MARIUSZ CALIŃSKI MICHAŁ SWÓŁ KRZYSZTOF NOGA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARIUSZ CALIŃSKI MICHAŁ SWÓŁ KRZYSZTOF NOGA"

Transkrypt

1

2 MARIUSZ CALIŃSKI Prezes Zarządu Funkcję Prezesa Grupy DUON S.A. sprawuje od kwietnia 2011 roku, odpowiadając za obszary związane z zarządzaniem strategicznym, rozwojem i komunikacją. Z rynkiem gazu oraz z Grupą DUON związany jest od 2008 roku, w którym objął funkcję Dyrektora Generalnego, a następnie Prezesa Zarządu w spółce KRI. Wcześniej zarządzał Sulzer Chemtech Polska. MICHAŁ SWÓŁ Wiceprezes Zarządu Z Grupą DUON S.A. związany jest od 2009 roku, gdzie pełni funkcję Dyrektora Finansowego. Wcześniej pracował na stanowisku Menadżera w dziale Coroporate Finance w KPMG oraz jako Zastępca Dyrektora w biurze polityki finansowej Nafty Polskiej. Został wyróżniony w VII edycji konkursu Dyrektor Finansowy Roku. KRZYSZTOF NOGA Członek Zarządu Krzysztof Noga jest Prezesem Zarządu DUON Marketing and Trading S.A. W Grupie DUON jest odpowiedzialny za rozwój segmentu obrotu oraz działania marketingowe Grupy. Posiada osiemnastoletnie doświadczenie w branży energetycznej, sprawując funkcje zarządcze m.in. w PGNiG Energia S.A., Energa S.A, PGE S.A., PSE Electra S.A. oraz Elnord S.A.

3

4 ( ) DUON startuje z nową taryfą dla firm. GAZPRĄD umożliwia firmom jednoczesny zakup prądu i gazu oraz spore oszczędności (nawet złotych w trakcie trwania dwuletniej umowy). Oprócz niższych cen, odbiorcy otrzymają także coroczny bonus za zakup prądu i gazu od jednego dostawcy: nawet złotych. wprost.pl, Przedmiotowa taryfa nazywa się GazPrąd, a specjalny bonus za skorzystanie z niej wynosi od 0,5 do 1 tys. zł za każdy rok obowiązywania łącznie umowy sprzedaży energii elektrycznej i gazu. ( ) przeciętny klient ( ) powinien zaoszczędzić około 3,2 tys. zł w skali roku (1,5 tys. zł na energii elektrycznej i 1, 7 tys. zł na gazie). gazownictwo.wnp.pl, Firma jako pierwsza zdecydowała się wprowadzić ofertę dual fuel jednoczesnej sprzedaży prądu i gazu. Wzrost sprzedaży gazu przez poznańską firmę jest bardzo dynamiczny, dzięki czemu firma sprzedaje 74 mln m3 rocznie. Aż 85 proc. klientów decydujących się na zmianę dostawcy gazu w Polsce wybiera właśnie Duon ( ) forbes.pl, Nowoczesne sposoby sprzedaży energii elektrycznej: prąd w kiosku lub z Internetu. gazetaprawna.pl, Kadra Fornalika z Ukrainą i Anglią zagra o darmowy prąd dla Polaków. Wszystko za sprawą promocji, jaką przygotowała energetyczna firma Duon. dziennik.pl, Od początku roku kapitalizacja Duonu wzrosła o 80 proc. Co więcej kurs rośnie poparty najwyższym od trzech lat wolumenem obrotów. Puls Biznesu, Duon to najbardziej agresywny gracz na rynku dostawców energii. Ceny ma z reguły nieco niższe od wszystkich dużych firm, takich jak Enea, Energa, czy RWE. A do tego sprzedaje prąd w nietypowy sposób. W zeszłym roku specjalne karty uprawniające do zakupów energii wprowadził do... kiosków z gazetami (...) wyborcza.biz, ( ) pomysł Duona warto pochwalić, choćby dlatego, że to pierwsza na rynku próba walki o portfele klientów indywidualnych. Dziennik Bałtycki, Konkurencja na rynku energii dla gospodarstw domowych nabiera tempa. Do gry włączył się aktywnie Duon. W tym roku firma chce zdobyć min. 5 tys. klientów, między innymi sprzedając prąd na Allegro i w kioskach Inmedio. wp.pl, W tym tygodniu Duon zrealizował pierwszy transport gazu skroplonego z belgijskiego terminalu LNG w Zeebrugge do Polski. Rozszerzenie kierunków zakupu LNG o Europę Zachodnią ma pozwolić spółce na poprawę bezpieczeństwa dostaw gazu do klientów oraz zwiększyć potencjał rozwojowy małotonażowego rynku LNG w Polsce. Rzeczpospolita,

5 Segment infrastruktury Działalność Grupy w segmencie infrastruktury skupia się na dostawach gazu ziemnego sieciowego i skroplonego (LNG - Liquefied Natural Gas) poprzez własną infrastrukturę, a więc poprzez sieci dystrybucyjne oraz stacje regazyfikacji LNG. Gaz ziemny jest pozyskiwany przez Grupę zarówno ze źródeł krajowych, jak i zagranicznych, m.in. z Rosji oraz z kierunku Europy Zachodniej. Segment obrotu W ramach segmentu obrotu Grupa prowadzi sprzedaż gazu ziemnego i energii elektrycznej Odbiorcom końcowym na zasadzie TPA (ang. Third Party Access), tj. poprzez sieci operatorów systemów przesyłowych i dystr yb u cyj nych. Ga z i en ergi a el ektr ycz n a s ą ku p owan e p rzez Gru p ę n a hurtowych rynkach w Polsce i Europie (np. na giełdach energii) oraz dostarczane do Klientów Indywidualnych oraz Klientów Korporacyjnych za pomocą infrastruktury należącej do stron trzecich.

6 W ciągu ostatnich kilku lat rynek gazu w Polsce przeszedł ogromną przemianę. Od 2007 r. Klienci mają możliwość wyboru sprzedawcy gazu ziemnego, co daje im szereg korzyści, z których główna to możliwość obniżenia kosztów jego zakupu. Jest to szczególnie istotne w świetle rosnącej ceny tego surowca dla Odbiorców końcowych, która podczas ostatnich 6 lat wzrosła aż o 60%. DUON dostosowując się do zachodzących zmian oraz pragnąc zaspokoić potrzeby Odbiorców, jako pierwszy na polskim rynku zaoferował możliwość zarabiania na tańszych dostawach gazu. Spółka jest liderem w zakresie dystrybucji gazu LNG i czołowym konkurentem PGNiG odnośnie dystrybucji gazu ziemnego. Posiada ponad 450 km ga zo ci ą gów i szero ki e d o świ ad czen i e w zakresie sprzedaży gazu. Wykwalifikowana kadra i rozwinięta infrastruktura DUON gwarantują najwyższy poziom usług i bezpieczeństwo dostaw gazu. Z oferty DUON na tańszy gaz mogą skorzystać Klienci, którzy obecnie korzystają z oferty Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) oraz innych operatorów sieci gazowej na terenie całego kraju.

7 Gaz sieciowy Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe ze względów technologicznych, a ponoszenie nakładów inwestycyjnych jest opłacalne, dostawy gazu realizowane są przez DUON metodą tradycyjną, czyli za pomocą gazociągów wysokiego ciśnienia i sieci dystrybucyjnych. Zajmujemy się kompleksowo dop rowad zen i em gazu d o O d b i o rcy, a wi ęc b u d ową gazo ci ą gu dystrybucyjnego, podłączonego do polskiego systemu gazociągów przesyłowych oraz budową przyłącza bezpośrednio u Klienta. Paliwo gazowe dostarczane jest do użytkownika bezobsługowo z punktu widzenia Odbiorcy i bez przerw. Nie wymaga też magazynowania u Odbiorcy, co powoduje, że korzystanie z sieciowego gazu ziemnego jest wyjątkowo dogodne. Obecnie DUON korzysta z dwóch źródeł dostaw gazu sieciowego dla segmentu infrastruktury. Są to dostawy z rynków w Europie Zachodniej, realizowane dzięki posiadanym w ramach Grupy rezerwacjom mocy na interkontektorach przesyłowych na granicy polsko-niemieckiej i polsko-czeskiej oraz zakupy od głównego gracza na rynku gazu, tj. PGNiG S.A. Gaz LNG W lokalizacjach, do których budowa gazociągu przemysłowego jest nieopłacalna lub niemożliwa, oferujemy dostawy gazu ziemnego w technologii LNG. LNG (Liquefied Natural Gas) to gaz ziemny, który w wyniku schłodzenia do temperatury minus 163 st. C przechodzi w stan ciekły. Objętość gazu ziemnego jest wówczas ponad 600 razy mniejsza niż w postaci lotnej. DUON pozyskuje gaz LNG z kilku kierunków. W Polsce jedynym wytwórcą LNG jest Grupa PGNiG, posiadająca dwie instalacje służące do produkcji skroplonego gazu ziemnego: w Odolanowie i w Grodzisku Wielkopolskim. Odrębnym źródłem dostaw LNG Grupy DUON jest import. Obecnie większość dostaw z zagranicy pochod z i z Ro s j i z i n sta l a cj i p o łożo n ej w Ki n gi s ep p i e p o d St. Petersburgiem. Ponadto DUON realizuje dostawy LNG z terminalu zlokalizowanego w belgijskim Zeebrugge. W przyszłości DUON planuje pozyskiwać LNG z terminalu w Świnoujściu.

