DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE"

Transkrypt

1 Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Ekonometrii i Statystyki DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE Redaktor naukowy Zygmunt Zieliński TORUŃ 2007

2 Spis treści Wstęp 7 Część I. Aspekty metodologiczne dynamicznych modeli ekonometrycznych 9 MARIOLA PIŁATOWSKA (UMK) Przegląd modeli realizujących postulat zgodności 11 KUFEL TADEUSZ, KUFEL PAWEŁ (UMK) Postulat zgodności a początki dynamicznego modelowania ekonometrycznego 19 MAGDALENA OSIŃSKA, MARCIN FAŁDZIŃSKI (UMK) Modele GARCH i SV z zastosowaniem teorii wartości ekstremalnych 27 Grażyna Trzpiot (AE Katowice) Decomposition of Riskand Quantile RiskMeasures 35 EWADZIAWGO(UMK) Analiza wrażliwości modelu wyceny opcji złożonych 43 PIOTR FISZEDER (UMK) Jak zwiększyć trafność prognoz zmienności, konstruowanych na podstawie modeli GARCH? 51 IWONA MULLER - FRACZEK (UMK) Wykorzystanie multiczęstościowego modelu Markowa do opisu zmienności szeregów finansowych 59 MIROSŁAW WÓJCI AK (AE Katowice), ALEKSANDRA WÓJCICKA (AE Poznań) Porównanie modyfikacji modelu opcyjnego oceny ryzyka kredytowego 65 MONIKA KOSKO (WSIiE Olsztyn), MICHAŁ PlETRZAK (UMK) Wykorzystanie przełącznikowych modeli typu Markowa w modelowaniu zmienności finansowych szeregów czasowych 73

3 4 Spis treści WITOLD ORZESZKO (UMK) Wykorzystanie koncepcji nieliniowej przyczynowości do identyfikacji szeregów czasowych 81 ANNA ZAMOJSKA (UG) Zastosowanie modelu TAR w analizie nieliniowych szeregów czasowych 89 JACEK KWIATKOWSKI (UMK) Modele RCA w bayesowskim modelowaniu i prognozowaniu indeksu WIG20 97 MATEUSZ PIPIEŃ (AE Kraków) Wykorzystanie warunkowej asymetrii w badaniu zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a poziomem ryzyka. Bayesowska analiza dla indeksu WIG 105 JUSTYNA WRÓBLEWSKA (AE Kraków) Bayesowska analiza kointegracji na przykładzie sprzężenia płacowo - cenowego w gospodarce polskiej 113 JOANNA GÓRKA (UMK) Opis kurtozy rozkładów za pomocą wybranych modeli z funkcją znaku 121 DANIEL KOSIOROWSKI (AE Kraków) O kwantylowym funkcjonale asymetrii rozkładu wektora losowego w badaniach szeregów finansowych 129 MAŁGORZATA SNARSKA (AE Kraków) Financial Applications of Random Matrix Theory - dynamics of the Covariance Matrix 137 DOMINIK ŚLIWICKI (UMK) Estymacja jądrowa w dynamicznych modelach regresji 145 BARBARA PAWEŁEK (AE Kraków) Normalizacja zmiennych a dopuszczalność prognoz zmiennej syntetycznej 153 ELŻBIETA SZULC (UMK) Modelowanie zależności między przestrzenno-czasowymi procesami ekonomicznymi 161 MAREK SZAJT (PCZ) Techniczne aspekty dekompozycji wyrazu wolnego w modelach przestrzenno-czasowych 171

4 Spis treści Część II. Zastosowania metod ekonometrii dynamicznej 179 PAWEŁ MIŁOBĘDZKI (UG) Orlen czy Lotos? Kto kształtuje ceny na hurtowym rynku benzyn silnikowych w Polsce? 181 KATARZYNA OSIECKA, (PW), JÓZEF STAWICKI (UMK) Markov Set - Chains jako narzędzie analizy zmian struktury wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach JERZY WITOLD WIŚNIEWSKI (UMK) Ekonometryczny model miesięcznej płynności finansowej małego przedsiębiorstwa 197 JOANNA MUSZYŃSKA, EWA ZDUNEK (UMK) Ekonometryczna analiza upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach MARCIN BŁAŻEJOWSKI (WSB Toruń) Analiza porównawcza wielorównaniowych modeli mikrorynku produktów konsumpcyjnych estymowąnych dla danych tygodniowych i dziennych 213 ALEKSANDRA MATUSZEWSKA, DOROTA WITKOWSKA (SGGW) Kurs euro/dolar natychmiastowy i terminowy - analiza zależności krótkookresowych dla danych obserwowanych z częstotliwością dzienną i tygodniową 221 PIOTR FISZEDER (UMK), JULIUSZ PREŚ (PSZ) Wycena opcji pogodowych dla miasta Berlin kwotowanych na giełdzie Chicago Mercantile Exchange 229 ANNA KRAUZE (UW-M), KAZIMIERZ KRAUZE (AM Gdynia) Modelowanie notowań otwartych funduszy emerytalnych w Polsce 237 DOMINIK KRĘŻOŁEK (AE Katowice) Zastosowanie asymetrycznego rozkładu Laplace'a do budowy portfeli inwestycyjnych na polskim rynku kapitałowym 245 JOANNA MAŁGORZATA LANDMESSER (SGGW) Efekt godziny w dniu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 253

5 6 Spis treści ANNA PAJOR (AE Kraków) Prognozowanie zdyskontowanej wypłaty europejskiej opcji kupna na indeks WIG20 w modelu ze stochastyczną wariancją i stochastyczną stopą procentową : 259 DANIEL PAPLA (AE Wrocław) Wykorzystanie modelu DCC-MGARCH w analizie zmian zależności wybranych akcji GPW w Warszawie 267 MONIKA JEZIORSKA-PĄPKA (UMK) Zastosowanie modeli dwumianowych do opisu asymetrii informacji na rynku ubezpieczeń na przykładzie polis komunikacyjnych OC 275 TOMASZ ZDANOWICZ (UMK) Porównanie własności prognostycznych modeli dwuliniowych i modeli ARMA z błędami GARCH o nieklasycznych rozkładach 283 JOANNA-BRUZDA (UMK) Zależność między produkcją i kapitałem w modelach wzrostu Solowa iromera. Kointegracja LSTR czy ESTR? 291 MAŁGORZATA BORZYSKOWSKA (UG) Analiza empiryczna wybranych zmiennych wchodzących w skład funkcji popytu na pieniądz 299 KAROLINA KLUTH (UMK) Konwergencja gospodarcza w zakresie kryteriów Traktatu z Maastricht - analiza ekonometryczna 307 ALICJA GANCZAREK (AE Katowice) Analiza niezależności przekroczeń VaR na wybranym segmencie rynku energii 315 ANETA WŁODARCZYK, Marcin Zawada (PCz) Przełącznikowe modele Markowa dla cen energii elektrycznej na giełdzie energii w Polsce 321

Dynamiczne Modele Ekonometryczne

Dynamiczne Modele Ekonometryczne XII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne Program Seminarium Streszczenia wystąpień 7-9 września 2011, Toruń Lokalizacja Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne Modele Ekonometryczne

Dynamiczne Modele Ekonometryczne XIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne Program Seminarium Streszczenia wystąpień 3-5 września 2013, Toruń Lokalizacja Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

SPONSOR GŁ ÓWNY KONFERENCJI

SPONSOR GŁ ÓWNY KONFERENCJI SPONSOR GŁ ÓWNY KONFERENCJI www.ing.pl M e t o d y M a t e m a t y c z n e, E k o n o m e t r y c z n e i I n f o r m a t y c z n e w F i n a n s a c h i U b e z p i e c z e n i a c h U s t r o ń 2 0 0

Bardziej szczegółowo

Spis doktoratów WNEiZ UMK :

Spis doktoratów WNEiZ UMK : Spis doktoratów WNEiZ : Lp. Imię i nazwisko Tytuł pracy Promotor Recenzenci Data obrony 1. Mgr Ryszard Trwałość i niezawodność wyrobów Prof. dr hab. S. Sudoł Prof. dr hab. B. Oyrzanowski 27.04.1988 Lorenczewski

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJE TAKSONOMICZNE - FAKTY I REFLEKSJE

KONFERENCJE TAKSONOMICZNE - FAKTY I REFLEKSJE Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu KONFERENCJE TAKSONOMICZNE - FAKTY I REFLEKSJE Obecna konferencja naukowa nt. "Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania" (Lądek

Bardziej szczegółowo

Matematyka i informatyka na usługach ekonomii

Matematyka i informatyka na usługach ekonomii Ogólnopolska Konferencja Naukowa Matematyka i informatyka na usługach ekonomii dedykowana pamięci Profesora Zbigniewa Czerwińskiego, twórcy poznańskiej szkoły ekonometrii i ekonomii matematycznej Poznań

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ZMIAN W FINANSACH PRZEDSIĘBIORSTWA

KIERUNKI ZMIAN W FINANSACH PRZEDSIĘBIORSTWA UNIWERSYTET EKONOMICZNY w POZNANIU KIERUNKI ZMIAN W FINANSACH PRZEDSIĘBIORSTWA u; 142 B 373130 Redaktor naukowy Jan Sobiech Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu POZNAŃ 2010 SPIS TREŚCI Wstęp

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek Redaktorzy naukowi Krzysztof Jajuga Wanda Ronka-Chmielowiec Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2010 / Spis

Bardziej szczegółowo

Program konferencji MPaR 11 / IWoMCDM 11 Program

Program konferencji MPaR 11 / IWoMCDM 11 Program Niedziela, 3 kwietnia 2011 / Sunday, April 3rd, 2011 Godzina / Hour 16.30 Uruchomienie Biura Organizacyjnego Organizing Bureau starts to operate 18.00 Kolacja Dinner 19.30 otwarcie IWoMCDM 11 IWoMCDM 11

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia dla modułu

Cele kształcenia dla modułu KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Analiza systemów informatycznych Forma zaliczenia (egzamin/zaliczenie) Egzamin Kierunek studiów Profil kształcenia Rok / semestr Informatyka i Ekonometria ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Tytuł seminarium: Modelowanie i prognozowanie procesów finansowych. Prowadzący seminarium: prof. UG, dr hab. Tadeusz W. Bołt, Katedra Ekonometrii

Tytuł seminarium: Modelowanie i prognozowanie procesów finansowych. Prowadzący seminarium: prof. UG, dr hab. Tadeusz W. Bołt, Katedra Ekonometrii Lista seminariów magisterskich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność ANALITYKA GOSPODARCZA lp. Imię i Nazwisko prof. UG, dr hab. 1 Tadeusz W. Bołt 2 3 4 prof. dr hab. Teodor Kulawczuk prof.

Bardziej szczegółowo

Program konferencji MPaR 13 IWoMCDM 13 z dnia 14 marca 2013 roku

Program konferencji MPaR 13 IWoMCDM 13 z dnia 14 marca 2013 roku Program konferencji MPaR 13 IWoMCDM 13 z dnia 14 marca 2013 roku Niedziela, 17 marca 2013/ Sunday, March 17th, 2013 Godzina / Hour Wydarzenie / Event 16.00 uruchomienie Biura Organizacyjnego Organizing

Bardziej szczegółowo

Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym

Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2013 Korekta

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta. Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005/2006. Wydział Zarządzania

Vademecum studenta. Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005/2006. Wydział Zarządzania Vademecum studenta Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005/2006 Wydział Zarządzania 2 Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Monika Bulsza, Aneta Powroźnik,

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Kierunek Finanse i Rachunkowość Sylabusy przedmiotów ch na studiach II stopnia Warszawa 2009 Polityka pienięŝna FOM101 1 dr

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 323 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski Redaktorzy naukowi Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Kurs euro/dolar natychmiastowy i terminowy analiza zależności krótkookresowych dla danych obserwowanych z częstotliwością dzienną i tygodniową

Kurs euro/dolar natychmiastowy i terminowy analiza zależności krótkookresowych dla danych obserwowanych z częstotliwością dzienną i tygodniową DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4 6 września 2007 w Toruniu Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień:

Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień: Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień: dr Krzysztof Echaust Monografia naukowa 1. Produkty strukturyzowane : konstrukcja, wycena, aspekty prawne / Bartkowiak Marcin, Echaust Krzysztof.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński

Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński Zarządzanie ryzykiem Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom podstawowych pojęć z zakresu ryzyka w działalności

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 323 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski Redaktorzy naukowi Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 323 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski Redaktorzy naukowi Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 323 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski Redaktorzy naukowi Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Modele zarządzania ryzykiem inwestycji kapitałowych w sektorze rolno-spożywczym *

Modele zarządzania ryzykiem inwestycji kapitałowych w sektorze rolno-spożywczym * 0 (59) 03 Bolesław Borkowski Monika Krawiec Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Modele zarządzania ryzykiem inwestycji kapitałowych w sektorze rolno-spożywczym * MODELS FOR MANAGING RISK

Bardziej szczegółowo

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Katedra Badań Operacyjnych MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 09. 29-31 marca 2009.

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Katedra Badań Operacyjnych MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 09. 29-31 marca 2009. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katedra Badań Operacyjnych Ogólnopolska Konferencja Naukowa MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 09 29-31 marca 2009 Program International Workshop on MULTIPLE

Bardziej szczegółowo

Modelowanie kursu euro/dolar: dynamiczne modele ekonometryczne i sztuczne sieci neuronowe

Modelowanie kursu euro/dolar: dynamiczne modele ekonometryczne i sztuczne sieci neuronowe Aleksandra Matuszewska-Janica, Dorota Witkowska Katedra Ekonometrii i Statystyki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Modelowanie kursu euro/dolar: dynamiczne modele ekonometryczne i sztuczne

Bardziej szczegółowo

Lista seminariów licencjackich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność ANALITYKA GOSPODARCZA

Lista seminariów licencjackich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność ANALITYKA GOSPODARCZA Lista seminariów licencjackich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność ANALITYKA GOSPODARCZA lp. Imię i Nazwisko Tytuł seminarium licencjackiego 1 dr Dorota Ciołek Modelowanie makroekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 11. Część I Rynki finansowe

Wprowadzenie 11. Część I Rynki finansowe Wprowadzenie 11 Część I Rynki finansowe 1. Reformy instytucjonalne na rynkach finansowych w odpowiedzi na kryzys gospodarczy - Paweł Kawa 15 1.1. Instytucjonalny wymiar przyczyn kryzysu finansowego 16

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 323 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski Redaktorzy naukowi Krzysztof

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA JADWIGA SUCHECKA, MACIEJ JEWCZAK I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA EKONOMETRIA PRZESTRZENNA I REGIONALNE ANALIZY EKONOMICZNE

SPRAWOZDANIA JADWIGA SUCHECKA, MACIEJ JEWCZAK I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA EKONOMETRIA PRZESTRZENNA I REGIONALNE ANALIZY EKONOMICZNE PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. LVII ZESZYT 4 2010 SPRAWOZDANIA JADWIGA SUCHECKA, MACIEJ JEWCZAK I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA EKONOMETRIA PRZESTRZENNA I REGIONALNE ANALIZY EKONOMICZNE W dniach 22-23 czerwca

Bardziej szczegółowo