Marketing miejsc. Marketing miejsc. Marketing miejsc

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marketing miejsc. Marketing miejsc. Marketing miejsc"

Transkrypt

1 . Kształtowanie marek narodowych i globalnych. Marketingowe narzędzia prezentacji i identyfikacji regionów, czyli marketing miast, miejscowości, regionów itp. robi w ostatnich latach coraz większa karierę. Wynika to z rywalizacji pomiędzy jednostkami terytorialnymi - ten kto zdoła przyciągnąć większą liczbę inwestorów, turystów, studentów- wygrywa, rozwija się i staje się coraz bogatszy, z korzyścią dla społeczności lokalnej. W dobie globalizacji władze lokalne zaczęły się zachowywać jak prywatne korporacje, konkurując ze sobą o prywatny kapitał. Przedmiotem marketingu terytorialnego, zwanego "sztuką sprzedawania miejsc", są ich walory materialne i niematerialne, takie jak: infrastruktura, ludzie, atrakcje i jakość. Koncepcja marketingu terytorialnego Marketing terytorialny - polega na traktowaniu podmiotów jako specyficznych klientów, o których należy zabiegać. W przypadku niezaspokojenia ich potrzeb i pragnień mogą oni zmienić swoje miejsce. Marketing terytorialny koncentruje się na polityce i strategii komunikowania się jednostki administracji terytorialnej ze swym otoczeniem i przyciąganiem potencjalnych inwestorów lub klientów. Koncepcja marketingu terytorialnego Podmioty marketingu terytorialnego: Organy administracji samorządowej Przedsiębiorstwa komunalne Firmy prywatne działają na zlecenia władz samorządowych Agencje i stowarzyszenia - realizujące w imieniu władz samorządowych usługi publiczne na rzecz mieszkańców Zadanie organizacyjne polegają na: określeniu potrzeb wymagań rynków docelowych dostarczenia pożądanego zadowolenia ze sposobów, bardziej efektywny i wydajny niż konkurencja, przy jednoczesnym zachowaniu lub podnoszeniu dobrobytu konsumenta i dobra ogólnospołecznego 1

2 Segmenty docelowe Rynki wewnętrzne: Lokalni przedsiębiorcy Właściciele gospodarstw Instytucje i stowarzyszenia Grupy opiniotwórcze (dziennikarze) Personel urzędów administracji i instytucji publicznych Mieszkańcy danego terytorium: Osoby mocno związane z miejscem zamieszkania, mało mobilne (ludzie starsi i słabiej wykształceni) Osoby kierujące się atrakcyjnością oferty marketingowej terenu (ludzie młodzi, dobrze wykształceni) Podmioty starają się ich przyciągnąć Liderzy lokalni, mający wpływ na kształtowanie opinii - ich poparcie może decydować o sukcesach władz Segmenty docelowe Rynki zewnętrzne - poza granicami społeczności lokalnej: Inwestorzy krajowi i zagraniczni, firmy szukające nowych obszarów działań Banki i inne podmioty rynku finansowego Turyści i inne osoby odwiedzające daną jednostkę terytorialną Organizacje społeczne, polityczne, gospodarcze Osoby poszukujące nowych miejsc pracy i zamieszkania Narzędzia marketingu terytorialnego Marketing - mix (5P) Product Palce - Price Persons - Promotion - PRODUKT DYSTRYBUCJA CENA OSOBY PROMOCJA PRODUKT Atutem produktu może być sam jego charakter. Może to być atut danego miejsca zabytek, gwarę, krajobraz, tzw. produkt regionalny jak oscypek, śliwowica łącka czy koronka koniakowska. Wtedy wystarczy zastosować patent na dmuchanie myszki w ogon, aż zrobimy z niej słonia. Swoją strategię marketingową budujemy tak, aby w komunikacji maksymalnie uwypuklić cechy naszego produktu. Jeśli tego nie zrobimy, możemy mieć do siebie tyle pretensji ile szczur ze znanego branżowego dowcipu - chomik pytany, dlaczego o nim mówią dobrze, choć jest tak podobny do krewniaka konstatuje: Bo on ma kiepski PR. Jeśli nie mamy stosownego produktu stwórzmy go. 2

3 DYSTRYBUCJA W przypadku dystrybucji naszego produktu mamy do czynienia z podobnym problemem, z jakim spotkała się góra w relacji z Mahometem. Trudno miejsce dostarczyć klientowi. To jego trzeba skłonić, żeby dotarł do danego miejsca. W Polsce jest to sprawa nad wyraz kłopotliwa, brak autostrad, szybkich przejazdów kolejowych nie skłania ludzi do odwiedzania atrakcyjnych regionów. Dobra dystrybucja produktów to nie tylko dobre połączenia dojazdowe. To także sprawna komunikacja miejska, system informacji wizualnej i dobra dostępność lokalnych atrakcji. W tym muzea i teatry otwarte wtedy, kiedy mają czas zwiedzający, a nie wtedy kiedy jest to na rękę muzealnikom i aktorom. Z drugiej strony, skoro na trudno dostępną górę Athos w Grecji pchają się tłumy turystów, może to jest dobry patent dystrybucyjny dla polskich samorządów. CENA Jak wykazał m.in. Robert Cialdini nie ma ceny za wysokiej lub za niskiej. Jest tylko niedostosowana do oczekiwań nabywcy. Jedni szukają Sopotów z cenami budującymi prestiż turysty. Inni siedliska na odludziu, z cenami jak za starych dobrych czasów. Jedni inwestorzy skłonni są zainwestować grubszą gotówkę w modernizację Starego Browaru w centrum Poznania. Inni szukają tanich gruntów na peryferiach. PERSONEL O wadze właściwego personelu można by rozwodzić się godzinami, opisując cechy dobrej informacji turystycznej, osób odpowiedzialnych za kontakt z inwestorami, rzeczników prasowych. Można też rzec krótko, nawiązując do słynnego stwierdzenia ks. Tischnera. Nie znał on ponoć nikogo, kto straciłby wiarę po przeczytaniu dzieł Marksa. Znał za to wielu, którzy to zrobili po kontaktach z własnym proboszczem. PROMOCJA Promocja jako instrument marketingu terytorialnego - sposób komunikowania się organizacji z jej rynkowym otoczeniem, wykorzystywana w celu udzielania informacji, namowy lub przypomnienia, a dotyczy usługi, osoby, wykonawcy lub organizacji. Cele działań promocyjnych: doprowadzenie do rozwoju gospodarki danego terenu zwiększenie zainteresowania danym terenem zagospodarowanie wolnych gruntów lub obiektów oraz wysokiego bezrobocia zwrócenie uwagi na cechy wyróżniające dany teren Zakres działań promocyjnych: całej jednostki terytorialnej (miasta, gminy, powiatu, województwa - jako specyficznego dobra) poszczególnych sfer funkcjonowania danej jednostki np.. usług kulturalnych, ochrony zdrowia, walorów turystycznych oferty inwestycyjne 3

