Wednesday From 15:00 Registration of participants 18:30 to 21:00 Dinner. Thursday

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wednesday 16.11.2005 From 15:00 Registration of participants 18:30 to 21:00 Dinner. Thursday 17.11.2004"

Transkrypt

1 I n n o v a t i o n i n F i n a n c e a n d I n s u r a n c e. M a t h e m a t i c a l, e c o n o m e t r i c a l a n d c o m p u t e r m e t h o d s U s t r o ń Wednesday From 15:00 Registration of participants 18:30 to 21:00 Dinner Thursday :00 Breakfast 9:00 Solemn opening of the conference J.M. Rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach Prof. dr hab. Florian Kuźnik 9:15 to 11:15 I plenary session Prof. zw. dr hab. Andrzej Stanisław Barczak 1. Waldemar Tarczyński, Małgorzata Łuniewska (Uniwersytet Szczeciński) Efektywność analizy portfelowej na polskim rynku kapitałowym z wykorzystaniem metod wielowymiarowej analizy porównawczej 2. Krzysztof Piasecki (AE Poznań) Risk image in fuzzy probabilisty space 3 Paweł Miłobędzki, Maria Blangiewicz (Uniwersytet Gdański) On the nature of dependencies between WIBID and WIBOR interest rates for deposits of the same maturity at Polish interbank market 4. Stanisław Heilpern (AE Wrocław) Dependent actuarial models 11:15 to 11:30 Coffee break 11:30 to 12:45 Session A1 Mathematical methods in insurance Prof. zw. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec 1. Małgorzata Niemiec (SGH Warszawa) Bonus-malus system evaluation with the use of mean first passage times 2. Barbara Cieślik (SGH Warszawa) Abstract Coexistence of two Different Bonus-Malus Systems on Automobile Insurance Market 3. Helena Jasiulewicz (Politechnika Wrocławska) Application of generalized linear models to IBNR problems 4. Bartosz Witkowski (SGH Warszawa) Panel data based estimation of loss distributions in automobile insurance market with hunger for bonus 5. Włodzimierz Szkutnik, Barbara Zakrzewska-Derylak (AE Katowice) Model struktury kapitałowej w relacji do wrażliwości stopy procentowej i wartości rynkowej w firmach ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej

2 11:30 to 12:45 Session A2 (in English) Methods of risk measurement Prof. AM. Dr hab. Kazimierz Krauze 1. Lucia Vrábelová (University of Zilina) Using the Finite Difference Method for Option Pricing 2. Dominik Rozkrut (Uniwersytet Szczeciński) Searches for the Day of the Week Effect on the Polish Stock Market 3. Anna Matuszyk (SGGW Warszawa) Credit Scoring Models definition, types, advantages 12:45 to 13:00 Coffee break 13:00 to 14:15 Session B1 Methods of assets classification Prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki 1. Tomasz Węgrzyn (AE Katowice) TMAI nominal value of financial indexes or their growth rates? On the example of banks listed on Warsaw Stock Exchange 2. Sebastian Majewski (Uniwersytet Szczeciński) The classification of Aggressive Investment Funds by classical and fuzzy methods 3. Christian Lis (Uniwersytet Szczeciński) Utilization of quantitative methods in process of mass valuation of immobilities in Poland 4. Stanisław Barczak (AE Katowice) Zastosowanie modeli regresji hedonicznej do badania przebiegu transakcji na aukcjach dzieł sztuki 5. Felicjan Jaguś (AE Katowice) Classification of the assets by kind of chosen macroeconomic risk factors at the Warsaw Stock Exchange 13:00 to 14:15 Session B2 Financial risk management Prof. SGGW dr hab. Ewa Drabik 1. Kazimierz Krauze (Akademia Morska), Jacek Olesinkiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn) Próba wyznaczania portfeli akcji na podstawie oceny wpływu wielkości obrotu na zmianę ceny akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 2. Iwona Muller-Frączek (UMK Toruń) Multifractal models on financial markets 3. Tadeusz Czernik (AE Katowice) Zysk przed stratą miara ryzyka z rodziny FPRM 4. Piotr Fiszeder (UMK Toruń) Test of the APT model for the WSE market with multivariate GARCH model 5. Teresa Porębska-Miąc, Ewa Ziemba (AE Katowice) Possibilities of Using Business Intelligence Systems in Banking 14:00 to 15:30 Lunch 15:30 to 17:00 II plenary session Prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński 1. Stefan Grzesiak, Anna Gontarek (Uniwersytet Szczeciński) Deterministic and stochastic simulation in choice of saving and security option 2. Donata Kopańska-Bródka, Renata Dudzińska-Baryła (AE Katowice) Decyzje ryzykowne w teorii prospektów 3. Ewa Drabik (SGGW Warszawa) The modified traveling salesman problem: two traveling salesmen s problem 17:00 to 17:15 Coffee break

3 17:15 to 18:30 Session C1 Forecasting financial markets Prof. US dr hab. Stefan Grzesiak 1. Anna Romowicz (AE Katowice) Application examples of genetic algorithms for prediction 2. Monika Dędys (SGH Warszawa) Identifiability of Hidden Markov Models 3. Ewa Majerowska, Sabina Nowak (Uniwersytet Gdański) Application of the SUR and CSCTA models for selecting factors forming levels of sector sub-indices of WIG on the WSE 4. Łukasz Koralewski (AE Poznań) Comparison of accuracy levels of stock price forecasts made upon chosen forecasting methods 5. Agnieszka Przybylska-Mazur (AE Katowice) On the some stochastic method of prediction of stock price 17:15 to 18:30 Session C2 Models of value at risk Prof. dr hab. Krzysztof Piasecki 1. Krzysztof Piontek (AE Wrocław) Przegląd i porównanie metod oceny modeli VaR 2. Daniel Iskra (AE Katowice) Conditional Value at Risk - optimal securities portfolio 3. Daniel Papla (AE Wrocław) Analiza portfelowa spółek notowanych na GPW w Warszawie z zastosowaniem wielowymiarowych funkcji copula 4. Ryszard Janta (AE Katowice) Estimate Value at Risk using extreme value theory 5. Paweł Rokita (AE Wrocław) Analiza zależności między wartościami ekstremalnymi stóp zwrotu na polskim rynku kapitałowym 20:00 Solemn dinner Friday :30 Breakfast 9:30 to 11:30 III plenary session Prof. dr hab. Stanisław Heilpern 1. Krzysztof Jajuga (AE Wrocław) Advanced modeling of credit risk 2. Christian Cech (University of Applied Sciences BFI Vienna) Modelling the dependence structure between market and credit risk 3 Elżbieta Ferenstein, Aleksandra Kozłowska (Politechnika Warszawska) On Parameter Estimation of Heteroscedastic Time Series with Hidden Markov Chains 4. Kazimierz Krauze (Akademia Morska) Fundamental Analysis of Exchange Rates. Some Empirical Evidence for Poland 11:30 to 12:00 Coffee break (in English)

4 12:00 to 14:00 IV plenary session Prof. zw. dr hab. Krzysztof Jajuga 1. Grażyna Trzpiot (AE Katowice) O zastosowaniu shortfall - beta w analizie portfelowej 2. Jan Kałuski (Politechnika Śląska) An analysis of the option pricing formulas for some kinds of options 3. Henryk Zawadzki (AE Katowice) From devil s staircase to multifractal models of asset returns 14:00 to 15:00 Lunch 15:00 to 16:00 Session E1 (in English) Mathematical methods in finance Prof. AE dr hab. Grażyna Trzpiot 1. Oleksandra Gorokhova (Kiev National University of Trade and Economics) Forming up a Stable Finance System of Ukraine - Guarantee of International Financial Markets Integration 2. Robert Schwarz (University of Applied Sciences BFI Vienna) The joint default probability of Austrian Small and Medium-sized companies 3. Mykola Bratiychuk, Dominika Broja (Politechnika Śląska) Risk process with two-step premium function 15:00 to 16:00 Session E2 Risk in insurance Prof. dr hab. Włodzimierz Szkutnik 1. Marta Borda (AE Wrocław) The role of life insurance in old-age risk management 2. Maria Jadamus-Hacura (AE Katowice) Bayesowskie modele szacowania wartości rezerw 3. Patrycja Kowalczyk-Lizak (AE Wrocław) Uwagi o kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach na życie 4. Alicja Wolny (AE Katowice) Analiza ryzyka w modelach ubezpieczeń o charakterze ochronno-oszczędnościowym 16:00 to 16:15 Coffee break 16:15 to 17:30 Session F1 Mathematical methods in monetary market Prof. AE dr hab. Henryk Zawadzki 1. Zuzanna Wośko (Uniwersytet Łódzki) The role of channels operating through asset prices in the monetary transmission mechanism in Poland 2. Janusz Kowalczyk (Uniwersytet Gdański) The analysis of chosen technicses of forecast of the volatility 3. Joanna Bruzda (UMK Toruń) Modelling the exchange rate PLN/EUR long term relationships with nonlinear adjustment 4. Magdalena Rutkowska (Uniwersytet Łódzki) Optimal Control Game in Evaluation of Anti-inflationary Monetary Policy of NBP 5. Ewa Dziwok (AE Katowice) Polish central bank s influence on volatility of short term interest rates

5 16:15 to 17:30 Session F2 Methods of credit risk measurement dr hab. Elżbieta Ferenstein 1. Aleksandra Wójcicka (AE Poznań) Chosen modern methods of evaluating credit risk 2. Mirosław Wójciak (AE Katowice) The influence of the loss ratio change on decisions of granting a credit 3. Tomasz Strąk (Uniwersytet Szczeciński) Bankruptcy prediction models applicability of recursive partitioning 4. Tomasz Zapart (AE Wrocław) Trade credit as the one of factors influencing on enlargement the profit and value of firm house 5. Piotr Chrzan (AE Katowice) Przegląd modeli i metod prognozowania upadłości 17:30 to 17:45 Coffee break 17:45 to 18:45 Session G1 Derivatives in capital market Prof. AE dr hab. Piotr Chrzan 1. Tadeusz Winkler-Drews (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L.Koźmińskiego) The hybrid innovations structured products 2. Tomasz Oczadły (AE Wrocław) Pricing Barrier Options under ARCH/GARCH process 3. Anna Gutkowska (SGH Warszawa) Discrete-time interest rate risk hedging in the optimal investment portfolio choice 4. Paweł Porcenaluk (AE Wrocław) Rynek kontraktów terminowych na GPW w Warszawie analiza opłacalności strategii inwestycyjnych typu spread 17:45 to 18:45 Session G2 Mathematical methods in finance Prof. dr hab. Donata Kopańska-Bródka 1. Anna Sroczyńska-Baron (Politechnika Śląska) Zastosowanie modelu rozłożenia procesu sprzedaży akcji w czasie opartego na teorii gier na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 2. Joanna Gwiazda (SGGW) Microeconometric forecasting of bankruptcy of the firms using hazard models 3. Marcin Błażejowski (UMK Toruń) Comparison of interim multiplier effects of structural models with impulse response functions of VAR models 18:45 to 19:00 Summary and conclusion of the conference 19:00 Dinner M e d i a p a t r o n a g e :