CZĘŚĆ I - DANE DOTYCZĄCE SZKOŁY.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ I - DANE DOTYCZĄCE SZKOŁY. spkleszczow@poczta.onet.pl"

Transkrypt

1 Pieczęć szkoły Kleszczów, dnia 17 kwietnia 2012 Wniosek o wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne w ramach pilotażu Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła". 1 Pełna nazwa szkoły CZĘŚĆ I - DANE DOTYCZĄCE SZKOŁY Ulica, numer Szkolna 4 2 Adres Kod pocztowy, miejscowość Kleszczów Województwo łódzkie 3 Telefon Fax 5 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie Strona www 7 8 Obszar na którym jest położona szkoła Liczba uczniów w klasach I VI wg danych SIO na dzień 30 września 2011 r. Obszar wiejski Miasto poniżej 5 tys. mieszkańców x 265 Miasto powyżej 5 tys. mieszkańców 9 10 Przewidywana liczba uczniów w Klasa IV Klasa V Klasa VI klasach IV-VI w roku szkolnym 2012/ Przewidywana liczba nauczycieli klas IV-VI w roku szkolnym 2012/2013 w tym: liczba nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcie lekcyjne z wykorzystaniem TIK (technologia informacyjno-komunikacyjna) Osoba upoważniona do kontaktu Imię i nazwisko Wicedyrektor Danuta Kuc Tel. kontaktowy

2 CZEŚĆ II AKTUALNY STAN WYPOSAŻENIA SZKOŁY (sprzęt komputerowy, inne urządzenia i narzędzia informatyczne wykorzystywane do celów dydaktycznych) 1 Czy szkoła posiada stały dostęp do Internetu? TAK Czy prędkość pobierania danych z sieci jest na minimalnym poziomie 8 MB/s? 2 Jeśli wskazano nie, należy podać termin dopełnienia zobowiązania dostarczenia sygnału o określonej szybkości Czy prędkość wysyłania danych z sieci jest na minimalnym poziomie 2 Mb/s 3 Jeśli wskazano nie, należy podać termin dopełnienia zobowiązania dostarczenia sygnału o określonej szybkości Czy szkoła posiada co najmniej jedną albo dwie sale lekcyjne (w zależności od liczby uczniów, tj lub powyżej 300) z dostępem do Internetu, dostosowane do potrzeb funkcjonowania zestawu przenośnych komputerów? Czy w sali lekcyjnej, w której uczniowie korzystają z zestawu przenośnych komputerów jest możliwa prezentacja treści edukacyjnych z wykorzystaniem projektora multimedialnego? Czy szkoła zapewnia komputery przenośne do użytku służbowego nauczycielom klas IV-VI prowadzącym w ramach programu zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem TIK? Czy szkoła posiada co najmniej jedno miejsce, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych? NIE NIE NIE NIE NIE TAK 8 Wyposażenie szkoły Pomoce dydaktyczne uwzględnione do uzyskania funkcjonalności zgodnie z zał. Nr 2 do rozporządzenia : Posiadana przez szkołę liczba 9 Przenośny komputer dla nauczyciela w tym: 1 szt. 10 z zainstalowanym systemem operacyjnym 1 szt. 11 z oprogramowaniem biurowym 1 szt. 12 z oprogramowaniem antywirusowym 1 szt. 13 z oprogramowaniem zabezpieczającym komputer w przypadku kradzieży 14 z oprogramowaniem do zarządzania zestawem przenośnych komputerów dla potrzeb przeprowadzania zajęć lekcyjnych 15 z oprogramowaniem zabezpieczającym uczniów przed dostępem do treści niepożądanych 16 Przenośny komputer dla ucznia w tym: z zainstalowanym systemem operacyjnym z oprogramowaniem biurowym 2

3 17 18 z oprogramowaniem antywirusowym z oprogramowaniem zabezpieczającym komputer w przypadku kradzieży z oprogramowaniem do zarządzania zestawem przenośnych komputerów dla potrzeb przeprowadzania zajęć lekcyjnych z oprogramowaniem zabezpieczającym uczniów przed dostępem do treści niepożądanych Router z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS) Szafka do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy salami lekcyjnymi przenośnych komputerów dla uczniów z funkcją ładowania baterii 1 szt. 19 Pozostały sprzęt i urządzenia: pracownia komputerowa 12 stanowisk projektor multimedialny, tablica interaktywna Informacja o korzystaniu przez szkołę z narzędzi informatycznych do celów edukacyjnych oraz zarządzania szkołą, w szczególności z elektronicznych platform edukacyjnych wykorzystywanych do celów dydaktycznych, e-podręczników lub innych elektronicznych zasobów edukacyjnych oraz z dziennika elektronicznego, lub o planach wprowadzenia takich rozwiązań Szkoła nie korzysta z narzędzi informatycznych typu: platforma edukacyjna, e-podręcznik, dziennik elektroniczny itp. Niemniej jednak planuje się wprowadzenie niektórych rozwiązań. Informacja o planowanych sposobach korzystania z zakupionych w ramach programu pomocy dydaktycznych w celu zmiany sposobu nauczania i uczenia się Zakupiony sprzęt planuje się wykorzystać z zamiarem poszerzenia oferty edukacyjnej szkoły, wzbogacenia warsztatu pracy nauczyciela, uatrakcyjnienia sposobu procesu nauczania i sposobów uczenia się. Ponadto zapewni to lepszy i szerszy dostęp do informacji, które będzie można wykorzystać w pracy z uczniem, rozwijać jego zdolności, zainteresowania, talenty. Umożliwienie dzieciom korzystania z nowoczesnego sprzętu jest gwarancją rozwijania umiejętności posługiwania się nim, a w przyszłości dobrego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. CZĘŚĆ III INFORMACJA O WARIANCIE Wybrany wariant W przypadku, gdy szkoła nie zostanie zakwalifikowana do objęcia wsparciem finansowym w ramach wariantu wybranego w pierwszej preferencji 1) I 1) odstępuję od udziału w programie * niewłaściwe usunąć 3

4 CZĘŚĆ IV- KALKULACJA KOSZTÓW Lp. Rodzaj pomocy dydaktycznych zgodnie z zał. Nr 1 do rozporządzenia Liczba Koszt całkowity (w zł) Wydatki w ramach dotacji Wydatki inwestycyjne (zł) Wydatki bieżące (zł) Wydatki w ramach wkładu własnego Wydatki inwestycyjne (zł) Wydatki bieżące (zł) Opis parametrów jednostki roboczej Przenośny komputer dla ucznia, wraz z oprogramowaniem, lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera, wyposażone w zainstalowany system operacyjny oraz opcjonalnie (w zależności od rodzaju wybranego mobilnego urządzenia mającego funkcję komputera) oprogramowanie do zarządzania zestawem przenośnych komputerów dla potrzeb przeprowadzenia zajęć dydaktycznych Przenośny komputer dla nauczyciela, wraz z oprogramowaniem, lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera, wyposażone w zainstalowany system operacyjny oraz opcjonalnie (w zależności od rodzaju wybranego mobilnego urządzenia mającego funkcję komputera) oprogramowanie do , , , , , ,00 - Notebook RAM 4 GB HDD 500 GB Procesor Intel i3 Ekran o przekątnej 15,6 WiFi Zintegrowana kamera i mikrofon Win 7 Profesional Notebook RAM 4 GB HDD 500 GB Procesor Intel i5 Ekran o przekątnej 17 WiFi Zintegrowana kamera i mikrofon Win 7 Profesional 4

5 3. zarządzania zestawem przenośnych komputerów dla potrzeb przeprowadzenia zajęć dydaktycznych Szafka do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy salami lekcyjnymi przenośnych komputerów dla uczniów z funkcją ładowania baterii , , ,00 - Mobilna szafka na 26 komputerów z możliwością ładowania baterii 4. Sieciowe urządzenia wielofunkcyjne umożliwiające co najmniej drukowanie, kopiowanie i skanowanie Drukarka Skaner Tablica interaktywna z systemem mocowania Urządzenia i oprogramowanie do przeprowadzenia wideokonferencji System do zbierania i analizowania odpowiedzi , , ,00 - Przekątna tablicy 77 oprogramowanie+akcesoria mocowanie naścienne Projektor krótkoogniskowy , , , Głośniki , ,00-320,00 Jasność ok Kontrast 5000:1 Rozdzielczość 1024x768 (XGA) Żywotność lampy ok Projektor multimedialny , , ,00 Jasność ok Kontrast 5000:1 Rozdzielczość 1024x768 (XGA) Żywotność lampy ok

6 13. Ekran projekcyjny , , , Wizualizer , , ,00 Elektrycznie opuszczany, możliwość montażu do sufitu, rozmiar 180x180 Kamera umieszczona w obrotowej głowicy na sztywnym ramieniu Przetwornik 1,3 pikseli Efektywna liczba pikseli 1080x1024 Min. 30 klatek na sekundę Rozdzielczość RGB na wyjściu 800x800 linii TV Zoom elektryczny Kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową Punkt dostępowy będący elementem szkolnej sieci bezprzewodowej , , , , , ,00 Minimalny obszar filmowanej powierzchni A4 Automatyczna współpraca z oprogramowaniem tablicy po podłączeniu urządzenia do komputera maksymalna szybkość przesyłania danych 0,1 Gb/s typ przełącznika zarządzany cechy sieci Ethernet/Fast Ethernet liczba połączeń - 8 Port LAN 1x10/100BaseTX szybkość transmisji 54Mb/s Typ złącza RJ-45 WiFi Protokół WiFi 802,11n (300Mbps) 6

7 17. Router z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS) , ,00-560,00 Interfejs WAN 10/100 RJ- 45 Ilość portów WAN 2 szt. Interfejs LAN 10/100 (RJ45) Ilość portów LAN 10/100 8 szt. Zarządzanie Web, Telnet, SNMP, oprogramowanie Obsługa VPN TAK moduł zapory sieciowej i system blokowania włamań (IPS) RAZEM , , , , ,00 Część V OPIS SPOSOBU ZAINSTALOWANIA, URUCHOMIENIA I ZINTEGROWANIA SPRZĘTU Organ prowadzący ogłosi przetarg, w specyfikacji zawarte będą informacje o konieczności zainstalowania, uruchomienia, sprawdzenia i zintegrowania sprzętu oraz przeszkolenia nauczycieli. Sprzęt będzie znajdował się na majątku OP. Organ prowadzący zdeklarował się, iż administracją będzie zajmował się pracownik UG w Kleszczowie, zatrudniony na stanowisku informatyka. Kontroler WLAN, router zostaną umieszczone w szkolnej serwerowni, a punkty dostępowe rozmieszczone odpowiednio na korytarzach szkolnych w miejscach niedostępnych dla dzieci. Ujęte we wniosku tablice interaktywne, ekrany projekcyjne oraz niezbędne do nich projektory multimedialne i krótkoogniskowe zostaną zamontowane na stałe w ośmiu pracowniach. Przenośne komputery dla uczniów będą przechowywane w mobilnej szafce (wymienionej we wniosku). Szafkę ze sprzętem umieści się w odpowiednio przygotowanym i zabezpieczonym pomieszczeniu, w którym będą również przechowywane komputery nauczycielskie i pozostały sprzęt wymieniony we wniosku (głośniki, wizualizer). 7

8 Rejestr wypożyczeń sprzętu na lekcje będzie prowadził wskazany przez dyrektora szkoły pracownik. Oprogramowanie wymienione w zał. 2 rozporządzenia, a nie ujęte we wniosku, zapewniające funkcjonalność w zakresie stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów, zostanie zakupione ze środków własnych. Kleszczów, dn. 17 kwietnia 2012r... Podpis dyrektora szkoły i pieczęć imienna 8

9 INFORMACJE ORGANU PROWADZĄCEGO Rodzaj zadania Całkowity koszt (w zł) Wnioskowana kwota wsparcia finansowego z programu rządowego Cyfrowa Szkoła (w zł) Wysokość finansowego wkładu własnego (w zł) Zakup pomocy dydaktycznych , , ,00 Uwagi organu prowadzącego Akceptacja wniosku przez organ prowadzący.. Podpis i pieczęć skarbnika.. Podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej z organu prowadzącego 9

10 Objaśnienia 1. Wydatek inwestycyjny - zakup środków trwałych, z wyjątkiem tych, których wartość początkowa nie przekracza kwoty uprawniającej do dokonania jednorazowo odpisu amortyzacyjnego, określonej w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm. ). Aktualnie powyżej 3.500,00 zł. Jeżeli projekt obejmuje zakup pierwszego wyposażenia obiektów budowlanych, to zakup środków trwałych bez względu na ich wartość zalicza się do wydatków inwestycyjnych. 2. Zgodnie z 3 ust. 3 i ust 4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jeżeli wydatki na zakup danego rodzaju pomocy dydaktycznych określonych w ust.1 zał. Nr 1 są wydatkami inwestycyjnymi kwota wkładu własnego wynosi co najmniej 50 % kosztów zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych. W przypadku gdy są to wydatki bieżące kwota wkładu własnego wynosi co najmniej 20 %. 3. W ramach projektu wydatki dotyczące dotacji z budżetu państwa i wkładu własnego mogą być ponoszone od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 4. Za wkład własny uważa się (zgodnie z 4 ust.2 rozporządzenia): a. Środki finansowe wydatkowane przez organ prowadzący na zakup sprzętu komputerowego i innych urządzeń, które stanowią pomoce dydaktyczne określone w ust. 1 zał nr 1. b. Środki finansowe wydatkowane przez organ prowadzący na zakup pomocy dydaktycznych określonych w ust. 1 zał nr 1 oraz spełniających warunki określone w ust.2 zał. Nr 1 objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego. 5. W ramach zakupu pomocy dydaktycznych organy prowadzące powinny zapewnić techniczne szkolenie nauczycieli w zakresie obsługi zakupionego sprzętu. Konieczność przeprowadzenia tego typu szkoleń powinna być uwzględniona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej zakupu pomocy dydaktycznych, a ich realizacja obywać się w ramach wynegocjowanej kwoty na dostawę sprzętu. 6. W ramach projektu w pierwszej kolejności muszą być zakupione pomoce niezbędne do realizacji TIK, a jeżeli szkoła posiada już takie pomoce można zakupić inne pomoce dydaktyczne z listy określonej w programie. 10

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 411 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 3 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 411 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 3 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 411 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

w klasach IV-VI 282 143

w klasach IV-VI 282 143 SPRAWOZDANIE SZKOŁY z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnokomunikacyjnych "CYFROWA SZKOŁA" ermin przekazania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Cyfrowa Szkoła PILOTAŻ

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Cyfrowa Szkoła PILOTAŻ Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa Szkoła PILOTAŻ Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w ramach rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIĘKINI W PROJEKCIE CYFROWA SZKOŁA. Autor prezentacji: Paulina Matkowska

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIĘKINI W PROJEKCIE CYFROWA SZKOŁA. Autor prezentacji: Paulina Matkowska ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIĘKINI W PROJEKCIE CYFROWA SZKOŁA Autor prezentacji: Paulina Matkowska CZYM JEST CYFROWA SZKOŁA? CYFROWA SZKOŁA to rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie

Bardziej szczegółowo

Paweł Penszko rozdz. 1.3.4, 2.1.2, 2.5, 2.9, 3.6.2, 4.4, 5.1-5.3, 5.5, 6.5, 6.8, aneksy 1, 2 i 4

Paweł Penszko rozdz. 1.3.4, 2.1.2, 2.5, 2.9, 3.6.2, 4.4, 5.1-5.3, 5.5, 6.5, 6.8, aneksy 1, 2 i 4 Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Raport przygotowany przez Instytut Badań

Bardziej szczegółowo

projekt współfinansowany przez Unie Europejską

projekt współfinansowany przez Unie Europejską projekt współfinansowany przez Unie Europejską PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ Instytucja wdrażająca - Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu SPIS TREŚCI: I. Realizacja projektu I.1. Główne cele projektu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pomocy dydaktycznych

Specyfikacja pomocy dydaktycznych Załącznik nr 2 do SIWZ Specyfikacja pomocy dydaktycznych dostarczanych do Szkoły Podstawowej nr 28 w Rzeszowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 6 w Rzeszowie w ramach pilotażowego rządowego programu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WYMOGÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WYMOGÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZSO - 272.2.2012, który będzie stanowił jednocześnie załącznik do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WYMOGÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU 1. Przenośny komputer

Bardziej szczegółowo

udostępniania materiałów dydaktycznych i e- lerningu 9 40 108400 Przenośny komputer ucznia z klawiaturą fizyczną, monitor min 10, dyskiem twardym,

udostępniania materiałów dydaktycznych i e- lerningu 9 40 108400 Przenośny komputer ucznia z klawiaturą fizyczną, monitor min 10, dyskiem twardym, Przenośny komputer dla ucznia, wraz z oprogramowaniem, lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera, wyposażone w zainstalowany system operacyjny oraz opcjonalnie (w zależności od rodzaju wybranego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Lp. Nazwa towaru Opis Ilość Przenośny komputer - ekran o przekątnej co najmniej,6 20 dla ucznia, wraz z - wydajność komputera w teście MobileMark*2007

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań zamawianego sprzętu.

Opis wymagań zamawianego sprzętu. Załącznik Nr 2 do SIWZ Opis wymagań zamawianego sprzętu. 1) Komputery przenośne dla uczniów 54 sztuki 1. Procesor umożliwiający uzyskanie minimum 190 punktów w teście wydajnościowym Bapco MobileMark 2007

Bardziej szczegółowo

Wzór specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu.

Wzór specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu. Wzór specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu. Załącznik Nr 5 do SIWZ 1) Komputery przenośne dla uczniów 54 sztuki Producent, model i numer katalogowy oferowanego produktu: Lp. Cecha Wymagane parametry

Bardziej szczegółowo

1. Jednostka centralna komputera przenośnego dla nauczyciela zwanego komputerem nauczycielskim posiadająca co najmniej cechy:

1. Jednostka centralna komputera przenośnego dla nauczyciela zwanego komputerem nauczycielskim posiadająca co najmniej cechy: 1. Jednostka centralna komputera przenośnego dla nauczyciela zwanego komputerem nauczycielskim posiadająca co najmniej cechy: Notebook - 6 sztuk ekran matryca co najmniej 15.6 HD matowa (AntiGlare) z podświetleniem

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa elementu Opis techniczny (minimalne wymagania zamawiającego)

Lp. Nazwa elementu Opis techniczny (minimalne wymagania zamawiającego) Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Przenośny komputer dla ucznia 30 szt. 1 Procesor 2 Pamięć 3GB 3 HDD min. 320 GB Umożliwiający uzyskanie wydajności procesora na poziomie min. 2050 pkt.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O NAZWIE:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O NAZWIE: Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O NAZWIE: DOSTAWA, MONTAŻ I INTEGRACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I AUDIOWIZUALNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

1 uczniów 4 Kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową 1 5 Ruter z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i

1 uczniów 4 Kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową 1 5 Ruter z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i Załącznik nr 1a do SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia pod nazwą: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ - Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 6 do SIWZ - Specyfikacja techniczna I. Laptop typ I: 25 szt. Procesor Porty Karta dźwiękowa Pamięć RAM Dyski twarde Napędy Karty sieciowe Karta graficzna Touch pad Matryca Kamera internetowa Bateria Procesor zgodny z architekturą x86, 64

Bardziej szczegółowo

dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Nysie Lp. Nazwa produktu Razem sztuk

dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Nysie Lp. Nazwa produktu Razem sztuk Załącznik nr do SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia pod nazwą: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja) Zamawiający: Gimnazjum w Koźmicach Wielkich Koźmice Wielkie 605, 32-020 Wieliczka NIP: 683-177-25-01 tel./faks 012 250 14 75 e-mail: kluczdoprzyszlosci@gmail.com http://www.gimnazjumkozmice.org SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY. Parametry techniczne oferowanego sprzętu i oferowane oprogramowanie

FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY. Parametry techniczne oferowanego sprzętu i oferowane oprogramowanie Załącznik nr 3 do SIWZ nr ZSO - 272.1.2012. Pieczęć Wykonawcy FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY Parametr lub cecha Parametry techniczne oferowanego sprzętu i oferowane oprogramowanie Opis minimalnych wymagań spełnia

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj pomocy dydaktycznych Liczba

Lp. Rodzaj pomocy dydaktycznych Liczba Załącznik nr 1 przedmiot zamówienia Zestawienie ilościowe: Lp. Rodzaj pomocy dydaktycznych Liczba 1. 2. Przenośny komputer dla ucznia, wraz z oprogramowaniem, lub inne mobilne urządzenie mające funkcje

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Gmina

Bardziej szczegółowo

- Publiczna Szkoła podstawowa im. KEN w Szyszkowie 22 szt. - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lipinach Górnych 12 szt.

- Publiczna Szkoła podstawowa im. KEN w Szyszkowie 22 szt. - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lipinach Górnych 12 szt. Załącznik Nr 1 do SIWZ Aktualizacja SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Projekt Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Gmina Ostróda Urząd Gminy Ostróda 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Ostróda Urząd Gminy Ostróda 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Ostróda Urząd Gminy Ostróda 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa i montaż elementów składowych systemu pracowni komputerowych w tym m.in.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IZP.271.1.32.2014 Dostawa wyposażenia sprzęt teleinformatyczny (ICT) elektroniczny i oprogramowanie na potrzeby oddziałów przedszkolnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZP.271.I.32.2014

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 68 w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 Im. Gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3

Szkoła Podstawowa nr 68 w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 Im. Gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3 ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Podstawowa nr 68 w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 Im. Gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa ZP/1/2012 Dostawa,

Bardziej szczegółowo