Przegląd europejskiego rynku nieruchomości

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przegląd europejskiego rynku nieruchomości"

Transkrypt

1 Przegląd europejskiego rynku nieruchomości Europejski rynek nieruchomości logistycznych Wyniki półrocza 2010 r. Zwiastuny ożywienia Lisa Graham Analyst, European Research ProLogis Research Group Paryż, Francja +33 (0) Leonard Sahling First Vice President Denver CO, USA + 1 (303) Spis treści Informacje ogólne...2 Klimat ekonomiczny...2 Rynki inwestycyjne...3 Działalność budowlana...4 Rynki najmu...5 Czynsze...6 Wnioski...7 Od redakcji...8 O Prologis...8 E uropejski rynek nieruchomości logistycznych znajduje się w fazie przejściowej sytuacja w segmencie wynajmu przestała się pogarszać i wkrótce zacznie się poprawiać. W pierwszej połowie roku 2010 aktywność inwestycyjna na europejskim rynku nieruchomości logistycznych gwałtownie wzrosła, co jednak minimalnie przełożyło się na stopę kapitalizacji. W pierwszej połowie roku 2010 stopy kapitalizacji spadały stopniowo w całej Europie. Z ostatnich transakcji sprzedaży wynika, że od połowy roku nastąpił duży spadek stóp kapitalizacji inwestycji w Paryżu i Lyonie, a stopy kapitalizacji najlepszych lokalizacji w Niemczech zmniejszyły się poniżej 7%. Po spadku w okresie recesji ogólnoeuropejski wskaźnik wynajętej powierzchni osiągnął poziom 86,4% w II kwartale 2009 roku i przez resztę roku oscylował wokół tej wartości. W połowie 2010 roku wskaźniki wynajętej powierzchni w całej Europie były stabilne, ale i mocno zróżnicowane: od ponad 90% w Holandii, Belgii i Europie Południowej do 83% 84% w Europie Środkowej i Wielkiej Brytanii. Ogólnoeuropejski popyt na powierzchnię dystrybucyjną umacniał się w pierwszej połowie roku 2010, podsycany restrukturyzacją oraz nieustannym dążeniem do obniżania kosztów operacyjnych i zwiększania efektywności w łańcuchach dostaw. Deficyt dużych, nowoczesnych i wydajnych obiektów dystrybucyjnych w Europie kontynentalnej w połączeniu z powszechnym wśród użytkowników naciskiem na poprawę efektywności dystrybucji w całej Europie wciąż sprawia, że umiarkowany popyt na powierzchnię nie słabnie. Prawie w całej Europie w pierwszej połowie 2010 roku liczba nowo oddawanych inwestycji wciąż pozostawała na niskim poziomie. Wyjątek stanowi Europa Północna, choć i tam nowe budowy rozpoczynano głównie z myślą o konkretnych klientach (build-to-suit). W połowie roku 2010 czynsze nominalne na większości europejskich rynków osiągnęły minimalny poziom; upusty wprawdzie przestały rosnąć, ale wciąż są niezwykle wysokie.

2 Informacje ogólne Mimo kryzysu zagrażającego wypłacalności państw w ciągu ostatnich miesięcy dobra koniunktura gospodarcza na trwałe zagościła w Europie, a jej oznaki są widoczne także na rynku obiektów dystrybucyjnych. Napływ inwestycji na europejskie rynki nieruchomości logistycznych zwiększył się w pierwszej połowie roku 2010, przy czym inwestorzy koncentrowali się głównie na stabilnych rynkach charakteryzujących się ograniczoną podażą nowoczesnych budynków magazynowych z dobrymi warunkami najmu. Stopy kapitalizacji w Wielkiej Brytanii wciąż spadały szybciej niż w pozostałych krajach Europy. W porównaniu z cyklicznym maksimum przypadającym na początek roku 2009 były one niższe o 139 punktów bazowych (bps). W Europie kontynentalnej spadek stóp kapitalizacji od szczytowych wartości z połowy roku 2009 następował raczej stopniowo. Z ostatnich transakcji sprzedaży wynika jednak, że od połowy roku nastąpił duży spadek stóp kapitalizacji inwestycji w Paryżu i Lyonie, a stopy kapitalizacji najlepszych lokalizacji w Niemczech spadły poniżej 7%. Europejski rynek nieruchomości logistycznych znajduje się w fazie przejściowej sytuacja w segmencie wynajmu przestała się pogarszać i wkrótce zacznie się poprawiać. W pierwszej połowie roku 2010 wskaźniki wynajętej powierzchni zasadniczo się ustabilizowały zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i na kontynencie. Znacznie spadła liczba nowo oddawanych inwestycji. W połowie roku 2010 upusty czynszowe wciąż były wysokie, ale przestały rosnąć na większości głównych rynków, przy czym czynsze nominalne w większości przypadków osiągnęły minimum. niewypłacalnością kolejnych państw. Kryzys podobny do greckiego ogarnął pozostałe kraje południa Europy, w tym Portugalię, Hiszpanię i Włochy. W reakcji na tę sytuację MFW, UE, WE i EBC uruchomiły dwa trzyletnie plany ratowania finansów o łącznej wartości 860 miliardów euro. Mimo to cześć analityków nadal obawia się, że kryzys zadłużenia państw może zaszkodzić strefie euro, a nawet ją zniszczyć. Wiele państw europejskich wprowadziło drastyczne programy oszczędności fiskalnych. Strach inwestorów podsycało także ryzyko, że wstrzymanie spłat długu publicznego zagrozi stabilności europejskiego systemu bankowego. UE przeprowadziła tzw. stres-testy około 100 europejskich banków, aby ocenić, jak zniosłyby one ewentualne wstrzymanie regulowania zobowiązań finansowych przez państwa. W trakcie tych burzliwych czterech miesięcy kurs euro najpierw gwałtownie spadł, po czym równie szybko odrobił większość strat. Wygląda na to, że na początku sierpnia groźba kryzysu zadłużenia państw została zażegnana albo przynajmniej znacznie odsunięta w czasie. Mimo tych wszystkich zawirowań gospodarka UE zakończyła II kwartał 2010 roku z dużo lepszym wynikiem, niż przewidywano. Realny wzrost PKB w UE-27 wyniósł 4% (kwartał do kwartału) w skali rocznej, co stanowiło najlepszy wynik od roku 2006 (zob. rys. 1). W pierwszej połowie roku osłabienie euro przyczyniło się do znacznego wzrostu konkurencyjności europejskich towarów, a tym samym do wzrostu produkcji przemysłowej w gospodarkach zależnych od eksportu, takich jak niemiecka, francuska, włoska czy nawet hiszpańska. W I kwartale 2010 roku łączny eksport w strefie euro wzrósł o 2,5%, a reeksport, w odpowiedzi na wyższy popyt globalny, wzrósł o 5,9%. Klimat ekonomiczny W pierwszej połowie roku 2010 gospodarki europejskie doświadczyły wielu wzlotów i upadków. Większość krajów europejskich (poza Hiszpanią) wyszła z najpoważniejszej recesji przełomu lat 2008 i 2009 do końca roku 2009, ale kosztem spowolnienia wzrostu PKB. Niestety w kwietniu, kiedy wszyscy uznali, że najgorsze już minęło, z Grecji napłynęły informacje o tym, że kraj ten nie jest w stanie obsługiwać swojego zadłużenia, co zaskoczyło inwestorów na całym świecie i wywołało ogromne zamieszanie na globalnych rynkach finansowych. Przez kolejne cztery miesiące, od kwietnia do lipca, serwisy informacyjne prawie codziennie donosiły o zagrożeniu Rysunek 1: Realny wzrost PKB w UE-27 Zmiana procentowa, kolejno kwartał do kwartału, w skali rocznej 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% -10,0% -12,0% 4,2% Q ,6% Q Źródło: Eurostat. 3,5% 3,4% Q Q ,9% Q ,6% Q ,1% Q ,8% Q ,8% Q ,0% Q ,4% Q ,8% Q ,8% Q ,1% 0,8% 1,0% Q Q Q ,0% Q Pan-European Przegląd europejskiego Property rynku Market nieruchomości Review

3 Większość analityków nie jest jednak przesadnie optymistyczna co do perspektyw ekonomicznych UE w najbliższym czasie. Zastanawiają się oni, jak gospodarki UE będą sobie radzić, gdy wyczerpią się zapasy i brak będzie bodźców fiskalnych, a rządy przystąpią do redukowania ogromnych deficytów budżetowych. Środki zwiększające dyscyplinę fiskalną przyczyniają się wprawdzie do znacznego zwiększenia zaufania inwestorów, ale jednocześnie tłumią zagregowany popyt krajowy. Panuje zgodny pogląd, że przez najbliższe 18 miesięcy realny wzrost PKB będzie wynosił od 1 do 2%. Kryzys zadłużenia państw wywołał także dodatkowe obawy o trwałość powrotu dobrej koniunktury w Europie, zwiększając różnice między największymi i peryferyjnymi gospodarkami UE, wśród których to ta pierwsza grupa ma łatwiejszy dostęp do kredytów i kapitału inwestycyjnego. Gospodarki państw bardziej nastawionych na eksport, takich jak Niemcy, Francja, Polska, Szwecja i Holandia, powinny wyjść z kryzysu wcześniej niż reszta Europy. Ponadto rygor fiskalny i polityka zaciskania pasa spowodują, że gospodarki Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch, Czech i Węgier będą rozwijać się wolniej w bieżącym i przyszłym roku. W całej Europie stopy kapitalizacji nadal stopniowo się obniżały (zob. rys. 3). W Wielkiej Brytanii spadek wyniósł 50 bps w I kwartale 2010 roku, ale już w II kwartale deficyt nowoczesnych obiektów przyczynił się do odrobienia połowy tej straty. Europa Północna i Południowa odnotowały umiarkowany spadek w pierwszej połowie roku, ale mimo to utrzymały poziom znacznie powyżej cyklicznego minimum odnotowanego w 2007 roku. W Europie Środkowej stopy kapitalizacji były stabilne z wyjątkiem Polski, gdzie spadły o około 20 bps. W II kwartale 2010 roku stopy kapitalizacji netto dla nowoczesnych obiektów wynosiły od 6,6% w Londynie do 9,25% na Węgrzech. Rysunek 2: Wielkość inwestycji w Europie Nieruchomości magazynowe i dystrybucyjne W milionach euro Rynki inwestycyjne Apetyt inwestorów na europejskie obiekty dystrybucyjne zaostrzył się w II kwartale 2010 roku mimo obaw wywołanych greckim kryzysem długu państwowego i jego wpływem na europejską gospodarkę (zob. rys. 2). Napływ inwestycji wzrósł do 2,95 mld euro w II kwartale 2010 roku z poziomu 1,2 mld euro w I kwartale. W pierwszej połowie roku łączny napływ inwestycji na poziomie 4,15 mld euro był najwyższy od I połowy 2008 roku, kiedy to w sektorze zainwestowano 4,33 mld euro. Przypływ kapitału do Wielkiej Brytanii, Niemiec i Szwecji łącznie stanowił 77% napływu inwestycji do sektora w II kwartale 2010 roku. Najwięcej zainwestowano w Wielkiej Brytanii (1,24 mld euro); kolejne miejsca zajęły Niemcy (585 mln euro) i Szwecja (458 mln euro). Obawy związane z kryzysem zadłużenia państw negatywnie odbiły się na napływie inwestycji do Grecji, Irlandii, Hiszpanii i Portugalii. Wyjątkiem pod tym względem były Włochy. 0 Źródło: JLL. Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Rysunek 3: Stopy kapitalizacji w Europie rynki nieruchomości logistycznych 9,00% 8,50% 8,00% 7,50% 7,00% 6,50% 6,00% 5,50% 5,00% Źródło: Gerald Eve, DTZ, CBRE i ProLogis. Wielka Brytania Europa Południowa Europa Północna Europa Centralna H H H Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

4 Tak uśrednione stopy kapitalizacji inwestycji często maskują duże różnice w zmianach kapitalizacji na poszczególnych rynkach. I rzeczywiście: na podstawie ostatnio zawartych transakcji można stwierdzić, że stopy kapitalizacji w przypadku najlepszych lokalizacji w Paryżu i Lyonie spadły o 50 do 75 bps w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy bieżącego roku, natomiast w Marsylii i Lille analogiczne spadki były mniejsze. Jednocześnie stopy kapitalizacji w przypadku najlepszych lokalizacji w Niemczech obniżyły się aż o 50 bps, do mniej niż 7%, i należą obecnie do najniższych w Europie kontynentalnej. Rysunek 4: Powierzchnie oddane do użytku w Europie II kw r. Powierzchnie oddane do użytku (m 2 ) Wielkość rynku Rynek/strefa I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw II kw Cała Europa (4 regiony) Cała Europa (3 regiony) Wielka Brytania , East Midlands West Midlands Londyn Anglia PD-W Anglia Zach. i Walia Anglia PN Szkocja Europa Południowa Francja Paryż Lyon Marsylia Lille Włochy (Mediolan) Hiszpania Madryt Barcelona Europa Środkowa Polska Praga i Brno Budapeszt i okolice Bratysława i okolice Europa Północna * Hamburg* b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d * Monachium* b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d * Dusseldorf/Zagł. Ruhry* b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d * Frankfurt* b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d * Berlin* b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d * Belgia* b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d * Holandia* b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d * Göteborg-Sztokholm-Malmö b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. *Dane roczne za 2009 r. Źródła: Gerald Eve, DTZ, CBRE, JLL i ProLogis. 4 Pan-European Przegląd europejskiego Property rynku Market nieruchomości Review

5 Działalność budowlana Europejscy deweloperzy, jak i firmy prowadzące podobną działalność w Ameryce Północnej, musieli zwolnić tempo i skoncentrować się na wynajmie nowych obiektów ukończonych i oddanych do użytku rok lub dwa lata wcześniej. Nowych projektów jest niewiele, a ewentualne inwestycje rozpoczynane są wyłącznie na zamówienie konkretnych klientów (build-to-suit). Największy spadek liczby nowych budów odnotowano w Wielkiej Brytanii. W pierwszej połowie rozpoczęto tam realizację zaledwie sześciu nowych projektów o łącznej powierzchni metrów kwadratowych (dla porównania: w pierwszej połowie roku 2009 rozpoczęto budowy o łącznej powierzchni metrów kwadratowych). Wszystkie sześć rozpoczętych projektów jest realizowanych w systemie build-to-suit, a klienci, którzy wprowadzą się do pięciu z nich, to firmy z branży handlu detalicznego. Analogiczny spadek dotyczy projektów ukończonych (zob. rys. 4). W pierwszej połowie roku ich powierzchnia wynosiła zaledwie metrów kwadratowych, co odpowiada 0,4% łącznej powierzchni dostępnej na rynku. Aktywność budowlana w Europie Południowej była znikoma. W pierwszej połowie roku 2010 we Francji, Hiszpanii i Włoszech (Mediolan) rozpoczęto realizację zaledwie czterech projektów o łącznej powierzchni metrów kwadratowych, co odpowiada 0,3% powierzchni dostępnej na rynku. Wszystkie cztery projekty powstają na zamówienie konkretnych klientów. W okresie tym ukończono natomiast znacznie więcej inwestycji (o łącznej powierzchni metrów kwadratowych), a wśród nich znalazło się kilka projektów spekulacyjnych. Warto dodać, że wszystkie te projekty rozpoczęto jednak jeszcze przed globalną recesją. Rozbieżność między powierzchnią oddawaną do użytku a powierzchnią nowych inwestycji w Europie Południowej w ostatnim czasie świadczy o wyjątkowo dużym spadku liczby nowo realizowanych projektów. W Europie Środkowej deweloperzy wreszcie odbili się od dna i w pierwszej połowie roku rozpoczęli realizację nowych obiektów dystrybucyjnych o łącznej powierzchni metrów kwadratowych, co oznacza wzrost łącznej powierzchni dostępnej na rynku o 2,5%. Lwia część nowo rozpoczętych inwestycji przypada na Polskę ( , czyli 71%), gdzie 87% nowych projektów to budynki z kategorii build-to-suit. W Czechach, na Słowacji i na Węgrzech aktywność budowlana jest mniejsza i ogranicza się w zasadzie do budynków z kategorii build- to-suit. W regionie odnotowano natomiast rekordowo niski poziom w przypadku powierzchni oddawanej do użytku, która w I połowie 2010 roku stanowiła 94% poziomu z I połowy 2009 roku. Jedynym obszarem, w którym deweloperzy nie mają powodów do narzekań, pozostaje Europa Północna. Na tych rynkach (zwłaszcza w Niemczech) na początku recesji (przełom lat 2008 i 2009) występował znaczny deficyt nowoczesnej powierzchni dystrybucyjnej, który utrzymuje się do dziś. W pierwszym półroczu 2010 roku w Niemczech, Belgii i Holandii ukończono obiekty o łącznej powierzchni metrów kwadratowych, co daje nadzieję na poprawę całorocznego wyniku z roku 2009, kiedy to ukończono budynki o łącznej powierzchni metrów kwadratowych (1,7% wielkości całego rynku). Budowy rozpoczęte w pierwszej połowie 2010 roku ( metrów kwadratowych) już w tym momencie stanowią 63% rocznego wyniku z roku Korzystne warunki rynkowe dla najemców skłaniają do rezygnacji z posiadania budynków na rzecz ich wynajmu w Niemczech, a także do poszukiwania lepszych jakościowo nieruchomości zarówno w Niemczech, jak i Holandii. Rynki najmu Po okresie spadku związanego z recesją wskaźnik wynajmu powierzchni w całej Europie ustabilizował się na poziomie 86,4% w połowie roku 2009 i oscylował wokół tej wartości przez resztę roku (zob. rys. 5). W pierwszej połowie 2010 roku nowy popyt generowali głównie klienci z sektora handlu detalicznego i usług logistycznych (3PL). Wzrost obrotów Rysunek 5: Wskaźniki wynajmu powierzchni w Europie rynki nieruchomości logistycznych 95,00% 90,00% 85,00% 80,00% Cała Europa Wielka Brytania Europa Południowa Europa Środkowa Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Źródło: Gerald Eve, DTZ, CBRE i ProLogis 5

6 handlowych w europejskich gospodarkach nastawionych na eksport jeszcze nie przełożył się na wzrost popytu z sektora produkcyjnego. Obecnie, przy spodziewanym tempie wzrostu gospodarki europejskiej na poziomie zaledwie 1% 2% rocznie, firmy koncentrują się na obniżaniu kosztów, wdrażaniu usprawnień operacyjnych i poprawie marż. W związku z tym najemcy w całej Europie wykorzystują korzystne dla nich warunki panujące obecnie na rynku najmu oraz przenoszą się ze starych i ciasnych magazynów do nowoczesnych i bardziej wydajnych obiektów. Konsekwencją tej sytuacji jest zwiększenie różnicy w stawkach czynszu i stopie kapitalizacji między obiektami klasy inwestycyjnej a obiektami drugiej czy trzeciej klasy. Obecnie stare magazyny w drugo- i trzeciorzędnych lokalizacjach coraz wcześniej zaczynają uchodzić za obiekty przestarzałe. W połowie roku 2010 wskaźniki wynajmu powierzchni w Europie utrzymywały się na stabilnym poziomie, ale były też mocno zróżnicowane. W Belgii, Holandii i Europie Południowej przekraczały 90% z uwagi na deficyt gruntów oraz restrykcyjne przepisy budowlane. W Wielkiej Brytanii analogiczny wskaźnik praktycznie nie wzrósł w pierwszej połowie roku i ustabilizował się na poziomie 84,3%. W Europie Środkowej ogólny wskaźnik wynajmu powierzchni także był stabilny i wynosił 83,2% w pierwszej połowie roku. Takie uogólnienie nie daje jednak pełnego obrazu wahań wskaźnika wynajmu powierzchni w Budapeszcie i Bratysławie. W pierwszej połowie 2010 roku wskaźnik ten obniżył się o 80 bps w Budapeszcie i okolicach do 80,2% i wyraźnie wzrósł w Bratysławie o 280 bps, do 94,5% (europejskie maksimum). Rysunek 6: Czynsze nominalne w Europie sektor nieruchomości logistycznych 105,00 100,00 W pierwszej połowie roku odnotowano wzrost w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech (Mediolan), Hiszpanii, Belgii i Holandii pod względem łącznej wynajętej powierzchni (zaspokojony popyt). Dobrą wiadomość stanowi też fakt, że w II kwartale 2010 roku we Francji nastąpił wzrost wynajętej powierzchni do rekordowych metrów kwadratowych, z czego 90% przypada na mniejsze metropolie, takie jak Lyon, Lille i Marsylię. W Europie Środkowej na wszystkich rynkach zanotowano wzrost wynajętej powierzchni w pierwszej połowie roku mimo słabszych wyników I kwartału 2010 w Polsce, Czechach i na Słowacji. O wzroście popytu świadczą także statystyki poziomu wynajmu. Poza Hiszpanią poziom wynajmu w II kwartale 2010 był nawet wyższy niż w I kwartale. W pierwszej połowie 2010 roku poziom wynajmu w Wielkiej Brytanii, Europie Południowej i Europie Środkowej łącznie był o prawie jedną trzecią wyższy niż w drugiej połowie 2009 roku i o jedną czwartą wyższy niż w pierwszej połowie 2009 roku. Na pięciu największych niemieckich rynkach poziom wynajmu w pierwszej połowie 2010 roku osiągnął metrów kwadratowych, czyli 56% całorocznego wyniku za rok Europejski sektor nieruchomości dystrybucyjnych pozostawał pod wpływem restrukturyzacji łańcuchów dostaw przeprowadzanych po niedawnej recesji. Przeprowadzki najemców między istniejącymi obiektami znajdują odzwierciedlenie w absorpcji netto, która jest wyższa niż powierzchnia ukończonych inwestycji, bez istotnego wpływu na wzrost wskaźnika wynajmu. Z uwagi na fakt, że większość nowo powstających budynków należy do kategorii build-to-suit, absorpcja netto świadczy także o tym, że użytkownicy przeprowadzają się z dotychczas zajmowanych budynków do obiektów zbudowanych na zamówienie. Zwalniane nieruchomości szybko spadają do drugiej i trzeciej kategorii lub są traktowane jako przestarzałe i najprawdopodobniej pozostaną niewynajęte przez dłuższy czas. 95,00 Wielka Brytania Europa Południowa Europa Środkowa Europa Północna 90,00 85,00 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Źródło: Gerald Eve, DTZ, CBRE i ProLogis Czynsze Wobec lepszych nastrojów panujących na rynku oraz wzrostu aktywności ostatnie słowo w negocjacjach wciąż należy do potencjalnych najemców. Nowe umowy i przedłużenia podpisywane są szybciej, a aktywność na całym rynku najmu rośnie. Mimo to właściciele nieruchomości wciąż muszą przyciągać najemców atrakcyjnymi czynszami i znacznymi upustami. 6 Pan-European Przegląd europejskiego Property rynku Market nieruchomości Review

7 Właściciele powierzchni magazynowych nie tracą jednak optymizmu. Wskutek zainteresowania najemców nowszymi nieruchomościami o wyższej jakości oferta powierzchni w najlepszych lokalizacjach jest coraz mniejsza. Wprawdzie przewaga negocjacyjna w końcu znajdzie się po stronie właścicieli nieruchomości, jednak nie wcześniej niż pod koniec 2010 lub początku 2011 roku. Wygląda na to, że czynsze zaczynają się stabilizować. Czynsze nominalne na większości europejskich rynków odbiły się od dna w II kwartale 2010 roku (zob. rys. 6). W Wielkiej Brytanii czynsze nominalne zaczęły rosnąć od minimalnego poziomu odnotowanego w IV kwartale 2009 roku. W pierwszej połowie roku 2010 wzrost ten wyniósł 6% do poziomu 65,38 GBP za metr kwadratowy rocznie. W Niemczech i Francji czynsze nominalne osiągnęły minimum w I kwartale 2010 roku i utrzymywały się na stabilnym poziomie w II kwartale tego roku. Czynsze w Europie Środkowej nie zmieniają się od III kwartału 2009 roku i pozostają na stabilnym poziomie 39 euro. Z kolei słaba koniunktura w Hiszpanii i Holandii przyczyniła się do spadku czynszów nominalnych w pierwszych dwóch kwartałach bieżącego roku. Obecnie wysokość czynszów nominalnych mieści się w przedziale od 37,20 euro w Polsce do 108 euro w Londynie. Zachęty oferowane najemcom w całej Europie osiągnęły historyczne maksimum, ale ich wzrost udało się wreszcie zahamować. Średnie upusty w Europie mieszczą się w przedziale od 10% do 20% bazowego rocznego czynszu. Wnioski W połowie 2010 roku rynki nieruchomości dystrybucyjnych ustabilizowały się i można było zauważyć zwiastuny ożywienia. Stopy kapitalizacji wciąż są niższe w porównaniu z cyklicznym maksimum. Ogólne wskaźniki wynajmu powierzchni ustabilizowały się, podobnie jak efektywne czynsze netto. Deweloperzy zaprzestali realizowania nowych projektów z wyjątkiem budynków powstających na zamówienie konkretnych klientów. Stworzono warunki sprzyjające cyklicznemu ożywieniu na rynkach nieruchomości dystrybucyjnych, a najnowsze dobre wskaźniki makroekonomiczne w UE pomogą wprawić w ruch mechanizmy, które to ożywienie zapoczątkują. Obecnie w całej Europie rynki nieruchomości dystrybucyjnych w strategicznych lokalizacjach znajdują się w lepszej sytuacji pod względem perspektyw odrabiania strat niż rynki w lokalizacjach drugo- i trzeciorzędnych. Restrukturyzacja łańcuchów dostaw generuje popyt na nowoczesny produkt, a ciągłe zainteresowanie przeprowadzkami do lepszych jakościowo obiektów tworzy zasób wolnych starszych nieruchomości, często w suboptymalnych lokalizacjach. Ze względu na mniejszą funkcjonalność takich nieruchomości z punktu widzenia nowych wymagań logistycznych oraz wyższych kosztów utrzymania istnieje ryzyko, że pozostaną one trwale niewynajęte. Wpływ rosnącej powierzchni tych pustostanów na główne europejskie rynki nie jest jeszcze jasny. W krajach, w których występuje deficyt gruntów pod nowe budowy takich jak Wielka Brytania czy Holandia starsze obiekty stanowią tańszą alternatywę dla lokalnych firm, która nie koncentrują się na korzyściach wynikających z ekonomii skali i pozostałych czynnikach zwiększających efektywność ogólnoeuropejskich łańcuchów dostaw. W niektórych lokalizacjach warto być może także rozważyć ponowne zagospodarowanie terenów poprzemysłowych, o ile powierzchnia gruntu pozwoli zmieścić tam nowoczesne obiekty dystrybucyjne. W krajach, w których gruntów pod budowę jest dużo na przykład w Niemczech czy Francji starsze nieruchomości mogą pozostać puste i powiększać pulę funkcjonalnie przestarzałej powierzchni. Wyraźnym zjawiskiem jest natomiast rosnąca dysproporcja między nieruchomościami w najlepszych lokalizacjach a nieruchomościami w lokalizacjach drugoi trzeciorzędnych, przy czym tylko ta pierwsza grupa pozostaje atrakcyjna zarówno dla inwestorów, jak i dla najemców. Rynki strategicznych lokalizacji a rynki lokalizacji drugiej i trzeciej kategorii Rozróżnienie między rynkami strategicznych lokalizacji a rynkami lokalizacji drugiej i trzeciej kategorii odzwierciedla postrzeganie przez inwestorów ryzyka wynikającego z warunków panujących na danym rynku. W Europie rynkami strategicznych lokalizacji są rynki, na których (a) użytkownicy nieruchomości logistycznych mają łatwy dostęp do zróżnicowanej infrastruktury transportowej, w tym dróg, kolei, portów lotniczych i morskich, (b) dostatecznie dużemu obrotowi na rynku nieruchomości logistycznych towarzyszą wąskie widełki cenowe oraz (c) gospodarka kraju jest stabilna i zarządzana roztropnie według konserwatywnych zasad fiskalnych. Powyższe rozróżnienie na poszczególne typy rynków nie jest sztywne, wręcz przeciwnie zależy od zmieniających się uwarunkowań rynkowych i ekonomicznych. 7

8 Od redakcji... To już trzecie wydanie Przeglądu europejskiego rynku nieruchomości. Celem niniejszego raportu jest przedstawienie komentarzy i analiz dotyczących europejskich rynków nieruchomości logistycznych w podobny sposób, jak ma to miejsce w naszych opracowaniach na temat rynku w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Naszym ogólnym celem jest zwiększenie przejrzystości rynku najmu nieruchomości dystrybucyjnych i aktywów w tym segmencie oraz przybliżenie go inwestorom. Leonard Sahling First Vice President ProLogis Research Group + 1 (303) Lisa Graham Analyst, European Research ProLogis Research Group Paryż, Francja +33 (0) O ProLogis ProLogis jest wiodącym globalnym dostawcą obiektów dystrybucyjnych, dysponującym budynkami o powierzchni ponad 44 milionów metrów kwadratowych. Firma wynajmuje powierzchnie ponad klientom, wśród których są przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy prowadzące handel detaliczny, firmy transportowe, zewnętrzni dostawcy usług logistycznych oraz inne przedsiębiorstwa prowadzące działalność dystrybucyjną na dużą skalę. Copyright 2009 ProLogis. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszej informacji nie należy traktować jako propozycji sprzedaży ani prezentacji oferty zakupu jakiegokolwiek papieru wartościowego ProLogis. Nie zabiegamy o podjęcie działań w oparciu o przedstawiony materiał, który stanowi wyłącznie ogólną informację dla klientów i inwestorów ProLogis. Niniejszy raport opiera się, w części, na informacjach publicznych, które uznajemy za wiarygodne, ale nie oświadczamy, że są one dokładne i kompletne, i w związku z tym nie należy na nich polegać. Nie składa się żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani kompletności informacji zawartych w niniejszym raporcie. Wyrażone opinie stanowią jedynie nasze zdanie, w dacie wskazanej w niniejszym raporcie. ProLogis uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności związanej z niniejszym raportem, w tym między innymi od odpowiedzialności za wszelkie wyraźne lub dorozumiane oświadczenia lub gwarancje dotyczące stwierdzeń lub błędów zawartych w niniejszym raporcie lub z nim związanych, a także ewentualnych pominiętych informacji. Wszelkie szacunki, prognozy lub przewidywania zawarte w niniejszym raporcie należy traktować jako oświadczenia dotyczące przyszłych zdarzeń. Chociaż jesteśmy przekonani, że oczekiwania wyrażone w takich oświadczeniach dotyczących przyszłości są zasadne, nie możemy przedstawić żadnego potwierdzenia prawidłowości oświadczeń dotyczących przyszłości. Takie szacunki są zależne od znanego i nieznanego ryzyka, niepewności i innych czynników, które mogłyby spowodować, że rzeczywiste wyniki będą istotnie różnić się od naszych prognoz. Ww. stwierdzenia dotyczące przyszłości są aktualne tylko w dacie niniejszego raportu. Wyraźnie uchylamy się od wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym raporcie w celu uwzględnienia zmian naszych oczekiwań lub zmiany okoliczności, na podstawie których złożyliśmy dane oświadczenie. Żadna część niniejszego materiału nie może być (i) kopiowana, fotokopiowana ani powielana w dowolnej formie; lub (ii) redystrybuowana bez wcześniejszej pisemnej zgody ProLogis.

Przegląd europejskiego rynku nieruchomości

Przegląd europejskiego rynku nieruchomości Przegląd europejskiego rynku nieruchomości Europejski rynek nieruchomości logistycznych półrocze 2009 r. Lisa Graham Analyst, European Research ProLogis Research Group Paryż, Francja +33 (0) 6 72 01 53

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. III kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. III kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W trzecim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost popytu i podaży na rynku magazynowym w Polsce, o czym świadczy rekordowy wolumen transakcji - na poziomie prawie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W drugim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Na

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce mkw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W pierwszym kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów[%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 W drugim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Kraje i banki będą potrzebować ponad 2 bln euro w 2012 r.

Kraje i banki będą potrzebować ponad 2 bln euro w 2012 r. Kraje i banki będą potrzebować ponad 2 bln euro w 2012 r. Dane na ten temat pojawiają się w serwisach informacyjnych, np. w agencji Bloomberg, są także podawane przez specjalistyczne serwisy informacyjne

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 13 LIStopad 2008 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów [%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 W pierwszym kwartale br. odnotowano wyraźny wzrost aktywności najemców i deweloperów

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Anna Trzecińska, Wiceprezes NBP Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Warszawa / XI Kongres Ryzyka Bankowego BIK / 25 października 2016 11-2002 5-2003 11-2003

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008. Raport przygotowany przez Colliers International Poland

Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008. Raport przygotowany przez Colliers International Poland Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008 Raport przygotowany przez Colliers International Poland Podsumowanie Pierwsza połowa 2008 roku okazała się być dla rynku nieruchomości magazynowych bardzo

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce m kw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Na koniec czwartego kwartału 215 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce osiągnęły

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008 Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski II kwartał 28 Podaż 2 W pierwszej połowie bieżącego roku na rynku mieszkaniowym w Polsce nastąpiła zmiana w relacji popytu względem podaży. Popyt na mieszkania,

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Janusz Biernat. Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego

Janusz Biernat. Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego Janusz Biernat Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego Warszawa 2006 Recenzent prof. dr hab. Eugeniusz Mazurkiewicz skład i Łamanie GrafComp s.c. PROJEKT OKŁADKI GrafComp s.c.

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania

Rynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania Grupa Rynku Nieruchomości Ernst & Young Śniadanie prasowe - Warszawa, 9 maja 2012r. Rynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania Wprowadzenie Barometr Inwestycyjny Rynku Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Raport Rynek magazynowy w I kw r.

Raport Rynek magazynowy w I kw r. Raport Rynek magazynowy w I kw. 2017 r. Rynek magazynowy na fali sukcesów. Polska niekwestionowanym hubem logistycznym Europy. Drugi rok z rzędu rekordowe otwarcie na rynku powierzchni magazynowych. W

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi Perspektywy rynku nieruchomości ci i branży y deweloperskiej w 2009 roku Spragnieni krwi Warszawa, 29 Kwietnia 2009 Polski rynek nieruchomości ci oczekiwany scenariusz rynkowy W 2009 roku oczekujemy spadku

Bardziej szczegółowo

OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 2008 oraz I półrocze 2009)

OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 2008 oraz I półrocze 2009) MINISTERSTWO GOSPODARKI OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 8 oraz I półrocze 9) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 9

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży nowych mieszkań Umiarkowane wzrosty cen nowych mieszkań

Bardziej szczegółowo

For internal use only

For internal use only Polska nowym przemysłowym liderem Europy? Polski sektor produkcyjny jest drugim najbardziej konkurencyjnym w Europie. Jednocześnie wytworzona w nim warto ść dodana rośnie najszybciej w regionie. Jesteś

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro część I Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Cykl koniunkturalny. Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki gospodarczej

Cykl koniunkturalny. Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki gospodarczej Cykl koniunkturalny Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki gospodarczej Cykl koniunkturalny - definicja Cykl koniunkturalny to powtarzające się okresowo

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i przyszłej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Raport Rynek magazynowy w I połowie 2017 r.

Raport Rynek magazynowy w I połowie 2017 r. Raport Rynek magazynowy w I połowie 2017 r. Świetne perspektywy dla polskiego rynku magazynowego. Historycznie wysoki popyt w pierwszym półroczu 2017 wygenerowały duże kontrakty. Popyt netto 1,27 mln mkw.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH Scoreboard to zestaw praktycznych, prostych i wymiernych wskaźników, istotnych z punktu widzenia sytuacji makroekonomicznej krajów Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Główne wskaźniki. Wybrane wskaźniki gospodarcze r r. newss.pl Słabną notowania ekonomiczne Polski

Główne wskaźniki. Wybrane wskaźniki gospodarcze r r. newss.pl Słabną notowania ekonomiczne Polski Strona 1 z 2Raport analityków Euler Hermes, światowego lidera w ubezpieczaniu należności, przygotowany pod kierunkiem dr. Manfreda Stamera Mimo że polska gospodarka należała w ostatnich miesiącach do najzdrowszych

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

Grupa PEKAES zwiększa zyski i przychody

Grupa PEKAES zwiększa zyski i przychody Grupa PEKAES zwiększa zyski i przychody Wyniki Grupy PEKAES po 3Q2011 r. Warszawa, 9 listopada 2011 r. Podsumowanie 3Q2011 Grupa zwiększa rentowność biznesu w 3Q 2011 r. wzrosła zarówno rentowność netto

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe 23 03 2011 Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Oceny krajów wg Coface OCENY COFACE (Country Risk) przedstawiają wpływ

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych

Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych DTZ Research PROPERTY TIMES Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych II poł. 2014 09 lutego 2015 Spis treści Sytuacja makroekonomiczna 2 Podaż 3 Popyt 4 Stopa pustostanów i czynsze 5 Definicje

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe Otoczenie międzynarodowe Globalne wskaźniki ekonomiczne pokazują, że rok 2008 był kolejnym okresem wzrostu gospodarczego. Jednak charakter tego wzrostu nie był jednolity - już na początku roku wystąpiły

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE Warszawa Po znacznym spadku aktywności rynkowej w 2009 roku od końca zeszłego roku obserwujemy poprawę sytuacji na rynku powierzchni

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Komentarz do rynku złota. Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI

Komentarz do rynku złota. Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI Komentarz do rynku złota Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI Maj 2012 Fundamenty rynku złota Zdaniem zarządzających w Investors Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. jednym

Bardziej szczegółowo

Deficyt Mieszkaniowy w Polsce

Deficyt Mieszkaniowy w Polsce Jednym z ważniejszych czynników wpływających na rynek nieruchomości, poza możliwościami finansowymi i podażą na rynku, są potrzeby mieszkaniowe ludności. Ich powszechnie stosowanym miernikiem jest tzw.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r.

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r. KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT PRASOWY Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych w UE w 2010 r. Bruksela, 26 lipca 2011 r. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE W pierwszej połowie roku nastąpił znaczny spadek w dynamice nowej podaży. Jest to konsekwencja wycofania się deweloperów z projektów

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej

Bardziej szczegółowo

POCZĄTEK KORZYSTNEJ FAZY CYKLU NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI LOGISTYCZNYCH: DŁUGOTERMINOWY WZROST STAWEK CZYNSZÓW

POCZĄTEK KORZYSTNEJ FAZY CYKLU NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI LOGISTYCZNYCH: DŁUGOTERMINOWY WZROST STAWEK CZYNSZÓW POCZĄTEK KORZYSTNEJ FAZY CYKLU NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI LOGISTYCZNYCH: DŁUGOTERMINOWY WZROST STAWEK CZYNSZÓW Pojawiły się pierwsze oznaki długoterminowego wzrostu stawek czynszów. Szacujemy, że ceny za wynajem

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2011 r.) oraz prognozy na lata 2011 2012 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49 Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku 2014-03-21 12:34:49 2 Rok 2013 był siódmym rokiem recesji w Grecji. Jednak zauważalna jest poprawa sytuacji gospodarczej Grecji. Następuje

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, III KWARTAŁ 2015

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, III KWARTAŁ 2015 RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, III KWARTAŁ 2015 Warszawski rynek nieruchomości biurowych III kwartał 2015 roku upłynął pod znakiem kontynuacji wcześniejszych zjawisk rynkowych: systematycznie

Bardziej szczegółowo

Spójność w UE15 po kryzysie fiskalnym

Spójność w UE15 po kryzysie fiskalnym Konferencja Wyzwania dla spójności Europy 21-22 kwietnia 2016 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Spójność w UE15 po kryzysie fiskalnym dr Agnieszka Tomczak Politechnika Warszawska atomczak@ans.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 OPTYMISTYCZNY POCZĄTEK ROKU I JESZCZE LEPSZY DRUGI KWARTAŁ Wysoka dynamika sprzedaży - wzrost o 14% w tym 4% w kraju i 29% na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa luty 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy luty 2013 2 Subfundusz UniKorona Akcje

Bardziej szczegółowo

Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS

Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS Autor: Frank Shostak Źródło: mises.org Tłumaczenie: Kamil Kuczyński Było wiele komentarzy dotyczących kryzysu finansowego w Irlandii i Islandii w latach 2008-2012.

Bardziej szczegółowo

Notatka Prasowa WYNIKI ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

Notatka Prasowa WYNIKI ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU Notatka Prasowa WYNIKI ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU ZAMKNĄŁ TRZECI KWARTAŁ BR. Z PRZYCHODAMI NA POZIOMIE 5,9 MILIARDA EURO, CO STANOWIŁO WZROST O 11,7% ROK DO ROKU. ZYSK ZE SPRZEDAŻY BYŁ NA POZOMIE 484 MILIONA

Bardziej szczegółowo

V Konferencja dla Budownictwa

V Konferencja dla Budownictwa V Konferencja dla Budownictwa V Konferencja dla Budownictwa, 21-22.05.2013 Uwarunkowania makroekonomiczne i średnioterminowe perspektywy dla naszej gospodarki Prof. Witold Orłowski V Konferencja dla Budownictwa,

Bardziej szczegółowo

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa styczeń 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniKorona Akcje UniKorona

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Q3 2015

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Q3 2015 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W trzecim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Łączne zasoby nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

31 lipca 2014 roku. W milionach euro (Rachunki zatwierdzone przez biegłych audytorów) 1-sze półrocze 2014 r. Zmiana 1-sze pół. 14/ 1-sze pół.

31 lipca 2014 roku. W milionach euro (Rachunki zatwierdzone przez biegłych audytorów) 1-sze półrocze 2014 r. Zmiana 1-sze pół. 14/ 1-sze pół. Wyniki uzyskane w pierwszym półroczu 2014 roku Dobra dynamika rozwoju i opłacalność we wszystkich sektorach działalności Wartość obrotów: 2 191 mln Marża z działalności: 3,0% W pierwszym półroczu 2014

Bardziej szczegółowo

KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości KATEDRA. Inwestycji i Nieruchomości SKN. Real Estate. Rynek biurowy w Łodzi

KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości KATEDRA. Inwestycji i Nieruchomości SKN. Real Estate. Rynek biurowy w Łodzi KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości SKN Real Estate Rynek biurowy w Łodzi RAPORT LATO 2016 Wstęp Łódzki rynek biurowy pod względem istniejących zasobów powierzchni zajmuje

Bardziej szczegółowo

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Krynica - Warszawa - Gdynia 5 września 2013 r. Uwagi wstępne 1. W opracowaniu przeanalizowano

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka - trendy i prognozy-

Polska gospodarka - trendy i prognozy- Polska gospodarka - trendy i prognozy- Mirosław Gronicki Jerzy Hausner Gdynia, 9 października 2009 r. Plan wystąpienia 1. Otoczenie makroekonomiczne. 2. Wewnętrzne przyczyny spowolnienia gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW INFORMACJA SYGNALNA PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna 1 PORTFEL NALEŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012 Sytuacja polskiego sektora bankowego Warszawa, 22 listopada 2012 Plan prezentacji Struktura rynku finansowego Uwarunkowania makroekonomiczne Struktura sektora bankowego w Polsce Bilans Należności brutto

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy

Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Nr 12 Bezrobocie w Polsce na tle sytuacji w UE Dane Eurostatu pochodzą z badań LFS (Labour Force Survey, w Polsce LFS realizowanego jako BAEL Badanie Aktywności

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W A

W A R S Z A W A W A R S Z A W A 2 0 3 0 POWIERZCHNIE BIUROWE I TERENY INWESTYCYJNE ANALIZA NA POTRZEBY OPRACOWANIA DIAGNOZY STRATEGICZNEJ Urząd m.st. Warszawy sierpień 2016 Opracowanie przygotowane na potrzeby aktualizacji

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK 07.06.206 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 56 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 207 ROK Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej na 207 rok, dynamika realnego

Bardziej szczegółowo

KRYZYS NIE KRYZYS MIESZKAĆ GDZIEŚ TRZEBA

KRYZYS NIE KRYZYS MIESZKAĆ GDZIEŚ TRZEBA Kraków Ateny Saloniki Verona Ryga Luxemburg Bukareszt Bratysława Helsinki Sztokholm Bruksela Antwerpia Sofia Praga Brno Ostrawa Kopenhaga Berlin Hamburg Monachium Norymberga Tallin Madryd Barcelona Malaga

Bardziej szczegółowo