Gigaset N510 IP PRO nowe i zmienione funkcje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gigaset N510 IP PRO nowe i zmienione funkcje"

Transkrypt

1 Gigaset N510 IP PRO nowe i zmienione funkcje Gigaset N510 IP PRO nowe i zmienione funkcje Zakres funkcji urządzenia został rozszerzony po przygotowaniu instrukcji obsługi. Zmiany i uzupełnienia przedstawia niniejszy dokument. Spis treści Gigaset N510 IP PRO nowe i zmienione funkcje Przegląd Opis Przegląd pozycji menu konfiguratora internetowego Książki telefoniczne Używanie firmowej książki telefonicznej Włączanie i konfigurowanie firmowej książki telefonicznej Wprowadzanie dodatkowych operatorów książek telefonicznych online Włączanie funkcji Usługi informacyjne Włączanie melodii oczekiwania Przekazywanie połączeń na inny telefon (Call to go) Wybieranie protokołu sieciowego dla serwera SIP Automatyczne ustawianie transmisji DTMF

2 Przegląd Przegląd Nowe i zmienione funkcje u Firmowe książki telefoniczne Oprócz lokalnej książki telefonicznej słuchawki i książek telefonicznych online operatorów publicznych można używać firmowej książki telefonicznej (w formacie LDAP lub XML) ( strona 6). u Prywatna książka telefoniczna online Oprócz książek telefonicznych online operatorów publicznych można używać prywatnej książki telefonicznej ( strona 9). u Usługi informacyjne W celu wyświetlania usług informacyjnych (paska wiadomości, pogody itd.) na słuchawkach można włączyć lub wyłączyć usługi informacyjne Gigaset.net i/lub dodatkowych, samodzielnie wybranych serwerów usług informacyjnych ( strona 10). u Włączanie lub wyłączanie melodii oczekiwania Melodia oczekiwania jest odtwarzana, gdy użytkownik wstrzyma połączenie, np. w celu wykonania połączenia konsultacyjnego lub przyjęcia połączenia oczekującego. Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć ( strona 10). u Przekazywanie połączeń na inny telefon (Call to go) Gdy telefon jest podłączony do centrali PABX Gigaset T300 PRO lub T500 PRO, można przekazywać rozmowy na inne telefony zarejestrowane na tym samym koncie VoIP ( strona 10). u Wybieranie protokołu sieciowego dla serwera SIP Możliwe jest wybranie protokołu używanego do komunikacji z serwerem SIP (TCP albo UDP) ( strona 11). u Automatyczne ustawianie transmisji DTMF Telefon można skonfigurować tak, aby przy każdej próbie połączenia podejmował próbę ustawienia rodzaju sygnalizacji DTMF odpowiedniego do aktualnie wynegocjowanego kodeka ( strona 11). 2

3 Opis Przegląd pozycji menu konfiguratora internetowego Menu konfiguratora internetowego zawiera nowe funkcje, Usługi informacyjne i Firmowa książka telefoniczna. Nowe funkcje są oznaczone kolorem pomarańczowym. Strona główna Asystent szybkiego uruchomienia Ustawienia Sieć IP Configuration Zabezpieczenia Telefonia Wiadomości Połączenia Audio Przypisanie numeru Przekierowanie Plany wybierania numerów Skrzynki poczty głosowej Ust. zaawansowane VoIP Dioda MWI Usługi informacyjne ( strona 10) Książki telefoniczne Zarządzanie Sieciowa książka telef. Firmowa książka telefoniczna ( strona 6) Przesyłanie książki telef. Data i godzina Ustawienia lokalne Różne Uruchom ponownie i zresetuj Zapisz i przywróć Aktualizacja firmware u Stan Urządzenie Połączenia 3

4 Książki telefoniczne Na telefonie Gigaset N510 IP PRO można używać następujących książek telefonicznych: u Lokalnej książki telefonicznej/adresowej słuchawki u Sieciowych książek telefonicznych Publiczne sieciowe książki telefoniczne i spisy telefonów firm Są to różne znane, dostępne publicznie książki telefoniczne. Dodatkowo można wprowadzić inną książkę telefoniczną online, np. prywatną książkę telefoniczną u operatora. Firmowe książki telefoniczne Udostępniane są w formacie LDAP lub XML za pośrednictwem centrali PABX lub serwera w sieci. Dostępne sieciowe i firmowe książki telefoniczne można określić za pomocą konfiguratora internetowego. Dostęp do książek telefonicznych Otwieranie książek telefonicznych klawiszem książki telefonicznej Klawisz książki telefonicznej s (klawisz sterujący w dół) na słuchawce działa w następujący sposób: u naciśnięcie: otwarcie książki telefonicznej, u przytrzymanie: otwarcie listy wyboru dostępnych sieciowych książek telefonicznych. Sieciowe książki telefoniczne są wyświetlane pod nazwami określanymi za pomocą konfiguratora internetowego. Otwieranie książek telefonicznych za pomocą menu Za pomocą menu słuchawki można uzyskać dostęp do wszystkich dostępnych książek telefonicznych: v ÂKontakty Ks. telefoniczna v ÂKontakty Sieciowa ksiazka tel. Lokalna książka telefoniczna Lista wszystkich dostępnych sieciowych książek telefonicznych q Wybierz książkę telefoniczną i naciśnij klawisz OK. Sieciowe książki telefoniczne są dostępne po włączeniu w konfiguratorze internetowym. Włączanie firmowej książki telefonicznej strona 6. Włączanie dodatkowych operatorów książek telefonicznych online strona 9. 4

5 Używanie firmowej książki telefonicznej Po otwarciu firmowej książki telefonicznej wpisy są wyświetlane w kolejności alfabetycznej. Opis LDAP Central NetDir Meier Meier, James Meier, Paul Meinken Nazwa książki telefonicznej: określana w konfiguratorze internetowym za pomocą parametru Nazwa książki telefonicznej. Wpisy książki telefonicznej są domyślnie wyświetlane z pseudonimami (displayname). Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można w sekcji Ustawienia książek telefonicznych LDAP ( strona 6). Wyswietl Opcje Wyszukiwanie i wyświetlanie wpisu q Przejdź do żądanego wpisu. Lub: ~ Wprowadź nazwę (lub pierwszą literę). Gdy naciśniesz klawisz na klawiaturze, telefon przejdzie w tryb wyszukiwania. Można wpisać maksymalnie dziesięć znaków. Wyświetlony zostanie pierwszy wpis na liście pasujący do wpisanych znaków. Naciśnij klawisz #, aby usunąć ostatni wprowadzony znak. q Jeśli pasujących wpisów jest więcej, przejdź do żądanego wpisu. Naciśnij klawisz wyświetlacza Wyswietl lub w, aby wyświetlić wpis. James Nick: James Nazwisko: Meier Imie: James Back q Przewiń wpis. Nr telefonu: James Nr komórkowy: Ulica: Ulica Back Wyświetlane są następujące informacje dostępne w bazie danych LDAP Nick, Nazwisko, Imie, Nr telefonu, Nr komórkowy, Ulica, Kod pocztowy, Miasto, Nazwa firmy, . W przypadku książek telefonicznych LDAP można w konfiguratorze internetowym ustawić wyświetlanie dodatkowych szczegółów ( strona 6). 5

6 Włączanie i konfigurowanie firmowej książki telefonicznej Aby używać firmowej książki telefonicznej na telefonie, należy ją włączyć w konfiguratorze internetowym. Można używać książek telefonicznych w formacie LDAP i/lub XML. Uruchom konfiguratora internetowego telefonu i przejdź na następującą stronę: Ustawienia Książki telefoniczne Firmowa książka telefoniczna Wprowadź Adres serwera i dane dostępowe (Nazwa użytkow., Hasło) dla każdej książki telefonicznej, której chcesz używać. W polu Nazwa książki telefonicznej wprowadź nazwę, pod którą książka telefoniczna ma być wyświetlana na słuchawce na liście Sieciowa ksiazka tel.. Zaznacz opcję Włącz książkę telefoniczną, jeśli książka telefoniczna ma być dostępna na zarejestrowanych słuchawkach. Włącz opcję Automatycznie wyszukuj nazwisko osoby dzwoniącej, jeśli osoba dzwoniąca ma być wyszukiwana w celu wyświetlania na słuchawce nie w lokalnej książce telefonicznej, tylko w firmowej książce telefonicznej. Ustawienia książek telefonicznych LDAP W celu wyszukiwania w firmowej książce telefonicznej LDAP można określić ustawienia dotyczące kryteriów wyszukiwania i formatu wyjściowego znalezionych wpisów. Atrybuty Wpisy książki telefonicznej w bazie danych LDAP mają szereg zdefiniowanych atrybutów, takich jak nazwisko, imię, numer telefonu, adres, firma itd. Zestaw wszystkich atrybutów zapisywanych z wpisem jest określony w schemacie serwera LDAP. Aby uzyskać dostęp do atrybutów lub zdefiniować filtr wyszukiwania, należy znać atrybuty i ich identyfikatory na serwerze LDAP. Większość identyfikatorów atrybutów to nazwy standardowe, ale mogą one być także definiowane niestandardowo. Telefon Gigaset N510 IP PRO obsługuje następujące atrybuty: Nazwa atrybutu Nazwa na telefonie Znaczenie displayname Nick Nazwa, pod którą wpis jest wyświetlany na liście givenname Imie Imię sn Nazwisko Nazwisko o Nazwa firmy Nazwa firmy mail Adres street Ulica Ulica I Miasto Miasto postalcode Kod pocztowy Kod pocztowy telephonenumber Nr telefonu Numer telefonu (stacjonarnego) mobile Nr komórkowy Numer telefonu komórkowego 6

7 Atrybuty nazw W tym polu należy określić wyświetlane w wynikach wyszukiwania informacje, takie jak nazwisko, nazwisko i imię lub nazwa wyświetlana. Opis Atrybuty numerów W tym polu należy określić numery telefonów wpisu z bazy danych, które mają być dostępne. Format wyświetlania W tym polu należy określić sposób wyświetlania wyników wyszukiwania na słuchawce. Można wprowadzić połączenie różnych atrybutów nazwisk i numerów oraz znaków specjalnych. W celu wyświetlania wartości żądanych atrybutów należy poprzedzić nazwy atrybutów znakiem procent (%). Przykład Dane wpisu na serwerze LDAP: displayname Peter Black telphonenumber givenname Peter mobile sn Black... Definicja atrybutu w internetowym interfejsie użytkownika: Atrybuty nazw givenname sn telephonenumber mobile Atrybuty numerów mobile telephonenumber Format wyświetlania %sn, %givenname; %telephonenumber/%mobile Wpis będzie wyświetlany na słuchawce w następujący sposób: Black, Peter; / Wskazówka baza danych LDAP ma strukturę hierarchiczną. Za pomocą parametru Nazwa wyróżniająca stacji bazowej można określić zakres, w którym ma się zaczynać wyszukiwanie. 7

8 Filtry Za pomocą filtrów można zdefiniować kryteria wyszukiwania określonych wpisów w bazie danych LDAP. Filtr składa się z co najmniej jednego kryterium wyszukiwania. Kryterium wyszukiwania składa się z żądania atrybutu LDAP, takiego jak sn=%. Znak procent (%) to zmienna (symbol zastępczy, zastępowany danymi wpisanymi przez użytkownika). Filtr nazw Filtr nazw decyduje, który atrybut jest stosowany w wyszukiwaniu. Przykład: (displayname=%). Użytkownik musi zastąpić zmienną (znak %) wyszukiwanym nazwiskiem lub jego częścią. Jeśli użytkownik wpisze np. znak A, w bazie danych LDAP wyszukane zostaną wszystkie wpisy, których atrybut displayname zaczyna się literą A. Jeśli użytkownik wpisze następnie znak b, wyszukane zostaną wpisy, których atrybut displayname zaczyna się literami Ab. Filtr numerów Filtr numerów określa kryteria automatycznego uzupełniania numerów telefonów. Przykład: ( (telephonenumber=%)(mobile=%)). Użytkownik musi zastąpić zmienną (znak %) częścią numeru telefonu. Jeśli użytkownik wpisze np. cyfry 123, w bazie danych LDAP wyszukane zostaną wszystkie numery telefonów zaczynające się cyframi 123. Numer telefonu zostanie uzupełniony o informacje z bazy danych. Wiele kryteriów można łączyć operatorami logicznymi I (&) oraz LUB ( ). Operatory logiczne & i należy umieszczać przed kryteriami wyszukiwania. Kryteria wyszukiwania należy umieszczać w nawiasach. Całe wyrażenie należy również ująć w nawiasy. Operacje I oraz LUB można też łączyć. Przykład: Operacja z operato-(rem I: (givenname=%) (mail=%)) Wyszukane zostaną wpisy, w których imię oraz adres pocztowy zaczynają się od znaków wprowadzonych przez użytkownika. Operacja z operato-(rem LUB: (displayname=%) (sn=%)) Wyszukane zostaną wpisy, w których nazwa wyświetlana lub nazwisko zaczyna się od znaków wprowadzonych przez użytkownika. Operacja łączona: ( (& (displayname=%) (mail=%))(& (sn=%) (mail=%))) Wyszukane zostaną wpisy, w których nazwa wyświetlana oraz adres pocztowy lub nazwisko i adres pocztowy zaczynają się od znaków wprowadzonych przez użytkownika. 8

9 Wprowadzanie dodatkowych operatorów książek telefonicznych online Dostępnych jest wiele różnych książek telefonicznych online (spis telefonów firm, Yellow Pages itd.), których używanie można włączyć na słuchawkach telefonu. Oprócz standardowych książek telefonicznych można wprowadzić jednego dodatkowego operatora. Uruchom konfiguratora internetowego telefonu i przejdź na następującą stronę: Ustawienia Książki telefoniczne Sieciowa książka telef. W obszarze Ustawienia dodatkowego operatora kliknij przycisk [Dodaj]. jeśli dodatkowy operator został już skonfigurowany, kliknij przycisk [Edytuj], aby zmienić ustawienia dodatkowego operatora albo usunąć wpis. Zostanie otwarta strona, na której można wprowadzić ustawienia operatora. Wskazówka dotycząca transferu książki telefonicznej Wpis znaleziony w książce telefonicznej online można skopiować do lokalnej książki telefonicznej. Opcje Kopiuj do ks.tel. Bezpośrednie kopiowanie wpisu do osobistej książki telefonicznej online nie jest możliwe (wbrew opisowi w instrukcji obsługi). Jeśli operator osobistej książki telefonicznej online obsługuje import wizytówek vcard, można to zrobić w następujący sposób: Zapisz lokalną książkę telefoniczną w formacie vcard w pliku vcf na komputerze. Ustawienia Książki telefoniczne Przesyłanie książki telef. Zapisz Zaimportuj plik vcf do osobistej książki telefonicznej online przy użyciu funkcji udostępnianych przez operatora. 9

10 Włączanie funkcji Usługi informacyjne Na zarejestrowanej słuchawce można wyświetlać indywidualnie zestawione teksty informacyjne (np. komunikaty pogodowe, kanały wiadomości itd.). Usługi informacyjne są dostępne w Centrum informacji telefonu i można je wyświetlać jako wygaszacz ekranu w stanie gotowości słuchawki, o ile ustawiony jest wygaszacz ekranu Usługi informacyjne. Wyświetlanie usług informacyjnych należy włączyć w konfiguratorze internetowym. Można korzystać z usług informacyjnych udostępnianych w sieci Gigaset.net (np. wiadomości, pogody, encyklopedii) i/lub używać innego serwera, oferującego własne usługi informacyjne, np. centrali telefonicznej swojej sieci. Uruchom konfiguratora internetowego telefonu i przejdź na następującą stronę: Ustawienia Usługi informacyjne Zaznacz żądane usługi informacyjne. W razie zaznaczenia opcji dostosowana usługa informacyjna konieczne jest wprowadzenie niezbędnych danych dostępowych serwera (Adres serwera usług online, Nazwa użytkow., Hasło). Aby użyć danych dostępowych ustawionych na centrali PABX, wybierz opcję Użyj poświadczeń SIP. Włączanie melodii oczekiwania Możliwe jest określenie, czy po wstrzymaniu połączenia oczekującemu rozmówcy odtwarzana ma być melodia oczekiwania. Ustawienie dotyczy wszystkich skonfigurowanych połączeń VoIP. Uruchom konfiguratora internetowego telefonu i przejdź na następującą stronę: Ustawienia Telefonia Ust. zaawansowane VoIP W obszarze Melodia oczekiw. kliknij opcję Tak/Nie, aby włączyć lub wyłączyć odtwarzanie melodii oczekiwania. Przekazywanie połączeń na inny telefon (Call to go) Zewnętrzne połączenie VoIP można przekazać ze słuchawki Gigaset N510 IP PRO na inny telefon zarejestrowany na tym samym koncie VoIP, np. na przewodowy telefon IP lub iphone z programem Gigaset App. Funkcja ta jest dostępna jedynie na telefonach podłączonych do centrali Gigaset T300 PRO lub T500 PRO. Podczas rozmowy na słuchawce telefonu Gigaset N510 IP PRO: Naciśnij klawisz wyświetlacza Opcje, wybierz opcję Call to go i potwierdź wybór klawiszem OK. Lub: Dwa razy naciśnij klawisz gwiazdki *. Gdy funkcja ta jest włączona, połączenie przychodzące jest sygnalizowane na wszystkich telefonach zarejestrowanych na danym koncie VoIP. Odebranie połączenia na jednym z zarejestrowanych urządzeń kończy połączenie na telefonie Gigaset N510 IP PRO. 10

11 Wybieranie protokołu sieciowego dla serwera SIP Opis Możliwe jest wybranie protokołu sieciowego używanego do komunikacji przez serwer SIP. Sewer SIP zazwyczaj komunikuje się za pomocą protokołu UDP (User Datagram Protocol). Protokół UDP nie gwarantuje niezawodnej transmisji, zatem serwer SIP nie sprawdza, czy przesłanie danych powiodło się. Jeśli konieczna jest niezawodna transmisja, można także użyć protokołu TCP (Transmission Control Protocol). Transmisja za pomocą protokołu UDP jest mniej niezawodna, ale za to szybsza i generuje mniejszy ruch sieciowy. Ustawienie domyślne to Automatycznie, czyli ustawienie telefonu jest dopasowywane automatycznie do ustawienia serwera SIP. Aby zmienić ustawienie domyślne: Uruchom konfiguratora internetowego telefonu i przejdź na następującą stronę: Ustawienia Telefonia Połączenia Na stronie tej zostanie wyświetlona lista wszystkich możliwych połączeń. Otwórz konfigurację połączenia, którą chcesz zmienić, klikając przycisk [Edytuj]. Kliknij przycisk [Pokaż ustawienia zaawansowane], aby wyświetlić wszystkie parametry konfiguracji. Wybierz żądany protokół z menu Wybierz protokół sieciowy. Automatyczne ustawianie transmisji DTMF (Po polsku DTMF albo wybieranie tonowe ) DTMF = Dual-tone multi-frequency Sygnalizacja DTMF jest niezbędna np. do sprawdzania i sterowania niektórymi skrzynkami poczty głosowej za pomocą kodów cyfrowych. W celu przesyłania sygnałów DTMF za pośrednictwem połączenia VoIP należy określić sposób, w jaki kody klawiaturowe będą przekształcane na sygnały DTMF i przesyłane: jako słyszalne informacje przez kanał głosowy, czy też jako tzw. komunikat SIP Info. Jest już możliwe automatyczne ustawiania transmisji DTMF. Uruchom konfiguratora internetowego telefonu i przejdź na następującą stronę: Ustawienia Telefonia Ust. zaawansowane VoIP Włącz opcję Automatyczne negocjowanie transmisji DTMF. Telefon przy każdej próbie połączenia podejmie próbę ustawienia rodzaju sygnalizacji DTMF odpowiedniego do aktualnie wynegocjowanego kodeka. 11

12 Issued by Gigaset Communications GmbH Frankenstrasse 2a, D Bocholt Gigaset Communications GmbH 2012 Subject to availability. Wszystkie prawa zastrzeżone. Producent zastrzega prawo do zmian. A31008-M2217-R

Gigaset DX800A all in one nowe i zaktualizowane funkcje

Gigaset DX800A all in one nowe i zaktualizowane funkcje Gigaset DX800A all in one nowe i zaktualizowane funkcje Gigaset DX800A all in one nowe i zaktualizowane funkcje Ten dokument stanowi uzupełnienie instrukcji obsługi (pełnej wersji) oraz instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

nowe i zmienione funkcje

nowe i zmienione funkcje Gigaset S675 IP, S685 IP, C470 IP, C475 IP: nowe i zmienione funkcje Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie instrukcji obsługi telefonów Gigaset VoIP: Gigaset C470 IP, Gigaset C475 IP, Gigaset S675 IP

Bardziej szczegółowo

Gigaset C610 IP potężny domownik

Gigaset C610 IP potężny domownik Gratulujemy! Kupując produkty Gigaset, wybrali Państwo markę oddaną ochronie środowiska. Opakowanie tego produktu jest przyjazne dla środowiska! Więcej informacji na stronie internetowej www.gigaset.com

Bardziej szczegółowo

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Konfigurator internetowy konfigurowanie telefonu za pomocą komputera Konfigurator internetowy to interfejs internetowy telefonu. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Można w nim zarejestrować aż sześć słuchawek. Każdemu z urządzeń można przypisać oddzielny numer telefonu.

Można w nim zarejestrować aż sześć słuchawek. Każdemu z urządzeń można przypisać oddzielny numer telefonu. C530 IP Gratulujemy! Kupując produkty Gigaset, wybrali Państwo markę oddaną ochronie środowiska. Opakowanie tego produktu jest przyjazne dla środowiska! Więcej informacji na stronie internetowej www.gigaset.com

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci lokalnej

Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Niniejszy dokument zawiera wprowadzenie do konfiguracji sieci na komputerach z systemem Windows. Opisano w nim ustawienia, które należy skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Gigaset C450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset C450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Bardziej szczegółowo

Gigaset C470 IP. Gigaset

Gigaset C470 IP. Gigaset s Gigaset C470 IP Gigaset Krótkie omówienie funkcji słuchawki Krótkie omówienie funkcji słuchawki 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V WEWN 1 15.01.08 09:45 WEWN SMS 1 2 Klawisze słuchawki 1Wyświetlacz w

Bardziej szczegółowo

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to availability.

Bardziej szczegółowo

Telefon SIP Slican VPS-310P

Telefon SIP Slican VPS-310P Telefon SIP Slican VPS-310P Instrukcja obsługi wersja: 1.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa! Przed podłączeniem i rozpoczęciem używania telefonu należy przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Administracja usługą IntegralNet

Administracja usługą IntegralNet Administracja usługą IntegralNet Niniejsza część składa się z następujących rozdziałów: Zadania i zakres odpowiedzialności administratora grupy. Menu Profil. Menu Zasoby. Menu Usługi. Menu Skrypty Usług.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Zgodności Niniejszym stwierdza się, że telefon ten spełnia istotne wymogi i jest zgodny z innymi odpowiednimi postanowieniami CE, FCC.

Deklaracja Zgodności Niniejszym stwierdza się, że telefon ten spełnia istotne wymogi i jest zgodny z innymi odpowiednimi postanowieniami CE, FCC. Instrukcja obsługi Dziękujemy, za wybór tego prostego w użyciu telefonu IP, który jest zaprojektowany zwłaszcza dla doświadczonych użytkowników w środowisku biurowym. Jego cechy to modny i elegancki design,

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Podręcznik Użytkownika

Rozszerzony Podręcznik Użytkownika Rozszerzony Podręcznik Użytkownika MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW Nie wszystkie modele dostępne są we wszystkich krajach. Wersja 0 POL Instrukcje obsługi i ich lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone SHARP CORPORATION Copyright 2012-2015 SHARP CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. 1 Spis treści 1 Charakterystyka produktu...

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Curve 9300 Smartphone Wersja: 5.0 Podręcznik użytkownika

BlackBerry Curve 9300 Smartphone Wersja: 5.0 Podręcznik użytkownika BlackBerry Curve 9300 Smartphone Wersja: 5.0 Podręcznik użytkownika Najnowsze podręczniki użytkownika można znaleźć pod adresem www.blackberry.com/docs/smartphones. SWDT643442-643442-0805043205-009 Spis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

SGH-E420 Instrukcja obsługi

SGH-E420 Instrukcja obsługi SGH-E420 Instrukcja obsługi Informacje podstawowe Niedostosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem. Należy zawsze zachować ostrożność

Bardziej szczegółowo

bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika

bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika OX App Suite OX App Suite: podręcznik użytkownika data wydania środa, 18. czerwiec 2014 Version 7.4.2 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

fon High-Performance ISDN by...

fon High-Performance ISDN by... web faks data fon vox High-Performance ISDN by... FRITZ! Niniejsza dokumentacja oraz zawarte w pakiecie oprogramowanie podlega ochronie prawnej na mocy praw autorskich. Przedmiotem umowy licencyjnej jest

Bardziej szczegółowo

21.8.01 k45e-u2- K 45 - U2,Eagle,englisch, A31008-H4500-A1-2-7619

21.8.01 k45e-u2- K 45 - U2,Eagle,englisch, A31008-H4500-A1-2-7619 21.8.01 k45e-u2- K 45 - U2,Eagle,englisch, A31008-H4500-A1-2-7619 Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego Siemens. Życzymy przyjemnego użytkowania i satysfakcji z nabycia. Czytając uważnie ten przewodnik

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem VoIP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem VoIP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł VoIP Moduł VoIP pozwala na współpracę Systemu Vision z telefonią cyfrową VoIP (Voice-over-IP) w protokole SIP. Jego podstawowym zadaniem jest nawiązanie komunikacji z urządzeniami tego typu. Możliwe

Bardziej szczegółowo

Telefon IP VPS-802 Instrukcja obsługi

Telefon IP VPS-802 Instrukcja obsługi Telefon IP VPS-802 Instrukcja obsługi Wydanie 1.00 Data ostatniej modyfikacji: 13.10.2014 Spis treści: 1. Telefon VPS-802... 5 1.1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 5 1.2. Zawartość pudełka... 6

Bardziej szczegółowo

Interfejs Bluetooth dla systemu Microsoft Windows - pomoc

Interfejs Bluetooth dla systemu Microsoft Windows - pomoc 第 1 頁, 共 33 頁 Interfejs Bluetooth dla systemu Microsoft Windows - pomoc Wstęp Podstawowe operacje Określanie sposobu działania systemu Bluetooth na komputerze Sposoby korzystania z interfejsu Bluetooth

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Bold 9780 Smartphone

BlackBerry Bold 9780 Smartphone BlackBerry Bold 9780 Smartphone Podręcznik użytkownika Wersja: 6.0 Najnowsze podręczniki użytkownika można znaleźć pod adresem www.blackberry.com/docs/smartphones. SWDT643442-941426-0128075341-009 Spis

Bardziej szczegółowo

Rejestrując się na stronie www.sonyericsson.com/register, otrzymasz wyjątkową ofertę. Zrób to teraz, aby nie przegapić okazji.

Rejestrując się na stronie www.sonyericsson.com/register, otrzymasz wyjątkową ofertę. Zrób to teraz, aby nie przegapić okazji. Gratulujemy zakupu telefonu Sony Ericsson P1i. Korzystaj z wydajnych narzędzi do obsługi poczty elektronicznej, aparatu fotograficznego o rozdzielczości 3,2 megapiksela oraz ciągłego dostępu do szybkiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Microsoft Apps

Instrukcja obsługi Microsoft Apps Instrukcja obsługi Microsoft Apps Wydanie 1 2 Microsoft Apps informacje Microsoft Apps informacje Dzięki pakietowi Microsoft Apps możesz korzystać z aplikacji biznesowych firmy Microsoft w swoim telefonie

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Torch 9800 Smartphone

BlackBerry Torch 9800 Smartphone BlackBerry Torch 9800 Smartphone Podręcznik użytkownika Wersja: 6.0 Najnowsze podręczniki użytkownika można znaleźć pod adresem www.blackberry.com/docs/smartphones. SWDT643442-941426-0127010155-009 Spis

Bardziej szczegółowo

SmartSolutions Podręcznik użytkownika

SmartSolutions Podręcznik użytkownika SmartSolutions Podręcznik użytkownika 2009 www.lexmark.com Spis treści SmartSolutions informacje...4 Co to jest SmartSolutions?...4 Zalecane wymagania systemowe...6 Opis Centrum obsługi urządzenia...8

Bardziej szczegółowo

CL75. Designed for life. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

CL75. Designed for life. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s Siemens Aktiengesellschaft, issued by ommunications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo