Gigaset N510 IP PRO nowe i zmienione funkcje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gigaset N510 IP PRO nowe i zmienione funkcje"

Transkrypt

1 Gigaset N510 IP PRO nowe i zmienione funkcje Gigaset N510 IP PRO nowe i zmienione funkcje Zakres funkcji urządzenia został rozszerzony po przygotowaniu instrukcji obsługi. Zmiany i uzupełnienia przedstawia niniejszy dokument. Spis treści Gigaset N510 IP PRO nowe i zmienione funkcje Przegląd Opis Przegląd pozycji menu konfiguratora internetowego Książki telefoniczne Używanie firmowej książki telefonicznej Włączanie i konfigurowanie firmowej książki telefonicznej Wprowadzanie dodatkowych operatorów książek telefonicznych online Włączanie funkcji Usługi informacyjne Włączanie melodii oczekiwania Przekazywanie połączeń na inny telefon (Call to go) Wybieranie protokołu sieciowego dla serwera SIP Automatyczne ustawianie transmisji DTMF

2 Przegląd Przegląd Nowe i zmienione funkcje u Firmowe książki telefoniczne Oprócz lokalnej książki telefonicznej słuchawki i książek telefonicznych online operatorów publicznych można używać firmowej książki telefonicznej (w formacie LDAP lub XML) ( strona 6). u Prywatna książka telefoniczna online Oprócz książek telefonicznych online operatorów publicznych można używać prywatnej książki telefonicznej ( strona 9). u Usługi informacyjne W celu wyświetlania usług informacyjnych (paska wiadomości, pogody itd.) na słuchawkach można włączyć lub wyłączyć usługi informacyjne Gigaset.net i/lub dodatkowych, samodzielnie wybranych serwerów usług informacyjnych ( strona 10). u Włączanie lub wyłączanie melodii oczekiwania Melodia oczekiwania jest odtwarzana, gdy użytkownik wstrzyma połączenie, np. w celu wykonania połączenia konsultacyjnego lub przyjęcia połączenia oczekującego. Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć ( strona 10). u Przekazywanie połączeń na inny telefon (Call to go) Gdy telefon jest podłączony do centrali PABX Gigaset T300 PRO lub T500 PRO, można przekazywać rozmowy na inne telefony zarejestrowane na tym samym koncie VoIP ( strona 10). u Wybieranie protokołu sieciowego dla serwera SIP Możliwe jest wybranie protokołu używanego do komunikacji z serwerem SIP (TCP albo UDP) ( strona 11). u Automatyczne ustawianie transmisji DTMF Telefon można skonfigurować tak, aby przy każdej próbie połączenia podejmował próbę ustawienia rodzaju sygnalizacji DTMF odpowiedniego do aktualnie wynegocjowanego kodeka ( strona 11). 2

3 Opis Przegląd pozycji menu konfiguratora internetowego Menu konfiguratora internetowego zawiera nowe funkcje, Usługi informacyjne i Firmowa książka telefoniczna. Nowe funkcje są oznaczone kolorem pomarańczowym. Strona główna Asystent szybkiego uruchomienia Ustawienia Sieć IP Configuration Zabezpieczenia Telefonia Wiadomości Połączenia Audio Przypisanie numeru Przekierowanie Plany wybierania numerów Skrzynki poczty głosowej Ust. zaawansowane VoIP Dioda MWI Usługi informacyjne ( strona 10) Książki telefoniczne Zarządzanie Sieciowa książka telef. Firmowa książka telefoniczna ( strona 6) Przesyłanie książki telef. Data i godzina Ustawienia lokalne Różne Uruchom ponownie i zresetuj Zapisz i przywróć Aktualizacja firmware u Stan Urządzenie Połączenia 3

