowywanie danych, określonych w art. 180c PT przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia połączenia lub nieudanej próby połączenia; udostępnianie danych tzw. podmiotom uprawnionym, Służbie Celnej, sądowi i prokuraturze; ochrona danych. 12

13 Retencja danych telekomunikacyjnych - zakres Obowiązek udostępniania danych niezbędnych do: ustalenia zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, użytkownika końcowego inicjującego połączenie lub odbiorcy połączenia; określenia daty, godziny połączenia, czasu jego trwania, rodzaju połączenia i lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego; Precyzyjne wyszczególnienie danych objętych obowiązkiem retencji określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie szczegółowego wykazu danych oraz rodzajów operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych obowiązanych do ich zatrzymywania i przechowywania. 13

14 Retencja danych telekomunikacyjnych załącznik do opracowania Załącznik zawiera konfigurację oraz omówienie przykładowego systemu logowania ruchu IP w środowisku Linux z wykorzystaniem tcpdumpa, dla zapewnienia logowania trzech podstawowych parametrów: src IP/dst IP oraz czasu uwzględniając translację z adresacji prywatnej na publiczną. Dane te w połączeniu z bazą abonentów zapewniają możliwość odpowiedzi na blisko 100% zapytań kierowanych do ISP w zakresie potwierdzenia, czy we wskazanym czasie nastąpiło połączenie między abonentem sieci, a adresem w Internecie. 14

15 Obowiązki ISP w zakresie ochrony informacji niejawnych Zagadnienia konieczności uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego; Zagadnienia konieczności powołania i zatrudnienia pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych; Zagadnienia wyodrębnienia kancelarii tajnej i zatrudnienia jej kierownika; Możliwości powierzenia wykonywania zadań innemu przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu na podstawie zawartej umowy. 15

16 Przetwarzanie danych osobowych abonentów Możliwość przetwarzania części danych abonenta bez konieczności uzyskania jego uprzedniej zgody; Nowe obowiązki przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, wobec abonenta i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych (przepisy dodane nowelizacją PT z 2012 r.); Tajemnica telekomunikacyjna a konieczność/możliwość udostępnienia danych osobowych abonentów innym podmiotom (publicznym i prywatnym). 16

17 Dyskusja Gośćmi panelu, są przedstawiciele DSO UKE: Jacek Matyszczak dyrektor Marek Jurkiewicz Jerzy Figurski 17

18 Dziękujemy za uwagę! 18

4Tel Partner Sp. z o.o.

4Tel Partner Sp. z o.o. 4Tel Partner Sp. z o.o. Obowiązki przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ochrona informacji. Dominika Piniewicz Andrzej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/135 Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95 USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz.U z 2005 r. Nr 196, poz.

Bardziej szczegółowo

Zasady wykorzystywania przez służby specjalne danych telekomunikacyjnych w aspekcie obowiązującego stanu prawnego

Zasady wykorzystywania przez służby specjalne danych telekomunikacyjnych w aspekcie obowiązującego stanu prawnego Dariusz Adamski Zasady wykorzystywania przez służby specjalne danych telekomunikacyjnych w aspekcie obowiązującego stanu prawnego 1. Wprowadzenie Na dane telekomunikacyjne, do których niejawny dostęp mogą

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy. Art. 1.

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/134 1. Ustawa określa: USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _ DZIAŁ I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy Art. 1. 1) zasady wykonywania i kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSTOSOWANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM INFORMACYJNYM SCHENGEN DRUGIEJ GENERACJI (SIS II)

PLAN DOSTOSOWANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM INFORMACYJNYM SCHENGEN DRUGIEJ GENERACJI (SIS II) Rzeczpospolita Polska PLAN DOSTOSOWANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM INFORMACYJNYM SCHENGEN DRUGIEJ GENERACJI (SIS II) (MasterPlan SIS II PL) Wersja 6.6 Biuro Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA W WEWNĘTRZNYCH 1 ) z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA W WEWNĘTRZNYCH 1 ) z dnia... Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA W WEWNĘTRZNYCH 1 ) z dnia.... w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia dla cudzoziemca wymaganego do udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2205 Warszawa, 6 marca 2014 r.

Druk nr 2205 Warszawa, 6 marca 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-11-14 Druk nr 2205 Warszawa, 6 marca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Na

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/136 USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) _ DZIAŁ I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady wykonywania i kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2005

SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2005 SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2005 SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2005... 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie Załącznik nr 7 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Wzór umowy o partnerstwie publiczno prywatnym pomiędzy samorządem województwa (podmiot publiczny) i Operatorem Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 USTAWA. z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) DZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Rozdział 1.

Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 USTAWA. z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) DZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/221 Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1) DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827, 1198. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Założenia do ustawy o monitoringu wizyjnym

Założenia do ustawy o monitoringu wizyjnym Projekt z dnia 18 grudnia 2013 r. Założenia do ustawy o monitoringu wizyjnym 1. Potrzeba i cel regulacji Potrzeba uregulowania problematyki monitoringu wizyjnego w Polsce wynika z braku kompleksowych unormowań

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie Załącznik nr 7 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Wzór umowy o partnerstwie publiczno prywatnym pomiędzy samorządem województwa (podmiot publiczny) i Operatorem Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne z dnia 02.01.2007

UZASADNIENIE. projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne z dnia 02.01.2007 UZASADNIENIE projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne z dnia 02.01.2007 Dwuletni okres obowiązywania ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne wskazał

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 3 stycznia 011 r. Nr 1 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 1 z dnia 1 grudnia 010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2004.171.1800 2005.01.01 zm. Dz.U.2004.273.2703 2005.09.01 zm. Dz.U.2005.163.1362 2006.01.14 zm. Dz.U.2005.267.2258 2006.01.25 zm.

Dz.U.2004.171.1800 2005.01.01 zm. Dz.U.2004.273.2703 2005.09.01 zm. Dz.U.2005.163.1362 2006.01.14 zm. Dz.U.2005.267.2258 2006.01.25 zm. Dz.U.2004.171.1800 2005.01.01 zm. Dz.U.2004.273.2703 2005.09.01 zm. Dz.U.2005.163.1362 2006.01.14 zm. Dz.U.2005.267.2258 2006.01.25 zm. Dz.U.2006.12.66 2006.02.09 zm. Dz.U.2006.12.66 2006.07.24 zm. Dz.U.2006.104.708

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/169 USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_ DZIAŁ I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady wykonywania i kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-17-02/2012 P/12/191 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-17-02/2012 P/12/191 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-17-02/2012 P/12/191 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/12/191 Uzyskiwanie i przetwarzanie przez uprawnione

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Załącznik do Zarządzenia Nr 11 Rektora PP z dnia 14 kwietnia 2014 r. (RO/IV/11/2014) SPIS TREŚCI Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych I Definicje... 2 II Źródła wymagań... 3 III Cel...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 49 ZARZĄDZENIE NR 49 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. z dnia 19 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 49 ZARZĄDZENIE NR 49 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. z dnia 19 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 49 ZARZĄDZENIE NR 49 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

UZASADNIENIE projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw UZASADNIENIE projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw marzec 2008 r. Czteroletni okres obowiązywania ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 listopada 2014 r. Poz. 1662 USTAWA z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE

BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE Wykaz podmiotów posiadających świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego Bezpieczeństwo przemysłowe to wszelkie działania związane z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych udostępnianych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262, 2014 r. poz. 1662. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. zdnia 2013r.

ROZPORZĄDZENIE. zdnia 2013r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego zdnia 2013r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1 2) podmiotach ratowniczych alarmowym; centra. szczegółowych procedur;

Bardziej szczegółowo

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Druk nr 1129 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI EUROPEJSKIEJ o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne /druk nr 779/ Marszałek Sejmu

Bardziej szczegółowo

Charakter prawny i obowiązki podmiotu oferującego dostęp do sieci Internet w ramach usługi eduroam

Charakter prawny i obowiązki podmiotu oferującego dostęp do sieci Internet w ramach usługi eduroam Charakter prawny i obowiązki podmiotu oferującego dostęp do sieci Internet w ramach usługi eduroam mgr Bogumiła Czerniak ICM, Uniwersytet Warszawski Stan prawny: 30 czerwca 2009 r. Spis treści 1. Wstęp...3

Bardziej szczegółowo