Jaka jest tożsamość uczniów szkół zawodowych i jak wspomagać ich rozwój?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jaka jest tożsamość uczniów szkół zawodowych i jak wspomagać ich rozwój?"

Transkrypt

1 Jaka jest tożsamość uczniów szkół zawodowych i jak wspomagać ich rozwój? Prof. dr hab. Anna I. Brzezińska Instytut Psychologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2 Etapy edukacji perspektywa długo-falowa Cele uczenia się w kolejnych etapach dorosłego życia perspektywa średnio-falowa perspektywa krótko-falowa Opanowane kompetencje kluczowe IV etap edukacji szkolnej: szkoła ponadgimn. III etap edukacji szkolnej: gimnazjum II etap edukacji szkolnej: szkoła podstaw. kl. IV-VI I etap edukacji szkolnej: szkoła podstawowa klasy I-III Edukacja przedszkolna: dom / przedszkole / klubik dziecięcy Wczesna edukacja: dom / żłobek / klubik dziecięcy / miejsca publiczne Kapitał początkowy: wyposażenie noworodka gotowość do kontaktu i uczenia się

3 Perspektywy ujmowania edukacji DZIŚ odpowiedzialność DOROSŁEGO i wybory NASTOLATKA KIEDYŚ odpowiedzialność i wybory DOROSŁEGO nastolatek dorosły dziecko JUTRO odpowiedzialność i wybory MŁODEGO DOROSŁEGO

4 Edukacja ponadgimnazjalna lata życia: 0 2/3 5/6 8/9 11/12 14/15 19/20 nauka w szkole ponadgimnazjalnej IV etap kształcenia lata między 14/15 a 19/20 rokiem życia jest to czas kończenia dzieciństwa (ok. 11/12 lat) wczesnej (ok. 14/15 lat) i późnej fazy dorastania (do 19/20 lat) większość młodych ludzi w późnej fazie dorastania dokonuje wyboru dalszej ścieżki kształcenia i/lub pracy jest to przygotowanie do startu w dorosłość czas ważnych życiowych wyborów wybory te - aby były dobre dla jednostki - muszą być poprzedzone wieloma próbami i poszukiwaniami najlepszej dla siebie drogi czas startu w dorosłość to także czas wielu zachowań ryzykownych

5 Warunki udanego startu w dorosłość Kształtowanie nowych kompetencji w odniesieniu do osobistej wizji własnego życia (kim chciałbym być?) WIZJA własnego życia projekt własnego życia plany na najbliższe 2-3 lata Kompetencje (wiedza, umiejętności, postawy) kształtowane w szkole ponadgimnazjalnej Zgromadzony od wczesnego dzieciństwa kapitał osobisty i społeczny Wykorzystywanie i wzbogacanie kapitału początkowego na każdym kolejnym etapie kształcenia jako PODSTAWA kształtowania nowych kompetencji

6 Punkt wyjścia 1 0 Dobra edukacja działa zawsze w trzech obszarach niezależnie od wieku ucznia KSZTAŁCENIE OPIEKA Edukacja łac. e-ducere WYCHOWANIE p o d s t a w a

7 Punkt wyjścia 2 0 Warunkiem efektywnej edukacji jest zaspokojenie potrzeb nauczyciela i ucznia Potrzeby uniwersalne: relacji / więzi, autonomii, kompetencji R A K Nauczyciel Potrzeby specyficzne: dla fazy życia / wieku, płci UCZEŃ Potrzeby specjalne: wynikające z deficytów (deficits) i nadmiarów (excesses) - osobistych i społecznych

8 Punkt wyjścia 3 0 Dobra opieka to podstawa skutecznego wychowania Opieka zaspokajanie podstawowych potrzeb: uniwersalnych / ogólnoludzkich specyficznych / dla wieku i płci specjalnych / dla jednostki Cel: od zaspokajania potrzeb przez otoczenie wrażliwe na sygnały od jednostki do ukształtowania kompetencji samodzielnego zaspokajania własnych potrzeb Wychowanie zbudowanie równowagi między socjalizacją a emancypacją Cel: od dostosowania się do ucznia przez adaptację ucznia do otoczenia do aktywnej, twórczej adaptacji ucznia w każdym środowisku życia czyli do ukształtowania kompetencji samodzielnego radzenia sobie w różnych okolicznościach zgodnie z normami społecznymi

9 Cel: Kształcenie przeprowadzenie ucznia od niewiedzy do wiedzy i od nieumiejętności do umiejętności czyli wyposażenie w narzędzia umysłowe pozwalające na: samodzielne zaspokajanie własnych potrzeb samoopieka Punkt wyjścia 4 0 Dobra opieka + skuteczne wychowanie to podstawa efektywnego kształcenia o p i e k a w y c h o w a n i e samodzielne radzenie sobie w różnych okolicznościach zgodnie z normami społecznymi samowychowanie stworzenie i realizowanie projektu swego życia samokształcenie S A M O R E G U L A C J A

10 Co mówią wyniki badań o uczniach zespołów szkół zawodowych? Badania i analizy, opublikowane w pracy Raport Młodzi 2011 (Szafraniec, 2011): od 1995/96 do 2009/2010 systematycznie spadało zainteresowanie młodzieży nauką w szkołach zawodowych - technikach, zasadniczych szkołach zawodowych i liceach profilowanych 70% w r. szk. 1995/ % w r. szk. 2009/2010 Raport o stanie edukacji Kontynuacja przemian (2010, Instytut Badań Edukacyjnych): 1990 / ,5 tyś uczniów ZSZ 2010 / ,9 tyś uczniów ZSZ po ukończeniu gimnazjum szkoły zawodowe różnych typów wybiera około 50% uczniów: ok. 30% technika i blisko 20% ZSZ % ten znacząco obniżył się w latach w ostatnich latach tendencja spadkowa zatrzymała się, co może wskazywać, że szkoły zawodowe zaczynają z powrotem być szkołami pozytywnego wyboru. w 2010 r. w różnych typach szkół zawodowych kształciło się niemal 1,2 mln osób, a ponad 300 tys. osób zostało absolwentami

11 Charakterystyki uczniów szkół zawodowych na podstawie badań uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego (Szczucka, Jelonek, 2011) Zróżnicowanie regionalne a profil kształcenia Płeć a profil kształcenia Płeć a plany edukacyjne najwięcej jest uczniów uczących się w ZSZ w obrębie dawnego zaboru pruskiego w województwach wielkopolskim, opolskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim mężczyźni częściej wybierają ZSZ i technika niż kobiety kobiety wybierające szkoły zawodowe preferują profile związane z sektorem usług opiekuńczych i administracyjno-biurowych mężczyźni preferują kierunki techniczne absolwenci ZSZ najczęściej wskazywali technika jako kolejny, planowany, etap edukacji wśród tych osób częściej takiego wyboru dokonywali mężczyźni (43%), niż kobiety (37%). kobiety uczące się w szkołach typu zawodowego znacznie częściej niż mężczyźni wskazywały na plany dalszej ogólnej edukacji, wybierając naukę w liceum ogólnokształcącym (17% w stosunku do 9% mężczyzn).

12 Charakterystyki uczniów szkół zawodowych na podstawie badań uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego (Szczucka, Jelonek, 2011) Preferencje co do planów życiowych Wykształcenie ojca a plany edukacyjne Kształcenie a praca dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych najczęściej wskazywanym wyborem dalszej drogi życiowej jest kształcenie - 87% deklaruje, że chce kontynuować dalszą naukę odsetek ten jest największy wśród uczniów LO - 99%, nieco mniejszy wśród uczniów ZSZ 89% plany edukacyjne są skorelowane z wykształceniem ojca uczniowie lepiej wykształconych ojców (wykształcenie wyższe) częściej deklarują chęć dalszej edukacji - 94% uczniowie ZSZ są bardziej aktywni zawodowo aktywność ta jest silnie powiązana z profilem ich kształcenia 56% uczniów ZSZ ma doświadczenie korzystania z nabytych w szkole umiejętności na rynku pracy

13 Cel badań prowadzonych przez Instytut Psychologii UAM właściwości osobowości młodzieży na przełomie wczesnej i późnej fazy adolescencji - uczniów klas I-III zespołów szkół zawodowych czyli zasadniczych szkół zawodowych, techników i liceów profilowanych młodzież, która wybiera ten rodzaj ścieżki edukacyjnej po zakończeniu nauki w gimnazjum, rzadko stanowi przedmiot zainteresowania psychologów

14 Rodzaje / statusy tożsamości ETAP 1 ETAP 2 E F E K T brak lub chaotyczna eksploracja w ubogim środowisku bogata i zróżnicowana (różne obszary i formy) eksploracja bardzo ograniczony i ściśle kontrolowany zakres, treść i formy eksploracji bogata i zróżnicowana (różne obszary i formy) eksploracja brak ofert i okazji do podejmowania zobowiązań brak ofert, okazji i chęci do podejmowania zobowiązań podejmowanie zobowiązania podejmowanie zobowiązania tożsamość rozproszona tożsamość moratoryjna tożsamość nadana tożsamość osiągnięta

15 Badania przeprowadzono w Poznaniu w 6 zespołach szkół zawodowych w semestrze zimowym r. szk. 2012/2013 Badana grupa: 271 uczniów klas I-III zasadniczych szkół zawodowych 448 uczniów klas I-III technikum 253 uczniów klas I-III liceum profilowanego Razem: 972 osoby Co badano: 1. wymiary tożsamości 2. styl przetwarzania problemów tożsamościowych 3. poczucie wstydu i winy 4. trudności w regulacji emocji 5. orientacja życiowa

16 Kim były badane osoby? 51% kobiet i 49% mężczyzn 43% mieszkańcy Poznania 33% mieszkało na wsi 15% w miastach do 50 tys. 09% w miastach od 50 do 100 tys. 91% mieszkało z rodzicami 9% mieszkało najczęściej w bursie / internacie lub z innymi (niż rodzice) członkami rodziny 42% matek i 52% ojców wykształcenie podstawowe lub zawodowe 39% matek i 30% ojców wykształcenie średnie 19% matek i 18% ojców wykształcenie wyższe PRACA: 21% matek i 10% ojców nie pracowało zawodowo

17 Wyniki: rodzaj tożsamości (972 osoby) 130 osób 14% Tożsamość niedojrzała 139 osób 15% Tożsamość nieokreślona 242 osób 25% 159 osób 17% Tożsamość dojrzała 152 osób 16% 130 osób 14% 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50-1,00-1,50 Beztroskie rozproszenie Ruminacyjne rozproszenie Niezróżnicowanie ("czekanie") Moratorium ("próbowanie") Tożsamość przejęta Tożsamość osiągnięta eksploracja wszerz eksploracja w głąb eksploracja ruminacyjna podejmowanie zobowiązań identyfikacja ze zobowiązaniami

18 Wyniki: kto ma jaką tożsamość? Tożsamość niedojrzała 269 osób 28% Tożsamość w poczekalni 401 osób 42% Tożsamość dojrzała 282 osób 30% Beztroskie rozproszenie Ruminacyjne rozproszenie Niezróżnicowanie Moratorium Tożsamość przejęta Tożsamość osiągnięta Razem ZSZ 15% 8% 28% 14% 22% 13% 100% TECH 14% 12% 27% 16% 15% 16% 100% LP 11% 26% 20% 21% 11% 10% 100%

19 Wyniki: kto ma jaką tożsamość? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% szkoła zawodowa technikum liceum profilowane Beztroskie rozproszenie Ruminacyjne rozproszenie Niezróżnicowanie Moratorium Tożsamość przejęta Tożsamość osiągnięta

20 Wyniki: kto ma jaką tożsamość? 50% 45% 42% 43% 41% 40% 38% 36% 35% 31% 30% 25% 23% 26% 21% 20% 15% 10% 5% 0% tożsamość niedojrzała tożsamość "w poczekalni" tożsamość dojrzała szkoła zawodowa technikum liceum profilowane

21 Wyniki: jacy są uczniowie ZSZ? Wśród uczniów ZSZ najczęściej wystąpił typ tożsamości: niezróżnicowanej 28% przejętej 22 % Tożsamość niezróżnicowana to: czekanie i poczucie zawieszenia brak wizji własnego życia Tożsamość przejęta to: wysoki poziom zobowiązań tożsamościowych małe zaangażowanie w ich zmianę brak lub niewielkie wątpliwości związane z kształtem własnego życia uczniowie mają świadomość, że w niedługim czasie zakończą edukację i wejdą na rynek pracy praca zawodowa często jest przez nich podejmowana w różnych formach już na etapie kształcenia, co może sprzyjać podejmowaniu zobowiązań wyznaczających kierunki postępowania w życiu spójny z tą interpretacją jest także wynik pokazujący, że w tej grupie status ruminacyjnego rozproszenia jest najrzadszy tylko 8% osób

22 Obszary kompetencji ważnych w uczeniu się Samoregulacja Efektywne uczenie się

23 Co jest ważne w edukacji? Własne życiowe doświadczenia ucznia i nauczyciela jako punkt wyjścia obszar do przekraczania i przestrzeń wymiany Zachowania antycypujące nauczyciela (e ducere) strefa najbliższego rozwoju ucznia Różnorodność sytuacji, zdarzeń, kontaktów z ludźmi, miejsc, zadań do wykonania, problemów do rozwiązywania, źródeł informacji, pomocy trudne sytuacje i zadania jako wyzwania / OFERTY / pokusy Mobilność + zmienność działań samodzielnych i we współpracy ( losowanie do zespołów), kontakty rzeczywiste i przez internet Odwrócona edukacja: zajęcia z nauczycielem jako zajęcia konsultacyjne i ewaluacyjne + indywidualne i zespołowe zadania domowe EFEKTY: poszerzanie czasu edukacyjnie aktywnego nauka wplatania uczenia się w codzienność

24 Psychologiczne warunki skutecznej edukacji wzajemne zaufanie NU relacja wymiany NU nieoddzielanie uczenia się od rozwoju N i U docenianie roli emocji N i U w uczeniu się wzajemne poznanie się N i U i rozumienie źródeł motywacji wewnętrznej rozumienie relacji: przyjemność zaangażowanie sens decentracja u N i U rozumienie, na czym zależy drugiej stronie docenianie N przez U i odwrotnie - U przez N docenianie myślenia abstrakcyjnego poczucie sprawstwa u N i U wiązanie wysiłku i wielkości własnego wkładu z efektami traktowanie przez U wysokich wymagań N jako wyzwań / ofert rozumienie przez U roli zachowań antycypujących N rozumienie przez N, czego nie rozumie U Brzezińska, A. I., Czub, T. (2013). Zaufanie społeczne jako wyzwanie i ratunek dla polskiego systemu edukacji. Nauka, 1,

25 Dziękuję za uwagę!

Opracowanie: prof. dr hab. Anna I. Brzezińska z Zespołem. Wyprawka nauczyciela klasy pierwszej. Kompendium wiedzy o sześciolatku

Opracowanie: prof. dr hab. Anna I. Brzezińska z Zespołem. Wyprawka nauczyciela klasy pierwszej. Kompendium wiedzy o sześciolatku Opracowanie: prof. dr hab. Anna I. Brzezińska z Zespołem Wyprawka nauczyciela klasy pierwszej. Kompendium wiedzy o sześciolatku Opracowanie: prof. dr hab. Anna I. Brzezińska z Zespołem Wyprawka nauczyciela

Bardziej szczegółowo

6-latki w szkole. edukacja i pomoc

6-latki w szkole. edukacja i pomoc 6-latki w szkole edukacja i pomoc 6-latki w szkole edukacja i pomoc redakcja naukowa Anna I. Brzezińska, Karolina Appelt, Sławomir Jabłoński, Julita Wojciechowska, Beata Ziółkowska H Wydawnictwo Fundacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem wyników badań przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu W dobie przemian nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Pozycja 131

Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Pozycja 131 Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Pozycja 131 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Tutoring jako czynnik rozwoju ucznia i nauczyciela

Tutoring jako czynnik rozwoju ucznia i nauczyciela Tutoring jako czynnik rozwoju ucznia i nauczyciela Spotkanie dwóch osób jako cel edukacji Anna Izabela Brzezińska Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Ludmiła Rycielska Instytut

Bardziej szczegółowo

Proces rozwodowy i jego konsekwencje z perspektywy dziecka

Proces rozwodowy i jego konsekwencje z perspektywy dziecka Prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Instytut Psychologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Proces rozwodowy i jego konsekwencje z perspektywy dziecka 1. Wprowadzenie Rozwód rodziców dziecka

Bardziej szczegółowo

Analiza realizacji wymagań na podstawie danych ewaluacji zewnętrznej zebranych od rodziców. Iwona Starypan

Analiza realizacji wymagań na podstawie danych ewaluacji zewnętrznej zebranych od rodziców. Iwona Starypan 2012 Analiza realizacji wymagań na podstawie danych ewaluacji zewnętrznej zebranych od rodziców Iwona Starypan Wstęp Współpraca pomiędzy szkołą i rodziną jest niezbędnym warunkiem tworzenia optymalnych

Bardziej szczegółowo

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesny wiek szkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesny wiek szkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Niezbędnik Dobrego Nauczyciela Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Seria I Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania TOM 3 Anna Kamza Rozwój dziecka Wczesny wiek szkolny wiek: 5/6 8/9 lat Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie)

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie) TOMASZ JURCZYK JAKUB KOŁODZIEJCZYK ELŻBIETA KOMARNICKA TADEUSZ POLAŃSKI JADWIGA ROMANIUK JACEK STAROMŁYŃSKI IRENA WOJTANOWICZ-STADLER Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym Raport na podstawie wyników fazy wstępnej ogólnopolskiego badania podłużnego Szkolnych

Bardziej szczegółowo

Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat

Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB EDUKACJI ZAWODOWEJ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

DIAGNOZA POTRZEB EDUKACJI ZAWODOWEJ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO DIAGNOZA POTRZEB EDUKACJI ZAWODOWEJ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WYBORY ZAWODOWO-EDUKACYJNE UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Redakcja naukowa: Katarzyna Cheba Arleta Terpiłowska-Dworczak Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Kierunek: Pedagogika Specjalność: Organizacja Życia Szkoły i Praca Opiekuńczo Wychowawcza Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE

Bardziej szczegółowo

Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. Najważniejsze wyniki drugiej edycji badań zrealizowanej w 2011 roku

Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. Najważniejsze wyniki drugiej edycji badań zrealizowanej w 2011 roku 2012 Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce Najważniejsze wyniki drugiej edycji badań zrealizowanej w 2011 roku Publikacja powstała w ramach projektu badawczego Bilans Kapitału Ludzkiego realizowanego wspólnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 Ostrzeszów 2014 SPIS TREŚCI Wstęp I. STAN ORGANIZACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK 1. Informacja dotycząca szkół

Bardziej szczegółowo

Wielki Przegrany Wspołczesności. Polski nauczyciel jako podmiot i przedmiot kształcenia

Wielki Przegrany Wspołczesności. Polski nauczyciel jako podmiot i przedmiot kształcenia Wielki Przegrany Wspołczesności. Polski nauczyciel jako podmiot i przedmiot kształcenia Mirosława Nowak-Dziemianowicz This item was submitted to the opub Repository of the University of Lower Silesia.

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Świat Dobrej Przyszłości

Podręcznik Świat Dobrej Przyszłości Podręcznik Świat Dobrej Przyszłości innowacyjna metoda i narzędzia pracy wychowawczej Lublin 2014 Spis treści Podręcznik został opracowany w ramach projektu Świat dobrej przyszłości realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Zaufanie społeczne jako wyzwanie i ratunek dla polskiego systemu edukacji

Zaufanie społeczne jako wyzwanie i ratunek dla polskiego systemu edukacji NAUKA 1/2013 31-44 ANNA IZABELA BRZEZIŃSKA, TOMASZ CZUB Zaufanie społeczne jako wyzwanie i ratunek dla polskiego systemu edukacji Nieefektywność polskiego systemu edukacji na czym polega problem? Autorzy

Bardziej szczegółowo

Mobilność przestrzenna młodych ludzi na dolnośląskim rynku pracy

Mobilność przestrzenna młodych ludzi na dolnośląskim rynku pracy Mobilność przestrzenna młodych ludzi na dolnośląskim rynku pracy RAPORT KOŃCOWY ZAMAWIAJĄCY: Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej WYKONAWCA: Ośrodek Analiz Społecznych i Edukacji Kulturowej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO WYMAGANIACH

PRZEWODNIK PO WYMAGANIACH PRZEWODNIK PO WYMAGANIACH Wymaganie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1 Aby sprawnie działać i dostosowywać się do zmieniających się warunków oraz współpracowaćze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ŚREMIE 2012-2017

PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ŚREMIE 2012-2017 PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ŚREMIE 2012-2017 Modyfikowany program rozwoju szkoły Rok szkolny 2013/2014 Rok szkolny 2014/2015 Opracowała: Maria Bychawska Śrem,

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 17 stycznia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 17 stycznia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Na podstawie art. 9c ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania jakościowego Ocena szans i zagrożeń zrzeszonych placówek CKU i CKP

Wyniki badania jakościowego Ocena szans i zagrożeń zrzeszonych placówek CKU i CKP Wyniki badania jakościowego Ocena szans i zagrożeń zrzeszonych placówek CKU i CKP 1 Spis treści I Informacje o badaniu... 4 1. Cel badania... 4 2. Metodologia... 5 3. Próba badawcza... 6 3.1. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo