Strony WWW - podstawy języka HTML

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strony WWW - podstawy języka HTML"

Transkrypt

1 Strony WWW - podstawy języka HTML Jacek Krzaczkowski 2004 r. HTML (Hyper Text Markup Language) jest językiem opisu dokumentu używanym do tworzenia stron WWW. Znaczniki języka HTML informują przeglądarkę internetową w jaki sposób ma wyświetlić daną stronę (np.: ten fragment tekstu napisz kursywą ). Aby przekonać się jak naprawdę wygląda oglądana przez nas strona, wystarczy nacisnąć na sronie prawy przycisk myszy i wybrać opcję Pokaż źródło. W Internecie jest wiele darmowych kursów HTML-a, dwa z nich znajdują sie na stronach: Język HTML jest nieustannie rozwijany, specyfikacja aktualnej wersji języka znajduje się na stronie: 1 Podstawy Strony WWW możemy pisać w dowolnym edytorze tekstu pozwalającym na zapisywanie edytowanych dokumentów do plików tekstowych. Wystarczy wpisać treść dokumentu i zapisać w pliku tekstowym o rozszeniu html. Tworząc strony WWW używamy etykiet (znaczników) informujących przeglądarkę internetową o zawartości strony oraz o sposobie w jaki ma ją wyświetlić. Etykiety umieszczane są pomiędzy znakami < > (np.:<br> ), nawiasy te informują przeglądarkę, że to jest polecenie języka HTML. Są dwa typy etykiet: 1

2 Kontenery - etykiety te są dwuczęściowe, składają się z etykiety początkowej i końcowej. Etykieta końcowa różni się od początkowej znakiem / (np.:<i>...ten tekst na stronie będzie napisany kursywą... </I>). Etykiety samodzielne - te etykiety występują pojedyńczo (bez etykiety kończącej). Przykładem takiej etykiety jest etykieta <BR>, która powoduje przejście do nowej linii. Przeglądarka internetowa formatuje tekst strony zgodnie z naszymi zaleceniami, ignoruje jednak przy tym spacje i znaki końca linii znajdujące się w dokumencie HTML. 2 Struktura dokumentu Przyjrzyjmy się teraz strukturze dokumentu napisanego w HTML-u. Składa się on z trzech części: Określenia użytej wersji języka HTML. Nagłówka zawierającego informacje o stronie. Ciała dokumentu zawierającego treść strony. A oto przykładowa prosta strona: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" " <HTML> <HEAD> <TITLE>Moja pierwsza strona WWW</TITLE> </HEAD> <BODY> Tu powinna zajdować się treść strony </BODY> </HTML> 2

3 2.1 Określenie wersji języka HTML Wersję języka HTML zaznaczyliśmy w pierwszych dwu wierszach naszego przykładowego programu: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" " Zadeklarowaliśmy, że będziemy używać wyłącznie etykiet HTML z wersji Gdybyśmy chcieli zaznaczyć, że używamy także konstrukcji z porzednich wersji HTML-a poiwinniśmy to zadeklarować w następujący sposób: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" " Aby zadeklarować, że strona będzie oparta na ramkach należy napisać: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" " Cała pozostała treść strony czyli nagłówek oraz ciało strony znajduje się węwnątrz etykiety <HTML>... </HTML>. 2.2 Nagłówek strony Nagłówek strony zawiera informacje dotyczące całej strony takie jak tytuł strony, opis strony, słowa kluczowe wiążące się z treścią strony. Informacje zawarte w nagłówku są wykorzystywane przez przeglądarkę internetową jak również przez wyszukiwarki internetowe. Treść nagłówka znajduje się węwnątrz etykiety <HEAD>... </HEAD>. Aby określić tytuł strony należy użyć etykiety <TITLE>. Jest to kontener w którego środku należy wstawić tytuł strony: <TITLE> To jest tytuł strony </TITLE> 3

4 Tytuł strony pojawia się na pasku tytułowym przeglądarki. Ważnym poleceniem występującym w nagłówku strony jest polecenie <META>. Przy pomocy tego polecenia przekazujemy przeglądarce podstawowe informację na temat strony. Jedną z informacji jaką musimy przekazac przeglądarce, jest używana przez nas strona kodowa. Jak wiadomo wszystkie dane na komputerze są przechowywane w postaci liczbowej. Dotyczy to także znaków (liter) widocznych na ekranie. Każda litera ma przyporządkowaną sobie liczbę. Nietrudno sobie wyobrazic, że liczby możemy przyporządkowywać literom na różne sposoby. Dlatego musimy poinformować przeglądarkę jakiego przyporządkowania (strony kodowej) używamy. Robimy to w następujący sposób: <META http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso "> Powyższa etykieta informuje przeglądarkę, że używamy standardowej strony kodowej iso Niestety Windows używa innej strony kodowej, jeżeli więc piszemy w Notatniku i nie konwertujemy stworzonego przez nas dokumentu to musimy zadeklarować to w następujący sposób: <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250"> Przy pomocy etykiety <META> można także ustalić język dokumentu: <meta http-equiv="content-language" content="pl"> określić autora strony: <meta name="author" content="imię i nazwisko"> opisać zawartość strony 4

5 <meta name="description" content="opis treści dokumentu"> oraz podać słowa kluczowe: <meta name="keywords" content="słowa kluczowe"> Wpisanie słów kluczowych jest ważne, gdyż są one wykorzystwyane przez wyszukiwarki internetowe. Dobry wybór słów kluczowych zwiększa szanse, że nasza strona zostanie wyszukana przez wyszukiwarkę. Kolejnym poleceniem, którego możemy użyć w nagłówku jest polecenie <LINK>, które pozwala nam określić pliki w różny sposób zwiazane z naszym dokumentem oraz sposób w jaki są powiązane. Przykładowo jeżeli napiszemy: <link href="style.css" rel="stylesheet"> określimy w ten sposób, że w pliku style.css są definicje stylów, które mają być wykorzystywane w naszym dokumencie. 3 Formatowanie tekstu Treść strony WWW znajduje się pomiędzy znacznikami <BODY>... </BODY>. Umieszczamy pomiędzy nimi cały tekst, który ma byc wyświetlany na stronie oraz polecenia opisujące sposób jego formatowania. 3.1 Akapity Przeglądarki internetowe same farmatują tekst umieszczony na stronie. My tylko podpowiadamy przeglądarce jak ma to zrobić. Efektem tego jest, że ta sama strona na różnych komputerach będzie wyświetlana w różny sposób. Paradoksalnie jest to jednak także wielka zaleta HTML-a, dzięki temu nasza strona będzie mogła być wyświetlana na komputerach z różnymi systemami operacyjnymi, przy użyciu różnych przeglądarek internetowych i przy różnych rozdzielczościach ekranu. 5

6 Dla przeglądarki nie ma znaczenia ile białych znaków umieścimy pomiędzy dwoma wyrazami, tekst jest traktowany jako jednolity ciąg wyrazów. Wszystkie dodatkowe spacje, tabulacje czy znaki końca wiersza zostaną przez przeglądarkę zignorowane. O ile nie wydamy innych poleceń, przęglądarka sama zdecuduje kiedy złamać wiersz (czyli przejść do nowego wiersza). To ma sens gdyż na różnych komputerach taka potrzeba wystąpi w różnych miejscach tekstu. W ostatnich latach istnieje tendencja, żeby w HTML-u oddzielić zawartość strony od sposobu jej wyświetlania. Sposób wyświetlania strony jest często umieszczany w oddzielnych plikach zawierających arkusze stylów. W samych doukmentach HTML-owych pozostaje wtedy opis zawartości strony. Jednym z poleceń służacych właśnie temu celowi jest polecenie <P>... </P>. Etykieta ta oznacza początek i koniec poszczególnych akapitów. Przeglądarki zaczynają nowy akapit od nowego wiersza, zaś pomiędzy akapitami robią dodatkowy odstęp. Sposobami formatowania tekstu wewnątrz akapitu będziemy zajmować się później. Czasami istniej potrzeba złamania wiersza wewnątrz akapitu. Do tego służy samodzielna etykieta <BR>. Umieszczenie jej w jakimś miejscu tekstu, wymusi na przeglądarce rozpoczęcie w tym miejscu nowej linii bez rozpoczynania nowego akapitu. 3.2 Atrybuty czcionki oraz tekst nagłówkowy Często chcemy wyróżnić pewne fragmenty tekstu. Możemy to zrobić poprzez nadanie czcionce pewnych atrybutów. Przykładowo kontener <B>... </B> spowoduje pogrubienie zaznaczonego w ten sposób tekstu. A to inne etykiety o podobnym działaniu: <B> Ten fragment tekstu zostanie pogrubiony</b> <I> Ten fragment tekstu będzie napisany kursywą</i> <U> Ten fragment tekstu będzie podkreślony </U> <S> Ten fragment tekstu bedzie przekreślony </S> <TT> A to będzie tekst napisany czcionką maszynową </TT> Inne etykiety, służące do wyrózniania pewnych fragmentów tekstu to etykiety nagłówków. Jest sześć etykiet nagłówków o różnych poziomach. Nagłó- 6

7 wek najwyższego poziomu to: <H1>... </H1> nagłówek najniższego poziomu to: <H6>... </H6>. A oto wszystkie poziomy nagłówka: <H1>Nagłówek pierwszego poziomu</h1> <H2>Nagłówek drugiego poziomu</h2> <H3>Nagłówek trzeciego poziomu</h3> <H4>Nagłówek czwartego poziomu</h4> <H5>Nagłówek piątego poziomu</h5> <H6>Nagłówek szóstego poziomu</h6> Nagłówki są dobrym przykładem na oddzielenie treści strony od sposobu jej formatowania. Używając ich nie definiujemy jak dokładnie ma wyglądać ten tekst, informujemy tylko przeglądarkę, że to jest nagłówek określonego poziomu. Standardowo nagłówki są wyświetlane pogrubionym tekstem zaś rozmiar czcionki zależy od numeru nagłówka. Nagłówek stanowi również oddzielny akapit. 4 Listy W języku HTML są specjalne znaczniki służące do tworzenia list numerownych i nienumerowanych (inaczej uporządkowanych i nieuporządkowanych). Służą do tego odpowiednio kontenery <OL>... </OL> i <UL>... </UL>. Powyższe znaczniki okreslają początek i koniec listy. Poszczególne elementy obu list umieszczamy w kontenerze <LI>... </LI>. Aby przekonać się jak działają te listy umieść w swoim dokumencie HTML następujący tekst: <OL> <LI> pierwsza pozycja </LI> <LI> druga pozycja </LI> </OL> <UL> <LI> pierwszy punkt </LI> <LI> drugi punkt </LI> </UL> <OL> <LI>Można tez jedną listę </LI> <LI> umiesczać w drugiej liście</li> 7

8 <UL> <LI> podpunkt pierwszy</li> <LI> podpunkt drugi</li> </UL> <LI> no i punkt trzeci</li> </OL> Innym rodzajem listy jest lista definicji. Tworzymy ją przy pomocy znaczników <DL>... </DL>. Elementy takiej listy składaja się z dwóch części: definiowanego pojęcia znajdującego się w kontenerze <DT>... </DT> oraz samej definicji umieszczonej w kontenerze <DD>... </DD>. A oto przykład wykorzystania listy definicji: <DL> <DT>Pierwsze definiowane pojęcie</dt> <DD>Opis pierwszego pojęcia</dd> <DT>drugie pojęcie</dt> <DD>Opis drugiego pojęcia</dd> </DL> 5 Linki Elementem języka HTML, który przesądził o jego sukcesie, są odsyłacze czyli linki. Trudno wyobrazić sobie stronę internetową bez odnośników przenoszących nas na inne strony. To odsyłacze właśnie tworzą pajęczą sieć oplatającą Internet od której pochodzi skrót WWW (World Wide Web). Odsyłacze tworzymy przy pomocy etykiety <A>... </A>. Aby odnośnik zadziałał potrzebujemy jeszcze adresu strony do której ma nas przenieść. Do tego służy parametr href. Przykładowy odnośnik może wyglądac tak: <A href=" Kliknij tu a zobaczysz co słychać na onecie</a> Jeżeli odnosimy się do strony, która znajduje sie na tym samym serwerze zamiast adresu internetowego podajemy ścieżkę dostępu do odpowiedniego pliku. Na przykład, jeżeli plik do którego odsyłamy znajduje się w tym samym katalogu co bieżący dokument, możemy napisać : 8

9 <A href="drugi_plik.html"> Kliknij tu</a> Ciekawą możliwością, jaką daje nam etykieta <A>, jest możliwość zrobienia odnośnika do konkretnego miejsca na danej stronie (na przykład powrót do góry strony). Jest to szczególnie ważne na długich stronach. Żeby zrobić taki odnośnik, należy najpierw umieścić w miejscu, do którego będziemy chcieli się przenosić, znacznik nadający nazwę danemu miejscu: <A name="nazwa"> Tutaj nasze hiperłącze będzie odsyłać </A> Teraz możemy w dowolnym miejscu umieścić odsyłacz: <A href="drugi_plik.html#nazwa"> Kliknij tu</a> Jeżeli odsyłamy do innego miejsca w bieżącym dokumencie możemy w odnośniku pominąć nazwę pliku. 6 Obrazki Ważnym elementem każdej strony WWW jest grafika, która zwiększa wizualną atrakcyjność a także czytelność strony. Jednym ze sposobów umieszczenia grafiki na stronie jest użycie etykiety <IMG>. Etykieta ta umieszcza obrazek z pliku znajdującego się w lokalizacji podanej w parametrze src. Przy podawaniu nazwy obrazka należy pamiętać o podaniu pełnej nazwy pliku razem z rozszerzeniem. W parametrze alt umieszczamy opis obrazka, pojawi się on w przeglądarkach tekstowych. W przeglądarkach graficznych opis obrazka pojawi się po najechaniu kursorem myszy na obrazek. Przykładowe użycie etykiety <IMG> może wyglądać następująco: <IMG src="plik graficzny.jpg" alt="jakiś opis"> Jeżeli etykietę <IMG> umieścimy wewnątrz kontenera <A>... </A> wtedy obrazek będzie odnośnikiem. 9

10 7 Tabele Kolejnym często wykorzystywanym elementem stron WWW są tabele. Zawartość tabeli umieszczamy wewnątrz etykiety <TABLE>... </TABLE>. Każdy wiersz tabeli opisujemy oddzielnie umieszczając jego zawartość wewnątrz etykiety <TR>... </TR>. Wewnątrz każdego wiersza definiujemy po kolei poszczególne komórki wewnątrz etykiety <TD>... </TD>. Wewnątrz każdej z komórek może znajdować się dowolna zawartość (w szczególności tekst, obrazek lub inna tabela). A oto jak może wyglądać przykładowy opis tabeli: <TABLE> <TR><TD>(1,1)</TD><TD>(1,2)</TD><TD>(1,3)</TD></TR> <TR><TD>(2,1)</TD><TD>(2,2)</TD><TD>(2,3)</TD></TR> <TR><TD>(3,1)</TD><TD>(3,2)</TD><TD>(3,3)</TD></TR> <TR><TD>(4,1)</TD><TD>(4,2)</TD><TD>(4,3)</TD></TR> <TABLE> Isnieje także możliwość utworzenia komórek o szerokośći (wysokości) kilku kolumn (wierszy). Służą do tego parametry ROWSPAN i COLSPAN etykiety <TD>, które określają odpowiednio szerokość i wysokość danej komórki (podana liczba oznacza odpowiedni liczbę wierszy lub kolumn). Poniżej przykład użycia tych parametrów: <TABLE> <TR><TD>(1,1)</TD><TD>(1,2)</TD><TD>(1,3)</TD><TD>(1,4)</TD></TR> <TR><TD>(2,1)</TD><TD ROWSPAN="2" COLSPAN="2">Komórka łączona</td> <TD>(2,4)</TD></TR> <TR><TD>(3,1)</TD><TD>(3,4)</TD></TR> <TR><TD>(4,1)</TD><TD>(4,2)</TD><TD>(4,3)</TD><TD>(4,4)</TD></TR> <TABLE> Aby widzieć krawędzie rozdzielające poszczególne komórki tabeli nadaj parametrowi BORDER etykiety <TABLE> wartość większą od 0. Etykieta <TABLE> jak i inne etykiety przedstawione w tym dokumencie mają wiele 10

11 parametrów określających sposób ich wyświetlania. Nie zajmujemy się tymi parametrami, ponieważ będziemy określać sposób wyświetlania strony przy pomocy arkuszy stylów umieszczanych w oddzielnym pliku. Takie podejście pozwala łatwo zunifikować wygląd stron i podstron jednej witryny internetowej. Pozwala także łatwo zmieniać wygląd wielu stron jednocześnie. 8 Ramki Jednym ze sposobów zorganizowania przestrzeni na stronie WWW są ramki. Ramki pozwalają podzielić okno przeglądarki na kilka części (ramek). W każdej z ramek możemy wyświetlić inny dokument HTML. Jeżeli tworzymy stronę opartą na ramkach, wtedy zamiast etykiety <BODY>... </BODY> używamy etykiety <FRAMESET>... </FRAMESET>. W parametrach rows i cols określamy na ile wierszy i ile kolumn będzie dzielone okno. Etykietę <FRAMESET> możemy zagnieżdżać aby uzyskać bardziej skomplikowane podziały okna przeglądarki. Do określenia zawartości poszczególnych ramek służy samodzielna etykieta <FRAME>. Oto przykład strony opartej na ramkach: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" " <HTML> <HEAD> <TITLE> Moja pierwsza strona z ramkami</title> </HEAD> <FRAMESET rows="30%,70%"> <FRAME src="naglowek.html" name="nazwa1"> <FRAMESET cols="30%,70%"> <FRAME src="menu.html" name="nazwa2"> <FRAME src="glowna.html" name="nazwa3"> </FRAMESET> </FRAMESET> </HTML> Parametr src etykiety <FRAME> określa dokument HTML-owy, który ma być wyświetlony w danej ramce. Parametr name określa nazwę ramki. 11