4 Książki telefoniczne Na telefonie Gigaset N510 IP PRO można używać następujących książek telefonicznych: u Lokalnej książki telefonicznej/adresowej słuchawki u Sieciowych książek telefonicznych Publiczne sieciowe książki telefoniczne i spisy telefonów firm Są to różne znane, dostępne publicznie książki telefoniczne. Dodatkowo można wprowadzić inną książkę telefoniczną online, np. prywatną książkę telefoniczną u operatora. Firmowe książki telefoniczne Udostępniane są w formacie LDAP lub XML za pośrednictwem centrali PABX lub serwera w sieci. Dostępne sieciowe i firmowe książki telefoniczne można określić za pomocą konfiguratora internetowego. Dostęp do książek telefonicznych Otwieranie książek telefonicznych klawiszem książki telefonicznej Klawisz książki telefonicznej s (klawisz sterujący w dół) na słuchawce działa w następujący sposób: u naciśnięcie: otwarcie książki telefonicznej, u przytrzymanie: otwarcie listy wyboru dostępnych sieciowych książek telefonicznych. Sieciowe książki telefoniczne są wyświetlane pod nazwami określanymi za pomocą konfiguratora internetowego. Otwieranie książek telefonicznych za pomocą menu Za pomocą menu słuchawki można uzyskać dostęp do wszystkich dostępnych książek telefonicznych: v ÂKontakty Ks. telefoniczna v ÂKontakty Sieciowa ksiazka tel. Lokalna książka telefoniczna Lista wszystkich dostępnych sieciowych książek telefonicznych q Wybierz książkę telefoniczną i naciśnij klawisz OK. Sieciowe książki telefoniczne są dostępne po włączeniu w konfiguratorze internetowym. Włączanie firmowej książki telefonicznej strona 6. Włączanie dodatkowych operatorów książek telefonicznych online strona 9. 4

5 Używanie firmowej książki telefonicznej Po otwarciu firmowej książki telefonicznej wpisy są wyświetlane w kolejności alfabetycznej. Opis LDAP Central NetDir Meier Meier, James Meier, Paul Meinken Nazwa książki telefonicznej: określana w konfiguratorze internetowym za pomocą parametru Nazwa książki telefonicznej. Wpisy książki telefonicznej są domyślnie wyświetlane z pseudonimami (displayname). Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można w sekcji Ustawienia książek telefonicznych LDAP ( strona 6). Wyswietl Opcje Wyszukiwanie i wyświetlanie wpisu q Przejdź do żądanego wpisu. Lub: ~ Wprowadź nazwę (lub pierwszą literę). Gdy naciśniesz klawisz na klawiaturze, telefon przejdzie w tryb wyszukiwania. Można wpisać maksymalnie dziesięć znaków. Wyświetlony zostanie pierwszy wpis na liście pasujący do wpisanych znaków. Naciśnij klawisz #, aby usunąć ostatni wprowadzony znak. q Jeśli pasujących wpisów jest więcej, przejdź do żądanego wpisu. Naciśnij klawisz wyświetlacza Wyswietl lub w, aby wyświetlić wpis. James Nick: James Nazwisko: Meier Imie: James Back q Przewiń wpis. Nr telefonu: James Nr komórkowy: Ulica: Ulica Back Wyświetlane są następujące informacje dostępne w bazie danych LDAP Nick, Nazwisko, Imie, Nr telefonu, Nr komórkowy, Ulica, Kod pocztowy, Miasto, Nazwa firmy, . W przypadku książek telefonicznych LDAP można w konfiguratorze internetowym ustawić wyświetlanie dodatkowych szczegółów ( strona 6). 5

6 Włączanie i konfigurowanie firmowej książki telefonicznej Aby używać firmowej książki telefonicznej na telefonie, należy ją włączyć w konfiguratorze internetowym. Można używać książek telefonicznych w formacie LDAP i/lub XML. Uruchom konfiguratora internetowego telefonu i przejdź na następującą stronę: Ustawienia Książki telefoniczne Firmowa książka telefoniczna Wprowadź Adres serwera i dane dostępowe (Nazwa użytkow., Hasło) dla każdej książki telefonicznej, której chcesz używać. W polu Nazwa książki telefonicznej wprowadź nazwę, pod którą książka telefoniczna ma być wyświetlana na słuchawce na liście Sieciowa ksiazka tel.. Zaznacz opcję Włącz książkę telefoniczną, jeśli książka telefoniczna ma być dostępna na zarejestrowanych słuchawkach. Włącz opcję Automatycznie wyszukuj nazwisko osoby dzwoniącej, jeśli osoba dzwoniąca ma być wyszukiwana w celu wyświetlania na słuchawce nie w lokalnej książce telefonicznej, tylko w firmowej książce telefonicznej. Ustawienia książek telefonicznych LDAP W celu wyszukiwania w firmowej książce telefonicznej LDAP można określić ustawienia dotyczące kryteriów wyszukiwania i formatu wyjściowego znalezionych wpisów. Atrybuty Wpisy książki telefonicznej w bazie danych LDAP mają szereg zdefiniowanych atrybutów, takich jak nazwisko, imię, numer telefonu, adres, firma itd. Zestaw wszystkich atrybutów zapisywanych z wpisem jest określony w schemacie serwera LDAP. Aby uzyskać dostęp do atrybutów lub zdefiniować filtr wyszukiwania, należy znać atrybuty i ich identyfikatory na serwerze LDAP. Większość identyfikatorów atrybutów to nazwy standardowe, ale mogą one być także definiowane niestandardowo. Telefon Gigaset N510 IP PRO obsługuje następujące atrybuty: Nazwa atrybutu Nazwa na telefonie Znaczenie displayname Nick Nazwa, pod którą wpis jest wyświetlany na liście givenname Imie Imię sn Nazwisko Nazwisko o Nazwa firmy Nazwa firmy mail Adres street Ulica Ulica I Miasto Miasto postalcode Kod pocztowy Kod pocztowy telephonenumber Nr telefonu Numer telefonu (stacjonarnego) mobile Nr komórkowy Numer telefonu komórkowego 6

7 Atrybuty nazw W tym polu należy określić wyświetlane w wynikach wyszukiwania informacje, takie jak nazwisko, nazwisko i imię lub nazwa wyświetlana. Opis Atrybuty numerów W tym polu należy określić numery telefonów wpisu z bazy danych, które mają być dostępne. Format wyświetlania W tym polu należy określić sposób wyświetlania wyników wyszukiwania na słuchawce. Można wprowadzić połączenie różnych atrybutów nazwisk i numerów oraz znaków specjalnych. W celu wyświetlania wartości żądanych atrybutów należy poprzedzić nazwy atrybutów znakiem procent (%). Przykład Dane wpisu na serwerze LDAP: displayname Peter Black telphonenumber givenname Peter mobile sn Black... Definicja atrybutu w internetowym interfejsie użytkownika: Atrybuty nazw givenname sn telephonenumber mobile Atrybuty numerów mobile telephonenumber Format wyświetlania %sn, %givenname; %telephonenumber/%mobile Wpis będzie wyświetlany na słuchawce w następujący sposób: Black, Peter; / Wskazówka baza danych LDAP ma strukturę hierarchiczną. Za pomocą parametru Nazwa wyróżniająca stacji bazowej można określić zakres, w którym ma się zaczynać wyszukiwanie. 7

8 Filtry Za pomocą filtrów można zdefiniować kryteria wyszukiwania określonych wpisów w bazie danych LDAP. Filtr składa się z co najmniej jednego kryterium wyszukiwania. Kryterium wyszukiwania składa się z żądania atrybutu LDAP, takiego jak sn=%. Znak procent (%) to zmienna (symbol zastępczy, zastępowany danymi wpisanymi przez użytkownika). Filtr nazw Filtr nazw decyduje, który atrybut jest stosowany w wyszukiwaniu. Przykład: (displayname=%). Użytkownik musi zastąpić zmienną (znak %) wyszukiwanym nazwiskiem lub jego częścią. Jeśli użytkownik wpisze np. znak A, w bazie danych LDAP wyszukane zostaną wszystkie wpisy, których atrybut displayname zaczyna się literą A. Jeśli użytkownik wpisze następnie znak b, wyszukane zostaną wpisy, których atrybut displayname zaczyna się literami Ab. Filtr numerów Filtr numerów określa kryteria automatycznego uzupełniania numerów telefonów. Przykład: ( (telephonenumber=%)(mobile=%)). Użytkownik musi zastąpić zmienną (znak %) częścią numeru telefonu. Jeśli użytkownik wpisze np. cyfry 123, w bazie danych LDAP wyszukane zostaną wszystkie numery telefonów zaczynające się cyframi 123. Numer telefonu zostanie uzupełniony o informacje z bazy danych. Wiele kryteriów można łączyć operatorami logicznymi I (&) oraz LUB ( ). Operatory logiczne & i należy umieszczać przed kryteriami wyszukiwania. Kryteria wyszukiwania należy umieszczać w nawiasach. Całe wyrażenie należy również ująć w nawiasy. Operacje I oraz LUB można też łączyć. Przykład: Operacja z operato-(rem I: (givenname=%) (mail=%)) Wyszukane zostaną wpisy, w których imię oraz adres pocztowy zaczynają się od znaków wprowadzonych przez użytkownika. Operacja z operato-(rem LUB: (displayname=%) (sn=%)) Wyszukane zostaną wpisy, w których nazwa wyświetlana lub nazwisko zaczyna się od znaków wprowadzonych przez użytkownika. Operacja łączona: ( (& (displayname=%) (mail=%))(& (sn=%) (mail=%))) Wyszukane zostaną wpisy, w których nazwa wyświetlana oraz adres pocztowy lub nazwisko i adres pocztowy zaczynają się od znaków wprowadzonych przez użytkownika. 8

9 Wprowadzanie dodatkowych operatorów książek telefonicznych online Dostępnych jest wiele różnych książek telefonicznych online (spis telefonów firm, Yellow Pages itd.), których używanie można włączyć na słuchawkach telefonu. Oprócz standardowych książek telefonicznych można wprowadzić jednego dodatkowego operatora. Uruchom konfiguratora internetowego telefonu i przejdź na następującą stronę: Ustawienia Książki telefoniczne Sieciowa książka telef. W obszarze Ustawienia dodatkowego operatora kliknij przycisk [Dodaj]. jeśli dodatkowy operator został już skonfigurowany, kliknij przycisk [Edytuj], aby zmienić ustawienia dodatkowego operatora albo usunąć wpis. Zostanie otwarta strona, na której można wprowadzić ustawienia operatora. Wskazówka dotycząca transferu książki telefonicznej Wpis znaleziony w książce telefonicznej online można skopiować do lokalnej książki telefonicznej. Opcje Kopiuj do ks.tel. Bezpośrednie kopiowanie wpisu do osobistej książki telefonicznej online nie jest możliwe (wbrew opisowi w instrukcji obsługi). Jeśli operator osobistej książki telefonicznej online obsługuje import wizytówek vcard, można to zrobić w następujący sposób: Zapisz lokalną książkę telefoniczną w formacie vcard w pliku vcf na komputerze. Ustawienia Książki telefoniczne Przesyłanie książki telef. Zapisz Zaimportuj plik vcf do osobistej książki telefonicznej online przy użyciu funkcji udostępnianych przez operatora. 9

10 Włączanie funkcji Usługi informacyjne Na zarejestrowanej słuchawce można wyświetlać indywidualnie zestawione teksty informacyjne (np. komunikaty pogodowe, kanały wiadomości itd.). Usługi informacyjne są dostępne w Centrum informacji telefonu i można je wyświetlać jako wygaszacz ekranu w stanie gotowości słuchawki, o ile ustawiony jest wygaszacz ekranu Usługi informacyjne. Wyświetlanie usług informacyjnych należy włączyć w konfiguratorze internetowym. Można korzystać z usług informacyjnych udostępnianych w sieci Gigaset.net (np. wiadomości, pogody, encyklopedii) i/lub używać innego serwera, oferującego własne usługi informacyjne, np. centrali telefonicznej swojej sieci. Uruchom konfiguratora internetowego telefonu i przejdź na następującą stronę: Ustawienia Usługi informacyjne Zaznacz żądane usługi informacyjne. W razie zaznaczenia opcji dostosowana usługa informacyjna konieczne jest wprowadzenie niezbędnych danych dostępowych serwera (Adres serwera usług online, Nazwa użytkow., Hasło). Aby użyć danych dostępowych ustawionych na centrali PABX, wybierz opcję Użyj poświadczeń SIP. Włączanie melodii oczekiwania Możliwe jest określenie, czy po wstrzymaniu połączenia oczekującemu rozmówcy odtwarzana ma być melodia oczekiwania. Ustawienie dotyczy wszystkich skonfigurowanych połączeń VoIP. Uruchom konfiguratora internetowego telefonu i przejdź na następującą stronę: Ustawienia Telefonia Ust. zaawansowane VoIP W obszarze Melodia oczekiw. kliknij opcję Tak/Nie, aby włączyć lub wyłączyć odtwarzanie melodii oczekiwania. Przekazywanie połączeń na inny telefon (Call to go) Zewnętrzne połączenie VoIP można przekazać ze słuchawki Gigaset N510 IP PRO na inny telefon zarejestrowany na tym samym koncie VoIP, np. na przewodowy telefon IP lub iphone z programem Gigaset App. Funkcja ta jest dostępna jedynie na telefonach podłączonych do centrali Gigaset T300 PRO lub T500 PRO. Podczas rozmowy na słuchawce telefonu Gigaset N510 IP PRO: Naciśnij klawisz wyświetlacza Opcje, wybierz opcję Call to go i potwierdź wybór klawiszem OK. Lub: Dwa razy naciśnij klawisz gwiazdki *. Gdy funkcja ta jest włączona, połączenie przychodzące jest sygnalizowane na wszystkich telefonach zarejestrowanych na danym koncie VoIP. Odebranie połączenia na jednym z zarejestrowanych urządzeń kończy połączenie na telefonie Gigaset N510 IP PRO. 10

11 Wybieranie protokołu sieciowego dla serwera SIP Opis Możliwe jest wybranie protokołu sieciowego używanego do komunikacji przez serwer SIP. Sewer SIP zazwyczaj komunikuje się za pomocą protokołu UDP (User Datagram Protocol). Protokół UDP nie gwarantuje niezawodnej transmisji, zatem serwer SIP nie sprawdza, czy przesłanie danych powiodło się. Jeśli konieczna jest niezawodna transmisja, można także użyć protokołu TCP (Transmission Control Protocol). Transmisja za pomocą protokołu UDP jest mniej niezawodna, ale za to szybsza i generuje mniejszy ruch sieciowy. Ustawienie domyślne to Automatycznie, czyli ustawienie telefonu jest dopasowywane automatycznie do ustawienia serwera SIP. Aby zmienić ustawienie domyślne: Uruchom konfiguratora internetowego telefonu i przejdź na następującą stronę: Ustawienia Telefonia Połączenia Na stronie tej zostanie wyświetlona lista wszystkich możliwych połączeń. Otwórz konfigurację połączenia, którą chcesz zmienić, klikając przycisk [Edytuj]. Kliknij przycisk [Pokaż ustawienia zaawansowane], aby wyświetlić wszystkie parametry konfiguracji. Wybierz żądany protokół z menu Wybierz protokół sieciowy. Automatyczne ustawianie transmisji DTMF (Po polsku DTMF albo wybieranie tonowe ) DTMF = Dual-tone multi-frequency Sygnalizacja DTMF jest niezbędna np. do sprawdzania i sterowania niektórymi skrzynkami poczty głosowej za pomocą kodów cyfrowych. W celu przesyłania sygnałów DTMF za pośrednictwem połączenia VoIP należy określić sposób, w jaki kody klawiaturowe będą przekształcane na sygnały DTMF i przesyłane: jako słyszalne informacje przez kanał głosowy, czy też jako tzw. komunikat SIP Info. Jest już możliwe automatyczne ustawiania transmisji DTMF. Uruchom konfiguratora internetowego telefonu i przejdź na następującą stronę: Ustawienia Telefonia Ust. zaawansowane VoIP Włącz opcję Automatyczne negocjowanie transmisji DTMF. Telefon przy każdej próbie połączenia podejmie próbę ustawienia rodzaju sygnalizacji DTMF odpowiedniego do aktualnie wynegocjowanego kodeka. 11

12 Issued by Gigaset Communications GmbH Frankenstrasse 2a, D Bocholt Gigaset Communications GmbH 2012 Subject to availability. Wszystkie prawa zastrzeżone. Producent zastrzega prawo do zmian. A31008-M2217-R

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego

Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego Konfigurowanie portalu głosowego Do konfigurowania grupowego portalu głosowego służy interfejs internetowy Rysunek 1. Grupa Usługi Portal głosowy

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy 21 listopada 2011 Novell Skrócona instrukcja obsługi Po zainstalowaniu przez administratora systemu oprogramowania GroupWise 2012 WebAccess można korzystać

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Przewodnik informacyjny R6.1 Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite zapewnia wiele usług po skojarzeniu z aplikacją Microsoft Outlook. Integracja

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem VoIP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem VoIP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł VoIP Moduł VoIP pozwala na współpracę Systemu Vision z telefonią cyfrową VoIP (Voice-over-IP) w protokole SIP. Jego podstawowym zadaniem jest nawiązanie komunikacji z urządzeniami tego typu. Możliwe

Bardziej szczegółowo

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest zaprogramowanie centrali telefonicznej Platan Libra w następującej konfiguracji: Centrala jest podłączona do linii miejskiej

Bardziej szczegółowo

Siemens Gigaset C610 IP

Siemens Gigaset C610 IP URZĄDZENIA KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA Siemens Gigaset C610 IP I. Podłączenie telefonu Gigaset C610IP Podłącz słuchawkę oraz stację bazową zgodnie z instrukcją, która znajduje się

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Web Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Web Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Web Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja Web Softphone? Klient internetowy Alcatel-Lucent Web Softphone umożliwia wygodne korzystanie z

Bardziej szczegółowo

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest ustawienie nowego abonenta VOIP w centrali Platan Libra, oraz konfiguracja programu do połączeń VOIP na komputerze i

Bardziej szczegółowo

GroupWise WebAccess Basic Interface

GroupWise WebAccess Basic Interface GroupWise WebAccess Basic Interface szybki start 8 Novell GroupWise WebAccess Basic Interface SZYBKI START www.novell.com Korzystanie z programu GroupWise WebAccess Basic Interface Po zainstalowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Panel Konta - instrukcja. Warszawa, 2013 r

Panel Konta - instrukcja. Warszawa, 2013 r Panel Konta - instrukcja Warszawa, 2013 r Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Zmiana hasła 4. Konta/Dane Konta 5. Konta/ Interfejs użytkownika 6. Konta/Właściwości usługi/ Polaczenia głosowe

Bardziej szczegółowo

Panel Konta - instrukcja

Panel Konta - instrukcja Panel Konta - instrukcja Warszawa, 2013 Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Zmiana hasła 4. Konta/ Ważność Konta 5. Konta/Dane Konta 6. Konta/ Interfejs użytkownika 7. Konta/Właściwości usługi/

Bardziej szczegółowo

Połączenia VoIP z firmą Slican

Połączenia VoIP z firmą Slican Zapraszamy do kontaktu z nami przez VoIP. Połączenia VoIP z firmą Slican Ogólnie Aby skonfigurować urządzenie lub oprogramowanie VoIP do komunikacji z firmą Slican poprzez sieć internet należy w jego ustawieniach

Bardziej szczegółowo

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi Witaj Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłączanie PL 2 3 Instalowanie Podstawy obsługi Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa Zasilacz stacji bazowej Kabel telefoniczny 2 akumulatory AAA (R03) Tylna

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Założono, że router jest poprawnie podłączony i skonfigurowany do obsługi dostępu do Internetu.

Uwaga!!! Założono, że router jest poprawnie podłączony i skonfigurowany do obsługi dostępu do Internetu. 1. Rejestracja konta 2. Książka telefoniczna 3. Problemy 3.1. Rejestracja 3.2. NAT 3.3. Kodeki 3.4. Zaawansowane Przykład bazuje na wymyślonym operatorze telefonii VoIP o nazwie XYZ. Dane techniczne usługi:

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja telefonu Yealink T20P (v9.73.0.40)

Konfiguracja telefonu Yealink T20P (v9.73.0.40) Strona 1 Konfiguracja telefonu Yealink T20P (v9.73.0.40) 1. Opis produktu Cechy: 2 konta SIP LCD: 2 linie po 16 znaków 2 programowalne przyciski 5 klawiszy funkcyjnych, IPv6 Power over Ethernet (PoE) 3

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi telefonu Gigaset DE700 IP PRO Gigaset DE900 IP PRO

Skrócona instrukcja obsługi telefonu Gigaset DE700 IP PRO Gigaset DE900 IP PRO Skrócona instrukcja obsługi telefonu Gigaset DE700 IP PRO Gigaset DE900 IP PRO Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Uwaga! Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów:

Przewodnik AirPrint. Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów: Przewodnik AirPrint Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Wersja A POL Definicje oznaczeń W

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Zarejestruj produkt i uzyskaj pomoc na stronie www.philips.com/welcome SE350 Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłącz 2 Zainstaluj 3 Korzystaj Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa LUB Tylna klapka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

V300 Telefon IP. Szybki start. Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1. Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone.

V300 Telefon IP. Szybki start. Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1. Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. V300 Telefon IP Szybki start Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1 Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. Przegląd Niniejszy przewodnik wyjaśnia, jak skonfigurować telefon V300 i jak z niego korzystać.

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne Nr produktu 679286 Strona 1 z 8 Rozpoczęcie pracy Wskazówka Po przejściu do innego regionu gdy chcesz utworzyć nową listę stacji DAB wykonaj ponownie

Bardziej szczegółowo

OXYTone Mobile - aplikacja dla ios. Instrukcja Obsługi dla użytkownika

OXYTone Mobile - aplikacja dla ios. Instrukcja Obsługi dla użytkownika Instrukcja Obsługi dla użytkownika 2 z 14 Spis treści 1. O PROGRAMIE OXYTONE MOBILE... 3 1.1 STANDARDOWE FUNKCJE OXYTONE MOBILE... 3 1.2 ZAAWANSOWANE FUNKCJE OXYTONE MOBILE... 4 2. INSTALACJA APLIKACJI...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja certyfkatu OSX 10.9

1. Instalacja certyfkatu OSX 10.9 1. Instalacja certyfkatu na OS X 10.9 2. Konfguracja Maila na OS X 10.9 3. Podpisywanie na OS X 10.9 4. Instalacja certyfkatu na IOS 7 5. Konfguracja Maila na IOS 7 6. Podpisywanie na IOS7 7. Konfguracja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Okno z lista

Rysunek 1: Okno z lista 1 Urzadzenie RFID Urządzenie RFID, umożliwia użytkownikom systemu kontrolę dostępu do wydzielonych przez system stref, na podstawie odczytywanych TAG ów (identyfikatora przypisanego do użytkownika) z czytników

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

TELEFONIA INTERNETOWA

TELEFONIA INTERNETOWA Politechnika Poznańska Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych TELEFONIA INTERNETOWA Laboratorium TEMAT ĆWICZENIA INSTALACJA I PODSTAWY SERWERA ASTERISK

Bardziej szczegółowo

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Maj 2015 Program Novell Messenger 3.0.1 i jego nowsze wersje są dostępne dla urządzeń przenośnych z systemami ios i Android oraz urządzeń BlackBerry. Dzięki możliwości

Bardziej szczegółowo

Prezentacja produktowa dla Dystrybutorów Gigaset Communications Polska

Prezentacja produktowa dla Dystrybutorów Gigaset Communications Polska Prezentacja produktowa dla Dystrybutorów Gigaset Communications Polska Agenda Roadmapa produktowa Premiery 2011 Telefony PSTN Telefony IP / ISDN 2 Roadmapa produktowa Roadmapa produktowa SL910A Best SL780

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Menedżera połączeń CommPilot

Skrócona instrukcja obsługi Menedżera połączeń CommPilot Skrócona instrukcja obsługi Menedżera połączeń CommPilot Skrócona instrukcja obsługi Menedżera połączeń CommPilot Uzyskiwanie połączenia 1. Wybierz spis telefonów. Aby wyświetlić spis telefonów, kliknij

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej Katalog produktów Twój partner w telefonii stacjonarnej Swissvoice Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem na rynku polskim szwajcarskiej firmy Swissvoice AG, wiodącego dostawcy telefonów analogowych

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń

Bardziej szczegółowo

instrukcja uruchomienia usługi

instrukcja uruchomienia usługi instrukcja uruchomienia usługi INT/UL-A5/1439/01-02-06/ 12 Witamy w usłudze Telefonia internetowa tp umożliwia tanie połączenia telefoniczne, w oparciu o technologię VoIP (Voice over IP). Usługę można

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW.

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi programu Neofon

instrukcja obsługi programu Neofon instrukcja obsługi programu Neofon spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...2 2. Główne okno aplikacji...3 3. Panel dolny...4 4. Klawiatura numeryczna...5 5. Regulacja głośności...6 6. Książka adresowa...7

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2014-01-09 SWD-20140109135251664 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...7 Informacje o planach taryfowych BlackBerry Internet Service...7

Bardziej szczegółowo

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 Instrukcja obsługi ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 1 ArtPlayer to proste oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików video i ich wybór poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Panel Klienta - instrukcja. Warszawa, 2013 r

Panel Klienta - instrukcja. Warszawa, 2013 r Panel Klienta - instrukcja Warszawa, 2013 r Spis treści 1. Logowanie W celu powrotu do 2. Strona startowa spisu treści kliknij na 3. Zmiana hasła przycisk 4. Dane Klienta/Informacje adresowe 5. Dane Klienta/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja klienta wideokonferencji Yealink VC Desktop dla systemów Windows 7, 8, 10

Instrukcja klienta wideokonferencji Yealink VC Desktop dla systemów Windows 7, 8, 10 Instrukcja klienta wideokonferencji Yealink VC Desktop dla systemów Windows 7, 8, 10 KROK 1: INSTALACJA. Ściągamy aplikację ze strony producenta. Aplikacja znajduje się na support.yealink.com, gdzie klikamy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną

Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną 1.Wstęp Zainstalowana w Politechnice Gdańskiej centrala telefoniczna ALCATEL 4400 jest nowoczesną, w pełni cyfrową centralą telefoniczną. Oprócz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Gigaset DX800A all in one nowe i zaktualizowane funkcje

Gigaset DX800A all in one nowe i zaktualizowane funkcje Gigaset DX800A all in one nowe i zaktualizowane funkcje Gigaset DX800A all in one nowe i zaktualizowane funkcje Ten dokument stanowi uzupełnienie instrukcji obsługi (pełnej wersji) oraz instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO. Zespół Systemów Sieciowych

KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO. Zespół Systemów Sieciowych KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja klienta pocztowego

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR

Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR Aplikacja Xerox QR Code Skrócona instrukcja obsługi 702P03999 Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR Aplikacji QR Code można używać w połączeniu z: aplikacjami do skanowania /

Bardziej szczegółowo

Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122)

Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122) Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122) Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli:

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DN/L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przywrócenia hasła w urządzeniach:

Instrukcja przywrócenia hasła w urządzeniach: Instrukcja przywrócenia hasła w urządzeniach: INTERNEC IP i7-n w wersji firmware od v3.3.4 INTERNEC IP i7-c w wersji firmware od v5.3.0 INTERNEC IP i7-p w wersji firmware od v5.3.0 INTERNEC HD-TVI i7-t

Bardziej szczegółowo

Gigaset DE310 IP PRO / pl / A31008-M2218-S201-4-V919 / cover_front_kelvin.fm / 3/3/14 Version rsion 3, 30 e PRO V

Gigaset DE310 IP PRO / pl / A31008-M2218-S201-4-V919 / cover_front_kelvin.fm / 3/3/14 Version rsion 3, 30 e PRO V Version 02.00.03 Gigaset DE310 IP PRO więcej niż tylko telefon Gigaset DE310 IP PRO więcej niż tylko telefon Gigaset DE310 IP PRO to telefon IP do zastosowań profesjonalnych. u Prosta instalacja Można

Bardziej szczegółowo

Twój początek z TecComem. Instalacja i konfiguracja oprogramowania do składania zamówień, wersja 3.0

Twój początek z TecComem. Instalacja i konfiguracja oprogramowania do składania zamówień, wersja 3.0 INSTALACJA TecLocal Twój początek z TecComem Instalacja i konfiguracja oprogramowania do składania zamówień, wersja 3.0 SPIS TREŚCI I. Rodzaj instalacji II. III. Instalacja TecLocal Ustanowienie połączenia

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci lokalnej

Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Niniejszy dokument zawiera wprowadzenie do konfiguracji sieci na komputerach z systemem Windows. Opisano w nim ustawienia, które należy skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Wymagania wstępne. Instalacja certyfikatu

Wymagania wstępne. Instalacja certyfikatu Wymagania wstępne Aby korzystać z sieci eduroam działającej na Politechnice Lubelskiej należy 1. posiadać działający adres e-mail w domenie pollub.pl, który zazwyczaj ma postać i.nazwisko@pollub.pl (w

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej.

Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej. Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej. Łęczna 2015 Historia zmian L.p. Data Autor Wersja systemu

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi osobistego portalu głosowego

Skrócona instrukcja obsługi osobistego portalu głosowego Skrócona instrukcja obsługi osobistego portalu głosowego Dostęp do portalu głosowego Z portalu głosowego możesz skorzystać, używając własnego aparatu telefonicznego lub aparatu należącego do innej osoby.

Bardziej szczegółowo

Outlook Express - konfigurowanie i korzystanie.

Outlook Express - konfigurowanie i korzystanie. Outlook Express - konfigurowanie i korzystanie. Po udanej konfiguracji połączenia internetowego możemy rozpocząć konfigurację konta pocztowego. Po pierwsze, skoro od teraz będziemy często uruchamiać program

Bardziej szczegółowo

COMMAX CDV-70UX - USTAWIENIE PRACY URZĄDZEŃ MOBILNYCH

COMMAX CDV-70UX - USTAWIENIE PRACY URZĄDZEŃ MOBILNYCH 2017.03.07 COMMAX CDV-70UX - USTAWIENIE PRACY URZĄDZEŃ MOBILNYCH Monitor CDV-70UX występuje w dwóch wersjach sprzętowych: Wersja 1: - numery seryjne 2015.06S1506., 2015.07S1507., - dioda informacyjna LED

Bardziej szczegółowo

1 Logowanie do portalu Zmiana hasła Strona główna portalu Zdalna pomoc... 3

1 Logowanie do portalu Zmiana hasła Strona główna portalu Zdalna pomoc... 3 Podręcznik użytkownika GTS Personal Web Portal portal.uc.gtsce.com Spis treści 1 Logowanie do portalu... 2 2 Zmiana hasła... 3 3 Strona główna portalu... 3 4 Zdalna pomoc... 3 5 Modyfikowanie nazwy użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi systemu automatycznego operatora

Skrócona instrukcja obsługi systemu automatycznego operatora Skrócona instrukcja obsługi systemu automatycznego operatora Zaplanuj, zdefiniuj i przetestuj systemy automatycznego operatora 1. Zaprojektuj własny interaktywny system zapowiedzi słownych. 2. Ustal godziny

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci?

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Problemy techniczne SQL Server Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być używane

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji.

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Instrukcja obsługi Rejestrator DVR 318-B (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty.

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty. Uwagi ogólne System pocztowy NetMail wspiera protokoły pocztowe IMAP oraz SMTP (protokół POP3 został wyłączony). Umożliwia to współpracę z programami pocztowymi takimi jak Outlook Express, Mozilla Thunderbird

Bardziej szczegółowo