8 Dzięki skropleniu, za którym idzie znaczne zmniejszenie objętości, LNG można stosunkowo tanio transportować w zbiornikach kriogenicznych nawet na duże odległości, np. drogą morską czy przy pomocy cystern samochodowych, bez konieczności budowania kosztownych gazociągów. Eksperci w większości zgadzają się z opinią, że LNG jako gaz skroplony nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników, ponieważ w razie przecieku nie wybucha, a paruje i rozcieńcza się w powietrzu lub wolno spala. Jest to jedna z korzystnych cech wyróżniających tego typu gaz. Oprócz bezpieczeństwa gaz LNG wyróżnia się m.in.: stałością parametrów, większą czystością paliwa oraz niezależnością od sieci gazociągów. Skroplony gaz ziemny pozyskany od dostawcy transportowany jest przez DUON własnymi cysternami kriogenicznymi do wybudowanych uprzednio przez DUON stacji regazyfikacji, gdzie jest magazynowany i dostępny dla Klienta w wygodnej lokalizacji. Stacje regazyfikacji w większości przypadków dedykowane są jednemu lub kilku dużym Odbiorcom Przemysłowym.

9 Gaz TPA Od 2011 roku aktywnie działamy w zakresie sprzedaży gazu ziemnego do Klientów końcowych na bazie dostępu do infrastruktury stron trzecich (tzn. TPA ang. Third Party Access), należących do operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych. Od tamtego czasu jesteśmy uczestnikiem polskiego i niemieckiego rynku gazu oraz posiadamy umowę na tranzyt gazu przez terytorium Czech. W Polsce DUON posiada koncesje na obrót gazem oraz na obrót gazem z zagranicą. Na rynku niemieckim spółka jest aktywna na wirtualnych HUB-ach NCG i Gaspool, gdzie handluje gazem w kontraktach bilateralnych oraz na giełdzie EEX. Wśród partnerów handlowych DUON są m.in. Statoil, RWE, GDF Suez czy CEZ. DUON posiada długoterminowe moce przesyłowe na interkonektorach transgranicznych łączących Polskę z Europą Zachodnią. Dysponujemy również dostępem do platformy aukcyjnej, która w transparentny sposób umożliwia zakup mocy przesyłowych na połączeniach pomiędzy HUB-ami gazowymi i między krajowymi systemami przesyłowymi. DUON posiada Odbiorców na terenie każdego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa oraz w sieci przesyłowej zarządzanej przez Gaz-System S.A. DUON od czasu otwarcia polskiej giełdy jest jej aktywnym uczestnikiem zarówno po stronie zakupowej, jak i sprzedażowej.

10 Handel hurtowy Podstawowym obszarem działalności DUON w obrębie handlu hurtowego jest zarządzanie portfelem energii, gazu i praw majątkowych niezbędnych do zabezpieczenia potrzeb Odbiorców końcowych spółki. W obszarze tym można wyróżnić 3 podstawowe procesy hedging, bilansowanie dobowe oraz transakcje wyniki których wpływają na zmniejszenie ogólnych kosztów zakupu. W wyniku transakcji prowadzonych na rynkach: polskim, niemieckim i czeskim zabezpieczane są ceny, wolumeny, a także kursy walutowe. Spółka jest uczestnikiem TGE krajowej giełdy energii, EEX niemieckiej giełdy energii, gazu i uprawnień do emisji CO 2, j ak równ i eż p o si ad a szereg ramowych umów bilateralnych. To wszystko pozwala swobodnie realizować strategie budowania portfela, a dywersyfikacji podlegają zarówno źródła, jak i okresy dostaw.

11 Nasza współpraca przebiega bez zarzutu i jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani z wyboru DUON jako sprzedawcy gazu. Smurfit Kappa Polska Sp. z o.o. Współpraca z DUON zaowocowała niższymi kosztami zakupu gazu ziemnego, jak również uzyskaniem usług na najwyższym poziomie. Dostawa gazu odbywa się bez przerw i zakłóceń, co jest gwarancją bezpieczeństwa energetycznego, niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania naszej firmy. Spółka realizuje swoje obowiązki w sposób solidny i niezawodny, dlatego rekomendujemy ją jako sprzedawcę gazu ziemnego. Energetyka Wisłosan Sp. z o.o. Współpracując z naszymi Klientami kierujemy się takimi wartościami, jak uczciwość, rzetelność i profesjonalizm. Każdego Odbiorcę gazu traktujemy indywidualnie, zapewniając przyjazną obsługę na najwyższym poziomie. Właśnie dlatego udało nam się zbudować trwałe relacje z Klientami, oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dzięki temu nasi Klienci są zadowoleni z usług DUON, doceniając naszą fachowość i zaangażowanie. DUON jest sprzedawcą gazu dla naszej firmy od 1 stycznia 2014 roku. Decyzję o zmianie podjęliśmy na podstawie korzyści ekonomicznych, jak również wsparcia administracyjnego związanego ze zmianą dostawcy. Rzetelność i dobra komunikacja w bieżącej współpracy pozwalają nam polecić DUON jako sprzedawcę gazu. Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Sp. z.o.o. (NESTLE) Oferta DUON została przez nas wybrana, ponieważ była z naszego punktu widzenia najkorzystniejsza. Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że decyzja o wyborze sprzedawcy była korzystna dla naszej firmy. Perła Browary Lubelskie S.A. DUON jest doświadczonym i solidnym partnerem, w pełni przygotowanym do dostawy gazu, która odbywa się nieprzerwanie. Quad/Graphics Europe Sp. z o.o. W toku współpracy DUON dał się poznać jako rzetelny i solidny partner. Mając na uwadze powyższe wyrażamy pozytywną opinię o świadczonych usługach i z pełną odpowiedzialnością możemy rekomendować DUON jako wiarygodnego sprzedawcę gazu dla kolejnych klientów. Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek Wybierając DUON pozyskaliśmy rzetelnego partnera, zapewniającego usługi najwyższej jakości. Korzystając z usług firmy możemy liczyć na szybkość działania personelu oraz korzystne ceny, które gwarantują udaną współpracę. Doceniając zaangażowanie i odpowiedzialność w zakresie realizacji powierzonych zadań rekomendujemy innym klientom usługi tej firmy. Zarząd Nieruchomości Toruńskich Sp. z o.o. Firma DUON realizuje dostawy solidnie i terminowo, dotrzymując warunków umowy sprzedaży gazu. Spółka jest godnym zaufania partnerem z którym warto nawiązać współpracę. Społdzielnia Rolniczo-Handlowa ROLNIK Dzięki przyjaznej i wykwalifikowanej kadrze DUON znakomicie wywiązuje się ze swoich obowiązków w zakresie sprzedaży gazu ziemnego. Rekomendujemy innym klientom usługi firmy, która wyróżnia się wiedzą i doświadczeniem na rynku gazu. Zakład Przetwórstwa Spożywczego Michał Szugalski

12

13 DUON należy do jednych z najdynamiczniej i najszybciej rozwijających się sprzedawców energii elektrycznej w Polsce. Obecnie prowadzi sprzedaż do ponad Odbiorców, głównie z segmentu przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Sprzedaż prowadzona jest na terenie całego kraju do Odbiorców końcowych na zasadzie TPA (tj. poprzez dostęp do infrastruktury dystrybucyjnej stron trzecich). Działalność na rynku energii DUON rozpoczął w 2011 roku - posiada koncesję na obrót energią elektryczną oraz zawarł Generalne Umowy Dystrybucyjne pozwalające sprzedawać energię do klientów w oparciu o infrastrukturę sieciową należącą do dystrybutorów (OSD - Operatorzy Sieci Dystrybucyjnych). Źródłem dostaw energii elektrycznej dla spółki jest rynek hurtowy w Polsce: giełda energii oraz bezpośrednio producenci. DUON posiada rozwiniętą sieć przedstawicieli handlowych działających na terenie całego kraju. Dodatkowo, spółka prowadzi sprzedaż poprzez niestandardowe kanały tak, aby dotrzeć do jak największej liczby Klientów, szczególnie tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że polskie prawo daje im możliwość swobodnego wyboru sprzedawcy energii elektrycznej i co za tym idzie - wyboru najkorzystniejszej oferty sprzedaży energii elektrycznej. W portfolio DUON znajdują się rozwiązania dopasowane zarówno do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, jak i wielkich Odbiorców oraz Klientów Indywidualnych. Cechą wspólną wszystkich produktów jest to, że pozwalają one Klientom generować oszczędności i w pełni korzystać z możliwości, jakie niesie ze sobą liberalizacja rynku energii elektrycznej.

14 Energia elektryczna dla Firm W latach cena energii elektrycznej dla małych i średnich firm wzrosła z poziomu około 150 zł/mwh do blisko 397 zł/mwh. Dodatkowo według wielu ekspertów ta tendencja może się tylko pogłębić. Taka sytuacja nie sprzyja długookresowemu planowaniu kosztów działalności przedsiębiorstwa, a dodatkowo każda kolejna podwyżka coraz bardziej negatywnie wpływa na sytuację finansową Odbiorców Biznesowych. Jesteśmy firmą, która stawia na partnerskie relacje ze swoimi Odbiorcami, dlatego, oprócz standardowych rozwiązań, Klientom Instytucjonalnym proponujemy także oferty przygotowywane indywidualnie, zgodnie z potrzebami każdej z firm. Każda z naszych ofert jest tak przygotowana, by mogła złagodzić podwyżki energii i pozwolić Klientom zaoszczędzić na tańszych dostawach energii elektrycznej. Wystarczy tylko skontaktować się z DUON, a zespół naszych specjalistów z chęcią wybierze najkorzystniejsze dla Klienta rozwiązania. Wszelkie formalności związane z procesem zmiany sprzedaży energii w imieniu firmy Klienta wykonuje DUON. Energia elektryczna dla Domu DUON ma świadomość, że dla wielu Klientów rynek energii oraz rozliczenia z nim związane są niezrozumiałe, tak jak mechanizmy na podstawie których sprzedawcy en ergi i el ektr ycz n ej p o d n o sz ą ceny swo i ch u s łu g. Właśnie dlatego DUON stawia na prostotę rozwiązań. Klienci korzystających z naszych usług otrzymują przejrzyste faktury z jedną opłatą stałą i stawką zmienną za zużytą energię elektryczną. Do tego stawiamy na innowacyjne podejście do Klienta. Z naszymi ofertami jesteśmy obecni w miejscach, w których Klienci nie oczekują, że będą mogli nabyć en ergi ę. Nasze o ferty były b owi em d o stęp n e w s i eci salonów Inmedio, czy na serwisach zakupów grupowych Groupon i Gruper. Korzyści płynące dla Klientów z wielu dedykowanych ofert to, m.in.: gwarancja niezmienności ceny, promocyjne rabaty czy darmowa energia w okresie objętym promocją.

15 Relacje budzące zaufanie taką dewizą kierujemy się przy współpracy z naszymi Klientami i Kontrahentami. Wszystkie nasze działania opierają się na uczciwych i przejrzystych zasadach. Gwarantując transparentność naszych ofert oraz łatwe i jasne zasady współpracy, wypracowaliśmy sieć pozytywnych relacji z Klientami. Cieszymy się przychylnymi opiniami wśród Klientów Przemysłowych, jak i Klientów Instytucjonalnych. Firma DUON wywiązuje się z zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej, a zatem jest firmą godną polecenia jako sprzedawca energii elektrycznej. Sąd Najwyższy w Człuchowie Posiadają doświadczenie i profesjonalną kadrę, która zawsze jest gotowa na wsparcie swoich klientów. Gmina Działdowo Jako uczestnik programu Rzetelna Firma udostępniamy szereg informacji świadczących o naszej wiarygodności. Na życzenie naszych Klientów i Kontrahentów udostępniamy informacje rejestrowe, dane o osobach decyzyjnych w firmie oraz uzyskanych osiągnięciach. DUON jest sprzedawcą solidnym, gwarantującym jakość dostaw energii elektrycznej jak i obsługę na najwyższym poziomie. Starostwo Powiatowe w Iławie

16 Po udanym roku 2012 Grupa DUON kolejny raz podniosła swoje wyniki finansowe. Zysk netto za rok 2013 wyniósł 10,7 mln zł, co w porównaniu z rokiem 2012 daje 20 % wzrost. Jest to wynik, który stwarza dla naszej Grupy dalsze szanse rozwoju i daje perspektywy na poprawienie wyników w następnych okresach. Przyczyniły się do tego działania podejmowane w obu segmentach działalności. Równolegle z publikacją raportu rocznego za 2013 r. DUON podał do publicznej wiadomości następująca prognozę wyników w roku 2014:

17 GRUPA DUON S.A Przeźmierowo, Wysogotowo k. Poznania ul. Serdeczna 8 tel. (+48) , fax. (+48) DUON Marketing and Trading S.A Gdańsk ul. Heweliusza 11 tel. (+48) , fax. (+48)

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 Podsumowanie Kontynuacja trendu dynamicznego wzrostu przychodów (+56% r/r) oraz wyników na wszystkich poziomach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r.

Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r. Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r. DUON korzysta z liberalizacji rynków energii elektrycznej i gazu: podsumowanie roku 2013 +56% wzrost przychodów do niespełna 400mln zł

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. 12 maja 2015 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. 12 maja 2015 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. 12 maja 2015 r. Agenda O DUON Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. Załączniki 2 Stable business model adapted to changes on the market O DUON infrastructure segment

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W OKRESIE 01.01.2014 30.06.2014 Wysogotowo, 22 sierpnia 2014 r. 1 Podsumowanie Dane skonsolidowane w mln zł I poł. 2014 I poł. 2013 II kw. 2014

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści Misja i wartości

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU Wysogotowo, 12 maja 2015 Podsumowanie Dane skonsolidowane w mln zł I kw. 2015 I kw. 2014

Bardziej szczegółowo

Strategie i ścieżki kontraktacji gazu ziemnego

Strategie i ścieżki kontraktacji gazu ziemnego Strategie i ścieżki kontraktacji gazu ziemnego Autor: Dawid Klimczak, ENEA Trading Sp. z o.o. ( Energetyka nr 4/2014) Wstęp Strategia kontraktacji gazu ziemnego stanowi istotny element gry rynkowej dla

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Rynek Polskiej Nafty i Gazu

Rynek Polskiej Nafty i Gazu Raport Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie Rynek Polskiej Nafty i Gazu 2012 Patronat Honorowy: Minister Gospodarki RP 2012 7 Główny Sponsor: Partner merytoryczny: Spis treści: Słowo wstępne Ministra Gospodarki...5

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011 Raport Krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2011 Lipiec 2011 2 Spis treści Wykaz skrótów używanych w tekście raportu 5 1. Nota wprowadzająca 7 2. Opis sytuacji na rynku energii elektrycznej i rynku

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA uwolnienia cen gazu ziemnego

MAPA DROGOWA uwolnienia cen gazu ziemnego PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI MAPA DROGOWA uwolnienia cen gazu ziemnego Warszawa, styczeń 2013 r. Spis treści: Objaśnienia zastosowanych skrótów i pojęć:... 3 1. Wprowadzenie... 6 2. Ocena rynku gazu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści 6 Misja i wartości 8 List Prezesa Zarządu 10 PGNiG profil

Bardziej szczegółowo

Grupa Energetyczna Energa na krajowym rynku energii

Grupa Energetyczna Energa na krajowym rynku energii MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

poszerzamy horyzonty...

poszerzamy horyzonty... poszerzamy horyzonty... raport roczny 2006/2007 Raport Roczny 2006/2007 Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Spis treści Raport Roczny 2006/2007 Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM

Bardziej szczegółowo

poszerzamy horyzonty... profil firmy

poszerzamy horyzonty... profil firmy poszerzamy horyzonty... profil firmy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. profil firmy Spis treści Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. profil firmy Profil działalności 5 Współpraca

Bardziej szczegółowo

P O D S T A W Y P R A W N E F U N K C J O N O W A N I A R Y N K U E N E R G I I. wydanie I / 2011 JEDNOSTKI MIARY: Moc elektryczna: Wat [W]

P O D S T A W Y P R A W N E F U N K C J O N O W A N I A R Y N K U E N E R G I I. wydanie I / 2011 JEDNOSTKI MIARY: Moc elektryczna: Wat [W] Str. 1 wydanie I / 2011 P OW S T A N I E RY N K U E N E RG I I E L E K T RYC Z N E J JEDNOSTKI MIARY: Moc elektryczna: Wat [W] 1 Kilowat [kw] = 1.000 W 1 Megawat [MW] = 1.000 KW 1 Gigawat [GW] = 1.000

Bardziej szczegółowo

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu 1 Nawigacja w spisie treści Kliknij w tytuł lub numer strony aby przejść do wybranego rozdziału Nawigacja na stronach raportu Kliknij na logo PGE aby przejść do spisu treści Kliknij na strzałkę aby przejść

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki

Raport Roczny. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki Raport Roczny Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2008 Lipiec 2008 Spis treści Wykaz skrótów używanych w tekście raportu. 2 1. Nota wprowadzająca. 3 2. Podsumowanie, główne osiągnięcia ostatniego roku.

Bardziej szczegółowo

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015 KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 215 Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce już 5. edycję naszego raportu. Główne zagadnienia omówione

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ProPB.pl

Spis treści. ProPB.pl Lato 2013 PROGNOZOWANIE CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORSTW Dr Robert ZAJDLER Celem raportu jest ukazanie tych zmiennych rynkowych, które mają największy wpływ na cenę energii elektrycznej w Polsce.

Bardziej szczegółowo

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WARSZAWA WROCŁAW CZERWIEC 2011 2 Słownik energetyczny D Detaliczny handel energią - Sprzedaż energii do odbiorców końcowych (konsumentów). Dystrybucja transport

Bardziej szczegółowo

Premiujemy wysoką jakość. Elektryczna 11/2014. Czterech. Model wymiany informacji pomiędzy uczestnikami rynku energii elektrycznej.

Premiujemy wysoką jakość. Elektryczna 11/2014. Czterech. Model wymiany informacji pomiędzy uczestnikami rynku energii elektrycznej. KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 11/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

Magazyn Energomix z nami płyniesz z prądem! Marzec - Kwiecień 2015

Magazyn Energomix z nami płyniesz z prądem! Marzec - Kwiecień 2015 Komentarz rynkowy TGE Rynek Towarowy Terminowy Energii Elektryczniej 21 Listopada - 27 Lutego (w PLN/MWh) 195,00 190,00 185,00 180,00 175,00 170,00 165,00 160,00 155,00 150,00 145,00 140,00 135,00 130,00

Bardziej szczegółowo

Oto informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 r. i w całym 2011 r.

Oto informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 r. i w całym 2011 r. Styczeń to przede wszystkim czas podsumowań minionych 12 miesięcy. Generalnie brzmią one bardzo optymistycznie. Zwiększyła się produkcja energii elektrycznej i to dość wyraźnie. Imponujący wzrost w 2011

Bardziej szczegółowo

Przychody Grupy RWE w 2008 roku udział poszczególnych regionów w %

Przychody Grupy RWE w 2008 roku udział poszczególnych regionów w % RWE w Polsce Grupa RWE w 2008 roku Przychody zewnętrzne w milionach 48 950 Niemcy w milionach 30 694 Poza Niemcami w milionach 18 256 EBITDA w milionach 8 314 Wytwarzanie energii elektrycznej w miliardach

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA:

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Harvard Business Review Polska poleca Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów

Bardziej szczegółowo

LNG - GAZ ZIEMNY SKROPLONY. Oszczędność Nowoczesność Pewność Ekologia

LNG - GAZ ZIEMNY SKROPLONY. Oszczędność Nowoczesność Pewność Ekologia lng - duon liderem LNG - GAZ ZIEMNY SKROPLONY DUON dostarcza gaz ziemny skroplony (LNG) w obszarze całego kraju od 2002 r. i jest liderem o największym udziale w sprzedaży gazu ziemnego w postaci LNG (80%

Bardziej szczegółowo

Raport Zrównoważonego Rozwoju RWE Polska 2011

Raport Zrównoważonego Rozwoju RWE Polska 2011 Zrównoważony rozwój w RWE Polska Strategia zrównoważonego rozwoju stanowi integralną część strategii biznesowej RWE Polska. Zarząd RWE Polska zatwierdza kierunek działań strategicznych oraz otrzymuje roczne

Bardziej szczegółowo