4 TARGI Najbardziej skuteczna komunikacja marketingowa to komunikacja totalna. Taka, która dociera do odbiorcy przy pomocy wszystkich zmysłów. Takie właśnie są nowoczesne targi. Są najbardziej skuteczną platformą komunikacji marketingowej. Są interaktywne natychmiast dostajemy informację zwrotną o skuteczności naszych działań. Są bezpośrednie komunikujemy się z naszym odbiorcą twarzą w twarz. Są wreszcie transparentne wymuszają wobec uczestników działania przejrzyste, oferują na jasnych zasadach porównanie różnych ofert w jednym miejscu i czasie. WYSTAWY EXPO to sukces, sława, prestiż i pomyślność dla kraju, regionu i miasta. Każda wystawa EXPO to wydarzenie gospodarcze, medialne i kulturalne o wielkim rozmachu. To promocja osiągnięć i potencjału kraju na arenie międzynarodowej. Goście z całego Świata odwiedzą nie tylko wystawę, ale także najpiękniejsze zakątki Polski. Tysiące osób znajdą zatrudnione przy organizacji imprezy, podatki wzbogacą budżet państwa, rozwinięta zostanie infrastruktura służąca kolejnym pokoleniom. Organizacja wystawy EXPO to wielkie wyróżnienie dla kraju. EXPO to możliwość zaprezentowania własnych dokonań i poznanie osiągnięć innych krajów. Nowa filozofia marketingu centrów handlowych wpisuje się w koncepcję marketingu miejsc. Specyfika obiektów nowej generacji polega na stworzeniu zróżnicowanej handlowo-usługowej oferty w coraz doskonalszej przestrzeni architektoniczno-urbanistycznej. Atrakcyjna przestrzeń ma odegrać ważną rolę zarówno w zatrzymaniu klienta, jak i w przedłużeniu czasu jego pobytu na terenie danego obiektu. W terminologii ekonomicznej ten rodzaj przestrzeni przedstawia dla klienta znacznie większą użyteczność, aniżeli to miało miejsce w tradycyjnych hipermarketach czy centrach handlowych Europy z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Jest bardziej przyjazny, bardziej otwarty i zachęcający klienta do dłuższego pobytu w centrum. Od zarania dziejów państwa konkurowały o rynki, inwestycje, turystów, wpływy polityczne i kulturowe. Historia pokazuje, że sukcesy odnoszą ci, którzy potrafią profesjonalnie wykorzystywać nowoczesne instrumenty prorozwojowe, w tym również techniki marketingowe wypracowane przez korporacje międzynarodowe. W ciągu kilku najbliższych lat zarządzanie tożsamością stanie się normalnym przejawem funkcjonowania każdego nowoczesnego państwa. Znana marka narodowa będzie postrzegana jako kluczowe aktywa i kapitał narodowy. Żaden kraj nie będzie mógł ignorować tego, jak postrzegają go inni. Marketing narodowy uznaje fakt, że państwo jest graczem na globalnym rynku, gdzie konkuruje z innymi państwami. Tych zaś ciągle przybywa i będzie przybywać. Żeby znaleźć się wśród nielicznych, które w XXI w. wygrają, trzeba profesjonalnie dbać o swoją konkurencyjność oraz budować i wzmacniać jej atrybuty. To dlatego państwa stosują metody i techniki marketingowe wzorowane na wielkich korporacjach. 4

5 "Mądre" państwa i narody wygrywają cywilizacyjnie i ekonomicznie z pozostałymi, bo konsekwentnie budują swoje marki - dbają o swoją reputację tak, jak czynią to dobre firmy. Ta reputacja przenosi się potem na wszystko, co pochodzi z tych krajów - firmy, produkty, regiony, wydarzenia, ludzi, idee, kapitał. Ich sukcesy z kolei wzmacniają wizerunek kraju. W rezultacie wszystkie interesy państwa i narodu korzystają z tzw. "efektu kraju pochodzenia". "Efekt kraju pochodzenia" jest w krajach gospodarki rynkowej jednym z najgłębiej zbadanych, i najczęściej badanych, instrumentów konkurencyjności narodów. W epoce globalizacji jego znaczenie, wbrew życzeniom naiwnych "globalistów" globalistów", jeszcze rośnie. W ostatnich latach dobitnie przekonują się o tym - i do tego - zwłaszcza "marki globalne",tj. firmy, które podbiły cały świat i przez lata sądziły, że tak będzie zawsze. Dziś, aby zachować swoje pozycje, firmy te gwałtownie szukają "ukorzenienia". "Markowych" państw,, tzn. takich, które w pełni, tj. w skali globalnej, korzystają z "efektu kraju pochodzenia", jest nie więcej niż "30". Następna "30" walczy między sobą o to, aby przebić się do tego grona - w gospodarce także nic nie jest wieczne, a kraje ciągle zamieniają się miejscami. Jak działa 30 markowych państw? Kraje te: konsekwentnie kreują i nagłaśniają swoje produkty eksportowe; systematycznie ukazują otwartość inwestycyjną, handlową, turystyczną; transparentnie pokazują politykę krajową i zagraniczną, dostosowując ją do uznawanych standardów światowych; kultura jest dla nich ważnym towarem eksportowym, nawiązaniem do świata wartości, idei, wzorów, norm; są atrakcyjne w obszarze sportu i rozrywki; na tym polu rzucają wyzwania innym; pieczołowicie chronią środowisko naturalne, czyniąc z niego jeden z ważniejszych zasobów; dbają o obecność w globalnych mediach opinii, prezentując się w nich jako podmiot mający światu wiele do zaoferowania; akcentują swoją przyjazność dla przybywających, (przykład: In Spain every Spaniard is a friend). Korzyści biznesowe: wzrost wiarygodności u inwestorów zagranicznych; większe możliwości eksportowe; stabilizacja lokalnej waluty; łatwiejszy dostęp do rynków globalnych; wzrost przewagi konkurencyjnej; umacnianie głównych kompetencji; skuteczniejsze wpływanie na politykę gospodarczą regionu i świata. Beneficjenci, kampanie, symbole Sukcesy w tym obszarze mają swoje pozytywne następstwa: pobudzają ambicje, dają poczucie dumy z przynależności do danej zbiorowości narodowej, rodzą - dobrze rozumianą - pewność siebie i wreszcie - owocują wymiennymi korzyściami materialnymi. A co najważniejsze - beneficjentami tych sukcesów są zwykli ludzie, obywatele kraju - marki. Opisane powyżej działania zwykle przybierają postać kampanii promocyjnych, organizowanych zarówno przez jednostki rządowe, jak i środowiska biznesu. Odbywają się one pod silnymi i wyrazistymi hasłami przewodnimi: : "Scotland - The Brand", "Support British Industry", "Buy Greek - You Win", Zwróćmy uwagę, że te kampanie i te hasła przewodnie to typowe działania w obszarze marketingu narodowego. Dodatkowo są one wspierane symbolami narodowymi: Big Ben, Wieża Eiffla, Statua Wolności, Plac Czerwony, a często także wydarzeniami silnie identyfikującymi dane miejsce: karnawał w Rio, turniej tenisowy w Wimbledonie, festiwal w Edynburgu, Karnawał Wenecki itd. Liczne z nich mają wsparcie rządów i lokalnych władz. 5

Marketing miejsc dr Grzegorz Mazurek

Marketing miejsc dr Grzegorz Mazurek Synonimy Marketing w samorządzie terytorialnym Marketing usług publicznych Marketing miejsc dr Grzegorz Mazurek Marketing usług terytorialnych Marketing miasta Marketing miejsca Marketing komunalny Założenia

Bardziej szczegółowo

Public relations II Dr Grzegorz Mazurek

Public relations II Dr Grzegorz Mazurek Sprawy organizacyjne - Zakres materiału i zaliczenie Zakres materiału Materiał z wykładów Public relations II Dr Grzegorz Mazurek Wojcik K., Public relations wiarygodny dialog z otoczeniem, Pacet, Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST

Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST I. SPORT JAKO WAŻNY ELEMENT STRATEGII Jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej traktują sport jako narzędzie komunikacji z lokalną społecznością.

Bardziej szczegółowo

ADAPTACJA KONCEPCJI MARKETINGU TERYTORIALNEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO

ADAPTACJA KONCEPCJI MARKETINGU TERYTORIALNEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO t. 1 STUDIA Z ZAKRESU PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA UKW 2012 Jacek Żbikowski ADAPTACJA KONCEPCJI MARKETINGU TERYTORIALNEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO Słowa

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PLEŚNEJ

URZĄD GMINY W PLEŚNEJ URZĄD GMINY W PLEŚNEJ Raport z działania w ramach projektu Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta Tarnowskie Góry do roku 2022

Strategia rozwoju miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Miasto Tarnowskie Góry Strategia rozwoju miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Tarnowskie Góry, listopad 2011 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 2. Założenia... 4 3. Wizja rozwoju miasta... 6 4. Cele i

Bardziej szczegółowo

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka Bogdan Kępka Plan Prezentacji 1. Klaster definicja 2. Klaster a Inicjatywa klastrowa 3. Dlaczego klastry? korzyści 4. Bariery tworzenia oraz działalności klastrów 5. Czynniki rozwoju klastrów 6. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem 27 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Paweł Dziekański* Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem Promotion as part of the JTS s communication with the environment Wstęp Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

www.szklarskaporeba.pl

www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORÊBA NA LATA 2010-2020 www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORĘBA NA LATA 2010 2020 Dr Andrzej Raszkowski Szklarska Poręba 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Jestem optymistą! Krzysztof Przybył

Jestem optymistą! Krzysztof Przybył Jestem optymistą! Polscy ekonomiści i analitycy rynku malują najbliższą przyszłość w czarnych barwach. Wskaźniki spadają, więc spadają także nastroje, a przedsiębiorcy i inwestorzy tracą zimną krew. Takie

Bardziej szczegółowo

DETERMINANTY I MOŻLIWOŚCI PROMOWANIA REGIONÓW

DETERMINANTY I MOŻLIWOŚCI PROMOWANIA REGIONÓW RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXIII zeszyt 3 2001 MAGDALENA FLOREK DETERMINANTY I MOŻLIWOŚCI PROMOWANIA REGIONÓW Realia gospodarcze coraz częściej zmuszają władze terytorialne do wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Znaczenie turystyki w budowaniu marki narodowej Polska

Znaczenie turystyki w budowaniu marki narodowej Polska Mariola Łuczak * Znaczenie turystyki w budowaniu marki narodowej Polska Wstęp Konkurencyjność na rynku międzynarodowym skłania poszczególne kraje do podjęcia działań związanych z marką narodową. Analiza

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji. inwestycyjnej. Lubelskiego Obszaru. Metropolitalnego

Strategia promocji. inwestycyjnej. Lubelskiego Obszaru. Metropolitalnego LUBELSKI OBSZAR METROPOLITALNY Spis treści Strategia promocji WPISZ TYTUŁ ROZDZIAŁU (POZIOM 1)... 1 Wpisz tytuł rozdziału (poziom 2)... 2 Wpisz tytuł rozdziału (poziom 3)... 3 inwestycyjnej WPISZ TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XIII Marketing terytorialny programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ XIII Marketing terytorialny programu rewitalizacji ROZDZIAŁ XIII Marketing terytorialny programu rewitalizacji Konkurencja miast powoduje, Ŝe istnieje rynek, gdzie przedkładana jest oferta specyficznych produktów miast i innych miejskich ofert związanych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WIZERUNKU MARKI REGIONU NA JEGO KONKURENCYJNOŚĆ

WPŁYW WIZERUNKU MARKI REGIONU NA JEGO KONKURENCYJNOŚĆ Aleksandra Koźlak 1 WPŁYW WIZERUNKU MARKI REGIONU NA JEGO KONKURENCYJNOŚĆ Wprowadzenie W warunkach konkurencji między regionami coraz częściej wykorzystywane są narzędzia marketingu terytorialnego. Celem

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO SPOŁECZNE JAKO STRATEGICZNY WYMIAR DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

PARTNERSTWO SPOŁECZNE JAKO STRATEGICZNY WYMIAR DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Bolesław Rok PARTNERSTWO SPOŁECZNE JAKO STRATEGICZNY WYMIAR DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Przestrzeganie zasad partnerstwa społecznego staje się w ostatnich latach integralną częścią działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Wpływ brandingu narodowego na konkurencyjność gospodarek

Wpływ brandingu narodowego na konkurencyjność gospodarek Magdalena RAFTOWICZ-FILIPKIEWICZ * Wpływ brandingu narodowego na konkurencyjność gospodarek Wstęp Metodologiczne spory wokół definicji konkurencyjności trwają od czasu pojawienia się tego pojęcia w teorii

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

1 Geneza i warunki rozwoju marketingu terytorialnego

1 Geneza i warunki rozwoju marketingu terytorialnego Wstęp W rozwiniętej gospodarce rynkowej powiązania podmiotów gospodarczych w dużej mierze sprowadzają się do transakcji kupna-sprzedaży dóbr i usług, w efekcie czego następuje transfer własności między

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY RADOMYŚŁ WIELKI NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ VI MARKETING STRATEGII - 206 -

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY RADOMYŚŁ WIELKI NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ VI MARKETING STRATEGII - 206 - CZĘŚĆ VI MARKETING STRATEGII - 206 - ROZDZIAŁ XXIV PROMOCJA STRATEGII GMINY Radomyśl Wielki Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Radomyśl Wielki na lata 2014-2020 z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Marketing terytorialny. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Marketing terytorialny. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Marketing terytorialny SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 2 Aktualne podstawy prawne... 4 Dokumenty regionalne, krajowe i unijne... 4 Część

Bardziej szczegółowo

Katalog usług promocyjnych dla miast

Katalog usług promocyjnych dla miast REKLAMA Media INTERNET eventy strategia Katalog usług promocyjnych dla miast outdoor i regionów 2011/2012 public relations KATALOG.indd 1 11-11-16 13:20 Czy wiesz jak wyglądać będzie gmina, miasto, region,

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA GMINY JAKO SPOSÓB WSPIERANIA LOKALNEGO ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

PROMOCJA GMINY JAKO SPOSÓB WSPIERANIA LOKALNEGO ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO Marian Huczek * PROMOCJA GMINY JAKO SPOSÓB WSPIERANIA LOKALNEGO ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO STRESZCZENIE W artykule zdefiniowano rozwój lokalny. Następnie przedstawiono promocję gminy jako sposób wspierania

Bardziej szczegółowo

SEBASTIAN BEDEKIER, ŁUKASZ GOŹDZIOR, JACEK JUREK: POZNAŃ: MIASTO KN

SEBASTIAN BEDEKIER, ŁUKASZ GOŹDZIOR, JACEK JUREK: POZNAŃ: MIASTO KN _ 1 XR EX PXXX R I N T SEBASTIAN BEDEKIER, ŁUKASZ GOŹDZIOR, JACEK JUREK: POZNAŃ: MIASTO KN Studium przypadku skutecznej strategii promocji miejsca. Poznań miasto, które wie. Artykuł pochodzi z Magazynu

Bardziej szczegółowo

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Redakcja naukowa Joanna Kołodziejczyk Instytut Spraw

Bardziej szczegółowo

CITY BRAND EQUITY INFLUENCE ON MARKETING STRATEGIES OF LOCAL COMPANIES

CITY BRAND EQUITY INFLUENCE ON MARKETING STRATEGIES OF LOCAL COMPANIES Piotr Lutek 1 Katedra Marketingu Politechnika Lubelska KAPITAŁ MARKI MIASTA A STRATEGICZNE DECYZJE MARKETINGOWE PRZEDSIĘBIORSTW CITY BRAND EQUITY INFLUENCE ON MARKETING STRATEGIES OF LOCAL COMPANIES Słowa

Bardziej szczegółowo

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 7. Od redaktora serii wydawniczej... 8. Wstęp... 10

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 7. Od redaktora serii wydawniczej... 8. Wstęp... 10 SPIS TREŚCI Informacje o autorach... 6 Wykaz waŝniejszych skrótów... 7 Od redaktora serii wydawniczej... 8 Wstęp... 10 Rozdział 1. Marketing jako narzędzie realizacji przez gminę funkcji informacyjno-promocyjnej...

Bardziej szczegółowo

Działalność promocyjna gmin w kontekście wspierania przedsiębiorczości (na przykładzie miasta Tarnobrzeg)

Działalność promocyjna gmin w kontekście wspierania przedsiębiorczości (na przykładzie miasta Tarnobrzeg) P r z e d s i ę b i o r c z o ś ć Edukacja Nr 8 Rola przedsiębiorczości w edukacji Agnieszka Buś-Bidas Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach Działalność promocyjna gmin w kontekście

Bardziej szczegółowo