Laboratorium numer 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Laboratorium numer 1"

Transkrypt

1 Laboratorium numer 1 Podstawy HTML część I: HTML (ang. HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników, obecnie szeroko wykorzystywany do tworzenia stron internetowych. HTML pozwala opisać strukturę informacji zawartych wewnątrz strony internetowej, nadając znaczenie poszczególnym fragmentom tekstu formując hiperłącza, akapity, nagłówki, listy oraz osadza w tekście dokumentu obiekty plikowe np. multimedia bądź elementy baz danych np. interaktywne formularze danych. Co jest potrzebne, żeby napisać stronę internetową? Teoretycznie może to być dowolny edytor tekstu. Dokument HTML jest po prostu plikiem tekstowym, gdzie wpisujemy wszystkie polecenia, dotyczące formatowania tekstu, wstawiania grafiki, etc. Pisanie strony w zwykłym edytorze tekstu jest bardzo uciążliwe, dlatego powstało wiele specjalnych edytorów, które służą wyłącznie tworzeniu stron WWW, np.: Pajączek EdHtml Polecam także uniwersalny Notepad++, który pozwala tylko na edycję kodu źródłowego naszej strony, podgląd strony uzyskujemy w zwykłej przeglądarce. Stronę WWW tworzy się podobnie jak zwykły dokument tekstowy: po otwarciu edytora HTML, należy wybrać opcję z menu: Plik/Nowy (lub File/New). W przypadku Notepada++ należy utworzyć plik z rozszerzeniem.html. Teraz można już zacząć pisanie strony. Jednak ponieważ dokument HTML nie jest całkowicie zwykłym plikiem tekstowym (zawiera hipertekst, osadzone obrazki i musi być poprawnie wyświetlany w różnych systemach operacyjnych na całym świecie), dlatego wymyślono specjalny szablon dokumentu HTML, który powinien być przestrzegany. Oto jak przykładowo powinny wyglądać ramy każdego dokumentu w formacie HTML (istnieją również inne podobne szablony): <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl" lang="pl"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso " /> <meta name="description" content="tu wpisz opis zawartości strony" /> <meta name="keywords" content="tu wpisz wyrazy kluczowe rozdzielone przecinkami" /> <title>tu wpisz tytuł strony</title>

2 </head> <body> Tu wpisuje się treść strony </body> </html> Gdzie: <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso " /> jest deklaracją strony kodowej, czyli sposobu w jaki będą kodowane znaki na naszej stronie WWW. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl" lang="pl"> Deklaracja typu dokumentu (DTD - document type declaration) określa poziom użytego na stronie języka HTML. Opis zawartości strony zawiera informacje o naszej stronie wyświetlane w przeglądarce po odnalezieniu jej. Wyrazy kluczowe to wyrazy, których należy użyć w przeglądarce sieciowej do odnalezienia naszej strony. Pomiędzy znacznikami <body> </body> znajduje się ciało naszej strony, czyli jej kod źródłowy. Zadanie 1. Proszę przy pomocy notatnika utworzyć plik html. Następnie skopiować szablon (umieszczony powyżej), zapisać plik jako index.html i otworzyć go poprzez dwukrotne kliknięcie myszką. Powinna otworzyć się strona w przeglądarce. Proszę nadać tytuł stronie, wprowadzić jej opis, słowa kluczowe i wpisać dowolny tekst w celu sprawdzenia poprawności działania naszej strony.

3 Znaczniki: Poza zwykłym tekstem, na stronę można wprowadzić znaczniki (tzw. tagi). Znacznik jest to specjalny tekst, umieszczony w nawiasach ostrych, np.: <b>. Jest on częścią składni języka HTML i pozwala sterować wyglądem strony. Dzięki niemu możesz np. ustalić kolor tła, rodzaj formatowania tekstu, wstawić obrazek czy tabelę etc. Znacznik nie jest widoczny na ekranie, widoczne są tylko efekty jego działania (np. wstawienie obrazka). Istnieją znaczniki otwierające (np.: <b>) oraz zamykające (np.: </b>). Zauważ, że znacznik zamykający rozpoczyna się ukośnikiem (czyli znakiem: "/") i ma taką samą nazwę jak otwierający. Pomiędzy znacznikami otwierającym i zamykającym może znaleźć się jakiś tekst, który chcemy np. poddać formatowaniu. Znacznik otwierający musi znaleźć się zawsze przed znacznikiem zamykającym. Należy również pamiętać, że prawie każdy znacznik (poza nielicznymi wyjątkami) trzeba zamknąć za pomocą odpowiedniego znacznika zamykającego, co oznacza, że nie można zapominać o wstawianiu znaczników zamykających! Poniżej przedstawię podstawowe znaczniki stosowane w html, wraz z opisem ich działania: Koniec linii <br /> Powyższy znacznik (<br />) stosuje się gdy chcemy natychmiastowo zakończyć linię. Przeglądarka internetowa ignoruje wszelkie znaki przejścia do następnej linii za pomocą klawisza Enter (ignoruje również postawienie obok siebie więcej niż jednej spacji. Na przykład jeśli wpiszemy w edytorze taki tekst: To jest pierwsza linia... a to jest druga linia. w przeglądarce pojawi się: To jest pierwsza linia... a to jest druga linia. Linia zostanie zakończona automatycznie tylko wtedy, gdy podany tekst będzie zbyt długi, aby zmieścić się w jednym wierszu. Jeśli jednak koniecznie chcemy natychmiast zakończyć linię, możemy to zrobić, stawiając w miejscu gdzie ma być ona zakończona, znacznik <br /> : To jest pierwsza linia...<br /> a to jest druga linia. spowoduje wyświetlenie tekstu: To jest pierwsza linia... a to jest druga linia. Jeśli postawimy obok siebie więcej niż jeden znacznik <br />, można zejść kilka linijek niżej.

4 Akapit <p>tu wpisz treść akapitu</p> Akapit to pewien ustęp w tekście. Następujące po sobie akapity, są rozdzielone linijką przerwy. Treść akapitu należy wpisać pomiędzy znacznikami <p> oraz </p>. Przyjęło się, że praktycznie każdy zwykły tekst na stronie WWW umieszcza się w akapitach. Pojedynczy akapit przedstawia ustęp w tekście, który nieco różni się tematycznie od poprzedniego. Zamiast stosować dwa znaczniki końca linii: <br /><br />, można po prostu objąć wybrany fragment tekstu paragrafem. Efekt będzie identyczny, a dodatkowo przeglądarka lepiej wyświetli taki tekst. Dzięki temu strona będzie wyglądała estetyczniej i łatwiej będzie można odszukać na niej interesujące informacje. Akapit (paragraf) jest bardzo ważny w składni HTML, ponieważ pozwala w określony sposób sformatować tekst na ekranie (ułożyć go w podany sposób). Robi się to podając atrybuty znacznika. Atrybut wpisuje się zawsze wewnątrz znacznika otwierającego - bezpośrednio po jego nazwie (oddzielony od niej spacją), a przed znakiem zamknięcia nawiasu ostrego, czyli przed ">". Każdy znacznik ma ściśle określone atrybuty, które obsługuje. W przypadku akapitu można zastosować m.in. następujące: 1. Wyrównanie tekstu do lewej strony (domyślnie): 2. Wyrównanie tekstu do prawej: 3. Wyśrodkowanie tekstu: <p>treść akapitu</p> <p align="right">treść akapitu</p> <p align="center">treść akapitu</p> 4. Justowanie tekstu (wyrównanie do obu marginesów jednocześnie): <p align="justify">treść akapitu</p> We wszystkich przypadkach wyróżnione zostały właśnie atrybuty znacznika wraz z ich wartościami (wartości znaczników są wpisywane w cudzysłowach po znaku równości). W miejsce tekstu: Treść akapitu, należy wpisać tekst, który ma zostać sformatowany w sposób określony przez parametr. Pogrubianie tekstu <b>tu wpisz tekst</b> Znacznik ten pozwala pogrubić (wytłuścić) część tekstu, który się wewnątrz niego znajduje. Podobna funkcja jest zwykle dostępna w zwykłych edytorach, podczas tworzenia normalnego dokumentu tekstowego. Pochylenie tekstu <i>tu wpisz tekst</i> Pozwala napisać tekst pismem pochylonym, czyli kursywą.

5 Podkreślenie tekstu Pozwala podkreślić fragment tekstu. <u>tu wpisz tekst</u> Zmiana wielkości czcionki <font size="n">tu wpisz tekst</font> gdzie jako "n" należy wpisać wartość od 1 (czcionka najmniejsza) do 7 (czcionka największa). Zmiana koloru czcionki <font color="kolor">tu wpisz tekst</font> Jako kolor podajemy angielską nazwę danego koloru, np.: red, yellow etc. Zmiana rodzaju czcionki <font face="rodzaj">tu wpisz tekst</font> gdzie zamiast rodzaj należy wpisać rodzaje czcionek (np.: Arial, 'Courier New', 'Times New Roman', Verdana i inne). Uwaga! Należy być ostrożnym z używaniem tego polecenia, ponieważ jeśli użytkownik oglądający Twoją stronę, nie będzie posiadał podanej czcionki w swoim systemie operacyjnym, tekst zostanie napisany czcionką domyślną. Poza tym nie każda czcionka potrafi zapisać poprawnie polskie znaki. Łączenie parametrów Wszystkie powyższe parametry (atrybuty i znaczniki) dotyczące tekstu można łączyć, np. po wpisaniu w edytorze: <p align="center"><font size="5" color="red" face="couriernew"> <b><i><u> To jest jakiś tekst </u></i></b></font></p> otrzymamy: To jest jakiś tekst

6 Znaczniki zamykamy w kolejności odwrotnej jak je otwieraliśmy. Czyli najpierw zamykamy znacznik, który został otwarty jako ostatni (w naszym przykładzie jest to: <u>), a na końcu zamykamy ten znacznik, który otworzyliśmy jako pierwszy (czyli <p>). Dodatkowo atrybuty odnoszące się do tego samego znacznika (w naszym przypadku jest to znacznik <font>), można połączyć, wypisując je po kolei, rozdzielone spacjami (w naszym przypadku są to atrybuty: size="5", color="red" oraz face="courier New"). Kolejność wpisywania zarówno atrybutów jak i znaczników (otwierających) jest dowolna. Kolor tła i tekstu <body bgcolor="kolor tła" text="kolor tekstu"> Tu jest właściwa treść strony </body> Zamiast wyrazów "kolor tła" oraz "kolor tekstu" należy wpisać definicję koloru odpowiednio: tła strony oraz tekstu na całej stronie. Robi się to tak samo jak w przypadku czcionek. Jeśli chcemy ustalić kolor tła oraz tekstu na całej stronie możemy użyć dodatkowych atrybutów dla znacznika <body>. Atrybuty te (bgcolor="..." oraz text="...") nie wpisujemy w miejscu właściwej treści strony - tak jak w przypadku znaczników - lecz wewnątrz znacznika otwierającego <body> (przed właściwą treścią) - tak jak pokazano powyżej - ponieważ nie są one oddzielnymi znacznikami tylko atrybutami. Należy również pamiętać, że na stronie może się znajdować tylko jeden znacznik <body>. Wszystkie atrybuty które się do niego odnoszą (jak na przykład dwa powyższe), wpisuje się do tego samego znacznika (otwierającego), a nie wstawia się nowego w innym miejscu strony. Kolor tła oraz tekstu całej strony powinniśmy ustalać zawsze jednocześnie. Nawet jeśli ustalimy kolor tekstu na całej stronie, możemy go później lokalnie (miejscowo) zmieniać za pomocą polecenia: <font color="kolor">...</font>. Wstawianie obrazka <img src="tu podaj względną ścieżkę dostępu do obrazka" alt="tu podaj tekst alternatywny" /> Zamiast tekstu: "Tu podaj względną ścieżkę dostępu do obrazka", należy podać miejsce na dysku, gdzie znajduje się nasz obrazek, który chcemy umieścić na stronie. Jeżeli obrazek znajduje się w tym samym katalogu co strona, na której chcemy go wstawić, wystarczy wpisać tutaj samą nazwę pliku obrazka, nie zapominając przy tym o podaniu rozszerzenia (".jpg" lub ".gif"). Czyli mamy obrazek.jpeg, który znajduje się w tym samym folderze co pliki html jako ścieżkę dajemy:./obrazek.jpeg. Jeżeli obrazki znajdują się w osobnym folderze, który znajduje się w folderze z plikami html jako ścieżkę dajemy:./nazwafolderu/obrazek.jpeg. Natomiast w miejsce "Tu podaj tekst alternatywny" wpisuje się krótką informację, która pojawi się w przypadku, kiedy obrazek nie zostanie wyświetlony (np. jeśli użytkownik wyłączy wyświetlanie grafiki w swojej przeglądarce internetowej). Znacznik <img /> nie posiada w jezyku HTML znacznika zamykającego!

7 Ustawianie obrazka <img src="tu podaj względną ścieżkę dostępu do obrazka" alt="tu podaj tekst alternatywny" align="ustawienie" /> Jako: "ustawienie" należy wpisać: a) left - obrazek będzie ustawiony po lewej stronie b) right - obrazek po prawej stronie c) Aby wyśrodkować obrazek stosujemy następujące polecenie: <center><img src="tu podaj względną ścieżkę dostępu do obrazka" alt="tu podaj tekst alternatywny" /></center> Zadanie 2. Proszę wypróbować działanie poszczególnych znaczników, poprzez wpisanie ich do kodu naszej strony (pomiędzy znaczniki <body> </body>). Aby sprawdzić polecenia związane z obrazkiem proszę ściągnąć dowolny obrazek z Internetu (najlepiej o małym rozmiarze!).

8 Odsyłacze: Praktycznie na każdej stronie WWW spotyka się odsyłacze (inaczej: odnośniki lub hiperłącza). Najczęściej stanowi je specjalnie wyróżniony krótki tekst (lub obrazek), po kliknięciu którego, następuje przeniesienie do innej strony. Tak jak każda książka składa się z rozdziałów, tak samo serwisy internetowe składają się zwykle z podstron. Każda podstrona jest osobnym plikiem HTML (z rozszerzeniem *.html lub *.htm) i zawiera treść, która dość znacznie różni się tematycznie od pozostałych (tworzy się ją w taki sam sposób jak stronę główną). Taka organizacja ułatwia użytkownikowi nawigację oraz zapobiega niepotrzebnemu wczytywaniu całego serwisu od razu (co trwałoby prawdopodobnie bardzo długo). Umieszczenie wszystkiego w jednym pliku (index.html), absolutnie nie jest wskazane (chyba że Twoja strona jest naprawdę krótka)! Odsyłacz do podstrony. Aby umożliwić użytkownikowi swobodne przechodzenie pomiędzy podstronami naszego serwisu, trzeba je w jakiś sposób połączyć między sobą. Należy umieścić w wybranym miejscu odsyłacze do wszystkich podstron. Zwykle przeznacza się na to osobną stronę, która stanowi spis treści i zawiera ułożone kolejno odsyłacze do wszystkich podstron serwisu. Składnia odsyłacza do podstrony (w obrębie tego samego serwisu) jest następująca: <a href="względna ścieżka dostępu do podstrony">opis odsyłacza</a> Zasady wpisywania ścieżki dostępu są takie same jak w przypadku obrazków. Natomiast zamiast: "opis odsyłacza", należy wpisać krótki tekst, który pojawi się na ekranie i po kliknięciu którego nastąpi przejście do podanej podstrony (adres strony jest widoczny tylko w pasku statusu przeglądarki). Odsyłacz do adresu internetowego Użytkownika można odsyłać również do cudzych stron, a nie tylko do własnych i nie jest to w żaden sposób łamanie praw autorskich (jeśli nie podpiszemy się jako autorzy takiej strony - przeciwnie - jest do darmowa reklama dla strony, do której następuje odwołanie. Składnia odsyłacza do adresu internetowego (w obrębie całego Internetu) jest następująca: <a href="adres internetowy">opis odsyłacza</a> Zasady wpisywania "opisu odsyłacza" są takie same jak w przypadku odsyłacza do podstrony. Natomiast jako: "adres internetowy" należy wpisać adres miejsca w Internecie, gdzie chcemy się przenieść (np.: Adres strony internetowej zawsze musi rozpoczynać się od

9 Odsyłacz taki jest przydatny, jeśli chcemy umieścić w swoim serwisie tzw. linki do dowolnych stron w obrębie całego Internetu. Jeśli surfując w sieci, trafimy na jakąś ciekawą stronę, możemy skopiować jej adres (z paska adresu przeglądarki) i umieścić w odsyłaczu. Dzięki temu wszyscy użytkownicy odwiedzający naszą witrynę, będą mogli przenieść się bezpośrednio do wskazanej strony, bez potrzeby wpisywania jej adresu. Odsyłacz pocztowy <a href="mailto:adres poczty ">opis odsyłacza</a> Zamiast: "adres poczty " należy wpisać adres poczty elektronicznej (np.: Ten odsyłacz jest przydatny, gdy pragniesz umieścić na stronie adres swojej skrzynki poczty elektronicznej ( ). Dzięki temu będziesz w stałym kontakcie z internautami odwiedzającymi Twoją stronę. Pamiętaj, że podanie swojego adresu na stronie WWW, może spowodować, że zaczną do Ciebie przychodzić niechciane wiadomości - reklamówki (tzw. spam). Dobrym pomysłem może być założenie sobie darmowego konta pocztowego w dowolnym portalu internetowym i podanie adresu takiego konta na swojej stronie - darmowe konto zawsze można zmienić. Zakładając stronę WWW na darmowym serwerze, często dostajemy również konto . Wtedy można z niego skorzystać. Odsyłacz obrazkowy Wszystkie odsyłacze przedstawione do tej pory, miały postać tekstową. Jeśli chcesz umieścić w swoim serwisie np. menu z obrazkowymi przyciskami, należy w tym celu użyć następującego polecenia: <a href="adres"><img src="tu podaj względną ścieżkę dostępu do obrazka" alt="tu podaj tekst alternatywny" border="0" /></a> gdzie jako "adres" można podać: a) względną ścieżkę dostępu do dowolnej podstrony Twojego serwisu (np.: index.html), b) adres internetowy poprzedzony przez "http://" (np.: c) adres poczty elektronicznej poprzedzony przez "mailto:" (np.:

10 Natomiast zamiast: "Tu podaj względną ścieżkę dostępu do obrazka" należy podać lokalizację na dysku, gdzie znajduje się żądany obrazek, a w miejsce "Tu podaj tekst alternatywny" wpisuje się krótką informację, która pojawi się w przypadku, kiedy obrazek nie zostanie wyświetlony. Jak widać odsyłacza obrazkowego możemy użyć w połączeniu z dowolnym typem odnośników (do podstrony, do adresu internetowego lub pocztowy). Jednak najczęściej w ten sposób tworzy się menu nawigacyjne serwisu (odsyłacze do podstron). Zadanie 3. Proszę dopisać do kodu źródłowego swojej strony po kilka odsyłaczy (do poczty, do adresów internetowych, obrazkowych). Aby zrobić odsyłacze do podstrony należy skopiować zawartość tworzonego pliku do nowego pliku np.: index2.html, następnie robimy odsyłacz do właśnie tego pliku. Należy pamiętać, aby wszystkie tworzone pliki (obrazki też) znajdowały się w tym samym folderze!

11 Dodatki: Wstawianie tła obrazkowego Jeśli znudziły Ci się już strony o jednolitym kolorze, możesz umieścić w tle dowolny obrazek. Dzięki temu strona może wyglądać dużo lepiej. Ponadto drugie z podanych poleceń pozwala zdefiniować tło obrazkowe które jest nieruchome, tzn. nie przesuwa się wraz z tekstem, gdy przewijamy zawartość okna. Pamiętaj jednak, że obrazki o dużych rozmiarach spowalniają wczytywanie strony. Dlatego staraj się używać pliki tylko w formacie *.jpg (dla zdjęć wielokolorowych) lub *.gif (dla rysunków). Są to formaty skompresowane, zajmujące dużo mniej miejsca niż zwykłe mapy bitowe *.bmp. Trzeba również pamiętać, aby obrazek w tle nie był zbyt jaskrawy - spowoduje to tylko zaciemnienie zawartości strony i utrudni czytanie. <body background="ścieżka dostępu do obrazka">...</body> lub <body background="ścieżka dostępu do obrazka" bgproperties="fixed">...</body> gdzie jako "ścieżka dostępu do obrazka" należy podać lokalizację, gdzie znajduje się obrazek, który chcemy umieścić w tle. Zauważ, że nie ma potrzeby stosowania obrazka tła o rozmiarze takim jak strona, ponieważ jego kopie są ustawiane obok siebie tak, że zajmują cały obszar strony. Dlatego wystarczy wyciąć mały powtarzający się wzór, który zostanie następnie powielony przez przeglądarkę. Należy unikać stosowania w tle dużych obrazków wyciętych ze zwykłych zdjęć. Tło powinno: mieć łagodne kolory (pastelowe, blade albo całkiem ciemne, ale nie jaskrawe; szczególnie odradza się jednoczesnego stosowania barw jasnych oraz ciemnych, ponieważ uniemożliwia to dobranie odpowiednio czytelnego koloru tekstu), składać się z powtarzalnych wzorów o niezbyt wielkich rozmiarach oraz być nieco rozmyte - nieostre (można to uzyskać w dowolnym bardziej rozbudowanym programie graficznym - odpowiedni efekt nazywa się zwykle: Rozmywanie albo Blur). Dobrym pomysłem są tła imitujące strukturę jakiejś powierzchni. Równocześnie z atrybutem background="..." często podaje się dodatkowo zwyczajny kolor tła strony. W takim przypadku, jeśli obrazek będzie niedostępny lub użytkownik wyłączy wyświetlanie obrazów, tło przyjmie podany kolor. Ponadto jeżeli obrazek posiada przezroczystość (np. format *.gif), zostanie ona zastąpiona podanym kolorem.

12 Kolor odsyłaczy Polecenie pozwala określić kolor odsyłaczy na stronie. Staraj się używać barw, które będą się dobrze wyróżniały na kolorze tła oraz odróżniały od koloru tekstu (aby odsyłacze były dobrze widoczne). <body link="kolor nowych" vlink="kolor odwiedzonych" alink="kolor aktywnych">...</body> gdzie "kolor nowych", kolor odwiedzonych" i "kolor aktywnych" oznaczają definicje kolorów, przy czym: a) kolor nowych - kolor odsyłaczy które nie zostały jeszcze użyte b) kolor odwiedzonych - kolor odsyłaczy, które zostały już użyte c) kolor aktywnych - kolor aktywnego odsyłacza, czyli takiego który właśnie został użyty Równocześnie z kolorem odsyłaczy hipertekstowych powinniśmy określić odpowiedni kolor tła, nawet jeśli odpowiada nam domyślny. Pamiętaj, że użytkownik może zmienić domyślny kolor tła w swoim systemie operacyjnym, a wtedy istnieje prawdopodobieństwo, że będzie on podobny do koloru odsyłaczy ustalonego na Twojej stronie, co wywoła brak możliwości odczytania lub bardzo utrudni czytanie. Miganie tekstu: Poleceni to pozwala nam umieścić tekst, który będzie migał, przez co stanie się lepiej widoczny <blink>tekst który ma się migać</blink>

13 Szerokość marginesów Polecenie to pozwala ustalić szerokości marginesów na stronie, czyli odstępów tekstu od poszczególnych krawędzi strony. <body leftmargin="x1" rightmargin="x2" topmargin="y1" bottommargin="y2">...</body> a) x1 - szerokość lewego marginesu b) x2 - szerokość prawego marginesu c) y1 - wysokość górnego marginesu d) y2 - wysokość dolnego marginesu (wszystko w pikselach). <body marginwidth="x" marginheight="y">...</body> a) X - szerokość poziomego marginesu (lewy = prawy = x) b) Y - wysokość pionowego marginesu (górny = dolny = y) (wszystko w pikselach). Zadanie 4. Proszę poćwiczyć poznane w dodatku możliwości edycji naszej strony w celu sprawdzenia poprawności i sposobu ich działania.

14 Mgr inż. Marynowski Przemysław konsultacje: czwartek Budynek A2, pokój 46-H

"Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski

Promocja multimedialna strony web. autor: Piotr Ciechomski "Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski Konspekt zajęć "Promocja multimedialna strony web". 1. Wprowadzenie do zajęć, przedstawienie warunków zaliczenia. Zajęcia organizacyjne. 2.

Bardziej szczegółowo

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne.

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Podstawy tworzenia stron internetowych w HTML u dla wszystkich HTML??? nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Opracował: Krzysztof Dzierbicki KADEK - 2003 - 1 - - 2 - Wiek XXI charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE STRON WWW

PROJEKTOWANIE STRON WWW PROJEKTOWANIE STRON WWW Pierwszy protokół umożliwiający połączenie się komputerów w WWW (World Wide Web) wg określonego adresu IP karty sieciowej komputera był protokół TCP/IP. W dzisiejszych czasach jest

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy tworzenia stron internetowych.

Temat: Podstawy tworzenia stron internetowych. Temat: Podstawy tworzenia stron internetowych. 1. Kodowanie dokumentów. Strony WWW są tworzone za pomocą języka HTML, który posiada określony zestaw znaczników umieszczanych w nawiasach i ich atrybutów.

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginału: Learning Web Design: A Beginner s Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics Tłumaczenie: Aleksander Lamża (wstęp, rozdz. 1 11), Wojciech Moch (rozdz. 12 22, dodatki), z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych WebDesign Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Program zajęć Wprowadzenie, czyli jak to działa? (w uproszczeniu) HTML ewolucja języka W3C HTML versus XHTML Web design struktura strony

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web

Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web Arkadiusz Curulak Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web część I Wprowadzenie do HTML i CSS Olsztyn 2001 Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web część I Wprowadzenie do HTML

Bardziej szczegółowo

Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych

Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych Projektowanie architektury informacji stron WWW Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych Spis treści I. Wstęp... 6 II. Warsztat webmastera... 6 III. Szablon strony WWW... 7 IV. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML

Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML TOMASZ SITEK Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 Czym jest HTML?... 2 Jak poprawnie kodować?... 2 Struktura dokumentu... 2 Nagłówek dokumentu... 3 Ciało

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

HTML kurs podstawowy. nagłówek, linia pozioma, obraz, img, ramka, div, tabela, tabel, lista

HTML kurs podstawowy. nagłówek, linia pozioma, obraz, img, ramka, div, tabela, tabel, lista HTML kurs podstawowy Wykład: język znaczników, atrybuty, XML, XHTML, rodzaje znaczników, wybór edytora, struktura dokumentu, head, title, body, kodowanie, utf-8, iso-8859-2, meta, link, akapit, font, color,

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi komputera

Podstawy obsługi komputera Stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy 41-709 Ruda Śląska, ul. Markowej 22 Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej Podstawy obsługi komputera Materiały pomocnicze do kursu komputerowego Piotr Krawczyk, Tomasz

Bardziej szczegółowo

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna Wydział Ekonomiczny Piotr Maziarz Nr albumu 22925 Projektowanie witryny internetowej firmy Capital-Advisers Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

NetSelling - Szybki start

NetSelling - Szybki start NetSelling - Szybki start podręcznik użytkownika Strategie Rozwoju Oprogramowanie: Piotr Kasza i Jakub Derda, Stworzenie marki: Piotr Mendakiewicz i Karolina Tomczak, Manager JV: Piotr Piłasiewicz NETSELLING

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SZABLONU GRAFICZNEGO Wersja z 20 czerwca 2011 Nowy edytor wizualny Allegro

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SZABLONU GRAFICZNEGO Wersja z 20 czerwca 2011 Nowy edytor wizualny Allegro INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SZABLONU GRAFICZNEGO Wersja z 20 czerwca 2011 Nowy edytor wizualny Allegro Dziękuje za skorzystanie z mojej usługi stworzenia autorskiego szablonu graficznego! Mam nadzieję, że Państwo

Bardziej szczegółowo

Podstawy HTML i styli CSS. selektor {właściwość1: wartość1; właściwość2: wartość2}

Podstawy HTML i styli CSS. selektor {właściwość1: wartość1; właściwość2: wartość2} Kaskadowe arkusze stylów (CSS) W trakcie projektowania własnego serwisu w języku HTML napotkamy problem z określeniem precyzyjnego pozycjonowania tekstu i grafiki oraz elastycznym formatowaniem tekstu.

Bardziej szczegółowo

Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik

Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik Autor: Chris Grover T³umaczenie: Julia Szajkowska, Ireneusz Jakóbik ISBN: 978-83-246-1027-3 Tytu³ orygina³u: Word 2007: The Missing Manual Format: B5, stron: 544 Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

7.Projektowanie stron www cz.1 (HTML informacje ogólne)

7.Projektowanie stron www cz.1 (HTML informacje ogólne) 7.Projektowanie stron www cz.1 (HTML informacje ogólne) 7.1 Projektowanie stron WWW informacje ogólne... 2 W jakim celu tworzymy stronę internetową?... 2 Strona powinna być prosta... 2 Nie uŝywajmy zbyt

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY

MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Interfejs użytkownika I

Interfejs użytkownika I Interfejs użytkownika I Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Interfejs użytkownika I 1 Plan wykładu Formatowanie HTML za pomocą arkuszy stylów CSS Język XML ogólna struktura dokumentów opis struktury za

Bardziej szczegółowo

Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie

Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie Scenariusz lekcji informatyki klasa II gimnazjum Temat : Strona WWW pierwsze

Bardziej szczegółowo

Administracja sklepu

Administracja sklepu Spis treści...3 Logowanie...3 Opcje główne...5 Konfiguracja...5 SEO...6 Opcje...7 Strony...9 Prezentacja produktu... 10 Prezentacja produktów... 11 Wyróżnione produkty... 12 Wyszukiwanie produktów... 13

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo