PROBLEMY OCHRONY PRZED POWODZIĄ ZIEMI PŁOCKIEJ

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROBLEMY OCHRONY PRZED POWODZIĄ ZIEMI PŁOCKIEJ"

Transkrypt

1 PROBLEMY OCHRONY PRZED POWODZIĄ ZIEMI PŁOCKIEJ Stanisław Maciejewski Projekt Zostań przyjacielem wody współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Konferencja RCE Płock r.

2 Zestawienie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej w dolinach nadwiślańskich administrowanych przez WZMiUW od ujścia Narwi do Płocka LP Nazwa Doliny powierzchnia zalewu wodą 1% Szacunkowa liczba ludności zamieszkała w strefie potencjalnego zagrożenia wały (km) pompownie szt./ wydajność Urządzenia wodne na terenie doliny Przepusty wałowe szt. Cieki podstawowe (km) możliwości retencjonowania wód 1 Dolina Iłowsko Dobrzykowska ,3 4 /27,5m 3 /s Zb. Troszyn - 5,1mln. m 3, jez. Zdworskie 1mln.m 3 2 Dolina Sochaczewska ,2 1/9,8m 3 /s 12 3 Dolina Ośnicka , Dolina Białobrzegi ,4 1 /2,4m 3 /s 21 Przegroda dolin. Słupno 0,1 mln. m 3 Starorzecze Białobrzeskie - 0,1mln. m Dolina Kępa Polska- Czerwonka Dolina Zakrzewo-Kępa Polska ,8 1 0, ,4 1 /3,2m 3 /s 3 3,7 7 Dolina Rakowo-Drwały /4,5m 3 /s Dolina Chmielewo ,3 1 1,3 9 Dolina Wychódźc ,4 3 OGÓŁEM: ,10 8 /47,4m 3 /s ,50 6,3mln.m 3

3

4 SUMA OPADÓW W MAJU 2010 w dorzeczu Wisły powyżej Płocka wynosiła od mm

5 przerwany wał w Świniarach km 611

6 Jaka była bezpośrednia przyczyna przerwania wału? Osłabienie konstrukcji wału przez bobry W 2010 roku zlokalizowano 854 miejsc uszkodzenia wałów przez zwierzęta ryjące: na lewym brzegu rzeki Wisły na odcinku od m. Kamion do Dobrzykowa 372 jam na prawym brzegu rzeki Wisły na odcinku od Wyszogrodu do Płocka 482 Średnio na km wału przypadało 10 jam

7 Stan wody [cm] Hydrogram stanów wody w przekroju wod. Kępa Polska km Maks. absolutne do 2010r. wystąpiło w marcu 1979 r. H=660, Q=6900 m 3 /s 900 Poziom korony wału w Świniarach km cm H 1% = 786 cm cm :36, H= 729cm :50, H = 740 cm przerwanie wału w Świniarach km Stan alarmowy : : :00 Data : : :00

8 KULMINACJA STANÓW WODY NA WODOWSKAZACH rz. WISŁY (km ) PODCZAS POWODZI 2010R. Z PORÓWNANIEM DO WEZBRANIA ZATOROWEGO W LUTYM 2013R. Wodowskaz Wyszogród Arciechów Podgórze Kępa P. Wiączemin Wykowo Dobrzyków brzeg P L P P L P. L km. rzeki , ,1 616, stan pogotowia stan alarmu rzędna 0 wod. 60,28 59,00 58,00 57,25 57,68 56,00 56,00 Rzędna korony wału przy wod. 68,74 67,00 65,70 64,69 64,40 63,63 Data od korony wału (cm) 2,54 1,96 1,16 2,13 1,94 2,19 Max. Stany wody Data od korony wału (cm) 1,98 1,44 1,01 1,56 1,46 2,05 Max. Stany wody Data od korony wału (cm) 4,08 2,15 2,50 2,69 Max. Stany wody

9 Morfologia koryta Wisły w rejonie Kępy Polskiej (1999 rok) Wod. Kępa Polska km :50 Miejsce przerwania wału w km 611 Przyczyny spiętrzenia wody: akumulacja rumowiska nadmierne zarastanie międzywala

10 Morfologia koryta Wisły km listopad 2011

11 Likwidacja szkód powodziowych wg. gmin w tys. zł. Rok Gabin Słubice Wyszogród Słupno Bodzanów Mała Wieś Razem, pow. płocki Brochów Młodzieszyn Iłów Razem, pow. sochaczewski Ogółem, pow. płocki i sochaczewski , ,8 386,9 888,9 202,7 120, ,5 149,7 40,0 53,5 243, , , , ,1 705,4 50,0 0, ,3 772, ,7 428, , , , , , ,1 612,0 612, ,6 449, , , , ,6 Razem, , , , ,4 864,7 732, , , , , , ,2

12

13

14 M. PŁOCK Remont uszkodzonej przegrody dolinowej i jazu na rzece Słupiance Likwidacja przesiąków poprzez zagęszczenie metodą impulsową odcinka wału przeciwpowodziowego Doliny Ośnickiej gm. Słupno pow. płocki w km Odcinkowa likwidacja przecieków wałów Doliny Ośnickiej w km gm. Słupno pow. płocki 623 DOBRZYKÓ W BODZANÓW Odcinkowe zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych rz. Wisły przed penetracją bobrów na terenie gmin Słupno i Wyszogród pow. płocki i 2012r SŁUPNO Odcinkowe zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych rz. Wisły przed penetracją bobrów na terenie gmin Słupno i Wyszogród pow. płocki 2011 i 2012r Remont (przebudowa) wałów przeciwpowodziowych Doliny Chmielewo WYKOWO 617 Likwidacja przecieku wałów wstecznych rzeki Mołtawy w miejscowości Kępa Polska i wałów prawobrzeżnych Wisły WIONCZEMI N ŚWINIARY Rozbiórka i odbudowa wału przeciwpow. rz.wisły km.623 w miejscowości Dobrzyków gm. Gąbin KĘPA POLSKA 606 MAŁA WIEŚ Likwidacja przecieków wałów Doliny Rakowo-Drwały -Etap I gm. Wyszogród Remont (modernizacja) pompowni zalanych podczas powodzi w 2010r. REMONT KANAŁU DOBRZYKOWSKIEGO w km PODGÓRZE GĄBIN WYSZOGRÓ D 601 Część I Pompownia Dobrzyków I 595 SŁUBICE Część II Pompownia Dobrzyków II Remont Urządzeń Zbiornika Troszyn Część III pompownia "Wionczemin Odcinkowa likwidacja przecieków wałów Doliny IłowskoDobrzykowskiej Etap II gm. Gąbin i Słubice, pow. płocki Odbudowa wału przeciwpow. rz. Wisły km. 611 w miejscowości Świniary gm. Słubice SANNIKI ARCIECHÓW Odcinkowe zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowy ch rz. Wisły przed penetracją bobrów na terenie gminy Słubice pow. Płocki oraz Iłów i Młodzieszyn pow. sochaczewski KAMION Likwidacja przecieku wału rzeki Bzury w miejscowości Kamion IŁÓW Odcinkowa likwidacja przecieków wałów Doliny IłowskoDobrzykowskiej Etap I gm. Iłów i Młodzieszyn, pow. sochaczewski

15

16 Rok Ilość wezbrań łączny czas wezbrań (dni) Ilość uszkodzeń wałów spowodowana przez bobry i lisy o objętości: do 2m m m3 >20m 3 Razem Razem:

17 WNIOSKI: 1. wały na odcinkach, gdzie często pracują w warunkach długotrwałego piętrzenia lub doszło do utworzenia uprzywilejowanej drogi filtracji powinny być przebudowane (zmodernizowane, wyposażone w przesłony przeciwfiltracyjne, drenaże, itp.), 2. rozwiązać generalnie wzrastający problem penetracji bobrów w skarpach odwodnych wałów poprzez : wykładanie na skarpach siatek stalowych, ograniczanie populacji, lokalne ukształtowanie terenu kęp do rzędnych korony wałów przeciwpowodziowych, 3. zwiększyć co najmniej do 8 tys. zł. na 1km środki na utrzymanie wałów co pozwoli na wykonywanie dwukrotnych okoszeń, naprawę ław przywałowych i naprawę skarp uszkodzonych przez zwierzęta i pojazdy, 4. przeprowadzić badania i dogęścić górne partie wałów powyżej ław przywałowych do uzyskania stopnia zagęszczenia minimum 0,5, 5. Wspólnie z RZGW ustalić sposób ubezpieczenia brzegów rzek i wałów w miejscach zbliżenia. 6. Udrożnić koryto Wisły w rejonie największych zakłóceń przepływów (km , ). 7. Rozszerzyć rozstawę wałów chroniących Doliny Białobrzegi i Zakrzewo-Kępa Polska.

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Odbudowa, modernizacja i utrzymanie wałów i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej na terenie powiatów płockiego i sochaczewskiego po powodzi 2010r.

Odbudowa, modernizacja i utrzymanie wałów i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej na terenie powiatów płockiego i sochaczewskiego po powodzi 2010r. Odbudowa, modernizacja i utrzymanie wałów i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej na terenie powiatów płockiego i sochaczewskiego po powodzi 2010r. Płock 22 lipca 2011r. Autor: inż. Stanisław Maciejewski

Bardziej szczegółowo

KĘPA PODGÓRZE. SŁUBICE Odcinkowe zabezpieczenie

KĘPA PODGÓRZE. SŁUBICE Odcinkowe zabezpieczenie M. PŁOCK Likwidacja przesiąków poprzez zagęszczenie metodą impulsową odcinka wału przeciwpowodziowego Doliny Ośnickiej gm. Słupno pow. płocki w km 10+060-15+198 627 623 DOBRZYKÓ W Odcinkowa likwidacja

Bardziej szczegółowo

Usuwanie skutków powodzi i przeciwdziałanie zagrożeniu w powiecie płockim w latach Płock,

Usuwanie skutków powodzi i przeciwdziałanie zagrożeniu w powiecie płockim w latach Płock, Usuwanie skutków powodzi i przeciwdziałanie zagrożeniu w powiecie płockim w latach 2010-2013 Płock, 12.05.2014 Miejsca przerwania wałów Kalendarium powodzi w 2010 r. 19.05 22.05 23.05 23/24.05 24.05 03.06

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne realizowane w latach r.

Zadania inwestycyjne realizowane w latach r. Zadania inwestycyjne realizowane w latach 2012-2013r. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w latach 2012-2013 w ramach Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły zrealizował

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie,

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Płock 09-402 Płock, ul. 1-go Maja 7b tel. 24 269-79-80, fax 24 269-79-81 http://wzmiuw.waw.pl, e-mail: o.plock@wzmiuw.waw.pl Znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed powodzią. Wały przeciwpowodziowe

Ochrona przed powodzią. Wały przeciwpowodziowe Ochrona przed powodzią Wały przeciwpowodziowe Wały przeciwpowodziowe Najstarszy i podstawowy środek ochrony przed powodzią dolin na obszarach nizinnych Zalety: prosta konstrukcja stosunkowo niskie koszty

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i Prezydenta Miasta Płocka w zakresie poprawy bezpieczeństwa powodziowego w Mieście

Działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i Prezydenta Miasta Płocka w zakresie poprawy bezpieczeństwa powodziowego w Mieście Działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i Prezydenta Miasta Płocka w zakresie poprawy bezpieczeństwa powodziowego w Mieście W 2010-2013 roku miasto Płock przeżywało dziesięciokrotnie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 36/2013 za okres od 04.02.2013 r. godz. 8.00 do 05.02.2013 r. do godz.8.00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 36/2013 za okres od 04.02.2013 r. godz. 8.00 do 05.02.2013 r. do godz.8.00 BIULETYN INFORMACYJNY NR 36/2013 za okres od 04.02.2013 r. godz. 8.00 do 05.02.2013 r. do godz.8.00 Wtorek, 05.02.2013 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Stany wody alarmowy: Wisła (Kępa Polska

Bardziej szczegółowo

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Celem głównym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania

Polska-Płock: Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:389655-2017:text:pl:html -Płock: Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami 2017/S 190-389655 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Page 1 of 5 Płock: Rzeka Ryksa - przebudowa wałów wstecznych oraz remont koryta cieku w km 0+000 2+200 Numer ogłoszenia: 197320-2014; data zamieszczenia: 11.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 50/2014 za okres od r. godz do r. do godz. 8.00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 50/2014 za okres od r. godz do r. do godz. 8.00 dwie BIULETYN INFORMACYJNY NR 50/2014 za okres od 19.02.2014 r. godz. 8.00 do 20.02.2014 r. do godz. 8.00 Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatu wyszkowskiego.

Bardziej szczegółowo

WZROST BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM PO ROKU Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu

WZROST BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM PO ROKU Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu WZROST BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM PO ROKU 1997 W LATACH 1997 2017 WZMiUW W OPOLU NA INFRASTRUKTURĘ PRZECIWPOWODZIOWĄ WYDATKOWAŁ ŚRODKI O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI OK. 0,5 MLD ZŁ

Bardziej szczegółowo

Program Żuławski 2030 I Etap

Program Żuławski 2030 I Etap Program Żuławski 2030 I Etap 2007-2015 08.12.2015 r. Halina Czarnecka Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Droga do celu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 II.2007 I lista projektów

Bardziej szczegółowo

Informacja Zabezpieczenie przeciwpowodziowe powiatu nowodworskiego - zagrożenia i plany inwestycyjne

Informacja Zabezpieczenie przeciwpowodziowe powiatu nowodworskiego - zagrożenia i plany inwestycyjne Informacja Zabezpieczenie przeciwpowodziowe powiatu nowodworskiego - zagrożenia i plany inwestycyjne 1. Stan ewidencyjny urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu nowodworskiego to:.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje i odstępstwa z art. 4.7 RDW w ramach apgw (RW Górnej Odry, Małej Wisły, Czadeczki)

Inwestycje i odstępstwa z art. 4.7 RDW w ramach apgw (RW Górnej Odry, Małej Wisły, Czadeczki) Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Inwestycje i odstępstwa z art. 4.7 RDW w ramach apgw (RW Górnej Odry, Małej Wisły, Czadeczki) Monika

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed powodzią Wykład 10. Wały przeciwpowodziowe

Ochrona przed powodzią Wykład 10. Wały przeciwpowodziowe Ochrona przed powodzią Wykład 10 Wały przeciwpowodziowe Wały przeciwpowodziowe Najstarszy i podstawowy środek ochrony przed powodzią dolin na obszarach nizinnych Zalety: prosta konstrukcja stosunkowo niskie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 140/2014 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby

BIULETYN INFORMACYJNY NR 140/2014 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby BIULETYN INFORMACYJNY NR 140/2014 za okres od godz. 8.00 do 21.05.2014 r. do godz.8.00 środa, 21.05.2014 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. W dniu 20 maja 2014 r. na terenie województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 173/2013 za okres od r. godz do r. do godz. 8.00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 173/2013 za okres od r. godz do r. do godz. 8.00 BIULETYN INFORMACYJNY NR 173/2013 za okres od 19.06.2013 r. godz. 8.00 do 20.06.2013 r. do godz. 8.00 czwartek, 20.06.2013 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Przekroczony stan alarmowy, na rzece

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015)

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015) ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015) Symbol 1A.1 Wał Chlewice-Porzecze - wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli. 1A.2 Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY (POPDOW)

PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY (POPDOW) REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY (POPDOW) (POPDOW) Komponent 1: Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry POPDOW ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Płock: Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:303117-2016:text:pl:html -Płock: Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami 2016/S 168-303117 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr z dnia r. Płock: Zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych rz. Bzury i Wisły OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Ogłoszenie nr z dnia r. Płock: Zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych rz. Bzury i Wisły OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Ogłosze nr 337522-2016 z dnia 2016-11-07 r. Płock: Zabezpiecze wałów przeciwpowodziowych rz. Bzury i Wisły OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłosze dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych W Rzeszowie

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych W Rzeszowie Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych W Rzeszowie Podsumowanie działań związanych z powodzią majową i czerwcową w 2010 r. Przyczyny i przebieg powodzi W związku z intensywnymi opadami deszczu

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów Inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów

Bardziej szczegółowo

Pakiet 1 Przebudowa i remont obiektów Stopnia Wodnego we Włocławku :

Pakiet 1 Przebudowa i remont obiektów Stopnia Wodnego we Włocławku : / 2HH9 Warszawa, dnia ^października 2014 r. Minister środowiska DZW -i -OtO-S2 NP Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej gj ha. W odpowiedźi-na interpelację posła Macieja Małeckiego

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły. Dobczyce, 24 września 2012 r.