12 Nazwę ramki możemy wykorzystać w etykiecie <A>... </A>. Kliknięcie w link zadeklarowany w następujący sposób: <A href=" target="nazwa1">kliknij tutaj</a> spowoduje umieszczenie w ramce o nazwie nazwa1 strony o podanym adresie. Parametr target może przyjmować także nastepujące wartości: blank - otworzenie nowego okna i załadowanie do niego wskazywanej przez link strony top - załadowanie wskazywanego przez link dokumentu HTML do bieżącego okna, ale bez ramek self - opcja domyślna, załadowanie dokumentu do bieżącej ramki parent - załadowanie dokumentu do ramki nadrzędnej (o ile taka istnieje) 12

Programowanie WEB PODSTAWY HTML

Programowanie WEB PODSTAWY HTML Programowanie WEB PODSTAWY HTML Najprostsza strona HTML tytuł strony To jest moja pierwsza strona WWW. tytuł strony

Bardziej szczegółowo

HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników

HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników Struktura dokumentu tytuł strony

Bardziej szczegółowo

Odsyłacze. Style nagłówkowe

Odsyłacze. Style nagłówkowe Odsyłacze ... polecenie odsyłcza do dokumentu wskazywanego przez url. Dodatkowym parametrem jest opcja TARGET="...", która wskazuje na miejsce otwarcia wskazywanego dokumentu, a jej parametrami

Bardziej szczegółowo

używane skróty: HTTP - protokół do transferu tekstu, hipertekstu, zbiorów binarnych URL - jednolity lokalizator zasobów

używane skróty: HTTP - protokół do transferu tekstu, hipertekstu, zbiorów binarnych URL - jednolity lokalizator zasobów opracowanie I. K. używane skróty: HTTP - protokół do transferu tekstu, hipertekstu, zbiorów binarnych URL - jednolity lokalizator zasobów ISO-8859-2 - norma międzynarodowa określająca sposób kodowania

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana Pracownia Komputerowa - Ćwiczenia. Krzysztof Miernik

Zaawansowana Pracownia Komputerowa - Ćwiczenia. Krzysztof Miernik Zaawansowana Pracownia Komputerowa - Ćwiczenia Krzysztof Miernik HTML - Podstawowe Informacje HTML to hipertekstowy język znaczników (ang. HyperText Markup Language) służacy do tworzenia stron internetowych

Bardziej szczegółowo

Język (X)HTML. Podstawowe znaczniki i parametry. dr Konrad Dominas / UAM

Język (X)HTML. Podstawowe znaczniki i parametry. dr Konrad Dominas / UAM Język (X)HTML Podstawowe znaczniki i parametry Szablon dokumentu (X)HTML

Bardziej szczegółowo

Wykład 1: HTML (XHTML) Michał Drabik

Wykład 1: HTML (XHTML) Michał Drabik Wykład 1: HTML (XHTML) Michał Drabik 1 Czyli to wszystko co trzeba wiedzieć aby zacząć tworzyć strony internetowe. 2 HTML 4 HTML = HyperText Markup Language Hipertekstowy język znaczników umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Struktura języka HTML ZNACZNIKI. Oto bardzo prosta strona WWW wyświetlona w przeglądarce: A tak wygląda kod źródłowy takiej strony:

Struktura języka HTML ZNACZNIKI. Oto bardzo prosta strona WWW wyświetlona w przeglądarce: A tak wygląda kod źródłowy takiej strony: Struktura języka HTML ZNACZNIKI Oto bardzo prosta strona WWW wyświetlona w przeglądarce: Rysunek 1: Przykładowa strona wyświetlona w przeglądarce A tak wygląda kod źródłowy takiej strony: Rysunek 2: Kod

Bardziej szczegółowo

2 Podstawy tworzenia stron internetowych

2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2.1. HTML5 i struktura dokumentu Podstawą działania wszystkich stron internetowych jest język HTML (Hypertext Markup Language) hipertekstowy język znaczników. Dokument

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE STRON WWW. Zasady opisu stron w języku HTML:

TWORZENIE STRON WWW. Zasady opisu stron w języku HTML: TWORZENIE STRON WWW Strony WWW definiowane są za pomocą języków opisu stron. Najpopularniejszym językiem tego typu jest język HTML (Hyper Text Markup Language). Zasady opisu stron w języku HTML: - opis

Bardziej szczegółowo

Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych

Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych rk Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych pojęć, prawdopodobnie zastanawiasz się, kiedy zaczniesz

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA Z JĘZYKA HTML. 1. Znaczniki. 2. Struktura dokumentu HTML. 3. Tworzymy stronę WWW Podróże po stolicach Europy

ĆWICZENIA Z JĘZYKA HTML. 1. Znaczniki. 2. Struktura dokumentu HTML. 3. Tworzymy stronę WWW Podróże po stolicach Europy Informatyka - podstawowe tematy WSzPWN - Język HTML, podstawy str. 1 ĆWICZENIA Z JĘZYKA HTML Struktura dokumentu, znaczniki, tabele, hiperłacza Być może trudno w to uwierzyć, jednak strony WWW są tekstem

Bardziej szczegółowo

HTML jak zrobić prostą stronę www

HTML jak zrobić prostą stronę www HTML jak zrobić prostą stronę www Z tej prezentacji dowiemy się: - co to jest HTML - jak znając podstawy HTML'a zrobić prostą stronę Co to jest HTML? HTML = HyperText Markup Language, czyli język znaczników

Bardziej szczegółowo

Edukacja na odległość

Edukacja na odległość Ćwiczenie 2. Edukacja na odległość Obsługa konta WWW na serwerze Linuksowym Tworzenie portalu edukacyjnego o określonej, wybranej przez studenta tematyce naukowej. Cel ćwiczenia: Projektowanie strony czołowej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do języka HTML

Wprowadzenie do języka HTML Radosław Rudnicki (joix@mat.umk.pl) 05.09.2009 r. Wprowadzenie do języka HTML Do tworzenia stron internetowych wystarczy użyd zwykłego Notatnika oferowanego przez system Windows, czy dowolny inny system

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych w oparciu o język HTML

Tworzenie stron internetowych w oparciu o język HTML Ćwiczenie 1 Temat: Tworzenie stron internetowych w oparciu o język HTML Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z technologią tworzenia stron internetowych z wykorzystaniem języka HTML.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW

Przedmiot: Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Przedmiot: Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW 1 opracował: dr inż. Jerzy Januszewicz HTML (HyperText Markup

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 5

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 5 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 5 Nagłówek zawiera podstawowe informacje o dokumencie, takie jak: tytuł strony (obowiązkowy) metainformacje/metadane (obowiązkowa deklaracja

Bardziej szczegółowo

Kurs HTML 4.01 TI 312[01]

Kurs HTML 4.01 TI 312[01] TI 312[01] Spis treści 1. Wiadomości ogólne... 3 2. Wersje języka HTML... 3 3. Minimalna struktura dokumentu... 3 4. Deklaracje DOCTYPE... 3 5. Lista znaczników, atrybutów i zdarzeń... 4 5.1 Lista atrybutów

Bardziej szczegółowo

Tutorial. HTML Rozdział: Ramki

Tutorial. HTML Rozdział: Ramki Autor: Mateusz Wojtyna Opis ogólny Tutorial HTML Rozdział: Ramki Ramki są bardzo pomocnym narzędziem przy tworzeniu strony internetowej jeżeli na przykład chcemy stworzyć sobie menu wszystkich podstron

Bardziej szczegółowo

Podstawy (X)HTML i CSS

Podstawy (X)HTML i CSS Inżynierskie podejście do budowania stron WWW momat@man.poznan.pl 2005-04-11 1 Hyper Text Markup Language Standardy W3C Przegląd znaczników Przegląd znaczników XHTML 2 Cascading Style Sheets Łączenie z

Bardziej szczegółowo

Można też ściągnąć np. z: http://portableapps.com/apps/development/notepadpp_portable

Można też ściągnąć np. z: http://portableapps.com/apps/development/notepadpp_portable W zadaniach można używać programu Notepad++ (jest wygodny, ponieważ m.in. koloruje składnię i uzupełnia funkcje) albo też jakiegoś innego edytora zainstalowanego w systemie (np. notatnika). Najnowszą,

Bardziej szczegółowo

Można też ściągnąć np. z: http://portableapps.com/apps/development/notepadpp_portable

Można też ściągnąć np. z: http://portableapps.com/apps/development/notepadpp_portable W zadaniach można używać programu Notepad++ (jest wygodny, ponieważ m.in. koloruje składnię i uzupełnia funkcje) albo też jakiegoś innego edytora zainstalowanego w systemie (np. notatnika). Najnowszą,

Bardziej szczegółowo

e r T i H M r e n L T n

e r T i H M r e n L T n s e r T t w o i H M r e o T n w z n L Podstawy 1. Nawigacja na stronie jest niezwykle istotna, powinna być możliwie jak najprostsza. Pamiętajmy, że im mniej kroków do celu tym lepiej. 2. Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Young Programmer: HTML+PHP. Dr inż. Małgorzata Janik, Zajęcia #2

Young Programmer: HTML+PHP. Dr inż. Małgorzata Janik, Zajęcia #2 Young Programmer: HTML+PHP Dr inż. Małgorzata Janik, Zajęcia #2 Ramowy program warsztatów Zajęcia 1: Zajęcia wprowadzające, HTML Zajęcia 2: Style CSS (tabele i kaskadowe arkusze stylów) Zajęcia 3: Podstawy

Bardziej szczegółowo

Moduł IV Internet Tworzenie stron www

Moduł IV Internet Tworzenie stron www Ze strony internetowej www.kaze.zut.edu.pl z folderu BUDOWA JACHTÓW pobierz i zapisz je do własnego folderu następujące pliki: znak_drogowy.png, morze.jpg, logo_ecdl.gif, logobj.png ZADANIE 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie

Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie Scenariusz lekcji informatyki klasa II gimnazjum Temat : Strona WWW pierwsze

Bardziej szczegółowo

2. Projektowanie stron WWW podstawowe informacje

2. Projektowanie stron WWW podstawowe informacje 1. Uczeń: Uczeń: 2. Projektowanie stron WWW podstawowe informacje a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna podstawowe zasady tworzenia stron internetowych, rozróżnia tryb tekstowy tworzenia stron www od

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 2 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH. PODSTAWY JĘZYKA HTML (HyperText Markup Language)

LABORATORIUM 2 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH. PODSTAWY JĘZYKA HTML (HyperText Markup Language) LABORATORIUM 2 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH PODSTAWY JĘZYKA HTML (HyperText Markup Language) 1. STRUKTURA DOKUMENTU HTML Dokument HTML jest zwykłym nie skonwertowanym tekstem, z tak zwanymi znacznikami

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 7

Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 7 Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 7 7. Ramki 7.1. Wstęp Przykład: Oto przykładowy wygląd strony startowej ramek: PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-frameset.dtd">

Bardziej szczegółowo

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop. 2012 Spis treści Wstęp 9 1 HTML 5 i XHTML w pytaniach i odpowiedziach 13 Co to jest HTML 5? 13 Co to jest XHTML? 15 Czy strony utworzone w HTML

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do HTML, CSS, JavaScript, PHP. Kurs 18.11 2008 22 12. 2008

Wprowadzenie do HTML, CSS, JavaScript, PHP. Kurs 18.11 2008 22 12. 2008 Wprowadzenie do HTML, CSS, JavaScript, PHP Kurs 18.11 2008 22 12. 2008 Narzędzia do tworzenia i utrzymania dokumentów web owych Edytory HTML Server WWW i baz danych Przeglądarka internetowa kompilator

Bardziej szczegółowo

I. Formatowanie tekstu i wygląd strony

I. Formatowanie tekstu i wygląd strony I. Formatowanie tekstu i wygląd strony Akapit: ... aby wyrównać tekst do lewego marginesu aby wyrównać tekst do prawego marginesu:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 Tekst podstawowe znaczniki.

Ćwiczenie 2 Tekst podstawowe znaczniki. Ćwiczenie 2 Tekst podstawowe znaczniki. Ćwiczenie 2 poświęcone jest formatowaniu tekstu za pomocą znaczników. AŜeby uzyskać poŝądany wygląd tekstu musimy posłuŝyć się określonymi znacznikami. Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Oczywiście występują także znaczniki, bez ich odpowiednika kończącego, np. <BR>

Oczywiście występują także znaczniki, bez ich odpowiednika kończącego, np. <BR> Język html to język znaczników inaczej tagów, czyli słów lub skrótów pochodzących z języka angielskiego ujętych w nawiasy ostrokątne , np.. . W większości przypadków spotykamy znaczniki początku (inaczej

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia stron internetowych

Podstawy tworzenia stron internetowych Podstawy tworzenia stron internetowych HTML Wstęp Do edycji stron HTML (Hyper Text Markup Language) można wykorzystać dowolny edytor tekstowy (np. Notatnik) umożliwiający edycję zwykłych plików tekstowych.

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne

Technologie Informacyjne Technologie Informacyjne Wykªad 6 Paweª Witkowski MIM UW Wiosna 2013 P. Witkowski (MIM UW) Technologie Informacyjne Wiosna 2013 1 / 18 HTML HyperText Markup Language J zyk oparty na znacznikach Opisuje

Bardziej szczegółowo

Odnośniki jeszcze do niedawna odróżniały strony WWW od wszystkich innych dokumentów elektronicznych. Możliwość deklarowania odnośników do innych

Odnośniki jeszcze do niedawna odróżniały strony WWW od wszystkich innych dokumentów elektronicznych. Możliwość deklarowania odnośników do innych odnośniki Część 3 Odnośniki jeszcze do niedawna odróżniały strony WWW od wszystkich innych dokumentów elektronicznych. Możliwość deklarowania odnośników do innych dokumentów niezależnie od ich umiejscowienia

Bardziej szczegółowo

XHTML - Extensible Hypertext Markup Language, czyli Rozszerzalny Hipertekstowy Język Oznaczania.

XHTML - Extensible Hypertext Markup Language, czyli Rozszerzalny Hipertekstowy Język Oznaczania. XHTML - Extensible Hypertext Markup Language, czyli Rozszerzalny Hipertekstowy Język Oznaczania. Reformuje on znane zasady języka HTML 4 w taki sposób, aby były zgodne z XML (HTML przetłumaczony na XML).

Bardziej szczegółowo

Język HTML i podstawy CSS

Język HTML i podstawy CSS Notatki do wykładu Język HTML i podstawy CSS dr Jacek Tarasiuk WFiIS, AGH wersja 2006 Spis treści Język HTML...1 Rodzaje dokumentów HTML...1 Budowa dokumentu HTML...1 Zestawienie znaczników...2 Szkielet

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. HTML cz.1.

Języki programowania wysokiego poziomu. HTML cz.1. Języki programowania wysokiego poziomu HTML cz.1. Struktura dokumentu html Dokument HTML ma postać:

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 TINT. XHTML tabele i ramki. Zofia Kruczkiewicz

Wykład 2 TINT. XHTML tabele i ramki. Zofia Kruczkiewicz Wykład 2 TINT XHTML tabele i ramki Zofia Kruczkiewicz 1. Tabele 1.1. Przykład tabeli zawierającej kalendarz na miesiąc marzec ... definiuje tabelę Atrybuty: border ="" obramowanie tabeli,

Bardziej szczegółowo

Jak posługiwać się edytorem treści

Jak posługiwać się edytorem treści Jak posługiwać się edytorem treści Edytor CKE jest bardzo prostym narzędziem pomagającym osobom niezaznajomionym z językiem HTML w tworzeniu interaktywnych treści stron internetowych. Razem z praktyka

Bardziej szczegółowo

Hyper Text Markup Language

Hyper Text Markup Language Podstawy projektowania dokumentów WWW Język znaczników HTML Hyper Text Markup Language Język słuŝący do zapisu dokumentów WWW. Opisuje wygląd dokumentu i definiuje łączniki hipertekstowe, pozwalające na

Bardziej szczegółowo

STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała

STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała 1 STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała STRONY INTERNETOWE Rodzaje stron internetowych statyczne (statyczny HTML + CSS) dynamiczne (PHP, ASP, technologie Flash) 2 JĘZYKI STRON WWW HTML (ang. HyperText

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT 1. Wprowadzenie Arkusze kalkulacyjne Google umożliwiają łatwe tworzenie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERA PHP.

INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERA PHP. LABORATORIUM 0 INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERA PHP. W celu poprawnego wykonywania zadań na laboratorium konieczne jest zainstalowanie na komputerze wyposażonym w system operacyjny Windows następujących

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia: rok I, semestr II

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia: rok I, semestr II SIECI KOPMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (SKiTI) Wykład 11 Wprowadzenie do (X)HTML Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia:

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Podstawowe znaczniki języka HTML.

Podstawowe znaczniki języka HTML. Podstawowe znaczniki języka HTML. Struktura dokumentu. Sposób użycia i dokumentu. Między nimi umieszczana jest cała treść dokumentu. Sposób użycia Sekcja HEAD zawiera podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wybrane znaczniki HTML

Wybrane znaczniki HTML Wybrane znaczniki HTML Struktura dokumentu HTML informacje o dokumencie i plikach zewnętrznych zawartość wyświetlana w przeglądarce wraz z tagami formatującymi

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY 2013 Klawiatura narzędzie do wpisywania tekstu. 1. Wielkie litery piszemy z wciśniętym klawiszem SHIFT albo z włączonym klawiszem CAPSLOCK. 2. Litery typowe dla języka

Bardziej szczegółowo

Projekty z Technologii Informacyjnych

Projekty z Technologii Informacyjnych Projekty z Technologii Informacyjnych Zad. 1. Opracuj prezentację w programie PowerPoint lub podobnym na zadany temat. Prezentacja powinna być przeznaczona do prezentowania w czasie ok. 10 minut. Zad.

Bardziej szczegółowo

Lab.1. Praca z tekstem: stosowanie arkuszy stylów w dokumentach OO oraz HTML/CSS

Lab.1. Praca z tekstem: stosowanie arkuszy stylów w dokumentach OO oraz HTML/CSS Lab.1. Praca z tekstem: stosowanie arkuszy stylów w dokumentach OO oraz HTML/CSS Cel ćwiczenia: zapoznanie się z pojęciem stylów w dokumentach. Umiejętność stosowania stylów do automatycznego przygotowania

Bardziej szczegółowo

#1 Wartościowa treść. #2 Słowa kluczowe. #3 Adresy URL

#1 Wartościowa treść. #2 Słowa kluczowe. #3 Adresy URL #1 Wartościowa treść Treść artykułu powinna być unikatowa (algorytm wyszukiwarki nisko ocenia skopiowaną zawartość, a na strony zawierające powtórzoną treść może zostać nałożony filtr, co skutkuje spadkiem

Bardziej szczegółowo

Proste kody html do szybkiego stosowania.

