MARIUSZ CALIŃSKI MICHAŁ SWÓŁ KRZYSZTOF NOGA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARIUSZ CALIŃSKI MICHAŁ SWÓŁ KRZYSZTOF NOGA"

Transkrypt

1

2 MARIUSZ CALIŃSKI Prezes Zarządu Funkcję Prezesa Grupy DUON S.A. sprawuje od kwietnia 2011 roku, odpowiadając za obszary związane z zarządzaniem strategicznym, rozwojem i komunikacją. Z rynkiem gazu oraz z Grupą DUON związany jest od 2008 roku, w którym objął funkcję Dyrektora Generalnego, a następnie Prezesa Zarządu w spółce KRI. Wcześniej zarządzał Sulzer Chemtech Polska. MICHAŁ SWÓŁ Wiceprezes Zarządu Z Grupą DUON S.A. związany jest od 2009 roku, gdzie pełni funkcję Dyrektora Finansowego. Wcześniej pracował na stanowisku Menadżera w dziale Coroporate Finance w KPMG oraz jako Zastępca Dyrektora w biurze polityki finansowej Nafty Polskiej. Został wyróżniony w VII edycji konkursu Dyrektor Finansowy Roku. KRZYSZTOF NOGA Członek Zarządu Krzysztof Noga jest Prezesem Zarządu DUON Marketing and Trading S.A. W Grupie DUON jest odpowiedzialny za rozwój segmentu obrotu oraz działania marketingowe Grupy. Posiada osiemnastoletnie doświadczenie w branży energetycznej, sprawując funkcje zarządcze m.in. w PGNiG Energia S.A., Energa S.A, PGE S.A., PSE Electra S.A. oraz Elnord S.A.

3

4 ( ) DUON startuje z nową taryfą dla firm. GAZPRĄD umożliwia firmom jednoczesny zakup prądu i gazu oraz spore oszczędności (nawet złotych w trakcie trwania dwuletniej umowy). Oprócz niższych cen, odbiorcy otrzymają także coroczny bonus za zakup prądu i gazu od jednego dostawcy: nawet złotych. wprost.pl, Przedmiotowa taryfa nazywa się GazPrąd, a specjalny bonus za skorzystanie z niej wynosi od 0,5 do 1 tys. zł za każdy rok obowiązywania łącznie umowy sprzedaży energii elektrycznej i gazu. ( ) przeciętny klient ( ) powinien zaoszczędzić około 3,2 tys. zł w skali roku (1,5 tys. zł na energii elektrycznej i 1, 7 tys. zł na gazie). gazownictwo.wnp.pl, Firma jako pierwsza zdecydowała się wprowadzić ofertę dual fuel jednoczesnej sprzedaży prądu i gazu. Wzrost sprzedaży gazu przez poznańską firmę jest bardzo dynamiczny, dzięki czemu firma sprzedaje 74 mln m3 rocznie. Aż 85 proc. klientów decydujących się na zmianę dostawcy gazu w Polsce wybiera właśnie Duon ( ) forbes.pl, Nowoczesne sposoby sprzedaży energii elektrycznej: prąd w kiosku lub z Internetu. gazetaprawna.pl, Kadra Fornalika z Ukrainą i Anglią zagra o darmowy prąd dla Polaków. Wszystko za sprawą promocji, jaką przygotowała energetyczna firma Duon. dziennik.pl, Od początku roku kapitalizacja Duonu wzrosła o 80 proc. Co więcej kurs rośnie poparty najwyższym od trzech lat wolumenem obrotów. Puls Biznesu, Duon to najbardziej agresywny gracz na rynku dostawców energii. Ceny ma z reguły nieco niższe od wszystkich dużych firm, takich jak Enea, Energa, czy RWE. A do tego sprzedaje prąd w nietypowy sposób. W zeszłym roku specjalne karty uprawniające do zakupów energii wprowadził do... kiosków z gazetami (...) wyborcza.biz, ( ) pomysł Duona warto pochwalić, choćby dlatego, że to pierwsza na rynku próba walki o portfele klientów indywidualnych. Dziennik Bałtycki, Konkurencja na rynku energii dla gospodarstw domowych nabiera tempa. Do gry włączył się aktywnie Duon. W tym roku firma chce zdobyć min. 5 tys. klientów, między innymi sprzedając prąd na Allegro i w kioskach Inmedio. wp.pl, W tym tygodniu Duon zrealizował pierwszy transport gazu skroplonego z belgijskiego terminalu LNG w Zeebrugge do Polski. Rozszerzenie kierunków zakupu LNG o Europę Zachodnią ma pozwolić spółce na poprawę bezpieczeństwa dostaw gazu do klientów oraz zwiększyć potencjał rozwojowy małotonażowego rynku LNG w Polsce. Rzeczpospolita,

5 Segment infrastruktury Działalność Grupy w segmencie infrastruktury skupia się na dostawach gazu ziemnego sieciowego i skroplonego (LNG - Liquefied Natural Gas) poprzez własną infrastrukturę, a więc poprzez sieci dystrybucyjne oraz stacje regazyfikacji LNG. Gaz ziemny jest pozyskiwany przez Grupę zarówno ze źródeł krajowych, jak i zagranicznych, m.in. z Rosji oraz z kierunku Europy Zachodniej. Segment obrotu W ramach segmentu obrotu Grupa prowadzi sprzedaż gazu ziemnego i energii elektrycznej Odbiorcom końcowym na zasadzie TPA (ang. Third Party Access), tj. poprzez sieci operatorów systemów przesyłowych i dystr yb u cyj nych. Ga z i en ergi a el ektr ycz n a s ą ku p owan e p rzez Gru p ę n a hurtowych rynkach w Polsce i Europie (np. na giełdach energii) oraz dostarczane do Klientów Indywidualnych oraz Klientów Korporacyjnych za pomocą infrastruktury należącej do stron trzecich.

6 W ciągu ostatnich kilku lat rynek gazu w Polsce przeszedł ogromną przemianę. Od 2007 r. Klienci mają możliwość wyboru sprzedawcy gazu ziemnego, co daje im szereg korzyści, z których główna to możliwość obniżenia kosztów jego zakupu. Jest to szczególnie istotne w świetle rosnącej ceny tego surowca dla Odbiorców końcowych, która podczas ostatnich 6 lat wzrosła aż o 60%. DUON dostosowując się do zachodzących zmian oraz pragnąc zaspokoić potrzeby Odbiorców, jako pierwszy na polskim rynku zaoferował możliwość zarabiania na tańszych dostawach gazu. Spółka jest liderem w zakresie dystrybucji gazu LNG i czołowym konkurentem PGNiG odnośnie dystrybucji gazu ziemnego. Posiada ponad 450 km ga zo ci ą gów i szero ki e d o świ ad czen i e w zakresie sprzedaży gazu. Wykwalifikowana kadra i rozwinięta infrastruktura DUON gwarantują najwyższy poziom usług i bezpieczeństwo dostaw gazu. Z oferty DUON na tańszy gaz mogą skorzystać Klienci, którzy obecnie korzystają z oferty Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) oraz innych operatorów sieci gazowej na terenie całego kraju.

7 Gaz sieciowy Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe ze względów technologicznych, a ponoszenie nakładów inwestycyjnych jest opłacalne, dostawy gazu realizowane są przez DUON metodą tradycyjną, czyli za pomocą gazociągów wysokiego ciśnienia i sieci dystrybucyjnych. Zajmujemy się kompleksowo dop rowad zen i em gazu d o O d b i o rcy, a wi ęc b u d ową gazo ci ą gu dystrybucyjnego, podłączonego do polskiego systemu gazociągów przesyłowych oraz budową przyłącza bezpośrednio u Klienta. Paliwo gazowe dostarczane jest do użytkownika bezobsługowo z punktu widzenia Odbiorcy i bez przerw. Nie wymaga też magazynowania u Odbiorcy, co powoduje, że korzystanie z sieciowego gazu ziemnego jest wyjątkowo dogodne. Obecnie DUON korzysta z dwóch źródeł dostaw gazu sieciowego dla segmentu infrastruktury. Są to dostawy z rynków w Europie Zachodniej, realizowane dzięki posiadanym w ramach Grupy rezerwacjom mocy na interkontektorach przesyłowych na granicy polsko-niemieckiej i polsko-czeskiej oraz zakupy od głównego gracza na rynku gazu, tj. PGNiG S.A. Gaz LNG W lokalizacjach, do których budowa gazociągu przemysłowego jest nieopłacalna lub niemożliwa, oferujemy dostawy gazu ziemnego w technologii LNG. LNG (Liquefied Natural Gas) to gaz ziemny, który w wyniku schłodzenia do temperatury minus 163 st. C przechodzi w stan ciekły. Objętość gazu ziemnego jest wówczas ponad 600 razy mniejsza niż w postaci lotnej. DUON pozyskuje gaz LNG z kilku kierunków. W Polsce jedynym wytwórcą LNG jest Grupa PGNiG, posiadająca dwie instalacje służące do produkcji skroplonego gazu ziemnego: w Odolanowie i w Grodzisku Wielkopolskim. Odrębnym źródłem dostaw LNG Grupy DUON jest import. Obecnie większość dostaw z zagranicy pochod z i z Ro s j i z i n sta l a cj i p o łożo n ej w Ki n gi s ep p i e p o d St. Petersburgiem. Ponadto DUON realizuje dostawy LNG z terminalu zlokalizowanego w belgijskim Zeebrugge. W przyszłości DUON planuje pozyskiwać LNG z terminalu w Świnoujściu.

8 Dzięki skropleniu, za którym idzie znaczne zmniejszenie objętości, LNG można stosunkowo tanio transportować w zbiornikach kriogenicznych nawet na duże odległości, np. drogą morską czy przy pomocy cystern samochodowych, bez konieczności budowania kosztownych gazociągów. Eksperci w większości zgadzają się z opinią, że LNG jako gaz skroplony nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników, ponieważ w razie przecieku nie wybucha, a paruje i rozcieńcza się w powietrzu lub wolno spala. Jest to jedna z korzystnych cech wyróżniających tego typu gaz. Oprócz bezpieczeństwa gaz LNG wyróżnia się m.in.: stałością parametrów, większą czystością paliwa oraz niezależnością od sieci gazociągów. Skroplony gaz ziemny pozyskany od dostawcy transportowany jest przez DUON własnymi cysternami kriogenicznymi do wybudowanych uprzednio przez DUON stacji regazyfikacji, gdzie jest magazynowany i dostępny dla Klienta w wygodnej lokalizacji. Stacje regazyfikacji w większości przypadków dedykowane są jednemu lub kilku dużym Odbiorcom Przemysłowym.

9 Gaz TPA Od 2011 roku aktywnie działamy w zakresie sprzedaży gazu ziemnego do Klientów końcowych na bazie dostępu do infrastruktury stron trzecich (tzn. TPA ang. Third Party Access), należących do operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych. Od tamtego czasu jesteśmy uczestnikiem polskiego i niemieckiego rynku gazu oraz posiadamy umowę na tranzyt gazu przez terytorium Czech. W Polsce DUON posiada koncesje na obrót gazem oraz na obrót gazem z zagranicą. Na rynku niemieckim spółka jest aktywna na wirtualnych HUB-ach NCG i Gaspool, gdzie handluje gazem w kontraktach bilateralnych oraz na giełdzie EEX. Wśród partnerów handlowych DUON są m.in. Statoil, RWE, GDF Suez czy CEZ. DUON posiada długoterminowe moce przesyłowe na interkonektorach transgranicznych łączących Polskę z Europą Zachodnią. Dysponujemy również dostępem do platformy aukcyjnej, która w transparentny sposób umożliwia zakup mocy przesyłowych na połączeniach pomiędzy HUB-ami gazowymi i między krajowymi systemami przesyłowymi. DUON posiada Odbiorców na terenie każdego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa oraz w sieci przesyłowej zarządzanej przez Gaz-System S.A. DUON od czasu otwarcia polskiej giełdy jest jej aktywnym uczestnikiem zarówno po stronie zakupowej, jak i sprzedażowej.

10 Handel hurtowy Podstawowym obszarem działalności DUON w obrębie handlu hurtowego jest zarządzanie portfelem energii, gazu i praw majątkowych niezbędnych do zabezpieczenia potrzeb Odbiorców końcowych spółki. W obszarze tym można wyróżnić 3 podstawowe procesy hedging, bilansowanie dobowe oraz transakcje wyniki których wpływają na zmniejszenie ogólnych kosztów zakupu. W wyniku transakcji prowadzonych na rynkach: polskim, niemieckim i czeskim zabezpieczane są ceny, wolumeny, a także kursy walutowe. Spółka jest uczestnikiem TGE krajowej giełdy energii, EEX niemieckiej giełdy energii, gazu i uprawnień do emisji CO 2, j ak równ i eż p o si ad a szereg ramowych umów bilateralnych. To wszystko pozwala swobodnie realizować strategie budowania portfela, a dywersyfikacji podlegają zarówno źródła, jak i okresy dostaw.

11 Nasza współpraca przebiega bez zarzutu i jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani z wyboru DUON jako sprzedawcy gazu. Smurfit Kappa Polska Sp. z o.o. Współpraca z DUON zaowocowała niższymi kosztami zakupu gazu ziemnego, jak również uzyskaniem usług na najwyższym poziomie. Dostawa gazu odbywa się bez przerw i zakłóceń, co jest gwarancją bezpieczeństwa energetycznego, niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania naszej firmy. Spółka realizuje swoje obowiązki w sposób solidny i niezawodny, dlatego rekomendujemy ją jako sprzedawcę gazu ziemnego. Energetyka Wisłosan Sp. z o.o. Współpracując z naszymi Klientami kierujemy się takimi wartościami, jak uczciwość, rzetelność i profesjonalizm. Każdego Odbiorcę gazu traktujemy indywidualnie, zapewniając przyjazną obsługę na najwyższym poziomie. Właśnie dlatego udało nam się zbudować trwałe relacje z Klientami, oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dzięki temu nasi Klienci są zadowoleni z usług DUON, doceniając naszą fachowość i zaangażowanie. DUON jest sprzedawcą gazu dla naszej firmy od 1 stycznia 2014 roku. Decyzję o zmianie podjęliśmy na podstawie korzyści ekonomicznych, jak również wsparcia administracyjnego związanego ze zmianą dostawcy. Rzetelność i dobra komunikacja w bieżącej współpracy pozwalają nam polecić DUON jako sprzedawcę gazu. Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Sp. z.o.o. (NESTLE) Oferta DUON została przez nas wybrana, ponieważ była z naszego punktu widzenia najkorzystniejsza. Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że decyzja o wyborze sprzedawcy była korzystna dla naszej firmy. Perła Browary Lubelskie S.A. DUON jest doświadczonym i solidnym partnerem, w pełni przygotowanym do dostawy gazu, która odbywa się nieprzerwanie. Quad/Graphics Europe Sp. z o.o. W toku współpracy DUON dał się poznać jako rzetelny i solidny partner. Mając na uwadze powyższe wyrażamy pozytywną opinię o świadczonych usługach i z pełną odpowiedzialnością możemy rekomendować DUON jako wiarygodnego sprzedawcę gazu dla kolejnych klientów. Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek Wybierając DUON pozyskaliśmy rzetelnego partnera, zapewniającego usługi najwyższej jakości. Korzystając z usług firmy możemy liczyć na szybkość działania personelu oraz korzystne ceny, które gwarantują udaną współpracę. Doceniając zaangażowanie i odpowiedzialność w zakresie realizacji powierzonych zadań rekomendujemy innym klientom usługi tej firmy. Zarząd Nieruchomości Toruńskich Sp. z o.o. Firma DUON realizuje dostawy solidnie i terminowo, dotrzymując warunków umowy sprzedaży gazu. Spółka jest godnym zaufania partnerem z którym warto nawiązać współpracę. Społdzielnia Rolniczo-Handlowa ROLNIK Dzięki przyjaznej i wykwalifikowanej kadrze DUON znakomicie wywiązuje się ze swoich obowiązków w zakresie sprzedaży gazu ziemnego. Rekomendujemy innym klientom usługi firmy, która wyróżnia się wiedzą i doświadczeniem na rynku gazu. Zakład Przetwórstwa Spożywczego Michał Szugalski

12

13 DUON należy do jednych z najdynamiczniej i najszybciej rozwijających się sprzedawców energii elektrycznej w Polsce. Obecnie prowadzi sprzedaż do ponad Odbiorców, głównie z segmentu przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Sprzedaż prowadzona jest na terenie całego kraju do Odbiorców końcowych na zasadzie TPA (tj. poprzez dostęp do infrastruktury dystrybucyjnej stron trzecich). Działalność na rynku energii DUON rozpoczął w 2011 roku - posiada koncesję na obrót energią elektryczną oraz zawarł Generalne Umowy Dystrybucyjne pozwalające sprzedawać energię do klientów w oparciu o infrastrukturę sieciową należącą do dystrybutorów (OSD - Operatorzy Sieci Dystrybucyjnych). Źródłem dostaw energii elektrycznej dla spółki jest rynek hurtowy w Polsce: giełda energii oraz bezpośrednio producenci. DUON posiada rozwiniętą sieć przedstawicieli handlowych działających na terenie całego kraju. Dodatkowo, spółka prowadzi sprzedaż poprzez niestandardowe kanały tak, aby dotrzeć do jak największej liczby Klientów, szczególnie tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że polskie prawo daje im możliwość swobodnego wyboru sprzedawcy energii elektrycznej i co za tym idzie - wyboru najkorzystniejszej oferty sprzedaży energii elektrycznej. W portfolio DUON znajdują się rozwiązania dopasowane zarówno do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, jak i wielkich Odbiorców oraz Klientów Indywidualnych. Cechą wspólną wszystkich produktów jest to, że pozwalają one Klientom generować oszczędności i w pełni korzystać z możliwości, jakie niesie ze sobą liberalizacja rynku energii elektrycznej.

14 Energia elektryczna dla Firm W latach cena energii elektrycznej dla małych i średnich firm wzrosła z poziomu około 150 zł/mwh do blisko 397 zł/mwh. Dodatkowo według wielu ekspertów ta tendencja może się tylko pogłębić. Taka sytuacja nie sprzyja długookresowemu planowaniu kosztów działalności przedsiębiorstwa, a dodatkowo każda kolejna podwyżka coraz bardziej negatywnie wpływa na sytuację finansową Odbiorców Biznesowych. Jesteśmy firmą, która stawia na partnerskie relacje ze swoimi Odbiorcami, dlatego, oprócz standardowych rozwiązań, Klientom Instytucjonalnym proponujemy także oferty przygotowywane indywidualnie, zgodnie z potrzebami każdej z firm. Każda z naszych ofert jest tak przygotowana, by mogła złagodzić podwyżki energii i pozwolić Klientom zaoszczędzić na tańszych dostawach energii elektrycznej. Wystarczy tylko skontaktować się z DUON, a zespół naszych specjalistów z chęcią wybierze najkorzystniejsze dla Klienta rozwiązania. Wszelkie formalności związane z procesem zmiany sprzedaży energii w imieniu firmy Klienta wykonuje DUON. Energia elektryczna dla Domu DUON ma świadomość, że dla wielu Klientów rynek energii oraz rozliczenia z nim związane są niezrozumiałe, tak jak mechanizmy na podstawie których sprzedawcy en ergi i el ektr ycz n ej p o d n o sz ą ceny swo i ch u s łu g. Właśnie dlatego DUON stawia na prostotę rozwiązań. Klienci korzystających z naszych usług otrzymują przejrzyste faktury z jedną opłatą stałą i stawką zmienną za zużytą energię elektryczną. Do tego stawiamy na innowacyjne podejście do Klienta. Z naszymi ofertami jesteśmy obecni w miejscach, w których Klienci nie oczekują, że będą mogli nabyć en ergi ę. Nasze o ferty były b owi em d o stęp n e w s i eci salonów Inmedio, czy na serwisach zakupów grupowych Groupon i Gruper. Korzyści płynące dla Klientów z wielu dedykowanych ofert to, m.in.: gwarancja niezmienności ceny, promocyjne rabaty czy darmowa energia w okresie objętym promocją.

15 Relacje budzące zaufanie taką dewizą kierujemy się przy współpracy z naszymi Klientami i Kontrahentami. Wszystkie nasze działania opierają się na uczciwych i przejrzystych zasadach. Gwarantując transparentność naszych ofert oraz łatwe i jasne zasady współpracy, wypracowaliśmy sieć pozytywnych relacji z Klientami. Cieszymy się przychylnymi opiniami wśród Klientów Przemysłowych, jak i Klientów Instytucjonalnych. Firma DUON wywiązuje się z zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej, a zatem jest firmą godną polecenia jako sprzedawca energii elektrycznej. Sąd Najwyższy w Człuchowie Posiadają doświadczenie i profesjonalną kadrę, która zawsze jest gotowa na wsparcie swoich klientów. Gmina Działdowo Jako uczestnik programu Rzetelna Firma udostępniamy szereg informacji świadczących o naszej wiarygodności. Na życzenie naszych Klientów i Kontrahentów udostępniamy informacje rejestrowe, dane o osobach decyzyjnych w firmie oraz uzyskanych osiągnięciach. DUON jest sprzedawcą solidnym, gwarantującym jakość dostaw energii elektrycznej jak i obsługę na najwyższym poziomie. Starostwo Powiatowe w Iławie

16 Po udanym roku 2012 Grupa DUON kolejny raz podniosła swoje wyniki finansowe. Zysk netto za rok 2013 wyniósł 10,7 mln zł, co w porównaniu z rokiem 2012 daje 20 % wzrost. Jest to wynik, który stwarza dla naszej Grupy dalsze szanse rozwoju i daje perspektywy na poprawienie wyników w następnych okresach. Przyczyniły się do tego działania podejmowane w obu segmentach działalności. Równolegle z publikacją raportu rocznego za 2013 r. DUON podał do publicznej wiadomości następująca prognozę wyników w roku 2014:

17 GRUPA DUON S.A Przeźmierowo, Wysogotowo k. Poznania ul. Serdeczna 8 tel. (+48) , fax. (+48) DUON Marketing and Trading S.A Gdańsk ul. Heweliusza 11 tel. (+48) , fax. (+48)

Czy gaz może być tańszy?

Czy gaz może być tańszy? Czy gaz może być tańszy? Tło biznesowe Spełniliśmy obietnice: Migracja danych zakończona sukcesem: Wszyscy klienci w jedynym systemie billingowym Ujednolicona oferta Sprawna obsługa w dowolnym POK ebok

Bardziej szczegółowo

Agenda. Rynek gazu w Polsce. 2 Prognozy rynkowe. Oferta gazowa Grupy TAURON - Multipakiet

Agenda. Rynek gazu w Polsce. 2 Prognozy rynkowe. Oferta gazowa Grupy TAURON - Multipakiet Agenda 1 Rynek gazu w Polsce 2 Prognozy rynkowe 3 Dane rynkowe Źródło: Urząd Regulacji Energetyki Dane rynkowe Udział gazu ziemnego w strukturze zużycia energii pierwotnej w krajach europejskich Źródło:

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, marzec 2013

Wysogotowo, marzec 2013 Wysogotowo, marzec 213 O Grupie DUON (1) Kim jesteśmy Jesteśmy jednym z wiodących niezależnych dostawców gazu ziemnego i energii elektrycznej w Polsce Historia 21 początek działalności w segmencie infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku gazu w Polsce

Liberalizacja rynku gazu w Polsce Liberalizacja rynku gazu w Polsce stan obecny i perspektywy Warsztaty dla uczestników rynku gazu 16 października 2014 r. Warszawa, 2014 Stan obecny Rynek gazu w Polsce struktura rynku Odbiorcy końcowi:

Bardziej szczegółowo

Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu Ziemnego

Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu Ziemnego Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu Ziemnego 2 PSG Polska Spółka Gazownictwa (PSG) to Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu Ziemnego i europejski lider w branży dystrybucji tego paliwa.

Bardziej szczegółowo

CP Energia. Prezentacja Grupy CP Energia niezależnego dystrybutora gazu ziemnego. Warszawa, grudzień 2009

CP Energia. Prezentacja Grupy CP Energia niezależnego dystrybutora gazu ziemnego. Warszawa, grudzień 2009 Prezentacja Grupy niezależnego dystrybutora gazu ziemnego Warszawa, grudzień 2009 Agenda Profil i strategia Grupy Realizacja celów emisji akcji serii G i I Rynek gazu ziemnego w Polsce 2 Profil i strategia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 2014-16

STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 Spis treści 3 Informacje o Spółce 4 Działalność 5 2013 - rok rozwoju 6 Przychody 8 Wybrane dane finansowe 9 Struktura akcjonariatu 10 Cele strategiczne 11 Nasz potencjał 12 Udział

Bardziej szczegółowo

Otwarcie rynku energii elektrycznej i procedura zmiany sprzedawcy. Zofia Janiszewska Departament Promowania Konkurencji

Otwarcie rynku energii elektrycznej i procedura zmiany sprzedawcy. Zofia Janiszewska Departament Promowania Konkurencji Otwarcie rynku energii elektrycznej i procedura zmiany sprzedawcy Zofia Janiszewska Departament Promowania Konkurencji Stalowa Wola, 23 kwietnia 2009 Program 1. Wprowadzenie 2. Co to jest i czemu służy

Bardziej szczegółowo

O EWE. EWE W POLSCE 13,5 tys. Klientów 40 mln euro obrotu 100 pracowników 1622 km gazociągów

O EWE. EWE W POLSCE 13,5 tys. Klientów 40 mln euro obrotu 100 pracowników 1622 km gazociągów O EWE Tylko od Ciebie zależy, czy skorzystasz z naszego doświadczenia. Już od kilkudziesięciu lat zdobywamy je jako niemiecki koncern EWE AG. W Polsce natomiast mamy już ponad 15 lat doświadczenia. Zależy

Bardziej szczegółowo

Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu

Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu 2 PSG Zadania 3 Polska Spółka Gazownictwa (PSG) to Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu i europejski lider w branży dystrybucji tego paliwa. W łańcuchu

Bardziej szczegółowo

CP Energia - publikacja prospektu emisyjnego emisja z prawem poboru Warszawa, 24 października 2011 roku

CP Energia - publikacja prospektu emisyjnego emisja z prawem poboru Warszawa, 24 października 2011 roku - publikacja prospektu emisyjnego emisja z prawem poboru Warszawa, 24 października 2011 roku Zastrzeżenie prawne 2 Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i promocyjny i nie powinien stanowić

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE

ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE Tarczyn, 07.07.2017 r. Artur Ślarzyński Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Wsparcia Operacyjnego Mariusz Konieczny Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Technicznych 1 Struktura

Bardziej szczegółowo

ODBIORCY KOŃCOWI NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE:

ODBIORCY KOŃCOWI NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE: ODBIORCY KOŃCOWI NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE: 1997-2016-2030 TARGI ENERGII Panel: Rynek energii elektrycznej zadania odbiorców końcowych, operatorów systemu i przedsiębiorstw energetycznych:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r.

Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r. Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r. DUON korzysta z liberalizacji rynków energii elektrycznej i gazu: podsumowanie roku 2013 +56% wzrost przychodów do niespełna 400mln zł

Bardziej szczegółowo

LIBERALIZACJA KRAJOWEGO RYNKU GAZU ZIEMNEGO - ZAGADNIENIA PODSTAWOWE

LIBERALIZACJA KRAJOWEGO RYNKU GAZU ZIEMNEGO - ZAGADNIENIA PODSTAWOWE LIBERALIZACJA KRAJOWEGO RYNKU GAZU ZIEMNEGO - ZAGADNIENIA PODSTAWOWE Dr MARIUSZ SWORA KATEDRA PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO WPIA UJ W KRAKOWIE WSPÓLNE SEMINARIUM CAEWSE, KJ, EBE KLUB JAGIELLOŃSKI 17.12.2012

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce 4 Rynek energii Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce Energia elektryczna jako towar Jak każdy inny towar, energia elektryczna jest wytwarzana przez jej wytwórców, kupowana przez pośredników, a

Bardziej szczegółowo

DEBATA: Konkurencyjność na rynku energii

DEBATA: Konkurencyjność na rynku energii DEBATA: Konkurencyjność na rynku energii 17 listopada 2011 r. Warszawa Marek Kulesa dyrektor biura TOE Wprowadzenie KRAJOWA PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W LATACH 1988-2010 ŚREDNIOROCZNE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki

Bardziej szczegółowo

WallStreet 18 Karpacz 2014

WallStreet 18 Karpacz 2014 WallStreet 18 Karpacz 2014 Agenda Kim jesteśmy Kluczowe fakty Charakterystyka rynku Gaz płynny Olej napędowy i biopaliwa Gaz ziemny Wyniki finansowe Prognozy finansowe Cele biznesowe Kim jesteśmy? UNIMOT

Bardziej szczegółowo

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku 0 Wydobycie Wytwarzanie Przesył Dystrybucja Sprzedaż Potencjał rynkowy PGE PGE po konsolidacji będzie liderem na polskim rynku elektroenergetycznym, obecnym

Bardziej szczegółowo

PORÓWNYWARKA CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZOBACZ ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ

PORÓWNYWARKA CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZOBACZ ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ PORÓWNYWARKA CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZOBACZ ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ PORÓWNYWARKA JAK OBNIŻYĆ RACHUNKI za energię elektryczną? Wybór sprzedawcy prądu jest Twoim prawem! Od 2007 roku możesz swobodnie wybierać

Bardziej szczegółowo

BAROMETR RYNKU ENERGII RWE najbardziej przyjazne rynki energii w Europie

BAROMETR RYNKU ENERGII RWE najbardziej przyjazne rynki energii w Europie BAROMETR RYNKU ENERGII RWE najbardziej przyjazne rynki energii w Europie Janusz Moroz Członek Zarządu RWE Polska 17. listopada 2011 RWE company name 17.11.2011 PAGE 1 Barometr Rynku Energii RWE narzędzie

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej?

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Wrocław 27.10.2010 r. RWE nazwa spółki 11/2/2010 STRONA 1 Grupa RWE: jedna z wiodących firm utilities na kontynencie europejskim* Główne rynki Grupy RWE

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie produktów w i oferty spółki obrotu na konkurencyjnym rynku energii. Krzysztof Dziewirz Jachranka

Rola i znaczenie produktów w i oferty spółki obrotu na konkurencyjnym rynku energii. Krzysztof Dziewirz Jachranka 1 Rola i znaczenie produktów w i oferty spółki obrotu na konkurencyjnym rynku energii Krzysztof Dziewirz 21.10.2005 Jachranka 2 Struktura właścicielskaw Z dniem 1 stycznia 2005 roku podmiotem dominującym

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Sławomir Siejko Konferencja Gospodarka jutra Energia Rozwój - Środowisko Wrocław 20 stycznia 2016 r. Prezes Rady Ministrów Regulator

Bardziej szczegółowo

PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej

PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Magdalena Tokaj specjalista Kielce 2011 r. Wytwarzanie zakup Obrót Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMOT

PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMOT PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMOT INFORMACJE PODSTAWOWE OBSZAR DZAŁALNOŚCI Grupa prowadzi działalność w zakresie obrotu: Olejem napędowym Biopaliwami Gazem LPG Gazem ziemnym Energią elektryczną KONCESJE

Bardziej szczegółowo

podtytuł slajdu / podrozdziału Konferencja prasowa 9 listopada 2016 r.

podtytuł slajdu / podrozdziału Konferencja prasowa 9 listopada 2016 r. podtytuł slajdu / podrozdziału Konferencja prasowa 9 listopada 2016 r. Kontrybucja segmentów wg skorygowanej EBITDA* Wytwarzanie 11% 8% Q1-3 2016 Poszukiwanie i Wydobycie 34% 33% Q1-3 2015 45% Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu NEUF 2007 Nowa Energia- User Friendly październik 2007, Warszawa Konkurencja na REE czy da się konkurować

Bardziej szczegółowo

Hub gazowy w Polsce dywersyfikacja źródeł i autonomia w kreowaniu ceny na rynku

Hub gazowy w Polsce dywersyfikacja źródeł i autonomia w kreowaniu ceny na rynku Hub gazowy w Polsce dywersyfikacja źródeł i autonomia w kreowaniu ceny na rynku Dr Marcin Sienkiewicz Dyrektor TGE Hub Polska. IX FORUM OBROTU Janów Podlaski, 20-22 czerwca 2016 Strona Agenda Co to jest

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw gazu

Bezpieczeństwo dostaw gazu HES II Bezpieczeństwo dostaw gazu Marek Foltynowicz Listopad 2006 1 Bezpieczeństwo energetyczne Bezpieczeństwo energetyczne stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) GAZ-SYSTEM S.A.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) GAZ-SYSTEM S.A. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa, 24 lipiec 2012 r. 1 Założenia nowej IRiESP 1. Ułatwienie nowym podmiotom wejścia na rynek gazu. 2. Umożliwienie handlu

Bardziej szczegółowo

CP Energia. Prezentacja wyników finansowych. CP Energia za 2011 rok. Warszawa, marzec 2012

CP Energia. Prezentacja wyników finansowych. CP Energia za 2011 rok. Warszawa, marzec 2012 Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej za 2011 rok Warszawa, marzec 2012 Agenda 2 O Spółce i jej obecnej strategii Wyniki i prognozy finansowe Załączniki 3 O Spółce i jej obecnej strategii Nasza

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015. Troska o klienta

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015. Troska o klienta Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015 Troska o klienta Cele strategiczne Troska o klienta Dialog i współpraca w partnerami społecznymi i biznesowymi Poszanowanie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja V edycja

Międzynarodowa Konferencja V edycja Międzynarodowa Konferencja V edycja LIBERALIZACJA RYNKU GAZU A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE 7 grudnia 2011. Hotel Westin w Warszawie RAPORT W dniu 7 grudnia 2011 roku w Warszawie odbyła się V edycja międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Oferta na przyłączenie do grupowego zakupu energii elektrycznej organizowanego przez Polską Energetykę Odnawialną S.A.

Oferta na przyłączenie do grupowego zakupu energii elektrycznej organizowanego przez Polską Energetykę Odnawialną S.A. Oferta na przyłączenie do grupowego zakupu energii elektrycznej organizowanego przez Polską Energetykę Odnawialną S.A. 1 1. Opis projektu Efektywne zarządzanie energią istotnie wpływa na konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Charakterystyka rynku gazu w Polsce

Rynek energii. Charakterystyka rynku gazu w Polsce 5 Rynek energii Charakterystyka rynku gazu w Polsce Źródła gazu ziemnego w Polsce Dostawy gazu na rynek krajowy, 2010 r. 7% 30% 63% Import z Federacji Rosyjskiej Wydobycie krajowe Import z innych krajów

Bardziej szczegółowo

Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej (TPA)

Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej (TPA) Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej (TPA) Warsztaty edukacyjne dla przedstawicieli gminnej administracji samorządowej woj. zachodniopomorskiego Północno Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT FOTOGRAFICZNY Z KONFERENCJI LNG W POLSCE I EUROPIE. NOWY MODEL RYNKU GAZU. 3 CZERWCA 2014 HOTEL POLONIA PALACE W WARSZAWIE

RAPORT FOTOGRAFICZNY Z KONFERENCJI LNG W POLSCE I EUROPIE. NOWY MODEL RYNKU GAZU. 3 CZERWCA 2014 HOTEL POLONIA PALACE W WARSZAWIE RAPORT FOTOGRAFICZNY Z KONFERENCJI LNG W POLSCE I EUROPIE. NOWY MODEL RYNKU GAZU. 3 CZERWCA 2014 HOTEL POLONIA PALACE W WARSZAWIE W dniu 3 czerwca 2014 roku w Warszawie odbyła się III edycja konferencji

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA NA PRAKTYCZNE WARSZTATY

ZAPRASZA NA PRAKTYCZNE WARSZTATY ZAPRASZA NA PRAKTYCZNE WARSZTATY UMOWY W ENERGETYCE Termin: 29-30 marca 2011 Miejsce: Centrum Szkolenia Gazownictwa, ul. Kasprzaka 25, Warszawa www.onpromotion.pl GRUPA DOCELOWA WARSZTATÓW: Warsztaty są

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Rola giełdy na rynku energii elektrycznej. Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Warszawa, 25 kwietnia 2008 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT FOTOGRAFICZNY Z KONFERENCJI NOWY MODEL RYNKU GAZU

RAPORT FOTOGRAFICZNY Z KONFERENCJI NOWY MODEL RYNKU GAZU RAPORT FOTOGRAFICZNY Z KONFERENCJI NOWY MODEL RYNKU GAZU 5 czerwca 2012 Hotel Polonia Palace w Warszawie W dniu 5 czerwca 2012 roku w Hotelu Polonia Palace w Warszawie odbyła się konferencja Nowy model

Bardziej szczegółowo

Wybrane elementy zasad rynku energii elektrycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zasady TPA.

Wybrane elementy zasad rynku energii elektrycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zasady TPA. Wybrane elementy zasad rynku energii elektrycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zasady TPA. Jachranka, 20.10.2006 r. Marek Kulesa dyrektor biura TOE Zakres prezentacji 1 2 3 4 Wstęp (jak zwykle

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

GAZ-SYSTEM pozyskał finansowanie EBOiR na budowę terminalu LNG w Świnoujściu

GAZ-SYSTEM pozyskał finansowanie EBOiR na budowę terminalu LNG w Świnoujściu Strona znajduje się w archiwum. GAZ-SYSTEM pozyskał finansowanie EBOiR na budowę terminalu LNG w Świnoujściu 4 października 2012 r. GAZ-SYSTEM S.A. podpisał umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe I kwartału maja 2014 r.

Wyniki finansowe I kwartału maja 2014 r. Wyniki finansowe I kwartału 2014 13 maja 2014 r. Agenda Model biznesowy Podsumowanie I kw. 2014 r. Wyniki finansowe Załącznik 2 Model biznesowy Stabilny model biznesowy dostosowany do zmian na rynku segment

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do udziału w szkoleniu pt.

Zaproszenie do udziału w szkoleniu pt. 09-03-18 (1/5) Zaproszenie do udziału w szkoleniu pt. Jak zorganizować przetarg na zakup energii elektrycznej wg wytycznych URE aspekty ekonomiczne i rynkowe Poznań, 21 kwietnia 2009 Sala konferencyjna

Bardziej szczegółowo

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca: r.

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca: r. MINISTERSTWO ENERGII Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GAZ-3 Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE www.are.waw.pl Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants. Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej

Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants. Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej Agenda Prezentacja GCE jako partnera w zakresie efektywności energetycznej Potrzeba zwiększania

Bardziej szczegółowo

http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wmp20110460520 http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wmp20110460519

http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wmp20110460520 http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wmp20110460519 Nazwa Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o wniesieniu zmian do Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu rosyjskiego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza GAZ-3 na rok 2012. Objaśnienia dotyczą wzoru formularza zawierającego dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Objaśnienia do formularza GAZ-3 na rok 2012. Objaśnienia dotyczą wzoru formularza zawierającego dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Objaśnienia do formularza GAZ-3 na rok 2012 Objaśnienia dotyczą wzoru formularza zawierającego dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Działy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11 i 13 sprawozdania należy

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ DOSTAWCY. Perspektywa strategiczna rozwoju GAZ-SYSTEM

DZIEŃ DOSTAWCY. Perspektywa strategiczna rozwoju GAZ-SYSTEM DZIEŃ DOSTAWCY Perspektywa strategiczna rozwoju GAZ-SYSTEM 2017-2022 Konieczność dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu, w szczególności zakładająca realizację projektów Bramy Północnej Scenariusze

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

2. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat za IV kwartał 2012 i IV kwartał 2011 oraz narastająco w tych latach.

2. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat za IV kwartał 2012 i IV kwartał 2011 oraz narastająco w tych latach. Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Spółce. 2. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat za IV kwartał 2012 i IV kwartał 2011 oraz narastająco w tych latach. 3. Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

YOU. Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS

YOU. Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS YOU Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS Odkryj WIĘCEJ możliwości pomiędzy Tobą a Twoimi pacjentami Jako dostawca zintegrowanych usług w sektorze ochrony

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki publicznej Własna rozlewnia gazu Najwyższa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe I półrocza sierpnia 2014 r.

Wyniki finansowe I półrocza sierpnia 2014 r. Wyniki finansowe I półrocza 2014 26 sierpnia 2014 r. Agenda Model biznesowy Podsumowanie I półrocza 2014 r. Wyniki finansowe Załączniki 2 Model biznesowy Stabilny model biznesowy dostosowany do zmian na

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź: Łódź, dnia 23 października 2015 roku. Oznaczenie sprawy: MZŻ.T.262.10.2015

Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź: Łódź, dnia 23 października 2015 roku. Oznaczenie sprawy: MZŻ.T.262.10.2015 Oznaczenie sprawy: MZŻ.T.262.10.2015 Łódź, dnia 23 października 2015 roku Miejski Zespół Żłobków w Łodzi informuje, że w dniu 22 października 2015 roku wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

II Międzynarodowa Konferencja POWER RING Bezpieczeństwo Europejskiego Rynku Energetycznego. Terminal LNG

II Międzynarodowa Konferencja POWER RING Bezpieczeństwo Europejskiego Rynku Energetycznego. Terminal LNG II Międzynarodowa Konferencja POWER RING Bezpieczeństwo Europejskiego Rynku Energetycznego Terminal LNG Tadeusz Zwierzyński - Wiceprezes Zarządu PGNiG Warszawa, 1 grudnia 2006 roku Agenda 1. Co to jest

Bardziej szczegółowo

MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY - PERSPEKTYWY ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. /Wyniki badań empirycznych/

MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY - PERSPEKTYWY ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. /Wyniki badań empirycznych/ MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY - PERSPEKTYWY ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ /Wyniki badań empirycznych/ 1. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw. 2. Dostępność i źródła informacji o rynku energii

Bardziej szczegółowo

Masz wybór jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej. Henryk Kossak Radosław Prześlica

Masz wybór jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej. Henryk Kossak Radosław Prześlica Masz wybór jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej Henryk Kossak Radosław Prześlica Wrocław, 2011 1 ul. Chłodna 64, 00 872 Warszawa www.ure.gov.pl 2 2 W skład Urzędu wchodzą oddziały terenowe Adres:

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, sierpień 2013

Wysogotowo, sierpień 2013 Wysogotowo, sierpień 2013 O Grupie DUON (1) Kim jesteśmy Jesteśmy jednym z wiodących niezależnych dostawców gazu ziemnego i energii elektrycznej w Polsce Historia 2001 początek działalności w segmencie

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE...

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE... NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE......TAK JAK 170 TYS. KM NASZYCH GAZOCIĄGÓW. 2 MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem o bogatych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

Budownictwo energetyczne w Polsce 2014 Segment energii konwencjonalnej. Prognozy rozwoju i planowane inwestycje

Budownictwo energetyczne w Polsce 2014 Segment energii konwencjonalnej. Prognozy rozwoju i planowane inwestycje Budownictwo energetyczne w Polsce 2014 Segment energii konwencjonalnej 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q1 Format: pdf Cena od: 1700 Sprawdź w raporcie Jakie inwestycje w budownictwo energetyczne

Bardziej szczegółowo

Odbiorcy z TPA na rynku energii elektrycznej

Odbiorcy z TPA na rynku energii elektrycznej Odbiorcy z TPA na rynku energii elektrycznej Władysław Mielczarski Politechnika Łódzka, Instytut Badań Systemowych PAN Przedstawiany artykuł został zainspirowany dyskusjami w czasie konferencji Rynki Energii

Bardziej szczegółowo

Strategie i ścieżki kontraktacji gazu ziemnego

Strategie i ścieżki kontraktacji gazu ziemnego Strategie i ścieżki kontraktacji gazu ziemnego Autor: Dawid Klimczak, ENEA Trading Sp. z o.o. ( Energetyka nr 4/2014) Wstęp Strategia kontraktacji gazu ziemnego stanowi istotny element gry rynkowej dla

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI KIM JESTEŚMY

SPIS TREŚCI KIM JESTEŚMY PALIWA ENERGIA GAZ SPIS TREŚCI 3 KIM JESTEŚMY Kim jesteśmy 3 Kadra zarządzająca 4 Struktura Grupy, akcjonariat 5 Obszar działalności 6 Zakres działalności 7 Otoczenie rynkowe 8-12 Spółka w liczbach 13

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny z działalności Columbus Energy S.A. za miesiąc styczeń 2017 roku

Raport miesięczny z działalności Columbus Energy S.A. za miesiąc styczeń 2017 roku Raport miesięczny z działalności Columbus Energy S.A. za miesiąc styczeń 2017 roku Data publikacji raportu: 20 luty 2017 roku 1 Wstęp Zarząd COLUMBUS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok 4 marca 2016 r. Spadek cen ropy naftowej i gazu ziemnego obniżył EBITDA Grupy o 4% 6% 36 464 34 304 9% 4% 14% 24% 5,1 mld PLN - eliminacje pro forma przychodu i

Bardziej szczegółowo

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Andrzej Modzelewski RWE Polska SA 18 listopada 2010 r. RWE Polska 2010-11-17 STRONA 1 W odniesieniu do innych krajów UE w Polsce opłaca się najbardziej inwestować

Bardziej szczegółowo

DEBATA: Klient na rynku energii forum odbiorców energii. M.Kulesa, TOE (www.toe.pl), Warszawa, 2006.02.06

DEBATA: Klient na rynku energii forum odbiorców energii. M.Kulesa, TOE (www.toe.pl), Warszawa, 2006.02.06 WYBRANE ZAGADNIENIA PROBLEMOWE konkurencja w elektroenergetyce liberalny rynek energii elektrycznej w Polsce zasada TPA jak korzystać z możliwości wyboru dostawy? oczekiwania i problemy klientów spory

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: Spis treści I.A. Postanowienia ogólne...3 I.B. Zakres przedmiotowy i podmiotowy IRiESD raz struktura IRiESD...4

Bardziej szczegółowo

Terminal LNG. Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu LNG 15.07.2014 r.

Terminal LNG. Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu LNG 15.07.2014 r. Terminal LNG Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu LNG 15.07.2014 r. Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu LNG 15.07.2014 r. Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu

Bardziej szczegółowo

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 2. Komentarz Zarządu na temat czynników

Bardziej szczegółowo

LNG. Nowoczesne źródło energii. Liquid Natural Gas - Ekologiczne paliwo na dziś i jutro. Systemy. grzewcze

LNG. Nowoczesne źródło energii. Liquid Natural Gas - Ekologiczne paliwo na dziś i jutro. Systemy. grzewcze LG owoczesne źródło energii Liquid atural - Ekologiczne paliwo na dziś i jutro Systemy B Szanowni Państwo, W obecnych czasach obserwujemy stały wzrost zapotrzebowania na paliwa płynne oraz wzrost ich cen

Bardziej szczegółowo

-1MX. Warszawa, dnia 2 marca 2010 r. WICEPREZES RADY MINISTRÓW MINISTER GOSPODARKI Waldemar Pawlak. DRO-III- 5311-1-5/10 L.dz.

-1MX. Warszawa, dnia 2 marca 2010 r. WICEPREZES RADY MINISTRÓW MINISTER GOSPODARKI Waldemar Pawlak. DRO-III- 5311-1-5/10 L.dz. -1MX WICEPREZES RADY MINISTRÓW MINISTER GOSPODARKI Waldemar Pawlak DRO-III- 5311-1-5/10 L.dz. 78/10 Warszawa, dnia 2 marca 2010 r. SIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH WPfc. 2010-03- 0 3 Pan Janusz Kochanowski

Bardziej szczegółowo

IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA

IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA Pozyskiwanie środków UE na inwestycje firm gazowniczych w perspektywie budżetowej 2014-2020 Warszawa, 2 grudnia 2011 r. KIM JESTEŚMY Izba Gospodarcza Gazownictwa została utworzona

Bardziej szczegółowo

Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy

Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy Sulechów, 16 listopada 2012 1 Terminal LNG w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania rynku gazu na TGE

Zasady funkcjonowania rynku gazu na TGE Zasady funkcjonowania rynku gazu na TGE Leszek Prachniak Dyrektor Działu Notowań leszek.prachniak@tge.pl Warszawa 26.06.2013 Rynek giełdowy - rynkiem konkurencyjnym www.tge.pl Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Bardziej szczegółowo

Rynek gazu w Polsce. Warszawa. 30 czerwca 2011

Rynek gazu w Polsce. Warszawa. 30 czerwca 2011 Rynek gazu w Polsce Warszawa 30 czerwca 2011 Agenda 1. Otoczenie regulacyjne w Polsce 2. Perspektywy rozwoju rynku gazu w Polsce Page 2 1. Otoczenie regulacyjne w Polsce ramy regulacyjne Rynek gazu ziemnego

Bardziej szczegółowo

Europa mechanizmy kształtowania cen na rynku gazu. Kilka slajdów z wykładu

Europa mechanizmy kształtowania cen na rynku gazu. Kilka slajdów z wykładu Europa mechanizmy kształtowania cen na rynku gazu Kilka slajdów z wykładu Projekt Polityki Energetycznej Polski 2050 a rynek gazu Europa i liberalizacja rynku gazu Ceny gazu mechanizmy, formuły, umowy

Bardziej szczegółowo

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca:... 2013 r.

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca:... 2013 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GAZ-3 Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych Agencja Rynku Energii S.A. Portal

Bardziej szczegółowo

Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy dla paliw gazowych PGNiG SA

Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy dla paliw gazowych PGNiG SA Warszawa, 17 grudnia 2012 roku Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy dla paliw gazowych PGNiG SA Raport bieżący nr 182/2012 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ( PGNiG ) informuje, że

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej WYBRANE ASPEKTY (FUNDAMENTY) Południowy Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Katowicach

Rynek energii elektrycznej WYBRANE ASPEKTY (FUNDAMENTY) Południowy Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Katowicach Rynek energii elektrycznej WYBRANE ASPEKTY (FUNDAMENTY) Południowy Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Katowicach Katowice, 2013 UCZESTNICY RYNKU AKTORZY Wytwarzanie zakup Obrót DZIŚ Przesyłanie

Bardziej szczegółowo

Nowe produkty na rynku energii elektrycznej jako rozszerzenie oferty Operatorów Telekomunikacyjnych wybrane zagadnienie

Nowe produkty na rynku energii elektrycznej jako rozszerzenie oferty Operatorów Telekomunikacyjnych wybrane zagadnienie Nowe produkty na rynku energii elektrycznej jako rozszerzenie oferty Operatorów Telekomunikacyjnych wybrane zagadnienie Konferencja SANT Wasko SA Warszawa, 17.06.2015 r. Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić funkcjonowanie hurtowego rynku energii? Marek Chodorowski Prezes Zarządu ELNORD S.A.

Jak usprawnić funkcjonowanie hurtowego rynku energii? Marek Chodorowski Prezes Zarządu ELNORD S.A. Jak usprawnić funkcjonowanie hurtowego rynku energii? Marek Chodorowski Prezes Zarządu ELNORD S.A. Jak poprawić funkcjonowanie hurtowego rynku energii? Rozwiązanie KDT Transparentność rynku Przejrzystość

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. za okres

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. za okres Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, 29 kwietnia 2015 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A.... 3

Bardziej szczegółowo

Hub gazowy Polska strategicznym rynkiem gazu w Europie. At the heart of Central European power and gas trading

Hub gazowy Polska strategicznym rynkiem gazu w Europie. At the heart of Central European power and gas trading Hub gazowy Polska strategicznym rynkiem gazu w Europie At the heart of Central European power and gas trading TGE - wiarygodny partner na rynkach energii, gazu i praw majątkowych Fakty o TGE Jedyna licencjonowana

Bardziej szczegółowo

Zmiana dostawcy w perspektywie wzrostu cen energii. Krzysztof Noga

Zmiana dostawcy w perspektywie wzrostu cen energii. Krzysztof Noga Zmiana dostawcy w perspektywie wzrostu cen energii Krzysztof Noga Jachranka 19-20.10.2006 Główne wątki Perspektywa wzrostu cen energii przyczyny Zmiana dostawcy a koszty (nie tylko zakupu energii) Zmiana

Bardziej szczegółowo

RYNEK ENERGII. Jak optymalizować cenę energii elektrycznej?

RYNEK ENERGII. Jak optymalizować cenę energii elektrycznej? RYNEK ENERGII. Jak optymalizować cenę energii elektrycznej? Marek Kulesa dyrektor biura TOE Bełchatów, 2.09.2009 r. Uwarunkowania handlu energią elektryczną Źródło: Platts, 2007 XI Sympozjum Naukowo -Techniczne,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 Podsumowanie Kontynuacja trendu dynamicznego wzrostu przychodów (+56% r/r) oraz wyników na wszystkich poziomach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2015 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2015 ROKU Wysogotowo, 11 marca 2016 r. Podsumowanie Rok 2015 był kolejnym okresem dynamicznego wzrostu przychodów oraz wyników na wszystkich

Bardziej szczegółowo