Stan wdrażania Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły. Dobczyce, 24 września 2012 r. Stan wdrażania Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły Dobczyce, 24 września 2012 r. Administratorzy cieków na obszarze województwa małopolskiego Cieki dla których zostaną opracowane modele

Bardziej szczegółowo

dr inż. Ireneusz Dyka pok. 3.34 [ul. Heweliusza 4] http://pracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka e-mail: i.dyka@uwm.edu.pl

dr inż. Ireneusz Dyka pok. 3.34 [ul. Heweliusza 4] http://pracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka e-mail: i.dyka@uwm.edu.pl Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Budowle hydrotechniczne Wykład 12 Budowle hydrotechniczne w ochronie przeciwpowodziowej dr inż. Ireneusz

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej

Realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej Kujawsko Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej w województwie kujawsko - pomorskim Toruń 28.12.2017 Uchwałą Nr 585/2001 Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO W REJONIE MAŁY W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU

STRATEGIA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO W REJONIE MAŁY W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU STRATEGIA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO W REJONIE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO RONTOK MAŁY W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU Seminarium podsumowujące realizację prac Kraków, 20.09.2010 W ramach opracowania

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 167/2013 za okres od r. godz do r. do godz. 8.00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 167/2013 za okres od r. godz do r. do godz. 8.00 BIULETYN INFORMACYJNY NR 167/2013 za okres od 14.06.2013 r. godz. 8.00 do 15.06.2013 r. do godz. 8.00 Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Przekroczony stan alarmowy, na rzece Pilicy w Białobrzegach

Bardziej szczegółowo

Prewencja powodziowa w ramach planów w zagospodarowania przestrzennego z punktu widzenia Województwa Lubuskiego. Poczdam, dnia r.

Prewencja powodziowa w ramach planów w zagospodarowania przestrzennego z punktu widzenia Województwa Lubuskiego. Poczdam, dnia r. Prewencja powodziowa w ramach planów w zagospodarowania przestrzennego z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Poczdam, dnia 08.06.2011 r. Główne akty prawne DYREKTYWA POWODZIOWA DYREKTYWA 2007/60/WE

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 116/2013 za okres od r. godz do r. do godz. 8.00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 116/2013 za okres od r. godz do r. do godz. 8.00 BIULETYN INFORMACYJNY NR 116/2013 za okres od 25.04.2013 r. godz. 8.00 do 26.04.2013 r. do godz. 8.00 piątek, 26.04.2013 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Przekroczony stan alarmowy: Wisła

Bardziej szczegółowo

II Etap realizacji Programu Żuławskiego - założenia

II Etap realizacji Programu Żuławskiego - założenia II Etap realizacji Programu Żuławskiego - założenia Gdańsk 08.12.2015 r. Programowanie strategiczne związane z realizacją inwestycji przeciwpowodziowych na Żuławach Ramowa Dyrektywa Wodna Dyrektywa Powodziowa

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 141/2014 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby

BIULETYN INFORMACYJNY NR 141/2014 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby BIULETYN INFORMACYJNY NR 141/2014 za okres od godz. 8.00 do 22.05.2014 r. do godz.8.00 czwartek, 22.05.2014 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. W dniu 21 maja 2014 r. na terenie województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 142/2014 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby

BIULETYN INFORMACYJNY NR 142/2014 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby BIULETYN INFORMACYJNY NR 142/2014 za okres od godz. 8.00 do 23.05.2014 r. do godz.8.00 piątek, 23.05.2014 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Na dzień 23 maja 2014 r. na godz. 8.00 na terenie

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego na terenach otaczających zbiornik Kolbudy II. ENERGA Elektrownie Straszyn sp. z o.o.

Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego na terenach otaczających zbiornik Kolbudy II. ENERGA Elektrownie Straszyn sp. z o.o. Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego na terenach otaczających zbiornik Kolbudy II ENERGA Elektrownie Straszyn sp. z o.o. Awarie zapór i wałów Górowo Iławeckie Gdańsk, Kanał Raduni 2000 Lipiec 2001

Bardziej szczegółowo

20 lat od powodzi tysiąclecia na Dolnym Śląsku

20 lat od powodzi tysiąclecia na Dolnym Śląsku 20 lat od powodzi tysiąclecia na Dolnym Śląsku Geneza i historia projektu ochrony przeciwpowodziowej Doliny Odry Po wielkiej powodzi w roku 1903 Wrocławski Węzeł Wodny został zaprojektowany i wykonany

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 166/2013 za okres od r. godz do r. do godz. 8.00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 166/2013 za okres od r. godz do r. do godz. 8.00 BIULETYN INFORMACYJNY NR 166/2013 za okres od 13.06.2013 r. godz. 8.00 do 14.06.2013 r. do godz. 8.00 piątek, 14.06.2013 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Przekroczony stan alarmowy, na rzece

Bardziej szczegółowo

Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Regionu Wodnego Dolnej Wisły

Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Regionu Wodnego Dolnej Wisły Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Regionu Wodnego Dolnej Wisły Henryk Jatczak Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 1 Dokumenty planistyczne w gospodarce wodnej: Ramowa Dyrektywa Wodna Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 39/2013 za okres od r. godz do r. do godz.8.00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 39/2013 za okres od r. godz do r. do godz.8.00 BIULETYN INFORMACYJNY NR 39/2013 za okres od 07.02.2013 r. godz. 8.00 do 08.02.2013 r. do godz.8.00 Piątek, 08.02.2013 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Stany wody alarmowy: Wisła (Kępa Polska

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 165/2013 za okres od r. godz do r. do godz. 8.00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 165/2013 za okres od r. godz do r. do godz. 8.00 BIULETYN INFORMACYJNY NR 165/2013 za okres od 12.06.2013 r. godz. 8.00 do 13.06.2013 r. do godz. 8.00 czwartek, 13.06.2013 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Przekroczony stan alarmowy na rzece

Bardziej szczegółowo

Odbudowa muru oporowego na rz. Sadówka w m. Sady Górne w km (posesja nr 24) I. Część opisowa.

Odbudowa muru oporowego na rz. Sadówka w m. Sady Górne w km (posesja nr 24) I. Część opisowa. I. Część opisowa. II. III. Kosztorys inwestorski SST. Kosztorys inwestorski SST. S P I S T R E Ś C I : 1. Wiadomości wstępne. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Cel i zakres opracowania. 1.3 Lokalizacja inwestycji.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 106/2013 za okres od r. godz do r. do godz. 8.00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 106/2013 za okres od r. godz do r. do godz. 8.00 BIULETYN INFORMACYJNY NR 106/2013 za okres od 15.04.2013 r. godz. 8.00 do 16.04.2013 r. do godz. 8.00 wtorek, 16.04.2013 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Stan alarmowy: Liwiec (Zaliwie-Piegawki,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 42/2013 za okres od r. godz do r. do godz.8.00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 42/2013 za okres od r. godz do r. do godz.8.00 BIULETYN INFORMACYJNY NR 42/2013 za okres od 10.02.2013 r. godz. 8.00 do 11.02.2013 r. do godz.8.00 poniedziałek, 11.02.2013 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Stany wody alarmowy: Liwiec (Zaliwie-Piegawki).

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa obwałowania wstecznego rzeki Sanny w dolinie Janiszowskiej w km 0+000 8+835 gmina Annopol Projekt wykonawczy obiekt 4 i 5 ANEKS

Rozbudowa obwałowania wstecznego rzeki Sanny w dolinie Janiszowskiej w km 0+000 8+835 gmina Annopol Projekt wykonawczy obiekt 4 i 5 ANEKS Spis treści I. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Materiały wykorzystane 3. Rozwiązania techniczne 3.1 Odwodnienie zawala w km 0+000 0+630 odbudowanego walu przeciwpowodziowego. 3.2 Likwidacja odcinka

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 171/2013 za okres od r. godz do r. do godz. 8.00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 171/2013 za okres od r. godz do r. do godz. 8.00 BIULETYN INFORMACYJNY NR 171/2013 za okres od 18.06.2013 r. godz. 8.00 do 19.06.2013 r. do godz. 8.00 środa, 19.06.2013 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Przekroczony stan alarmowy, na rzece

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II: RZEKA WITKA

CZĘŚĆ II: RZEKA WITKA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEZ KONSULTANTA DO PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI PN. POPOWODZIOWA ODBUDOWA CIEKU MIEDZIANKA I WITKA Etap 2. Wielowariantowa zrównoważona koncepcja łagodzenia skutków powodzi

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed powodzią

Ochrona przed powodzią Wykład 6 - Wały przeciwpowodziowe Najstarszy i podstawowy środek ochrony przed powodzią dolin na obszarach nizinnych Zalety: prosta konstrukcja Ochrona przed powodzią stosunkowo niskie koszty wykonania

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 38/2013 za okres od r. godz do r. do godz.8.00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 38/2013 za okres od r. godz do r. do godz.8.00 BIULETYN INFORMACYJNY NR 38/2013 za okres od 06.02.2013 r. godz. 8.00 do 07.02.2013 r. do godz.8.00 Czwartek, 07.02.2013 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Stany wody alarmowy: Wisła (Kępa Polska

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

WYDZIAŁ GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Zespół Geotechniki w Instytucie Budownictwa WYDZIAŁ GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Budowle hydrotechniczne Budowle hydrotechniczne w ochronie

Bardziej szczegółowo

DAŃSKI E. sp. z o.o. MELI ORACJE

DAŃSKI E. sp. z o.o. MELI ORACJE DAŃSKI E sp. z o.o. MELI ORACJE OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA MIASTA GDAŃSKA Andrzej Chudziak Obszar Żuław Gdańskich z lewej koniec XIII w; z prawej stan obecny Powodzie o katastrofalnych skutkach dla Gdańska

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Zbiornik wodny Laskownica

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Zbiornik wodny Laskownica Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Zbiornik wodny Laskownica WZMiUW w Poznaniu, ul. Piekary 17, 60-967 Poznań tel. (061) 647-54-00, fax (061) 852-55-61 strona internetowa: www.wzmiuw.pl

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 164/2013 za okres od r. godz do r. do godz. 8.00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 164/2013 za okres od r. godz do r. do godz. 8.00 BIULETYN INFORMACYJNY NR 164/2013 za okres od 11.06.2013 r. godz. 8.00 do 12.06.2013 r. do godz. 8.00 środa, 12.06.2013 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Przekroczony stan alarmowy na rzece

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 37/2013 za okres od r. godz do r. do godz.8.00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 37/2013 za okres od r. godz do r. do godz.8.00 BIULETYN INFORMACYJNY NR 37/2013 za okres od 05.02.2013 r. godz. 8.00 do 06.02.2013 r. do godz.8.00 Środa, 06.02.2013 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Stany wody alarmowy: Wisła (Kępa Polska

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 169/2013 za okres od r. godz do r. do godz. 8.00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 169/2013 za okres od r. godz do r. do godz. 8.00 BIULETYN INFORMACYJNY NR 169/2013 za okres od 16.06.2013 r. godz. 8.00 do 17.06.2013 r. do godz. 8.00 Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Przekroczony stan alarmowy, na rzece Pilicy w Białobrzegach

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYBRANYCH PRAC WYKONANYCH PRZEZ RZGW W ROKU 2011

PREZENTACJA WYBRANYCH PRAC WYKONANYCH PRZEZ RZGW W ROKU 2011 PREZENTACJA WYBRANYCH PRAC WYKONANYCH PRZEZ RZGW W ROKU 2011 Remont umocnienia brzegowego rzeki Łeby w km 15+680 15+740 w m. Gać, gmina Główczyce, powiat słupski Cel: zabezpieczenie przed dalszą erozją

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM UDROŻNIENIA BOBRU I PRZYWRÓCENIA HISTORYCZNYCH TARLISK RYB DWUŚRODOWISKOWYCH CZĘŚĆ I

RAMOWY PROGRAM UDROŻNIENIA BOBRU I PRZYWRÓCENIA HISTORYCZNYCH TARLISK RYB DWUŚRODOWISKOWYCH CZĘŚĆ I RAMOWY PROGRAM UDROŻNIENIA BOBRU I PRZYWRÓCENIA HISTORYCZNYCH TARLISK RYB DWUŚRODOWISKOWYCH CZĘŚĆ I Prof. Dr hab. Inż. Marian Mokwa Michał Cybura Dr inż. Beata Głuchowska Krzysztof Ryma Mgr inż. Bogusława

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO - POMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO - POMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WE WŁOCŁAWKU Powódź rozumie się przez to czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, powstałe na skutek wezbrania wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIK RETENCYJNY STANOWO GM. BODZANÓW

ZBIORNIK RETENCYJNY STANOWO GM. BODZANÓW ZBIORNIK RETENCYJNY STANOWO GM. BODZANÓW 1999-2015 Rzeka Mołtawa jest prawostronnym dopływem Wisły i płynie przez gminy Bodzanów, Bulkowo i Radzanowo pow. płocki. Powierzchnia jej zlewni łącznie z dopływami

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Jeleniogórskiego za rok 2011

Ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Jeleniogórskiego za rok 2011 Załącznik do Uchwały nr XX/115/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 11 czerwca 2012 r. Ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Jeleniogórskiego za rok 2011 Jelenia Góra, maj 2012 I. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince

Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince Z ad an i e d of i n ans ow an e z e ś r od k ów W oj ew ód z k i eg o F u nd us zu O c hr on y Śr od o w is k a i G os p od ar k i W odn ej w S zc z ec i ni e

Bardziej szczegółowo

Przedmiot działalności PZMiUW w Rzeszowie określony został w 2 Statutu Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

Przedmiot działalności PZMiUW w Rzeszowie określony został w 2 Statutu Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE Przedmiot działalności PZMiUW w Rzeszowie określony został w 2 Statutu Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. Podstawowymi kierunkami działalności

Bardziej szczegółowo

P r o g ra m Ż u ł a w s k i - 2030 I I e t a p

P r o g ra m Ż u ł a w s k i - 2030 I I e t a p P r o g ra m Ż u ł a w s k i - 2030 I I e t a p Konferencja naukowo-techniczna Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Żuław i Gdańska historia i teraźniejszość Gdańsk, 31.03.2015 r. Piotr Kowalski Halina Czarnecka

Bardziej szczegółowo

Stan zaawansowania realizacji kontraktu 1A.1. Szczecin, 12 grudnia 2018 r.

Stan zaawansowania realizacji kontraktu 1A.1. Szczecin, 12 grudnia 2018 r. Stan zaawansowania realizacji kontraktu 1A.1. Szczecin, 12 grudnia 2018 r. Spis treści prezentacji 1. Przedstawienie Kontraktu 5.3 podział na zadania. 2. Przedstawienie Zadania 1A.1. 3. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca wpływu przebiegu trasy drogi obwodowej w Wadowicach na przepływ wód powodziowych rzeki Skawy.

Ekspertyza dotycząca wpływu przebiegu trasy drogi obwodowej w Wadowicach na przepływ wód powodziowych rzeki Skawy. Ekspertyza dotycząca wpływu przebiegu trasy drogi obwodowej w Wadowicach na przepływ wód powodziowych rzeki Skawy. Inwestor: Urząd Miejski w Wadowicach Projektant drogi: PROULID s.c. Projektowanie Techniczne

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 52/2014 za okres od r. godz do r. do godz. 8.00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 52/2014 za okres od r. godz do r. do godz. 8.00 dwie BIULETYN INFORMACYJNY NR 52/2014 za okres od 21.02.2014 r. godz. 8.00 do 22.02.2014 r. do godz. 8.00 Najważniejsze zdarzenia z minionej doby sobota, 22.02.2014 r. 1. Odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego

Bardziej szczegółowo

Założenia do nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 (Dyskusja)

Założenia do nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 (Dyskusja) Założenia do nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 (Dyskusja) Warszawa, 27.02.2013r. Plan prezentacji Przedstawienie założeń do programów operacyjnych Generalne kierunki dofinansowania Propozycje NFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Stan urządzeń przeciwpowodziowych rzeki Wisły w województwie lubelskim

Stan urządzeń przeciwpowodziowych rzeki Wisły w województwie lubelskim Stan urządzeń przeciwpowodziowych rzeki Wisły w województwie lubelskim Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie dr inż. Andrzej Pichla Z-ca Dyrektora Lublin, 24.01.2012 r. POJĘCIE POWODZI

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu sterowania retencją korytową małego cieku na redukcję fal wezbraniowych przy wykorzystaniu modeli Hec Ras i Hec ResSim

Analiza wpływu sterowania retencją korytową małego cieku na redukcję fal wezbraniowych przy wykorzystaniu modeli Hec Ras i Hec ResSim Analiza wpływu sterowania retencją korytową małego cieku na redukcję fal wezbraniowych przy wykorzystaniu modeli Hec Ras i Hec ResSim mgr inż. Bartosz Kierasiński Zakład Zasobów Wodnych Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Zbiornik przeciwpowodziowy Roztoki Bystrzyckie

Zbiornik przeciwpowodziowy Roztoki Bystrzyckie Zbiornik przeciwpowodziowy Roztoki Bystrzyckie Spotkanie informacyjne 27 lutego 2013 Porządek spotkania 1. Informacja na temat planowanej budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Roztoki Bystrzyckie

Bardziej szczegółowo

Konferencja, PRZEBUDOWA SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ M. WROCŁAWIA MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO

Konferencja, PRZEBUDOWA SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ M. WROCŁAWIA MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO Konferencja, 09.09.2015 PRZEBUDOWA SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ M. WROCŁAWIA MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO KOMPONENT B3 PRZEBUDOWA KANAŁU ULGI ODRA-WIDAWA 09.09.2014, Wrocław ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Płock 09-402 Płock, ul. 1-go Maja 7b tel. 24 269-79-80, fax 24 269-79-81 http://wzmiuw.waw.pl, e-mail: o.plock@wzmiuw.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WEZBRANIE POWODZIOWE MAJ-CZERWIEC 2010 r.

WEZBRANIE POWODZIOWE MAJ-CZERWIEC 2010 r. WEZBRANIE POWODZIOWE MAJ-CZERWIEC 2010 r. ANDRZEJ KREFT DYREKTOR RZGW SZCZECIN Odcinek rz. Odry w administracji RZGW Szczecin Urad, km. 566 podtopienia wodami cofkowmi rz. Odry w rzece Pliszce Urad, km.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 44/2013 za okres od r. godz do r. do godz.8.00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 44/2013 za okres od r. godz do r. do godz.8.00 BIULETYN INFORMACYJNY NR 44/2013 za okres od 12.02.2013 r. godz. 8.00 do 13.02.2013 r. do godz.8.00 środa, 13.02.2013 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Stany wody ostrzegawczy: Bug (Wyszków,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do siwz Załącznik nr 1 do umowy nr...z dnia... Opis Przedmiotu Zamówienia Nazwa zamówienia: Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 162/2013 za okres od r. godz do r. do godz. 8.00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 162/2013 za okres od r. godz do r. do godz. 8.00 BIULETYN INFORMACYJNY NR 162/2013 za okres od 09.06.2013 r. godz. 8.00 do 10.06.2013 r. do godz. 8.00 poniedziałek, 10.06.2013 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Przekroczony stan alarmowy na

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ochrona i zarządzanie ryzykiem powodziowym na Żuławach. Gdańsk, r. Halina Czarnecka Piotr Kowalski

Konferencja Ochrona i zarządzanie ryzykiem powodziowym na Żuławach. Gdańsk, r. Halina Czarnecka Piotr Kowalski Bieżąca problematyka przeciwpowodziowa Żuław w kontekście realizacji Programu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015) Konferencja Ochrona i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 57/2012 za okres od 26.02.2012r. godz. 08.00 do 27.02.2012r. godz. 08:00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 57/2012 za okres od 26.02.2012r. godz. 08.00 do 27.02.2012r. godz. 08:00 Warszawa, dnia 27 lutego 2012r. BIULETYN INFORMACYJNY NR 57/2012 za okres od 26.02.2012r. godz. 08.00 do 27.02.2012r. godz. 08:00 rz. Wkra wodowskaz Trzciniec st. alarmowy - 330 cm. przekroczony o 3 cm.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 117/2013 za okres od r. godz do r. do godz. 8.00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 117/2013 za okres od r. godz do r. do godz. 8.00 BIULETYN INFORMACYJNY NR 117/2013 za okres od 26.04.2013 r. godz. 8.00 do 27.04.2013 r. do godz. 8.00 sobota, 27.04.2013 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Przekroczony stan alarmowy: Wisła

Bardziej szczegółowo

OKAZANIE PROJEKTU r.

OKAZANIE PROJEKTU r. ,,OCHRONA PRZED POWODZIĄ OBSZARÓW ZALEWOWYCH POŁOŻONYCH WZDŁUŻ RZEKI OSA W KM 0+000-10+900 NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI: KĘPIE ZALESZAŃSKIE, KOTOWA WOLA, OBOJNA, GM. ZALESZANY, JAMNICA GM. GRĘBÓW, WOJ. PODKARPACKIE

Bardziej szczegółowo

901 MLN ZŁ NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO WROCŁAWIA - TRWA MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO

901 MLN ZŁ NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO WROCŁAWIA - TRWA MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO KONFERENCJA PRASOWA - MATERIAŁY 1 KWIETNIA 2014 901 MLN ZŁ NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO WROCŁAWIA - TRWA MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU TERENOWY ODDZIAŁ W REDZIE 84-240 Reda, ul. Kazimierska 55 tel.678-35-08, tel. fax 678-31-14 UPROSZCZONA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBIEKT

Bardziej szczegółowo

Zbiornik przeciwpowodziowy Boboszów

Zbiornik przeciwpowodziowy Boboszów Zbiornik przeciwpowodziowy Boboszów Spotkanie informacyjno - konsultacyjne 29 październik 2012 Obszar działania RZGW Wrocław Obszar działania RZGW we Wrocławiu wynosi 40 tys. km² (ok. 12,6 % powierzchni

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO KOMPONENT B1 MODERNIZACJA OBWAŁOWAO ODRY

MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO KOMPONENT B1 MODERNIZACJA OBWAŁOWAO ODRY Konferencja 09.09.2015 MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO KOMPONENT B1 MODERNIZACJA OBWAŁOWAO ODRY 09.09.2015r., Wrocław MAPA POGLĄDOWA KONTRAKT B1-1 Lokalizacja: gmina Siechnice, na lewym brzegu

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT

OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT I. Opis do przedmiaru robót II. Obliczenia do przedmiaru robót (pozycja przedmiaru) III. Bilans mas ziemnych tabela Nr 1 1 I. Opis do przedmiaru robót Przedmiotem przedmiaru robót

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego Przebudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia (etap I)

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego Przebudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia (etap I) Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego Przebudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia (etap I) Zaawansowanie Projektu i zakooczenie kontraktu B1-1 Wrocław, 04 lipca 2014r. PROJEKT OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Wykład Charakterystyka rozwiązań projektowych

Wykład Charakterystyka rozwiązań projektowych Wykład Charakterystyka rozwiązań projektowych 1. Cechy charakterystyczne regulacji technicznej i naturalnej 2. Kształtowanie układu poziomego 3. Kształtowanie przekroju poprzecznego Cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 1/1. Obiekt nr 1 Konserwacja bieżąca wałów p. pow. gm. Sadlinki, Kwidzyn, Ryjewo, Gardeja, Sztum, pow. Kwidzyn i Sztum.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 1/1. Obiekt nr 1 Konserwacja bieżąca wałów p. pow. gm. Sadlinki, Kwidzyn, Ryjewo, Gardeja, Sztum, pow. Kwidzyn i Sztum. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku Terenowy Oddział w Kwidzynie 82-500 Kwidzyn ul. 11 Listopada 13 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 1/1 na wykonanie robót związanych z utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na styczeń 2015)

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na styczeń 2015) ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na styczeń 2015) Symbol 1A.1 Chlewice-Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli. 1A.2 Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpowodziowa gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Położenie

Ochrona przeciwpowodziowa gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Położenie Ochrona przeciwpowodziowa gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Położenie Gmina Igołomia Wawrzeńczyce jest jedną z czterech gmin powiatu krakowskiego o największym zagrożeniu powodziowym. Południową granicę gminy

Bardziej szczegółowo

Odtworzenie infrastruktury przeciwpowodziowej i działania monitorujące

Odtworzenie infrastruktury przeciwpowodziowej i działania monitorujące Konferencja Prasowa 16.04.2013 r. Odtworzenie infrastruktury przeciwpowodziowej i działania monitorujące Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Usuwanie skutków powodzi Szkody powodziowe

Bardziej szczegółowo

Projekt Domaszków Tarchalice Dla ludzi i dla przyrody Piotr Nieznański Przemysław Nawrocki Edyta Jaszczuk Fundacja WWF Polska

Projekt Domaszków Tarchalice Dla ludzi i dla przyrody Piotr Nieznański Przemysław Nawrocki Edyta Jaszczuk Fundacja WWF Polska Projekt Domaszków Tarchalice Dla ludzi i dla przyrody Piotr Nieznański Przemysław Nawrocki Edyta Jaszczuk Fundacja WWF Polska 1 Nie każde wezbranie rzeki jest powodzią! 2 Dotychczasowe podejście od ochrony

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 108/2013 za okres od 17.04.2013 r. godz. 8.00 do 18.04.2013 r. do godz. 8.00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 108/2013 za okres od 17.04.2013 r. godz. 8.00 do 18.04.2013 r. do godz. 8.00 BIULETYN INFORMACYJNY NR 108/2013 za okres od 17.04.2013 r. godz. 8.00 do 18.04.2013 r. do godz. 8.00 czwartek, 18.04.2013 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Przekroczony stan alarmowy: Liwiec

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 105/2013 za okres od r. godz do r. do godz. 8.00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 105/2013 za okres od r. godz do r. do godz. 8.00 BIULETYN INFORMACYJNY NR 105/2013 za okres od 14.04.2013 r. godz. 8.00 do 15.04.2013 r. do godz. 8.00 poniedziałek, 15.04.2013 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Stan alarmowy: Liwiec (Zaliwie-Piegawki,

Bardziej szczegółowo

Cele środowiskowe dla wód -doświadczenia RDOŚ w Krakowie. Radosław Koryga Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Cele środowiskowe dla wód -doświadczenia RDOŚ w Krakowie. Radosław Koryga Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Cele środowiskowe dla wód -doświadczenia RDOŚ w Krakowie Radosław Koryga Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie źródło: www.kp.org.pl źródło: www.kp.org.pl, P. Pawlaczyk Warunki referencyjne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI 1. DANE OGÓLNE 3 1.1. Podstawa opracowania 3 1.2. Cel i zakres inwestycji 3 2. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU 4 2.1. Stan istniejący 4 2.2. Rozwiązania projektowe 4 3. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 114/2013 za okres od r. godz do r. do godz. 8.00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 114/2013 za okres od r. godz do r. do godz. 8.00 BIULETYN INFORMACYJNY NR 114/2013 za okres od 23.04.2013 r. godz. 8.00 do 24.04.2013 r. do godz. 8.00 środa, 24.04.2013 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Przekroczony stan alarmowy: Wisła (Kępa

Bardziej szczegółowo

Modernizacja stopnia Chróścice przystosowanie do III klasy drogi wodnej

Modernizacja stopnia Chróścice przystosowanie do III klasy drogi wodnej Modernizacja stopnia Chróścice przystosowanie do III klasy drogi wodnej 30 września 2011 r. Informacje ogólne Tytuł Projektu: Modernizacja stopnia Chróścice przystosowanie do III kl. drogi wodnej Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Potrzeby RZGW w Gdańsku na 2018r. Stanisław Otremba Dyrektor PGW WP RZGW w Gdańsku Stare Pole, r.

Potrzeby RZGW w Gdańsku na 2018r. Stanisław Otremba Dyrektor PGW WP RZGW w Gdańsku Stare Pole, r. Potrzeby RZGW w Gdańsku na 2018r. Stanisław Otremba Dyrektor PGW WP RZGW w Gdańsku Stare Pole, 02.02.2018r. Potrzeby RZGW w Gdańsku na 2018r. w zakresie utrzymania Potrzeby na 2018r. w zakresie utrzymania

Bardziej szczegółowo