GETRONIK Dariusz Gierszewski Olsztyn ul.reymonta 39/4 tel./fax ; kom

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GETRONIK Dariusz Gierszewski Olsztyn ul.reymonta 39/4 tel./fax ; kom"

Transkrypt

1 GETRONIK Dariusz Gierszewski Olsztyn ul.reymonta 39/4 tel./fax ; kom PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa i remont części biurowej w budynku magazynowym Budynek nr 15 (kpl 251) ul.saperska Olsztyn INWESTOR Jednostka Wojskowa 3674 RODZAJ OPRACOWANIA Projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnętrznych OPRACOWAŁ mgr inż. Dariusz Gierszewski PROJEKTOWAŁ mgr inż. Edmund Gierszewski upr. bud. OL/222/70 SPRAWDZIŁ mgr inż. Tadeusz Runiewicz upr. bud. 16/Sz/77 DATA OPRACOWANIA Grudzień 2014r.

2 Spis zawartości: I. Opis techniczny II. Obliczenia III. Rysunki: E-1. Plan instalacji elektrycznych. Przyziemie E-2. Plan instalacji elektrycznych. Poddasze E-3. Plan instalacji odgromowej E-4. Schemat zasilania E-5. Schemat rozdzielnicy RG

3 I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Inwestora 1.2. Uzgodnienie rozwiązań technicznych projektantami innych branż 1.3. Wizja lokalna 1.4. Obowiązujące normy i przepisy 2. Zakres opracowania Instalacje elektryczne 1. wewnętrzne linie zasilające 2. tablice rozdzielcze 3. instalacje zasilania urządzeń technologicznych 4. instalacje gniazd wtyczkowych 5. instalacje oświetleniowe 6. połączenia ochronne 7. instalacja odgromowa 3. Demontaże Do demontażu przewidziano całość instalacji elektrycznych w przebudowywanej części budynku. Nie przewiduje się demontażu przewodów podtynkowych. Przebudowa istniejącej sieci MIL-WAN nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania pozostawić bez zmian. 4. Zasilanie Zasilanie budynku istniejącym kablem YAKY4x240 ze stacji transformatorowej układ sieci TN-C. W istniejących złączach kablowych należy wymienić rozłącznik główny na INS-250 oraz podstawy bezpiecznikowe typu PB-2 na rozłączniki bezpiecznikowe NH2 i NH1 według schematu. W złączu kablowym przewód ochronno-neutralny PEN należy rozdzielić na ochronny PE i neutralny N. Punkt podziału uziemić płaskownikiem FeZn 30x4mm. Wykorzystać istniejąc y uziom otokowy. Oporność uziemienia powinna być mniejsza od 30 Ω. 5. Rozdzielnica RG Na korytarzu we wnęce po istniejącej rozdzielnicy w miejscu pokazanym na rysunku E-2 zainstalować rozdzielnicę główną RG. Obudowa rozdzielnicy typu PRAGMA podtynkowa z drzwiami pełnymi i zamkiem. W rozdzielnicy RG zainstalować zabezpieczenia dla wszystkich obwodów odbiorczych przebudowywanej części budynku. Schemat rozdzielnicy pokazano na rysunku E-5. Generalnie zastosowano aparaturę firm Schneider Electric. 6.Wewnętrzne linie zasilające Wewnętrzne linie zasilające trójfazowe 5-cio żyłowe (3P+N+PE) wykonać przewodami jednożyłowymi typu LgY-750V. W.l.z.-ty należy prowadzić w rurkach elektroinstalacyjnych pod tynkiem. Typy przewodów i trasy pokazano na rysunkach. 7.Instalacja elektryczne

4 Instalację wykonać w układzie TN-S (dodatkowa żyła ochronna PE). W celu ochrony instalacji przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi należy w rozdzielnicy zainstalować ograniczniki przepięć klasy C. Przewody prowadzić - w korytkach kablowych -przestrzenie nad sufitem podwieszanym - w listwach elektroinstalacyjnych z przegrodą zasilanie gniazd komputerowych - pod tynkiem pozostałe instalacje. Rodzaje przewodów pokazano na schematach rozdzielnic. W pomieszczeniach technologicznych, WC i łazienkach stosować osprzęt szczelny IP44. Typy i miejsca instalowania osprzętu instalacyjnego podano na rysunkach. 7.1.Instalacje elektryczne oświetlenia podstawowego Instalację wykonać przewodami YDY i YDYp o przekroju żył 1,5 i 2,5mm2. Oświetlenie podstawowe klatek schodowych i głównych ciągów komunikacyjnych będzie załączane miejscowo. Typy i miejsca instalowania osprzętu instalacyjnego i opraw podano na rysunkach. 7.2.Instalacja elektryczna oświetlenia awaryjnego Dla ciągu ewakuacyjnego w budynku przewidziano oświetlenie ewakuacyjne za pomocą wydzielonych opraw oświetlenia podstawowego. Oprawy oświetlenia awaryjnego z wbudowanym akumulatorem i inwerterem działają wraz z oświetleniem podstawowym po załączeniu oświetlenia w danym pomieszczeniu, a po zaniku napięcia automatycznie przełączają się na zasilanie rezerwowe. Typy i miejsca instalowania opraw pokazano na rysunkach. 7.3.Instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych Instalację wykonać przewodami YDY 3x2,5mm2. Gniazda wtykowe instalować na wysokości podanej na rysunkach po uzgodnieniu z Inwestorem. Wszystkie gniazda przyłączyć do przewodu ochronnego (3-cia żyła). Nie należy stosować gniazd podwójnych (lub stosować gniazda podwójne z uporządkowanymi połączeniami wewnętrznymi stałe zgodne z PN położenie bolca ochronnego PE). Typy i miejsca instalowania osprzętu instalacyjnego podano na rysunkach. 7.4.Instalacja elektryczna zasilania komputerów Do zasilania komputerów przewidziano oddzielne obwody zasilane z oddzielnych obwodów tablicy rozdzielczej.. Gniazda zasilania komputerów należy trwale oznakować i nie używać ich do innych celów. Trasy przewodów, typy i miejsca instalowania osprzętu instalacyjnego podano na rysunkach. 7.5.Instalacja elektryczna siły Instalację siłową projektuje się do zasilania odbiorników technologicznych. Odbiorniki technologiczne podłączyć wg dokumentacji techniczno-ruchowej producenta. W przypadku zastosowania urządzenia o innej mocy lub napięciu zasilania należy dokonać korekty instalacji zasilającej. Instalacja obejmuje zasilanie gilotyny w pom. introligatorni. 8.Ochrona od porażeń

5 Jako dodatkową ochronę od porażeń w obwodach rozdzielnic zastosowano szybkie wyłączenie w układzie TN-S realizowane za pomocą wkładek bezpiecznikowych wyłączników samoczynnych oraz wyłączników ochronnych różnicowo-prądowych o czułości 30mA.. Przewód ochronny PE doprowadzić do każdego punktu odbioru energii elektrycznej Połączenia wyrównawcze W pomieszczeniu technicznym zainstalować główną szynę wyrównawczą. Do szyny wyrównawczej przyłączyć wszystkie rurociągi i urządzenia metalowe. Należy zbocznikować wodomierze i inne urządzenia pomiarowe. Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary, badania i próby stosowne do zastosowanych urządzeń. 9.Instalacja odgromowa Istniejąca instalacja odgromowa zostanie zniszczona w czasie prac termomodernizacyjnych. Nową instalację wykonać według PN-EN Zastosować IV poziom ochrony obiektu. Zwody nieizolowane niskie oraz przewody odprowadzające wykonać drutem Fe/Zn Ø8mm. Siatka zwodów min. 20mx20m.Do zwodów przyłączyć wszystkie przewodzące elementy dachu. Przewody odprowadzające ułożyć na uchwytach na ścianie. Złącza kontrolne instalować nad istniejącymi przewodami uziemiającymi. Wykorzystać istniejące przewody uziemiające oraz uziomy. W przypadku zbyt wysokiej rezystancji istniejącego uziomu należy wykonać uziomy prętowe z prętów miedziowanych i połączyć je z istniejącym uziomem otokowym za pomocą bednarki Fe/Zn 30x4. Rezystancja każdego uziomu R<30Ω. Wszystkie prace instalacyjne należy wykonywać zgodnie z odnośnymi przepisami BHP. 10. Uwagi końcowe 1. Dopuszcza się instalowanie innych urządzeń i aparatury niż podane w projekcie pod warunkiem zachowania parametrów i jakości zastępczych urządzeń. 2. Wszystkie prace instalacyjne należy wykonywać zgodnie z odnośnymi przepisami BHP. 3. Ze względu na nietypowe rozwiązania oraz ewentualne zmiany w trakcie wykonawstwa, konieczny jest nadzór autorski podczas prac instalacyjnych. II. OBLICZENIA 1.Obliczenia mocy instalowanych Zestawienie mocy instalowanych i dobór przekrojów w.l.z. podano na schematach rozdzielnic. 2.Spadki napięć Ze względu na krótkie obwody i niewielkie obciążenia obliczeń nie dokonywano. Spadki napięć w poszczególnych obwodach mieszczą się w dopuszczalnych granicach. 3.Obliczenie oświetlenia Oświetlenie obliczono programem komputerowym DIALUX. Przykładowe wyniki na następnych stronach. Opracował: mgr inż. Dariusz Gierszewski

6 GETRONIK Dariusz Gierszewski Olsztyn ul.reymonta 39/4 tel./fax ; kom PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa i remont części biurowej w budynku magazynowym Budynek nr 15 (kpl 251) ul.saperska Olsztyn INWESTOR Jednostka Wojskowa 3674 RODZAJ OPRACOWANIA Projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnętrznych OPRACOWAŁ mgr inż. Dariusz Gierszewski PROJEKTOWAŁ mgr inż. Edmund Gierszewski upr. bud. OL/222/70 SPRAWDZIŁ mgr inż. Tadeusz Runiewicz upr. bud. 16/Sz/77 DATA OPRACOWANIA Grudzień 2014r.

7 Spis zawartości: I. Opis techniczny II. Obliczenia III. Rysunki: E-1. Plan instalacji elektrycznych. Przyziemie E-2. Plan instalacji elektrycznych. Poddasze E-3. Plan instalacji odgromowej E-4. Schemat zasilania E-5. Schemat rozdzielnicy RG

8 I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Inwestora 1.2. Uzgodnienie rozwiązań technicznych projektantami innych branż 1.3. Wizja lokalna 1.4. Obowiązujące normy i przepisy 2. Zakres opracowania Instalacje elektryczne 1. wewnętrzne linie zasilające 2. tablice rozdzielcze 3. instalacje zasilania urządzeń technologicznych 4. instalacje gniazd wtyczkowych 5. instalacje oświetleniowe 6. połączenia ochronne 7. instalacja odgromowa 3. Demontaże Do demontażu przewidziano całość instalacji elektrycznych w przebudowywanej części budynku. Nie przewiduje się demontażu przewodów podtynkowych. Przebudowa istniejącej sieci MIL-WAN nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania pozostawić bez zmian. 4. Zasilanie Zasilanie budynku istniejącym kablem YAKY4x240 ze stacji transformatorowej układ sieci TN-C. W istniejących złączach kablowych należy wymienić rozłącznik główny na INS-250 oraz podstawy bezpiecznikowe typu PB-2 na rozłączniki bezpiecznikowe NH2 i NH1 według schematu. W złączu kablowym przewód ochronno-neutralny PEN należy rozdzielić na ochronny PE i neutralny N. Punkt podziału uziemić płaskownikiem FeZn 30x4mm. Wykorzystać istniejąc y uziom otokowy. Oporność uziemienia powinna być mniejsza od 30 Ω. 5. Rozdzielnica RG Na korytarzu we wnęce po istniejącej rozdzielnicy w miejscu pokazanym na rysunku E-2 zainstalować rozdzielnicę główną RG. Obudowa rozdzielnicy typu PRAGMA podtynkowa z drzwiami pełnymi i zamkiem. W rozdzielnicy RG zainstalować zabezpieczenia dla wszystkich obwodów odbiorczych przebudowywanej części budynku. Schemat rozdzielnicy pokazano na rysunku E-5. Generalnie zastosowano aparaturę firm Schneider Electric. 6.Wewnętrzne linie zasilające Wewnętrzne linie zasilające trójfazowe 5-cio żyłowe (3P+N+PE) wykonać przewodami jednożyłowymi typu LgY-750V. W.l.z.-ty należy prowadzić w rurkach elektroinstalacyjnych pod tynkiem. Typy przewodów i trasy pokazano na rysunkach. 7.Instalacja elektryczne

9 Instalację wykonać w układzie TN-S (dodatkowa żyła ochronna PE). W celu ochrony instalacji przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi należy w rozdzielnicy zainstalować ograniczniki przepięć klasy C. Przewody prowadzić - w korytkach kablowych -przestrzenie nad sufitem podwieszanym - w listwach elektroinstalacyjnych z przegrodą zasilanie gniazd komputerowych - pod tynkiem pozostałe instalacje. Rodzaje przewodów pokazano na schematach rozdzielnic. W pomieszczeniach technologicznych, WC i łazienkach stosować osprzęt szczelny IP44. Typy i miejsca instalowania osprzętu instalacyjnego podano na rysunkach. 7.1.Instalacje elektryczne oświetlenia podstawowego Instalację wykonać przewodami YDY i YDYp o przekroju żył 1,5 i 2,5mm2. Oświetlenie podstawowe klatek schodowych i głównych ciągów komunikacyjnych będzie załączane miejscowo. Typy i miejsca instalowania osprzętu instalacyjnego i opraw podano na rysunkach. 7.2.Instalacja elektryczna oświetlenia awaryjnego Dla ciągu ewakuacyjnego w budynku przewidziano oświetlenie ewakuacyjne za pomocą wydzielonych opraw oświetlenia podstawowego. Oprawy oświetlenia awaryjnego z wbudowanym akumulatorem i inwerterem działają wraz z oświetleniem podstawowym po załączeniu oświetlenia w danym pomieszczeniu, a po zaniku napięcia automatycznie przełączają się na zasilanie rezerwowe. Typy i miejsca instalowania opraw pokazano na rysunkach. 7.3.Instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych Instalację wykonać przewodami YDY 3x2,5mm2. Gniazda wtykowe instalować na wysokości podanej na rysunkach po uzgodnieniu z Inwestorem. Wszystkie gniazda przyłączyć do przewodu ochronnego (3-cia żyła). Nie należy stosować gniazd podwójnych (lub stosować gniazda podwójne z uporządkowanymi połączeniami wewnętrznymi stałe zgodne z PN położenie bolca ochronnego PE). Typy i miejsca instalowania osprzętu instalacyjnego podano na rysunkach. 7.4.Instalacja elektryczna zasilania komputerów Do zasilania komputerów przewidziano oddzielne obwody zasilane z oddzielnych obwodów tablicy rozdzielczej.. Gniazda zasilania komputerów należy trwale oznakować i nie używać ich do innych celów. Trasy przewodów, typy i miejsca instalowania osprzętu instalacyjnego podano na rysunkach. 7.5.Instalacja elektryczna siły Instalację siłową projektuje się do zasilania odbiorników technologicznych. Odbiorniki technologiczne podłączyć wg dokumentacji techniczno-ruchowej producenta. W przypadku zastosowania urządzenia o innej mocy lub napięciu zasilania należy dokonać korekty instalacji zasilającej. Instalacja obejmuje zasilanie gilotyny w pom. introligatorni. 8.Ochrona od porażeń

10 Jako dodatkową ochronę od porażeń w obwodach rozdzielnic zastosowano szybkie wyłączenie w układzie TN-S realizowane za pomocą wkładek bezpiecznikowych wyłączników samoczynnych oraz wyłączników ochronnych różnicowo-prądowych o czułości 30mA.. Przewód ochronny PE doprowadzić do każdego punktu odbioru energii elektrycznej Połączenia wyrównawcze W pomieszczeniu technicznym zainstalować główną szynę wyrównawczą. Do szyny wyrównawczej przyłączyć wszystkie rurociągi i urządzenia metalowe. Należy zbocznikować wodomierze i inne urządzenia pomiarowe. Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary, badania i próby stosowne do zastosowanych urządzeń. 9.Instalacja odgromowa Istniejąca instalacja odgromowa zostanie zniszczona w czasie prac termomodernizacyjnych. Nową instalację wykonać według PN-EN Zastosować IV poziom ochrony obiektu. Zwody nieizolowane niskie oraz przewody odprowadzające wykonać drutem Fe/Zn Ø8mm. Siatka zwodów min. 20mx20m.Do zwodów przyłączyć wszystkie przewodzące elementy dachu. Przewody odprowadzające ułożyć na uchwytach na ścianie. Złącza kontrolne instalować nad istniejącymi przewodami uziemiającymi. Wykorzystać istniejące przewody uziemiające oraz uziomy. W przypadku zbyt wysokiej rezystancji istniejącego uziomu należy wykonać uziomy prętowe z prętów miedziowanych i połączyć je z istniejącym uziomem otokowym za pomocą bednarki Fe/Zn 30x4. Rezystancja każdego uziomu R<30Ω. Wszystkie prace instalacyjne należy wykonywać zgodnie z odnośnymi przepisami BHP. 10. Uwagi końcowe 1. Dopuszcza się instalowanie innych urządzeń i aparatury niż podane w projekcie pod warunkiem zachowania parametrów i jakości zastępczych urządzeń. 2. Wszystkie prace instalacyjne należy wykonywać zgodnie z odnośnymi przepisami BHP. 3. Ze względu na nietypowe rozwiązania oraz ewentualne zmiany w trakcie wykonawstwa, konieczny jest nadzór autorski podczas prac instalacyjnych. II. OBLICZENIA 1.Obliczenia mocy instalowanych Zestawienie mocy instalowanych i dobór przekrojów w.l.z. podano na schematach rozdzielnic. 2.Spadki napięć Ze względu na krótkie obwody i niewielkie obciążenia obliczeń nie dokonywano. Spadki napięć w poszczególnych obwodach mieszczą się w dopuszczalnych granicach. 3.Obliczenie oświetlenia Oświetlenie obliczono programem komputerowym DIALUX. Przykładowe wyniki na następnych stronach. Opracował: mgr inż. Dariusz Gierszewski

11 GETRONIK Dariusz Gierszewski Olsztyn ul.reymonta 39/4 tel./fax ; kom PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa i remont części biurowej w budynku magazynowym Budynek nr 15 (kpl 251) ul.saperska Olsztyn INWESTOR Jednostka Wojskowa 3674 RODZAJ OPRACOWANIA Projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnętrznych OPRACOWAŁ mgr inż. Dariusz Gierszewski PROJEKTOWAŁ mgr inż. Edmund Gierszewski upr. bud. OL/222/70 SPRAWDZIŁ mgr inż. Tadeusz Runiewicz upr. bud. 16/Sz/77 DATA OPRACOWANIA Grudzień 2014r.

12 Spis zawartości: I. Opis techniczny II. Obliczenia III. Rysunki: E-1. Plan instalacji elektrycznych. Przyziemie E-2. Plan instalacji elektrycznych. Poddasze E-3. Plan instalacji odgromowej E-4. Schemat zasilania E-5. Schemat rozdzielnicy RG

13 I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Inwestora 1.2. Uzgodnienie rozwiązań technicznych projektantami innych branż 1.3. Wizja lokalna 1.4. Obowiązujące normy i przepisy 2. Zakres opracowania Instalacje elektryczne 1. wewnętrzne linie zasilające 2. tablice rozdzielcze 3. instalacje zasilania urządzeń technologicznych 4. instalacje gniazd wtyczkowych 5. instalacje oświetleniowe 6. połączenia ochronne 7. instalacja odgromowa 3. Demontaże Do demontażu przewidziano całość instalacji elektrycznych w przebudowywanej części budynku. Nie przewiduje się demontażu przewodów podtynkowych. Przebudowa istniejącej sieci MIL-WAN nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania pozostawić bez zmian. 4. Zasilanie Zasilanie budynku istniejącym kablem YAKY4x240 ze stacji transformatorowej układ sieci TN-C. W istniejących złączach kablowych należy wymienić rozłącznik główny na INS-250 oraz podstawy bezpiecznikowe typu PB-2 na rozłączniki bezpiecznikowe NH2 i NH1 według schematu. W złączu kablowym przewód ochronno-neutralny PEN należy rozdzielić na ochronny PE i neutralny N. Punkt podziału uziemić płaskownikiem FeZn 30x4mm. Wykorzystać istniejąc y uziom otokowy. Oporność uziemienia powinna być mniejsza od 30 Ω. 5. Rozdzielnica RG Na korytarzu we wnęce po istniejącej rozdzielnicy w miejscu pokazanym na rysunku E-2 zainstalować rozdzielnicę główną RG. Obudowa rozdzielnicy typu PRAGMA podtynkowa z drzwiami pełnymi i zamkiem. W rozdzielnicy RG zainstalować zabezpieczenia dla wszystkich obwodów odbiorczych przebudowywanej części budynku. Schemat rozdzielnicy pokazano na rysunku E-5. Generalnie zastosowano aparaturę firm Schneider Electric. 6.Wewnętrzne linie zasilające Wewnętrzne linie zasilające trójfazowe 5-cio żyłowe (3P+N+PE) wykonać przewodami jednożyłowymi typu LgY-750V. W.l.z.-ty należy prowadzić w rurkach elektroinstalacyjnych pod tynkiem. Typy przewodów i trasy pokazano na rysunkach. 7.Instalacja elektryczne

14 Instalację wykonać w układzie TN-S (dodatkowa żyła ochronna PE). W celu ochrony instalacji przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi należy w rozdzielnicy zainstalować ograniczniki przepięć klasy C. Przewody prowadzić - w korytkach kablowych -przestrzenie nad sufitem podwieszanym - w listwach elektroinstalacyjnych z przegrodą zasilanie gniazd komputerowych - pod tynkiem pozostałe instalacje. Rodzaje przewodów pokazano na schematach rozdzielnic. W pomieszczeniach technologicznych, WC i łazienkach stosować osprzęt szczelny IP44. Typy i miejsca instalowania osprzętu instalacyjnego podano na rysunkach. 7.1.Instalacje elektryczne oświetlenia podstawowego Instalację wykonać przewodami YDY i YDYp o przekroju żył 1,5 i 2,5mm2. Oświetlenie podstawowe klatek schodowych i głównych ciągów komunikacyjnych będzie załączane miejscowo. Typy i miejsca instalowania osprzętu instalacyjnego i opraw podano na rysunkach. 7.2.Instalacja elektryczna oświetlenia awaryjnego Dla ciągu ewakuacyjnego w budynku przewidziano oświetlenie ewakuacyjne za pomocą wydzielonych opraw oświetlenia podstawowego. Oprawy oświetlenia awaryjnego z wbudowanym akumulatorem i inwerterem działają wraz z oświetleniem podstawowym po załączeniu oświetlenia w danym pomieszczeniu, a po zaniku napięcia automatycznie przełączają się na zasilanie rezerwowe. Typy i miejsca instalowania opraw pokazano na rysunkach. 7.3.Instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych Instalację wykonać przewodami YDY 3x2,5mm2. Gniazda wtykowe instalować na wysokości podanej na rysunkach po uzgodnieniu z Inwestorem. Wszystkie gniazda przyłączyć do przewodu ochronnego (3-cia żyła). Nie należy stosować gniazd podwójnych (lub stosować gniazda podwójne z uporządkowanymi połączeniami wewnętrznymi stałe zgodne z PN położenie bolca ochronnego PE). Typy i miejsca instalowania osprzętu instalacyjnego podano na rysunkach. 7.4.Instalacja elektryczna zasilania komputerów Do zasilania komputerów przewidziano oddzielne obwody zasilane z oddzielnych obwodów tablicy rozdzielczej.. Gniazda zasilania komputerów należy trwale oznakować i nie używać ich do innych celów. Trasy przewodów, typy i miejsca instalowania osprzętu instalacyjnego podano na rysunkach. 7.5.Instalacja elektryczna siły Instalację siłową projektuje się do zasilania odbiorników technologicznych. Odbiorniki technologiczne podłączyć wg dokumentacji techniczno-ruchowej producenta. W przypadku zastosowania urządzenia o innej mocy lub napięciu zasilania należy dokonać korekty instalacji zasilającej. Instalacja obejmuje zasilanie gilotyny w pom. introligatorni. 8.Ochrona od porażeń

15 Jako dodatkową ochronę od porażeń w obwodach rozdzielnic zastosowano szybkie wyłączenie w układzie TN-S realizowane za pomocą wkładek bezpiecznikowych wyłączników samoczynnych oraz wyłączników ochronnych różnicowo-prądowych o czułości 30mA.. Przewód ochronny PE doprowadzić do każdego punktu odbioru energii elektrycznej Połączenia wyrównawcze W pomieszczeniu technicznym zainstalować główną szynę wyrównawczą. Do szyny wyrównawczej przyłączyć wszystkie rurociągi i urządzenia metalowe. Należy zbocznikować wodomierze i inne urządzenia pomiarowe. Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary, badania i próby stosowne do zastosowanych urządzeń. 9.Instalacja odgromowa Istniejąca instalacja odgromowa zostanie zniszczona w czasie prac termomodernizacyjnych. Nową instalację wykonać według PN-EN Zastosować IV poziom ochrony obiektu. Zwody nieizolowane niskie oraz przewody odprowadzające wykonać drutem Fe/Zn Ø8mm. Siatka zwodów min. 20mx20m.Do zwodów przyłączyć wszystkie przewodzące elementy dachu. Przewody odprowadzające ułożyć na uchwytach na ścianie. Złącza kontrolne instalować nad istniejącymi przewodami uziemiającymi. Wykorzystać istniejące przewody uziemiające oraz uziomy. W przypadku zbyt wysokiej rezystancji istniejącego uziomu należy wykonać uziomy prętowe z prętów miedziowanych i połączyć je z istniejącym uziomem otokowym za pomocą bednarki Fe/Zn 30x4. Rezystancja każdego uziomu R<30Ω. Wszystkie prace instalacyjne należy wykonywać zgodnie z odnośnymi przepisami BHP. 10. Uwagi końcowe 1. Dopuszcza się instalowanie innych urządzeń i aparatury niż podane w projekcie pod warunkiem zachowania parametrów i jakości zastępczych urządzeń. 2. Wszystkie prace instalacyjne należy wykonywać zgodnie z odnośnymi przepisami BHP. 3. Ze względu na nietypowe rozwiązania oraz ewentualne zmiany w trakcie wykonawstwa, konieczny jest nadzór autorski podczas prac instalacyjnych. II. OBLICZENIA 1.Obliczenia mocy instalowanych Zestawienie mocy instalowanych i dobór przekrojów w.l.z. podano na schematach rozdzielnic. 2.Spadki napięć Ze względu na krótkie obwody i niewielkie obciążenia obliczeń nie dokonywano. Spadki napięć w poszczególnych obwodach mieszczą się w dopuszczalnych granicach. 3.Obliczenie oświetlenia Oświetlenie obliczono programem komputerowym DIALUX. Przykładowe wyniki na następnych stronach. Opracował: mgr inż. Dariusz Gierszewski

GETRONIK Dariusz Gierszewski Olsztyn ul.reymonta 39/4 tel./fax ; kom

GETRONIK Dariusz Gierszewski Olsztyn ul.reymonta 39/4 tel./fax ; kom GETRONIK Dariusz Gierszewski 10-335 Olsztyn ul.reymonta 39/4 tel./fax 89 526-63-64; kom.605-566-465 e-mail: getronik@onet.eu PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY OBIEKT Przebudowa i remont części budynku magazynowo-biurowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Modernizacja istniejącego budynku Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM Olsztyn ul.słoneczna 50D Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Opracował mgr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY... 3 1.1 Temat projektu... 3 1.2 Zakres projektu... 3 1.3 Podstawa opracowania projektu... 3 1.4 Wskaźniki techniczne dla jednego domku wczasowego... 3 1.5 Uwagi

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie ul. Mariańska 3A Olsztyn. Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie

Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie ul. Mariańska 3A Olsztyn. Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie INWESTOR Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie ul. Mariańska 3A 10-052 Olsztyn NAZWA I ADRES OBIEKTU Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie ul. Mariańska 3A Działka

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 1. OPIS TECHNICZNY...3 1.1 Temat projektu...3 1.2 Zakres projektu...3 1.3 Podstawa prawna opracowania projektu...3 1.4 Wskaźniki techniczne...3 1.5 Przyłącze 0,4kV...3

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA Projekt zawiera: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Zasilenie budynku 2.2. Instalacja wewnętrzna budynku

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 PRZY UL. NANICKIEJ W WEJHEROWIE ADRES: WEJHEROWO, UL. NANICKA 22 55/2 OBRĘB 9 W WEJHEROWIE

DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 PRZY UL. NANICKIEJ W WEJHEROWIE ADRES: WEJHEROWO, UL. NANICKA 22 55/2 OBRĘB 9 W WEJHEROWIE USŁUGI PROJEKTOWE ARCH. WOJCIECH POMIERSKI 84-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 273 C, TEL./FAX (0-58) 672-44-36, 0-606 497523 PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: ELEKTRYCZNA OBIEKT: DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA NAZWA OBIEKTU TYTUŁ ELEKTRYCZNA DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO. OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Bardziej szczegółowo

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W REMONTOWANYCH SALACH LEKCYJNYCH 31, 32, 33, 34 W BUDYNKU ZSE W OLSZTYNIE, UL. BAŁTYCKA 37 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) ,

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) , MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO 30-611 Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) 267-38-66, 0-602-78-97-96 TEMAT: Projekt remontu instalacji elektrycznej w Żłobku Samorządowym nr 5 w Krakowie na os.

Bardziej szczegółowo

- opracowanie tablicy rozdzielczej w budynku 400 / 230 V, - opracowanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych,

- opracowanie tablicy rozdzielczej w budynku 400 / 230 V, - opracowanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych, - 2-1. Podstawa opracowania. Podstawa opracowania: - zlecenie inwestora, - projekt techniczny branŝy budowlanej, - wizja lokalna i uzgodnienia - obowiązujące przepisy i normy. 2. Zakres opracowania. Projekt

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek 84-240 Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY Modernizacja pomieszczeń na parterze, I i II piętrze w budynku nr 354 Instalacje elektryczne BRANśA:

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny branża elektryczna

Opis techniczny branża elektryczna Opis techniczny branża elektryczna Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna dla remontu pomieszczeń hallu głównego, sali tanecznej, korytarzy, szatni oraz pomieszczeń pomocniczych w budynku

Bardziej szczegółowo

efekt Branża elektryczna Ustka, styczeń 2014 r.

efekt Branża elektryczna Ustka, styczeń 2014 r. Branża elektryczna Ustka, styczeń 2014 r. 1 SPIS ZAWARTOŚCI 1, Opis techniczny 2. Rysunki szt. 4 1/E Plan sytuacyjny skala 1:500 2/E Instalacje elektryczne -rzut przyziemia 3/E Instalacje elektryczne -rzut

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Z.E. Wolt Sławomir Romanowski Zatyki 1A; 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat : instalacje elektryczne Obiekt : budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Adres : Górne dz. nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ HALI NAMIOTOWEJ DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Obiekt: Hala sportowa. Zadanie: Projekt budowlany instalacji elektrycznej hali namiotowej Inwestor: MOSiR Sieradz Sieradz,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa inwestycji ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO Treść opracowania Adres inwestycji Inwestor / adres /

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm. Zakład Instalatorstwo Elektryczne Mgr inż. elektryk Marek Świątek 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 7 Tel./fax.: (0-43) 824 93 08; tel.kom. 0 607 33 40 00 tel.kom. 601 38 35 30 E-mail: mselektryk@op.pl

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, ul. Słowackiego 20, tel , fax PROJEKT BUDOWLANY. BRANŻA ELEKTRYCZNA.

Rzeszów, ul. Słowackiego 20, tel , fax PROJEKT BUDOWLANY. BRANŻA ELEKTRYCZNA. EGZ. NR 1. 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 20, tel. +48 17 864-05-30, fax +48 17 853-67-60 PROJEKT BUDOWLANY. BRANŻA ELEKTRYCZNA. NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: TEMAT OPRAC: WYMIANA INSTALACJI OŚWIETLENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r Projektowanie, Nadzór i Doradztwo Instalacje i Sieci Elektroenergetyczne mgr inż. Zbigniew Kucharski 24-100 Puławy tel.(081) 886-85-06 ul. Norblina 86 tel.693170404 NIP : 716-161-20-54 Rodzaj opracowania:

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BARANÓW Gm. CHOTCZA /DZ. NR EW. 2724/.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BARANÓW Gm. CHOTCZA /DZ. NR EW. 2724/. ------------------------------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BARANÓW Gm. CHOTCZA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Leszno ul. Dworcowa 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Strona tytułowa. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia. 4. Zestawienie materiałów. 5. Rysunki: - Schemat tablicy T-6 rys.

SPIS TREŚCI. 1. Strona tytułowa. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia. 4. Zestawienie materiałów. 5. Rysunki: - Schemat tablicy T-6 rys. 1 SPIS TREŚCI 1. Strona tytułowa 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia. 4. Zestawienie materiałów. 5. Rysunki: - Schemat tablicy T-6 rys.1 - Projekt zasilania tablicy T-6 - fragment rzutu piętra rys.2 - Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIEJSKA PRZYCHODNIA WIDZEW 92-332 Łódź,, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Stacja Diagnostyczna

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Stacja Diagnostyczna TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK u l. B e m a 3 9 8 6-3 0 0 G r u d z iądz N I P 8 7 6-1 5 0-9 3-4 2 t e l e f o n : / 5 6 / 4 6 2 1 9 6 1 t e l e f o n / f a x : / 5 6 / 4 6 2 6 5 7 6

Bardziej szczegółowo

II RYSUNKI 2.1 Rys.1...Schemat ideowy TK 2.2 Rys.2...Instalacje wewnętrzne III UPRAWNIENIA I OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

II RYSUNKI 2.1 Rys.1...Schemat ideowy TK 2.2 Rys.2...Instalacje wewnętrzne III UPRAWNIENIA I OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Zawartość opracowania I OPIS TECHNICZNY 1.1 Przedmiot i zakres opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Dane energetyczne 1.4 Układ pomiarowy 1.5 Tablica rozdzielcza i linia zasilająca 1.6 Instalacje oświetlenia

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu Sokołów Podlaski 12.09.2017r.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE NR UMOWY: 21/06 Z DNIA 28.02.2006R. STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne a. obiekt: Instytut Łączności budynek C b. adres Wrocław ul. Swojczycka 38 c. temat: przebudowa części budynku C d. stadium: projekt budowlany e.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Hlonda Poczta Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 12 2. ZAKRES OPRACOWANIA 12 3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 12 4. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 13 5. POMIAR I RORODZIAŁ ENERGII 13 6. TABLICA TP 13 7. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU C HALI NAPRAW NA POTRZEBY STACJI OBSŁUGI POJAZDÓW WSPR W OLSZTYNIE

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU C HALI NAPRAW NA POTRZEBY STACJI OBSŁUGI POJAZDÓW WSPR W OLSZTYNIE Przedsiębiorstwo Projektowania i Obsługi Inwestycji Sp. z o. o. TOM 4 19-300 Ełk Konieczki 15B tel. 0604 289775 ; (087) 610-91-18 PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU C HALI NAPRAW NA POTRZEBY

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. ETAP I...str.12 2. ETAP II...str.12 3. ETAP III...str.12 4. ETAP IV...str.12 5. UWAGI......str.13 II. RYSUNKI. 1. Schemat instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

P.B. ARKADY Anna Jankiewicz

P.B. ARKADY Anna Jankiewicz P.B. ARKADY Anna Jankiewicz 00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska 20/22 m 105 Inwestor: INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ im. prof. Ignacego Mościckiego 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 Obiekt: Budynek nr 20a

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Żary ul. Osadników Wojskowych 40 Poczta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Inwestycja: OBIEKT: BUDYNEK NR 1, BUDYNEK NR 2 PROJEKT: ADRES OBIEKTU: INWESTOR: Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie zielonej energii podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

INTERNAT. Bogdańczowice 1a, dz. nr 40/2. Wewnętrzna instalacja elektryczna NR PROJEKTU: 25/2018 EGZ. NR: 1 TYTUŁ PROJEKTU:

INTERNAT. Bogdańczowice 1a, dz. nr 40/2. Wewnętrzna instalacja elektryczna NR PROJEKTU: 25/2018 EGZ. NR: 1 TYTUŁ PROJEKTU: NR PROJEKTU: 5/08 EGZ. NR: TYTUŁ PROJEKTU: INWESTOR: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ks. dr. Jana Dzierżonia Dobrodzień, styczeń 08r. SPIS TREŚCI Spis treści Podstawa opracowania Zakres

Bardziej szczegółowo

Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora Łódź ul. Szpitalna 6

Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora Łódź ul. Szpitalna 6 jednostka projektowa stadium dokumentacji branża inpracownia Projekt Budowlany Instalacje elektryczne nazwa obiektu adres obiektu inwestor kategoria obiektu budowlanego Przebudowa pomieszczeń Przychodni

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

3. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA. 4. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM2. 5. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM3

3. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA. 4. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM2. 5. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM3 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1. Schemat główny układu zasilania 2. Schemat ideowy rozdziału energii 3. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA 4. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Giżycko, ul. Smętka 5. Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji. BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej Turakiewicz Kruklanki, Osiedle Słoneczne 15

Giżycko, ul. Smętka 5. Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji. BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej Turakiewicz Kruklanki, Osiedle Słoneczne 15 Przebudowa budynku stołówki CKUiDN na budynek Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku. 11-500 Giżycko, ul. Smętka 6 Projekt techniczny Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 11-500 Giżycko, ul. Smętka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. : Projekt instalacji elektrycznej

PROJEKT BUDOWLANY. : Projekt instalacji elektrycznej Arch. Beata Domińczyk- Łyśniewska 45-052 Opole ul. Oleska 10/7 te. 0/774546321, 0/601476576 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Projekt przebudowy pomieszczeń piwnicznych istniejącego budynku zlokalizowanego w

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a. 1. 2 S t a n i s t n i e jący. 1. 3 S t a n p r o j e k t o w a n y

1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a. 1. 2 S t a n i s t n i e jący. 1. 3 S t a n p r o j e k t o w a n y 1 OPIS TECHNICZNY 1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a - zlecenie Inwestora, - projekt architektoniczno-konstrukcyjny, - projekt wentylacji, - uzgodnienia branżowe, - obowiązujące przepisy i normy.

Bardziej szczegółowo

EKO DOLINA Sp. z o.o. ŁĘŻYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO KOLECZKOWO

EKO DOLINA Sp. z o.o. ŁĘŻYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO KOLECZKOWO TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA BYDYNKU SOCJALNEGO WRAZ Z SEGMENTEM DEMONTAŻU SPRZĘTU RTV I AGD OBIEKT NR 7, ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Uprawnienia i zaświadczenie MOOIB II. Opis techniczny III. Rysunki Nr rys.: Nazwa rysunku: Skala: E1 Rzut instalacji elektrycznych - kuchnia 1:100 E2

Bardziej szczegółowo

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Egz. nr 4 Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Instalacja elektryczna Inwestor: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. AL. Legionów nr 11, 08-400 Garwolin Branża:

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, ul. Chełmińska 103, (056) fax (056) kom , SPIS TREŚCI

Grudziądz, ul. Chełmińska 103, (056) fax (056) kom , SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1.0. Inwestor 2.0. Jednostka Projektowania 3.0. Podstawa projektowania 4.0. Rozwiązania instalacyjne 4.1. Tablica rozdzielcza 4.2. Instalacje oświetlenia zewnętrznego 4.3. Instalacja oświetleniowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY R EMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŻUKACH GMINA KLESZCZELE

PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY R EMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŻUKACH GMINA KLESZCZELE Nazwa opracowania: PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY O b i e k t: R EMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŻUKACH GMINA KLESZCZELE A d r e s : 17-220 KLESZCZELE, ŻUKI NR DZIAŁKI 418 Inwestor

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy

Rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ELKA Adam Kurzawski 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Dembińskiego 10/14 tel: 062 / 735 64 99, 0602 / 593098 Stadium : Obiekt : Temat : Projekt Budowlany Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku 2. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA 3. Schemat ideowy tablic lokali mieszkalnych TM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SPORTOWEJ HALI ŁUKOWEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 29 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ŁODZI - BUDŻET OBYWATELSKI TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIASTO ŁÓDŹ (Łódź ul Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY / Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów. kwiecień Nazwa obiektu

PROJEKT BUDOWLANY / Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów. kwiecień Nazwa obiektu 075-10/ 1 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów Adres: Budynek Administracyjny ul. Waryńskiego 32-36, dz. nr 12/ 34 BranŜa: elektryczna Inwestor: Gmina- Miasto Grudziądz

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Strona tytułowa stron 1 Spis treści stron 1 Opis techniczny stron 5 Obliczenia sprawdzające stron 1

Spis zawartości. Strona tytułowa stron 1 Spis treści stron 1 Opis techniczny stron 5 Obliczenia sprawdzające stron 1 Projekt wykonawczy 1 Spis zawartości. Strona tytułowa stron 1 Spis treści stron 1 Opis techniczny stron 5 Obliczenia sprawdzające stron 1 Rysunki: Schemat ideowy rozdzielnicy głównej TB E-1 Rzut VI piętra

Bardziej szczegółowo

Spis treści. - Schemat zasilania i tablica główna TG rys.1. - Schemat tablicy TP rys.2. - Trasa linii zasilającej rzut piwnic rys.