Proste kody html do szybkiego stosowania. Proste kody html do szybkiego stosowania. Często, w trakcie pracy z blogiem czy portalem zachodzi potrzeba umieszczenia grafiki, linku zaszytego w grafice czy innych podobnych. Szczególnie w widgetach

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Uwaga: znaczniki <body> </body> nie powinny byd umieszczane na stronie zawierającej ramki, w ramach FRAMESET.

Uwaga: znaczniki <body> </body> nie powinny byd umieszczane na stronie zawierającej ramki, w ramach FRAMESET. * HTML + Wstęp do HTML Dokument HTML jest plikiem tekstowym, który zawiera znaczniki, zwane inaczej tagami, i stanowią język HTML. Same składają się z nawiasów kątowych, między którymi znajdują się ściśle

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych RAMKI

Tworzenie stron internetowych RAMKI Tworzenie stron internetowych RAMKI RAMKI Ramka to zdefiniowana część okna przeglądarki, której to części przypisano właściwości takie jak całemu oknu. ramka może być przewijana niezależnie od pozostałej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi uczelnianego cmsa

Instrukcja obsługi uczelnianego cmsa Instrukcja obsługi uczelnianego cmsa 1. Logowanie a. Aby się zalogować należy wpisać w adresie przeglądarki http://ur.krakow.pl/admin b. W okienku logowania w polu login wpisać identyfikator użytkownika

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Za pomocą atrybutu ROWS moŝemy dokonać podziału ekranu w poziomie. Odpowiedni kod powinien wyglądać następująco:

Za pomocą atrybutu ROWS moŝemy dokonać podziału ekranu w poziomie. Odpowiedni kod powinien wyglądać następująco: 1 1. Ramki Najbardziej elastycznym sposobem budowania stron jest uŝycie ramek. Ułatwiają one nawigowanie w wielostronicowych dokumentach HTML, poprzez podział ekranu na kilka obszarów. KaŜdy z nich zawiera

Bardziej szczegółowo

2. Otwórz program ked (poprzez Start ->Programy ->ked->ked

2. Otwórz program ked (poprzez Start ->Programy ->ked->ked Do przetworzenia ściągniętej strony internetowej polecam użyć program ked autorstwa Konrada Leśniaka, który można ściągnąć z mojej strony z http://www.ittechnology.us/sciaganie/ked2140.zip. Krok po kroku

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 5

Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 5 Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 5 5. Tabele 5.1. Struktura tabeli 5.1.1 Odcięcia Microsoft Internet Explorer 7.0 niepoprawnie interpretuje białe znaki w komórkach tabeli w przypadku tworzenia

Bardziej szczegółowo

Informatyka i Ekonometria Informatyka ekonomiczna Ćwiczenia Usługi sieciowe. Tworzenie serwisów internetowych.

Informatyka i Ekonometria Informatyka ekonomiczna Ćwiczenia Usługi sieciowe. Tworzenie serwisów internetowych. Kierunek: Przedmiot: Forma zajęć: Temat: Informatyka i Ekonometria Informatyka ekonomiczna Ćwiczenia Usługi sieciowe. Tworzenie serwisów internetowych. KORZYSTANIE Z USŁUG SIECIOWYCH Przesyłanie plików

Bardziej szczegółowo

Tabele. Przykład 15a.htm. <HTML><HEAD><TITLE> Cennik</TITLE></HEAD><BODY><H3>Cennik</H3> <TABLE BORDER="1"> <TR>

Tabele. Przykład 15a.htm. <HTML><HEAD><TITLE> Cennik</TITLE></HEAD><BODY><H3>Cennik</H3> <TABLE BORDER=1> <TR> Tabele Autorem niniejszego skryptu jest dr inż. Robert Kolud Tabele w HTML to nie tylko praktyczny sposób na przedstawianie zestawień informacji. Znacznie częściej jednak tabele są wygodnym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Narzędzia informatyczne w językoznawstwie

Narzędzia informatyczne w językoznawstwie Narzędzia informatyczne w językoznawstwie HTML i XHTML Marcin Junczys-Dowmunt junczys@amu.edu.pl Zakład Logiki Stosowanej http://www.logic.amu.edu.pl 17. października 2007 Marcin Junczys-Dowmunt Narzędzia

Bardziej szczegółowo

URL: http://www.ecdl.pl

URL: http://www.ecdl.pl Syllabus WEBSTARTER wersja 1.0 Polskie Towarzystwo Informatyczne 2007 Copyright wersji angielskiej: Copyright wersji polskiej: The European Computer Driving Licence Foundation Ltd. Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1: Szablon strony w HTML5

Laboratorium 1: Szablon strony w HTML5 Laboratorium 1: Szablon strony w HTML5 Czas realizacji: 2 godziny Kurs: WYK01_HTML.pdf, WYK02_CSS.pdf Pliki:, Edytor: http://www.sublimetext.com/ stabilna wersja 2 (portable) Ćwiczenie 1. Szablon strony

Bardziej szczegółowo

Elementarz HTML i CSS

Elementarz HTML i CSS Elementarz HTML i CSS Znaczniki przydatne w pracy redaktora stron internetowych 1 Elementarz HTML i CSS Znaczniki przydatne w pracy redaktora stron internetowych Treść, korekta, skład i oprawa graficzna

Bardziej szczegółowo

Przy wstawianiu znacznika zamykającego nie przepisujemy już atrybutów.

Przy wstawianiu znacznika zamykającego nie przepisujemy już atrybutów. JĘZYK - HTML Hipertekst - możliwośd przechodzenia między różnymi fragmentami tego samego lub różnych dokumentów, które zostały ze sobą powiązane. Jest systemem odnośników (tzw. Skrótów), działających na

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny lekcji: Wprowadzenie dodatkowych znaczników. Wprowadzenie odsyłacza, tabeli, listy numerowanej i wypunktowanej.

Cel ogólny lekcji: Wprowadzenie dodatkowych znaczników. Wprowadzenie odsyłacza, tabeli, listy numerowanej i wypunktowanej. Piotr Chojnacki IV rok, informatyka chemiczna Liceum Ogólnokształcące Nr I we Wrocławiu Wrocław dn. 26 lutego 2006 roku Czas trwania zajęć: 90 minut, przedmiot: TI Temat lekcji: Tworzenie strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Nowy szablon stron pracowników ZUT

Nowy szablon stron pracowników ZUT Nowy szablon stron pracowników ZUT Uczelniane Centrum Informatyki ZUT przygotowało nowy szablon stron pracowników, zunifikowany z obecnymi stronami ZUT. Serdecznie zachęcamy Państwa do migracji na nowy

Bardziej szczegółowo

Danuta ROZPŁOCH-NOWAKOWSKA Strona 1 2007-11-06. Moduł 4. Przykład 1. Przykład 2. HTML 4.01 Transitional).

Danuta ROZPŁOCH-NOWAKOWSKA Strona 1 2007-11-06. Moduł 4. Przykład 1. Przykład 2. HTML 4.01 Transitional). Danuta ROZPŁOCH-NOWAKOWSKA Strona 1 2007-11-06 Moduł 4. Style Zajęcia poświęcone będą kaskadowym arkuszom stylów (por. slajdy 18.-27. z wykładu 2.) Wiele uwagi poświęcaliśmy do tej pory planowaniu szkieletu

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT

TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT Wstęp TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT Czasami zdarza się, że zostajemy poproszeni o poprowadzenia spotkania czy szkolenia w firmie, w której pracujemy lub po prostu

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 - Odsyłacze

Ćwiczenie 3 - Odsyłacze Ćwiczenie 3 - Odsyłacze Ćwiczenie to poświęcone jest odsyłaczom czyli powiązaniu plików wewnętrznych i zewnętrznych na róŝne sposoby. Linki, które natychmiast przenoszą w określone miejsce to istota stron

Bardziej szczegółowo

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją obsługi panelu CMS Wordpress, która w krótkim czasie i bez większego kłopotu pozwoli na edycję treści i zawartości strony, w tym:

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Zdefiniowane style mogą określać układ treści na stronie i sposób jej formatowania np. kolor czcionki, pogrubienia, tło tabel, rysunków itp.

Zdefiniowane style mogą określać układ treści na stronie i sposób jej formatowania np. kolor czcionki, pogrubienia, tło tabel, rysunków itp. Style CSS Wstęp Zdefiniowane style mogą określać układ treści na stronie i sposób jej formatowania np. kolor czcionki, pogrubienia, tło tabel, rysunków itp. Podstawową zaletą i zadaniem stylów jest oddzielenie

Bardziej szczegółowo

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe Test z przedmiotu zajęcia komputerowe 1. System operacyjny to: a) nowoczesna gra komputerowa, b) program niezbędny do pracy na komputerze, c) urządzenie w komputerze. d) przeglądarka internetowa 2.Angielskie

Bardziej szczegółowo

Podstawy HTML. 2. Komendy ujęte są w nawiasy ostre - < > i występują najczęściej parami.

Podstawy HTML. 2. Komendy ujęte są w nawiasy ostre - < > i występują najczęściej parami. Podstawy HTML 1. HTML - to język formatowania dokumentów elektronicznych, który pozwala uformować tekst oraz połączyć go z grafiką. Dokument HTML ma postać pliku tekstowego, gdzie tekst przeplatany jest

Bardziej szczegółowo

HTML podstawowe polecenia

HTML podstawowe polecenia HTML podstawowe polecenia Szkielet dokumentu:

Bardziej szczegółowo

za pomocą: definiujemy:

za pomocą: definiujemy: HTML CSS za pomocą: języka HTML arkusza CSS definiujemy: szkielet strony wygląd strony Struktura dokumentu html - znaczniki Znaczniki wyznaczają rodzaj zawartości. element strony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Spis treści: 1 Logowanie do panelu administracyjnego 2 Dodawanie obiektów na stronie 2.1 Wybór podstrony 2.2 Wybór obiektu 2.2.1 Dodawanie obiektów tekstowych

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria zdjęć... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Moja pierwsza strona WWW. Grzegorz Mazur

TEMAT: Moja pierwsza strona WWW. Grzegorz Mazur TEMAT: Moja pierwsza strona WWW. Grzegorz Mazur Na lekcji dowiesz się: Czym jest strona internetowa? Czym jest język HTML i jego znaczniki? Jakie są programy do tworzenia stron? Jak formatować tekst na

Bardziej szczegółowo

1. Wstawianie macierzy

1. Wstawianie macierzy 1. Wstawianie macierzy Aby otworzyć edytor równań: Wstaw Obiekt Formuła Aby utworzyć macierz najpierw wybieramy Nawiasy i kilkamy w potrzebny nawias (zmieniający rozmiar). Następnie w oknie formuły zamiast

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

WITRYNY I APLIKACJE INTERNETOWE

WITRYNY I APLIKACJE INTERNETOWE WITRYNY I APLIKACJE INTERNETOWE TECHNIKUM INFORMATYCZNE wg programu 351203 KLASA II 3 godz. tygodniowo 90 godziny Liczba godzin w cyklu kształcenia 180 rok szkolny 2013/2014 Sylwia Płonka 2. W 1980 fizyk

Bardziej szczegółowo

Napisy w PHP. Drukowanie napisów instrukcją echo

Napisy w PHP. Drukowanie napisów instrukcją echo Napisy w PHP. Drukowanie napisów instrukcją echo 1. Ćwiczenia do samodzielnego wykonania Wszystkie poniższe ćwiczenia należy samodzielnie wykonać wpisując w edytorze bez stosowania techniki kopiuj-wklej.

Bardziej szczegółowo

HTML informacje podstawowe

HTML informacje podstawowe HTML informacje podstawowe HTML to język hipertekstowego znakowania (Hypertext Markup Language), który stanowi ustanowioną przez konsorcjum World Wide Web Consortium (W3C) specyfikację nakreślającą postać

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Temat: Prosty serwis internetowy oparty o zestaw powiązanych

Bardziej szczegółowo