Konfigurowanie sieci lokalnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konfigurowanie sieci lokalnej"

Transkrypt

1 Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Niniejszy dokument zawiera wprowadzenie do konfiguracji sieci na komputerach z systemem Windows. Opisano w nim ustawienia, które należy skonfigurować na komputerze, aby umożliwić mu pracę w sieci kablowej lub bezprzewodowej. Spis treści Wprowadzenie Adresy IP Nazwy komputerów i grupy robocze Konfigurowanie sieci bezprzewodowej w systemie Windows Vista i Windows XP... 4 Konfiguracja sieci w systemie Windows Vista Wyświetlanie sieci Zmiana ustawień adresów IP Wybieranie nazwy komputera i grupy roboczej Konfigurowanie sieci w systemie Windows XP Wyświetlanie sieci Zmiana ustawień adresów IP Wybieranie nazwy komputera i grupy roboczej Konfigurowanie sieci w systemie Windows Wyświetlanie sieci Zmiana ustawień adresów IP Wybieranie nazwy komputera i grupy roboczej Konfigurowanie sieci w systemach Windows 98, 98 SE, ME Konfigurowanie komputera jako klienta sieci Microsoft Networks Wybieranie nazwy komputera i grupy roboczej Instalowanie protokołu TCP/IP Dostosowywanie ustawień protokołu TCP/IP Synchronizacja ustawień TCP/IP z routerem/punktem dostępu Windows Vista, Windows XP, Windows W systemie Windows 98 SE, ME Sprawdzanie połączenia z routerem/punktem dostępu Ustalanie adresów IP i MAC w sieci Indeks Znaki towarowe Uwaga! Interfejs użytkownika systemu Windows przedstawiony w tym dokumencie może różnić się od interfejsu wyświetlanego na monitorze użytkownika. Ilustracje przedstawiają stan systemu zaraz po jego instalacji. Microsoft, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows 98 SE i Windows ME są zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation. 1

2 Wprowadzenie Nowoczesne komputery z systemem Windows Vista, Windows XP lub Windows 2000 są zazwyczaj konfigurowane fabrycznie i działają prawidłowo od razu po podłączeniu do lokalnej sieci kablowej (Ethernet/LAN) lub bezprzewodowej (WLAN). W takim przypadku połączenie z routerem lub punktem dostępu jest ustanawiane automatycznie. Uwaga! Aby sprawdzić, czy komputer ma już połączenie z routerem lub punktem dostępu, należy wprowadzić polecenie ping w wierszu polecenia systemu Windows komputera. Dodatkowe szczegóły zawiera sekcja Sprawdzanie połączenia z routerem/punktem dostępu na stronie 29. Jeśli komputer nie ma połączenia z routerem/punktem dostępu, konieczne może być dostosowanie ustawień sieciowych na komputerze. u u u W przypadku połączenia bezprzewodowego (patrz str. 4) na komputerze należy określić nazwę sieci oraz typ szyfrowania. Adresy sieciowe (adresy IP) są zazwyczaj przydzielane automatycznie. W celu zmiany domyślnych ustawień systemu operacyjnego dotyczących przydzielania adresów IP należy zmienić ustawienia protokołu TCP/IP. Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się za krótkim wstępem w sekcji Adresy IP. Opis ustawień protokołu TCP/ IP w różnych wersjach systemu Windows zaczyna się na stronie strona 7. Jeśli komputer z systemem Windows 98 nie działał wcześniej prawidłowo w sieci, konieczne będzie zainstalowanie protokołu TCP/IP i skonfigurowanie sieci na komputerze (patrz str. 19). Adresy IP Każdy komputer w sieci musi mieć niepowtarzalny adres sieciowy, zwany adresem IP. Adres IP odróżnia składniki sieci i umożliwia dostęp do nich. Ten router/punkt dostępu ma wbudowany serwer DHCP, który samodzielnie przydziela adresy w sieci. To znaczy, że komputerom automatycznie przydzielane są (dynamiczne) adresy IP. W normalnych okolicznościach nie trzeba zatem podejmować żadnych czynności, ponieważ podczas konfiguracji sieci ustawiana jest opcja Uzyskaj adres IP automatycznie. W niektórych przypadkach zalecane jest jednak przydzielanie statycznych adresów IP, na przykład gdy użytkownik chce korzystać z sieci bezprzewodowej w trybie ad-hoc lub udostępniać usługi komputera w Internecie. W takiej sytuacji należy zmienić ustawienia sieciowe komputerów i skonfigurować adresy statyczne. 2

3 Informacje o przydzielaniu statycznych adresów IP Użytkownik samodzielnie definiuje prywatne adresy IP komputerów w sieci lokalnej. Stosować należy adresy z zakresu zarezerwowanego do użytku sieci prywatnej. Poniżej przedstawiono przykład zakresu adresów Przykład: Adres IP komputera 1: Adres IP komputera 2: itd. Uwaga! Zakres przydzielanych adresów IP zależy również od maski podsieci danej sieci. Maska podsieci określa, ile adresów IP można przydzielić, ponieważ określa, ile części adresu IP w sieci reprezentuje numer sieci, a ile numer komputera. W sieci prywatnej zazwyczaj stosowana jest maska podsieci Oznacza to, że pierwsze trzy części adresu IP tworzą numer sieci, a ostatnia część wskazuje numer komputera. Pierwsze trzy części adresu IP wszystkich składników sieci są w takim przypadku identyczne. W przypadku maski podsieci tylko dwie pierwsze części adresu muszą być identyczne. Poniżej przedstawiono przykład maski podsieci Poprawne adresy: Adres punktu dostępu: Adres IP komputera 1: Adres IP komputera 2: Niepoprawne adresy: Adres punktu dostępu: Adres IP komputera 1: Adres IP komputera 2: Nazwy komputerów i grupy robocze Podczas konfigurowania sieci komputerowi przypisywana jest nazwa, a komputer jest przypisywany do grupy roboczej. Te ustawienia są konfigurowane podczas instalacji systemu operacyjnego (z wyjątkiem systemu Windows 98), to znaczy dostarczony komputer ma już nazwę komputera i domyślnie przypisany jest do standardowej grupy roboczej WORKGROUP. Nazwa komputera to nazwa, pod którą komputer jest wyświetlany w widoku sieci. Grupa robocza zawiera komputery należące do sieci i korzystające ze wspólnych zasobów, takich jak drukarki i pliki. Nazwę komputera i jego przypisanie do grupy roboczej można zmienić. 3

4 Konfigurowanie sieci bezprzewodowej w systemie Windows Vista i Windows XP Połączenie bezprzewodowe nawiązuje się za pomocą bezprzewodowej karty sieciowej (karty WLAN), która musi być zainstalowana w komputerze. Czasem trzeba najpierw podłączyć kartę WLAN do komputera przenośnego lub stacjonarnego. Może to być na przykład karta Gigaset USB Adapter, Gigaset USB Stick lub Gigaset PC Card albo inna karta WLAN zgodna ze standardem IEEE n, g lub b. Jeśli używana jest karta WLAN tego typu, połączenie z siecią bezprzewodową można skonfigurować za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Instrukcje zawiera instrukcja obsługi używanej karty WLAN. Większość nowoczesnych komputerów przenośnych jest fabrycznie wyposażana wkartę WLAN. W takim przypadku do połączenia komputera z siecią WLAN należy użyć narzędzi systemu operacyjnego Windows (Windows XP lub Windows Vista). Poniżej przedstawiono sposób podłączania do sieci WLAN komputera z systemem Windows XP z dodatkiem SP2 lub systemem Windows Vista. Do skonfigurowania połączenia niezbędna jest nazwa sieci WLAN (identyfikator SSID) oraz klucz szyfrowania bezprzewodowej transmisji danych, definiowany na routerze/ punkcie dostępu. u Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG. Uwaga! Jeśli na routerze/punkcie dostępu włączony jest filtr adresów MAC, komputer należy dodać do listy dozwolonych klientów sieci WLAN, aby umożliwić mu dostęp bezprzewodowy. Wykonaj następujące czynności: ì Uruchom komputer. Sprawdź, czy karta WLAN jest włączona. Komputery przenośne zazwyczaj mają odpowiedni włącznik i wskaźnik w postaci diody LED. Windows XP ì W systemie Windows XP wykrywane sieci bezprzewodowe wskazuje ikona połączenia sieci bezprzewodowej na pasku zadań systemu. ì Kliknij tę ikonę prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Pokaż dostępne sieci bezprzewodowe. Jeśli ikona połączenia sieci bezprzewodowej nie jest wyświetlana, wykonaj następującą procedurę: ì Kliknij przycisk Start - Panel sterowania - Połączenia sieciowe - Połączenia sieci bezprzewodowej lub ì Kliknij dwukrotnie ikonę Moje miejsca sieciowe na pulpicie. ì Kliknij łącze Wyświetl połączenia sieciowe w okienku po lewej stronie okna. ì Kliknij dwukrotnie ikonę Połączenia sieci bezprzewodowej. 4

5 Wyświetlona zostanie lista dostępnych i widocznych sieci bezprzewodowych (sieci WLAN) (patrz str. 6). Windows Vista ì Kliknij ikonę sieci na pasku zadań systemu, aby wyświetlić sieci bezprzewodowe wykryte w bieżącym środowisku. ì Kliknij polecenie Połącz lub rozłącz. Wyświetlona zostanie lista dostępnych sieci kablowych i bezprzewodowych (patrz str. 6). Uwaga! System Windows wyświetla sieci bezprzewodowe i zarządza nimi tylko wówczas, gdy włączona jest usługa automatycznej konfiguracji sieci WLAN. Jeśli komputer nie wykrywa sieci bezprzewodowych w zasięgu, należy sprawdzić, czy usługa ta jest uruchomiona i w razie potrzeby włączyć ją. Windows Vista: ì Kliknij przycisk Start Panel sterowania System i konserwacja Narzędzia administracyjne. ì Kliknij dwukrotnie ikonę Usługi. ì Sprawdź, czy usługa Automatyczna konfiguracja sieci bezprzewodowych jest włączona i w razie potrzeby uruchom ją, klikając łącze Uruchom wkolumnie po lewej stronie. Windows XP: ì Kliknij przycisk Start Panel sterowania. ì Kliknij ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie ikonę Usługi. ì Sprawdź, czy usługa Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej jest włączona i w razie potrzeby uruchom ją, klikając łącze Uruchom w kolumnie po lewej stronie. 5

6 Lista sieci Wszystkie sieci WLAN w zasięgu są wyświetlane na liście sieci. Sieci WLAN o identyfikatorach SSID ustawionych jako niewidoczne nie są wyświetlane. System Windows pokazuje graficzny wskaźnik mocy sygnału każdej wykrytej sieci WLAN i podaje informacje o mocy sygnału, nazwie sieci i ustawieniach zabezpieczeń poszczególnych sieci. Poniżej przedstawiono przykład z systemu Windows Vista. ì Aby zalogować komputer we własnej sieci WLAN, kliknij dwukrotnie nazwę (identyfikator SSID) tej sieci. Jeśli na routerze/punkcie dostępu ustawiono szyfrowanie, wyświetlony zostanie monit o wpisanie klucza wprowadzonego na routerze/punkcie dostępu (klucza WEP lub klucza wstępnego). ì Wprowadź odpowiedni klucz. ì Kliknij przycisk Połącz. Połączenie bezprzewodowe zostanie ustanowione automatycznie. Uwaga! Jeśli w sieci stosowana jest bezpieczna konfiguracja Wi-Fi, połączenie można skonfigurować w prostszy sposób. Odpowiednie informacje zawierają instrukcje obsługi urządzeń sieciowych. 6

7 Konfiguracja sieci w systemie Windows Vista Wyświetlanie sieci Dostępne sieci można wyświetlić, klikając ikonę na pasku zadań systemu. ì Kliknij ikonę. Wyświetlone zostaną sieci, z którymi aktualnie połączony jest komputer. ì Kliknij pozycję Centrum sieci i udostępniania. 7

8 W oknie Centrum sieci i udostępniania wyświetlony zostanie przegląd połączeń sieciowych komputera. Wszystkie czynności konfiguracji sieci można zaczynać wtym oknie. Zmiana ustawień adresów IP Ustawienia dotyczące adresów IP można sprawdzić izmodyfikować wnastępujący sposób: ì Kliknij pozycję Wyświetl stan obok połączenia sieciowego używanego przez komputer do połączenia z routerem/punktem dostępu. ì Kliknij przycisk Właściwości. ì Zaznacz pozycję Protokół internetowy (TCP/IPv4) i ponownie kliknij przycisk Właściwości. 8

9 Automatyczne uzyskiwanie adresu IP Jeśli serwer DHCP routera/punktu dostępu jest włączony, a komputer jest skonfigurowany do automatycznego uzyskiwania adresu IP, na komputerze włączone muszą być opcje Uzyskaj adres IP automatycznie oraz Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie. ì Sprawdź, czy opcje te są zaznaczone i w razie potrzeby zaznacz je. ì Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij pozostałe okna przy użyciu przycisków OK, aby zapisać konfigurację ustawień sieciowych. Przydzielanie statycznych adresów IP Jeśli serwer DHCP lub router/punkt dostępu nie są włączone albo komputer jest z innych względów skonfigurowany do używania statycznego adresu IP, konieczne jest skonfigurowanie następujących ustawień: ì Zaznacz opcję Użyj następującego adresu IP. ì Wprowadź adres IP komputera w polu Adres IP. ì Wprowadź używaną w danej sieci maskę podsieci w polu Maska podsieci. Ustawienia te można w razie potrzeby sprawdzić w konfiguracji sieci LAN routera/ punktu dostępu. ì Wprowadź adres IP routera/punktu dostępu w polu Brama domyślna. 9

10 ì Zaznacz opcję Użyj następujących adresów serwerów DNS. ì Wprowadź adres IP routera/punktu dostępu w polu Preferowany serwer DNS. ì Kliknij przycisk OK, a następnie klikaj przycisk Zamknij, aby zamknąć wszystkie okna. Wybieranie nazwy komputera i grupy roboczej Podczas instalacji komputerowi przypisywana jest nazwa, a komputer jest przydzielany do domyślnej grupy roboczej WORKGROUP. Aby zmienić nazwę komputera lub grupę roboczą: ì Kliknij przycisk Start Panel sterowania System i konserwacja. ì Kliknij pozycję Pokaż nazwę komputera wobszarze System. Nazwa komputera i jego grupa robocza zostaną wyświetlone w oknie. ì Kliknij przycisk Zmień ustawienia. ì W polu Opis komputera na karcie Nazwa komputera można wprowadzić opis komputera. Tego pola nie trzeba jednak wypełniać. ì Kliknij przycisk Zmień. ì Wprowadź żądaną sieciową nazwę komputera. Nazwa ta musi być niepowtarzalna w danej sieci. ì Wprowadź nazwę grupy roboczej, do której ma należeć komputer. Nazwa ta musi być identyczna na wszystkich komputerach należących do grupy roboczej. ì Kliknij przycisk OK. 10

11 Konfigurowanie sieci w systemie Windows XP Uwaga! Nazwy pozycji menu mogą nieznacznie różnić się wróżnych wersjach systemu Windows XP. Poniższe ustawienia będą jednak prawidłowe w każdym przypadku. Wyświetlanie sieci ì Kliknij przycisk Start Panel sterowania Połączenia sieciowe lub ì Kliknij ikonę sieci na pasku zadań systemu. Wyświetlone zostaną skonfigurowane sieci. 11

12 Zmiana ustawień adresów IP Ustawienia dotyczące adresów IP można sprawdzić izmodyfikować wnastępujący sposób: ì Kliknij dwukrotnie ikonę połączenia WLAN lub LAN używanego przez komputer do połączenia z routerem/punktem dostępu. Otwarte zostanie okno stanu połączenia. ì Kliknij przycisk Właściwości. ì Zaznacz pozycję Protokół internetowy (TCP/IP) i kliknij przycisk Właściwości. 12

13 Automatyczne uzyskiwanie adresu IP Jeśli serwer DHCP routera/punktu dostępu jest włączony, a komputer jest skonfigurowany do automatycznego uzyskiwania adresu IP, na komputerze włączone muszą być opcje Uzyskaj adres IP automatycznie oraz Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie. ì Sprawdź, czy opcje te są zaznaczone i w razie potrzeby zaznacz je. ì Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij pozostałe okna przy użyciu przycisków OK, aby zapisać konfigurację ustawień sieciowych. Przydzielanie statycznych adresów IP Jeśli serwer DHCP lub router/punkt dostępu nie są włączone albo komputer jest z innych względów skonfigurowany do używania statycznego adresu IP, konieczne jest skonfigurowanie następujących ustawień: ì Zaznacz opcję Użyj następującego adresu IP. ì Wprowadź adres IP komputera w polu Adres IP. ì Wprowadź używaną w danej sieci maskę podsieci w polu Maska podsieci. Ustawienia te można w razie potrzeby sprawdzić w konfiguracji sieci LAN routera/ punktu dostępu. ì Wprowadź adres IP routera/punktu dostępu w polu Brama domyślna. 13

14 ì Zaznacz opcję Użyj następujących adresów serwerów DNS. ì Wprowadź adres IP routera/punktu dostępu w polu Preferowany serwer DNS. ì Kliknij przycisk OK, a następnie klikaj przycisk Zamknij, aby zamknąć wszystkie okna. Wybieranie nazwy komputera i grupy roboczej Podczas instalacji komputerowi przypisywana jest nazwa, a komputer jest przydzielany do domyślnej grupy roboczej WORKGROUP. Aby zmienić nazwę komputera lub grupę roboczą: ì Kliknij przycisk Start Panel sterowania System. ì Kliknij kartę Nazwa komputera. Nazwa komputera i jego grupa robocza zostaną wyświetlone w oknie. ì W polu Opis komputera na karcie Nazwa komputera można wprowadzić opis komputera. Tego pola nie trzeba jednak wypełniać. ì Kliknij przycisk Zmień. ì Wprowadź żądaną sieciową nazwę komputera. Nazwa ta musi być niepowtarzalna w danej sieci. ì Wprowadź nazwę grupy roboczej, do której ma należeć komputer. Nazwa ta musi być identyczna na wszystkich komputerach należących do grupy roboczej. ì Kliknij przycisk OK. 14

15 Konfigurowanie sieci w systemie Windows 2000 Wyświetlanie sieci ì Kliknij przycisk Start Ustawienia Panel sterowania. ì Kliknij dwukrotnie ikonę Połączenia sieciowe i telefoniczne. Wyświetlone zostaną wszystkie dostępne sieci. 15

16 Zmiana ustawień adresów IP Ustawienia dotyczące adresów IP można sprawdzić izmodyfikować wnastępujący sposób: ì Kliknij dwukrotnie ikonę połączenia WLAN lub LAN używanego przez komputer do połączenia z routerem/punktem dostępu. Otwarte zostanie okno stanu połączenia. ì Kliknij przycisk Właściwości. ì Zaznacz pozycję Protokół internetowy (TCP/IP) i kliknij przycisk Właściwości. 16

17 Automatyczne uzyskiwanie adresu IP Jeśli serwer DHCP routera/punktu dostępu jest włączony, a komputer jest skonfigurowany do automatycznego uzyskiwania adresu IP, na komputerze włączone muszą być opcje Uzyskaj adres IP automatycznie oraz Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie. ì Sprawdź, czy opcje te są zaznaczone i w razie potrzeby zaznacz je. ì Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij pozostałe okna przy użyciu przycisków OK, aby zapisać konfigurację ustawień sieciowych. Przydzielanie statycznych adresów IP Jeśli serwer DHCP lub router/punkt dostępu nie są włączone albo komputer jest z innych względów skonfigurowany do używania statycznego adresu IP, konieczne jest skonfigurowanie następujących ustawień: ì Zaznacz opcję Użyj następującego adresu IP. ì Wprowadź adres IP komputera w polu Adres IP. 17

18 ì Wprowadź używaną w danej sieci maskę podsieci w polu Maska podsieci. Ustawienia te można w razie potrzeby sprawdzić w konfiguracji sieci LAN routera/ punktu dostępu. ì Wprowadź adres IP routera/punktu dostępu w polu Brama domyślna. ì Zaznacz opcję Użyj następujących adresów serwerów DNS. ì Wprowadź adres IP routera/punktu dostępu w polu Preferowany serwer DNS. ì Kliknij przycisk OK, a następnie klikaj przycisk Zamknij, aby zamknąć wszystkie okna. Wybieranie nazwy komputera i grupy roboczej Podczas instalacji komputerowi przypisywana jest nazwa, a komputer jest przydzielany do domyślnej grupy roboczej WORKGROUP. Aby zmienić nazwę komputera lub grupę roboczą: ì Kliknij przycisk Start Ustawienia Panel sterowania System. ì Na karcie Identyfikacja sieciowa kliknij przycisk Właściwości. ì W polu Nazwa komputera wprowadź nazwę, jakiej komputer ma używać wsieci. Nazwa ta musi być niepowtarzalna w danej sieci. ì W polu Grupa robocza wprowadź nazwę grupy roboczej. Nazwa ta musi być taka sama dla wszystkich komputerów w sieci. ì Potwierdź wybór, klikając przycisk OK. 18

19 Konfigurowanie sieci w systemach Windows 98, 98 SE, ME Aby podłączyć komputer z systemem Windows 98, 98 SE lub ME do sieci lokalnej, należy wykonać następujące kroki: 1. Skonfiguruj komputer jako klienta sieci Microsoft Networks (patrz niżej). 2. Wybierz nazwę komputera i grupę roboczą (patrz str. 20). 3. Zainstaluj protokół TCP/IP (patrz str. 21). 4. Dostosuj ustawienia protokołu TCP/IP (patrz str. 22). 5. Zsynchronizuj ustawienia TCP/IP z routerem/punktem dostępu (patrz str. 27). Wykonując procedurę, należy mieć pod ręką dysk instalacyjny systemu Windows. Może być wymagane jego włożenie do stacji dysków CD. Konfigurowanie komputera jako klienta sieci Microsoft Networks Aby komputery mogły współpracować w sieci, każdy z nich należy skonfigurować jako klienta sieci Microsoft Networks. W tym celu: ì Kliknij przycisk Start Ustawienia Panel sterowania. ì Kliknij dwukrotnie ikonę Sieć iotwórz kartę Konfiguracja w oknie Sieć. ì Sprawdź, czy lista składników sieciowych zawiera pozycję Klient sieci Microsoft Networks. ì Jeśli nie, kliknij przycisk Dodaj. ì Wybierz opcję Klient jako typ składnika sieciowego, a następnie kliknij przycisk Dodaj. 19

20 ì Na liście Producenci wybierz pozycję Microsoft, a na liście Klienci sieci wybierz pozycję Klient sieci Microsoft Networks. ì Potwierdź wybór, klikając przycisk OK. Wybieranie nazwy komputera i grupy roboczej Następnie należy określić nazwę komputera oraz przypisać go do grupy roboczej. ì W oknie Sieć przejdź zkarty Konfiguracja na kartę Identyfikacja. ì W polu Nazwa komputera wprowadź nazwę, jakiej komputer ma używać wsieci. Nazwa ta musi być niepowtarzalna w danej sieci. ì W polu Grupa robocza wprowadź nazwę grupy roboczej. Nazwa ta musi być taka sama dla wszystkich komputerów w sieci. Pole Opis komputera może pozostać puste. 20

21 Instalowanie protokołu TCP/IP Protokół TCP/IP umożliwia komunikację między komputerami w sieci. Protokół ten należy najpierw zainstalować dla karty sieciowej, która nawiązuje połączenie z routerem/punktem dostępu. ì W oknie Sieć przejdź zkarty Identyfikacja na kartę Konfiguracja. ì Sprawdź w oknie Sieć, czy pozycja TCP/IP -> znajduje się na liście składników karty sieciowej. Jeżeli na przykład jako bezprzewodowa karta sieciowa używana jest karta Gigaset PC Card 108, lista musi zawierać wpis TCP/IP -> Siemens Gigaset PC Card 108. ì Jeśli takiego wpisu nie ma, kliknij przycisk Dodaj.. ì Wybierz opcję Protokół jako typ składnika sieciowego, a następnie kliknij przycisk Dodaj. ì Na liście Producenci wybierz pozycję Microsoft, a na liście Protokół sieciowy wybierz pozycję TCP/IP i kliknij przycisk OK, aby potwierdzić wybór. 21

22 Dostosowywanie ustawień protokołu TCP/IP Protokół TCP/IP do poprawnego działania wymaga dostosowania pewnych ustawień. ì W oknie Sieć przejdź na kartę Konfiguracja. ì Zaznacz pozycję TCP/IP dla odpowiedniej karty sieciowej. ì Kliknij przycisk Właściwości. 22

23 ì Otwórz kartę Adres IP. Automatyczne uzyskiwanie adresu IP ì Jeśli opcja Uzyskaj adres IP automatycznie jest już zaznaczona, komputer jest skonfigurowany do korzystania z usługi DHCP. Kliknij przycisk Anuluj, a następnie zamknij pozostałe okna przy użyciu przycisków OK, aby zapisać konfigurację ustawień sieciowych. Może być wymagane włożenie dysku instalacyjnego systemu Windows. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w procedurze instalacji. Po zakończeniu procedury kopiowania plików zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera. ì Kliknij przycisk Tak. Komputer zostanie ponownie uruchomiony. ì Jeżeli opcja Uzyskaj adres IP automatycznie nie została zaznaczona, zaznacz ją teraz. ì Otwórz kartę Brama iusuń wszystkie wpisy z listy Zainstalowane bramy. ì Otwórz kartę Konfiguracja DNS. ì Zaznacz opcję Wyłącz usługę DNS. 23

24 ì Kliknij przycisk OK. ì Zakończ konfigurację sieci, klikając przycisk OK. Może być wymagane włożenie dysku instalacyjnego systemu Windows. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w procedurze instalacji. Po zakończeniu procedury kopiowania plików zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera. ì Kliknij przycisk Tak. Komputer zostanie ponownie uruchomiony. Przydzielanie statycznych adresów IP Jeśli serwer DHCP lub router/punkt dostępu nie są włączone albo komputer jest z innych względów skonfigurowany do używania statycznego adresu IP, konieczne jest skonfigurowanie następujących ustawień: 24

25 ì Zaznacz opcję Podaj adres IP na karcie Adres IP. ì Wprowadź adres IP komputera w polu Adres IP. ì Wprowadź używaną w danej sieci maskę podsieci w polu Maska podsieci. Ustawienia te można w razie potrzeby sprawdzić w konfiguracji sieci LAN routera/ punktu dostępu. ì Otwórz kartę Brama iwprowadź adres IP routera/punktu dostępu w polu Nowa brama albo wybierz ten adres z listy Zainstalowane bramy. ì Otwórz kartę Konfiguracja DNS. ì Zaznacz opcję Włącz serwer DNS. ì Wprowadź adres IP routera/punktu dostępu w polu Kolejność wyszukiwania serwera DNS i kliknij przycisk Dodaj. ì Kliknij przycisk OK. ì Zakończ konfigurację sieci, klikając przycisk OK. Może być wymagane włożenie dysku instalacyjnego systemu Windows. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w procedurze instalacji. Po zakończeniu procedury kopiowania plików zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera. ì Kliknij przycisk Tak. Komputer zostanie ponownie uruchomiony. 25

26 Synchronizacja ustawień TCP/IP z routerem/punktem dostępu W przypadku dokonania zmian w konfiguracji sieci na komputerze lub podłączenia go do innego routera/punktu dostępu konieczna może być zmiana ustawień protokołu TCP/ IP i zsynchronizowanie ich z ustawieniami routera/punktu dostępu. Oprogramowanie karty WLAN zazwyczaj obsługuje funkcje synchronizacji. W przeciwnym razie można użyć funkcji systemu operacyjnego Windows. Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 ì Otwórz okno Wiersz polecenia systemu Windows. Kliknij przycisk Start Wszystkie programy Akcesoria Wiersz polecenia. ì W oknie Wiersz polecenia wprowadź polecenie ipconfig /release, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Informacje dotyczące systemu Windows Vista W systemie Windows Vista do wykonania tego polecenia niezbędne są uprawnienia podniesione (nawet jeśli używane jest konto z uprawnieniami administratora). Wykonaj następujące czynności: ì Kliknij przycisk Start. ì Wprowadź tekst wiersz polecenia w polu wyszukiwania. ì Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia na liście wyników i wybierz polecenie Uruchom jako administrator. ì Jeśli wyświetlony zostanie monit, wprowadź hasło administratora lub potwierdzenie. Otwarty zostanie wiersz polecenia, w którym można wprowadzić polecenie. 26

27 ì Następnie wprowadź polecenie ipconfig /renew inaciśnij klawisz ENTER. Jeżeli domyślny adres IP routera/punktu dostępu ( ) nie został zmieniony, to komputer powinien mieć adres IP x (gdzie x jest liczbą z zakresu od 2 do 255). W polu Maska podsieci zawsze powinna być wpisana wartość taka jak na routerze/punkcie dostępu (zazwyczaj ), a pole Brama domyślna musi zawierać adres IP routera/punktu dostępu ( ). Wartości te oznaczają, że router/punkt dostępu działa poprawnie. ì Wprowadź polecenie exit inaciśnij klawisz ENTER, aby zamknąć okno Wiersz polecenia. W systemie Windows 98 SE, ME ì Kliknij przycisk Start Uruchom. ì Wprowadź polecenie WINIPCFG, a następnie kliknij przycisk OK. Okno Konfiguracja IP może pojawić się po chwili zwłoki. 27

28 ì Wybierz używaną kartę sieciową z listy. ì Kliknij przycisk Zwolnij, a następnie kliknij przycisk Odnów. Jeżeli domyślny adres IP routera/punktu dostępu ( ) nie został zmieniony, to komputer powinien mieć adres IP x (gdzie x jest liczbą z zakresu od 2 do 255). W polu Maska podsieci zawsze powinna być wpisana wartość taka jak na routerze/punkcie dostępu (zazwyczaj ), a pole Brama domyślna musi zawierać adres IP routera/punktu dostępu ( ). Wartości te oznaczają, że router/punkt dostępu działa poprawnie. ì Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Konfiguracja IP. 28

29 Sprawdzanie połączenia z routerem/punktem dostępu Po skonfigurowaniu sieci na komputerze można sprawdzić, czy komputer został połączony z routerem/punktem dostępu. W tym celu: ì Otwórz okno Wiersz polecenia. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start Wszystkie programy Akcesoria Wiersz polecenia. ì Wprowadź polecenie ping Uwaga! Jeżeli adres IP routera/punktu dostępu został zmieniony, należy wprowadzić nowy adres IP. Polecenie ping wysyła pakiety danych do routera/punktu dostępu o podanym adresie IP i sprawdza, czy router na nie odpowie. Jeżeli router odpowie, wyświetlone statystyki połączenia, np. ile pakietów wysłano i odebrano, ile trwało przesyłanie danych itd. Jeżeli te informacje zostaną wyświetlone, połączenie z routerem działa poprawnie. Jeżeli polecenie zamiast statystyki wyświetli komunikat o upłynięciu limitu czasu żądania, to znaczy, że urządzenia nie mogą się skomunikować. W takim przypadku należy sprawdzić: 1. Czy kabel Ethernet jest poprawnie podłączony do urządzenia routera/punkt dostępu i komputera oraz czy działa połączenie przez bezprzewodową kartę sieciową. Dioda LED połączenia LAN na routerze/punkcie dostępu oraz dioda oznaczająca połączenie na karcie sieciowej komputera PC muszą się świecić. W przypadku połączeń bezprzewodowych program Gigaset WLAN Adapter Monitor musi wyświetlać informacje o połączeniu. 2. Czy protokół TCP/IP na komputerze został poprawnie skonfigurowany. Jeżeli router/punkt dostępu ma adres IP , adres IP komputera musi zawierać się w zakresie od do Brama domyślna musi mieć adres Jeżeli polecenie ping może skontaktować się z routerem/punktem dostępu, komputer jest skonfigurowany prawidłowo. 29

30 Ustalanie adresów IP i MAC w sieci Adresy IP lub MAC odpowiednich komputerów są niezbędne do skonfigurowania niektórych ustawień. Adres MAC służy do jednoznacznej globalnej identyfikacji karty sieciowej. Składa się zsześciu części (wyrażonych cyframi szesnastkowymi), na przykład A. Adres MAC jest często podawany na tabliczce znamionowej urządzenia. Windows Vista Aby ustalić adresy IP i MAC komputerów: ì Kliknij ikonę sieci na pasku zadań. ì Kliknij pozycję Centrum sieci i udostępniania. ì Kliknij pozycję Wyświetl stan obok połączenia sieciowego używanego przez komputer do połączenia z routerem/punktem dostępu. ì Kliknij przycisk Szczegóły. Adres IP jest wyświetlany obok pozycji Adres IP protokołu IPv4, a adres MAC obok pozycji Adres fizyczny. Windows XP z dodatkiem SP2 Aby ustalić adresy IP i MAC komputerów: ì Kliknij przycisk Start Panel sterowania Połączenia sieciowe, aby wyłączyć bieżące połączenia sieciowe. ì Kliknij dwukrotnie ikonę połączenia sieciowego używanego przez komputer do połączenia z routerem/punktem dostępu. ì Otwórz kartę Obsługa w oknie Stan: Połączenie lokalne. ì Kliknij przycisk Szczegóły. Adres MAC jest wyświetlany obok pozycji Adres fizyczny. Windows XP, Windows 2000, Windows 98 SE/ME W starszych wersjach systemu Windows adres IP i MAC można ustalić, wpisując polecenie ipconfig w wierszu polecenia. ì Otwórz okno Wiersz polecenia. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start Wszystkie programy Akcesoria Wiersz polecenia. ì W oknie Wiersz polecenia wprowadź polecenie ipconfig /all, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Adres MAC jest wyświetlany obok pozycji Adres fizyczny pod kartą sieciową używaną przez komputer do połączenia z routerem/punktem dostępu. 30

802.11n WiFi Repeater

802.11n WiFi Repeater 802.11n WiFi Repeater Podręcznik użytkownika 1 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 Konwencje zapisu 6 Cechy... 5 Wymagania urządzenia... 5 Korzystanie z tego dokumentu... 6 Konwencje typograficzne... 6 Komunikaty

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery Drukowanie 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort. Mac OS X 10.5 + Windows

Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort. Mac OS X 10.5 + Windows Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort Mac OS X 10.5 + Windows 1 Spis treści Rozdział 1 3 Pierwsze kroki 5 Konfigurowanie bezprzewodowego urządzenia Apple 6 Rozszerzanie zasięgu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wieloprotokołowy, wielofunkcyjny serwer wydruku z wbudowaną kartą Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z bezprzewodowym dostępem do sieci Ethernet Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne informacje dotyczące ustawień

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation Podręcznik użytkownika

Synology DiskStation Podręcznik użytkownika ID dokumentu 110302DSMUGPLK Dotyczy modeli DS111 DS110+ DS110j DS211+ DS211 1 DS211j DS710+ DS411+II DS411j DS411slim DS410 DS1511+ RS411 RS810+ RS810RP+ RS2211+ RS2211RP+ Spis treści Rozdział 1: Przegląd

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Szybki bezprzewodowy punkt dostępowy 2,4 GHz D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Podręcznik użytkownika Wersja 1.00 Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...8

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp instrukcja dostęp do Internetu DSL tp Spis treści Konfiguracja usługi dostęp do Internetu DSL tp..................... 3 Parametry konfiguracyjne usługi.................................. 4 Zmiana profilu

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122. Podręcznik użytkownika

Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122. Podręcznik użytkownika Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...7 Przygotowanie do pracy...9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.eu 2008-10-07 UWAGA! Wszystkie informacje i dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Jak korzystać z tego podręcznika...12 Symbole...12 Opis wybranego modelu...13 Używanie przycisków...14 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Monitor Wall 4.0. Instrukcja instalacji i obsługi

Monitor Wall 4.0. Instrukcja instalacji i obsługi Monitor Wall 4.0 pl Instrukcja instalacji i obsługi Monitor Wall 4.0 Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wprowadzenie 4 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 4 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Sieciowy. Wersja 0 POL

Przewodnik Sieciowy. Wersja 0 POL Przewodnik Sieciowy W niniejszym dokumencie Przewodnik sieciowy zawarto podstawowe informacje na temat zaawansowanych funkcji urządzeń Brother, jak również terminologię sieciową i ogólną. Obsługiwane protokoły

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika Synology DiskStation Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_DS_20121106 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Opis Wybrany model...12 Jak korzystać z tego podręcznika...13 Symbole...13 Przygotowanie do drukowania Szybka

Bardziej szczegółowo