BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak 76-200 Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17,"

Transkrypt

1 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17, tel REGON , NIP , Nr ew. działalności 1066-Rok założenia 1989 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY NA INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE OBIEKT : Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego pracownie drzewne wraz z infrastrukturą towarzyszącą. ADRES : Słupsk, ul. Koszalińska 5, dz. nr 23/9 i 23/11. INWESTOR : Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku (działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk) Słupsk, ul. Banacha 12. BRANŻA: elektryczna Autor projektu: inż. Krystyna Furmanek upr.proj. GT-IV/4/76 Sprawdzający: inż. Danuta Kołodziejek upr.proj. AN/8346/55/79 Słupsk luty 2009r.

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 2. Karta opisowa 3. Oświadczenie o zgodności 4. Stwierdzenia przygotowania zawodowego 5. Zaświadczenia o przynależności do PIIB 6. Warunki Przyłączenia Energii-Operator S.A 7. Opis techniczny 8. Obliczenia techniczne 9. Rysunki: E-1 Plansza sieci elektrycznych i teletechnicznych. Skala 1:500 E-2 Instalacje elektryczne. Oświetlenie. Rzut piwnic. Skala 1:100 E-3 Instalacje elektryczne. Oświetlenie. Rzut parteru. Skala 1:100 E-4 Instalacje elektryczne. Oświetlenie. Rzut I piętra. Skala 1:100 E-5 Instalacje elektryczne. Technologia. Rzut piwnic. Skala 1:100 E-6 Instalacje elektryczne. Technologia. Rzut parteru. Skala 1:100 E-7 Instalacje elektryczne. Technologia. Rzut I piętra. Skala 1:100 E-8 Instalacja odgromowa. Rzut dachu. Skala 1:100 E-9 Rozdzielnica RG - przebudowa. Schemat ideowy E-10 Oświetlenie terenu. Przebudowa. Schemat ideowy E-11 Schemat blokowy. Rozdział energii elektrycznej E-12 Rozdzielnica RA. Schemat ideowy. Obudowa E-13 Rozdzielnica RB. Cz. I Schemat ideowy. Obudowa E-14 Rozdzielnica RB. Cz. II. Schemat ideowy E-15 Rozdzielnica oświetleniowa R01.Schemat ideowy. Obudowa E-16 Rozdzielnice obwodowe oświetleniowe R02 i R03. Schemat ideowy. Obudowa E-17 Rozdzielnica R1. Schemat ideowy. Obudowa E-18 Rozdzielnica R2. Schemat ideowy. Obudowa E-19 Rozdzielnica R3. Schemat ideowy. Obudowa E-20 Rozdzielnica R4. Schemat ideowy. Obudowa E-21 Rozdzielnica R5. Schemat ideowy. Obudowa E-22 Rozdzielnica R6. Schemat ideowy. Obudowa E-23 Rozdzielnica R7. Schemat ideowy. Obudowa E-24 Rozdzielnica R8. Schemat ideowy. Obudowa

3 E-25 Rozdzielnica R9. Schemat ideowy. Obudowa E-26 Rozdzielnica RGK, RP. Schemat ideowy. Obudowa Słupsk, dnia Oświadczenie Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz z późn. zmianami) Oświadczam, że projekt budowlany cz. elektryczna Instalacje i sieci elektryczne i teletechniczne dla obiektu Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego-pracownie drzewne wraz z infrastrukturą został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Podpis projektanta... (imię i nazwisko)... (specjalność, zakres i nr uprawnień budowlanych) Podpis sprawdzającego... (imię i nazwisko)... (specjalność, zakres i nr uprawnień budowlanych)

4 OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO NA INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - Umowa o prace projektowe zawarta z RZI Słupsk, - Wytyczne Inwestora, - Wizja lokalna, - Opracowania branż towarzyszących - Matryca lewostronna z podkładu syt-wys 1:500 terenu osiedla. - Odnośne ustawy, rozporządzenia i przepisy. - Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 08/P1/ ZAKRES OPRACOWANIA - Dane ogólne - Dane energetyczne - Przebudowa istniejącej rozdzielnicy głównej - Linie zasilające główne - Oświetlenie zewnętrzne terenu - Rozdzielnice elektryczne RA i RB - Rozdzielnice obwodowe - Zasilanie rozdzielnic obwodowych - Instalacja oświetlenia ogólnego - Instalacja oświetlenia nocnego i ewakuacyjnego - Instalacje gniazd 230V ogólnego przeznaczenia - Instalacja zasilania urządzeń technologicznych ogólnych - Instalacja zasilania urządzeń technologicznych warsztatowych - Instalacja zasilania urządzeń odpylających - Instalacja odgromowa - Ochrona przepięciowa - Instalacja dodatkowej ochrony od porażeń - Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe - Uwagi końcowe 2.1. DANE OGÓLNE Na terenie objętym opracowaniem zlokalizowane są obiekty istniejące Centrum Kształcenia Praktycznego wraz z całą infrastrukturą. Projektuje się rozbudowę CKP o dodatkowy budynek dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem - budynek główny, parterowy budynek hali maszyn maszynownię oraz łącznik pomiędzy budynkiem istniejącym a projektowanym budynkiem głównym. Obiekty zaprojektowano w technologii tradycyjnej opartej na materiałach SILKI z dociepleniem ścian zewnętrznych. W budynku wykonany będzie węzeł cieplny dla potrzeb co i cw. W najbardziej odległych punktach poboru wody przygotowanie ciepłej wody odbywać się będzie w podgrzewaczach elektrycznych. W obiekcie przewidziano halę maszyn, pracownie warsztatów szkolnych oraz pomieszczenia pomocnicze jak pokoje dla nauczycieli, gabinety pomieszczenia sanitarne. W hali maszyn oraz w komunikacji parteru, I piętra, łączniku oraz częściowo w korytarzu piwnic zaprojektowano sufity

5 podwieszane modułowe. Sufity w pozostałych pomieszczeniach oraz ściany będą tynkowane. 2.2 DANE ENERGETYCZNE Stan istniejący Istniejące obiekty CKP zasilane są w energię elektryczną w istniejącym złączu kablowym ZK-3 linią kablową YAKY4x150mm 2 ze stacji transformatorowej nr 809. W istniejącym budynku w wydzielonym pomieszczeniu zlokalizowana jest rozdzielnica elektryczna główna RG. Rozdzielnica RG wykonana jest jako wolnostojąca w obudowie stalowej typu RN. Rozdzielnica składa się z segmentu zasilającego zawierającego wyłącznik główny i układ pomiaru energii elektrycznej oraz z segmentu rozdzielczego zawierającego system szyn zbiorczych, i zabezpieczenia pól odpływowych. Aktualna moc przyłączeniowa Pmax=120KW Stan projektowany Moc elektryczną dla części projektowanej ustalono w oparciu o szczegółowy bilans mocy elektrycznej zainstalowanej w projektowanym obiekcie. Bilans przedstawiono na schematach ideowych poszczególnych rozdzielnic oraz bilans zbiorczy na schematach blokowych układu zasilania. Energia elektryczna użytkowana będzie głównie dla zasilania urządzeń technologicznych w maszynowni i pracowniach oraz dla zasilania oświetlenia i urządzeń komputerowych. Moc elektryczna przyłączeniowa całkowita wynosić będzie Pmax=300KW. (299,8KW) W stosunku do aktualnej mocy przyłączeniowej wystąpi wzrost o 180,0KW Zasilanie w energię elektryczną projektowanych obiektów CKP opracowano w oparciu o Warunki Przyłączenia wydane przez ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział Słupsk nr 08/P1/ Miejscem zasilania będzie istniejące złącze kablowe ZK-3. Linię kablową zasilająca YKY4x240 do złącza ZK-3 oraz wymianę transformatora w stacji nr 809 wykona ENERGA-OPERATOR po podpisaniu umowy z inwestorem. Wykonanie linii zasilającej przedlicznikowej, od złącza do rozdzielnicy RG, dostosowanie układu pomiarowego do zwiększonej objęto w niniejszym opracowaniu PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ Wykonano inwentaryzację rozdzielnicy istniejącej RG. Rozdzielnica RG wykonana jest w układzie TN-C-S. Segment zasilający zawierający wyłącznik główny oraz pomiar energii należy przebudować. Segment rozdzielczy pozostawić do dalszej eksploatacji. Istniejący wyłącznik główny oraz układ pomiarowy (przekładniki, licznik, listwę SKA) należy zdemontować. W istniejącej obudowie segmentu zasilającego zamontować wyłącznik mocy typ HN353E/500A Hager z wyzwalaczem prądu roboczego HX104E. W miejsce istniejących przekładników zainstalować przekładniki prądowe typ EASK 500/5 2,5VA. Kl. 0,5. W istniejącym segmencie rozdzielczym przebudować istniejący układ zasilania i sterowania oświetleniem zewnętrznym. Zdemontować istniejące aparaty zabudowane na szynie systemowej a następnie wykonać zabezpieczenia dla kabli oświetleniowych i układ sterowania zgodnie z przedstawionym schematem ideowym LINIE ZASILAJĄCE GŁÓWNE Zasilanie w energię elektryczną projektowanych budynków CKP wymagać będzie budowy dwu linii elektrycznych głównych zalicznikowych do projektowanych rozdzielnic RA i RB, oraz wymiany linii zasilającej przedlicznikowej od złącza

6 kablowego do rozdzielnicy istniejącej RG. Linię główną od złącza do RG z uwagi na wymagana obciążalność wykonać kablami jednożyłowymi typ NNSGAFOU1x185mm 2. Linię wykonać jako czterożyłową (układ TN-C). Kable prowadzić od złącza do rozdzielnicy w korytku na posadzce. Przed wprowadzeniem do rozdzielnicy zabudować w skrzynce złączowej ochronniki przepięciowe klasy B wraz z dobezpieczeniem. Skrzynkę ochronnikowa przystosować do plombowania. W pomieszczeniu rozdzielnicy wykonać szynę połączeń głównych GSW. Wykonać połączenia główne i uziemienie szyny GSW zgodnie ze schematem Linie zasilające projektowane do rozdzielnic RA i RB (w budynkach projektowanych) prowadzone będą w korytarzach budynku istniejącego, w łączniku i w budynku projektowanym w rurach ochronnych w strefie międzysufitowej. W budynku istniejącym należy na całej trasie zdemontować istniejący sufit modułowy łącznie z oprawami. ułożyć dwie linie 4xLgY150+70mm 2 w PCV110 na ścianach w strefie międzysufitowej, wykonać naprawę sufitu, zamocować oprawy. Trasą projektowanych linii zasilających prowadzić także projektowany kabel oświetlenia zewnętrznego YKY5x6mm 2, oraz obwód pożarowego wyłącznika prądu OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE TERENU Stan istniejący Teren przy obiektach istniejących posiada oświetlenie zewnętrzne na słupach stalowych ulicznych. Słupy oświetleniowe zasilane są linią kablową aluminiową YAKY4x6mm 2 z rozdzielnicy RG. Sterowanie oświetleniem odbywa się ręcznie, wyłącznikiem jednobiegunowym w pomieszczeniu portiera. Istniejące oświetlenie zewnętrzne częściowo koliduje z projektowaną rozbudową CKP Stan projektowany Słupy oświetleniowe kolidujące z projektowaną zabudową i kabel oświetleniowy YAKY4x6mm 2 należy zdemontować. Przy wejściu do budynku od strony ul. Koszalińskiej projektuje się oświetlenie typu parkowego na słupach stalowych okrągłych S50SRw/4. oprawami typu ZHD1 ELGO w kolorze stalowym jasnym. Stosować oprawy ze źródłem metalhalogenowym 100W. Słupy parkowe instalować na fundamentach prefabrykowanych FB100 Oświetlenie placu na zapleczu obiektów oraz oświetlenie placu manewrowego wykonać należy na słupach ulicznych stalowych typu 60SRwP/4 Elektromontaż Rzeszów z oprawami OUSb/S 250W ELGO, dwukorpusowymi z odbłyśnikiem szerokokątnym, montowanymi bezpośrednio na słupach. Słupy uliczne instalować na fundamencie FB150. Słupy uliczne i parkowe wyposażyć w tabliczki bezpiecznikowe ELMONT. Projektuje się podział oświetlenia na następujące grupy: - oświetlenie wieczorne - oświetlenie całonocne - oświetlenie placu manewrowego Zapewnienie podziału na wymienione grupy oraz jednoczesne zachowanie przepisów o ochronie przeciwporażeniowej (przewód PEN min 10mm 2 ) wyklucza rozbudowę istniejącej linii kablowej oświetleniowej. W związku z powyższym należy do projektowanych opraw oświetleniowych wykonać linie kablową YKY5x6mm 2. Kabel oświetleniowy wykonać z rozdzielnicy RG w budynku istniejącym(analogicznie jak linie zasilające) łączniku a następnie w terenie do poszczególnych słupów oświetleniowych. Budowę linii kablowej oświetlenia zewnętrznego wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przejście kabla oświetleniowego pod łącznikiem, oraz drogą wykonać w rurach ochronnych PCV50. Na skrzyżowaniach z uzbrojeniem istniejącym i projektowanym zachować wymagane odległości.

7 2.5.3 Sterowanie oświetleniem zewnętrznym Przyjęto sterowanie oświetleniem zewnętrznym przy udziale wyłącznika zmierzchowego oraz zegara. Dodatkowo dla oświetlenia placu manewrowego przyjęto sterowanie ręczne. Elementy układu sterowania zainstalowane będą w rozdzielnicy RG oraz w portierni w budynku istniejącym. 2.6 ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE RA i RB Rozdzielnica RA Rozdział energii elektrycznej dla budynku dwukondygnacyjnego z podpiwniczeniem (głównego) zaprojektowano w rozdzielnicy RA. Rozdzielnicę wykonać w obudowie wnękowej typy UNIVERS Hager. W rozdzielnicy przewidziano wyłącznik główny prądu dla budynku dwukondygnacyjnego, zabezpieczenia dla rozdzielnic obwodowych oraz ochronę przepięciową klasy B i C. Opis obudowy oraz wyposażenie rozdzielnicy RA opisano na schemacie ideowym Rozdzielnica RB Rozdzielnicę RB projektuje się dla zasilania wszystkich odbiorników energii elektrycznej projektowanych w budynku maszynowni. Rozdzielnicę RB zlokalizować w pomieszczeniu magazynu. Przy wejściu na halę zainstalować wyłącznik bezpieczeństwa WB (wyłączenie zasilania wszystkich urządzeń z wyjątkiem oświetlenia) typ HA 454/250A w obudowie stalowej FT32S UNIVERS na wys. 1,3m od podłogi. Rozdzielnice RB wykonać w obudowie stalowej, stojącej przyściennej IP54. W rozdzielnicy projektuje się wyłącznik główny, zabezpieczenia sekcyjne odbiorów technologicznych (jednocześnie dobezpieczenia dla wyłączników róznicowo-prądowych) oraz zabezpieczenia nadmiarowe i róznicowo-prądowe dla poszczególnych obwodów. Aparaty i obudowę rozdzielnicy RB opisano na schemacie ideowym. 2.7 ROZDZIELNICE OBWODOWE W budynku głównym zaprojektowano rozdzielnice obwodowe z podziałem na rozdzielnice technologiczne, oświetleniowe i rozdzielnice zasilania urządzeń komputerowych. W poziomie piwnic rozdzielnica oświetleniowa R01 przewidziana jest jako rozdzielnica z możliwością zasilania z agregatu prądotwórczego na wypadek wykorzystania pomieszczeń jako ukrycie II stopnia. W związku z powyższym z rozdzielnicy R01 zaprojektowano zasilanie gniazd 230V i urządzeń technologicznych typu socjalnego w kondygnacji piwnic. Rozdzielnice R02 i R03 zaprojektowano tylko dla oświetlenia i zasilania małych wentylatorów w pomieszczeniach socjalnych. W pomieszczeniu portiera zaprojektowano rozdzielnicę RP dla zasilania dzwonka szkolnego, systemu monitoringu. W pomieszczeniu węzła cieplnego zaprojektowano rozdzielnicę RCO z podlicznikiem energii elektrycznej. W serwerowni wykonana będzie rozdzielnica RGK dla zasilania urządzeń komputerowych. Podrozdzielnica RK zasilana będzie z rozdzielnicy RGK. Pozostałe rozdzielnice R1-R9 to rozdzielnice zasilania urządzeń technologicznych, gniazd siłowych oraz gniazd 230V dla potrzeb technologii, dla potrzeb ogólnych i porządkowych. Przyjęte obudowy rozdzielnic obwodowych technologicznych zgodnie z sugestią użytkownika uwzględniają możliwość zmian technologii w pracowniach. Wszystkie rozdzielnice obwodowe w budynku głównym zaprojektowano w obudowach typ RW Univers Hager. Montaż rozdzielnic na wys. 1,2m od posadzki. 2.8 ZASILANIE ROZDZIELNIC OBWODOWYCH

8 Zasilanie rozdzielnic wykonać przewodami YDY5x10mm 2 i YKY5x25mm 2. Rozdzielnicę RCO przewodem YDY5x6mm 2. Przy doborze linii zasilających uwzględniono: -zabezpieczenie rezerwy w rozdzielnicy R01 dla potrzeb wentylacji ukrycia II stopnia -możliwość zmian technologii w pracowniach (sugestie użytkownika obiektu) -rozruchowe spadki napięcia. Przekroje przewodów linii zasilających poszczególne rozdzielnice opisano na schematach ideowych. Linie zasilające do rozdzielnic prowadzić na korytkach KPR w strefie międzysufitowej. Podejścia do rozdzielnic wykonać w rurkach RB pt. 2.9 INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO Natężenie oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach przyjęto zgodnie z normą PN-EN p (Warsztaty dydaktyczne) W maszynowni (maszyny stolarskie). Obliczenia przeprowadzono komputerowo. Przykładowe wyniki załączono do projektu. W maszynowni oraz w komunikacji parteru, I piętra i częściowo w komunikacji piwnic zaprojektowane zostały sufity podwieszane modułowe. W pomieszczeniach tych projektuje się oprawy AGAT IP65 i AGAT IP54. W pozostałych pomieszczeniach zaprojektowano oświetlenie oprawami montowanymi na stropie. Typy opraw i rozmieszczenie pokazano na rzutach. Instalację oświetleniowa wykonać przewodami YDY3x2,5mm 2. Przewody układać na korytkach w strefie międzysufitowej oraz pt. W pomieszczeniach WC sterownie zaprojektowano przy udziale czujników ruchu montowanych na suficie, z jednoczesnym sterowaniem wentylatorków kanałowych z wyłącznikami czasowymi. Sterowanie oświetleniem w komunikacji zaprojektowano za pośrednictwem wyłączników impulsowych. Zgodnie z zaleceniami użytkownika obiektu wyłączniki światło w komunikacji oraz wyłączniki oświetleniowe w maszynowni montować należy w obudowach naściennych lub wnękach zamykanych drzwiczkami. Wyłączniki oświetleniowe instalować na wysokości 1,4m INSTALACJA OŚWIETLENIA NOCNEGO IEWAKUACYJNEGO Wydzielona grupa opraw oświetleniowych - N/E, w komunikacji (Korytarze, klatki) oraz na drodze ewakuacji w maszynowni stanowić będzie oświetlenie nocne z jednoczesną funkcją oświetlenia ewakuacyjnego. Zasilanie opraw N/E wykonać przewodem z dodatkową żyłą kontrolno-sterująca YDY4x2,5mm 2 prowadzoną od rozdzielnicy zasilającej oświetlenie ogólne. Sterowanie oświetleniem N/E projektuje się w pomieszczeniu portiera. Oprawy z oznaczeniem N/E wyposażyć w moduły zasilania awaryjnego 2h. Oprawy pracować powinny w trybie uzytkowo-awaryjnym. W normalnych warunkach stanowić będą oświetlenie ogólne. W nocy pełnić mogą funkcję oświetlenia dozorowego (nocnego). W przypadku zaniku zasilania oprawy samoczynnie przejdą na zasilanie z modułu zasilania awaryjnego INSTALACJA GNIAZD OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA W pomieszczeniach użytkowych i w komunikacji zaprojektowano gniazda 230V ogólnego przeznaczenia. W pomieszczeniach warsztatowych, w maszynowni gniazda 230V służyć mogą dla zasilania elektronarzędzi i maszyn. W pomieszczeniach tych stosować gniazda typu przemysłowego 16A/Z IP44 na wys.1,2 m od podłogi. W komunikacji stosować gniazda IP44 pt na wys 0,3m od podłogi. W pomieszczeniach socjalnych, pokojach nauczycieli i w biurach stosować gniazda 16A/Z pt na wys. 0,3m od podłogi. Instalację dla gniazd 230V ogólnego przeznaczenia wykonać przewodem YDY3x2,5mm 2 pt.

9 2.12 INSTALACJA ZASILANIA URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZYCH OGÓLNYCH Instalacja obejmuje: - zasilanie dźwigu - zasilanie dzwonków szkolnych - zasilanie podgrzewanych wpustów dachowych - zasilanie kuchenek elektrycznych - zasilanie podgrzewaczy cw - zasilanie central alarmowych Zasilanie dźwigu wykonać z rozdzielnicy RA kablem YKY5x25mm 2. Dla zasilania obwodów sterowniczych i oświetleniowych doprowadzić przewody YDY3x2,5mm 2. Miejsce doprowadzenia przewodów zasilających określi dostawca dźwigu. Zasilanie dzwonków szkolnych wykonać przewodem YDY3x2,5mm 2 z rozdzielnicy RP. Sterowanie przyciskiem dzwonek w pomieszczeniu portiera i dodatkowo w sekretariacie. Dzwonki szkolne 230V instalować na korytarzach pod sufitem. Przyjęto zastosowanie wpustów z grzałką 230V,termostatem i przewodem dł1m. Dla podłączenia wykonać obwód przewodem YDY3x2,5mm 2. Podłączenia wykonać w puszkach w strefie międzysufitowej na I piętrze. Nr obwodów i rozdzielnic zasilających poszczególne urządzenia opisano na rzutach. Przekroje przewodów wg schematów ideowych. Zasilanie central alarmowych wykonać z rozdzielnicy RA przewodem YDY3x2,5mm INSTALACJA ZASILANIA URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH WARSZTATOWYCH Instalacja obejmuje zasilanie maszyn podłączonych na stałe, zasilanie gniazd siłowych przeznaczonych dla konkretnych maszyn, zasilanie gniazd siłowych przeznaczonych dla urządzeń przenośnych (miejscowe odciągi trocin, odkurzacze), zasilanie gniazd siłowych rezerwowych. Sposób zasilania urządzeń technologicznych opracowano na podstawie wytycznych elektrycznych projektu technologicznego oraz na podstawie uzgodnień z użytkownikiem. Na rzutach opisano numery maszyn (zgodnie z technologią) i moc elektryczną. Na schematach ideowych przedstawiono dokładny opis maszyn, sposób zasilania, przekrój przewodów zasilających. Przekroje przewodów stosować zgodnie ze schematem ideowym. Przewody układać pod tynk. I w strefie międzysufitowej w korytkach perforowanych. Podejścia do maszyn instalowanych na stałe wykonać pod warstwą posadzkową w rurkach ochronnych stalowych. Gniazda siłowe i 230V w pomieszczeniach warsztatowych instalować na wys. 1,2m od podłogi. Maszyny posiadają zabudowane wyłączniki elektryczne ZASILANIE URZĄDZEŃ ODPYLAJĄCYCH Zasilanie urządzeń odpylających projektuje się z rozdzielnicy RB i R3. W pomieszczeniu maszynowni i w pomieszczeniu wykańczalni zainstalowane będą rozdzielnice sterujące RSW1-RSW5 dostarczone wraz z urządzeniami odpylajacymi. Instalacja zasilająco sterownicza od rozdzielnicy do urządzenia pozostaje w gestii wykonawcy systemów odpylających. Zasilanie centralnego odkurzacza wykonać z rozdzielnicy RA do rozdzielnicy RCD. Rozdzielnica RCD na wyposażeniu systemu. Rozmieszczenie urządzeń oraz przekroje przewodów opisano na schematach ideowych.

10 INSTALACJA ODGROMOWA Na budynku wykonać zewnętrzne urządzenie ochronne LPS. Siatkę zwodów wykonać drutem ocynkowanym fi 8mm. Do siatki podłączyć wszystkie metalowe elementy zainstalowane na dachu i wystające ponad dach. Przewody odprowadzające prowadzić pod warstwą ocieplająca. Przy budynku zainstalowac skrzynki probiercze. W skrzynkach wykonać zaciski kontrolne. Od zacisków kontrolnych wykonać przewody uziemiające bednarką Fe/Zn 25x4. Przewody łączyć z uziomem. Wykonać uziom z bednarki Fe/Zn25x4 ułożonej w fundamencie nad warstwą chudego betonu. Bednarkę połączyć z uzbrojeniem fundamentów. Wykonać połączenia spawane z przewodami uziemiającymi. Wymagana oporność uziemienia R<15om 2.16 OCHRONA PRZEPIĘCIOWA W rozdzielnicy głównej istniejącej wykonać ochronę przepięciową klasy B i C na wejściu kabla zasilającego (TNC). Wykonać dobezpieczenie ograniczników. Sposób wykonania ochrony przepięciowej w rozdzielnicy RG przedstawiono na schemacie ideowym. W rozdzielnicach RA i RB z uwagi na znaczną odległość oraz z uwagi na przejście kabli przez halę stalową wykonać należy również ochronę przepięciową klasy B i C. Ochronę przepieciową zaprojektowano ogranicznikami hybrydowymi B+C. Typ DV TNS 255. (aktualna nazwa DVM TNS 255) 2.17 OCHRONA OD PORAŻEŃ Istniejąca rozdzielnica RG pracuje w układzie TN-C-S. Linie zasilające do obiektów projektowanych, rozdzielnice elektryczne i instalacje odbiorcze zaprojektowano w układzie TN-S. Jako ochronę od porażeń przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania. Dla linii zasilających obwodowych samoczynne wyłączenie zasilania realizowane będzie przy udziale bezpieczników topikowych o charakterystyce gl. Z uwagi na charakter obiektu ora bardzo niekorzystny układ zasilania nn samoczynne wyłączenie zasilania dla wszystkich obwodów instalacyjnych zaprojektowano przy udziale wyłączników róznicowo-rądowych o Idelta N=0,03A. W całej instalacji przestrzegać izolowania przewodu neutralnego od części przewodzących i czynnych. Maszyny, kable przyłączeniowe oraz wtyki dostosować do systemu TN-S POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE GŁÓWNE I MIEJSCOWE Dla wykonania całkowitej ekwipotencjalizacji w obiekcie należy zastosować szyny połączeń wyrównawczych głównych.w pomieszczeniu rozdzielnicy RG wykonać szynę GSW. W pomieszczeniu serwera oraz w maszynowni wykonać szyny SW. Szyny uziemić do wspólnego uziomu. Do szyn SW podłączyć metalowe sieci wprowadzone do budynku, listwę uziemiającą szafy krosu, szyny PE rozdzielnic RA i RB W pomieszczeniach z natryskami wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe. Przekroje przewodów połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych opisano na schematach ideowych UWAGI KOŃCOWE Wszystkie instalacje wykonać starannie i zgodnie z obowiązującymi przepisami

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTPROJEKT SŁUPSK SPÓŁKA Z O.O. W SŁUPSKU, UL. KASZUBSKA 45 PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: Muzeum Pomorza Środkowego Filia w Swołowie Budynek nr 5 Przebudowa zabytkowego budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTPROJEKT SŁUPSK SPÓŁKA Z O.O. W SŁUPSKU, UL. KASZUBSKA 45 PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: Rozbudowa Muzeum Pomorza Środkowego Filia w Swołowie Budynek nr 6 - Obora ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

02. Trasy WLZ i główna szyna wyrównawcza - piwnice. 04. Oświetlenie i gn. 230V administracyjne piwnice

02. Trasy WLZ i główna szyna wyrównawcza - piwnice. 04. Oświetlenie i gn. 230V administracyjne piwnice SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 01. Schemat tablicy głównej TG/TL 02. Trasy WLZ i główna szyna wyrównawcza - piwnice 03. Trasy WLZ

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 1. Schemat tablicy głównej TG 2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic 3.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy

Rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ELKA Adam Kurzawski 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Dembińskiego 10/14 tel: 062 / 735 64 99, 0602 / 593098 Stadium : Obiekt : Temat : Projekt Budowlany Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 PRZY UL. NANICKIEJ W WEJHEROWIE ADRES: WEJHEROWO, UL. NANICKA 22 55/2 OBRĘB 9 W WEJHEROWIE

DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 PRZY UL. NANICKIEJ W WEJHEROWIE ADRES: WEJHEROWO, UL. NANICKA 22 55/2 OBRĘB 9 W WEJHEROWIE USŁUGI PROJEKTOWE ARCH. WOJCIECH POMIERSKI 84-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 273 C, TEL./FAX (0-58) 672-44-36, 0-606 497523 PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: ELEKTRYCZNA OBIEKT: DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 Egz. Nr PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY. ZAKRES: 1) INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO. 2) ZEWNĘTRZNY ODCINEK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Żary ul. Osadników Wojskowych 40 Poczta

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

efekt Branża elektryczna Ustka, styczeń 2014 r.

efekt Branża elektryczna Ustka, styczeń 2014 r. Branża elektryczna Ustka, styczeń 2014 r. 1 SPIS ZAWARTOŚCI 1, Opis techniczny 2. Rysunki szt. 4 1/E Plan sytuacyjny skala 1:500 2/E Instalacje elektryczne -rzut przyziemia 3/E Instalacje elektryczne -rzut

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTPROJEKT SŁUPSK SPÓŁKA Z O.O. W SŁUPSKU, UL. KASZUBSKA 45 PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: Muzeum Pomorza Środkowego Filia w Swołowie. Budynek nr 2-przebudowa zabytkowego budynku

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r Projektowanie, Nadzór i Doradztwo Instalacje i Sieci Elektroenergetyczne mgr inż. Zbigniew Kucharski 24-100 Puławy tel.(081) 886-85-06 ul. Norblina 86 tel.693170404 NIP : 716-161-20-54 Rodzaj opracowania:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

Ostrów Wlkp r.

Ostrów Wlkp r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ELKA Adam Kurzawski 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Dembińskiego 10/14 tel: 062 / 592 47 02, 0602 / 593098 Stadium : Obiekt : Temat : Projekt Budowlany Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Modernizacja istniejącego budynku Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM Olsztyn ul.słoneczna 50D Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Opracował mgr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Leszno ul. Dworcowa 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ

SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ 1. Strona tytułowa. 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny. 4. Obliczenia. 5. Rysunki E1 Rzut przyziemia instalacja oświetlenia E2 Rzut piętra instalacja oświetlenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki:

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: E1. Rzut przyziemia instalacja elektryczna. E2. Elementy instalacji elektrycznej nad kotłownią. E3. Rzut dachu- instalacja odgromowa.

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie projektanta. 2. Oświadczenie sprawdzającego

1. Oświadczenie projektanta. 2. Oświadczenie sprawdzającego SPIS ZAWARTOŚCI LP. POZYCJA 1. Oświadczenie projektanta 2. Oświadczenie sprawdzającego 3. 4. 5. 6. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta Zaświadczenie o przynależności Okręgowej Izby

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. ETAP I...str.12 2. ETAP II...str.12 3. ETAP III...str.12 4. ETAP IV...str.12 5. UWAGI......str.13 II. RYSUNKI. 1. Schemat instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Echo Investment S.A Kielce al. Solidarności 36 PROJEKT BUDOWLANY

Echo Investment S.A Kielce al. Solidarności 36 PROJEKT BUDOWLANY Echo Investment S.A. 25-323 Kielce al. Solidarności 36 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: BUDOWA CENTRUM HANDLOWEGO "PELOTA" ADRES: UL. POLIGONOWA 2A LUBLIN 20-817 INWESTOR: STADIUM: BRANŻA: WYKONANIE PROJEKTU:

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Hlonda Poczta Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AUTORSKI IMIĘ I NAZWISKO DATA PODPIS

ZESPÓŁ AUTORSKI IMIĘ I NAZWISKO DATA PODPIS PRACOWNIA PROJEKTOWA 05-200 Wołomin ul. Armii Krajowej 110/112 tel: 022-371-33-23, 022-425-33-42 fax: 022-425-33-43, kom 0-507-018-757 www.el-media.pl, email: biuro@el-media.pl www. el-media.pl NR TEMATU

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne a. obiekt: Instytut Łączności budynek C b. adres Wrocław ul. Swojczycka 38 c. temat: przebudowa części budynku C d. stadium: projekt budowlany e.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny branża elektryczna

Opis techniczny branża elektryczna Opis techniczny branża elektryczna Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna budynku B dla inwestycji budowy siedziby powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu wraz z magazynami przeciwpowodziowymi

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul.

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź ul. Rojna 15 Opracował:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02.

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02. SPIS TREŚCI: 1.0. WSTĘP...5 1.1. Przedmiot i zakres opracowania...5 1.2. Podstawy opracowania...5 1.3. Charakterystyka energetyczna...5 2.0. OPIS TECHNICZNY...6 2.1. Zasilanie i rozdział energii...6 2.2.

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Egz. nr 4 Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Instalacja elektryczna Inwestor: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. AL. Legionów nr 11, 08-400 Garwolin Branża:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Bema 4-5 76-200 Słupsk INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Bema 4-5 76-200 Słupsk Opracował: mgr inż. Piotr Potapski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY "ELEKTROPLAN" NR.ARCH.: 910 WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH 44-240 ŻORY UL.

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTROPLAN NR.ARCH.: 910 WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH 44-240 ŻORY UL. PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH "ELEKTROPLAN" 44-240 ŻORY UL.WODZISŁAWSKA 1 TEL 43-50-788, FAX 43-50-810 NR.ARCH.: 910 INWESTOR: URZĄD GMINY SUSZEC 43-267 SUSZEC, UL.LIPOWA 1 OBIEKT: BUDYNEK REMIZO-ŚWIETLICY

Bardziej szczegółowo

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) ,

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) , MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO 30-611 Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) 267-38-66, 0-602-78-97-96 TEMAT: Projekt remontu instalacji elektrycznej w Żłobku Samorządowym nr 5 w Krakowie na os.

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem.

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem. Spis zawartości A. Część opisowa: opis techniczny, obliczenia techniczne, oświadczenie projektanta, uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności do Ł. O. Inż. Budownictwa, warunki techniczne zasilania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy: Nr/110U/MOPS/2009

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy: Nr/110U/MOPS/2009 PROSZCZEK Marek 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Bukowa 43 NIP 629-130-24-69; Regon: 272136639 Tel. (0-32) 261-07-32 ; kom. 606-914-620 e-mail: marek_pr@o2.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja OPIS TECHNICZNY Część opisowa: 1. Przedmiot i zakres opracowania....2 2. Podstawa opracowania...2 3. Zakres opracowania....2 4. Ogólne dane elektroenergetyczne....3 5. Zasilanie....3 5.1. Linie kablowe

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1/E Schemat zasilania i rozdziału energii 2/E Instalacja oświetleniowa rzut piwnic 3/E Instalacja oświetleniowa rzut parteru 4/E Instalacja oświetleniowa

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania...2 1.4 Informacje ogólne i stan istniejący...3 1.5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR Biuro branżowe - AKD projektowanie instalacji elektrycznych ; 02-791 Warszawa; ul. Braci Wagów 2/34 Nazwa i adres obiektu budowlanego: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. : Projekt instalacji elektrycznej

PROJEKT BUDOWLANY. : Projekt instalacji elektrycznej Arch. Beata Domińczyk- Łyśniewska 45-052 Opole ul. Oleska 10/7 te. 0/774546321, 0/601476576 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Projekt przebudowy pomieszczeń piwnicznych istniejącego budynku zlokalizowanego w

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Inwestprojekt Słupsk Sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul. Kaszubska 45 tel. (059) 8413705, faks 8429225 e-mail: projekty@inwestprojekt.pl http://www.inwestprojekt.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Inwestprojekt Słupsk Sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul. Kaszubska 45 tel. (059) 8413705, faks 8429225 e-mail: projekty@inwestprojekt.pl http://www.inwestprojekt.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI opis techniczny od str. 3 do str. 5. -schemat do obliczeń instalacji str obliczenia techniczne instalacji od str. 7 do str.

SPIS TREŚCI opis techniczny od str. 3 do str. 5. -schemat do obliczeń instalacji str obliczenia techniczne instalacji od str. 7 do str. -2- SPIS TREŚCI - opis techniczny od str. 3 do str. 5 -schemat do obliczeń instalacji str. 6 - obliczenia techniczne instalacji od str. 7 do str. 10 - wyniki doboru oświetlenia wewnętrznego str. 11 - rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, ul. Chełmińska 103, (056) fax (056) kom , SPIS TREŚCI

Grudziądz, ul. Chełmińska 103, (056) fax (056) kom , SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1.0. Inwestor 2.0. Jednostka Projektowania 3.0. Podstawa projektowania 4.0. Rozwiązania instalacyjne 4.1. Tablica rozdzielcza 4.2. Instalacje oświetlenia zewnętrznego 4.3. Instalacja oświetleniowa

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

3. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA. 4. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM2. 5. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM3

3. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA. 4. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM2. 5. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM3 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1. Schemat główny układu zasilania 2. Schemat ideowy rozdziału energii 3. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA 4. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ HALI NAMIOTOWEJ DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Obiekt: Hala sportowa. Zadanie: Projekt budowlany instalacji elektrycznej hali namiotowej Inwestor: MOSiR Sieradz Sieradz,

Bardziej szczegółowo

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK Gruszczyn ul. Rumiankowa 6 62-6 Kobylnica NIP 782-15-81-39 REGON 636518 Projekt wykonawczy Elektryczna 1/3/JM STADIUM DOKUMENTACJI BRANśA UMOWA nr INWESTOR ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY... 3 1.1 Temat projektu... 3 1.2 Zakres projektu... 3 1.3 Podstawa opracowania projektu... 3 1.4 Wskaźniki techniczne dla jednego domku wczasowego... 3 1.5 Uwagi

Bardziej szczegółowo

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS TOMÓW: TOM I - PRZYŁĄCZ WODY ZIMNEJ TOM I - PRZYŁĄCZ CIEPLNY C.O. TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS ZAWARTOŚCI TOMU III INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ZASILANIE CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK.

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK. SPIS TREŚCI 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia techniczne. 4. Rysunki: E1. Rzut kotłowni instalacja elektryczna. E2. Rzut dachu - instalacja odgromowa. E3. Technologia kotłowni instalacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Spis rysunków...3 II.Opis techniczny...4 1. Podstawa opracowania...4 2. Zakres opracowania...4 3. Zasilanie...5 4. Rozdzielnie...6 5. Wewnętrzne linie zasilające...6 6. Instalacje administracyjne...7

Bardziej szczegółowo

Aranżacja lokalu dla Poczty Polskiej w budynku

Aranżacja lokalu dla Poczty Polskiej w budynku e-mail.: MC2pracownia @gmail.com tel.: 502 222 744 Aranżacja lokalu dla Poczty Polskiej w budynku UG. Michałowice Reguły ul. Powstańców Warszawy 1 TOM II - PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Data Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A Strona tytułowa str. nr 1 Spis zawartości dokumentacji str. nr 2 Kopie: zaświadczenia i uprawnień osób sprawujących funkcję projektanta str. nr 3,4 Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

GETRONIK Dariusz Gierszewski Olsztyn ul.reymonta 39/4 tel./fax ; kom

GETRONIK Dariusz Gierszewski Olsztyn ul.reymonta 39/4 tel./fax ; kom GETRONIK Dariusz Gierszewski 10-335 Olsztyn ul.reymonta 39/4 tel./fax 89 526-63-64; kom.605-566-465 e-mail: getronik@onet.eu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa i remont części biurowej w budynku magazynowym

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa Architektura-Budownictwo-Inwestycje Oława Rynek 1 Ratusz tel/fax: NIP: PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa Architektura-Budownictwo-Inwestycje Oława Rynek 1 Ratusz tel/fax: NIP: PROJEKT BUDOWLANY Pracownia Projektowa Architektura-Budownictwo-Inwestycje 55-200 Oława Rynek 1 Ratusz tel/fax: 71-31 34 664 NIP: 912-100-61-01 PROJEKT BUDOWLANY 1. Inwestor : Gmina Oława pl. Piłsudskiego 28 55-200 Oława

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH TOM II D ETAP BRANŻA OBIEKT NAZWA ADRES NR DZIAŁEK INWESTOR

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie zasilania i wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku CENTRUM PRAKTYCZNEGO SZKOLENIA MAŁEGO

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku 2. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA 3. Schemat ideowy tablic lokali mieszkalnych TM

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy Oddziału Poczty Polskiej

Projekt budowlano-wykonawczy Oddziału Poczty Polskiej MC2pracownia @gmail.com tel.: 502 222 744 Projekt budowlano-wykonawczy Oddziału Poczty Polskiej w Konstancinie - Jeziornej przy ul. Kazimierza Pułaskiego 20 TOM III - PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Data Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 12 2. ZAKRES OPRACOWANIA 12 3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 12 4. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 13 5. POMIAR I RORODZIAŁ ENERGII 13 6. TABLICA TP 13 7. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 1. OPIS TECHNICZNY...3 1.1 Temat projektu...3 1.2 Zakres projektu...3 1.3 Podstawa prawna opracowania projektu...3 1.4 Wskaźniki techniczne...3 1.5 Przyłącze 0,4kV...3

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia SPIS TREŚCI I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia II. Opis techniczny. III. Obliczenia techniczne Rysunki: Plan sytuacyjny nr 1 Schemat strukturalny zasilania nr 2 1 II. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a. 1. 2 S t a n i s t n i e jący. 1. 3 S t a n p r o j e k t o w a n y

1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a. 1. 2 S t a n i s t n i e jący. 1. 3 S t a n p r o j e k t o w a n y 1 OPIS TECHNICZNY 1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a - zlecenie Inwestora, - projekt architektoniczno-konstrukcyjny, - projekt wentylacji, - uzgodnienia branżowe, - obowiązujące przepisy i normy.

Bardziej szczegółowo

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / ,

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / , Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, 47-400 Racibórz tel./fax: 32 / 417 91 74, 606 288 040 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 47-430 RUDY,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul.

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE ABIX bis sp. z o.o. PRACOWNIA PROJEKTOWA 02-264 Warszawa ul. Janiszowska 9 tel./fax 846-18-52 P R O J E K T NAZWA PROJEKTU ADRES INWESTYCJI INWESTOR OBIEKT BRANŻA STADIUM

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Uprawnienia i zaświadczenie MOOIB II. Opis techniczny III. Rysunki Nr rys.: Nazwa rysunku: Skala: E1 Rzut instalacji elektrycznych - kuchnia 1:100 E2

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa inwestycji ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO Treść opracowania Adres inwestycji Inwestor / adres /

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny branża elektryczna

Opis techniczny branża elektryczna Opis techniczny branża elektryczna Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń ambulatorium na pomieszczenia składnicy akt w istniejącym

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Zasilanie w energię elektryczną

1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Zasilanie w energię elektryczną - 2 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany, część elektryczna, Hali magazynowej z zapleczem socjalnym w Szczecinie ul. Wiosenna 1 działka nr 10/5 dla

Bardziej szczegółowo

3. Dokumentacja fotograficzna TG bud. Elekcyjna Schemat zasilania i tablica rozdzielcza TW

3. Dokumentacja fotograficzna TG bud. Elekcyjna Schemat zasilania i tablica rozdzielcza TW 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Dokumentacja fotograficzna TG bud. Elekcyjna 27 4. Rysunki: 1. Schemat zasilania i tablica rozdzielcza TW 2. Schemat zasilania i tablica

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA TEMAT PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W SULĘCINKU LOKALIZACJA gmina Krzykosy, Sulęcinek ul. Szkolna 26 działki oznaczone nr ewid. 414/8, 415/1, 416/2 INWESTOR

Bardziej szczegółowo