Konfigurowanie sieci lokalnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konfigurowanie sieci lokalnej"

Transkrypt

1 Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Niniejszy dokument zawiera wprowadzenie do konfiguracji sieci na komputerach z systemem Windows. Opisano w nim ustawienia, które należy skonfigurować na komputerze, aby umożliwić mu pracę w sieci kablowej lub bezprzewodowej. Spis treści Wprowadzenie Adresy IP Nazwy komputerów i grupy robocze Konfigurowanie sieci bezprzewodowej w systemie Windows Vista i Windows XP... 4 Konfiguracja sieci w systemie Windows Vista Wyświetlanie sieci Zmiana ustawień adresów IP Wybieranie nazwy komputera i grupy roboczej Konfigurowanie sieci w systemie Windows XP Wyświetlanie sieci Zmiana ustawień adresów IP Wybieranie nazwy komputera i grupy roboczej Konfigurowanie sieci w systemie Windows Wyświetlanie sieci Zmiana ustawień adresów IP Wybieranie nazwy komputera i grupy roboczej Konfigurowanie sieci w systemach Windows 98, 98 SE, ME Konfigurowanie komputera jako klienta sieci Microsoft Networks Wybieranie nazwy komputera i grupy roboczej Instalowanie protokołu TCP/IP Dostosowywanie ustawień protokołu TCP/IP Synchronizacja ustawień TCP/IP z routerem/punktem dostępu Windows Vista, Windows XP, Windows W systemie Windows 98 SE, ME Sprawdzanie połączenia z routerem/punktem dostępu Ustalanie adresów IP i MAC w sieci Indeks Znaki towarowe Uwaga! Interfejs użytkownika systemu Windows przedstawiony w tym dokumencie może różnić się od interfejsu wyświetlanego na monitorze użytkownika. Ilustracje przedstawiają stan systemu zaraz po jego instalacji. Microsoft, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows 98 SE i Windows ME są zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation. 1

2 Wprowadzenie Nowoczesne komputery z systemem Windows Vista, Windows XP lub Windows 2000 są zazwyczaj konfigurowane fabrycznie i działają prawidłowo od razu po podłączeniu do lokalnej sieci kablowej (Ethernet/LAN) lub bezprzewodowej (WLAN). W takim przypadku połączenie z routerem lub punktem dostępu jest ustanawiane automatycznie. Uwaga! Aby sprawdzić, czy komputer ma już połączenie z routerem lub punktem dostępu, należy wprowadzić polecenie ping w wierszu polecenia systemu Windows komputera. Dodatkowe szczegóły zawiera sekcja Sprawdzanie połączenia z routerem/punktem dostępu na stronie 29. Jeśli komputer nie ma połączenia z routerem/punktem dostępu, konieczne może być dostosowanie ustawień sieciowych na komputerze. u u u W przypadku połączenia bezprzewodowego (patrz str. 4) na komputerze należy określić nazwę sieci oraz typ szyfrowania. Adresy sieciowe (adresy IP) są zazwyczaj przydzielane automatycznie. W celu zmiany domyślnych ustawień systemu operacyjnego dotyczących przydzielania adresów IP należy zmienić ustawienia protokołu TCP/IP. Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się za krótkim wstępem w sekcji Adresy IP. Opis ustawień protokołu TCP/ IP w różnych wersjach systemu Windows zaczyna się na stronie strona 7. Jeśli komputer z systemem Windows 98 nie działał wcześniej prawidłowo w sieci, konieczne będzie zainstalowanie protokołu TCP/IP i skonfigurowanie sieci na komputerze (patrz str. 19). Adresy IP Każdy komputer w sieci musi mieć niepowtarzalny adres sieciowy, zwany adresem IP. Adres IP odróżnia składniki sieci i umożliwia dostęp do nich. Ten router/punkt dostępu ma wbudowany serwer DHCP, który samodzielnie przydziela adresy w sieci. To znaczy, że komputerom automatycznie przydzielane są (dynamiczne) adresy IP. W normalnych okolicznościach nie trzeba zatem podejmować żadnych czynności, ponieważ podczas konfiguracji sieci ustawiana jest opcja Uzyskaj adres IP automatycznie. W niektórych przypadkach zalecane jest jednak przydzielanie statycznych adresów IP, na przykład gdy użytkownik chce korzystać z sieci bezprzewodowej w trybie ad-hoc lub udostępniać usługi komputera w Internecie. W takiej sytuacji należy zmienić ustawienia sieciowe komputerów i skonfigurować adresy statyczne. 2

3 Informacje o przydzielaniu statycznych adresów IP Użytkownik samodzielnie definiuje prywatne adresy IP komputerów w sieci lokalnej. Stosować należy adresy z zakresu zarezerwowanego do użytku sieci prywatnej. Poniżej przedstawiono przykład zakresu adresów Przykład: Adres IP komputera 1: Adres IP komputera 2: itd. Uwaga! Zakres przydzielanych adresów IP zależy również od maski podsieci danej sieci. Maska podsieci określa, ile adresów IP można przydzielić, ponieważ określa, ile części adresu IP w sieci reprezentuje numer sieci, a ile numer komputera. W sieci prywatnej zazwyczaj stosowana jest maska podsieci Oznacza to, że pierwsze trzy części adresu IP tworzą numer sieci, a ostatnia część wskazuje numer komputera. Pierwsze trzy części adresu IP wszystkich składników sieci są w takim przypadku identyczne. W przypadku maski podsieci tylko dwie pierwsze części adresu muszą być identyczne. Poniżej przedstawiono przykład maski podsieci Poprawne adresy: Adres punktu dostępu: Adres IP komputera 1: Adres IP komputera 2: Niepoprawne adresy: Adres punktu dostępu: Adres IP komputera 1: Adres IP komputera 2: Nazwy komputerów i grupy robocze Podczas konfigurowania sieci komputerowi przypisywana jest nazwa, a komputer jest przypisywany do grupy roboczej. Te ustawienia są konfigurowane podczas instalacji systemu operacyjnego (z wyjątkiem systemu Windows 98), to znaczy dostarczony komputer ma już nazwę komputera i domyślnie przypisany jest do standardowej grupy roboczej WORKGROUP. Nazwa komputera to nazwa, pod którą komputer jest wyświetlany w widoku sieci. Grupa robocza zawiera komputery należące do sieci i korzystające ze wspólnych zasobów, takich jak drukarki i pliki. Nazwę komputera i jego przypisanie do grupy roboczej można zmienić. 3

4 Konfigurowanie sieci bezprzewodowej w systemie Windows Vista i Windows XP Połączenie bezprzewodowe nawiązuje się za pomocą bezprzewodowej karty sieciowej (karty WLAN), która musi być zainstalowana w komputerze. Czasem trzeba najpierw podłączyć kartę WLAN do komputera przenośnego lub stacjonarnego. Może to być na przykład karta Gigaset USB Adapter, Gigaset USB Stick lub Gigaset PC Card albo inna karta WLAN zgodna ze standardem IEEE n, g lub b. Jeśli używana jest karta WLAN tego typu, połączenie z siecią bezprzewodową można skonfigurować za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Instrukcje zawiera instrukcja obsługi używanej karty WLAN. Większość nowoczesnych komputerów przenośnych jest fabrycznie wyposażana wkartę WLAN. W takim przypadku do połączenia komputera z siecią WLAN należy użyć narzędzi systemu operacyjnego Windows (Windows XP lub Windows Vista). Poniżej przedstawiono sposób podłączania do sieci WLAN komputera z systemem Windows XP z dodatkiem SP2 lub systemem Windows Vista. Do skonfigurowania połączenia niezbędna jest nazwa sieci WLAN (identyfikator SSID) oraz klucz szyfrowania bezprzewodowej transmisji danych, definiowany na routerze/ punkcie dostępu. u Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG. Uwaga! Jeśli na routerze/punkcie dostępu włączony jest filtr adresów MAC, komputer należy dodać do listy dozwolonych klientów sieci WLAN, aby umożliwić mu dostęp bezprzewodowy. Wykonaj następujące czynności: ì Uruchom komputer. Sprawdź, czy karta WLAN jest włączona. Komputery przenośne zazwyczaj mają odpowiedni włącznik i wskaźnik w postaci diody LED. Windows XP ì W systemie Windows XP wykrywane sieci bezprzewodowe wskazuje ikona połączenia sieci bezprzewodowej na pasku zadań systemu. ì Kliknij tę ikonę prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Pokaż dostępne sieci bezprzewodowe. Jeśli ikona połączenia sieci bezprzewodowej nie jest wyświetlana, wykonaj następującą procedurę: ì Kliknij przycisk Start - Panel sterowania - Połączenia sieciowe - Połączenia sieci bezprzewodowej lub ì Kliknij dwukrotnie ikonę Moje miejsca sieciowe na pulpicie. ì Kliknij łącze Wyświetl połączenia sieciowe w okienku po lewej stronie okna. ì Kliknij dwukrotnie ikonę Połączenia sieci bezprzewodowej. 4

5 Wyświetlona zostanie lista dostępnych i widocznych sieci bezprzewodowych (sieci WLAN) (patrz str. 6). Windows Vista ì Kliknij ikonę sieci na pasku zadań systemu, aby wyświetlić sieci bezprzewodowe wykryte w bieżącym środowisku. ì Kliknij polecenie Połącz lub rozłącz. Wyświetlona zostanie lista dostępnych sieci kablowych i bezprzewodowych (patrz str. 6). Uwaga! System Windows wyświetla sieci bezprzewodowe i zarządza nimi tylko wówczas, gdy włączona jest usługa automatycznej konfiguracji sieci WLAN. Jeśli komputer nie wykrywa sieci bezprzewodowych w zasięgu, należy sprawdzić, czy usługa ta jest uruchomiona i w razie potrzeby włączyć ją. Windows Vista: ì Kliknij przycisk Start Panel sterowania System i konserwacja Narzędzia administracyjne. ì Kliknij dwukrotnie ikonę Usługi. ì Sprawdź, czy usługa Automatyczna konfiguracja sieci bezprzewodowych jest włączona i w razie potrzeby uruchom ją, klikając łącze Uruchom wkolumnie po lewej stronie. Windows XP: ì Kliknij przycisk Start Panel sterowania. ì Kliknij ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie ikonę Usługi. ì Sprawdź, czy usługa Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej jest włączona i w razie potrzeby uruchom ją, klikając łącze Uruchom w kolumnie po lewej stronie. 5

6 Lista sieci Wszystkie sieci WLAN w zasięgu są wyświetlane na liście sieci. Sieci WLAN o identyfikatorach SSID ustawionych jako niewidoczne nie są wyświetlane. System Windows pokazuje graficzny wskaźnik mocy sygnału każdej wykrytej sieci WLAN i podaje informacje o mocy sygnału, nazwie sieci i ustawieniach zabezpieczeń poszczególnych sieci. Poniżej przedstawiono przykład z systemu Windows Vista. ì Aby zalogować komputer we własnej sieci WLAN, kliknij dwukrotnie nazwę (identyfikator SSID) tej sieci. Jeśli na routerze/punkcie dostępu ustawiono szyfrowanie, wyświetlony zostanie monit o wpisanie klucza wprowadzonego na routerze/punkcie dostępu (klucza WEP lub klucza wstępnego). ì Wprowadź odpowiedni klucz. ì Kliknij przycisk Połącz. Połączenie bezprzewodowe zostanie ustanowione automatycznie. Uwaga! Jeśli w sieci stosowana jest bezpieczna konfiguracja Wi-Fi, połączenie można skonfigurować w prostszy sposób. Odpowiednie informacje zawierają instrukcje obsługi urządzeń sieciowych. 6

7 Konfiguracja sieci w systemie Windows Vista Wyświetlanie sieci Dostępne sieci można wyświetlić, klikając ikonę na pasku zadań systemu. ì Kliknij ikonę. Wyświetlone zostaną sieci, z którymi aktualnie połączony jest komputer. ì Kliknij pozycję Centrum sieci i udostępniania. 7

8 W oknie Centrum sieci i udostępniania wyświetlony zostanie przegląd połączeń sieciowych komputera. Wszystkie czynności konfiguracji sieci można zaczynać wtym oknie. Zmiana ustawień adresów IP Ustawienia dotyczące adresów IP można sprawdzić izmodyfikować wnastępujący sposób: ì Kliknij pozycję Wyświetl stan obok połączenia sieciowego używanego przez komputer do połączenia z routerem/punktem dostępu. ì Kliknij przycisk Właściwości. ì Zaznacz pozycję Protokół internetowy (TCP/IPv4) i ponownie kliknij przycisk Właściwości. 8

9 Automatyczne uzyskiwanie adresu IP Jeśli serwer DHCP routera/punktu dostępu jest włączony, a komputer jest skonfigurowany do automatycznego uzyskiwania adresu IP, na komputerze włączone muszą być opcje Uzyskaj adres IP automatycznie oraz Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie. ì Sprawdź, czy opcje te są zaznaczone i w razie potrzeby zaznacz je. ì Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij pozostałe okna przy użyciu przycisków OK, aby zapisać konfigurację ustawień sieciowych. Przydzielanie statycznych adresów IP Jeśli serwer DHCP lub router/punkt dostępu nie są włączone albo komputer jest z innych względów skonfigurowany do używania statycznego adresu IP, konieczne jest skonfigurowanie następujących ustawień: ì Zaznacz opcję Użyj następującego adresu IP. ì Wprowadź adres IP komputera w polu Adres IP. ì Wprowadź używaną w danej sieci maskę podsieci w polu Maska podsieci. Ustawienia te można w razie potrzeby sprawdzić w konfiguracji sieci LAN routera/ punktu dostępu. ì Wprowadź adres IP routera/punktu dostępu w polu Brama domyślna. 9

10 ì Zaznacz opcję Użyj następujących adresów serwerów DNS. ì Wprowadź adres IP routera/punktu dostępu w polu Preferowany serwer DNS. ì Kliknij przycisk OK, a następnie klikaj przycisk Zamknij, aby zamknąć wszystkie okna. Wybieranie nazwy komputera i grupy roboczej Podczas instalacji komputerowi przypisywana jest nazwa, a komputer jest przydzielany do domyślnej grupy roboczej WORKGROUP. Aby zmienić nazwę komputera lub grupę roboczą: ì Kliknij przycisk Start Panel sterowania System i konserwacja. ì Kliknij pozycję Pokaż nazwę komputera wobszarze System. Nazwa komputera i jego grupa robocza zostaną wyświetlone w oknie. ì Kliknij przycisk Zmień ustawienia. ì W polu Opis komputera na karcie Nazwa komputera można wprowadzić opis komputera. Tego pola nie trzeba jednak wypełniać. ì Kliknij przycisk Zmień. ì Wprowadź żądaną sieciową nazwę komputera. Nazwa ta musi być niepowtarzalna w danej sieci. ì Wprowadź nazwę grupy roboczej, do której ma należeć komputer. Nazwa ta musi być identyczna na wszystkich komputerach należących do grupy roboczej. ì Kliknij przycisk OK. 10

11 Konfigurowanie sieci w systemie Windows XP Uwaga! Nazwy pozycji menu mogą nieznacznie różnić się wróżnych wersjach systemu Windows XP. Poniższe ustawienia będą jednak prawidłowe w każdym przypadku. Wyświetlanie sieci ì Kliknij przycisk Start Panel sterowania Połączenia sieciowe lub ì Kliknij ikonę sieci na pasku zadań systemu. Wyświetlone zostaną skonfigurowane sieci. 11

12 Zmiana ustawień adresów IP Ustawienia dotyczące adresów IP można sprawdzić izmodyfikować wnastępujący sposób: ì Kliknij dwukrotnie ikonę połączenia WLAN lub LAN używanego przez komputer do połączenia z routerem/punktem dostępu. Otwarte zostanie okno stanu połączenia. ì Kliknij przycisk Właściwości. ì Zaznacz pozycję Protokół internetowy (TCP/IP) i kliknij przycisk Właściwości. 12

13 Automatyczne uzyskiwanie adresu IP Jeśli serwer DHCP routera/punktu dostępu jest włączony, a komputer jest skonfigurowany do automatycznego uzyskiwania adresu IP, na komputerze włączone muszą być opcje Uzyskaj adres IP automatycznie oraz Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie. ì Sprawdź, czy opcje te są zaznaczone i w razie potrzeby zaznacz je. ì Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij pozostałe okna przy użyciu przycisków OK, aby zapisać konfigurację ustawień sieciowych. Przydzielanie statycznych adresów IP Jeśli serwer DHCP lub router/punkt dostępu nie są włączone albo komputer jest z innych względów skonfigurowany do używania statycznego adresu IP, konieczne jest skonfigurowanie następujących ustawień: ì Zaznacz opcję Użyj następującego adresu IP. ì Wprowadź adres IP komputera w polu Adres IP. ì Wprowadź używaną w danej sieci maskę podsieci w polu Maska podsieci. Ustawienia te można w razie potrzeby sprawdzić w konfiguracji sieci LAN routera/ punktu dostępu. ì Wprowadź adres IP routera/punktu dostępu w polu Brama domyślna. 13

14 ì Zaznacz opcję Użyj następujących adresów serwerów DNS. ì Wprowadź adres IP routera/punktu dostępu w polu Preferowany serwer DNS. ì Kliknij przycisk OK, a następnie klikaj przycisk Zamknij, aby zamknąć wszystkie okna. Wybieranie nazwy komputera i grupy roboczej Podczas instalacji komputerowi przypisywana jest nazwa, a komputer jest przydzielany do domyślnej grupy roboczej WORKGROUP. Aby zmienić nazwę komputera lub grupę roboczą: ì Kliknij przycisk Start Panel sterowania System. ì Kliknij kartę Nazwa komputera. Nazwa komputera i jego grupa robocza zostaną wyświetlone w oknie. ì W polu Opis komputera na karcie Nazwa komputera można wprowadzić opis komputera. Tego pola nie trzeba jednak wypełniać. ì Kliknij przycisk Zmień. ì Wprowadź żądaną sieciową nazwę komputera. Nazwa ta musi być niepowtarzalna w danej sieci. ì Wprowadź nazwę grupy roboczej, do której ma należeć komputer. Nazwa ta musi być identyczna na wszystkich komputerach należących do grupy roboczej. ì Kliknij przycisk OK. 14

15 Konfigurowanie sieci w systemie Windows 2000 Wyświetlanie sieci ì Kliknij przycisk Start Ustawienia Panel sterowania. ì Kliknij dwukrotnie ikonę Połączenia sieciowe i telefoniczne. Wyświetlone zostaną wszystkie dostępne sieci. 15

16 Zmiana ustawień adresów IP Ustawienia dotyczące adresów IP można sprawdzić izmodyfikować wnastępujący sposób: ì Kliknij dwukrotnie ikonę połączenia WLAN lub LAN używanego przez komputer do połączenia z routerem/punktem dostępu. Otwarte zostanie okno stanu połączenia. ì Kliknij przycisk Właściwości. ì Zaznacz pozycję Protokół internetowy (TCP/IP) i kliknij przycisk Właściwości. 16

17 Automatyczne uzyskiwanie adresu IP Jeśli serwer DHCP routera/punktu dostępu jest włączony, a komputer jest skonfigurowany do automatycznego uzyskiwania adresu IP, na komputerze włączone muszą być opcje Uzyskaj adres IP automatycznie oraz Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie. ì Sprawdź, czy opcje te są zaznaczone i w razie potrzeby zaznacz je. ì Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij pozostałe okna przy użyciu przycisków OK, aby zapisać konfigurację ustawień sieciowych. Przydzielanie statycznych adresów IP Jeśli serwer DHCP lub router/punkt dostępu nie są włączone albo komputer jest z innych względów skonfigurowany do używania statycznego adresu IP, konieczne jest skonfigurowanie następujących ustawień: ì Zaznacz opcję Użyj następującego adresu IP. ì Wprowadź adres IP komputera w polu Adres IP. 17

18 ì Wprowadź używaną w danej sieci maskę podsieci w polu Maska podsieci. Ustawienia te można w razie potrzeby sprawdzić w konfiguracji sieci LAN routera/ punktu dostępu. ì Wprowadź adres IP routera/punktu dostępu w polu Brama domyślna. ì Zaznacz opcję Użyj następujących adresów serwerów DNS. ì Wprowadź adres IP routera/punktu dostępu w polu Preferowany serwer DNS. ì Kliknij przycisk OK, a następnie klikaj przycisk Zamknij, aby zamknąć wszystkie okna. Wybieranie nazwy komputera i grupy roboczej Podczas instalacji komputerowi przypisywana jest nazwa, a komputer jest przydzielany do domyślnej grupy roboczej WORKGROUP. Aby zmienić nazwę komputera lub grupę roboczą: ì Kliknij przycisk Start Ustawienia Panel sterowania System. ì Na karcie Identyfikacja sieciowa kliknij przycisk Właściwości. ì W polu Nazwa komputera wprowadź nazwę, jakiej komputer ma używać wsieci. Nazwa ta musi być niepowtarzalna w danej sieci. ì W polu Grupa robocza wprowadź nazwę grupy roboczej. Nazwa ta musi być taka sama dla wszystkich komputerów w sieci. ì Potwierdź wybór, klikając przycisk OK. 18

19 Konfigurowanie sieci w systemach Windows 98, 98 SE, ME Aby podłączyć komputer z systemem Windows 98, 98 SE lub ME do sieci lokalnej, należy wykonać następujące kroki: 1. Skonfiguruj komputer jako klienta sieci Microsoft Networks (patrz niżej). 2. Wybierz nazwę komputera i grupę roboczą (patrz str. 20). 3. Zainstaluj protokół TCP/IP (patrz str. 21). 4. Dostosuj ustawienia protokołu TCP/IP (patrz str. 22). 5. Zsynchronizuj ustawienia TCP/IP z routerem/punktem dostępu (patrz str. 27). Wykonując procedurę, należy mieć pod ręką dysk instalacyjny systemu Windows. Może być wymagane jego włożenie do stacji dysków CD. Konfigurowanie komputera jako klienta sieci Microsoft Networks Aby komputery mogły współpracować w sieci, każdy z nich należy skonfigurować jako klienta sieci Microsoft Networks. W tym celu: ì Kliknij przycisk Start Ustawienia Panel sterowania. ì Kliknij dwukrotnie ikonę Sieć iotwórz kartę Konfiguracja w oknie Sieć. ì Sprawdź, czy lista składników sieciowych zawiera pozycję Klient sieci Microsoft Networks. ì Jeśli nie, kliknij przycisk Dodaj. ì Wybierz opcję Klient jako typ składnika sieciowego, a następnie kliknij przycisk Dodaj. 19

20 ì Na liście Producenci wybierz pozycję Microsoft, a na liście Klienci sieci wybierz pozycję Klient sieci Microsoft Networks. ì Potwierdź wybór, klikając przycisk OK. Wybieranie nazwy komputera i grupy roboczej Następnie należy określić nazwę komputera oraz przypisać go do grupy roboczej. ì W oknie Sieć przejdź zkarty Konfiguracja na kartę Identyfikacja. ì W polu Nazwa komputera wprowadź nazwę, jakiej komputer ma używać wsieci. Nazwa ta musi być niepowtarzalna w danej sieci. ì W polu Grupa robocza wprowadź nazwę grupy roboczej. Nazwa ta musi być taka sama dla wszystkich komputerów w sieci. Pole Opis komputera może pozostać puste. 20

21 Instalowanie protokołu TCP/IP Protokół TCP/IP umożliwia komunikację między komputerami w sieci. Protokół ten należy najpierw zainstalować dla karty sieciowej, która nawiązuje połączenie z routerem/punktem dostępu. ì W oknie Sieć przejdź zkarty Identyfikacja na kartę Konfiguracja. ì Sprawdź w oknie Sieć, czy pozycja TCP/IP -> znajduje się na liście składników karty sieciowej. Jeżeli na przykład jako bezprzewodowa karta sieciowa używana jest karta Gigaset PC Card 108, lista musi zawierać wpis TCP/IP -> Siemens Gigaset PC Card 108. ì Jeśli takiego wpisu nie ma, kliknij przycisk Dodaj.. ì Wybierz opcję Protokół jako typ składnika sieciowego, a następnie kliknij przycisk Dodaj. ì Na liście Producenci wybierz pozycję Microsoft, a na liście Protokół sieciowy wybierz pozycję TCP/IP i kliknij przycisk OK, aby potwierdzić wybór. 21

22 Dostosowywanie ustawień protokołu TCP/IP Protokół TCP/IP do poprawnego działania wymaga dostosowania pewnych ustawień. ì W oknie Sieć przejdź na kartę Konfiguracja. ì Zaznacz pozycję TCP/IP dla odpowiedniej karty sieciowej. ì Kliknij przycisk Właściwości. 22

23 ì Otwórz kartę Adres IP. Automatyczne uzyskiwanie adresu IP ì Jeśli opcja Uzyskaj adres IP automatycznie jest już zaznaczona, komputer jest skonfigurowany do korzystania z usługi DHCP. Kliknij przycisk Anuluj, a następnie zamknij pozostałe okna przy użyciu przycisków OK, aby zapisać konfigurację ustawień sieciowych. Może być wymagane włożenie dysku instalacyjnego systemu Windows. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w procedurze instalacji. Po zakończeniu procedury kopiowania plików zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera. ì Kliknij przycisk Tak. Komputer zostanie ponownie uruchomiony. ì Jeżeli opcja Uzyskaj adres IP automatycznie nie została zaznaczona, zaznacz ją teraz. ì Otwórz kartę Brama iusuń wszystkie wpisy z listy Zainstalowane bramy. ì Otwórz kartę Konfiguracja DNS. ì Zaznacz opcję Wyłącz usługę DNS. 23

24 ì Kliknij przycisk OK. ì Zakończ konfigurację sieci, klikając przycisk OK. Może być wymagane włożenie dysku instalacyjnego systemu Windows. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w procedurze instalacji. Po zakończeniu procedury kopiowania plików zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera. ì Kliknij przycisk Tak. Komputer zostanie ponownie uruchomiony. Przydzielanie statycznych adresów IP Jeśli serwer DHCP lub router/punkt dostępu nie są włączone albo komputer jest z innych względów skonfigurowany do używania statycznego adresu IP, konieczne jest skonfigurowanie następujących ustawień: 24

25 ì Zaznacz opcję Podaj adres IP na karcie Adres IP. ì Wprowadź adres IP komputera w polu Adres IP. ì Wprowadź używaną w danej sieci maskę podsieci w polu Maska podsieci. Ustawienia te można w razie potrzeby sprawdzić w konfiguracji sieci LAN routera/ punktu dostępu. ì Otwórz kartę Brama iwprowadź adres IP routera/punktu dostępu w polu Nowa brama albo wybierz ten adres z listy Zainstalowane bramy. ì Otwórz kartę Konfiguracja DNS. ì Zaznacz opcję Włącz serwer DNS. ì Wprowadź adres IP routera/punktu dostępu w polu Kolejność wyszukiwania serwera DNS i kliknij przycisk Dodaj. ì Kliknij przycisk OK. ì Zakończ konfigurację sieci, klikając przycisk OK. Może być wymagane włożenie dysku instalacyjnego systemu Windows. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w procedurze instalacji. Po zakończeniu procedury kopiowania plików zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera. ì Kliknij przycisk Tak. Komputer zostanie ponownie uruchomiony. 25

26 Synchronizacja ustawień TCP/IP z routerem/punktem dostępu W przypadku dokonania zmian w konfiguracji sieci na komputerze lub podłączenia go do innego routera/punktu dostępu konieczna może być zmiana ustawień protokołu TCP/ IP i zsynchronizowanie ich z ustawieniami routera/punktu dostępu. Oprogramowanie karty WLAN zazwyczaj obsługuje funkcje synchronizacji. W przeciwnym razie można użyć funkcji systemu operacyjnego Windows. Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 ì Otwórz okno Wiersz polecenia systemu Windows. Kliknij przycisk Start Wszystkie programy Akcesoria Wiersz polecenia. ì W oknie Wiersz polecenia wprowadź polecenie ipconfig /release, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Informacje dotyczące systemu Windows Vista W systemie Windows Vista do wykonania tego polecenia niezbędne są uprawnienia podniesione (nawet jeśli używane jest konto z uprawnieniami administratora). Wykonaj następujące czynności: ì Kliknij przycisk Start. ì Wprowadź tekst wiersz polecenia w polu wyszukiwania. ì Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia na liście wyników i wybierz polecenie Uruchom jako administrator. ì Jeśli wyświetlony zostanie monit, wprowadź hasło administratora lub potwierdzenie. Otwarty zostanie wiersz polecenia, w którym można wprowadzić polecenie. 26

27 ì Następnie wprowadź polecenie ipconfig /renew inaciśnij klawisz ENTER. Jeżeli domyślny adres IP routera/punktu dostępu ( ) nie został zmieniony, to komputer powinien mieć adres IP x (gdzie x jest liczbą z zakresu od 2 do 255). W polu Maska podsieci zawsze powinna być wpisana wartość taka jak na routerze/punkcie dostępu (zazwyczaj ), a pole Brama domyślna musi zawierać adres IP routera/punktu dostępu ( ). Wartości te oznaczają, że router/punkt dostępu działa poprawnie. ì Wprowadź polecenie exit inaciśnij klawisz ENTER, aby zamknąć okno Wiersz polecenia. W systemie Windows 98 SE, ME ì Kliknij przycisk Start Uruchom. ì Wprowadź polecenie WINIPCFG, a następnie kliknij przycisk OK. Okno Konfiguracja IP może pojawić się po chwili zwłoki. 27

28 ì Wybierz używaną kartę sieciową z listy. ì Kliknij przycisk Zwolnij, a następnie kliknij przycisk Odnów. Jeżeli domyślny adres IP routera/punktu dostępu ( ) nie został zmieniony, to komputer powinien mieć adres IP x (gdzie x jest liczbą z zakresu od 2 do 255). W polu Maska podsieci zawsze powinna być wpisana wartość taka jak na routerze/punkcie dostępu (zazwyczaj ), a pole Brama domyślna musi zawierać adres IP routera/punktu dostępu ( ). Wartości te oznaczają, że router/punkt dostępu działa poprawnie. ì Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Konfiguracja IP. 28

29 Sprawdzanie połączenia z routerem/punktem dostępu Po skonfigurowaniu sieci na komputerze można sprawdzić, czy komputer został połączony z routerem/punktem dostępu. W tym celu: ì Otwórz okno Wiersz polecenia. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start Wszystkie programy Akcesoria Wiersz polecenia. ì Wprowadź polecenie ping Uwaga! Jeżeli adres IP routera/punktu dostępu został zmieniony, należy wprowadzić nowy adres IP. Polecenie ping wysyła pakiety danych do routera/punktu dostępu o podanym adresie IP i sprawdza, czy router na nie odpowie. Jeżeli router odpowie, wyświetlone statystyki połączenia, np. ile pakietów wysłano i odebrano, ile trwało przesyłanie danych itd. Jeżeli te informacje zostaną wyświetlone, połączenie z routerem działa poprawnie. Jeżeli polecenie zamiast statystyki wyświetli komunikat o upłynięciu limitu czasu żądania, to znaczy, że urządzenia nie mogą się skomunikować. W takim przypadku należy sprawdzić: 1. Czy kabel Ethernet jest poprawnie podłączony do urządzenia routera/punkt dostępu i komputera oraz czy działa połączenie przez bezprzewodową kartę sieciową. Dioda LED połączenia LAN na routerze/punkcie dostępu oraz dioda oznaczająca połączenie na karcie sieciowej komputera PC muszą się świecić. W przypadku połączeń bezprzewodowych program Gigaset WLAN Adapter Monitor musi wyświetlać informacje o połączeniu. 2. Czy protokół TCP/IP na komputerze został poprawnie skonfigurowany. Jeżeli router/punkt dostępu ma adres IP , adres IP komputera musi zawierać się w zakresie od do Brama domyślna musi mieć adres Jeżeli polecenie ping może skontaktować się z routerem/punktem dostępu, komputer jest skonfigurowany prawidłowo. 29

30 Ustalanie adresów IP i MAC w sieci Adresy IP lub MAC odpowiednich komputerów są niezbędne do skonfigurowania niektórych ustawień. Adres MAC służy do jednoznacznej globalnej identyfikacji karty sieciowej. Składa się zsześciu części (wyrażonych cyframi szesnastkowymi), na przykład A. Adres MAC jest często podawany na tabliczce znamionowej urządzenia. Windows Vista Aby ustalić adresy IP i MAC komputerów: ì Kliknij ikonę sieci na pasku zadań. ì Kliknij pozycję Centrum sieci i udostępniania. ì Kliknij pozycję Wyświetl stan obok połączenia sieciowego używanego przez komputer do połączenia z routerem/punktem dostępu. ì Kliknij przycisk Szczegóły. Adres IP jest wyświetlany obok pozycji Adres IP protokołu IPv4, a adres MAC obok pozycji Adres fizyczny. Windows XP z dodatkiem SP2 Aby ustalić adresy IP i MAC komputerów: ì Kliknij przycisk Start Panel sterowania Połączenia sieciowe, aby wyłączyć bieżące połączenia sieciowe. ì Kliknij dwukrotnie ikonę połączenia sieciowego używanego przez komputer do połączenia z routerem/punktem dostępu. ì Otwórz kartę Obsługa w oknie Stan: Połączenie lokalne. ì Kliknij przycisk Szczegóły. Adres MAC jest wyświetlany obok pozycji Adres fizyczny. Windows XP, Windows 2000, Windows 98 SE/ME W starszych wersjach systemu Windows adres IP i MAC można ustalić, wpisując polecenie ipconfig w wierszu polecenia. ì Otwórz okno Wiersz polecenia. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start Wszystkie programy Akcesoria Wiersz polecenia. ì W oknie Wiersz polecenia wprowadź polecenie ipconfig /all, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Adres MAC jest wyświetlany obok pozycji Adres fizyczny pod kartą sieciową używaną przez komputer do połączenia z routerem/punktem dostępu. 30

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.)

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) Cityconnect Sp z o. o. Krakowski Dostawca Internetu Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE, AiR r. I, sem. II Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP Ćwiczenie 9.3.5 Konfigurowanie klienta DHCP Cele Zapoznanie się z protokołem dynamicznej konfiguracji hostów (DHCP, ang. Dynamic Host Configuration Protocol) i skonfigurowanie komputera jako klienta DHCP

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE u l. W a ł y Chro b r e g o 1-2 70-5 0 0 S z c z e c i n t e l e f o n ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 3 3 1 f a x ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 5 7 5 ww w. a m. s z c z e c in. p l e - m a

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Instalacja routera WAN/Ethetnet na przykładzie Vigora serii 2910

Instalacja routera WAN/Ethetnet na przykładzie Vigora serii 2910 Po rozpakowaniu routera należy sprawdzić czy przełącznik zasilania znajdujący się w tylnym panelu jest ustawiony w pozycji OFF (wyłączony). Jeżeli tak, można podłączyć wtyk zasilacza do gniazda DC routera,

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wpisywania ustawień sieciowych w systemach: Windows 95 / Windows 98 / Windows Me

Instrukcja wpisywania ustawień sieciowych w systemach: Windows 95 / Windows 98 / Windows Me Info-Net s.c. Instrukcja wpisywania ustawień sieciowych w systemach: Windows 95 / Windows 98 / Windows Me Każdy nowy nowy abonent otrzymuje od firmy Info-Net s.c dokument zawierający wszystkie wymagane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft W przypadku problemów z zpołączniem internetowym zalecaną listą czynnosci jest: Zalogowanie się na serwerze jako administrator Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Włóż płytę CD-ROM Sweex do napędu CD-ROM i kliknij Drivers and Software (Sterowniki i oprogramowanie).

Włóż płytę CD-ROM Sweex do napędu CD-ROM i kliknij Drivers and Software (Sterowniki i oprogramowanie). LW056V2 adapter bezprzewodowej magistrali LAN 54 Mbps Sweex Wprowadzenie Nie narażać urządzenia na działanie skrajnie wysokich ani skrajnie niskich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE u l. W a ł y Chro b r e g o 1-2 70-5 0 0 S z c z e c i n t e l e f o n ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 3 3 1 f a x ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 5 7 5 ww w. a m. s z c z e c in. p l e - m a

Bardziej szczegółowo

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze.

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze. Spis treść Wstęp Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows XP Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows Vista/7 Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows 8 Konfiguracja protokołu PPPoE w systemie MAC OS X firmy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Podłączenie TV przez VPN na Samsung Smart VPN Online Access

Podłączenie TV przez VPN na Samsung Smart VPN Online Access Podłączenie TV przez VPN na Samsung Smart VPN Online Access http://www.vpnonline.pl Co potrzebujemy: TV z możliwością podłączenia do Internetu i aplikacjami takimi jak ipla czy tvnplayer Notebook lub inny

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex Wstęp Na wstępie pragniemy podziękować za zakupienie bezprzewodowego routera 11g firmy Sweex. Umożliwia on szybką i sprawną konfigurację sieci

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex

Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex Zalety Współdzielenie łącza internetowego - Szerokopasmowe łącze internetowe umożliwia wielu komputerom jednoczesne

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

NIE WYŁACZANIE PROTOKOŁU TCP/IP POWODUJE ZNACZNE SPOWOLNIENIE DZIAŁANIA SIECI!!! PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ!

NIE WYŁACZANIE PROTOKOŁU TCP/IP POWODUJE ZNACZNE SPOWOLNIENIE DZIAŁANIA SIECI!!! PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ! Konfiguracja połączenia sieciowego z siecią PRIMANET 1. Instalujemy kartę sieciową w systemie operacyjnym z dołączonej płyty CD. Następnie przechodzimy do START ustawienia połączenia sieciowe połączenia

Bardziej szczegółowo

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe 1) Znajdowanie komputerów podłączonych do sieci lokalnej. Z menu Start bądź z Pulpitu wybierz opcję Moje miejsca sieciowe. Z dostępnych

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Karta PCI sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) Xtreme G+ DWL-G520+ Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Usuwanie ustawień sieci eduroam

Usuwanie ustawień sieci eduroam Wymagania wstępne Aby korzystać z sieci eduroam działającej na Politechnice Lubelskiej należy 1. posiadać działający adres e-mail w domenie pollub.pl, który zazwyczaj ma postać i.nazwisko@pollub.pl (w

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE KONFIGURACJI POŁĄCZENIA LAN

INSTRUKCJE KONFIGURACJI POŁĄCZENIA LAN INSTRUKCJE KONFIGURACJI POŁĄCZENIA LAN WYBIERZ SYSTEM OPERACYJNY 1. Windows XP... 2 2. Windows Vista... 4 3. Windows 7... 6 4. Windows 8/8.1/10... 8 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 1. Wyszukiwanie urządzeo w sieci

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

NIP: 684-250-86-53 REGON 180253193 INSTRUKCJA KONFIGURACJI WIFI NA PRZYKŁADZIE ROUTERA TP-LINK TL-WR740N.

NIP: 684-250-86-53 REGON 180253193 INSTRUKCJA KONFIGURACJI WIFI NA PRZYKŁADZIE ROUTERA TP-LINK TL-WR740N. INSTRUKCJA KONFIGURACJI WIFI NA PRZYKŁADZIE ROUTERA TP-LINK TL-WR740N. Urządzenie to posiada 1 port WAN (niebieski na zdjęciu) oraz 4 porty LAN (żółte na zdjęciu). Port WAN służy do podłączenia przyjścia

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.00 Październik 2007 Wydanie 1 Ustawienia domyślne Adres IP Hasła http://192.168.1.10 Sterowanie konferencją 1234

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 2.6.1 Badanie topologii i budowa małej sieci

Laboratorium 2.6.1 Badanie topologii i budowa małej sieci Laboratorium 2.6.1 Badanie topologii i budowa małej sieci Topologia sieci Sieć punkt-punkt Cele nauczania Po zakończeniu tego ćwiczenia będziesz potrafił: Sieć przełączana poprawnie identyfikować kable

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. Vonets VAP11G

1. Wprowadzenie. Vonets VAP11G 1. Wprowadzenie Dziękujemy za wybranie mostu WiFI VAP11G. Dzięki temu przenośnemu urządzeniu, Kamery IP oraz inne produkty technologiczne z portem Ethernet RJ45 mogą z łatwością uzyskać dostęp do sieci

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98

Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98 Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98 Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system poprzez aktualizację niektórych komponentów systemu. Odpowiednie pliki pobrać można

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej

Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS

KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfiguracji systemu Windows do pracy w sieci Zadania 1. Korzystając z podręcznika [1] wyjaśnij, czym są i do czego służą protokoły

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN Host-LAN L2TP over IPSec z wykorzystaniem Windows Vista/7

Połączenie VPN Host-LAN L2TP over IPSec z wykorzystaniem Windows Vista/7 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Profil dla klienta ze zmiennym IP 1.2. Profil dla klienta ze stałym IP 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN 4. Brama domyślna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania do sieci bezprzewodowej w budynkach Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie:

Instrukcja podłączania do sieci bezprzewodowej w budynkach Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie: Instrukcja podłączania do sieci bezprzewodowej w budynkach Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie: Zasady ogólne korzystania z sieci bezprzewodowych: Z sieci bezprzewodowej znajdującej się w

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system. Przygotowanie polega na aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE, Macintosh OS X (wersja 10.2.x lub nowsza). Przed rozpoczęciem Karta USB do

Bardziej szczegółowo

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS Instrukcja instalacji modemu HUAWEI E220 na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania do modemu

Bardziej szczegółowo

1 INSTRUKCJA KONFIGURACJI DOSTĘPU DO INTERNETU za pomocą protokołu PPPoE konfiguracja dla systemu Windows VISTA

1 INSTRUKCJA KONFIGURACJI DOSTĘPU DO INTERNETU za pomocą protokołu PPPoE konfiguracja dla systemu Windows VISTA 1 INSTRUKCJA KONFIGURACJI DOSTĘPU DO INTERNETU za pomocą protokołu PPPoE konfiguracja dla systemu Windows VISTA 1. Wchodzimy do Menu Start i otwieramy Panel Sterowania. 2. W panelu sterowania odnajdujemy

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu WAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu LAN F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo