Ochrona przed powodzią

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ochrona przed powodzią"

Transkrypt

1 Wykład 6 - Wały przeciwpowodziowe Najstarszy i podstawowy środek ochrony przed powodzią dolin na obszarach nizinnych Zalety: prosta konstrukcja Ochrona przed powodzią stosunkowo niskie koszty wykonania bezpośrednia skuteczność (ograniczona wysokości cią wału u i jego szczelności cią) łatwość włączenia do kompleksu urządze dzeń wodno gospodarczych

2 Wały przeciwpowodziowe Wady: utrudniona regulacja stosunków w wodnych na obszarze doliny odciętym wałami ami; zwęż ężenie koryta WW, podniesienie poziomu wody, wzrost prędko dkości,, możliwo liwość erozja koryta głównegog wnego; akumulacja rumowiska unoszonego w międzywalu tym intensywniejsza im międzywale jest bardziej zarośnięte roślinnością wysoką (drzewami i krzewami); odcięta retencja dolinowa, wzrost prędko dkości przemieszczania się fali wezbraniowej, wzrost zagrożenia dla niżej leżą żących terenów; odcięcie cie siedlisk dolinowych od rzeki, zanikanie mokradeł, zarastanie starorzeczy i oczek wodnych (zubażanie środowiska przyrodniczego);

3 Wały przeciwpowodziowe Wady: zmiana użytkowania u gospodarczego doliny (bardziej intensywne wykorzystanie rolnicze, obiekty infrastruktury, zabudowa, co powoduje wzrost strat powodziowych w przypadku przerwania wału); fałszywe przekonanie mieszkańców o całkowitym bezpieczeństw stwie.

4 Prawdopodobieństwo pojawiania się przepływów miarodajnych i kontrolnych dla stałych budowli hydrotechnicznych p [%] Rozp. Min. Ochrony Środ., Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 20 XII 1996 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle gospodarki wodnej i ich usytuowanie Klasy wałów Funkcja budowli Wskaźnik Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Budowle przeznaczone do ochrony przeciwpowodziowej Obszar chroniony F [km 2 ] * F > < F < F 150 F 10 * Obszar, którym przed obwałowaniem ulegał zatopieniu wodami o prawdopodobieństwie p = 1 %.

5 Prawdopodobieństwo pojawiania się przepływów miarodajnych i kontrolnych dla stałych budowli hydrotechnicznych p [%] Rozp. Min. Ochrony Środ., Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 20 XII 1996 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle gospodarki wodnej i ich usytuowanie Rodzaj budowli Przepływ Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Budowle ulegające zniszczeniu przy przelaniu się przez nie wody * miarodajny Q m kontrolny Q k 0,1 0,02 0,3 0,05 0,5 0,2 1,0 0,5 Budowle nie ulegające zniszczeniu przy przelaniu się przez nie wody ** miarodajny Q m kontrolny Q k 0,5 0,1 1,0 0,3 2,0 0,5 3,0 1,0 * Budowle hydrotechniczne ziemne na podłożu łatwo rozmywalnym ** Budowle betonowe i wały przeciwpowodziowe

6 Konstrukcja wału i jego główne wymiary Międzywale Korona wału b k Zawale WW Skarpa odwodna H 1:m δ H w = H + δ 1:n Skarpa odpowietrzna b p Klasa wału I II III IV Bezpieczne wzniesienie korony δ [m] 1,3 1,0 0,7 0,5

7 Konstrukcja wału i jego główne wymiary Międzywale Korona wału b k Zawale WW Skarpa odwodna H 1:m δ H w = H + δ 1:n Skarpa odpowietrzna b p Minimalne wymiary wałów Wysokość wału H w [m] 1,0 2,0 3,0 > 4,0 Skarpa odwodna- nachylenie 1:m 1:2 1:2 1:2 1:2 Skarpa odpowietrzna nachylenie 1:n 1:1,5 1:1,5 1:2 1:2 Korona wału szerokość b k [m] 1,0 1,5 2,0 3,0 Podstawa wału szerokość b p [m] 4,5 8,5 14,0 19,0

8 Wymiary wału mogą ulec zmianie na podstawie wyników obliczeń: filtracji wody przez wał stateczności wału Charakter przepływu filtracyjnego: filtracja ustalona filtracja nieustalona Filtracja ustalona występuje gdy czas trwania wezbrania T w jest: dłuższy od czasu przesiąkania T p wody przez wał dłuższy od czasu ustalenia T u krzywej filtracji T w > T p i T w > T u

9 Filtracja nieustalona występuje gdy czas trwania wezbrania T jest: w krótszy od czasu przesiąkania T p i krótszy od czasu ustalenia T u krzywej filtracji: oraz T w < T p i T w < T u dłuższy od czasu przesiąkania T p, ale jednocześnie nie krótszy od czasu ustalenia T u krzywej filtracji T w > T p i T w < T u

10 Obliczenia wykonuje się przy założeniu nagłego wzrostu stanów wody od poziomu podstawy wału do poziomu WW - wody miarodajnej

11

12 Obliczanie czasu przesiąkania T p według wzoru Thiema Założenie: wał posadowiony na podłożu słaboprzepuszczalnym T = p n p L 3 kh ρ np = n ρ d w W n p objętość porów wypełnionych powietrzem, (-)( n porowatość gruntu w korpusie wału, (-)( ρ d, ρ w gęstość szkieletu gruntowego i wody, (kg/m 3 ) W wilgotność gruntu, (-)( L 1 zastępcza długość podstawy wału, (m) k współczynnik filtracji, (m/s) H 1 maksymalna głębokość wody przy wale, (m)

13 Wał posadowiony na podłożu słaboprzepuszczalnym schemat obliczeniowy

14 Obliczanie czasu T u według wzoru Erba 2 npl Tp = 2 H h o = kh 2L0 L długość obliczeniowa równa: L = L o - mh o Wał posadowiony na podłożu słaboprzepuszczalnym

15 Obliczenie jednostkowego przepływu filtracyjnego [m 3 /s*m] przez wał posadowiony na podłożu słaboprzepuszczalnym q = L n L kh 2 n 2 ( m H) 2 1 L n = m 2 H w + L n = βh b k + ( Hw H) m1 + Ln β = m 2

16 Obliczenie rzędnych krzywej filtracji w korpusie wału 2q y = + k q 2 ( x m 2 h o ) h o ( 4m + 2) 2 ho = 2k (x, y) - współrzędne krzywej filtracji h o wysokość przecięcia się krzywej filtracji ze skarpą odpowietrzną

17 Ochrona korpusu wału przed skutkami filtracji w przypadku wypływu wody na skarpę odpowietrzną Drenaż rurowy w obsypce żwirowej z odprowadzeniem wody do rowu przywałowego Drenaż żwirowy płaski na skarpie połączony z rowem przywałowym

18 Minimalna odległość krzywej filtracji od skarpy wału Zmiana wymiarów przekroju wału

19 Zmiana wymiarów przekroju wału Zwiększenie wymiarów przekroju poprzecznego wału powoduje wzrost kosztów budowy i wymaga większej powierzchni terenu. Tym niemniej koszt wykonania drenażu lub uszczelnienia wału może być znacznie większy.

20 Uszczelnienie wału zmniejszenie nadmiernej filtracji przez korpus wału posadowionego na gruncie słaboprzepuszczalnym Ekran uszczelniający obecnie wykonywany z geomembrany lub maty bentonitowej (rodzaj iłu) Rdzeń uszczelniający obecnie wykonywany z geomembrany bentonitu lub mieszanki bentonitu z cementem

21 Uszczelnienie wału posadowionego na gruncie przepuszczalnym Ekran połączony z tzw. fartuchem uszczelniającym podłoże wydłużającym drogę filtracji pod wałem. Fartuch obecnie najczęściej wykonywany jest z maty bentonitowej.

22 Urządzenia wbudowane lub połączone z wałem Obwałowania powodują utrudnienia w komunikacji oraz regulacji stosunków wodnych na zawalu. W celu złagodzenia tych niedogodności wały muszą być wyposażone w: przepusty wałowe pompownie przelewy (na obszarach polderów) przejazdy, schody

23 Przepusty wałowe służą do grawitacyjnego odprowadzania wody z rowów odwadniających dolinę oraz z mniejszych rzek - dopływów rzeki głównej. Pompownie wałowe w okresie przepływu wód wielkich służą do przerzutu wód z zawala (z sieci rowów odwadniających dolinę oraz z rzek - dopływów rzeki głównej). Przy niskich stanach woda odprowadzana jest rurociągiem grawitacyjnym. Śluzy wałowe służą do wprowadzania i odprowadzania wód wielkich na teren polderów. Mogą być również stosowane na ciągach komunikacyjnych do zamykania przejazdu przez wał. Przejazd przez koronę wału utwardzony odcinek drogi, zjazd na międzywale w kierunku zgodnym z kierunkiem przepływu w rzece.

24 Przyczyny uszkodzenia wałów: Przelanie się wody przez koronę 34 % przypadków (zbyt mała wysokość wału lub miejscowe osiadanie gruntu podłoża). Pozostałe 66 % przypadków: Sufozja gruntu i przecieki w podłożu, Przecieki przy budowlach wałowych, Upłynnienie gruntu w korpusie wału, Uszkodzenia wału w wyniku zatorów lodowych, zwalonych drzew, itp.

25 Uszczelnienie korpusu starych wałów za pomocą przesłon pionowych (rdzeni) wykonywanych z korony wału na głębokość do m, często do warstwy nieprzepuszczalnej. Zabezpieczenie korpusu wału przed zwierzętami ryjącymi - przykrycie skarpy odwodnej siatką stalową. Doraźne zabezpieczanie wyrw w wałach: Zastosowanie koszy gabionowych i elementów typu big bag wypełnione piaskiem lub innym gruntem sypkim. Kosze gabionowe są zabezpieczone geowłókniną i nie są wypełniane kamieniem jak w umocnieniach brzegowych i innych konstrukcjach hydrotechnicznych. Stosowanie ścianki szczelnej ej i zagęszczanie podłoża a metodą wibroflotacji.

26 Doraźne podwyższanie wałów i wykonywanie tymczasowych przegród Stosowane są: Elementy big bag wypełnione piaskiem; Worki z piaskiem (metoda bardzo pracochłonna, przegrody są mniej wytrzymałe, wymaga dużej ilości ludzi do napełniania, przenoszenia i układania worków z piaskiem); prefabrykowane, przenośne systemy grodzy (z elementów stalowych, aluminiowych, z tworzyw sztucznych); przegrody z tworzyw sztucznych napełnianych wodą.

Ochrona przed powodzią. Wały przeciwpowodziowe

Ochrona przed powodzią. Wały przeciwpowodziowe Ochrona przed powodzią Wały przeciwpowodziowe Wały przeciwpowodziowe Najstarszy i podstawowy środek ochrony przed powodzią dolin na obszarach nizinnych Zalety: prosta konstrukcja stosunkowo niskie koszty

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed powodzią Wykład 10. Wały przeciwpowodziowe

Ochrona przed powodzią Wykład 10. Wały przeciwpowodziowe Ochrona przed powodzią Wykład 10 Wały przeciwpowodziowe Wały przeciwpowodziowe Najstarszy i podstawowy środek ochrony przed powodzią dolin na obszarach nizinnych Zalety: prosta konstrukcja stosunkowo niskie

Bardziej szczegółowo

Wały przeciwpowodziowe.

Wały przeciwpowodziowe. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Wały przeciwpowodziowe. Wzbieranie wody w ciekach, zbiornikach i morzu jest to takie podniesienie poziomu wody, które nie powoduje zniszczeń i strat w terenach

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

WYDZIAŁ GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Zespół Geotechniki w Instytucie Budownictwa WYDZIAŁ GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Budowle hydrotechniczne Budowle hydrotechniczne w ochronie

Bardziej szczegółowo

dr inż. Ireneusz Dyka pok. 3.34 [ul. Heweliusza 4] http://pracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka e-mail: i.dyka@uwm.edu.pl

dr inż. Ireneusz Dyka pok. 3.34 [ul. Heweliusza 4] http://pracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka e-mail: i.dyka@uwm.edu.pl Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Budowle hydrotechniczne Wykład 12 Budowle hydrotechniczne w ochronie przeciwpowodziowej dr inż. Ireneusz

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa, cel i zakres opracowania

1. Podstawa, cel i zakres opracowania Spis treści: EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA 1.Podstawa, cel i zakres opracowania... 2 2.Lokalizacja obiektu... 2 3.Charakterystyka ogólna oraz podstawowe dane techniczne obiektu... 3 a.rzędna bezpiecznego wzniesienia

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa, cel i zakres opracowania. 2. Lokalizacja obiektu

1. Podstawa, cel i zakres opracowania. 2. Lokalizacja obiektu Spis treści: 1. Podstawa, cel i zakres opracowania... 2 2. Lokalizacja obiektu... 2 3. Charakterystyka ogólna oraz podstawowe dane techniczne obiektu... 3 a) Rzędna bezpiecznego wzniesienia korony wału...

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Temat + opis ćwiczenia i materiały pomocnicze są dostępne na stronie: http://ziw.sggw.pl/dydaktyka/zbigniew Popek 7. Określić współrzędne hydrogramu fali

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY DORAŹNEJ OCHRONY OBWAŁOWAŃ PODCZAS AKCJI PRZECIWPOWODZIOWEJ

SPOSOBY DORAŹNEJ OCHRONY OBWAŁOWAŃ PODCZAS AKCJI PRZECIWPOWODZIOWEJ SPOSOBY DORAŹNEJ OCHRONY OBWAŁOWAŃ PODCZAS AKCJI PRZECIWPOWODZIOWEJ WŁOCŁAWEK, MAJ 2009 SPOSOBY DORAŹNEJ OCHRONY OBWAŁOWAŃ PODCZAS AKCJI PRZECIWPOWODZIOWEJ Jako doraźne zabezpieczenia obwałowań traktować

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Temat + opis ćwiczenia i materiały pomocnicze są dostępne na stronie: http://ziw.sggw.pl/dydaktyka/zbigniew Popek 10. Hydrogram miarodajnej fali wezbraniowej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH. TEMAT 2: Działania ratownicze i zabezpieczające. Autor: Janusz Szylar

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH. TEMAT 2: Działania ratownicze i zabezpieczające. Autor: Janusz Szylar DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH TEMAT 2: Działania ratownicze i zabezpieczające Autor: Janusz Szylar USZKODZENIA KONSTRUKCJI WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH USZKODZENIE PO PRZELANIU PRZEZ

Bardziej szczegółowo

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Celem głównym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do siwz Załącznik nr 1 do umowy nr...z dnia... Opis Przedmiotu Zamówienia Nazwa zamówienia: Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych

Bardziej szczegółowo

dr inż. Ireneusz Dyka pok [ul. Heweliusza 4]

dr inż. Ireneusz Dyka pok [ul. Heweliusza 4] Zagrożenia i ochrona przed powodzią ćwiczenia dr inż. Ireneusz Dyka pok. 3.34 [ul. Heweliusza 4] http://pracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka e-mail: i.dyka@uwm.edu.pl Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Witold Sterpejkowicz-Wersocki Katedra Hydrotechniki PG

Dr inż. Witold Sterpejkowicz-Wersocki Katedra Hydrotechniki PG OBLICZENIA FILTRACJI PRZEZ KORPUS I PODŁOŻE ZAPORY ZIEMNEJ Dr inż. Witold Sterpejkowicz-Wersocki Katedra Hydrotechniki PG OBLICZENIA FILTRACYJNE składają się z: 1) jednostkowego wydatku filtracyjnego (q)

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA WORKAMI Z PIASKIEM

ZABEZPIECZENIA WORKAMI Z PIASKIEM Jako doraźne zabezpieczenia obwałowań traktować należy te, które wykonywane są bezpośrednio przed akcją przeciwpowodziową lub w trakcie jej trwania. Wykonuje się je natychmiast po stwierdzeniu niekorzystnej

Bardziej szczegółowo

Stan urządzeń przeciwpowodziowych rzeki Wisły w województwie lubelskim

Stan urządzeń przeciwpowodziowych rzeki Wisły w województwie lubelskim Stan urządzeń przeciwpowodziowych rzeki Wisły w województwie lubelskim Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie dr inż. Andrzej Pichla Z-ca Dyrektora Lublin, 24.01.2012 r. POJĘCIE POWODZI

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne realizowane w latach r.

Zadania inwestycyjne realizowane w latach r. Zadania inwestycyjne realizowane w latach 2012-2013r. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w latach 2012-2013 w ramach Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły zrealizował

Bardziej szczegółowo

Filtracja - zadania. Notatki w Internecie Podstawy mechaniki płynów materiały do ćwiczeń

Filtracja - zadania. Notatki w Internecie Podstawy mechaniki płynów materiały do ćwiczeń Zadanie 1 W urządzeniu do wyznaczania wartości współczynnika filtracji o powierzchni przekroju A = 0,4 m 2 umieszczono próbkę gruntu. Różnica poziomów h wody w piezometrach odległych o L = 1 m wynosi 0,1

Bardziej szczegółowo

dr inż. Ireneusz Dyka pok [ul. Heweliusza 4]

dr inż. Ireneusz Dyka pok [ul. Heweliusza 4] Zagrożenia i ochrona przed powodzią Ćwiczenie: Projektowanie wałów przeciwpowodziowych dr inż. Ireneusz Dyka pok. 3.34 [ul. Heweliusza 4] http://pracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka e-mail: i.dyka@uwm.edu.pl Zakład

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. DANE OGÓLNE... 4 1.1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA... 4 1.2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA... 4 1.3. WYKORZYSTANE MATERIAŁY, PRZEPISY... 4 2. WARUNKI TECHNICZNE...

Bardziej szczegółowo

Dane hydrologiczne do projektowania zbiorników wielozadaniowych i stopni piętrzących wraz z obiektami towarzyszącymi

Dane hydrologiczne do projektowania zbiorników wielozadaniowych i stopni piętrzących wraz z obiektami towarzyszącymi Dane hydrologiczne do projektowania zbiorników wielozadaniowych i stopni piętrzących wraz z obiektami towarzyszącymi dr inż. Anna Maksymiuk-Dziuban Klasa budowli hydrotechnicznych W Polsce obowiązuje rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY OCHRONY PRZED POWODZIĄ ZIEMI PŁOCKIEJ

PROBLEMY OCHRONY PRZED POWODZIĄ ZIEMI PŁOCKIEJ PROBLEMY OCHRONY PRZED POWODZIĄ ZIEMI PŁOCKIEJ Stanisław Maciejewski Projekt Zostań przyjacielem wody współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka zadania i zakres opracowania Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice Nowe, odcinek od km do km

Charakterystyka zadania i zakres opracowania Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice Nowe, odcinek od km do km Charakterystyka zadania i zakres opracowania Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600 gmina: Świecie i Dragacz, powiat świecki 1. Lokalizacja zadania Planowany

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego na terenach otaczających zbiornik Kolbudy II. ENERGA Elektrownie Straszyn sp. z o.o.

Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego na terenach otaczających zbiornik Kolbudy II. ENERGA Elektrownie Straszyn sp. z o.o. Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego na terenach otaczających zbiornik Kolbudy II ENERGA Elektrownie Straszyn sp. z o.o. Awarie zapór i wałów Górowo Iławeckie Gdańsk, Kanał Raduni 2000 Lipiec 2001

Bardziej szczegółowo

Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne

Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne Ścianki szczelne Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne jedynie w okresie wykonywania robót, np..

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO W REJONIE MAŁY W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU

STRATEGIA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO W REJONIE MAŁY W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU STRATEGIA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO W REJONIE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO RONTOK MAŁY W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU Seminarium podsumowujące realizację prac Kraków, 20.09.2010 W ramach opracowania

Bardziej szczegółowo

Egzamin z MGIF, I termin, 2006 Imię i nazwisko

Egzamin z MGIF, I termin, 2006 Imię i nazwisko 1. Na podstawie poniższego wykresu uziarnienia proszę określić rodzaj gruntu, zawartość głównych frakcji oraz jego wskaźnik różnoziarnistości (U). Odpowiedzi zestawić w tabeli: Rodzaj gruntu Zawartość

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa obwałowania wstecznego rzeki Sanny w dolinie Janiszowskiej w km 0+000 8+835 gmina Annopol Projekt wykonawczy obiekt 4 i 5 ANEKS

Rozbudowa obwałowania wstecznego rzeki Sanny w dolinie Janiszowskiej w km 0+000 8+835 gmina Annopol Projekt wykonawczy obiekt 4 i 5 ANEKS Spis treści I. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Materiały wykorzystane 3. Rozwiązania techniczne 3.1 Odwodnienie zawala w km 0+000 0+630 odbudowanego walu przeciwpowodziowego. 3.2 Likwidacja odcinka

Bardziej szczegółowo

TEMAT 32: Klasyfikacja i ogólna charakterystyka budowli hydrotechnicznych śródlądowych i morskich

TEMAT 32: Klasyfikacja i ogólna charakterystyka budowli hydrotechnicznych śródlądowych i morskich SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 32: Klasyfikacja i ogólna charakterystyka budowli hydrotechnicznych śródlądowych i morskich Autor: Janusz Szylar Uzupełnienie Piotr Wójcik 2T Tuchów

Bardziej szczegółowo

URSZULA KOŁODZIEJCZYK * ZASTOSOWANIE MAT BENTONITOWYCH W MODERNIZACJI WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH

URSZULA KOŁODZIEJCZYK * ZASTOSOWANIE MAT BENTONITOWYCH W MODERNIZACJI WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 138 Nr 18 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 2010 URSZULA KOŁODZIEJCZYK * ZASTOSOWANIE MAT BENTONITOWYCH W MODERNIZACJI WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH S t r e s z c z e n i e

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instytucja opracowująca kosztorys: mgr inż. Sławomir SZYMAŃSKI. mgr inż. Stanisław WOJTAS

Przedmiar robót. Instytucja opracowująca kosztorys: mgr inż. Sławomir SZYMAŃSKI. mgr inż. Stanisław WOJTAS Przedmiar robót Zabudowa wyrwy w obwałowaniu Portu Kraków Płaszów wraz z przywróceniem wału do należytego stanu technicznego na odcinku od km 00+000 do km 00+420 (wzdłuż ul. Na Zakolu Wisły) Data: 25/02/2011

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie ekspertyzy dla zadania pn.: Przebudowa (modernizacja) zapory zbiornika Kozłowa Góra Opracował: Janusz Krzempek Sprawdziła: Agnieszka Gawęda Katowice,

Bardziej szczegółowo

Hydraulika i hydrologia

Hydraulika i hydrologia Zad. Sprawdzić możliwość wyparcia filtracyjnego gruntu w dnie wykopu i oszacować wielkość dopływu wody do wykopu o wymiarach w planie 0 x 0 m. 8,00 6,00 4,00 -,00 Piaski średnioziarniste k = 0,0004 m/s

Bardziej szczegółowo

PORADNIK PROJEKTANTA MODERNIZACJA WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH. CETCO, Zielona Góra ul. Wojska Polskiego 37 Tel. 68 453 91 31

PORADNIK PROJEKTANTA MODERNIZACJA WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH. CETCO, Zielona Góra ul. Wojska Polskiego 37 Tel. 68 453 91 31 BENTONITY BARIERY IZOLACYJNE GEOSYNTETYKI GEOINŻYNIERIA WYKONAWSTWO PORADNIK PROJEKTANTA MODERNIZACJA WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH CETCO, Zielona Góra ul. Wojska Polskiego 37 Tel. 68 453 91 31 CETCO Poland,

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska egzamin magisterski

Inżynieria Środowiska egzamin magisterski Inżynieria Środowiska egzamin magisterski Pytania specjalizacyjne: Studia stacjonarne Specjalizacja: Inżynieria wodna 1. Podstawowe metody uwzględniania procesów źródłowych w przenoszeniu masy. 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. Zadanie 4: Zadanie 5:

Zadanie 2. Zadanie 4: Zadanie 5: Zadanie 2 W stanie naturalnym grunt o objętości V = 0.25 m 3 waży W = 4800 N. Po wysuszeniu jego ciężar spada do wartości W s = 4000 N. Wiedząc, że ciężar właściwy gruntu wynosi γ s = 27.1 kn/m 3 określić:

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed powodzią Wykład 5 - Podział środków stosowanych w ochronie przed powodzią

Ochrona przed powodzią Wykład 5 - Podział środków stosowanych w ochronie przed powodzią Ochrona przed powodzią Wykład 5 - Podział środków stosowanych w ochronie przed powodzią Środki ochrony przed powodzią dzielimy na: administracyjno-organizacyjne ekonomiczne techniczne Środki administracyjno-organizacyjne:

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i Prezydenta Miasta Płocka w zakresie poprawy bezpieczeństwa powodziowego w Mieście

Działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i Prezydenta Miasta Płocka w zakresie poprawy bezpieczeństwa powodziowego w Mieście Działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i Prezydenta Miasta Płocka w zakresie poprawy bezpieczeństwa powodziowego w Mieście W 2010-2013 roku miasto Płock przeżywało dziesięciokrotnie

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie przed sufozją zapory w Smukale

Zabezpieczenie przed sufozją zapory w Smukale Dr inŝ. Witold Sterpejkowicz-Wersocki Dr inŝ. Wojciech Szudek Politechnika Gdańska, Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Hydrotechniki Zabezpieczenie przed sufozją zapory w Smukale Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Budownictwo wodne. METERIAŁY DO ĆWICZEŃ Inżynieria środowiska, studia I o, rok III. Materiały zostały opracowane na podstawie:

Budownictwo wodne. METERIAŁY DO ĆWICZEŃ Inżynieria środowiska, studia I o, rok III. Materiały zostały opracowane na podstawie: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU KATEDRA INŻYNIERII WODNEJ I SANITARNEJ ZAKŁAD INŻYNIERII WODNEJ Budownictwo wodne METERIAŁY DO ĆWICZEŃ Inżynieria środowiska, studia I o, rok III Materiały zostały opracowane

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa koryta cieku wodnego w rejonie ul.argentyny

Przedmiar robót. Przebudowa koryta cieku wodnego w rejonie ul.argentyny Przedmiar robót Budowa: Bielsko-Biała,ul.Argentyny,ul.Bystrzńska. Obiekt: w Bielsku-Białej (w ramach likwidacji szkód powodziowych) Zamawiający: Gmina Bielsko-Biała,43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW PRZEDMIAR ROBÓT Data: 2012-12-11 Budowa: Obiekt: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK Zamawiający: POWIAT STRZYśOWSKI UL.PRZECŁAWICKA 15 38-100 Jednostka opracowująca kosztorys: Agencja Technik Ekologicznych

Bardziej szczegółowo

Wykład Charakterystyka rozwiązań projektowych

Wykład Charakterystyka rozwiązań projektowych Wykład Charakterystyka rozwiązań projektowych 1. Cechy charakterystyczne regulacji technicznej i naturalnej 2. Kształtowanie układu poziomego 3. Kształtowanie przekroju poprzecznego Cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu sterowania retencją korytową małego cieku na redukcję fal wezbraniowych przy wykorzystaniu modeli Hec Ras i Hec ResSim

Analiza wpływu sterowania retencją korytową małego cieku na redukcję fal wezbraniowych przy wykorzystaniu modeli Hec Ras i Hec ResSim Analiza wpływu sterowania retencją korytową małego cieku na redukcję fal wezbraniowych przy wykorzystaniu modeli Hec Ras i Hec ResSim mgr inż. Bartosz Kierasiński Zakład Zasobów Wodnych Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Fundamentowanie. Odwodnienie wykopu fundamentowego. Ćwiczenie 1: Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego

Fundamentowanie. Odwodnienie wykopu fundamentowego. Ćwiczenie 1: Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Fundamentowanie Ćwiczenie 1: Odwodnienie wykopu fundamentowego Przyjęcie i odprowadzenie wód gruntowych

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed powodzią. Temat: Środki ochrony przed powodzią

Ochrona przed powodzią. Temat: Środki ochrony przed powodzią Ochrona przed powodzią Temat: Środki ochrony przed powodzią Zgodnie z obecnie stosowaną w Dyrektywie Powodziowej oraz Prawie Wodnym terminologią środki stosowane w celu ograniczenia ryzyka powodzi dzielimy

Bardziej szczegółowo

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNEJ ROLNICTWA Spółka z o.o. Działa od 1950 r. Członek Izby Projektowania Budowlanego

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNEJ ROLNICTWA Spółka z o.o. Działa od 1950 r. Członek Izby Projektowania Budowlanego BIPROMEL BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNEJ ROLNICTWA Spółka z o.o. Działa od 1950 r. ul. Instalatorów 9 02-237 Warszawa Członek Izby Projektowania Budowlanego adres do korespondencji: 02-100

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie inwestycji drogowej w aspekcie prawa wodnego i ochrony środowiska cz. I

Przygotowanie inwestycji drogowej w aspekcie prawa wodnego i ochrony środowiska cz. I Droga jest inwestycją liniową, często kilkunasto- a nawet kilkudziesięciokilometrową. Jakkolwiek by ją lokalizować zawsze będzie w jakiś sposób kolidować z wodami powierzchniowymi lub oddziaływać na wody

Bardziej szczegółowo

WEZBRANIE POWODZIOWE MAJ-CZERWIEC 2010 r.

WEZBRANIE POWODZIOWE MAJ-CZERWIEC 2010 r. WEZBRANIE POWODZIOWE MAJ-CZERWIEC 2010 r. ANDRZEJ KREFT DYREKTOR RZGW SZCZECIN Odcinek rz. Odry w administracji RZGW Szczecin Urad, km. 566 podtopienia wodami cofkowmi rz. Odry w rzece Pliszce Urad, km.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn.

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn. Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn. Odbudowa zapory bocznej rzeki Wdy m. Górki, gm. Karsin Część III SIWZ Lokalizacja Rzeka Wda i Kanał Czarnowodzki na odcinku od Jeziora Wdzydze do jazu w miejscowości

Bardziej szczegółowo

OKAZANIE PROJEKTU r.

OKAZANIE PROJEKTU r. ,,OCHRONA PRZED POWODZIĄ OBSZARÓW ZALEWOWYCH POŁOŻONYCH WZDŁUŻ RZEKI OSA W KM 0+000-10+900 NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI: KĘPIE ZALESZAŃSKIE, KOTOWA WOLA, OBOJNA, GM. ZALESZANY, JAMNICA GM. GRĘBÓW, WOJ. PODKARPACKIE

Bardziej szczegółowo

KOMPOZYCJA STOPNIA WODNEGO

KOMPOZYCJA STOPNIA WODNEGO KOMPOZYCJA STOPNIA WODNEGO Stopień (węzeł) wodny: -kompleks budowli wodnych powiązanych ze sobą (przeznaczenie, konstrukcja, praca ) w określonym przekroju rzeki, -umożliwia magazynowanie wody i jej wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Odwodnienie drogi powiatowej nr 1958B iterenów przyległych w miejscowości Zaruzie gm. Miastkowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Odwodnienie drogi powiatowej nr 1958B iterenów przyległych w miejscowości Zaruzie gm. Miastkowo PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Odwodnienie drogi powiatowej nr 1958B iterenów przyległych w miejscowości Zaruzie gm. Miastkowo Adres inwestycji: Zaruzie gm. Miastkowo Zamawiający: Powiatowy Zarzad Dróg

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji ochrony przed powodzią opis ćwiczenia projektowego

Opracowanie koncepcji ochrony przed powodzią opis ćwiczenia projektowego Opracowanie koncepcji ochrony przed powodzią opis ćwiczenia projektowego 1. Położenie analizowanej rzeki Analizowaną rzekę i miejscowość, w pobliżu której należy zlokalizować suchy zbiornik, należy odszukać

Bardziej szczegółowo

Warszawa ul.wojciechowskiego 37/4 Tel/fax Nip

Warszawa ul.wojciechowskiego 37/4 Tel/fax Nip Zbigniew Bartosik Specjalistyczna Pracownia Projektowa WAGA-BART 02-495 Warszawa ul.wojciechowskiego 37/4 Tel/fax 0 22 662 60 33 Nip 522-005-00-95 www.waga-bart.republika.pl e-mail: wagabart@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW EKRANU GRUNTOWEGO NA WARUNKI FILTRACJI W ZIEMNYCH BUDOWLACH HYDROTECHNICZNYCH

WPŁYW PARAMETRÓW EKRANU GRUNTOWEGO NA WARUNKI FILTRACJI W ZIEMNYCH BUDOWLACH HYDROTECHNICZNYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 32 Zeszyt 2 2008 Mieczysław Chalfen*, Tadeusz Molski** WPŁYW PARAMETRÓW EKRANU GRUNTOWEGO NA WARUNKI FILTRACJI W ZIEMNYCH BUDOWLACH HYDROTECHNICZNYCH 1. Wstęp Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Instytut Budownictwa Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Projektowanie geotechniczne na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i skutki powodzi w 2010r. na terenie woj. lubelskiego.

Przyczyny i skutki powodzi w 2010r. na terenie woj. lubelskiego. Przyczyny i skutki powodzi w 2010r. na terenie woj. lubelskiego. Stanisław aw Jakimiuk Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządze dzeń Wodnych w Lublinie FALENTY 1-21 2 grudnia 2010r. POJĘCIE

Bardziej szczegółowo

Lp. km Zawale Korona wału Międzywale Nr zdjęcia KM 0+000 POCZĄTEK OPRACOWANIA. Droga asfaltowa po koronie wału. Zjazd skośny w zawale nieutwardzony.

Lp. km Zawale Korona wału Międzywale Nr zdjęcia KM 0+000 POCZĄTEK OPRACOWANIA. Droga asfaltowa po koronie wału. Zjazd skośny w zawale nieutwardzony. Lp. km Zawale Korona wału Międzywale Nr zdjęcia 1 0+000 2 0+153 3 0+186 4 0+257 Wał Gróbki prostopadle dochodzi do wału Wisły. Początek zabudowań. Droga Zabudowania, droga asfaltowa Słup elektryczny przy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie,

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Płock 09-402 Płock, ul. 1-go Maja 7b tel. 24 269-79-80, fax 24 269-79-81 http://wzmiuw.waw.pl, e-mail: o.plock@wzmiuw.waw.pl Znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

OCENA ZAGROśENIA I SYSTEM OCHRONY PRZED POWODZIĄ. Wykład 7 kwietnia 2008 roku część 1.

OCENA ZAGROśENIA I SYSTEM OCHRONY PRZED POWODZIĄ. Wykład 7 kwietnia 2008 roku część 1. OCENA ZAGROśENIA I SYSTEM OCHRONY PRZED POWODZIĄ Wykład 7 kwietnia 2008 roku część 1. Zakres: strefy zagroŝenia powodziowego 1. Podstawy prawne 2. Strefy zagroŝenia powodziowego 3. Hydrologiczne podstawy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II: RZEKA WITKA

CZĘŚĆ II: RZEKA WITKA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEZ KONSULTANTA DO PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI PN. POPOWODZIOWA ODBUDOWA CIEKU MIEDZIANKA I WITKA Etap 2. Wielowariantowa zrównoważona koncepcja łagodzenia skutków powodzi

Bardziej szczegółowo

T. 32 KLASYFIKACJA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH ŚRÓDLĄDOWYCH I MORSKICH

T. 32 KLASYFIKACJA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH ŚRÓDLĄDOWYCH I MORSKICH T. 32 KLASYFIKACJA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH ŚRÓDLĄDOWYCH I MORSKICH RODZAJE BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH Budowla hydrotechniczna to budowla służąca gospodarce wodnej, kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia skarp przed sufozją.

Zabezpieczenia skarp przed sufozją. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Zabezpieczenia skarp przed sufozją. Skarpy wykopów i nasypów, powinny być poddane szerokiej analizie wstępnej, dobremu rozpoznaniu podłoża w ich rejonie, prawidłowemu

Bardziej szczegółowo

Stateczność dna wykopu fundamentowego

Stateczność dna wykopu fundamentowego Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Stateczność dna wykopu fundamentowego W pobliżu projektowanej budowli mogą występować warstwy gruntu z wodą pod ciśnieniem, oddzielone od dna wykopu fundamentowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY (opracowany zgodnie z art.31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. (DZ.U.

Bardziej szczegółowo

Stan zaawansowania realizacji kontraktu 1A.1. Szczecin, 12 grudnia 2018 r.

Stan zaawansowania realizacji kontraktu 1A.1. Szczecin, 12 grudnia 2018 r. Stan zaawansowania realizacji kontraktu 1A.1. Szczecin, 12 grudnia 2018 r. Spis treści prezentacji 1. Przedstawienie Kontraktu 5.3 podział na zadania. 2. Przedstawienie Zadania 1A.1. 3. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

RAN Bojszowy, dnia r. DECYZJA. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

RAN Bojszowy, dnia r. DECYZJA. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia RAN0.6220.15.2013 Bojszowy, dnia 24.07.2013 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów:

Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów: Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów: Wytrzymałość gruntów: równanie Coulomba, parametry wytrzymałościowe, zależność parametrów wytrzymałościowych od wiodących cech geotechnicznych gruntów

Bardziej szczegółowo

Kanał Krakowski przeszłość czy przyszłość?

Kanał Krakowski przeszłość czy przyszłość? Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Kanał Krakowski przeszłość czy przyszłość? Ocena zasadności budowy Kanału Krakowskiego pod kątem obniżenia zwierciadła

Bardziej szczegółowo

ST-K.09 Roboty ziemne-nasypy

ST-K.09 Roboty ziemne-nasypy ST-K.09 Roboty ziemne-nasypy Spis treści 1. WSTĘP...2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...2 1.2. Zakres stosowania ST...2 1.3. Zakres robót objętych ST...2 1.4. Określenia podstawowe...2 1.5. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Podstawy hydrologiczne i hydrauliczne projektowania mostów i przepustów przy zachowaniu naturalnego charakteru cieku i doliny rzecznej

Podstawy hydrologiczne i hydrauliczne projektowania mostów i przepustów przy zachowaniu naturalnego charakteru cieku i doliny rzecznej STOWARZYSZENIE HYDROLOGÓW POLSKICH Podstawy hydrologiczne i hydrauliczne projektowania mostów i przepustów przy zachowaniu naturalnego charakteru cieku i doliny rzecznej Założenia wstępne przy projektowaniu

Bardziej szczegółowo

Projekt. realizowany w ramach Projektu Badań Stosowanych w ścieżce B

Projekt. realizowany w ramach Projektu Badań Stosowanych w ścieżce B Projekt pt.: "Badania w zakresie opracowania kompleksowego systemu monitorowania stanu statycznego i dynamicznego ziemnych obwałowań przeciwpowodziowych w trybie ciągłym, z możliwością symulacji zachodzących

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Regulacja rzek i inżynieria brzegowa ćwiczenia dr inż. Ireneusz Dyka pok. 3.34 [ul. Heweliusza 4] http://pracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka e-mail: i.dyka@uwm.edu.pl Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. Wstęp... 2 1.1. Podstawa opracowania... 2 1.2. Cel i zakres opracowania... 2 1.3. Wykorzystane materiały... 2 2. Dane ogólne... 3 2.1. Położenie obiektu... 3 2.2. Stan prawny nieruchomości...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. Przedmiot opracowania...2 1.2. Inwestor...2 1.3. Wykonawca uproszczonej dokumentacji technicznej:...2 1.4.

SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. Przedmiot opracowania...2 1.2. Inwestor...2 1.3. Wykonawca uproszczonej dokumentacji technicznej:...2 1.4. SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. Przedmiot opracowania...2 1.2. Inwestor...2 1.3. Wykonawca uproszczonej dokumentacji technicznej:...2 1.4. Zakres opracowania...2 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO...2 2.1

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYBRANYCH PRAC WYKONANYCH PRZEZ RZGW W ROKU 2011

PREZENTACJA WYBRANYCH PRAC WYKONANYCH PRZEZ RZGW W ROKU 2011 PREZENTACJA WYBRANYCH PRAC WYKONANYCH PRZEZ RZGW W ROKU 2011 Remont umocnienia brzegowego rzeki Łeby w km 15+680 15+740 w m. Gać, gmina Główczyce, powiat słupski Cel: zabezpieczenie przed dalszą erozją

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA. z dnia 20 grudnia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich

Bardziej szczegółowo

Regulacja stosunków wodnych w dorzeczu Wykład 4. Fizyka wód gruntowych

Regulacja stosunków wodnych w dorzeczu Wykład 4. Fizyka wód gruntowych Regulacja stosunków wodnych w dorzeczu Wykład 4 Fizyka wód gruntowych Typy wód gruntowych woda higroskopijna Woda higroskopijna Woda błonkowa Woda stykowa: zawieszona, infiltrująca Woda kapilarna Woda

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu

INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu Wykład 2 Charakterystyka morfologiczna koryt rzecznych 1. Procesy fluwialne 2. Cechy morfologiczne koryta rzecznego 3. Klasyfikacja koryt rzecznych 4. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WODNO-GRUNTOWE PRZEDPOLA ZAPORY ZBIORNIKA POLDEROWEGO PRZEWORNO

WARUNKI WODNO-GRUNTOWE PRZEDPOLA ZAPORY ZBIORNIKA POLDEROWEGO PRZEWORNO Górnictwo i Geoinżynieria Rok 33 Zeszyt 1 2009 Mieczysław Chalfen*, Daniel Garlikowski**, Tadeusz Molski**, Henryk Orzeszyna** WARUNKI WODNO-GRUNTOWE PRZEDPOLA ZAPORY ZBIORNIKA POLDEROWEGO PRZEWORNO 1.

Bardziej szczegółowo

Przydatność i rozmieszczanie różnych gruntów w nasypach.

Przydatność i rozmieszczanie różnych gruntów w nasypach. Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Przydatność i rozmieszczanie różnych gruntów w nasypach. Przede wszystkim względy ekonomiczne wykonawców przemawiają za tym, by grunt uzyskany z wykopów

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie z dnia 20 kwietnia 2007 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 579) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Likwidacja skutków powodzi

Likwidacja skutków powodzi Likwidacja skutków powodzi Wezbranie jest pojęciem hydrologicznym, opisującym wzrost poziomu wody w rzece, jeziorze lub morzu. Termin ów dotyczy samego zjawiska, bez odnoszenia go do skutków, które powoduje.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót USUWANIE SZKÓD POWODZIOWYCH NA PRAWYM WALE RZEKI WISŁY W KM W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA MORSKA GM. SZCZUROWA, POW.

Przedmiar robót USUWANIE SZKÓD POWODZIOWYCH NA PRAWYM WALE RZEKI WISŁY W KM W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA MORSKA GM. SZCZUROWA, POW. Przedmiar robót USUWANIE SZKÓD POWODZIOWYCH NA POW. BRZESKI Nazwa i kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Wykonawca: Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska 60-577 Poznań, ul.dąbrowskiego 138 Sporządzający: Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

Osuwiska jako naturalne zagrożenia na terenach zurbanizowanych metody wstępnego rozpoznania terenów zagrożonych

Osuwiska jako naturalne zagrożenia na terenach zurbanizowanych metody wstępnego rozpoznania terenów zagrożonych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie Instytut Politechniczny Zakład Inżynierii Środowiska Osuwiska jako naturalne zagrożenia na terenach zurbanizowanych metody wstępnego rozpoznania terenów zagrożonych

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED POWODZIĄ. - kilka uwag. Waldemar Mioduszewski Instytut Technologiczno- Przyrodniczy Zakład Zasobów Wodnych

OCHRONA PRZED POWODZIĄ. - kilka uwag. Waldemar Mioduszewski Instytut Technologiczno- Przyrodniczy Zakład Zasobów Wodnych OCHRONA PRZED POWODZIĄ - kilka uwag Waldemar Mioduszewski Instytut Technologiczno- Przyrodniczy Zakład Zasobów Wodnych KATAKLIZMY ZWIĄZANE Z WODĄ Powodzie Fale sztormowe Cyklony Osuwiska, lawiny błotne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Dział nr 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]

Przedmiar robót. Dział nr 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne] Data utworzenia: 2010-11-30 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ- ULICA LEŚNA WE WSI PODGÓRZE Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. PROJEKTOWANA DROGA - ul. Leśna, Podgórze [CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,

Bardziej szczegółowo

Wykład 12 maja 2008 roku

Wykład 12 maja 2008 roku Moduł: Ocena zagroŝenia powodziowego i system ochrony przed powodzią Wprowadzenie do systemu ochrony przed powodzią na przykładzie Oceny zasadności budowy Kanału Krakowskiego w zakresie obniŝenia zwierciadła

Bardziej szczegółowo

PORADNIK OGRANICZANIA STRAT POWODZIOWYCH. Baranów Sandomierski, 22 maja 2017 r.

PORADNIK OGRANICZANIA STRAT POWODZIOWYCH. Baranów Sandomierski, 22 maja 2017 r. PORADNIK OGRANICZANIA STRAT POWODZIOWYCH Baranów Sandomierski, 22 maja 2017 r. Powódź jest jedną z najgroźniejszych katastrof naturalnych. Duże powodzie zdarzają się rzadko, ale mniejsze występują w Polsce

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera inforacje prawnie chronione do oentu rozpoczęcia egzainu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie robót elioracyjnych Oznaczenie kwalifikacji: R.24 Nuer zadania:

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia rowu przydrożnego prawostronnego odcinki 6-8

1. Obliczenia rowu przydrożnego prawostronnego odcinki 6-8 H h = 0,8H Przykładowe obliczenia odwodnienia autor: mgr inż. Marek Motylewicz strona 1 z 5 1. Obliczenia rowu przydrożnego prawostronnego odcinki 6-8 1:m1 1:m2 c Przyjęte parametry: rów o przekroju trapezowym

Bardziej szczegółowo

Systemy odwadniające - rowy

Systemy odwadniające - rowy Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Systemy odwadniające - rowy Ze względu na to, że drenaż pionowy realizowany w postaci taśm drenujących lub drenów piaskowych, przyspiesza odpływ wody wyciskanej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Piotr Montewski

PRZEDMIAR ROBÓT. Piotr Montewski PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Remont wału przeciwpowodziowego Lewy wał rzeki Uszwicy- usuwanie szkód powodziowych w km 8+500-9+000 Kod CPV 45246200-5 - Budowa wałów rzecznych 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz. U. z dnia 5 marca 1997 r.)

z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz. U. z dnia 5 marca 1997 r.) Dz.U.97.21.111 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJWES PROJWES S.C. PROJEKTOWANIE I USŁUGI W INŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr inż. Józef Wesołowski, mgr inż. Mariusz Wesołowski 46-073 Mechnice, Al. Róż 18, tel./fax /077/ 44-04-884 e-mail projwes@o2.pl REGON

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania Podstawy opracowania Zakres opracowania Opis projektowanych rozwiązań...

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania Podstawy opracowania Zakres opracowania Opis projektowanych rozwiązań... SPIS TREŚCI I OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania... 2 2. Podstawy opracowania... 2 3. Zakres opracowania... 2 4. Opis projektowanych rozwiązań... 3 II CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Plan orientacyjny... Rys.

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY I WYMOGI ORAZ AKTUALNY STAN OBWAŁOWAŃ PRZECIWPOWODZIOWYCH W POLSCE

PRZEPISY I WYMOGI ORAZ AKTUALNY STAN OBWAŁOWAŃ PRZECIWPOWODZIOWYCH W POLSCE WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2007: t. 7 z. 2a (20) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 25 44 www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2007 PRZEPISY I WYMOGI ORAZ AKTUALNY STAN

Bardziej szczegółowo