Twoja instrukcja użytkownika PENTAGRAM P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika PENTAGRAM P6331-6 http://pl.yourpdfguides.com/dref/949013"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji:... 7 OMÓWIENIE PRODUKTU.. 8 UWAGI... 8 PANEL PRZEDNI PANEL TYLNY.

3 9 USTAWIENIA DOMYLNE.. 9 RESETOWANIE ROUTERA PODLCZANIE URZDZENIA CERBERUS DO KOMPUTERA KONFIGURACJA PROTOKOLU TCP/IP KONFIGURACJA ROUTERA POPRZEZ PRZEGLDARK 14 LOGOWANIE.

4 14 NAWIGACJA.. 15 ZAKLADKA STATUS ZAKLADKA QUICK START ZAKLADKA CONFIGURATON ZAKLADKA SAVE CONFIGURATION TO FLASH.

5 ZAKLADKA RESTART.. 62 ROZWIZYWANIE PROBLEMÓW.. 63 ZASTOSOWANIE DIOD LED W CELU DIAGNOZOWANIA PROBLEMÓW PROBLEMY Z INTERFEJSEM 63 PROBLEMY Z NAZW UYTKOWNIKA I HASLEM. 64 PROBLEMY Z INTERFEJSEM LAN PROBLEMY Z INTERFEJSEM WAN...

6 .. 64 PROBLEMY Z DOSTPEM DO INTERNETU U U 3 Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) 4 Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) Wprowadzenie Dzikujemy za zakup modemu/routera ADSL2+ Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) firmy PENTAGRAM. Twój nowy router jest urzdzeniem wielofunkcyjnym lczcym w sobie modem ADSL, router ADSL, przelcznik sieciowy Ethernet oraz punkt dostpu bezprzewodowego, tak aby zapewni wszelkie moliwoci podlczenia komputerów do Internetu za pomoc szerokopasmowego lcza ADSL. Router Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P ) odpowiada midzynarodowym standardom wdroeniowym ADSL2+ i obsluguje transmisje o szybkoci do 24 Mb/s w kierunku do komputera oraz do 1 Mb/s w kierunku do Internetu. Router ten, zaprojektowany z myl o malych biurach, domowych zastosowaniach biurowych oraz uytkownikach prywatnych pozwoli uzyska szybsze polczenia internetowe. Mona dziki niemu cieszy si cal gam uslug ADSL i szerokopasmowych zastosowa multimedialnych, takich jak gry interaktywne czy strumieniowe transmisje wideo oraz dwiku w czasie rzeczywistym realizowane w sposób latwiejszy i szybszy ni kiedykolwiek wczeniej. Funkcje Wbudowany 4-portowy przelcznik Ethernet 10/100 Mb/s ma funkcj automatycznego wykrywania przeplotu dla portów 10Base-T oraz 100Base-TX, co umoliwia zastosowanie krosowanych lub bezporednich kabli Ethernet. Wbudowany punkt dostpowy g umoliwia poszerzenie wachlarza rodków lcznoci o sieci WLAN, zabezpieczajc jednoczenie sieci bezprzewodowe za pomoc technologii WEP, WPA/WPA2 i WDS. Funkcja translacji adresów sieciowych (Network Address Translation NAT) umoliwia wielu uytkownikom jednoczesny dostp do zasobów zewntrznych, np. Internetu, z jednego adresu IP lub konta dostpowego. Obsluga wielu bram warstwy aplikacji (ALG) np. dla przegldarek internetowych, ICQ, FTP, Telnetu, poczty elektronicznej, grup dyskusyjnych, Net2phone, Ping, NetMeeting, telefonów IP itp. UPnP protokól uywany w celu zapewnienia prostej i wydajnej lcznoci pomidzy wieloma odrbnymi urzdzeniami i komputerami pochodzcymi od rónych producentów. Dziki niej zestawienie sieci staje si proste i niedrogie. Architektura UPnP wykorzystuje protokól TCP/IP oraz dostp WWW w celu umoliwienia pracy sieciowej na malej przestrzeni oraz w celu kontroli i przesylu danych pomidzy urzdzeniami sieciowymi. Jeeli ta funkcja jest wlczona, uytkownik moe plynnie lczy si z aplikacjami Net Meeting albo MSN Messenger. Usluga Dynamicznego DNS umoliwia skojarzenie dynamicznego adresu IP ze stal nazw hosta. Dynamiczny adres IP to adres IP z sieci WAN. W celu zastosowania tej uslugi naley najpierw zaloy konto u uslugodawcy DDNS, np. na stronie Urzdzenie Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6311-6) oferuje wbudowan funkcj klienta PPPoE uywan do ustanawiania polcze. Dziki niej uzyskuje si wiksz szybko dostpu bez zmiany samej zasady dzialania oraz przy uyciu tego samego konta dostawcy uslug internetowych (przez co nie trzeba placi za dodatkowe konto dostpowe). Komputer lokalny nie musi by wyposaony w oprogramowanie klienckie 5 Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) PPPoE. Zapewnione s równie funkcje automatycznego odnawiania polczenia oraz rozlczania polczenia nieaktywnego. Virtual Server (serwera wirtualnego): Uytkownik moe okreli, które uslugi bd widoczne dla uytkowników zewntrznych. Router wykrywa odbierane dania uslug i przesyla je do konkretnego komputera lokalnego w celu obslugi. Przykladowo, mona przypisa komputer z sieci lokalnej do funkcji serwera WWW i ujawni go w sieci zewntrznej. Uytkownicy zewntrzni mog bezporednio przeglda ten serwer WWW, chroniony za pomoc mechanizmu NAT. Komputery lokalne udostpnione w zewntrznej sieci internetowej mog by równie zdefiniowane jako hosty,,strefy zdemilitaryzowanej" DMZ. Klient oraz serwer protokolu dynamicznej konfiguracji hosta (Dynamic Host Configuration Protocol DHCP): po stronie sieci rozleglej, klient sieci DHCP moe automatycznie uzyska adres IP od dostawcy uslug internetowych (ISP). Po stronie sieci lokalnej, serwer DHCP przydziela dostpny zakres adresów IP klientów, wlcznie z maskami podsieci i adresami IP serwerów DNS, oraz dystrybuuje je pomidzy komputerami lokalnymi. Jest to prosty sposób na zarzdzanie lokaln sieci IP. Routing statyczny oraz RIP1/2: Funkcja routingu jest realizowana za pomoc prostej tablicy routingu statycznego lub protokolu RIP1/2. SNMP (Simple Network Management Protocol): SNMP umoliwia wygodne zdalne zarzdzanie routerem. Interfejs uytkownika dzialajcy poprzez WWW: Graficzny interfejs WWW umoliwia prost konfiguracj i zarzdzanie urzdzeniem. Jest to rozwizanie przyjazne dla uytkownika, zawiera pomoc online oraz jest wyposaone w funkcje zarzdzania dla uytkowników zdalnych, którzy równie maj moliwo konfigurowania produktu i zarzdzania nim. Moliwo aktualizacji oprogramowania sprztowego: interfejs WWW umoliwia równie aktualizacj oprogramowania sprztowego routera do najnowszej wersji. Funkcja Quality of Service (QoS) daje uytkownikowi peln kontrol nad tym, jaki rodzaj ruchu wychodzcego powinien otrzyma priorytet na routerze, dziki czemu wane transmisje, np. pakiety danych pochodzce z gier, informacje o klientach lub dane z zakresu zarzdzania zostan przetworzone przez router z blyskawiczn szybkoci nawet jeeli jest on pod duym obcieniem. Funkcje QoS mona konfigurowa pod ktem ródlowego adresu IP, docelowego adresu IP, protokolu oraz portu. Mona te wyregulowa szybko, z jak poszczególne rodzaje danych maj przeplywa przez router, tak aby np. uytkownicy sieci P2P nie zapelnili calej dostpnej przepustowoci w kierunku wysylania albo aby dzialania biurowe nie spowodowaly zatrzymania pracy klienta WWW. Dodatkowo albo alternatywnie mona po prostu zmieni priorytety poszczególnych typów wysylanych danych i zezwoli routerowi na regulowanie poszczególnych szybkoci transmisji. Szybki dostp do Internetu: pobieranie danych z prdkoci do 24 Mb/s oraz wysylanie z prdkoci do 1 Mb/s. Urzdzenie Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6311-6) jest zgodne z nastpujcymi standardami: ANSI T edycja 2, ITU-T G (G.dmt), ITU-T G (G.lite), ITU-T G (ADSL2 G.dmt. bis), 6 Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) ITU-T G.

7

8 992.5 (ADSL2+), ITU-T G (G.hs), Reach Extended ADSL (RE ADSL). Obsluga wielu protokolów w zakresie zestawiania polczenia: router obsluguje nastpujce protokoly w celu nawizania polczenia z dostawc uslug internetowych (ISP): PPPoA (PPP over ATM Adaptation Layer 5 RFC 2364), PPPoE (PPP over Ethernet RFC 2516) RFC 1483/2684 Enkapsulacja poprzez ATM (mostkowana lub routowana), Router obsluguje równie multipleksowanie typu VC i LLC. Zawarto pudelka Urzdzenie PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) Zasilacz 12 V, 1 A Kabel Ethernet (RJ-45) Kabel telefoniczny (RJ-11) Plyta CD Podrcznik szybkiej instalacji 7 Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) Omówienie produktu Uwagi Nie uytkuj routera w miejscach o podwyszonej temperaturze i wilgotnoci. Nie uywaj tego samego ródla do zasilania routera i innych urzdze. Nie otwieraj obudowy ani nie naprawiaj urzdzenia samodzielnie. Jeli router stanie si bardzo gorcy, natychmiast wylcz go z gniazdka zasilajcego, a nastpnie dostarcz do autoryzowanego serwisu w celu naprawy. Unikaj uytkowania tego produktu i jego osprztu na wolnym powietrzu. Ustaw router na stabilnej powierzchni. Uywaj tylko zasilacza dolczonego do zestawu. Zastosowanie zasilacza o innym napiciu znamionowym moe doprowadzi do uszkodzenia routera. Panel przedni Dioda LED PWR SYS WLAN Stan Wylczona Stale wiatlo Stale wiatlo Wylczona Stale wiatlo Migotanie Wylczona Stale wiatlo Migotanie Wylczona Stale wiatlo Migotanie Stale wiatlo LAN (1-4) ADSL PPP Opis Brak ródla zasilania urzdzenia Urzdzenie podlczone do ródla prdu zmiennego System w gotowoci Punkt dostpowy jest wylczony Punkt dostpowy jest wlczony Wysylanie lub odbiór danych Brak polczenia Ethernet Urzdzenie podlczone do portu Ethernet Wysylanie lub odbiór danych Brak sygnalu ADSL Uzyskano sygnal ADSL Uzyskiwanie sygnalu ADSL Nawizano polczenie PPPoA / PPPoE 8 Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) Panel tylny Oznaczenie LINE (RJ-11) LAN 1-4 (RJ-45) RESET PWR ON/OFF Zastosowanie... Podlczanie kabla telefonicznego Lczenie z komputerami (lub innymi urzdzeniami) za pomoc kabla Ethernet Resetowanie urzdzenia Gniazdo zasilacza dolczonego do zestawu Przelcznik do wlczania i wylczania urzdzenia Ustawienia domylne Przed zmian konfiguracji naley zaznajomi si z nastpujcymi ustawieniami domylnymi. Adres IP Maska podsieci SSID Serwer DHCP Pula adresów IP serwera DHCP Czas dzierawy adresu IP Nazwa uytkownika Haslo Pentagram P Wlczony 100 adresów IP, poczwszy od sekund (12 godzin) admin pentagram Zalecamy jak najszybsz zmian nazwy uytkownika i hasla. W przypadku utraty hasla logowania, istnieje moliwo przywrócenia domylnych fabrycznych ustawie urzdzenia. Procedura ta jest opisana na nastpnej stronie. 9 Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) Resetowanie routera Wlcz router i odczekaj ok. 2 minuty, aby inicjalizacja urzdzenia dobiegla koca Przytrzymaj wcinity przycisk RESET, tak aby wszystkie diody LED wylczyly si, wlczyly i na powrót wylczyly. Router dokona przywrócenia ustawie fabrycznych i uruchomi si ponownie. Nastpnie moesz uzyska do niego dostp za pomoc interfejsu WWW. Podlczanie urzdzenia Cerberus do osta skonfigurowany za pomoc przegldarki internetowej, która zazwyczaj jest zintegrowana z systemem operacyjnym. Router jest obslugiwany za pomoc przejrzystego, prostego interfejsu. Logowanie Uruchom przegldark WWW W pasku adresu wpisz domylny adres IP: 3. Wpisz nazw uytkownika i haslo domylnie: admin / pentagram 14 Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) Nawigacja Przyciski Save Settings (Zapisz ustawienia) Przycisk otwiera stron zapisu konfiguracji do pamici flash. Restart Router (Ponownie uruchom router) Przycisk otwiera stron ponownego uruchomienia. Zakladki Interfejs WWW zawiera nastpujce zakladki: Status (Stan) - ARP Table (Tablica ARP), Wireless Association (Skojarzenia sieci bezprzewodowej), Routing Table (Tablica routingu), DHCP Table (Tablica DHCP), System Log (Dziennik systemowy), Security Log (Dziennik bezpieczestwa) Quick Start (Szybkie uruchomienie) Configuration (Konfiguracja) LAN (Sie lokalna), WAN (Sie rozlegla), System, Firewall (Zapora sieciowa), QoS, Virtual Server (Serwer wirtualny), Advanced (Zaawansowane) Save Config to FLASH (Zapis konfiguracji do pamici flash) 15 Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) Zakladka Status Device Information Host Name (Nazwa hosta) Pole zawiera nazw routera nadawan do potrzeb identyfikacji. Pole to umoliwia zmian nazwy routera. System Up-Time (Czas pracy systemu) Pole rejestruje czas niezaklóconej pracy systemu. Current Time (Aktualny czas) Opcja sluca do ustawienia aktualnej godziny. Blisze informacje zob. ustp powicony strefom czasowym. Hardware Version (Wersja sprztu) Wersja ukladu sprztowego Software Version (Wersja oprogramowania) Wersja oprogramowania sprztowego LAN MAC Address (Adres MAC sieci LAN) Adres MAC sieci lokalnej WAN MAC Address (Adres MAC sieci WAN) Adres MAC sieci rozleglej Home URL (Adres strony domowej) Opcja nawizuje polczenie ze stron domow. 16 Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) LAN IP Address (Adres IP) Adres IP portu sieci lokalnej. Sub Net Mask (Maska podsieci) Maska podsieci IP portu sieci lokalnej. DHCP Server (Serwer DHCP) Rola DHCP portu sieci lokalnej Server (serwer), Relay (przekanik) lub None (brak). WAN IP WAN Nazwa polczenia WAN. VPI/VCI Identyfikatory Virtual Path Identifier oraz Virtual Channel Identifier Connection (Polczenie) Wybór opcji,,disconnected" (brak polczenia) lub,,connected" (polczenie). IP Address (Adres IP) Adres IP portu sieci rozleglej. Net mask (Maska sieci) Maska podsieci IP portu sieci rozleglej. Gateway (Brama) Adres IP bramy domylnej. Port status Uytkownik moe tu sprawdzi stan swoich polcze. Status / ARP Table Tablica ARP (Address Resolution Protocol) routera przedstawia przypisanie adresów internetowych (IP) do adresów Ethernet (MAC). Jest to dobry sposób na szybkie ustalenie adresów MAC interfejsu sieciowego swoich komputerów w celu wykorzystania ich do potrzeb funkcji Firewall MAC Address Filter (Zapora sieciowa filtr adresów MAC) routera. Blisze informacje mona znale w rozdziale niniejszej instrukcji powiconym zaporze sieciowej. IP Address (Adres IP) Lista adresów IP urzdze w sieci lokalnej. MAC Address (Adres MAC) Adres MAC (Media Access Control) kadego urzdzenia w sieci lokalnej.

9 Interface (Interfejs) Nazwa interfejsu (w routerze), z którym lczy si dany adres IP. Static (Stan statyczny) Stan statyczny pozycji tablicy ARP: no (nie) dla dynamicznie generowanych pozycji tablicy ARP yes (tak) dla statycznych pozycji tablicy ARP dodanych przez uytkownika Status / Wireless Association IP Address (Adres IP) Adres IP klienta bezprzewodowego, który dolcza do sieci. MAC Adres MAC klienta bezprzewodowego. 17 Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) Status / Routing Table # (Nr) Numer pozycji Destination (Punkt docelowy) Adres IP sieci docelowej. Netmask (Maska sieci) Adres maski sieci docelowej. Gateway/Interface (Brama/intefejs) Adres IP bramy lub istniejcego interfejsu, jakiego uywa dana trasa. Cost (Koszt) Koszt transmisji dla potrzeb routingu. Podana wielko nie musi by precyzyjna, ale powinna si mieci w przedziale od 0 do Interface (Interfejs) Wybór interfejsu, za pomoc którego przesylane s pakiety. Status / DHCP Table Leased (Dzierawa) Informacje o adresach IP przydzielonych przez DHCP. IP Address (Adres IP) Adresy IP urzdze w sieci lokalnej. MAC Address (Adres MAC) Adres MAC, do którego przydzielany jest staly adres IP Client Host Name (Nazwa hosta klienta) Informacje o przedawnionych adresach IP Register Time (Czas rejestracji) Dane o czasie rejestracji 18 Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) Status / System Log Zakladka wywietla dzienniki systemowe nagromadzone a do chwili biecej. Dziki tej funkcji mona przeledzi informacje historyczne. Status / Security Log Ten ekran przedstawia dane z dziennika bezpieczestwa. Jeeli serwer zostanie zaatakowany przez hackera, funkcja zapory wyodrbnia odpowiednie dane, które zostaj zapisane przez router. Dziki nim mona ustali, skd atakowal hacker. 19 Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) Zakladka Quick Start Szczególowe informacje na temat konfiguracji ustawie WAN mona znale w rozdziale WAN w niniejszej instrukcji. Informacje, które bd potrzebne kreatorowi Szybkiego Uruchomienia w celu ustanowienia lcznoci, to: nazwa uytkownika (zazwyczaj w postaci haslo oraz typ enkapsulacji. Dostawca uslug internetowych powinien dostarczy wszystkie niezbdne informacje. Alternatywnie, jeeli usunito biece Polczenie WAN w sekcji WAN ISP (WAN Dostawca uslug internetowych) interfejsu, mona uy funkcji PVC Scan routera w celu wykrycia typu enkapsulacji uywanego przez dostawc uslug. Connection (Polczenie) Encapsulation (Enkapsulacja) Wybierz rodzaj enkapsulacji stosowanej przez dostawc uslug internetowych lub opcj Auto Scan (Sprawdzenie automatyczne). Kliknij przycisk Start, aby rozpocz sprawdzenie typów enkapsulacji oferowanej przez dostawc uslug internetowych. Jeeli sprawdzenie przebiegnie pomylnie, na ekranie pojawi si lista obslugiwanych opcji. VCI Wpisz przydzielony identyfikator VCI. Pole to moe ju by skonfigurowane. VPI Wpisz przydzielony identyfikator VPI. Pole to moe ju by skonfigurowane. NAT Wybierz warto,,enabled" (wlczone) lub,,disabled" (wylczone). 20 Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) Optional Setting (Ustawienia opcjonalne) IP Address (Adres IP) W polu tekstowym Adres IP wpisz adres IP przydzielony przez dostawc uslug internetowych. Subnet Mask (Maska podsieci) Wpisz mask podsieci w notacji dziesitnej rozdzielonej kropkami. Default Gateway (Brama domylna) W tym miejscu naley okreli adres IP bramy (podany przez dostawc uslug internetowych). DNS Obtain DNS automatically (Uzyskaj DNS automatycznie) Zaznacz to pole, aby korzysta z DNS. Primary DNS (DNS podstawowy) Wpisz adresy IP serwerów DNS. Serwery DNS s przekazywane do klientów DHCP wraz z adresami IP oraz mask podsieci. Secondary DNS (DNS drugorzdny) Wpisz adresy IP serwerów DNS. Serwery DNS s przekazywane do klientów DHCP wraz z adresami IP oraz mask podsieci. PPP Username (Nazwa uytkownika) Wpisz nazw uytkownika podan przez dostawc uslug internetowych. Mona tu wpisa do 128 znaków alfanumerycznych (wielko liter ma znaczenie). Nazwa ma zazwyczaj zamiast po prostu,,nazwa uytkownika". Password (Haslo) Wpisz haslo podane przez dostawc uslug internetowych. Mona tu wpisa do 128 znaków alfanumerycznych (wielko liter ma znaczenie). 21 Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) Zakladka Configuraton Kliknij t pozycj, aby uzyska dostp do nastpujcych obszarów konfiguracji routera ADSL: LAN (Sie lokalna), WAN (Sie rozlegla), System, Firewall (Zapora sieciowa), QoS, Virtual Server (Serwer wirtualny) oraz Advanced (Zaawansowane). Funkcje te s szczególowo opisane w kolejnych podrozdzialach. Configuration / LAN Sie lokalna (LAN) to wspóluytkowany system lcznoci, do którego jest podlczonych wiele komputerów i który jest ograniczony po wzgldem przestrzennym, zazwyczaj do obrbu jednego budynku lub pitra. W sekcji powiconej sieci lokalnej znajduj si cztery obszary: Ethernet, Wireless (Sieci bezprzewodowe), Wireless Security (Bezpieczestwo sieci bezprzewodowych) oraz DHCP Server (Serwer DHCP). Ethernet Router obsluguje dwa adresy IP Ethernetu w sieci lokalnej oraz dwie róne podsieci LAN, poprzez które mona równoczenie uzyskiwa dostp do Internetu. Uytkownicy maj zazwyczaj w swojej sieci lokalnej tylko jedn podsie, tote nie ma potrzeby definiowania drugorzdnego adresu IP. Domylny adres IP routera to RIP RIP v1, RIP v2, RIP v1+v2 oraz RIP v2 Multicast. Uwaga: Maska podsieci drugorzdnego adresu IP jest uzaleniona od ustawienia podstawowego adresu IP. 22 Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) Wireless Mode (Tryb) b+g (Tryb mieszany), b i g. Domylne ustawienie fabryczne to b+g. ESSID W tym miejscu wpisz niepowtarzalny identyfikator przydzielony punktowi dostpowemu, wbudowanemu w interfejs sieci bezprzewodowych routera. W celu polczenia z tym urzdzeniem klienty powinny mie taki sam numer ESSID jak urzdzenie. Regulation Domain (Domena regulacyjna) Mona tu wybra jedn z piciu domen regulacyjnych: Ameryka Pólnocna, Europa, Francja itd. Ustawienie to wplywa na ksztalt identyfikatora kanalu. Channel ID (Identyfikator kanalu) Wybierz identyfikator kanalu, którego chcesz uywa. MAC Address (Adres MAC) Adres MAC punktu dostpowego AP Version (Wersja AP) Wersja oprogramowania sprztowego punktu dostpowego. Wireless Distribution System (WDS) Jest to tryb pracy bezprzewodowego punktu dostpowego, umoliwiajcy bezprzewodow lczno z innymi punktami dostpowymi. Jego instalacja jest bardzo prosta: wystarczy zdefiniowa adres MAC dolczanego punktu dostpowego. Mechanizm WDS gwarantuje oszczdno i elastyczno, gdy daje moliwo polczenia dwóch punktów dostpowych bez adnego dodatkowego bezprzewodowego urzdzenia klienckiego, co z kolei pozwala latwo rozbudowywa posiadan infrastruktur przewodow lub bezprzewodow, tak aby powikszy swoj sie.

10 Dodatkowo, mechanizm WDS gwarantuje bezpieczestwo lczy za pomoc technologii WEP. W takim wypadku szyfrowanie klucza WEP dla obydwóch punktów dostpowych musi by jednakowe. WDS Service (Usluga WDS) Ustawienie domylne to Disable (wylczona). Zaznacz pole Enable (wlczona), aby uaktywni t funkcj. Peer WDS MAC Address (Adres MAC WDS urzdzenia równorzdnego) Adres MAC dolczanego punktu dostpowego. Istotne jest równie, aby w konfiguracji 23 Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) docelowego punktu dostpowego równie zawrze adres MAC tego urzdzenia, tak aby mogly one si rozpozna i nawiza lczno. Uwaga: W adresach MAC naley pamita o uyciu dwukropka (:). Wireless Security Istnieje moliwo wlczenia lub wylczenia mechanizmów WPA lub WEP zabezpieczajcych sie bezprzewodow. Domylnie zabezpieczenia lcznoci bezprzewodowej s: wylczone. WPA Pre-Shared Key WPA Algorithm (Algorytm WPA) Protokól TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) wykorzystuje efektywne metody szyfrowania oraz zawiera kod Message Integrity Code (MIC) w celu zapewnienia ochrony przed hackerami. WPA Shared Key (Klucz udostpniany WPA) Klucz uwierzytelnienia sieciowego. Wpisane haslo powinno liczy od 8 do 63 znaków (wielko liter ma znaczenie). Group Key Renewal (Odnowienie klucza grupowego) Okres odnowienia okrelajcy termin zmiany klucza zabezpieczajcego pomidzy klientem bezprzewodowym a punktem dostpowym. WPA2 Pre-Shared Key WPA2 Algorithm (Algorytm WPA2) Protokól TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) wykorzystuje efektywne metody szyfrowania oraz zawiera kod Message Integrity Code (MIC) w celu zapewnienia ochrony przed hackerami. WPA2 Shared Key (Klucz udostpniany WPA2) Klucz uwierzytelnienia sieciowego. Wpisane haslo powinno liczy od 8 do 63 znaków (wielko liter ma znaczenie). 24 Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) Group Group Key Renewal (Odnowienie klucza grupowego) Okres odnowienia okrelajcy termin zmiany klucza zabezpieczajcego pomidzy klientem bezprzewodowym a punktem dostpowym. WEP WEP Encryption (Szyfrowanie WEP) W celu uniemoliwienia nieuprawnionym odbiorcom bezprzewodowym dostpu do danych przesylanych w sieci, router oferuje bezpieczne szyfrowanie danych WEP. Jeeli uytkownik oczekuje wysokiego stopnia bezpieczestwa, moe wybra jedn z dwóch alternatyw: WEP 64 lub WEP 128. WEP 128 jest mechanizmem o silniejszych zabezpieczeniach ni WEP 64. Passphrase (Wyraenie-haslo) Opcja ta sluy do automatycznego generowania klucza WEP na podstawie wpisanego cigu oraz zdefiniowanego algorytmu mechanizmów WEP64 lub WEP128. Ten sam cig mona wpisa w punkcie dostpowym oraz na kliencie i doprowadzi to do wygenerowania takich samych kluczy WEP. Naley pamita, e przy wlczeniu opcji Passphrase nie ma potrzeby wypelniania pól Key (1-4). Key (1-4) (Klucz 1-4) Wpisz klucz szyfrujcy dane bezprzewodowe. W celu umoliwienia transmisji zaszyfrowanych danych, wartoci klucza szyfrowania WEP na wszystkich stanowiskach bezprzewodowych musz by identyczne jak na routerze. Istnieje moliwo wyboru czterech kluczy. Klucze s wpisywane w formacie szesnastkowym liczcym 5 albo 13 liczb w trybach, odpowiednio, WEP64 albo WEP128. Separatorem liczb jest znak,,-". Przykladowo, przy zastosowaniu WEP64, klucz jest prawidlowy, natomiast bdzie nieprawidlowy. Hide ESSID (Ukryj ESSID) Uytkownik moe ukry lub ujawni identyfikator ESSID. DHCP Server Istnieje moliwo wlczenia lub wylczenia serwera DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) albo wlczenia funkcji przekanika DHCP routera. Protokól DHCP pozwala routerowi na dynamiczne przydzielanie adresów komputerom w sieci, o ile s one skonfigurowane do automatycznego uzyskiwania adresów IP. 25 Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) W celu wylczenia Serwera DHCP routera zaznacz pole Disabled (Wylczony), kliknij przycisk Next (Dalej), a potem Apply (Zastosuj). Kiedy Serwer DHCP jest wylczony, naley rcznie przydzieli staly adres IP kademu komputerowi w sieci i wskaza adres IP routera jako domyln bram dla kadego komputera (domylnie jest to adres ). W celu konfiguracji Serwera DHCP routera zaznacz pole DHCP Server (Serwer DHCP) i przycisk Next (Dalej). Moesz nastpnie skonfigurowa parametry Serwera DHCP, w tym pul adresów IP (pocztkowy i kocowy adres IP puli, jaka ma by przydzielana komputerom w sieci), czas dzierawy dla kadego przydzielonego adresu IP (okres, przez jaki przydzial adresu IP bdzie obowizywal), adres IP DNS oraz adres IP bramy. Dane takie s przesylane do klienta DHCP (tzn. komputera), kiedy zglosi on do serwera DHCP danie przydzialu adresu IP. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby wlczy t funkcj. Jeeli zaznaczysz pole Use Router as a DNS Server (Uywaj routera jako serwera DNS), router ADSL sprawdzi nazw domeny, automatycznie wyszuka adres IP w sieci zewntrznej i przekae go do komputera w sieci lokalnej, który zglosil takie danie. 26 Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) Jeeli zaznaczysz pole DHCP Relay Agent (Przekanik DHCP) i klikniesz Next (Dalej), w nastpnej kolejnoci musisz wpisa adres IP serwera DHCP, który bdzie przydzielal adresy IP klientowi DHCP w sieci lokalnej. Funkcj t naley stosowa wylcznie, jeeli tak zaleca administrator sieci lub dostawca uslug internetowych. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby wlczy t funkcj. 27 Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) Configuration / WAN WAN (Wide Area Network, sie rozlegla) to zewntrzne polczenie z inn sieci lub Internetem. Sekcja WAN mieci trzy obszary: ISP, DNS oraz ADSL. ISP Warto domylna to PPPoA. Jeeli dostawca uslug internetowych wykorzystuje ten protokól dostpowy, kliknij przycisk Edit (Edycja) i wpisz pozostale parametry okrelone poniej. Jeeli dostawca uslug internetowych nie uywa protokolu PPPoA, mona zmieni domyln warto pola WAN za pomoc przycisku Change (Zmie). Prostsz alternatyw jest wybór opcji Quick Start (Szybkie uruchomienie) z menu glównego po lewej stronie. Blisze informacje na ten temat mona znale w rozdziale Quick Start (Szybkie uruchomienie) w niniejszej instrukcji. RFC 1483 Routed Connections Description (Opis) Dowolny opis polczenia, wpisywany przez uytkownika. VPI / VCI W tym polu wpisz odpowiednie dane dostarczone przez dostawc uslug internetowych. NAT Funkcja NAT (Network Address Translation, translacja adresów sieciowych) umoliwia podlczenie do Internetu wielu uytkowników za pomoc jednego konta IP 28 Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) wspóldzielcego ten sam adres IP. Jeeli uytkownicy w sieci lokalnej maj publiczne adresy IP i mog bezporednio uzyskiwa dostp do Internetu, funkcj NAT mona wylczy. Encapsulation method (Metoda enkapsulacji) Wybierz format enkapsulacji; ustawienie domylne to typ LLC Bridged (LLC mostkowany). Wprowad tu ustawienie podane przez dostawc uslug internetowych. DHCP client (Klient DHCP) Wlczenie lub wylczenie klienta DHCP.

11 W ten sposób mona okreli, czy router powinien automatycznie uzyskiwa adres IP od dostawcy uslug internetowych, czy te nie. Zaznacz pole Obtain an IP address automatically via DHCP client (Uzyskuj adres IP automatycznie poprzez klienta DHCP), aby wlczy funkcj klienta DHCP, albo te wybierz opcj Specify an IP address (Okrel adres IP), aby wylczy klienta DHCP i rcznie okrela adres IP. Ustawienie tego parametru powinno zosta okrelone przez dostawc uslug internetowych. RIP RIP v1, RIP v2, RIP v1+v2 oraz RIP v2 Multicast. PPPoA Routed Connections PPPoA oznacza to skrót okrelajcy protokól Point to Point Protocol over ATM Adaptation Layer 5 (AAL5). Udostpnia on moliwoci kontroli dostpu i funkcje bilingowe w sposób zbliony do uslug dostpu wdzwanianego (dial-up) opartego na protokole PPP. Description (Opis) Nazwa polczenia definiowana przez uytkownika. VPI / VCI W tym polu wpisz odpowiednie dane dostarczone przez twojego dostawc uslug internetowych. NAT Funkcja NAT (Network Address Translation, translacja adresów sieciowych) umoliwia podlczenie do Internetu wielu uytkowników za pomoc jednego konta IP wspóldzielcego ten sam adres IP. Jeeli uytkownicy w sieci lokalnej maj publiczne adresy IP i mog bezporednio uzyskiwa dostp do Internetu, funkcj NAT mona wylczy. Username (Nazwa uytkownika) Wpisz nazw uytkownika okrelon przez dostawc uslug internetowych. Mona tu wpisa do 128 znaków alfanumerycznych (wielko liter ma znaczenie). Nazwa uytkownika ma zamiast po prostu,,nazwauytkownika". Password (Haslo) Wpisz haslo okrelone przez dostawc uslug internetowych. Mona tu wpisa do 128 znaków alfanumerycznych (wielko liter ma znaczenie). 29 Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) IP Address (Adres IP) Adres IP sieci WAN. Jeeli uytkownik pozostawi tu warto , adres IP zostanie automatycznie pobrany od dostawcy uslug internetowych. Authentication Protocol Type (Typ protokolu uwierzytelnienia) Warto domylna to: Chap (Auto). Dostawca uslug internetowych powinien wskaza, czy naley stosowa ustawienie Chap, czy Pap. Connection (Polczenie) Zaznacz to pole, jeeli router ma zestawia sesj PPPoA po wlczeniu oraz automatycznie odnawia j w przypadku rozlczenia przez dostawc uslug internetowych. RIP RIP v1, RIP v2, RIP v1+v2 oraz RIP v2 Multicast. MTU Parametr Maximum Transmission Unit. Rozmiar najwikszego datagramu (bez naglówków typowych dla konkretnego medium), jaki protokól IP bdzie próbowal przesla przez interfejs. PPPoE Routed Connections Protokól PPPoE (PPP over Ethernet) oferuje moliwo kontroli dostpu w sposób zbliony do uslug dostpu wdzwanianego (dial-up) opartego na protokole PPP. Description (Opis) Nazwa polczenia definiowana przez uytkownika. VPI / VCI W tym polu wpisz odpowiednie dane dostarczone przez dostawc uslug internetowych. NAT Funkcja NAT (Network Address Translation, translacja adresów sieciowych) umoliwia podlczenie do Internetu wielu uytkowników za pomoc jednego konta IP, wspóldzielcego ten sam adres IP. Jeeli uytkownicy w sieci lokalnej maj publiczne adresy IP i mog bezporednio uzyskiwa dostp do Internetu, funkcj NAT mona wylczy. Username (Nazwa uytkownika) Wpisz nazw uytkownika okrelon przez dostawc uslug internetowych. Mona tu wpisa do 128 znaków alfanumerycznych (wielko liter ma znaczenie). Nazwa uytkownika ma zamiast po prostu,,nazwauytkownika". Password (Haslo) Wpisz haslo okrelone przez dostawc uslug internetowych. Mona tu wpisa do 128 znaków alfanumerycznych (wielko liter ma znaczenie). 30 Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) Service Name (Nazwa uslugi) To pole ma znaczenie identyfikacyjne. Jeeli jest ono wymagane, dostawca uslug internetowych winien o tym poinformowa. Moe ono zawiera do 20 znaków alfanumerycznych. IP Address (Adres IP) Adres IP sieci WAN. Jeeli uytkownik pozostawi tu warto , adres IP zostanie automatycznie pobrany od dostawcy uslug internetowych. Authentication Protocol (Protokól uwierzytelnienia) Warto domylna to Chap. Dostawca uslug internetowych powinien wskaza, czy naley stosowa ustawienie Chap, czy Pap. Connection (Polczenie): Always on (Zawsze wlczone) Zaznacz to pole, jeeli router ma zestawia sesj PPPoE po wlczeniu oraz automatycznie odnawia j w przypadku rozlczenia przez dostawc uslug internetowych. Connect on Demand (Lcz na danie) Zaznacz to pole, jeeli router ma zestawia sesj PPPoE tylko, kiedy w systemie pojawi si pakiet dajcy dostpu do Internetu (tzn. kiedy program na komputerze podejmie prób dostpu do Internetu). Idle Timeout (Rozlczenie przy braku aktywnoci) Automatyczne rozlczenie bramy zapory szerokopasmowej, jeeli na linii przez okrelony czas nie odnotowuje si adnej aktywnoci. RIP RIP v1, RIP v2, RIP v1+v2 oraz RIP v2 Multicast. MTU Parametr Maximum Transmission Unit. Rozmiar najwikszego datagramu (bez naglówków typowych dla konkretnego medium), jaki protokól IP bdzie próbowal przesla przez interfejs. RFC 1483 Bridged Connections Description (Opis) Nazwa polczenia definiowana przez uytkownika. VPI / VCI W tym polu wpisz odpowiednie dane dostarczone przez dostawc uslug internetowych. Encapsulation method (Metoda enkapsulacji) Wybierz format enkapsulacji. Informacja ta winna by dostarczona przez dostawc uslug internetowych. 31 Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) DNS Mechanizm Domain Name System (DNS) zawiera tablic skojarze nazw domen z adresami IP. Kady host dzialajcy w Internecie ma niepowtarzaln nazw, latwo zapamitywaln dla uytkownika (tzw. nazw domeny), np. oraz adres IP. Adres IP to numer 32-bitowy zapisany w formacie xxx.xxx.xxx.xxx, np Adres IP mona traktowa jako swego rodzaju numer telefonu poszczególnych urzdze w Internecie. System DNS umoliwia znalezienie takiego numeru telefonu dla dowolnej nazwy domeny. Zwaywszy, i adres IP jest trudny do zapamitania, system DNS zamienia wygodn dla uytkownika nazw na odpowiadajcy jej adres IP. Adres IP w systemie Domain Name System (DNS) mona uzyska automatycznie, o ile dostawca uslug internetowych udostpnil go przy logowaniu. Zazwyczaj przy zastosowaniu protokolów PPPoE lub PPPoA do obslugi sieci rozleglej dostawcy uslug internetowych, taki dostawca automatycznie udostpnia adres IP DNS. Pole konfiguracyjne moe pozosta niewypelnione. Alternatywnie, dostawca moe udostpni wlasny adres IP DNS. Adres taki naley wówczas wpisa w systemie. W przypadku wyboru jednego z pozostalych protokolów, RFC1483 w wersji trasowanej lub mostkowanej, naley skonsultowa si z dostawc uslug internetowych, gdy moe on udostpni wlasny adres IP DNS. Adres IP DNS naley obowizkowo wpisa, jeeli chcesz jako adres Serwera DNS w swoim komputerze ustawi adres IP routera lokalnego.

12 ADSL ADSL Mode (Tryb ADSL) Istniej cztery moliwe tryby Open Annex Type and Follow DSLAM's Setting (Otwórz typ aneksu i przyjmij ustawienie DSLAM), Annex A, Annex L, Annex M oraz Annex J, pomidzy którymi moe wybiera uytkownik. Modulator Istniej cztery moliwe tryby: AUTO, ADSL multimode, ADSL2 oraz ADSL2+, jakie uytkownik moe wybra dla danego polczenia. 32 Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) DSP Firmware Version (Wersja oprogramowania sprztowego DSP) Wersja kodu DSP DMT Status (Stan DMT) Stan DMT Operational Mode (Tryb operacyjny) Opcja prezentujca stan pracy, jeeli uytkownik okrelil tryb polczenia jako,,auto". Annex Type (Typ aneksu) Opcja prezentujca typ routera, np. Annex A, Annex B Upstream (Wysylanie) Szybko wysylania danych. Downstream (Pobieranie) Szybko pobierania danych. Noise Margin / Attenuation (Zakres zaklóce / tlumienie) Charakterystyka linii ADSL. Configuration / System Sekcja System mieci sze obszarów: Time Zone (Strefa czasowa), Remote Access (Dostp zdalny), Firmware Upgrade (Aktualizacja oprogramowania sprztowego), Backup/Restore (Kopie zapasowe i przywracanie), Restart (Ponowne uruchomienie) oraz User Management (Zarzdzanie uytkownikami). Time Zone (Strefa czasowa) Router nie ma wlasnego zegara czasu rzeczywistego. Posluguje si on protokolem Simple Network Time Protocol (SNTP) w celu pobierania biecego odczytu czasu z serwera SNTP spoza sieci. Wybierz lokaln stref czasow, kliknij przycisk Enable (Wlcz) i kliknij przycisk Apply (Zastosuj). Po pomylnym uzyskaniu polczenia z Internetem router pobierze prawidlowy czas lokalny ze wskazanego serwera SNTP. Jeeli wolisz wskaza inny serwer SNTP ni te obecne na rozwijanej licie, wpisz jego adres IP w przedstawionej powyej postaci. Dostawca uslug internetowych moe zaoferowa wykorzystanie wlasnego serwera SNTP. Resync Period (Okres resynchronizacji) (wyraony w minutach) to interwal, po jakim router ponownie zsynchronizuje czas routera z czasem wskazanego serwera SNTP. Aby unikn zbdnego przeciania wybranego serwera SNTP, interwal powinien by jak najwikszy co najmniej kilka godzin lub nawet dni. Remote Access (Dostp zdalny) W celu czasowego umoliwienia zdalnej administracji routera (tzn. spoza sieci lokalnej) zdefiniuj czas, przez jaki router ma umoliwia dostp zdalny, i kliknij przycisk Enable (Wlcz). Pozostale opcje konfiguracyjne interfejsu zarzdzania przez WWW mona 33 Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) zmieni w polu Device Management (Zarzdzanie urzdzeniami) w sekcji Advanced (Zaawansowane) interfejsu. Firmware Upgrade Oprogramowanie sprztowe routera to zbiór procedur umoliwiajcych dzialanie urzdzenia i zapewniajcych realizacj wszystkich jego funkcji. Router naley traktowa jako wyspecjalizowany komputer, za oprogramowanie sprztowe to programy, które na nim dzialaj. W miar uplywu czasu, programy te bd poprawiane i zmieniane. Aby móc skorzysta z tych zmian, router umoliwia aktualizacj oprogramowania. Kliknij przycisk Browse (Przegldaj), aby wskaza nowy plik obrazu oprogramowania, pobrany na komputer. Po wybraniu odpowiedniego pliku wybierz opcj Upgrade (Aktualizuj) w celu zaktualizowania oprogramowania sprztowego w routerze. Restart Router with (Ponownie uruchom router z...) Wybierz opcj Factory Default Setting (Domylne ustawienia fabryczne) lub Current Settings (Biece ustawienia), któr preferujesz. New Firmware Image (Nowy obraz oprogramowania sprztowego) W tym polu wpisz lokalizacj pliku, który chcesz wczyta, lub kliknij przycisk Browse (Przegldaj) i wska go. Browse... (Przegldaj) Kliknij przycisk Browse..., aby wskaza plik.afw, który chcesz wczyta. Pamitaj, e przed wczytaniem plików naley rozpakowa skompresowane archiwum plików (. zip). Upgrade (Aktualizuj) Kliknij ten przycisk, aby rozpocz proces wczytywania. Moe on zaj do dwóch minut. Uwaga: NIE wylczaj routera ani nie przerywaj dzialania procesu aktualizacji oprogramowania. Nieprawidlowe dzialania mog doprowadzi do uszkodzenia routera. Backup / Restore Te funkcje umoliwiaj zapisanie i stworzenie kopii zapasowej aktualnych ustawie routera w postaci pliku na komputerze lub przywrócenie ustawie na podstawie takiego 34 Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) wlanie pliku. S one przydatne, jeeli uytkownik chce wypróbowa róne ustawienia, wiedzc, e posiada sprawdzon kopi zapasow, która odtworzy prawidlowy stan urzdzenia w przypadku ewentualnych bldów. Zaleca si tworzenie kopii zapasowej routera przed wprowadzeniem jakichkolwiek istotnych zmian w konfiguracji routera. Wcinij przycisk Backup (Kopia zapasowa) i wska, w którym miejscu na komputerze lokalnym ma zosta zapisany plik ustawie. Moesz równie zmieni nazw zapisywanego pliku (jest to przydatne, jeeli chcesz posiada kilka zapisanych plików z ustawieniami). Wcinij przycisk Browse (Przegldaj), aby wskaza na komputerze plik, który ma zosta wykorzystany jako podstawa do przywracania ustawie. Ustawienia powinno si przywraca wylcznie z plików, które zostaly wygenerowane za pomoc funkcji Backup i które zostaly stworzone przy uyciu biecej wersji oprogramowania wbudowanego routera. naturalna zapora jest obecna, jeeli funkcja NAT jest wlczona. cho jedna z zasad jest spelniona, zaplanowana czynno zostaje podjta. Add (Dodaj) Kliknij ten przycisk, aby doda now regul filtra pakietowego na ekranie pojawi si kolejna pozycja. Edit (Edytuj) Zaznacz regul, któr chcesz edytowa, a nastpnie kliknij przycisk,,edit". Delete (Usu) Zaznacz regul, któr chcesz usun, a nastpnie kliknij przycisk,,usu". 37 Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) Application (Aplikacja) Dowolny wybór uytkownika. Packet Flow (Kierunek pakietów) Okrel, czy regula ma obowizywa dla pakietów wychodzcych, czy przychodzcych. Active (Aktywna) Wybierz Yes (Tak), aby wlczy dan regul, lub No (Nie), aby j wylczy. Packet Type (Typ pakietów) Okrel rodzaj pakietów (TCP, UDP, ICMP lub,,any" (dowolne)), jakich ma dotyczy regula. Wybierz pozycj TCP, jeeli chcesz na serwerze zdalnym wyszuka za pomoc numeru portu uslug aplikacyjn opart na polczeniu. Wybierz pozycj UDP, jeeli chcesz na serwerze zdalnym wyszuka za pomoc numeru portu uslug aplikacyjn bez polczenia. Log (Rejestruj) Wybierz Yes (Tak), jeeli chcesz generowa zapisy w dzienniku za kadym razem, kiedy regula filtra zostaje zastosowana w odniesieniu do pakietu. Action When Matched (Dzialanie, jeeli regula spelniona) Jeeli pakiet odpowiada danej regule filtra, mechanizm przekae (Forward) lub odrzuci (Drop) dany pakiet. Source IP Address (ródlowy adres IP) Wpisz adres (lub adresy) IP ródla pakietów przychodzcych lub wychodzcych.

13 Source Port (Port ródlowy) Zaznacz numer (lub numery) portów ródla pakietów przychodzcych lub wychodzcych TCP albo UDP. Destination IP Address (Docelowy adres IP) Wpisz docelowy adres (lub adresy) IP pakietów przychodzcych lub wychodzcych. Destination Port (Port docelowy) Zaznacz numer (lub numery) docelowych portów pakietów przychodzcych lub wychodzcych TCP albo UDP Schedule time (Harmonogram) Uytkownik moe zdefiniowa czas stosowania filtra pakietowego. Uwaga: Jeeli opcja serwera DHCP jest wlczona, naley z najwysz ostronoci przydziela adresy IP z filtrowanego zakresu prywatnych adresów IP, tak aby unikn potencjalnych konfliktów, gdy nie wiadomo, który komputer w sieci lokalnej jest przypisany do danego adresu IP. Najprostsz i najbezpieczniejsz metod jest przydzielanie filtrowanych adresów IP takim komputerom, które nie maj prawa dostpu do zasobów zewntrznych, np. do Internetu. Naley rcznie skonfigurowa filtrowany adres IP dla takiego komputera, ale nadal pozostaje on w tej samej podsieci, co router. 38 Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) Ethernet MAC Filter Adres Ethernet MAC (Media Access Control) to niepowtarzalny sprztowy identyfikator kadego komputera w interfejsie sieciowym (tj. karcie interfejsu sieciowego lub karcie Ethernet). Dziki funkcji filtra adresów MAC mona skonfigurowa przelcznik sieciowy w taki sposób, aby przyjmowal transmisje wylcznie od okrelonych urzdze, lub przeciwnie blokowal wybranym komputerom dostp do sieci lokalnej. Nie ma adnych wstpnie zdefiniowanych regul filtra adresów MAC. Uytkownik moe swobodnie tworzy wlasne reguly, aby zrealizowa swoje potrzeby. Active (Funkcja aktywna) Wybierz Yes (Tak) z rozwijanej listy w celu wlczenia filtrowania adresów MAC. Action When Matched (Dzialanie, jeeli regula spelniona) - Wybierz opcj Drop (Odrzu) albo Forward (Przeka). Log (Rejestruj) Wybierz Yes (Tak), jeeli chcesz generowa zapisy w dzienniku za kadym razem, kiedy w odniesieniu do pakietu zastosowana zostaje regula filtra. MAC Address (Adres MAC) Wpisz adres MAC, który chcesz obj tym mechanizmem. Candidates (Kandydaci) Funkcja automatycznie wykrywa urzdzenia podlczone do routera za pomoc Ethernetu. 39 Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) Wireless MAC Filter Mechanizm adresów MAC obsluguje do 30 urzdze w sieci bezprzewodowej i ulatwia kontrol sieci, tak aby przyjmowa transmisje wylcznie od okrelonych, uprawnionych komputerów lub uniemoliwi niepodanym komputerom dostp do sieci lokalnej. Nie ma adnych wstpnie zdefiniowanych regul filtra adresów MAC. Uytkownik moe swobodnie tworzy wlasne reguly, aby zrealizowa swoje potrzeby. 40 Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) Active (Funkcja aktywna) Wybierz Yes (Tak) z rozwijanej listy w celu wlczenia filtrowania adresów MAC. Action When Matched (Dzialanie, jeeli regula spelniona) Wybierz opcj Drop (Odrzu) albo Forward (Przeka). Log (Rejestruj) Wybierz Yes (Tak), jeeli chcesz generowa zapisy w dzienniku za kadym razem, kiedy w odniesieniu do pakietu zastosowana zostaje regula filtra. MAC Address (Adres MAC) Wpisz adres MAC, który chcesz obj tym mechanizmem. Candidates (Kandydaci) Funkcja automatycznie wykrywa urzdzenia podlczone do routera za pomoc sieci WLAN. Intrusion Detection Zaznacz opcj Enable (Wlcz), jeeli chcesz wykrywa intruzów uzyskujcych dostp do twojego komputera w sposób nieuprawniony. Jeeli uytkownik wlczy t funkcj, router automatycznie wykrywa i blokuje ataki typu DoS (Denial of Service). Ten rodzaj ataku nie ma na celu spenetrowania poufnych danych dostpnych w sieci, a raczej ma zaklóci prac wybranych elementów sieciowych lub calej sieci. Jeeli atak powiedzie si, uytkownicy nie bd mogli korzysta z zasobów sieciowych. Intrusion Detection (Wykrywanie ataków) Zaznacz opcj Enable (Wlcz), jeeli chcesz wykrywa intruzów uzyskujcych dostp do twojego komputera w sposób nieuprawniony. Alert Mail (Poczta alarmowa) Zaznacz to pole, jeeli chcesz otrzymywa wiadomoci pocztowe o alarmach. Alert Mail Time (Czas poczty alarmowej) Okrel przedzial czasu, w jakim bdziesz odbieral alarmowe wiadomoci pocztowe. Your (Twój adres ) Okrel wlasny adres . Recipient's (Adres odbiorcy) Okrel adres odbiorcy, do którego ma by wysylane zawiadomienie owe. SMTP server (Serwer SMTP) Okrel adres serwera SMTP (pocztowego). Block WAN Request Zaznacz pole Enable (Wlcz), jeeli nie chcesz zezwoli, aby do tego routera docieraly zewntrzne dania PING. 41 Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) URL Filter Reguly filtra URL (Uniform Resource Locator tzn. adres internetowy w postaci albo pozwalaj uniemoliwi uytkownikom z twojej sieci dostp do konkretnych stron internetowych na podstawie ich adresu URL. Nie ma adnych wstpnie zdefiniowanych regul filtra adresów URL. Uytkownik moe swobodnie tworzy wlasne reguly, aby zrealizowa swoje potrzeby. Active (Funkcja aktywna) Wybierz Yes (Tak) z rozwijanej listy, aby wlczy lub wylczy funkcj filtra URL. Always Block (Zawsze blokuj) Zdecyduj, czy reguly filtra URL musz by zawsze sprawdzane (tzn. o kadej porze dnia). Block from (Blokuj od) Zdefiniuj czas, w jakim naley sprawdza reguly filtra adresów URL (np. w trakcie godzin roboczych). Keywords Filtering (Filtrowanie slów kluczowych) Umoliwia blokowanie witryn wg konkretnych slów kluczowych znajdujcych si w adresie URL, zamiast na podstawie calego adresu (np. w celu zablokowania dowolnych obrazów zatytulowanych,,reklama.gif"). Jeeli funkcja ta jest wlczona, mechanizm filtra sprawdza list okrelonych przez uytkownika slów kluczowych, aby sprawdzi, czy nie wystpuj one w wywolanych adresach URL i w razie potrzeby je zablokowa. Naley zauway, i filtr URL blokuje wylcznie polczenia przegldarki internetowej (HTTP) wykorzystujce port 80. Przykladowo, adres zostalby zablokowany, poniewa w adresie wystpuje slowo kluczowe,,abcde". 42 Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) Domains Filtering (Filtrowanie domen) Mechanizm sprawdza nazwy domen w wywolanym adresie URL z list domen dozwolonych lub zakazanych. W zalenoci od wyniku sprawdzenia, adres URL zostaje przeslany (jako zaufany) lub odrzucony (jako zakazany). Procedura sprawdzenia ma nastpujcy przebieg: 1. Sprawdza si, czy domena z adresu URL znajduje si na licie domen zaufanych. Jeeli tak, do docelowego serwera WWW wyslane zostaje odpowiednie danie polczenia. 2. Jeeli nie, sprawdza si, czy domena wystpuje na licie domen zakazanych. Jeeli tak, danie polczenia zostaje anulowane. 3. Jeeli pakiet nie pasuje do adnej z list, do docelowego serwera WWW wyslane zostaje odpowiednie danie polczenia.

14 4. Naley zauway, e okrela si tu wylcznie domen, a nie pelny adres URL. Przykladowo, aby blokowa transmisje z witryny naley wpisa,,seks" albo,,seks.com" zamiast,,www. seks.com". W poniszym przykladzie, danie skierowane pod adres URL jest przesylane do docelowego serwera WWW, poniewa znajduje si on na licie zaufanej, natomiast danie adresu lub zostanie odrzucone, poniewa seks.com znajduje si na licie zakazanej. Restrict URL Features Block Java Applet (Blokuj aplety Java) Blokowanie treci WWW zawierajcych aplety Java, aby zapobiec atakom, które maj na celu uszkodzenie systemu przy wykorzystaniu standardowego protokolu HTTP. Block ActiveX (Blokuj ActiveX) Blokowanie elementów ActiveX Block Cookies (Blokuj cookies) Blokowanie tzw. cookies Block Proxy (Blokuj serwer proxy) Blokowanie serwera proxy 43 Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) Configuration / QoS Funkcje Quality of Service wprowadzenie Jeeli kiedykolwiek dalo si odczu, i szybko Internetu spadla do minimalnych wartoci, poniewa inny czlonek rodziny uywal w tym samym czasie programu do obslugi sieci P2P, to warto doceni przelomowe znaczenie funkcji Quality of Service oferowanej przez routery Pentagram w zastosowaniach domowych i biurowych. QoS: utrzymywanie szybkiej pracy polczenia sieciowego Funkcja Quality of Service (QoS), konfigurowana pod ktem ródlowego adresu IP, docelowego adresu IP, protokolu oraz portu, stwarza moliwoci pelnej kontroli nad tym, jakie rodzaje danych wychodzcych powinny otrzymywa priorytet na routerze, gwarantujc tym samym, i dane poerajce du cz przepustowoci, np. dane gier interaktywnych, aplikacje wraliwe na opónienia, np. z zakresu przesylu glosu, lub pliki o kluczowym znaczeniu s przesylane przez router z blyskawiczn szybkoci nawet przy duym obcieniu calego urzdzenia. Istnieje moliwo regulacji szybkoci, z jak poszczególne typy danych wychodzcych s przetwarzane przez router. Co wicej, mona równie po prostu zmieni priorytet poszczególnych typów wysylanych danych i pozostawi zadanie przydzialu konkretnych szybkoci samemu routerowi. Konfiguracja QoS Wybierz pozycj QoS w opcji Configuration (Konfiguracja) w lewym oknie przedstawionym poniej. Po klikniciu pozycji QoS uytkownik moe dodawa (Add), edytowa (Edit) lub usuwa (Delete) reguly QoS. Ta strona przedstawia skrócone informacje na temat regul, które zostaly dodane lub zmienione. Podaje ona równie lczn dostpn przepustowo (nieprzydzielon), wyraon w procentach, któr mona przydzieli. 44 Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) Application (Aplikacja) Nazwa okrelajca istniejc regul. Time Schedule (Harmonogram) Harmonogram zastosowania regul QoS. Direction (Kierunek) Kierunek transmisji, którego ma dotyczy regula QoS. Router oferuje tu dwa moliwe ustawienia: LAN to WAN (z sieci lokalnej do rozleglej) Kontrola ruchu wychodzcego z sieci lokalnej do wiata zewntrznego, np. jeeli posiadasz serwer FTP w sieci lokalnej i chcesz, aby regula QoS kontrolowala szybko transmisji. W tym celu naley doda regul z ustawieniem kierunku,,lan to WAN" WAN to LAN (z sieci rozleglej do lokalnej) kontrola ruchu przychodzcego z sieci rozleglej do sieci lokalnej. Polczenie moe by nawizane zarówno w kierunku od LAN do WAN, jak i odwrotnie. Assigned Bandwidth Ratio (Przydzielona cz pasma) To pole podaje procent przepustowoci przydzielonej przez regul QoS. Jeeli istnieje polczenie WAN z Internetem, podana tu bdzie szacowana prdko przesylu wyraona w kb/s. Moesz okreli stal prdko transmisji lub minimaln prdko gwarantowan z priorytetem do zajcia niewykorzystanego pasma. Non-Assigned Bandwidth Ratio (Nieprzydzielona cz pasma) To pole podaje dostpn przepustowo pasma w kierunku od LAN do WAN oraz odwrotnie, która nie zostala jeszcze przydzielona. Add (Dodaj) Wcinij ten przycisk, aby doda now regul QoS. Edit / Delete (Edytuj/Usu) Przed uyciem tych przycisków slucych do edycji lub usunicia reguly naley wybra jedn z regul, któr chcesz modyfikowa. Apply (Zastosuj) Po skonfigurowaniu regul moesz wcisn ten przycisk w celu wprowadzenia konfiguracji w ycie. Jeeli zmiana ma zosta trwale zapamitana w pamici flash, w lewym oknie wybierz opcj Save Config to Flash (Zapisz konfiguracj w pamici flash). Po wciniciu przycisku Add lub Edit na ekranie przegldarki pojawi si nastpujca strona. Sluy ona do definiowania regul QoS. 45 Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) Controlled Traffic Flow (Pasmo kontrolowane) Okrel pasmo ruchu, jakie ma by objte kontrol. W przypadku protokolu GRE nie ma potrzeby podawania na tej stronie adresów IP ani portów aplikacji. W przypadku innych protokolów naley poda co najmniej jedn warto. Packet type (Typ pakietu) Typ kontrolowanych pakietów. W przypadku protokolu GRE nie ma potrzeba podawania na tej stronie adresów IP ani portów aplikacji. W przypadku innych protokolów naley poda co najmniej jedn warto. ANY (Dowolnie) Brak okrelonego typu protokolu. TCP UDP ICMP GRE Dla polcze PPTP VPN. Assigned Data rate (Przydzielona szybko transmisji) Okrel szybko transmisji, jak ma kontrolowa niniejsza regula. Przykladowo, chcemy, aby tylko 20% lcznej przepustowoci w kierunku od LAN do WAN bylo uytkowane na potrzeby serwera FTP. W takim wypadku naley tu okreli proporcje przepustowoci = 20. Jeeli dysponujesz lini ADSL o szybkoci 256 kb/s, szacunkowa szybko transmisji dla takiej reguly bdzie wic wynosi 20%*256*0,9 = 46 kb/s. (0,9 to szacunkowy wspólczynnik skutecznej szybkoci transmisji dla linii ADSL w kierunku od LAN do WAN. W przypadku kierunku od WAN do LAN, wynosi on pomidzy 0,85 a 0,8). Data Ratio (Procent pasma) Procent pasma przepustowoci, jaki ma by kontrolowany przez niniejsz regul. W powyszym przykladzie z serwerem FTP wynosi on 20. Rate Type (Typ przepustowoci) Istniej tu 2 moliwoci: Fixed (Maximum) stala szybko maksymalna: okrel stal szybko transmisji dla danej reguly. Jest to jednoczenie maksymalna przepustowo dla tej reguly. W powyszym przykladzie z serwerem FTP, jeeli chcemy,,zdlawi" szybko wychodzcej transmisji FTP do 20% z 256 kb/s i ograniczy si do tej szybkoci, mona skorzysta z tego ustawienia. Guaranteed (Minimum) gwarantowana szybko minimalna: okrel minimaln szybko transmisji dla niniejszej reguly. Przykladowo, jeeli chcemy zapewni klientom zewntrznym minimaln przepustowo w celu dostpu do wewntrznego serwera FTP na poziomie np. 20% caloci pasma, mona skorzysta z tego ustawienia. Jeeli nastpnie jaka cz pasma nie bdzie zajta, zostanie ona przekazana niniejszej regule wg priorytetów okrelonych w nastpnym punkcie. Priority for Non-used Bandwidth (Priorytet uycia niewykorzystanego pasma) Okrel priorytet zastosowania wolnej czci pasma.

15 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Przykladowo, moesz okreli dwie róne reguly QoS dla rónych aplikacji. Obydwie aplikacje wymagaj pewnej minimalnej szerokoci pasma, ale mog uytkowa równie wiksz jego cz, ponad przydzielone minimum, jeeli jaki 46 Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) zakres pasma jest wolny. Dziki tej funkcji mona okreli, która aplikacja bdzie miala wyszy priorytet w kolejce do wolnej przepustowoci. High (Wysoki) Normal (Zwykly) Ustawienie domylne zwykly priorytet. Low (Niski) Przydzial przepustowoci regulom o równych priorytetach odbywa si na zasadach pierwszestwa zgloszenia. DSCP Marking (Oznaczenia DSCP) Oznaczenie Differentiated Services Code Point (DSCP) pierwsze 6 bitów w bajcie ToS. Oznaczenie DSCP umoliwia uytkownikom klasyfikacj ruchu w oparciu o warto DSCP i skierowanie pakietów do kolejnego routera. Tablica przypisania DSCP Wylczone Brak Maksymalne Maksymalnie (000000) Specjalne Przesylanie ekspresowe (101110) Usluga Zlota (niska) Klasa 1, Zloto (001010) Usluga Zlota (rednia) Klasa 1, Srebro (001100) Usluga Zlota (wysoka) Klasa 1, Brz (001110) Usluga Srebrna (niska) Klasa 2, Zloto (010010) Usluga Srebrna (rednia) Klasa 2, Srebro (010100) Usluga Srebrna (wysoka) Klasa 2, Brz (010110) Usluga Brzowa (niska) Klasa 3, Zloto (011010) Usluga Brzowa (rednia) Klasa 3, Srebro (011100) Usluga Brzowa (wysoka) Klasa 3, Brz (011110) Local Machine IPs (Adresy IP komputerów lokalnych) Adresy IP komputerów lokalnych, które maj by objte kontrol. (W przypadku pakietów IP przesylanych w kierunku od LAN do WAN, jest to ródlowy adres IP. W przypadku pakietów IP przesylanych od WAN do LAN, jest to docelowy adres IP.) Remote Machine IPs (Adresy IP komputerów zdalnych) Adresy IP komputerów zdalnych, które maj by objte kontrol. (W przypadku pakietów IP przesylanych w kierunku od LAN do WAN, jest to docelowy adres IP. W przypadku pakietów IP przesylanych od WAN do LAN, jest to ródlowy adres IP. ) Local Application Ports (Porty aplikacji lokalnych) Porty aplikacji na komputerach lokalnych, które maj by kontrolowane. (W przypadku pakietów TCP/UDP przesylanych w kierunku od LAN do WAN, jest to warto portu ródlowego. W przypadku pakietów TCP/UDP przesylanych od WAN do LAN, jest to warto portu docelowego.) Remote Application Ports (Porty aplikacji zdalnych) Porty aplikacji na komputerach zdalnych, która maj by kontrolowane. (W przypadku pakietów TCP/UDP przesylanych w kierunku od LAN do WAN, jest to warto portu docelowego. W przypadku pakietów TCP/UDP przesylanych od WAN do LAN, jest to warto portu ródlowego.) Schedule Time (Harmonogram) Harmonogram stosowania regul QoS. 47 Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) Przyklad zastosowania funkcji QoS w sieci Schemat polcze Szybko lcza abonenckiego ADSL Wysylanie: 256 kb/s Pobieranie: 2048 Mb/s Przykladowy plan regul QoS Aplikacja Uytkownik VoIP IP lub porty Kontrola kierunku Ruch wychodzcy Procent pasma Min. 20% z wysokim priorytetem uycia niezajtego pasma z oznaczeniem DSCP Klasa 1, usluga Zlota Ruch wychodzcy: min. 30% pasma. Ruch przychodzcy: Min. 30% pasma. Oba kierunki z niskim priorytetem uycia niezajtego pasma. Ruch wychodzcy: Ograniczenie do 20% pasma. Ruch przychodzcy: Ograniczenie do 30% pasma. Harmonogram Zawsze Serwer FTP Ruch przychodzcy i wychodzcy Uytkownicy przegldajc y sie HTTP 80 Ruch przychodzcy i wychodzcy Tylko w godzinach roboczych: midzy 9:00 a 17:00, od poniedzialku do pitku. Zawsze 48 Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) Przykladowa konfiguracja QOS Aplikacja VoIP Przesyl glosu to zastosowanie szczególnie wraliwe na wszelkie opónienia transmisji. Wikszo urzdze VoIP stosuje protokól SIP. Modul SIP automatycznie dokona przydzialu numeru portu. Lepiej jest uy stalego numeru IP do odbioru pakietów VoIP jako danych o wysokim priorytecie. Powysze ustawienia ulatwi popraw jakoci uslugi VoIP nawet przy pelnym obcieniu lcza. 49 Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) Serwer FTP Cz firm tworzy serwery FTP, aby umoliwi klientom pobieranie lub udostpnianie plików za porednictwem protokolu FTP. Kierunek od LAN do WAN: Kierunek od WAN do LAN: Powysze ustawienia pozwalaj ograniczy wykorzystanie wysylki danych FTP. Harmonogram pozwala te wprowadzi ograniczenia wylcznie na czas pracy instytucji. 50 Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) Przegldanie sieci HTTP W celu kontroli przegldania stron WWW naley okreli regul dla portu HTTP 80 (lub 8080 dla niektórych serwerów proxy). Kierunek od LAN do WAN: Kierunek od WAN do LAN: 51 Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P6331-6) Configuration / Virtual Server W sieciach TCP/IP oraz UDP, port to numer 16-bitowy stosowany do okrelenia, do której aplikacji (zazwyczaj dzialajcej jako serwer) naley skierowa nadchodzce polczenia. Niektóre porty maj numery formalnie przydzielone przez organizacj IANA (Internet Assigned Numbers Authority). S one okrelane jako,,powszechnie znane porty". Serwery przestrzegaj przydzialu powszechnie znanych portów, tak aby klienty nie mialy klopotów z ich lokalizacj. Jeeli uytkownik chce uruchomi serwer w sieci, do której bdzie istnial dostp z sieci rozleglych (tzn. z innych komputerów w Internecie, które funkcjonuj poza sieci lokaln) bd bdzie wykorzystywal dowoln aplikacj przyjmujc polczenia przychodzce (np. oprogramowanie P2P, takie jak komunikatory internetowe lub klienty sieci wymiany plików P2P) i stosuje mechanizm NAT (Network Address Translation), wówczas naley skonfigurowa router w taki sposób, aby przekierowywal polczenia przychodzce do konkretnego komputera w sieci, na którym dziala dana aplikacja. Przekierowanie portów jest równie niezbdne, jeeli uytkownik chce pelni rol serwera-hosta gry sieciowej. Jest to wynikiem zastosowania funkcji NAT, na skutek której cala sie lokalna figuruje pod pojedynczym publicznie dostpnym adresem IP, wskazujcym na router, który dopiero musi skierowa caly ruch pod odpowiednie prywatne adresy IP uywane przez poszczególne komputery. Blisze informacje na temat mechanizmu NAT mona znale w sekcji niniejszej instrukcji powiconej konfiguracji WAN. Instytucja Internet Assigned Numbers Authority (IANA) jest centraln organizacj koordynujc przydzial niepowtarzalnych wartoci parametrów dla protokolów internetowych. Zakres numerów portów obejmuje liczby od 0 do 65535, ale tylko porty o numerach od 0 do 1023 s zarezerwowane na uslugi uprzywilejowane i okrelone jako,,powszechnie znane porty" Porty zastrzeone nosz numery od 1024 do Pozostale porty, okrelane jako porty dynamiczne lub prywatne, nosz numery od do Przyklady portów powszechnie znanych oraz zastrzeonych s przedstawione poniej.

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.pl 2008-10-08 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

TP-LINK 8960 Quick Install

TP-LINK 8960 Quick Install TP-LINK 8960 Quick Install (na przykładzie Neostrady) Podłączenie urządzenia Konfiguracja połączenia xdsl Włącz swoją przeglądarkę internetową i w polu adresowym wpisz http://192.168.1.1/ i naciśnij klawisz

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6341

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6341 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6341 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.ue 2009-10-08 UWAGA! Wszystkie informacje i dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex

Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex Zalety Współdzielenie łącza internetowego - Szerokopasmowe łącze internetowe umożliwia wielu komputerom jednoczesne

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL + router Wireless ready

Modem ADSL + router Wireless ready Seria Instant Broadband Modem ADSL + router Wireless ready Zawartoć zestawu:. Zasilacz sieciowy. CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi. Kabel telefoniczny z wtykiem RJ-11. Jak zainstalować urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia 1) Uruchomienie str. 2 2) Konfiguracja NEOSTRADA str. 3 3) Konfiguracja NET24 str. 4 4) Konfiguracja sieć LAN str. 5 5) Przekierowanie portów

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

BEFSR11 / 41. Routing statyczny Routing dynamiczny (RIP-1 / RIP-2)

BEFSR11 / 41. Routing statyczny Routing dynamiczny (RIP-1 / RIP-2) Routery BEFSR11 / 41 WAN (Internet): 1xRJ-45 FE 10/100 LAN: przełącznik FE 1 / 4xRJ-45 (AutoMDI / MDI-X) Rodzaje połączenia WAN: Obtain IP address automatically - klient serwera DHCP Static IP - adres

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 Wireless Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006 Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.0 1/2006 ZyXEL P-336M - wprowadzenie Bezprzewodowy router ZyXEL P-336M XtremeMIMO TM 802.11b/g to brama,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi

Skrócona Instrukcja Obsługi Skrócona Instrukcja Obsługi TD-8840T / TD-8840TB 4-portowy Router Ethernet ADSL2/2+ Rev:1.0.0 7106500723 1. Instalacja urządzeń Przed rozpoczęciem instalacji urządzeń należy się upewnić, że usługodawca

Bardziej szczegółowo

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji RX3041 Przewodnik szybkiej instalacji 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu routera ASUS RX3041. Router ten jest wysokiej jakości, niezawodnym urządzeniem trasującym, umożliwiającym korzystanie przez wielu

Bardziej szczegółowo

Pirelli 226 AG. Ustawienie automatycznej adresacji IP Microsoft Windows XP/2000.

Pirelli 226 AG. Ustawienie automatycznej adresacji IP Microsoft Windows XP/2000. Pirelli 226 AG Ustaw swój komputer Router potrafi automatycznie przyznać adres ip komputerom w sieci dzięki funkcji DHCP Serwer. Jednakże, twój komputer musi być właściwie skonfigurowany aby ruter mógł

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routera ADSL ZyXEL Prestige 660H/HW do usług dostępu do Internetu: Neostrada (TPSA) Net24 (Netia) DialNet DSL (Dialog)

Konfiguracja routera ADSL ZyXEL Prestige 660H/HW do usług dostępu do Internetu: Neostrada (TPSA) Net24 (Netia) DialNet DSL (Dialog) Konfiguracja routera ADSL ZyXEL Prestige 660H/HW do usług dostępu do Internetu: Neostrada (TPSA) Net24 (Netia) DialNet DSL (Dialog) Każdy router Prestige domyślnie ma włączoną usługę DHCP aby automatycznie

Bardziej szczegółowo

Modem router ADSL 2/2+

Modem router ADSL 2/2+ Modem router ADSL 2/2+ ADE-3400, ADE-4400 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3400/4400 10.2005 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem ADSL 2/2+ i router NAT. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DSL-524T http://pl.yourpdfguides.com/dref/2425486

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DSL-524T http://pl.yourpdfguides.com/dref/2425486 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla D-LINK DSL-524T. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla D-LINK DSL-524T (informacje,

Bardziej szczegółowo

ConnectAir Access Point 2.4/5.7GHz

ConnectAir Access Point 2.4/5.7GHz ConnectAir Access Point 2.4/5.7GHz 1/24 Spis treści Wprowadzenie...3 Instalacja ConnectAir Access Point...4 1 Zawartość pudełka...4 2 Podłączenie urządzenia...4 3 Konfiguracja urządzenia ConnectAir...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Black Box. Gateway. Bridge. Wireless ISP. Tryb Gateway.

Black Box. Gateway. Bridge. Wireless ISP. Tryb Gateway. Black Box BlackBox to urządzenie oparte na popularnym układzie Realteka RTL8186. Dzięki wielu zaawansowanym opcjom konfiguracyjnym, przeznaczony jest on głównie dla dostawców internetu bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N

MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N Instrukcja obsługi DN-70182 Otwarty kod źródłowy Urządzenie wykorzystuje kody oprogramowania opracowane przez osoby trzecie. Kody te podlegają Powszechnej Licencji

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja aplikacji ZyXEL Remote Security Client:

Konfiguracja aplikacji ZyXEL Remote Security Client: Połączenie IPSec VPN pomiędzy komputerem z zainstalowanym oprogramowaniem ZyWALL Remote Security Client, a urządzeniem serii ZyWALL. Przykład konfiguracji. Konfiguracja aplikacji ZyXEL Remote Security

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Artykuł sponsorowany przez

Artykuł sponsorowany przez Od poprawnego skonfigurowania routera będzie zależeć praca naszej sieci, a co za tym idzie dostępu do Internetu. Na wstępie warto jednak zacząć od wyjaśnienia funkcji, jaką router ma do spełnienia i co

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

CC400020 Bezprzewodowy modem router ADSL firmy Sweex

CC400020 Bezprzewodowy modem router ADSL firmy Sweex CC400020 Bezprzewodowy modem router ADSL firmy Sweex Wstęp Dziękujemy za nabycie tego bezprzewodowego modemu routera ADSL firmy Sweex. Przede wszystkim zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DSL-G624T Router bezprzewodowy ADSL Zawartość opakowania Router bezprzewodowy D-Link DSL- G624T z dołączaną anteną CD-ROM z instrukcją obsługi Kabel Ethernet Kabel ADSL (kabel

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6. DFL-200 Zapora zabezpieczająca sieć Przed rozpoczęciem Jeżeli zapora

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start

P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1 POLSKI Informacje ogólne Prestige to router szerokopasmowy z wbudowanym, czteroportowym

Bardziej szczegółowo

Aneks do instrukcji obsługi routera Asmax Br-804v II

Aneks do instrukcji obsługi routera Asmax Br-804v II Aneks do instrukcji obsługi routera Asmax Br-804v II 1. Aneks do filtrowania WAN (firmware V0.05) 2. Aneks do filtrowania LAN IP Filters (firmware A0.05) 3. Aneks do filtrowania LAN MAC Filters (firmware

Bardziej szczegółowo

Prestige 334. Szerokopasmowy router z zaporą sieciową. Szybki start Wersja 3.60 May 2004

Prestige 334. Szerokopasmowy router z zaporą sieciową. Szybki start Wersja 3.60 May 2004 Prestige 334 Szerokopasmowy router z zaporą sieciową Szybki start Wersja 3.60 May 2004 1. Prestige wprowadzenie Prestige to szerokopasmowy router z wbudowanym czteroportowym przełącznikiem 10/100 Mb/s,

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy i 4-portowy przełącznik 10/100 firmy Sweex

Ruter szerokopasmowy i 4-portowy przełącznik 10/100 firmy Sweex Ruter szerokopasmowy i 4-portowy przełącznik 10/100 firmy Sweex Zalety Dzielenie Internetu jeśli posiadasz szerokopasmowe połączenie z Internetem, możesz udostępnić kilku komputerom PC równoczesny dostęp

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

ADSL 2/2+ Modem Router

ADSL 2/2+ Modem Router ADSL 2/2+ Modem Router ADE-3410 / ADE-3400v2 / ADE-4400v2 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3410 / 3400.v2 / 4400.v2 07.2006 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 706 WL

THOMSON SpeedTouch 706 WL THOMSON SpeedTouch 706 WL bramka VoIP jeden port FXS do podłączenia aparatu telefonicznego wbudowany port FXO do podłączenia linii stacjonarnej PSTN sieć bezprzewodowa WiFi 2 portowy switch WAN poprzez

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PROGRAMU PACKET TRACER TRYB REAL TIME

PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PROGRAMU PACKET TRACER TRYB REAL TIME Nr dwiczenia: PT-02 Nr wersji dwiczenia: 2 Temat dwiczenia: PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PACKET TRACER CZĘŚD 2 Orientacyjny czas wykonania dwiczenia: 1 godz. Wymagane oprogramowanie: 6.1.0 Spis treści 0.

Bardziej szczegółowo

GPON Huawei HG8245/HG8245T/HG8245H

GPON Huawei HG8245/HG8245T/HG8245H GPON Huawei HG8245/HG8245T/HG8245H 1. Tryby pracy 2. Logowanie do routera 3. Konfiguracja LAN 4. Konfiguracja WLAN 5. Przekierowania portów i UPnP 6. Zmiana hasła 7. Zapisywanie ustawień w pamięci routera

Bardziej szczegółowo

1 Podłącz kabel ADSL do złącza linii ADSL I

1 Podłącz kabel ADSL do złącza linii ADSL I Informacje na temat produktu A B C D E F G H I J K L M N O P A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu LAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu 4 LAN F: Kontrolka transferu

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 1. W zakładce panelu konfiguracyjnego (adres IP strony konfiguracyjnej urządzenia to: 192.168.1.254) Advanced Setup --> LAN, w sekcji Domain

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpiecze stwa sieci

Projektowanie bezpiecze stwa sieci Laboratorium 5. Projektowanie bezpieczestwa sieci Temat: Instalacja i konfiguracja serwera VPN. 1. Przed instalacj odpowiednich ról serwera, na maszynie wirtualnej serwera musimy przygotowa dwie karty

Bardziej szczegółowo

Posiadając dwa routery z serii Vigor 2200/2200X/2200W/2200We postanawiamy połączyć dwie odległe sieci tunelem VPN. Przyjmujemy następujące założenia:

Posiadając dwa routery z serii Vigor 2200/2200X/2200W/2200We postanawiamy połączyć dwie odległe sieci tunelem VPN. Przyjmujemy następujące założenia: Posiadając dwa routery z serii Vigor 2200/2200X/2200W/2200We postanawiamy połączyć dwie odległe sieci tunelem VPN. Przyjmujemy następujące założenia: Vigor1: publiczny, stały adres IP: 81.15.19.90, podsieć

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

High-Speed ADSL Router

High-Speed ADSL Router High-Speed ADSL Router Asmax AR 1004g Neosurfer Wireless Podręcznik szybkiej instalacji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii ZyWALL.

Instrukcje dotyczące funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii ZyWALL. Instrukcje dotyczące funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii ZyWALL. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące konfiguracji funkcji BW MGMT dostępnej w urządzeniach serii ZyWALL. Dość często

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji routera Vigor 2900/2900i/2900G/2900Gi

Instrukcja instalacji routera Vigor 2900/2900i/2900G/2900Gi Wyjmujemy urządzenie z opakowania i ustawiamy przełącznik Power Switch w pozycji 0. Następnie do gniazda PWR podłączamy zasilacz i włączamy przełącznik do pozycji 1. Po chwili dioda ACT powinna rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852

instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852 instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852 Spis treści 1. Instalacja sterowników... 3 a) wymagania... 3 b) lokalizacja sterowników... 3 c) instalacja sterowników... 3 2. Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START MP01. Wersja: V1.0 PL

SZYBKI START MP01. Wersja: V1.0 PL SZYBKI START MP01 Wersja: V1.0 PL 2014 Spis treści SZYBKI START MP01... 2 1. UŻYJ MP01 DO UTWORZENIA SIECI TELEFONICZNEJ WIFI I WEWNĘTRZNYCH POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH... 2 1.1 KROK 1-LOGOWANIE DO INTERFEJSU

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3635MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277390

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3635MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277390 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla XEROX PHASER 3635MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver)

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Copyright 2004 Hewlett-Packard Company Wersja 1.6 Wstp Instant Support

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 Neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu ZTE ZXDSL 852... 3 2. Instalacja modemu ZTE ZXDSL 852... 7 3. Konfiguracja systemu

Bardziej szczegółowo

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu WAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu LAN F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego

Bardziej szczegółowo