Spis treści. - Schemat zasilania i tablica główna TG rys.1. - Schemat tablicy TP rys.2. - Trasa linii zasilającej rzut piwnic rys. 1 Spis treści 1. Strona tytułowa 2. Opis techniczny 3. Obliczenia 4. Zestawienie materiałów 5. Rysunki : - Schemat zasilania i tablica główna TG rys.1 - Schemat tablicy TP rys.2 - Trasa linii zasilającej

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Ul. TOCHTERMANA Radom AUTOR:

INWESTOR: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Ul. TOCHTERMANA Radom AUTOR: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ POD FILARAMI NA PORADNIE OKULISTYCZNĄ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI SANITARNYMI W SEGMENCIE E i F RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 PROJEKT WYKONAWCZY HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 Inwestor: Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie Zespół projektowy: Instalacje elektryczne i teletechniczne

Bardziej szczegółowo

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 1. Schemat tablicy głównej TG 2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic 3.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. TEMAT : Projekt techniczny instalacji elektrycznej. OBIEKT: Sala gimnastyczna w Publicznej Szkole Podstawowej w Murowie

METRYKA PROJEKTU. TEMAT : Projekt techniczny instalacji elektrycznej. OBIEKT: Sala gimnastyczna w Publicznej Szkole Podstawowej w Murowie METRYKA PROJEKTU TEMAT : Projekt techniczny instalacji elektrycznej OBIEKT: Sala gimnastyczna w Publicznej Szkole Podstawowej w Murowie LOKALIZACJA : 46-030 Murów, ul.wolności 22 INWESTOR: Gmina Murów

Bardziej szczegółowo

SPIS TOMÓW TOM III INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPIS TOMÓW TOM III INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TOMÓW tom tytuł 1. Projekt budowlano wykonawczy architektura i konstrukcja 2. Projekt budowlano wykonawczy instalacje sanitarne 3. Projekt budowlano wykonawczy instalacje elektryczne Tom I Tom II

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania...2 1.4 Informacje ogólne i stan istniejący...3 1.5

Bardziej szczegółowo

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK.

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK. SPIS TREŚCI 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia techniczne. 4. Rysunki: E1. Rzut kotłowni instalacja elektryczna. E2. Rzut dachu - instalacja odgromowa. E3. Technologia kotłowni instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 201 NAZWA INWESTYCJI: NAZWA OBIEKTU: ADRES OBIEKTU: KATEGORIA OBIEKTU: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE OCHRONA I ZACHOWANIE ZABYTKOWEGO PARKU NA TERENIE ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny branża elektryczna

Opis techniczny branża elektryczna Opis techniczny branża elektryczna Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń ambulatorium na pomieszczenia składnicy akt w istniejącym

Bardziej szczegółowo

Ostrów Wlkp r.

Ostrów Wlkp r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ELKA Adam Kurzawski 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Dembińskiego 10/14 tel: 062 / 592 47 02, 0602 / 593098 Stadium : Obiekt : Temat : Projekt Budowlany Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o.

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. +4891 43 43 066 Fax. +4891 43 46 610 PRZEBUDOWA BUDYNKU KINA NA ARCHIWUM DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, KSIĘGOWEJ,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI opis techniczny od str. 3 do str. 5. -schemat do obliczeń instalacji str obliczenia techniczne instalacji od str. 7 do str.

SPIS TREŚCI opis techniczny od str. 3 do str. 5. -schemat do obliczeń instalacji str obliczenia techniczne instalacji od str. 7 do str. -2- SPIS TREŚCI - opis techniczny od str. 3 do str. 5 -schemat do obliczeń instalacji str. 6 - obliczenia techniczne instalacji od str. 7 do str. 10 - wyniki doboru oświetlenia wewnętrznego str. 11 - rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE.

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE. ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE dz nr 1288 INWESTOR : GMINA BEJSCE 28-512 Bejsce PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

WEWNETRZNE ISTALACJE ELEKTRYCZNE GARAŻ DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RĄCZNEJ NA DZIAŁCE NR 1366/1 OPIS TECHNICZNY

WEWNETRZNE ISTALACJE ELEKTRYCZNE GARAŻ DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RĄCZNEJ NA DZIAŁCE NR 1366/1 OPIS TECHNICZNY WEWNETRZNE ISTALACJE ELEKTRYCZNE GARAŻ DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RĄCZNEJ NA DZIAŁCE NR 1366/1 OPIS TECHNICZNY Projektant Opracował inż. Michał Spaczyński mgr inż. Piotr Spaczyński OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Załączniki: Oświadczenie, uprawnienia i zaświadczenie z izby zawodowej.

Załączniki: Oświadczenie, uprawnienia i zaświadczenie z izby zawodowej. Spis treści. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia. Załączniki: Oświadczenie, uprawnienia i zaświadczenie z izby zawodowej. Rysunki. E-1. Schemat ideowy instalacji elektrycznej. E-2. Gabinety fryzjerski i

Bardziej szczegółowo

02. Trasy WLZ i główna szyna wyrównawcza - piwnice. 04. Oświetlenie i gn. 230V administracyjne piwnice

02. Trasy WLZ i główna szyna wyrównawcza - piwnice. 04. Oświetlenie i gn. 230V administracyjne piwnice SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 01. Schemat tablicy głównej TG/TL 02. Trasy WLZ i główna szyna wyrównawcza - piwnice 03. Trasy WLZ

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y OBIEKT: ZAPLECZE SZATNIOWO-SOCJALNE- PRZEBUDOWA I REMONT ORAZ ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA POTRZEBY ORLIK 2012 CZĘŚĆ: WNĘTRZOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych egz.5 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w rozbudowanej istniejącej sali gimnastycznej ze stołówką o budynek kotłowni wraz z przyłączem cieplnym w Zespole Szkół nr 4 ELEKTRYCZNA PROJEKT

Bardziej szczegółowo

3. Dokumentacja fotograficzna TG bud. Elekcyjna Schemat zasilania i tablica rozdzielcza TW

3. Dokumentacja fotograficzna TG bud. Elekcyjna Schemat zasilania i tablica rozdzielcza TW 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Dokumentacja fotograficzna TG bud. Elekcyjna 27 4. Rysunki: 1. Schemat zasilania i tablica rozdzielcza TW 2. Schemat zasilania i tablica

Bardziej szczegółowo